Page 1

Ge誰ntegreerde proef Kilian De Ketelaere Afstudeerrichting: Handel 6Ha1 Nr.7 Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26 8000 Brugge


Ge誰ntegreerde proef Kilian De Ketelaere Afstudeerrichting: Handel 6Ha1 Nr.7 Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26 8000 Brugge


1 Woord vooraf Deze GIP-bundel bevat alle taken en besluiten die gemaakt zijn door mij, Kilian De Ketelaere, leerling uit het zesde jaar Handel in het Sint-Jozefsinstituut. Deze taken en praktisch gerichte opdrachten hebben we gedurende het schooljaar moeten afwerken, naderhand verbeteren en aanpassen waar nodig. Met de nodige trots leg ik dan ook mijn eindwerk voor. GIP staat voor geïntegreerde proef. Daarin staat onze minionderneming centraal. De naam van onze minionderneming is: Hairo’s, komende van het Engelse woord “hair” en “hero”. Zoals u kan afleiden uit onze naam, verkopen wij alle producten omtrent haarzorg, samen met de nodige accessoires. De minionderneming is een initiatief van “Vlajo”, een vzw die jonge ondernemers binnen klasverband een minionderneming laat opstarten en “runnen” en kennis te maken met alle aspecten van het bedrijfsleven. Ik beschouw deze unieke ervaring als de climax van mijn opleiding Handel aan het Sint-Jozefinstituut te Brugge. Hierbij wil ik ten eerste Vlajo bedanken voor dit prachtig initiatief. Ook het voltallig schoolpersoneel en directie verdienen een dikke pluim voor hun belangrijke bijdrage tot de realisatie van onze minionderneming. Tenslotte maar niet in het minst gaat een oprechte blijk van waardering uit naar al mijn vakleerkrachten. Een gemeende dank u wel aan: Mevrouw De Meyer en Meneer Decock, onze leerkrachten bedrijfseconomie; Mevrouw Van Hecke en Mevrouw Declerck, onze leerkrachten Nederlands; Mevrouw De Muynck en Mevrouw Van Poucke, onze leerkrachten Frans en Mevrouw De Meulder, onze leerkracht Engels. .


2 Inleiding Het begon allemaal vorig jaar. Toen hebben we met de hele klas twee producten gekozen die we dit jaar verkopen met onze twee miniondernemingen. Kort daarna moesten we ook een marktonderzoek houden in Brugge om na te gaan of haarzorgproducten wel verkopen en om te onderzoeken welke doelgroep het meest bereid is om onze product te kopen. We moesten in groepjes van 2 leerlingen een enquête opstellen en laten invullen door de mensen die zich in de stad bevonden. Doorheen het jaar kregen wij opdrachten van verschillende vakken betreffende de GIP en onze minionderneming. De vakken die hiertoe behoren zijn: bedrijfseconomie, Frans, Engels , Nederlands en toegepaste informatica. Zo leerden we zakelijke brieven opstellen in verschillende talen, verslagen te schrijven en facturen op te maken. Deze opdrachten zijn allemaal terug te vinden in mijn eindwerk. Het eerste semester moesten wij een uitnodiging schrijven voor onze aandeelhoudersvergadering. Daarna hebben wij een organogram moeten maken volgens de functieverdeling in onze minionderneming “Hairo’s”. Vervolgens hebben wij een nieuw marktonderzoek gedaan om te onderzoeken of er nog aanpassingen moesten gebeuren. In januari hebben wij met het laatste jaar Handel een uitwisselingsproject in Zweden gedaan. Voor ons vertrek naar Zweden moesten we in groepen van 2 leerlingen een PowerPoint maken over het onderwerp dat we gekregen hadden in verband met België/Brugge. Zo konden wij aan de Zweden vertellen hoe het leven in België is en hoe het hier allemaal in z’n werk gaat. Het was een unieke reis en een unieke ervaring. Zo hebben we ook geleerd hoe Zweden leven en les krijgen. We hebben tevens twee bedrijfsbezoeken gedaan in Zweden. De verslagen hiervan zijn te vinden in mijn eindwerk. In het tweede semester kwam er een functieherverdeling. Iedereen moest een cv en sollicitatiebrief opstellen en ook mondeling solliciteren voor een nieuwe functie binnen de minionderneming. We hebben ons assortiment moeten voorstellen in het Frans en moesten we ook 5 verschillende verkoopfacturen opmaken. De GIP is een samenbundeling van al de taken waar we het doorgaande jaar hebben aan gewerkt.² U kan mijn GIP ook vinden op de website: www.issuu.com

Sint-Jozefsinstituut

Kilian De Ketelaere

1


3 Inhoud 1

Woord vooraf ................................................................................................................. 0

2

Inleiding ......................................................................................................................... 1

3

Inhoud ............................................................................................................................ 2

4

Bibliografie ..................................................................................................................... 4

5

Bedrijfseconomie ........................................................................................................... 5

5.1

Verslag Bestuursvergadering maandag 13 Februari...................................................... 6

5.2

Modular Lighting ............................................................................................................ 7

5.3

Organogram eerste semester ........................................................................................ 9

5.3.1

Organogram tweede semester .................................................................................... 10

5.4

Marketingmix ............................................................................................................... 11

5.5

Logboek ........................................................................................................................ 16

5.6

Verkoopfacturen .......................................................................................................... 29

5.7

Ondernemer voor de klas ............................................................................................ 34

5.8

Analyse jaarrekening.................................................................................................... 37

5.8.1

Inleiding ....................................................................................................................... 37

5.8.2

Liquiditeit ..................................................................................................................... 38

5.8.3

Solvabiliteit .................................................................................................................. 40

5.8.4

Rendabiliteit ................................................................................................................. 40

5.8.5

Ebit .............................................................................................................................. 41

5.8.6

Verticale analyse van de balans ................................................................................... 42

5.8.7

Horizontale analyse van de balans .............................................................................. 43

6

Nederlands ................................................................................................................... 47

6.1

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering .................................................................... 48

6.2

Marktonderzoek .......................................................................................................... 50

6.2.1

Conclusie ...................................................................................................................... 54

6.3

Curriculum Vitae .......................................................................................................... 55

6.4

Sollicitatie brief ............................................................................................................ 56

Sint-Jozefsinstituut

Kilian De Ketelaere

2


7

Frans............................................................................................................................. 57

7.1

La commerce par telephone ........................................................................................ 58

7.2

PrÊsenter l’assortiment de votre mini enterprise ....................................................... 59

7.3

Une demande prix ....................................................................................................... 62

7.4

Une campagne publicitaire .......................................................................................... 63

8

Informatica................................................................................................................... 64

8.1

Brochure ...................................................................................................................... 65

8.2

Online registratie aandelen ......................................................................................... 66

9

Engels ........................................................................................................................... 67

9.1

My first impressions of Sweden................................................................................... 68

9.2

Swedish email .............................................................................................................. 70

9.3

SME project .................................................................................................................. 71

9.4

Belgian presentation .................................................................................................... 74

10

Besluit .......................................................................................................................... 76

Sint-Jozefsinstituut

Kilian De Ketelaere

3


4 Bibliografie BIBLIOGRAFIE Bronvermelding boeken: DEVRIENDT, DD, Word 2007, 2 gevorderd, voor wie echt wil werken met Word, WWW-soft GSV, Oostkamp, 2008, 212 pagina’s VAN DE CRUYS, V., VAN DE SIJPE, P., en GETVAERT, F., Handelzes, Module 2: “De onderneming en haar omgeving: marketing”, De Boeck, Antwerpen, 2010, 192 pagina’s. VAN DE CRUYS, V., VAN DE SIJPE, P., HEYVAERT, F., Handel zes, module 8 de boekhouding als beleidsinstrument. Investeringsbeleid, Financieel beleid, 1ste druk, De Boeck, Antwerpen, 2009, 168 pagina’s VAN HAESENDONCK, J., VANNOBEL, J., HELSEN, K., HUYSE, A., VAN CLASTER, I en VANDENBERGHE, B.,(2007). Br@nché 6 TSO-werkschrift X-tra, 1ste druk, Van In, Wommelgem, 2008, 309 pagina’s VAN HAESENDONCK, J., VANNOBEL, J., HELSEN, K., HUYSE, A., VAN CLASTER, I en VANDENBERGHE, B.,(2007). Br@nché 6 TSO-leerboek X-tra, 1ste druk, Van In, Wommelgem, 2008, 204 pagina’s Bronvermelding internet: GOOGLE, Wereldwijde zoekmachine, internet, bij opdrachten van taalvakken, 01-09-11 – 22-05-12 (http://www.google.be) WIKIPEDIA, De vrije encyclopedie, internet, bij de opdrachten ratioanalyse en marketingmix, 01-09-12 – 22-05-12 (http://www.wikipedia.be) NATIONALE BANK BELGIË, Banque National Belgique, internet, 01-03-12 – 30-03-12 (http://www.nbb.be/pub/index.htm) Google, Google vertalen, internet, 01-09-12 – 22-05-12 (http://www.translate.google.nl/) SINT-JOZEFSINSTITUUT, website school, smartschool, 01-09-11 – 22-05-12 (http://www.sintjozefbrugge.be/)

Sint-Jozefsinstituut

Kilian De Ketelaere

4


5 Bedrijfseconomie

Sint-Jozefsinstituut

Kilian De Ketelaere

5


5.1 Verslag Bestuursvergadering maandag 13 Februari Aanwezig: Ruben, Jibbe, Besnik, Anouk, Louisa, Kelly, Joey In de vergadering hebben we volgende puntjes besproken: 

Home party’s

Volgende verkoopmomenten

Sponsorgeld

Website

Home party’s Het is de bedoeling dat we ’s avonds enkele home party’s geven en hier mensen overtuigen om ons product te kopen. Dit zou kunnen doorgaan bij Kelly, Louisa of Anouk. Bij een home party is het overbodig om daar met heel het team aanwezig te zijn. Wij zijn in deze vergadering overeengekomen dat er 2 mensen van het Hairo’s team aanwezig zullen zijn. Voor wij onze uitnodigingen kunnen versturen moeten wij als laatste nog de datum bepalen. Volgende verkoopmomenten We hebben besproken dat we gaan verkopen op de infodag 13 maart. Het zou ook heel interessant zijn om tijdens de opendeurdag te verkopen. Sponsorgeld We hebben besloten om met ons sponsorgeld een spaghetti te gaan eten in de Medard op het SintAmandsplein als teambuilding. Dit is gepland donderdag 8 maart. Website De leerlingen van IB hebben nog geen kennis in verband met het maken van een webshop. Daarom hebben wij besloten om er geen meer te maken en het van de website te verwijderen.

