Firesafe_Easy1121

Page 1

Easy

FIRESAFE EASY En enklere hverdag med alle lovpålagte branntekniske årskontroller utført på samme tid. Enkelt for eier, enkelt for leietager, og enkelt å dokumentere.

En enkel oppstart

Du får en enkel og uforpliktende kartlegging av eksisterende kontrollavtaler. Vi tar oss av oppsigelser av eksisterende avtaler, og garanterer prismatch.

Ett team

Du får en enklere hverdag med én kontaktperson for alle spørsmål innen brannsikring. Vi utfører alle årskontroller med felles oppstart og samarbeider tverrfaglig. Kompetente og serviceinnstilte teknikere sørger for minimale driftsforstyrrelser for leietakere via effektiv organisering av kontrollene.

Én dokumentasjon

Du får alt arbeid samlet i én faktura. All dokumentasjon kan leveres komplett i deres FDV-system – alltid ferdig utfylt og kvittert som utført. Du får også en sammenstilt rapport, der avvik presenteres med løsninger og priser. Firesafe / Easy – du får kontroll, og sparer tid og kostnader.

Kontakt Jimmy Larsen jimmy.larsen@firesafe.no / +47 940 03 163

Årskontroller som inngår / Brannalarm / Nød- og ledelys / Sprinkler / Manuelt slokkeutstyr / Brannskille -dekke -dører / Slokkeanlegg / Kjøkkenslokkeanlegg / Røykluker / Branngardiner / Førstehjelp Make learning awesome / Kahoot-opplæring / VR-slokkeøvelser / Evakueringsøvelse FDV-system / Firesafe E-bok

www.firesafe.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.