Gids Slavernijverleden Nederland

Page 6

Bij overzichtskaart 100 locaties | Locatienr. | locations nr.

iv

1 Calmershuis 18 19 2 Guyotinstituut 3 Hotel De Doelen 20 4 Tabaksfabriek De Nijverheid 21 5 Martinikerk diaconie 22 6 Graf M.D. Teenstra 24 7 Veenborg Welgelegen 25 26 8 Borg Verhildersum 9 Borg Nienoord 27 10 Cultuurhuis De Klinker 28 30 11 Princessehof 12 Andringastate 31 32 13 Koffiehuis Herlein 14 Weeshuis Doopsgezinden 33 15 Pieter Stuyvesant 34 36 16 Snouck van Loosen Huis 17 Cornelis Valentijn, Westerkerk 37 38 18 Jacob Mossel 19 WIC Kamer en pakhuizen 39 20 Het Giethuis 40 42 21 WIC Kamer en pakhuis 22 Nanning van Foreest huis 43 44 23 Jan Pietersz Coen 24 Replica schip De Halve Maen 45 25 Jacobus Hondius 46 48 26 De Dam/Dam Square 27 Prins Hendrikkade tot Black Archives 49 50 28 De Gouden Bocht, Herengracht 29 Oude Kerk en Oudezijds Voorburgwal 51 30 Zwarte gemeenschap 17e eeuw 52 31 Worst voor bemanning WIC en VOC-schepen 54 32 Frans Hals Museum 55 56 33 Grote of St. Bavo Kerk 34 Teylers Museum 57 35 Paviljoen Welgelegen, Provinciehuis 58 36 George Beens 60 37 Eduard van Akaboa 61 38 Nicolaas Beets 62 39 Quint Ondaatje 63 40 Joan Gideon Loten en Sitie 64 41 Kasteel Lunenburg 66 42 Familie Swellengrebel 67 43 Slot Zeist 68 44 Kasteel Groeneveld 69 45 Buitenhuis Vollenhoven 70 46 Kasteel Rosendael 86 47 Kasteel Cannenburgh 87 48 De Oldenhof 88 49 Koloniaal Werfdepot 89 50 De Olde Munte 90 51 Johanna Temming 92

SLAVERNIJVERLEDEN NL_p001_176_HT.indd 4

titel | title

paginanr. | page number

52 Familie van Vloten 53 Paul Christiaan Flu 54 Jacobus Capitein 55 Nicolaas Simon van Winter 56 De familie Charbon 57 Bord Plantage Crappahoek 58 Eduard Boode en Catharina Bourda 59 All in the Family 60 Opstand in Berbice (1763) 61 Anton de Kom 62 Elisabeth Samson 63 Cupido en Sideron 64 Cornelis van Sypesteyn 65 Groen van Prinsterer 66 Quasi en Kwame 67 Wange van Bali 68 Doop Maria-Zara Johanna Niabi 69 Piet Hein 70 Hugo de Groot 71 Economische hart, De Boompjes 72 Rotterdamse Vrouwenpetitie 73 VOC-magazijn 74 Wi Masanga 75 Slavernijmonument Rotterdam 76 Kleine Ruwenberg 77 Familie Wesselman 78 Wigbold Crommelin 79 Van Lanschot 80 Familie Bles 81 Abdijplein, Afrikanen in 1596 82 Slavernijmonument Middelburg, MCC 83 Equipagemeestershuis VOC 84 Dominee Smytegelt 85 Kapitein Credo 86 Buitenplaatsen Der Boede, Moesbosch 87 Fort Rammekens 88 Gebroeders Lampsinshuis 89 Fontein voor Betje Wolff-Bekker 90 St. Jacobskerk 91 Wereldtentoonstelling 1883 92 Vrede van Utrecht 1713 93 Nenijto 1928 94 Synode van Dordrecht 1618-1619 95 Vrede van Breda 1667 96 Dominee Picardt 97 Huize Arnichem 98 Paleis Het Loo 99 Huize Blankenberg 100 Nationaal Slavernijmonument

93 94 95 96 98 99 100 101 102 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 116 117 118 119 120 122 123 124 125 126 128 129 130 131 132 134 135 136 137 138 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149

24-02-19 14:27


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.