HEART magazine 2022

Page 1

#1 2022 KINDERGARDEN.NL

Het zit ‘m in alles Sleutel tot succes

KINDERGARDEN ACADEMIE

Online leren

5

doet het goed

collega's

op de vestiging over werkgeluk

Vertrouwen & samenwerken

Pedagogisch partnerschap Kinderopvang wordt steeds professioneler


Advertentie

Vanaf geboorte tot loslopen de motorische ontwikkeling van je baby in 1 kalender

Als medewerker van Kindergarden ontvang je tot 31 maart 10% korting op de Babykalender.

EDITORIAL

Gebruik hiervoor de code: webinar

baby.skills neemt je mee in de dagelijkse

Dankzij baby.skills voorkom je onder andere

ontwikkeling van je kind. Elke dag krijg je tips

een voorkeurshouding, een plat achterhoofd

en tricks om de senso-motoriek van je baby

en signaleer je eerder een reflux. 422 dagen

te begrijpen en spelenderwijs te stimuleren.

lang ontvang je elke dag begeleiding van

Vanaf dag één dat je kind geboren is tot aan

een kinderfysiotherapeut op jouw eigen

zelfstandig lopen…

commode! Zo word je zelf ook een expert op motorisch gebied. Bestel nu op: www.baby-skills.com

Kindergarden, het zit 'm in alles! at is wat je kunt lezen en zien in deze derde uitgave van HEART magazine. Hét magazine voor en door collega’s gemaakt. En zoals je misschien wel verwachtte: in een nieuw jasje. Passend bij onze nieuwe huisstijl en volgens de HEART principles. Want werken vanuit ons hart, dat is wat we doen en wat ons verbindt, met de kinderen en met elkaar. Innoveren, ontwikkelen en groeien – het zit in ons dna. Of het nu gaat om het geven van de juiste aandacht en begeleiding aan de kinderen zodat ze zich kunnen ontwikkelen, om de ontwikkeling van collega’s of om de ontwikkeling van onze organisatie. Over alles is nagedacht bij Kindergarden, het zit 'm echt in alles. Zo maken wij het verschil, met elkaar voor alle kinderen!

Nicole

03


43

Inhoud

KINDERGARDEN LOVES

Van de perfecte pantoffel tot onze voeltafels 41 Het zit ‘m in alles

#1 2022 KINDERGARDEN.NL

Ook in de ruimte om als kind op ontdekkingstocht te gaan

42 Talentontwikkeling

Judith Fransen volgde de training Babyscholing

32 Beleidspedagoog Mijke Visser –

van Acker over pedagogisch partnerschap

34 Het zit 'm in alles

Ook in jouw vaardigheden als pedagogisch medewerker

06

22 HET ZIT 'M IN ALLES

‘Voor iedereen creëren we positieve ruimte’

08 Kindergarden Academie Online leren doet het goed

10

Waarom Marleen van Husen kiest voor de kinderopvang

11 Complimenten van ouders

‘Heel prettig kinderdagverblijf, waar de pedagogisch medewerkers daadwerkelijk kijken naar je kind en zijn/haar behoeftes’

12 Judith Zwier Lang in dienst

13 Noorie Hoesenie Kort in dienst

04

35 Tysha Sieuwram volgt de BBL opleiding

INSPIRATIE

BSO-coördinator Aramez Poepon over zijn favoriete plek op de BSO

‘Soms kan je leven onverwachts een andere wending nemen’

36 HEART zaken

Vestigingsmanager Laura CompanjePieper over de werkervaringsplek van Gerritje Maasman

14 HEART principles

Wat betekenen ze voor jou? Drie collega’s vertellen

16

Stephen Kramer en Nicole Krabbenborg

In gesprek met

24 Ouder aan het woord

'Kindergarden is dé stabiele factor in ons drukke leven'

Taalontwikkeling in de praktijk

26 Van oud naar nieuw

Ivo Schunselaar, Paul van Eymeren en Patrick van den Haak over nieuwe vestigingen

30 Werkgeluk

Reneé Engelberts vond haar liefde voor het vak terug

Vijf collega’s vertellen waarom zij voor Kindergarden kiezen

49 Uit de mailbox van...

Michelle van Ginkel en Joyce Vonk

50 Fareha Abakouy – Arrais

kookt al 20 jaar op haar vestiging in Weesp

51 Guilty pleasure 52 Leadership Conference 2021 in beeld 54 Colofon

48 BABYHUIS

21 Kindergarden in cijfers

25 Kletspraat

44 Great Place to Work

38

WERKGELUK OP

Dewi de Wolf is sinds april onze ambassadeur van het Babyhuis

DE VESTIGING

Vijf collega's van Rotterdam Waterloostraat vertellen 05


Het zit 'm in alles Hoe is het om voor het eerst kennis te maken met ruimte en kleuren? Met geuren en klanken? Met licht dat door een raam valt?

Jij bent onze grootste kracht

Alles maakt indruk en alles heeft invloed als een kind de wereld om zich heen gaat ontdekken. Als pedagogisch medewerker bij Kindergarden weet je dat als geen ander. Alles bij Kindergarden komt voort uit het inzicht dat alles om een kind heen invloed heeft: op het gevoel, op het gedrag en op de ontwikkeling. Wij zorgen ervoor dat die invloed positief is. Dat alles in de omgeving van een kind positief is. Het zit ‘m in alles.

Wij zorgen voor positieve ruimte Positieve ruimte betekent dat kinderen zich fijn voelen, zodat ze zich vrij kunnen bewegen en ontwikkelen. Wij zien in alles een positieve kans. Van de kleur op de muur tot de hoogte van het meubilair. Positieve ruimte zit in de toon van je stem, in de liefdevolle aandacht tijdens een 1-op-1 moment met een kind, in de sfeer op de groep, in speelgoed of in de inrichting van de tuin. Voor iedereen creëren we positieve ruimte. Als pedagogisch medewerker krijg je zelf ook alle ruimte. We moedigen je aan om al je talenten en ambities te ontwikkelen. Plezier en passie gaan samen binnen onze Kindergarden Academie.

Onze grootste kracht Als pedagogisch medewerker ben je onze grootste kracht. Jij omringt een kind met de zorg en aandacht waar het op dat moment behoefte aan heeft. Je bent betrokken en deelt graag je pedagogische kennis met ouders. Je zorgt ervoor dat alles een positieve invloed heeft op een kind en creëert daardoor positieve ruimte. Ook voor jezelf. Met ruimte voor talent en ambitie, voor persoonlijke groei. We kijken altijd naar je individuele wensen en behoeften. De kern blijft: wat heb jij nodig om je werk goed te doen, om ontspannen en plezierig te werken in een hecht team op een van onze prachtige vestigingen. Dat alles maakt Kindergarden een:

Great place to work 06

07


TALENTONTWIKKELING

‘Online leren doet het goed bij onze medewerkers’

Leren vanuit je eigen praktijk

onder meer verantwoorde-

nemen. Een ander voorbeeld is

lijk voor de Kindergarden

bijzonder gedrag van kinderen,

Academie. Zij vertelt over de

het zogenaamde ‘liefdevol

jongste ontwikkelingen: ‘Elke rol

begrenzen’ als een kindje wat

of functie krijgt een eigen online

meer sturing nodig heeft.’

leerlijn. We bieden de moge-

Persoonlijke groei, jezelf uitdagen en ontwikkelen met een nieuwsgierige, open mind! Daarvoor ga je naar de Kindergarden Academie. Janne de Ruiter is enthousiast over de nieuwe online mogelijkheden.

lijkheid om je te verdiepen in

Dat is de pedagogische kant…

verschillende onderwerpen op

‘We hebben ook collega’s die

een tijdstip dat jou uitkomt, in

zich meer willen richten op vei-

je eigen tijd. Nu we elkaar weer

ligheid en gezondheid. De rol

mogen ontmoeten, is blended

die we daarvoor hebben heet

lear-ning de volgende stap: een

preventiecoach. Je leert meer

deel online, bijvoorbeeld een

over brandveiligheid, hygiëne

eerder opgenomen webinar

en veiligheid op de vestiging

of een live webinar waarbij je

en hoe je daar op een goede

interactief vragen kan stellen,

manier meer verantwoorde-

Wat zijn jullie nu aan

en daarnaast trainingen die

lijkheid voor kan nemen. Heb

het ontwikkelen?

we fysiek geven. Ook van ons

je de ambitie om vestigings-

‘Op dit moment een e-learning

pedagogisch programma

manager te worden? Binnen

over Concept & Inrichting: hoe

Wereldwijs hebben we inmid-

ons high potential traject leiden

maak je optimaal gebruik van

dels een e-learning gemaakt.’

we je op om door te groeien

de ruimte, zodat de kinderen

tot vestigingsmanager. Als

het beste tot spel komen. Iedere

Wat bieden jullie zoal

altijd kijken we naar individuele

pedagogisch medewerker

JANNE

aan voor pedagogisch

behoeften en wensen van onze

bij Kindergarden wil daar het

Wat heb jíj nodig om je werk

en workshops op het gebeid

medewerkers?

medewerkers.’

fijne van weten. Hoe kun je de

goed en met plezier te doen?

van pedagogiek, veiligheid en

‘Alle pedagogisch medewerkers

Die vraag ligt aan de basis van

gezondheid, en teamontwik-

bieden we een basisleerlijn aan.

Welke voordelen heeft

groep het beste gebruiken?

de Kindergarden Academie.

keling. De academie is er voor

Deze is voor iedereen hetzelfde.

online aanbieden?

Waar kun je de bouwhoek het

Iedere medewerker die open

elke rol of functie binnen een

Daarnaast kun je voor verdie-

‘Als pedagogisch medewerker

beste plaatsen, zodat een kind

staat voor nieuwe ideeën en

vestiging. Van pedagogisch

ping kiezen. Als pedagogisch

kun je het tijdstip waarop je een

jou niet nodig heeft om mate-

inzichten, zichzelf wil uitdagen

medewerker tot vestigings-

expert bijvoorbeeld kun je leren

cursus gaat volgen, zelf bepa-

riaal te pakken als het daar

en oplossingen zoekt, is welkom.

manager. Maar ook voor alle

hoe je collega’s kunt coachen,

len: ’s avonds om zeven uur, op

wil spelen? Per groep is er een

Je leert er vanuit je eigen prak-

ondersteunende functies, zoals

of je verdiepen in de ontwikke-

zaterdagmorgen, op je rooster-

filmpje gemaakt waarin uitleg

tijk: collega’s krijgen een rol in

huishoudelijk medewerker en

lingspsychologie als je wil weten

vrije dag of als je in de trein op

wordt gegeven. We willen alles

elkaars ontwikkeling, als trainer,

BSO-coördinator.

waar bepaald gedrag van een

weg naar huis bent. Het is aan

zo praktisch en zo aantrekke-

verschillende hoeken op de

kind vandaan komt, zodat je

jou. Alles is toegankelijk vanaf

lijk mogelijk maken, en eerlijk

Natuurlijk is er ook externe

Als manager Ontwikkeling en

er beter op in kan spelen en

je mobiele telefoon, tablet of

gezegd: het is ook heel leuk

begeleiding bij trainingen

Kwaliteit is Janne de Ruiter

je collega’s daar in mee kan

computer.

om te zien!’

job coach, mentor of buddy.

08

Je kunt het tijdstip waarop je een cursus of training gaat volgen, zelf bepalen

Eigen afdeling, eigen content Janne de Ruiter: ‘De Kindergarden Academie heeft nu een eigen afdeling binnen onze organisatie. Tijdens de pandemie hebben we ontdekt dat online leren ook een manier is die heel goed werkt voor onze medewerkers en sinds januari hebben we een online Kindergarden Academie met eigen content. De basis van de leerlijnen voor medewerkers bieden we daar digitaal aan.’

09


DRIJFVEREN

‘Ik had genoeg pedagogische

bagage VOOR DEZE SWITCH’

‘Via LinkedIn werd ik benaderd door een oud-collega. Zij werkte nu bij Kindergarden. Daar zochten ze nieuwe medewerkers. Of ik zin had vrijblijvend kennis te maken? Tuurlijk! Zo ben ik er ingerold.

Pittige start De eerste paar weken waren enorm

Geen seconde ooit spijt gehad van de

Kennis en ervaring in de kinderopvang is

bijna 4 jaar dat onze dochter bij de deskundige dames van Kindergarden

Sinds dag 1

heb ik het gevoel dat mijn dochter in goede handen is

Brengen met een glimlach

kelijk, maar wel prettig. Ik wist niet eens

onder de hoede is genomen. Er worden

wat een dreumes is! Je begint toch met

veel leuke, maar ook zeker leerzame,

veel plezier mijn dochter binnenloopt. Het

een achterstand, ook al leer je dat soort

activiteiten gedaan waardoor de kennis

betekent veel voor mij dat mijn dochter

dingen supersnel. Dat ik deze kans kreeg,

en vaardigheden van de kinderen

dank ik vooral aan mijn skills. Blijkbaar

worden ontwikkeld. Daarnaast wordt

heb ik een natuurlijk leiderschapsover-

geluisterd naar individuele wensen.

wicht. Mensen betrekken, meekrijgen,

De beste

BSO

enthousiasmeren, zonder autoritair te

We vinden

zijn: daar ligt mijn kracht. Ik ben geen

Kindergarden

type dat de lakens uitdeelt, alleen a de PABO stond ik een

omdat ik de manager ben. Ik leg liever

aantal jaar voor de klas. Juf

de verantwoordelijkheid bij ons allen:

zijn vond ik ontzettend leuk.

wat speelt er en hoe kunnen we het geza-

Kinderen vind ik geweldig.

menlijk oplossen? Dat werkt heel goed.’

Hun onbevangenheid, leer-

Individuele wensen

heftig, er kwam ontzettend veel op me af. voor deze functie op zich niet noodza-

Ook zonder kennis en ervaring in de kinderopvang, ben je bij Kindergarden welkom. Mits je de juiste opleiding, skills en drijfveren hebt. Dat bewijst Marleen van Husen. Sinds kort is zij vestigingsmanager bij Kindergarden Utrecht Maliebaan.

Complimenten van ouders

Op de koffie

The daycare you dream of

zich zo geliefd en prettig voelt. Het brengen gaat met een glimlach en het ophalen gaat soms moeizaam omdat zij niet naar huis wil. Ik ben super dankbaar daarvoor.

