Page 1

FEBRUAR 2014 TIL AUGUST 2014

Margrethekirken byder dig velkommen til: mi ko g a n nc r d d i e k e ert st on k for r er æ fir v t kor m iv t a an e kr gudstjenester de r cafékirke udflugter legestue og meget mere

Margrethekirken ◆ Kirsebærhaven 10 ◆ Valby ◆ www.margrethesogn.dk ◆ Mød os på facebook på Johannes Døber - Margrethe pastorat


Søndag den 2. marts kl.10.00

Pitaog familiegudstjenester

Fastelavnsgudstjeneste

Det er altid sjovt at klæde sig ud, og især når det er fastelavn, så find klæd-ud-tøjet frem og kom til familiegudstjeneste, hvor der er plads til både store og små. Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden, og så slutter vi dagen af med fastelavnsboller og varm kakao.

Torsdag den 10. april kl. 17.00 Påskepitagudstjeneste

Påsken er en af kirkens store højtider, men hvorfor holder vi overhoved påske? Det skal vi høre meget mere om ved denne børnegudstjeneste, hvor også både kirkens børnekor og minikonfirmander deltager. Efter gudstjenesten går vi ned i krypten og spiser sammen. Pris for spisning: 20 kr. for voksne, 10 kr. for børn.

Torsdag den 19. juni kl. 17.00 Minikonfirmandafslutning

Ved denne gudstjeneste siger vi farvel til forårets hold af minikonfirmander, men alle er velkomne til at deltage i gudstjenesten. Bagefter vil der være en lille reception til ære for minikonfirmanderne, hvor vi bl.a. udstiller billeder fra forløbet.

SpirreVipkoret

Børnekor og SpirreVip koret

(5-7 år) Bliver oprettet hvis der er børn nok til det. Kontakt Gulli Odsbøl: Mobil: 61 22 17 11 Mail: organist.margrethekirken@gmail.com.

Børnekor

(8-9 år) korprøver mandage kl. 16.15 – 17.00. Den første korprøve hver måned er åben.


Musikalsk legestue

Onsdage kl. 10.15 – 11.45 Musik for børn (1 - 4 år) i krypten kl. 10.30 Musik for babyer (0-1 år) i sideskibet kl. 11.05 Ingen tilmelding. Ingen deltagerbetaling. Vi følger i store træk skolernes fridage og ferier.

Kontaktperson: Maibritt Iversen, Tlf 61 20 40 05 Email: margrethe2500@gmail.com.

Gudstjenester i forbindelse med Musikalsk Legestue:

To gange i løbet af foråret 2014 holder vi gudstjeneste i forbindelse med kirkens musikalske legestue. Gudstjenesten foregår i kirkerummet. Vi henter elementer fra krypten op i kirken og holder en lille gudstjeneste. Bagefter går vi ned i krypten og leger og hygger, som vi plejer: Onsdag den 9. april kl.10.30: Påske i kirken Onsdag den 25. juni kl.10.30: Sommerafslutningsgudstjeneste.

Minikonfirmand Minikonfirmand for børn i 3. klasse: Er minikonfirmand noget for dig? At være minikonfirmand er at gå i en slags børneklub i kirken, hvor vi igennem historier, bevægelse, samtale, sange og lege lærer om kristendom og kirke på en sjov måde. Vi mødes hver torsdag kl.13.45-15.15 i Margrethekirken. Det er gratis at blive minikonfirmand. Du behøver heller ikke at være døbt. Du skal bare have lyst til at komme herhen og lære noget om kirke og kristendom. For yderligere information om forløbet, se hjemmesiden og facebook.


Ad Hoc Kor

Ad Hoc Kor øver i forhold til projekter: Projekter i 2014 i perioden januar - maj: Fængslende korsang: Korprøver kl. 15.00 – 16.15 på følgende lørdage: 25. januar samt 1., 8. og 15. februar. Derefter besøger vi det grønlandske fangekor. Mere info følger.

Sommerkoncert med kirkens kor: Korprøver kl. 15.00 – 16.15 på følgende lørdage: 26. april samt 3., 10. og 17. maj. Koncert søndag den 25. maj kl. 15.00 Vi deltager i kirkens sommerkoncert sammen med Børnekoret, Højmessekoret og særligt indkaldte sangere. Tilmelding til Gulli Odsbøl: Mobil: 61 22 17 11 Mail: organist.margrethekirken@gmail.com.

Særlige Gudstjenester

Udover gudstjenester søndag formiddag byder Margrethekirken også på en række anderledes gudstjenesteformer:

Søndag den 2. februar kl. 16.00 - 17.30 Vi fejrer Kyndelmisse. Fra kl. 16.00 serverer vi pandekager i krypten, og kl. 17.00 holder vi kyndelmissegudstjeneste i kirken.

