Prentenboek VBS Heilig Hart

Page 1

VBS Heilig Hart

EEN DAG OP STAP IN

Vandaag verwelkomen we twee nieuwe kindjes in VBS Heilig Hart.

Volgen jullie mee? Ze gaan van start. Hun namen zijn Youssef en Aline. Ze zijn een beetje bang, maar gelukkig duurt dit niet erg lang.

Nog even zwaaien naar mama en papa, daarna een dikke zoen.

De juf aan de poort vertelt ons wat we nu verder zullen doen.

De kleuters hebben hier een mooie plaats voor hen alleen, waar ze kunnen spelen en ravotten, zonder grote kinderen om hen heen.

De kindjes van het lager blijven ook allemaal gezellig bij elkaar.

Ze spelen op de speelplaats, oh wat leuk is het daar.

Kijk eens naar hun mooie boekentas, die gaat elke dag hun rugje op. Het fluohesje is een must, want ieders veiligheid staat hier voorop.

We vermijden verpakking, zo dragen we het milieu mee in ons hart. We brengen elk onze drinkfles mee en maken een ecologische start.

Als tussendoortjes in onze school, eten wij enkel gezond want met fruit en groenten eten wij graag ons buikje rond.

In het kleuter start de juf de dag met een gezellig kringmoment. We leren hier naar elkaar te luisteren en we zijn attent.

In het lager krijgen we les en denken samen met juf of meester na. We leren Jezus beter kennen en bestuderen ook de media.

Bewegen is van groot belang, daarom is er sport voor zowel groot als klein. In een gezond lichaam zit een gezonde geest, dat maakt dat we gelukkig zijn.

Onze kleuterklassen zijn verdeeld

in plezante hoekjes, waar we kunnen werken, spelen en lezen in boekjes.

Na al dat leren hebben we reuzehonger want je hoort de buikjes brullen. Eten doen we thuis of op school, zo kan iedereen heerlijk smullen.

Na het eten zijn de kleinsten moe en aan het gapen, samen met hun knuffelbeer kunnen ze nu gaan slapen.

De zorgjuffen helpen waar het kan om ons te motiveren zodat wij elk op ons eigen tempo de kans krijgen om te leren.

Voor alle kindjes met kleine en grote zorgen heel gewoon of een beetje apart zijn er lieve juffen en meesters die ons helpen met heel hun hart.

Naschoolse opvang op school voor de kinderen van het lager onderwijs

Studie

Na een ontzettend leuke en leerrijke dag weet je gelukkig waar je naartoe mag. Naar de studie, opvang of naar huis, dat staat vrij. Hoe dan ook, in onze school hoort iedereen erbij.

Naschoolse opvang voor de kinderen van het kleuter gaat door in De kleine ark.

Na school kunnen we naar huis met één van de vier rijen of we worden opgehaald door mama of papa.

Oudercomité:

Helpen jullie graag mee om te bouwen aan onze schoolwerking?

Jullie zijn van harte welkom in ons oudercomité.

U kunt hiervoor contact opnemen met oudercomite@vbsheilighart.be

Uitstappen en schoolreis:

Lager: afwisselend schoolreis of meerdaagse uitstap.

Kleuter: jaarlijkse schoolreis.

Verjaardagen:

Gelijkheid is hier erg belangrijk. We nemen geen traktaat mee van thuis en mogen trakteren met koekjes van de school.

Maandopening:

We komen maandelijks samen om in te zetten op de sociale vaardigheden.

Smartschool:

Alle communicatie met de ouders verloopt via smartschool. U krijgt hiervoor een login.

Wij werken samen met externen:

CLB-medewerkers, ondersteuners en andere therapeuten.

Huis van Welzijn: Wij werken samen met een brugfiguur.

Schoolbabbels:

Heb je moeite om de brieven, schoolinfo,... te begrijpen?

Kom dan zeker langs op onze contactmomenten om dit te bespreken.

Zwemmen:

Het lager gaat 10 keer per jaar zwemmen.

Enkel zwembroek en badpak zijn in dit zwembad toegelaten.

Bikini’s en zwemshorts zijn heel leuk, maar enkel voor thuis en op vakantie.

Hallo, Ik ben directeur Kathleen. Wat ben ik blij dat je voor onze school hebt gekozen.

kathleen.beernaert@kbhonline.be

Hallo, Ik ben directeur Veronique. Welkom in onze grote familie. veronique.patteeuw@kbhonline.be

Indien u ons beide wenst te bereiken kan dit op directie@vbsheilighart.be

Dit boek werd opgemaakt ter ondersteuning van de schoolvoorstelling en is eigendom van VBS Heilig Hart.

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de scholengemeenschap. Dit boek werd geschreven en geïllustreerd door Kim Braekevelt.

Dit boek zal niet in de handel verschijnen of uitgebracht worden.

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.