Page 1


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

1

WHERE

THEY

LIVE


EMBERRŐL,

KÖNYVRŐL

ABOUT

A

MAN,

ABOUT

A

BOOK

Ha hiszik, ha nem, életem során már rengeteg fotográfussal találkoztam. Ilyennel, olyannal, jóval, rosszal, felszínessel és alapossal, de Kiss Zsolthoz foghatóval még nem. Miért, miért nem, ne várják, hogy most elmondom, de ha megnézik ezt a könyvet, valamit talán megsejtenek belőle. Segítek annyit még, hogy felelevenítek néhány kis történetet a könyv készüléséről.

Évekkel

ezelőtt keresett meg a szerző, óriási tasak fotót szorongatva a hóna alatt, hogy azokból rakjak

össze egy könyvet. Nem nagy ügy gondoltam, nekem a fotókkal viszonyom van, ha kettesben maradok velük, előbb-utóbb megszólalnak és elmondják, ki hol szeretne lenni a könyvben, ki-ki mellé kívánkozik, honnan hova akarnak eljutni egy kiállításon, egy albumon belül. Ilyenkor nincs más dolgom, csak hallgatni rájuk, s az eredmény gyakran visszaigazolt. Elvállaltam. Megcsináltam. Elégedetten hátradőltem aztán a székemben, s vártam a vállveregetést. Várhattam. Mert Kiss Zsolt megköszönte, elvitte, ült rajta néhány hónapig, majd visszahozta és azt mondta, ő inkább olyan könyvet szeretne, amely különbözik az általa eddig látottaktól, és ezért azt találta ki, hogy azt a folyamatos, önmagába visszatérő mozgást, létezést, melynek nincs eleje és vége, csak menete, és ami szerinte Indiára oly jellemző, nos, ő azt szeretné a könyvével megmutatni. Jó, mondtam, értem a feladatot, átszerkesztettem. Majd aztán mégegyszer és mégegyszer. Rengeteg új képet kellett figyelembe vennem, kihagynom, betennem, mígnem egyszer azt éreztem, hogy elég, ezekből a képekből ennél jobb könyvet már nem tudok csinálni, legalábbis olyat, mely tükrözi az alkotó nem hétköznapi elvárásait. Ezt elmondtam Zsoltnak és akkor ő azt válaszolta, hogy inkább elmegy még egyszer Indiába, de azokat a képeket megfényképezi, amik még hiányoznak ahhoz, hogy teljesebb legyen. És azóta még kétszer kiment, és addig szekálta magát valamint a könyv készítésében közreműködő munkatársait, míg olyan nem lett képeiben, tördelésében, tipográfiájában, nyomásában, amilyennek ő akarta. De még ez sem biztos.

H át

ilyen Kiss Zsolt. Különös ember, különös könyv.

K i n c s e s K á r o l y , fo t ó m u ze o l ó g u s 2


EMBERRŐL,

KÖNYVRŐL

ABOUT

A

MAN,

ABOUT

A

BOOK

Believe it or not, during my lifetime I’ve met a lot of photographers. This type and that, good, bad, superficial and thorough. Yet I’ve never met a photographer like Zsolt Kiss. What do I mean? - do not expect me to tell you now, but if you’ll look through this book you will begin to understand. I will help you a little by recalling the story of how this book came to be.

Years ago the author came to me with an enormous pack of photos under his arm, asking me to put them together in book form. It’s not a big deal, I thought. After all I have a special relationship with photos. If I just stay alone with them, sooner or later they will speak to me. They will tell me who would like to be where in the book; who is longing to be next to who; and from where to where they would like to get, either at an exhibition or in an album. I do not need to do anything but listen to them and the end result will have justified me. I accepted it. And this is what I did. Afterward I leaned back in my chair with a great deal of satisfaction, waiting for the compliments. I could have. Zsolt Kiss took it and thanked me and then sat on it for a few months. Then he brought it back and said he had a different idea for his book. In his mind the continuous, circular motion which has no beginning or end but invariably marches on- which is so typical of India- well, that is what he would like to reveal with his book. Alright I said. I understand the task. I re-edited the book. And then again. And again. I had to consider plenty of new photos. I put them in, took them out, then put them back in again. Finally I had enough. I simply could not make a better book from these photos, or at least not one which would better reflect their creator’s not so run of the mill expectation. I relayed this to Zsolt. He replied that he would prefer to go back to India and take the photos which were missing in order to make the book a whole. Since this conversation Zsolt has been to India twice in search of the missing photos. He belabored himself and his colleagues (who helped to make the book) until finally the photos, arrangement, typography and press has turned out the way he wanted it. But then again, maybe not. Károly Kincses, photo museologist 3

This is Zsolt Kiss.