Gudstjenester i påsken Igen i år holder vi fælles gudstjenester med Johannes Døbers Kirke fra Palmesøndag til 2. påskedag. Program kan fås i kirken fra 1. april.


Cafékirken

Nyt tiltag i Margrethekirken. Cafékirken får hver gang besøg af en spændende person, som har gjort sig overvejelser indenfor et aktuelt emne. Der tages udgangspunkt i emner som du enten allerede vil kunne genkende fra dit eget liv eller i emner, som du ikke tidligere har givet eftertanke. Cafékirken afsluttes med en kort gudstjeneste kl. 12.30.

Lørdag 22. februar kl. 11.00 – 13.00

Hvornår kan jeg sige om mig selv, at jeg er troende eller kristen? Er det at være kristen eller troende at kunne acceptere den kristne trosbekendelse, eller er det at være i en altid bevægelig relation til Jesus Kristus? Ved dette arrangement vil vi gennem oplæg, samtale og praktisk øvelse prøve at nærme os et svar på disse vigtige spørgsmål. Ved Niels Underbjerg, præst.

Lørdag 22. marts kl. 11.00 – 13.00

Omsorgsfulde relationer. I Bibelen møder vi nøgleord såsom RIGTIGT, FORKERT, GODT og ONDT. Hvilken betydning får disse bedømmelser i den mellemmenneskelige relation? Ved Kristiane Korf, jurist og Anniliva Lemke, præst.

Lørdag 24. maj kl. 11.00 – 13.00

Oplægsholder er endnu ikke fastlagt, men Cafékirke er som altid for hele familien. Der serveres lidt lækkert at spise. De voksne får et input til eftertanke mens der er en aktivitet for børnene. Husk at det er gratis. Vi glæder os til at se jer.

Lørdag 23. august kl. 11.00 – 13.00 Cafékirken starter op efter sommerferien med brunch og oplæg. Se program på Margrethekirkens hjemmeside.

Folkekirkens Nødhjælp afholder SOGNEINDSAMLING Søndag den 9. marts 2014 kl. 12.00. Kom og vælg den rute, du gerne vil samle ind på. Se flere informationer på hjemmesiden.


Morgen gudstjenester

Den 3. torsdag i hver måned holder vi en kort gudstjeneste i kirken. Derefter drikker vi kaffe og får besøg af en, der vil fortælle. Der er gratis adgang.

Torsdag 20. februar kl. 10.00

Musikquiz ved Gulli Odsbøl

Kom og gæt med, når Gulli leder os gennem en sjov musikquiz.

Torsdag 20. marts kl. 10.00 Evergreens ved Lise Burfeldt og Gulli Odsbøl

De underholder med et program, der byder på populære melodier af blandt andre Kai Normann Andersen, Sophus Andersen og Max Reger.

Torsdag 24. april kl. 10.00

Billedforedrag om Armenien

Peter Heinsen fortæller om og viser billeder fra en spændende rejse til Armenien. Der vil bl.a. blive fortalt om Armeniens historie, om deres klostre og kirker og ikke mindst om det berømte bjerg, hvor Noah ifølge Bibelen strandede med sin ark.

Torsdag 22. maj kl. 10.00

Tyskerne indtager gården

Et spændende foredrag af Edith Christensen om hvordan hun under krigen, som en lille pige, oplevede at tyske soldater indtog hendes hjem. Om mødet med de på én gang farlige og venlige tyskere, om livet på gården side om side med soldaterne, og om hendes oplevelse af krigens afslutning.

Torsdag 19. juni kl. 10.00

På Pilgrimsfærd i Sydfrankrig

Vibeke Tuxen fortæller om sine rejser som Pilgrim i Sydfrankrig, Italien og Danmark. Undervejs vises der billeder fra vandringerne og stoppene på turene.

Torsdag 21. august: kl. 10.00 Med sanserne i Bibelens planteverden

Sognemedhjælper Tina Bak kommer og fortæller om nogle af de mange planter, der er nævnt i Bibelen. Kom og hør om, smag på, lugt til, rør ved og se på lidt af planterne fra Bibelen.


Menighedsplejen

Menighedsplejens arrangementer ligger den 2. onsdag i måneden. Vi starter med en gudstjeneste kl. 14.00, og bagefter hygger vi med foredrag eller musik. Kaffe og brød kr. 20,-

Onsdag 12. februar kl. 14.00 Valby Lokal politi fortæller

Vi får besøg af Cecilie Dyrlund som vil fortælle om politiets arbejde i Folehaven. Med sig har hun to unge, som bor i Folehaven og er rollemodeller for andre unge. De fortæller også om deres arbejde og viser en lille film. Kom og hør mere om og stil spørgsmål til, hvad der sker i dit lokalområde.

