Boek Geef je organisatie toekomst

Page 1

Alleen mensen kunnen organisaties een toekomst geven. Mensen zoals jij.

Dit boek is voor iedereen die vanuit zijn of haar rol, passie of talent een bijdrage levert aan het bouwen van toekomstbestendige organisaties. Van directeur, manager, HR manager tot professional en adviseur.

ISBN 978-90-484-2483-2

9

789048 424832

www.roadmap2020.nl

‘This book is different and stunning. The insights are so many, that you read it and think “how the hell am I going to remember this tomorrow morning!”. A book full of wisdom to pick up again and again to see “how did they formulate this?”. I like it!’

Heleen Sluijs, directeur Liquimondo ‘In goede tijden is het neerzetten van een visie en je mensen meenemen in je visie niet zo moeilijk. In moeilijke tijden, wanneer de praktijk weerbarstig is, is dat een ander verhaal. Dit boek heeft mij geholpen bij het vasthouden aan mijn visie. Juist toen het erop aankwam. Zo kon ik een houvast zijn voor mijn mensen.’

Marrije Wesseling, manager advieslijn Hypotheken ABN AMRO ‘Dit boek heeft mij van begin tot eind geboeid. Geef je organisatie toekomst is een inspirerende, eigentijdse gids voor leiders anno nu die hun organisatie en zichzelf van waarde willen laten zijn. De verhalen uit de praktijk laten zien dat je zelf elke dag opnieuw de kans hebt om dit succesvol te doen.’

Marion Koopman, directeur Hi Mobile ‘Als je zelf de leiding wilt nemen in de wereld 3.0, dan is dit de handleiding die je als nieuwe werknemer of nieuwe werkgever moet lezen.’

Ido Shikma, HR directeur Logica Benelux ‘This book is different from other management books in that it contains no single model. This book takes you - the leader to a journey, that starts and ends at the same point. Yourself.’

Herke Oudeboon, Kredietrisicomanagement Rabobank Amsterdam ‘In de roadmap herken ik de visie en werkwijze van Kim. Zingevend, optimistisch, helder, stimulerend en resultaatgericht. Een werkboek voor de verdere ontwikkeling van je team en jezelf, want “inzicht zonder handeling, brengt geen verandering!”.’

Fokke Wijnstra, ondernemer en initiator van diverse start-ups ‘Stap uit het organisatietoneelspel en kijk wat er werkelijk gebeurt. Dat laten Kim en Dirk Anton ons hier zien. Met parels van verhalen!’

Kim Castenmiller en Dirk Anton van Mulligen zijn samen goed voor dertig jaar ervaring in het begeleiden van veranderingen in diverse profit en non profit organisaties. Kim en Dirk Anton zijn tevens initiatiefnemers van samenwerkingsverband Klaarvoor2020: implementatiepartners van nieuwe manieren van werken, organiseren en samenwerken, zodat organisaties weer grip krijgen op hun toekomst. Kim is de auteur van ‘Generatie Y aan het werk’ (2009).

GEEF JE ORGANISATIE TOEKOMST ng

i mm

5.6

Elke druppel telt

De optimale match

20

20

m

ro aa

ste Be

Tips voor omgaan met mensen die al je energie verbruiken

jij

D

er Ov

d

20

r20

rs

teu

u ea

er Ov

o rvo laa

k

rd

o wo

k an

D

on lof Co

t lijs

ie rat

pi Ins

6

5.10 Wrap up

5.5

Wissel van positie

Dag traditionele organisatie

5.7

Leren door te doen

Stel je verwachtingen bij

4.4

Hak je verandering op

We zijn een overgangsgeneratie

Be More, be the difference

4.5

5.9

De wereld is twee

Tijdelijk verankeren

HR als maatje

Social Media #seriousbusiness

Word een katalysator

Een roadmap voor bouwers aan toekomstbestendige organisaties 4.3

4.2

Waak voor tunnelvisie

5.4

Je resultaten zichtbaar maken

4.6

Blijf in contact

#klaarvoor2020

5.8 Blijf geloof houden

Wrap up

Als het maar gebeurt

3.7

3.6

3.9

Niet iedereen kan mee

Opnieuw beginnen

Help je mensen bij het ‘hoe’

