Page 1

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

Velkommen til

Repræsentantskabsmøde Torsdag den 16. maj 2013 Hovslund Forsamlingshus

16. maj 2013

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

1


Dagsorden Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Tid: Sted:

Torsdag den 16. maj 2013 kl. 19.30 Hovslund Forsamlingshus

Dagsorden 1. Velkomst ved Kjeld Andresen 2. Orientering om driften 3. Status for dette regnskabsår 4. Budget for næste regnskabsår 5. Varmeprisen for de kommende år 6. Eventuelt Bestyrelsen tænker grønt - derfor har vi et ekstra indslag denne gang: Efter repræsentantskabsmødet kommer Jørn Christensen fra Tjæreborg Industri A/S, og fortæller om solfangere ville være en mulighed for GHH. Alle repræsentanter og suppleanter er velkomne til at overvære denne præsentation

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

2


2. Orientering om driften

• • • • • • • •

3 værker 550 forbrugere 14 km hovedledning 13 km stikledninger 10.000.000 kWh varme 9.000.000 kWh el 2.250.000 m³ gas Værkerne er teknisk velfungerende

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

3


2. Orientering om driften

Thorkild Røggasveksler Gaspriser Elproduktion

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede KraftvarmevĂŚrker

4


Faktiske tal

Budgettal fra årsrapport

3. Status for dette regnskabsår

Resultatopgørelse 12/13

[tkr.]

12/13

Indtægter Faste afgifter og abonnement Varmesalg Indtægter ved elproduktion Andre finansielle indtægter Nettoomsætning

3.098 5.806 5.282 0 14.186

3.098 6.152 4.691 0 13.941

Omkostninger Produktion Distribution Administration Andre finansielle Omkostninger i alt

7.320 4.904 719 663 13.606

7.263 4.865 713 657 13.500

580

441

Årets resultat

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

5


4. Budget for næste regnskabsår 2012-05-16

Resultatopgørelse

Nyt BUDGET budget

REGNSKAB

Langtidsbudget

[tkr.] 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

12/13

13/14

14/15 15/16 16/17 17/18

Faste afgifter og abonnement

2.315 2.373 2.960 3.068 3.713 3.117 3.210 3.202

3.098

3.098

3.098 3.098 3.098 3.098

Varmesalg

3.650 3.804 3.527 4.321 6.033 5.843 6.258 5.932

5.806

6.277

6.277 6.277 6.277 6.277

Indtægter ved elproduktion

4.979 5.268 4.613 5.179 5.511 5.762 6.145 5.360

5.282

5.005

5.105 5.207 5.311 5.418

0

0

Indtægter

Andre finansielle indtægter

Indtægter i alt

56

49

99

85

68

11

4

0

0

0

0

0

11.000 11.494 11.200 12.652 15.325 14.734 15.617 14.494

14.186

14.380 14.480 14.582 14.686 14.793

Produktion

5.897 6.233 6.172 7.052 8.391 7.844 8.186 7.045

7.320

7.399

7.576 7.758 7.944 8.135

Distribution

3.809 4.026 3.987 4.555 5.420 5.067 5.288 4.628

4.904

4.860

4.977 5.096 5.219 5.344

Udgifter

Administration

544

575

569

650

774

723

755

716

719

751

769

788

807

826

Andre finansielle

624

660

653

747

888

831

867

876

663

920

883

848

814

781

Udgifter i alt

Årets resultat

Akkumuleret saldo

10.874 11.493 11.381 13.003 15.472 14.465 15.096 13.264

126

1

-181

-351

-148

269

522

13.606

13.930 14.205 14.490 14.783 15.086

1.230

580

450

275

92

-97

-294

-2.738 -2.737 -2.918 -3.269 -3.416 -3.147 -2.626 -1.396

-816

-366

-91

1

-96

-389

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

6


4. Budget for næste regnskabsår

Takstblad gældende fra den 1. juli 2013 Takster inkl. moms: Abonnement pr. år ……….….……….……… Energisparebidrag pr. år …………………… Effektbidrag pr. år efter BBR* …………....… Varmepris efter forbrug ……………………....

2.000,00 kr. 275,00 kr. 35,00 kr./m2 900,00 kr./MWh

*) Det er forbrugernes ansvar, at GHH får kendskab til det faktiske boligareal. GHH henter ikke automatisk informationer i BBR. .

