Page 1

Udlån: Haslev Kanolaugs udstyr kan lånes ved at rette henvendelse til Gert Ross på TLF. 51 38 35 55

eller mail :

gwr@os.dk

Der aftales, hvornår nøglen kan afhentes. Derefter er det selvbetjening.

Afhentning: Tjek om kanoerne er ordentlig fastgjort på trailerne. De blå reb skal være forsvarligt bundet til lygtebommene. Husk at nummerplade og lys skal være synlige. Elastikkerne holder ikke nok i sig selv, De sørger bare for at kanoerne ikke hopper under kørslen. Padler og vogne kan ligge i bunden af traileren. Redningsveste skal transporteres i et lukket rum. Vær opmærksom på, at det er en meget lang trailer du kører med. Tag store sving og husk at bagenden svinger ud. Husk at tage en registreringsblanket med Hænger på døren.

Aflevering: Kanoerne skal spules ind- og udvendigt, mens de ligger på traileren. (Vandslange findes ved siden af garageporten ved redningsvestene) Redningsveste og padler hænges på plads og låses inde. Hvis redningsvestene er blevet beskidte spules de med vand. Nøglen afleveres i postkassen : Troelstrupvej 17 B , 4690 Haslev Eventuelle fejl og mangler meddeles til Gert Ross

Betaling: Penge kan indbetales til Danske Bank, reg.nr. 0575 konto nr. 5750097197

Forsikring: Forsikringen dækker i perioden 1. april til 15. november for sejlads mellem 7 grader øst og 61 grader nord! GWR/aw november 2011

Haslev Kanolaug Retningslinjer  

Haslev Kanolaug

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you