Yeti 54

Page 1

Een sms van 15000 woorden ongelooflijk buitenspelboek

december 2007 - 54

5x

WINNEN:

ZWIJGEN!

Tv-deken, keyboard, powergitaar, lava lamp, plakhandjes,

LEZEN! GRATIS NIEUWJAARSBRIEF

(I?N VRAAG:CE H;;L M=BIIF

TOP 10

VERBODEN DIEREN

DOE DE WINTER TEST

F!T! IE S U L C X E RD OO TW AN EN TOM BOON

DE LEUKSTE SNEEUWMANNEN ZOEK DE BAL

FC YETI

nooit grappig


54

2

Yeti

Yeti 54 -

2C? >?HEN >CL?=N?OL !L;HM?H Q?F >;N BCD CM $E E?H >C? MN?G ?LA?HM P;H

#IBIBI 5? B??@N G? >IIL

DE IN W : a r t x e LAVA yetiklup heb jij wintertenen?

H >C? A?OL van de tien Vlaamse tieners weet niet waar de zon ondergaat. En jij? keer per maand weent de gemiddelde Italiaanse jongen. En jij?

reclamespots heeft een Amerikaanse tiener gezien voor hij/zij 12 jaar is. En jij?

DINGEN OM DE WEEK DOOR HU IE PPIE PPIE LAPP LAPP LA FLAP D: F AND: AND MAAN MAAN E MA DE AN D AN VAN ER V IER DIE D DI SDIER IIS UISDI HUIS H HUI N E M O TE K

Kan er niet meer tegen dat iedereen hem Flappie ie. attie erra ope he op iscch rgis rurg hiiru n ch en gtt ee eg ee we rrw e erw n ovve en mt e emt em oe noem n no

WIN HET KEYBOARD ? Tel dan de muziekgers? Zit er muziek in jouw vingers noten in deze Yeti. Schrijfjf het juiste aantal op een kaartje naar: Yetii – Keyboard 5– – Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel en maak kans op dit digitaal elektronisch keyboard (inclusief microfoon).

4?NC CM >? AL;NCM ;@MN;H>M<?>C?H CHA <CD D? M=BIIFF?P?H ?H HN B??@N IJ >CN GIG??HN M

F?T?LM

2;N CM 4?NC

DIT IS NOOIT GRAPPIG

*G>;N NC?H?LM M >CN <F;> T?F@ G;E?H

>CN <F;> T?F@ G;E?H #?N CM IHF??M<;;L PIIL PIFQ;MM?H

.=BLCD@ .=BLCD@ ??H F?T?LM<LC?@ F?T?LM<LC?@ QIL> 4?NCEF;M G;CF =B;N <?F 4?NCEF;M G;CF P?LN?F *@ M P?LN?F *@ MNOOL H?N ;FM &?HHS A?QIIH ??H ;FM &?HHS A?Q @INI

#I? #I? EIG CE CH 4?NC

2;;LIG F??M CE >CN

De Yetiklas uit de Sint-Jansschool in Waterschei amuseert zich te pletter bij het maken van deze Yeti.

# ?N Q??L<?LC=BN

+;LCM #CFNIH IH>?LNCN?FM F?OA?HM T?F>T;G? PCMM?H ?H B?N MNL;@<F;> P;H D? F??LEL;=BN

2;N MN;;N ?L HC?N CH 4?NC

& ) )4


3 - Yeti 54

OPLOSSING: LEERLING 3 EN 5

NA DE ZWEMLES MOGEN DE LEERLINGEN VAN KLAS 3B NOG EVEN VRIJ ZWEMMEN. WIE ONTBREEKT ER STRAKS BIJ HET VERZAM ELEN AAN DE BUS?

NTE NT VAN teDA HET TALE al vier balt korf . Zoveel mogelijk!” Dan

“Die bal moet erin se nationale ploeg, ik jaar. “Mijn papa is coach van de Fran woensdag train ik, heb korfbalgenen in mijn lijf zitten. Elke enspel en tactiek zijn op zaterdag speel ik wedstrijden. Sam ens en vier meisjes even belangrijk als techniek. Vier jong enige gemengde vormen samen een team. Korfbal is de r wil ik een goeie balsport in de wereld. Spannend! Late zorgt en mijn spelers coach worden die écht voor het team doet.” motiveert. Zoals mijn coach dat nu ook /korfbal.htm

Meer weten over korfbal? www.korfbal.be

YETIFILMPJE V VAN DE MAAND Bekijk het filmpje van Dante op www.yeti.be Elke maand een moefie* over het ttienerleven zoals het is. Speciaal vvoor jou ingeblikt en goedgekeurd e door Yeti. *moefie = Yetiwoord *m vo voor actiefilmpje

E?OL@<;F E?OL@<;F


Yeti 54 -

4

FC YETI

Mannen met ballen!

B?S B?S ? J;ME? J;ME

MJ?F IJ?H NL?EE?H

YUNUS

verdediger, 16, de ka kanonskogel, Barcelona

JCHN;HNC CM JCH;HNC

ED SAM st, Barcelona

spits, balva

/?LOAJFIIC?H N?LOAJFIIC?H

EN KaO ck, dribbelen

rechtsb , KRC Genk langs de lijn

#?S LIH;F> <;F ;@A?P?H

DARIO O:

sspits, 116 goals pe r seizoen, dribbelen, KRC Ge nk

V GE K IE IT KR .. N. GE DI OE NM AA EN ET MO S R OUDE ??LMN? J;;F NQ??>? J;;F C?>?L TCDH G;H

$E A??@ HCEM ;@ FF??H GCDH NLOCND?

HO RONAtreLkkDerIN , Barcelona

Rarebekken

M=B?C>M

GÜRKAN

spits, ‘poeier’ in de schoenen, Barcelona

MUAMMER

keeper, van goal tot goal scoren, Barcelona


Hey, scheids! Buitenspel! Ben je blind misschien? “Op de speelplaats is er geen scheidsrechter”, zegt Koen. “En gelukkig ook geen schreeuwende ouders.” Hoe heilig is voetbal bij je thuis? De Yeti-jongens uit Waterschei zijn zot van de bal. Maak kennis met de huilende hooligans en de schuimbekkende supporters van FC Yeti.

