__MAIN_TEXT__

Page 1

161 + Ř , . , ľ 1 7 5 ä & 6 Ğ 7 + Ò 1 + 3 + Ő + Œ & + Ý 0 , 1 + 6Ő 7+Ú1*

/Ĩ1%,ņ1&Ī1*,Š

.+ä1*7+ņ /Ô00å

ÁNH SÁNG ĐẸP 1+ÔŢ

.+ä1**,$1 7Ŏ1+7,ł1 &Ě1+Ŝ

7ŘĨ0 òÜ1*<Û8

8 9 3 8 5 0 0 5 1 2

THÁNG 10.2019

29.500 RICHARDO BOFILL VÀ NHỮNG CÔNG TRÌNH ĐẦY CHẤT THƠ


%Ĺ1ćť&08ũ16ŷ+Ƈ8 98,/þ1*/,ó1+ş

0902636588

+2ŏ&

0 9 0 3 6 4 7 9 1 1 &+ÿ1*7ü,6ŕ6ō16ë1*3+Ž&9Ž +

2

1

+

Ū

&

+

CHỌN

7&

+

1

CHỐN

11

Ô

+

ÀNH

1

AN L

$

1K ¾ [X ľW E ļQ + ŬQ J ćƂ F

G QK ńQ 1 ŝ Vň ¾ KÍ L F FƆ DJ G X Y D Lļ Q .L ŘQ 6 Yw EŪ LQK J V WU ƈ ´ 7 ´ F WUR ÈS QJ F K U QJ 6 ´ ÒF K G KÎ Y [ F F K µ \ QJ ĸŴ RD ć ½F  Ū QJ \T Ŷ V N Ł L6 F P X ƌ [ Ū W WU ň DQ 9L X Q UD DQ F K HW ĩ J Q J YŚ F½ EX W K G¾ J WUÈ S F LO L ŋ LK NKŮ Q KR Yľ Q ĺQ ŲL Q Q WK J Ĉ Wĺ  LJ [H [ ľW WKƀ Ś W \ SK LD P Q Q FP Ů OL R K¾ ŲL FK ÆQ QJ QJ GX GÓ ƂF T WK V XD ƀ\ F QJ QJ ¿Q Q W ƀD F W Y ĈŘ KƊ Wĺ ž ŐQ ĸŶ Q F S WKŜ JE Q OIJQ K¾ FK W ĺ Y¾ K QK U Q È. DQ Ĉ V YƊ K LŘ J ŦF Ɔ F ĸ Q w Ĉ Gž [¿ Ŵ 7U

ŐW QJ \ QJ ÒF E P GƊ  ½R ¾X QJ ć ŶL  6 ŪQ J 

3

*

<

Ő

Ŕ

/


quảng cáo

KT&ĐS THÁNG 10.2019

1


mục lục

12

161

45

SỐ 1 0. 2 0 19 THỜI SỰ KIẾN TRÚC

72

4

Dự án lấn biển Cần Giờ: Không thể làm mò HY HƯNG - ĐINH QUANG TUẤN

NHÀ Ở

12

50

Không gian tịnh tiến QUANG TUẤN - QUANG TRẦN - DŨNG HUỲNH

CHUYÊN ĐỀ

56

26 37

Ánh sáng hạnh phúc THANH NGA - QUANG TUẤN

Đặt èn úng ủ LÊ QUANG TRẦN - TRƯỜNG AN

BẾP HOÀN HẢO

86

44

Chọn máy hút mùi

50

Tổ ấm áng yêu

CTV

MINGQ BUI

DU LỊCH KIẾN TRÚC

64

Eschborn nơi mùa thu i qua lộng lẫy NGUYỄN TƯỜNG

PHÒNG SỰ ẢNH

78

Một ngầy trên ỉnh Fansipan NGỌC VŨ

KHÔNG GIAN DI DỘNG

86 2

KT&ĐS THÁNG 10.2019

Pajero sport 2019 ĐINH QUANG TUẤN


CƠ QUAN CỦA HỘI KIẾN TRÚC SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, PHÁT HÀNH MỘT KỲ MỖI THÁNG TRỤ SỞ 88/1B MẠC ĐĨNH CHI, QUẬN 1, TP.HỒ CHÍ MINH TỔNG BIÊN TẬP PGS.TS.KTS NGUYỄN KHỞI HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP PGS.TS.KTS NGUYỄN KHỞI KTS KHƯƠNG VĂN MƯỜI KTS NGUYỄN TRƯỜNG LƯU NHÀ BÁO PHẠM HY HƯNG NHÀ BÁO NGUYỄN VĨNH PHƯƠNG THƯ KÝ TÒA SOAN NGUYỄN VĨNH PHƯƠNG MỸ THUẬT NGUYỄN THU VÂN LIFE SPACE MEDIA CO.,LTD PHỤ TRÁCH HÌNH ẢNH ĐINH QUANG TUẤN LIÊN HỆ BẠN ĐỌC, THƯ TỪ, BÀI VỞ ĐT: 028.38229314 88/1B MẠC ĐĨNH CHI, Q.1, TP.HỒ CHÍ MINH EMAIL: BANDOC.KTDS@GMAIL.COM LIÊN HỆ QUẢNG CÁO CÔNG TY TNHH KHÔNG GIAN SỐNG MEDIA (LIFE SPACE MEDIA) 88/1B MẠC ĐĨNH CHI, Q.1, TP.HỒ CHÍ MINH MOBILE: 0902 636 588 WWW.KHONGGIANSONGMEDIA.COM IN TẠI CÔNG TY TNHH MTV LÊ QUANG LỘC GIẤY PHÉP XUẤT BẢN SỐ 23/GP-BTTTT CẤP NGÀY 5.1.2012 CỦA CỤC BÁO CHÍ - BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CÂU CHUYỆN ÁNH SÁNG Câu chuyện ánh sáng cho không gian sống hiện tại không phải là cứ chỗ nào tối là chúng ta gắn èn lên cho sáng và chỗ nào sáng quá thì dùng rèm che cho bớt sáng...Câu chuyện ánh sáng hiện tại là bài toán về chiếu sáng sao cho úng, ủ và ẹp. Bên cạnh ó là việc sử dụng ánh sáng cả nhân tạo lẫn tự nhiên sao cho phù hợp, có lợi cho tâm lý, sức khỏe...Trong số báo này, những chuyên gia về ánh sáng sẽ cung cấp cho chúng ta những thông tin hữu ích về chiếu sáng, bố trí ánh sáng sao cho không chí hợp lý mà còn áp ứng nhu cầu tiết kiệm, thẩm mỹ... Cũng trong số báo này, Kiến Trúc & Đời Sống có bài trao ổi với KTS Nguyễn Trường Lưu, chủ tịch hội KTS TP HCM về dự án lấn biển Cần Giờ và những iều cần làm rõ trước khi thực hiện. Mục ịa ốc, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kinh tế chia sẻ trong lĩnh vực bất ộng sản mà cụ thể hơn là trong lĩnh vực nhà ở, căn hộ. Số báo tháng 11.2019 tới, hẹn gặp ộc giả trong chuyên ề làm ẹp nhà thông qua nội thất. Trân trọng, Tổng biên tập

+ Ř , . , ľ 1 7 5 ä & 6 Ğ 7 + Ò 1 + 3 + Ő + Œ & + Ý 0 , 1 + 6Ő 6Ő Ő   7 7+Ú1* 7+Ú1 7+Ú1* + +Ú1* Ú Ú1* 1* * * *   

/Ĩ1%,ņ1&Ī1*,Š

.+ä1*7+ņ /Ô00å

ÁN NH H SÁ SÁNG SÁN ÁN NG ĐẸP

PGS.TS.KTS Nguyễn Khởi

1 1+ÔŢ Ţ

. ä1**, .+ä 1* ** *,$1 *,$1 *,$ 7Ŏ1+ 7 1+7,ł1 +7 1 +7,ł1 &Ě1+Ŝ Ŝ

893 8 500 5 12

7ŘĨ Ĩ0 òÜ1*< Ü1*<Û <Û Û8

29 50 R ICH 29.500 H ARDO DO O BO BOF IL I LL ILL L L VÀ NHỮN NHỮNG NH HỮNG Ữ G CÔN ỮNG CÔNG N G TRÌNH ĐẦ ĐẦY CHẤT THƠ TH HƠ

Ļ1+48$1*75Ī1

TRÂN TRỌNG CÁM ƠN CÁC DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐỒNG HÀNH CÙNG HỘI KIẾN TRÚC SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG NĂM 2019 TÀI TRỢ VÀNG

TÀI TRỢ BẠC

TÀI TRỢ ĐỒNG

7Ұ3Ĉ2¬16Ѫ10Ӻ86$

Since 1806 in America vì cuộc sống tươi ẹp

KT&ĐS THÁNG 10.2019

3


thời sự kiến trúc

|7K¾QKSKŪ+Ŭ&KÈ0LQK %Ų7¾LQJX\ÆQY¾0ÏL WUĸŶQJFŀQ[HP[ÄWOĺLGƊ ½QQ¾\Ĉ½QKJL½Ĉŀ\Ĉƀ F½FW½FĈŲQJFƀDQÍĈŘQ .KXGƊWUƈVLQKTX\ŜQ UƄQJQJņSPŐQ&ŀQ*LŶ Y¾ć%6&/} 7UÈFKWƄE¾L|&ŀQĈ½QK JL½Ĉŀ\ĈƀF½FW½FĈŲQJ ĈŘQVLQKTX\ŜQUƄQJ QJņSPŐQ&ŀQ*LŶY¾ ć%6&/}FƀD*61JX\ŞQ 1JŦF7U¿Q%½RYLHW WLPHVYQQJ¾\

Dự án lấn biển Cần Giờ: Không thể làm mò với khu dự trữ sinh quyển thế giới

7KŶLJLDQTXDPŲWVŪSKĸĶQJWLÆQWUX\ŚQWKÏQJĈÁĈŚFņSĈŘQ'Ɗ½QOľQELŜQ&ŀQ*LŶP¾.7 ć6WK½QJ ĈÁWKÏQJWLQO¾73+&0|GƊNLŘQWİQJTX\PÏOÆQKDVRYŴLTX\KRĺFKFĴ}ćŜFXQJFľS WKÆPWKÏQJWLQFKREĺQĈŦF.7 ć6ĈÁSKŨQJYľQ.761JX\ŞQ7UĸŶQJ/ĸX&KƀWŤFK+ŲL.7673+&0 [XQJTXDQKWKÏQJWLQQ¾\ BÀI+<+Ģ1*Ļ1+òŚ75Ő1*'$1+

4

KT&ĐS THÁNG 10.2019


tháť?i sáťą kiáşżn trĂşc KTÄ?S: Dáťą ĂĄn â&#x20AC;&#x153;Khu du láť&#x2039;ch Ă´ tháť&#x2039; biáť&#x192;n Cần Giáť? quy mĂ´ 2.870 haâ&#x20AC;? lấi ưᝣc bĂĄo chĂ­ áť cáş­p áşżn. Xin Ă´ng hĂŁy ĂĄnh giĂĄ chung váť vẼn áť nĂ y. KTS Nguyáť&#x2026;n TrĆ°áť?ng LĆ°u: TrĆ°áť&#x203A;c háşżt, cĂĄ nhân tĂ´i cho ráşąng phĂĄt triáť&#x192;n kinh táşż, xĂŁ háť&#x2122;i cᝧa Cần Giáť? lĂ  chᝧ trĆ°ĆĄng Ăşng. So váť&#x203A;i HĂ  Náť&#x2122;i thĂŹ TP.HCM cĂł lᝣi tháşż lĂ  thĂ nh pháť&#x2018; cĂł biáť&#x192;n nhĆ°ng dĆ°áť?ng nhĆ° tháşż mấnh cᝧa biáť&#x192;n áť&#x2018;i váť&#x203A;i kinh táşż, xĂŁ háť&#x2122;i chĆ°a ưᝣc khai thĂĄc háşżt. Cần Giáť? cĂł vai trò rẼt quan tráť?ng áť&#x2018;i váť&#x203A;i thĂ nh pháť&#x2018; nhĆ°ng kinh táşż chĆ°a phĂĄt triáť&#x192;n, áť?i sáť&#x2018;ng nhân dân còn nhiáť u khĂł khÄ&#x192;n. ThĂ nh pháť&#x2018; ta cần phĂĄt triáť&#x192;n áť&#x201C;ng báť&#x2122;, khĂ´ng tháť&#x192; báť? quĂŞn máť&#x2122;t áť&#x2039;a phĆ°ĆĄng hoạc máť&#x2122;t lĂŁnh váťąc nĂ o. NgoĂ i vai trò váť&#x203A;i áť&#x2039;a phĆ°ĆĄng Cần Giáť?, viáť&#x2021;c phĂĄt triáť&#x192;n Cần Giáť? cĂł tháť&#x192; còn tấo ra áť&#x2122;ng láťąc tĂĄc d᝼ng tĂ­ch cáťąc áť&#x2018;i váť&#x203A;i kinh táşż, xĂŁ háť&#x2122;i thĂ nh pháť&#x2018;. Tuy nhiĂŞn, khĂ´ng tháť&#x192; vĂŹ m᝼c tiĂŞu phĂĄt triáť&#x192;n mĂ  coi nháşš cĂĄc yáşżu táť&#x2018; khĂĄc. KTÄ?S: Ä?ĂŁ xuẼt hiáť&#x2021;n dĆ° luáş­n cho ráşąng bĂĄo cĂĄo tĂĄc áť&#x2122;ng mĂ´i trĆ°áť?ng cᝧa Dáťą ĂĄn chĆ°a lĂ m tháť?a mĂŁn giáť&#x203A;i khoa háť?c, cĂĄc nhĂ  nghiĂŞn cᝊu.

ÄťQKFKĹžSPžQKĂ&#x2030;QKE½RQJXRLGRWKLQHWOžFÄśTXDQFĆ&#x20AC;DYLĹ QQJKLĂ&#x2020;QFĆ&#x201A;XÄ&#x2C6;Ă?WKŤYžSK½WWULĹ&#x153;QKÄşWĹ&#x20AC;QJ 7ĹŽQJKŲL[Âż\GĆ&#x160;QJ9LĹ W1DP7URQJEžLE½RFĂ?GĹ&#x201E;QOĹśL769Ä´1JĹŚF/RQJFKĆ&#x20AC;WŤFKKŲLÄ&#x2C6;ĹŹQJNKRDKĹŚF YLĹ QVLQKWK½LPLĹ&#x161;Q1DPQKĹ&#x2020;Q[Ă&#x201E;WYĹ&#x161;GĆ&#x160;½Q

KTS Nguyáť&#x2026;n TrĆ°áť?ng LĆ°u: DĆ° luáş­n Ăł lĂ cĂł tháş­t vĂ  cĂł lĂ˝. Quan tráť?ng nhẼt lĂ  ảnh hĆ°áť&#x;ng áşżn thiĂŞn nhiĂŞn. Trong cĂĄc cuáť&#x2122;c háť?p váť dáťą ĂĄn, tĂ´i ĂŁ tᝍng phĂĄt biáť&#x192;u vẼn áť nĂ y. Xin nhắc lấi, khu dáťą trᝯ sinh quyáť&#x192;n ngáş­p mạn Cần Giáť? lĂ  buáť&#x201C;ng pháť&#x2022;i cho thĂ nh pháť&#x2018; vĂ  cả khu váťąc. VĂŹ váş­y viáť&#x2021;c lĂ m khu Ă´ tháť&#x2039; lẼn biáť&#x192;n Cần Giáť? ảnh