Tuibrug een leuke plek voor onze kinderen. Er is altijd iets leuks te doen: dansen,

Obviously the location is amazing

gymmen, koken... de

and the building and the garden are

medewerkers hebben altijd een glimlach

en nieuwsgierigheid, de manier waarop

Op mijn plek

stunning. But the most important thing

ze zich ontwikkelen. Toch ontgroeide het

‘Inmiddels weet ik steeds beter mijn weg

to mention is how greatly the teachers

plezier in het vak me. Ik snakte naar het

te vinden. Het is gaaf om te zien dat alle

take care of your little ones. Super

en mijn kind houdt

bedrijfsleven, wilde meer uitdaging, afwis-

kleine en grote stappen die we als team

caring and warm, professional,

van ze!

seling en verantwoordelijkheid. Dat lukte

samen hebben genomen tot vooruitgang

patient and really looking

als manager van twee huiswerkbegelei-

leiden. Ik voel dat we op elkaar inge-

dingsinstituten. Een superleuke job, maar

speeld raken; we weten steeds meer wat

na twee jaar kende ik het riedeltje wel.’

we aan elkaar hebben. We runnen deze

after your baby.

Het is mooi om te zien hoe blij en met

aan hun gezicht

Complimenten voor het hele team! Heel prettig kinderdagverblijf, waar de pedagogisch medewerkers daadwerkelijk kijken naar je kind en zijn/haar behoeftes. De eerste opvang waar ík iets leer over mijn eigen kind in plaats van dat ik een ‘gebruiksaanwijzing’ moet geven over mijn kind.

vestiging echt met elkaar en ondanks de stress die er soms heerst, geeft dat ontzettend veel rust.’

Kom ook! Marleen van Husen / 27 jaar Functie: vestigingsmanager In dienst: 1 februari 2021 Vestiging: Kindergarden Utrecht Maliebaan 10

‘Overstappen naar de kinderopvang kan ik iedereen aanraden. De branche is zo veelzijdig en biedt zoveel doorgroeimogelijkheden. Als je jezelf wilt blijven uitdagen en met zorgzame mensen om je heen wilt werken, dan is deze sector ideaal.’

Super tevreden met deze kinderopvang! Echt een aanrader, lieve pedagogisch medewerkers en het management is goed geregeld. Het is ingericht als een woonkamer en heeft een gezellig en rustiger uitstraling. Ik voelde mij er direct prettig.

Wat een fijne plek Wat een fijne plek om onze zoon drie dagen in de week met een gerust hart achter te laten. De pedagogisch medewerkers zijn soms nog enthousiaster dan wijzelf als hij weer eens iets heeft geleerd. 11


KORT & LANG IN DIENST

Lang in dienst

De Honingerdijk is echt een heel vertrouwd stekje voor mij. Maar het was tijd mijn horizon te verbreden. Wilde ik mezelf blijven ontwikkelen, dan moest ik deze kans verzilveren. Superleuk, maar ook spannend! De Straatweg is twee keer zo groot, met meer medewerkers, kinderen en groepen.’

‘ Ik voelde me meteen thuis’ Doorgroeien, dat wil de ambitieuze Noorie Hoesenie (27). Onlangs startte ze als pedagogisch medewerker op de babygroep bij Kindergarden Rotterdam Bergse Linker Rottekade.

Geloof in mezelf ‘Zeven jaar geleden solliciteerde ik voor het eerst op de functie van vestigingsmanager.

‘Voordat ik solliciteerde heb ik me eerst verdiept

Toekomstplannen

De keuze viel toen niet op mij, dat was een

in de organisatie. Het sprak me aan dat bij

‘Op de babygroep zit ik helemaal op mijn plek.

grote teleurstelling. Heel even overwoog ik

Kindergarden de medewerkers ook centraal

Die kinderlijke onbevangenheid vind ik prachtig.

Kindergarden te verlaten. Maar ik kon dat

staan. Natuurlijk, draait het in de eerste plaats

Zelf heb ik best veel meegemaakt in mijn leven,

gewoon niet: hier ligt mijn hart. Die afwijzing

om de kinderen, maar ik vind het mooi dat

daardoor geniet ik extra van die onschuld. Ik vind

sterkte mijn ambities des te meer. Dat ik heb

Kindergarden mogelijkheden biedt om jezelf te

het gaaf dat ik die allerkleinsten kan helpen bij

doorgezet en in mezelf ben blijven geloven,

blijven ontwikkelen. Dat vind ik erg belangrijk,

hun ontwikkeling. Het lijkt me fantastisch om ooit

maakt me ontzettend trots.’

want ik wil mijn ambities waarmaken.’

door te groeien naar een leidinggevende functie. Daar wil ik echt voor gaan!’

‘ Mijn hart ligt bij Kindergarden’ Begonnen als pedagogisch medewerker op de babygroep, stroomde Judith Zwier (37) door tot adjunct en vestigingsmanager bij Kindergarden Honingerdijk. Sinds kort staat ze als interim aan het roer van de Straatweg in Rotterdam.

12

Judith Zwier Vestiging: Rotterdam Straatweg / Honingerdijk In dienst sinds: 2008 Functie: vestigingsmanager

Cadeau

Sfeerproeven

‘Het lijkt me fantastisch om in de toekomst een

‘Het was fijn dat ik tijdens een meeloopmiddag

nieuwe vestiging op te zetten en wie weet kan ik

sfeer kon proeven op de groep. Zo kreeg ik

ooit als regiomanager aan de slag. Als het aan

een betrouwbaar beeld van de werkwijze van

mij ligt, ga ik bij Kindergarden met pensioen!

Kindergarden, de locatie, mijn toekomstige

Het is een heerlijk bedrijf om voor te werken.

collega’s, het pedagogisch beleid. Gelukkig

Het belangrijkste vind ik dat je fouten mag

werd ik niet teleurgesteld in mijn verwachtingen.

maken. Kindergarden gun ik elke pedagogisch

Het was zo gaaf om te merken dat alle aandacht

medewerker en ieder kind. Daarom ben ik zo

uitgaat naar de kinderen. Het is voor iedereen

blij dat mijn dochter ook van al het moois dat

duidelijk wat ze moeten doen en het beleid is

Kindergarden biedt, mag genieten. Eerst op

glashelder: over de kleinste details is nagedacht.

de opvang en nu op de BSO. Dat is echt

Dat kwam op mij heel professioneel over.

een cadeautje.’

Ook vond ik de sfeer heel knus en ongedwongen.

Kort in dienst

Dat maakte dat ik me meteen thuis voelde en

Dankbaar

me dolgraag bij de Kindergarden-familie

‘Ik ben ontzettend trots dat ik voor

wilde aansluiten.’

Kindergarden mag werken. Vooral omdat de organisatie de wil heeft om zich te blijven

Groot avontuur

verbeteren, te groeien en te vernieuwen. Het is

‘Ik heb net mijn allereerste werkdagen achter de

nooit af. Toen ik hier dertien jaar geleden begon,

rug en het bevalt me prima! Natuurlijk is alles nog

was het ook al een hele mooie organisatie, maar

een grote ontdekkingstocht. Daarom is het fijn

het bedrijf is veel transparanter geworden.

dat ik een buddy heb gekregen, aan haar kan ik

Pedagogisch medewerkers worden meer

alles vragen. Ook de anderen uit mijn team zijn

betrokken. Dat vind ik mooi. Niet alleen wil

enorm behulpzaam, iedereen staat voor me klaar

Kindergarden het beste voor de kinderen, ook

en wil me helpen. Vanaf het eerste moment heb

voor haar medewerkers. Dat zit ‘m in alles. Dat

ik het gevoel erbij te horen, welkom te zijn. Dat is

warme saamhorigheidsgevoel is altijd voelbaar.’

natuurlijk een droomstart!’

Noorie Hoesenie Vestiging: Rotterdam Bergse Linker Rottekade In dienst sinds: september 2021 Functie: pedagogisch medewerker

13


HEART PRINCIPLES

Onze HEART principles EERLIJKHEID (HONESTY)

Hanneke Visser / Operationeel & HR directeur

creatieve oplossingen. We zeg-

Bij Kindergarden zijn we eerlijk

gen altijd eerst: waarom ook

en open. We gaan altijd uit

niet? Maar wel in het volle be-

van de goede intenties van de

sef dat wie A zegt, ook B moet

ander. We vertrouwen elkaar

doen. Dat is eigenaarschap.

wat er echt aan de hand is, wat er echt belangrijk is.

We respecteren elkaar: als

En we gedragen ons daar

mens en als professional.

‘Werken met de HEART principles

dan ook naar.

Iedereen is anders, heeft

betekent voor mij alle talenten van de

andere talenten en behoeften.

kinderen ruimte en aandacht geven:

We zijn allemaal gelijkwaardig.

‘Zo kunnen ze groeien en zo kunnen

Elke dag geven we alles wat

Bij Kindergarden mag iedereen

ouders rekenen op een betrokken,

nodig is voor topkwaliteit.

er zijn en nemen we de beste

zorgzame kinderopvang waar we

Ook de kleinste details zijn

versie van onszelf mee naar

het beste uit ons werk halen.’

belangrijk, die maken het werk

het werk. Diversiteit en

echt af. We noemen dat: het zit

inclusiviteit maken onze

‘Eerlijkheid en oprechtheid zijn de

‘m in alles. Om elke dag weer

organisatie sterker.

basis van respectvol omgaan met kinderen. Het is belangrijk voor een

SAMENWERKEN (TEAMWORK)

kind dat het zich gehoord voelt. Zo

continu blijven ontwikkelen en steeds blijven leren.

Ieder heeft zijn rol in en

wil zijn. Daarom luister en kijk ik goed

verantwoordelijkheid bij het

om te zien wat het nodig heeft en

EIGENAARSCHAP (ACCOUNTABILITY)

behalen van onze doelstellin-

wat er omgaat. Ik communiceer en

gen. Ons werk met kinderen

benoem daarbij ook het gevoel en

We zijn verantwoordelijk voor

en ouders doet ertoe! Daar

het gedrag.’

ons eigen gedrag. Als we een

zijn we trots op en hebben

fout maken, geven we dat rui-

er ongelofelijk veel plezier in.

‘We kijken altijd heel goed naar

terlijk toe, leren ervan en gaan

We erkennen elkaars bijdrage

talenten, naar plezier en passie.

weer door. We staan open voor

en vieren ons succes samen.

Een kind dat bijvoorbeeld zelf al de

het belangrijk dat we onszelf

zijn een belangrijke sleutel tot ons succes

Wat zijn de HEART priciples? Waarom heeft Kindergarden ze? En waarom worden ze opgefrist? We vragen het onze Operationeel & HR directeur Hanneke Visser.

14

/ Pedagogisch medewerker

RESPECT

kwaliteit te kunnen leveren, is

,

Pooja Bishesar

en luisteren naar elkaar: naar

KWALITEIT (EXCELLENCE)

‘De HEART principles

Wat betekenen de HEART principles voor jou?

krijgt het de ruimte om te zijn wie het

e HEART principles zijn de

om elkaar te vertrouwen en echt samen te

waarden die Kindergarden

kunnen werken aan de allerbeste kwaliteit.

kleuren kan benoemen die ik aan-

deelt met onze moedermaat-

Hier zijn we met elkaar verantwoordelijk voor.

wijs. Maar ook als ik een verhaaltje

schappij Bright Horizons.

Topkwaliteit voor ouders en kinderen lever je

meerdere keren voorlees, onthouden

Ze hebben een duidelijke plek

namelijk niet alleen, maar samen.’

Wat betekenen de HEART principles voor jou?

binnen de organisatie en geven richting aan ons dagelijks handelen. We vonden het wel

Wat gaat er gebeuren?

tijd om ze eens onder de loep te nemen.’

‘Het komende jaar nemen we de tijd om

'Ik weet nog heel goed dat de HEART Principles werden geïntrodu-

de kinderen precies de spannende gebeurtenissen die in het verhaal voorkomen.’

ze binnen de organisatie nieuw leven in

ceerd door onze nieuwe Bright Horizons collega’s, net na de over-

‘Het is belangrijk om een goede

Waarom neem je ze onder de loep?

te blazen. We gaan er met elkaar over in

name. Ik was toen vestigingsmanager en samen met mijn team

vertrouwensrelatie met een kind te

‘Omdat we met minder woorden duidelijk

gesprek: wat betekenen de HEART principles

hebben we een teamsessie gewijd aan hoe we deze waardes

hebben. Die verantwoordelijkheid

willen maken wat we van elkaar verwachten.

voor jou en het team. Waar gaat het goed,

Claudia Dobber

binnen onze bestaande cultuur een plek konden geven.

heb je. Zo probeer ik een kind dat

Vragen als: hoe gaan we met elkaar, ouders

wat kan er beter? En wat is er voor nodig om

De HEART Principles zijn een mooi startpunt om met elkaar het

verdrietig is gerust te stellen. Ik troost

en kinderen om? Welk gedrag hoort daar bij?

onze kernwaarden overal te laten (her)leven?

gesprek te voeren over de cultuur binnen een team. Naast de

het en vraag wat er is gebeurd, zodat

Waar moet het toe leiden? De kracht zit ‘m in

De HEART priciples zijn een belangrijke sleutel

/ Operationeel manager new business

cultuur onder collega’s zijn ze net zo belangrijk in ons pedagogisch

het zich ook gehoord voelt. Samen

de combinatie van alle vijf waarden. Eerlijk-

tot het succes van Kindergarden, daar ben ik

handelen richting de kinderen. Wanneer er in een team een open

proberen we dan iets te bedenken

heid en respect zijn een voorwaarde

van overtuigd!’

en positieve sfeer is, heeft dit direct impact op de kinderen.'

waardoor het opvrolijkt.’

