Page 1

MJÖLK&NÖT PRODUCENTER

GUIDE NR 3


I den här broschyren har vi samlat information du behöver för din djurhållning som mjölk- och nötköttsproducent. För att nå goda resultat och trygghet i din produktion krävs bra foder,

2

rätt produkter och stor kunskap om lantbruk. Det har vi. KLF är lokala, effektiva och serviceinriktade. Och vi månar hela tiden om att du ska gör en bra affär.


KALVAR

04

MJÖLKKOR

UNGNÖT

SPECIALFODER

06

10

14

Mjölk & Nöt

3


KALVAR

Kvigkalven är framtiden i Din besättning – en kalv med god hälsa och rätt tillväxt blir en fin kviga som kan semineras vid 15 månader och kalvar in vid 24 månader. Med rätt åtgärder blir det lättare att nå dit.

4

De första veckorna konsumerar kalven inga mängder med grovfoder eller kraftfoder. Men det är viktigt att det finns att tillgå så att kalvarna börjar äta av det så att deras

våm utvecklas och kalven kan äta större mängder vid avvänjningen. En kalv som har en bra tillväxt under mjölkperioden utvecklas snabbare, kalvar in tidigare och får en högre produktion som mjölkko. För att uppnå en bra tillväxt är rekommendationen: helmjölk eller kalvnäring tillsammans med KLF:s Kalvstart och grovfoder.


FODER Kalvstart Kalvstart är ett mycket smakligt foder som

kalven snabbt kommer igång att äta och som hjälper till att våmmen utvecklas på rätt sätt. Innan kalven avvänjs bör den äta minst 1 kg

kraftfoder om dagen. Minska mjölkmängden successivt under en vecka för att underlätta övergången.

KALVNÄRING De kalvnäringar som KLF kan erbjuda är:

Elitekalv Xtra Elitekalv Xtra innehåller skummjölkspulver och har en hög vitaminisering och råproteinhalten är anpassad till hög tillväxt.

Elitekalv Unik är baserad på vasslepulver och agglomerad

för att fungera tekniskt i en kalvamma. Elitekalv Unik innehåller hälsobefrämjande tillsatser, och den passar i alla typer av kalvammor.

Elitekalv Classic är en produkt med hög proteinnivå baserad

på vasslepulver och vegetabiliskt protein. Den passar i besättningar med god hälsa, höga tillväxtmål samt hinkutfodring.

Både Elitekalv Classic och Elitekalv Unik

passar i besättningar där kalvnäringen syras.

Mjölk & Nöt

5


UNGNÖT

Uppfödning av ungnöt kan bedrivas på många olika sätt. Allt från intensiv produktion med lite grovfoder, till en mycket extensiv produktion med mycket grovfoder och betesdrift.

6

Det är gårdens förutsättningar som styr vilken form av uppfödning som passar bäst. KLF har foder anpassade för alla produktionsformer.


Rekryteringskvigor Alla djur ska få en riktigt bra start som kalvar. Om kvigkalven kommer igång med en bra tillväxt och utvecklas väl så kan kvigan semineras vid 15

månader. Det är viktigt att ta hänsyn till intensiteten i utfodringen under perioden när kvigans juvervävnad utvecklas.

Detta sker vid tiden strax före och omkring könsmognad. Annars finns risk att utvecklingen av

rätt kvalitet. Efterhand som ungdjuret blir äldre så sjunker kraven på både proteinnivå och protein-

kvalitet. För att djuret ska bli slaktmoget så behö-

ver det även ansätta fett, och det inträffar i senare delen av uppfödningen.

För att djuret ska klara av att ansätta tillräckligt med fett så behövs ett byte från ett proteinrikt foder till ett foder med mer energi.

För mjölkrastjurar görs detta bytet vid 8 månader

juvrets mjölkbildande vävnad hämmas. Tillväxten

och för köttrastjurar vid 10 månader.

per dag för SLB & SRB.

Extensivt uppfödda ungdjur

under denna period bör inte överstiga 750 gram

Efter seminering, vid ca 350 kg levande vikt, kan man åter öka intensiteten i utfodringen.

Vid en extensiv produktion med mycket grovfoder

Intensivt växande ungdjur

har så att man kan beräkna en foderstat och plane-

så gäller det att veta vilka näringsvärden grovfodret ring av tillväxt under stallperioden.

