KLIKKout 04_2013

Page 1

04/13

1


2


Editorial

Nem csak áprilisi Há´ nem? Há´ de! Poór Tibi írása

Elég volt. A télből. Romantikus, szánkózni jó, de… Ilyen M1-es apokalipszis nélkül meglennénk… A nyilatkozó illetékes urakat meg legszívesebben benevezném a DELTA tudományos magazin főcímének újraforgatására… Speciel erre a szekvenciára: északi sark, kimerült kutatók síléceken valahova sietnek, s hogy könnyebb legyen, beszólogat a hófúvás (lásd youtube-on a Delta főcím alatt)... Másik dolog. Jövőre, amikor tágra nyílt szemek hada mereng majd a legolvasottabb (felnőtteknek kötelező olvasmány) lakótelepi drámai irományra – az évi elszámolásra (akár a Cápa filmzenéjének legdramatikusabb része is szólhatna az olvasás közben), a romantika elvész… Ilyenkor a Futkosó nyuszik a réten című ezoterikus film, s a Niagara hangja CD is kevés ahhoz, hogy az ember ne kapkodja a levegőt… Jó volt. A L´art pour ľart Dunaszerdahelyen. Galla Miki nélkül már nem az igazi, de igazából igazi volt nélküle is. Há´ nem? Há´ de! De a humor, az abszurd humor misszionáriusait nem csupán a komédiatudományból jelesek között kell keresni… Mert vannak, akik sok mindent komolyan gondolnak, de a végeredmény néha még jobb, mint a profi termék… De előbb egy frappáns és rövidke poénocska. A konklávé után. Mi lesz Vatikán új megnevezése? Ferencváros… Nem rossz. Ez még jobb.

Kaptam egy üzenetet. Az üzenet az volt, hogy nem kapok akkreditációt. Mert, állítólag, rontom egy bizonyos klub hírnevét. Én meg eddig százszázalékosan biztos voltam abban, hogy egy bizonyos klub hírnevét az rontja, aki a bizonyos klub hírnevét rontja. Ezek szerint, a bizonyos klub hírnevét nem rontja az, aki rontja… Szóval, ha valaki kimondja, hogy ne rontsátok a klub hírnevét, azzal rontja a klub hírnevét. Há´ nem? Há´ de! A legjobb. De tragikomikus. Székely. Nem káposzta. Zászló. Ne engedd közel a testedhez a politikust. Könnyebb lesz az életed. Van egy gyönyörű hely a Földön. Persze szép helyből van több is a Földön, de ez kimondottan gyönyörű. Ahogy az ott élő emberek is. Székelyföld a maga nehéz múltjával, nehéz jelenével és több mint valószínű, hogy nehéz jövőjével. De lényegesen kevesebb fura alakkal, mint a mi csallóközi földünk. Ez a zászlós ügy végérvényesen megosztotta a politikát, nem az egyszerű embereket, a nagymagyarkodókra és a kismagyarkodókra. Mindkét közeg, akik nemrég még együtt daloltak, együtt táncolták a korabeli táncokat, mára a politikai harc miatt szétszabnak szinte mindent. Azt, ami nem szent, és azt is, ami szent. Némely témát a politikusainknak meg kellene tiltani. Há´ nem? Há´ de!

3


Garmin SWIM

149,90-

Garmin SWIM sú ‰portové hodinky so ‰peciálnou v˘bavou a funkciami pre plavcov na v‰etk˘ch úrovniach. Odteraz nebudete musieÈ poãítaÈ preplávan˘ poãet dæÏkok bazéna, celkovú vzdialenosÈ, tempo plávania, poãet / typ záberov a mnoho iného. O v‰etko sa postará SWIM, vìaka integrovanému akcelerometru dokáÏe anylovaÈ a zaznamenávaÈ v‰etko potrebné.

Garmin fénix™ Performer Bundle

449,-

fénix™ nie je len GPS navigátor na va‰e zápästie od svetovo uznávanej znaãky Garmin. Nastavuje nov˘ ‰tandard v presnosti s optimalizovan˘mi "ABC "senzormi -v˘‰komer, barometer, 3D kompas - s nepretrÏit˘m monitorovaním a automatickou kalibráciou. Hodinky s nad‰tandardn˘mi navigaãn˘mi funkciami Garmin ponúkajú Waypointy/ obºúbené /pozície ,správu a záznam trás, cesty a funkciu TracBack™ na jasne viditelnej navigaãnej línií na mapovej stránke

Garmin FORERUNNER 10

129,90Forerunner 10 sú na‰e najºah‰ie a najjednoduch‰ie ‰portové hodinky s GPS. Vìaka integrovanému GPS zobrazujú a zaznamenávajú Ako r˘chlo? Ako ìaleko? beÏíte. Takto môÏete ºahko sledovaÈ va‰e zlep‰enia a motivovaÈ sa pre ìal‰ie v˘kony. Základne funkcie sú doplnené (ãas, dátum, budík, stopky) sú doplnené o funkcie: stopky, tempo behu, r˘chlosÈ, vzdialenosÈ, spálené kalórie + ìal‰ie.

Garmin FORERUNNER 610 HR

349,-

Forerunner 610 HR zabezpeãí meranie a záznam viacer˘ch hodnôt vìaka vysokocitlivému GPS a pulzmetru - pulz, zóny pulzu, r˘chlosÈ, vzdialenosÈ, tempo a napr. rôzne priemerné hodnoty vrátane nadmorskej v˘‰ky (prev˘‰enie) a mnoho iného.

DUNAJSKÁ STREDA Galantská cesta 22 4

tel.: 031/551 54 23, 551 54 27


Tartalom

03

Poór Tibi Nem csak áprilisi Há´ nem? Há´ de! – editorial

06

Mišo Kaščák Csodálatos, hogy különbözőek vagyunk! – interjú

10

Ugróczky Pityu Tündérek földje – sziget, ahol élünk

18

Fiat 500 color therapy Cappucino – interjú

20

Lukács Béla Éljünk úgy, ahogy élhetnénk – PR

40 Mundi Józsi Lorian’s – vendéglőlesen

Gróf Lóránt Gondolatok egy klubról és a harcművészetről – sport

28

42

30

44

22

SzT rovata Filmkocka – ajánló SzT rovata Hangfal – ajánló

34

tpoor rovata Olthatatlan Palach-üzenet – könyv

34

Tánczos Gábor Tánczos Gábor Illúzióromboló Könyvtára – könyv

tpoor A tatami mellett – sport Szakértők Ligája – sport

46

Këri Ez zsír! – havi–baj

48

Këri Kinek a rosszabb? – különvélemény

50

Anami 10 lakberendezési tipp – design

52

Alföldy Anna – hónaplánya

56

viccek :)

36

Földes Ricsi Ma a foci lesz a főszereplő, én fújok!!! – interjú

Regisztrációs szám: EV 4545/12 lapigazgató: Gocoň Péter főszerkesztő: Gocoň Péter szerkesztők: Szilvási Tibi, Poór Tibi, Ugróczky István, Mundi Józsi fotó: Šenkár Márió grafika: Kovács Anita, Gocoň László kiadja: Inportante, s.r.o., Biskupa Kondého 5138/36, Dunajská Streda 929 01 hirdetés felvétel: +421 903 513 765, elérhetőség: info@klikkout.sk 5


Interjú

Csodálatos, hogy különbözőek vagyunk! Kérdez: Poór Tibi, Szilvási Tibi, Gocoň Peti Fotók: Pohoda, SzT, GP Gyerekként – a zenekara többi tagjával – bátrabban állt ellen egy önkényes rendszernek, mint bármelyik felnőtt. Ironikus szöveggel, s bár egyedi, alternatív, de akkor is generációkat megszólító zenével. Mosolygós énje a kilencvenes évek második felében kibővitette az életművét egy fantasztikus alkotással. Kreált egy fesztivált, melyet semmi se jellemez jobban, mint a megnevezése – Pohoda. Ki ő? Egy jelző se jellemezné jobban őt, mint a neve, melynek hallatán érzékelhető a személyisége. A legendás, már nem működő Bez ladu a skladu frontmene, és a Pohoda fesztivál teste és lelke – Mišo Kaščák. Milyen mértékben teljes az idei Pohoda fesztivál programja? (március 28-at írunk) A zenei rész 90 százaléka már ismert. A kísérő műsorokból – irodalom, film, színház, képzőművészet, tánc – egyelőre majdnem semmi nincs leegyezve, azok intézése ezekben a hetekben rajtol. Várhatóak még nagy nevek zenei szempontból? Már nem. Rengeteg nagy nevet kínálunk, és biztos vagyok abban, hogy az idén van a legtöbb a fesztivál történetében. Elégedettek vagyunk. Az előkészületek során öregebbnek érzi magát, mint általában? Ez egy nagyon szép munka, általa lépést tartunk az új dolgokkal, nemcsak a zene, a művészet, hanem a technológia és a technika terén is. Ez a munka több szempontból figyelmesebbé tesz minket. Amúgy nem érzem magam máshogy, mint húsz évvel ezelőtt, nem is tudom, hogy akkoriban fiatal6

nak vagy öregnek éreztem-e magam. Azt hiszem, hogy ugyanarról szól az életem ma is, mint húsz évvel ezelőtt. Hogyan értékelte a koncerteket, fesztiválokat anno, és hogyan ma? Amikor kezdtünk, akkor lényegesen rosszabb volt a helyzet, a kor nem kedvezett a zenének. A zene, mint minden művészet, ahhoz, hogy létezzen, megkívánja a szabadságot, és az nem volt. Igen, ma gazdasági nyomás alatt vannak a zenészek, de ilyen nyomás alatt mi is voltunk, hiszen nem volt egyszerű gitárt venni. Sokáig tartott, amíg elfogadható minőségű hangszereken játszhattunk, addig néha nagyon rossz minőségű volt a felszerelésünk. Akkoriban politikai nyomás is volt, ami ma nincs, hacsak az előadók önszántukból nem állnak a politika mögé. Az összetartás, főleg az alternatív zenei és művészi közösségben jobb volt. A koncerteknek volt egy egyedi töltete, amikor az emberek mindenben


Interjú

keresték a rejtett értelmet, a kétértelműséget – ez egy kellemes érzés volt. De ezért a jó érzésért szerintem túl sokat kellett fizetni. Ma, amikor a zenét az emberek már máshogy kezelik, nem hallgatják olyan összpontosítással, mint mi, s nem jelent számukra annyit a szöveg sem. Az akkori konspirációs érzés hiányzik, de úgy gondolom, hogy ez a mai helyzet sokkal természetesebb. Tizennégy évesen, amikor mások a hőseiket, útjukat keresik, Ön a kommunizmus arcába nevetett. Ez nyilván problémákkal járt… Szerencsém volt a családommal. A nyolc évvel öregebb bátyám nagyon nyíltan beszélt velem, tehát már otthon alakultak a nézeteim. Nekem úgy tűnt, hogy hasonlóan, mint mi, nagyon sok ember beszélt egymás közt, a köreinkben mintha mindenki kinevette volna a rezsimet. Voltak problémáink, hiszen tiltva voltunk, de olyan gondjaink nem voltak, mint például a Plastic People Of The Universe-nek vagy DG 307-nek, akik börtönben ültek. Persze egyetlen együttes sem örül annak, ha nem hagyják játszani, vagy „technikai okok” miatt sorra nem engedélyezik a koncertjeit.

Milyen körülmények között forgatták például az Udavač c. szám videoklipjét? ’89 előtt több klipet forgattunk, méghozzá a Triangel című zenés műsorhoz is. A Píšte všetci modrým perom videója pedig az ismert Televízny Klub Mladých (TKM) című műsor részére készült, de csak egyszer adták le. Egy kisebb csodának tartom, hogy egyáltalán leforgattuk. Az első videoklipek titokban készültek Brünnben. A többi klipet, van olyan érzésem, hogy nem azért sikerült leforgatni, mert a rezsimnek vagy a médiának engedtünk, inkább azért, mert mindig volt egy egyén, aki 7


Interjú személyesen kiállt mellettünk. Például az, hogy az első lemezünket még a fordulat előtt játszottuk fel a stúdióban, Ľubomír Feldek és Ladislav „Agnes” Snopko érdeme. Ezt utólagosan tudtuk meg. Mit jelentett Önnek és a csehszlovák zenének a Bez ladu a skladu? Az, hogy az együttes tagja lettem, alapvetően megadta az irányt az egész életemnek. Ha nem lett volna a BLAS, nem lett volna a Pohoda sem. Azért is alapvető, mert általa rátaláltam a legjobb barátaimra, az együttesünk is baráti viszonyokon volt felépítve, ami kitűnő dolog. A BLAS által megismertem rengeteg embert, akik fontosak az életemben, pl. Snopko, Václav Havel, vagy akár a rengeteg mindennapi ember a klubokban. Ami a zenét illeti, azt másnak kell minősítenie, mi a kezdetnél tudtuk, hogy nem akarunk játszani heavy metalt, nem akarunk énekelni a szerelemről, a békéről… Hogy mit akarunk játszani, az magától jött és idővel kialakult. Szerencsénk volt, hogy Trencsénben erős volt az alternatív zenei porond… A zenéjüknél mindig fontos volt a szöveg. Ma, így visszatekintve, melyik darabok sikerültek a legjobban? Mindig is nagyon szerettem Ľubor Benkovič szövegeit, aki az olyan mérvadó dalszövegeket írta, mint a Sociologický prieskum, Odtnite mu hlavu, Génový inžinier, de a Parné valce címűt is, bár ez a szöveg már picit „játékos“. Szeretem a Píšte všetci modrým perom szövegét, melyet Stano Dajča írt. Tehát ezeket. Egyiket sem írtam én… :-) BLAS mint működő, koncertező együttes – ez már passzé? No… Lehet, hogy egy alkalomra talán még igen, de ez a téma inkább már a múlt … Megtörténhet, hogy pár év múlva azt mondjuk, csináljunk új számokat, de én nem tartom valószínűnek. Még mindig jó a baráti viszony közöttünk, de már mindegyikünk máshol van. Lehet, hogy egy picit mintha félnénk is attól, hogy egyáltalán működne-e az egész ennyi év után. Még a Pohoda előtt befejezte az egyetemet, matematika-földrajz szakon, miért nem lett 8

Önből természettudós? Egy ideig tanítottam, de bevallom, hogy már az iskola elvégzése után elkezdtem dolgozni. Először a zsolnai színházban, később itt a ligetfalui művelődési központban. Hm… Mindkét tantárgy nagyon érdekelt, de a zene még jobban. Végződhetett volna fordítva is, és akkor Modrán kötöttem volna ki mint tanár… Sok ismerősünk volt a zene által, plusz találkoztam „Agnesszel“, aki főnök volt itt, munkát adott, és én koncerteket rendeztem. Engem ez nagyon szórakoztatott. A kilencvenes években járta a nagy európai fesztiválokat és nézelődött… Melyik fesztivál ihlette Önt végérvényesen? Csehországban történt. ’89 után úgy tűnt nekem, hogy ott minden szabad helyen klubok alakultak, míg nálunk fitnesz centrumok. Csehországban rengeteg fesztivál szerveződött, nálunk szinte semmilyen. Egy cseh barátomnak emiatt panaszkodtam, és ő megkérdezte tőlem: Akkor miért nem csinálsz fesztivált te? Az első alkalommal a (trencséni városi)


Interjú stadionban rendeztük meg 1997-ben, összesen egy pódiummal. Akkor kezdtem járni az angol fesztiválokra, a Glastonbury-re és a Szigetre, amelyek inspiráltak. Abban az időben volt egy nagy gond – a mečiarizmus… Tulajdonképpen akkor fejeződött be. A Pohoda második évada ebből a szempontból érdemi volt, együttműködtünk a Rock Volieb című kampán�nyal, s főleg az elsőválasztókat akartuk motiválni. Természetesen nagyon kritikusak voltunk Mečiarral és azzal szemben, amit képviselt. Hálaistennek oly nagy gondunk nem akadt fesztiválszervezőként, mert a törvény szerint már csak bejelentési kötelességünk volt. Bizony senki sem örülhetett annak, ami akkoriban történt az országunkkal. Emlékszem, amikor első ízben voltam Londonban konferencián, és úgy nyilatkoztam, hogy Szlovákia hasonlóan áll, mint Albánia, akkor egy brit „megnyugtatott“: Messzemenőleg rosszabbul… Mi az, ami a Pohodán jobban működik, illetve ami számára egyszerűen elérhetetlen? Nem akarom, hogy arroganciát érezzenek a szavaimból, de bármelyik fesztivállal összehasonlíthatóak vagyunk. Soha nem leszünk olyan nagyok, mint a Glastonbury, erre nincs Szlovákiában se kereslet, se zenehallgatói háttér. De ami a szolgáltatásokat,