FC YETI Mannen met balleN

KLEINE S(UP)PORTERS

Al ik ’s zondags moet sjotten, komt “Als “A e familie me aanmoedigen”, h he de hele de gt Koen. “Het zijn mijn hevigegt zze zegt ste supporters. Ze leven echt st ste ee en schreeuwen ‘Let op!’ en me m mee d !’. Ik ben al eens van het eids e ei chei Sch ‘S ‘Sch ess uurd omdat mijn tegenspeg gest ein ge ein lei pl plein ch lliet vallen. Pfft, echt flauw. De ch zich er zi lle ler meeste ouders roepen harder dan de trainer. Ze moeten zich niet moeien.”

HET IS ONS SPELLETJE H

“N ast het plein worden grote mensen ““Na ssoms kleine kinderen”, zegt Samed. “Vorige week kreeg mijn vaders vriend “V met de scheidsrechter ruzie omdat m die buitenspel niet floot. Hij riep aller d r chte idsre sche Die . rden lei vieze woo goe hele een en jaar 18 is nog maar

de. Maar hij kan niet alles zien, hé. a van at dat Voetbal is ons spelletje en niett d onze ouders.”

ZWIJGEN EN VOETBALLEN e de nss d dens de ijijde “Onze trainer roept veel ttijdens 0 10 we “Toen Yunus. zegt match”, hele de straf als we moesten verloren, training rondjes lopen. De trainer is anders wel vriendelijk en helpt me. ‘Zwijgen en voetballen’, roept hij als we ruzie maken op het plein.” “Ik heb ooit een speler een blauw oog geslagen,” zegt Samed. “Patat! Ik kon me niet beheersen. Ik kreeg rood en moest naar de kleedkamer. De trainer gaf me als straf een zware looptraining.”

“Onze keeper was een keer zo boos dat hij zijn shirt uit deed en van het d p plein liep”, zegt Ogun. “Zijn mama b bleef maar roepen op hem. Hij kon niet m meer van de stress. Hij was het moe.”

HUILENDE HOOLIGANS H “In de Crystal Arena sta ik tussen de supporters op de staantribune. Als er een goal valt, dans ik. In het stadion kan je lekker hard brullen als een popzanger. De sfeer is er super. Soms is een goal zo mooi dat je mensen ziet huilen. Laatst liep er bij de Rode Duivels een blote man het veld op. En toen hebben ze gewonnen. Misschien moet mijn pa dat ook maar eens doen.”

AINER WEL. ETJ DEK TR , DATH DO JUTTEN VEN OF OP L I c D E F G A1 b 2 3 4 5 6 7 Zoek de bal - In welk vakje zit volgens jou de bal? (Oplossing P. 24)

BANG VOOR FLUIT

Steeds meer jongeren zijn bang b om scheidsrechter te worden in de jeugdreeksen. Ze willen wel maar zijn bang voor de schreeuwende ouders. Zou jij later scheidsrechter willen zijn?


Yeti 54 -

6

VLIEG JE MEE? 1

Wil jij volgende keer de Vliegreporter zijn? Kaartje naar: Yeti –Vliegreporter - Koning Albert II-laan 15 – 1210 Brussel. Vertel waarom. Elke maand vliegt de Yetireporter langs de beste vrijetijd-tips. www.vliegjemee.be

MUZIEKTIP S HADISE

ks u ks ett Tur e me eisje m ams me aam la Vla en V se is een “Hadis kt ek re sp e Z t. ng s zing els ngel En e E in het at in o d da bloe n e ks ur T , s, its it Du s, ns ran lands, Fra lan erla der vlott Ned a at d or haar om t valllen voo e s va gen ong Jo s. J ngels En E at a r omda derr haa nd k bewon s. IIk s. ooii iis. mo ze zo m et he r ke ze t e oe a geeft. Je m maal ema le elem h he zich ze zic rl' ir G e t te a la co o ho Ch k lk M p' en 'Mi S irr me up je 'St liedje m.” em. te ste t ge s hti rach e kra n. Wat een oren ho h ur tuur e. Stuu e. ise an Hadis an e vva e n singel Win ee W ar ar: a na ri a ua n a ja j 3 or o vo v je arttje kaar een ka e ert IIIIber g Alb ng K nin Yeti – Hadise – Ko Y l el. s sse rus ru B 10 5 – 12 15 aan 1 la

2

DANSTIP

HE H EPS P SI

“Ik vo “I v el me vr vrijijj als ik hi hiph ph hop dan ns. Je bentt op en top mei eisje eisj e zo zond nd der dat je tete egen ee e n jo ong n en m moe o t a oe aa anp n la akk ken. Hi Hip p hop--me eis sje jes s zi zijn jn baa a s over er zichz hzzel e f De elf. meis sje jesg sgro sg r ep e Hep e sii vol o g ik op iin ntern terne te et. et Ce C emr mre is is m mijijjn favo favo fa voriiet et.”

3

MODETIP

ING GIN GG EG EG LE L

at da enk d enk en den kd st. Ik unst un en kunst s een den is de eden kle ed kle goed “Je go n. en e d ud u o ho h g o o oo t e he h n i in e de mode mo e d s es j sj s i e le mei allle a nd E n trren af. Ee aar af aa kaar lkaa an elk ell van vee en ve ke e kiijjk We W ewe dw erd p ve ap ra eerr ra ee wee ok w is ook p en is nel op nel mt sne komt ko kkrok ort k n en e r er onde ng g gi g eg en. Nu is een le ne n ls Al . s. e nder nd a s t ts e ie r e ee w t et e h s i is n e ge org n.. Morg je in je oel t, voe entt, ben ef b tief ti eati crea tjje crea eetj ee bee en b en een en e ebt en e leff hebt jje s.” eus ieus odie jd mod ijd tijd lti alti al e je a jje

VliegenWord Vli temmer. Doe de Vliegtoets en w!n. Knip uit en stuur op naar: Yeti – Vliegtoets – Koning Albert II-laan 15 – 1210 Brussel en maak kans op 4 filmtickets!!

