Yeti 25

Page 1

ORT-TEST M-KIDS TIENERLEUGENS TV-GIDS Y-BRIEF KALORGEHEIMEN KIPPE


Verschrikkelijk bijtschrift oktober 2004

MaF mAf

PA K’M LA SSI E

Zoek farke het ntje*

4 VROLIJKE FEITEN

1 TIJDENS EEN UURTJE SCHOOLZWEMMEN KRIJG JE GEMIDDELD ÉÉN SOEPLEPEL URINE BINNEN. 2 TIJDENS EEN JAAR ETEN IN EEN FAST-FOOD RESTAURANT EET JE GEMIDDELD TWAALF MENSELIJKE HAREN. 3 IN ÉÉN JAAR HEB JE VEERTIEN INSECTEN OPGEGETEN TERWIJL JE SLAAPT. 4 DAGELIJKS ADEM JE ÉÉN LITER MENSELIJKE WINDEN IN. NOG EEN PRETTIGE DAG VERDER.

YETIDOOL 2004

Hoeveel farkentj es vind Yeti? Tel je in de ze en stu ze ur voor een kaa 15 nove rtje naar: mber Yeti - Ko II-laan 1 5 - 1210 ning Alb ert Brussel o secretari aat@yeti f mail na world.be ar: hippe big en win . zo’n

Word jij de nieuwe Yetidool 2004? Knip uit, plak op karton en hou je eigen Yetidool 2004-verkiezing in de klas. Ga naar www.yetiworld.be en kies jouw Yetidool. 2 Yeti 25!

� � � � � �� �

DEZEMAANDINYETI Dikke leugens Lassie lacht Sportjunk of zetelhanger? De M-kids r back Kingastrip deel 2 8 X paardenkracht YeTV Volgende bladzijde Sluit Yeti Ondertiteling Meer Yeti’s

Lassie is jarig. Lang zal ze hijgen in de gloria. Lassie jankt al 50 jaar op tv. Ga naar www.yetiworld.be voor een extra maffe aflevering. Vertel Yeti waarom jouw klas de Lassieprijs verdient. Samen met Yeti maak je dan een Lassie-reportage over je eigen klas. Maf maf! Af! Stuur een kaartje naar: Yeti - Lassie Koning Albert II-laan 15 -1210 Brussel

*farkentje: Yetiwoord voor «flauw varken»

HIP HIP LASSIE


STROOMPANNE ZET VLAAMSE SCHOLEN IN HET DONKER

IN DE KNEL? BEL DE KINDER- EN JONGERENTELEFOON: 0800 15 111

TEVREDEN LEZER

ief Exclusteriaal! a beeldm

(foto Belga)

«Ik ga helemaal op in Yeti», zegt Jomanda (12). «Die grappige foto’s, die zweverige teksten. Echt lichte kost. Ik ben in de wolken.»

ELK JAAR BIJTEN HONDEN IN BELGIË ONGEVEER 180 000 KINDEREN. DE MEESTE BIJTONGEVALLEN GEBEUREN THUIS. DOOR WELKE HOND WIL JIJ GERED WORDEN ALS JE SCHOOL IN BRAND STAAT? Yeti 25! 3


ONTHUTSEND!

EN Z E L S TIENEROOIT YETI! N

RODDEL RUBRIEK 4 Yeti 25!


BARBIE LEEFT! LASSIE IS EEN POES! FRIET IS EEN HOLLANDS GERECHT! LEUGENS VOLGENS JOU? LEES DAN SNEL VERDER EN ONTDEK WELKE LEUGENS GROTE MENSEN OVER JOU VERTELLEN. ZEVEN MAAL ZEVER. VERS UIT YETI’S NEUS.

Mytra : «Hallo Pinnokio! Als ik ergens niet mee akkoord ga, dan zeg ik dat gewoon. In de klassenronde mogen we altijd onze mening zeggen. Ook al is die niet dezelfde als die van juf Sandra. Kunnen we lekker discussiëren over huiswerk en verliefd zijn en zo. Spannend!»

2 TIENERS KUNNEN HUN TAKEN NIET ZELF PLANNEN.

Ben: «Bwah, ik wel. Eerst het kruiswoordraadsel om op te warmen, daarna rekenen en als dessert spelletjes. Soms zitten er ook taken en lessen in het contractwerk. Gelukkig maar. Op dinsdag en donderdagavond ga ik voetballen en heb ik geen tijd. Op maandag en woensdagavond wil ik wèl zweten voor meester Gert. Euh, een beetje hé.»