'Ĺľ´Q.KXĂłĂ&#x2020;WKĹ?GXOĹ?FKOÄŠQELĹ&#x2021;Q&ÄŤQJLĹĄ 1Ä°P&Ă?QJW\FĹŽSKĹ&#x20AC;QÄ&#x2021;Ă?WKŤ'XOŤFK&Ĺ&#x20AC;Q*LĹśWUĂ&#x2030;QK 8%1'73+&0'Ć&#x160;½Q|.KXÄ&#x2C6;Ă?WKŤGXOŤFKELĹ&#x153;Q&Ĺ&#x20AC;Q*LĹś TX\PĂ?KD}1Jž\7KĆ&#x20AC;WĸŴQJÄ&#x2C6;ĹŹQJÂ? YĹ&#x161;QJX\Ă&#x2020;QWĹ&#x2C6;FÄ&#x2C6;LĹ&#x161;XFKŢQKEĹŞVXQJTX\KRÄşFKYHQELĹ&#x153;Q WÄşL[Ă /RQJ+Ă&#x17D;DYžWKŤWUÄžQ&Ĺ&#x20AC;Q7KÄşQKKX\Ĺ Q&Ĺ&#x20AC;Q*LĹś 1Jž\8%1'73+&0GX\Ĺ WÄ&#x2021;ĹŹ½QTX\KRÄşFK SKÂżQNKXWĆ?OĹ .KXÄ&#x2C6;Ă?WKŤGXOŤFKELĹ&#x153;Q&Ĺ&#x20AC;Q*LĹś TX\PĂ?KD1Jž\8%1'73+&0FĂ?WĹś WUĂ&#x2030;QKYĹ&#x161;|&KĆ&#x20AC;WUĸĜQJÄ&#x2C6;LĹ&#x161;XFKŢQKWĹŽQJWKĹ&#x153;Ä&#x2C6;ĹŹ½QTX\ KRÄşFKKFKXQJ[Âż\GĆ&#x160;QJ73+&0}WURQJÄ&#x2C6;Ă?FĂ?QŲLGXQJ |GĆ&#x160;NLĹ&#x2DC;QPŸUŲQJNKXÄ&#x2C6;Ă?WKŤGXOŤFKELĹ&#x153;Q&Ĺ&#x20AC;Q*LĹśWKžQK KD}1Jž\%Ų7žLQJX\Ă&#x2020;QYž0Ă?LWUĸŜQJ SKĂ&#x2020;GX\Ĺ WE½RF½RW½FÄ&#x2C6;ŲQJPĂ?LWUĸŜQJFĆ&#x20AC;D'Ć&#x160;½Q|.KX GXOŤFKELĹ&#x153;Q&Ĺ&#x20AC;Q*LĹśTX\PĂ?KD}Ä&#x2C6;ĸşFOĹ&#x2020;SEŸL&Ă?QJ W\FĹŽSKĹ&#x20AC;QÄ&#x2021;Ă?WKŤ'XOŤFK&Ĺ&#x20AC;Q*LĹś1Jž\8%1' 73+&0FĂ?YÄ°QEÄźQ8%1''$JĆ&#x2020;L%Ų.Ĺ&#x2DC;KRÄşFKYž Ä&#x2021;Ĺ&#x20AC;XWĸÄ&#x2C6;Ĺ&#x153;[HP[Ă&#x201E;WWKĹ&#x201A;PÄ&#x2C6;ŤQKYžQJž\%Ų.Ĺ&#x2DC; KRÄşFKYžÄ&#x2021;Ĺ&#x20AC;XWĸÄ&#x2C6;Ă WUĂ&#x2030;QK7KĆ&#x20AC;WĸŴQJNLĹ&#x2DC;QQJKŤ[HP[Ă&#x201E;W TX\Ĺ&#x2DC;WÄ&#x2C6;ŤQKFKĆ&#x20AC;WUĸĜQJÄ&#x2C6;LĹ&#x161;XFKŢQK'Ć&#x160;½Q.KXÄ&#x2C6;Ă?WKŤGXOŤFK OÄžQELĹ&#x153;Q&Ĺ&#x20AC;Q*LĹś 7ĹŽQJGLĹ QWĂ&#x2C6;FKKDÄ&#x2C6;ĸşF[Âż\GĆ&#x160;QJWUĂ&#x2020;QWRžQEŲEĂ L WULĹ&#x161;X&Ĺ&#x20AC;Q*LĹśYĹ´LELĹ&#x153;QKĹŹQKÂżQWÄşRKD4X\PĂ?GÂżQ VĹŞOžQJĸŜLYžNK½FKGXOŤFKNKRÄźQJWULĂ&#x2020;X OĸşWQJĸŜLQÄ°P'Ć&#x160;NLĹ&#x2DC;QVĹ&#x2013;GĹ&#x201E;QYĹ&#x161;GĆ&#x160;½QPQĸŴF QJĹŚWQJž\Ä&#x2C6;Ă&#x2020;PVĹ&#x2013;VDQOÄžSYĹ´LWULĹ XPF½WVĹ&#x2013;QÄşRYĂ&#x201E;W WULĹ XPÄ&#x2C6;ÄžWEĂ LWULĹ&#x161;XÄ&#x2C6;Ĺ&#x153;OžPNKXYĆ&#x160;FELĹ&#x153;QKĹŹQKÂżQWÄşR VĹ&#x2013;[Âż\GĆ&#x160;QJNPNĂ&#x2026;EĹśELĹ&#x153;QYĹ´LWULĹ XPÄ&#x2C6;½KŲFF½F ORÄşLÄ&#x2C6;ĸDYĹ&#x161;WULĹ XPF½WWUĹ&#x2C6;QJw +LĹ QGĆ&#x160;½QÄ&#x2C6;DQJFKĹśÄ&#x2C6;ĸşFFĹ&#x2020;SQKĹ&#x2020;WYžRÄ&#x2021;ĹŹ½QÄ&#x2C6;LĹ&#x161;XFKŢQK 4X\KRÄşFKFKXQJ[Âż\GĆ&#x160;QJ73+&0Ä&#x2C6;Ĺ&#x2DC;QQÄ°PWUĂ&#x2030;QK GX\Ĺ WWKHRTX\Ä&#x2C6;ŤQKYžFKŢNKLÄ&#x2C6;ĸşFGX\Ĺ WPĹ´LÄ&#x2C6;ĸşFSKĂ&#x201E;S .7Ä&#x2021;6WĹŽQJKĹźS

WULĹ&#x153;QNKDL

hĆ°áť&#x;ng áşżn mĂ´i trĆ°áť?ng nhĆ° tháşż nĂ o cần phải ưᝣc ĂĄnh giĂĄ táť&#x2022;ng hᝣp, trĂŞn nhiáť u phĆ°ĆĄng diáť&#x2021;n vĂ  phải chĂ­nh xĂĄc, chạt cháş˝. CĂĄc yáşżu táť&#x2018; nhĆ° khi áť&#x2022; Ẽt san lẼp lẼn biáť&#x192;n váť&#x203A;i kháť&#x2018;i lưᝣng láť&#x203A;n nhĆ° váş­y cĂł lĂ m dâng nĆ°áť&#x203A;c biáť&#x192;n khĂ´ng, cĂł lĂ m thay áť&#x2022;i dòng chảy áť&#x; cáť­a sĂ´ng, cĂł tấo ra xĂłi mòn khĂ´ng; Ăł lĂ  chĆ°a káť&#x192; ta lẼy Ẽt áť&#x; âu áť&#x192; san lẼp;

9ŤWUĂ&#x2C6;GĆ&#x160;½Q KĂ&#x2030;QKGĹ&#x201E;QWĆ&#x201E;EžLYLĹ&#x2DC;WFĆ&#x20AC;D1JĸŜLÄ&#x2021;Ă?7KŤ

KT&Ä?S THĂ NG 10.2019

5


tháť?i sáťą kiáşżn trĂşc

0Ĺ&#x2020;WÄ&#x2C6;ŲJLDRWKĂ?QJÄ&#x2C6;Ă?QJÄ&#x2C6;Ă&#x2019;FFÄ´QJFĂ?NKÄźQÄ°QJÄźQKKĸŸQJÄ&#x2C6;Ĺ&#x2DC;QVLQKWK½L&Ĺ&#x20AC;Q*LĹś

váť&#x203A;i lưᝣng ngĆ°áť?i cĆ° trĂş thĆ°áť?ng xuyĂŞn vĂ vĂŁng lai nhĆ° dáťą kiáşżn thĂŹ lưᝣng cacbon thải ra rẼt láť&#x203A;n ảnh hĆ°áť&#x;ng áť&#x192;n khu dáťą trᝯ sinh quyáť&#x192;n ra sao? Ráť&#x201C;i háť&#x2021; tháť&#x2018;ng giao thĂ´ng, hấ tầng káťš thuáş­t, ráť&#x201C;i cẼp nĆ°áť&#x203A;c, thoĂĄt nĆ°áť&#x203A;c, xáť­ lĂ˝ rĂĄc thảiâ&#x20AC;Ś tẼt cả áť u phải ưᝣc nghiĂŞn cᝊu káťš. Náşżu chĂşng ta chĆ°a cĂł kinh nghiáť&#x2021;m vĂ  tháťąc láťąc áť&#x192; ĂĄnh giĂĄ tĂĄc áť&#x2122;ng cᝧa máť&#x2122;t dáťą ĂĄn Ă´ tháť&#x2039; lẼn biáť&#x192;n quy mĂ´ láť&#x203A;n nhĆ° váş­y, tĂ´i ᝧng háť&#x2122; viáť&#x2021;c thuĂŞ chuyĂŞn gia hoạc tĆ° vẼn nĆ°áť&#x203A;c ngoĂ i ĂĄnh giĂĄ. BĂĄo cĂĄo tĂĄc áť&#x2122;ng mĂ´i trĆ°áť?ng cᝧa Dáťą ĂĄn chĆ°a thuyáşżt ph᝼c ưᝣc cĂĄc nhĂ  khoa háť?c vĂ  nghiĂŞn cᝊu thĂŹ phải phải báť&#x2022; sung áşżn lĂşc cĂł ᝧ cĆĄ sáť&#x; thuyáşżt ph᝼c máť&#x203A;i lĂ m dáťą ĂĄn. Ta khĂ´ng tháť&#x192; lĂ m theo cĂĄch mĂ  Quyáşżt áť&#x2039;nh phĂŞ duyáť&#x2021;t BĂĄo cĂĄo ĂĄnh giĂĄ tĂĄc áť&#x2122;ng mĂ´i trĆ°áť?ng Dáťą ĂĄn ghi ráşąng â&#x20AC;&#x153;trĆ°áť?ng hᝣp xảy ra sáťą cáť&#x2018;, gây tĂĄc áť&#x2122;ng láť&#x203A;n áşżn háť&#x2021; sinh thĂĄi vĂ  mĂ´i trĆ°áť?ng phải dᝍng ngay cĂĄc hoất áť&#x2122;ng cᝧa dáťą ĂĄn áť&#x192; khắc ph᝼c, iáť u cháť&#x2030;nh biáť&#x2021;n phĂĄp bảo váť&#x2021; mĂ´i trĆ°áť?ngâ&#x20AC;?. LĂ m nhĆ° váş­y 6

KT&Ä?S THĂ NG 10.2019

lĂ lĂ m mò. Ta khĂ´ng tháť&#x192; lĂ m mò váť&#x203A;i Cần Giáť?, váť&#x203A;i khu dáťą trᝯ sinh quyáť&#x192;n tháşż giáť&#x203A;i. KTÄ?S: Ă&#x201D;ng vᝍa nhắc áşżn quy mĂ´ cᝧa dáťą ĂĄn. CĂł tháť&#x192; nĂłi gĂŹ dĆ°áť&#x203A;i gĂłc áť&#x2122; quy hoấch- kiáşżn trĂşc cho dáťą ĂĄn nĂ y? KTS Nguyáť&#x2026;n TrĆ°áť?ng LĆ°u: Ta cĂł tháť&#x192; so sĂĄnh c᝼ tháť&#x192;, khu A Ă´ tháť&#x2039; PhĂş Máťš HĆ°ng ráť&#x2122;ng 406 ha, Ă´ tháť&#x2039; máť&#x203A;i Thᝧ ThiĂŞm lĂ  703 ha vĂ  dáťą kiáşżn Ă´ tháť&#x2039; lẼn biáť&#x192;n Cần Giáť? lĂ  2.780 ha, gẼp hĆĄn 6 lần PhĂş Máťš HĆ°ng vĂ  gần 4 lần Thᝧ ThiĂŞm. So sĂĄnh nhĆ° váş­y áť&#x192; thẼy quy mĂ´ dáťą ĂĄn vĂ  tầm ảnh hĆ°áť&#x;ng cᝧa dáťą ĂĄn Ă´ tháť&#x2039; lẼn biáť&#x192;n Cần Giáť? áť&#x2018;i váť&#x203A;i thĂ nh pháť&#x2018; lĂ  rẼt láť&#x203A;n. DĆ°áť&#x203A;i gĂłc áť&#x2122; kiáşżn trĂşc- quy hoấch, dáťą ĂĄn cần phải ưᝣc ĂĄnh giĂĄ toĂ n diáť&#x2021;n

cả váť táťą nhiĂŞn vĂ xĂŁ háť&#x2122;i. Váť táťą nhiĂŞn- mĂ´i trĆ°áť?ng thĂŹ ĂŁ áť cáş­p áť&#x; trĂŞn. Váť xĂŁ háť&#x2122;i, Ă´ tháť&#x2039; lẼn biáť&#x192;n Cần Giáť? dáťą kiáşżn cĂł quy mĂ´ dân sáť&#x2018; 228.506 ngĆ°áť?i vĂ  khĂĄch du láť&#x2039;ch khoảng 8,887 triĂŞu lưᝣt ngĆ°áť?i/nÄ&#x192;m. Ä?ây lĂ  máť&#x2122;t Ă´ tháť&#x2039; váť&#x203A;i dân cĆ° máť&#x203A;i, tháş­m chĂ­ cĂł tháť&#x192; gáť?i lĂ  máť&#x2122;t xĂŁ háť&#x2122;i sang tráť?ng máť&#x203A;i bĂŞn cấnh khu dân cĆ° cᝧa Cần Giáť? cĹŠ váť&#x203A;i áť?i sáť&#x2018;ng kinh táşż, trĂŹnh áť&#x2122; vÄ&#x192;n hĂła, káťš thuáş­t chĆ°a cao. Ä?Ăł lĂ  sáťą biáşżn áť&#x2122;ng váť con ngĆ°áť?i, váť xĂŁ háť&#x2122;i.VĂ  nhᝯng ngĆ°áť?i dân áť&#x; ây cĂł tháť&#x192; tham gia lĂ m dáť&#x2039;ch v᝼. Náşżu thĂ nh cĂ´ng thĂŹ táť&#x2018;t nhĆ°ng cĹŠng cĂł tháť&#x192; ngĆ°áť?i áť&#x2039;a phĆ°ĆĄng khĂ´ng ĂĄp ᝊng ưᝣc thĂŹ sáş˝ cĂł máť&#x2122;t lưᝣng ngĆ°áť?i áť&#x; cĂĄc nĆĄi khĂĄc áşżn. NhĆ° trĆ°áť?ng hᝣp MĹŠi NĂŠ thu hĂşt ngĆ°áť?i

|&KĆ&#x20AC;Ä&#x2C6;Ĺ&#x20AC;XWĸQKĹ&#x2020;QWKĆ&#x201A;FNK½UĂ&#x2018;F½FW½FÄ&#x2C6;ŲQJWLĂ&#x2020;XFĆ&#x160;FOĂ&#x2020;QPĂ?LWUĸŜQJÄ&#x2021;Ă YĹ&#x2020;\[LQÄ&#x2C6;Ć&#x201E;QJWULĹ&#x153;QNKDL NKLFKĸDOžPUĂ&#x2018;W½FÄ&#x2C6;ŲQJ[LQÄ&#x2C6;Ć&#x201E;QJEĹ&#x2C6;W[Ă KŲLWKĹ&#x2DC;KĹ Qž\YžF½FWKĹ&#x2DC;KĹ PDLVDXSKÄźLWUÄźOĂ LFKR SKĹ&#x20AC;QPžQKžÄ&#x2C6;Ĺ&#x20AC;XWĸYD\WĆ&#x201E;0Ă?LWUĸŜQJ} 7UĂ&#x2C6;FKWĆ&#x201E;EžL|%DYÄžQÄ&#x2C6;Ĺ&#x161;WURQJGĆ&#x160;½QÄ&#x2C6;Ă?WKŤGXOŤFK&Ĺ&#x20AC;Q*LĹś}FĆ&#x20AC;D*61JX\Ĺ&#x17E;Q1JĹŚF7UÂżQ%½RÄ&#x2021;ÄžW 9LĹ W


tháť?i sáťą kiáşżn trĂşc ph᝼c v᝼ áť&#x; Phan Thiáşżt vĂ vĂšng lân cáş­n. Cần Giáť? lĂ  Ă´ tháť&#x2039; dáť&#x2039;ch v᝼ cĂł khoảng cĂĄch khĂĄ xa so váť&#x203A;i trung tâm thĂ nh pháť&#x2018;, sáť&#x2018; ngĆ°áť?i áşżn ph᝼c v᝼ khĂ´ng Ă­t vĂ  cĹŠng phải hĂŹnh thĂ nh máť&#x2122;t Ă´ tháť&#x2039; áť&#x2021;m cho háť?. NhĆ° váş­y áť&#x; Cần Giáť? khĂ´ng tháť&#x192; cháť&#x2030; xây khĂĄch sấn, resort, cÄ&#x192;n háť&#x2122; áť&#x192; bĂĄn mĂ  còn phải cĂł cả trĆ°áť?ng háť?c, báť&#x2021;nh viáť&#x2021;nâ&#x20AC;Ś TẼt cả nhᝯng iáť u nĂ y cĹŠng cần phải ưᝣc thẊm áť&#x2039;nh. KTÄ?S: NhĆ° KT&Ä?S ĂŁ tᝍng thĂ´ng tin, trong Táť? trĂŹnh 5322/TTr-UBND ngĂ y 19.11.2019 trĂŹnh Thᝧ tĆ°áť&#x203A;ng chĂ­nh phᝧ váť â&#x20AC;&#x153;chᝧ trĆ°ĆĄng iáť u cháť&#x2030;nh táť&#x2022;ng tháť&#x192; áť&#x201C; ĂĄn iáť u cháť&#x2030;nh quy hoấch chung xây dáťąng ThĂ nh pháť&#x2018; Háť&#x201C; ChĂ­ Minh áşżn nÄ&#x192;m 2025â&#x20AC;? cᝧa UBND ThĂ nh pháť&#x2018; cĂł áť cáş­p áşżn biáť&#x2021;n phĂĄp â&#x20AC;&#x153; Ẽu thầu quáť&#x2018;c táşż cháť?n tĆ° vẼn láş­p áť&#x201C; ĂĄn iáť u cháť&#x2030;nh quy hoấch chung thĂ nh pháť&#x2018;â&#x20AC;?. Táť? trĂŹnh nĂ y cĹŠng nĂŞu dáťą kiáşżn Ă´ tháť&#x2039; lẼn biáť&#x192;n Cần Giáť? ưᝣc nâng

|.KĂ&#x2020;QJWKĹ&#x2021;FKÄŠSQKÄąQóģŧF} |4X\Ĺ&#x2DC;WÄ&#x2C6;ŤQKVĹŞ4Ä&#x2021;%7107FĆ&#x20AC;D%Ų7žLQJX\Ă&#x2020;QYž0Ă?LWUĸŜQJQJž\SKĂ&#x2020;GX\Ĺ W QŲLGXQJ%½RF½RÄ&#x2C6;½QKJL½W½FÄ&#x2C6;ŲQJPĂ?LWUĸŜQJ'Ć&#x160;½Q.KXÄ&#x2C6;Ă?WKŤGXOŤFKELĹ&#x153;Q&Ĺ&#x20AC;Q*LĹś'Ă&#x201C; SKĂ&#x2020;GX\Ĺ WQKĸQJ4X\Ĺ&#x2DC;WÄ&#x2C6;ŤQK4Ä&#x2021;%7107FĂ&#x17D;Q|Ä&#x2C6;Ă&#x2C6;QK}WKĂ&#x2020;PWĹ´LÄ&#x2C6;LĹ&#x161;XNLĹ QNĂ&#x2026;PWKHRWURQJ Ä&#x2C6;Ă?FĂ?QKLĹ&#x161;XÄ&#x2C6;LĹ&#x161;XNLĹ QOž|WLĹ&#x2DC;SWĹžFQJKLĂ&#x2020;QFĆ&#x201A;XÄ&#x2C6;½QKJL½W½FÄ&#x2C6;ŲQJ}0ĹžFFĆ&#x20AC;D4X\Ĺ&#x2DC;WÄ&#x2C6;ŤQK SKĂ&#x2020;GX\Ĺ WQĂ&#x2020;X|WUĸŜQJKĹźS[Äź\UDVĆ&#x160;FĹŞJÂż\W½FÄ&#x2C6;ŲQJOĹ´QÄ&#x2C6;Ĺ&#x2DC;QKĹ VLQKWK½LYžPĂ?LWUĸŜQJSKÄźL GĆ&#x201E;QJQJD\F½FKRÄşWÄ&#x2C6;ŲQJFĆ&#x20AC;DGĆ&#x160;½QÄ&#x2C6;Ĺ&#x153;NKĹ&#x2C6;FSKĹžFÄ&#x2C6;LĹ&#x161;XFKŢQKELĹ QSK½SEÄźRYĹ PĂ?LWUĸŜQJ} 769Ä´1JĹŚF/RQJ&KĆ&#x20AC;WŤFK+ŲLÄ&#x2C6;ĹŹQJNKRDKĹŚF9LĹ Q6LQKWK½LPLĹ&#x161;Q1DPÄ&#x2C6;½QKJL½Ä&#x2C6;Âż\OžPŲW Ä&#x2C6;LĹ&#x161;X|NKĂ?QJWKĹ&#x153;FKÄžSQKĹ&#x2020;QÄ&#x2C6;ĸşF} 7UĂ&#x2C6;FKWĆ&#x201E;EžL|/ÄžQELĹ&#x153;Q&Ĺ&#x20AC;Q*LĹśKD&KĸDÄ&#x2C6;½QKJL½KĹ&#x2DC;WW½FÄ&#x2C6;ŲQJQKĸQJYĹ&#x201E;QWUĂ&#x2030;QK7KĆ&#x20AC; WĸŴQJSKĂ&#x2020;GX\Ĺ W}%½R1JĸŜLÄ&#x2C6;Ă?WKŤ

lĂŞn quy mĂ´ 2.780 ha so váť&#x203A;i quy hoấch cĹŠ cháť&#x2030; lĂ 600 ha. Phải chÄ&#x192;ng viáť&#x2021;c nghiĂŞn cᝊu quy hoấch nĂ y cĹŠng náşąm trong chᝧ trĆ°ĆĄng â&#x20AC;&#x153; iáť u cháť&#x2030;nh quy chung cᝧa thĂ nh pháť&#x2018; áşżn nÄ&#x192;m 2015â&#x20AC;?? KTS Nguyáť&#x2026;n TrĆ°áť?ng LĆ°u: Ä?Ăşng nhĆ° váş­y, dáťą ĂĄn lẼn biáť&#x192;n Cần Giáť? lĂ  máť&#x2122;t phần cᝧa iáť u cháť&#x2030;nh quy hoấch chung. NhĆ° táť? trĂŹnh 5322 ĂŁ nĂŞu vĂ  chĂ­nh phᝧ

