Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Brno, Czech Republic

knihy - časopisy - noviny - e-knihy - e-čtečky - CD - MP3 - DVD - hudebniny - mapy - deskové hry - tematické kufříky - hračky - internet - mobilní aplikace - databáze - besedy - muzikoterapie - přednášky - výstavy - workshopy - koncerty - kurzy - semináře - spolupráce - partnerství - projekty, literární kavárna ...

www.kjm.cz