és ha a nagyságra nézek, akkor a zenés programot is illeti, szembe nézhetünk bármelyik nagy fesztivállal. Sőt, ami a higiéniát, az egészségügyi biztonságot illeti, szerintem egy fokkal jobbak vagyunk, mint egyes brit fesztiválok. Az előadókat előre fizetik? Mivel lényegesen jobb a reputációnk, próbálunk egyezkedni a nagy nevekkel is úgy, hogy ötven százalék előre, s egy része a szerződés aláírása napján, ami nagyon korán van – decemberben, januárban. Egyesekkel megbeszéljük, hogy április-májusban, legkésőbb június elején fizetjük az első részletet, de ez már kivételnek számít. A fennmaradó 50%-ot vagy a fesztivál ideje alatt, vagy a fesztivál utáni első munkanapon fizetjük. Vannak, akik előre akarják az egészet, de ezek kivételes esetek. S ha nem az együttes miatt marad el egy koncert, mi akkor is kifizetjük az előadókat úgy, mintha lett volna. Ingyen is játszanak zenekarok a fesztiválon? Nem, mi mindig azon vagyunk, hogy valamit fizessünk a kezdő együtteseknek is - legalább az útiköltséget. Voltak, akik fizetni akartak a szereplésért, ami viszont teljesen ellentmondana a fesztiválunk filozófiájának. Bizonyára más benyomást tesz egy-egy fellépő Önökre, szervezőkre a backstage-ben, mint a

9


Interjú

közönségre a színpadon. Kivel voltak rosszabb vagy jobb tapasztalataik, mint azt elképzelték? A legtöbbjük ezt szívesen csinálja, még ha nem is mindig olyan egyszerű nap mint nap máshol, más emberek előtt, más hangzással fellépni. Gyakran kelnek korán, zenélnek késő estig, tehát fáradtak, kialvatlanok. De nekik is megvan a joguk a fáradtsághoz, rosszkedvhez, mogorvasághoz. Kellemetlen volt például Johnny Rotten – senkivel nem akart beszélni, saját testőre kísérte, az egész persze egyfajta színjáték volt. A legtöbb fellépő persze nagyszerű, kellemes ember. Például a Portishead, illetve Patti Smith csodálatos. Vagy a Prodigy tagjai… Azért a Prodigy előtt biztosan aggódtak… Inkább az Ska-P miatt, de ők sem a backstageben, hanem a színpadon viselkedtek helyenként kellemetlenül, felbosszantottak olyan jelszavakat kiabálva, amelyek összeegyeztethetetlenek a fesztiválunkkal, mint például Viva terrorismo, viva 10

intifada! (Éljen a terrorizmus és az intifáda – ami az Izrael elleni palesztin felkelést jelenti – a szerk. megj.). A Prodigy miatt éppen hogy nem aggódtunk, mivel én korábban már találkoztam velük az egyik fesztiválon a kulisszák mögött, véletlenül. Szóba elegyedtünk, és láttam, hogy abszolút rendes figurák. Amikor a Pohodán felléptek, akkor még inkább meggyőződhettem erről – jártak-keltek az emberek között, kedvesek voltak. 2007-ben az Air és a CSS sem jött el. Bár mindketten a headlinerek közt voltak, mégsem távoztunk hiányérzettel, mivel mindig felfedezünk új fellépőket, programokat. Kik voltak azok, akiket Ön a Pohodán fedezett fel, szeretett meg? A Pohodán a zenei program rajtam áll, én hagyom jóvá formálisan. Persze, sokan adnak tanácsokat, de kell, hogy ismerjem a fellépőt, hogy mögé tudjak állni. Tehát mindegyiküket ismerem valamilyen


Interjú szinten. Annak persze örülök, hogy ha az emberek azért is jönnek, hogy felfedezzenek új dolgokat, még ha leginkább a húzónevek is számítanak. Az Airrel egész különös volt a helyzet, mivel az egész banda Trencsénben volt, a technikájukat szállító kamion viszont elakadt. Próbáltunk segíteni a helyzeten, de sajnos eléggé kellemetlenül érintett. Kissé csalódást okozott, hogy nem jöttek oda a fesztiválra, és nem ők magyarázták el az embereknek ezt. Az bizonyára másként hatott volna. Korábban, amikor Dunaszerdahelyen jártak, emlékszem, Juraj Kušnierik azzal húzta Önt, hogy hívják el PJ Harvey-t, különben el se megy. Ön akkor válaszként a Radioheadet említette, mint nagy álmát. Hol vannak a Pohoda határai a mainstream irányából, illetve a fellépőket tekintve? A Radiohead továbbra is megmaradt az álmaim között, de már nem érzem annyira szükségét, mint akkoriban. PJ Harvey szintén, de hogy eljön-e vagy sem, azt senki nem tudja megmondani. Idén fellép nálunk az Atoms For Peace Thom Yorke-kal a Radioheadből, Flea-vel a Red Hot Chilli Peppersből. Remélem, hogy ez egy előrelépés. Személy szerint nagyon szeretném Tom Waitset, akiről viszont ismert, hogy nem játszik fesztiválokon, tehát ez gyakorlatilag egy elérhetetlen cél. A legfontosabb, hogy már nem érint annyira érzékenyen, hogy egyegy előadó elfogadja-e a meghívásunkat, vagy sem. Eddig mindig sikerült úgy összeállítani a programunkat, hogy elégedett lehettem. Szeretném, ha az egész fesztiválként működne. Ami a pénzügyi oldalát érinti, természetesen vannak olyan együttesek, amelyeket a fesztivál egyszerűen nem engedhet meg magának, például a U2, vagy a RHCP. Az egyik színpad programját a .týždeň hetilap szervezi. Annak idején hogyan lehetett rábeszélni Önt, hogy egy véleményrovatot megtöltsön a lapban? Pistának (Štefan Hríb) még akkor ígértem, hogy megpróbálok írni, amikor a Dominót vezette (Domino fórum, 1999-2004 között Hríb volt a főszerkesztője). Akkor azt nem teljesítettem, viszont egy gyenge pillanatomban ismét megígértem, majd ismét elvetettem. Amikor megalapította

a .týždeňt (2005), akkor azt mondta, hogy ideje teljesítenem a neki tett két ígéretemet. Azt mondtam, megpróbálom. Így kezdtem, hét év után viszont mindent kiírtam magamból. Különböző témákat választott, volt, amelyik a csocsó vb-ről szólt, aztán volt komolyabb is. Hogyan tekint vissza erre az időszakra, inkább szenvedéssel járt vagy szép emlék? Az elején furcsán hatott, aztán elkezdett szórakoztatni, hogy kiadhatok magamból dolgokat, amelyek valóban bosszantottak, érdekeltek. Olyan érzésem volt, hogy ez segít is. Tetszett, hogy szabad kezet kaptam, tehát bármilyen cikket írhattam, olyat is, amely például szemben állt a szerkesztőség jelentős részének véleményével. Érdekes tapasztalat volt, mivel minden héten arra kényszerültem, hogy olyan cikket írjak, aminek legalább minimálisan van értelme – ez a figyelem, a fogékonyság tréningje is volt.

A .týždeň és Hríb szinte egyedülálló jelenség Szlovákiában – olyan médiatermékről van szó, amely befolyásolja a közvéleményt, még ha alacsony példányszámban is jelenik meg. Elegendő Szlovákiára egyetlen .týždeň? Szerintem egy fontos sajtótermék, az ilyen kritikus lap fontos a társadalom számára. Hogy nem értünk mindenben egyet, az nem is számít, sőt, talán jobb is. Például az olimpia rendezésében biztosan más a véleményünk. A kritikus írások tekintetében persze ez nagyon kevés, a példányszámát tekintve nem vagyok benne biztos, hogy lendíthet Szlovákián. Mindenesetre jó, hogy olyan témákkal hozakodik elő, amelyekkel más szlovák sajtótermékek nem. Sajnálatos viszont, hogy ebben teljesen háttérbe vonult az elektronikus média, holott erős befolyásuk van – a közszolgálatitól a kereskedelmi tévékig. 11


Interjú Hogyan viszonyul Szlovákiához, ahol él? Örülök, hogy itt élek. De ahogy az országot vezetik, az biztosan nem jó, és az az érzésem, hogy ez az elkövetkezendő években nem is fog javulni. Amiben az állam abszolút kudarcot vall, az a kisebbségekhez való viszony. Nemcsak a magyarok, hanem például a romák iránt is. Gyűlöletet könnyű kelteni. Nem tudom, tudják-e, hogy az apósom Jozef Hašto, (Malina) Hedvig pszichiátere, így ez téma a családunkban is. Az ő történetében az erős emberek, ahelyett, hogy megvédenének egy lányt, akit megtámadtak, inkább a támadókat védik. Hihetetlen és felháborító. Sokan elmondják, hogy nap mint nap megtámadnak embereket, de nem nagyon vannak, akiket a kormányfő egyenesen a médián keresztül kezd zaklatni. Ez a szimbóluma is annak, hogyan viselkedik az állam – nemcsak Hedviggel mint magyarral, hanem mint nővel, és mint polgárral szemben. Bevallom, hogy mindaz után, amit hallani lehetett a döntéshozóktól, azt hiszem, nem szeretnék kisebbség lenni ebben az országban. A politikájuk azon alapszik, hogy ellenséget gyártanak, választanak. Ez egyrészt ellentétben áll azzal, amivel én egyetértek, mivel szerintem éppen az a csodálatos Közép-Európá-

12

ban, hogy különbözőek vagyunk. És ellentétben áll azzal is, amiről a fesztiválunk szól, a különbözőségek találkozásáról. A 2009-es tragédia után mérlegelte, hogy nem rendez több fesztivált, és valóban aggódtunk amiatt, hogy ha nem is Ön dönt így, akkor az aktuális hatalom próbálja meg ezt kihasználni. Éreztek akkor effajta politikai nyomást? Voltak olyan indícióink, hogy ez megtörténhet, de mindent megtettünk, hogy ne így legyen. Nyíltan viselkedtünk és kommunikáltunk a médiával, hogy az emberek tudják, mi történt. Szakértői vizsgálatot kezdeményeztünk, a bíróság határozott arról, hogy azt ki végzi el. Megmutatkozott, hogy az elvégzett vizsgálat független volt, és ez segített bennünket, nem hagyott teret a kételyekre.


Interjú Mit jelentett ez az esemény a fesztivál számára? Ez masszív része a történelmünknek. Csapatként minden előkészület során együtt kell ezzel élnünk. Konferenciákra járunk, magunk is előadásokat tartunk a történtekről, mert mások számára is szeretnénk átadni a tapasztalatainkat. Számunkra szintén segítettek ebben például a Roskilde fesztivál szervezői, ahol 2000-ben volt hasonló tragédia. Amikor véget ér a fesztivál, jó érzés tölt el, hogy az emberek épségben távoztak haza. Először is azért akartuk folytatni, hogy kiderüljön, követett-e el valaki hibát a csapatunkból. Az emberek biztattak a közösségi oldalakon, a weboldalunkon, e-mailekben, azok közül is, akik az összeomló sátor alatt voltak. Az elején úgy gondoltam, hogy ez nem lesz döntő, de rengeteget segített. És ami érdekes volt, hogy egy évvel később rendkívül megnőtt a kisgyermekükkel érkezők száma, láttuk, hogy az emberek bíznak a fesztiválban. Természetesen egy fesztivál sohasem lehet tökéletesen biztonságos, ahogy más helyszín sem. Hogy néznek ki a napjai a fesztivál alatt? Alszik néha? :-) Nem nagyon, talán egy-két órát éjjelente, néha annyit sem. Néha aludhatnék is, mivel a csapatban szét vannak osztva a feladatok, mindenki tudja, hogy mi a teendője. Egykor volt olyan érzésem, hogy mindent irányítanom kell és figyelni, hogy működik-e. Most már ez nincs. De szívesen figyelem, aztán vasárnap este jöhet a kellemes pihenés. El tudja képzelni, hogy a főszervezői munkáját átadja valamelyik kollégájának? Egyelőre nem… Ez szórakoztat! :-) A booking az én feladatom, tehát a művészi irányultság meghatározása, de nagyon örülök, hogy olyan technikai dolgokban is kell szervezkednem, ahol a kerítésekről, az áramszolgáltatásról vagy a WC-kről van szó, mivel ettől járok továbbra is a földön. Úgy érzem, hogy így nem feledkezem meg arról, ami a fesztivál alapja, hogy a lehetőségeinkhez mérten a legjobb szolgáltatásokat nyújtsuk. A fesztivál már teljesen helyettesíti a zenélést? Nem hiányzik? Egy kicsit, játszom néhány barátommal, de igazi

együttesem most nincs. Az alkotást is megpróbálom a fesztiválban, annak programjában megtalálni. A Pohoda egy gyönyörű momentum, de milyen Michal Kaščáknak az az oldala, amit nem ismerünk. Hogyan él civilként? Modra szélén lakunk a feleségemmel és két kisfiammal. Van egy kis kertünk, nagyon jó ott. Bár sokat nem vagyok otthon, annak nagyon örülök, hogy a kritikus helyzetekben mindig megkapom a támogatást. Szívesen csocsózom, elég egy pohár bor és a barátok. Szívesen síelek, és egyébként átlagéletet élek. Gondolkodott már azon, mit fog csinálni nyugdíjasként? Remélem, hogy fesztivált! Találkozom különböző fesztiválokon koros rockerekkel, akik szervezgetnek, ez elég szimpatikus nekem is. Először is éljem meg a nyugdíjas kort, aztán majd nem vonulok nyugdíjba. :-) 13


Sziget, ahol élünk

Tündérek földje Ugróczky Pityu írása Ugróczky Pityu fotói

“...itt volt azon Aranykert, melyben a Tündérek honoltak, hol örök tavasz virít s arany gyümölcs terem.”

A fenti idézet a Vasárnap újság 1858-as év egyik májusi számából származik. A cikkíró társaival közösen járta be a Csallóközt, annak „tudományos tekintetbeni beutazása” céljából. Utazásuk közben a helyi lakosok elbeszélései nyomán ismerkedtek meg a csodálatos szépségű Tündér Ilona történetével. Eleink idejében köztudomású volt, hogy a Duna mélyén tündérek laknak. A folyó fenekén csodálatos, fényűző kastélyaik színtiszta aranyból emeltettek, és abban minden bútor is aranyból és drágakövekből készült. A tündérek lakhelye annyira gyönyörű volt, hogy azt földi halandó meg sem pillanthatta. Olykor-olykor kegyeikbe fogadtak néhány emberlényt is, általában azokat, akik jóságuk révén méltónak találtattak erre. De a kiválasztottak is mindössze egy éjszakát tölthettek a fényűző aranypalotákban. Az éjszaka emléke reggelre homályos 14


Sziget, ahol élünk derengéssé vált a kegyeltek emlékezetében. Éjjelente azonban a tündérek kimerészkedtek víz alatti csoda-lakjaikból, hogy emberi alakot öltve lakomázzanak kedvenc helyükön, egy Ilkaszigeten (mai nevén Jóka) álló vén fűzfa alatt. A fa alatt bőséggel megterített asztalnál mulatoztak, csodálatos táncot lejtve aranyhajukból aranypor hullott, beterítve ezzel Csallóköz vizeit és földjét arannyal. A gyönyörű lányok képében megjelenő tündérek közül is legszebb volt a csodálatos szépségű Tündér Ilona, a tündérek királynője. A nap virradtával visszatértek vízi hajlékukba. Az asztalt azonban terítve hagyták, hogy a csallóköziek arra járván bőséggel fogyaszthassanak az ételből. Történt egyszer, hogy az éjjeli mulatozás alkalmával egy vándorlegény tévedt a tündérlakomára. A tündérek, mivel jó és emberszerető lények voltak, maguk közé fogadták a vándort. Megvendégelték, együtt táncoltak és mulatoztak a fiúval. Mikor a lakoma a vége felé közeledett, a tündérek álomra szenderülve várták a napfelkeltét, hogy aztán alászálljanak a Dunába. A vándor kivárta, míg ezek elalszanak. Tudta, hogy a pirkadattal elmúlik a varázs és a tündérek, mintha soha nem lettek volna, örökre eltűnnek a szeme elől. Ezért úgy gondolta, ha levágja Tündér Ilona aranyhaját, a csodaszép leány örökre vele marad. Ilona ezt időben észrevette, így megmenekült a gaztettől. A tündérek ezután nagyon megharagudtak az emberekre, és soha többet nem mutatkoztak közöttük. Csalódottságukban Csallóközből is elköltöztek. Tündér Ilona – mivel nagyon szerette az itteni népet – még egyszer utoljára megrázta aranyhaját, így bőséggel maradt arany a Dunában. Úgy hírlik, hogy a tündérek az erdélyi magas sziklákon emelt tündérvárakba költöztek. Ilona azonban néha visszajár, csodaszép hattyú formájában jelenik meg. A Dunán úszkálva, némi szomorúsággal a szívében a régen múlt időkre gondol, majd szárnyát kibontva visszarepül messzi várába. Így történt minden, vagy tán mégsem. Olyan káprázat ez, amit a kiváltságosak érezhettek a tündérpalotában eltöltött éjszaka után. Tündérvarázs. Ennek a történetnek rengeteg formája maradt ránk. Annyi változat, amennyi mesélő. Kérdezzük meg nagyszüleinket, hogy nekik, mit meséltek a nagyszülők erről. 15


