Page 1

myriad pro


2


Myriad Robert Slimbach, Carol Twombly

Pracownia Liternictwa i Typografi Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie


4

W 1992, do zespołu grafików pracujących nad fontem Myriad należeli Fred Brady, Robert Slimbach, oraz Carol Twombly

m

yriad historia powstania

1992

Zanim projektanci podjeli ostateczne decyzje, przeanalizowali istniejące bezszeryfowe kroje pisma i wykonali liczne fonty próbne


Ścisła współpraca całego zespołu projektowego sprawiła, że Myriad to font bardzo wysokiej jakości, elegancki i wysmakowany.

Praca nad projektowaniem oraz digitalizacją kroju pisma Myriad, podzielona była pomiędzy Roberta Slimbacha i Carol Twombly. Każdy z projektantów był odpowiedzialny za inną część projektu Myriad Roman oraz Italic. Projektanci wymieniali się doświadczeniem w finalnej fazie projektowania, tak aby ujednolicić ostateczny wizerunek kroju pisma. W miarę postępowania procesu projektowego, Fred Brady, Robert Slimbach i Carol Twombly spotykali się, by przedyskutować, przetestowac i ostatecznie ocenić Myriad. Pod koniec członkowie grupy Adobe Type Advisory ostatecznie sprawdzili i ocenili Myriad. Aby dodać do ostatecznego projektu Myriad Pro dodatkowe glify, praca ponownie została podzielona pomiędzy mniejsze grupy projektowe. W ostatecznej fazie tworzenia Myriad brali także udział Fred Brady, Christopher Slye, Robert Slimbach, i Carol Twombly. Wówczas do rodziny kroju pisma zostały dodane znaki alfabetu greckiego, cyrylicy, znaki łacińskie oraz znaki diakrytyczne.

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy projektanci Robert Slimbach i Carol Twombly rozpoczynali pracę nad nowym, bezszeryfowym krojem pisma dla Adobe, najważniejszym celem było stworzenie fontu uniwersalnego i eleganckiego. Chcieliśmy stworzyć prawie niewidzialny font, bardzo uniwersalny… który w najmniejszym nawet stopniu nie ujawniałby cech osobowościowych projektanta, napisał na łamach Adobe Magazine Robert Slimbach.


6

a

utorzy

Carol Twombly, Robert Slimbach

Kształty narysowane ręcznie są bardziej organiczne, nieprzewidywalne a przez to bardziej żywe (Robert Slimbach). Naszym celem było udowodnienie światu książki, że cyfrowy font może być najwyższej jakości (Carol Twombly).h


Slimbach urodził się w Evanston, Illinois w 1956 roku. Wkrótce potem przeniósł się do Południowej Kalifornii, gdzie spędził dzieciństwo i młodość. Po ukończeniu uczelni, zainteresował się projektowaniem graficznym oraz typografią podczas prowadzenia małej drukarni plakatów i druków okolicznościowych. Praca ta zaowocowała kontaktem z Autologic Incorporated w Newbury Park w Kalifornii. Po okresie próbnym, który trwał od 1983 do 1985 roku, Slimbach został zatrudniony w Autologic Incorporation jako projektant typografii. Pracował tam także przez krótki okres czasu Sumner Stone. W trakcie pracy w Autologic Incorporation, Slimbach rozwinął swoje umiejętności w zakresie typografii oraz kaligrafii. Przez następne dwa lata Slimbach pracował na własny rachunek. Opracował wówczas dwa kroje pisma: ITC Slimbach i ITC Giovanni dla International Typeface Corporation w Nowym Jorku. W 1987 roku dołączył do firmy Adobe Systems. Od tamtej pory koncentrował się głównie na projektowaniu krojów pisma dla technologii cyfrowej, czerpiąc inspirację z klasycznych źródeł. Opracował wiele nowych krojów pisma dla programu Adobe Originals. W trakcie jego pracy w Adobe, powstały takie fonty jak Utopia (1988), Adobe Garamond (1989), Minion (1990) i rodzina kroju pisma Poetica (1992). W 1991 roku otrzymał Nagrodę Karola Peignot Stowarzyszenia Typographique Internationale. Od 2000 roku Robert Slimbach projektuje kroje pisma w nowym formacie OpenType.

Amerykańska typograf, która zaprojektowała wiele krojów pisma, w tym Trajan, Myriad i Adobe Caslo, pracowała jako projektant krojów pisma w Adobe Systems od 1988 do 1999. W tym czasie zaprojektowała samodzielnie lub w zespole, wiele nowych fontów. Na początku 1999 roku, opuściła Adobe Systems, aby skupić się na swoich innych zainteresowaniach projektowych, związanych z tkaniną artystyczną i projektowaniem biżuterii. Twombly ukończyła Rhode Island School of Design (RISD), gdzie najpierw studiowała rzeźbę, a później projektowanie graficzne. Zainteresowanie typografią zawdzięcza swoim profesorom, Charlesowi Bigelow i Krisowi Holmes, w którego studiu pracowała w trakcie studiów. Na Tanford University, Twombly była jednym z zaledwie pięciu studentów, którzy ukończyli kurs cyfrowej typografii. W 1987 roku dołączyła do firmy Adobe Systems. Od tamtej pory koncentrowała się głównie na projektowaniu krojów pisma dla technologii cyfrowej, czerpiąc inspirację z klasycznych źródeł. Opracowała wiele nowych fontów dla programu Adobe Originals. W trakcie jej pracy w Adobe, powstały takie fonty jak Utopia (1988), Adobe Garamond (1989), Minion (1990) i rodzina Poetica (1992).