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

7


5. Varmeprisen for de kommende år Varmepris = BBR afgift + forbrug 1000

850 850

900 800

Forbrug: kr/ MWh

100

900

90 80

750

700

70

600 500

470

470 500

570

50

35 25

25

25

60

500 500

400

300

572

25

35

35

35

35

35

35

35

35

25

40

30

200

20

BBR afgift: kr./ m²

100

10

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

14/15

13/14

12/13

11/12

10/11

09/10

08/09

07/08

06/07

05/06

04/05

03/04

02/03

0 01/02

0

8


5. Varmeprisen for de kommende år 2012-05-16

Resultatopgørelse

Nyt BUDGET budget

REGNSKAB

Langtidsbudget

[tkr.] 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

12/13

13/14

14/15 15/16 16/17 17/18

Faste afgifter og abonnement

2.315 2.373 2.960 3.068 3.713 3.117 3.210 3.202

3.098

3.098

3.098 3.098 3.098 3.098

Varmesalg

3.650 3.804 3.527 4.321 6.033 5.843 6.258 5.932

5.806

6.277

6.277 6.277 6.277 6.277

Indtægter ved elproduktion

4.979 5.268 4.613 5.179 5.511 5.762 6.145 5.360

5.282

5.005

5.105 5.207 5.311 5.418

0

0

Indtægter

Andre finansielle indtægter

Indtægter i alt

56

49

99

85

68

11

4

0

0

0

0

0

11.000 11.494 11.200 12.652 15.325 14.734 15.617 14.494

14.186

14.380 14.480 14.582 14.686 14.793

Produktion

5.897 6.233 6.172 7.052 8.391 7.844 8.186 7.045

7.320

7.399

7.576 7.758 7.944 8.135

Distribution

3.809 4.026 3.987 4.555 5.420 5.067 5.288 4.628

4.904

4.860

4.977 5.096 5.219 5.344

Udgifter

Administration

544

575

569

650

774

723

755

716

719

751

769

788

807

826

Andre finansielle

624

660

653

747

888

831

867

876

663

920

883

848

814

781

Udgifter i alt

Årets resultat

Akkumuleret saldo

10.874 11.493 11.381 13.003 15.472 14.465 15.096 13.264

126

1

-181

-351

-148

269

522

13.606

13.930 14.205 14.490 14.783 15.086

1.230

580

450

275

92

-97

-294

-2.738 -2.737 -2.918 -3.269 -3.416 -3.147 -2.626 -1.396

-816

-366

-91

1

-96

-389

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

9


Årets resultat og akkumuleret saldo for regnskabsår 1995/1996 til 2015/2016 Årets resultat

Akkumuleret saldo

1.229.736

580.000 450.000 274.647

521.676

-365.884 -815.884 -1.199.033 -1.395.884 -1.640.251 -2.117.420

-2.987.420

-2.737.159 -2.738.104 -2.917.725

-2.625.620

-3.147.296 -3.268.729 -3.416.335

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

10

16/17

15/16

14/15

13/14

12/13

11/12

10/11

09/10

08/09

07/08

06/07

05/06

04/05

03/04

02/03

01/02

00/01

1.093

99/00

0

98/99

96/97

95/96

0

97/98

269.039 0


5. Varmeprisen for de kommende år Indtægter i 1000kr. Faste afgifter og abonnement

Varmesalg

Indtægter ved elproduktion 6.277

6.258 6.033 5.843

6.1455.932

6.277

6.277

6.277

6.277

5.806

5.762 5.511 5.268

5.360

5.179

5.282 5.005

4.979

5.105

5.207

5.311

5.418

4.6134.321

3.650

3.804

3.713 3.527 2.960

2.315

2.373

04/05

05/06

06/07

3.117

3.068

07/08

08/09

09/10

3.210

3.202

10/11

11/12

3.098

3.098

3.098

3.098

3.098

3.098

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

11


5. Varmeprisen for de kommende ĂĽr Udgifter i 1000kr. Produktion

Distribution 8.391

Administration

Andre finansielle

8.186 7.844

7.052

6.233 5.897

7.045

7.576

7.758

7.944

8.135

7.320

7.399

5.096

5.344

4.860

4.977

5.219

4.904

920

883

848

814

781

6.172 5.420 5.067

5.288 4.628

4.555 4.026

3.987

624

660

653

747

888

831

867

876

575

569

650

774

723

755

716

719

751

769

788

807

826

544 04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

3.809

663

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede KraftvarmevĂŚrker

12


Nykredit gæld reduceres Gæld i Nykredit 50.000

49.015

45.000

44.223

40.000 35.000 30.000 25.000

23.783

20.000 15.000

5.000 0

3.744

0

95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26

10.000

10.221 8.395 6.142

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

13


5. Varmeprisen for de kommende ĂĽr

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede KraftvarmevĂŚrker

14


5. Varmeprisen for de kommende år 130m² standardhus /17500kWh forbrug fjernvarme contra oliefyr 35000 31350

32000

25000

22575

22575

Fjernvarme 20000

Oliefyr

15000

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

14/15

13/14

12/13

11/12

10/11

09/10

08/09

07/08

06/07

05/06

04/05

03/04

02/03

10000 01/02

Varmeudgift kr.

30000

15


07.12.95 27.02.98 15.02.00 24.11.00 09.11.01 08.11.02 09.09.03 23.04.04 06.12.04 06.05.05 05.08.05 07.11.05 14.02.06 07.05.06 14.08.06 03.11.06 30.01.07 23.04.07 26.07.07 25.10.07 17.01.08 23.04.08 12.07.08 03.10.08 09.12.08 16.02.09 12.05.09 02.08.09 28.09.09 09.12.09 20.02.10 07.05.10 13.07.10 21.09.10 01.12.10 04.02.11 06.05.11 16.07.11 19.09.11 25.11.11 07.02.12 19.04.12 29.06.12 16.09.12 26.11.12 13.02.13 05.05.13

Pris for 1000 liter fyringsolie 13000

Forbruger-pris 12000

11000

10000 9000

8000

7000

6000

5000

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede KraftvarmevĂŚrker 4000

16


6. Eventuelt

26. april 2012

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede KraftvarmevĂŚrker

17


Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker Jørn Christensen fra Tjæreborg Industri A/S Vil solfangere være en mulighed for GHH?

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

18

2013 05 repræsentantskabsmøde  

Præsentation vist ved repræsentantskabsmøde den 16. maj 2013