ĂŁ áť&#x201C;ng Ă˝ váť nguyĂŞn tắc, sau khi Ẽu thầu quáť&#x2018;c táşż, thĂ nh pháť&#x2018; cần ạt hĂ ng nhĂ  tĆ° vẼn (cĂł tháť&#x192; lĂ  vẼn nĆ°áť&#x203A;c ngoĂ i) ĂŁ trĂşng thầu nghiĂŞn cᝊu tĆ° vẼn iáť u cháť&#x2030;nh quy hoấch thĂ nh pháť&#x2018;. Viáť&#x2021;c i sâu vĂ  ĂĄnh giĂĄ tĂĄc áť&#x2122;ng trĆ°áť?ng lĂ  thuáť&#x2122;c Báť&#x2122; TĂ i nguyĂŞn mĂ´i trĆ°áť?ng nhĆ°ng tĆ° vẼn cần ĂĄnh giĂĄ chung váť táť&#x2022;ng tháť&#x192; kinh táşż- xĂŁ háť&#x2122;i khi ta quy hoấch máť&#x; ráť&#x2122;ng Ă´ tháť&#x2039; nĂ y.

KT&Ä?S THĂ NG 10.2019

7


cà phê ầu thång

0Ĺ´LÄ&#x2C6;Âż\FĂ?QJW\1LUR&HUDPLF9LĹ W1DPÄ&#x2C6;Ă NKDLWUĸĜQJFĆ&#x2020;DKžQJ&UHDWLYH/DEÄ&#x2C6;Ĺ&#x20AC;X WLĂ&#x2020;QWÄşL9LĹ W1DPŸVĹŞ1JX\Ĺ&#x17E;Q7KŤ0LQK.KDLÄ&#x2021;D.DR4XĹ&#x2020;Q&UHDWLYH/DENKĂ?QJ Ä&#x2C6;ÄśQWKXĹ&#x20AC;QOžPŲWFĆ&#x2020;DKžQJJÄşFKQKĸWUX\Ĺ&#x161;QWKĹŞQJPžQÄśLÄ&#x2C6;Âż\VĹ&#x2013;PDQJÄ&#x2C6;Ĺ&#x2DC;QFKR NK½FKKžQJWUÄźLQJKLĹ PPXDVĹ&#x2C6;PÄ&#x2C6;Ĺ&#x20AC;\PĹ´LOÄşYžV½QJWÄşR.K½FKKžQJFKŢFĹ&#x20AC;QFKĹŚQ Ä&#x2C6;ĸşFPĹ&#x201E;XJÄşFKĸQJÂ?OžQJD\VDXÄ&#x2C6;Ă?KĂ&#x2030;QKÄźQKW½LWÄşRNKĂ?QJJLDQFÄ°QQKžYĹ´LYLĂ&#x2020;Q JÄşFKSKĹŞLPžXÄ&#x2C6;Ă FKĹŚQVĹ&#x2013;KLĹ QUDYĂ?FĂ&#x201C;QJFKÂżQWKĹ&#x2020;WQJD\WUĸŴFPĹ&#x2C6;W&Ä´QJQKÂżQGŤS Qž\.LĹ&#x2DC;Q7UĂ&#x2019;F Ä&#x2021;ĹśL6ĹŞQJÄ&#x2C6;Ă FĂ?FXŲFWUDRÄ&#x2C6;ĹŽLYĹ´LĂ?QJ7D\.HQJ&KRQJz7ĹŽQJ*L½P Ä&#x2021;ĹŞF1LUR&HUDPLF9LHWQDPYĹ&#x161;KRÄşWÄ&#x2C6;ŲQJFĆ&#x20AC;DFĂ?QJW\QĂ?LFKXQJYžFĆ&#x20AC;D&UHDWLYH/DE QĂ?LULĂ&#x2020;QJWÄşLWKŤWUĸŜQJ9LĹ W1DP 7+Ć&#x2030;&+,Ĺ&#x;13+ĢĠ1*+Ģ1*

Creative Lab - Giải phĂĄp mang áşżn trải nghiáť&#x2021;m mua sắm máť&#x203A;i lấ vĂ sĂĄng tấo cho khĂĄch hĂ ngâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x153;

äQJF FĂ&#x201E;WK KĹ&#x2021;J JLĹ&#x; Ĺ&#x;LWWKLĹ&#x2039; Ĺ&#x2039;XĂł ĂłĂ&#x2020;LQ QÂťWWY YĹ&#x2026;1 1LUUR &HUDPLF F* *URXS"

Niro Ceramic Group ưᝣc thĂ nh láş­p vĂ o nÄ&#x192;m 1979 váť&#x203A;i nhĂ  mĂĄy sản xuẼt ầu tiĂŞn tấi Th᝼y Sáťš, tham gia tháť&#x2039; trĆ°áť?ng váť&#x203A;i thĆ°ĆĄng hiáť&#x2021;u gấch áť&#x2018;p lĂĄt Niro Granite. Sáťą tÄ&#x192;ng trĆ°áť&#x;ng nhanh chĂłng tấi tháť&#x2039; trĆ°áť?ng châu Ă ĂŁ dẍn áşżn sáťą ra áť?i thĂ nh cĂ´ng cᝧa Niro Ceramic Malaysia vĂ o náşąm 1988, vĂ  sau Ăł máť&#x; ráť&#x2122;ng sang cĂĄc nĆ°áť&#x203A;c Indonesia, Trung Quáť&#x2018;c, Viáť&#x2021;t Nam, Tây Ban Nha, Ấn Ä?áť&#x2122; vĂ  Philippines. ĂźQJ7D\.HQJ&KRQJ WU½L YžĂ?QJ%RQJ.XDQ6KLQ *L½PÄ&#x2C6;ĹŞFÄ&#x2C6;LĹ&#x161;XKžQK1LUR&HUDPLF*URXSWURQJQJž\ NKDLWUĸĜQJ&UHDWLYH/DEWÄşL9LĹ W1DP

ĂźQJ7D\.HQJ&KRQJ7ĹŽQJ*L½PÄ&#x2021;ĹŞF1LUR&HUDPLF9LHWQDP

Váť&#x203A;i 40 nÄ&#x192;m láť&#x2039;ch sáť­, Niro Ceramic Group ĂŁ thĂ nh cĂ´ng trong viáť&#x2021;c káşż thᝍa vĂ  phĂĄt huy di sản Th᝼y Sáťš báşąng viáť&#x2021;c luĂ´n ảm bảo em áşżn nhᝯng sản phẊm vĂ  dáť&#x2039;ch v᝼ chẼt lưᝣng cao áşżn khĂĄch hĂ ng. ChĂşng tĂ´i luĂ´n táťą hĂ o lĂ  máť&#x2122;t áť&#x2018;i tĂĄc vᝯng mấnh ĂĄng tin cáş­y váť&#x203A;i sản phẊm ĂŁ hiáť&#x2021;n diáť&#x2021;n tấi hĆĄn 130 quáť&#x2018;c gia vĂ  vĂšng lĂŁnh tháť&#x2022; trĂŞn toĂ n tháşż giáť&#x203A;i cĂšng rẼt nhiáť u dáťą ĂĄn uy tĂ­n vĂ  tháť&#x2039; trĆ°áť?ng ngĂ y cĂ ng máť&#x; ráť&#x2122;ng. 7KHRF FKĂ&#x2030;QJWWĂ&#x2020;Lóģ ģŧFE ELĹ&#x192; Ĺ&#x192;WWKĂ&#x20AC;Ă&#x20AC;& &UH HDWLY YH/ /DEOÂľP PĹ?WK KĹ&#x2039;WWKĹ&#x2022; Ĺ&#x2022;QJ VKR RZUR RRPJ JÄĽFKP PĹ&#x;LF FĹŤD1 1LUR R&H HUDPLF F* *URX XS9 9Äą\Ă&#x2020;Q QJF FĂ&#x201E;WWKĹ&#x2021; FKR RE ELĹ&#x192; Ĺ&#x192;WĂłLĹ&#x2026; Ĺ&#x2026;XJĂ&#x20AC;OOÂľPQ½ ½QV VĹľN NK´F FE ELĹ&#x2039;WF FĹŤD&UUHDWWLY YH/DE EV VRY YĹ&#x;LF´ ´F VKR RZUR RRPN NK´FWUU½Q QWWKĹ?WUUÄŁĹĄQJ J" "

Creative Lab khĂ´ng ĆĄn giản lĂ máť&#x2122;t showroom bĂĄn gấch nhĆ° bấn cĂł tháť&#x192; thẼy áť&#x; khắp máť?i nĆĄi. Ä?áť&#x2018;i váť&#x203A;i cĂĄc cáť­a hĂ ng gấch truyáť n tháť&#x2018;ng, khĂĄch hĂ ng phải bắt gạp khung cảnh gấch ưᝣc bĂ y biáť&#x2021;n khắp nĆĄi váť&#x203A;i quĂĄ nhiáť u nhĂŁn hiáť&#x2021;u vĂ  mĂ u sắc khĂĄc nhau, áť&#x201C;ng tháť?i phải táť&#x203A;i lui nhiáť u lần áť&#x192; cháť?n ưᝣc loấi gấch Ć°ng Ă˝, nhân viĂŞn bĂĄn hĂ ng thĆ°áť?ng khĂ´ng ưᝣc trang báť&#x2039; nhiáť u kiáşżn thᝊc váť thiáşżt káşż mĂ  cháť&#x2030; tháť&#x192; hiáť&#x2021;n ưᝣc vai trò duy nhẼt lĂ  thĂşc Ẋy khĂĄch hĂ ng mua sản phẊm cᝧa háť?. RiĂŞng váť&#x203A;i Creative Lab, khĂ´ng gian cᝧa chĂşng tĂ´i ưᝣc xây dáťąng táť&#x2018;i Ć°u vĂ  khoa háť?c, cĂĄc sản phẊm gấch ưᝣc sắp xáşżp theo phân loấi báť mạt vĂ  tĂ´ng mĂ u tᝍ sĂĄng áşżn táť&#x2018;i nháşąm giĂşp khĂĄch hĂ ng dáť&#x2026; dĂ ng quan sĂĄt vĂ  rĂşt ngắn sáťą láťąa cháť?n. Creative Lab lĂ  nĆĄi cung cẼp giải phĂĄp tráť?n gĂłi dĂ nh cho khĂĄch hĂ ng, chĂşng tĂ´i giải quyáşżt khĂł khÄ&#x192;n cᝧa háť? trong viáť&#x2021;c cháť?n láťąa cĂĄc sản phẊm gấch báşąng giải phĂĄp thiáşżt káşż. Khi bấn cầm trĂŞn tay máť&#x2122;t viĂŞn gấch, bấn sáş˝ khĂł hĂŹnh dung ra nĂł trĂ´ng nhĆ° tháşż nĂ o khi ưᝣc ạt vĂ o thiáşżt káşż táť&#x2022;ng tháť&#x192; cᝧa khĂ´ng 8

KT&Ä?S THĂ NG 10.2019


cà phê ầu thång

%Ă&#x2020;QWURQJYÄ°QSKĂ&#x17D;QJ1LUR&HUDPLF

gian cÄ&#x192;n phòng. Creative Lab cĂł sáşľn máť&#x2122;t cĂ´ng ngháť&#x2021; thiáşżt káşż 3D hiáť&#x2021;n ấi áť&#x192; giĂşp bấn tĂĄi hiáť&#x2021;n hĂŹnh ảnh tráťąc quan vĂ chân tháş­t nhẼt cᝧa toĂ n báť&#x2122; khĂ´ng gian Ăł váť&#x203A;i áť&#x2122; chĂ­nh xĂĄc gần nhĆ° tuyáť&#x2021;t áť&#x2018;i. Dáťąa trĂŞn kĂ­ch thĆ°áť&#x203A;c cÄ&#x192;n phòng ưᝣc cung cẼp, nhân viĂŞn thiáşżt káşż giĂ u kinh nghiáť&#x2021;m cᝧa Creative Lab sáş˝ háť&#x2014; trᝣ khĂĄch hĂ ng cĂšng tham gia vĂ o thiáşżt káşż theo Ă˝ tĆ°áť&#x;ng vĂ  cháť?n láťąa cᝧa háť? váť&#x203A;i tháť?i gian rẼt ngắn. Cháť&#x2030; trong khoảng vĂ i phĂşt lĂ  bấn ĂŁ cĂł tháť&#x192; thẼy ưᝣc gian phòng cĂšng váť&#x203A;i ầy ᝧ náť&#x2122;i thẼt vĂ  loấi gấch yĂŞu thĂ­ch mĂ  bấn ĂŁ cháť?n. Phần máť m nĂ y cĹŠng tĂ­nh toĂĄn ưᝣc sáť&#x2018; lưᝣng gấch bấn cần vĂ  táť&#x2022;ng chi phĂ­ bấn phải báť? ra trĆ°áť&#x203A;c khi Ć°a ra quyáşżt áť&#x2039;nh, máť?i yĂŞu cầu iáť u cháť&#x2030;nh sáş˝ ưᝣc tháťąc hiáť&#x2021;n tᝊc thĂŹ áť&#x192; phĂš hᝣp váť&#x203A;i yĂŞu cầu cᝧa khĂĄch hĂ ng. Trải nghiáť&#x2021;m mua sắm gấch váť&#x203A;i Creative Lab chĆ°a bao giáť? tiáť&#x2021;n lᝣi hĆĄn, máť?i thᝊ áť u nhanh chĂłng vĂ  xua tan máť?i náť&#x2014;i lo sᝣ váť&#x203A;i cĂĄch mua gấch truyáť n tháť&#x2018;ng. HĆĄn tháşż, giải phĂĄp thiáşżt káşż nĂ y ưᝣc cung

cẼp miáť&#x2026;n phĂ­ cho khĂĄch hĂ ng khi áşżn váť&#x203A;i Creative Lab. äQJF FĂ&#x201E;Q QKÄąQ[ [ÂťWJ JĂ&#x20AC;Y YĹ&#x2026;K KÂľQK YLWWL½XG GĂ&#x160;QJF FĹŤDQ QJÄŁĹĄL9 9LĹ&#x2039;W1 1DP JÄŤQĂł óœ\Ăł ĂłĹ&#x2022;LY YĹ&#x;LOÄ?Ä?QKY YĹľFWWKLĹ&#x192; Ĺ&#x192;WN NĹ&#x192; [Âś\G GĹľQJ JWUUDQJWWUÂżQ QĹ?LWWKÄŠW" "9 9Âľ &UHDWLYH/ /DEĂł ó¸F FĂ&#x201E;V VĹľF FKXÄ­Q QE EĹ? QKÄŁWK KĹ&#x192;Q QÂľRĂł ĂłĹ&#x2021;WLLĹ&#x192;SF FÄąQĂł ĂłĹ&#x2022;LWÄŁ ģŧQJ OÂľQ QJÄŁĹĄLWWL½ ½XG GĂ&#x160;QJ9 9LĹ&#x2039;W1 1DP"

Trong báť&#x2018;i cảnh xĂŁ háť&#x2122;i Viáť&#x2021;t Nam ang ngĂ y máť&#x2122;t phĂĄt triáť&#x192;n, nhu cầu váť thẊm máťš cᝧa ngĆ°áť?i tiĂŞu dĂšng ạc biáť&#x2021;t lĂ  tháşż háť&#x2021; máť&#x203A;i cĹŠng ang gia tÄ&#x192;ng máť&#x2122;t cĂĄch nhanh chĂłng. Háť? dần tráť&#x; nĂŞn khắt khe hĆĄn trong viáť&#x2021;c cháť?n láťąa cĂĄc sản phẊm, ạc biáť&#x2021;t lĂ  cĂĄc sản phẊm liĂŞn quan áşżn trang trĂ­ náť&#x2122;i thẼt vĂ  nhĂ  áť&#x;. CĂ´ng ngháť&#x2021; bĂšng náť&#x2022; khắp cĂĄc lÄŠnh váťąc kinh doanh áť&#x; máť?i nĆĄi trĂŞn tháşż giáť&#x203A;i cĹŠng ang gĂłp phần thay áť&#x2022;i hĂ nh vi mua sắm cᝧa ngĆ°áť?i tiĂŞu dĂšng ngĂ y nay. Nắm bắt xu tháşż nĂ y,