3 TIENERS WILLEN NIET MET VOLWASSENEN PRATEN.

Wes: «Wie zegt dat? Elke maand mogen vier kinderen van onze klas bij de directeur boterhammen eten op zijn bureau. Geen frieten of zo. We krijgen een cola en hij luistert. Naar wat we bijvoorbeeld denken over de computerklas, want die moet weg. De kleuters hebben een extra klas nodig. Greg en ik stellen voor om de computers te verdelen over alle klassen. Dat vindt de directeur een goed idee.»

4 TIENERS HEBBEN GEEN FRISSE IDEEËN.

Esther: «Zonder ons is het hier een saaie boel! ‘Kunnen we de bakstenen muur van de turnzaal niet beschilderen?’ vroegen we aan de directrice. ‘Die verf blijft maar een paar jaar hangen en dan is de muur nog minder mooi dan ze nu is,’ was haar antwoord. ‘Niet als je graffitiverf gebruikt,’ zei Simon. Volgende week komt een kunstenaar zijn spuitbussen bovenhalen. Wij hebben een ontwerp klaar. Fris genoeg?»

6 TIENERS DENKEN ALLEEN AAN ZICHZELF.

Abdel: «Flauwekul! Er staan kleine basketdoelen in de gang. Niemand gebruikt die. Waarom mogen die niet buiten staan? Ik schrijf dat op een briefje en steek dat in de ideeënbus van de klas. De juf roept me en kijkt verwonderd omdat ik zelf nooit basket. (Ik ben een voetballer, hé!) Maar ik wed dat ze zullen gebruikt worden, zelfs door kinderen van de eerste klas.»

5 TIENERS KUNNEN GEEN PROBLEMEN OPLOSSEN.

Julie: «We moesten zwijgen en mochten nooit onze eigen plek kiezen aan de lange tafels; we hadden een refter uit de hel! Op schoolreis zaten we aan picknicktafels kriskras door elkaar. Keigezellig! Nicky en ik stapten een week later met foto’s hiervan naar de directeur. Nu staan de tafels anders, mogen we onze eigen plek kiezen en praten. Er staan zelfs parasols. Kinderen kunnen wel oplossingen bedenken. Zelfs beter dan grote mensen, nàh!»

7 TIENERS ZIJN LUI.

Ellen: «Wie zoiets zegt is dom. Onze schoolparking is gevaarlijk. Kleuters lopen vaak zonder te kijken naar de poort. Sommige chauffeurs zien hen niet. Wij hebben voorgesteld om ’s ochtends en ’s middags parkingwachter te spelen. De directrice heeft ons fluo-jasjes gegeven. Als ik mijn hand opsteek blijven alle auto’s staan. Stoer. Ik oefen alvast voor later, want ik word politieagent.»

DOE DE LEUGENTEST

ool rlingen op de basissch 1 De helft van de lee . eft he en zegg vindt dat ze niets te . eft een leerlingenraad 2 Elke basisschool he recht. eigen mening is een 3 Opkomen voor je iswerk. oral inspraak over hu 4 Leerlingen willen vo

Word leugendetector. Tieners hebben maar acht tenen. Tieners hebben drie neusgaten. Surf naar www.kinderrechten.be Tieners worden 300 jaar. In het Megafoonboekje geven -team Roep heett ! A leerlingen geheime tips voor lfe! Is er ie H «Au sjekro s kan e di d meer inspraak op school. Tieners dan nieman pen…on pe el n?» el om ro zijn eigenlijk wezens van een helpenK… linkt jouw ep n ee s al ol ho sc andere planeet. Tieners scheren inspraakeeopn lege turnzaal? echo in et A-team zich met kaas. Tieners lezen Tatarataah! H je klaar. or vo staat altijd nooit Yeti

2! Alles is waar behalve

1 TIENERS HEBBEN GEEN MENING.

WWW.KIN DERRECHTS W aka Willy W hite Winkelm INKEL.BE an met alle broc hures en tip s voor inspra ak op school WWW.LEE RLINGENPA RTICIPATIE. aka Party C hoco Prince BE ook heel ve el info voor je leerkracht WWW.KJT .ORG aka Fred Fl ep Ears luistert altijd en overal geeft tips WWW.KIN DERRECHTE N.BE aka Captain Commissaris weet alles ov er je rechte n op school Yeti 25! 5


LASSIE LACHT VOEL JIJ JE LEKKER THUIS IN JE KLAS? KAKELEN MET DE KIPJUF, LEZEN MET DIE VAN HET TWEEDE, PETER EN METER SPELEN VOOR DE EERSTE KLASSERS. DE YETIKLAS HEEFT EEN HOGE LASSIEFACTOR. EN ER ZIJN NOG MOMENTEN DAT ZE KWISPELEN. ’T IS FEEST ALS LASSIE KEEST*.