15


DUBBEL INTERVIEW

‘ WE WILLEN

eerste keus zijn voor medewerkers én ouders’

Kindergarden maakt deel uit van Bright Horizons, één van de grootste kinderopvangorganisaties ter wereld. De CEO van ons moederbedrijf Stephen Kramer en onze algemeen directeur Nicole Krabbenborg vertellen hoe Kindergarden omgaat met de uitdagingen die de kinderopvang op dit moment heeft. ‘Jezelf willen onderscheiden als beste werkgever, dat moet je laten zien.' NICOLE

Steeds meer ouders weten de weg naar Kindergarden te vinden. We groeien

WAT KUNNEN WIJ LEREN VAN BRIGHT HORIZONS OM DE PROBLEMEN ROND HET PERSONEELSTEKORT BIJ KINDERGARDEN HET HOOFD TE BIEDEN?

nog steeds: op dit moment hebben we

16

70 vestigingen. Uit een recente enquête

STEPHEN: ‘Allereerst: dit onderwerp

van de Brancheorganisatie Kinderopvang

speelt wereldwijd. Het is niet uniek voor

blijkt echter dat bijna 75 procent van

Nederland, Engeland of Amerika, dus

de kinderopvangorganisaties te maken

voor de landen waarin we actief zijn.

heeft met ernstig tot zeer ernstige

Voor wat betreft Amerika, we hebben

personeelstekorten. Ook Kindergarden.

hier altijd in meer of mindere mate de

Als oorzaken voor die tekorten worden

uitdaging gehad om goede, gekwalifi-

aangegeven: de stijgende vraag naar

ceerde pedagogisch medewerkers te

kinderopvang, te weinig uitstroom uit de

vinden. Het aanbod daarvan krimpt en

opleidingen, te strenge kwalificatie- of

op dit moment is die uitdaging groter

opleidingseisen en corona. Ook andere

dan ooit. We stoppen er dus ook meer

branches kampen met tekorten: onder

energie in dan ooit. Voor Engeland en

andere de zorg, het onderwijs, de

Amerika, en zeker ook voor Nederland

horeca en de bouw.

geldt: we willen als werkgever eerste

> 17


keus zijn, de aantrekkelijkste binnen de kinderopvang voor ouders én medewerkers. We hebben grote stappen gezet, in Nederland zijn we al jaren hoog genoteerd op de landelijke lijst van ‘Best Workplaces’. Dat doen we niet om de award zelf, maar om te laten zien dat we daadwerkelijk een great place to work zijn.’

WAT BETEKENT DAT IN DE PRAKTIJK?

We stellen ons dus ook de vraag: hoe kunnen we een plek realiseren waar de beste medewerkers bij ons willen blijven STEPHEN

STEPHEN: ‘Onze medewerkers zorgen voor kwaliteit en groei. Motivatie is daar-

NICOLE: ‘Wij hebben ons hier aan de

bij het sleutelwoord. Vandaar dat we veel

richtlijnen van de overheid gehouden.

tijd besteden aan hun ontwikkeling, op

Daarom begonnen we bijvoorbeeld veel

professioneel en persoonlijk vlak.’

later mondkapjes te dragen en hielden er ook eerder mee op.’

NICOLE: ‘Wat we bijvoorbeeld geleerd hebben van Bright Horizons is Werken

STEPHEN: ‘Wat ik daar nog aan toe wil

en Leren. We hebben binnen onze BBL

voegen: de cultuur van Bright Horizons

opleiding voor pedagogisch medewer-

is altijd leidend bij wat we doen. Onze

ker recent nog 72 kandidaten gesproken

cultuur is mede zo sterk dankzij de

en de eerste ‘klassen’ voor 2022 zijn al

Heart Principles. Ze leggen de essentie

volgeboekt. De kandidaten beschikken

van Bright Horizons vast: H is honesty,

nog niet over de juiste opleiding. Die

E is excellence, A is accountability, R is

krijgen ze via onze eigen Kindergarden

respect en T is teamwork. Deze richting-

Academie. Wij betalen de opleiding en je

gevende principes zijn er voor iedereen

ontvangt meteen salaris.’

binnen Bright Horizons. In Engeland en Nederland werden ze omarmd vanaf

18

KINDERGARDEN GROEIT NOG STEEDS. WAT DOEN JULLIE OM UNIEK TE ZIJN BINNEN DE KINDEROPVANG OM DIE GROEI EN KWALITEIT TE KUNNEN WAARBORGEN

vestiging openen of er een overnemen.

waarmee we ons niet alleen onderschei-

Startpunt is de verzekering dat we onze

den, maar dat ook gewaardeerd wordt.’

cultuur kunnen voortzetten. Daaruit volgt de aandacht voor onze kwaliteit:

NICOLE: ‘Toen ik begon bij

we zetten in op de beste mensen en

Kindergarden, zei Stephen: alles wat

het beste pedagogisch programma. Dat

we op het hoofdkantoor hebben aan

zorgt er uiteindelijk voor dat kinderen

kennis en ervaring mag je gebruiken.

en ouders bij ons de beste ervaring

Pas het aan waar nodig voor de

STEPHEN: ‘We investeren ook in gezond-

het moment dat we ze introduceerden.

heid en veiligheid. Onze regels en voor-

In Nederland zijn ze aangepast aan de

schriften voor een gezonde en veilige

Nederlandse cultuur. Ze heten

werkomgeving zijn in de VS de strengste

eerlijkheid, kwaliteit, eigenaarschap, res-

STEPHEN: ‘We dienen mensen, dat

hebben als het gaat om kinderopvang en

Nederlandse situatie. We hebben veel

binnen de branche. Ook dat maakt ons

pect, samenwerken – de poster met de

is onze professie. We stellen ons dus

buitenschoolse opvang. Toen we startten

gemeen, en veel te danken aan de focus

als werkgever aantrekkelijk, zeker tijdens

Nederlandse vertaling hangt ook in mijn

ook de vraag: hoe kunnen we een plek

in Nederland zat Kindergarden in de

op kwaliteit van Bright Horizons.

de pandemie. We zaten bovenop een

nieuwe kantoor om te laten zien dat ze

realiseren waar de beste medewerkers

mooiste locaties, maar er was minder

Natuurlijk zijn er ook verschillen door

snelle introductie van mondkapjes op de

overal functioneel zijn. We pushen niet

bij ons willen blijven. De hoeksteen van

focus op het ontwikkelen van collega’s

de cultuur en andere wet- en regel-

vestigingen en omarmden het vaccina-

vanaf de top, maar willen hier wel een

onze cultuur, de Heart Principles, zijn

en kinderen. Inmiddels hebben we een

geving. We hebben daarom onze eigen

tieprogramma. Een medisch expert hielp

voorbeeld in zijn. Het is iets waar mensen

daarbij uitgangspunt. Ook als we willen

Kindergarden Academie en een eigen

invulling aan ons programma

ons daarbij.’

zelf in geloven en waar ze naar handelen.’

groeien zijn ze leidend: of we nu zelf een

pedagogisch programma ontwikkeld

Wereldwijs gegeven.’

We zetten in op de beste mensen en het beste pedagogisch programma STEPHEN

> 19


We doen onderzoek naar de werkdrukbeleving op de vestigingen en hopen daar ook stappen in te maken de komende maanden, zodat dit ook bijdraagt aan het behoud van onze collega’s

je aanwezigheid bij onze online kick off. Eind september waren we voor het eerst weer live bij elkaar met alle managers. Iedereen was zo blij om elkaar te zien en samen te zijn. Daarom is het ook zo fijn dat je komend jaar live aanwezig bent bij onze Leadership Conference in mei.’ STEPHEN: ‘Wat hebben we het echte contact gemist! Dat was het eerste wat

NICOLE

Kindergarden in cijfers

je hoorde toen ons kantoor openging hier in Boston. Bijzonder indrukwek-

Het afgelopen jaar hebben we met elkaar

Bij Kindergarden hebben we

46.494

2.016 collega’s

wc rollen besteld

kend vond ik trouwens de opstelling van NICOLE: ‘Jezelf willen onderscheiden als

boeiend en leerzaam. Daarnaast spreek ik

de Nederlandse overheid om werkende

beste werkgever, dat moet je laten zien.

natuurlijk graag weer met de mensen van

ouders en de branche te ondersteunen

Op de vestigingen uiteraard, maar ook

het hoofdkantoor.’

tijdens de coronaperiode. Je hebt allemaal verwachtingen van je overheid, maar

door alles er omheen: van campagnes tot een nieuwe website en een nieuwe

NICOLE: ‘De vestigingen die je hebt

niet elk land waarin we actief zijn heeft

huisstijl. We richten ons altijd al op de

bezocht, hebben het er nog steeds

diezelfde instelling. Als team heeft heel

kinderen én medewerkers, maar in de

over dat je ruim de tijd nam om ieder-

Kindergarden bovendien een geweldige

huidige markt vooral op het aantrekkelijk

een te spreken. Ze willen je graag weer

prestatie geleverd afgelopen tijd.’

blijven voor bestaande én nieuwe mede-

ontvangen.’ NICOLE: ‘De brandbrief naar de overheid

werkers. Hoe is het om bij Kindergarden te werken, wat zijn de mogelijkheden

STEPHEN: ‘Ik kan er uren doorbrengen!

over de situatie in de kinderopvang heeft

om jezelf te ontwikkelen, hoe is de sfeer

Alleen al om te zien welke activiteiten jul-

geholpen. We hebben overal aandacht

op onze vestigingen? De campagnes zijn

lie aanbieden en hoe jullie dat doen. Wat

gekregen voor onze ideeën, van kranten,

succesvol, we hopen veel nieuwe colle-

ik trouwens mee terugneem naar de VS is

radioprogramma’s tot in het NOS Journaal

ga's te mogen verwelkom.’

altijd iets onverwachts. Het staat vast dat

van acht uur aan toe. We willen breder

ik altijd iets interessants zie, ervaar en leer

kunnen werven en bijvoorbeeld pedago-

dat wij kunnen toepassen. Ik neem altijd

gisch assistenten versneld inzetten om

ideeën mee over concept en inrichting,

de druk op de vestigingen te verminde-

vooral waar het gaat om de speel- en

ren. Daarnaast doen we onderzoek naar

ontwikkelruimtes buiten en de tuinen.

de werkdrukbeleving op de vestigingen

Daaraan zie je ook goed hoe Wereldwijs

en hopen daar ook stappen in te maken

in de buitenruimtes vorm heeft gekregen.

de komende maanden, zodat dit ook

STEPHEN, WANNEER ZIEN WE JE WEER IN NEDERLAND? WAT ZIJN JE PLANNEN? WAT NEEM JE MEE TERUG NAAR DE VS?

Iets anders wat me opvalt is dat jullie er in

bijdraagt aan het behoud van onze col-

‘Het is de bedoeling dat ik in februari

slagen om mensen uit andere disciplines

lega’s. Een groep sluiten omdat je geen

2022 naar Nederland kom. Doet de kans

naar de kinderopvang te halen.’

medewerkers hebt en niet de vereiste

zich eerder voor, dan grijp ik die aan. Het

20

kwaliteit kan bieden, is het laatste wat

plan is ook om jullie in mei te bezoeken,

NICOLE: ‘Toen we helaas een groep moes-

je wil. Gelukkig beginnen er binnenkort

tijdens de Leadership Conference. Wat

ten sluiten wegens personeelstekort werd

weer veel nieuwe collega’s op de verschil-

ik het liefst doe en waar ik voorrang aan

er gevraagd: wat vindt Stephen hiervan,

lende groepen. Dat betekent dat onze

geef, is het bezoeken van de vestigingen:

wat zou hij voor ons kunnen doen? Je sup-

aanpak werkt. We gaan vanaf nu, net zoals

het hart van ons werk. Het contact met

port wordt echt beleefd. Een Zoom meet-

vaak in de VS gebeurt, eerst zorgen voor

de pedagogisch medewerkers, vestigings-

ing kan nooit een echt bezoek vervangen,

medewerkers en dan een vestiging of een

managers en ouders vind ik altijd enorm

al wordt dat zeker ook gewaardeerd zoals

groep openen.’

Slechts

63

daarvan zijn man. En de meest populaire functie onder onze mannelijke collega’s is: pedagogisch medewerker op de BSO

Er zijn afgelopen jaar ruim

4.800

rondleidingen op onze vestigingen aangevraagd door ouders

12

vestigingen

met 12 deelnemers per training hebben de BSO bus rijvaardigheidstraining gevolgd In 2021 verwelkomden we

10.348 kinderen

We lezen met elkaar

In 2021 zijn er

HEARTNEWS berichten

Kindergarden baby’s

9.445 146

in 2021 en het best gelezen bericht is: data salarisbetalingen

248 collega’s

nemen hun kind(eren) mee naar een Kindergarden vestiging

geboren

1.916 collega’s

ontvingen dit jaar coaching on the job van een pedagogisch coach 21


INSPIRATIE

De 31-jarige Aramez Poepon werkt als BSO-coördinator bij Kindergarden Fizeaustraat in Amsterdam. ‘Als ze met stralende koppies huiswaarts keren, is mijn werkdag meer dan geslaagd!’

'Mijn favoriete plek in ons pand is de lichte, ruime keuken'

‘Mijn favoriete plek in ons pand is de lichte, ruime keuken. Het is een heerlijke stek om de kinderen na school te laten landen. Hier kunnen ze eerst even tot rust komen. Ze nemen plaats aan een van de tafels en pakken fruit of crackers bij het buffet. Altijd schuif ik aan om een babbeltje te maken.’

IN VERTROUWEN NEMEN ‘Daar zit hem ook mijn kracht: ik kan me goed inleven in kinderen en aanvoelen wat een kind nodig heeft. Ook als iemand even niet lekker in zijn vel zit. Ik merk dat kinderen vaak uit zichzelf naar me toekomen. Dan delen ze wat ze op school hebben meegemaakt. Iets leuks, of juist iets wat ze dwars zit. Dat ik kinderen een veilig en vertrouwd gevoel kan geven, vind ik erg belangrijk. Blijkbaar straal

Van zandkoekjes uitsteken tot perentaartjes bakken,

ik uit dat ze met alles bij me terecht kunnen. Soms kan het

van het maken van een marshmallowkunstwerk tot

ook gaan om heftige dingen, die trek ik me als vader van

sieraden en hennatattoos. Ook bieden we veel sport en

twee jongens extra aan. Ik ben er trots op dat de kinderen

spel aan. We mogen gebruik maken van de gymzaal van

me in vertrouwen durven te nemen.’

de school en hebben om de hoek een aantal sportvelden tot onze beschikking. Vanuit mijn sportachtergrond

ONTMOETINGSPLEK

- ik studeerde MBO-sport – kan ik kinderen goed

‘De keuken is de ideale plek om een kletspraatje te

enthousiasmeren. Het door mij bedachte spel Spek in

maken. Of een diep gesprek te voeren. Soms een-op-een,

de pan is hier razend populair. Het is een tikspel dat je

de andere keer met een groepje. Ik probeer me te verdie-

met heel veel kinderen kunt doen.’

pen in wat de kinderen bezighoudt. Dat werkt natuurlijk

een babbeltje

‘IN DE KEUKEN MAAK IK MET IEDER KIND 22

twee kanten op. Zij kunnen hun verhaal kwijt, ik luister

KLEINE MOEITE, VEEL PLEZIER

goed naar ze. En op wat ze vertellen, kan ik inspringen

‘Dat ik echt iets kan betekenen voor kinderen, vind ik

met bijvoorbeeld activiteiten die we aanbieden. Zo is bij

het allerleukste van mijn werk. Dat ik ze een luisterend

meiden slijm maken ontzettend populair. Dit doen we dan

oor, persoonlijke aandacht, uitdagende, leuke en vaak

ook regelmatig in ons Hoe? Zo! Lab. Ook vinden de kinde-

leerzame activiteiten kan bieden, is voor mij een kleine

ren het heerlijk om lekker te bouwen in onze Lego/bouw-

moeite en geeft de kinderen zo veel plezier. Vaak willen

ruimte of te relaxen in de ‘chillhoek’. Kinderen bepalen zelf

ze helemaal niet naar huis als ze door hun vader of

wat ze ’s middags doen, wij bieden ze mogelijkheden,

moeder worden opgehaald. Dat is natuurlijk het

maar beslissen niet voor ze. Dat is wat de BSO van

grootste compliment dat je kunt krijgen!’