Creative Lab ĂŁ ᝊng d᝼ng cĂ´ng ngháť&#x2021; thiáşżt káşż áť&#x2122;c quyáť n áť&#x192; háť&#x2014; trᝣ khĂĄch hĂ ng rĂşt ngắn tháť?i gian trong viáť&#x2021;c láťąa cháť?n cĂĄc sản phẊm. KhĂĄch hĂ ng cĹŠng sáş˝ chᝧ áť&#x2122;ng hĆĄn khi háť? cĂł tháť&#x192; thoải mĂĄi Ć°a ra cĂĄc Ă˝ tĆ°áť&#x;ng thiáşżt káşż mĂ  háť? thĂ­ch vĂ  thay áť&#x2022;i dáť&#x2026; dĂ ng khi háť? cảm thẼy khĂ´ng phĂš hᝣp. KhĂ´ng gian trải nghiáť&#x2021;m vĂ  mua sắm cĹŠng ạc biáť&#x2021;t quan tráť?ng áť&#x2018;i váť&#x203A;i khĂĄch hĂ ng. Creative Lab lĂ  nĆĄi mĂ  khĂĄch hĂ ng cĂšng thoải mĂĄi trao áť&#x2022;i vĂ  sĂĄng tấo Ă˝ tĆ°áť&#x;ng váť&#x203A;i cĂĄc nhân viĂŞn thiáşżt káşż ưᝣc Ă o tấo bĂ i bản. Do Ăł, khĂ´ng gian bĂ y trĂ­ cĂĄc sản phẊm phải ưᝣc sắp xáşżp máť&#x2122;t cĂĄch khoa háť?c áť&#x192; khĂĄch hĂ ng thoải mĂĄi vĂ  táťą tin khi áşżn váť&#x203A;i chĂşng tĂ´i. äQJY YXLOĂ&#x2026; Ă&#x2026;QJF FXQJF FÄŠSF FKR ĂłĹ?FJ JLħ ħQ QKĹłQJÄŁ ÄŁXĂł ĂłLĹ&#x2021; Ĺ&#x2021;PY YĹ&#x2026;F FKÄŠW OģŧQJV VħQS SKÄ­PF FĹŤD1 1LUR R&H HUDPLF F *UR RXSYÂľ Âľ[ [XK KÄŁĹ&#x;QJWWL½ ½XG GĂ&#x160;QJV VħQ SKÄ­PJ JÄĽFKĹ&#x2022; Ĺ&#x2022;SOO´WWUURQJWWKĹĄLLJ JLDQ KT&Ä?S THĂ NG 9.2019

9


cà phê ầu tháng

7UĸQJE¾\F½FVļQSKłPFƀD1LUR&HUDPLF

WşLó óŇE EĥQó óőF7 7ĥSF FK¿. .LŃ ŃQWUUÉF Yµó óšLV VŕQJ JF FÄWK½PWWKÆQJWWLQ QOOŵD FKRQV VħQS SKĭPS SKÊK KŧSWWURQ QJ PŝWWK KŏWUUģš šQJF FÄTX X´Q QKLŅXP PĻW KµQJOL½ ½QT TXDQ"

Cho ến thời iểm hiện tại, sản phẩm của chúng tôi hiện ã có mặt tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Tất cả các sản phẩm ều ược sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt của Thụy Sỹ. Do ó, chúng tôi hoàn toàn tự tin áp ứng mọi yêu cầu về mặt kỹ thuật từ phía khách hàng. Chúng tôi hiện ang sở hữu trên 50 bộ sưu tập gạch cao cấp với thiết kế theo xu hướng châu Âu hiện ại và ược lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Về xu hướng tiêu dùng gạch ốp lát của Việt Nam trong thời gian sắp tới, gạch bóng kính vẫn chiếm a số nhưng bề mặt mờ ngày càng ược ưa chuộng, gạch bán bóng cùng dần ược quan tâm hơn. Phong cách tối giản i kèm với các gam màu trung tính vẫn ang là sự lựa chọn hoàn hảo ối với a số người tiêu dùng. Gạch vân á cẩm thạch khổ lớn, yếu tố thiết kế hình học và terrazzo cũng là những xu hướng ược ưa chuộng của làng thời trang gạch trong năm nay. Và nếu các bạn ang có nhu cầu tìm kiếm cho mình sản phẩm gạch chất lượng cao với thiết kế phù hợp với xu hướng hiện nay, hãy ến với Creative Lab ngay. Chúng tôi sẽ liên tục cập 10

KT&ĐS THÁNG 9.2019

nhật các sản phẩm mới với chất lượng và thiết kế chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng. òŏQ QKK KģşQJV VijS SWWşLF FKRP PÆ KÀQKF FūD& &UHDWLY YH/ /DEWWĥL9 9Lŋ ŋW1 1DP OµJ JÀ" "

Sứ mệnh của Creative Lab là ưa trải nghiệm của khách hàng trong việc mua sắm gạch ốp lát vươn ến tầm cao mới, giúp họ biến ý tưởng về căn nhà trong mơ thành hiện thực. Với Showroom ầu tiên khai trương vào cuối 2018, ến nay ã có 21 showroom tại Malaysia, 5 tại Trung

Quốc, 3 tại Indonesia, và vào ngày 6/9 vừa qua, chúng tôi tự hào ra mắt showroom ầu tiên của Creative Lab tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi tin rằng hệ thống bán lẻ mới này sẽ ưa dịch vụ xuất sắc của Niro Ceramic Group ến với thị trường Việt Nam và chúng tôi tin rằng hệ thống showroom Creative Lab sẽ tiếp tục mở rộng và phát triển lớn mạnh trong thời gian sắp tới. ;LQF FħPġ ġQÆ ÆQJ JY YŅF FXŝF F WUD DRó óřL


phĂĄt triáť&#x192;n doanh nghiáť&#x2021;p

7ÄĽLVDRFKĹ&#x2018;Q+DORJURXS"

7Ć&#x20AC;EĹ&#x2DC;SÄ&#x2021;Ć&#x201A;FFDRFÄžSWKĸĜQJKLĹ X+$/2.,7&+(1

Halo Group nĆĄi cung cẼp giải phĂĄp hoĂ n hảo cho máť?i yĂŞu cầu cᝧa dáťą ĂĄn, cĂ´ng trĂŹnh 7KžQKOĹ&#x2020;SWĆ&#x201E;QÄ°P+$/2*5283UDÄ&#x2C6;ĹśLYĹ´LPRQJPXĹŞQPDQJ Ä&#x2C6;Ĺ&#x2DC;QWKŤWUĸŜQJYĹ&#x2020;WOLĹ X[Âż\GĆ&#x160;QJ9LĹ W1DPF½FGĂ&#x17D;QJVÄźQSKĹ&#x201A;PKRžQ WKLĹ QQŲLQJRÄşLWKÄžWFKÄžWOĸşQJFDRJL½WKžQKKĹźSOÂ?+LĹ QWÄşL+$/2 *5283EDRJĹŹPFĂ?QJW\WKžQKYLĂ&#x2020;QYžVLĂ&#x2020;XWKŤÄ&#x2C6;LĹ QP½\KžQJ WLĂ&#x2020;XGĂ&#x201C;QJYĹ´LSKÄşPYLNLQKGRDQKSKRQJSKĂ&#x2019;ŸQKLĹ&#x161;XOIJQKYĆ&#x160;FNK½F QKDXQKĸWĸYÄžQWKLĹ&#x2DC;WNĹ&#x2DC;WKLFĂ?QJ[Âż\GĆ&#x160;QJYžFXQJFÄžSYĹ&#x2020;WOLĹ XKRžQ WKLĹ QQŲLQJRÄşLWKÄžWFKRF½FGĆ&#x160;½QFĂ?QJWUĂ&#x2030;QK

H

ALO GROUP hiáť&#x2021;n lĂ máť&#x2122;t trong nhᝯng ĆĄn váť&#x2039; thiáşżt káşż â&#x20AC;&#x201C; xây dáťąng vĂ  cung cẼp váş­t liáť&#x2021;u hoĂ n thiáť&#x2021;n náť&#x2122;i - ngoấi thẼt hĂ ng ầu tấi Viáť&#x2021;t Nam, cĂł nhiáť u nÄ&#x192;m kinh nghiáť&#x2021;m, cĂł nÄ&#x192;ng láťąc tĂ i chĂ­nh vᝯng mấnh cĂšng áť&#x2122;i ngĹŠ nhân viĂŞn chuyĂŞn nghiáť&#x2021;p cĂł trĂŹnh áť&#x2122; chuyĂŞn mĂ´n cao. &XQJFÄŠSF´FVħQSKÄ­PQKÄąS NKÄ­XFĂ&#x201E;FKÄŠWOģŧQJFDREDRJĹ&#x2014;P

Gấch: Gấch áť&#x2018;p lĂĄt Ă?, Tây Ban Nha, Nga, Ấn Ä?áť&#x2122;, Trung Quáť&#x2018;c; Gấch landscape ThĂĄi Lan, Malaysia, Trung Quáť&#x2018;c; Gấch háť&#x201C; bĆĄi Mosaic Tây Ban Nha, ThĂĄi Lan, Trung Quáť&#x2018;c; VĂĄn sĂ n: VĂĄn sĂ n cĂ´ng nghiáť&#x2021;p/ káťš thuáş­t/ táťą nhiĂŞn/ tháť&#x192; thao: Ä?ᝊc, Hy Lấp, Ä?an Mấch, Na Uy, Tháť&#x2022; NhÄŠ Káťł, Th᝼y Ä?iáť&#x192;n,

Trung Quáť&#x2018;c; SĂ n Vinyl: HĂ n Quáť&#x2018;c, Trung Quáť&#x2018;c; SĂ n nháťąa ngoĂ i tráť?i cao cẼp thĆ°ĆĄng hiáť&#x2021;u NewTechWood; Thiáşżt báť&#x2039; váť&#x2021; sinh: ThĆ°ĆĄng hiáť&#x2021;u Roca (Tây Ban Nha), Johnson Suisse (Malaysia) vĂ  thĆ°ĆĄng hiáť&#x2021;u HALO (sản xuẼt theo tiĂŞu chuẊn châu Ă&#x201A;u, bảo hĂ nh 15 nÄ&#x192;m, ph᝼ kiáť&#x2021;n 5 nÄ&#x192;m. TrĂŞn tháť&#x2039; trĆ°áť?ng bảo hĂ nh 10 nÄ&#x192;m, ph᝼ kiáť&#x2021;n 1 nÄ&#x192;m); Tᝧ báşżp HALO Kitchen sản xuẼt tấi Ä?ᝊc, 100% hoĂ n toĂ n táťą áť&#x2122;ng; Cáť­a trong nhĂ , cáť­a gáť&#x2014;/cáť­a thĂŠp cháť&#x2018;ng chĂĄy: Nháş­t Bản, Hy Lấp, Trung Quáť&#x2018;c; Thiáşżt báť&#x2039; ắc quy cao cẼp thĆ°ĆĄng hiáť&#x2021;u Acquy Halo; Thiáşżt báť&#x2039; iáť&#x2021;n mạt tráť?i: tẼm Pin, inverter, èn Ć°áť?ng, èn sân vĆ°áť?n... sản phẊm cao cẼp nháş­p khẊu. NgoĂ i ra, HALO GROUP còn cung cẼp ĂĄ solid surface, giẼy dĂĄn tĆ°áť?ng, lencháť&#x2030;-náşšp, thảm khung nhĂ´m Ä?ᝊc, â&#x20AC;Ś

Halo group cung cẼp giải phĂĄp tráť?n gĂłi: tĆ° vẼn thiáşżt káşż, thi cĂ´ng vĂ cung cẼp váş­t liáť&#x2021;u hoĂ n thiáť&#x2021;n náť&#x2122;iâ&#x20AC;&#x201C;ngoấi thẼt. Sản phẊm a dấng váť chᝧng loấi vĂ  xuẼt xᝊ, hĆ°áť&#x203A;ng áşżn sáťą tinh táşż vĂ  sang tráť?ng. GiĂĄ thĂ nh cấnh tranh. Halo Group am hiáť&#x192;u tháť&#x2039; trĆ°áť?ng vĂ  cĂł nhiáť u nÄ&#x192;m kinh nghiáť&#x2021;m trong lÄŠnh váťąc nháş­p khẊu vĂ  phân pháť&#x2018;i váş­t liáť&#x2021;u hoĂ n thiáť&#x2021;n náť&#x2122;iâ&#x20AC;&#x201C;ngoấi thẼt tấi Viáť&#x2021;t Nam vĂ  lĂ  áť&#x2018;i tĂĄc chiáşżn lưᝣc cᝧa cĂĄc táş­p oĂ n bẼt áť&#x2122;ng sản vĂ  xây dáťąng hĂ ng ầu Viáť&#x2021;t Nam nhĆ°: Novaland, KeppelLand, Son Kim Land, MIKGroup, SSGGroup, Him Lam, CapitalLand, Cantavil, Daewon, Becamex Tokyu, Takashimaya, Hòa BĂŹnh, Coteccons, Posco E&C, Cofico,... BĂŞn cấnh Ăł, HALO GROUP còn lĂ  nhĂ  phân pháť&#x2018;i áť&#x2122;c quyáť n cᝧa cĂĄc thĆ°ĆĄng hiáť&#x2021;u Top 10 ngĂ nh váş­t liáť&#x2021;u tháşż giáť&#x203A;i: Inalco, Kito, Egger, NewTechWood, Daiken, Halo Kitchen, Roca, Johnson Suisseâ&#x20AC;Ś 7ĹŤEĹ&#x192;SòŭFĂłLĹ&#x2021;PQKÄŠQÄŠP ´SFKRQJĂ&#x2020;LQKÂľ

DĆ°áť&#x203A;i ây lĂ máť&#x2122;t dòng sản phẊm tiĂŞu biáť&#x192;u HALO GROUP cung cẼp - Tᝧ báşżp Ä?ᝊc thĆ°ĆĄng hiáť&#x2021;u HALO Kitchen ưᝣc sản xuẼt trĂŞn dây chuyáť n táťą áť&#x2122;ng hĂła 100% - giĂĄ thĂ nh cấnh tranh. Sản phẊm phĂš hᝣp váť&#x203A;i phong cĂĄch hiáť&#x2021;n ấi, sang tráť?ng cĂšng kiáť&#x192;u dĂĄng thiáşżt káşż tinh táşż. Tᝧ báşżp sáť­ d᝼ng váş­t liáť&#x2021;u gáť&#x2014; MDF, HDF theo tiĂŞu chuẊn Ä?ᝊc váť&#x203A;i báť&#x2122; sĆ°u táş­p 72 mĂ u sắc phĂš hᝣp váť&#x203A;i máť?i sáť&#x; thĂ­ch vĂ  cĂĄ tĂ­nh. Sáť­ d᝼ng ph᝼ kiáť&#x2021;n cᝧa cĂĄc thĆ°ĆĄng hiáť&#x2021;u náť&#x2022;i tiáşżng tháşż giáť&#x203A;i: Hettich vĂ  Blum. Báť mạt tᝧ báşżp HALO Kitchen a dấng: Melamine, Lacquered, Laminate, Veneer, Acrylic, Lacquer, PVC, KĂ­nh. Ä?ạc biáť&#x2021;t, láť&#x203A;p phᝧ nguyĂŞn tẼm bao phᝧ liĂŞn t᝼c tᝍ báť mạt chĂ­nh áşżn báť mạt cấnh, khĂ´ng áť&#x192; lấi váşżt náť&#x2018;i nĂŞn khĂĄng nĆ°áť&#x203A;c cáťąc táť&#x2018;t.

7+ä1*7,1/,Ă&#x203A;1+Ĺ&#x160;9Ä°QSKĂ&#x17D;QJYž6KRZURRP6ĸĜQJ1JX\Ĺ WĂ´QK3KĸŜQJ%Ĺ&#x2DC;Q7KžQK4XĹ&#x2020;Q7S+&0 6LĂ&#x2020;XWKŤ+DOR0DUWYž6KRZURRP%LV1JX\Ĺ&#x17E;Q7KŤ0LQK.KDLSKĸŜQJÄ&#x2021;D.DRTXĹ&#x2020;Q7S+&0

KT&Ä?S THĂ NG 10.2019

11


nhà ở

KHÔNG GIAN TỊNH TIẾN Công trình này WKLFÏQJFÍQKLŚX EľWOżLQŊPWUÆQ JĺFKQŪLKDLFRQ ĈĸŶQJOŴQWURQJ NKXYƊFY¾NKÏQJ FÍNKRļQJOÓL KDLWURQJEDPŐW [XQJTXDQKEŤFKH NKXľWEŸLQK¾O¿Q FņQFÍFKLŚXFDR WUXQJEÉQKWŀQJ FKƀQK¾\ÆXFŀX EŪWUÈQKLŚXSKÎQJ ULÆQJFKRJLDĈÉQK QJĸŶLWURQJĈLŚX NLŠQGLŠQWÈFKJLŴL KĺQP[P BÀI 48$1*78Ĩ1 Ļ1+48$1*75Ī1 'Ğ1*+8Ŷ1+

12

KT&ĐS THÁNG 10.2019


nhĂ áť&#x;

&Ĺ&#x20AC;XWKDQJWKD\Ä&#x2C6;ĹŽLOLQKKRÄşWWKHRFDRÄ&#x2C6;ŲYžYŤWUĂ&#x2C6;WĸĜQJĆ&#x201A;QJJLĆ&#x2C6;DF½FVžQQĸĜQJWKHRFKLĹ&#x161;X[LĂ&#x2020;QFĆ&#x20AC;DOĂ&#x2018;LWKĂ?QJWĹ&#x20AC;QJ