Sint-Jozefsinstituut

Kilian De Ketelaere

6


5.2 Modular Lighting Donderdag 26 April hebben we het bedrijf Modular lighting te Roeselare bezocht. Dit prachtig gebouw, met een oppervlakte van 10.000m2, is alom gekend onder de naam “the light box”. Kenmerkend is zijn opvallende LED-lichttoren met een videoscherm van 40m2. Hierdoor wordt je geconfronteerd met het image en identiteit die dit bedrijf uitstraald: creativiteit en kwaliteit. We werden heel goed ontvangen aan een gezellig bar waar we uitleg kregen van Tom, de Sales manager. Modular lighting is een bedrijf dat bekend is voor haar hoogtechnologische belichtingen. Zij staat in voor zowel de ontwerpen, productie en verdeling van deze architecturale design verlichting. Dit bedrijf heeft een vlakke structuur. Het grote voordeel daarvan is hun zeer snelle manier van werken. Bij vragen of problemen kan eenieder direct naar de CEO gaan. Modular lighting maakt gebruik van vele vertegenwoordigers in Europa die zorgen voor nieuwe klanten. Het is zeer belangrijk dat deze mensen de producten heel goed kennen om de nieuwe klanten te overtuigen. Doorheen Europa kan Modular lighting beroep doen op vele vaste vertegenwoordigers die op hun beurt voor nieuwe klanten zorgen. Het is geweten dat deze medewerkers volledig op de hoogte zijn van het totale verkoopsgamma van Modular lighting. Dit bedrijf werd opgericht door Paul Romans in 1980. Op de dag van vandaag stelt Modular lighting 160 te werk in Roeselare en distribueert naar meer dan 75 landen wereldwijd. Slechts 20% van hun verkoop gebeurt in België, 80% van hun omzet komt dus van het buitenland (+/- 40 miljoen omzet). Ze openden reeds filialen in Nederland, Frankrijk, Zweden en showrooms in Parijs, Amsterdam , 2 in Zweden, in Sint-Petersburg, Moskou , Kopenhagen en Milaan. Hieruit kunnen we afleiden dat export zeer belangrijk is voor Modular. Hun catalogus, bestaande uit +/- 120 producten, vermeldt ook hun meer dan 2300 referenties. Wereldwijd werken ze samen met o.a. gereputeerde merken uit de auto industrie zoals: Lamborghini, Volvo, Audi,…

Sint-Jozefsinstituut

Kilian De Ketelaere

7


De algemene slogan van Modular lighting is “ permanent verliefde klanten” of kortweg “PVK”. Dit wil zeggen dat klantvriendelijkheid een grote troef is. Ze beschouwen hun klant niet als een eenmalige voorbijganger maar als een potentiële trouwe abonnee. Een andere uitgespeelde troef is hun ongedwongen manier van zakens doen. De beste relaties en deals worden meestal gemaakt in een ontspannende sfeer. Daarom doet Modular lighting doet ook veel mee aan evenementen. Het verkoopteam gaat minstens 1 keer per week gaan eten met de klanten. Elke jaar organiseren ze een zomerparty met de 1500 beste klanten, tijdens de winter een après-ski party. Nog een belangrijke troef van hun marketing is hun doordachte reclamestrategie en in het oogspringende advertenties. Door hun uniek karakter vallen ze des te meer op.

Sint-Jozefsinstituut

Kilian De Ketelaere

8


5.3 Organogram eerste semester

CEO MaĂŻtĂŠ Lilholt

Administratief directeur Ruben Vansweevelt

H&M-manager

Webmaster

Ruben Vansweevelt

Joey Tuyaerts

Financieel directeur

Technisch directeur

Anouk De Bruycker

Louisa Danneels

Boekhouder Anouk De Bruycker Kilian De Ketelaere

Commercieel directeur Jibbe Vandenbosch

Kassier

Magazijnier

Aankoper

Kilian De Ketelaere

Besnik Mulaj

Louisa Danneels

Reclame en PR Jibbe Vandenbosch Joey Tuyaerts

Order-Entry Kelly Vervaele

9


5.3.1 Organogram tweede semester

CEO Anouk de Bruycker

Administratief directeur Anouk De Bruyckzer

H&M-manager

Webmaster

Ruben Vansweevelt

Joey Tuyaerts

Sint-Jozefsinstituut

Financieel directeur

Technisch directeur

Ruben Vansweevelt

Besnik Mulaj

Boekhouder Anouk De Bruycker Ruben Vansweevelt

Commercieel directeur MaĂŻtĂŠ Lilholt

Kassier

Magazijnier

Aankoper

Reclame en PR

Order-Entry

Besnik Mulaj

Jibbe Vandenbosch

Kelly Vervaele

Kilian De Ketelaere

Louisa Danneels

Kilian De Ketelaere

10


5.4 Marketingmix Product Via een marktonderzoek vorig jaar te Brugge is onze productkeuze tot stand gebracht. Hier opvolgend hebben we onze conclusies gepresenteerd binnenin de lessen bedrijfseconomie waar de keuze omtrent haarzorg verkozen werd. Onze hoofdleverancier was bij deze ook al direct beslist aangezien de moeder van Maïté een groothandel van haarzorg producten heeft: “Amphore “. Enkele bijkomende, belangrijke factoren waren de ligging van dit bedrijf (Roeselare), de concurrentiele prijzen, de kwaliteit van de producten en last but not least: het engagement van Amphore om al de niet verkochte handelswaren terug te nemen. De producten niet verkrijgbaar bij Amphore zullen aangekocht worden bij Verfaille eveneens een groothandel. Onze producten bestaan hoofdzakelijk uit niet-duurzame producten, het zijn verbruiksgoederen, wat inhoudt dat ze regelmatig opnieuw gekocht moeten worden zoals shampoos en conditioners. We hebben ook een paar producten die duurzaam zijn. De consument hoeft ze niet regelmatig te gebruiken aangezien je ze voor een langere tijd kunt benutten zoals biosilk. Onze assortiment bestaat uit preference goods. Dit betekent dat deze producten regelmatig verkocht worden. Voor bepaalde mensen kunnen onze producten ook ingedeeld worden als speciality goods. Dit is enkel wanneer de consument hoge eisen stelt van het product We hebben in onze minionderneming een breed assortiment, we hebben onze producten in een paar groepen ingedeeld (breedte).

Power addict shampoo: Dit product zit in de groeifase. Op dit moment kent de verkoop van dit product een enorme groei. We moeten na elk verkoop opnieuw bijbestellen. Power addict volume: Dit product zit in de introductiefase, bij de eerste verkoop hadden we bijna geen enkele verkocht, maar bij de tweede verkoopmoment hebben we toch al enkele kunnen verkopen. Voorlopig is de kost groter dan de opbrengst.

Sint-Jozefsinstituut

Kilian De Ketelaere

11


Hairspray superhold : Dit product zit in de volwassenheid of rijpingsfase; Bij de eerste verkoop was dit product uitverkocht. Nu verkopen we nog altijd deze product maar niet meer met een enorme groei. In onze minionderneming beschikken we over een klantvriendelijke service, gratis levering van onze goederen en een korte leveringstermijn. Onze producten zijn niet groot en kunnen dus in een papieren zakje meegegeven worden. Dit zorgt ervoor dat de consument geen probleem heeft met het vervoer van onze producten. Deze zakken gebruiken wij ook om pakketen samen te stellen, wat aantrekkelijker oogt voor de consument. Toekomst gericht zullen wij handzakjes voorzien van onze logo wat publicitair onze minionderneming enkel ten goede kan komen. Plaats We hebben maar een paar vaste verkoopmomenten. De eerste was op onze aandeelhoudersvergadering. Vervolgens op oudercontacten en tijdens ons uitwisselingsproject in Zweden zullen wij in het shopping center in Tibro verkopen. Dit is duidelijk niet genoeg. Daarom zullen we zelf initiatief nemen om andere verkoopmomenten te organiseren. We gaan ons vooral toeleggen op homeparty’s. Een heel belangrijk verkoopmoment wordt georganiseerd door ‘Vlajo’ in het shopping center van Kuurne waar alle miniondernemingen van WestVlaanderen zullen verkopen. We gaan natuurlijk ook gebruik maken van onze website, waar u onze catalogus kunt inzien en vervolgens een bestelling kan plaatsen. Ons magazijn is heel goed georganiseerd, we hebben al onze goederen in een kast geordend en gesorteerd. Zo hebben we een duidelijk overzicht op al onze producten. Bij aankoop van nieuwe producten worden die direct op hun plaats gezet. Na een verkoopmoment worden alle goederen terug geplaatst zodat we een duidelijk overzicht kunnen behouden op onze stock. Slechts onze magazijnier heeft een sleutel.

Sint-Jozefsinstituut

Kilian De Ketelaere

12


Prijs Marketing doelstelling

  

Zo veel mogelijk winst maken dit jaar voor een groter dividend.. Een grotere naambekendheid creëren Kwaliteitsproducten leveren.

Winst maximalisatie is zeer belangerijk voor een minionderneming. Bij een minionderneming is een kort termijndoelstelling actief; 8maanden. Het is dus van belang een grote winstmarge te hebben. Kostengerichte prijs zetting:

Op onze prijzen worden geen kortingen gegeven. Wij nemen reeds een kleinere winstmarge zodane dat onze goederen goedkoper zijn dan bij speciaalzaken. Hierop hopen wij meer klanten aan te trekken voor deze korte periode dat wij bestaan om toch goederen bij ons te kopen in plaats van bij speciaalzaken. Wij doen onze aankoopprijs * 1.85 (= cost plus

pricing). Imago prijszetting Aangezien onze aankoopprijs redelijk hoog ligt, kunnen we niet anders dan ook hogere verkoopprijzen te hanteren. In compensatie hiervan bieden wij kwaliteitsproducten en een vlotte service aan. Het is algemeen geweten; voor een vlotte service en kwalitatieve producten betaalt u een centje meer. Wij proberen de kosten te beperken zodanig dat extra kosten niet doorgerekend moeten worden naar de klant. Wij hebben wel het imago van duur te zijn maar we zijn nog steeds goedkoper dan andere speciaal zaken. We willen het imago verkijgen dat klanten aan kwaliteitsvolle producten denken wanneer ze denken aan ons. Psychologische prijs zetting We hebben het voor de klant zo makkelijk mogelijk gemaakt; ronde prijzen zodat de klant makelijk met een briefje kan betalen en niet moet zoeken achter muntstukken. Zo zitten wij ook niet verveeld met kleingeld.

Sint-Jozefsinstituut

Kilian De Ketelaere

13


Promotie Doelgroep

We zijn gericht naar alle doelgroepen vanaf 12 jaar, hoewel de focus meer ligt op volwassen (vooral de vrouwen). Het zijn de volwassenen die haarproducten kopen, voor zichzelf en hun kinderen. Een groot deel van ons assortiment bestaat uit vrouwenproducten omdat zij meer om hun haar geven. Boodschap Love for hair, handle with care

Met onze slogen maken wij duidelijk dat indien je van uw haar houdt, u dit met respect moeten behandelen, ook al ligt de prijs iets hoger. logo: Het logo bestaat uit 3 delen;   

Het vierkant; het abstracte. De schaar, waaraan u haarzorg kunt herkennen Hairstyle; het stijlvolle

huisstijl

Wij hebben gekozen voor de kleuren; donker rood, zwart en wit Deze kleuren zijn overal in verwerkt; onze documenten, outfit, stand, … Wij kiezen voor een strakkere en moderne look, met hier en daar een paar klassieke elementen.

folder en catalogus Ook hier zijn onze kleuren weer van toepassing. De contact gegevens staan duidelijk vermeld, er is geen verwarring mogelijk. In de folder vermelden we voornamelijk onze hoofdproducten; de shampoos. Hierin zullen we ook onze volgende verkoopmomenten vermelden en nog extra “weetjes”.