Kindergarden zo uniek maakt: we luisteren echt naar de wensen van kinderen. Als ze niets willen, is het ook goed.’

‘We putten inspiratie uit onze activiteitenmappen die we

Benieuwd hoe je 'Spek in de pan' speelt?

met het team en met input van de Kinderraad hebben

Je leest het hier.

SPEK IN DE PAN

samengesteld. Zo zitten we nooit om ideeën verlegen. 23


OUDER AAN HET WOORD

‘Slak

niet thuis’

Charlotte (2), dochter van Michiel (38) en Suzanne (35) Beekhuizen, gaat vier dagen per week naar Kindergarden Postweg, in hartje Nijmegen. Sinds kort samen met haar broertje Berend.

Dani (2,5 jaar) ziet een naaktslak

‘Ik denk dat deze vlinder gebeten is door een krokodil en daarom niet meer kan vliegen.’ Jayden: ‘ik denk dat hij gekrabd is’

Kindergarden is dé stabiele factor in , ons drukke leven

‘Ik knikker met mijn ogen’ Daan knipoogt

pvang dichtbij, een warme maaltijd tussen de middag en een goede start en een fijn einde van de dag. Aan die voorwaarden moest ons kinderdagverblijf voldoen. We werken allebei fulltime, dus we vonden het belangrijk dat de kinderopvang een stabiele en betrouwbare omgeving zou zijn voor ons gezin. Ons leven is al hectisch genoeg door de onregelmatige diensten van Michiel.’

Waarom kozen jullie voor Kindergarden? ‘De stabiele basis die we zochten, hebben we bij Kindergarden gevonden. We voelen ons, en vooral de kinderen natuurlijk, iedere dag in de watten gelegd. Het monumentale pand, Villa Geldersch Hof, is schitterend gelegen, boven op een heuvel, echt heel mooi. Maar bovenal is het schoon, netjes en fris. En had ik al gezegd dat ze een fantastisch grote tuin hebben? Dat is natuurlijk een cadeautje!’

Zijn de kinderen net zo enthousiast als jullie? ‘Zeker weten! Charlotte en Berend zijn natuurlijk nog te klein om dat te uiten, maar we merken wel aan de kinderen dat ze het ontzettend naar hun zin hebben.

24

Ook al maken broer en zus lange dagen, ze komen opgewekt thuis. Er is een vertrouwde stabiele basis van pedagogisch medewerkers. Dat is ontzettend fijn.’

Waar zijn jullie het meest over verrast? ‘De opvang hanteert een duidelijk ritme waar de kinderen beiden goed bij gedijen. Zelfs zo goed, dat we thuis dezelfde structuur, rituelen en liedjes gebruiken. Omdat de kinderen vier dagen naar de opvang gaan, zie ik de afdruk van Kindergarden terug in hun doen en laten. Zeker bij de oudste. Daar genieten we ontzettend van. De kinderen worden op een fijne manier uitgedaagd en gestimuleerd. Dit komt hun ontwikkeling ten goede. Soms verwonderen we ons erover wat Charlotte allemaal al kan! Zo wilde Michiel haar laatst van de trap tillen, werd ze toch opstandig: van de trap af naar beneden kon ze best zelf. Wij hadden geen idee dat ze al zover was.’

Een aanrader dus? ‘Absoluut! Op Kindergarden kun je vertrouwen. Dat geeft ons als ouders de ruimte om optimaal ons werk te kunnen doen. Ook in ons hoofd: we hoeven ons geen zorgen te maken over onze kinderen. We weten dat ze het goed hebben. Dat geeft buitengewoon veel rust.’

Jens (3 jaar) tijdens een plensbui in de dierentuin

Meisje (5 jaar)

‘Juf, was je maar een matroesjka, want dan waren er heel veel van jou en dan kon iedereen je meenemen naar huis’

‘Kijk daar komt

Tyren (5 jaar) en Jayden (6 jaar) zien een gewonde vlinder liggen

‘De zebra’s komen niet naar buiten omdat ze bang zijn dat hun strepen eraf gaan’

DE BABYSO!’ Amber (bijna 3 jaar) toen ze de BSO aan zag komen op de vestiging

Josh (3 jaar) is net terug van kamperen… Marjory: ‘Wat heb je allemaal gedaan?’ Josh: ‘Kamperen!’ Marjory: ‘En je hebt ook nog eens een bruin kleurtje! Was er veel zon?’ Josh: ‘Marjory, er is maar 1 zon.’

‘KIJK…

nu word ik ook moeder’ Emi (2,5 jaar) wijst naar haar moedervlek

‘ZO,

de dames komen ook naar buiten’ Tommy (bijna 4) terwijl hij op de rest van zijn groep wacht om buiten te gaan spelen

Kletspraat

hilarische ONELINERS

Op elke vestiging zijn ze te horen: hilarische one-liners en onvergetelijke wijsheden van onze kinderen. Taalontwikkeling in de praktijk. Dit zijn de mooiste uitspraken. 25


INSPIRERENDE WERKPLEK

Patrick van den Haak / Projectmanager (ver)bouw & ontwikkeling

KUN JE IEDER OUD PAND OMZETTEN NAAR EEN NIEUWE VESTIGING? EN WAAROM KOMEN ER NOG STEEDS NIEUWE LOCATIES BIJ, ONDANKS HET PERSONEELSTEKORT? PAUL, PATRICK EN IVO LICHTEN HET TOE. Als medewerker van Kindergarden krijg je het vast en zeker vaak te horen: ‘Jullie zitten altijd in van die mooie oude gebouwen!’ Het is inderdaad een tot de verbeelding sprekend kenmerk van onze opvanglocaties, hoewel Kindergarden natuurlijk ook nieuwbouwpanden heeft. UNIEKE PANDEN Paul van Eymeren (architect in company) is al vanaf

Ivo Schunselaar,

het begin betrokken bij het vinden en geschikt

/ Directeur facilities & new business

van een kinderdagverblijf in monumentale of bij-

maken van Kindergarden-locaties. Het vestigen zondere panden is altijd het uitgangspunt geweest. ‘We zijn een kwalitatieve kinderopvang. Daar hoort een hoogwaardig jasje omheen’, aldus Paul. Patrick van den Haak, projectmanager (ver)bouw & ontwikkeling, ziet nog een ander groot voordeel van monumentale panden. ‘Die oude gebouwen passen bij onze filosofie, bij het huiselijke dat we willen uitstralen. Panden met een imposante geschiede-

Paul van Eymeren / Architect in company

OUD

VAN NAAR

nieuw

26

Een verwaarloosde boerderij, een voormalig postkantoor of een eeuwenoud kasteel. Opvallende panden waar nu locaties van Kindergarden zijn gehuisvest. De imposante geschiedenis van de gebouwen draagt bij aan het warme gevoel dat Kindergarden wil uitdragen.

‘Hoe moeilijker de opgave om het passend te maken, hoe groter het plezier als het lukt!’

nis geven vanzelf een geborgen gevoel. Als je daar binnenstapt, denk je meteen: hé, wat knus!’

PAUL

OUDE DETAILS IN NIEUW JASJE

MONUMENTALE EISEN

Een van de projecten waar Patrick nauw bij

Al is een pand nog zo mooi, als het niet klopt met

betrokken was, is het kasteel aan de Binckhorstlaan

de totale filosofie van Kindergarden, dan gaat het

in Den Haag, een indrukwekkend pand uit de

project niet door. Van de vijftig potentiële panden

zeventiende eeuw. ‘We proberen altijd om het

die per jaar bekeken worden, zijn er maar twee

oorspronkelijke gevoel zo goed mogelijk vast te

of drie geschikt als vestiging. ‘Vooral monumen-

houden. Je zou kunnen denken we trekken de

tale panden kennen veel restricties als het om

boel helemaal leeg en stoppen hem vol met mooie

aanpassen of verbouwen gaat’, vertelt Patrick.

nieuwe dingen, maar liever behouden we zoveel

‘Daarbij hebben wij als Kindergarden natuurlijk ook

mogelijk de oude details, zowel binnen als buiten.

een hoop eisen waaraan een pand moet voldoen.

In Kasteel Binckhorst hebben we bijvoorbeeld een

Waar is het pand gelegen? Is het groot genoeg?

deel van het houtwerk en de stenen schouwen

Hoe is het gesteld met zaken als daglicht, kwaliteit

gehandhaafd. Elke groep in het pand heeft zo’n

van lucht en geluid? Is er genoeg parkeerruimte?

oude schouw gekregen. De ruimte moet natuurlijk

Kunnen wij geen overlast veroorzaken voor buren,

wel veilig zijn voor de kinderen. Daarom hebben

of andersom? Dat zijn allemaal dingen die je in een

we de schouwen afgeschermd met glas en het hout

monumentaal gebouw minder makkelijk kunt beïn-

brandwerend gemaakt.’

vloeden dan wanneer je een nieuw pand bouwt.’

> 27


Of als we van een draagconstructie - die anders in

Door de kleurstellingen, de meubels, de materialen en de afwerking weet je bij één stap over de drempel meteen: ik ben bij Kindergarden, het klopt

de weg staat - een speelobject hebben gemaakt, zoals bij Kindergarden Vondelstraat in Amsterdam. Dan is zo’n ‘sta in de weg’ ineens een cadeautje. Hoe moeilijker de opgave om het passend te maken,

‘Die oude gebouwen passenbij onze filosofie, bij het huiselijke dat we willen uitstralen.’ PATRICK

hoe groter het plezier als het lukt!’ KINDERGARDEN-FEELING Ieder pand vraagt dus om een eigen metamorfose. Hoe zorg je er met zulke uiteenlopende locaties dan voor dat je overal het Kindergarden-gevoel creëert? Patrick: ‘Hoewel we de buitenkant zo origineel mogelijk houden en dus ook oorspronkelijke details aan de binnenkant doorvoeren, blijft het altijd

PATRICK

Kindergarden. Een voormalig kasteel, een postkantoor of een boerderij: door de kleurstellingen, de meubels, de materialen en de afwerking weet je bij één stap over GENOEG BUITENRUIMTE

de drempel meteen: ik ben bij Kindergarden, het klopt.’

Een andere uitdaging voor het team van (ver)bouw en ontwikkeling, is dat een bestaand pand al vele jaren op

SELECTIEVE GROEI

een locatie staat. Sommige gemeenten willen nog wel

Dat ‘trucje’ wordt op dit moment ook toegepast bij Hof

eens moeilijk doen als een gebouw dat eerst bijvoor-

ter Wyde in Utrecht Leidsche Rijn. Het is de oudste

beeld dienstdeed als kantoor, nu ineens een maat-

boerderij van Nederland, een uniek rijksmonumentaal

schappelijke bestemming krijgt. En uiteraard is ook

pand dat in februari 2022 als Kindergarden Terwijde

het buitengedeelte belangrijk. ‘Bij het beoordelen van

haar deuren opent. De boerderij staat in een gebied

een pand kijken we niet alleen naar de aangrenzende

waar Kindergarden al een aantal vestigingen heeft.

buitenruimte, maar ook naar in de buurt gelegen

Waarom dan toch daar een nieuwe vestiging realise-

speel- en sportruimtes, zoals sportvelden en parken.

ren? Dat valt onder de noemer selectieve groei, legt

Een pand kan nog zo mooi en bijzonder zijn, als er niet

directeur facilities & new business Ivo Schunselaar uit.

genoeg buitenruimte is, dan gaat het niet door.’

‘’We willen graag groeien, om allerlei redenen. Een van de belangrijkste is dat we zo veel mogelijk kinderen

UNIEKE OPLOSSINGEN

Kindergarden gunnen. Een andere reden is dat als we

Bij de transformatie van een oude naar een nieuwe

meer locaties hebben, er meer mogelijkheid is voor

inrichting behoudt Kindergarden dus graag zo veel

onze eigen medewerkers om door te groeien en zich te

mogelijk de authenticiteit. Een uitgangspunt dat Paul

ontwikkelen. Niet uitbreiden is geen optie.’

als architect dan ook telkens nastreeft. ‘Het zit ‘m, ook

28

bij de staat van een pand, ‘in alles’. De weldadigheid van

KLEIN BEGINNEN

ornamenten is natuurlijk fantastisch! Die proberen we

Een goede keuze blijkt, want de vraag van ouders voor

dan ook zoveel mogelijk te behouden. Daarbij heeft elk

een plek op de boerderij – en ook op andere vesti-

pand zo zijn eigen beperkingen en unieke aspecten.

gingen in deze buurt – is enorm. Daarentegen kampt

Terwijl de nieuwe inrichting wel moet voldoen aan

Kindergarden ook in die regio met personeelstekorten.

strenge voorschriften. Dat maakt het telkens opnieuw

‘Dat betekent dat we klein gaan beginnen. Er staan nu

tot een puzzel. Monumentale trappen bijvoorbeeld

90 kinderen op de lijst, maar met zoveel kinderen kun-

die je niet wilt weghalen, moeten wel voldoen aan van

nen we niet starten. In tegenstelling tot vroeger, waar-

kracht zijnde wet- en regelgeving. Die beproevingen

bij het aantal kinderen het uitgangspunt was en daar

maken zo’n metamorfose juist interessant, het is

zocht je collega's bij, is nu het omgekeerde gaande.

aan mij om passende oplossingen te zoeken.