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adres:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strafste circusact: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mooiste zangeres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grappigste film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mooiste naam voor een ster: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


komDeze van en ma a an YetEda u lle ti d ikl it d ps as . e

7 - Yeti 54

4

FILMTIP AN EAN BE MR . B MR

y'. day id olid Hol ns H an’s an Bea Mr. Be n mett 'Mr en che ach et is la “Het et et doe do j i h hi hij n E g. i p pi app ap grap gr s i t et doe h j do w t hi les wa Allles A Ik . t t. ust us r e en e ge g t e en k n Bea . M Mr . e el v ve zove ok zo oo o el ee v vee l el hee he n a Va h. V isch tastis a tas anta fan m fan films hfil achfi ac d lach vind vi r e ie n an m e te n a z e ez l pl p en ee op e o d je op wor e wor hen lach lach r e kee k j jf vijf vi k ijk ij e el k kk k a ma g ge k i n m kan n film o’n o’ Zo’ e Z moe. mo ” e e. i g gi r er e n en l eel ee v vee en.. Ik heb zien zi n’’s ean Mr. Bea d d ‘M e dv de ans op d Maak kan Ma M ri uari ua anua an j 3 ór v vó e tje tj artj ar Ka K . y’. y’ a da lida li Ho H ning Kon Bean – Ko Mr. Be eti – Mr. a : Yet aar na el. el ssel ss u ru Bru B 10 2 12 – 5 15 1 an a la I-la II rt e b l Albe Al A

EU E URO ROPL PLA AN NET ETAR ARIU IUM

6

UITTIP

““W Wow… … ee e ns stter erre renh re nhe nh eme em mell hel elem emaa aall vo voo orr jjez ezelf. Er is is a alltijijd jd ee e en he eld lder erre st ster erre renn nna ac cht iin n he et Eu E ro opl p anetar ariu ium m in i n G e en k . Je J ek ka an e err zelfs s ee een n lase laserr-,, lilich ch htt en mu uzi ziek ks sh ho ow w b ekij ek ijke e n van va an d de e roc roc ckg kgro r ep Que ro een. He Hev vig. vi g. H Hee eell he h vi vig. g..” g . Ma M Maa aakk ka aa aak anss op an pe een en g gez ezin ez in nst stic icke kett + ee en wa waarde debo b n om te sho sh ho op ppe p n in n de mu musseum eumw wink inkel el vvan an n hett Eur Europ o la ane etarium i m. Ka aarrtjje vó v ór 3 jjan anua an uari ua ri naa aar: r Ye r: eti – E Eur urop opla lane neta tariu um m– Ko oning niing g Alb lber ertt IIII-l -llaa aan n 15 15 – 1 121 21 10 Brus usse sell iin nfo: nf n fo: o: w www ww.e ww eu urrop opla lane net eta tari rium ium m.b be

5

CIRCUSTIP OT LOOT JK BLO LIJK ARLI AAR VA EV GE G

nanper vind ik de span erp werp enwe s en mess “De me jg jg i r ri k k I Ik . s us c rcus rc i c ci het het van he van act va act ste ac ndst end ne n eebe b kt e oe d d ddoe dd n i ind in l b bli bl e g geb ge j i ij hi h s l a vel al enve ppen kiipp k e Ze Z . e e. j je s i isje is e me mei n en e ee e r a ar a aa naa n n e en p rp e w we e t t n nt i gint gi g n en de ud hou man ho die ma di an die va eel v el vee ett wel oe mo m e t k jk i li arli ar v va geva ge oott en o bllo aar zo m daa om o n” n. aan. sttaa staa s

en te zie er'r om te de e d en alen kal 'kal n p 'k likk op de kno Kllik K de n i in w u ou o j j ij b t ht icht ic d s us u c rc irc c ci t a dat da r e e ee n nn a wa w n.. en en. at ziie att dat Gaa Gaat mt. Ga omt urt ko uur bu b

© UNIVERSAL STUDIOS

ur eu d de ande laan et een sla ok met a ook uss kan rcus Ciirc C op m arr na op ell.. Kijjk ma me mmel. om ho n een sch en e e .be ux.b ux.b deux lade la b lade w..ba ww ww w


Yeti 54 -

8


9 - Yeti 54

PUBER BIJT PONY Deze maand duwt Yetireporter Sylandra de Yeti -micro onder de neus van dansbeest Mirre. “Wat moet ik eerst vragen, Yeti?” Mirre weet het wel. “Of je binnen mag komen want het is koud, suffie!”

Bestaat er een maximumleeftijd om met knuffels te slapen?

Ik vind dat ik een mooie naam heb. Mirre is samen met wierook en goud een cadeautje hé. Mirre is gomhars. Kleverig spul dat je kan verwarmen. Het ruikt lekker!

Word jij de volgende tiener die in de achterham van een puberende pony bijt? Snel een mailtje naar redactie@yeti.be of een briefje naar Yeti, Puber bijt Pony, Koning Albert II – laan 15, 1210 Brussel

Kies een nieuwe naam voor jezelf. Vertel waarom.

Waarom is een school kiezen zo belangrijk? Wat zijn de voor - en nadelen van broers of zussen hebben?

Welke zaken vertel je niet aan klasgenoten? (hardop antwoorden hoeft niet)

Ik ben dol op dolfijnen en deze knuffels blijven belangrijk voor me. Het is zalig om af en toe in deze beesten te knijpen. En om aan ze te ruiken. Snuiffffff!

Die dromenvanger werkt echt. Ik heb geen slechte dromen. En de goede vertel ik je liever niet. Dat is privé.

Wil jij ergens de beste in zijn? Waarom wel/niet?

Wie je liefhebt, moet je dicht bij je houden. In dit kadertje zitten mijn beste vriendinnen. Ze passen perfect bij mijn postermuur. Ik ben dol op hen allemaal.

Ik ben dol op mijn kamer. Vogelpikken lukt me wel, zelfs vanuit mijn bed. Ik studeer ook graag op mijn kamer. Ik wil volgend jaar naar het ASO.

Dansen is mijn leven. Ik ben dol op klassiek ballet. Het is niet gemakkelijk en dat is net het leuke. Het is fijn wanneer een moeilijke oefening na veel zweten lukt.

Wie zou jij niet kunnen missen en waarom?

Ik ben enig kind. Dat heeft als voordeel dat ik geen speelgoed hoef te delen. Bij de televisie is het moeilijker, mijn ouders winnen altijd. Ze zijn met twee.

Ik ben dol op verjaardagsfeestjes. Ik weet niet of ik liever cadeautjes krijg dan geef. Een verjaardagsfeestje hoeft niet in huis te gebeuren. Hapjes moeten er wel zijn. Ben je populair als je naar veel feestjes mag? Waarom wel/niet?

Heb jij een beste vriend(in)? Wat zijn zijn/ haar eigenschappen?