Sint-Jozefsinstituut

Kilian De Ketelaere

14


Website Onze website, die in samenwerking met IB gemaakt werd, is van uiterst belang. Deze moet zo aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk gemaakt worden, zodat de klant eerder neigt om hier zijn producten te bestellen. Op de website wordt alle informatie betreffende de producten, de verkoopmomenten, contactgegevens en onze vooruitgang als minionderneming vermeldt. Het is zeer belangrijk dat onze website actueel blijft. Nieuwe producten, prijsaanpassingen, promoties enz. Dienen onmiddellijk vermeldt en in de kijker gesteld te worden. Ook de opneming van de positieve feedback van de klant is essentieel. Dit alles zal de nieuwsgierigheid van de klant laten toenemen en de verkoop online bevorderen.

Stand Onze stand is het belangerijkste voor onze promotie. Op evenementen is een, in het oogspringende, stand een publiekslokker. Met een mooie aantrekkelijke stand trek je de mensen aan. Het is dan ook belangerijk dat onze stand herkenbaar wordt als we veel willen verkopen. Onze stand is simpel doch ludiek opgebouwd uit een, met een rood kleed, bedekte tafel. Hierop komen enkele gekleurde dozen die gebruikt worden om onze producten te tentoonstellen. Als extra verlichting voor onze stand maken we gebruik van oude haardroger die omgevormd zijn tot lampen. Onze producten staan tevens mooi gerangschikt volgens de doelgroepen: man & vrouw.

Sint-Jozefsinstituut

Kilian De Ketelaere

15


5.5 Logboek

Sint-Jozefsinstituut

Kilian De Ketelaere

16


Datum

Tijd

Vak

Beschrijving

Bedrijfseconomie

Inleiding miniondernemingen

September

Week 1

02/09/11

09.10u-10.00

1 of 2 mini's per klas Week 2

05/09/11

10.05u – 11.00u

Bedrijfseconomie

Bespreking 1 of 2 mini's

06/09/11

13.55u-14.45u

Bedrijfseconomie

Bespreking 1 of 2 mini's

Bedrijfseconomie

Takenverdeling in minionderneming Hairo's + Het uitwerken van de huisstijl

07/09/11

Week 3

11.05u – 11.55u

09/09/11

09.10u – 10.00u

Bedrijfseconomie

Officiële start miniondernemingen met Vlajo vertegenwoordigster Mevr. Kennis

12/09/11

10.05u – 10.55

Bedrijfseconomie

Opstellen van organogram

13/09/11

13.55u – 14.45u

Bedrijfseconomie

Uitdelen van de aandelen en bespreken sponsors

14/09/11

11.05u – 11.55

Bedrijfseconomie

Helpen met administratieve taken

17


Week 4

Week 5

Datum

Tijd

Vak

Beschrijving

Datum

Tijd

Vak

Beschrijving

19/09/11

10.05u – 10.55u

Bedrijfseconomie

Voorstelling Minionderneming

20/09/11

13.55u – 14.45u

Bedrijfseconomie

Keuze maken uit Product exemplaren

21/09/11

.05u – 11.55u

Bedrijfseconomie

Voorstelling 1ste logo

22/09/11

11.05u – 11.55u

Ned

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering

23/09/11

09.10u – 10.00u

Bedrijfseconomie

Voorstelling 2de logo

26/09/11

10.15 – 11.05

Bedrijfseconomie

Reclamecampagne

27/09/11

13.55u – 14.45u

Bedrijfseconomie

Vergadering

28/09/11

11.05u – 11.55u

Bedrijfseconomie

Bekijken en goekeuren reclamespotje + bespreken outfit

30/09/11

09.10u – 10.00u

Bedrijfseconomie

Bespreken en analyseren outfit

13.55u 14.45u

Bedrijfseconomie

Bespreken verkoopstand

Oktober Week 6

04/10/11

Kilian De Ketelaere

18


Datum

Tijd

Vak

Beschrijving

11.05u – 11.55u

Bedrijfseconomie

Bespreken aandeelhoudersvergadering

07/10/11

09.10u – 10.00u

Bedrijfseconomie

Bespreken aandeelhoudersbrief

07/10/11

10.15u – 11.05u

Bedrijfseconomie

Verkoopfacturen boeken

08/10/11

13.55u – 14.45u

Bedrijfseconomie

Verkoopfacturen boeken

Bedrijfseconomie

Administratieve voorbereidingen aandeelhoudersvergadering (bv. Bestelbonnen opmaken)

05/10/11

Week 7

Week 8

10/10/11

10.15u – 11.05u

11/10/11

13.55u – 14.45u

Bedrijfseconomie

Administratieve voorbereidingen aandeelhoudersvergadering (bv. Productenlijst)