MaF mAf

PA K’M LA SSI E

zelf op te komen. Ik wil dat de kipjuf elke week komt.» «Je kan ook naar de kipjuf op je eentje», zegt Zarina. «Ik vind het heel goed dat ik met een probleem naar juf Stefanie kan. Problemen voor jezelf houden is niet goed.»

LASSIE LIKT PETER «Ik ben peter van Louise», zegt Thomas. «Louise zit in het eerste leerjaar en ik zorg dat ze de weg op school vindt. Met Louise heb ik weinig zorgen. Ze weet waar haar rij staat, ze wandelt vlot naar de refter. Sommige kinderen van het eerste dwalen maar wat rond in de gangen. Daarom heeft elk kind uit het eerste een peter of een meter.» «Vorig jaar hebben we geoefend met de kinderen van het tweede», zegt Ibo. «We houden ook in het oog of ze niet achter blijven. Als het mooi weer is plukken we de kleintjes van de speelplaats als ze in de refter moeten zijn.»

LASSIE LEERT LEZEN

«Juf Stefanie is de kipjuf», zegt Marie. «Kip komt van Kinder Informatie Punt. Snappie? Met rare vragen durf ik wél naar de kipjuf. De gewone juf is meestal te druk bezig. De kipjuf heeft tijd. We zitten met de klas in een kring en praten. Je mag dan alles zeggen. Wij beslissen of onze gewone juf mee in de kring zit.» «Als we met de kipjuf samen zijn heet dat een kakelmoment», zegt Michiel. «Iedereen luistert naar jou als je de knuffel hebt. Die geef je dan door aan de volgende. Juf Stefanie leert ons om voor ons

«Ik geloof dat het leestoeteren heet», zegt Dwight. «Het betekent dat de zesde klassers leesbeurten houden met die van het tweede. Zij lezen en wij wijzen op hun fouten.» «Het is niet leestoeteren maar leestutoring», zegt Shauni. «Tutoring is het Engels voor begeleiding. Die kinderen komen met boekjes af volgens hun niveau en lezen dan hardop. Als ze goed gelezen hebben belonen we ze met een sticker.» «Maken ze een fout? Dan geven we ze een ferme tik», zegt Nele. «Grapje!» *kezen: Yetiwoord voor «kwispelen van plezier»

LASSIE LUST KIP

6 Yeti 25!

Y

En dit is MIJN LASSIEM OMENT: …………………… …………………… ……………… ……………………… ……………......... ................... ...................... ...…………………… ………………… …………………… …………………… ………………… …………………… …………………… ……………… ……………………… ……………......... ................... ...................... ...…………………… ………………… …………………… …………………… …………………

4

Hier! r! e! Hie in je klas? Lassi r e k k keesle Voel jij je ? Stuur een kaartje m En waaro Lassie - Koning ti e Y r: a 0 Brussel na 15 - 121 n a a -l II goed Albert arom jij je a w l e rt e en v klas. voelt in je

LASSIEMOM

E

NTEN De Yetiklassers voelen zich goed in hun kla s. En er zijn nog momenten dat ze kwisp elen. 1 GROEPSWERK: het maakt wiskunde en taa l leuker en je leert van elkaar (Philippe) 2 KLASFEEST: op he t einde van het jaar halen we chips, frisdrank, muziek en lich t in de klas. We berei den dansjes en moppen voor. We do en alles zelf, ook het opruimen nadien. (Frederik) 3 HOEKENWERK: gewo on leren uit boeken do e ik niet graag. Leren met een spel, een opdracht of me t de computer is veel leuker. Het is als of je geen les hebt en toch leer je iets. (Michael) 4 TEKENEN: als je gra ag tekent doe je het oo k goed. Zou dat zo met alles zijn? Ik heb ooit zo’n mooie tekening gemaakt dat iedereen er stil va n werd. Nu ben ik no g steeds een goede tekenaar. (Tom)