Goede vriendinnen zijn belangrijk. Ik heb schoolvriendinnen en andere vriendinnen. Dit is Valerie. Vandaag klimt ze met mij op het verjaardagsfeestje van Zazou.

Bekijk het filmpje op www.yeti.be


10

Lisa

© VT4

Yeti 54 -

Vraag het aan e Alle beantwoord vind en iev br en vragen eti.be je ook op www.y

helprubriek it e Y e t h c e e ig Dit is de en ke maand l E . d o o n in s r e voor tien uw vragen. o j a is L t d r o o beantw .yeti.be KIJK ook op www

© VT4

mail vd ma aa and nd ((1) 11)) Lisa SPREEKT!!

Lisa, Mijn papa scheldt mijn mama uit als ik erbij zit en ik durf hem niet te vragen of hij ermee wil stoppen.

(advertentie)

tips van lisa

2.

1. oneerlijk

Het is normaal dat ouders af en toe ruzie maken, maar als ze gaan schelden, is er toch meer aan de hand. Het is niet gemakkelijk om te vragen of hij ermee wil stoppen. Maar het is wel belangrijk dat je toont hoe jij je erbij voelt. Als het nadien weer rustig wordt, kunnen jullie misschien samen praten.

Ga uit de kamer wanneer je papa gaat schelden.

Als dat kan, vertel je je papa dat je dit niet fijn vindt. Vertel rustig hoe jij je daarbij voelt. Neem hiervoor de tijd. Kan je niet met hem praten, schrijf hem dan een briefje.

3.

behandeld? 02-552 98 00

Praat erover met je zus of broer of iemand anders die je vertrouwt.

kinderrechten@ e vlaamsparlement.b be n. te www.kinderrech den overal geschonden: Rechten van jongeren wor tclub, spor je in s, op school, thui tijdens je vakantiejob... Maak je dat ook mee? Contacteer dan het Kinderrechtencommissariaat.

Lisa zegt:

“Iedereen is anders. Iedereen is uniek!”


11 - Yeti 54

Dag Lisa, Ik zit in het 6de en ik ben een 1m70. Ik moet al kleren van bij de volwassenen dragen en dat vind ik echt niet leuk ! Kan jij me helpen ?

tips van lisa

Š VT4

mail vd maand (2)

2. Zoek uit in welke kleren jij je lekker voelt. Als jij je lekker in je vel voelt, straal je dat ook uit. Groot of klein, dat maakt niets uit.

1. Draag je grootte met trots. Sta recht, trek je schouders achteruit en houd je hoofd geheven. Je hebt misschien de neiging om krom te gaan lopen, om je groot zijn te verdoezelen. Zo zie je er nog meer ongelukkig en onzeker uit.

3. Weet dat de meeste jongens en meisjes hun groeispurt nog moeten krijgen. Sommigen groeien 11 centimeter per jaar. Binnenkort zal het verschil niet meer zo groot zijn.

mail vd ma maand and ((3) 3 Hoi Lisa Ik heb een hazenlip en iedereen lacht mij daarmee uit . Als ik het tegen de juf zeg, zeggen zij dat ze het nooit meer zullen doen. Maar toch doen ze het de volgende dag. Wat moet ik doen? Help me aub!

Lisa SPREEKT!! Die hazenlip is geen pretje, maar dat ze je ermee uitlachen, maakt het alleen maar erger. Wat wĂŠl goed is: je praat erover met je leerkracht. Dat is heel sterk van je. Praten is de eerste stap om iets te veranderen. Zo laat je zien dat je het niet zomaar laat gebeuren. Praat je er ook over met je ouders? Vertel ook aan hen wat je voelt. Als er niks verandert, kan je samen met hen naar de directie van je school stappen. Pesten en uitlachen mag niet op school. Leraren en leerlingen kunnen er best samen over praten en een plan uitwerken.

Lisa Simpson lijkt sterk op haar ouders. Van haar mama erfde ze gezond verstand, haar wil om goed te doen voor anderen en werklust. Van haar papa erfde ze enkel de familienaam.

n JE terech15,t met JE probleem! HEy! HIeR hetka Praten? Bel gratis de Kinderaan Lisa - Yeti - Koning Albert II -laan

Stuur een brief naar: Vraag n1210 Brussel of mail naar help@yeti.be Vermeld je adres en telefoo met zit Lisa eld. behand welijk vertrou nummer. Je inzending wordt kinderpsychologe Marjan Gerarts en de Kinderrechtencommissaris in de saxofoonklas. te (Sommige brieven en mails worden een beetje ingekort om op deze bladzijde

passen)

en Jongerentelefoon op nummer 102. Bellen kan elke dag van 16u tot 22u, behalve op zondag.


Yeti 54 -

12

Welk

N ALS DE ZON HEB JIJ AL WINTERTENE GA JIJ VROLIJK EVEN NIET SCHIJNT? OF K? DOE YETI’S SKIËN IN JE ZWEMBROE ONTDEK WELK KOUDE BIBBERTEST EN WINTERTYPE JE BENT.

r e t n i w 1. WANNEER IS SNEEUW HET MOOIST? a. Als ik voor het slapen gaan de vlokjes voor mijn raam zie dwarrelen. b. Sneeuw is niet mooi maar gewoon vervelend. c. Wanneer ik ’s ochtends als eerste over het onbetreden sneeuwtapijt loop. d. Met kerstmis, als iedereen de kerstboom versiert. e. Als ik met de slee naar school kan.

2. WELKE KLEREN DRAAG JIJ IN DE WINTER? a. Warme muts, warme jas, warme sokken. Brrrr. b. Gewoon hetzelfde als anders. c. Dikke handschoenen om in de sneeuw te spelen. d. Ik kom gewoonweg niet buiten als het te koud is. e. Ik zie er soms wel uit als een eskimo. Nu nog een sledehond.