V

áť&#x203A;i máş­t áť&#x2122; sáť­ d᝼ng cao, gáť&#x201C;m 10 khĂ´ng gian chĂ­nh (bao gáť&#x201C;m 5 phòng ngᝧ) vĂ máť&#x2122;t sáť&#x2018; khĂ´ng gian ph᝼, cháť&#x2030; vᝍa báť&#x2018; trĂ­ xung quanh tr᝼c giao thĂ´ng, cĂ´ng trĂŹnh ĂŁ cĂł 5 tầng váť&#x203A;i chiáť u cao hĆĄn 15m, phĂĄ vᝥ táť&#x2022;ng tháť&#x192; chung cᝧa khu pháť&#x2018; vĂ  gần nhĆ° khĂ´ng tháť&#x192; lẼy sĂĄng cho cĂĄc khu váťąc phĂ­a sau bĂŞn dĆ°áť&#x203A;i. Ä?ây lĂ  hai m᝼c tiĂŞu chĂ­nh mĂ  cĂĄc kiáşżn trĂşc sĆ° cần xáť­ lĂ˝ cho phĆ°ĆĄng ĂĄn thiáşżt káşż. Giải phĂĄp ầu tiĂŞn lĂ  chia cĂ´ng trĂŹnh lĂ m hai phần theo chiáť u cao, Ẋy lĂši kháť&#x2018;i kiáşżn trĂşc phĂ­a trĂŞn váť sau. Khoảng lĂši nĂ y sáş˝ thay áť&#x2022;i cao áť&#x2122; mạt ᝊng phĂ­a trĆ°áť&#x203A;c, phần phĂ­a sau khĂ´ng tháť&#x192; nhĂŹn thẼy tᝍ con Ć°áť?ng ráť&#x2122;ng 4,5m bĂŞn dĆ°áť&#x203A;i giᝯ cân áť&#x2018;i cᝧa cÄ&#x192;n nhĂ  trong khu pháť&#x2018;. Sáťą lĂši lấi cᝧa kháť&#x2018;i tĂ­ch phĂ­a trĂŞn cĹŠng lĂ m tÄ&#x192;ng diáť&#x2021;n tĂ­ch tiáşżp xĂşc táťą nhiĂŞn cho lĂľi thĂ´ng tầng, khai thĂĄc táť&#x2018;i Ć°u ĂĄnh sĂĄng tᝍ mạt ᝊng hĆ°áť&#x203A;ng Ä?Ă´ng. Tiáşżp theo, hai thĂ´ng tầng ưᝣc báť&#x2018; trĂ­ áť&#x; giᝯa vĂ  cuáť&#x2018;i cĂ´ng trĂŹnh. ThĂ´ng tầng phĂ­a sau gần KT&Ä?S THĂ NG 10.2019

13


nhà ở

14

KT&ĐS THÁNG 10.2019


nhĂ áť&#x;

Â&#x153;WĸŸQJWŤQKWLĹ&#x2DC;QF½FNKĂ?QJJLDQFKĆ&#x201A;FQÄ°QJKĸŴQJYĹ&#x161;SKĂ&#x2C6;DÄ&#x2021;Ă?QJVĹ&#x2013;WÄşRUDPŲWNKRÄźQJWUĹŞQJ|[LĂ&#x2020;Q}WĹŞLÄ&#x2C6;D½QKQĹ&#x2C6;QJFKRNKXYĆ&#x160;FEĹ&#x2DC;SYžSKĂ&#x17D;QJÄ°Q YžREXĹŽLV½QJWKĹśLJLDQGLĹ&#x17E;QUDQKLĹ&#x161;XKRÄşWÄ&#x2C6;ŲQJQKÄžWWURQJQJž\

nhĆ° cháť&#x2030; lĂ Ć°áť?ng thĂ´ng giĂł, giĂşp nắn lấi tháşż Ẽt gĂłc cấnh. ThĂ´ng tầng chĂ­nh áť&#x; giᝯa cĹŠng cháť&#x2030; cho phĂŠp chiáşżm diáť&#x2021;n tĂ­ch nháť? trong táť&#x2022;ng tháť&#x192; 36m2 sĂ n. Váť&#x203A;i cĂĄc phòng xung quanh â&#x20AC;&#x201C; suáť&#x2018;t 3 tầng nhĂ  â&#x20AC;&#x201C; giải phĂĄp báť&#x2018; c᝼c khoảng khĂ´ng tháşłng ᝊng sáş˝ khĂ´ng ảm bảo cĆ°áť?ng áť&#x2122; sĂĄng cho cĂĄc khĂ´ng gian bĂŞn dĆ°áť&#x203A;i. Thᝧ phĂĄp nĂ y cĹŠng ưᝣc sáť­ d᝼ng cho thĂ´ng tầng phĂ­a sau, tÄ&#x192;ng hiáť&#x2021;u quả thĂ´ng giĂł, lẼy sĂĄng áť&#x201C;ng tháť?i tháť&#x2018;ng nhẼt máť&#x2122;t táť&#x2022;ng tháť&#x192; hĂŹnh kháť&#x2018;i kiáşżn trĂşc vĆ°ĆĄn váť phĂ­a trĆ°áť&#x203A;c. Cầu thang thay áť&#x2022;i linh hoất theo cao áť&#x2122; vĂ  váť&#x2039; trĂ­ tĆ°ĆĄng ᝊng giᝯa cĂĄc sĂ n, nĆ°ĆĄng theo chiáť u xiĂŞn cᝧa lĂľi thĂ´ng tầng. Thân thang, mạt báş­c sáť­ d᝼ng váş­t liáť&#x2021;u cĂł khả nÄ&#x192;ng xuyĂŞn sĂĄng máť&#x2122;t phần, cho phĂŠp ĂĄnh sĂĄng len láť?i, tấo ra hiáť&#x2021;u ᝊng bĂłng áť&#x2022; lĂŞn nhᝯng báť mạt xung quanh. Khu Ẽt xây dáťąng náşąm cấnh Chᝣ Láť&#x203A;n, máť&#x2122;t khu váťąc áş­m nĂŠt vÄ&#x192;n hĂła ngĆ°áť?i Hoa áť&#x; SĂ i Gòn. Trong náť&#x2014; láťąc tấo ra máť&#x2122;t kiáşżn trĂşc máť&#x203A;i nhĆ°ng khĂ´ng quĂĄ xa lấ váť&#x203A;i mĂ´i trĆ°áť?ng xung quanh; cĂĄch pháť&#x2018;i hᝣp cĂĄc chi tiáşżt, cháť?n láťąa váş­t liáť&#x2021;u, mĂ u sắc vĂ  Ć°áť?ng nĂŠt trang trĂ­ cᝧa cĂ´ng trĂŹnh ưᝣc lẼy cảm hᝊng tᝍ báť&#x2018;i cảnh nĂ y.

KT&Ä?S THĂ NG 10.2019

15


nhà ở

7K¿QWKDQJPŐWEņFVƆGžQJYņWOLŠXFÍNKļQİQJ[X\ÆQV½QJPŲWSKŀQFKRSKÄS½QKV½QJOHQOŨLWĺRUDKLŠXƂQJEÍQJĈŮOÆQQKƈQJ EŚPŐW[XQJTXDQK

16

KT&ĐS THÁNG 10.2019


nhà ở

9LŠFWŤQKWLŘQNKÏQJJLDQYŴLNKŪLĈŘSKÈDWUĸŴFWKľSJLÒSFKR½QKV½QJOHQOŨLY¾RQKLŚXQĶLWURQJFİQQK¾

KT&ĐS THÁNG 10.2019

17


nhà ở

18

KT&ĐS THÁNG 10.2019


nhà ở

.KXĈľW[¿\GƊQJQŊPFĺQK&Kż/ŴQPŲWNKXYƊFĈņPQÄWYİQKÍDQJĸŶL+RDŸ6¾L*ÎQ7URQJQŰOƊFWĺRUDPŲWNLŘQWUÒFPŴLQKĸQJNKÏQJTX½[DOĺYŴL PÏLWUĸŶQJ[XQJTXDQKF½FKSKŪLKżSF½FFKLWLŘWFKŦQOƊDYņWOLŠXP¾XVňFY¾ĈĸŶQJQÄWWUDQJWUÈFƀDFÏQJWUÉQKĈĸżFOľ\FļPKƂQJWƄEŪLFļQKQ¾\

7ÆQFÏQJWUÉQK

6+,)7 +286(6

$'678',2

.LŘQWUÒFVĸFKƀWUÉ1JX\ŞQćŐQJ$QK'ĴQJ 1KÍPNLŘQWUÒFVĸòXœ1KLÆQ1JX\ŞQ+ƈX 7KŜ7UDQJ;¿\GƊQJ/Æ0LQK7UÈ

KT&ĐS THÁNG 10.2019

19


nhà ở

THANH NHà .KLQJÏLQK¾Q¾\OÆQKÉQKK¾LY¾VDXNKLKR¾QWKLŠQNK½QKLŚXQJĸŶLĈLTXDGƄQJFK¿QQJňPQJKÈD%ŸL OŖĈ¿\O¾PŲWNKXQK¾WURQJĈÏWKŤPŴLĈĸżF[¿\WKÏY¾E¾QJLDRFKRFKƀQK¾7¿POY¾WKÍLTXHQFƀD QKƈQJFĸG¿QŸĈÍO¾KD\wQJňPQK¾[XQJTXDQKY¾YŚVRYŴLQK¾PÉQK[HPFÍWKŜ|KŦFWņS}KD\UÒW NLQKQJKLŠPĈĸżFJÉFKİQJ"1JÏLQK¾Q¾\FÍKÉQKWKƂFNK½ĈĶQJLļQQKŒQK¾QJFļKÉQKNKŪLY¾P¾XVňF QKĸQJOĺLJ¿\ľQWĸżQJ %ë,9ëĻ1+ HÀ THÀNH

20

KT&ĐS THÁNG 10.2019


nhà ở

0¾XVňFFKƀĈĺRFƀDĈŬQŲLWKľWO¾JŰV½QJP¾XNŘWKżSYŴLP¾XWUňQJĈLFÓQJPļQJWĸŶQJWUňQJY¾UÅPP¾XEHLJHFKRFļPJL½FQKŒQK¾QJ

N

gôi nhà là một dạng biệt thự song lập, tức là có 3 mặt thoáng, một mặt biên áp vào một cấu trúc ối xứng. Điểm mấu chốt thay ổi hình thức mặt tiền là khối sảnh nặng nề có mái dốc chữ A cao tới lầu 2 ã ược phá bỏ, ể thoáng cho thị giác và mở rộng tầm nhìn từ cửa sổ lầu 1, 2 ra phía trước. Ban công ở các lầu này ược cải tạo chạy thành băng dài hết mặt tiền nhà, hình thành khoảng hiên sâu rất hữu hiệu ể

chắn nắng che mưa. Tất cả tạo nên một sự mới mẻ và nét hiện ại, thanh nhã, gần gũi. Một “mặt tiền” khác chính là hàng rào cũng ược ầu tư theo hướng ó, với phần tường có những ô rỗng an cài hoa văn sắt khá duyên dáng; cổng 4 cánh ược “chế” hoa văn cắt CNC thoáng, cùng màu sơn trắng trông rất cởi mở, thân thiện. Nhìn tổng thể ở bên ngoài, công trình rất kiệm với 2 màu en trắng, cùng những ường nét kỷ hà, chắc, khỏe. KT&ĐS THÁNG 10.2019

21


nhĂ áť&#x;

Ä&#x2021;LĹ&#x153;P[X\Ĺ&#x2DC;WWURQJF½FNKĂ?QJJLDQOžQKĆ&#x2C6;QJKRDVĹ&#x2C6;WY½FKQJÄ°QYĹ´LKRDYÄ°QWLQKWĹ&#x2DC;WÄžWFÄźWÄşRQĂ&#x2020;QPŲWQĂ&#x201E;WWKDQKQKĂ

áť&#x17E; tầng tráť&#x2021;t, chᝧ nhĂ chẼp nháş­n hy sinh garage áť&#x; phĂ­a ngoĂ i theo hiáť&#x2021;n trấng, áť&#x192; áť&#x2022;i lẼy máť&#x2122;t khĂ´ng gian phòng khĂĄch vĂ  khoảng sảnh láť&#x203A;n. Ä?ây lĂ  iáť&#x192;m káşżt náť&#x2018;i khĂ´ng gian quan tráť?ng, tᝍ phòng khĂĄch, i vĂ o cầu thang vĂ  báşżp phĂ­a trong, máť&#x; ra sân trĆ°áť&#x203A;c, máť&#x; ra phĂ­a hĂ´ng nhĂ  nĆĄi cĂł báť&#x192; cảnh vĂ  thĂĄc nĆ°áť&#x203A;c. CĂĄc vĂĄch kĂ­nh láť&#x203A;n ưᝣc khai thĂĄc hiáť&#x2021;u quả, káşżt náť&#x2018;i náť&#x2122;i vĂ  ngoấi thẼt, máť&#x; ráť&#x2122;ng khĂ´ng gian. Phòng váť&#x2021; sinh áť&#x; giᝯa nhĂ  ĂŁ ưᝣc Ẋy ra sau nhĂ , lĂ m cho khĂ´ng gian phòng báşżp - Ä&#x192;n ráť&#x2122;ng rĂŁi hĆĄn. áť&#x17E; cĂĄc tầng trĂŞn, mạt báşąng ưᝣc cẼu trĂşc lấi theo nhu cầu vĂ  cĂ´ng nÄ&#x192;ng máť&#x203A;i. TẼt cả ưᝣc thiáşżt káşż trĂŞn cĆĄ sáť&#x; khai thĂĄc táť&#x2018;i a ĂĄnh 22

KT&Ä?S THĂ NG 10.2019

sĂĄng vĂ thĂ´ng thoĂĄng táťą nhiĂŞn, khai tĂĄc táť&#x2018;t cĂĄc â&#x20AC;&#x153;viewâ&#x20AC;? song phải tháş­t tiáť&#x2021;n d᝼ng, tiáť&#x2021;n nghi. Lầu 1 vĂ  lầu 2 lĂ  cĂĄc phòng ngᝧ, phòng lĂ m viáť&#x2021;c, phòng giải trĂ­; lầu 3 lĂ  phòng tháť?, kho vĂ  khu giạt phĆĄi. CĂĄc phòng ngᝧ phĂ­a trĆ°áť&#x203A;c cĂł váť&#x2021; sinh riĂŞng váť&#x203A;i cáť­a sáť&#x2022; máť&#x; ra phĂ­a trĆ°áť&#x203A;c. Ä?áşšp, nhĆ°ng khĂ´ng phĂ´ trĆ°ĆĄng, khĂ´ng thᝍa thĂŁi vĂ  khĂ´ng â&#x20AC;&#x153;diáť&#x2026;nâ&#x20AC;? lĂ  yĂŞu cầu cᝧa chᝧ nhĂ . TrĂŞn tinh thần Ăł, náť&#x2122;i thẼt ưᝣc ầu tĆ° thiáşżt káşż káťš lưᝥng cho tᝍng phòng chᝊc nÄ&#x192;ng khĂĄc nhau. MĂ u sắc chᝧ ấo cᝧa áť&#x201C; náť&#x2122;i thẼt lĂ  gáť&#x2014; sĂĄng mĂ u káşżt hᝣp váť&#x203A;i mĂ u trắng; i cĂšng nhᝯng mảng tĆ°áť?ng trắng vĂ  rèm mĂ u beigeâ&#x20AC;Ś cho cảm giĂĄc hiáť&#x2021;n ấi nháşš nhĂ ng. Ä?iáť&#x192;m xuyáşżt trong cĂĄc khĂ´ng gian


nhà ở

0ŐWEŊQJWUŠW

là những hoa sắt, vách ngăn với hoa văn tinh tế và có tính thống nhất xuyên suốt. Tất cả tạo nên một nét riêng, một nét thanh nhã riêng biệt của công trình. Khi phóng viên tới công trình ể thực hiện hình ảnh và bài viết, gia ình chủ nhân mới chuyển về ở ược hai tuần. Vừa trải qua một thời gian dài làm nhà vất vả, nhưng niềm vui, sự hồ hởi vẫn hiện rõ trên ánh mắt, nụ cười chủ nhân. Vẫn còn nhiều chỗ chưa dọn dẹp, vẫn còn nhiều góc chưa trang trí; nhưng nhà vẫn ẹp - chủ nhân nói vậy; và ở ngoài vườn, những bông hoa ã nở.