AZ

ÁRNYÉKOK

SZÍNEI

THE

COLOURS

OF

S H A D OW S

E ste nyolc óra volt, amikor megérkeztem Delhi repülőterére. Fülledt meleg és hatalmas embertömeg fogadott. Taxisok, árusok és kéregetők hadán kellett átverekedni magam. Az emberek, ha nem is agresszíven, de kitartóan, csoportosan követtek. Kicsit

rángatva-lökdösődve kínálták szolgáltatásaikat. Amíg a taxira vártam, körbeálltak és néztek. F él tíz körül elfoglaltam a szobám

és azonnal visszamentem az utcára. Omladozó házak, szemétkupacok, alvó emberek és kutyák között botorkáltam. A földön

fekvő gyermekek láttán sajátjaim jutottak eszembe. Mégiscsak jó helyre születtünk. Tehenek keresgettek valami ehetőt a szemét

között. Az utcai sütögetőkből áradó ínycsiklandozó illat, a nyilvános WC-k és a mindig égő füstölők különös, egyedi szaga hatott

át mindent. Visszatértem a szállodába, ahol a szobám mellett egy 20 év körüli fehér férfi állt, és üvöltve követelte, hogy térdeljek le előtte, mert ő Krisztus. Felzaklatva feküdtem le. Néztem a felettem imbolygó ventilátort. Az utcai árusok zajára és a szemembe sütő napfényre ébredtem. Ezek szerint eltöltöttem az első éjszakámat Indiában. Az utcán hömpölygő tömeg, a folyamatosan

dudáló, füstölő járművek kaotikus áradata jó ideig képesek voltak elfedni előlem az évezredek alatt kialakult rendet és felhalmozott

bölcsességet. Az idő múlásával azonban a tömeg békés emberekké szelídült, és lassacskán megláttam az „Árnyékok színei”-t.

Kiss Zsolt 2001. Amritszár, Deep Fotóstúdió

Zsolt Kiss 2001. Amritsar, Deep Photostudio


AZ

ÁRNYÉKOK

SZÍNEI

THE

COLOURS

OF

S H A D OW S

I t was 8 o’clock in the evening when I arrived at the airport in Delhi. I was astonished by the sultry heat and the huge crowd of people there. I had to fight my way through a host of taxi drivers, vendors and beggars. This crowd was following me, not

too aggressively but rather persistently, offering their services while pushing and pulling me a bit. While I waited for a taxi, they

stood around me staring. Around 9.30 I checked into my room, then immediately returned to the street. I was walking through

ghettos full of rubbish, sleeping people and dogs. Looking at the children lying on the ground, I could not help thinking of my

own children and the fact that they had been born into a quite different environment. Back on the street cows were looking for

something to eat among the waste. Everything was imbued with the delicious smell of street vendors’ food, the stink from public

toilets and the unique fragrance of burning incense. Returning to the hotel I was confronted by a white man in his 20s, who demanded that I should kneel down before him as he claimed to be Jesus Christ. I went to bed rather upset. Gazing at the spinning,

fluttering ventilator above me, I eventually fell into a deep slumber. I was awoken by the noise of street vendors and the sun

shining in my face. This was my first night in India. The tumultuous crowd in the street and the chaotic flooding of never ending

horns from fuming vehicles can blot out the established order and the accumulated wisdom of thousands of years for a while.

But with the passing of time the crowd softened into peaceful individuals and then slowly I began to see the ‘Colours of shadows.’