We passen het aantal kinderen aan op het beschikbare

Ik ben trots als het is gelukt om de kanalen van een

personeel. Uiteraard doen we er alles aan om gekwa-

ventilatiesysteem zodanig te integreren dat zij uit het

lificeerde medewerkers aan te trekken, zodat we in de

zicht zijn weggewerkt of onopvallend aanwezig zijn.

toekomst steeds meer kinderen kunnen opvangen.’

29


INSPIRATIE ‘Eerlijk gezegd, had ik niet veel vertrouwen in het gesprek

voor. Maartje liet me inzien dat die controle mij niet hielp,

met de pedagogisch coach. Wat kon een uurtje praten nu

maar juist in de weg zat.’

opleveren, dacht ik. Door mijn sceptische houding prikte Maartje heen. Gelukkig maar, want het heeft me zoveel

Op de proef

inzicht gegeven.’

‘Laat het maar gebeuren, adviseerde ze mij. Reuze spannend vond ik dat de eerste keer. Op een tafel had

Loslaten heeft me zoveel moois gebracht Renée Engelberts werkt als BSO-coördinator bij Kindergarden Naarden. Al een tijdje had Renée geen plezier meer in haar werk. Door gesprekken met pedagogisch coach Maartje van der Horst vond ze haar liefde voor het vak terug.

Energievreter

ik verftubes en rollers neergelegd. Van een afstandje

‘Een jaar geleden zat ik niet lekker in mijn vel. De overname

observeerde ik de kinderen. Tot mijn verrassing gingen

door Kindergarden was net achter de rug. Mijn collega

ze zonder iets aan mij te vragen lekker aan de slag.

was ziek, ik stond er vaak alleen voor. Alles deed ik op de

Ze vulden potjes met verf, hielpen elkaar en werkten samen,

automatische piloot. Dat gaf me geen voldoening, waardoor

schilderden wat ze zelf mooi vonden en ruimden na afloop

ik mijn baan steeds minder leuk vond.’

alles weer op. Ik werd zo blij van die trotse koppies!’

Tegenovergesteld

Back in business

‘Eenmaal in gesprek met Maartje kwam alles eruit. Mijn

‘De coaching van Maartje heeft veel teweeggebracht. Sinds-

frustratie, boosheid en verdriet. Waarom lukte het me niet

dien laat ik dingen veel meer op z’n beloop. Kinderen mogen

meer te genieten van mijn werk? Maartje bleef doorvragen,

binnen de kaders zelf invulling geven aan middagen en ik

dat was ontzettend fijn. Daardoor durfde ik me open te

heb zelfs een Kinderraad opgericht. Voorheen was dit echt

stellen voor haar. Uit ons gesprek bleek dat ik de controle wil

ondenkbaar. Het gekke is, loslaten geeft me rust. De fantas-

houden over alles wat ik doe. Zo smeerde ik de crackers voor

tische ideeën van kinderen, het plezier dat zij beleven en hun

de kinderen en bereidde ik alle activiteiten tot in de puntjes

stralende gezichten als iets lukt: het maakt me zo gelukkig!’

Renée Engelberts

BSO-coördinator

‘ Op eigen kracht vond ze haar werkgeluk terug’

Maartje van der Horst Pedagogisch coach

30

‘Renée zal ik niet snel vergeten. Bij onze ont-

ontdekken, doen en ervaren. Zodanig leer

moeting voelde ik haar weerstand. Logisch,

jij een kind te zien zoals hij is. Uniek, met zijn

het zat haar op dat moment allemaal een

eigen karakter en talenten. Hoe mooi is het

beetje tegen. Ze voelde zich alleen, miste

dat jij als BSO-coördinator kinderen hierbij

de teamspirit en inspiratie. Haar defensieve

kunt begeleiden, aanmoedigen en verrijken.

houding begreep ik. We raakten in discussie,

Het geeft jou zoveel meer voldoening als

waarbij het even flink knetterde. Dat vond ik

een kind straalt omdat hem op eigen kracht

best spannend; meestal ga ik de confronta-

en inzicht iets is gelukt. Dat wilde ik Renée

tie niet zo snel aan. Bij Renée voelde ik aan

heel graag meegeven. Ik vind het tof dat

dat het ons verder zou brengen. Mijn intuïtie

ze het heeft aangedurfd om de touwtjes te

bleek juist: uiteindelijk leidde het tot weder-

laten vieren en dit te ervaren.’

zijds respect en een eerlijk en openhartig gesprek. Het was mooi dat Renée zich in al

Blij voor haar

haar kwetsbaarheid durfde open te stellen.

‘Na de coaching maakte Renée een verslag,

Toen konden we samen verder.’

compleet met foto’s, hoe ze haar nieuwe manier van werken heeft aangepakt. Dat ze

Inspirator

dat met me deelde, vond ik hartstikke leuk.

‘Als je vertrouwt op de zelfstandigheid van

Ik ben blij voor haar dat ze haar energie,

kinderen, ze loslaat en autonomie geeft,

plezier en enthousiasme weer terug heeft,

geef je kinderen de mogelijkheid zichzelf

dat het goed met haar gaat. Daar kan ze

optimaal te ontwikkelen. Op die manier

super trots op zijn; ze heeft het helemaal

kunnen kinderen telkens nieuwe dingen

zelf gedaan!’

31


PEDAGOGIEK

Vanaf de eerste keer dat een kind bij ons is, moet het ervaren dat de ouders het goed vinden dat het op de opvang is Mijke Visser-van Acker Functie: Beleidspedagoog

MIJKE

wij ondersteuning nodig hebben en

het gedrag van kinderen. Een peuter

andersom. We proberen het pedagogisch

of dreumes die aan het schuiven is op

Jullie gaan meer kennis delen over dit onderwerp?

partnerschap vanzelfsprekend te

een stoelkruk of over de luier wrijft, daar

‘Ja, pedagogisch medewerkers én ouders

borgen. We kunnen onze pedagogisch

kan nog wel eens lacherig over gedaan

gaan we hier meer informatie over geven.

medewerkers wel ontwikkelen, als ouders

worden, terwijl het hoort bij de normale

Dat ook zij begrijpen wat er gebeurt.

het thuis niet of gedeeltelijk oppakken of

ontwikkeling van kinderen.’

Net zoals we aandacht besteden aan

niet goed weten wat te doen, dan stopt dat proces.’

‘ We zoeken het

pedagogisch partnerschap op’ ‘Ouders en kinderopvang hebben beide een rol bij de opvoeding van een kind. Ga je de opvoedsituatie van thuis combineren met die van de opvang, dan moet je samenwerken,’ zegt Mijke Visser-van Acker, beleidspedagoog van Kindergarden.

32

motorische en cognitieve ontwikkeling,

Wat bedoel je met ‘volwassen bril’?

persoonlijkheids- en taalontwikkeling.

‘Bij kinderen roept het genoemde gedrag

Binnen de Kindergarden Academie zijn

Kun je voorbeelden noemen van het pedagogisch partnerschap?

niet dezelfde seksuele associaties op als

we een opleiding aan het verzorgen over

e kinderopvang wordt

bij volwassenen, maar wel eenzelfde

seksuele ontwikkeling. We kunnen een

steeds professioneler en

Mijke: ‘Het project Baby’s willen Bewegen

prettig gevoel. Alleen koppelt een kind er

bijdrage leveren aan een gezonde

laat meer van zich horen.

is bijvoorbeeld heel succesvol geweest.

niet de seksuele beleving aan die wij als

seksuele ontwikkeling van kinderen en

Dat zie je bijvoorbeeld aan

Naast de scholing en coaching die onze

volwassenen er aan geven. Dat besef, het

kinderen leren om bepaalde grenzen aan

de ontwikkeling van het

medewerkers ontvangen, hebben we

begrijpen dat wanneer een kind vadertje

te geven. Dat is goed voor nu en straks.

pedagogisch partnerschap. Ouders en

onder andere tijdens ouderavonden

en moedertje, of doktertje speelt en een

Geen grenzen aangeven of kinderen juist

kinderopvang hebben beide een rol bij

ouders bewust gemaakt van de

plastic thermometer toch net even iets

beperken, dat kan later problemen ople-

de opvoeding, zo is de gedachte.

zogenaamde voorkeurshouding en

harder tegen de billen aanduwt dan nodig,

veren. Voor die bewustwording zoeken

Vertrouwen en samenwerking met

hoe belangrijk het is om kinderen vrije

daar kun je van in de stress raken, of je kunt

we ook het pedagogisch partnerschap op.

elkaar zijn daarbij belangrijk.

bewegingsruimte te geven. Ouders zijn

het zien als: een kind is aan het ontdekken.

We hebben zoveel kennis in huis om te

Beleidspedagoog Mijke Visser-van Acker

zich er meer van bewust en staan open

Dat laatste vertellen we ouders nu.

delen met jonge ouders.’

vertelt: ‘Vanaf de eerste keer dat een kind

voor feedback.’

Ook om onze pedagogisch medewerkers te beschermen. Een kind kan een

bij ons is, moet het ervaren dat de ouders

opmerking op een bepaalde manier

is. Het vertrouwen vanuit de ouders moet

Jullie geven inmiddels ook informatie over seksuele ontwikkeling?

kortom oké voelen voor een kind. Daar ligt

Mijke: ‘Klopt. De normale seksuele

‘Hé, dat komt bij jullie vandaan.’ Kinderen

de basis voor de hechting die kinderen

ontwikkeling van kinderen heeft nooit de

steken elkaar bijvoorbeeld aan als er een

aangaan met ons als professionele

aandacht gekregen die het verdiende.

in z’n blote billen over de groep loopt.

opvoeders. Een kind ontwikkelt zich

Je sprak er simpelweg niet over. Maar

Kinderen doen dat nu eenmaal. Hoe gaat

op allerlei gebieden. Het is belangrijk

intimiteitsontwikkeling of seksuele

dat in de groep, waar stel je grenzen?

om ouders daar in mee te nemen, ze

ontwikkeling begint al in de buik. Je kijkt

En vervolgens ga je het gesprek met de

te benaderen en ze te wijzen op waar

heel vaak door een volwassen bril naar

ouders aan.’

het goed vinden dat het op de opvang

interpreteren waardoor ouders zeggen:

Meer lezen? Wil je de uitgebreide versie van dit artikel lezen? Scan dan de QR-code.

33


ONZE BBL OPLEIDING

je leven een onverwachte

SOMS KAN Leren van jou!

wending nemen

ik één dag in de week klassikaal les en werk ik drie dagen op de babygroep bij Zeist Lindenlaan. Dat was even wennen: een nieuwe vestiging, andere collega’s en daarnaast de zorg voor mijn zoon en het

huishouden. Best pittig!’ Het overkwam Tysha Sieuwram (26). Ruim een jaar geleden kwam ze bij Kindergarden binnen als huishoudelijk Meer zelfvertrouwen ‘Ik heb afgelopen acht maanden al veel medewerker. Nu volgt ze de opleiding tot gespecialiseerd geleerd. Ik weet nu bijvoorbeeld hoe pedagogisch medewerker via Kindergarden Academie. het babybrein zich ontwikkelt, wat een

kind mag en kan. Kennis die ik niet had. Daardoor kan ik beter aansluiten bij de

Het zit 'm in alles

n juli 2020 zag mijn leven er totaal

aan te helpen. Wat doe je het leuk met

ontwikkeling van kinderen en weet ik hoe

anders uit. Ik verzorgde de bedrijfs-

baby’s, complimenteerden mijn collega’s

ik ze kan uitdagen en stimuleren. Doordat

catering bij het Wereld Natuur Fonds,

me. Ze adviseerden me de BBL opleiding

ik meer kennis en inzicht heb, groeit mijn

totdat plotseling mijn contract werd

via Kindergarden Academie te volgen.

zelfvertrouwen. Daardoor toon ik meer

ontbonden. Achteraf fijn dat dit me

Dat ik – zonder vooropleiding – hiervoor

initiatief, handel ik meer zelfstandig en

overkwam, anders was ik nooit bij

in aanmerking kwam, wist ik niet. Toch

gaat het me makkelijker af om vooruit te

Kindergarden beland.’

twijfelde ik: een studiebol ben ik nooit

denken. Al die extra kennis maakt mijn

geweest. Ik leer liever in de praktijk. Zou

werk zoveel leuker en uitdagender.’

Prachtkans ‘Een collega van WNF tipte me dat ze

ik deze studie wel aankunnen? Ik besloot deze geweldige kans te grijpen. Nu krijg

Toekomstdromen

een huishoudelijk medewerkster zochten

‘Ik had nooit verwacht dat een carrière in

bij Kindergarden Driebergen. Met

de kinderopvang voor mij zou zijn wegge-

Kindergarden zelf was ik al bekend, mijn

legd. Door het volgen van deze studie ligt

zoontje Daley van drie zit bij Kindergarden

er opeens een andere toekomst voor me.

Een kind leert veel van andere kinderen én van

Zeist Lindenlaan in de dreumesgroep.

Ik heb zo’n geluk gehad dat ik deze moge-

jou. Als pedagogisch medewerker weet je hoe

Wat was ik blij toen ik werd aangenomen!

lijkheid heb gekregen van Kindergarden.

belangrijk interactie is voor de ontwikkeling van

Als het op de babygroep druk was, bood ik

Daar zal ik ze altijd dankbaar voor zijn!’

een kind. Je let bijvoorbeeld op (non-verbale) signalen, luistert en geeft een bemoedigend knikje of een knuffel. Ook hiermee creëer je positieve ruimte voor een kind.

Jouw vaardigheden Als pedagogisch medewerker bij Kindergarden weet je hoe je een kind kan uitdagen, zodat het met zelfvertrouwen dat ene nieuwe stapje durft te zetten, zonder dat je het gaat pushen of uit zijn of haar spel haalt. Die interactievaardigheden – aanmoedigen of juist even loslaten en observeren – is voor ons vanzelfsprekend.

34

35


HEART ZAKEN

Gerritje kun je niet zien dat ze iemand is die veel

Laura, wat brengt Gerritje jullie?

begeleiding nodig heeft om mee te kunnen doen. Dat

‘Vrolijkheid. Iedereen ziet hoe blij Gerritje is, dat werkt

maakte me bewust van het feit dat het niet voor ieder-

aanstekelijk, ook voor de kinderen. Ze onthoudt alles,

een vanzelfsprekend is om een leuke baan te vinden.’

is sociaal echt een topper. Als het druk is op een groep, dan heeft ze dat meteen door en schiet ze te

En ging het zoals je had gedacht?

hulp met fruit halen en brengen, praktische onder-

‘Heel anders! Gerritje bleek meer begeleiding nodig te

steuning. En als je met een groep van zestien kindjes

hebben dan ik had gedacht. Ze kwam hier binnen met

naar buiten gaat, hoe fijn is het dan dat iemand komt

het idee dat ze veel met de kinderen mocht werken.

helpen met jassen en schoenen aandoen?’