LASSIE I S H AP P


O GR

E

HO

ERK PSW

KLASFEE

EKENW

ERK

TEKENEN

ST

Yeti 25! 7


HOE SPORTIEF

1. Welke zaterdagm orgen pa

( A Ontbijttelevisie met een grotest het best bij jou? zak chips in je klauwen. ( B Sport, spelen of gaan winkelen… afhankelijk van wat er op de agenda staat. ( C Vroeg uit de veren om te gaan joggen, fietsen, zwemme n…

trainen:

2. Als je ontwaakt op een doordeweekse schoolmorgen, voel je je alsof… ( A het hoog tijd is om weer te ga an slapen. ( B je klaar bent om wereld te veroveren. ( C je lichaam schreede uwt om een frisse douch e en wat stretch-oefeningen.

3. Wat vind jij van de turnle

s? ( A Kan best leuk zijn. ( B Hét hoogtepun van een school week. ( C Pure marteling.t Da t is pas kinder

4. Hoe vaak zit jij vo or de tel

mishandeling!

( A Als er iets goeds te zien valt.evisie? ( B Onafgebroke eet zelfs voor de beeldb uis. ( C Je kijkt om denvie- ikr jaa r naar de

( A tijdens een sportwedstrijd. eet je over de rug liep, was… ( B tijdens een po om een zak chips te openen. ( C toen je aan hetginspeg len was me

t vrienden. 6. Hoe ziet jouw we kelijks trainingsprog ramma eruit? ( A Je zorgt dat je een paar kee per week je beweging of ( B Lopen, fietsen en zwemmen?rDa sport hebt. ( C Trainen? Je loopt enkel naar de t is voor volgende week… ijskast of als er iemand achter je aan zit.

7. Een typische maalt ijd voor

jou bestaat uit… ( A fastfood fast eten. ( B zoveel mogelijk afwisseling, gew oon gezond. ( C deegwaren, vee l rauwe groent

en en een sportdrankje.

8 Yeti 25!

Jouw score C=3 (1) A = 1 - B = 2 C=2 (2) A = 1 - B = 3 C=1 (3) A = 2 - B = 3 C=3 (4) A = 2 - B = 1 C=2 (5) A = 3 - B = 1 C=1 (6) A = 2 - B = 3 C=3 (7) A = 1 - B = 2 zet Tel je punten op en reld op snelsnelsnel de we slag. zijn kop voor de uit

5. De laatste keer da t het zw

Olympische Spelen - me er niet.


KOM OP!

Thomas en Sergen he bben kanker. Wil jij hen helpen? Doe mee aan de scholenwedstrijd va n Kom op Appels. Je juf of meester lee st er alles over in Kla sse. Kom op tegen Kanker organiseert de actie Kom op Ap pels in de Vlaamse scholen. Ook jij kan je steentje bijdragen: koop voor € 6 een voorraad appels. Zo geef je kankerpatiën tjes een heerlijke vakantie. Je krijgt ze lf ook een leuke verra ssing: een originele rugzak vol appels, ee n appelmuismat en Gezond te eten, me een lunchbox. er bewegen en aan sport doen. Iets voor jou? Bijt alvast eens in de site www.komo pappels.be

Uitslag n: ore tusse Ligt je sc FRISCO ven staat in het : FITTE le is tleet! Je 17 - 21 er sport en supera . Een dag zond goud met Je bent e lt am Je behaa n je licha teken va ren dag. een verlo . voor jou s in je neu 6 vingers nde te KIE r voldoe n fit. : KWIK jven doo e 12 - 16 rm te bli gezond er ert in vo en bent rijft niet Je probe haalt zilv . Je overd ier. Je be bewegen port voor je plez . ns Je jogt e ar tevreden mee da en en bent ER G N ener of e A ZETELH per, een nietsdo wakker 7 - 11: am t je en slamp t is hoog tijd da en de Ben je e He teg ttatten». k, ga je m te zak «pa om je ne ging. Probeer o e et brons wordt. M m eens wat bew mmen. ee kli grond. N it je luie zetel te nu beginne

BEN JIJ?

BEN JIJ EEN SPORTJUNK OF EEN ZETELHANGER? IS JE BODY EEN TEMPEL OF EERDER EEN DREMPEL? SOMMIGE TIENERS KNORREN VAN LUIHEID. ANDEREN ZIJN FIT ALS EEN FRISCO. WAT VOOR TYPE BEN JIJ? DOE DE TEST EN JE WEET HET ZEKER.

