Skipper - LEHM Collection -SE

Page 1

1


2

SIDA 9 SIDA 10 SIDA 15 SIDA 16 SIDA 19 SIDA 23 SIDA 28

HÅLLBARHET/KLOKT KOMFORT/ERGONOMI FUNKTIONALITET/MÅNGSIDIGHET FLEXIBILITET/LÖSNING ORIENTERING MÅNGFALD/VERSATILITET UTTRYCKSFULLHET/DESIGN/HARMONI NATUR/MILJÖ


3


DE SKANDINAVISKA DESIGNTRADITIONERNA FÖRPLIKTAR Det skandinaviska formspråket utgör själva essensen i mitt arbete, och i den här kollektionen har jag fokuserat på funktionalitet med en elegant och tidlös design. Det har varit viktigt för mig att skapa en sammanhängande kollektion. Själva designprocessen har varit tidsödande, men på samma gång en spännande utmaning.

4

Jag har eftersträvat en design vars visuella uttryck är enkelt, elegant och tidlöst. När det gäller stolarna så handlar det om att kunna sitta bekvämt under längre perioder utan att känna sig låst i en viss ställning. Man säger ju att ”nästa sittställning är alltid den bästa”. Produktens intryck på omgivningen och bidrag till hållbarhet har också varit viktigt för mig, särskilt beträffande val av material och deras kvaliteter – rostfritt, lackerade ytor, ädla träslag, laminat, linoleum. Så skapas något nytt som kan följa med oss länge här i livet, för att sedan gå i arv i kommande generationer.


5


6


7

SPIKE SLIM


8


· HÅLLBARHET · KLOKT Med LEHM-kollektionen vill vi inspirera både konsumenter och företag att värna mer om miljön genom att köpa hållbara möbler av hög kvalitet. Med den tidlösa designen och långa livslängden hos våra möbler tar vi bestämt avstånd från ”slitoch-släng”-mentalitet. Vår fokusering på hållbarhet är tillsammans med användningen av naturmaterial (trä, linoleum, återanvändbara material) ett uttryck för vår omtanke om miljön och mänskligheten. 9

SPIKE ARA


· KOMFORT · ERGONOMI Stolar är oumbärliga såväl i möteslokaler som i hemmet. De måste därför vara bekväma och ge bra stöd för kroppen samtidigt som de är estetiskt tilltalande. Sits- och ryggstödsdelar är ergonomiskt utformade, och det finns vrid- och lutningsmekanismer att tillgå för extra komfort. Då man ska sitta ned under längre perioder blir det betydligt bekvämare om man kan röra sig lite. 10


11

SPIKE SLIM


12


13

EPIC SLIM


14


· FUNKTIONALITET · MÅNGSIDIGHET LEHM-serien har utformats med flera funktionsområden i åtanke. Med olika designuttryck (olika design för sits- och ryggstödsdelar, bordsben och bordsskivor), olika höjder och olika funktionstillval, så skapas en hel palett av anpassningsmöjligheter och användningsområden. De olika modellerna lämpar sig för hemmet, kafeterian, möteslokalen, kontoret, väntrummet, bibliotekets läsrum och mycket annat.

15

EPIC SLIM


· FLEXIBILITET · LÖSNING ORIENTERING Ett nyckelelement och huvudtema i LEHM-konceptet är flexibilitet. Ett exempel är de tunna hylsorna i massivt trä som kan sättas dit på Spike-stolens metallben om man istället önskar ben i träutförande för en varmare look. De finns i naturek, svart bets eller valnöt. Med dessa hylsor kan man därigenom enkelt ändra utförandet hos Spike-stolens eller bordets ben till ek, svart bets eller valnöt. Det stora antalet kombinationsmöjligheterna för såväl stolar som bord är ett annat exempel på oändligt flexibla lösningar. 16


17

EPIC ARA


18


· MÅNGFALD · VERSATILITET LEHM-programmet erbjuder ett imponerande antal variationer genom valmöjligheterna bland olika designalternativ, ytor och höjder för stödstrukturer; designalternativ, material och färger för sits- och ryggstödsdelar; olika tillvalsfunktioner (lutning, vridning osv.); samt storlekar, former, ytbeläggningar och färger för bordsskivor. Denna mångfald innebär unika möjligheter för arkitekter och kunder att anpassa olika modeller efter specifika syften. 19

STEP BODY


· STABILITET · STYRKA Genom noggrant utvalda råmaterial samt en genomtänkt design och konstruktion säkerställs robusta och hållbara möbler som uppfyller höga krav. Målsättningen är att till ett rimligt pris erbjuda möbler som håller i längden.

20


21

SPIKE SLIM


22


· UTTRYCKSFULLHET · DESIGN · HARMONI Möblerna i LEHM-kollektionen har harmoniska proportioner och en design som kombinerar skönhet och stilrenhet. Genom grafiskt framträdande stödstrukturer och högklassig bearbetning förstärks den visuella upplevelsen. Helhetsprofilen ger uttryck för klassisk tidlöshet.

23


24


25

EPIC SLIM · SPIKE SLIM · STEP BODY


26


27

SPIKE SLIM · HÖG BAR


· NATUR · MILJÖ En av inspirationskällorna för designern Henrik Lehm är naturens egna fantastiska skapelser och färger. Enkelt uttryckt är LEHM-designen ett slags mellanting mellan klassiskt och cool – på det naturliga, skandinaviska viset! Vår mission är att tillverka tidlösa och hållbara produkter för kvalitetsmedvetna kunder som är måna om stil och komfort.

28


29

SPIKE SLIM · LÅG BAR


30


31

Detaljer om varianter, material och ytor se www.skipperfurniture.se


32

SE-HQ: SKIPPER FURNITURE AB TEL.: +46 44 604 50 INFO@SKIPPERFURNITURE.SE WWW.SKIPPERFURNITURE.SE DK: SKIPPER FURNITURE A/S TEL.: +45 97 59 22 55 INFO@SKIPPERFURNITURE.DK WWW.SKIPPERFURNITURE.DK


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.