GRATIS NAAR DE FI LM 'THE GOLDEN COM PASS'

leraar een gouden Op een dag krijgt het weesmeisje Lyra van een oude vriend Roger goede kompas. Dat geeft antwoord op al je vragen. Als Lyra's ardige Marisa verdwijnt, komt het instrument goed van pas. Maar de boosa koude Noorden Coulter zit haar achterna. Tijdens haar zoektocht in het en ontmoet ze Iorek r ijsbee sluit Lyra vriendschap met de gepantserde strijd tussen ende ook de vliegende ijskoningin, net voordat een ongek filmtickets, muts, goed en kwaad losbarst. Win een verwenpakket met kaartje naar: Yeti – sleutelhanger, brooddoos en boek. Stuur een raar el. Bruss compass – Koning Albert II-laan 15 – 1210


13 - Yeti 54

ENKEL GELDIG ONDER 0° C

type bejnij? A=1 A=1 A=1 A=2 A=5 A=2

B=5 B=3 B=4 B=1 B=1 B=5

C=2 D=3 E=4 C=4 D=5 E=2 C=2 D=5 E=3 C=4 D=5 E=3 C=3 D=2 E=4 C=3 D=1 E=4

6. WELKE WINTERSPORT PAST HET BEST BIJ JOU? a. Skiën. b. Schaatsen. c. Snowboarden. d. Ijshockey. e. Ijsbeerzwemmen.

ntie kom Jij bent geen winterbeest. Tijdens de kerstvaka jou is de je enkel buiten om cadeautjes te kopen. Voor zomer. winter een rustperiode. Jij leeft pas echt in de

J E BENT EEN WINTERSLAPER

6- 11:

a. Rondhangen met de vrienden en vriendinnen. b. Gezelschapspellen spelen met broer en zus bij de kerstboom. c. Buiten spelen, liefst in de sneeuw. d. Gezellig met de hele familie er op uit. e. Ik haat de kerstvakantie.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

11 - 18:

4. HOE ZIET J E IDEALE KERSTVAKANTIE ER UIT?

a. Sinaasappels voor de vitamines. Anders word ik verkouden. b. Dikke erwtensoep met spekjes. c. Marsepein, speculaas. Als het maar zoet is. d. Zelfgebakken koekjes. e. Mond open en happen naar dikke sneeuwvlokken.

J E BENT EEN IJ SKONING(IN)

a. Binnen zitten en tv kijken, naar een programma over pinguïns bijvoorbeeld. b. Ik maak buiten sneeuwmannen en ijsvrouwen. c. Lekker lang wandelen en daarna een hete chocomelk. d. Zout strooien, sneeuw ruimen. Weg met die vieze witte pap. e. Ik leer mijn kleine broertje dat gele sneeuw lekker is.

5. WAT EET JIJ HET LIEFST IN DE WINTER?

uwbergen Jij houdt wel van de kou. Ijspegels en snee uw is niets zijn jouw ding. Een kerstvakantie zonder snee voor jou. Vrieskou vind je gezellig.

3. WAT DOE JIJ HET LIEFST ALS ER SNEEUW LIGT?

Je vindt Jij en sneeuwmans zijn geen beste vrienden. troep. De de winter maar een vuil seizoen. Al die witte en chatten. kerstperiode is voor jou vooral veel tv kijken

J E BENT EEN KIP PENVELLER

24 - 30:

Jij bent een Schaatsen, sleeën, sneeuwballen gooien. niet binnen. actief wintertype. Extreme koude houdt je mooier. Een muts op doen? Pfft! Rode oortjes zijn veel

J E BENT EEN GEPANTSERDE IJ SBEER

18 - 24:


Yeti 54 -

14

VRAAG HET AAN JOS Want JIJ hebt het recht om te weten wat je mag en wat je niet mag.

Brieven aan jos! 1 Mag de directeur mij naar huis sturen? (Michel) v “M da rage oeili j 's ge n st ke m ak elle n k e lij , k.”

Vraag van de maand “Moet ik naar school?” “Nee. Leerplicht is geen schoolplicht. Je mag ook thuis les krijgen van je ouders. Dat moeten ze dan wel zelf regelen en betalen. Je moet echt les krijgen en de “eindtermen” volgen. Dat zijn de dingen die alle kinderen moeten kennen en kunnen. Thuis heb je wel geen speelplaats vol vrienden, een gezellige al. drukke refter of een turnzaal. el En natuurlijk moet je wel n examens afleggen. Er zijn nmaar heel weinig kinar deren die thuis naar arr school gaan. Maar het kan.”

SANTBIEEDRING

A

yeti.be www.y raag aan Jos op w Stel een vra en staat jouw vraag chiien isssch Mis . volgende keer op deze plaatss

VOLGEN NDE DE MAAND D IN 'VRAAG HET HEET AAN JOS OS'':: “Mag mijn hond d meedoen met et het kerstfeestje? tje?” ” (Kiran, 11ja jaar ar))

Nee, dat mag niet in de basisschool. Stel je maakt het te bont in de klas. De directeur mag je dan wel schorsen. Dat wil zeggen dat je een tijdje niet meer de les mag volgen. De directeur moet dan wel zorgen voor opvang of een andere taak. Hij mag je dus niet zomaar op straat zetten of naar huis sturen.

2 Mag mijn school ruilkaarten verbieden? (David) Ja, dat mag. Je school mag in het schoolreglement verbieden om dure ruilkaarten, zakmessen of waardevolle elektronische spullen mee naar school te brengen. school is ook niet verantg ge n. Je sch woor woordelijk als jij je ruilkaarten of je gsm verliest op school.

WIST JE DAT: A Als er te veel fruit is op de fruitveiling, je school gratis fruit kan krijgen om aan de leerlingen uit te delen. Je school aangepaste schminkproducten moet kiezen bij carnaval of schoolfeesten. Veel kinderen zijn daar extra gevoelig voor en hebben een allergie voor kleurstoffen. De gemiddelde Yetilezer 33 vrienden heeft, waarvan zes ‘beste vriend’ zijn.


15 - Yeti 54

Kerstmannen en Sinten komen samen op het World Santa Claus Congres in Kopenhagen. Ze vergaderen er elk jaar over de toekomst van de kinderfeesten.

Welk kinderfeest vier jij thuis?

PLAAT VAN DE MAAND! Politiehonden P Po Pol oliti itieho eho onde nden g nd nden geven even eve n e een en e n sh sho show ho h ow w ttijdens iji ens het ijd Tiharfestival in Nepal. Voor een Hindoe is de hond een heilig dier.

Welk dier is jouw beste vriend?


16

“Iiiiihhhh! In de schoolkelder zitten muizen,” zegt Selin. “En op de speelplaats loeren eksters.” Je school is soms een dierentuin. Je vindt er sloddervossen, stresskippen en steenezels. Maar hoeveel echte dieren zitten op jouw school?