Interjú

Tündér Ilona és a tündérek a magyar monda és mesevilág szerves részét képezik. Gyakran nevezik Tündérszép Ilonának, vagy Világszép Tündér Ilonának. A mesékből azt is megtudhatjuk, hogy Ilona kedvese Árgyélus királyfi, akivel ma is él az üveghegyen túl. Tündér szavunk valószínűleg a tűnik szóból ered, mivel a tündérek is csak úgy hirtelen elő és el tudtak tűnni az ember szeme elől. A tündérek egyébként az ősmagyar hitvilágban is jelen voltak. A kereszténység felvételekor ezen hit követőit egyszerűen kiirtották. Mivel a Csallóköz akkoriban nehezen megközelíthető, mocsaras hely volt, ezért a hit üldözői ide nem jutottak be egykönnyen, így itt viszonylag sokáig fennmaradhatott az ősi vallás. Ez némi magyarázattal szolgálhat arra, miért olyan gazdag a Csallóköz mondavilága. Mára a tündérhiedelmek, régi szokások, hagyományok kiveszőfélben vannak. Pedig ha kicsit közelebb engedjük magunkhoz ezeket a történeteket, találhatunk bennük mai korunkban is jól alkalmazható tanulságokat. Olyan korok hagyták ránk ezt 16

a sok, mesébe kódolt információt, amelyek során még tisztában voltak a természet nagyszerűségével, és harmóniában éltek azzal. Nem kell feltétlenül hinni a tündérek létezésében, hiszen ez csak mese. De ez a mese egy évezreden átnyúló tanítás az ősöktől, amit csak az érthet meg, aki a tündéreket nem a szemével, hanem a szívével keresi. Popper Péter után szabadon: Nem az a babonás, aki hisz a tündérekben, hanem az, aki azt képzeli, hogy szabad szemmel láthatók. (forrás: Internet)


magán-gyermekintézmény és bölcsőde "Ha a gyereket folyton bírálják, a lenézést tanulja. Ha a gyerek állandó gyűlöletben él, a háborút tanulja. Ha a gyereket mindig gúnyolják, a félénkséget tanulja. Ha a gyereket folyton megszégyenítik, a bűntudatot tanulja. Ha a gyereket tolerancia veszi körül, a türelmet tanulja. Ha a gyereket folyvást bíztatják, a bizalmat tanulja. Ha a gyereket biztonság veszi körül, a hitet tanulja. Ha a gyerek teljesítményét elismerik, a megbecsülést tanulja. Ha a gyerek jórészt helyesléssel találkozik, önmaga szeretetét tanulja. Ha gyereket elfogadják, és barátságos légkörben él, megtanulja szeretni a világot. A gyerekek azt élik, amit tanulnak!" Robert Fisher

930 16 Hodos 346 Tel: +421 904 56 56 86

www.kakademia.sk 17


Autó

Cappuccino Fiat 500 color therapy Tesztelte: Uher Tibi Fotó: Ugróczky Pityu

Elöljáróban megjegyezném, hogy nagy örömre szolgált a mini Fiat tesztelése. Nemcsak azért, mert ritkán ülök ennyire kis autóban, hanem azért is, mert hagyományokat őrző modellről van szó. Ennél a kocsinál nemcsak az volt a tervezők dolga, hogy jó autót alkossanak, hanem hogy tovább éljen benne a régi 500-as szelleme. Az autón már első pillantásra felfedezhetjük az 500-as legendájának újszerűségét. Míg nagyon sok gyártó egyre inkább növeli modelljei méreteit, addig ez a csöppség mégis kitűnik a tömegből. Semmi kifogásolnivalót nem találni a külső formavilágon. Kerek vonalvezetés és krómbetétek jellemzik, minden apró részlet szépen kidolgozott. A tesztelt modell cappuccino színe láttán az volt az érzésem, hogy már csak a tejszínhab hiányzik a tetejéről. A mini Fiat legszebb részeként a dísztárcsáit emelném ki. Hogy miért? Egyrészt, mert ezeket az egyedi, retró hangulatot idéző ke-

18

rékdíszeket csak az új color therapy felszereltséghez kaphatjuk meg. Másrészt ez az egyetlen autó, amelyre nem lenne szívem alufelniket szerelni. Persze rendelhető hozzá, akár 17 colos is. Már az oldalsó ablakokon keresztül is látni, hogy nem mindennapi belső vár minket. A műszerfal nagyon feltűnő, nagyon retrós, nagyon szép. Kü-


Autó

lönleges szépségét a magasfényű hosszanti műanyagbetét csak fokozza (ami minden esetben a kocsi külső színére van lakkozva). A kormánykerék fehér bőrrel borított (természetesen rendelhető fekete is), de messziről sem nevezhető sportos fogásúnak. Az ülés szintén nem a legkényelmesebbek közé tartozik, mint ahogy az anyagborítások sem a legfinomabbak. Viszont itt nem is ezek a lényeges dolgok. A váltókar magas elhelyezése kényelmes, a futómű nagyon jól hangolt, sportos. A csomagtér nem nevezhető nagynak (az egész autó sem az), de az osztott hátsó ülések dönthetőségével ez növelhető. A helykínálat szempontjából két felnőtt és két gyerek aránylag kényelmesen útnak indulhat a kis torinóival. Az 1200 köbcentis, 4 hengeres, 69 lóerős benzinmotor megérezte, hogy három felnőtt ült a kocsiban a tesztelés alatt, de elmondhatom, hogy mindezek ellenére jól gyorsult. A kanyarokban kifejezetten élvezetes, gokartos érzéseket keltett. Beszerezhető még egy sportos 1.3-as dízelmotor is a Fiatba, amelynek a 4 liter körüli fogyasztása természetesen jobb a benzinesnél (5 és 6 közötti).

Az 500-as ára sokkal barátságosabb lett az elmúlt évekhez képest, alapfelszereltséggel már tízezer euró alatti összegért cserébe hazavihető. Az 500as mérete és dizájnja egyértelműen sugallja, hogy a hölgyeknek lett kitalálva. Nemcsak a külső tervezése jó, hanem maga az autó is. Aki meglátja, annak biztosan mosolyt csal az arcára. A nagy példányszámban készített tucatautók életpályája mellett a több mint ötven éve született, népautóból kultusztárggyá nemesedett Fiat törpéjében él tovább napjainkban az ősi szellem. 19


PR

Éljünk úgy, ahogy élhetnénk Lukács Béla rovata

Az egészséges életmód témáját folytatva, a glutén és a lektin káros hatását a szervezetünkre a pajzsmirigy egészséges működésével szeretném folytatni.

A Matrix Drops tanárainak és hallgatóinak egységes véleménye, ki glutént és lektint fogyaszt nincs esélye autoimmun betegségekből való kigyógyulásra. Az egyik leggyakoribb autoimmunbetegség-csoport, ami elsősorban a felnőtt lakosságot érinti, és köreikben nagyarányú a diagnosztizálatlan beteg. A hölgyek nagyobb számban érintettek, náluk várandósság vagy szülést követően már jelentkezhetnek a tünetek. A pajzsmirigy szinte minden élettani folyamatban szerepet játszik. Ha működése nem kiegyensúlyozott, mi sem lehetünk azok. A pajzsmirigy fontos szerepet tölt be az anyagcsere és a testsúly meghatározásában is. Megfelelő működése elengedhetetlenül fontos az egészségünk szempontjából. A pajzsmirigy rendellenességek egyik gyakori oka a helytelen táplálkozás. Működését közvetlenül az agyalapi mirigy által elválasztott, a pajzsmirigyműködést fokozó hormon (TSH) szabályozza. Sok ember betegszik meg a pajzsmirigyműködés zavara miatt. A glutén (ragasztó) rátapad bélbolyhainkra, gátolja a jód, szelén, lykopódium felszívódását és ezzel 20

gátolja a pajzsmirigy szabályos működését. A pajzsmirigybetegség két nagy típusa a pajzsmirigy alulműködése és a pajzsmirigy túlműködése. Az emberek nem csekély százalékánál a pajzsmirigy alulműködik. Felesleges orvosi kezeléstől és félrekezeléstől megmenekülhet az, akinél időben kiderül, hogy a pajzsmirigye alulműködik, mert az érintettek felénél a betegséget fel sem ismerik. S akiknél sikerül diagnosztizálni, azok is sokszor nem a megfelelő kezelést kapják, ezért jó esetben csupán részleges a gyógyulás. A pajzsmirigy-alulműködés jellemző tünetei: magas koleszterinszint, súlygyarapodás, állandó lehangoltság, csekély mértékű kitartóerő, rendszertelen menstruáció, terméketlenség, csökkentett szexuális vágy, töredezett haj és körmök, hajhullás, ínybetegségek, a fázós kéz és láb, bőrbetegségek, székrekedés, folyadék visszatartás. A felsoroltak bizony igen gyakori tünetek. Ezen kívül még számos egészségügyi gond létezik, melyek a pajzsmirigy alulműködésével hozhatóak kapcsolatba. Ezért is elengedhetetlenül fontos, hogy megértsük a pajzsmirigy működését, valamint egyensúlyvesztésének okait.


PR A pajzsmirigy alulműködése azt jelenti, hogy a mirigy lassan vagy nem megfelelően működik, és ennek következtében a szükségesnél kisebb men�nyiségű pajzsmirigyhormont állít elő. A pajzsmirigy túlműködésekor több hormon termelődik, mint amennyire szükség lenne. Ennek oka lehet a túl sok jódbevitel, a pajzsmirigy jóindulatú, sok hormont termelő daganata, mérgezés, fertőzés, vagy az agyalapi mirigy túlzott TSHtermelése. (A pajzsmirigyserkentő hormon, más néven tireoidea-stimuláló hormon a TSH). Leggyakoribb formája, - főként hölgyeket érintő - Basedow-kór. Ez szintén autoimmun betegség, és a pajzsmirigy megnagyobbodásával (golyva, struma), valamint a hormonszint hirtelen megemelkedésével jár. A szem kidülledése, izmainak duzzadása és kettős látás kísérheti. A pajzsmirigy túlműködésének gyakori tünete a gyors mozgás, beszéd és gondolkodás, szapora pulzus, ingerlékenység, idegesség és álmatlanság, jó étvágy mellett fogyás, hasmenés, izzadás, csökkent melegtűrés, valamint a meleg, nedves bőr. Gyakori a hajhullás, a haj töredezetté, vékony

szálúvá válik. Esetenként előfordul, hogy a lábszár elülső részén a bőr megvastagodik, tömött tapintatú, narancshéjhoz hasonló lesz. A túl sok pajzsmirigyhormon nőknél cikluszavart okoz, férfiaknál csökkenti a spermaképződést, így meddőséghez vezethet. A már oly sokat emlegetett glutén proteinjeinek, a gliadinnak a molekuláris felépítése nagyon hasonlít a pajzsmirigyére. A gliadin képes áttörni a belek védőgátját, és így bekerül a véráramba, amit az immunrendszer elpusztítandó anyagként jelöl meg. A gliadinra kialakult antitestek a szervezetet a pajzsmirigy szövetének a megtámadására ösztönzik. Ez a fajta immunválasz akár hat hónapig is eltarthat, ezért nem tanácsos „hol eszem, hol nem eszem glutént” tartósan a szokásrendbe iktatni. Aki glutén tartalmú ételeket fogyaszt, annak számolnia kell azzal, hogy az immunrendszere megtámadhatja a pajzsmirigyét, amit a „nagyjából gluténmentes” étrend nem fog megakadályozni. A gluténmentes étkezéssel elérhető, hogy megelőzzük a pajzsmirigy immunológiai pusztulását. (Forrás: The Critical Role of Wheat in Human Disease)

KOVÁCS - MAGYAR ANDRÁS VILÁGON EGYEDÜLÁLLÓ TALÁLMÁNYA Testi, lelki és szellemi teljesség mérése és kiértékelése Mátrix Drops cseppekkel a rendellenességek helyrehozására Elérhetőség: www.matrixdrops.com 0903 211 654

21


Vendéglőlesen

LORIAN’S Kóstolta: Mundi Józsi Šenkár Márió fotói

Áprilisban Dunaszerdahely egyik előkelő, jó hírnévvel rendelkező éttermére esett a választásunk. Az étterem a Komáromi főút mellett, egy multifunkcionális épületben található. A Vendéglőlesen keretein belül adtuk át a Klikk Out Év Lánya fődíját Sebők Krisztinának. Ezenkívül társaságunk új taggal bővült Bartal László, a Bartal családi pincészet tulajdonosa személyében, így a jövőben szakember szemével is szemügyre vesszük az éttermek által kínált borokat.

AZ ÉTTEREM, AZ ÉTLAP ÉS A VÁLASZTÉK Belépéskor kellemes színárnyalatok, gusztusosan megterített asztalok, illedelmes és kedves személyzet fogadott minket. Az asztalunkhoz udvariasan elkísértek, kabátjainkat szépen elkérték, felakasztották. Eléggé meglepő az ilyen magas színvonalú fogadtatás, valóban megbecsült vendégeknek éreztük magunkat. Miután helyet foglaltunk, társaságunkat személyesen üdvözölte a tulajdonos, aki egy személyben a séf – Bertalan Lóránt. Nagyon kellemes beszélgetés, és a hozzáértő ételajánlás után az az érzésünk támadt, hogy itt tényleg odafigyelnek a vendégre és mindent megtesznek azért, hogy jól érezze magát. Az étterem nem dohányzó, és különlegessége,

22

hogy az étel útját az asztalunkig nyomon követhetjük a bárpult mögötti nyíláson keresztül. Igaz, ez kétélű fegyver: talán a látványkonyhát üveggel lehetne elválasztani, így a konyhai szagok nem jutnának ki az étterembe, ugyanakkor a látvány megmaradna. Az asztalokon a terítő alatt kellően puha filcanyag volt, amely azért fontos, mert nem zörög a ráhelyezett teríték, lágyabb tapintást biztosít és csúszásgátló egyben. Hangulatos zene mellett vettük kézbe az egyszerűen kivitelezett ét- és borlapot. Minőségi magyar borokat kínálnak, és annak ellenére, hogy a borlapon a palack ára van feltüntetve, készségesen szolgálnak fel akár egy pohárkával is. Ez nem mindennapi szolgáltatás, így igazi borkóstolásban lehetett részünk. Borászunk kitűnőre értékelte a borok ízvilágát, színét, tökéletes hőfokát, kiemelte a borok minőségét, viszont nehezményezte, hogy a hazai borkínálat sajnos mellőzve van, holott az bőséges akár a környékünkön is. Borkóstolásunkkor a gáláns pincér mindig poharat cserélt, a vörösborhoz természetesen öblösebb poharakat kaptunk. Nagyon odafigyelnek a részletekre, és ez nemcsak a mi társaságunkra volt jellemző, mivel megfigyeltem a szomszéd asztal hölgytársaságának szervizét is. Igazán bőséges a főétel- (13) és a desszertkínálat (8), de számos előétel, leves, saláta, egyéb hús-


Gasztro mentes, illetve tésztaétel közül is választhatunk. Séfünk elmondta, hogy az étlap változó, szezonális jellegű ételekkel egészítik ki. A pincér felkészültségét mutatja, hogy az ételekkel kapcsolatos minden kérdésünkre választ tudott adni.

hús zamata laza fűszerezéssel – mennyei. A libamájat (6,90 €) kicsit jobban megpörkölte a séf, de ennek ellenére nem lett száraz, lilahagymával tálalta, így hagyományos csemege. A báránymáj már a friss vágásából származott, séfünk ezt egy roppant zamatos előétel formájában kínálta, krémes állagú, aromás szósszal. Ez volt az egyik legfinomabb májból készült étel, amellyel találkoztam. Következtek a levesek. Az Újházi tyúkhúslevesünk (1,80 €) sajnos nem volt elég forró, ezt leszámítva azonban a leves láthatóan gazdag, házi metélttel készült, szép sárga színű, ízhatásban is megfelelő. Sajnos a halászlé harcsaszelettel (3,30 €) enyhén édeskés ízű volt, amit a sok hagyma vagy a paradicsomszósz okozott, háttérbe szorítva a hal jellegzetes ízét. A tálalás stílusosan, kisbográcsokban történt. Megkóstoltuk még a Jókai bablevest (2,30 €), amit dús állagúnak jellemeznék, kicsit füstös ízhatással, amiről a bőven jelen lévő kolbász és csülök tehetett.