12/10/11

11.05u – 11.55u

Bedrijfseconomie

Prijslijst opmaken

12/10/11

12.00 – 17u

Bedrijfseconomie

Maken reclamespot

14/10/11

08.20u – 10.00u

Bedrijfseconomie

Voorbereidingsvergadering

17/10/11

09.10 – 11. 05

Bedrijfseconomie

Voorbereiden aandeelhoudersvergadering

19


Week 9

Datum

Tijd

Vak

Beschrijving

18/10/11

13.02 – 17.00

Bedrijfseconomie

Voorbereiden aandeelhoudersvergadering

18/10/11

17- 22u

Bedrijfseconomie

Aandeelhoudersvergadering

19/10/11

08.20 – 09.10

Ned

Marktonderzoek

20/10/11

11.05u – 11.55u

Ned

Marktonderzoek

21/10/11

08.20 – 10.00

Bedrijfseconomie

Boekhouden met Boekhouden informatica

24/10/11

10.15u – 11.05u

Bedrijfseconomie

Maken van kas -en dagboek met Anouk

25/10/11

13.55u – 14.45u

Bedrijfseconomie

Vergadering + boekhouding uitleg

26/10/11

08.20u – 09.10u

Ned

Marktonderzoek

26/10/11

11.05u – 11.55u

Bedrijfseconomie

Verkoopfacturen boeken

27/10/11

15.30u – 16.45u

Frans

Une campagne publicitaire

27/10/11

11.05u – 11.55u

Nederlands

Marktonderzoek

28/10/11

09.10u – 10.00u

Bedrijfseconomie

Verkoopfacturen boeken

10.15u – 11.05

Bedrijfseconomie

Vergaderen

November Week 10

7/11/11

Kilian De Ketelaere

20


Week 11

Week 12

Datum

Tijd

Vak

Beschrijving

8/11/11

10.15 – 11.05

Engels

Uitleg GIP-taken

8/11/11

13.02u – 17.00u

Bedrijfseconomie

Afwerken boekhouding Oktober

9/11/11

10.15 – 11.05

Bedrijfseconomie

Afwerken boekhouding oktober

13/11/11

22.30u – 12.00u

Bedrijfseconomie

Marketingmix

14/11/11

09.20u – 10.00u

Bedrijfseconomie

Afwerken boekhoudiding oktober

15/11/11

13.55u – 14.45u

Bedrijfseconomie

Afwerken boekhouding oktober

16/11/11

11.05u – 11.55u

Bedrijfseconomie

Facturen november maken

17/11/11

11.05u – 11.55u

Nederlands

Werken aan GIP-taken

18/11/11

09.10u – 10.00u

Bedrijfseconomie

Facturen november maken

21/11/11

09.10u – 10.00u

Bedrijfseconomie

Facturen november maken

22/11/11

10.15 – 11.05

Engels

Werken aan First impressions

22/11/11

13.55u – 14.45u

Bedrijfseconomie

Verkoopfacturen oktober op Vlajo zetten

21


Week 13

Datum

Tijd

Vak

Beschrijving

24/11/11

09.10u – 10.00u

Bedrijfseconomie

Boekhouding November op Vlajo zetten

24/11/11

11.05u – 11.55u

Nederlands

Werken aan GIP-taken

29/11/11

18.30u – 20.00u

Engels

First impressions

28/11/11

09.10u – 10.00u

Bedrijfseconomie

Verkoopfacturen november maken

28/11/11

14.45u – 15.00u

Speeltijd

Verkoop op kleine speelplaats

29/11/11

13.55u – 14.45u

Bedrijfseconomie

Decoratie kerstmarkt maken

30/11/11

11.05u – 11.55u

Bedrijfseconomie

Voorbereidingen Zweden met commercieel directeur

01/12/11

11.05u – 11.55u

Nederlands

Werken aan GIP-taken

02/12/11

09.10u – 10.00u

Bedrijfseconomie

Voorbereiding Zweden met commercieel directeur

05/12/11

10.15 – 11.05

Bedrijfseconomie

Kassa controleren & factuur voor school opmaken

06/12/11

13.55u – 14.45u

Bedrijfseconomie

Facturen opmaken

07/12/11

10.15 – 11.05

Bedrijfseconomie

Facturen opmaken

December

Week 14

Kilian De Ketelaere

22


Datum

Tijd

Vak

Beschrijving

07/12/11

17.00 – 19.00

Informatica

Werken aan Zweden brochure

09/12/11

09.10u – 10.00u

Bedrijfseconomie

Helpen met commercieel directeur

09/12/11

19.25u – 20.00u

Informatica

Werken aan Zweden brochure

11/12/11

19.00u – 21.20u

Informatica

Werken aan Zweden brochure

12/12/11

20.00u

Informatica

Zweden brochure indienen

09/01/12

10.15u – 11.05u

Bedrijfseconomie

Vergadering SWOT-analyse

10/01/12

14.45u – 15.00u

Bedrijfseconomie

Opmaken lijst goederen Zweden

11/01/12

11.05u – 11.55u

Bedrijfseconomie

Helpen met comm. Directeur

12/01/12

11.05u – 11.55u

Nederlands

Werken aan GIP-taken

12/01/12

19.00u – 20.15

Nederlands

Cv & sollicitatiebrief

13/01/12

09.10u – 10.00u

Bedrijfseconomie

vergaderen

16/01/12

10.15u – 11.05u

Bedrijfeconomie

Voorbereiden Zweden

Januari Week 17

Week 18

23


Week 19

Week 20

Week 21

Datum

Tijd

Vak

Beschrijving

17/01/12

10.15u – 11.05u

Engels

Webcam sessions

17/01/12

13.05u – 14.45u

Bedrijfseconomie

Sollicitatie

18/01/12

11.05u – 11.55u

Bedrijfseconomie

Info sessie Zweden

19/01/12

11.05u – 11.55u

Nederlands

Werken aan GIP-taken

26/01/12

14.00u – 16.00u

Zweden

Verkoopmoment in Tibro shoppingscentrum

27/01/12

9.00u-10.00u

Zweden

Verkoopmoment in de Zweedse school

31/01/12

13.55u – 14.45u

Bedrijfseconomie

Nieuwe functie : Reclame & public relations

02/02/12

11.05u – 11.55u

Nederlands

Werken aan GIP-taken

03/02/12

09.10u – 10.00u

Bedrijfseconomie

Werken aan een reclamecampagne

06//02/12

10.15u – 11.05u

Bedrijfseconomie

Werken aan een reclamecampagne

Bedrijfseconomie

Werken aan katalogus + ideën verzinnen reclamecampagne

07/02/12

13.55u – 14.45u

Kilian De Ketelaere

24


Datum

Week 23

Vak

Beschrijving

08/02/12

11.05u – 11.55u

Bedrijfseconomie

Bespreken reclamecampagne met commercieël directeur en webmaster

09/02/12

11.05u 11.55u

Nederlands

Werken aan GIP-taken

09/02/12

21.00u – 22.0u

Informatica

Cv en sollicitatiebrief

10.15u – 11.05u

Bedrijfseconomie

Mogelijkheden reclamecampagne uitpluisen

12/02/12

20.15u – 20.30

Frans

Le commerce par téléphone

13/02/12

10.15u – 11.05u

Bedrijfseconomie

Vergadering

14/02/12

13.55u – 14.45u

Bedrijfseconomie

Werken aan reclamecampagne

15/02/12

11.05u – 11.55u

Bedrijfseconomie

Reclame affiche voorstellen & afdrukken

16/02/12

11.05u – 11.55u

Nederlands

Werken aan GIP taken

17/02/12

09.10u – 10.00u

Bedrijfseconomie

Affiches ophangen & vervangen

27/02/12

10.15u – 11.05u

Bedrijfseconomie

Werken aan reclamecampagne

10/02/12

Week 22

Tijd

25


Week 24

Week 25

Week 26

Datum

Tijd

Vak

Beschrijving

28/02/12

13.55u – 14.45u

Bedrijfseconomie

Werken aan catalogus

29/02/12

11.05u – 11.55u

Bedrijfseconomie

Werken aan catalogus & slotvergadering

01/03/12

11.05u – 11.55u

Nederlands

Werken aan GIP taken

02/03/12

09.10u – 10.00u

Bedrijfseconomie

Werken aan catalogus

05/03/12

10.15u – 11.05u

Bedrijfseconomie

Werken aan catalogus

06/03/12

13.55u – 14.45u

Bedrijfseconomie

Werken aan catalogus

07/03/12

11.05u – 11.55u

Bedrijfseconomie

Werken aan Catalogus

08/03/12

11.05u – 11.55u

Nederlands

Werken aan GIP taken

09/03/12

09.10u – 10.00u

Bedrijfseconomie

Werken aan catalogus

12/03/12

10.15u – 11.05u

Bedrijfseconomie

Werken aan catalogus

13/03/12

13.55u – 14.45u

Bedrijfseconomie

Werken aan slotvergadering

14/03/12

10.15u – 11.55u

Bedrijfseconomie

Gastpreker : Rik Denolf

15/03/12

11.05u – 11.55u

Nederlands

Werken aan GIP taken

16/03/12

09.10u – 10.00u

Bedrijfseconomie

Werken aan catalogus

19/03/12

10.15u – 11.05u

Bedrijfseconomie

Werken aan nieuwe affiche

Datum

Tijd

Vak

Beschrijving

Kilian De Ketelaere

26


Week 27

Week 30

20/03/12

13.55u – 14.45u

Bedrijfsecnomie

Nieuwe foto’s affiche uitkiezen

21/03/12

11.05u – 11.55u

Bedrijfseconomie

Foto’s uploaden

22/03/12

11.05u – 11.55u

Bedrijfseconomie

Werken aan GIP taken

23/03/12

09.10u – 10.00u

Bedrijfseconomie

Catalogus bewerken

25/03/12

11.35u – 15.00u

Frans

Werken aan franse catalogus GIP

26/03/12

10.15u – 11.05u

Bedrijfseconomie

Werken aan GIP taken

27/03/12

13.55u – 14.45u

Bedrijfseconomie

Werken aan GIP : Jaarrekeningen

28/03/12

11.05u – 11.55u

Bedrijfseconomie

Bellen naar Dovy keukens : Sme project + photoshop

29/03/12

11.05u – 11.55u

Nederlands

Werken aan GIP taken

30/03/12

09.10u – 10.00u

Bedrijfseconomie

Catalogus bewerken

16/04/12

10.15u – 11.05u

Bedrijfseconomie

Vergadering

17/04/12

13.55u – 14.45u

Bedrijfseconomie

Werken aan GIP taken

18/03/12

11.05u – 11.55u

Bedrijfseconomie

Werken aan GIP taken

19/04/12

11.05u – 11.55u

Nederlands

Werken aan GIP taken

27


Week 32

Week 33

Week 34

Datum

Tijd

Vak

Beschrijving

20/04/12

09.10u – 10.00u

Bedrijfseconomie

Werken aan GIP taken

02/05/12

11.05u – 11.55u

Bedrijfseconomie

Werken aan GIP taken

04/05/12

09.10u – 10.00u

Bedrijfseconomie

Werken aan GIP taken

07 /05/12

10.15u – 11.05u

Bedrijfseconome

Vergadering + werken aan GIP-taken

08/05/12

13.55u – 14.45u

Bedrijfseconomie

Werken aan GIP taken

09/05/12

11.05u – 11.55u

Bedrijfseconomie

Werken aan GIP-taken

10/05/12

11.05u – 11.55u

Nederlands

Werken aan GIP-taken

11/05/12

09.10u – 10.00u

Bedrijfseconomie

Werken aan GIP-taken

14/05/12

10.15u – 11.05u

Bedrijfseconomie

Bespreken slotvergadering

15/05/12

13.55u – 14.45u

Bedrijfseconomie

Verbeteren GIP-taken

16/05/12

11.05u – 11.55u

Bedrijfseconomie

Werken en verbeteren aan GIP taken

17/05/12

18.00u – 19u45

GIP

Werken aan GIP

18/05/12

12.30u – 17u30

GIP

Werken aan GIP

19/05/12

11.30u – 19u30

GIP

Werken aan GIP

20/05/12

11.30u – 17u30

GIP

Werken aan GIP

Kilian De Ketelaere

28


5.6 Verkoopfacturen Hairo’s Zilverstraat 26 8000 Brugge Kilian De Ketelaere Caverstraat 8a 8490 Jabbeke Rekeningnummer minionderneming

BE29 0016 5263 4264

Datum verkoopbewijs

01/03/2012

Nummer verkoopbewijs Vervaldag

VF/01 30/03/2012

AANTAL

OMSCHRIJVING

p/e

TOTAAL BEDRAG (excl. BTW)

1 1

Deep Addict 3 BI-Phasic

12,50 11,00

12,50 11,00

TOTAAL GOEDEREN

€ 23,50

HANDELSKORTING 10%

€ - 2,35

KOSTEN

€ 0,00

TOTAAL EXCL. BTW

€ 21,15

FINANCIËLE KORTING

€ 0,00

Maatstaf van heffing

€ 21,15

TOTAAL BTW 21%

€ 4,44

TOTAAL TE BETALEN

€ 25,59

De minionderneming is niet aan BTW* onderworpen. Zij is een uitvloeisel van de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, die zich tot doel gesteld heeft jongeren de zin voor initiatief en ondernemingsgeest te ontwikkelen. De klant gaat akkoord dat de minionderneming of de personen hierbij betrokken geen verantwoordelijkheid dragen. De verantwoordelijkheid wordt gedragen door de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, en beperkt zich tot dekking van de verzekering ‘CGU Insurance (polisnr. 8814243)’ en houdt geen aansprakelijkheid na levering in. vzw Vlajo, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee. Tel 016 29 84 01. *Beslissing van de BTW administratie van 20 december 1989, nr. E.T. 60.276

Sint-Jozefsinstituut

Kilian De Ketelaere

29


Verkoopfactuur Hairo’s Zilverstraat 26 8000 Brugge Kilian De Ketelaere Caverstraat 8a 8490 Jabbeke Rekeningnummer minionderneming

BE29 0016 5263 4264

Datum verkoopbewijs

01/03/2012

Nummer verkoopbewijs Vervaldag

VF/02 30/03/2012

AANTAL

OMSCHRIJVING

P/E

TOTAAL BEDRAG (excl. BTW)

1

Wax Xstrong

7,00

7,00

TOTAAL GOEDEREN

€ 7,00

HANDELSKORTING

€ 0,00

KOSTEN

€ 5,00

TOTAAL EXL. BTW

€ 12,00

FINANCIËLE KORTING

€ 0,00

Maatstaf van heffing

€ 12,00

TOTAAL BTW 21%

€ 2,52

TOTAAL TE BETALEN

€ 14,52

De minionderneming is niet aan BTW* onderworpen. Zij is een uitvloeisel van de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, die zich tot doel gesteld heeft jongeren de zin voor initiatief en ondernemingsgeest te ontwikkelen. De klant gaat akkoord dat de minionderneming of de personen hierbij betrokken geen verantwoordelijkheid dragen. De verantwoordelijkheid wordt gedragen door de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, en beperkt zich tot dekking van de verzekering ‘CGU Insurance (polisnr. 8814243)’ en houdt geen aansprakelijkheid na levering in. vzw Vlajo, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee. Tel 016 29 84 01. *Beslissing van de BTW administratie van 20 december 1989, nr. E.T. 60.276

Kilian De Ketelaere

30


Verkoopfactuur Hairo’s Zilverstraat 26 8000 Brugge Kilian De Ketelaere Caverstraat 8a 8490 Jabbeke Rekeningnummer minionderneming

BE29 0016 5263 4264

Datum verkoopbewijs

01/03/2012

Nummer verkoopbewijs Vervaldag

VF/03 30/03/2012

AANTAL

OMSCHRIJVING

P/E

TOTAAL BEDRAG (excl. BTW)

1

Hairgum tube

11,00

11,00

TOTAAL GOEDEREN

€ 11,00

HANDELSKORTING

€ 0,00

KOSTEN

€ 0,00

TOTAAL EXCL. BTW

€ 11,00

FINANCIËLE KORTING 2%

€ - 0,22

Maatstaf van heffing

€ 10,78

TOTAAL BTW 21%

€ 2,26

TOTAAL TE BETALEN

€ 13,26 *

* MITS BETALING TEN LAATSTE OP 08/03/2012 MAG U O,22 EURO AFTREKKEN HET TOTAAL TE BETALEN BEDRAG De minionderneming is niet aan BTW* onderworpen. Zij is een uitvloeisel van de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, die zich tot doel gesteld heeft jongeren de zin voor initiatief en ondernemingsgeest te ontwikkelen. De klant gaat akkoord dat de minionderneming of de personen hierbij betrokken geen verantwoordelijkheid dragen. De verantwoordelijkheid wordt gedragen door de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, en beperkt zich tot dekking van de verzekering ‘CGU Insurance (polisnr. 8814243)’ en houdt geen aansprakelijkheid na levering in. vzw Vlajo, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee. Tel 016 29 84 01. *Beslissing van de BTW administratie van 20 december 1989, nr. E.T. 60.27

Sint-Jozefsinstituut

Kilian De Ketelaere

31


Verkoopfactuur Hairo’s Zilverstraat 26 8000 Brugge Kilian De Ketelaere Caverstraat 8a 8490 Jabbeke Rekeningnummer minionderneming

BE29 0016 5263 4264

Datum verkoopbewijs

01/03/2012

Nummer verkoopbewijs Vervaldag

VF/04 30/03/2012

AANTAL

OMSCHRIJVING

P/E

TOTAAL BEDRAG (excl. BTW)

