Utrechstestraat Klimaatstraat

Page 1

aat r t s e s t h Utrec traat s t a a m i l k raks t s t r a a besp en! m o b 0 0 0 60. werking n e m a s e Uniek rnemers e d n o n e tuss rt in 20 resultee ossingen l p o e m a duurz

02


Voorwoord

Welkom in onze straat, De Utrechtsestraat is een winkelstraat waar wij als

ondernemers trots op zijn. Niet alleen vanwege de historie, het vakmanschap, de bijzondere speciaalzaken en de

kwaliteit van het winkelaanbod; of vanwege de gezellige

Over het project Klimaatstraat

sfeer, de talloze cafeetjes en restaurants waar lekker eten,

Duurzaam ondernemen is in

De straat fungeert op dit moment

in onze straat een uniek project loopt. De Utrechtsestraat

Utrechtsestraat graag voorop.

variëren van duurzame afval-

drinken en gastvrijheid voorop staan. Maar ook omdat er

is namelijk hard op weg, de duurzaamste winkelstraat van

Nederland te worden. Uitdagend voor de ondernemers die er werken, maar ook fijn voor onze klanten en bezoekers.

Want in een duurzame straat is het straks nog prettiger winkelen, eten, drinken en wonen.

opkomst en daarin loopt de

Daarom hebben de ondernemers in de straat de handen ineengeslagen en is twee jaar geleden

het pilotproject Klimaatstraat van

start gegaan. Een groep van veertig gemotiveerde pioniers zijn

geselecteerd als afspiegeling

van de hele straat en vormt de

hoeksteen van een samenwerkingsverband tussen ondernemers,

bedrijfsleven en gemeente. Het

pilotproject is zo opgebouwd dat de lessen en opgedane ervaring Als ondernemers zijn wij ons steeds bewuster van ons eigen handelen. Met die gedachte is in 2009 een pilot gestart die de

straat duurzamer moet maken. Zo wordt er geëxperimenteerd

straks ook bruikbaar zijn in

andere winkelstraten, zowel

binnen als buiten Amsterdam.

met energiebesparende straatverlichting en heeft menig

De belangrijkste doelstellingen

opgehaald met een elektrisch voertuig en er wordt gezocht

dringen van de CO2-uitstoot, een

ondernemer inmiddels LEDverlichting in de zaak. Afval wordt

van dit pilotproject zijn: het terug-

naar duurzame logistieke oplossingen voor bevoorrading.

vermindering van het energiever-

zoveel afval in de vuilnisbak samenperst op zonne-energie en is

bewustwording bij de

Daarnaast wordt er een BigBelly geplaatst, die vijf keer

er een elektrisch oplaadpunt voor auto’s gerealiseerd. Vanaf volgend jaar worden ook onze tramhaltes gevoed met

zonne-energie. Kortom een goed begin in onze zoektocht naar duurzame oplossingen, waarover u op de volgende

pagina’s verder kunt lezen. Als bestuurder van de Ondernemersvereniging ben ik trots op ‘onze straat’, een straat die

met recht ‘de winkelstraat van de 21e eeuw’ genoemd mag worden.

Terwijl alle koplopers enorme bijdragen in tijd en

enthousiasme hebben geleverd, lukte het niet om in deze

brochure alle ondernemers aan het woord te laten en de plek

vooral als proeftuin. De tests

inzameling en energiebesparende

verlichting op straat en in winkels, tot slimme meters die zowel voor

het milieu als voor de ondernemer een voordeel opleveren.

Stapsgewijs is gedurende de pilot gezocht naar haalbare projecten en doelstellingen waarbij de koplopergroep steeds nauw

betrokken is geweest. Resultaten zijn voortdurend via nieuwsbrieven naar de overige

ondernemers gecommuniceerd. Voor begeleiding van het totale

project alsmede de terugkoppeling, is een stuurgroep

geformeerd. Deze heeft

gedurende de loop van de pilot en de verschillende onderdelen binnen dit project gemonitord.

bruik in de Utrechtsestraat en

Tot nu toe zijn de pioniers

ondernemers. Om deze doelstel-

gebruikte duurzame oplossingen

lingen te halen, is er gekeken naar duurzame en energie-

besparende technologieën op verschillende gebieden. Want

een winkelstraat is meer dan een lange rij winkels. Ook de stoep

waarop u loopt, de tramhalte van lijn 4 en de afvalbak waarin u uw

enthousiast en blijkt dat de

ook daadwerkelijk leiden tot

besparingen en bewustwording. Een win-win-situatie dus, want

wat is er nu leuker dan besparen

op je energie-rekening en tegelijkertijd een positieve bijdrage aan het milieu te leveren.

lege koffiebeker kwijt kunt, horen bij de straat.

te geven die zij verdienen. Daarom benadrukken wij dat dit project niet succesvol kan zijn zonder deze inzet; enorm bedankt daarvoor.