Vid uppfödning av mellankalvar och gödtjurar krävs

Det gäller även att planera för betessäsongen så att

intensiva produktionen.

den. Väg eller mät djuren med jämna mellanrum för

foder som motsvarar de höga näringskraven i den För att grundlägga en bra muskelansättning

behöver det unga djuret en hög nivå av protein av

djuren kan behålla en bra tillväxt under betesperio-

att kontrollera att djuren följer den tillväxtkurva som är tänkt.

Mjölk & Nöt

7


Ungnötfoder KLF har ett brett sortiment av foder till ungnöt.

Både till olika uppfödningsformer och anpassa-

de till de olika fodermedel som finns på gården. De är väl sammansatta foder med noga utvalda råvaror för att ge djuren rätt näringsvärde och smakliga foder.

Rekryteringskvigor KLF rekommenderar Alert till rekryteringskvigor. Och givetvis grovfoder av bra hygienisk och näringsmässig kvalitet.

Intensivt växande ungdjur För besättningar som inte använder drank re-

kommenderar vi Komet eller Alert under första delen av uppfödningen för att sedan byta till Salut som slutgödningsfoder.

Om drank används i utfodringen så rekommenderas Balans som första foder och Final som slutgödningsfoder.

Om spannmål finns hemma på gården så ger ca 22 % inblandning av KLF:s ungdjurskoncetrat

ett foder som motsvarar Alert. I slutet av uppfödningen kan inblandningen av koncentrat minskas och eventuellt tas bort.

8


FODER Komet Ett mycket smakligt foder med högt protein-

innehåll (16,5 %) och hög proteinkvalitet för att ge det unga djuret en riktigt bra start. Passar också bra att utfodra i kalvgömmor.

Alert Ett smakligt foder med en proteinhalt på 15 %. Ett allroundfoder som passar i de flesta uppfödningsformer.

Salut Ett slutgödningsfoder med ett högt energi-

innehåll och en lägre proteinhalt för att gynna djurets fettansättning.

Balans Proteinnivå och fiberkvalitet i Balans är anpassat för att komplettera drankens egenskaper. Balans passar i de flesta uppfödningsformer där drank används.

Final Extensivt uppföda ungdjur

Ett slutgödningsfoder som är optimerat för att

Vid en extensiv uppfödning av stutar eller grov-

fettansättning.

fodertjurar där större delen av foderstaten utgörs

av grovfoder eller bete rekommenderas Alert eller Ungnötskoncentrat och som slutgödning Salut.

passa till drank. Final har ett högre energiinnehåll och lägre proteinnivå för att gynna djurets

Växa Ett foder som motsvarar vårt populära Alert i

Majsensilage blir allt vanligare att använda till ung-

näringsvärde. Växa kan användas i de flesta

lage i foderstaten är Alert.

Växa innehåller inte soja eller produkter från

djur. Vårt foder att använda när det finns majsensi-

uppfödningsformer när det gäller ungnöt. palmkärna

Ungnötskoncentrat Ett koncentrat med hög smaklighet och som

vid 22 % inblandning ger ett foder som motsvarar Alert.

Mjölk & Nöt

9


MJÖLKKOR

10

KLF anpassar allt kofoder efter beräkningssystemet NorFor. Det innebär att vi kan optimera våra foder på bästa sätt för dig som lantbrukare.

på protein, fiber och mineraler m.m. För att kunna göra en bra foderstat och undvika onödiga foderbyte under året så behövs analyser och god planering.

Både mjölkande och sinlagda kor behöver en foderstat sammansatt utifrån deras behov. Sinlagda kor som snart ska kalva behöver sin speciella omsorg för att klara kalvningen och den tuffa perioden efter kalvningen. Den lakterande kon behöver foder som är välbalanserat med avseende

Det är egentligen mikroberna i våmmen vi utfodrar de är känsliga för förändringar. God planering är alltså viktigt för att maximalt kunna utnyttja det foder som produceras på gården och kombinera det på bästa sätt med inköpt foder.


Alltid välsmakande foder KLF:s ambition är att alltid göra prisvärda foder med hög kvalitet både näringsmässigt och

hygieniskt. Det innebär att vi endast accepterar små förändringar i recepten vid en optimering

och att vi bara använder råvaror som vi vet har en stabil kvalitet.

KLF:s sortiment till mjölkkor består av färdigfoder, toppfoder och proteinmixer.

Våra färdigfoder samlas under namnet Stjärna,

toppfoder under namnet Högplus och proteinmixerna under namnet Mix.

Nyheter 2013!

