Page 1

Alexia

“App” instalazioa – Instalación de la “App” “Alexia Familias” – Zer da hau? – Que es esto? Bai Android edo iOS sistemetan, “Alexia Familias” aplikazioa edo APP deritzoguna instalatu dezakegu, honen bitartez familiari (eta beraz Ikasleari) dagozkion datuak ikusi eta kontsultatzeko. Noski, orain arte egin izan dugun bezala, ordenagailuaren bitartez ikus dezakegunaren atal bat baino ez dugu ikusiko hemen, baina nahiko erabilgarria dela deritzogu ordenagailurik ez badugu hurbil behintzat. Tanto en sistemas Android como iOS, podemos instalar la aplicación o APP “Alexia Familias”, donde podremos ver y consultar los aspectos relacionados con la familia (y por tanto de los alumn@s). Claro esta que solo es una parte de lo que podemos ver en la web cuando accedemos con un ordenador, pero pensamos que es una opcion bastante util al menos cuando no disponemos de un ordenador cerca.

Nola instalatu – Como instalar Instalazioa egiteko orduan, Android sisteman oinarrituko gara, Apple iPhone edo iPad-ik ez baitugu tutorial hau osatzeko, baina prozesuak oso antzerakoak dira bi sistemetan ere. A la hora de hacer la instalación, nos hemos centrado en el sistema Android ya que no disponemos de ninguna unidad de Apple iPhone o iPad para completar el tutorial, pero el proceso es muy similar en ambos sistemas.

Lehenik eta behin “Google Play” aplikazioa zabaldu beharko dugu gure dispositiboan, azpiko irudiaren antzeko ikonoa izango duelarik. (APP STORE Apple iOS-ean) Antes de nada deberemos abrir la aplicación “Google Play” en nuestro dispositivo, que tendrá un icono muy parecido a la imagen de abajo. (APP STORE en iOS)

Android

edo

iOS

1


Orain, bilatzailean “Alexia” hitza idatziko dugu eta teklatuko “lupa” edo abiatzeko botoia sakatuko dugu.

Eta alboko irudian agertzen den bezala bat baino alexia App gehiago agertuko dira. Guri interesatzen zaiguna “Alexia Familia” dioena da.

Ahora en el buscador escribiremos la palabra “Alexia” y pulsaremos sobre la lupa o botón de ejecución.

Y tal y como aparece en la imagen al lado, veremos que hay mas de una App. La que nos interesa es la llamada “Alexia Familia”

Behin “Alexia Familia” aukeratuta, instalatu egin beharko dugu eta horretarako “Instalar” dioen botoi berdea sakatuko dugu. Baliteke momentu honetan beste mezuren bat jasotzea pantailan baina gogoratu ALEXIA DOAKOA dela eta ez duzuela inolaz ere zertan zuen fakturazio datu edo eta kreditu txartel zenbakirik idatzi behar.

Una vez seleccionada “Alexia Familia”, debemos instalarla y para ello pulsaremos sobre el botón verde de “Instalar”. Es posible que en ese momento recibáis alguna otra notificación en pantalla pero recordad que ALEXIA ES GRATUITA y que no teneis porque facilitar ningún dato de facturación o de tarjetas de credito.

2


App-aren instalazioa bukatu ondoren, ikono berri bat aurkituko duzue zuen dispositiboan Alexia ABIARAZTEKO Una vez instalada la App, encontrareis el nuevo icono para lanzar la aplicación.

Saioa Hasi – Inicio Sesión Zabaldu ostean, identifikatu egin beharko zarete, zuen erabiltzailea, pasahitza eta zentruaren kodea 6YJP idatziz. Bukatzeko eman “Iniciar Sesion” botoi berdeari. Tras abrirla, deberéis identificaros introduciendo vuestro usuario, clave y código del centro 6YJP. Para finalizar pulsar el botón verde “Iniciar Sesion”

3


App-aren Erabilpena – Uso de la App Behin aplikazioaren barruan, lau atal nagusi izango ditugu ikusgai: Horma, Nire Seme-Alabak, Jasotako Jakinarazpenak eta Galeriak

Una vez dentro de la aplicación veremos cuatro apartados principales: Muro, Mis Hijos-Hijas, Notificaciones recibidas y Galerias

Horma atalean ikusiko ditugu eguneroko gertakari gehienak, hau da, jantokiko balorazioa, hutsegiteak, kontrolak, fakturazioa… eta beste hainbat gauza

En el apartado Muro, veremos la mayoría de incidencias diarias tales como valoración del comedor, faltas, controles, facturación… etc.

4


Nire Seme-Alabak atalean, eurei buruzko informazio zehatza ikusi ahal izango duzu: kalifikazioak, dokumentuak, elkarrizketak edo ordutegiak. Seme-Alaba bat baino gehiago izan ezkero euren irudian klikatuz aukeratuko genuke bata edo bestea.

En el apartado Mis Hijos-Hijas, veremos informaciรณn en concreto sobre ellos: calificaciones, documentos, entrevistas u horarios. Clicando sobre la imagen de cada uno de ellos podremos ver sus datos en el caso de que tengamos uno o mas hijos o hijas.

Jasotako Jakinarazpenak atalean, beste informazio puntual bat jaso dezakegu, adibidez irakasleek edo tutoreek zuzenean bidalitako email personalak.

En el apartado Notificaciones recibidas, podremos ver otro tipo de informaciรณn puntual como por ejemplo los correos electrรณnicos enviados personalmente por el profesorado o tutores.

5


Azken atalean, Galerian, zuentzako garrantzitsuak izango diren dokumentuak izango dituzue, batzuk denontzako orokorrak eta beste batzuk kurtso, zikloari edo eskolaz kanpokoei dagozkienak. Adibide bat jartzeagatik, irakurtzen ari zaren dokumentu hau, “GURASOENTZAKO TUTORIALAK” izeneko galerian aurkituko duzu.

En el ultimo apartado, Galerias, encotraras documentación importante para vosotros, algunos generales para todos/as y otro que atañen a cursos, ciclos o extraescolares… Por poner un ejemplo, este documento que estas leyendo lo encontraras en la galería “TUTORIALES PARA FAMILIAS”

Horman informazio larregi dagoenean, badaukagu nolabait hau guztiz iragazteko aukera, pantailako goiko eskuin aldean, horretarako prestatuta dagoen marradun ikonoa klikatuz eta behar ditugun laukitxoak aukeratuz Cuando tengamos demasiada información en en Muro, podremos filtrarla pulsando el botón de líneas situado en la parte superior derecha de la pantalla.

6


Azken irudietan ikus dezakezu nola agertzen den informazio guzti hau Hormako ikuspegian, kasu honetan fakturazioa, jantokiko balorazioa eta ebaluazio txosten informazioak En las ultimas imágenes puedes comprobar como toda esta información va apareciendo en el Muro; en este caso facturación, valoración del comedor e información sobre evaluacion

Benetan zuentzako informazio baliagarria izango delakoan. Con el firme deseo que haya resultado una información útil. KIRIKIÑO IKASTOLA

7

06 alexia app instalazioa