Het heeft echt even geduurd voordat ze begreep dat

Gerritje

VESTIGINGSMANAGER LAURA OVER DE WERKERVARINGSPLEK VAN GERRITJE

‘Iedereen verdient een kans’

zij een andere rol had dan de meeste meiden hier.

Jullie kunnen haar niet meer missen, zo te horen.

Op de groep werken betekent voor haar dat ze helpt

‘Klopt. Gerritje hoort er helemaal bij. Teamuitjes,

met het fruit snijden, bijvoorbeeld. Daarnaast helpt

lootjes trekken voor Sinterklaas, als we uit eten gaan.

ze de huishoudelijke hulp met van alles en nog wat,

Gerritje er is altijd bij. Ze vraagt bijna maandelijks:

bijvoorbeeld ramen lappen en de was.’

ik mag toch wel blijven tot mijn pensioen? Tuurlijk zeg ik dan, je hoort bij ons Gerritje! En wij horen bij haar.’

Hielp de jobcoach ook nog met het inwerktraject? ‘In het begin hadden we iedere week contact, daarna om de week. Ik leerde dat het voor Gerritje heel belangrijk is dat er een tijdschema is zodat ze precies weet wat ze moet doen. Dat ging tot in detail: om twaalf uur kom je binnen, dan ruim je de bak leeg. Om half twee zet je de wasmachine aan, enzovoorts. Het werkte! Nu, drie jaar later, kan ze alles zelf.’ Inmiddels is Gerritje aangeschoven bij het interview.

Bij Kindergarden willen we iedereen graag een kans geven, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op de vestiging in Baarn werkt Gerritje Maasman (38) die via een jobcoach in contact kwam met vestigingsmanager Laura Companje-Pieper (30). ‘Gerritje was zó enthousiast. Ze stond te popelen om te beginnen.’

Gerritje, hoe vind je je werk bij Kindergarden? Wat is voor jou als vestigingsmanager het belangrijkst in je werk?

‘Heel leuk. Ik werk met leuke mensen. Ze zijn allemaal

‘De kinderen en de medewerkers staan op nummer 1.

dat ik niet met de kinderen mocht werken. Nu snap ik

Het allerbelangrijkste is dat we goed voor de kinderen

het wel. Ik mag steeds meer doen. Ik heb vorige week

zorgen, dat ze hier een fijne tijd hebben. Dat kan

een diploma gehaald. Nu kan ik een boekje lezen met

alleen als het met de medewerkers goed gaat.

de kinderen.’

Ik heb geluk, want ik mag hier met een heel leuk

Laura vult aan: ‘Ze krijgt cursussen via de jobcoach.

team werken. De sfeer is echt goed.’

Ze leert dan hoe je een boekje leest. Nu kijken we hoe

Je werkt nu drie middagen in de week. Hoe is het voor jou om een baan te hebben?

‘Ze vertelde mij dat ze een kandidaat had die al

‘Ik ben heel blij. Ik heb nu ook een weekend, net als

jaren langs ons pand fietste en altijd dacht: hier wil ik

anderen. Dat vind ik erg leuk. En ik vind het een erg

werken. En dat Gerritje dol is op kinderen. Maar dat

leuke baan. Hiervoor was ik schoonmaker. Daar vond

Op het moment dat de jobcoach van Gerritje

ze ook iemand is met afstand tot de arbeidsmarkt, dus

ik niks aan. Vooral als ik ’s avonds moest werken,

Laura benaderde, zat ze net lekker in haar rol als

dat het veel zou vragen aan begeleiding. Ik twijfelde

baalde ik wel.’

vestigingsmanager. Ze was zo’n acht jaar daarvoor

niet, maar besloot haar meteen uit te nodigen voor

begonnen als pedagogisch medewerker, klom op tot

een gesprek.’

En wat heb je geleerd hier op het kinderdagverblijf?

Gerritje kwam samen met de jobcoach op het sollicitatiegesprek. Hoe kwam zij op je over?

‘Netjes praten. In het begin zei ik bijvoorbeeld:

geleden kwam ik van school en hielp ik mee deze vestiging op te zetten.

‘Ik zag iemand met het hart op de juiste plek. Aan

daar is aan het huilen.’

heel snel gegaan,’ vertelt Laura. ‘Nog maar elf jaar

LAURA

ze aan een klein groepje kan gaan voorlezen.’

Toen de jobcoach van Gerritje jou benaderde of er in het team ruimte was voor een werkervaringsplek, hoe reageerde je toen?

adjunct en werd daarna vestigingsmanager. ‘Het is

36

aardig voor me. In het begin vond ik het jammer

Iedereen ziet hoe blij Gerritje is, dat werkt aanstekelijk, ook voor de kinderen

Laura

‘dat kind is aan het janken.’ Nu zeg ik: ‘Het kindje

37


EEN LEVEN LANG GELUKKIG WERKEN

Danique Bosman / 34 jaar Opleiding: MBO Helpende Welzijn en SPW 3 In dienst sinds: december 2019

Wie zorgen ervoor dat de pedagogisch medewerker haar focus en aandacht volledig op de kinderen kan richten? Vijf collega's van Kindergarden Rotterdam Waterloostraat vertellen hoe en op welk vlak zij professionele ondersteuning bieden.

Functie: Preventie coach

ervoor dat het pand schoon en netjes is. Ik let erop dat in de wasruimte

ning op het gebied van veiligheid en gezondheid.

genoeg schone hoeslakens, handdoeken,

Is er een pleister nodig of een druppeltje ontsmet-

hydrofiele luiers en slabbertjes liggen.

tingsmiddel dan is het fijn dat onze pedagogisch

Ook verzorg ik de bestellingen van luiers

medewerkers nooit misgrijpen: de EHBO-dozen

en boodschappen. Verder bereid ik de

zijn altijd gevuld en op orde. Daar zorg ik voor.

lunch voor de kinderen voor en zet ik voor

Ook bewaak ik het calamiteiten- en ontruimings-

de baby’s verse groentehapjes klaar in

plan en samen met de vestigingsmanager en

de koelkast. Dan kan de pedagogisch

pedagogisch expert stem ik maandelijks tijdens ons

medewerker een bakje pakken op het

kwaliteitsoverleg af of er nog bijzonderheden zijn

moment dat een baby trek heeft en hoeft

waar we tegenaan lopen op dat vlak.

ze het alleen nog maar op te warmen.

De sfeer in ons team is ontzettend prettig. Nog niet

Daarnaast breng ik een schaal vol fruit

eerder heb ik zo’n fijne werkplek gehad. Samen

naar de groepen voor het fruitmoment

staan we sterk is ons motto. En dat zie je terug

in de ochtend. Daardoor hoeft de peda-

in alles: we lachen veel met elkaar, maar pinken

gogisch medewerker niet van de groep

‘Samen met drie collega’s run ik de dreumesgroep.

ook wel eens samen een traantje weg. We staan

af. Bij drukte schiet ik – gevraagd en

Het is ontzettend fijn dat de pedagogisch coach en

allemaal voor elkaar klaar. Dat zit ‘m soms ook in

ongevraagd - te hulp op de groep: een

de pedagogisch expert regelmatig meekijken, ons

kleine dingetjes: een luisterend oor, iets lekkers op

slabbertje halen, een kind troosten of een

ondersteunen en adviseren over het pedagogisch

de pauzetafel, bijspringen als een collega omhoog

flesje geven. Dat doe ik met alle liefde.

handelen op de groep. Af en toe zijn we toch zoe-

zit. We kunnen lezen en schrijven met elkaar en dat

Mijn inzet en hulp worden door mijn

kende: handelen we op de juiste manier? Dan is het

zorgt voor tevreden kinderen en ouders. Daar ben ik

collega’s erg gewaardeerd, ze zijn altijd

fijn om even te sparren. Ook vind ik het prettig wan-

oprecht ontzettend trots op!’

blij dat ik er ben en dat laten ze blijken

‘ Vele handen maken licht werk’

/ 47 jaar Opleiding: MBO 3 LKC (Leidster Kinder Centra) In dienst sinds: januari 2019 Functie: Pedagogisch medewerker op de dreumesgroep

‘Als huishoudelijk medewerker zorg ik

‘Sinds kort ben ik preventie coach. Ik bied ondersteu-

Werkgeluk OP DE VESTIGING

Claudia Schreuder

‘ Het is een feestje om hier te werken‘

‘ Voor een pleister moet je bij mij zijn’

neer de pedagogisch coach feedback geeft over hoe

ook. Vooral als ik terugkom van vakantie,

het bij ons draait op de groep: wat kunnen we nog

hebben ze me erg gemist haha! Sowieso

verbeteren? Waar zouden we in kunnen groeien?

hebben we een hecht team. Iedereen

Hun expertise heeft voor mijn professie en daarmee

helpt elkaar en springt bij waar nodig.

ook voor de ontwikkeling van de kinderen een abso-

Die saamhorigheid maakt dat het hier

lute meerwaarde. Verder geeft het me rust dat ik me

een feestje is om te werken!’

>

niet enorm hoef bezig te houden met allerlei randvoorwaarden, zoals de administratie en protocollen. Dat werk nemen de pedagogisch expert en de vestigingsmanager ons uit handen. Net zoals het geweldig is dat Madsy, onze huishoudelijk medewerker, zich ontfermt over heerlijk gezonde maaltijden voor de kinderen. Daarnaast neemt zij een groot deel van de huishoudelijke taken op zich, zoals de was en de schoonmaak van de algemene ruimtes. Dat verlaagt beslist de werkdruk. Daardoor kan ik me volledig richten op de kinderen. Het zorgt ervoor dat je een hechte band met ieder kind krijgt, waardoor het zich veilig voelt. Dat komt gegarandeerd de ontwikkeling

Madsy Juliana

echt bij het werken met kinderen en dat kan ik hier

/ 52 jaar Opleiding: MBO Mode en Kleding In dienst sinds: februari 2020

gelukkig voor de volle honderd procent doen!’

Functie: Huishoudelijk medewerker

en de groei van de kinderen ten goede. Mijn hart ligt

38

'We staan allemaal voor elkaar klaar'

39


Sandra Dijkgraaf

Wendy den Adel

/ 45 jaar Opleiding: HBO pedagogiek & management Kinderopvang In dienst vanaf: december 2003

/ 28 jaar Opleiding: Pedagogisch medewerker niveau 4 In dienst vanaf: november 2018

Functie: vestigingsmanager

Functie: Pedagogisch expert

‘Ons team zit lekker in z’n vel’

‘Alleen al het idee dat ik er voor ze ben, geeft lucht’

‘Iedereen staat open voor elkaar,

ze veel vertrouwen, verantwoor-

‘Als pedagogisch expert ben ik - naast mijn

dat maakt dat we een hecht team

delijkheid en ruimte geef, ook om

werk als pedagogisch medewerker op mijn

zijn. Dat komt doordat we veel tijd in

eigen keuzes te maken. Anderzijds

eigen groep – ook mijn collega-pm’ers op de

elkaar investeren. Tijdens de pauze

weet ik dat ik op mijn medewerkers

andere groepen tot steun. Als collega’s vragen

zitten we met z’n allen aan de pau-

kan bouwen. Daardoor sta ik voor

hebben op pedagogisch vlak kunnen ze bij mij

zetafel, daar praten we met elkaar

honderd procent achter ze. Ik zal

terecht. Bijvoorbeeld over de implementatie

en leren we elkaar - steeds beter -

mijn team nooit afvallen. Doordat

van de visie en de werkwijze van Kindergarden.

kennen. Er wordt naar elkaar geluis-

we eerlijk tegen elkaar zijn, elkaars

Ook als ze even willen sparren omdat ze in

terd en we tonen oprecht interesse

sterke kanten benutten en bijsprin-

hun werk ergens tegen aanlopen, kloppen ze

in elkaar. Doordat iedereen zich

gen waar nodig, is er relatief

bij mij aan. Of gewoon voor inspiratie bij het

gehoord en gezien voelt en weet

weinig gedoe. Doordat er zo’n

aanbieden van een activiteit. Samen kijken we

waar ieders verantwoordelijkheden

fijne werksfeer heerst, wordt dus

wat voor hen helpend is, wat een oplossing kan

liggen, zitten we als team lekker in

iedereen ontlast. Als vestigings-

zijn. Die directe coaching on the job vinden mijn

ons vel. Dat zorgt er natuurlijk ook

manager ben ik eigenlijk Moeder

collega’s erg prettig. Alleen al het feit dat ze

voor dat iedereen met plezier naar

Zwaan: ik ontferm en bescherm.

altijd naar me toe kunnen komen, geeft ze

zijn werk komt en dat je iets voor een

No matter what.’

lucht en rust.’

ander over hebt. Als vestigingsmanager bij Kindergarden ben je vrijgesteld van het werk op de groep, zodat je je kunt richten op de ouders en de ontwikkeling van de kinderen en medewerkers. Als vestigingsmanager is dat ook mijn taak: ervoor zorgen dat iedereen blij is. Dat doe ik door te weten wat er speelt, in

Het zit 'm in alles

'Iedereen voelt zich gehoord en gezien'

Ruimte die met een kind meegroeit

Positieve ruimte is ruimte die met een kind meegroeit. Er is namelijk een wereld van verschil tussen een kind van twee en vier. Maar ook tussen een kind van vier en acht. Positieve ruimte is ruimte die je kan activeren en tot rust kan brengen. Met rustige kleuren en geluiden; niet te veel ruimte, maar ook niet te weinig. Ruimte om als kind helemaal jezelf te zijn en op ontdekkingstocht te gaan.

gesprek te gaan, aanwezig te zijn

Alles op kindhoogte

bij pauzes, zorgen dat er genoeg

Ga maar op onderzoek uit, ga maar spelen! Laag meubilair opent een nieuwe wereld. Op al onze vestigingen is daarom een deel van het meubilair laag. Lage stoeltjes dus, lage tafeltjes en kasten met speelgoed op ooghoogte. Hierdoor zijn het speelgoed en ons spelmateriaal door de kinderen zelf te pakken. Dat doen we om de zelfstandigheid te bevorderen.

personeel is en sturing te geven aan het pedagogisch beleid. Van pedagogisch medewerkers krijg ik terug dat ze het erg prettig vinden dat ik

40

41


TALENTONTWIKKELING

Kindergarden loves

eden genoeg voor Judith

als bepaalde delen in de hersenen worden

Fransen om via Kindergarden

gestimuleerd, was mij onbekend. Het heeft

Academie de training

ervoor gezorgd dat ik nu nog beter baby’s

Babyscholing te volgen. Door mijn

observeer en meer reageer op – nieuwe

jarenlange werkervaring weet ik

– signalen die kinderen afgeven. Zoals het

vrij veel over jonge kinderen. Over hoe het

(proberen te) grijpen van een blokje. Of wan-

babybrein zich ontwikkelt, is nu veel meer

neer ze zich willen omrollen. Ik help ze een

bekend dan vroeger. Kennis die er niet was

handje of daag ze juist extra uit. Baby’s zijn

toen ik studeerde. Toen mijn manager me

tot meer in staat dan ik tot dan toe dacht. Dat

vroeg of ik de training Babyscholing wilde

ik zo’n belangrijke rol kan spelen in de ontwik-

doen, hoefde ik niet lang na te denken.

keling van een kind, vind ik heel bijzonder.