A TESZT – ELŐÉTELEK, LEVESEK
 Rendelésünk után pár percen belül a séf étvágygerjesztővel, egy roppant ízletes sajtos raviolival kedveskedett. Ez nagy odafigyelésre vall, a vendég tiszteletének jelképe – a ház vendégei voltunk erre a fogásra. A ravioli elfogyasztása után máris tálalták az általunk rendelt előételeket, amelyekre a kifinomult, kreatív dekoráció volt jellemző. A carpaccio (3,90 €) hajszálvékony, ízletes húsdarabkái, friss és ropogós ruccola, valamint menta társaságában került az asztalra. Ötletes kombináció, amely nagyon kellemes ízkavalkádot hozott létre.

KACSAMELL STEAK, NARANCSOS PÁROLT KÁPOSZTÁVAL, KROKETTEL (9,30 €) Egy gyönyörűszép adagot kaptam, már a látványától összefutott a nyál a számban. Ahogy belevágtam késem a kacsahúsba, már tudtam, hogy ez egy kifogástalan állagú, zamatos hús lesz. Kóstolásakor be is igazolódott, mindemellett a káposzta is isteni volt. Sajnos azonban az „ipari” kroketten megakadt a szemem, amit gyorséttermeken kívül nem szívesen látok a tányéromon. Mindennek ellenére remek választás volt, száraz, minőségi vörösborral pedig ellenállhatatlan.

A tatárbifszteket (9,90 €) az előételek királyának tartom, amelyből ehhez méltó, igazán ízletes példányt kaptam. Sokan túlfűszerezik, pedig a nyers 23


Gasztro / Vendéglőlesen MANGALICA STEAK ERDEI GOMBÁVAL, GRILLEZETT ZÖLDSÉGGEL (12€) Az étel ízlelésekor a mangalica sovány húsa kissé száraznak tűnt. Igaz, ezt ellensúlyozta az erdei gomba és az abból készült mártás. Társaságunk tagja, aki ezt a fogást választotta, a nadrágszíj lyukasztása helyett inkább a könnyebb ételekre koncentrált, így ez a fogás grillezett zöldséggel tökéletes választás volt számára. A grillezett zöldség ropogós, porhanyós volt, és ami a lényeg, nem fagyasztott alapanyagokból készült!

LAZAC LIMESZÓSSZAL, KRUMPLIPÜRÉVEL (9,90 €) Ránézésre alaposan átsült lazacot kaptunk, jellegzetes aromája mellett a szósznak köszönhetően citromos, lime-os illat csapta meg az orrunkat. Kóstoláskor a lazac ízletes és lédús volt. Gyönyörűen kreált étel, amely a krumplipürével tökéletes választásnak bizonyult. Borászunk egy kellemesen mazsola illatú szürkebarátot javasolt a vacsora mellé.

SERTÉS SZŰZ LIBAMÁJJAL, BURGONYAKROKETTEL (9,30 €) A steak és a mártás együtt kiemelkedő ízvilággal ajándékozta meg a fogyasztóját. A vastag hússzeletet puha, rosé belső jellemezte, amely baconnel volt körbetekerve, finom, omlós libamájjal meghintve, barnamártással leöntve. Itt újra megjelent az „ipari” krokett, viszont maga a sertés szűz kifogástalan volt. Borász társam teljesen el volt ragadtatva az ízek harmóniájától, amelyhez gyönyörű színű, kellemes, enyhén hordó ízű Rajnai rizlinget fogyasztott.

CSIRKEMELL STEAK VARGÁNYA GOMBÁVAL, SÜLT BURGONYÁVAL (8,40 €) Vastag, szaftos, kellően átsült csirkemell steaket kaptunk, vaskosan nyakon öntve gombás, tejszínes mártással, nagyobb gombadarabokkal. A mártás megfelelő sűrűségű és krémes ízű volt. Ez az étel is gyönyörű „sminket” kapott, modern stílusú, látványos tányérokon tálalták. A sült burgonya ízletes és zsenge volt, félbe vágva, kérge ropogósra sütve. Kóstolója szerint kicsit sós, de ezt leszámítva teljes mértékben rendben volt az étel.

24


Gasztro / Vendéglőlesen DESSZERT A cappuccino parfé (3,10€) egy fagyihoz hasonló nagyon ízletes desszert, amely csésze formájában van megfagyasztva, csokifüllel tálalva. A somlói galuskából (2,60 €) átlagos, viszont óriási adag járt, csokival és tejszínhabbal gazdagon tálalják. Nem mindennapi ínycsiklandozó édesség a nugátos gombóc (2,30€), amelyet diódarabkákkal hintettek, meggyraguval locsoltak. A túrósdiós palacsinta (2,90€) is méretes adag, ízletes túró- illetve diós töltelékkel, csokival, tejszín-

habbal bőségesen nyakon öntve. Az első díjat a flambírozott gyümölcsnek (4,10€) javasolnám, amely laza, mégis porhanyós eperfalatkákból állt, vanília jégkrémmel. A flambírozás során az eprek befőttszerű állagot vettek fel. Élmény volt megkóstolni. :-)

VÉGSŐ ÍTÉLET A LORIAN’S-ban töltött idő nagyon kellemesen telt. Elégedettek voltunk a bor és a minőségi pálinka kínálatával is. Az ételek díszítése fantáziadús, a kiszolgálás kellemes, szakszerű, a terítés kreatív és minőségi, az árak elérhetőek. A környezet rendezett, tiszta a személyzet nagyon illedelmes. Az étteremben 128,90 €-t fizettünk, ami soknak tűnhet, de ebből öten degeszre ettük magunkat, több mint 10 fajta bort kóstoltunk, minőségi pálinkából is fogyasztottunk 2 kupicával, és nem utolsó sorban jó pár üveg üdítőt felhörpintettünk. A séf helyében mellőzném a félkészárut, az „ipari” élelmiszer használatát és helyenként kicsit visszavenném a só használatát. A séf egy tapasztalt úriember, minden elismerésem az övé, mivel majdhogynem a munkahelyén él, tudom, hogy a főzés és a vendéglátás az élete. Ezt tapasztaltuk ottjártunkkor is, véleményem szerint ezt mindenki átélheti, ha a példamutató LORIAN’S-ba látogat. EREDMÉNY: 8,5/10 Az étterem minősítésénél figyelembe vettük a rendet, tisztaságot, a felszolgálást, az ételt és a környezetet.

25


Programajánló

Koncert / Party MacKenzy & IceEra Dunaszerdahely – Arthe Café, április 12. Leporelo_FM Party DJs: Zoë Xenia (Plastic City, Microzoo, Bass Culture/NL), PLUSplus (H!PE/SK), Milos, Skank, Baltazar Pozsony – április 12., 20.00. Fankimanki, I.T.S. Bős – Vendel kocsma, április 13.

Fülbe-való party Hip hop, funk, funk breaks, house, Alexander Vayas, Epres, Dilemma Dunaszerdahely – Arthe Café, április 26. Wilsonic Club: Simonlebon (AT) Pozsony – KC Dunaj, április 26., 21.00. Bloody Roots, Scerra Dunaszerdahely – Soul Hunter Music Club, április 27.

Andy Stott, Laurel Halo Zorall Budapest – Trafó, április 27. Dunaszerdahely – Soul Hunter 10 éves az A38 állóhajó Music Club, április 13. Tosca (!K7), Dj Palotai Bloodgroup Budapest – A38, Budapest – A38, április 13. április 30., 22.30. Révész Sándor koncert Balien + konga show Domby Dunaszerdahely – VMK, Dunaszerdahely – Arthe Café, április 18., 19.00. május 3. Fart, I.T.S., War Is Ours Goldie Dunaszerdahely – Soul Hunter Budapest – A38, május 3. Music Club, április 19. Alma együttes koncertje HaddelHadd koncert Dunaszerdahely – VMK, május Dunaszerdahely – Arthe Café, Hollywood Rose (Guns április 19. N’ Roses Tribute Band Beyoncé koncert Magyarország), Üzletembers Pozsony – Ondrej Nepela téli Dunaszerdahely – Soul Hunter stadion, április 19. Music Club, május 10. Electronic Beats (Hurts, Agoria, James Pants, Youthkills) Pozsony – Refinery Gallery, április 19.

The xx Bécs – Gasometer, május 15.

Thomas Blue Harpo and Band (jazz-blues) Bohemian Betyars Dunaszerdahely – Arthe Café, Dunaszerdahely – Soul Hunter május 18. Music Club, április 20. Depeche Mode Eels Budapest – Puskás Ferenc Bécs – Gasometer, április 21. Stadion, május 21. Blackbird Blackbird Pozsony – Inter Stadion, Budapest – A38, április 22. május 25.

26

Kiállítás Az Asztal Társaság művészeti csoport kiállítása Kiállítók: Felényi Péter, Kéri Mihály, Lőrincz Zsuzsa, Luzsicza Lajos Árpád, P. Boros Ilona, Székács Zoltán, Jim Urquhart, Vankó István. Dunaszerdahely – Kortárs Magyar Galéria, Vermes villa. A megnyitóra április 12-én, 18.00 kor kerül sor. A kiállítás május 3-ig megtekinthető. Színház Magyar zombi A Jókai Színház előadása. Komárom – Jókai Színház, április 12., 20., 26. – 19.00., 17., 18., 21. – 15.00. Impróest (színházi improvizáció) Dunaszerdahely – NFG Klub, április 13. III. Richárd A Jókai Színház előadása Komárom – Jókai Színház, április 15., 16., 15.00. Sári bíró A Jókai Színház előadása Pozsony – április 22., 18.30, Komárom – Jókai, április 24., 25. – 11.00. Tamási Áron: Kakasok az Édenben (zenés tündérjáték) A Forrás Színház – Győr bemutatója. Főszereplő: Koncz Gábor, Rendező: Pataki András. Dunaszerdahely – VMK, április 23., 9.00. Ajtók – dráma Dunaszerdahely – NFG Klub, április 26.

Szutyok Pintér Béla és Társulata Komárom – Jókai Színház, április 27., 19.00. Príma környék A Jókai Színház előadása Komárom – Jókai Színház, április 28., 15.00. Revizor A Jókai Színház előadása Komárom – Jókai Színház, április 29., 11.00. Egyéb Ifjú Szívek & Felvidéki Páva Gála Komárom – Jókai Színház, április 19., 19.00. Táncház a Pósfa zenekarral (népzene + néptánc) Dunaszerdahely – NFG Klub, április 19., 20.00. April Weeps nyilvános próba Dunaszerdahely – NFG Klub, április 20. XLIV. Énekel az ifjúság Ifjúsági énekkarok kerületi versenye Dunaszerdahely – VMK, április 25., 11.00. Vasmacska Filmklub Kerekes Péter: Gulyáságyú Komárom – Jókai Színház, április 25., 18.00. Fábry Sándor önálló estje Dunaszerdahely – VMK, április 29., 19.00. Komárom – Matica-ház, május 7., 19.00. Vámos Tamás előadása az El Camino zarándokútról Dunaszerdahely – Csemadok ház, május 3., 18.00. összeálította: SzT


BITTERA SERVIS

Vykurovacie systémy pre všetky zdroje energií Bratislavská 81/37 931 01 Šamorín tel: +421 (0)31 562 49 00, 0908 457460

www.bitteraservis.sk info@bitteraservis.sk

27


Filmkocka / SzT rovata

Vasember 3

Várakozás: **** Premier: április 25. A Vasember egy azon kevés szuperhős közül, akinek érdemes volt világra jönnie a gyöngyvásznon is. Bár tény, hogy felénk nincs (vagy nem volt) akkora kultusza a Marvel, illetve Stan Lee e kiemelkedő teremtményének, a másod- vagy sokadvirágzását élő Robert Downey Jr. szinteegy ujjcsettintéssel emelte a szuperhősök piedesztáljára, ahogy például Sherlock Holmest is – ezeknél ugyanis nem feltétlen színészi átalakulására, mint

inkább a kisugárzására volt szükség. A karakter idomult hozzá, és nem ő a szerephez. Ennek ellenére, vagy éppen ezért nem ad okot különösebb aggodalomra a tény, hogy a rendezői széket a második rész után Jon Favreau helyett Shane Black foglalta el. Bármennyire is köszönhető ugyanakkor az első két epizód sikere Favreau-nak is, ő tulajdonképpen sem azelőtt, sem azóta nem produkált említésre méltó alkotást a moziban. Ellenben Shane Blackkel, aki egykor megalkotta a Halálos fegyver-filmek karaktereit, valamint papírra vetette azok, illetve az akciózsáner 90-es évekbeli több emlékezetes darabjának (Az utolsó cserkész, Az utolsó akcióhős) szkriptjét. Ráadásul 2005ben éppen Downey Jr.-ral hozta tető alá immár rendezőként is a közkedvelt Kiss Kiss Bang Bang című krimi-vígjátékot. E tapasztalatai azért is fontosak, mivel a Vasemberben a szuperhősök megszokott dilemmáinak súllyal való megtöltése mellett az ütős is idézhető egysorosokra is szükség van. Favreau-éknál működött, remélhetőleg ezúttal sem lesz ez másként.

Eleven testek

IMDb: 7,3 RT: 79% Premier: április 11. Jonathan Levine tavalyelőtt a Fifti-fiftivel már tett egy kísérletet egy nehéz téma megédesítésére. Ott a daganattal diagnosztizált Joseph Gordon-Levitt csajozása igazán pöpecre sikeredett, ezúttal egy álmodozó zombisrác szíve lobban lángra egy élő lány iránt. A zombi-témát ritkán dolgozzák fel szimpatikusan és ötletesen. Ráadásul a romkomok terén is nehéz újat mutatni, de az előjelek most pozitívak, a cuki vígjátékért talán érdemes lesz moziba menni.

Starbuck

IMDb: 7,2 RT: 60% Premier: április 25. Egy fiatalkori spermabankbeli pajzánkodást a cselekmény középpontjába állító film meglehetősen halvány eséllyel indul az ízléses humorú vígjátékok mezőnyében. Ken Scott alkotása azonban nem a kínos alpári, mint inkább az életigenlő humort célozta meg. A főhőst alakító Patrick Huardot felkeresi egy ügyvéd, aki jelzi, több mint 500 utódja van. Huard kisugárzásának köszönhetően a gátlástalanság felé csábító téma másodpercek alatt emberközelibbé válik. 28


Filmkocka

Feledés – Oblivion

Várakozás: *** Premier: április 11. Az elmúlt évtizedekben kiépültek a sci-fik viszonyítási alapjai az Alientől, Terminátortól kezdve a Szárnyas fejvadászon és a Total Recallon keresztül a Mátrixig, de az utóbbi évtizedben nem igazán alkottak olyat, amely ezt a kört bővítené. Kísérletek persze akadtak. Kevesen tudták viszont megragadni az emlékezetes

példányok olyan kiemelkedő hangulatelemeit, mint a magányt, elidegenedést, kiüresedést, és még kevesebben szélesítették az ismereteinket újabb ötletes felismerésekkel és elmélkedésekkel. A hasamra csapva a függetlenek közül kiemelendő a visszafogott, gyakorlatilag egyszereplős Moon (Duncan Jones, David Bowie fia rendezésében), illetve két J. J. Abrams nevével fémjelzett alkotás, a Star Trek és a Super 8. De

míg előbbi egy már ismert hullámot lovagolt meg újra, addig a másik egy amolyan nosztalgikus darab a 80-es évek Spielberg-filmjeit megidézve – tehát nem gazdagít, hanem tiszteleg. A vászonra kerülve legnagyobbrészt azonban kudarcot vallottak a nagyszabású darabok: Tron: Örökség, Prometheus, az új Total Recall vagy a Felhőatlasz. A Feledésről alkotott képet gyengíti a Tron: Örökség rendezője, Joseph Krasinski, és a főhős, Tom Cruise is. A posztapokaliptikus történet talán még a Mátrixot is igyekszik megidézni azzal, hogy a főhős tudatalattiját borítja fel egy esemény, egy nő, újraírva a világról addig alkotott képét, és ezzel egyúttal az emberiség egyetlen lehetséges megmentőjévé lép elő.