FÄRDIGFODER Stjärna Grund & Stjärna 95 Stjärna Grund och Stjärna 95 har båda ett högt

innehåll av spannmål och kan utgöra grunden i en foderstat. Dessa två foder bör kompletteras med topp- eller proteinfoder för att ge en fullvärdig foderstat.

Stjärna 165, 175 & 190 Stjärna 165, Stjärna 175 och Stjärna 190 är foder

som kan utfodras som enda foder eller i kombination med topp- eller proteinfoder. De är avsedda

att använda i foderstater där grovfodret består av ensilage.

Stjärna 165 är avsett att komplettera ett tidigt skördat ensilage eller ett spätt bete.

Stjärna 175 har en protein- och fiberkvalitet som är optimalt för ett ensilage av normal kvalitet. KLF har provat fram tre nya foder: Stjärna Enhet Fett, Högplus Vall Fett och Högplus Majs Fett.

De är foder med ett innehåll av ett skyddat fett för när det behövs få upp fetthalten i mjölken.

Stjärna 190 har ett relativt högt innehåll av protein av hög kvalitet och en hög fibersmältbarhet som passar till ett sent skördat ensilage.

Stjärna 210

Stjärna Enhet Fett är ett färdigfoder som kan

Stjärna 210 är ett foder som är optimerade för

något av våra toppfoder.

ensilage, majs och/eller HP-massa. Stor vikt är

användas som enda foder eller tillsammans med Högplus Vall Fett är ett toppfoder anpassat att

använda ihop med gräsensilage och ett färdigfoder eller spannmål.

Högplus Majs Fett är ett toppfoder anpassat att använda ihop majsensilage, gräsensilage och ett färdigfoder eller spannmål.

att passa in i foderstater där grovfodret består av lagd vid sammansättningen för att få en proteinoch fiberkvalitet som passar till majs. Dessa två

foder är optimerade med fokus på aminosyrorna

lysin och metionin, eftersom det lätt kan bli brist på dessa aminosyror i en majsfoderstat. Stjärna 210

kombineras med ett ensilage med normalt till lågt proteininnehåll.

Mjölk & Nöt

11


TOPPFODER Högplus 235, 245 & 255 Högplus 235, Högplus 245 och Högplus 255 är tre

välbeprövade toppfoder som är lätta att kombinera med våra färdigfoder eller med spannmål.

Högplus 235 är sammansatt för att passa i foder-

stater där ensilaget har ett högt innehåll av protein. Högplus 245 fungerar att i foderstater där ensila-

get har ett normalt innehåll av protein, men där det behövs ett komplement av fiber.

Högplus 255 platsar i de flesta foderstater där

grovfodret har en normal näringsmässig kvalitet.

Högplus 270, 280 & 290 Högplus 270, Högplus 280 och Högplus 290 är toppfoder med högt innehåll av protein. Dessa foder är optimerade för att använda när foderstaten innehåller majs och/eller HP-massa.

Majs är ett energirikt fodermedel men proteininnehållet är lågt. För att komplettera dessa egenskaper behövs ett kraftfoder med mycket protein. Vi fokuserar på att få en hög proteinkvalitet och en

fiberkvalitet som kompletterar majsens egenskaper.

Högplus 270 är anpassat till foderstater där ett

spätt proteinrikt ensilage kombineras med majs och/eller HP-massa.

Högplus 280 har en något högre proteinhalt och passar om ensilaget innehåller en normal till låg proteinnivå.

Högplus 290 är ett mycket proteinrikt toppfoder

som passar bra när HP-massa används i foderstaten. Högplus 290 innehåller en hög nivå av ”stabil fiber” som kompletterar HP-massans innehåll av våmlöslig fiber.

12


PROTEINMIXER Mix 400, 410 & 415

SVEA & VÄXA SVEA 150, 190 & 330

Våra proteinmixer är Mix 400, Mix 410 och Mix

Sedan hösten 2010 har KLF i sitt sortiment foder

är protein- och energirika och fungerar mycket

produkter som kommer från palmkärna.

415, Mix Urea och Mix Protein. Våra proteinmixer bra i bland- och fullfoderstater. Vilken av mixerna du bör välja beror på vilka andra komponenter

som ingår i foderstaten och näringsvärdena på dessa komponenter.

Mix 400 är en proteinmix som fungerar i foder-

stater där det ingår tidigt skördat ensilage med mycket protein och lättsmält fiber.