Robbert van Leeuwen

Voorzitter Ondernemersvereniging Utrechtsestraat en omgeving

O

ar de win p weg na

kelstraat

e van de 21

eeuw

02


De 40 koplopers Angel Basics modezaak

A la Carte reisbureau

Albert Heijn

Boekhandel Veenstra Brug 34

Blits Key Nederland

Café Onder de ooievaar

Café de Huyschkamer Café de Bicht

Concerto audio

Café Krom Café Nel Expert

Emmy Snackhouse Fishes

Jan Lensen

Kaashuis Tromp Kinki Kappers Lite & Dark

Loekie

Lunchroom Klavertje Vier Marqt

Modeatelier Brandon

Marije Buffing Edelsmid

Restaurant Golden Temple Romein kleding

Restaurant Quartier Latin Restaurant Antoine Salon de lingerie Studio Bazar Sluizer

Slagerij Jolanda en Fred de Leeuw Tempo Doeloe Take Thai

Van Soest Chocolatier Van Leeuwen

Villa Ruimzicht Zenza

Zwartjes schoenenzaak Zwart-Wit boekhandel

Betrokken bedrijven: Van Gansewinkel JC Decaux Plugwise Stuurgroep: Stadsdeel Centrum

Programmabureau Klimaat en Energie Programmabureau Luchtkwaliteit Amsterdam Smart City

Amsterdamse Innovatie Motor

Ondernemersvereniging Utrechtsestraat Liander

Club van 30

Ziut

TNT

020 stadsdistributie Eneco Tauw

Home Automotion Europe Ledlease

Join the Pipe Philips

Vodafone


Meten is weten Om de milieu- en kostenbesparingen in de straat Echt waar te kunnen maken, bleken bewustwording en inzicht in de bestaande milieusituatie van de straat cruciaal

ONTZORGEN, GELD VERDIENEN EN BIJDRAGEN AAN HET MILIEU

Onder het motto ʻMeten is wetenʼ is allereerst de bestaande situatie

van de Utrechtsestraat in kaart gebracht, waarbij de CO2 uitstoot van de

winkelruimte en de openbare ruimte is berekend. Hieruit bleek dat de

Utrechtsestraat 3.400 ton CO2 uitstoot, waarvan 71% vanuit de winkels afkomstig was.

Op basis van de nulmeting heeft de koplopersgroep meer inzicht gekregen in het eigen energieverbruik en tegelijkertijd zijn diverse besparingsmogelijkheden concreet en zichtbaar

1e t van de 2 inkelstrraaa w e d r a a Op weg n

gemaakt. Op basis hiervan zijn er verschillende duurzame

oplossingen geïmplementeerd die directe besparingen opleveren. Daarnaast zijn er duurzame oplossingen in de openbare ruimte

en op het gebied van logistieke processen gerealiseerd, waarvan een aantal nog in ontwikkeling zijn of op korte termijn worden

geïmplementeerd. De infographic op pagina 6 geeft inzicht in de

verschillende duurzame oplossingen die in het kader van de pilot Utrechtsestraat Klimaatstraat zijn geïmplementeerd.


de duurzame oplossingen 1. ENERGIESCANS Energiescans geven inzicht in het energieverbruik op drie

onderdelen: verlichting, verwar-

ming en koeling. Zo kunnen ondernemers met deze informatie

in de hand kijken naar rendabele besparingsmogelijkheden. Hoe

het precies werkt? Een gekwalificeerde energieadviseur komt langs om in kaart te brengen welke energiebesparende

maatregelen de ondernemer kan

nemen. In de Utrechtsestraat zijn er bij negenendertig ondernemers energiescans uitgevoerd. Bij alle

bezochte bedrijven is advies ge-

geven over onder andere efficiëntere verlichting. De ondernemer weet zo precies wat de meest

rendabele maatregelen zijn, wat het aan investeringen vraagt en

hoeveel het hem bespaart. In de

Utrechtsestraat zijn alle maatregelen al binnen 1,5 jaar terugverdiend. Samen kunnen de

ondernemers jaarlijks € 60.000 besparen!