The Master

IMDb: 7,3 RT: 80% Premier: április 11. Paul Thomas Anderson az elmúlt 15 év egyik legjelentősebb rendezője. Nem azért, mert még Adam Sandlerből is ki tudott hozni egy Golden Globe-jelölést (Kótyagos szerelem), hanem mert rendre, súlyos témákat választva is kiválóan helytáll: legyen az a pornóipar (Boogie Nights), az olajipar kezdetei (Vérző olaj), a sors (Magnólia) vagy épp ezúttal árnyalt módon a szcientológiai egyház buktatói. Philip Seymour Hoffman és Joaquin Phoenix főszereplésével.

Gyilkos vágyak

IMDb: 6,3 RT: 25% Premier: április 25. Brian De Palma a Gyilkos vágyakat megelőző három filmje közül kettőben (Fekete dália, Femme fatale) is különösen fontos szerepet kapott a végzet asszonya. Ezúttal egyenesen kettőt, a törtető reklámcégvezetőt (Rachel McAdams), illetve a kreatív tervezőt (Noomi Rapace) ereszti egymásnak. Kérdés, hogy a Hitchcockot gyakran sorvezetőként használó rendező 70-es évekbeli műveinek kiegyensúlyozottan magas, vagy az utóbbi két évtized rapszodikus színvonalával rukkol elő. Rovatunk az egyes filmek bemutatója előtt, a róluk rendelkezésre álló információk alapján íródik. 29


Hangfal / SzT rovata

Depeche Mode – Delta Machine

4/5 Egy három évtizede a reflektorfényben szereplő kultikus banda esetén rendszerint az elvárásokat már túlszárnyalják a félelmek. Mivel e sorok írója még fapisztollyal kergette a tyúkokat, mikor némely rádió már tolta a Walking in My Shoes-t, az I Feel You-t vagy a Personal Jesust, így nehéz kontextusba helyezni, mit is jelenthetett az a „korabeli” érett fiatalságnak. Mivel azonban (egyebek mellett) ezek a szerzemények helyet követeltek maguknak az egyetemes zenetörténetben, természetesen mind a mai napig büszkén kapaszkodnak az égbe a hallgatóik és rajongóik. Ebből a szemszögből természetesen nehéz a Delta Machine-t az említettek mellé állítani. Ugyanakkor számomra értelmezhetetlen, hogy a már számos alkalommal lefuttatott marketing-futószalag alapján miért is kell az elvárások szintjén az újítás követelményével büntetni egy alakulatot, amely azzal élt, amikor szükség volt rá. Persze a lehetőség ott rezonál a levegőben, hogy egy legenda olyan stílszerűen és masszívan sújtson oda, mint azt tette egy hónapja David Bowie, de az elégedett sóhajhoz elegendő a korhoz finoman alkalmazkodva, helyenként a „régmúlt” előtt tisztelegve, mint a Depeche Mode. Jellemzőbb az albumra a visszafogottság és a minimalizmus (Angel, Heaven), ügyesen lavírozik ezek és a ritmusosabb (Broken), sőt egyenesen szeletelő (Soft Touch/Raw Nerve) dalok között. Nem igazán innovatív, de egyáltalán nem felesleges lemezről van szó. Ajánlat az albumról / korábbról: Broken, Soft Touch/Raw Nerve, Angel / Walking in My Shoes, Personal Jesus, Enjoy The Silence

Kate Nash – Girl Talk

3,5/5 Bár csak egyetlen fiatal lányról van szó gitárral és zongorával, kisugárzásával, szórakoztató dalaival és színpadi bolondozásával két éve ez is elég volt, hogy megtöltse a Sziget Nagyszínpadát, délután. Még a kezét is megkérték, ott. Persze nem minden fenékig tejfel, gyakran énekel – frappánsan – pasikkal való rossz tapasztalatairól. Ezúttal is egyfajta hangulati kettősség, csapongás jellemzi a lemezét, de mit számít ez? Pörgős, édes-savanyú, még rappel is. Ajánlat az albumról / korábbról: Mouthwash, Foundations, Do-Wah-Doo / Sister, Unconventional Girl.

Atoms – For Peace AMOK

4,5/5 Az Atoms For Peace egykor azért jött létre, hogy Thom Yorke szólómelezét (Eraser) élőben is reprezentálja. Aztán a Flea-vel (RHCP), vagy a hatodik Radiohead tagnak titulált Nigel Godrichcsel felálló együttes túllépett ezen. A lemez hallhatóan elsősorban arra haladt, amerre Yorke kívánta, és a Radiohead ezredforduló utáni albumai (Kid A, Amnesiac, stb.) sorába könnyedén beilleszthető. Amiben némileg különbözik, az talán a gazdagabb hangszerelés. Ajánlat az albumról: Ingenue, Unless, Dropped, Amok, Default.

30


Hangfal

Justin Timberlake – The 20/20 Experience

3,5/5

Kevés olyan előadó akad, aki a tinisztár imázst levetkőzve képes úgymond a felnőtteknek is mutatni valamit. Olyat pedig tényleg keveset ismerni, aki e popzenei ikon státuszát maga mögött hagyva még filmes karriert is befut úgy, hogy az ember nem restelli nézni a vásznon. Márpedig Justinunknak sikerült elfeledtetni a Vifon-levestésztás kobakját. Mivel folyamatosan hallottunk róla, alig lehetett észrevenni, hogy csaknem hét év eltelt az utolsó zenei albuma óta. Friss lemezén igyekszik felkapálni az olyan régi konvenciókat, mint a 3-4 perces korlát, aminek csak akkor van értelme, ha van miért 8 percnél hosszabb ideig énekelni ugyanazt a számot– a nyitódalnál például nincs, és hasonló az érzése az embernek a Mirrorsnál is. Az egész albumon megállják a helyüket a dalok, még ha nem is vernek igazán mellbe, viszont a legtöbb esetben egészségesebb lett volna 2-3, sőt, helyenként 4 percet is lecsípni. Nem a mainstream popzene a műfaja a maratoni daloknak. Ajánlat az albumról / korábbról: Suit & Tie, Strawberry Bubblegum / Rock Your Body, Like I Love You

The Strokes – Comedown Machine

3,5/5 Ha egymás mellé állítjuk az Is This It (2001) című albumukat, és az újat, akkor azt is hihetnénk, hogy nem is ugyanarról a zenekarról van szó, legfeljebb Julian Casablancas hangja emlékeztet. A 2000-es évek elején még a gitártémák voltak a hangsúlyosabbak, mára nem egy helyen a szinti vette át a helyét és kevés (pl. az All the Time, 50/50) dal emlékeztet a klasszikus Strokes-ra. Ez persze nem gátolja, hogy számos dal azonnal a fülünkbe másszon. Ajánlat az albumról / korábbról: Tap Out, One Way Trigger, 50/50 / Someday, 12:51, The Modern Age.

Kavinsky – Outrun

4/5 Kavinsky a francia electro elmúlt éveinek egy kiemelkedő alakja a Justice mellett/ mögött. Az elmúlt hat-hét évben számos EP-je vagy más kisebb kiadványa jelent meg, albuma viszont csak most, ami egyfajta Best Of-ként is jellemezhető. Visszaköszön róla a Nightcall, amely a 2011-es év, vagy inkább az elmúlt évtized legmenőbb filmje, a Drive egyik betétdala, illetve a Protovision című opus is, amelynek pedig a klipje kacérkodik a film hangulatával. Tömény, füstös electro, de nem tolakodó. Ajánlat az albumról / korábbról: Nightcall, Protovision / 1986

Youth Lagoon – Wondrous Bughouse

4,5/5 Egy színpompás álomvilág rajzolódhat ki szemünk előtt, ha meghallgatjuk az amerikai Trevor Powers második albumát. Elképesztő, hogy egy-egy szerzemény során mennyi minden történik. Magával ragadó, hátborzongató, hipnózist idéz elő, miközben időről időre egy újabb hangsáv kúszik be. Bár többnyire kísérleti popzenéről van szó, egyáltalán nem a fülsiketítő, Animal Collective által képviselt, mint inkább a meseszerű, angyali kategóriából. Ajánlat az albumról / korábbról: Mute, Dropla, The Bath / Afternoon, 17, Cannons. 31


Fesztivál

Pohoda: Lúdbőr a rekkenő hőségben Szilvási Tibi ajánlója Ha nagyon el akarnék szállni, azt is írhatnám, hogy egy nagy álom teljesül majd az idei Pohodán. Nem (csak) az enyém, sokaké, még a főszervezőé, Michal Kaščáké is. Persze ez az állítás azért közhely, mivel gyakorlatilag mindegyik évre igaz. Tavaly például a Public Enemy, azelőtt a Portishead, korábban a The XX, még azelőtt a The Streets vagy a Wu-Tang Clan okán, és még sorolhatnánk. „Üröm” az örömben, hogy Thom Yorke (remélhetőleg csak egyelőre) nem a Radioheaddel, hanem frissebb formációjával, az Atoms for Peace-szel látogat el hozzánk, viszont annál aktuálisabb, hiszen épp az elmúlt hetekben küldték napvilágra első stúdióalbumukat, az AMOK címűt (részletek a Hangfal rovatunkban). Érdekesség, hogy önmagában az Atoms (még) nem az egyetemes zenetörténet kiemelkedő momentuma, a fesztivál szervezői mégis az első pozícióba sorolták az esemény weboldalán, ami tükrözi azt, mekkora jelentősége van a koncertjüknek. Kifejezetten aktuális Nick Cave és bandája, a Bad Seeds érkezése is, hiszen ők pedig éppen két hónappal ezelőtt jelentkeztek legújabb kiadványukkal, a Push The Sky Away c. lemezzel. Nick Cave, miután a Grindermannel újra „belekóstolt” az erőteljesebb rockzenei univerzumba, visszatért korábbi, iróniával átitatott, finoman bontakozó, de magával ragadó karakteréhez, amiről nyilván megbizonyosodhatunk majd a Pohodán is. A headlinerek közé sorolható bátran a The Smashing Pumpkins is. Billy Corgan és chicagói zenekara 25 éves története során számos tagcserén esett át, a magja viszont megmaradt. Időről időre különböző zsánerekkel kacérkodtak a rockzene műfaján belül, talán leginkább a pszichedelikus és gothic rockhoz, illetve a dreampophoz közeli szerzeményeikkel nyerték el a közönség tetszését. Amire tőlük számíthatunk, az a lúdbőr, például az 1979 vagy a Tonight Tonight című slágereik alatt. 32

A 2000-es évek egy sor gitárpopzenekart termelt ki a brit porondon, közülük az egyik legsikeresebb a leedsi Kaiser Chiefs. 2004-ben az első albumukról (Employment) első kislemezként kiadott Oh My God című laza slágerrel robbantak be a köztudatba, máig legismertebb szerzeményük viszont a második lemezükről (Yours Truly, Angry Mob) került ki, ez volt a Ruby. Már csak ezekért is érdemes lesz odafigyelni, mikor is lépnek majd fel az idei Pohodán. Egyébként alig találni olyan előadót vagy együttest, akivel ne találkozhattunk volna már a környező fesztiválok valamelyikén. Ezek közé sorolható a londoni Bloc Party is emblematikus frontemberével, Kele Okerekével. Őket néhány évvel ezelőtt láthattuk a Sziget Nagyszínpadán. Azóta viszont tető alá hozták negyedik albumukat a nem túl fantáziadús Four címmel, és a rajta található Octopus miatt kötelező a részvétel, de egyébként a Helicopter, a Banquet vagy a One More Chance c. darabokat sem lehet elégszer hallani.


Fesztivál

júliusban. Egyáltalán nem lesz nehéz dolga.

Valószínűleg nincs az az ember, aki az elmúlt öt évben valahol ne találkozott volna a Justice valamelyik csontrepesztő electro-darabjával. Ha nem a ropogós D.A.N.C.E-szel vagy DVNO-val, akkor az Adidas reklámjában a Civilizationnel. Azt a hangulatot nehéz szavakkal leírni, amit a francia electro legkiemelkedőbb párosa képes előcsalogatni, legyen a helyszín külső színpad, vagy egy izmos sátor. Némileg faraghat a várakozásból, hogy dj settel érkeznek, de korántsincs okunk megijedni – remélhetőleg a repertoárban felsorakozik a Genesis, a Phantom és a Stress is. Tavalyelőtt ugyancsak a Szigeten láthattuk Kate Nasht, amint egy szál gitárjával és zongorájával, valamint némi díszlettel remek hangulatot varázsolt a Nagyszínpad elé. A produkcióba belefért még az is, hogy az egyik rajongó megkérte a kezét, ő pedig a színpadra invitálta „vőlegényét”, majd eljátszotta számára egyik dalát. Pompás. A kedves, elragadó 25 éves lány a Pohoda közönségét is igyekszik meghódítani

Az elektronikus zenei porondon nagy várakozások előzik meg az egyik leginkább előremutató producer, Amon Tobin bemutatkozását Two Fingers nevű projektjével. A modern tánczene keresztapjaként aposztrofálják az utóbbi időben Diplót, aki turnéja keretén belül megáll Trencsénben is, ráadásul kétszer is, hiszen két társával együtt ránk ereszti Major Lazer nevű friss projektjét is. Könnyed downtempót ígér Bonobo fellépése, aki zenekari formációban már néhány évvel ezelőtt adott egy csodás koncertet a Wilsonicon. Rendkívül aktuális és örömteli az olyan előadók érkezése, mint a pszichedelikus, fülbemászó popzenét játszó brit Django Django, illetve a Hangfal rovatunkban friss korongjával szintén jelentkező mesés Youth Lagoon. Bár Michal Kaščák már lelőtte a poént, miszerint több izmos fellépőre már nem várhatunk, azért a sornak korántsem itt van vége, hiszen további legendás zenekarok (Buena Vista Social Club), hazai „próféták” (Ghymes), illetve izgalmas formációk (Midi Lidi, SBTRKT, stb.) látogatnak el a trencséni reptérre. Várjuk nagyon. (Részletek itt: www.pohodafestival.sk) 33


Könyv

Tánczos Gábor Illúzióromboló Könyvtára

Húsz éves lehetett, amikor megtudta, hogy a Föld gömbölyű és léteznek másfajta tájak, hogy egyesek rendszeresen fogyasztanak sülteket. Még spicliskedniük sem kell érte. Étrendjét csaknem egészében kukorica és káposzta tette ki. Kisiskolásként látta, ahogy tanára halálra veri egyik osztálytársát négy szem eldugott kukorica miatt. Nem érzett szánalmat. Nem lepődött meg. Nem tudta, hogy ez nem normális esemény. Azzal a ténnyel is csak huszonévesen szembesült, hogy az anya nem azt jelenti: felnőtt nő, aki vetélytárs az élelemért folytatott harcban. Fogolytáborban született. Szökésre nem is gondolt, amíg nem találkozott valakivel, aki máshogy látta a világot, és beszélni is mert róla. Erre huszonhárom évet kellett várnia.