Natuurlijk!’

Nieuwe inzichten

Makkelijk toepasbaar Naast de theorie is er ook veel aandacht voor

‘De babyscholingsavond is heel toegankelijk.

de praktijk. Tijdens de training oefen je ook

Theorie en praktische opdrachten wisselen

met een babypop. Zoals een kind helpen bij

elkaar af. In een rustig tempo komen alle

het omrollen. Dat is erg nuttig. Het geleerde

ontwikkelingsgebieden van kinderen aan

pas je de dag erna direct toe op de groep.

bod. Zoals de zintuigelijke, motorische en

Door de scholing ging ik ook mijn eigen

taalontwikkeling. Maar ook wat er allemaal

handelen reflecteren: wat deed ik al goed,

gebeurt in de hersenen van een baby. Ik

wat kon ik nog verbeteren? Soms kan ik

wist dat het babybrein zich het eerste jaar

kinderen letterlijk met een klein duwtje

razendsnel ontwikkelt. Maar dat een kind

verder helpen in hun ontwikkeling.

vaardigheden beter onder de knie krijgt

Dat geeft me veel voldoening.’

42

Judith Fransen

Want als er dan ook iets te vieren is, hoort daar iets lekkers bij.

GIVE A PON

Poezen We vertellen elkaar graag over ons favoriete huisdier. Die trouwens ook regelmatig meekijkt tijdens de Teams overleggen.

www.giveapon.nl

/ 48 jaar

Successen vieren

/ Pedagogisch medewerker op de babygroep / Hugo de Grootstraat in Delft

Want die moet je ook gewoon altijd blijven vieren. Er is altijd wel een moment om even bij stil te staan: BBL afgestudeerd, website live, kick-off, opening nieuwe vestiging, OR geïnstalleerd, eerste dag nieuwe collega, dag van de leidster…

BABYSCHOLING PROGRAMMA

Kindergarden Academie Werk je op een babygroep dan moet je vanaf 2025 voldoen aan extra kwalificatie-eisen. Om dit te behalen bieden we binnen onze Academie collega’s een training Babyscholing aan die makkelijk toepasbaar is in je dagelijkse werk.

oten. .

Jezelf blijven ontwikkelen is altijd leuk. Ook als je al jarenlang in de kinderopvang werkt. En soms is scholing gewoon broodnodig om je werk goed te kunnen (blijven) doen.

Comfortabel, makkelijk en het ziet er ook nog best leuk uit op de groep. Kijk bijvoorbeeld eens naar de handgemaakte pantoffels.

rt, pep ern

te leren’

De perfecte pantoffel

a ta

ekjes, Ko

nooit te oud om

.

‘ JE BENT

Een laag tafeltje met een bak vol confetti of ander materiaal. In het Engels noemen ze het een Sensory tray en eigenlijk is dat een beter woord. Want een voeltafel prikkelt niet alleen het tastzintuig, maar als je ‘m goed vult prikkelt het alle zintuigen van de kinderen.

Voeltafels Lekker met je handen in de confetti

De TUNA&RICE SALADE van Margriet is altijd schoon op.

43


Gerdien van de Peppel / 35 jaar Opleiding: onderwijsassistente In dienst sinds: 2016 Functie: Vestigingsmanager

‘ ALLE VRIJHEID OM MIJN BAAN IN TE KLEUREN’ ‘Afgelopen vijf jaar heb ik flink carrière gemaakt. Ik ben pedagogisch medewerker, adjunct-vestigingsmanager en

Great place to work

vestigingsmanager van Harderwijk geweest. Dat Kindergarden zo snel zag wat ik in me had, blijft bijzonder. Sinds twee jaar sta ik aan het roer van Zwolle Frankhuizerallee. Als vestigingsmanager ben je eindverantwoordelijk voor de pedagogische kwaliteit, de inrichting en uitstraling en het dagelijks reilen en zeilen van jouw vestiging. Het is mijn taak dat de boel goed loopt, dat collega’s en kinderen het hier

jij

WAAROM KIES VOOR KINDERGARDEN

Nellie Opoku

naar hun zin hebben. Hoe ik dat doe, is aan mij. Die vrijheid

/ 43 jaar Opleiding: SPW-niveau 3 In dienst sinds: september 2019 Functie: pedagogisch medewerker

geeft Kindergarden me. Dat vertrouwen is super fijn. Het is

op de peutergroep

een extra boost om alles te geven wat in me zit. Dat ben ik ook aan mijn collega’s verplicht. Samen vormen we een geweldig team. We runnen de vestiging echt met z’n allen, voelen ons samen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen. Bij onvoorziene situaties ben ik op mijn best. Snel schakelen, afstemmen, rennen en vliegen. Heerlijk! Ik kan me niet voorstellen dat

‘ HUN WAARDERING RAAKT ME DIEP’

deze job mij gaat vervelen. De veelzijdigheid van mijn baan is iedere dag een feestje. Toch sluit ik niet uit dat ik ooit iets anders binnen Kindergarden wil gaan doen. Een nieuwe locatie opstarten lijkt me gaaf. Of nieuwe vestigingsmanagers

‘Mijn eerste kennismaking met Kindergarden was

begeleiden. Dat ik hardop durf te dromen, komt doordat ik

tijdens een Meet & Greet avond. Ik was meteen ver-

me gehoord, gezien en gewaardeerd voel. Dat zit ‘m al in

kocht. Wat een leuke mensen! Iedereen was aardig en

kleine dingen: opbouwende feedback, een mooi compliment,

zo positief. Het eerste jaar werkte ik als pedagogisch

coaching on the job, een extra attentie omdat het zo’n pittig

medewerker in de flexpool. Dat was voor mij perfect:

jaar was… Bij Kindergarden staan medewerkers op één.

ik heb pas drie jaar geleden mijn diploma behaald en

Dat merk ik aan alles.’

>

kreeg zo de kans om op verschillende groepen en bij verschillende vestigingen aan de slag te gaan. Zo kon ik in korte tijd het vak nog beter onder de knie krijgen en bekend worden met de werkwijze en het beleid van Kindergarden. Toch wilde ik op een gegeven moment meer vastigheid. Dit heb ik aangekaart bij mijn manager en kort daarna kon ik starten op de peutergroep bij Amsterdam Middenweg. Het is fijn dat er naar mijn wensen wordt geluisterd. Ik heb het op deze vestiging reuze naar mijn zin. De sfeer binnen

Goed werkgeverschap betekent voor Kindergarden vertrouwen, aandacht, gehoord en gezien worden. Zodat iedere werkdag een feestje is. Gerdien, Sigrid, Linda, Ilona en Nellie vertellen waarom zij dagelijks met veel plezier naar hun werk gaan.

het team is ontzettend goed, iedereen is behulpzaam en staat voor elkaar klaar. Als ’s ochtends de kinderen komen aanrennen, zwaaiend en lachend, dan geeft me dat energie voor de hele dag. Daar word ik zo blij van! Wat ik doe, wordt echt gewaardeerd. Sinds afgelopen zomer spring ik een dag extra bij op de groep. Laatst kwam ik thuis, stond er een prachtige bos bloemen op me te wachten. Wow, wat een verrassing! Dat ontroerende me enorm.’

44

'Bij Kindergarden staan medewerkers op één. Dat merk ik aan alles’ 45


‘ IK VOEL ME GEHOORD, GEZIEN EN GEWAARDEERD’

Sigrid ten Hove

'Iedereen wordt altijd gewaardeerd. In welke functie je ook werkt’

/ 28 jaar Opleiding: Bedrijfskunde / master HR In dienst sinds: november 2018 Functie: HR-adviseur

‘HIER KAN IK MEZELF ZIJN’

Linda Hersbach

‘Elke ochtend word ik op mijn werk bij Kindergarden

/ 48 jaar Opleiding: MDGO AW + HBO Social Work In dienst sinds: 2018 Functie: Vestigingsmanager

‘Toen ik hoorde dat onze organisatie werd overgenomen door Kindergarden, was ik blij. Ik had me geen beter bedrijf kunnen wensen. Alles bij Kindergarden spreekt me aan: de kwaliteit van het beleid, het pedagogisch

Middenweg verwelkomd met blije gezichtjes en knuffels van kinderen. Zo je werkdag beginnen, blijft bijzonder. Ik geniet ervan om op de groep te staan, maar wilde op

‘ INITIATIEF WORDT BELOOND’

jij

een gegeven moment toch iets meer. Hoe fijn is het dan dat er met je mee wordt gedacht. Ik mag nu rondleidingen geven, ik ben preventie coach en begeleid stagiaires

WAAROM KIES VOOR KINDERGARDEN

en BBL-ers. Dat geeft mijn werk net dat beetje extra. Ik vind het fantastisch dat ik door mijn werk kan bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Toen ik acht jaar geleden begon bij Kindergarden moest ik best even schakelen.

programma, de inrichting van de panden, ga zo maar

‘Als HR-adviseur ben ik de sparringpartner van

Het beleid en de visie van Kindergarden waren anders

door. Het was voor mij persoonlijk destijds niet haalbaar

vestigingsmanagers en regiomanagers. Ik begeleid,

dan ik was gewend. De inzichten die Kindergarden

om mijn toenmalige functie als kwaliteitsmanager op

ondersteun en coach ze op allerlei vlakken binnen ons

me geeft, hebben mijn manier van denken veranderd.

het hoofdkantoor in Amsterdam te vervullen. Dus werd

personeelsbeleid. Dat kan over van alles gaan: talent­

Voorheen dacht ik bijvoorbeeld met de herfst: vallende

er gekeken wat past bij mij. Wat kan ik, wat wil ik. Van het

ontwikkeling, formatieplanning, vitaliteit of verzuim.

blaadjes, leuk...! Nu denk ik verder dan dat. We kunnen

eerste moment voel ik me gehoord en gezien. Ik ging

Vanuit mijn expertise kan ik impact maken op het leven

grote bladeren en kleine bladeren verzamelen, maar

als ver­vangend vestigingsmanager aan de slag in Delft,

van onze medewerkers. Zitten zij lekker in hun vel, dan

welke is dan groot of klein? En wat voor kleur hebben ze?

daarna in Den Haag Bezuidenhout en vervolgens in Delft

heeft dat invloed op hun werkplezier en de kinderen.

We kunnen plakken, verven of stempelen met de blade-

Zuid. Die korte interim opdrachten vind ik geweldig. Op

Dat verschil maken, vind ik geweldig! Als managers mijn

ren. Je kan er een grote hoop van maken en erin duiken of

die manier blijf ik uitgedaagd. Ik vind het supergaaf om

adviezen ter harte nemen, geeft mij dat écht het gevoel

alles in de lucht gooien! Niet te moeilijk denken en vooral

vestigingen die aandacht behoeven weer op de rails

dat ik ertoe doe binnen Kindergarden. Strategisch

denken in mogelijkheden, dat heb ik echt bij Kindergarden

te krijgen, teams nieuw leven in te blazen, te motiveren

denken geeft mij het meest energie. Daar zit voor mij de

geleerd. Het leuke is dat ik veel vrijheid krijg om dingen

en inspireren, zeker als het al een tijdje onrustig is op

uitdaging. Hoe kan ik ervoor zorgen dat Kindergarden

zelf in te vullen – zoals wat doen we met het thema herfst.

de locatie. Daar zit ook mijn kracht, daar ben ik goed

als werkgever zich onderscheidt van de rest? Wat zijn

Ook zo fijn, alles is bespreekbaar. Ik durf dingen te oppe-

in. Ik observeer, kijk wat er speelt en analyseer hoe ik de

arbeidsvoorwaarden die het verschil maken voor onze

ren, mezelf te zijn. Ik voel me volledig op mijn gemak en

boel weer op orde kan krijgen. Soms word ik door de

medewerkers? Wat hebben zij nodig? Daarover brain-

gesteund, ook omdat ik weet dat de vestigingsmanager

regiomanager teruggefloten: dan wil ik te veel, te snel.

stormen, geeft me vleugels. Ik kan mijn creativiteit erin

en mijn collega's vertrouwen in mij hebben.

Daar heeft ze gelijk in. Ik ben hartstikke fanatiek, wil dat

kwijt en voel me gewaardeerd om mijn inbreng. Initiatief

mijn medewerkers het goed hebben. Zonder hen geen

tonen, wordt ontzettend gestimuleerd en ook beloond.

kinderopvang. Dus zorg ik voor het luisterend oor, probeer

Als ik met een goed idee kom, mag ik het altijd uitwer-

ik zo goed mogelijk de werkdruk weg te nemen, ook door

ken. Zo heb ik een tijdje terug een formatieplanningfor-

zelf bij te springen. Als de vestiging weer staat, trek ik aan

mat ontwikkeld samen met collega Claudia. Dit konden

de bel. Dan is het tijd om het stokje over te dragen. En ga

we direct uitrollen in de organisatie. Nu wordt het format

ik weer door naar een nieuwe vestiging. Op die manier

volledig geïntegreerd in onze werkwijze. Dat is toch fan-

verveelt mijn werk mij nooit. Nog steeds leer ik iedere dag

tastisch? Voorlopig ben ik hier nog niet uitgekeken. Dat

bij. Door mijn collega’s, de kinderen, hun ouders. Ik ben

je hier mag zijn wie je bent in al je kwetsbaarheid, is wat

dankbaar dat ik deel uitmaak van Kindergarden. Iedereen

Kindergarden uniek maakt. Het eindeloze vertrouwen

wordt altijd gewaardeerd. In welke functie je ook werkt.

in wat ik doe, de waardering van mijn inzet iedere dag

Dat zit ‘m al in kleine dingetjes: een cadeautje, een mooi

opnieuw. Dat vind ik nergens anders. Gelukkig kan ik hier

compliment. Er wordt oprecht geïnvesteerd in ons mede-

nog een tijdje vooruit; er zijn genoeg doorstroommoge-

werkers. Dat is de charme van Kindergarden!’

lijkheden. Die gedachte alleen al maakt me gelukkig.’