“WE HEBBEN NET DE ENERGIEREKENING GEKREGEN. DIE WAS 20% LAGER DAN NORMAAL!” MARIANNE KOOGE, EIGENAAR VAN LUNCHROOM KLAVERTJE VIER

2. SLIMME METER Slimme gas- en elektriciteitsmeters helpen om productie

en verbruik van energie beter

op elkaar af te stemmen. Voor energieleveranciers en netbeheerders levert het stabiliteit

binnen het energienetwerk op,

waardoor storingen makkelijker kunnen worden voorkomen.

Voor ondernemers is de ʻslimme meterʼ vooral een manier om nauwkeuriger te bepalen wat

hun energieverbruik is. De meter laat het totale verbruik zien

maar maakt ook een verde-

ling in elektra en gas. Hierdoor

kunnen ondernemers nog beter

zien waar de besparingen zijn te behalen. Netbeheerder Liander

heeft voor deze pilot 40 ʻslimme metersʼ geplaatst bij ondernemers in de Utrechtsestraat. Bij

een gedeelte van hen is ook een

energiedisplay geplaatst waarop zij het energieverbruik op ieder willekeurig moment van de dag

kunnen aflezen. Tijdens de pilot

spaardoelen invoeren op hetap-

apparaat, per stopcontact en

nog niet mogelijk is om elke

aangeven of die doelen gehaald

de gebruiker schakelschemaʼs

is gebleken dat het technisch meter te vervangen door een slimme meter.

3. ENERGIEDISPLAYS Een energiedisplay geeft inzicht in het actuele energieverbruik

op ieder willekeurig moment van de dag. Zo kunnen ondernemers dus heel precies zien waar voor

hen besparingskansen zitten en

paraat. De Quby zal tussentijds

worden. Er kunnen op de display diverse apps geïnstalleerd worden. Een applicatie is bijvoorbeeld een taxi oproepdienst

waarmee extra service aan de klant wordt verleend. In de

Utrechtsestraat zijn in totaal 47 Qubyʼs geïnstalleerd en getest.

4. SLIMME STEKKER

of de maatregelen die zij nemen

Naast inzicht in het totale

veren. De display, genaamd de

nemers met de ʻslimme stekkerʼ

ook daadwerkelijk iets opleQuby, is een touch screen

display dat behalve het meten van energieverbruik, ook de thermostaat vervangt en

verbruikgegevens omzet in

euroʼs engrafieken. Zo krijgt de

energieverbruik, kunnen onderhun energieverbruik ook nog

eens apart, per apparaat bekijken.

ten aan- en uitschakelen. Deze schemaʼs kan men afstemmen

op het persoonlijke leefpatroon, dag- en nachtritmes en energietarieven.

Een voorbeeld van een ʻslimme stekkerʼ is het Plugwise-sys-

teem. In de Utrechtsestraat zijn

bij 21 ondernemers Plugwisesets geïmplementeerd; in totaal zijn dit 189 slimme stekkers.

5. VERLICHTING De milieuwetgeving voor

bewust energiegebruik.

ger. Gloeilampen verdwijnen

is een concrete stimulans tot

De bijbehorende PC-software

Zich eenmaal bewust van de

het exacte energieverbruik, de

mogelijkheden, kan hij/zij be-

installeren en daarmee appara-

Een meting op stopcontactniveau

ondernemer direct een concreet beeld van de energiekosten.

per vertrek. Met deze kennis kan

geeft in een oogopslag inzicht in CO2-uitstoot, de kosten per

verlichting wordt steeds strenlangzaam uit de schappen en alternatieven als halogeen,

spaarlampen en LEDverlichting winnen terrein. Overschakelen op deze groene alternatieven

05
De duurzame oplossingen 6. OPENBARE VERLICHTING Openbare verlichting in een

stad is belangrijk, zowel voor

de verkeersveiligheid als voor

de sociale veiligheid. Verlichting bepaalt ook mede de uitstraling en aantrekkelijkheid van een

straat: denk aan de lampjes op

de Amsterdamse bruggen of de sfeerverlichting in de

decembermaand. Toch valt

ook op dit punt nog flink wat duurzame winst te behalen.