5


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

6

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

7

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

8

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

9

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

10

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

11

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

12

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

13

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

14

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

15

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

16

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

17

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

18

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

19

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

20

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

21

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

22

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

23

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

24

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

25

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

26

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

27

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

28

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

29

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

30

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

31

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

32

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

33

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

34

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

35

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

36

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

37

WHERE

THEY

LIVE


AKIK

HISZIK

•

THE

ONES

38

WHO

BELIEVE


AKIK

HISZIK

•

THE

ONES

39

WHO

BELIEVE


AKIK

HISZIK

•

THE

ONES

40

WHO

BELIEVE


AKIK

HISZIK

•

THE

ONES

41

WHO

BELIEVE


AKIK

HISZIK

•

THE

ONES

42

WHO

BELIEVE


AKIK

HISZIK

•

THE

ONES

43

WHO

BELIEVE


AKIK

HISZIK

•

THE

ONES

44

WHO

BELIEVE


AKIK

HISZIK

•

THE

ONES

45

WHO

BELIEVE


AKIK

HISZIK

•

THE

ONES

46

WHO

BELIEVE


AKIK

HISZIK

•

THE

ONES

47

WHO

BELIEVE


AKIK

HISZIK

•

THE

ONES

48

WHO

BELIEVE


AKIK

HISZIK

•

THE

ONES

49

WHO

BELIEVE


AKIK

HISZIK

•

THE

ONES

50

WHO

BELIEVE


AKIK

HISZIK

•

THE

ONES

51

WHO

BELIEVE


AKIK

HISZIK

•

THE

ONES

52

WHO

BELIEVE


AKIK

HISZIK

•

THE

ONES

53

WHO

BELIEVE


AKIK

HISZIK

•

THE

ONES

54

WHO

BELIEVE


AKIK

HISZIK

•

THE

ONES

55

WHO

BELIEVE


AKIK

HISZIK

•

THE

ONES

56

WHO

BELIEVE


AKIK

HISZIK

•

THE

ONES

57

WHO

BELIEVE


AKIK

HISZIK

•

THE

ONES

58

WHO

BELIEVE


AKIK

HISZIK

•

THE

ONES

59

WHO

BELIEVE


AKIK

HISZIK

•

THE

ONES

60

WHO

BELIEVE


AKIK

HISZIK

•

THE

ONES

61

WHO

BELIEVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

62

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

63

WHERE

THEY

LIVE


AKIK

OLTALMAZZÁK

THE

64

ONES

WHO

SHELTER


AKIK

OLTALMAZZÁK

THE

65

ONES

WHO

SHELTER


AKIK

OLTALMAZZÁK

THE

66

ONES

WHO

SHELTER


AKIK

OLTALMAZZÁK

THE

67

ONES

WHO

SHELTER


AKIK

OLTALMAZZÁK

THE

68

ONES

WHO

SHELTER


AKIK

OLTALMAZZÁK

THE

69

ONES

WHO

SHELTER


AKIK

OLTALMAZZÁK

THE

70

ONES

WHO

SHELTER


AKIK

OLTALMAZZÁK

THE

71

ONES

WHO

SHELTER


AKIK

OLTALMAZZÁK

THE

72

ONES

WHO

SHELTER


AKIK

OLTALMAZZÁK

THE

73

ONES

WHO

SHELTER


AKIK

OLTALMAZZÁK

THE

74

ONES

WHO

SHELTER


AKIK

OLTALMAZZÁK

THE

75

ONES

WHO

SHELTER


AKIK

OLTALMAZZÁK

THE

76

ONES

WHO

SHELTER


AKIK

OLTALMAZZÁK

THE

77

ONES

WHO

SHELTER


AKIK

OLTALMAZZÁK

THE

78

ONES

WHO

SHELTER


AKIK

OLTALMAZZÁK

THE

79

ONES

WHO

SHELTER


AKIK

OLTALMAZZÁK

THE

80

ONES

WHO

SHELTER


AKIK

OLTALMAZZÁK

THE

81

ONES

WHO

SHELTER


AKIK

OLTALMAZZÁK

THE