2 1

Chrissy rekkers D’ana sober speld

5,50 11,50

11,00 11,50

TOTAAL GOEDEREN

€ 22,50

HANDELSKORTING 15%

€ -3,37

KOSTEN

€ 5,00

TOTAAL EXCL. BTW

€ 24,13

FINANCIËLE KORTING 2%

€ - 0,48

Maatstaf van heffing TOTAAL BTW 21% TOTAAL TE BETALEN

€ - 24,13 €

4,97

€ 29,10 *

* MITS BETALING TEN LAATSTE OP 08/03/2012 MAG U O,48 EURO AFTREKKEN HET TOTAAL TE BETALEN BEDRAG De minionderneming is niet aan BTW* onderworpen. Zij is een uitvloeisel van de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, die zich tot doel gesteld heeft jongeren de zin voor initiatief en ondernemingsgeest te ontwikkelen. De klant gaat akkoord dat de minionderneming of de personen hierbij betrokken geen verantwoordelijkheid dragen. De verantwoordelijkheid wordt gedragen door de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, en beperkt zich tot dekking van de verzekering ‘CGU Insurance (polisnr. 8814243)’ en houdt geen aansprakelijkheid na levering in. Vzw Vlajo, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee. Tel 016 29 84 01. . *Beslissing van de BTW administratie van 20 december 1989, nr. E.T. 60.276

Kilian De Ketelaere

32


Verkoopfactuur Hairo’s Zilverstraat 26 8000 Brugge Denice Johnson Torgattan 17 543 32 Tibro

Rekeningnummer minionderneming

BE29 0016 5263 4264

Datum verkoopbewijs

01/03/2012

Nummer verkoopbewijs Vervaldag

VF/05 30/03/2012

AANTAL

OMSCHRIJVING

P/E

TOTAAL BEDRAG (excl. BTW)

2 1

Schuivertjes Klik Klak

8,90 44,50

17,8 SEK 44,50 SEK

TOTAAL GOEDEREN

62,30 SEK

HANDELSKORTING

0 SEK

KOSTEN TOTAAL EXCL. BTW Maatstaf van heffing TOTAAL TE BETALEN TOTAAL TE BETALEN IN EURO ***

0,00 SEK 62,30 SEK ** 62,30 SEK € 7,36

** VRIJSTELLING BTW ART. 39 *** WISSELKOERS: 1 EURO = 8,9 SEK De minionderneming is niet aan BTW* onderworpen. Zij is een uitvloeisel van de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, die zich tot doel gesteld heeft jongeren de zin voor initiatief en ondernemingsgeest te ontwikkelen. De klant gaat akkoord dat de minionderneming of de personen hierbij betrokken geen verantwoordelijkheid dragen. De verantwoordelijkheid wordt gedragen door de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, en beperkt zich tot dekking van de verzekering ‘CGU Insurance (polisnr. 8814243)’ en houdt geen aansprakelijkheid na levering in. vzw Vlajo, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee. Tel 016 29 84 01. *Beslissing van de BTW administratie van 20 december 1989, nr. E.T. 60.276

Sint-Jozefsinstituut

Kilian De Ketelaere

33


5.7 Ondernemer voor de klas ROULARTA MEDIA GROUP Roularta Media Group is een Belgisch uitgeverijconcern en mediabedrijf met hoofdzetel in Roeselare. Het werd in 1954 opgericht door advocaat Willy De Nolf, zijn zoon Rik De Nolf werd later gedelegeerd bestuurder. HISTORIEK In het begin was Roularta een uitgeverij-drukkerij voor een beperkte lezersgroep: De Roeselaarse weekbode en Advertentie. Door dit lokaal succes werd de doelgroep al snel vergroot tot de regio West Vlaanderen. Dit was echter maar het begin van een expansie zonder grenzen. Vooreerst werd een nieuwe vestiging gebouwd in Roeselare. Dit betekende de start van het uitgeven van tal van nieuwe weekbladen. Ook via vele overnames van externe weekbladen werd het nationaal marktaandeel van de RMG stelselmatig uitgebreid. Begin de jaren ’70 werd het nieuwmagazine Knack boven de doopvont gehouden. Dit succesvol weekblad betekende de basis van het ontstaan van andere magazine’s zoals Trends, Knack Focus, enz. . De doelgroepen namen steeds aan omvang toe waarbij geen enkel aspect van de samenleving over het hoofd werd gezien. Denken we maar even aan het populaire Voetbal magazine, Ik Ga Bouwen, Royals, enz. . Ook in het Franstalig gedeelte van België worden magazine’s uitgegeven, alsmede in tal van andere landen zoals: Nederland, Frankrijk, Duitsland, enz. . TELEVISIE & RADIO Vroeger had men enkel de openbare omroep televisie, een monopolie van de BRT (het huidige VRT) zonder enige advertenties of reclame. Het media-landschap werd echter volledig herschapen, onder invloed van o.a. privé- commerciële- en politieke belangen met als resultaat dat men de dag op vandaag diverse media, maatchappijen heeft waarvan VTM de eerste commerciële zender was. VTM werd, medio de jaren ‘80 opgericht door RMG en een 8-tal andere vlaamse uitgevers. Heden blijven er slechts 2 groepen aandeelhouders (50/50) over: RMG en de Persgroep beter gekend onder de naam: VMM (Vlaamse Media Maatschappij). In de loop van de 20 jaar zijn nog heel wat verschillende zenders gelanceerd zoals VTM KZoom, JIM TV, 2BE. Recentelijk werd zelfs VITAYA aan het lijstje toegevoegd, een zender eerder gefocust op een vrouwelijk publiek. Ook in de radio wereld werd de droom en ambitie van RMG waargemaakt: radiozenders zoals QMusic, JOE FM en recentelijk Q-Music behoren ook tot de VMM.

Kilian De Ketelaere

34


INTERNET Al vroeg had RMG door dat het paard voor de kar van het nieuw medium “internet” diende gespannen te worden. Een passend voorbeeld van deze goede strategie werd één van hun vele magazines nl. KNACK uitvergroot via de moderne website www.knack.be. Op maandbasis bereiken ze +/- 3 000 000 bezoekers wat voor Belgische normen enorm is. Gezien de snelheid, omvang en belangrijkheid van de moderne communicatie, zowel nationaal als internationaal, wordt deze website constant ge-up-date. Denken we maar eens aan de grote tragedie laatstleden in Zweden met z’n tientallen slachtoffers of tal van andere wereldschokken gebeurtenissen. De grote uitdaging is steeds alert te zijn en voortdurend in te spelen op deze enorm snel evoluerende technologie, getuige bv. de toenemde impact van Tablets (Ipad). WERKEN IN HET BEDRIJF Journalsiten werkten vroeger voor een weekblad en konden rustig een artikel maken. Nu moeten journalisten dag en nacht bezig zijn. Ze moeten meewerken aan de website en sociale media zoals facebook en twitter. Via een groot scherm kunnen journalisten zien wat er elke seconde gebeurd en hoeveel mensen het artikel lezen. Zo kunnen ze nagaan welk artikel het meest wordt gelezen. Indien het artikel weinig bezoekers heeft wordt hij uit het scherm verwijderd. Er is ook een groot verschil gekomen in de administratie, secretariaat en dergelijke. De mensen die vroeger een secretaresse hadden, hebben dat nu niet meer nodig. Ze schrijven nu zelf de brieven en antwoorden alle e-mails zelf, het is een beroep die meer en meer verdwijnt. Tegenwoordig is bij elk bedrijf het belangrijkste doel: verkopen. Het is niet meer interessant om dingen te maken die niet verkocht worden, iedereen in het bedrijf moet sales en marketing gericht zijn. Men overtuigt vandaag de klanten niet alleen via de telefoon, soms is de beste manier om direct contact te leggen. Alles wat te maken heeft met overleg en vergaderingen is een probleem. De grote bedrijven organiseren meetings waar er tot 12 mensen aan de ronde tafel kunnen zitten. Uiteraard loopt dit niet altijd even vlot en wordt er een enorm tijdsverlies opgedaan.

Sint-Jozefsinstituut

Kilian De Ketelaere

35


STRATEGIE De slogan van veel bedrijven is ‘keep it simple’: men wil daarmee zeggen dat het niet noodzakelijk is om elk jaar een nieuwe systeem en een nieuwe formule van werken te vinden. Als het goed gaat is het soms beter om zo verder te doen met hetzelfde systeem. De prioriteit bij Roularta is om zoveel mogelijk mensen te laten abonneren, de abonee krijgt alle comfort. De krant wordt toegestuurd en kan zelfs online gelezen worden, zelfs op ipad of Iphone. Een extra troef is dat abonnees tot 15 jaar geleden in het archief kunnen. Knack heeft nu 100.000 duizenden postabonnemeten en 200.000 geregistreerden voor nieuwsbrieven. De helft moet dus nog overtuigt worden om klant te worden van knack. Een van hun belangrijke verkoopstrategies is om een cadeau te sturen naar hun abonnees. CONCLUSIE Wij vonden het een zeer leerrijke ervaring om Rik Denolf te horen spreken over hoe het er aan toe gaat in het echte bedrijfsleven. Ons inziens is roularta een enorm sterk, dynamisch bedrijf die zijn troeven perfect weet uit te spelen en hierdoor een groot leider in deze markt zal blijven.

Kilian De Ketelaere

36


5.8 Analyse jaarrekening 5.8.1 Inleiding

Gegevens van the Hairborist Naam

Hairborist

Rechtsvorm

Bvba

Adres

Kapellestraat 40

Postcode

8720

Gemeente

Dentergem

Land

België

Ondernemingsnummer

BE 0898.695.003

Oprichtingsdatum

04/06/2008

Sector

Groothandel in cosmetica en parfumerieën

Telefoon

056/61.06.79

Website

www.haiborist

e-mail

info@hairborist.be

Motivatie: Besnik en ik hebben gekozen om een jaaranalyse te maken van het bedrijf “The Hairborist” omdat enerzijds het, net zoals onze minionderneming, haarzorgproducten verkoopt en anderzijds het een tamelijk jonge onderneming is. De analyse zou ons moeten kunnen toelaten een bredere kijk te hebben over de mogelijkse “groeipijnen” van een startend bedrijf.

Sint-Jozefsinstituut

Kilian De Ketelaere

37


5.8.2 Liquiditeit Liquiditeit in ruime zin Liquiditeit in ruime zin = Vlottende activa/ vreemd vermogen op korte termijn Je hebt een liquide onderneming als de liquiditeit ≤ 1 Vlottende activa

Huidig Boekjaar

Vorig boekjaar

Voorraden en bestellingen in uitvoering

113.931

96.461

Vordering op ten hoogste één jaar

65.751

86.101

Geld beleggingen

/

LIiquide middelen

35.057

18.617

Overlopende rekeningen

2.669

1.496

Totaal 217.408

Vreemd vermogen op KT

Huidig boekjaar

Schulden op ten hoogste één jaar

107.852

Overlopende rekeningen

/

202.675

Totaal 107.852

Huidig boekjaar 217.408 Liquiditeit in ruime zin =

= 2.0158 107.852

Interpretering van bovenstaande ratio’s: Huidig boekjaar: De liquiditeit in ruime zin is groter dan 1. Dit wil zeggen dat de schulden op minder dan 1 jaar zonder problemen kunnen terug betaald worden.