Een eerste stap op weg naar

verduurzaming van de openbare verlichting is het gebruik van

duurzame lampen. Daarnaast

kun je ook kijken naar de hoe-

veelheid licht per moment: zijn heeft een directe

levensduur hebben en elektri-

en de CO2-uitstoot.

nemers meer inzicht te geven is

invloed op het energieverbruik De juiste verlichting is in een

winkel of café heel belangrijk

voor de sfeer. Over spaarlampen en LEDverlichting heerst geheel ten onrechte nog altijd het idee dat deze een koud en ongezellig licht geven. Bovendien zijn

energiezuinige lampen een dure aanschaf (echter relatief goedkoper doordat ze een langere

“ONS BEDRIJF IS VOLLEDIG OVERGESTAPT OP LED VERLICHTING. EEN AANTAL VAN DE 60 LED LAMPEN IS INMIDDELS GEÏNSTALLEERD, WAT RESULTEERT IN 80% MINDER CO2-UITSTOOT!“ FRANNY BLAUWENDRAAT VAN VAN SOEST CHOCOLATIER

1e t van de 2 inkelstrraaa w e d r a a Op weg n

w

citeit besparen). Om de onder-

het belangrijk dat er vooraf een

gedegen lichtplan wordt gemaakt en wordt gekeken hoe de licht-

wensen op een duurzame manier kunnen worden vervuld. In de

Utrechtsestraat zijn de ondernemers naar aanleiding van de uit-

gevoerde energiescan uitgenodigd voor een verlichtingssessie. Een duurzame lichtleverancier heeft

hen de verschillende mogelijkheden laten zien en vooroordelen over ʻsfeerloze LEDverlichtingʼ

proberen weg te nemen. Inmid-

dels hebben vijftien ondernemers laten weten bereid te zijn om de

overstap te maken naar duurzame verlichting. Op basis van de uitgevoerde scan blijkt dat onder-

nemers de investering in LED in 2 jaar kunnen terug verdienen.

er momenten dat we met minder licht afkunnen? De gemeente

7. GROENE ENERGIE Een grote en relatief eenvoudige stap in de verduurzaming van

de straat is collectief overstap-

pen op groene energie. Groene

stroom is elektriciteit opgewekt uit duurzame energiebronnen;

dit in tegenstelling tot de gewone ʻgrijze stroomʼ. Er zijn tal van

energieleveranciers die groene stroom aanbieden. Groene

stroom kan onder andere worden opgewekt met behulp van winden zonne-energie. Deze duur-

zame energiebronnen hebben als voordeel dat ze nooit opraken. Bovendien komt er bij de

productie van duurzame energie minder CO2 vrij. Uit de nulmeting

in de Utrechtsestraat is gebleken dat het energieverbruik van de ondernemers de grootste CO2

heeft hier een dimregime voor

uitstoot veroorzaakt (71%). Hier

uitgewezen dat dit dimregime

behalen. In samenwerking met

ontwikkeld. Deze pilot heeft

uiteindelijk zelfs méér bespa-

ring oplevert dan LEDverlichting. Om een passend dimregime

op te stellen moet er allereerst

gekeken worden naar de functie van de openbare ruimte. De

Utrechtsestraat heeft een ver-

keersfunctie, een verblijfsfunctie en een woonfunctie. Uiteindelijk is er gekozen voor een dimre-

gime tussen 01.00-05.00 uur.

In die uren rijden er geen trams meer en is de verkeersdrukte stukken minder dan op

andere uren. Sinds de instelling van het dimregime is er in de

Utrechtsestraat al 9% bespaard op de openbare verlichting.

valt dus een grote milieuwinst te de Ondernemersvereniging en Eneco is er aan alle onderne-

mers in de Utrechtsestraat een

exclusief aanbod gedaan om collectief over te stappen op groene stroom, wat de ondernemer ook nog eens geld oplevert! Het is

gebleken dat dit 20 tot 25% van de kosten per jaar scheelt.