46

Ilona Bossenbroek / 31 jaar Opleiding: SPW-niveau 3 In dienst sinds: 2013 Functie: pedagogisch medewerker dreumesgroep / preventie coach

47


HEART ZAKEN

‘ALS KIND HEB IK EEN GOEDE START GEHAD,

gun

dat ik elk ander kindje’

Dewi de Wolf

He Joycie,

Fijn om eindelijk weer eens bij jou op de vestiging langs te komen voor een theetje. Lang geleden dat we echt even hebben kunnen bijkletsen, met al die roostergaten van nu is het er steeds niet van gekomen! Mooi dat je al zo snel je plekje hebt gevonden als vestigingsmanager op de Reinier de Graafweg. Zo leuk om te zien hoe je de afgelopen jaren bent doorgegroeid naar deze functie. Eerst samen werkzaam op de groep, jij op de BSO, ik op het KDV, en later ben jij mijn adjunct-manager geworden op de Hugo de Grootstraat. Wat hebben we het samen fijn gehad. En nu heb je gewoon je eigen vestiging, hoe gaaf is dat?! Ik zag direct de verbetering van concept en inrichting. Wereldwijs is meteen meer zichtbaar op de groepen.

MANAGER

FINANCIAL ACCOUNTING &CONTROL

Joyce Vonk / 37 jaar Opleiding: HBO Manager Kinderopvang In dienst sinds: november 2018 Functie: vestigingsmanager

Manager financial accounting & control Dewi de Wolf (44) is sinds april onze ambassadeur van het Babyhuis. Aan haar de taak zoveel mogelijk goodwill voor Stichting het Babyhuis te kweken binnen Kindergarden en bij ouders. k ben er maar wat trots op dat ik het stokje van

trouwen op eigen benen kunnen staan. Dat vind ik

het ambassadeurschap mocht overnemen van

zo’n mooie gedachte, die bovendien goed aansluit

Charmayne Schiedor. Elk jaar wordt een nieuwe

bij de filosofie van Kindergarden.’

aangesteld. Persoonlijk vond ik het belangrijk om

‘Als ambassadeur wil ik natuurlijk zoveel mogelijk

alleen door middel van geld doneren. Daarom heb ik

geld inzamelen voor het Babyhuis. Dit doe ik onder

me aangemeld. Nu ik uitverkoren ben, zal ik er alles

meer door komend jaar een fundraising event te

aan doen om deze taak goed te volbrengen.’

organiseren samen met mede-ambassadeurs Nicole

Rust en ondersteuning

Kregeler en Lindsey de Vries, waar hopelijk alle vestigingen aan meedoen. Hoe dit er precies uitgaat zien,

‘De laatste tijd dacht ik er steeds meer over na hoe

houd ik nog even als verrassing. Als vestiging zelf

vanzelfsprekend ik altijd mijn fijne jeugd vond. Net

kun je bijvoorbeeld een wintermarkt of zomerfeest

als in mijn jonge jaren staan liefde, veiligheid en

organiseren, waarbij de opbrengst van de verkochte

warmte centraal bij het Babyhuis. Nu ik ambassa-

spullen naar het Babyhuis gaat. Te gek als we dit jaar

deur ben van het Babyhuis realiseer ik me des te

met z’n allen een mooi bedrag binnenhalen.’

meer hoe belangrijk het is dat je een goed vangnet hebt in spannende of moeilijke tijden. Het Babyhuis

Meer naamsbekendheid

geeft moeders en hun baby’s samen een kans en

‘Verder heb ik de missie om het Babyhuis nog meer

doet er alles aan om onnodige uithuisplaatsing te

onder de aandacht te brengen bij onze medewer-

voorkomen. Moeders krijgen op één van de vesti-

kers en ouders. Om dit te realiseren ben ik bezig met

gingen opvang, ondersteuning, begeleiding en zorg.

het ontwikkelen van een platform. Hoe dit precies

Het Babyhuis neemt veel zorgen weg vlak voor de

eruit gaat zien, weet ik nog niet helemaal. Daarover

geboorte van de baby, of net er na. Op die manier

ben ik met marketing in overleg. Hoe meer mensen

kunnen moeders hun baby’s toch een goede start

weten wat voor fantastisch goed doel het

geven, waardoor ze na een tijdje weer vol zelfver-

Babyhuis is, hoe beter!’

48

Groetjes,

Michelle

Hé Mich,

Doe mee!

een keer een goed doel fysiek te ondersteunen, niet

Zullen we afspreken dat we vaker een momentje inplannen om even gezellig bij te kletsen?

DOE MEE!

Steun het Babyhuis Als ambassadeur vind ik het geweldig als je het Babyhuis wilt steunen. Ik weet zeker dat je creatief genoeg bent om met je collega’s op de vestiging mooie lokale acties op te zetten. Hiermee geef je moeder en kind kans op een gelukkige toekomst. Bedankt voor je hulp!

Jeetje nou, het lijkt echt een jaar geleden dat we elkaar goed hebben gesproken. Leuk om te horen dat je ziet dat ik mijn plekje op Reinier al heb gevonden. Ik vind het uitdagend om alle kennis en ervaring die ik op de Hugo heb geleerd nu toe te passen op Reinier. Stapje voor stapje zie ik de vestiging groeien, en daar ben ik stiekem best heel trots op! Hé maar even over die eindeloze to-do lijstjes, jij hebt mij zo vaak gezegd dat ik als vestigingsmanager mijn werk- en privébalans goed in de gaten moet houden. Iets wat jij heel soms nog wel eens lastig vindt ; ) Iedere keer als ik geneigd ben om in het weekend mijn laptop te pakken hoor ik jouw woorden in mijn achterhoofd, en daardoor lukt het mij aardig om die balans te vinden. Maarre… nu met een groeiende baby in je buik, beloof je mij dat je je eigen balans nu nog meer in de gaten gaat houden? ; )

Michelle van Ginkel / 29 jaar Opleiding: HBO Manager Kinderopvang In dienst sinds: november 2018 Functie: vestigingsmanager

Hou je taai!

Joyce BABYHUIS

HET

Kindergarden-ambassadeur van het Babyhuis

MAILBOX

49


E

ND

RE C

Fareha kookt

E

Guilty pleasure

T

G

O

P

Z

Verse tomatensoep

Je hebt ze in alle soorten en smaken. Een bekend recept of juist een eigen mix. Voorzien van wodka, likeur, bubbels of vooral juist fruit, bij Kindergarden houden we wel van een cocktail. Na een hectisch jaar heeft menig collega zijn/haar zomer of vakantie doorgebracht met een heerlijk drankje in de hand. Ontspannen. Genieten. Een van de favorieten (buiten werktijd ;-) )

voor 10 kinderen

Bereiding

Maak de groenten schoon. Snijd de tomaten in vieren en verwijder het harde gedeelte. Pel en snipper de ui en de knoflook. Snijd de wortel in kleine blokjes en haal de blaadjes van de takjes tijm eraf. Verhit de olijfolie in een soeppan. Fruit hierin de ui, knoflook en wortel 5 minuten op lage temperatuur. Voeg de tomatenpuree en tijm toe en bak al roerend 2 minuten op middelhoog vuur. Voeg de tomaten en het water toe, breng aan de kook en laat de soep afgedekt 10 tot 15 minuutjes zachtjes koken. Pureer de soep met de staafmixer, proef en breng op smaak. Serveer de soep met een sneetje vers (stok)brood!

l twintig jaar kookt huishoudelijk medewerker Fareha Abakouy-Arrais (51) voor 28 kinderen (en 5 collega’s) op haar vestiging in Weesp. Iedereen is dol op haar gerechten. Haar geheim? ‘Geen idee! Misschien komt het doordat ik zo veel mogelijk biologische groenten en zo min mogelijk zout gebruik. Als ik merk dat een maaltijd minder goed in de smaak valt, verander ik iets aan het recept. Om mijn gerechten net even iets lekkerder te maken, zorg ik dat ik altijd verschillende kruidenblikjes van Jonnie Boer in huis heb. En natuurlijk knoflook, ui en verse peterselie!’ Fareha maakt op een koude winterse dag het liefst verse tomatensoep. ‘De kinderen zijn gek op deze soep. Ik serveer ‘m altijd met knapperig brood. Als ik na het buitenspelen de warme tomatensoep opdien, smullen ze er extra goed van! Als ik op de groep kom om iedereen smakelijk eten te wensen, krijg ik vaak complimentjes. Daar krijg ik het dan weer warm van! Het geeft me zoveel voldoening dat jong en oud geniet van mijn maaltijden.’

Aperol Spritz

Ingrediënten / / / / / / /

Hoe je dit maakt? / 3 delen Prosecco (of Cava) / 2 delen Aperol likeur (Italiaans) / 1 deel bruiswater / én een schijfje sinaasappel

Vul een groot wijnglas met de ijsblokjes. Schenk de prosecco, Aperol en het bruiswater in het glas. Serveer de Aperol Spritz met het schijfje sinaasappel.

1500 gram tomaten 2 uien 2 winterpenen 3 tenen knoflook 2 blikjes tomatenpuree Verse tijm 1500 ml water

Tip! Voor een extra goed gevulde soep kun je ook nog rode paprika en courgette toevoegen

Detox Smoothie Liever een alcoholvrije en gezonde variant? Collega Judith Zwiers tipte dit recept.

Je hebt nodig... / 2 bananen / Half pakje wilde blauwe bosbessen (bio AH) / Koriander (vers of diepvries, naar smaak) / 1 glas versgeperste Jus d’orange / 1 theelepel tarwegras sap poeder

Doe alle ingrediënten samen in de blender en mix dit in 2 minuten goed door elkaar.

/ 1 theelepel spirulina / 1 kleine theelepel dulse

50

51


Leadership CONFERENCE 2021

Joseph Oubelkas raakte ons allemaal enorm door zijn aangrijpende verhaal over zijn leven in de gevangenis in Marokko. Zo mooi om te horen hoe je er al altijd nog wat van kan maken, in welke situatie je ook zit.

Tijdens de Leadership Conference draait het om verbinden en inspireren. We blikken met vestigingsmanagers en managers hoofdkantoor terug op het afgelopen jaar, maar kijken vooral vooruit, naar de toekomst van Kindergarden. Met elkaar, op een bijzondere plek en begeleid door inspirerende sprekers. Wat was het fijn om elkaar ook weer live te zien en spreken.

Van Clara den Boer van Gelukskoffer kregen we les in “geluk” en de invloed op geluk, positief denken en persoonlijk leiderschap.

Een plek om te verbinden & inspireren

Natuurlijk maken we voldoende tijd voor de leukste outdoor activiteiten, fun en de heerlijkste hapjes.

Algemeen directeur Nicole Krabbenborg stak iedereen een hart onder de riem en nam ons mee in de acties die we nu en ook straks uitzetten om het personeelstekort het hoofd te bieden.

52

53


Advertentie

Colofon Heart is een uitgave van Kindergarden Nederland BV

VORMGEVING, ILLUSTRATIE & PRODUCTIE Redmatters § redmatters.com

HOOFDREDACTIE Janou Voragen, Meike van Doorne

TEKST Weija schrijft

AAN DEZE EDITIE WERKTEN MEE

Meneer Fris media

Aramez Poepon, Judith Zwier, Noorie Hoesenie, Hanneke Visser, Nicole

FOTOGRAFIE

Krabbenborg, Marleen van Husen, Janne

Lian Baars, byBOOW photography

de Ruiter, Stephen Kramer, Dewi de Wolf, Suzanne Beekhuizen, Michiel Beekhuizen,

CONTACT

Charlotte en Berend Beekhuizen, Ivo

Kindergarden Nederland

Schunselaar, Paul van Eymeren, Patrick

Herengracht 250

van den Haak, Maartje van der Horst,

1016 BV Amsterdam

Renée Engelberts, Annekee Goedhuis,

020 423 54 22

Mijke Visser – van Acker, Tysha Sieuwram,

www.kindergarden.nl

Gerritje Maasman, Claudia Dobber,

www.werkenbijkindergarden.nl

Pooja Bishesar, Laura Companje – Pieper,

info@kindergarden.nl

Claudia Schreuder, Danique Bosman, Madsy Juliana, Sandra Dijkgraaf, Wendy

©2021 Heart. Niets uit deze uitgave

den Adel, Judith Fransen, Gerdien van de

mag worden overgenomen en/of op

Peppel, Linda Hersbach, Nellie Opoku,

enigerlei wijze worden gereproduceerd

Sigrid ten Hove, Ilona Bossenbroek,

zonder schriftelijke toestemming

Joyce Vonk, Michelle van Ginkel, Fareha

van Kindergarden.

Kinderen zijn nieuwsgierig en ondernemend en leren spelend en bewegend de wereld kennen, ieder in zijn eigen tempo. Kinderen en Van klein zijn naarnieuwsgierig groot! Wil je meer weten over spelend spelen, ondernemend en leren en groeien? De Vlinder enbewegen bewegend kennen, geeft je graag de en wereld goed advies!

ieder040-2111488 in zijn eigen tempo. Van klein naar groot! Wil je meer weten over spelen, bewegen en groeien? DeGRIMM’S Vlinder geeft je graag en goed advies!

De Vlinder laat ze spelen! De Vlinder

laat ze spelen! Hengstenberg® voor kinderen van 4 jaar en ouder

040-2111488

Abakouy – Arrais

GRIMM’S voor kinderen van 0-4 jaar

Hengstenberg® voor kinderen van 4 jaar en ouder

54

devlinderhoutenspeelgoed.nl


Advertentie

Het zit ‘m in alles Alles heeft invloed op je werkplezier. Daarom vind je bij ons alle ruimte om je te blijven ontwikkelen.

Breng je nieuwe collega aan en ontvang

€600,-

VIND JE DROOMBAAN OP

werkenbijkindergarden.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.