Mix 410 fungerar mycket bra om ensilaget har ett normalt till lågt innehåll av protein, och ett normalt till högt fiberinnehåll.

till kor och ungnöt som inte innehåller soja eller

Till mjölkkor har vi följande foder: Svea 150, Svea 190 och Svea 330.

Svea 150 är ett foder som innehåller mycket

spannmål och bör kombineras med ett toppfoder eller en proteinmix.

Svea 190 har ett högre innehåll av protein och fungerar att använda som enda foder.

Svea 330 är en mix av torkad drank, Expro och rapsmjöl.

Mix 415 är tänkt att användas i majsfoderstater där det behövs protein och en bra fiberkvalitet.

Mix Urea Mix Urea är en proteinmix som fungerar mycket bra i majsfoderstater och innehåller urea som

mikroberna i våmmen kan använda till att producera mikrobprotein.

Mjölk & Nöt

13


SPECIALFODER

14


EKOLOGISKT Harmoni Stjärna, Högplus & Nöt Vårt sortiment av ekologiska foder heter Har-

moni. Det finns Harmoni Stjärna och Harmoni

Högplus till mjölkkorna och till ungdjuren finns Harmoni Nöt.

Harmoni Stjärna innehåller mycket spannmål och en del raps- och sojaprodukter. Kan användas som enda kraftfoder om grovfodret har är av

mycket god kvalitet med höga värden på energi

och protein. Annars bör Harmoni Stjärna kombineras med Harmoni Högplus.

Harmoni Högplus har ett högt innehåll av so-

japrodukter och har en god proteinkvalitet och högt energiinnehåll.

Harmoni Nöt är ett normalt ungnötsfoder och kan även användas till kor i kombination med Harmoni Högplus.

MINERALFODER KLF Blå, Grön & Gul KLF:s mineralfoder heter KLF Blå, KLF Grön, KLF Gul och KLF Låg.

KLF Blå är avsett för djur med ett stort behov

av kalcium, som t.ex. högavkastande kor och snabbväxande ungdjur. Passar mycket bra i kombination med drank.

KLF Grön lämpar sig till många grupper av nöt. Passar bra när stora grovfoder givor utfodras.

KLF Gul är anpassad att använda till framförallt sinkor och lågmjölkare. Passar också bra vid betessläppning.

KLF Låg Sinkorna bör ges mer uppmärksamhet för att minska risken för kalvförlamning, kvarbliven

efterbörd eller acetonemi. Alla kor får inte synliga besvär men deras mjölkproduktion påverkas

negativt. En sänkt kalcium- och fosfornivå i fodret under sintiden kan förebygga dessa bekymmer. Tänk på att hålla uppe magnesiumgivan och

använda ett mineralfoder med låg CAB-nivå.

KLF:s mineralfoder KLF låg är speciellt anpassat till sinkor.

KLF Låg har ett högre innehåll av spårämne och vitaminer än KLF Gul och är speciellt anpassad till sinkor och lågmjölkare.

RÅVAROR

SLICKSTENAR

Vi har sett att användningen av av Expro och

De saltstenar som vi säljer är KNZ-saltstenar.

kompletterar ditt grovfoder och andra kraftfoder

(KNZ 100 %), stenar med salt och mineraler (KNZ

Expro, melass, fetter, urea, salt och foderkalk

(KNZ Biotin). Vi kan även leverera löst salt.

sojamjöl ökar hemma på gården. Råvarorna

I det sortimentet ingår stenar med enbart salt

på ett bra sätt. Vi har spannmål, sojamjöl, betfor,

Standard) och stenar med salt och t.ex. biotin

som levereras via bulk eller flakbil.

Mjölk & Nöt

15


Kristianstadsortens Lagerhusförening, bildades 1931 och ägs av lantbrukare i Nordöstra Skåne och västra Blekinge. Våra verksamheter finns i Åhus, Karpalund och Rödaled med huvudkontor i Kristianstad. En stark lokal förankring, moderna

anläggningar och korta avstånd gör KLF till en mycket konkurrenskraftig samarbetspartner med helhetslösningar för sydsvenskt lantbruk. Vårt mål är att skapa bästa möjliga lönsamhet i medlemsföretagen.

Timmermansgatan 3, 291 25 Kristianstad, Tel: 044-28 52 00, www.klf.nu

16

Mjölk & Nöt producenter nr 3  
Mjölk & Nöt producenter nr 3  

I den här broschyren har vi samlat information du behöver för din djurhållning som mjölk- och nötköttsproducent. För att nå goda resultat oc...

Advertisement