Hónapokkal a sikeres menekülés után szembesült azzal, hogy a korlátlan sülthús-fogyasztás mellé kapott valami mást is. Működő lelkiismeretet. Nem volt könnyű menet, talán még nincs is vége, de mára már úgy tűnik, nem hátrálna vissza a tudatlanságba. A 14-es az egyik legnagyobb munkatábor, de csak része egy még nagyobbnak. Észak-Koreának. Az pedig olyan hatalmas táborok része, melyeket terror, kapzsiság, félelem, megtévesztés, képmutatás, és még sok egyéb néven szokás emlegetni. Egy hatalmas létesítmény elemei. Szellemi homályból készült a kerítés. Azon túl vár a szabadság és a felelősség. Csak kevesen akarják átlépni a határt. Blaine Harden: Menekülés a 14-es táborból

Olthatatlan Palach-üzenet

Az alapiskolai történelmi órákon a tanárnőnk úgy tett, mintha ez az esemény meg se történt volna. Középiskolásként már rákérdeztem: És Jan Palach? Nagyon nehéz téma. Kihasználták… Az utolsó mondatokat a professzornő már suttogva mondta ki, és nekünk majdhogynem a tábláig kellett az iskolapadból behajolni, hogy a füleinkbe jusson a válasza. A suttogott utalások Jan pszichikai egészségét próbálták kétségbe vonni. 2013. Palachról filmes trilógia készült, Olthatatlan címen (Hořící keř). Arról az időszakról, mely Jan önfelgyújtása (ezzel tiltakozott 1969-ben a Varsói Szerződés hadseregeinek bevonulása ellen) után következett. Rengeteg, e témában releváns hang már kimondta: Erről az időszakról jobb film és forgatókönyv még nem készült. A legmegrázóbb jelenet az, amikor az ŠtB emberei Palach édesanyjának útjába „varázsolják“ fia égés utáni fotóit – rettentően kegyetlen tett – 34

szinte megállt az idő, megállnak a filmkockák, és a forgatókönyvben ezen a helyen egy ideig nem lehet tovább lapozni… Vajon mit jelenthet több mint negyven év után Palach tette? Okozhatunk ilyen iszonyú fájdalmat a hozzánk tartozóknak? A szabadság miatt, a nemzet, az ország miatt? S hogyan kezelik majd ennek a tettnek az üzenetét a következő nemzedékek? Sok kérdés, melyekre válasz nincs. Egy biztos, bármilyen hátborzongató volt Jan Palach tette, a fiatal srác nem volt elmebeteg, ahogy ezt a kommunista rendszer sokáig sugallta. Remélem, Štěpán Hulík remek forgatókönyve valamilyen formában minél hamarabb megtalálható lesz a könyvesboltok polcain. A Jan Palach 69 (szerzők Blažek, Eichler, Jareš) című, briliáns módon dokumentáló könyvhöz hasonlóan méltó emlék, és egyben alázatos próbálkozás megbirkózni történelmünk egyik legnehezebben boncolgatható eseményével. (tpoor)


35


Interjú

Ma a foci lesz a főszereplő, én fújok!!! Poór Tibi interjúja Šenkár Márió fotói Egy járási focimeccs-kommentáromban, a ,,Meccs embere“ honort neki ítéltem. Kellemesen meglepett, jobban mondva, kellemesen sokkolt a teljesítménye... Csupán húszéves srác, aki egy sokkal szimpatikusabb utat választott, mint amilyet a játékvezetők java része. Hm... Nem tudni mit hoz a jövő, és azt se, hogy kitartó lesz-e, és hogy idővel nem lép-e át a játékvezetői Route 666-ra... Remélem, hogy FöldesRicsi a későbbiekben is a nehezebb utat járja majd... Egy húszéves sráctól meg se merem kérdezni, hogy mikor jött a nagy döntés – „játékvezető leszek”… Tizennégy éves voltam... Megvártam, míg betöltöm a tizenötöt, és jelentkeztem a fociszövetségen. Persze fociztam is, Bakán, idősebb diákoknál és egy évet az ifi csapatban, de elég hamar jelentkeztek a problémák a térdemmel, az orvos eltiltott minden sporttól – így lettem focibíró…

Milyenek voltak a játékosok – nézők – bíró kollégák reakciói? Hát nehéz volt… Nem vettek komolyan a játékosok, s a nézők se – kérdezték: Ki ez a fiatal gyerek? De később rájöttek, hogy hoppá, vigyázni kell, mert szigorú a gyerkőc… Mikor beszóltak, rögtön kihúztam a sárgát vagy a pirosat. Most már azt mondják: Na, jött a Földes, inkább nem szólunk be neki, mert rögtön kiállít…

Szóval kényszer. Picit tartottam olyantól, hogy tizenévesen a pálya szélén azt rikkantottad, hogy: Azta, mekkorát fújt… (Nevetés) Ennyire azért nem, de tényleg érdekelt engem a játékvezetői poszt. Minél jobban ellenezték otthon, annál jobban érdekelt…

Mit gondolsz a járási bajnokság mérkőzéseiről? Vegyes. Volt például az általad is említett Mihályfa–Abony meccs, ezt öröm volt fújni, mert mindkét csapat játékosai, vezetői ismerik a szabályokat. Sokkal könnyebb fújni ilyen meccseket, mint egy harmadosztályút, ahol úgymond arra rúgják a labdát, amerre állnak.

Tehát tizenhat évesen kezdtél… Persze, az első években diáktornákon fújtam, csak elvétve az idősebb diákokat. Miután átmentem a fociszövetségben az ún. választásokon, rögtön a mélyvízbe dobtak, a kezdetleges harmad- és másodosztályú partjelzős meccsek után kimondták: Próbáljuk ki a gyerkőcöt, hogy integet egy első osztályú kiesési rangadón…! 36

Mit hallanak tőled a csapatkapitányok a meccs előtt? Azt, hogy ha jól együttműködünk, akkor biztos, hogy a játék, és nem én leszek a főszereplő. A praktikus dolgokból, hogy tartsák be a távolságokat. A szabadrúgásoknál automatikusan 9,15 m, a bedo-


Interjú ximálisan örülni fogok a kerületi csúcsnak, a Régióbajnokságnak.

básnál két méter, s ha nem, akkor lap… A harmadik, hogy bíróasszisztenseim nekem vannak, nem pedig a játékosoknak, hogy leálljanak velük szórakozni. Aki szereti a focit, annak öröm olyan meccsen játszani, melyet te fújsz… Mennyire tudatosítod, hogy ezzel a hozzáállással eléggé kilógsz a sorból? Érdemes ezen a göröngyös úton elindulni? Hm… Szerintem érdemes. Nekem az a célom, hogy ily módon, így bíráskodva jussak minél feljebb, minél nagyobb karriert érjek el. Két éve lehetőségem adódott, úgymond, továbblépni – az ötödik ligába – nem mentem, s tavaly se. De megfogadtam, hogy idén, ha magam is, nyáron már megyek. Figyelj, én nem azért megyek ki egy mérkőzésre, hogy ott mennyit lehet keresni, ez engem teljesen hidegen hagy. Ami számomra fontos: a jó foci, hogy kihozzam magamból a maximumot, és ha a meccs után kapok egy nagyon jó jegyet a delegálttól. Vagy amikor megyek fújni és azt hallom: na, itt a Földes, nem kell félni, jó bírót kaptunk, focizhatunk. Magyarán mondva, hasonló dicséretet, mint tőlem kaptál a cikkben, nem cserélnél le semmilyen „pénzes meccsre“? Nem cserélném le. Meddig akarsz eljutni? Elégedett lennék, ha harmincéves koromig sikerülne a Corgoň Liga. De ha nem sikerül, akkor is ma-

Kinek a véleményét hallgatod meg, hogy legyen valami vis�szajelzésed? A szüleim nem járnak ki, kijelentették, hogy egyszerűen nincs idegzetük arra, hogy végighallgassák, ha netán szidnak engem… Külsőst nem igen kérdezek, mert őszintén megvallva, nem érdekel. Mert aki nem ismeri a fociszabályokat, nem igazán tud kialakítani szakmai véleményt. Ezért csak a delegált, a kollégám vagy szakmabeli véleményén töröm a fejem. Számodra ki a mérvadó játékvezető? Egyértelműen Kassai Viktor, akivel háromszor is volt szerencsém beszélgetni. Az itteniek közül Ivan Kružliakot figyelem, valahogy magamat látom, vagy szeretném látni benne. Miszerint nevezel meg valakit jó játékvezetőnek? Az említetteknél észre lehet venni, hogy nem „lapoznak” rögtön. Először figyelmeztetnek, röviden és egyértelműen megbeszélik a dolgot. Kružliaknál, komolyan mondom, mintha magamat látnám: kemény fault – hosszú síp, kisebb fault - rövid síp… Van, aki azt mondja: a szabály az szabály, de én megtapsoltam, hogy nem osztottál ki sárga lapot több esetben, amikor sípszó után elrúgták a labdát… Szerinted mikor igen, és mikor nem? Igen… Lehet, hogy egy másik mérkőzésen kiosztottam volna… Az első perctől lehet érezni a pályán, hogy milyen a hangulat, és hogy mit engedhetek meg a játékosoknak. Ez a levegőben van… Ezt a pályán belül nagyon lehet érezni, és akkor meghúzom a határt, amit aztán nem engedek átlépni. Legnehezebb meccs? Egypár már volt… Kisfalud–Egyházkarcsa. A hazaiak magasan elsők voltak, és a vendégek körülbelül alulról a harmadikok. Erre a meccsre kijött egy 37


Interjú delegált, aki kimondottan arra volt kíváncsi, hogy miként boldogulok egy első osztályú meccsen. A vendégek vezettek sokáig egy góllal, végül egyegy lett, de – így mondom – nagyon ott kellett lennem, nehéz volt… Hol tetszik tanulni? Az utolsó évem van hátra a magángimnáziumban. Hova tovább? Pozsony – rendőrakadémia, vagy Zsolna – tűzoltó főiskola, esetleg a közgazdász egyetem Pozsonyban. Fúha, ezek szerint te szereted a fegyelmet? Ilyen vagy otthon is? Igen. Előttem van a szobád… Mindennek megvan a helye. Szombaton, amikor az anyu feljön és valamit átrak, rögtön tudom, hogy ez és ez nincs a megszokott helyén. És akkor ideges vagyok… (Nevetés) Na jó, a tanuláson kívül mivel foglakozol? Tíz éve tag vagyok nálunk, Csallóköznádasdon az önkéntes tűzoltó testületben, három éve már vezetőségi tag vagyok mint titkár, ez is sok időt elvesz… Ez a tűzoltóság egy külön történet is lehetne… Ez se mindennapi ilyen fiatal srácnál… Talán már tíz éve, amikor eljöttek utánam, hogy szeretnének egy csapatot összerakni. Barátaimmal összehoztuk, és mára már olyan jó kollektíva lettünk, hogy kerületi szintű versenyeken képviseljük a járást. Persze az is hozzájárult, hogy anyu és apu is tag. Egy dolog a versenyek, de voltál már reális bevetésen is? Persze, tavaly háromszor is részt vettem tűzesetnél, kapom rendesen a riasztást, ha valami történik a faluban. Én is készen állok éjjel-nappal, ha menni kell. Nem mondták soha neked, hogy hiperaktív vagy? De mondták… (Nevetés) Nem vagy az a le se fütyülöm, pénteken berúgok, vasárnap estére kijózanodok típus… Ha valamit elhatározok, például a rendőrakadémiát 38

már két éve eldöntöttem, minden erőmet arra összpontosítom, hogy az meglegyen. Ha valaki eljön utánam és megkér valamire, akkor biztos azon vagyok, leszek, hogy segítsek neki. És főleg a barátaimnál, családomnál van így, amire kérnek, abban segítek. Ki az, és mi az, ami Földes Ricsi számára nélkülözhetetlen? Két szülő, s a legjobb barátom. A fél életem – a laptopom, és a fociszabályok könyve… (Nevetés) Nem mindenkinek tetszik, hogy törekedsz a tisztességes bíráskodásra, és húszévesen kemény kézzel teret adsz a sport szó szoros értelmének. Pajzsként mit fogsz használni, hogy ne őröljenek le ezek az emberek? Hm… Igen, saját magam is észrevettem, hogy nem mindenkinek tetszik ez, s az is szemet szúrt, hogy ilyen fiatalon fújok. Úgy érzem, hogy a korom ellenére már letettem valamit az asztalra ez alatt a négy év alatt. Csak azzal tudok védekezni, hogy – tudok. És ez a hozzáállása a szövetségnek is, hogy igen ez a gyerkőc tud, és nem azért van ott, mert felnyalta magát. Ha azt mondják nekem, hogy fújjam le az Abony– Hodos derbit, akkor nem fogok megijedni, kimegyek és lefújom. Nem hiba nélkül, de biztos, hogy lefújom. A beszélgetésünk végén, így médián keresztül, megismétlem önmagam. Megkérem a fociszövetség tagjait, a játékosokat, a nézőket – őrizzétek és óvjátok ezt a fiatalembert. Visszahozott a fociba valamit, amit már sokan veszve éreztünk.


39


Sport

Gondolatok egy klubról és a harcművészetről (Gróf Lóránttól, a bősi Zen Bu Kan Kempo Klub vezetőjétől. Felírta - Poór Tibor.) Mottó helyett: A srácoknak meg kell tanulni a tiszteletet, a fegyelmet, példát kell venni ilyen téren a japánoktól. Szóval ne azért féljenek tőlem, mert én megverem őket, hanem adják meg nekem ugyanazt a tiszteletet, melyet tőlem kapnak. Ezt fontos tudatosítani. Ez az alapja minden sportágnak és az életnek is. A Zen Bu Kan Kempo alapítója Dr. Harnos Imre, birkózó és dzsúdózó sportember. Az 1956-os forradalom után emigrált, s karatéval is elkezdett foglakozni. Később ezeket a stílusokat úgymond összegyúrta és eggyé alakította.

Kétezer-ötben felbukkant Magyarországon egy brazil jiu-jitsut oktató mester. A brazil jiu-jitsu a legjobb, legtechnikásabb földharcnak számít világszerte. Felültem tehát a vonatra, és bekopogtam a brazil mesterhez, hogy tanulhassak tőle.

A kempo az ököl útjának a stílusa volt kezdetben, ma ütés-, dobás-, rúgás- és földharc-technikákból áll. Egy stílus. A kempóban észlelhető a legtöbb harcművészeti stílus – küzdelemből, formagyakorlatokból és önvédelemből tevődik össze. A ketrecharc egy szabályrendszer. Az amerikaiak kezdték rendszeresíteni 1993-ban, megmérették a többi küzdősportot. A ketrecben nem támadhatsz szemet, torkot, gerincet, ágyékot. A bokszból használhatod az összes ütést, thaibokszból a rúgásokat, dzsúdóból és birkózásból a dobásokat.

Kétezer-hétben, miután Puskás Imre befejezte klubunkban a tevékenységét, átvettem a klubot. Jelenleg negyven-ötven tanítványom van, szervezett függetlenek vagyunk, nem versenyzünk kötelezően. A bősi önkormányzat jóvoltából bérmentve edzhetünk a zeneiskola egyik termében, és nagyobb versenyekre kapunk anyagi támogatást is. Van egy bizonyos tagsági díjunk, egy potom összeg, melyet a szükséges dolgokba invesztálok. Ami talán ebben a pénzorientált világban motiválja a tagokat – a díj ugyanakkora, akár egyszer jelenik meg havonta, akár az összes edzést abszolválja… :-D

1998-ban jutott tudomásunkra, hogy Győrben létezik egy – nekünk akkoriban újnak tűnő küzdősport – a kempo. Átjártunk tehát Győrbe Szoboszlai László mesterhez, aki később felajánlotta, hogy alapítsunk egy klubot Szlovákiában. 2001-ben meg is tettük, a kezdetekben csak gyerekekkel foglakoztunk. Később baráti körünkből verbuváltunk tagokat.

Ami a versenyeket illeti, ahogy mondtam, a verseny nem kötelező. Mindig megkérdezem, hogy ki érzi magát felkészültnek a hétvégi versenyekre. Ha látom, hogy nincs meg a kellő önbizalom, próbálok hatni rájuk, segíteni, hogy erősödjenek ebből a szempontból. Puskás szavaival élve: Ha valaki nagyon szárnyal, azt vissza kell húzni, aki még nem tud szárnyalni, azt meg kell emelni.

