Page 1

TЕФТЕРИ, RОКОВНИЦИ


www.klever.com.mk www.klever.com.mk

Тефтери , роковници

Tефтер со ливчиња во боја

Тефтер со ластик Kine шифра

производ

е.м.

B

C-B516 Тефтер со 96 бели листови *105 x 147 мм

пар.

производ

шифра

B

G-40084 Тефтер со 30 бланко листови во боја пар. *65 x 100 мм

производ

Tефтер со пенкало

гр.

Тефтер со ластик

гр.

е.м.

цена со ддв

70ден

гр.

шифра

B

S-93425 Тефтер со 80 бели листови пар. 115ден *65 x 100 мм * тврда корица *eko кожа

гр.

шифра

производ

B C-B362 Тефтер со 30 листови *65 x 100 мм *листови со квадратчиња

е.м.

е.м. пар.

цена со ддв

Ако не можете да го најдете она што Ви е потребно, јавете ни се!

цена со ддв

32ден

цена со ддв

100ден


Тефтер со ластик гр.

шифра

производ

е.м.

цена со ддв

Тефтери , роковници

B IE-3411 тефтер со 80 листови со линии пар. 145ден *90x140мм *обоени рабови на листовите *ластиче за пенкало

Тетратка со ластик и пенкало гр.

шифра

производ

е.м.

цена со ддв

B C-B351 тетратка А5 пар. 145ден *165x210мм *70 бланко листови од рециклирана хартија *корици од рециклиран картон

Тетратка со прегради гр.

шифра

B

A-741825

производ тетратка со 115 листови со линии

е.м.

цена со ддв

пар.

153ден

*127×145×21mm * 4 граничници

Нарачки: тел. 02/3 298 699; E-mail: contact@klever.com.mk


www.klever.com.mk www.klever.com.mk

Тефтер со ластик гр.

шифра

производ

B

R-53397 тефтер со 100 листови со линии

е.м.

цена со ддв

пар. 196ден

Тефтери , роковници

*90x140 mm * листови со обоени рабови

Тефтер со ластик гр.

шифра

производ

е.м.

цена со ддв

B R-53358 тефтер со 96 листови со линии пар. 188ден *90x143мм *џеб на задната корица *ластиче за пенкало

Роковник

гр.

шифра

B

C-Z545

производ е.м. роковник

цена со ддв

пар. 200ден

*148 x 212мм *лист-ден

Ако не можете да го најдете она што Ви е потребно, јавете ни се!


Tефтер со ластик шифра

производ

B

S-93487 тефтер 80 бели листови *140x210мм

е.м. пар.

цена со ддв

202ден

Tефтер со ластик гр.

шифра

B

C-G063 тефтер 100 бели листови *140x210мм

производ

е.м. пар.

цена со ддв

202ден

Тефтер со ластик гр. B

шифра

производ

е.м.

цена со ддв

S-93717 тефтер со 80 листови со линии пар. 227ден *140x210мм *ластиче за пенкало

Нарачки: тел. 02/3 298 699; E-mail: contact@klever.com.mk

Тефтери , роковници

гр.


www.klever.com.mk www.klever.com.mk

Тефтер Brisa

гр.

шифра

производ

е.м.

B

R-53414

тефтер со 80 листови со линии

пар.

Тефтери , роковници

*130x170мм

Роковник

гр.

шифра

B B

R238 R274

цена со ддв

240ден

производ е.м. роковник роковник

цена со ддв

пар. 255ден *180х250мм пар. 315ден *175х250мм

Роковник

гр.

шифра

B

R249

производ е.м.

роковник пар. 355ден *170х240мм

Тефтер со ластик гр.

шифра

производ

е.м.

цена со ддв

цена со ддв

B R-53359 тефтер со 96 листови пар. 272ден *132x213мм *џеб на задната корица * ластиче за пенкало

Ако не можете да го најдете она што Ви е потребно, јавете ни се!


производ

е.м.

Тефтер со калкулатор и пенкало

цена со ддв

гр.

шифра

B

R-53415 тефтер со 96 листови пар. 275ден *140x210мм *џеб за пенкало

гр.

шифра

производ

B

G-275060

тефтер *100x150мм

е.м.

цена со ддв

пар. 295ден

Тефтери , роковници

Тефтер со ластик

Тефтер со ластик производ

е.м.

цена со ддв

гр.

шифра

B

R-53398 тефтер со 100 листови со линии пар. 302ден *145x210 mm * листови со обоени рабови

Тефтер со ластици гр.

шифра

производ

е.м.

цена со ддв

B R-53396 тефтер со 100 листови во линии пар. 314ден *145x210 mm *внатрешни корици во боја иста со ластикот

Нарачки: тел. 02/3 298 699; E-mail: contact@klever.com.mk


www.klever.com.mk www.klever.com.mk

Роковник

Органајзер гр.

шифра

B

R-53384

производ

е.м.

цена со ддв

шифра

производ

е.м.

B

C-Z544

роковник

пар. 333ден

*155х212x200мм *пенкалото не е вклучено

органајзер со 80 листови со линии пар. 322ден

Тефтери , роковници

*133x190 mm * корица од еко кожа

Тефтер со ластици гр.

шифра

B

S-93713

производ

шифра

производ

B

S-93485 тефтер со 70 листови од рециклирана хартија *135x180 mm *bamboo пенкало

е.м.