0ŐWEŊQJOŀX

7+,ŗ7.ŗ9ë7+,&ü1*

.76ćů7ƅć2ë1

9İQSKÎQJ/RWXV$UFKLWHFWVFÏQJW\WĸYľQWKLŘW NŘY¾[¿\GƊQJ''$ +¾1ŲL

KT&ĐS THÁNG 10.2019

23


24

KT&ĐS THÁNG 10.2019


KT&ĐS THÁNG 10.2019

25


chuyên ề

+ŠWKŪQJĈÅQ/('/22;+ÀIHOHFƀD+$)G¾QKFKRQŲLWKľWYŴLĸXĈLŜPGŞOňSĈŐWGŞWÓ\FKŢQKQKŶWKLŘWNŘPRGXOHFÓQJNKļQİQJNŘWQŪLYŴLƂQJGžQJĈLŠQWKRĺLPDQJĈŘQ VƊWLŠQQJKLY¾KLŠXTXļWURQJFKLŘXV½QJNKÏQJJLDQ

Ánh sáng hạnh phúc .KRļQJJŀQNLŘQWUÒFVĸNK½FKPŶLĈÁWKDPJLD+ŲLWKļR|&KLŘXV½QJQK¿QWĺRWURQJNLŘQWUÒFQŲL WKľW}GR+ŲL.LŘQWUÒFVĸ7K¾QKSKŪ+Ŭ&KL0LQKWŮFKƂFFKLŚXYŴLSKŀQĈLŚXK¾QKFƀDNLŘQWUÒF Vĸ7UŀQ.K½QK7UXQJ+ŲLWKļRĈÍQNK½FKWƄJLŶ&½FGLŞQJLļWUÉQKE¾\QŲLGXQJĈŘQJŀQJLŶNKL EňWĈŀXSKŀQKŨLĈ½SWKÉNKXYƊFEŤFÒSĈLŠQ'ĸŴL½QKV½QJFƀDQŘQY¾ĈÅQVĺFF½FGLŞQJLļY¾QJĸŶL WKDPJLDYńQVD\VĸDKŨLĈ½SYŚ½QKV½QJY¾FKLŘXV½QJ1KLŚXQŲLGXQJEŮÈFKĈÁĈĸżFWUÉQKE¾\QKLŚX YľQĈŚWKňFPňFĈÁĈĸżFJLļLĈ½SWKľXĈ½R BÀI THANH NGAĻ1+ò,1+48$1*78Ĩ17Ģ/,Ŋ8 +ŲLWKļR&+,ł86Ü1*1+Ú17Ĥ27521*.,ł175æ&1Ŝ,7+Ĩ7 +ŲLWKļRFÍSKŀQWUÉQKE¾\FƀDFKX\ÆQJLDYŚFKLŘXV½QJO¾.61JX\ŞQ 4XŪF7KŪQJ&KƀWŤFK+ć47&ÏQJW\&$5$/LJKWLQJYŴLFKƀĈŚ|&KLŘXV½QJ Y¾FļP[ÒFFƀDFRQQJĸŶLWURQJQŲLWKľW}.61JX\ŞQ.K½QK%ÉQK3KÍWŮQJ JL½PĈŪFĈLŚXK¾QK&ÏQJW\ćLŠQ4XDQJYŴL|*LļLSK½SFKLŘXV½QJKR¾QKļR} Y¾76.767UŀQ9İQ7K¾QK*L½PĈŪF$6$/LJKWLQJGHVLJQVWXGLRVYŴLFKƀĈŚ |ôQKV½QJO¾QJX\ÆQOLŠXNLŘQWUÒF} +ŲLWKļRĈĸżFW¾LWUżY¾QJEŸLF½FWKĸĶQJKLŠX,1$;9,*/$&(5$ćŬQJ7¿P 9$/63$5+$/2W¾LWUżEĺFEŸL6$3$ćLŠQ4XDQJW¾LWUżĈŬQJO¾607 &$(6$5 %ĺQĈŦFFÍWKŜWKDPNKļRWKÆPWĺL KWWSVZZZFDUDOLJKWLQJFRPYQ KWWSVGLHQTXDQJFRP KWWSVZZZDVDVWXGLRVFRP

26

KT&ĐS THÁNG 10.2019


chuyĂŞn áť

T

rong phĂĄt biáť&#x192;u khai mấc, KTS Nguyáť&#x2026;n TrĆ°áť?ng LĆ°u nĂŞu máť&#x2122;t tháťąc táşż â&#x20AC;&#x153;khĂ´ng mẼy vui váşťâ&#x20AC;? lĂ cĂł tĂŹnh trấng máť&#x2122;t sáť&#x2018; kiáşżn trĂşc sĆ° phĂł thĂĄc chuyáť&#x2021;n ĂĄnh sĂĄng trong cĂ´ng trĂŹnh choâ&#x20AC;Ś thᝣ iáť&#x2021;n báť&#x2018; trĂ­ èn, mua èn vĂ  lắp èn! ChĂ­nh vĂŹ váş­y Háť&#x2122;i Kiáşżn trĂşc sĆ° máť&#x203A;i táť&#x2022; chᝊc háť&#x2122;i thảo nhĆ° máť&#x2122;t hoất áť&#x2122;ng chuyĂŞn mĂ´n táş­p hᝣp cĂĄc chuyĂŞn gia chiáşżu sĂĄng áť&#x192; qua Ăł trĂŹnh bĂ y, trao áť&#x2022;i gĂłp phần áť&#x192; máť?i ngĆ°áť?i nắm rĂľ hĆĄn vai trò cᝧa viáť&#x2021;c chiáşżu sĂĄng vĂ  nhᝯng kinh nghiáť&#x2021;m váş­n d᝼ng káťš thuáş­t chiáşżu sĂĄng, sáť­ d᝼ng ĂĄnh sĂĄng nhĆ° máť&#x2122;t nguyĂŞn liáť&#x2021;u cᝧa kiáşżn trĂşc. Máť&#x; ầu háť&#x2122;i thảo, KS Nguyáť&#x2026;n Quáť&#x2018;c Tháť&#x2018;ng cho biáşżt, Ă´ng am mĂŞ viáť&#x2021;c chiáşżu sĂĄng vĂ  nghiĂŞn cᝊu váť chiáşżu sĂĄng cả mẼy ch᝼c nÄ&#x192;m. BĂ i phĂĄt biáť&#x192;u cᝧa Ă´ng bắt ầu báşąng cĂĄc khĂĄi niáť&#x2021;m lĂ˝ thuyáşżt nhĆ°ng ngĆ°áť?i nghe lấi thẼy áť&#x; Ăł sáťą gần gĹŠi, dáť&#x2026; hiáť&#x192;u. Theo Ă´ng Nguyáť&#x2026;n Quáť&#x2018;c Tháť&#x2018;ng, cảm xĂşc cᝧa con ngĆ°áť?i cĂł ph᝼ thuáť&#x2122;c vĂ o viáť&#x2021;c cảm nháş­n ĂĄnh sĂĄng táťą nhiĂŞn thĂ´ng qua tháť&#x2039; giĂĄc. CĂĄc hormone cần thiáşżt ưᝣc sinh ra ph᝼ thuáť&#x2122;c vĂ o cảm xĂşc vĂ  theo nháť&#x2039;p hoất áť&#x2122;ng sinh háť?c cᝧa con ngĆ°áť?i trong 24 giáť?. Viáť&#x2021;c chiáşżu sĂĄng cĂł tháť&#x192; tĂĄc áť&#x2122;ng táť&#x203A;i quĂĄ trĂŹnh tiáşżt ra cĂĄc hormone mang lấi cảm giĂĄc vui váşť, tâm lĂ˝ tĂ­ch cáťąc vĂ  Ăł lĂ  nguáť&#x201C;n gáť&#x2018;c cᝧa â&#x20AC;&#x153;ĂĄnh sĂĄng hấnh phĂşcâ&#x20AC;?. LoĂ i ngĆ°áť?i cĂł chung máť&#x2122;t nguáť&#x201C;n sĂĄng táťą nhiĂŞn láť&#x203A;n nhẼt lĂ  mạt tráť?i. Khi mạt tráť?i lạn thĂŹ ta phải dĂšng áşżn ĂĄnh sĂĄng nhân tấo. Chiáşżu sĂĄng cĂł 3 m᝼c tiĂŞu, thᝊ nhẼt lĂ  phải ảm bảo thẼy ưᝣc báşąng tháť&#x2039; láťąc, thᝊ hai lĂ  tấo cảm giĂĄc dáť&#x2026; cháť&#x2039;u vĂ  thᝊ ba lĂ  chiáşżu sĂĄng sáş˝ tấo ra cảm nháş­n váť khĂ´ng gian. TĂšy theo hoĂ n cảnh, cĂ´ng viáť&#x2021;c ta cĂł tháť&#x192; ĂĄp ᝊng máť&#x2122;t phần hoạc cả ba m᝼c tiĂŞu, vĂ­ d᝼ nhĆ° áť&#x; khĂ´ng gian lĂ m viáť&#x2021;c thĂŹ ta Ć°u tiĂŞn m᝼c tiĂŞu 1, trong trung tâm mua sắm ta Ć°u tiĂŞn m᝼c tiĂŞu 2 trong nhĂ  hĂ ng thĂŹ ta Ć°u tiĂŞu m᝼c tiĂŞu 3. Chiáşżu sĂĄng ph᝼c v᝼ con ngĆ°áť?i lĂ  phải lẼy con ngĆ°áť?i lĂ m trung tâm. NguyĂŞn tắc chung lĂ  nguáť&#x201C;n ĂĄnh sĂĄng thiĂŞn nhiĂŞn vĂ o nhĂ  cĂ ng nhiáť u vĂ  cĂ ng thuáş­n táťą nhiĂŞn thĂŹ con ngĆ°áť?i cĂ ng cĂł nhiáť u cảm xĂşc hĆĄn. Váş­y chiáşżu sĂĄng nhân tấo lĂ m sao áť&#x192; cĂ ng gần giáť&#x2018;ng váť&#x203A;i thiĂŞn nhiĂŞn thĂŹ cĂ ng táť&#x2018;t. ChẼt lưᝣng chiáşżu sĂĄng ph᝼ thuáť&#x2122;c vĂ o thiáşżt káşż chiáşżu sĂĄng vĂ  sáť­ d᝼ng nguáť&#x201C;n sĂĄng cĂł chẼt lưᝣng. Viáť&#x2021;c chiáşżu sĂĄng cĂł

.761JX\Ĺ&#x17E;Q7UĸŜQJ/ĸXFKĆ&#x20AC;WŤFKKŲL.7673+&0SK½WELĹ&#x153;XNKDLPÄşFKŲLWKÄźR

chẼt lưᝣng sáş˝ lĂ m cho con ngĆ°áť?i ta sáş˝ cảm thẼy vui váşť, hấnh phĂşc, tinh thần sảng khoĂĄi vĂ  lĂ m viáť&#x2021;c cĂł hiáť&#x2021;u suẼt cao. Phần trĂŹnh bĂ y cᝧa KS Nguyáť&#x2026;n KhĂĄnh BĂŹnh táş­p trung vĂ o thiáşżt báť&#x2039; vĂ  giải phĂĄp káťš thuáş­t chiáşżu sĂĄng. Theo KS Nguyáť&#x2026;n KhĂĄnh BĂŹnh, nguyĂŞn tắc chiáşżu sĂĄng lĂ  cháť&#x2030; ưᝣc thẼy váş­t chiáşżu sĂĄng mĂ  khĂ´ng ưᝣc thẼy thiáşżt báť&#x2039; chiáşżu sĂĄng. Nguáť&#x201C;n sĂĄng nhân tấo thĂ´ng d᝼ng lĂ  cĂĄc loấi bĂłng èn. Sau èn dầu vĂ  náşżn, chĂşng ta ĂŁ trải qua viáť&#x2021;c dĂšng èn dây tĂłc, èn huáťłnh quang vĂ  bây giáť? lĂ  èn Led. Ä?èn Led lĂ  èn chiáşżu sĂĄng cĂł nguáť&#x201C;n sĂĄng rẼt sắc nĂŠt, hiáť&#x2021;u quả cao (hiáť&#x2021;u suẼt cĂł tháť&#x192; lĂŞn áşżn 90%, cao hĆĄn nhiáť u lần so váť&#x203A;i èn huáťłnh quang). â&#x20AC;&#x153;Led tuyáť&#x2021;t váť?i nhẼt lĂ  chiáşżu sĂĄng áť&#x2039;nh hĆ°áť&#x203A;ng táť&#x2018;t, cĂł khả nÄ&#x192;ng chiáşżu sĂĄng theo yĂŞu cầu vĂ  khắc ph᝼c ưᝣc hầu

háşżt cĂĄc nhưᝣc iáť&#x192;m cᝧa cĂĄc loấi èn khĂĄcâ&#x20AC;?, KS Nguyáť&#x2026;n KhĂĄnh BĂŹnh nhẼn mấnh. Ă nh sĂĄng cᝧa èn Led lĂ ĆĄn sắc. NhĆ° váş­y náşżu káşżt hᝣp cĂĄc èn Led thĂŹ ta cĂł nguáť&#x201C;n sĂĄng a sắc, cháť?n mĂ u theo Ă˝ muáť&#x2018;n so váť&#x203A;i ngĂ y xĆ°a muáť&#x2018;n cĂł nguáť&#x201C;n sĂĄng a sắc thĂŹ ta phải láť?c, rẼt hao nÄ&#x192;ng lưᝣng. Ä?èn Led cĹŠng cĂł tháť&#x192; tĂ­ch hᝣp cĂ´ng ngháť&#x2021; hiáť&#x2021;n ấi tháť?a mĂŁn nhiáť u yĂŞu cầu váş­n hĂ nh. TĂłm lấi, KS Nguyáť&#x2026;n KhĂĄnh BĂŹnh cho ráşąng èn Led lĂ  cĂ´ng c᝼ táť&#x2018;t cho cĂĄc kiáşżn trĂşc sĆ°. Váť&#x203A;i èn Led, cĂ´ng viáť&#x2021;c cᝧa kiáşżn trĂşc sĆ° lĂ  xĂĄc áť&#x2039;nh khĂ´ng gian kiáşżn trĂşc vĂ  cĂĄc chi tiáşżt cần chiáşżu sĂĄng. Sau Ăł lĂ  quĂĄ trĂŹnh tĂ­nh toĂĄn sáť­ d᝼ng sáť&#x2018; lưᝣng mĂ u sắc, chᝧng loấi èn. KS Nguyáť&#x2026;n KhĂĄnh BĂŹnh cĹŠng gᝣi Ă˝ máť?i ngĆ°áť?i cĂł tháť&#x192; tải vᝠᝊng d᝼ng DQ lightcheck áť&#x192; tĂŹm giải phĂĄp chiáşżu sĂĄng vĂ  tĂ­nh toĂĄn sáť&#x2018; lưᝣng èn tham khảo.

*Ĺ&#x20AC;QNLĹ&#x2DC;QWUĂ&#x2019;FVĸNK½FKPĹśLWKDPJLDKŲLWKÄźR

KT&Ä?S THĂ NG 10.2019

27


chuyĂŞn áť

ÄŚQKWU´L.61JX\Ĺ&#x17E;Q.K½QK%Ă&#x2030;QKWUĂ&#x2030;QKEž\WÄşLKŲLWKÄźR ÄŚQKSKħLÄ&#x2021;LĹ Q4XDQJÄ&#x2C6;Ă Ä&#x2C6;ĸDUDQKĆ&#x2C6;QJSKĹ&#x20AC;QPĹ&#x161;PÄ&#x2C6;LĹ&#x161;XNKLĹ&#x153;Q ½QKV½QJPŲWF½FKWKĂ?QJPLQKWLĹ&#x2DC;WNLĹ P

Tiáşżp theo Ăł lĂ phần trĂŹnh bĂ y cᝧa TS KTS Trần VÄ&#x192;n ThĂ nh. Anh ưᝣc giáť&#x203A;i thiáť&#x2021;u lĂ  â&#x20AC;&#x153;máť&#x2122;t trong nhᝯng nhĂ  thiáşżt káşż chiáşżu sĂĄng chuyĂŞn nghiáť&#x2021;p ầu tiĂŞn cᝧa Viáť&#x2021;t Nam. TS KTS Trần VÄ&#x192;n ThĂ nh háť?c váť Thiáşżt káşż chiáşżu sĂĄng kiáşżn trĂşc tấi Ä?ᝊc vĂ  sau Ăł lẼy báşąng Tiáşżn sÄŠ váť ngĂ nh nĂ y tấi trĆ°áť?ng Cass School of Art & Design, Ä?H London Metropolitan, Anh Quáť&#x2018;câ&#x20AC;?. Anh tham gia thiáşżt káşż chiáşżu sĂĄng vĂ  ĂŁ hoĂ n thĂ nh áť&#x; máť&#x2122;t sáť&#x2018; cĂ´ng trĂŹnh náť&#x2022;i tiáşżng nhĆ° Cầu Ráť&#x201C;ng Ä?Ă  Náşľng, NgĂ´i nhĂ  Ä?ᝊc tấi TP.HCM, khĂĄch sấn Inter Continental, PhĂş Quáť&#x2018;câ&#x20AC;Ś Theo TS KTS Trần VÄ&#x192;n ThĂ nh thĂŹ â&#x20AC;&#x153;ĂĄnh sĂĄng lĂ  nguyĂŞn liáť&#x2021;u kiáşżn trĂşcâ&#x20AC;? vĂ  trong phần trĂŹnh bĂ y cᝧa mĂŹnh anh ĂŁ chia sáşť viáť&#x2021;c sáť­ d᝼ng â&#x20AC;&#x153;nguyĂŞn liáť&#x2021;uâ&#x20AC;? Ăł nhĆ° tháşż nĂ o tấi máť&#x2122;t sáť&#x2018; cĂ´ng trĂŹnh ĂŁ hoĂ n thĂ nh. .61JX\Ĺ&#x17E;Q4XĹŞF7KĹŞQJWUĂ&#x2030;QKEž\WÄşLKŲLWKÄźR

28

KT&Ä?S THĂ NG 10.2019

Váť&#x203A;i ngĂ´i nhĂ Ä?ᝊc, anh ĂŁ â&#x20AC;&#x153;trả lấi khĂ´ng gian tráť&#x2018;ng quanh tòa nhĂ , lĂ m cho máť?i ngĆ°áť?i thẼy ngĂ´i nhĂ , thẼy ĂĄnh sĂĄng vĂ  khĂ´ng thẼy ngáť?n èn nĂ oâ&#x20AC;?. Váť&#x203A;i khĂĄch sấn Inter Contenental PhĂş Quáť&#x2018;c, yĂŞu cầu thiáşżt káşż lĂ  lĂ m sao cho khĂĄch tᝍ âu táť&#x203A;i cĹŠng thẼy Ăł lĂ  khĂĄch sấn nÄ&#x192;m sao áşłng cẼp nhĆ°ng phải mang tĂ­nh bản áť&#x2039;a, nghÄŠa lĂ  vᝍa cĂł tĂ­nh toĂ n cầu vᝍa mang bản sắc áť&#x2039;a phĆ°ĆĄng. KTS phải trả láť?i câu háť?i â&#x20AC;&#x153;PhĂş Quáť&#x2018;c cĂł gĂŹ áť&#x192; Ć°a vĂ o chiáşżu sĂĄngâ&#x20AC;? vĂ  câu trả láť?i lĂ  cảnh quan thiĂŞn nhiĂŞn. Nhᝯng tẼm ảnh ch᝼p chiáşżu sĂĄng áť&#x; cĂĄc cĂ´ng trĂŹnh ĂŁ lĂ m mĂŁn nhĂŁn ngĆ°áť?i tham gia háť&#x2122;i thảo. Sau phần trĂŹnh bĂ y, cĂĄc diáť&#x2026;n giả ĂŁ tráťąc tiáşżp trả láť?i câu háť?i cᝧa cĂĄc kiáşżn trĂşc sĆ°, sinh viĂŞn vĂ  khĂĄch tham dáťą háť&#x2122;i thảo dĆ°áť&#x203A;i sáťą iáť u hĂ nh cᝧa KTS Trần KhĂĄnh Trung. Câu háť?i ầu tiĂŞn ưᝣc nĂŞu ra lĂ  â&#x20AC;&#x153;tấi sao lấi nĂłi ráşąng CARA cung cẼp giải phĂĄp chiáşżu sĂĄng chᝊ khĂ´ng bĂĄn ènâ&#x20AC;?? Ă&#x201D;ng