82

ONES

WHO

SHELTER


AKIK

OLTALMAZZÁK

THE

83

ONES

WHO

SHELTER


AKIK

OLTALMAZZÁK

THE

84

ONES

WHO

SHELTER


AKIK

OLTALMAZZÁK

THE

85

ONES

WHO

SHELTER


AKIK

OLTALMAZZÁK

THE

86

ONES

WHO

SHELTER


AKIK

OLTALMAZZÁK

THE

87

ONES

WHO

SHELTER


AKIK

OLTALMAZZÁK

THE

88

ONES

WHO

SHELTER


AKIK

OLTALMAZZÁK

THE

89

ONES

WHO

SHELTER


AKIK

OLTALMAZZÁK

THE

90

ONES

WHO

SHELTER


AKIK

OLTALMAZZÁK

THE

91

ONES

WHO

SHELTER


AKIK

OLTALMAZZÁK

THE

92

ONES

WHO

SHELTER


AKIK

OLTALMAZZÁK

THE

93

ONES

WHO

SHELTER


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

94

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

95

WHERE

THEY

LIVE


AHOGY

ÁLMODJÁK

THE

96

WAY

THEY

DREAM


AHOGY

ÁLMODJÁK

THE

97

WAY

THEY

DREAM


AHOGY

ÁLMODJÁK

THE

98

WAY

THEY

DREAM


AHOGY

ÁLMODJÁK

THE

99

WAY

THEY

DREAM


AHOGY

ÁLMODJÁK

THE

WAY

THEY

DREAM


AHOGY

ÁLMODJÁK

THE

WAY

THEY

DREAM


AHOGY

ÁLMODJÁK

THE

WAY

THEY

DREAM


AHOGY

ÁLMODJÁK

THE

WAY

THEY

DREAM


AHOGY

ÁLMODJÁK

THE

WAY

THEY

DREAM


AHOGY

ÁLMODJÁK

THE

WAY

THEY

DREAM


AHOGY

ÁLMODJÁK

THE

WAY

THEY

DREAM


AHOGY

ÁLMODJÁK

THE

WAY

THEY

DREAM


AHOGY

ÁLMODJÁK

THE

WAY

THEY

DREAM


AHOGY

ÁLMODJÁK

THE

WAY

THEY

DREAM


AHOGY

ÁLMODJÁK

THE

WAY

THEY

DREAM


AHOGY

ÁLMODJÁK

THE

WAY

THEY

DREAM


AHOGY

ÁLMODJÁK

THE

WAY

THEY

DREAM


AHOGY

ÁLMODJÁK

THE

WAY

THEY

DREAM


AHOGY

ÁLMODJÁK

THE

WAY

THEY

DREAM


AHOGY

ÁLMODJÁK

THE

WAY

THEY

DREAM


AHOGY

ÁLMODJÁK

THE

WAY

THEY

DREAM


AHOGY

ÁLMODJÁK

THE

WAY

THEY

DREAM


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

11 8

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

11 9

WHERE

THEY

LIVE


AKIK

VÉDELMEZIK

THE

ONES

WHO

DEFEND


AKIK

VÉDELMEZIK

THE

ONES

WHO

DEFEND


AKIK

VÉDELMEZIK

THE

ONES

WHO

DEFEND


AKIK

VÉDELMEZIK

THE

ONES

WHO

DEFEND


AKIK

VÉDELMEZIK

THE

ONES

WHO

DEFEND


AKIK

VÉDELMEZIK

THE

ONES

WHO

DEFEND


AKIK

VÉDELMEZIK

THE

ONES

WHO

DEFEND


AKIK

VÉDELMEZIK

THE

ONES

WHO

DEFEND


AKIK

VÉDELMEZIK

THE

ONES

WHO

DEFEND


AKIK

VÉDELMEZIK

THE

ONES

WHO

DEFEND


AKIK

VÉDELMEZIK

THE

ONES

WHO

DEFEND


AKIK

VÉDELMEZIK

THE

ONES

WHO

DEFEND


AKIK

VÉDELMEZIK

THE

ONES

WHO

DEFEND


AKIK

VÉDELMEZIK

THE

ONES

WHO

DEFEND


AKIK

VÉDELMEZIK

THE

ONES

WHO

DEFEND


AKIK

VÉDELMEZIK

THE

ONES

WHO

DEFEND


AKIK

VÉDELMEZIK

THE

ONES

WHO

DEFEND


AKIK

VÉDELMEZIK

THE

ONES

WHO

DEFEND


AKIK

VÉDELMEZIK

THE

ONES

WHO

DEFEND


AKIK

VÉDELMEZIK

THE

ONES

WHO

DEFEND


AKIK

VÉDELMEZIK

THE

ONES

WHO

DEFEND


AKIK

VÉDELMEZIK

THE

ONES

WHO

DEFEND


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

14 2

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

14 3

WHERE

THEY

LIVE


AHOGY

MEGTISZTULNAK

•

THE

WAY

THEY

ARE

CLEANED


AHOGY

MEGTISZTULNAK

•

THE

WAY

THEY

ARE

CLEANED


AHOGY

MEGTISZTULNAK

•

THE

WAY

THEY

ARE

CLEANED


AHOGY

MEGTISZTULNAK

•

THE

WAY

THEY

ARE

CLEANED


AHOGY

MEGTISZTULNAK

•

THE

WAY

THEY

ARE

CLEANED


AHOGY

MEGTISZTULNAK

•

THE

WAY

THEY

ARE

CLEANED


AHOGY

MEGTISZTULNAK

•

THE

WAY

THEY

ARE

CLEANED


AHOGY

MEGTISZTULNAK

•

THE

WAY

THEY

ARE

CLEANED


AHOGY

MEGTISZTULNAK

•

THE

WAY

THEY

ARE

CLEANED


AHOGY

MEGTISZTULNAK

•

THE

WAY

THEY

ARE

CLEANED


AHOGY

MEGTISZTULNAK

•

THE

WAY

THEY

ARE

CLEANED


AHOGY

MEGTISZTULNAK

•

THE

WAY

THEY

ARE

CLEANED


AHOGY

MEGTISZTULNAK

•

THE

WAY

THEY

ARE

CLEANED


AHOGY

MEGTISZTULNAK

•

THE

WAY

THEY

ARE

CLEANED


AHOGY

MEGTISZTULNAK

•

THE

WAY

THEY

ARE

CLEANED


AHOGY

MEGTISZTULNAK

•

THE

WAY

THEY

ARE

CLEANED


AHOGY

MEGTISZTULNAK

•

THE

WAY

THEY

ARE

CLEANED


AHOGY

MEGTISZTULNAK

•

THE

WAY

THEY

ARE

CLEANED


AHOGY

MEGTISZTULNAK

•

THE

WAY

THEY

ARE

CLEANED


AHOGY

MEGTISZTULNAK

•

THE

WAY

THEY

ARE

CLEANED


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

16 4

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

