O&E folder SWE

Page 1VI HJÄLPER DIG SOM LACKERAR Sedan starten 1994 har vi haft förmånen att leverera till ett stort antal nöjda kunder. Våra kärnprodukter är våtlacker för personbilar, lastvagnar och industri. Dessutom har vi ett mycket brett sortiment av tillbehör, bl a olika slip- och maskeringsmaterial.

LACKERING AV PERSONBILAR Från exklusiva sportbilar till trygga trotjänare för den breda massan. Gemensamt är att lacken skall vara lättarbetad, snygg, prisvärd och tålig. Vi levererar bl a till Sveriges mest exklusiva sportvagnstillverkare Koenigsegg men också till de bästa och mest välkända verkstäder som hanterar lackering av alla typer av bilar. Vi kan med hjälp av vårt kunnande och breda sortiment ge rätt service till en mycket varierad kundgrupp.LACKERING AV LASTVAGNAR Våra tillverkare av lastvagnslacker har mer än 75 års erfarenhet. Deras lacker ger en utomordentlig tålighet, glans och snygg yta. De är lätta att arbeta med och det sker ständigt en kontinuerlig produktutveckling för att möta de specifika krav som myndigheter och våra kunder kräver. Genom ett stort utbud av pigment- och bindemedelssystem täcker vi en mängd olika lackeringsjobb. O&E har lösningen för hög opacitet, enastående glans, finish och kulörbeständighet eller vid tuffa jobb exempelvis på trailers eller chassin, där god fyllnadseffekt och många olika appliceringssätt är viktigt för att lyckas.INDUSTRI Våra kunder inom industri har ett brett sprektra av behov som kan skilja sig markant från kund till kund. Som exempel på användningsområde kan nämnas lackering av traverser som skall utsättas för väder och vind i tuffa hamnmiljöer där vind, sol och saltvatten ställer extrema krav på tålighet. Genom ett nära samarbete med kunden kan vi ta fram exakt den kvalitet och färgbrytning som kunden eller ett specifikt projekt efterfrågar. Vårt lager är kundstyrt, vilket därigenom möjliggör snabba utleveranser.MILJÖ Färgindustins produktutveckling är till stor del inriktad på att göra färgerna mera miljöanpassade. Målsättningen är att minska färgens negativa miljöpåverkan utan att produkternas funktion försämras. Ett paradigmskifte har kommit till stånd tack vare utvecklingen av nya bindemedel. En utmaning som kontinuerligt arbetas med är att öka färgernas innehåll av förnyelsebara råvaror. Vi värnar om att tillhandahålla miljövänliga produkter och arbetar aktivt med att informera kunderna om nya miljövänliga produkter som kan ersätta äldre mindre miljövänliga. Även skyddsutrustningen utvecklas kontinuerligt, vilket gör jobbet skonsammare.PERSONLIG SERVICE Mycket av vår kontakt med våra kunder och övriga samarbetspartners är baserad på den personliga kontakten och förståelsen för deras vardag. Vår personal har lång erfarenhet, är oftast nåbara per telefon och med ambitionen att ge kunden en snabb och god service.

SNABBA LEVERANSER Vid färgbeställningar som inkommer under dagen försöker vi leverera ut samma dag eller senast dagen efter. Gäller även kända kundspecifika färgbrytningar och specialkvaliteter. Vid behov av expressleveranser kontakta oss per telefon så tar vi fram en snabbast-möjligt-lösning.

PREMIUMKVALITET Genom att under många år jobbat nära våra kunder har vi kunnat ta fram och renodla vårt sortiment till att bestå av färger och tillbehör av premiumkvalitet. God ytfinish och användarvänligt kännetecknar alla våra leverantörers färger.SAMARBETSPARTNERS Genom ett nära samarbete med våra leverantörer och andra samarbetspartners arbetar vi aktivt med att erbjuda produkter och tillbehör som håller en hög premiumkvalitet. Vi värnar starkt att få fram den optimala lösningen för kunden i form av hög användarvänlighet kombinerat med ett utsökt färgresultat.TILLBEHÖR Vi tillhandahåller ett omfattande sortiment av slip- och maskeringsmaterial från världsledande leverantörer. Högteknologisk produktutveckling och innovativa ergonomiska lösningar för handverktygen gör arbetet smidigare och snabbare. I vårt sortiment har vi de mest optimala maskeringsmaterialen för olika fästytor.


Svetsvägen 3

+46 (0)479 - 165 65

www.oeab.se

KJELLSA REKLAMSTUDIO 2020 • www.kjellsa.se • Tryck: Litografen, Vinslöv.

Olsson & Ekberg AB • Box 15 • SE-283 21 OSBY • SWEDEN


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.