Kilian De Ketelaere

38


Liquiditeit in enge zin Liquiditeit in enge zin = (Vlottende activa – Voorraden) / Vreemd vermogen op korte termijn Vlottende activa

Huidig boekjaar

Voorraden en bestellingen op uitvoering

113.931

Vorderingen op ten hoogste één jaar

65.751

Geldbeleggingen

/

Liquide middelen

35.057

Overlopende rekeningen

2.669

Totaal 217.410

Vreemd vermogen

Huidig boekjaar

Schulden op ten hoogste één jaar

107.852

Overlopende rekeningen

/ Totaal 107.852

Huidig boekjaar 217.410-113.931 Liquiditeit in enge zin =

= 0.9594 107.852

Interpretering van bovenstaande ratio’s: De ratio is kleiner dan 1 en dit wil zeggen dat Hairborist niet in staat is om de schulden op korte termijn terug te betalen zonder dat ze een deel van de voorraad moeten verkopen

Sint-Jozefsinstituut

Kilian De Ketelaere

39


5.8.3 Solvabiliteit Solvabiliteit = (Eigen vermogen / Totaal vermogen ) * 100 Een gezonde onderneming beschikt over 1/3 eigen vermogen en 2/3 vreemd vermogen Huidig boekjaar

Vorig boekjaar

Eigen vermogen

136.075

90.894

Totaal vermogen

351.392

335.568

Huidig boekjaar

Vorig boekjaar 136.075

Solvabiliteit =

90.849 *100

= 38.7246

Solvabiliteit =

351.392

*100

= 15.1665

335.568

Interpretering van bovenstaande ratio’s: Vorig boekjaar: 15% Van het totaal vermogen is hun eigen vermogen, dit is te weinig om en gezonde onderneming te zijn. Huidig boekjaar: De onderneming geeft dit jaar 39% Eigen vermogen. Dit is voldoende, volgens de 1/3 regel.

5.8.4 Rendabiliteit Rendabiliteit = (Winst/ verlies van het boekjaar/ eigen vermogen) *100 Huidig Boekjaar Winst/Verlies van het boekjaar Eigen vermogen

Huidig boekjaar

Vorig boekjaar

45.181

58.990

136.075

90.894

Vorig boekjaar 45.181

rendabiliteit =

58.990 *100

= 33,20

rendabiliteit =

136.075

*100

= 64,93

90.849

Interpretering van bovenstaande ratio’s: De rendabiliteit van het huidig boekjaar is in vergelijking met het vorige boekjaar met de helft gedaald. Toch is de rendabiliteitwaarde van dit jaar nog steeds goed.

Kilian De Ketelaere

40


5.8.5 Ebit Ebit staat voor Earnings before interest and tax Ebit= Bedrijfsopbrengsten - bedrijfskosten Huidig boekjaar: 62.205

Vorig boekjaar: 98.289

Ebit toont het bedrijfsresultaat aan. Zo zien we dat Hairborist in vergelijking met vorig jaar minder winst heeft gemaakt.

Sint-Jozefsinstituut

Kilian De Ketelaere

41


5.8.6 Verticale analyse van de balans Activa VASTE ACTIVA

38,13% 0,17 % 19,62% 18,27%

Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa

1,62% 5,24% 11,40% / / /

Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Overige materiële vaste activa Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

0,07% 61,87% /

Financiële vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op meer dan één jaar

/ /

Handelsvorderingen Overige vorderingen

32,42%

Voorraden en bestellingen in uitvoering

32,42% /

Voorraden Bestellingen in uitvoering

18,71%

Vorderingen op ten hoogste één jaar

12,06% 6,65%

Handelsvorderingen Overige vorderingen

/ 9,98% 0,41% 100%

Geldbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE ACTIVA

Kilian De Ketelaere

42


5.8.7 Horizontale analyse van de balans Passiva PASSIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal Geplaatst kapitaal Niet-opgevraagd kaptiaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves Wettelijke reserve Onbeschikbare reserves Voor eigen aandelen Andere Belastingvrije reserves Beschikbare reserves Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) Kapitaalsubsidies Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN Voorzieningen voor risico’s en kosten Uitgestelde belastingen

Sint-Jozefsinstituut

Kilian De Ketelaere

149.71% 100.00% 100.00% 100.00% / / 169.58% 100.00% / / / / 171.43% 25.10% / / / / /

43


SCHULDEN Schulden op meer dan 1 jaar Financiele schulden Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden Overige leningen Handelsschulden Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Schulden op ten hoogste een jaar Schulden op meer dan een jaar die binnen het jaar vervallen Financiele schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten

88.00% 97.25% 97.25% 97.25% / / / / 80.38% 335.88% / / / 62.96% 62.96% / / / 58.25% 1280.61% 2.78%

Overige schulden Overlopende rekeningen TOTAAL VAN DE PASSIVA

104.72%

Kilian De Ketelaere

44


Sint-Jozefsinstituut

Kilian De Ketelaere

45


Kilian De Ketelaere

46


6 Nederlands

Sint-Jozefsinstituut

Kilian De Ketelaere

47


6.1 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering

Hairo’s

Tel. 050 33 19 43 Fax 050 34 30 51 www.hairos.be

Zilverstraat 26 Be-8000 Brugge Hairos@hotmail.be

Hairo’s – Zilverstraat 26 – BE-8000 Brugge De heer Kilian De Ketelaere Caverstraat 8A 8490 Jabbeke Uw bericht van --

Uw kenmerk --

Ons kenmerk Hairo’s

Brugge 2011-10-06

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Geachte heer Wij, de leerlingen van de minionderneming Hairo’s, nodigen u graag uit voor onze eerste aandeelhouersvergadering. Hiermee starten wij officieel onze miniondernming voor dit jaar. Ons gemotiveerd team zal zich volledig inzetten vor het verkopen van gesprecialiseerde haarzorgdproducten. Op de vergadering zullen ook de overige drie miniondernemingen zich aan u voorstellen. De vergadering vindt plaats op dinsdg 18 oktober 2011 om 19.30 uur in de kapel van het SintJozefsinstituut, ingang via het onthaal in de Giststraat 2, 8000 Brugge. Het programma ziet er als volgt uit:     

Verwelkoming Toespraak door de heer Vandorpe, directeur van het Sint-Jozefsinstituut Gastspreker uit het bedrijfsleven Voorstelling miniondernemingen Voorstelling Zwedenproject

Na de vergadering nodigen we u vriendelijk uit voor een hapje en een drankje. Tijdens de receptie kunt u verder kennis maken met de verschillende miniondernemingen aan hun verkoopstand. Graag willen wij u vragen uw aanwezigheid vóór 15 oktober 2011 te bevestigen via volgende webste: http://hairos.fikket.com . Breng zeker ook onderstaand aandelhoudersstrookje mee. Hopelijk tot dan! Vriendelijke groeten Het Hairo’s team

Kilian De Ketelaere

48


HAIRO’S

Aandeelhoudersstrookje

Kilian De Ketelaere Neemt als aandeelhouder deel aan de Aandeelhoudersvergadering van de miniondernemingen Hairo’s en verklaart hierbij zijn/haar aandeelhoudersbewijs ontvangen te hebben.

Handtekening:

Sint-Jozefsinstituut

Kilian De Ketelaere

aandeelhoudersvergadering1 8 Oktober 2011

Sint-Jozefsinstituut Handel & toerisme onderwijs zilverstraat 26 www.hairos.be

49


6.2 Marktonderzoek

Waar koopt u uw shampoo? Man

Vrouw

10 7

7

0 Winkelketen

Kapsalon

Uit deze grafiek kunnen we concluderen dat alle mannen en 59% van de vrouwen hun haarzorgproducten kopen in een winkelketen. 41% van de vrouwen halen hun shampoo in kapsalons waar de exclusieve, kwalitatieve haarproducten (die wij ook verkopen) te verkrijgen zijn.

Welke shampoo gebruikt u? man

6

6 6

1 Volume

vrouw

0 1 Gewoon

0

Gekleurd

2

Andere

Bijna alle mannen gebruiken gewone shampoo, waarbij het merendeel spontaan erkende dat de aankoop door zijn partner gebeurde. 40% van de vrouwen verkiezen shampoo voor meer volume en 40% van de vrouwen kiezen gewone shampoo. 13% van de vrouwen kiezen andere shampoos (bv. Voor droog haar). Slecht 7% van de vrouwen kiest shampoo voor gekleurd haar. Hieruit kunnen we duidelijk afleiden dat we minder shampoo voor gekleurd haar moeten aankopen.

Sint-Jozefsinstituut

Kilian De Ketelaere

50


Hoeveel spendeert u aan haarzorgproducten? man

vrouw

5

4

2

1 10

3

1 15

3 0

20

30 of meer

De man spendeert het liefst zo weinig mogelijk (tot 10€) aan haarzorg. De vrouwen daarentegen spenderen per maand het meest aan haarproducten. 42% gemiddeld 15€, 24% +/- 20€ en 24% +/- 30€ of meer.

gebruikt u na het wassen nog conditioner? man 7

Vrouw

6 4

1 Conditioner

zonder conditioner

In tegenstelling tot de mannen die na het wassen geen conditioner gebruiken, gebruiken de vrouwen na het wassen meestal wel een conditioner. Slechts 36% van de vrouwen gebruikt geen conditioner.

Sint-Jozefsinstituut

Kilian De Ketelaere

51


Hoeveel besteedt u maandelijks? man

vrouw

5

5

4 3 2 1 0

0

10

15

20

30 of meer

Van alle ondervraagde mannen besteedt slechts 14% gemiddeld 20€ per maand uit aan haarzorg. Het budget bij 57% bedraagt slechts 10€. Bij de vrouwen daarentegen besteedt 23% maandelijks 30€ of meer uit. De overige 77% is evenredig verdeeld tussen de groepen 15€ en 20€.

Zou u meer kopen met korting? man

vrouw

8 5 2 Met korting

4

Zonder korting

In tegenstelling tot bij de mannen, waarbij slechts 29% prijsbewust (korting) haarproducten aankoopt, is maar liefst 67% van de ondervraagde vrouwen geïnteresseerd in aankopen met korting.

Sint-Jozefsinstituut

Kilian De Ketelaere

52


verkies u kwalitatieve producten of witte producten? man 5

vrouw

13

kwalitatief

2

0 wit

Alle ondervraagde vrouwen (100%) verkiezen kwalitatieve producten. Opvallend is dat bij de mannen bijna 29% witte producten verkiest. Dit percentage zien we tevens terug bij de “aankoop met korting�.

Sint-Jozefsinstituut

Kilian De Ketelaere

53


6.2.1 Conclusie Veel vrouwen kopen hun shampoos en aanverwanten in een kapsalon. Volgens ons is dit te wijten aan het rechtstreeks advies van de haarkapster. Deze producten (“hoogstaande merken”) zijn veel kwalitatiever dan die in een winkelketen. De meeste vrouwen kopen gewone of volume shampoos. Er is slechts een kleine groep die andere shampoos koopt (bv. Voor gekleurd of droog haar). Hiervan moeten we dus slechts een minimale voorraad hebben. Gemiddeld 6 op de 10 van de vrouwelijke bevolkingsgroep gebruikt conditioner na het wassen. Dus zeker een noodzakelijk product in ons verkoopbeleid. Een vrouw koopt maandelijks voor minimaal 15€ tot zelfs meer dan 30€ aan diverse haarzorgproducten. Voor andere verzorgingsproducten geven ze ook minimaal 15€ uit. Wij zijn er van overtuigd dat indien we met een kortingssysteem zouden werken dit zeker en vast ten goede van de omzet (winst) zou komen. De mannen geven duidelijk minder uit aan haarproducten. Deze gaan ze doorgaans sporadisch zelf aanschaffen in een winkelketen, meestel laten ze dit door hun partner aankopen. Mannen verkiezen evenwel kwalitatieve producten bovenop witte producten. Voor de mannen hoeven we enkel gewone shampoo te voorzien. De man gebruikt bijna geen conditioner. Ze proberen zo weinig mogelijk uit te geven aan haarzorgproducten. Onze enquête toont aan dat zelfs indien we korting zouden geven er geen sprake van meerverkoop is.