Durf te snoeien Trouw aan zichzelf

Word de held

Tips om resultaatgericht te leren

Organisatie 3.0

Oog voor elkaar

3.4

3.5

Wrap up

5.2 Goede keuzes maken

Breng het ‘wat’ dichterbij

Je netwerk als competentie

Zorgen met je boerenverstand

Tips om je energie op peil te houden

4.7

2 1.5

Doorzetten

Tips voor storytelling

Kies je bestemming

Wrap up

Nieuw psychologisch contract

Mensen eerst

Stip op de horizon Een grote golf van kwetsbaarheid

5

Geen valse start

Ruimte voor creativiteit

3.3

Schep een veilig klimaat

2.1 Bevlogenheid loont

5.1

3.10

X-factor

3.8

Werk aan nieuwe omstandigheden

Nooit meer e-mail

4.1

4

Meters maken

Ondernemen zonder startkapitaal

5.3

Zorg voor steun

Er helemaal voor gaan

Van tactiek veranderen

Vruchtbare grond

Kim Castenmiller & Dirk Anton van Mulligen

Met dit boek bieden wij richting en ondersteuning bij het realiseren van de verandering die jij wilt inzetten. Op jouw weg naar 2020 reiken wij je de route-informatie aan. Ook helpt het je in de ontwikkeling van de belangrijkste factor in dit proces: jijzelf. Het boek is veelvuldig gelardeerd met inspiratie uit de praktijk. Zoals de implementatie van Het Nieuwe Werken bij SNS Reaal, het hiërarchiedoorbrekende organisatiemodel van Cisco, de inspirerende inzet van The Phone House, de omvorming van Bibliotheek Zeist, de stille kracht van Siemens, het nieuwe businessmodel van zorginstelling Thomashuizen en de bijdrage aan duurzaamheid door AkzoNobel. Het zijn niet de bedrijven die hierin centraal staan, maar de drijvende krachten erachter.

Met gratis online Tools

Tex Gunning, managing director Decorative Paints AkzoNobel

GEEF JE ORGANISATIE TOEKOMST

Business as usual werkt niet meer. De komst van internet heeft de manier waarop we werken en leven fundamenteel veranderd. Ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. We realiseren ons meer en meer dat alles met alles is verbonden. Deze ontwikkelingen hebben een enorme impact op organisaties en de wijze waarop ze waarde leveren. Bedrijven die doorgaan op de oude manier, die teren op successen uit het verleden en enkel uitgaan van de korte termijn, hebben geen toekomst. Organisaties staan voor de taak zich te ontdoen van oude structuren en een nieuwe toekomst te creëren. Je ziet dat de wereld aan het veranderen is. Je voelt dat je een verantwoordelijkheid hebt om daar wat mee te doen.

2.2

3.2

Mobiliseer je volgers

3.1

Kies je veranderroute

Zoek de witte raven

Vooral naïef zijn

3

1.4 Een gemeenschap 2.3

1

Weg met de ivoren toren

1.1

2.4 1.3

Waar staan we nu

2.7

Waar zit je invloed

Continuïteit vraagt om verandering

Hoe werkt dit boek

Afstand van je positie

Zaken met een twist

1.2

Daarom dit boek

Het bestaansrecht van een bedrijf

Voor de eeuwigheid Golden Circle. Start With Why.

Wrap up Mobilisatiekracht van social media

Kim Castenmiller & Dirk Anton van Mulligen In control zijn door in contact te zijn

Service Design 2.0

Op weg

Verder kijken

Papier was hier

Het vertrekpunt

Formuleer je verandering

2.5

Durf ondernemer te zijn

2.6

Neem initiatief


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.