“VROEGER ZETTE IK DE AIRCO VOOR DE AVONDUREN IN DE MIDDAG ALVAST AAN. NU IK WEET WAT DAT KOST EN HOEVEEL ENERGIE HET VERBRUIKT, DOE IK DAT NIET MEER. IK DENK TEGENWOORDIG TWEE KEER NA VOOR IK EEN APPARAAT INSCHAKEL.” JAN LOUMAN VAN CAFE DE BIECHT, GEBRUIKT EEN PLUGWISE SET EN EEN QUBY DISPLAY

9. KLANKBORDSESSIES Voor de koplopersgroep van

de pilot Klimaatstraat zijn er

verschillende klankbordsessies

georganiseerd om ondernemers meer bewust te maken.

De centrale vraag hierbij was: wat kan de ondernemer zelf

veranderen om de eigen onder-

neming duurzamer te maken? In de Utrechtsestraat zijn er in totaal 10 bijeenkomsten

De ʻfootprintʼ die hier uit komt,

partijen (TNT, 020 Stadsdistri-

een duurzame winst te behalen

de tafel gaan zitten. In samen-

laat de ondernemer zien waar

valt en wat hij daaraan zelf kan

doen. De workshop is succesvol gebleken. Elke deelnemende ondernemer heeft na afloop

zeker twee maatregelen in de eigen onderneming geïmplementeerd, variërend van de

installatie van een tijdschakelaar tot het beter scheiden van afval.

10. DUURZAME DISTRIBUTIE EN ELEKTRISCH VERVOER

georganiseerd met ondernemers waarvan 6 zogenaamde ʻver-

8. AQUAFOX Ondanks dat er in Nederland voldoende water is, kost het

winnen, zuiveren en vervoeren van drinkwater energie. Dat

geldt ook voor het zuiveren van het afvalwater dat bij waterverbruik ontstaat. Daarnaast daalt door drinkwaterwinning het

grondwaterpeil en verdrogen

natuur- en landbouwgebieden. Alle reden dus om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken

diepingsbijeenkomstenʼ met de

themaʼs verlichting, energiedisplays, logistiek en ʻgood house-

Amsterdam wil het goederen-

housekeepingʼ helpt de onder-

impuls geven. Bijvoorbeeld door

keepingʼ. De workshop ʻgood nemer inzicht te krijgen in

mogelijke besparingen in de

eigen bedrijfsvoering. Ondernemers worden gestimuleerd om na te denken over vragen als:

wat komt er mijn onderneming binnen? Wat verbruikt mijn

onderneming? En: wat gaat er mijn onderneming uit?

vervoer in de stad een duurzame het bundelen van goederenleve-

butie en Van Gansewinkel) om

werking met de TU Delft zijn er bij de ondernemers enquêtes

afgenomen om al hun leveringen in kaart te brengen. Uiteindelijk gaan minimaal 5 geselecteerde

ondernemers straks actief meedoen aan een pilot ʻduurzame

distributieʼ. Ondernemer Marqt is al gestart met bundeling van

goederen en heeft haar leveringen teruggebracht van 80 naar

12 leveranciers per week! Hiermee besparen ze kosten, heb-

ben ze minder bezorgmomenten per dag, en dragen ze ook nog eens bij aan de luchtkwaliteit van de stad.

11. ELEKTRISCHE VUILNISWAGEN

ranties (minder vrachtwagens), bevoorrading met zo schoon

mogelijke voer- en vaartuigen en pilots met ruimere laad-en

Van Gansewinkel Groep is in

Klimaatstraat zijn de onder-

het inzamelen van afval met

lostijden. Gedurende het project nemers van de Utrechtsestraat samen met 3 logistieke

van water. Er zijn verschillende

de Utrechtsestraat gestart met een elektrische voertuig. Vanaf

november 2011 zal dit elektrische voertuig ook worden uitgebreid

waterbesparende huis, tuin- en keukentechnieken, zoals een

en een ʻwaterdoorstroom- be-

De cijfers

badkamerkraan. Voor horeca-

De Klimaatstraat telt 120 ondernemers, waarvan 40 koplopers.

waterbesparende doucheknop

grenzerʼ voor op de keuken- en ondernemers is de AquaFox spoelbakkraan een relatief

Het project heeft 20 partners.

eenvoudige manier om water te

Inmiddels zijn er in de straat 47 energiedisplays en 40 slimme meters geplaatst.

ceerde systeem bespaart niet

60 ondernemers maken gebruik van duurzame afvalverwerking.

besparen. Dit slimme, geavan-

alleen water, maar bewaakt ook de kwaliteit van het spoelwater.