16 5

WHERE

THEY

LIVE


AHOGY

ÁRUSÍTJÁK

THE

WAY

THEY

MARKET


AHOGY

ÁRUSÍTJÁK

THE

WAY

THEY

MARKET


AHOGY

ÁRUSÍTJÁK

THE

WAY

THEY

MARKET


AHOGY

ÁRUSÍTJÁK

THE

WAY

THEY

MARKET


AHOGY

ÁRUSÍTJÁK

THE

WAY

THEY

MARKET


AHOGY

ÁRUSÍTJÁK

THE

WAY

THEY

MARKET


AHOGY

ÁRUSÍTJÁK

THE

WAY

THEY

MARKET


AHOGY

ÁRUSÍTJÁK

THE

WAY

THEY

MARKET


AHOGY

ÁRUSÍTJÁK

THE

WAY

THEY

MARKET


AHOGY

ÁRUSÍTJÁK

THE

WAY

THEY

MARKET


AHOGY

ÁRUSÍTJÁK

THE

WAY

THEY

MARKET


AHOGY

ÁRUSÍTJÁK

THE

WAY

THEY

MARKET


AHOGY

ÁRUSÍTJÁK

THE

WAY

THEY

MARKET


AHOGY

ÁRUSÍTJÁK

THE

WAY

THEY

MARKET


AHOGY

ÁRUSÍTJÁK

THE

WAY

THEY

MARKET


AHOGY

ÁRUSÍTJÁK

THE

WAY

THEY

MARKET


AHOGY

ÁRUSÍTJÁK

THE

WAY

THEY

MARKET


AHOGY

ÁRUSÍTJÁK

THE

WAY

THEY

MARKET


AHOGY

ÁRUSÍTJÁK

THE

WAY

THEY

MARKET


AHOGY

ÁRUSÍTJÁK

THE

WAY

THEY

MARKET


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

18 6

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

18 7

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

20 8

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

20 9

WHERE

THEY

LIVE


AKIK

TOVÁBBVISZIK

THE

ONES

WHO

CARRY

ON


AKIK

TOVÁBBVISZIK

THE

ONES

WHO

CARRY

ON


AKIK

TOVÁBBVISZIK

THE

ONES

WHO

CARRY

ON


AKIK

TOVÁBBVISZIK

THE

ONES

WHO

CARRY

ON


AKIK

TOVÁBBVISZIK

THE

ONES

WHO

CARRY

ON


AKIK

TOVÁBBVISZIK

THE

ONES

WHO

CARRY

ON


AKIK

TOVÁBBVISZIK

THE

ONES

WHO

CARRY

ON


AKIK

TOVÁBBVISZIK

THE

ONES

WHO

CARRY

ON


AKIK

TOVÁBBVISZIK

THE

ONES

WHO

CARRY

ON


AKIK

TOVÁBBVISZIK

THE

ONES

WHO

CARRY

ON


AKIK

TOVÁBBVISZIK

THE

ONES

WHO

CARRY

ON


AKIK

TOVÁBBVISZIK

THE

ONES

WHO

CARRY

ON


AKIK

TOVÁBBVISZIK

THE

ONES

WHO

CARRY

ON


AKIK

TOVÁBBVISZIK

THE

ONES

WHO

CARRY

ON


AKIK

TOVÁBBVISZIK

THE

ONES

WHO

CARRY

ON


AKIK

TOVÁBBVISZIK

THE

ONES

WHO

CARRY

ON


AKIK

TOVÁBBVISZIK

THE

ONES

WHO

CARRY

ON


AKIK

TOVÁBBVISZIK

THE

ONES

WHO

CARRY

ON


AKIK

TOVÁBBVISZIK

THE

ONES

WHO

CARRY

ON


AKIK

TOVÁBBVISZIK

THE

ONES

WHO

CARRY

ON


AKIK

TOVÁBBVISZIK

THE

ONES

WHO

CARRY

ON


AKIK

TOVÁBBVISZIK

THE

ONES

WHO

CARRY

ON


AKIK

TOVÁBBVISZIK

THE

ONES

WHO

CARRY

ON


AKIK

TOVÁBBVISZIK

THE

ONES

WHO

CARRY

ON


AKIK

TOVÁBBVISZIK

THE

ONES

WHO

CARRY

ON


AKIK

TOVÁBBVISZIK

THE

ONES

WHO

CARRY

ON


AKIK

TOVÁBBVISZIK

THE

ONES

WHO

CARRY

ON


AKIK

TOVÁBBVISZIK

THE

ONES

WHO

CARRY

ON


AKIK

TOVÁBBVISZIK

THE

ONES

WHO

CARRY

ON


AKIK

TOVÁBBVISZIK

THE

ONES

WHO

CARRY

ON


AKIK

TOVÁBBVISZIK

THE

ONES

WHO

CARRY

ON


AKIK

TOVÁBBVISZIK

THE

ONES

WHO

CARRY

ON


AKIK

TOVÁBBVISZIK

THE

ONES

WHO

CARRY

ON


AKIK

TOVÁBBVISZIK

THE

ONES

WHO

CARRY

ON


AKIK

TOVÁBBVISZIK

THE

ONES

WHO

CARRY

ON


AKIK

TOVÁBBVISZIK

THE

ONES

WHO

CARRY

ON


Kintlétem

végén megértettem, hogy aminek egy rövid ideig a részese voltam, az egy máshol nem létező, szilárd értékrenden

nyugvó ősi világ. Sok kísérletet tettek már a „civilizálására”, de ez ideig szerencsére eredménytelenül.

Ma

a műholdas

televíziózás és a turisták egyre nagyobb száma (amelyeknek én is egyike voltam és leszek) talán nagyobb veszélyt rejtenek,

mint a gyarmatosítás. Felkavaró képek, idegen értékek és érzelmek áradata zúdul az erre felkészületlen emberekre.

Mégis

remélem, hogy ez a nép ezt a kihívást is túléli, és évszázadok múltán is örök értékeket mutat nekünk INDIA.

By the end of my stay there, I realized that the world I could have been a part of – at least for a little while- was an ancient world built upon solid values which cannot be found anywhere else. There have been many attempts to civilize this world

(mostly by military force) but fortunately till now without any success.

Today

however, satellite broadcasting, coupled

with a growing number of tourists (I was one of them), may present an even more serious danger than did colonization

by ushering in a flood of upsetting images and strange values, which these people are unprepared for.