8


Od wypuszczenia na rynek iMac’a w 2002, Myriad zastąpił Apple Garamond jako podstawowy font Apple Inc.

Myriad Pro jest aktualnie używany w marketingu Apple i jego produktów

Myriad stał się fontem trzeciej generacji iPoda

Myriad bold i semibold są używane w nagłówkach a pozostałe odmiany towarzysząco

Myriad jest używany zazwyczaj w tytułach i sloganach, w tekscie ciągłym stosowana jest Helvetica Neue


10


12

Prezentacja kroju pisma, znaki specjalne.


Prezentacja kroju pisma, odmiany Myriad Pro Light, Myriad Pro Regular, Myriad Pro Semibold, oraz Myriad Pro Bold

abcdefghijklmnoprstuwz ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ abcdefghijklmnoprstuwz ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ abcdefghijklmnoprstuwz ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ abcdefghijklmnoprstuwz ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ

Myriad Pro Light

Myriad Pro Regular

Myriad Pro Semibold

Myriad Pro Bold


14

Prezentacja kroju pisma, znaki specjalne.

Rodzaje Myriad. Piętnaście podstawowych zostało wyszczególnionych kolorem czarnym.

Myriad Light SemiExtended oraz Myriad Black SemiExtended.


Prezentacja kroju pisma, odmiany Myriad Pro Light, Myriad Pro Regular, Myriad Pro Semibold, oraz Myriad Pro Bold

W kroju pisma Myriad, ilość światła międzyliterowego jest nieznacznie mniejsza niż ilość światła wewnątrz liter.

Słowo testowe dla wersalików


16

SemiCondensed

abcdefghijklmnoprstuwz abcdefghijklmnoprstuwz abcdefghijklmnoprstuwz abcdefghijklmnoprstuwz abcdefghijklmnoprstuwz

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ

abcdefghijklmnoprstuwz abcdefghijklmnoprstuwz abcdefghijklmnoprstuwz abcdefghijklmnoprstuwz abcdefghijklmnoprstuwz

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ

SemiExtended Regular

abcdefghijklmnoprstuwz ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ abcdefghijklmnoprstuwz ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ abcdefghijklmnoprstuwz ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ abcdefghijklmnoprstuwz ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ abcdefghijklmnoprstuwz ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ abcdefghijklmnoprstuwz ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ abcdefghijklmnoprstuwz ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ abcdefghijklmnoprstuwz ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ abcdefghijklmnoprstuwz ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ abcdefghijklmnoprstuwz ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ

Condensed

italic


regular

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w z A B C D E F G H I J K L M N O P R ST UW Z a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w z A B C D E F G H I J K L M N O P R ST UW Z a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w z A B C D E F G H I J K L M N O P R ST UW Z a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w z A B C D E F G H I J K L M N O P R ST U W Z a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w z A B C D E F G H I J K L M N O P R ST UW Z a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w z A B C D E F G H I J K L M N O P R ST UW Z a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w z A B C D E F G H I J K L M N O P R ST UW Z a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w z A B C D E F G H I J K L M N O P R ST UW Z a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w z A B C D E F G H I J K L M N O P R ST UW Z a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w z A B C D E F G H I J K L M N O P R ST UW Z abcdefghijklmnoprstuwz abcdefghijklmnoprstuwz abcdefghijklmnoprstuwz abcdefghijklmnoprstuwz abcdefghijklmnoprstuwz

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ

abcdefghijklmnoprstuwz abcdefghijklmnoprstuwz abcdefghijklmnoprstuwz abcdefghijklmnoprstuwz abcdefghijklmnoprstuwz

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ


18

Myriad Pro

Projekt i skład : Kinga Trzepla Pracownia Liternictwa i Typografii Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych

Bibliografia:

http://www.adobe.com http://www.apple.com http://typophile.com http://designhistory.org/Digital_Revolution.html http://jcfly.wordpress.com/2010/02/16/357/ http://untcomdes.blogspot.com/2010/06/how-carol-twombly-asserted-formal.html

Użyte kroje pisma:

Myriad Pro Regular, Myriad Pro Light, Myriad Pro Semibold, Myriad Pro Bold, Myriad Pro Condensed, Myriad Pro Condensed Italic, Myriad Pro Bold Condensed, Myriad Pro Bold Condensed Italic, Myriad Pro Italic, Myriad Pro Semibold Italic, Futura Bk BT Book


20

myriad ksiazka  

myriad ksiazka

Advertisement