21 ondernemers testen samen 189 slimme stekkers. Er zijn 39 energiescans gemaakt.

Sensoren onder in de spoelbak

Er wordt 9% energie bespaart door het dimmen van openbare verlichting.

is in het café of restaurant en of

6 ondernemers maken een start met het bundelen van goederen.

weten precies wanneer het druk

15 ondernemers starten met het vervolgtraject voor duurzame verlichting (LED).

er dan veel glazen moeten worden

De totale CO2 uitstoot voordat het project startte was 3.400 ton CO2.

gespoeld; of wanneer het rustig

is en er dus minder water nodig is. In de Utrechtsestraat maken inmiddels een aantal horeca-

Na afronding van de pilot is al 267 ton CO2 gereduceerd door besparing op het

energieverbruik en 194 ton gereduceerd door verduurzaming van de energieopwekking.

gelegenheden zoals café

ʻOnder de Ooievaarʼ gebruik van de Aquafox.

09


De duurzame oplossingen

wanneer de hele straat mee gaat doen en alle geplande maatregelen verder worden uitgerold, is het mogelijk om in totaal 2124 ton CO2 te besparen. met een kraakpers. Dit voertuig,

de Binkey, is de eerste elektrische vrachtwagen in de afvalbran-

che. De vuilnisauto is gemaakt van volledig recyclebaar staal, is bijna geluidloos en geeft

aanzienlijk minder CO2-uitstoot dan een reguliere vuilniswagen.

Wat de Binkey tot een echte bink maakt, is dat het ingezamelde

afval in de afvalenergiecentrale wordt verbrand en omgezet in

elektriciteit, waar de vuilniswagen weer door wordt aangedreven.

Bij ruim 60 ondernemers wordt het afval al zo opgehaald.

Een extra voordeel van de

elektrische afvalauto is dat er 6

12. PIËZOTECHNIEK Piëzo-elektrische energieop-

wekking is een nieuwe techniek voor het duurzaam winnen van

energie. Het klinkt ingewikkeld

1e t van de 2 inkelstrraaa w e d r a a Op weg n

beheren en onderhouden.

beeld Abriʼs. De zuil fungeert

als lokaal tappunt waardoor het aantal ritten naar het centrale

16. NRGSPOT elektrische scooters en fietsen

trisch energie. Omdat er in een

Zo zijn er minder reinigingsmid-

opslaan en omzetten in elek-

drukke winkelstraat op talloze plekken trillingen voorkomen, geeft dat dus tal van nieuwe

mogelijkheden. Denk aan de

trillingen die veroorzaakt worden door de tram (op de rails), of

door autoʼs die een verkeersdrempel passeren. Op dit

moment vinden er verschillende

weer CO2-uitstoot. Wassen met

nog meer milieuvoordelen op.

delen nodig en blijven de Abriʼs langer schoon doordat vuil

minder makkelijk hecht. De zuil moet nog geplaatst worden.

14. OPENBAAR WATERTAPPUNT

proeven plaats op snelwegen

Drinkwater in Nederland is van

toegepast. Er wordt gekeken

er nog veel ʻverpakt waterʼ

waar de piëzotechniek wordt of de opgewekte elektriciteit

uit wegtrillingen voldoende is voor de verlichting van ver-

keerslichten en lantaarnpalen.

In de Utrechtsestraat bieden de drempels bij de drie aanwezige

bruggen die de straat kruisen en de 32 inritbanden in het wegdek mogelijkheden voor de piëzo-

techniek. Het berekenen van de concrete energieopbrengst is

moeilijk omdat het hier om een uniek innovatief project gaat.