We W elke lke va lk van n de eze Y Yet etii-d et i-di die iere eren nz zit it itt tte ten en in j jou ouw ou uw klas? Kijk maar eens goe d rond:

bak kvis ( ) - brom mbeer ( ) mis spoes ( ) - slodder rvos ( ) pechv h ogel ( ) - margina n al ( ) ste st een ee e ene nez eze zel ell ( ) - lui uip ipa aar ard ard

Pechvogel OF SLODDERVOS 1 vliegende muis DEZE DIEREN ZITTEN ER OP DE SCHOOL VAN DE YETIKLAS:

3 dikke duif

“Vorige week zat er een vleermuis in de gang. Die woont in een leegstaand deel van de school en hangt daar met zijn tenen aan het plafond. Akelig, hé. Mijn neef zegt dat die beesten bloed zuigen. Stel je voor dat die de klas in vliegt met zijn scherpe tanden.” (Reyhan)

“Bij de grote poort zitten vette duiven onder het afdak. Die laten dan strontbommen vallen als je onder hen door fietst. Goed uitkijken, hé Yeti.” (Seyda)

2 trippelmuis

“Soms hoor je ze over het plafond trippelen. Ze komen uit de kelder, denk ik. De juf heeft mevrouw muis al eens ontmoet in de kelder. Die keek zo van ‘Wat kom jij hier doen, mens!’ Op de speelplaats zie je de muizenfamilie af en toe wegglippen.” (Selin)

Cavia

mag

mag niet

mag

Fret

mag niet

mag

Egel

mag

mag

mag niet

Geit

mag

mag niet

Wolf

mag niet

mag

mag niet

mag

mag niet

Bruine rat

Pechvogel

mag niet

mag Ezel

mag

mag niet

Lama

mag niet

niet toegelaten: wolf, egel

Gestreepte Grondeekhoorn

Konijn

mag

mag niet

Rupsen,, sprinkhanen of kevers brengen we altijd naar meester Bart. Rupsen Bart. Die weet echt alles over beesten.

Yeti 54 -MEE DOOR TE KOMEN

7 DINGEN OM JE WEEK

1

MA ANDAG

MEER TR U C S LE REN OM TE ST U D ER EN JA! ///// NEE!

B

Sta S tart je e ssch cho oolw oo week k on onde ers rste tebo bove ven n. A Als ls jje e op je ho hoo offfd o d staat, kan je bete er nadenken. Da at ze egg g en ond nder erzo oekers. He Hett ex extr tra a bl bloe oed d da datt je op op di die e ma mani nier e n er naa aarr je h her errsenen vo voe ert, zorgt erv rvoor dat je informatie bete er ka kan or ord dede ne n nen. en Ga dus voor het stu tude deren al alti tijd jd even n op jje hoo ofd ssttaa aan. n Je pu p nten zullen n de d hoo ogt g e in schieten.

2

DINSDAG

k

MEER OP RESTAURANT GAAN NEE! ///// JA!

B

k

Vind V n je je rest stau aura rant ants ma maar ar saa a i en en ssti tijfjfjf? ti ? Da D n ken en je de EETi EE ETiKE K TKE T re esttaurant nts nog no og ni niet iet e . EE E Ti T KE KETT-re rest stau aura rant ant ns legg egg ggen e kin en nde eren in i de wa w tt t en n. J Je e kri rijjg gt er e een n sp pecipe ciic aal me aa m nu en he hett EE ETi TK KE ETT-bo boek oek ekje je D je. Da aar a sta taat at alllles les e in over ov ver e e een e Y Yet etii di d e ee en rre est stau aura au rant nt wou ou bez ezoe zoe oeke oeke ken, n tip ps en e n tru rucs ucs cs a aan an tafel el, en en and nder nder ere verh ere verrh ve hal hal ale en n van an messe esssen se en e en n vork vo ken en. Z Ziin om m te ssm mul ulle len? n? Kijijk jk o op p ww ww w.e eet etiket etik ik ket et.b .be

5 AG DAG OND ZO ZON

7

VRIJDAG Ho H oe la laat at sprring jijijj op p zat a er ed da ag ui uit je e bed ed? ❍ 8 u.. - ❍ 9 u u.. - ❍ - 10 10 u. - ❍ 11 u. Bewe Be w er ert je je mam ama da at vr vroe oe eg op o st staa aan ng ge ezo zond ond n is? s? Ja J apa pansse on nd de erz rzoe o ke kers r zeg gge en vva an ni an niet ett. V e Vrroe o ge ge voge vo gelss heb ebbe be en me m er er k kan anss op p har a t-- en vva aat atzi ziek ktte en n,, zeg e ge gen n ze. e. Iss d dat at g gee een n go goed oed de re rede ed de en om in het we w ek ekend le l k kk kerr lan lang g te blilijven en sud udde dere ren n in in eiig e ge en do dons ns? ns?

Wat d Wa do oe jijij he het liief efst efst fstt op op zondag zo ond dag o om m je e tte e onts onts on tspa spa p nn nen en? Gee Ge Geef eff een nc cijijijfe ferr va fe v n 1 (n niet ie et on ntsspa p nn nnen end end) d)) tot ot 10 (j ( ouw w idea dea e le l ont n sp spanni an nni ning ng). ). ❍L Lez eze en n – ❍ tv ki k jk ken – ❍ lek ekke kke k r et eten en – ❍ spo port rten en ❍ vrriien nde en op opzo zoek eken en – ❍ w wan ande d le de len – ❍ tel eleffon oner ere en n ❍ muz uziie ek llu uiisste tere ren en – ❍ hob bb by y’s ’s – ❍ in b ba ad ga gaan gaa an

TIENERS TESTEN TRENDS

Yeti 54 -

*oplossing: Zijn moedertaal Engels

18


TRENDS, MODE EN GADGETS. GEWOONWEG ALLES WAT JOU BEZIGHOUDT. MET MEDEWERKING VAN TRENDVANGERS DERYA EN KO EN UIT DE YETIKLAS.