Yeti 25! 9


N G E

:-#

50% ✆ ✆10% ✆20 ✆5 % ✆ 50%%✆ ✆ ✆10% ✆27 % ✆ ✆7 % ✆ R D

ik heb iets te veel lippenstift op E K N O P

ik draag een zonnebril op mijn voorhoofd P E N

ik moet dringend naar de kapper

eft een eigen gsm. 10-12 jarigen he he isc lg Be de n 70 % va chat-taal. ners beheerst de 60 % van die tie n. gsm om te sms’e je. 97 % gebruikt de aan hun mobielt ze eld besteden kg za n hu n va 70 %

:%)%

SMS-QUIZ A

(-)

? n jij hem vinden ver van Yeti. Ka co de op pt to zit vers ? Koning Wally WAAR IS WALLY

ik draag een beugel A

graag heel veel vrienden rond me. Ik heb wel 50 vrienden in mijn telefoonlijst. Het idee van altijd en overal te kunnen bellen, vind ik geweldig. Als we na school naar huis fietsen zijn we meteen al weer aan ’t sms’en. Het geeft mijn ouders toch ook een veilig gevoel: ze kunnen me altijd bereiken.»

KLAARTJE «ff 1 sms 4 Y, mn bttr is bn lg» Ik heb

BRECHT «Ik ken alles van gsm’s . Ik heb er zelfs mijn spreekbeurt over gegeven. Ik ben verslaafd aan logo’s en ringtones. Ik kan sms’en met mijn ogen toe. Ik ken veel meer van mobieltjes dan mijn pa. Haha!»

AYTOR «Qué? Ik krijg geen gsm van mijn ouders. Ze vinden me te jong. Vind jij 11 jaar misschien te jong? Mijn vriendin kreeg zo’n ding, een kit, voor haar verjaardag. Met ringtones, voicemail, frontjes en de hele zooi er bij.»

je wel dé man met een gsm. Soms moet je zelfs een bepaald soort gsm hebben om bij een groepje te mogen horen. Flauw. Ik krijg het ervan op mijn zenuwen. Voor mij hoort een gsm niet op school thuis.»

MATTHIAS «Op de speelplaats ben

EÉN OP VIJF TIENERS WORDT REGELMATIG GEWEKT DOOR EEN SMS’JE DAT VRIENDEN NOG LAAT OP DE AVOND VERSTUREN.

N

B:-)

ik ben heel erg knap en heb vierkante kaken R S

x:{)

I

:-x

B:-|)

, KONING WALLY EN ON LT BE R DE PRINS V

:-+

1/ 5

&:]

10 Yeti 25!

:-\

:-))

MARIJKE «Mijn mobiel dat ben ik. Mijn Nokia heeft mijn lievelingskleur. Ik download popnieuws of spelletjes. Eindelijk kan ik eens privé bellen met mijn liefje zonder dat mijn ouders meeluisteren.»

DE M-KIDS

ik heb puistjes


HEB JIJ LAST VAN EEN ONTWRICHTE DUIM OF EELT OP JE HUID? DAN BEN JIJ MISSCHIEN EEN M-KID, MET DE M VAN MOBIEL. BIJNA ÉÉN OP TWEE BELGEN BEZIT ER EEN. WE KUNNEN NIET MEER ZONDER GSM. EL* VOOR DE ENE, IWEZV* VOOR DE ANDERE. BEN JIJ EEN MOBIELOFIEL?

(niet spieken!)

Oplossing Beestig bellen: code001: uil - code002: mus - code003: ekster - code004: duif - code005: pauw Oplossing SMS-Quiz: 70% - 60% - 97% - 7% *IWEZV: Ik word er ziek van *EL: Erg leuk

BEESTIG BELLEN

Gebruik jij een gsm als een kip zonder kop? Gsm-gebruikers zijn als vogels. Kruis het nummer aan dat bij jou past en kijk dan bij de oplossingen welk vliegbeest jij bent? Bestellijn: 0907 - … �...code 001: Ik gebruik mijn gsm weinig en bel enkel voor belangrijke zaken. Ik stop mijn gsm goed weg en als ze me bellen moet ik al mijn zakken aftasten. Ik ben een … �...code 002: Ik spreek veel en snel als ik mobiel bel. Ik ben opgewonden als ze mij bellen en ben verzot op sms’en. Ik ben een … �...code 003: Ik spreek luid in mijn toestel als ik in groep ben. Als midden in een gesprek mijn gsm afgaat, zal ik me niet verontschuldigen. Ik ben een … �...code 004: Ik bel rustig en kalm. Ik trek me even terug om te bellen en beantwoord mijn oproepen zonder iemand te storen. Ik ben een … �...code 005: Ik wil gezien worden als ik bel. Ik wil het nieuwste en opvallendste model van gsm hebben. Hoe ik er uit zie als ik bel is even belangrijk als wat ik zeg. Ik ben een …