е.м.

цена со ддв

тефтер со 96 бели листови пар. 352ден *145x210 mm *non-wowen футрола

Тефтер со ластик Bamboo гр.

цена со ддв

гр.

цена со ддв

пар. 385ден

Ако не можете да го најдете она што Ви е потребно, јавете ни се!


Тефтер со прегради гр.

шифра

производ

е.м.

цена со ддв

Органајзер гр. B

шифра

производ

е.м.

R-66442 органајзер со 38 листови со линии пар. 524ден *130x185x30см *калкулатор со 8 цифри *линеар 14 см. *корица од еко кожа *прегради за визит карти

Тефтер со ластик Elephant гр.

шифра

цена со ддв

производ

е.м.

цена со ддв

B R-53395 тефтер со 120 листови со линии пар. 550ден *130x210 mm *ластиче за пенкало *спакуван во кутија за подарок

Нарачки: тел. 02/3 298 699; E-mail: contact@klever.com.mk

Тефтери , роковници

B M-20088 тефтер со 128 листови со линии пар. 405ден *A5 *футрола за пенкало *место за 6 визит карти *спакуван во кутија за подарок


www.klever.com.mk www.klever.com.mk

Тефтер со ластик и листови во боја гр.

шифра

B

M-28211 тефтер со 288 бланко листови во 9 бои

производ

е.м. пар.

цена со ддв

575ден

Тефтери , роковници

*130x180mm *флексибилна корица *ластик за затворање

Тефтер со ластик Dandelion гр.

шифра

производ

е.м.

цена со ддв

B R-53357 тефтер со 120 листови со линии пар. 584ден *130x210 mm * џеб на задната корица *ластиче за пенкало *спакуван во кутија за подарок

Тефтер производ

шифра

B

R-53382 тефтер со 96 листови со линии пар. 650ден *130 x 210 мм *џеб на задната корица

Ако не можете да го најдете она што Ви е потребно, јавете ни се!

е.м.

цена со ддв

гр.


Тефтер со ластик Castelli гр.

шифра

производ

е.м.

цена со ддв

Роковник гр.

шифра

производ

е.м.

цена со ддв

B C-Z556 роковник пар. 720ден *185 x 235 мм *прегради за визит карти *џеб за пенкало *спакуван во кутија за подарок

Роковник гр.

шифра

производ

е.м.

цена со ддв

B C-Z542 роковник пар. 720ден *175 x 235 мм *прегради за визит карти *џеб за пенкало *спакуван во кутија за подарок

пенкало не е вклучено

Нарачки: тел. 02/3 298 699; E-mail: contact@klever.com.mk

Тефтери , роковници

B R-53405 тефтер со 120 листови со линии пар. 712ден *130 x 201мм *златни рабови на листовите *спакувано во кутија за подарок *ластиче за пенкало *џеб на задната корица


www.klever.com.mk www.klever.com.mk

Роковник гр.

шифра

производ

е.м.

цена со ддв

B C-Z548 роковник пар. 720ден *180 x 230 мм *прегради за визит карти *џеб за пенкало

Роковник

Тефтери , роковници

гр.

шифра

производ е.м.

цена со ддв

B C-Z540 роковник пар. 855ден *235х195мм *ластиче за пенкало

Роковник гр.

шифра

производ

B

R-53383 роковник со метално хемиско пенкало *130 x 210 мм

е.м.

цена со ддв

пар.

960ден

Ако не можете да го најдете она што Ви е потребно, јавете ни се!


Тефтер со рози производ

е.м.

цена со ддв

гр.

шифра

B

R-53418 тефтер со 120 листови во линии пар. 1290ден

*140x205мм *обоени рабови на листовите *ластиче за пенкало **спакувано во кутија за подарок

Тефтер со ластик Pure Elegance производ

е.м.

цена со ддв

гр.

шифра

B

R-53403 тефтер со 120 листови во линии пар. 1335ден

Тефтери , роковници

*140x250мм *обоени рабови на листовите *ластиче за пенкало **спакувано во кутија за подарок

Портфолио А4 гр.

шифра

B

S-92040

производ

е.м.

цена со ддв

портфолио А4 со тефтер со линии пар. 540ден

*245x15x315мм *прегради за визит карти *џеб за пенкало

Нарачки: тел. 02/3 298 699; E-mail: contact@klever.com.mk


www.klever.com.mk www.klever.com.mk

Портфолио А4 гр.

шифра

производ

е.м.

цена со ддв

624ден *250х20х330мм *прегради за визит карти *џеб за пенкало

Тефтери , роковници

B

R-62044 портфолио А4 со тефтер со линии пар.

Портфолио А4 производ

е.м.

цена со ддв

гр.

шифра

B

R-62046 портфолио А4 со тефтер со линии пар. 1081ден *240х60х340мм *прегради за визит карти *ротирачки џеб за таблет

Промовирајте го вашиот бренд

диготално печатење во боја

Ако не можете да го најдете она што Ви е потребно, јавете ни се!


Тефтери , роковници Нарачки: тел. 02/3 298 699; E-mail: contact@klever.com.mk


Тефтери , роковници

www.klever.com.mk www.klever.com.mk

Ако не можете да го најдете она што Ви е потребно, јавете ни се!

Kolekcija rokovnici  
Advertisement