13. REVERSE OSMOSE ZUIL dienst doet als waterreservoir.

zoals dit object genoemd wordt, zet tapwater om in gedemine-

raliseerd water. Dit water wordt door onderhoudsmedewerkers

w

het schoonmaken van bijvoor-

gedemineraliseerd water levert

De RO-zuil (reversed osmosis)

afval op de stoep.

gaat de plantenbakken plaatsen,

oplossing. Stadsdeel Centrum

vorm van sensoren kan trillingen

nemers betekent dat minder

winkelstraat minder grote hopen

in Amsterdam) gebruikt voor

lijk voor het straatmeubilair

De gemeente plaatst oplaad-

piëzo-elektrisch materiaal in de

Een reclamezuil die tevens

opslag in een winkel en voor de

Prinsengracht is de gevonden

tappunt afneemt; en dat scheelt

maar het basisprincipe is simpel:

dagen per week afval wordt

ingezameld. Voor de onder-

van JCDecaux (verantwoorde-

zeer hoge kwaliteit. Toch wordt gedronken. En dat terwijl een flesje water 400 tot 3.000

keer duurder is dan een glas kraanwater! Behalve dat het

veel duurder is, belast ʻverpakt

waterʼ het milieu; om nog maar

punten om het gebruik van

te stimuleren. Een goed voor-

beeld hiervan is de zogenaamde ʻoplaadmupiʼ: een NRGSPOT van Eneco geïntegreerd in een Mupi van JCDecaux. Hiermee krijgen

gebruikers van elektrisch aangedreven tweewielers er oplaad-

punten bij, zonder dat er meer

“NATUURLIJK WILLEN WE CONCRETE RESULTATEN BOEKEN, MAAR HET IS OOK BELANGRIJK OM SAMEN TE LEREN HOE JE DAT MOET DOEN“ VIVIENNE BOLSIUS - PROJECTLEIDER

niet te spreken van het plastic

objecten in het straatbeeld

door de stad hoopt Join the Pipe

ʻoplaadmupiʼsʼ is onderdeel

afval. Met openbare tappunten het gebruik van kraanwater te

stimuleren en de bewustwording te vergroten.

15. VERGROENING OPENBARE RUIMTE Er komt meer groen in de straat.

Omdat de Utrechtsestraat smalle stoepen heeft kunnen er geen bomen geplaatst worden. Het plaatsten van plantenbakken op de brughoofden van de

Herengracht, Keizersgracht en

verschijnen. De plaatsing van van een pilotproject. Indien dit

succesvol blijkt, dan overweegt

JCDecaux een nieuw type stadsmeubilair te ontwerpen waarin oplaadpunten gecombineerd

worden met commerciële uitingen. Overigens gebruikt de ʻoplaad-

mupiʼ, naast de oplaadpas voor

elektrisch vervoer, de OV-chipkaart als identificatiesysteem. Omdat de Utrechtsestraat te

smal bleek te zijn is de NRGSPOT

op het Rembrandtplein geplaatst.


17. BIGBELLIES

18. DUURZAME TRAMHALTE

De BigBelly Compact afvalbakken

Duurzame tramhaltes (inclusief

afvalbak maar uitgerust met een

recycling de kleinst mogelijke

zijn even groot als de gangbare ingebouwde afvalpers die het

afval 5 keer zo compact maakt. Dat betekent dat de afvalbak-

ken 5 keer minder vaak geleegd hoeven te worden. Dat leidt tot minder ritjes voor de afvalop-

haaldienst en dus CO2-reductie. De energie voor de afvalpers

in de Big Belly wordt duurzaam opgewekt door middel van

een ingebouwd zonnepaneel. Inmiddels is er één BigBelly

geplaatst in het begin van de

straat voor Marqt. De toekomstig geplande werkzaamheden

in de Utrechtsestraat bieden een goede mogelijkheid om de

overige 21 openbare vuilnisbak-

ken te vervangen voor BigBellies.

19. ELEKTRISCHE OPLAADPAAL VOOR AUTO’S

Abriʼs) hebben van productie tot

Elektrisch vervoer draagt bij

impact op het milieu; ze zijn

geeft minder geluidsoverlast. De

geheel gemaakt van recyclebaar en duurzaam materiaal. Daarnaast zijn ze demontabel, wat

het scheiden en recyclen van de materialen eenvoudiger maakt.