"L;NCM B;G?L IG IJ D? EHI<<?F N? EFIJJ?H

3

Q?FE? EHI<<?F

WOENSDAG W

2CD H?G?H IHM <I?E J

Ho H oevee eve ev ee el ta tale tale len sp spre reek jijij? ? ((B Bru u-t -taal aal aa niet ni et mee eeg gereke ge ek kend nd.) d.)) D De eB Brit Br ittse se le ee errlliin ng Arpan Sh Ar S arma a ma is tien n jaa aarr en n spr pree eek ktt al elf tale al en: Fr Fran a s, S Spaan ans, nss,, Dui uits ts, Ittal a iaans, Swa ahiilili,, Ch C ine ee ess,, Poo ools, Thais, Hin Th ndu en Lo Loeg e and eg da a.* * Hiji lee eerr-de ze in amp de mper pe er dri dri r e ja jaar met et cdd-rro om mss. Chinees vond hij het moe Ch o ili ijks kst. t. Zijijn lee kracht zeg le leer egtt dat da at Ar A pa pan an ge gen niiaa aal a iss. ‘O Ook ok zijijn jn ui uits uits tsp praa pr aak iss pe aak errfe ect ct.’

* Welke taal die Arpan spreekt staat er nog niet bij? (Oplossing onderaan)

4

N LEREN MEER TALEN L OL OO OP SCHO NEE! ///// JA!

B

k

DONDERDAG

MEER RAMEN OPEN IN MIJN KLAS JA! ///// NEE!

B

k

“Onz “O nze e kl klas a sti as sti t nk tink nkt kt ’ss nam mid dda dags gss naa naa aarr po poep e oe oe, e,� zze egt Ken en.. “Z Zo no noem em ik da dat at du dufffe zw zwee eetg tgeu geu eurt rtjje je.� je. .� De luc De ucht ht d die i je in ie nad a em emtt in n je kl klas as iiss d diikw kwijjls l ong gezond. Da zo Dat at ko k mt komt mt doo o rdat rd da er te e vee eel le lee errliling nge en n in je je klas kl a zit itte ten. n V n. Vui u le ui e luc ucht ht m ma aa a akt k je mo m e en en je ka an je e moeilijk mo jk c con once cent nttre r re ren. n. V Vrraag aa ag g aan an je le leer erk krrac a ht of de d e ram amen en wat mee e r op open pen n mog oge en n.

ZATERDAG

6

Waar Wa a heb je e he h t meeste te kan anss op o een n on ng geluk k? â?? THUI HU S - â?? IN H HET ET VERKE EER ER Elk ja jaar heeftt ĂŠĂŠn kind op p vvie ierr ee e n ongeva ge g eval, waa aarr-van va an meer dan a 60% thu an uis geb beurt. Da at ko komt m voo oorra al door do oor valpa artij ti en. El E k jaar ar ssterven in Be elg lgiĂŤ ĂŤ 41 ki kin n-dere de r n tussen e 0 en 3 jaar in een ong en ge evva al,l voora ral al thui th u s do oor ver erst stikking g in vo oedsel. Dat zeg egt ee en on onderz de rzoe zoe oek va oek van an K Kiind nd en Ge G ziin n..

IGE MEER VEIL S SPELLETJE NEE! ///// JA!

B

19 - Yeti 54

k


Yeti 54 -

20

B ; B ; B ; B ; B ; ; B ; B ; B ; B ; B ;;

H BI? EFCHEN DIOQ F;=B

!'$+ !' + 2 # # # # #

#$ ##* 2$ 52 .2**# #

JBQI? ;;;B; B;B; 20% GRATIS

DOE DE LACHTEST

1Je kijkt met vrienden tv en jij

bent de enige die het grappig vindt. Jij glimlacht‌ � - IN JEZELF � - ZICHTBAAR � - LUIDOP

JLLLON =BLLL

2 Je hebt een rotdag. Je

vriend(in) vertelt grapjes tijdens de speeltijd. Jij‌ � - LACHT NIET � - GLIMLACHT � - LACHT HARTELIJK EN VOELT JE BETER

3 Jij valt in de turnles over de mat. Jij‌ � - REAGEERT BOOS � - LAAT NIETS MERKEN � - LACHT MET JEZELF

B;B;B;B;B;;;; B ;B ;B ;B ;B


21 - Yeti 54

L ACHEN IS … “Mensen die zich doodlachen leven langer”, zegt Darya. “Hahaha! Maar als ze me in de klas uitlachen met een flater, kan ik wel in de grond kruipen.” De gemiddelde tiener lacht 13 keer per dag. De Yetiklas krijgt van Yeti gratis de slappe lach. En jij? VOGELGRIEP “Lachen maakt je hoofd leeg”, zegt Evelien. “Je vergeet je problemen. Na een lachbui voel ik me vrij. Lachen heeft een raar effect op je lichaam. Het doet deugd.” “Samen lachen is extra prettig”, zegt Eda. “Als je samen lacht, kan je ook samen een probleem aan. Lachen maakt een vriendengroep sterker.” Lachen is zoals vogelgriep: wreed aanstekelijk en spotgoedkoop. Lachen is gezond. Stress verdwijnt als de big smile verschijnt.

DOODLACHEN “Je doodlachen is niet leuk”, zegt Derya. “Het zal je maar overkomen. Lachen, lachen en hup… dood. Om van dood te vallen, zo eng.”

“Als je lacht, geef je een soort energie door”, zegt Seyda. “Daarom beginnen anderen mee te lachen. Je kan het vergelijken met koorts. Je krijgt het warm. Je wordt rood. Je geeft het door.” BELACHELIJK “Uitlachen en uitlachen is twee”, zegt Angela. “Als je vriendin struikelt tijdens de turnles is dat grappig. Daarmee lachen is niet erg. Het neemt de spanning weg. Uitlachen kan ook pijn doen en dan is het fout. Je lacht dan om te tonen dat je de andere minder vindt. Als de meester je voor de hele klas belachelijk maakt, doet dat pijn." "Lachen tijdens een toets is fout”, zegt Dana. “Je concentratie is weg en de juf vindt het verdacht.”

=B;NN?H G?N L;B;B;B;G<I A ?FE? QI?HM>; NOMM?H ?H O IJ S?NC <?

SPRINKHANEN PLAGEN, IS NOOIT GRAPPIG. EEN GPS NIET VINDEN, IS NOOIT GRAPPIG. EEN BOSWACHTER DIE EEN UILTJE KNAPT, IS NOOIT GRAPPIG. EEN KONIJN DIE EEN HAZEWIND LAAT, IS NOOIT GRAPPIG. PINOKKIO IN DE HOUTGREEP NEMEN, IS NOOIT GRAPPIG. EEN ZIN NIET AFMAKEN, IS N...

NOOIT GRAPPIG! ?B?B??B??