Onsdag 12. marts kl. 14.00 Oplevelser i Grønland

Lis Vorbeck, tidl. organist ved Margrethekirken, kommer og fortæller om og viser billeder fra sin tur sidste år til Grønland. Det bliver et muntert foredrag om selve landet og om livet i dag i Grønland – krydret godt med personlige oplevelser.

Onsdag 9. april kl. 14.00

Årsmøde og Mit musikalske liv

Birger Blisby fortæller om et liv med sang og musik og synger populære italienske arier og andre flotte sange akkompagneret af kirkens organist Gulli Odsbøl.

Onsdag 14. maj - Forårsudflugt Menighedsplejens årlige Forårsudflugt Tilmelding til turen kan ske i Margrethekirken i perioden 1. april-10. april hos sognemedhjælper Maibritt Iversen


Koncerter

Udvalget, som arrangerer koncerter og møder i Margrethekirken, serverer snacks og et lille glas efter koncerter. Gratis adgang.

Søndag 23. Marts kl. 15.00

Koncert med kor og orkester

Medvirkende: Sangkoret Fionia - Mandskoret Vulcan, Carmen Curlers og Seniororkestret. Kom til en festlig koncert med masser af sang og musik. Dørene åbnes kl. 14.45.

Søndag 25. Maj kl. 15.00 Sommerkoncert

Kirkens kor giver koncert og der bliver mulighed også for publikum til at få rørt stemmerne med sommerens dejlige sange. Glæd dig til en eftermiddag i musikkens tegn. Dørene åbnes kl. 14.45.

Søndag 24. august kl. 15.00 Blomsterkoncert med Lina Zinglersen, mezzosopran og fløjte – Lise Burfelt, sopran – Gulli Odsbøl, flygel. Blomsterprogram, f.eks. Jeg ved en dejlig rose, Heidenröslein, Aakande, Rosenarien, Den blå Anemone, Le Spectre de la Rose, The rose af Bette Midler, La Vie en Rose af Piaf, Blomsterduetten fra Lakmè m.m. Dørene åbnes kl. 14.45.

Foredrag

I 2014 er der igen en fælles foredragsrække med de fem andre Valby kirker. Programmet vil kunne ses på hjemmesiden www.valbytaler.dk og i en folder som kan hentes i kirkerne. Emnet er ”1864”. Datoerne er: 26/2 i Jesuskirken, 18/3 i Timotheuskirken, 22/4 i Vigerslev Kirke, 23/9 i Ålholm, 21/10 i Johs. Døbers Kirke og 18/11 i Margrethekirken. Alle foregår kl. 19.30.


Kreativt værksted

Kreativt værksted foregår i kirkens krypt. Vi har forskellige personer til at undervise. Kom og find din indre kreativitet frem. Der er gratis kaffe. Pris kr. 20,- som tilskud til materialer.

Torsdag 6 februar kl. 10.00 - 12.00 Vi laver smykker i Friendly plast. Har du en varmeplade, så tag den med.

Torsdag 13. februar kl. 10.00 - 12.00 Decoupage på glas ved Jytte Mortensen.

Torsdag 27. februar kl. 10.00 til 12.30 Birgit Pathuel, kunstner underviser i at male på lærred (bemærk ændret tidspunkt).

Torsdag 6. marts kl. 10.00 - 12.00

Vi forbereder silkemaling til den 13/3, og ellers maler vi ikoner udfra de teknikker vi lærte i efteråret.

Torsdag 13.marts kl. 10.00 - 12.00

Karen Kaysfeld underviser i forskellige teknikker i at male på silke.

Torsdag 27. marts kl. 10.00 - 12.00

Sonja Hattesen fra Åbøl i Sønderjylland underviser i at lave 3D postkort og Birthe Jensen har sønderjyske kager med til kaffen.

Torsdag 3. og 10. april kl. 10.00 - 12.00 Ellen Maj Rasmussen underviser i nålefiltning.

Torsdag 1. og 8. maj kl. 10.00 - 12.00

Vi laver patchwork ved Käthe Dreiland. Medbring gerne knappenåle, synål, fingerbøl og evt. ritråd.


Pilgrimsvandring

Alle vandringerne er fra Johannes Døbers Kirke, hvis ikke andet er påført. Pilgrimsvandring er en gåtur med tid til samtale og stilhed. Pilgrimsleder Vibeke Tuxen.

Søndag den 16. februar kl. 11.30 Denne søndag vandrer vi til Valbyparken og Tippen, et helt særligt område i byen.