De energie die nodig is voor de verlichting van de Abri en de

reisinformatie wordt geleverd

door zonnepanelen op een dak

in de straat. De tramhaltes in de Utrechtsestraat zullen worden

vervangen nadat de werkzaam-

heden aan de weg zijn afgerond en de tram weer gaat rijden. In

de Utrechtsestraat zullen er op

één van de twee niet-monumentale panden in de straat zonne-

aan een betere luchtkwaliteit en ambitie van de gemeente Amsterdam is dat er in 2015 zoʼn 10.000 elektrische voertuigen

rondrijden. Met name het zakelijk verkeer zoals taxiʼs en

bestelverkeer wordt gestimuleerd de overstap naar elektrische

voertuigen te maken. De gemeente

Taxibedrijf TCA rijdt sinds kort met 10 elektrische taxiʼs rond. In het kader van de pilot is er

een standplaats op het Frede-

riksplein. Ondernemers van de Utrechtsestraat kunnen voor

u een schone en stille e-taxi bestellen.

parkeren en opladen. Aangezien de Utrechtsestraat geen par-

keerplaatsen kent, komt er op

de Herengracht een oplaadpunt voor elektrische autoʼs.

Amsterdam. Voor wie het elektrisch

aan de bewustwording.

trische taxiʼs op de weg te hebben.

een elektrisch voertuig kan

Utrechtsestraat dient als showen ondernemers en draagt bij

Amsterdam minimaal 450 elek-

punten aan waar iedereen met

Inmiddels rijden er steeds meer

case voor bezoekers, bewoners

In 2015 hoopt de gemeente

legt een netwerk van oplaad-

panelen worden geïnstalleerd. De duurzame tramhalte in de

20 ELEKTRISCHE STAND PLAATS VOOR TAXI’S

elektrische autoʼs rond in

rijden zelf eens wil proberen:

elektrisch autodelen kan nu al

bij Greenwheels en eind van dit jaar ook met een elektrische Smart van Car2go.

20.

VOLGENDE STAPPEN en geleerde lessen Het project Klimaatstraat kreeg veel internationale aandacht op internet en in de pers. De lessen uit dit omvangrijke

pioniersproject zullen straks worden verspreid en uitgewisseld met andere partijen die het concept willen toepassen in hun eigen stad, straat of buurt. Natuurlijk gelden voor straten in

andere steden, andere kansen en beperkingen. Wat het project Klimaatstraat heeft aangetoond, is dat het kán: winkelstraten kunnen groener en duurzamer. Door de implementatie van

slimme technologie, duurzamere logistiek en niet in de laatste plaats bewustwording van bewoners en ondernemers, kan de

CO2-uitstoot waarneembaar omlaag. Verder heeft dit project laten zien dat samenwerken essentieel is. De blauwdruk die het project Klimaatstraat heeft opgeleverd, helpt andere winkelstraten duurzamer, schoner en groener te worden.

11


GEVE CONTACTGE

NS

g erenigin er emersv tmanag Ondern elstraa k in W at/ a tr s e ts Utrech Jager: Nel de ali.nl er@tisc ag ej d nel 1 0 6 68 06-553 rgie: t & Ene Klimaa bureau a m m Progra e Wiel ie van d l Stephan erdam.n ro.amst wiel@d e. d n va s. 27859 020-55 n 30 Club va s e Bolsiu n n ie iv V l van30.n b u cl e@ vivienn 50771 020-84

CONTACTGEGEVENS

GaiaKraft速 boomvrij papier Deze brochure is gedrukt op GaiaKraft速. Dit is boomvrij papier dat voor een groot deel bestaat uit mineraalpoeder gebonden met een klein percentage niet giftig hars. Het is geproduceerd zonder gebruikmaking van water, gif of bleekmiddel.

Het productieproces genereert geen giftige uitstoot en verspilt geen water. Het overschot is makkelijk te recyclen in nieuw GaiaKraft papier. Wat betreft rekbaar-

heid en scheurbaarheid is het papier vergelijkbaar met traditioneel houtpulppapier. Omdat het vezelvrij is en minder absorbeert dan gangbaar papier, verbruikt aar de w minder inkt. Het resultaat is een extreem scherpe afbeelding. Door het hoge mineraalpercentage wordt dit papier in een periode van 6 tot 9 maanden, eg n20-30% Op whet veilig afgebroken in de natuur. Het is makkelijk te verbranden zonder dat er schadelijke gassen vrijkomen.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.