Yet

it is my hope

that this nation will survive even this challenge and will be able to transmit to the world timeless values centuries from now.


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

24 8

WHERE

THEY

LIVE


AHOL

LEÉLIK

THE

P L AC E

WHERE

THEY

LIVE

A képeken nem módosítottam. A feldolgozatlan teljes képkockát, a felvétel helyével és idejével, a következőkben találja: I did not modify the photos. The complete and original frames, with the place and time of exposure, can be found in the following:

24 9


DZSODPÚR, 2001 JODHPUR, 2001

DZSODPÚR, 2001 JODHPUR, 2001

DELHI, 2001 DELHI, 2001

DZSÁJPÚR, 2002 JAIPUR, 2002

DÉVPRÁJÁG, 2002 DEVPRAJAG, 2002

DÉVPRÁJÁG, 2002 DEVPRAJAG, 2002

AGRA, 2000 AGRA, 2000

AGRA, 2001 AGRA, 2001

DZSÁJPÚR, 2002 JAIPUR, 2002

DZSODPÚR, 2001 JODHPUR, 2001

DZSODPÚR, 2001 JODHPUR, 2001

DZSODPÚR, 2001 JODHPUR, 2001

AMBÍR, 2001 AMBIR, 2001

DZSODPÚR, 2001 JODHPUR, 2001

JAMUNA 2002 JAMUNA 2002

JAMUNA 2002 JAMUNA 2002


DZSÁJPÚR, 2002 JAIPUR, 2002

AGRA, 2000 AGRA, 2000

DELHI, 2002 DELHI, 2002

RADZSÁSZTÁN, 2001 RAJASTHAN, 2001

AMBÍR, 2001 AMBIR, 2001

DZSODPÚR, 2001 JODHPUR, 2001

DELHI 2000 DELHI 2000

PURI 2005 PURI 2005

DZSÁJPÚR, 2002 JAIPUR, 2002

RÁDHA-KUND, 2002 RADHAKUND, 2002

KALKUTTA 2005 CALCUTTA 2005

PURI 2005 PURI 2005

DELHI, 2001 DELHI, 2001

DZSÁJPÚR, 2002 JAIPUR, 2002

ADZSMER, 2001 AJMER, 2001

DELHI, 2001 DELHI, 2001


DELHI, 2002 DELHI, 2002

AMRITSZÁR, 2001 AMRITSAR, 2001

AMRITSZÁR, 2001 AMRITSAR, 2001

DELHI, 2000 DELHI, 2000

AMRITSZÁR, 2001 AMRITSAR, 2001

AMRITSZÁR, 2001 AMRITSAR, 2001

PURI, 2005 PURI, 2005

PURI, 2005 PURI, 2005

PURI, 2005 PURI, 2005

SZARNAT, 2000 SARNATH, 2000

DZSÁJPÚR, 2002 JAIPUR, 2002

RISIKES, 2002 RISHIKES, 2002

NRISIMÁPÁLI, 2005 NRISIMAPALI, 2005

TIRUKARUKUNDRÁM, 2005 TIRUKARUKUNDRAM, 2005

FARIDABAD, 2005 FARIDABAD, 2005

BESNOK, 2001 BESHNOK, 2001


MAJAPUR, 2005 MAJAPUR, 2005

MAJAPUR, 2005 MAJAPUR, 2005

DELHI, 2001 DELHI, 2001

DELHI, 2001 DELHI, 2001

DZSODPÚR, 2001 JODHPUR, 2001

DELHI, 2000 DELHI, 2000

AMRITSZÁR, 2001 AMRITSAR, 2001

TIRUKARUKUNDRÁM, 2005 TIRUKARUKUNDRAM, 2005

AGRA, 2001 AGRA, 2001

DELHI, 2001 DELHI, 2001

PURI, 2005 PURI, 2005

AMRITSZÁR, 2001 AMRITSAR, 2001

KALKUTTA, 2005 CALCUTTA, 2005

DELHI, 2001 DELHI, 2001

PURI, 2005 PURI, 2005

VRINDÁVÁN, 2005 VRINDAVAN, 2005


NRISIMÁPÁLI, 2005 NRISIMAPALI, 2005

DELHI, 2001 DELHI, 2001

DZSODPÚR, 2001 JODHPUR, 2001

AMRITSZÁR, 2001 AMRITSAR, 2001

AMBÍR, 2000 AMBIR, 2000

AGRA, 2001 AGRA, 2001

DZSODPÚR, 2001 JODHPUR, 2001

DZSODPÚR, 2001 JODHPUR, 2001

DZSODPÚR, 2001 JODHPUR, 2001

DZSODPÚR, 2001 JODHPUR, 2001

RÁDHA-KUND, 2002 RADHAKUND, 2002

VRINDÁVÁN, 2002 VRINDAVAN, 2002

DZSÁJPÚR, 2002 JAIPUR, 2002

DZSÁJPÚR, 2002 JAIPUR, 2002

RÁDZSASZTÁN, 2001 RAJASTHAN, 2001

RÁDZSASZTÁN, 2001 RAJASTHAN, 2001


RÁDZSASZTÁN, 2001 RAJAHSTAN, 2001

RÁDHA-KUND, 2002 RADHAKUND, 2002

DELHI, 2001 DELHI, 2001

DELHI, 2002 DELHI, 2002

