Yeti 11

Page 1
KINGA WORLD

W

elke Kinga is jouw favoriet? Milim die voor het milieu zorgt? Olympic die graag sport? Democrates die iedereen gelijke kansen geeft? Fantos met zijn fantasie? Corpus die gezondheid belangrijk vindt? Of kies je voor Myzelf die steeds beste keuzes wil maken of Studentina Heeft die de slimste leertrucs heeft? de Kin jouw klas Kijk eens in de Kingaspiegel g Je krij aposters al g ? t en geef je mening met leerkr ze gratis. Je acht l Kingakracht (KK). ees de bijl age w t in moet d at je oen.

MILIM Ecobonus

Drankverpakking die niet goed is voor het milieu wordt duurder dan verpakking die het milieu wel spaart. Als een gezin oplet op wat het koopt, spaart het 100 euro per jaar. (Het Belang van Limburg) «Goed voor het milieu en de spaarpot. Knappe combinatie.» (Dimi, Dursun, Orhan) KK Milim KK - YETI-KLAS

KK - IK

MYSELF Zwanger

Een meisje van dertien is zwanger. Het meisje mag geen abortus doen zonder de toestemming van de ouders. De wet zegt dat je zestien moet zijn om hierover zelf te beslissen. (Het Nieuwsblad) «Zo jong en zwanger?! Als je zo jong bent is het best dat je ouders beslissen.» (Lukas, Sarah, Michaël) KK Myself

KK - YETI-KLAS In Yeti lees je niet alles. De Yetiklas heeft voor jou ook nog nieuws over voetbal, paarden, mp3's en roken. Lees het op www.yetiworld.be/k-index 12 Yeti 11

KK - IK

Ander vers nieuws vind je op www.yetiworld.be/k-index Daar kan je ook nagaan hoe Kingakrachtig jezelf bent.


K I N G A

MOBILITIS Brandbom Onbekenden gooien een brandbom (Molotovcocktail) tegen de gevel van een synagoge, een joodse kerk. Er is geen schade. De politie tilt zwaar aan de gebeurtenis. (Het Belang van Limburg) «Waarom doen mensen zoiets? Haten ze elkaar zo?» (Simon, Evy, Jonathan) KK Mobilitis KK - YETI-KLAS

KK - IK

STUDENTINA met hoofddoek Evi en Iris hebben moslimklasgenoten. Voor één dag dragen Evi en Iris ook een hoofddoek. «Het is een teken van respect», zegt Evi. (Het Laatste Nieuws) «Leren door te doen. Wij zouden ook eens een hoofddoek willen dragen.» (Dursun, Evy, Malaïka) KK Studentina

KK - YETI-KLAS KK - IK

Tibbe hing uit het keukenraam en riep: «Het ontbijt is klaar! Voor poezen en mensen!» «Ga mee naar binnen», zei Minoes.

PA R T Y C I PAT I E Honger Hulp aan kinderen in nood kan anders en beter. «Geef ze inspraak. Vraag aan de kinderen zelf wat zij als beste oplossing zien», zegt Unicef. Goed nieuws voor de 150 miljoen kinderen in hongersnood, de 120 miljoen kinderen die niet naar school kunnen en de 6 000 kinderen die er dagelijks bijkomen met HIV-besmetting. (Metro) «Goed dat Unicef dat begrepen heeft, maar of daar echt iets mee verandert?» (Joyce, Malaïka, Hizir) KK Party Cipatie KK - YETI-KLAS

KK - IK

(Minoes – Annie M.G. Schmidt) Yeti 11 13


(Geheime opdracht – Jef Nijs)

HET GEHEIM VAN…

© Dupuis

Niki Van Remoortel Beroep: logopediste (werkt bij het CLB) Bijnaam: de praatjuf «Ik heb van praten mijn beroep gemaakt. Héhé.» Hobby: «Ik hou van opera en theater. Wat die kunstenaars met hun stem kunnen!» Lievelingsvak: «Dat is simpel: talen.» Power: «Drie tot vier kinderen per klas hebben een taalprobleem. Ze stotteren, lispelen of hebben een rekenprobleem. Als die naar het CLB komen, onderzoek ik het probleem en bedenk dan leuke oefeningen.» Foutje: «Een logopediste is meer dan een praatjuf. Ik leg ook spelling en wiskunde uit. Ik leer kinderen ook trucjes.»

1

Zitsen is gezoend

PINK IS HOT, BRITNEY IS NOT, PIPI IS ZOT

2-Britni 3-Pipi 14 Yeti 11

4

5 6 7

St r ipper Str ip per d est e st r i p «Whoeaaiaa!» Wie roept daar? De Rode Ridder, Jommeke of Yoko Tsuno? Doe Yeti’s striptest. 1 De vrouw van Thorgal? a: Kris – b: Aaricia – c: Wolvin 2 De dochter van Kiekeboe? a: Fanny – b: Charlotte – c: Froefroe 3 De slechterik in de Rode Ridder? a: Amargith – b: Yrmyr – c: Bahaal 4 De oude man in het dorp van Asterix? a: Astronomix – b: Agecanonix – c: Cétautomatix 5 Kid Paddle houdt van… a: paardrijden – b: zwemmen – c: computergames 6 Bart Simpson woont in… a: Springfield – b: Copperfield – c: Burnsfield 7 Cédric is verliefd op… a: Caprice – b: Chantal – c: Chen Welke stripkreet lees je in het rooster? Stuur je antwoord vóór 15 maart naar: Yeti – Strip – Koning Albert II-laan 15 – 1210 Brussel en w!n een pakket stripalbums.

LIGT JE SCORE TUSSEN

1-Pinki

3

19– 24: Zwoele zwaan - Je ziet de wereld door een roze romantische bril. Je spreekt liever met je hart dan met je mond. Laat je echter niet te veel meeslepen door kriebels en vlinders. Jouw lijfspreuk? Liefde is… samen in een bad vol met rozenblaadjes. 13 – 18: Nuchtere krab - Je hebt een kalme, nuchtere kijk op de liefde. Toch kan je niet zonder romantiek, een tranerige film of een intiem moment. Je hebt een gezond evenwicht gevonden tussen romantiek en het alledaagse leven. Jouw lijfspreuk? Liefde is… een wolk waaruit het regenen kan. 8 – 12: Koele kikker - Vloeit er misschien ijs door je aderen? Is je hart van beton? Laat je eens gaan. Droom eens weg en word verliefd. Romantiek kan ook leuk zijn. Jouw lijfspreuk? Liefde is… iets uit boekjes en tv.

(oplossing : niet waar)

«Vorig jaar was ik nog helemaal weg van Britney», zegt Frauke. «Nu hangt Pink boven mijn bed.» Elke week komen er wel nieuwe idolen aanwaaien. Kan jij nog volgen? Volgens een enquête ziet de top drie van tieneridolen voor 2003 er als volgt uit: op één staat Pink, Britney zakt naar twee en - huh? - Pipi Langkous staat te springen op de derde plaats.

2 © Dupuis

Tieners die de hele dag geen poot verzetten kunnen zich beter concentreren dan sportieve tieners. Duitse proffen haben das gesaagd. Ze beweren dat sport ongezond is. Wie de hele dag voor de tv ligt zou een beter geheugen hebben. Duitse wetenschappers raden nu schoolkinderen aan om minder buiten te spelen en meer vet te kweken. O waar O niet waar

UITSLAG KIKKERTEST:

«Maar, meneer de president, u zult nog ontploffen!» «Ik heb het beloofd aan Jommeke. Smakelijk!»

J a
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.