EEN SINGAPORESE LEERLING HEEFT EEN NIEUW SMSWERELDRECORD GEVESTIGD. KIMBERLY TIKTE IN 43 SECONDEN 26 WOORDEN OP HAAR MOBIELTJE. ! ;-) xje

UDeWNokia Pesto met gratis plaagtijd, treiterfunctie E I N

en voorgeschreeuwde boodschappen: ik vind dat jij stinkt - ik pak u aan de schoolpoort - uw ma heeft een snor - hé, lelijke duvel. Nu nog voordeliger met extra kweltarief na 16 u. Eén op drie kinderen wordt gepest per e-mail of sms. Pestkoppen verschuilen zich achter naamloze sms’jes. Meer info op www.pesten.net

GSM’S MOET JE VERBIEDEN OP SCHOOL.

✆ voor ✆ tegen

Ga naar WWW.YETIWORLD.BE en geef je mening op de puberpoll. {puberpoll} Je ziet meteen wat de anderen ervan denken.

Yeti 25!


Het geheim van Kalor

12 Yeti 25!


AямВevering 02 VERZAMELSTR

IP

Yeti 25!


A

M + G

E

E ST

5 WIN EEN NIEUW LICHAAM

L IC H A

2 K-TEST

«In mijn klas zijn het vooral de meisjes die zich te dik of lelijk vinden», zegt Maaike. «De jongens willen minder puisten en meer spieren.» Wil jij er uitzien als David Beckham of Britney Spears? De helft van de Vlaamse tieners droomt van een ander uiterlijk. Jongens willen vooral meer spieren, meisjes willen hun buik en billen veranderen. 1 op 5 tieners heeft er al aan gedacht zijn/haar lichaam te laten opereren om er mooier uit te zien ➜ a. Je neus laten bijwerken kost: A ❍ 50€ - B ❍ 200€ - C ❍ 1500€ ➜ b. Borsten laten vergroten kost: A ❍ 1000€ - B ❍ 3500€ - C ❍ 12 000€ 5PK

Heeft de Yetiklas uit Oostende iets te zeggen op school? «Wat wij van de speelplaats of de refter vinden, wordt niet gevraagd», zegt Thomas. «Er komt een praatgroep op school en daar gaan wij wel onze mening kunnen zeggen.» «Ik ga die ideeënbus volproppen», zegt Cedric. «Ideeën zat.» «Een klasfeest regelen kunnen we best zelf», zegt Ibo. «Daar hebben we geen juffen of meesters voor nodig. En je mag gerust zijn: nadien zal de klas terug netjes staan.» De K-machine draait op volle kracht in de Yetiklas. Kinga Echo staat aan de knoppen. Hij meet hoezeer Yetiklassers opkomen voor zichzelf en voor anderen. Benieuwd waar jij terecht komt na de K-test? Check it out: www.yetiworld.be/k-test K-TEST

FUNREFLECTOR

2PK

PARELSET JIJ DE BAAS

KETTINGGEZICHT

1 JIJ DE BAAS

WIN EEN NIEUW LICHAAM Oplossing: a. 1500€ - b. 3500€

Zie jij een graatmagere spichtspriet* of een knap droomlijf?

Zin om baas te worden van je eigen bedrijfje? Dan zit je snor met Kid@Bizz. Jij bent de baas van de zaak. Je leerkracht is je coach. Je leert doorzetten, onderhandelen, informatie opzoeken en organiseren. De Vlaamse Jonge Ondernemers helpen je en zorgen voor materiaal. De winnende klas mag in april een dag dol draaien in SixFlags Belgium! Iets voor jouw klas? Praat erover met je leerkracht en stuur een e-mail naar: elisabeth. vandamme@vlajo.org Vermeld je naam, klas en school. De winnende klas van vorig jaar verkocht zelfgemaakte nestkastjes.