DELHI, 2001 DELHI, 2001

DZSÁJPÚR, 2001 JAIPUR, 2001

DELHI, 2002 DELHI, 2002

DZSÁJPÚR, 2001 JAIPUR, 2001

ADZSMER, 2001 AJMER, 2001

DELHI, 2001 DELHI, 2001

BIKANER, 2001 BIKANER, 2001

DZSÁJPÚR, 2001 JAIPUR, 2001

VRINDÁVÁN, 2005 VRINDAVAN, 2005

RÁDHA-KUND, 2002 RADHAKUND, 2002

DZSÁJPÚR, 2001 JAIPUR, 2001

DZSÁJPÚR, 2001 JAIPUR, 2001


AMRITSZÁR, 2001 AMRITSAR, 2001

DELHI, 2001 DELHI, 2001

KALKUTTA, 2005 CALCUTTA, 2005

BIKANER, 2001 BIKANER, 2001

DELHI, 2001 DELHI, 2001

AMRITSZÁR, 2001 AMRITSAR, 2001

DELHI, 2002 DELHI, 2002

DZSÁJPÚR, 2002 JAIPUR, 2002

GVALIOR, 2000 GWALIOR, 2000

DZSÁJPÚR, 2002 JAIPUR, 2002

DELHI, 2001 DELHI, 2001

MAT, 2002 MAT, 2002

DZSÁJPÚR, 2000 JAIPUR, 2000

AMBÍR, 2001 AMBIR, 2001

DELHI, 2000 DELHI, 2000

AMRITSZÁR, 2001 AMRITSAR, 2001


DELHI, 2001 DELHI, 2001

DZSÁJPÚR, 2002 JAIPUR, 2002

BESNOK, 2001 BESHNOK, 2001

AMRITSZÁR, 2001 AMRITSAR, 2001

AMRITSZÁR, 2001 AMRITSAR, 2001

AMBÍR, 2001 AMBIR, 2001

DZSODPÚR, 2001 JODHPUR, 2001

DELHI, 2001 DELHI, 2001

PURI, 2005 PURI, 2005

RÁDHA-KUND, 2002 RADHAKUND, 2002

DELHI, 2005 DELHI, 2005

PURI, 2005 PURI, 2005

KALINGA, 2005 KALINGA, 2005

AMRITSZÁR, 2001 AMRITSAR, 2001

GANGESZ, 2002 GANGES, 2002

MATURA, 2002 MATHURA, 2002


DELHI, 2005 DELHI, 2005

VÁRÁNÁSZI, 2000 BENARES, 2000

VÁRÁNÁSZI, 2000 BENARES, 2000

VÁRÁNÁSZI, 2000 BENARES, 2000

VÁRÁNÁSZI, 2000 BENARES, 2000

VÁRÁNÁSZI, 2000 BENARES, 2000

AGRA, 2001 AGRA, 2001

DELHI, 2001 DELHI, 2001

AMRITSZÁR, 2001 AMRITSAR, 2001

AMRITSZÁR,2001 AMRITSAR,2001

DELHI, 2001 DELHI, 2001

VÁRÁNÁSZI, 2000 BENARES, 2000

DELHI, 2001 DELHI, 2001

DELHI, 2005 DELHI, 2005

VRINDÁVÁN, 2002 VRINDAVAN, 2002

VÁRÁNÁSZI, 2000 BENARES, 2000


VÁRÁNÁSZI, 2000 BENARES, 2000

VÁRÁNÁSZI, 2000 BENARES, 2000

VÁRÁNÁSZI, 2000 BENARES, 2000

AGRA, 2000 AGRA, 2000

AGRA, 2001 AGRA, 2001

NAVADVIPA, 2005 NAVADVIPA, 2005

BUBANÉSVÁR, 2005 BHUBANESWAR, 2005

DELHI, 2001 DELHI, 2001

AMRITSZÁR, 2001 AMRITSAR, 2001

DELHI, 2005 DELHI, 2005

AMBIR, 2000 AMBIR, 2000

DELHI, 2000 DELHI, 2000

DELHI, 2002 DELHI, 2002

DELHI, 2002 DELHI, 2002

DELHI, 2001 DELHI, 2001

DZSÁJPÚR, 2002 JAIPUR, 2002


DELHI, 2002 DELHI, 2002

CSENNÁJ, 2005 MADRAS, 2005

PUSKÁR, 2001 PUSHKAR, 2001

DZSÁJPÚR, 2001 JAIPUR, 2001

BENÁRESZ, 2000 BENARES, 2000

KALKUTTA, 2005 CALCUTTA, 2005

DZSODPÚR, 2001 JODHPUR, 2001

DZSODPÚR, 2001 JODHPUR, 2001

VRINDAVAN, 2005 VRINDAVAN, 2005

AGRA, 2001 AGRA, 2001

RÁDHA-KUND, 2002 RADHAKUND, 2002

DZSÁJPÚR, 2002 JAIPUR, 2002

DZSÁJPÚR, 2002 JAIPUR, 2002

AMBÍR, 2000 AMBIR, 2000

DELHI, 2002 DELHI, 2002

AMRITSZÁR, 2001 AMRITSAR, 2001


AMRITSZÁR, 2001 AMRITSAR, 2001

AMRITSZÁR, 2001 AMRITSAR, 2001

DELHI, 2005 DELHI, 2005

BUBANÉSVÁR, 2005 BHUBANESWAR, 2005

AMBÍR, 2001 AMBIR, 2001

TIRUKARUKUNDRÁM, 2005 TIRUKARUKUNDRAM, 2005

PURI, 2005 PURI, 2005

VÁRÁNÁSZI, 2000 BENARES, 2000

DELHI, 2001 DELHI, 2001

DELHI, 2001 DELHI, 2001

RISIKES, 2002 RISHIKES, 2002

AGRA, 2000 AGRA, 2000