6 LACHREGELS

1. Lach met jezelf. Als je – boink – tegen een paal loopt, lach dan. Je hersenen maken dan een stof die pijn verkleint.

BI?B; Q;B;Q; BI?;;

2. Blijf uit de buurt van volwassenen. Tieners lache n 300 tot 400 keer per dag. Je ouders en juf slech ts 10 tot 15 keer. 3. Lach een snotvalling weg. Als je lacht, verdedig je je lichaam tegen virussen en bacteriën. 4. Maak jezelf sterker. Wie lacht, voelt zich zekerder en minder verlegen. 5. Lach niet alleen. Lachen in groep maakt de vriendschap sterker en lokt nieuwe vrienden. 6. Lach je boeken uit. Onderzoekers ontdekken dat lachen een heel goed middel is tegen examenstress.


Yeti 54 -

22

SPECIALE WINTERAANBIEDINGEN

Winterprijzen ijzen n 1 Tv-dekentje 2 Plakhandjes 3 Strip Tom Boonen 4 Lavalamp Kaartje met jouw keuze vóór 3 januari naar: Yeti – Prijzen – Koning Albert II-laan 15 – 1210 Brussel of mailen naar: j y wedstrijd@yeti.be

1

1. Powergitaar rgiitaar itaar

2 3

Speel je graag luchtgitaar ht i in de douche? 90 000 tieners (en elk jaar meer en meer) gaan naar de muziekacademie. Ze leren er noten kraken en echt gitaar spelen. Welk instrument zou jij het liefst bespelen? O piano O gitaar O strijkijzer O trompet O stem O klokfluit Gedaan met luchtgitaar spelen. Binnenkort weet jij alles van dempen, bending, hammer-ons en pull-offs. Win de Gibson Power Tour Gitaar. Een supertechnisch speeltje met knoppen en effecten. Kaartje vóór 3 januari naar: Yeti – Gitaar – Koning Albert II-laan 15 – 1210 Brussel. (Ben je meer een piano-type? Kijk dan snel op P. 2)

SSpaarpunt p boek

4 Vogels met huiduitslag


DOEN

!!

2. Eline zwemt

Blaahhhmm! Een steekvlam in een gourmettoestel. Eline raakt zwaar verbrand. and. Ze is gek op zwemmen. Tieners in het zwembad staren en lachen. Eline trekt er zich niets van aan. D Daarvoor zwemt ze te graag. We kunnen samen ons best doen om mensen met brandwonden (of een andere handicap) niet aan te staren en hen gewoon te behandelen zoals iedereen.

EXCLUSI

EF

/I?H BCD MO==?M EL??A G?N TCDH E?LMNMBIQM T;A BCD G? HC?N G??L MN;;H

$E B?< B?G T?F@ ?CA?HFCDE IIE HIICN TC?H MN;;H

VERSTOTEN BROER VAN SAMSON GETUIGT


Krijg jij ook al een Ram

bo?

Schrijf je in op www.redrambo.be

SCHRAP WAT NIET PAST

SUPER SUP PER

Yeti is echt m maf. Het zit boor boordespe vol tips, spelletje es, mopp tjes, moppen. Echt sup E super. ((Maarten (Maarten) W Waar de Maarten van Ma vol is, loopt de Yeti van va over.

KAMEEL

Waarom hebben ze in de woestijn geen e-mail? (Gorik) Omdat ze hebben.

k-mail

LEEN-YETI

Een superleuke vriendin van mij krijgt op haar school geen Yeti. Dat vind ik erg en daarom mag ze mijn Yeti's lenen. (Linde) Wie nooit boeken uitleent, wordt later boekhouder.

SNELTYPEN

Oplossing ““Waar is de bal?”

i-5

yeti's volautomatische nieuwsjaarbrief

Ik kna 300 woorden per miniuut tpynen. (Stefan) Tre gekl!

VERSLAAFD

Ik ben zo verslaafd aan Yeti dat ik jaloers word op andere mensen als ze de Yeti lezen. Maar ik ben ook boos op Yeti! Grrrr... Yeti moet elke dag! Niet elke maand. (Laura) Jaloezie, jaloezag, jaloeziejewel.

STRIKE

We zijn met onze voetbalploeg gaan bowlen. Dat was lachen! Bekomen van de kopbal?

rs Beste - peter - meter - oudeA!!! wildvreemde - hond - OPAAA

bare Ik ben een - brave - onuitstaan kige -

knappe - verwende - ongeluk benen tiener. Met mijn - armen -ening ek - gulp - verhemelte - bankr e - open kom ik naar je to t gekropen - geskied - gemank gelopen - geracet r 25 euro - 50 euro - 100 dolla aVis koffer met 20 000 euro - 1 met kaart - is goed - een limo er m chauffeur - het telefoonnum goud van God - mijn gewicht in er een fles liefdesdrank - is bet

Ik wens je een - gelukkig - ig all zwaarlijvig - geurig - toev vrijgevig - Nieuwjaar

Yeti, maandblad (verschijnt niet in mei, juli en augustus), jaargang 7 nr. 54 - afgiftekantoor 3200 Aarschot 1 - Erkenningsnummer: P409041 - tijdschriften - toelating gesloten verpakking - 3200 Aarschot - BC 6578 YETI - Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel - redactie: tel. 02 553 96 86 - e-mail: redactie@yeti.be abonnementen: tel. 02 553 95 07 - fax 02 553 95 05 - e-mail: info@yeti.be, website: www.yeti.be Yeti is een gratis en verschrikkelijk blad dat maandelijks komt grommen. Het is een uitgave van het departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap. De school kan het blad gratis aanvragen voor alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. Een persoonlijk abonnement kost 8 euro. Yeti is het stoute broertje/zusje van Klasse voor Leerkrachten, Klasse voor Ouders en Maks!

Hoofdredacteur: Leo Bormans Eindredactie: Dirk Neyens, Wouter Kersbergen Redacteur: Bavo Wouters Klasse en Yeti zijn teamwork. De hele ploeg vind je op www.klasse.be Vormgeving: Peter Mulders en Mieke Keymis Sites en multimedia: Toon Van de Putte en Michel Aerts Cartoons: Bart Schoofs, Nix Fotografie: Getty Images, Ingram Publishing Verantwoordelijke uitgever: Jo De Ro, Koning Albert II Laan 15, 1210 Brussel.

Bij Yeti hoort een bijlage voor volwassenen. Voor hen zit er ook elke maand een spellingsfaut in Yeti.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.