Nguyáť&#x2026;n Quáť&#x2018;c Tháť&#x2018;ng giải thĂ­ch, ai cĹŠng biáşżt thĂ nh phần máť&#x2122;t tĂ´ pháť&#x; gáť&#x201C;m nhᝯng gĂŹ nhĆ°ng khĂ´ng phải cᝊ ra chᝣ mua ᝧ nguyĂŞn liáť&#x2021;u váť lĂ  cĂł ưᝣc tĂ´ pháť&#x;. Nhᝯng nguyĂŞn liáť&#x2021;u Ăł phải ưᝣc ngĆ°áť?i cĂł ngháť cháşż biáşżn, nẼu thĂ nh bĂĄt pháť&#x; mang áşżn cho khĂĄch máť&#x2122;t mĂłn Ä&#x192;n ngon kèm theo cảm xĂşc. Kiáşżn trĂşc cĹŠng nhĆ° váş­y, kiáşżn trĂşc khĂ´ng phải lĂ  cung cẼp cho chᝧ nhĂ  cĂĄc bản váş˝. Kiáşżn trĂşc lĂ  em áşżn cho chᝧ nhĂ  máť&#x2122;t cÄ&#x192;n nhĂ  hoĂ n cháť&#x2030;nh áť&#x192; chᝧ nhĂ  cĂł tháť&#x192; sinh sáť&#x2018;ng trong Ăł váť&#x203A;i cảm xĂşc hĂ i lòng, vui váşť, hấnh phĂşc. Theo Ă´ng Nguyáť&#x2026;n Quáť&#x2018;c Tháť&#x2018;ng, giải phĂĄp chiáşżu sĂĄng toĂ n diáť&#x2021;n cĹŠng phải giải quyáşżt nhᝯng yĂŞu cầu tĆ°ĆĄng táťą nhĆ° váş­y. Váť&#x203A;i Ă´ng Nguyáť&#x2026;n KhĂĄnh BĂŹnh, cĂĄc câu háť?i mĂ  máť?i ngĆ°áť?i muáť&#x2018;n táş­p trung ạt ra lĂ  nĂŞu rĂľ Ć°u, nhưᝣc iáť&#x192;m vĂ  cĂĄch sáť­ d᝼ng cᝧa èn Led. Ă&#x201D;ng BĂŹnh cho ráşąng, ĂĄnh sĂĄng truyáť n tháť&#x2018;ng lĂ  a sắc, ĂĄnh sĂĄng cᝧa èn Led lĂ  ĆĄn sắc vĂ  tĂ­nh chiáşżu sĂĄng áť&#x2039;nh hĆ°áť&#x203A;ng. Ä?ạc iáť&#x192;m Ăł vᝍa lĂ  Ć°u iáť&#x192;m vᝍa lĂ  nhưᝣc iáť&#x192;m. Náşżu ta thiáşżt káşż chiáşżu sĂĄng táť&#x2018;t, cĂł báť&#x2018; c᝼c, áť&#x2039;nh hĆ°áť&#x203A;ng Ăşng thĂŹ èn Led mang áşżn hiáť&#x2021;u quả cao, náşżu lĂ m sai thĂŹ sáş˝ gây khĂł cháť&#x2039;u, táť&#x2018;n kĂŠm. Váť&#x203A;i Ă˝ kiáşżn cho ráşąng â&#x20AC;&#x153; èn Led khĂ´ng chiáşżu sĂĄng xa ưᝣcâ&#x20AC;?, KS BĂŹnh kháşłng áť&#x2039;nh â&#x20AC;&#x153;5 nÄ&#x192;m váť trĆ°áť&#x203A;c thĂŹ Ăşng nhĆ° váş­y, còn bây giáť? èn Led ĂŁ cĂł loấi cĂ´ng suẼt cao chiáşżu sĂĄng táť&#x2018;tâ&#x20AC;?. Trả láť?i báť&#x2022; sung thĂŞm vᝠèn Led, KS Nguyáť&#x2026;n Quáť&#x2018;c Tháť&#x2018;ng cho ráşąng èn Led vẍn ang trong quĂĄ trĂŹnh hoĂ n thiáť&#x2021;n, nhᝯng sản phẊm ra sau ngĂ y cĂ ng ĂĄp ᝊng táť&#x2018;t nhᝯng òi háť?i khắt khe váť chiáşżu sĂĄng. Váť&#x203A;i


chuyên ề

76.767UŀQ9İQ7K¾QKJLŴLWKLŠXYŚ½QKV½QJQKĸO¾PŲWQJX\ÆQOLŠXNLŘQWUÒF

những ý kiến phản ánh “ èn Led quá ắt”, KS Nguyễn Quốc Thống cho biết, “giá cao không phải là nhược iểm của èn Led mà nhược iểm của nó là giá không ồng nhất, có sự chênh lệch khá cao giữa các loại èn có ộ sáng chênh nhau”. Đề cập tới “ngôn ngữ riêng trong nghệ thuật chiếu sáng” mà các kiến trúc sư trẻ quan tâm ặt ra, TS KTS Trần Văn Thành cho biết, những gì ta nhìn thấy là sự phản xạ ánh sáng từ các ồ vật ược chiếu sáng. Chiếu sáng nhân tạo phải phục vụ cho kiến trúc, nội thất vì vậy mới nói rằng ánh sáng là nguyên liệu của kiến trúc. Một vấn ề mà mọi người quan tâm ặt ra là ã xuất hiện thực tế ược mô tả là

“ô nhiễm ánh sáng” ở một số công trình, tuyến phố công cộng. Vậy làm cách nào ể có thể hạn chế và ngăn chặn iều này? TS KTS Trần Văn Thành cho biết, hiện nay chưa có việc quản lý hoặc cấp phép ối với phương án chiếu sáng. Tại nhiều công trình, việc chiếu sáng cũng không có ịnh hướng thiết kế, chất liệu gì. Theo TS KTS Trần Văn Thành, ây là vấn ề nhà quản lý nên quan tâm. Khoảng 20 câu hỏi trực tiếp hoặc ược chuyển ến các diễn giả và phần lớn ã ược trả lời trong khung cảnh cúp iện, thiếu sáng, phải dùng dùng ánh sáng èn cầy, ánh sáng èn sạc.

Khi hội trường có iện trở lại, trời ã tối, khách tham dự vẫn vây quanh các diễn giả ể muốn nấn ná trao ổi thêm. Ai cũng ghi nhận việc tổ chức những hội thảo chuyên môn như vậy là rất cần thiết và mong có thêm nhiều hội thảo bổ ích nữa.

ĦQKWU´LYµSKħL+ŠWKŪQJĈÅQGR&DR7UŀQEŪWUÈ

KT&ĐS THÁNG 10.2019

29


chuyĂŞn áť

Nhᝯng lᝣi Ă­ch cᝧa chiáşżu sĂĄng táťą nhiĂŞn 7URQJPĹŚLNKĂ?QJJLDQWURQJPĂ?LWUĸŜQJVLQKKRÄşW KD\OžPYLĹ F½QKV½QJWĆ&#x160;QKLĂ&#x2020;QVĹ&#x2013;JLĂ&#x2019;SEÄşQFĂ? Ä&#x2C6;ĸşFFÄźPJL½FWKRÄźLP½LGĹ&#x17E;FKŤXQKÄžWĂ´QKV½QJWĆ&#x160; QKLĂ&#x2020;QFĂ?QKLĹ&#x161;XOĹźLĂ&#x2C6;FK PLĹ&#x17E;QSKĂ&#x2C6; Pž½QKV½QJQKÂżQ WÄşRNKĂ?QJWKĹ&#x153;FĂ?Ä&#x2C6;ĸşF BĂ&#x20AC;I '8<'Ä&#x17E;1*Äť1+7/.7 ò6

.KĂ&#x2020;QJJLDQWKR´QJó¸QJKÄĄQ

Ă nh sĂĄng táťą nhiĂŞn Ăłng vai trò quan tráť?ng, ảnh hĆ°áť&#x203A;ng láť&#x203A;n áşżn nháş­n thᝊc, cảm giĂĄc váť khĂ´ng gian. Máť&#x2122;t cÄ&#x192;n phòng sáť­ d᝼ng ĂĄnh sĂĄng táťą nhiĂŞn luĂ´n mang lấi cảm giĂĄc ráť&#x2122;ng rĂŁi vĂ thoĂĄng ĂŁng hĆĄn so váť&#x203A;i cÄ&#x192;n phòng tĆ°ĆĄng táťą cháť&#x2030; dĂšng èn iáť&#x2021;n áť&#x192; thắp sĂĄng. Trong tháťąc táşż, cĂł tháť&#x192; thẼy rẼt nhiáť u vÄ&#x192;n phòng hay nhĂ  áť&#x; cĂł cáť­a sáť&#x2022; láť&#x203A;n, vĂĄch kĂ­nh láť&#x203A;n, váť&#x203A;i m᝼c Ă­ch áť&#x192; cĂł tháť&#x192; tiáşżp nháş­n ĂĄnh sĂĄng mạt tráť?i máť&#x2122;t cĂĄch táť&#x2018;i a. Kiáşżn trĂşc hiáť&#x2021;n ấi thĆ°áť?ng cĂł khĂ´ng gian láť&#x203A;n hoạc cĂĄc khĂ´ng gian liĂŞn thĂ´ng, vĂ  rẼt chĂş tráť?ng khai thĂĄc ĂĄnh sĂĄng táťą nhiĂŞn áť&#x192; cho khĂ´ng gian cĂ ng thoĂĄng ĂŁng. 30

KT&Ä?S THĂ NG 10.2019


chuyên ề

KT&ĐS THÁNG 10.2019

31


chuyên ề

0µXVijFWUXQJWKŵFKġQ

Tất cả các loại èn – ánh sáng nhân tạo hiện nay chưa có phổ màu như ánh sáng mặt trời – là phổ cầu vồng 7 màu. Ánh sáng mặt trời là chuẩn và trung thực nhất. Màu sắc của toàn bộ không gian hay căn phòng nhìn sẽ sâu hơn, tự nhiên hơn và dịu mắt hơn khi ược chiếu sáng bởi ánh sáng mặt trời. Ngược lại, nếu như toàn bộ căn phòng chỉ sử dụng ánh sáng nhân tạo, mọi vật sẽ trở nên thiếu trung thực về màu, bị sai màu, ám màu… và mất i vẻ ẹp tự nhiên của mình. &XQJFĩSQKLŅXQěQJOģŧQJKġQ

Nhiều nghiên cứu ã chỉ ra rằng, những không gian ược tiếp xúc nhiều với ánh vào ban ngày sẽ có mức năng lượng dồi dào và ổn ịnh hơn vào cuối ngày. Bằng cách chiếu sáng không gian làm việc của bạn một cách tự nhiên, bạn có thể trở 32

KT&ĐS THÁNG 10.2019

về nhà mỗi ngày với nguồn năng lượng dồi dào và một thể trạng, tinh thần thoải mái. Và tất nhiên, khi thức dậy bởi ánh sáng mặt trời, bạn sẽ có cảm giác vui vẻ, sảng khoái và nhiều hưng phấn. Những không gian có chiếu sáng tự nhiên còn có thể ặt ược nhiều loại cây xanh, giúp cung cấp ôxy và tăng tính thẩm mỹ. .KÆQJNK¿WURQJOµQKKġQ

Đã bao giờ bạn bước vào một căn phòng và cảm thấy khó chịu bởi mùi hôi mốc chưa? Thiếu ánh sáng mặt trời là một trong những nguyên nhân chính dẫn ến tình trạng ẩm, nấm mốc và iều ó gây khó chịu mỗi khi bạn bước vào một căn phòng tối, ẩm thấp. Đương nhiên làm việc hay sinh hoạt trong những không gian này rất không tốt cho sức khỏe. Đơn giản chỉ với một vài chiếc cửa

sổ lớn hay những chiếc cửa sổ trần giúp hấp thu lượng ánh sáng cần thiết, căn phòng của bạn sẽ không bao giờ gặp tình trạng nấm mốc tạo ra những mùi và cảm giác khó chịu như vậy. 7LŃWNLŋPFKLSK¿KġQYµEħR YŋPÆLWUģšQJ

Kiến trúc hiện ại ang hướng tới “xanh”, Một trong những tiêu chí của kiến trúc xanh là tiết kiệm năng lượng, trong ó có năng lượng chiếu sáng. Việc sử dụng ánh sáng tự nhiên giúp tiết kiệm năng lượng cho công trình, và làm giảm chi phí vận hành công trình. Ở góc nhìn xa hơn, việc tiết kiệm năng lượng còn góp phần giảm khí thải ra môi trường và giảm mức tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên sử dụng cho sản xuất năng lượng iện (dầu mỏ, than á…), làm cho môi trường trong sạch hơn và giữ gìn trái ất thêm xanh.


phĂĄt triáť&#x192;n doanh nghiáť&#x2021;p

CĂĄc giải phĂĄp máť&#x203A;i cho khĂ´ng gian sáť&#x2018;ng hiáť&#x2021;n ấi +Ă&#x20AC;IHOHWKĸĜQJKLĹ XGDQKWLĹ&#x2DC;QJWUĂ&#x2020;QWKĹ&#x2DC;JLĹ´LYĹ&#x161;JLÄźL SK½SGĆ&#x160;½QYžQKžŸWKĂ?QJPLQKÄ&#x2C6;ĸşFWKžQKOĹ&#x2020;S WÄşLÄ&#x2021;Ć&#x201A;FQÄ°PÄ&#x2021;Ĺ&#x2DC;Q9LĹ W1DPYžRQÄ°P +Ă&#x20AC;IHOHÄ&#x2C6;Ă NKĂ?QJQJĆ&#x201E;QJSK½WWULĹ&#x153;QYžPŸUŲQJ9žR QJž\YĆ&#x201E;DTXD+Ă&#x20AC;IHOHÄ&#x2C6;Ă NKDLWUĸĜQJ VKRZURRPPĹ´LWÄşLVĹŞ1JX\Ĺ&#x17E;Q&Äś7KÄşFKNKXÄ&#x2C6;Ă? WKŤ6D/D473+&0YžFĂ?QJEĹŞF½FVÄźQSKĹ&#x201A;P WLĂ&#x2020;QWLĹ&#x2DC;QGžQKFKRF½FFKX\Ă&#x2020;QJLDQŲLWKÄžWYž[Âż\ GĆ&#x160;QJWÄşL9LĹ W1DP7URQJJĹ&#x20AC;QVÄźQSKĹ&#x201A;PÄ&#x2C6;ĸşFUD PĹ&#x2C6;WQĹŽLEĹ&#x2020;WFĂ?WKĹ&#x153;NĹ&#x153;Ä&#x2C6;Ĺ&#x2DC;Q Háť&#x2021; tháť&#x2018;ng ray háť&#x2122;p Matrix Box P tᝍ Ä?ᝊc váť&#x203A;i thiáşżt káşż cao cẼp, a dấng mĂ u sắc cĂšng khả nÄ&#x192;ng tĂ­ch hᝣp nhiáť u cĆĄ cháşż hoất áť&#x2122;ng nhĆ° nhẼn máť&#x; káşżt hᝣp giảm chẼn hay giảm chẼn vĂ  táťą Ăłng. Matrix Box P mang áşżn háť&#x2021; tháť&#x2018;ng ray trưᝣt tiĂŞn tiáşżn cĂšng thiáşżt káşż module vĂ  thĂ­ch hᝣp váť&#x203A;i nhiáť u ᝊng d᝼ng, giĂşp biáşżn áť&#x2022;i bẼt káťł khu váťąc nĂ o thĂ nh nĆĄi khiáşżn ngĆ°áť?i tiĂŞu dĂšng cảm thẼy thoải mĂĄi vĂ  tiáť&#x2021;n nghi ngay tᝊc thĂŹ, máť&#x; ra cĂĄc khả nÄ&#x192;ng thiáşżt káşż máť&#x203A;i cho khĂ´ng gian báşżp, phòng khĂĄch, vÄ&#x192;n phòng, phòng tắm, phòng thĂ­ nghiáť&#x2021;m vĂ  cáť­a hĂ ng. Ph᝼ kiáť&#x2021;n cáť­a trưᝣt Slido Design 80-M váť&#x203A;i háť&#x2021; tháť&#x2018;ng ray trưᝣt Ẋn, giĂşp tÄ&#x192;ng giĂĄ tráť&#x2039; thẊm máťš cho khĂ´ng gian nhĆ°ng vẍn ảm bảo hiáť&#x2021;u quả trong hoất áť&#x2122;ng nháť? cĂĄc cĆĄ cháşż tiĂŞn tiáşżn nhĆ° iáť u cháť&#x2030;nh hai chiáť u, giảm chẼn hai bĂŞn. Cáť­a trưᝣt chᝧ yáşżu ưᝣc sáť­ d᝼ng cho m᝼c Ă­ch thẊm máťš hoạc áť&#x; nhᝯng nĆĄi khĂ´ng tháť&#x192; lắp cáť­a báşąng bản láť thĂ´ng thĆ°áť?ng hay bản láť sĂ n. Váť&#x203A;i háť&#x2021; tháť&#x2018;ng Slido Design 80-M, viáť&#x2021;c hoấch áť&#x2039;nh khĂ´ng gian tráť&#x; nĂŞn dáť&#x2026; dĂ ng vĂ  hiáť&#x2021;u quả hĆĄn bao giáť? háşżt. KhĂła iáť&#x2021;n táť­ EL7900, ER5900 káşżt náť&#x2018;i ᝊng d᝼ng di áť&#x2122;ng vĂ  máť&#x; khĂła báşąng Bluetooth, chᝊc nÄ&#x192;ng tấo máş­t khẊu cĂł tháť?i hấn theo tháť?i gian tháťąc, cĂł tháť&#x192; thay áť&#x2022;i giᝯa hai cháşż áť&#x2122; khĂła táťą áť&#x2122;ng vĂ  thᝧ cĂ´ng. TĂ­ch hᝣp cảm biáşżn bĂĄo chĂĄy khi phĂĄt hiáť&#x2021;n nhiáť&#x2021;t áť&#x2122; 50 áť&#x2122; C â&#x20AC;&#x201C; 70 áť&#x2122; C thân khĂła sáş˝ kĂ­ch hoất váť trấng thĂĄi máť&#x;. Showroom máť&#x203A;i cĂł khĂ´ng gian hiáť&#x2021;n ấi váť&#x203A;i nÄ&#x192;m tầng trĆ°ng bĂ y cĂĄc thiáşżt báť&#x2039; báşżp chẼt lưᝣng châu Ă&#x201A;u, ph᝼ kiáť&#x2021;n lĆ°u trᝯ thĂ´ng