BIKANER, 2001 BIKANER, 2001

AGRA, 2001 AGRA, 2001

AMRITSZÁR, 2001 AMRITSAR, 2001

AGRA, 2001 AGRA, 2001


DZSÁJPÚR, 2005 JAIPUR, 2005

DELHI, 2005 DELHI, 2005

DZSODPÚR, 2001 JODHPUR, 2001

DELHI, 2005 DELHI, 2005

RÁDHA-KUND, 2002 RADHAKUND, 2002

PURI, 2005 PURI, 2005

PURI, 2005 PURI, 2005

DZSÁJPÚR, 2001 JAIPUR, 2001

PURI, 2005 PURI, 2005

PURI, 2005 PURI, 2005

MAT, 2002 MAT, 2002

MAT, 2002 MAT, 2002

RÁDHA-KUND, 2002 RADHAKUND, 2002

RÁDHA-KUND, 2002 RADHAKUND, 2002

RÁDHA-KUND, 2002 RADHAKUND, 2002

RÁDHA-KUND, 2002 RADHAKUND, 2002


AMRITSZÁR, 2001 AMRITSAR, 2001

RADZSASZTÁN, 2001 RAJAHSTAN, 2001

DZSODPÚR, 2001 JODHPUR, 2001

DZSODPÚR, 2001 JODHPUR, 2001

PURI, 2005 PURI, 2005

PURI, 2005 PURI, 2005

AMRITSZÁR, 2001 AMRITSAR, 2001

AMRITSZÁR, 2001 AMRITSAR, 2001

DZSÁJPÚR, 2005 JAIPUR, 2005

PURI, 2005 PURI, 2005

RÁDHA-KUND, 2002 RADHAKUND, 2002

MAT, 2002 MAT, 2002

PURI, 2005 PURI, 2005

AGRA, 2001 AGRA, 2001

AGRA, 2001 AGRA, 2001

GVALIOR, 2000 GWALIOR, 2000


Csáky Lajos bátorítása nélkül eszembe sem jutott volna, hogy albumba rendezzem (rendezzük) a képeket. Nyúl E. Gábor lelkesedése és ötletei segítettek az induláskor. Boldog vagyok, hogy Ágh Andrással még a könyv nyomtatása előtt megismerkedtem. A tartalmi és technikai előkészítésben legnagyobb segítségemre „Laborfalvi” Gömöri Róza volt. Köszönöm mindannyiótoknak! Feleségem, Dugár Katinka négyszer engedett el Indiába, és négyszer vissza az otthonunkba. Később a magyar és az angol szöveg formálásában is segítségemre volt. Neked külön köszönöm. Képszerkesztő: Kincses Károly, tipográfus: Farkas Antal jama, angol fordítás: Puskás Adri, Mark A. Brisendine és Brisendine Tücsi, nyomdai előkészítés: Raster Stúdió, Kecskemét, nyomdai munkák: Demax Művek, Budapest. Kiadja: Magyar Fotográfiai Múzeum Ahol a 4. oldalán látható portré készült.

Deep Fotóstúdió,

Deep Photostudio,

Amritszár

Amritsar The place where the portrait on page 4 was taken.

Without Lajos Csáky’s encouragement it would not have occured to me to arrange the photos into an album. I was aided by Gábor E. Nyúl’s enthusiasm and ideas from the start. I am really glad that I could get to know András Ágh before the printing of this book. Róza “Laborfalvi” Gömöri was my biggest help in the arrangement of the content and in the technical preparation. I thank all of you. My wife, Katinka Dugár let me go to India four times and then she let me come home! Later she was also involved in the formation of the Hungarian and English text of the book. A special thanks to her for this help. Editor: Károly Kincses, typographer: jama Antal Farkas, the English translation: Adri Puskás, Mark A. Brisendine and Tücsi Brisendine, prepress: Raster Studio, Kecskemét, printing: Demax Művek, Budapest. Published by: Hungarian Museum of Photography ISBN 978-963-8383-79-2

India  

Az árnyékok színei. The colours of shadows.

India  

Az árnyékok színei. The colours of shadows.

Advertisement