Søndag 16. marts kl. 11.30 Vandringen vil føre os gennem Frederiksberg Have, langs med Søerne og til Botanisk Have. Vi tager toget tilbage til kirken.

Søndag 13. april kl. 7.00

For de morgenfriske vandrere en tur gennem Vestre Kirkegård og Søndermarken. Denne tur er et led i påskeprogrammet og der sluttes med morgenmad og -kaffe i kirken inden gudstjenesten.

Mandag 21. april kl. 11.30

Vi går fra Margrethekirken. Vi går gennem Vigerslevparken til Valbyparken, hvorfra vi følger Planetstien til Hvidovre Havn. Vi går tilbage gennem Valbyparken. Denne tur er ligeledes en del af påskeprogrammet.

Søndag 25. maj kl. 11.30 Vi skal i Dyrehaven i Klampenborg og nyde foråret.

Søndag 15. juni kl. 11.30 Vi går gennem Vigerslevparken til Damhussøen langs med denne og rundt om Damhusengen.

Søndag 24. august kl. 11.30

Vi vandrer til Amagerfælled og Vestamager og tager Metro/tog tilbage.


Studiegruppe

Studiegruppen giver mulighed for at fordybe sig i et emne. Forårets emne er livsvandring og pilgrimsliv ved Vibeke Tuxen. Vi tager udgangspunkt i bogen Pilgrimsliv af H.E. Lindstrom og E. Lidell. Tid og sted: Vi mødes i Johannes Døbers Kirkes lokaler i Trekronergade 3B kl. 19-21 følgende onsdage: 5. februar; 19. februar; 5. marts; 19. marts og 2. april.

KFUMSpejderne

Orkester og kor

Kunne du tænke dig at blive spejder, så kom og prøv at være med. Vi mødes torsdag aften. Info: Gruppeleder Sofia Lomborg Tlf. 26222862 e-mail: kfum.vigerslevgruppe@gmail.com Bæverflokken kl. 18.30-19.30 klassetrin: 0.-1. Ulveflokken kl. 18.30-20.00 klassetrin: 2.-3. Juniorer kl. 19.00-20.30 klassetrin: 4.-6. Seniortroppen kl. 19.30-21.00 klassetrin: 7. - 9.

Seniororkesteret spiller et klassisk repertoire. Vi mødes om fredagen 9.30-12.15 i krypten. Tilmelding gennem FOF/HOF Lyngby. Kontaktperson: Ole Petersen tlf: 36166070, mail: olepetersen@privat.dk. Underholdningskoret ledes af Mia Eriksen. Koret mødes mandag fra 19.00-21.30 i Margrethekirkens krypt. Kontaktperson: Mia K. A. Eriksen, tlf. 60664740, mail: underholdningskoret@gmail.com.


KORDEGNEKONTOR

Trekronergade 3A st. th. 2500 Valby. Kordegn: Johnna Lantow Glyrskov Åbent: mandag-fredag kl. 10.00 –13.00 torsdag tillige kl. 15.00 – 18.00 Tlf.: 36 45 21 10 margrethe.sognvalby@km.dk

PRÆSTERNE

Malene Flensborg: Nøddehaven 15B 2500 Valby mfc@km.dk Tlf. 36 45 09 07 Vibeke Tuxen: Bjørnsonsvej 4 2500 Valby vtu@km.dk Tlf: 36 17 15 73

SOGNEMEDHJÆLPER:

og formand for Menighedsplejen Maibritt Nygaard Iversen Tlf. 61 20 40 05 margrethe2500@gmail.com

ORGANIST:

Gulli Margrethe Odsbøl Tlf. 61 22 17 11 organist.margrethekirken@gmail.com

KIRKETJENER:

Peter Schønning Træffes bedst mandag - torsdag Kl. 8.00 - 11.00 Tlf. 21 27 79 27 margrethekirketjener@gmail.com

KIRKEASSISTENT:

Anette Thorup Lange Træffes torsdag og søndag Tlf. 30 42 02 69 kirkeassistent@gmail.com

Karin Thanning: Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed Strindbergsvej 7 2500 Valby ktch@km.dk Tlf: 36 17 21 10 Mød os på Facebook Johannes Døber Margrethe Pastorat

MENIGHEDSRÅDSFORMAND:

Lis Smidt tlf. 36 17 52 58 lis.smidt@mail.dk

Har du brug for en kirkebil for at komme i kirke søn- og helligdage, så ring på dagen ml. 8.15 og 9.00 på tlf. 36 17 38 66. På andre dage, ring på dagen ml. 8.15 og 11.00 tlf. 21 27 79 27 Se mere på: www.margrethesogn.dk

Februar til august program 2014