KID&BIZZ

7 D(R)EUN OF K(L)ASKRAKER

«Ze klinken zo idioot», zegt Chaim. «Maar iedereen kent ze wel, hé» Kinderliedjes. Een d(r)euntje voor het slapengaan of k(l)askraker van de kleuterjuf? Win de cd vol oude kinderliedjes in een nieuw rock- en dancekleedje gestoken door Vive la Fête, Mauro, Kamagurka en anderen. Ken jij deze nog? Zing hardop en vul aan. In een klein stationnetje…. - ‘k Zag twee beren … - Altijd is Kortjakje ziek… - Mieke hou je vast aan de … Win de cd Kapitein Winokio. Stuur voor 30 oktober een kaartje naar: Yeti - Winokio zag 1beer - Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel.

*spichtsprieten: Yetiwoord voor «dunne sprinkhaan»

HAPPY CUBE

14 Yeti 25!

1PK

7PK

D(R)EUN


3 JEUKENDE PEN?

Heb jij een pen die niet kan stilzitten? Doe dan mee aan de junior journalist-wedstrijd. Schrijf een ‘misdadig’ verhaal en win... een date met jouw favoriete schrijver, je eerste job als journalist bij Yeti, stapels boeken, vakantieweekends… Er is ook een speciale klasprijs. Je krijgt alle informatie over de wedstrijd in een aparte folder. Ga naar www.davidsfonds.be WTRSPTRKNMCHN

3PK

ONWIJS PRIJS MET JAN SPIJS

JEUKENDE PEN?

Ja, ik wil winnen en kruis maximum twee kraakheldere prijzen aan. ■ Koe ■ Parelset ■ Funreflectors ■ Zakmes ■ Beestenrietje ■ Waterspuitrekenmachine ■ Geduldspel kettinggezicht ■ Happy cube Brand deze bon uit en stuur hem voor 8 november naar: Yeti - Jan Spijs - Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel of mail naar secretariaat@yetiworld.be Mijn-naam-en-adres:................................................................ .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................

8 X PAA R D E N K R AC H T T 8 NOVEMBERde=duHO isternis

! OPISOP 4 HET GEHEIM VAN YETI

Woef! Lassie brengt redding. Lassie dumpt, met tong uit de bek, Yeti-nieuws in je mailbox. Heet gedoe vanuit Yetiworld, spelletjes, tips en windingen… jij bent de eerste die het weet. Surf naar www.yetiworld.be en abonneer je nu op Het Geheim Van Yeti. Je krijgt dan begin oktober je eerste brief per Y-mail. En vergeet geen kommetje water klaar te zetten. Hgl hgl hgl! 4PK

9/11: Nacht van het toilet. 19/11: Dag van dag van het kind ale on ati ern 20/11: Int dag isie 21/11: Wereld telev t-winkeldag nie ale on 27/11: Internati foute datum 33/11: Dag van de

8PK

KOE

ZAKMES

HET VLIEGEND KRIJTJE Kun je die krijtjes van de juf écht inslikken? Waarom is de pen van de meester rood? Op een dag hangt er een knoert van een vraagteken boven je hoofd. Yeti geeft de antwoorden. Deze maand: Waarvoor dient de trede vooraan in de klas? (Jasmijn,10 jaar) VRAAG VA Die trede werkt als een soort N podium. Je kan de leerkracht DE MAAND ! beter zien en hij/zij kan jou beter zien. Vroeger diende de trede om macht uit te oefenen en om te straffen. Wie op de trede stond, was de baas. Nu is dat anders. In nieuwe klassen vind je geen treden meer.

het vliegend krijtje

BEESTENRIETJE

6PK

Yeti 25! 15


VERSCHRIKKELIJKE KIJKBUISBANDIETEN! (raadpleeg de kabeldistributeur voor de juiste frequenties van YeTV

TV EN RADIO-GIDS - PROGRAMMA’S VAN 11 TOT 111 OKTOBER

9.00

Pokémon 11.30 Teleshop

10.30 Toeters en bellen

10.00 Donna op Tv1 (tot 12.00) - 12.35 Blokken (Herh.)

15.30 Tik tak - 15.40 Nijntje

16.00 Puur natuur

➜ Serie over sterke dieren.