Kilian De Ketelaere

54


6.3 Curriculum Vitae Personalia Achternaam Voornaam Adres Postcode Plaats Mobiel

De Ketelaere Kilian Caverstraat 8a / Zilverstraat 2b 8490 / 8000 Jabbeke / Brugge 0499111021

Geslacht E-mail adres Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Burgerlijke staat Rijbewijs

man deketelaerekilian@live.be 24 oktober 1993 Brugge Belg ongehuwd A3 (bromfiets)

Opleidingen 2008 – 2012

Handelsopleiding Sint-Jozefsinstituut Brugge

2005 – 2008

Moderne wetenschappen Sint-Jozefsinstituut Brug

1996- 2005

Kleuter en Lager onderwijs Sint-Lodewijks Brugg

Werk ervaring Juli 2009 Juli 2010 Juli 2011 2011-2012

Hornicub (keukencentrum) als arbeider Hornicub (keukencentrum) als arbeider Scotch & Soda (kledingwinkel) als verkoper Minionderneming “Hairo’s” als boekhouder

Vaardigheden Moedertaal Vreemde talen

Nederlands: vloeiend Frans: vloeiend Engels: goed

PC-kennis

goed

Referentie Hornicub keukencentrum te Brugge: Dhr. Dirk Destrooper (050/31.11.11) Scotch & Soda te Brugge: Manu Wymeersch (050/89.09.11)

Sint-Jozefsinstituut

Kilian De Ketelaere

55


6.4 Sollicitatie brief Kilian De Ketelaere Caverstraat 8a 8000 Brugge

Brugge, 12 januari 2012

Hairo’s Commerciële afdeling Zilverstraat 26 8000 Brugge Sollicitatie Commercieel directeur Geachte mevrouw Van Hecke Naar aanleiding van de geplande functiewisseling binnen onze minionderneming stel ik mij hierbij kandidaat voor de functie van Commercieel directeur. Momenteel ben ik ben boekhouder/kassierder in de minionderneming “Hairo’s”, maar zou liever een creatievere functie hanteren. Het heeft me al altijd geboeid om als commercieel directeur binnen een bedrijf te werken. Deze functie biedt me meer verantwoordelijkheid en brengt me tevens in contact met ons bestaand en potentiëel cliënteel. Klantenbinding is immers essentiëel voor een commerciëel bedrijf. Een Commertiëel directeur dient dan ook steeds alert, creatief en vernieuwend te zijn. Ik heb bijvoorbeeld gezien dat jullie momenteel geen passende reclamecampagne hebben waarvoor ik me graag zou inzetten. Goede en doelgerichte publiciteit is zeer belangrijk. Gezien mijn sociale vaardigheden, creativiteit en tevens de nodige computer kennis ben ik de mening toebedeeld dat ik deze belangrijke functie succesvol te zou kunnen bekleden. Graag licht ik mijn kandidatuur nader toe tijdens een persoonlijk gesprek. Hoogachtend Kilian De Ketelaere

Bijlage: cv

Kilian De Ketelaere

56


7 Frans

Sint-Jozefsinstituut

Kilian De Ketelaere

57


7.1 La commerce par telephone Une demande de prix

K: Bonjour monsieur, vous parlez avec Kilian de Ketelaere de mini-entreprise ‘ Hairo’s ‘ B: Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous aider? K: J’ai reçu votre dernier catalogue et je suis très intressé dans un produit. B: Un instant s’il vous plait, je vous passe le chef du service des ventes. B: Bonjour vous parlez avec Besnik Mulaj, chef du service des ventes. K: Bonjour, je vous téléphone pour quelques renseignements d’un produit. B: Avez-vous une description du produit? K: C’est pour le produit ‘ Biosilk‘ B: Ah oui je vois, Qu’est que vous voudriez savoir ? K: Je voudrais savoir le prix pour une commande de vingt shampooings de biosilk’s B: D’accord K: Et je voudrais aussi savoir votre délai de livraison. B: Toutes les commandes sont livrées dans les deux semaines. K: C’est trés bien, merci et à bientôt. B: Au revoir.

Kilian De Ketelaere

58


7.2 Présenter l’assortiment de votre mini enterprise SO MATERIAL : BODY EXTENDER Prix : €12,00/PP liquide qui peut renforcer la dynamique des cheveux fin et mince.

100 ml

Léger pour tous les types de cheveux. SO MATERIAL : SHAMPOO Prix : €12,00/PP Shampooing avec de la levure de bière.

250 ml

Du dynamique et du volume sans rendre les cheveux lourdes. SO MATERIAL : COLOUR SAVER SHAMPOO Prix : €12,00/PP Avec mer-élastine vitamine complexe. 250 ml Les couleurs deviennent plus vives. Spécialement pour les cheveux colorés. SO MATERIAL : COLOUR SAVER CONDITIONER

Avec mer-élastine vitamine complexe. les couleurs deviennent plus vives en restant plus longtemps la même.

Prix : €12,00/PP 150 ml

Spécialement pour les cheveux colorés

SO MATERIAL: POWER ADDICT Prix : €12,00/PP Shampoo raffermissant et hydratant.

250 ml

Spécialement pour les cheveux secs, utilisation

Sint-Jozefsinstituut

Kilian De Ketelaere

59


fréquente SO MATERIAL : Deep addict

Conditionner avec oligo-éléments, de minéraux et de kératine. Permet de récupérer les racines, de rétablir l'équilibre de protéine et de kératine. Spécialement pour les cheveux endommagés et traitées chimiquement, qui en as besoin de nutrition supplémentaire et reconstruction.

Prix : €12,00/PP 150 ml

SO MATERIAL : BI-PHASIC Prix : €11,00/PP Revitalisant pour les cheveux secs ou endommagé.

100 ml

Ajoute l'humidité aux cheveux, laisse les cheveux brillants et résistants. BIOSILK

Le Traitement de BIOSILK est un traitement pour les cheveux et la peau. Conditionne et hydrate instantanément. Contrôle et définit les boucles et la forme Reconstruit et répare les cheveux et la peau sans vie et sans éclats.

Prix : €16,00/PP 50 ml

HAIRGUM GEL

Le gel fixant extrême de la ligne move de hairgum est un gel fixant qui permet une tenue maximale pour une fixation ultra longue durée. C'est un véritable effet "béton" pour vos cheveux !

Kilian De Ketelaere

Prix : €11,00/PP 100 g

60


HAIRGUM WAX

Hairgum wax apporte un fini ultra brillant et est idéale pour les coupes courtes et en brosse. Elle permet de rester coiffé dans les situations les plus extrêmes : plongée, moto, saut à l'élastique...

Sint-Jozefsinstituut

Kilian De Ketelaere

Prix : €7,00/PP 40 ml

61


7.3 Une demande prix Br@nché SA Av. De l’Avenir 89 B-1020 BRUXELLES

02 998 88 00 FAX 02 998 88 11 inform@branche.be

C. Beaumont Fournibeau Sprl Rue du commerce 59 1060 Bruxelles

Vottre lettre du

Vos références RB/jv/38

Nos références HP/bv/27

BRUXELLES 2011-12-08

Demande de prix

Monsieur Beaumont

Nous avons bien reçu votre catalogue de Headmaster’s Dream. Nous sommes très intéressés par quelques articles. Je vous demande de bien vouloir nous faire parvenir vos meilleures conditions de prix pour la série éventuelle des produits suivants : – La serie de Headmasters Dream de la p. 128 (Bureau + table + siége) Pour commencer nous voulons acheter 100 ensembles de ces produits. Est-ce que c’est possible d’avoir un rémise vu que nous voulons acheter cette quantité?

Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

Madame Véronique lenoir Chef des Achats

RC Bruxelles 786 459 * TVA BE 456 825 159 * KBC 467-89255685-23

Kilian De Ketelaere

62


7.4 Une campagne publicitaire A. Analyse de l’affiche Notre public cible sont les jeunes. Nous avons utilisé des couleurs vives, parce que c’est plus préférable pour nos produits (gel ) Notre slogan est " seulement pour les plus fort " c'est pour les hommes robustes . Dans notre affiche, vous pouvez voir un exemple d'un homme qui utilise le gel et qui a l’ai fort. Le but de notre affiche est d’annoncer le gel et de vendre plus.

B. un texte publicitaire

Voulez vous aussi un look spécial comme les célébres

Sint-Jozefsinstituut

Hairgum extrême est un gel extra fort. C’est un gel raffermissant avec une forte fixation. Il garde les cheveux longtemps en forme. Le gel lui-même n'est pas inflammable et a été aménagé par des professionnels. À cause de l’utilisation minimale de ce gel et pour son bon prix/qualité il est fort recommandé. Il n'est pas disponible dans les magasins, mais chez nous ou les coiffeurs professionnels.

Kilian De Ketelaere

63


8 Informatica

Kilian De Ketelaere

64


8.1 Brochure Hier ziet u enkele voorbeelden van mijn brochure betreffende onze reis naar Zweden. Het volledige examplaar kan u vinden, als bijlage, op mijn usb stick die ook ingediend is.

Sint-Jozefsinstituut

Kilian De Ketelaere

65


8.2 Online registratie aandelen http://hairos.fikket.com

Kilian De Ketelaere

66


9 Engels

Sint-Jozefsinstituut

Kilian De Ketelaere

67


9.1 My first impressions of Sweden I had a lot of different, but good, thoughts about Sweden. Here below I wrote some of my thoughts before I visited Sweden. I also gathered some information from the web and friends:

The nature is beautiful with a lot of water and lakes. People are one with nature and are very respectful for their environment. It seems a really peaceful country without much noise and traffic. During the winter is so cold that people come together to drink, eat and laugh. There is almost no criminality and everybody is willing to help each other. The women have blond hair and blue eyes. They don’t look mysterious at all; you can tell them everything what’s on you’re mind. Of course the trust must be common.

The men have brown, dry, messed up hair with a beard. They really like drinking bear. If you are a close friend, they will help you with any kind of problems and stand up for you. Stockholm is the capital city. The many lakes in Stockholm makes the city very special and romantic. I didn’t thought Stockholm was such a huge and well-developed city. I got a whole different view, on some points, after making contact with the Swedish people and after several talks and discussions with my Swedish friends:

Kilian De Ketelaere

68


The nature I still think that Sweden is known for his nature. This is a huge asset in Sweden. In the winter, everything is white and beautiful. Even during this ice cold period Sweden makes big economic profits, for example: the well known ice hotels and winterhollidays for the many tourists. In the summer the landscape is beautiful with lots of green. The evenings in the countryside are very romantic and it attracts many tourists. The women The women in Sweden are very good looking. However the typical image of blond hair and blue eyes isn’t very realistic. Many have blond hair but no blue eyes. There are many other nationalities. The character of the Swedish people is remarkable: they are very friendly and sociable, they hate (apparently) gossip (in total contradiction of my experience in Bruges). After hearing that I really can’t wait to go to Sweden, … . The men The Swedish men have a very well groomed appearance and are very strict. They love having fun but when it comes to business they are very strict. Did you know that in Swedish men and women have been chosen for forming the best couple? (Het Laatste Nieuws) Work and economics The Swedish population is very economical and entrepreneurial focused. They take their work very serious. Sweden counts many famous companies, such as: Ikea, Volvo ... They even invented the thermometer.