40


Sport

Én nyolcvanöttől birkózom, többszörös országos bajnok voltam, világversenyeken jártam. Kilencvennyolcban a győri klub színeiben megnyertem a magyar kempo bajnokságot. Kétezer-háromban már profi MMA-meccseket nyertem – tulajdonképpen ezzel nyílt meg az út a mai nagy bajnokainknak. Kétezer-ötben a nemzetközi brazil jiu-jitsu tornán, a súlycsoportomban győztesként szerepeltem. A klubunkban cseperedett fel Végh Attila, aki nemrég Új-Mexikóban MMA-világbajnok lett. A fiatalok közül megemlíteném Kovácsik Kristófot, Nagy István és Nagy Dávid unokatestvéreket. Kristófról annyit kell tudni, hogy régebben bősön Darnai Barnus kollégámnál karatézott, ahol kitűnő alapokat kapott az ütéshez és a rúgáshoz. Nekem már csak a dobással kellett foglakoznom. Kristóf tavaly Kempo Világkupagyőztes volt. Dávid a földharcokban kitűnő, igazi pókember, István pedig az ütés-rúgásban jeleskedik – többszörös magyar kempo-bajnok, nem is olyan rég belekóstolt már az MMA ketrecharcba is. Megemlítem még Obenau Tamást és főleg Takács Ferencet, akik rengeteget segítenek nekem. Mindig azt kérem a srácoktól, ha eljönnek az edzésre, hogy tartsák be a szabályaimat. Én az

edzésbe beleadom a szívemet, és erre kérem őket is. Az életben naponta harcolunk, belső harcokat vívunk. Ha képes vagy megedzeni külsőleg a testedet, s nem okoz gondot a fájdalom, kitolod a fizikai határaidat – ezektől a dolgoktól sokkal erősebb lesz az ember lelki ereje. Szerintem a későbbiekben, az életük során a srácok legbelül érezni fogják, hogy sokat segített a kempo, a harcművészet. Amikor belépsz a terembe, ketrecbe, a ringbe, ott elveszted az egódat. Sok vagány srác, akinek az egója hatalmas, az edzőteremben elveszíti azt. A nagy harcos öregek azt szokták mondani, hogy az utcán nem kérdezi meg tőled senki se, hogy milyen öved van és azt se, hogy hány kilós vagy... Ezeket a dolgokat le kell vetkőznöd. 41


Sport

A tatami mellett Poór Tibi élménybeszámolója Šenkár Márió fotói

Ajtót nyitva a bősi Művészeti alapiskola bejáratában érdekes látvány tárul elém. A hos�szú folyosón kígyózik a kempo edzést éppen befejező sportpalánták sora. Szlalomozva közöttük az edzőterem irányát követem – a tatamin már készülődnek a nagyok. Egypár szót váltok Gróf Lórival, a csiffel. Nyugodtan csináljátok, mintha itt se lennék – mondom én. Kialakítanak egy kört, és kezdetét veszi a bemelegítés. Minden relatív. Ha egy focista azt mondja, bemelegítés, az nem ugyanaz, mint amikor ez a szó egy kempo-, illetve MMA-harcos száját hagyja el. Kicsi a terem, már az edzés frissében rólam is dől a víz, pár mozdulat, és dobom le a kabátomat meg a pólómat. Ránézek az ablakokra és a nagytükörre. Szinte vizes mindkettő. A bemelegítés. Körülbelül huszonöt perc, megállás nélkül. A gyakorlatokat menet-futás közben végzik el a srácok. Nincs pihenés. Látványos az is, ahogy fokozódik az egyes műveletek nehézsége. Miközben a srácok arckifejezését figyelem, s próbálom leolvasni az arcüzeneteket, eszembe jut a Harcosok klubja film. E film az első megtekintés után a harci sportokra, művészetekre addig szkeptikusan szemlélő egyének számára hasznos dekódernek számít. Főleg, amikor különbséget keresünk a sima verekedés és a harc között. Akik addig nem értették, nem érezték a keleti harcfilozófiák lényegét és fluidumát, azoknak Chuck Palahniuk író és David Fincher rendező segítségül szolgált és szolgál. Olyan esetekben is, mint a kempo vagy az MMA harc. Zseniálisan segít megérteni a hogyanokat és a miérteket. 42

A tatamin kezdetét veszi a tulajdonképpen akrobatikus és gimnasztikainak is nevezhető elemek gyakorlása, melyek szerves részei egy ilyen sportágnak. Gróf Lóri mutatványának kivitelezése egy pillanatra lemerevít engem – tényleg nem gondoltam volna, hogy ennyire képzett. Később, amikor bemutatja a különböző fogásokat, védő, illetve támadó küzdőfogásokat, eszembe jut… Eszembe jut, illetve így már értem, miért érzi magát biztonságban egy bizonyos alelnök, amikor a biztonságért Lóriék felelnek… Bocsi Lóri, de ezt nem hagyhattam ki… :-) A teremben már alig lehet levegőt venni. De egy nyöszörgést se lehet hallani. Lóri felkiált – Küzdelem! Az erőfeszítést és a maximális edzési erőbedobást akkor észlelem teljes mértékben, amikor kiválasztom a terem egyik sarkát, és oda állok, hogy közelebbről lássam a küzdelmet. Mit ad Isten, az egyik küzdőpáros a tatamin átcsúszott felém és a sarokba szorított. Hallottam a lihegést, éreztem az izzadtságot, az erőfeszítést, az összpontosítást… Kaphattam volna a pofámra egy rúgást… Nos?


43


Sport

Szakértők Ligája A magyar válogatott számára valószínűleg minden a szeptemberi, bukaresti meccsen dől el. A szlovákok keresik a góllövőt, és a játékmestert, a csehek pedig az új edzőt, és ahogy régebben a magyar és a szlovák válogatott tette, ők is már jobban bíznak a matematikai lehetőségekben, mint a pályán történtekben. A szó most már az edző uraké.

Németh Krisztián

Vb-selejtező, D csoport Magyarország–Románia (2:2) és Törökország–Magyarország (1:1) A románok elleni mérkőzést egy csodavárási hangulat előzte meg, annak reményében, hogy talán végre ki lehetne jutni a vb-re, de a meccs megmutatta – valami még mindig hiányzik a csapatnak. Talán történelmileg sincs meg a magyar fociban a hagyománya a kifogástalan védekezésnek. Döntő pillanatokban ezen bukik sokszor a magyar válogatott. Ami előrelépésnek számít, az a rögzített helyzetek megoldása, úgy a védekezésben, mint a támadásban. Régebben a területben passzívan védekeztünk, az ellenfelek ilyen szituációkból értek el fejesgólokat. Másik oldalon, ami szintén nem volt jellemző – az oldalbeadások után eredményes a csapat. A legnagyobb gond a két középhátvéd összmunkája, néha naivitása volt. Óriási réseket hagytak a védekezésnél, szélességben és mélységben is. Érdekesek voltak a cserék a meccs befejező fázisában, mert amikor a végén nyerésre álltunk, nem védekező és tapasztalt játékosok jöttek be csereként, hanem egy debütáló Takács, és Halmosi, aki nem egy párharcokat nyerő típus. Ez is döntötte el a meccset, mert egy előrevágott labda után a friss román akadálytalanul – számomra hihetetlen, de párharc nélkül – csúsztatta tovább a labdát, zűrzavart okozva ezzel oly módon, hogy a gól szinte fel volt kínálva. Ami szintén meglepett, hogy Király védett. Szerintem Bogdán üde színfoltja a magyar focinak, aki hétről hétre bizonyít az 44

angol második ligában. Sajnálom, hogy Bogdán nem erősödhet ezekkel a meccsekkel. Isztambul. Varga a modern focihoz illő középpályás, aki kitűnően szűr, jól védekezik – az ő csapatba kerülését pozitívan látom. Logikus lépés volt, hogy egy spiccel léptünk pályára, mert így sűrűbb lett a középpálya. Továbbra is égető volt a középhátvédek játéka. Az első harminc percben sikerült fékezni a törököket, a félidő utolsó tíz percében sajnos már meginogtak a védők, s tényleg csak a szerencsén múlott, nem a védelmen… A modern foci alapja – biztosítaniuk kell egymást a játékosoknak. A magyar csapatnál ez sajnos nem működik. Ami viszont dicsérendő, az a tartás. Jól sikerült a csere, gondolok itt Bödére, aki szinte berobbant a mérkőzésbe. Gólt rúgott, az ellenfél egyik játékosát úgy „vakarták” fel a Böde-párharc után. És jött a taktikai váltás, a kétcsatáros felállásról visszalépés az egycsatárosra… Ezen lehet polemizálni. A végén eldől, hogy jó döntés volt-e őrizni az egy pontot, vagy lépni kellett volna a győzelemért. Én mindenképpen jó döntésnek tartom, mert az edző tudja, érzi, hogy milyen állapotban van a csapat. Ami érdekes volt, Böde nagyon sokat szerepelt visszavont csatárként is. És ez hihetetlen taktikai elem: ha második vonalból tud érkezni ilyen ütköző játékos, az szinte levédhetetlen egy védelemnek. Egy még jobb formában lévő Szalai a spiccen, mögötte Böde – ez egy óriási fegyvertény lehet. Bízok benne, hogy Juhász Roland formába lendül, ez lendítene a védelem biztonságán. És a végére egy jó érzés: A táblázatban a lebecsült magyar válogatott alatt van Románia és Törökország.


Sport

Pecze Károly

Vb-selejtező, G csoport Szlovákia–Litvánia (1:1) A mérkőzés előtt különféle elméletek születtek arról, hogy milyen taktika lenne a leghatékonyabb. A médiák is sugallták – mindenképpen nyerni kell. Annak ellenére, hogy a nézők mindent megtettek, ami tőlük tellett, a meccs végül nem volt vérpezsdítő. A gól és a kihagyott helyzetek megbélyegezték a csapat teljesítményét, nagyon is érezhető volt a bizonytalanság. Akart a csapat, de ma az akarat világszerte természetes dolognak számít. Úgy láttam, mintha a könnyedségből lenne hiányunk, és alulmaradtunk a játékosságban is. A külföldi játékosok java része a klubjában nem húzóember, viszont a válogatottban ezt elvárják tőlük. Ez is egy ok, hogy miért a harciasságuk lép előnybe a minőségi játék

Rostislav Prokop

Vb-selejtező, B csoport Csehország–Dánia (0:3) és Örményország–Csehország (0:3) Az, hogy a csehek optimista előrejelzésnek tekintették a két válogatott közötti mérleget, nem nagyon segített. De legfőképp nem segített a rosszul választott taktika és a csapatösszeállítás. Offenzívebb, és jobb formában lévő játékosok kínálkoztak – Kozák, aki kirobbanó formában játszik az olasz ligában vagy a tehetséges Vydra, aki az angol másodikban az év játékosa lett. Bílek Lafatát választotta, aki nem éppen alkalmas kombinációkba. Visszatérve Vydrához, ezen a meccsen jobb halfot játszott, ami nem az ő posztja, az örmények ellen a saját posztján már jobb volt. Fontos volt az ún. Rosický-faktor. A cseh csapat játéka vele, illetve nélküle diametrálisan eltérő. Hibának tartom, hogy Jiráček kapott

helyett. Hamšík nagy tehetség, és ezért is játszik Nápolyban, de kellő kihasználása a válogatottban attól is függ, hogy sikerül-e megtalálni a neki illő posztot, játékostársakat. Persze ez nem magyarázat arra, hogy miért nem használja ki a gólhelyzeteit, inkább arra utalok, hogy perpillanat a pozícióján nem kap kellő támogatást. Ezért Hamšíknál is nagyobb az akarat, mint a könnyed focizás. A csapatjátékból hiányoltam a bátorságot. Hazai pályán két defenzív halffal és egy csatárral játszani nem éppen a legjobb megoldás. A jövőben egyértelműen szükség lesz arra, hogy offenzív szélső hátvédekkel erősítsük a csapat támadó részét. Erről szól a mai modern foci, a széleken modern offenzív hátvédek kellenek, ők húzzák szét a játékot, s általuk lehet lerohanni a széleken az ellenfelet. Némi optimizmust a csatáraink góltalansága közepette az a hír jelenthet, hogy bevetésre kész Depetris, aki egy vérbeli befejező típus.

esélyt annak ellenére, hogy bajnokin utoljára októberben lépett pályára az első perctől. Hübschmant jobb választásnak találom. Akit kiemelnék, az Plašil, de ő kreatív játékos, nem védekező. A csapatban hiányolok egy Řepka típusú rosszfiút. Biztos, hogy nem tesz jót a már hónapok óta húzódó vita Bílek edző lemondásáról. Április tizenhatodikán lesz döntés ez ügyben. Az egyik esélyes Zdeněk Zeman, aki viszont eddig csak olasz csapatokat edzett (1981-től), ami lehet, hogy hátrányt jelenthet. Vrba (Pilzen edzője) szerződése állítólag olyan klauzulát tartalmaz, hogy tízmillió koronáért kivásárolható a szerződésből. Peltának, a fociszövetség elnökének állítólag el van készítve ez az összeg, de ez a hír lehet a Sparta–Plzeň bajnokságot eldöntő meccs előtti idegháború része is… Öt féle variáció van még életben (az első hely is), hogy miként juthatna a világbajnokságra a cseh csapat, ezért lesz érdekes, hogy kit választ a fociszövetség. 45


Havi-baj

Ez zsír! Këri rovata

Ahogy a reklámújságokban a karácsonyi mikulásokat és húsvéti nyuszikat leváltják a szobabiciklik és kézi súlyzók, úgy kúszik felfelé nőtársaimban a lelkiismeret-furdalás és egy szomorkás gondolat: Fogyni kéne. Tavasszal előkerülnek a szoknyák, blúzok, tapadós és merészebb ruhadarabok. Ezeket próbálgatva jövünk rá, hogy itt is-ott is kicsit több lett a zsírpárna. Mi, nők, ijedtünkben fitneszbérletet váltunk, léböjtkúrát tartunk, és égre-földre esküdözünk: nyárig legalább 5-10 kiló le fog menni! A sanyargató csodadiéták és edzéstervek végül mind egy irányba vezetnek: falánk étkezésbe és terelési hadműveletbe – jók vagyunk így, ahogy vagyunk. Akinek meg nem tetszik, elmehet a… Fitneszbe! A szociális típusoknak megfelelő lehet az edzőtermi gyúrás, pláne ha van egy barátnő, aki velünk tart, motivál, és akivel együtt röhöghetünk a vörös fejünkön az öltözőben. A környék bővelkedik sportolási lehetőségekben, a lényeg a változatosság és a kitartás. Fellelhető néhány női terem is, itt még az alkalmatlankodó pillantásoktól sem kell tartanunk. Ne féljünk az edzőtől megkérdezni, melyik gép mire való, hisz valószínűleg nem mi vagyunk az egyetlen zöldfülűek pályafutása során. 46

Az edzés alatt fogyasszunk bőven folyadékot! Nem kötelező egy-egy alkalommal túlerőltetnünk magunkat. Bemelegítésként ajánlott 10-15 perc tekerés a biciklin, majd jöhet az alakformálás. Szinte minden teremben van taposó, kardioés futógép, ezek változatos és eredményes testedzést biztosítanak. Ha kitartásunk nem lankad, látványos eredményt érhetünk el: javul az általános közérzetünk, és a szervezetben felgyorsul az anyagcsere folyamata. Persze nem kötelező a falak közé húzódni, ha már szép az idő. A kerékpározás serkenti a vérnyomást, szépíti a lábakat és csökkenti a narancsbőr látható jeleit is. Fél-egy óra kerékpározás 300400 kalóriát is eléget – ez függ a megtett távtól és attól, hogy sík vagy dombos vidéken tekerünk. A kellemes tavaszi idő a csoportos sportolásnak is kedvez. Ez a játék örömén kívül közösségi élményt is nyújt. A lányok ugyan kevésbé focizós típusok, de a röplabda, frizbizés vagy a görkorizás remek délutáni program lehet.


Havi-baj Ha fitten szeretnéd tartani magad, figyelj oda az étkezésedre is! Nem javasolom, hogy éhezésbe kezdj, hisz a kis lépések jobb távlati eredményeket hoznak. Fogyassz több friss zöldséget és fokozd a folyadékbevitelt. A víz és az ízesítetlen teák „átmossák” a szervezetet, fokozzák a veseműködést és segítenek megszabadulni a lerakódott méreganyagoktól. A belső hidratálás a bőrre is szépítő hatással van és az öregedési folyamatokat is lassítja. Megterhelő sporttevékenység mellett célszerű még többet inni, hiszen a fokozott izzadás fokozott folyadékvesztéssel is jár. A cukrot fehér méregként is emlegetik. Meggyőződésem, hogy a nagy egészségszakértők állítása téves, hiszen cukorra szükségünk van – a kulcs a bevitt mennyiségben rejlik. Az élelmiszerek rengeteg rejtett cukrot tartalmaznak, amelyeket gyakran álnevek mögé bújtatnak. Fruktóz, glükóz, kukoricaédesítő, juharszirup, szorbitol, maltóz – micsoda változatos megjelölések! Néhány közkedvelt étel és ital a „fitness” jelző ellenére sok rejtett kalóriát tartalmaz, így fogyasztásukat is érdemes korlátozni, ha fogyni szeretnél.

Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy nem szabad az életünket csupa megvonás és aggódás közt élni. Néha igenis van az a pillanat, mikor meg lehet enni egy tábla csokit, meg lehet inni egy pohár édes bort – megérdemeljük! Minden testalkat szép a maga nemében, ezért nem érdemes a partner igényeit hajtva önkínzásba kezdeni, hogy végre értékelje a külsőnket. Az egészséges életmód lényege szerintem éppen az, hogy az ember megtalálja a számára megfelelő mozgásformát és étkezési kultúrát. Hogy ne hagyja magát ellustulni és fiatal korában ne kelljen a diabétesztől, elhízástól és magas vérnyomástól tartania. A következő generáció nevelése éppen tőlünk, fiataloktól függ, és nem hiszem, hogy a gyerekek fejlődését támogatná a McDonald’s kaja. A mértéktelen és kontrollálatlan evés hosszú távú negatív következményekkel jár. Tudom, néha nehéz rávennünk magunkat a sportolásra, de higgyétek el, sokkal többet nyerhettek vele, mint egy fél-egyórás időveszteséget a napotokból.