«Eigenlijk ben ik nooit tevreden met de uitleg tijdens de les. Ik denk veel te veel na, denk ik. (Silke)» Dat denk je maar. 15.00 Wild things

16.50 Dierenhospitaal

«Hey, ik heb een vraag: Waarom snateren eenden?»(Marnic) Omdat ze “kwak” zeggen als ze tegen de muur vliegen? 20.00 Sesame Vice

Working Nijn to Five

Samen fitnessen.

13.00 Het Journaal - Het weer 13.35 Harry Protter

Nieuwe serie met ‘n geurtje. ➜ Win Harry Potter en de

➜ «Liefste Yeti. Ik zou graag eens mijn konijn Snuffie op de cover zien. Kunnen jullie mijn droom doen uitkomen?» (Aylien) Tuurlijk. Leg een Yeti in zijn hok. 18.30 Bloopers

Met écht Yeti-zweet.

➜ Pen een lezersbrief naar: Yeti - Basta - Koning Albert IIlaan 15 - 1210 Brussel en win een Yeti polsbandje. 20.00 Puddinghelden

Bavo Claes

gevangene van Azkaban PS2-game. Stuur voor 5 november een kaartje naar: Yeti - Harry - Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel en bedenk vijf familienamen voor Harry die rijmen op Potter.

Testrakpakkieman en zijn helper.

➜ Serie over mensen die blunderen. «Je bent dom …als je Tipp-ex gebruikt op je computerscherm, …je Minuutsoep een uur laat koken.» (Bart) …je op de tv zit en naar de zetel kijkt.

➜ Programma over filmhelden die het in hun broek doen. Niet voor gevoelige kijkers. «Hoe komt het dat Superman een trein met een hand kan opheffen?» (Ben) In Amerika zijn de treinstellen lichtgeel. Bij ons donkerrood.

Laat je speelgoed staan, kids.

➜ Serie waarin detectives Bert en Ernie het opnemen tegen de boeven. 0.50 Herhalingen - klok «In onze klas heeft elke leerling een klok. Iedere keer als wij aan Yeti denken gaat de klok een uur vooruit. Die van mij staat bij de meester op tafel… als ventilator!» (Snoopy) Koel! 18.10 Zonder tanden Programma over stunts.

RONNY DE RARE RANGER

Spaar de hele familie Lassie. Knip uit, plak op karton en plooi. Volgende maand: Shania de Franse Herder.

Oplossing Leutemeteut - De maan komt twee keer voor - De uil mist een poot - De lamp zit omgekeerd - De wekker mist een wijzer - Meester Deraedt heeft een groene balpen i.p.v. een rode - Meester Deraedt kan zelf niet tellen want hij heeft 6 vingers aan zijn linkerhand - Het spiegelbeeld van meester Deraedt heeft een snor Teutemeleut!

Tel bij noodgevallen: 98…99…100…ik kom!

Dwight Diabolo-Devil

➜ «Right! Mijn naam is Dwight. Mijn duivelse diabolo maakt loops en twists, slips en slides. Geregeld vliegt hij boven mijn hoofd en pluk ik hem uit de lucht. Techniek en gevoel, als je begrijpt wat ik bedoel. Right!»

Yeti, maandblad (verschijnt niet in mei, juli en augustus), jaargang 3 nr. 25 - afgiftekantoor 3200 Aarschot 1 - Erkenningsnummer: P409041 - tijdschriften - toelating gesloten verpakking - 3200 Aarschot - BC 6578 YETI - Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel - redactie: tel. 02 553 96 86 - e-mail: redactie@yetiworld.be, abonnementen: tel. 02 553 95 07 - fax 02 553 95 05 - e-mail: secretariaat@yetiworld.be, website: www.yetiworld.be Yeti is een gratis en verschrikkelijk blad dat maandelijks komt grommen. Het is een uitgave van het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. De school kan het blad aanvragen voor alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. Een persoonlijk abonnement kost 7 euro. Yeti is het stoute broertje/zusje van Klasse voor Leerkrachten, Klasse voor Ouders en Maks!.

Hoofdredacteur: LeoBormans/Eindredacteur: DirkNeyens/Redacteurs: BavoWouters,Wouter Kersbergen / Vormgeving: Artefact, Leuven / Cartoons Cartoons: Ief Claessen, Bart Schoofs, Nix / Fotografie: Photodisc, Global Editions, Preferred Stock, Gazelle Technologies, Hulton-Deutsch, Photospin, Ingram Publishing / Verantwoordelijke uitgever: Ludy Van Buyten, Kon. Albert II-laan 15, 1210 Brussel


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.