Sint-Jozefsinstituut

Kilian De Ketelaere

69


9.2 Swedish email Hello Sofia We are Nele and Kilian, both students from the Sint-Jozefsinstitute in Bruges. Nele is 17 years old, Kilian becomes 18 in October. Let us introduce ourselves:

NELE: I'm a girl of 17 years old. My hobby is synchronised swimming, you have to swim and do movements with your arms and legs on music. I love all kind of music! Most of the time when I watch a movie it is a romantic/comedian.I have brown hair, blue eyes and I am 1.84m tall.This year we started up a young enterprise, in each class we have 2 enterprises. Im in the one with the name 'La Dolce Vita'. The theme is Italian, we sell pasta's, candy's, cookies... all from Italian. KILIAN: Hello, my name is Kilian. I have blond hair, green/blue/grey eyes and I am 1.70m tall. I did taekwondo for 3 years, some boxing and last year I started powertraining. I love listening to music, especially hiphop and r&b. During the vacations i like to trafel to foreign countries. I saw already some beautifull places around the world. I am the accountant and kassier in the mini enterprise HAIRO'S. This name comes from the word hero's and hair ==> Hairo's. We sell shampoos, gels ,wax and hairkams.

Kilian De Ketelaere

70


9.3 SME project Type of business Dovy kitchens is a public limited liability company. They build beautiful and qualitative kitchens for as low as possible. The founder is Donald Muylle, and now it’s a family business. Donald is a passionate cabinet maker. It all started in 1980, together with his wife Donald started to build their own dream kitchen. Their first customers were their friends and family, they asked Donald to build also a dream kitchen. Thanks to their positive experiences, there came new customers. A half year later Dovy built their first showroom. They engaged a lot of specialized workers to keep up with the many orders. Today they have 14 showrooms in Belgium and a big factor in Roeselare. The kitchen is a central community place. It has a functional but also a social function. A kitchen must be useful, but also beautiful. That’s the reason why Dovy wants to build the customers a dream kitchen. History of Dovy keukens. It all started when Donald Muylle and his wife wanted to build their dream kitchen in Oekene. 1980 was the year when the first Dovy kitchen was born. Because they love building kitchens so much they quickly moved on to building kitchens for their families and friends. Because their customers were so happy more customers started arriving and Dovy keukens became very successful. The vision of Donald Muylle was to build kitchens of quality and offer them at a reasonable price. They wanted to build kitchens and deliver them to the customer by eliminating the intermediate. This is the vision they still use today and this is what Dovy keukens is well known for. 1981: the first exhibition hall 1981 was the year when Dovy Keukens opened their first exhibition hall. At this exhibition hall in Roeselare they displayed 4 kitchens they've made. One of those kitchens was called the “handless kitchen”. This model without the classic grips caused a revolution in the Belgian kitchen industry. This kitchen that was completely built alone by Donald Muylle was so successful that still to this day it is known as a typical Belgian kitchen. Dovy keukens was so successful that they expanded the area of their business from 400 m² to 700 m². 1986: the second exhibiton hall With pride Dovy keukens opened their second exhibition hall in Waregem. In 1987 Dovy Keukens had to move to a new area for their bussiness because it was growing so fast. A lot of new employees were attracted to work for Dovy Keukens. They moved to an area with a surface of 10000 m²! 1989: Dovy Keukens has their own nature stone processing department. The big advantage of this decision is that Dovy Keukens keeps everything in their own control and they can offer quality at an favourable price. The customers also have the choice to choose between a large selection of naturestone for their kitchen.

Sint-Jozefsinstituut

Kilian De Ketelaere

71


Between 1990 and 2009 Dovy Keukens kept on growing and opening more exhibition halls all over Flanders. Some examples are the ones in Zuienkerke, Oostakker (Gent), Grimbergen, Mechelen, Schoten, SintGenesius-Rode, Sint Niklaas, Herent, Aalst & Ieper. Today Dovy Keukens is a very successful and fast growing business. It has a new factory with a surface of 23000 m² and has one of the most advanced machineries in Belgium.

Range of products They build kitchens in different styles. If you want your own dream kitchen, they will make the perfect kitchen for you. They always use the best materials and the persons who make the kitchens are professionals. Dovy are specialized in kitchens, but they also make bathrooms and dressings. Organization chart There isn’t an organisation chart available but Dovy kitchens works with more then 200 employees.

Kilian De Ketelaere

72


Marketing strategies Dovy wants to reach a lot of customers. They have their own advertising videos on the television. Almost everybody knows Donald Muylle because of his accent. They also use famous cooks to promote their products on posters and television spots. Dovy makes kitchens precisely like the customer wants and with a high quality, thanks to that they can also attract new customers. On their website they have also some information and promoting videos. Like a video where they show the quality of the material that they use for the kitchens. An important way to get new customers is word-of-mouth advertising. People tell about their positive experience and that gives the company fame. European vision of Dovy Keukens Currently Dovy Keukens is not focusing on expanding in Europe but this is always an option. There had been some thoughts about expanding but they haven't executed them yet. Dovy Keukens is a business that is spread all over Flanders. It has no factories in Wales or any other countries in Europe. Difference between the Swedish SME and Dovy. The Swedish SME is the daughter of a big company. Dovy is totally independent. The Swedish company is a transport company. Dovy has a factory and makes their own products. They can sell it in their own showrooms.

Sint-Jozefsinstituut

Kilian De Ketelaere

73


9.4 Belgian presentation Dia 1 Welcome everybody, my name is Kilian and this is Besnik and we will tell something about our school system (Welcome in swedish) Välkomna

Dia 2 The first step of a child in a school career is in a children’s garden. They start the kindergarten at the age of 3 years till an age of 5/6 then you can go on too the primary school.

Dia 3 After this, you have to go on in the secondary school where you have to chose between ASO; General secondary education, TSO; Technical secondary education, BSO; Job secondary education and KSO; art secondary education General secondary education, or ASO. The term General points to the general education through subjects such as Dutch, French, English, German, history, geography, mathematics and science. This education prepares students to continue studying at a university or college. Technical secondary education or TSO is the collective name of all technical disciplines. This education prepares students for further study or to work immediately. Secondary vocational education or BSO is an education in secondary schools. It is primarily a practical education in which training and practice more than half of the timetable may include. Theoretical courses are here to support the practice.

The Artistic secondary education or KSO is one of the four types of education in the second and third stages of secondary education. The teaching includes a combination of general subjects, art theory and practice. Some studies in the KSO are rather theoretical, and prepare young people for higher (art) education.

Kilian De Ketelaere

74


Dia 4 In our school you have choose a lot of directions:         

IT management Trade Accounting, IT Secretariat languages Reception and public relations Tourism Sales Office management

Dia 5 To help out the fresh students in the school, we make us of a godmother and godfather. Each first year student will receive a godmother and father from the sixed year whom will help him or her out with any kind of problems.

Dia 6 In our school we have very good teachers, we are really happy with them because they have a lot of patience with us. Sometimes they are funny like you can see on this picture: our teacher from economic Mr Decock. Dia 7 Earlier in our school a uniform was required. But since 2007 it is no longer necessary. However the students of “reception and public relations” are obliged to wear their uniform once in a week. Dia 8 •

8u20: School begins

10 o’clock: playtime break

12 o’clock: Eat time

13u02: Restart lessons

14u45: Playtime Break

16u40: School ends

Sint-Jozefsinstituut

Kilian De Ketelaere

75


10 Bijlagen Volgende bijlagen kan u vinden op cd-rom:        

Aandeelhoudersvergadering Assortiment Bestuursvergadering Eindwerk Logboek Organogram Sollicitatie Zweden brochure

Kilian De Ketelaere

76


10.1 TTC tibro verslag

Kilian De Ketelaere

TTC

Besnik Mulaj

Tibro training center

TTC

Sint-Jozefsinstituut

TTC of Tibro trainings center biedt de be beroepsopleiding Houttechnologie de vaardigheden die nodig zijn op de arbeidsmarkt Ze maken gebruik van:         

Materiële kennis Technisch tekenen Zaagmachines Schuurmachines Boormachines Lijmen en fineren Spinmachines Plugmachines Siermachines

De TTC opleiding is een grote stap op weg naar het werk want de interesse in de opleidingsdiensten van de hout en meubilair industrie is groot. In 2010 raakte 68% van hun studenten aan het werk na voltooiing van de opleiding. De functies binnen de hout en meubilair industrie hebben de afgelopen jaren ingrijpend veranderd door middel van nieuwe technologieën. CNC technologie neemt meer en meer de werking van machines en apparatuur over. Computer controles van de apparatuur en machines stellen nieuwe eisen aan exploitanten en maken een nieuwe en meer gekwalificeerde inhoud op het werk.

Buitenlandse projecten TTC is sinds 2001 bezig met een gezamenlijk project, “Furntech”, tussen de Zuid-Afrikaanse en Zweedse regering om de Zuid-Afrikaanse hout industrie te versterken door middel van onderwijs.

Kilian De Ketelaere

77


11 Besluit Het doel van deze GIP was om zelfstandig te leren werken, te plannen en kennis te maken met het dagelijks bedrijfsleven. Sinds 1 september 2O11 zijn wij begonnen met onze miniondernemingen en hebben wij onze GIP-bundel ontvangen met de verschillende taken. Ik vond het een geslaagde jaaropdracht omdat dit een eerste leerrijke kennismaking was met het bedrijfsleven. De geïntegreerde proef draaide rond onze minionderneming “Hairo’s” waarbij communiceren en werken in groepsverband centraal stond. Om een minionderneming op te starten en succesvol te zijn/blijven, moet er immers van meet af aan een goede verstandhouding zijn, waarbij kritisch luisteren, creatief meedenken, samenwerken en professionele inzet de pijlers zijn om tot goede resultaten te komen. Het was een uitermate goede en boeiende ervaring om persoonlijk én in groepsverband de verschillende aspecten van het bedrijfsleven van dichtbij te kunnen meemaken. Doorheen het schooljaar kregen we 2 verschillende functies binnen onze minionderneming. Iedereen moest daarvoor solliciteren en duidelijk kunnen motiveren waarom hij die specifieke functie binnen de onderneming wenste. Zo namen we onze functie serieus en konden we ons erin verdiepen. Het eerste semester was ik kassier en boekhouder. Hieruit heb ik geleerd dat je heel strikt moet zijn in zowel de boekhouding als met de omgang met het kas-en sponsor geld. Het nauwgezet en correct bijhouden van alle boekhoudkundige stukken is essentieel binnen een onderneming. Het tweede semester kreeg ik de functie: reclame en public relations. Door mijn grafische kennis en creativiteit was ik in staat om publicitaire affiches te ontwerpen. Tevens heb ik meegeholpen met de organisatie van de verkoopstrategie en dergelijke meer. Ik deed deze job heel graag en heb er dan ook het meeste uit geleerd. Ik heb niets slechts te melden over dit schooljaar betreffende de GIP. De deadlines kwamen niet altijd overeen met de date in onze GIP bundel maar dit speelde slechts in ons voordeel. Al bij al vond ik het een zeer schitterend, leuk en vooral leerrijk jaar!

Kilian De Ketelaere

78

GIP Kilian De Ketelaere  

Hier vindt u de geïntegreerde proef van Kilian De Ketelaere

GIP Kilian De Ketelaere  

Hier vindt u de geïntegreerde proef van Kilian De Ketelaere

Advertisement