Néhány tipp a tudatosabb étkezés érdekében: -Az előre elkészített dobozos müzlik sajnos bővelkednek cukorban. Ha tényleg egészséges reggelire vágysz, önts le némi zabpelyhet, apróra vágott gyümölcsöt friss tejjel vagy joghurttal. -A bolti ketchup helyett használj házi készítésű paradicsomszószt. Ezt tetszés szerint ízesítheted bazsalikommal, oregánóval vagy chilivel. -Az ananász aktív zsírégető hatású gyümölcs, konzervként viszont annál kalóriadúsabb. -A 100%-os gyümölcslevekben gyakran használnak hozzáadott cukrot az ízhatás fokozására. -Az alacsony zsírtartalmú gyümölcsjoghurtok íze túl jellegtelen lenne a fogyasztók számára. Ugye kitalálod, mit adnak hozzá zsír helyett? 47


Különvélemény

Kinek a rosszabb? Këri rovata

Gondolkodtál már azon egy fárasztó munkanapon, hogy mennyivel jobb lenne külföldön dolgozni? Bosszankodtál már az ideges ügyfeleken, a kapkodáson, a fizetésed csökkentésén? A világ a határon túl sem fenékig tejföl – ezt az üzenetet hordozza a Spektrum vasárnap késő este sugárzott műsora. A Távol Európától – húzós munkahelyek c. BBCsorozat olyan dolgozókról szól, akik kipróbálják hivatásukat egy elmaradott országban. Az első adásban egy szülésznővér kalandjait követhettem végig Libériában. A műsor első felében látott modern felszerelések, inkubátorok egy pillanat alatt köddé válnak. Marad helyette egy házikó pár műbőrrel bevont asztallal és sok jajgató nővel. A kórház vezető nővére elmondja, hogy napi 6-8 szülést vezényelnek le, és mindenki kizárólag háton fekve hozhatja világra gyermekét. Kád, masszírozás, fájdalomcsillapítók – ez itt mind luxuscikk. A műsor 18-as karikája indokolt, mivel a szülést teljes természetességében mutatják, elhomályosítás nélkül. Szegény angol lányon látom, hogy borzasztó zavarban van. A szülő nő artikulálatlanul üvölt. Itt nincsenek megfelelő eszközök, csak néhány lavór és törölköző. Beszélni kezd a vajúdóhoz: kérem, nyugodjon meg, vegyen nagy levegőt, most nyomjon. A nővérek értetlenül néznek rá. Ez itt nem szokás, helyette az asszisztensek könyökölnek a pocakra. 48

Libériában kevés a kórházi szülés, inkább bábaasszonyok hozzák világra a gyermekeket. A legelképesztőbb praktikákat alkalmazzák, a vérzés elállítására például szenet tesznek az asszony szájába. A bábák szívvel-lélekkel végzik munkájukat, ám egészségügyi képesítésük nincs. Egy otthoni szülés Afrikában fertőzéssel és életveszélyes vérveszteséggel járhat. Mégis jó látni, ahogy törzsi ruhába öltöztetik a „ginger” nővért és együtt énekelnek, táncolnak. Ezután a főnővér előadást tart a bábaasszonyoknak, amelyek anyagát a brit lány biztosítja. Próbál számunkra olyan eljárásokat javasolni a szülés során, amelyek biztonságosabb és higiénikusabb környezetet adnak a procedúrának. Hangosan ismétlik a mondatot – Ha a vérzés nem áll el, azonnal felhívom az ügyeletet! A műsor koncepciója önmagában remek, ám a megvalósításban akadnak hiányosságok. Nehéz egy órán át fenntartani a néző érdeklődését, és ez nem is mindig sikerül. Összességében azonban egy igényes és értéket közvetítő műsort láthatunk, amely talán leszoktatja követőit az állandó elégedetlenkedésről.


49


Design

10 lakberendezési tipp Pápay Anami rovata

1. EGYSZERŰEN NAGYSZERŰ Ne zsúfolj tele mindennel egy helyiséget! Keverd a klasszikus elemeket a modernnel, az mindig érdekes, halmozás nélkül is. Vagy iktass be 1-2 merész színt és struktúrát. 2. A MÉRET IGENIS SZÁMÍT Viszlát sok-sok kütyü és apró bútor: invesztálj 1-1 nagyobb méretű darabba, és kombináld kisebbekkel. Meglátod, alapjaiban változtatja meg a térfelosztást. 3. KIEGÉSZÍTŐK A leghatásosabb – hiszed vagy sem, egy kis zöld, akár vágott virág, akár cserepes, életet lehel a térbe. A különböző méretű dekorelemek együttes használata szintén hatásos. 4. FAL ÉS MENNYEZET A képek nem hiányozhatnak a falról, ez adja meg egy tér „bukéját”. Használj egy nagy alkotást fókuszpontként vagy készíts kollázst, de kombinálhatsz keretezett, illetve „csupasz” képeket, festményeket is. 50

5. KONTRASZT Emelj ki elemeket a térben különféle anyagok együttes használatával, egyes bútordarabok hangsúlyozásával. Játssz a fénnyel, a felületekkel. 6. FUNKCIÓ Akkor tökéletes egy tér, ha az esztétika és a funkció harmóniában van, erre mindig figyelj. 7. KANDALLÓPOLC Romantikus, nosztalgikus, elhanyagolhatatlan. Tökéletes „kiállító” felület, mely egyben vizuálisan is kiegyensúlyozza a teret.


Design

8. TÜKRÖM, TÜKRÖM… A legegyszerűbb dizájnmegoldás, mely csodákra képes. A kis teret tágítja, a sötétet fényesebbé teszi – csakhogy párat említsek. 9. KANDALLÓ Fókuszpontja lehet egy térnek, de akár választóelemként is szolgálhat. Emellett megadja az otthon melegét, hangulatát. 10. VILÁGÍTÁS Ezzel sose fukarkodj! Kombinálj csillárokat, álló-, olvasó-, dekorlámpákat, és ne feledd a gyertyákat sem.

További inspirációkért nézd meg a weboldalam (www.anamiblog.wordpress.com), vagy keress a Facebookon, mint Anami Blog Decor, illetve Chic&Go. 51


52


Hónaplánya

Alföldy Anna kérdez: Szilvási Tibi fotó: Šenkár Márió Születési idő: 1993. 6. 19. Csillagjegy: ikrek Foglalkozás: vállalkozó, reklámiroda vezetője Hobbi: tánc, modellkedés, zene, vásárlás

Piros tojással kínáltad húsvétkor a locsolókat, vagy hógolyóval? Természetesen tojással, de volt olyan pillanat, mikor a hógolyó is szóba jöhetett volna.

A kedvenc ételed, amit csakis a nagymamád tud úgy elkészíteni? Mama kelfőzeléke a legfinomabb, de nem tartozik a kedvenceim közé.

Melyik volt a legviccesebb vagy legbájosabb locsolóvers, amit hallottál? Piros tojás, fehér nyúl, ETO–Fradi 3:0! :-)

Mivel lehetne téged „elcsábítani” egy nyári zenei fesztiválra? Nem kell csábítani, megyek én magamtól is, hiszen egy nyári zenei fesztiválnál nincs is nagyobb élmény!

Mi volt az idei első igazán tavaszhoz illő cselekedeted? A húsvét előtti nagytakarítás. :-) Bedőltél már valaha egy áprilisi tréfának? Még nem volt rá példa, hogy valaki megtréfáljon. :-P Ha választhatnál, mi volna számodra a legszebb látvány, amikor kinézel az ablakodon? Az izgi napfényes tavaszi idő! :-)

Sziget, Balaton Sound, vagy Pohoda? Esetleg más? BALATON SOUND – örök élmény számomra. Mi volna az a követelmény, amiért elutasítanál egy fotózást? Az nagyon sok mindentől függ! Például, hogy milyen témájú a fotózás. De általában

rendszeresen eljárok, hiszen megőrülök érte. :-) Mi az, amit számodra nyújt egy fotózás? Ezt nem nagyon lehet szavakban kifejezni, hiszen önmagamat adom, és ez egyszerűen felemelő érzés. Ja, és persze növeli az egót. :-P Hogyha kis hal volnál, mit kérnél az akváriumodba? :-) Egy mesebeli környezetet. :-) Te követnéd a fehér nyulat Csodaországba? Ha volna rá lehetőség, akkor persze! Ki nem látogatná meg Csodaországot?! :-) Jason Statham vagy Bruce Willis? :-) Wooow! Hát a nyálam csorog, Jason Statham egy igazi nőcsábász. :-) 53


Hónaplánya Szerinted hány évesen a legvonzóbb egy pasi? Én szeretem az érett, sármos férfiakat. Mindenesetre 25-től felfele a korral. :-)magadat ne hagyd elgazosodni.” És egy nő? Nőknél a kor nem számít, mert egy 50 éves nő is lehet nagyon szép. Mi az, amit általában a legnehezebben találsz meg, amikor sietsz? Hát persze, hogy a lakás és az autókulcs. :-) Mit tennél, ha véletlenül mobil nélkül utaznál el nyaralni? Nélküle is tudnék nyaralni, hiszen a nyaralás az egy teljes kikapcsolódás. Szedtél kislánykorodban virágot? Melyik volt a kedvenced? Igen, persze, szedtem. Méghozzá ibolyát és gyermekláncfüvet. ☺ Előtted a forrásban lévő víz, kezedben egy főzőkanál. Mi a következő lépés? :-) Teszek bele egy csomag tésztát. :D Szerinted mi minden idők legjobb társasjátéka? Nem szoktam társasjátékozni, de az Activity-t kedvelem. :-) És tévés vetélkedője? Az összeset izgalmasnak tartom. Melyik volt a kedvenc gyermekkori rajzfilmsorozatod? Hupikék törpikék, Boci és Pipi, 54

Dexter laboratóriuma és a Kacsamesék.

Igazi tehetség, de én nem szeretem. Tinisztár.

Magyarázd meg egy mondatban a fiúknak, miért fontos egy lánynak a smink! Kedves férfiak! Mi, nők, azért sminkeljük magunkat, hogy nagyobb önbizalmat kapjunk, és el tudjuk tüntetni a zavarba ejtő szépséghibákat. Én egyébként kimondottan a természetesség híve vagyok!

Szerinted mi a legpozitívabb az új pápában? Az, hogy a szegények és az elesettek pártfogója.

Mi jut elsőre eszedbe a következő szóról: botrányos… Elítélendő, felháborító cselekedet. Mi a véleményed Justin Bieberről?

Mit tanácsolnál annak, aki azt állítja, nincs miért élnie? Az élet minden pillanata gyönyörű, ha az ember egészséges! Elítélem azt, aki ezt nem fogja fel. Tettél már olyat, amire szerinted örökké emlékezni fogsz? Válaszom rövid és határozott: IGEN! :-)


55


Viccek A férj kedveskedik az anyósának: - Mama, maga olyan szép, hogy elmehetne modellnek egy kínai festőhöz! - Jaj, de kedves vagy! – szerénykedik az anyós. - De miért épp kínai festőhöz? - Azok festenek mindig sárkányokat! Felvételi van az orosz kommandóba. A jelentkezőnek 4 feltételnek kell eleget tennie: 1. Legyen legalább 180 cm magas. 2. Le kell gurítania egy üveg vodkát szemrebbenés nélkül. 3. Kezet kell fognia egy jegesmedvével. 4. Le kell feküdnie egy eszkimó nővel. Iván jelentkezik a kommandóba. 193 cm magas, így az első feltételnek megfelel. A vodkát egy húzásra leküldi, így ezen a teszten is átmegy. Harmadiknak beküldik a jegesmedvéhez, rázárják az ajtót. Egy perc múlva hatalmas üvöltéseket, morgásokat lehet hallani. Nem sokkal később kijön Iván, tiszta szakadt véres ruhában és így szól: - Na, hol van az eszkimó nő, akivel kezet kell fogni? - Miért kerül többe a válás, mint a házasság? - ??? - Mert annyival többet is ér! Informatikust kérdezi a kisfia: - Apu, én hogy születtem? - Nos, az úgy kezdődött, hogy anyádat egy chatszobában ismertem meg, majd találkoztunk egy internet kávézó mosdójában, ahol feltöltést kezdeményeztem a szerverére. Később viszont észrevettük, hogy nem használtunk tűzfalat. A baj elkerülhetetlen volt, és 9 hónap múlva letöltődött a vírus. Hát így születtél. Egy férfi egy egzotikus szigetre költözik, és ott elvesz feleségül egy gyönyörű nőt. Azonban ahogyan az idő telik, kiderül, hogy a férfinek nem lehet gyereke. Meghívja hát a férfi a legjobb barátját látogatóba, és ezt mondja neki: - Figyelj, ezen a szigeten van egy fontos szokás: amikor vendégül látunk valakit, akkor a feleségünkkel lefekhet. Nagyon szép feleségem van, és már vár téged a hálószobában. 56

A barát meglepődik, de mikor belép, egy valóban csodálatos nőt lát, így tetszik neki az ötlet. Odakint a férj dörzsöli a tenyerét boldogságában, milyen ügyesen elintézte a gyereket maguknak. Kis idő elteltével kijön a barát, de a férfi tovább biztatja: - Ha akarod, újra visszamehetsz hozzá! A barát legalább kétszer még visszamegy, a férj pedig rendkívül boldogan várakozik odakint, hiszen most már biztosan lesz neki egy kisbabája. Végül vagy 4 menet után újra kijön a barát: - A feleséged nagyon bájos, egyszerűen tökéletes az ágyban! - De ha akarsz, akkor még mindig visszamehetsz hozzá. - Az jó lenne, de sajnos most fogyott el az utolsó óvszerem is. Az orvos benyit a diliházban az egyik szobába. Az egyik ápolt a kezével fűrészeléshez hasonló mozdulatokat végez, a másik pedig a plafonról fejjel lefelé lóg. - Hát mit csinál a társa? – kérdi a „fűrészelőt” az orvos. - Villanykörtének képzeli magát! - Szóljon neki, hogy jöjjön le! Már vörös a feje! - Hogy is ne! Akkor sötétben fűrészeljek? Egy csoport másodikos és harmadikos kisgyerek osztálykirándulásra ment a lóversenypályára két tanító néni kíséretében, hogy tanuljanak a versenylovakról. Egy idő múlva a két tanító néni elhatározta: itt az idő, hogy mindenki WC-re menjen. Az egyikük a lányokat vitte a női, a másik pedig a fiúkat a férfi WC-re, és kinn várta őket az ajtó előtt. Egy kis idő múltán az egyik kisfiú kijött és panaszkodott, hogy egyikük sem éri el a vizeldét. Nem volt mit tenni, a tanító néni bement és segített mindegyiknek kigombolni a nadrágját, felemelni őket és irányítani a pisilést a kagylóba, hogy ne vizeljék le a ruhájukat. Amikor éppen az utolsót emelte fel, észrevette, hogy ennek egy hatalmas méretű szerszáma van a többiekéhez képest. Hogy közömbösnek látszódjon, a tanítónő mondja neki: - Te biztos már ötödikes vagy, ugye? - Nem hölgyem, én a zsoké vagyok a 6. futamból.


www.kanovits.com

fotótapéták nyomtatása az Ön elképzelése alapján

kanovits media s.r.o.

Erzsébet tér 1. Dunaszerdahely tel.: +421-31-591 2626 info@kanovits.com

57


ZĽAVA NA ORIGINÁLNE NÁHRADNÉ DIELY A OLEJE SELENIA

JARNÁ PREHLIADKA VÁŠHO VOZIDLA ZA 12 €

ZĽAVA NA ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO

KOMPLETNÝ SERVIS KLIMATIZÁCIE ZA 34 €

ZOBUĎTE SVOJE AUTO ZO ZIMNÉHO SPÁNKU. Navštívte naše autorizované servisy od 1. 4. do 31. 5. 2013 a doprajte mu, napríklad, jarnú prehliadku len za 12 €. Zabezpečte svojmu autu starostlivosť, ktorá sa vyplatí. www.vernostsavyplaca.sk

58 DUNAUTO, Hlavná 81/35, Dunajská Streda, tel. 031/5900 131, servis@dunauto.com, www.dunauto.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.