+Ă&#x2030;QKÄźQKNKDLWUĸĜQJVKRZURRP

minh dĂ nh cho báşżp vĂ  tᝧ ĂĄo, cĂĄc giải phĂĄp náť&#x2122;i thẼt thĂ´ng minh nhĆ° giĆ°áť?ng káşżt hᝣp sofa, giĆ°áť?ng káşżt hᝣp bĂ n lĂ m viáť&#x2021;c v.v. PhĂĄt biáť&#x192;u tấi sáťą kiáť&#x2021;n, Ă´ng Dominik Fruth â&#x20AC;&#x201C; Táť&#x2022;ng GiĂĄm Ä?áť&#x2018;c Häfele Viáť&#x2021;t Nam â&#x20AC;&#x201C; cho biáşżt: â&#x20AC;&#x153;Trong nhᝯng nÄ&#x192;m gần ây, Häfele luĂ´n dĂ nh sáťą quan tâm to láť&#x203A;n áť&#x2018;i váť&#x203A;i xu hĆ°áť&#x203A;ng Ă´ tháť&#x2039; hĂła vĂ  káťš thuáş­t sáť&#x2018; hĂła. Nhᝯng sản phẊm ra mắt lần nĂ y chĂ­nh lĂ  câu trả láť?i cᝧa chĂşng tĂ´i áť&#x2018;i váť&#x203A;i cĂĄc vẼn áť do hai xu hĆ°áť&#x203A;ng nĂ y ạt ra. Ä?Ăł lĂ , lĂ m tháşż nĂ o áť&#x192; táť&#x2018;i Ć°u hĂła khĂ´ng gian sáť&#x2018;ng ang ngĂ y cĂ ng báť&#x2039; thu háşšp dần tấi cĂĄc Ă´ tháť&#x2039; láť&#x203A;n. VĂ  lĂ m tháşż nĂ o áť&#x192; cĂĄc áť&#x201C; váş­t, náť&#x2122;i thẼt trong nhĂ  cĂł tháť&#x192; ưᝣc sáť­ d᝼ng tiáť&#x2021;n lᝣi vĂ  theo Ă˝ muáť&#x2018;n cᝧa ngĆ°áť?i dĂšng cháť&#x2030; váť&#x203A;i vĂ i thao tĂĄc trĂŞn mĂ n hĂŹnh cảm ᝊng. ChĂşng tĂ´i hy váť?ng váť&#x203A;i cĂĄc sản phẊm nĂ y, cĂĄc chuyĂŞn gia cĂł tháť&#x192; tĂŹm thẼy giải phĂĄp hᝯu hiáť&#x2021;u giĂşp háť? sĂĄng tấo nĂŞn nhᝯng sản phẊm náť&#x2122;i thẼt hiáť&#x2021;u quả, ĂĄp ᝊng ưᝣc nhu cầu cᝧa ngĆ°áť?i tiĂŞu dĂšng trong tháť?i ấi ngĂ y nay,â&#x20AC;? Ă´ng Dominik Fruth nĂłi. KhĂ´ng cháť&#x2030; ất tiĂŞu chuẊn chẼt lưᝣng uy tĂ­n cᝧa Ä?ᝊc, cĂĄc sản phẊm cao cẼp cᝧa Häfele còn ưᝣc phĂĄt triáť&#x192;n váť&#x203A;i triáşżt lĂ˝ â&#x20AC;&#x153;dáť&#x2026; dĂ ngâ&#x20AC;? vĂ  â&#x20AC;&#x153;cĂ´ng nÄ&#x192;ngâ&#x20AC;? áť&#x192; mang áşżn nhᝯng giải phĂĄp ĂĄng tin cáş­y cho cĂĄc chuyĂŞn gia lẍn ngĆ°áť?i tiĂŞu dĂšng. Sáť&#x; hᝯu cĂĄc giải phĂĄp tiĂŞn tiáşżn, dáť&#x2039;ch v᝼ giao hĂ ng vưᝣt tráť&#x2122;i cĂšng áť&#x2122;i ngĹŠ nhân viĂŞn táş­n tâm, Häfele Viáť&#x2021;t Nam káťł váť?ng sáş˝ tấo thĂŞm nhiáť u khĂ´ng gian sáť&#x2018;ng hiáť&#x2021;n ấi vĂ  táť&#x2018;i Ć°u cho ngĆ°áť?i Viáť&#x2021;t Nam trong tĆ°ĆĄng lai. %ĂŤ,9ĂŤÄť1++­)(/(91&81*&Ĩ3

.KĂ?DÄ&#x2C6;LĹ QWĆ&#x2020; (/ 3KĹžNLĹ QFĆ&#x2020;DWUĸşW6OLGR'HVLJQ0

+ŠWKŪQJUD\KŲS0DWUL[%R[3

:HEVLWHZZZKDIHOHFRPYQzZZZKDIHOHKRPHFRPYQ +RWOLQH PLĹ&#x17E;QFĸŴFSKĂ&#x2C6; 

KT&Ä?S THĂ NG 10.2019

33


chuyĂŞn áť

Ă´QKV½QJÄ&#x2C6;Ć&#x20AC;YžSKĂ&#x201C;KĹźSFKRNKĂ?QJJLDQEĂ&#x2020;QWURQJTXDEĆ&#x201A;FWĸŜQJKRD

Chiáşżu sĂĄng táťą nhiĂŞn Ă´QKV½QJOžPŲWSKĹ&#x20AC;QTXDQWUĹŚQJFĆ&#x20AC;DFĂ?QJWUĂ&#x2030;QKNLĹ&#x2DC;QWUĂ&#x2019;FĂ´QKV½QJOžPFKRFĂ?QJWUĂ&#x2030;QK FĂ?JL½WUŤFĂ?QJQÄ°QJVĆ&#x2020;GĹžQJOžPWÄ°QJJL½WUŤWKĹ&#x201A;PPĆ&#x2019;FKRFĂ?QJWUĂ&#x2030;QKFÄźQJRÄşLWKÄžWYž QŲLWKÄžW7UĸŴFNKLFĂ?FKLĹ&#x2DC;XV½QJQKÂżQWÄşRWKĂ&#x2030;FĂ?QJWUĂ&#x2030;QK|WKĹžKĸŸQJ}SKĹ&#x20AC;QOĹ´Q½QKV½QJ WĆ&#x160;QKLĂ&#x2020;Q½QKV½QJPĹ?WWUĹśL%Âż\JLĹśGĹ&#x201E;XFKLĹ&#x2DC;XV½QJQKÂżQWÄşRÄ&#x2C6;Ă SK½WWULĹ&#x153;QŸPĆ&#x201A;FÄ&#x2C6;ŲUÄžW FDRWKĂ&#x2030;Ä&#x2C6;DVĹŞFĂ?QJWUĂ&#x2030;QKYĹ&#x201E;QFĹ&#x20AC;QWĹ´L½QKV½QJWĆ&#x160;QKLĂ&#x2020;QYžNKĂ?QJWKĆ&#x201A;½QKV½QJQKÂżQWÄşR QžRFĂ?WKĹ&#x153;Ä&#x2C6;Ĺ&#x2019;SYžFĂ?FKÄžWOĸşQJEĹ&#x160;QJ½QKV½QJWĆ&#x160;QKLĂ&#x2020;Q %ĂŤ,9ĂŤÄť1+HĂ&#x20AC; THĂ&#x20AC;NH

Ă&#x153;QKV´QJWĹľQKL½QQJXĹ&#x2014;QWÂľLQJX\½QYĂ&#x2020;WÄąQ

HĂ ng ngĂ n nÄ&#x192;m trĆ°áť&#x203A;c, tᝍ tháť?i cáť&#x2022; ấi khi xây dáťąng cĂĄc cĂ´ng trĂŹnh kiáşżn trĂşc, con ngĆ°áť?i ĂŁ biáşżt khai thĂĄc, sáť­ d᝼ng ĂĄnh sĂĄng táťą nhiĂŞn cho cĂ´ng trĂŹnh. CĂ´ng trĂŹnh sáş˝ khĂ´ng cĂł giĂĄ tráť&#x2039; sáť­ d᝼ng cho cĂĄc hoất áť&#x2122;ng cᝧa con ngĆ°áť?i (áť&#x;, sinh hoất, lĂ m viáť&#x2021;câ&#x20AC;Ś) náşżu khĂ´ng cĂł ĂĄnh sĂĄng. Trong cĂ´ng trĂŹnh kiáşżn trĂşc, ĂĄnh sĂĄng táťą nhiĂŞn ưᝣc khai thĂĄc qua háť&#x2021; tháť&#x2018;ng cáť­a trĂŞn tĆ°áť?ng, mĂĄi; hoạc káşżt hᝣp cĂšng cĂĄc Ă´ thoĂĄng, Ă´ thĂ´ng giĂł. Theo tiĂŞu chuẊn Viáť&#x2021;t Nam, cĂ´ng trĂŹnh nhĂ  áť&#x; vĂ  cĂ´ng trĂŹnh cĂ´ng cáť&#x2122;ng bắt buáť&#x2122;c phải cĂł chiáşżu sĂĄng táťą nhiĂŞn, *LÄźLSK½S|OĹŚFV½QJ}EĹ&#x160;QJWĸŜQJKRDFKRFĂ?QJWUĂ&#x2030;QKÄ&#x2C6;Ĺ&#x153;KÄşQFKĹ&#x2DC;½QKV½QJWĆ&#x160;QKLĂ&#x2020;QYž½QKQĹ&#x2C6;QJFKĂ?L JĹ&#x2C6;W &Ă?QJWUĂ&#x2030;QK7UĸŜQJÄ&#x2021;ÄşLKĹŚF6ĸSKÄşP+XĹ&#x2DC;73+XĹ&#x2DC;

34

KT&Ä?S THĂ NG 10.2019


chuyĂŞn áť

6Ć&#x160;ELĹ&#x2DC;QÄźRNĆ&#x152;GLĹ XFĆ&#x20AC;D½QKV½QJWĆ&#x160;QKLĂ&#x2020;QWURQJNKĂ?QJJLDQNLĹ&#x2DC;QWUĂ&#x2019;F &Ă?QJWUĂ&#x2030;QK%ÄźRWžQJÄ&#x2021;LĂ&#x2020;XNKĹ&#x2C6;F&KÄ°PÄ&#x2021;ž1Ĺ&#x17D;QJ Ă´QKV½QJWĆ&#x160;QKLĂ&#x2020;QFĂ?WKĹ&#x153;JÂż\Kĸ KÄşLWĹ´LQKĆ&#x2C6;QJYĹ&#x2020;WGĹžQJWURQJQŲLWKÄžWFĂ?QJWUĂ&#x2030;QK&ĹžWKĹ&#x153;ŸÄ&#x2C6;Âż\½QKV½QJWĆ&#x160;QKLĂ&#x2020;QFKLĹ&#x2DC;XOÂżXQJž\FĂ?WKĹ&#x153;OžPEÄşFPžXPĹśFKĆ&#x2C6;WUĂ&#x2020;QV½FKYžFĂ?WKĹ&#x153;OžPJLÄźP FKÄžWOĸşQJFĆ&#x20AC;DJLÄž\V½FK

ưᝣc phân chia thĂ nh cĂĄc nhĂłm giải phĂĄp: Chiáşżu sĂĄng trĂŞn, chiáşżu sĂĄng bĂŞn vĂ  chiáşżu sĂĄng háť&#x2014;n hᝣp (cả trĂŞn vĂ  bĂŞn). Ă nh sĂĄng táťą nhiĂŞn cho chẼt lưᝣng cao nhẼt, táť&#x2018;t nhẼt, hĆĄn tẼt cả cĂĄc loấi ĂĄnh sĂĄng nhân tấo mĂ  sau nĂ y con ngĆ°áť?i sĂĄng tấo, phĂĄt minh ra. Ă nh sĂĄng táťą nhiĂŞn tấo tâm lĂ˝ thoải mĂĄi, dáť&#x2026; cháť&#x2039;u cho con ngĆ°áť?i, cho nÄ&#x192;ng suẼt, hiáť&#x2021;u quả lao áť&#x2122;ng cao. Ă nh sĂĄng táťą nhiĂŞn - tᝊc nguáť&#x201C;n sĂĄng tᝍ mạt tráť?i còn cĂł Ă˝ nghÄŠa láť&#x203A;n trong viáť&#x2021;c táť&#x201C;n tấi vĂ  phĂĄt triáť&#x192;n sáťą sáť&#x2018;ng trong mĂ´i trĆ°áť?ng thiĂŞn nhiĂŞn, cĹŠng liĂŞn quan chạt cháş˝ táť&#x203A;i sáťą sáť&#x2018;ng cᝧa con ngĆ°áť?i. TrĆ°áť&#x203A;c khi cĂł váş­t liáť&#x2021;u kĂ­nh vĂ  cĂĄc loấi váş­t liáť&#x2021;u trong suáť&#x2018;t khĂĄc, viáť&#x2021;c Ăłn ĂĄnh sĂĄng táťą nhiĂŞn vĂ o cĂ´ng trĂŹnh kiáşżn trĂşc hoạc lĂ  áť&#x192; táťą do qua nhᝯng khoảng ráť&#x2014;ng, khoảng tráť&#x2018;ng, háť?Ä&#x192;c báť&#x2039; ph᝼ thuáť&#x2122;c vĂ o cĂĄc káşżt cẼu bao che Ăłng máť&#x; - lĂ  cĂĄc loấi cáť­a. Ä?iáť u Ăł áť&#x201C;ng nghÄŠa váť&#x203A;i viáť&#x2021;c khai thĂĄc ĂĄnh sĂĄng táťą nhiĂŞn sáş˝ báť&#x2039; áť&#x2122;ng báť&#x;i cĂĄc yáşżu táť&#x2018; khĂĄc tĂĄc áť&#x2122;ng (mĆ°a, giĂł, b᝼i, nhiáť&#x2021;t áť&#x2122;â&#x20AC;Ś). Khi Ăłng cáť­a áť&#x192; ngÄ&#x192;n giĂł, cháť&#x2018;ng lấnhâ&#x20AC;Ś thĂŹ cĹŠng áť&#x201C;ng nghÄŠa váť&#x203A;i viáť&#x2021;c ngÄ&#x192;n ĂĄnh sĂĄng vĂ o trong cĂ´ng trĂŹnh. Váş­t liáť&#x2021;u kĂ­nh ra áť?i ĂŁ lĂ m thay áť&#x2022;i nhĆ° máť&#x2122;t cuáť&#x2122;c cĂĄch mấng trong kiáşżn trĂşc. Váť&#x203A;i ạc tĂ­nh cĆĄ lĂ˝ báť n vᝯng trĆ°áť&#x203A;c máť?i iáť u kiáť&#x2021;n táťą nhiĂŞn (mĆ°a, nắng), kĂ­n ạc báť mạt nhĆ°ng lấi trong suáť&#x2018;t cho phĂŠp ĂĄnh sĂĄng i qua, kĂ­nh lĂ m cho viáť&#x2021;c Ăłn ĂĄnh sĂĄng vĂ o cĂ´ng trĂŹnh tráť&#x; nĂŞn chᝧ áť&#x2122;ng vĂ  dáť&#x2026; dĂ ng hĆĄn, hiáť&#x2021;u quả hĆĄn vĂ  cĹŠng an toĂ n hĆĄn cho mĂ´i trĆ°áť?ng sinh sáť&#x2018;ng cᝧa con ngĆ°áť?i trong cĂ´ng trĂŹnh.

+LĹ&#x2039;XTXħ

Hiáť&#x2021;u quả ĂĄnh sĂĄng táťą nhiĂŞn mang lấi lĂ rẼt nhiáť u vĂ  cĂł tháť&#x192; thẼy rẼt rĂľ rĂ ng. Ă nh sĂĄng táťą nhiĂŞn chiáşżu sĂĄng cho trĂĄi Ẽt, cho mĂ´i trĆ°áť?ng, cho con ngĆ°áť?i vĂ  nhᝯng cĂ´ng trĂŹnh kiáşżn trĂşc. NhĆ° trĂŞn ĂŁ nĂłi, ĂĄnh sĂĄng táťą nhiĂŞn cho chẼt lưᝣng táť&#x2018;t nhẼt mĂ  khĂ´ng ĂĄnh sĂĄng nhân tấo nĂ o sĂĄnh náť&#x2022;i. Tháť?i gian ĂĄnh sĂĄng táťą nhiĂŞn chiáşżu trĂŞn báť mạt trĂĄi Ẽt cĹŠng lĂ  chu káťł váş­n áť&#x2122;ng ngĂ y â&#x20AC;&#x201C; ĂŞm cᝧa trĂĄi Ẽt, cᝧa vĹŠ tr᝼; phĂš hᝣp váť&#x203A;i chu káťł hoất áť&#x2122;ng â&#x20AC;&#x201C; ngĆ°ng ngháť&#x2030; cᝧa con ngĆ°áť?i váť cả mạt sinh háť?c vĂ  xĂŁ háť&#x2122;i. Trong máť&#x2018;i tĆ°ĆĄng quan váť&#x203A;i cĂ´ng trĂŹnh kiáşżn trĂşc, ĂĄnh sĂĄng táťą nhiĂŞn vᝍa Ăłng vai trò cĂ´ng nÄ&#x192;ng quan tráť?ng, vĂ  cĹŠng lĂ  máť&#x2122;t phần cẼu thĂ nh ngháť&#x2021; thuáş­t kiáşżn trĂşc. Ă nh sĂĄng táťą nhiĂŞn lĂ m náť&#x2022;i rĂľ hĂŹnh kháť&#x2018;i, Ć°áť?ng nĂŠt kiáşżn trĂşc, tấo chiáť u sâu cho khĂ´ng gian, diáť&#x2026;n tả vĂ  khắc háť?a

chẼt cảm váş­t liáť&#x2021;uâ&#x20AC;Ś; lĂ m nĂŞn nhᝯng giĂĄ tráť&#x2039; thẊm máťš vĂ  xĂşc cảm cho con ngĆ°áť?i trĆ°áť&#x203A;c cĂ´ng trĂŹnh kiáşżn trĂşc. Ă nh sĂĄng táťą nhiĂŞn cho cảm giĂĄc trong sấch, thanh khiáşżt, nháşš nhĂ ng, thĂĄnh thiáť&#x2021;n. Ă nh sĂĄng táťą nhiĂŞn biáşżn áť&#x2022;i theo giáť?, theo ngĂ y, theo mĂša, theo tháť?i tiáşżtâ&#x20AC;Ś tấo nĂŞn nhᝯng trấng thĂĄi, sắc thĂĄi khĂĄc nhau, vĂ´ cĂšng phong phĂş vĂ  a dấng, cho nhᝯng hĂŹnh ảnh áşšp cᝧa cĂ´ng trĂŹnh kiáşżn trĂşc vĂ  giao hòa cĂšng khĂ´ng gian kiáşżn trĂşc. Hiáť&#x2021;u quả láť&#x203A;n nhẼt cᝧa ĂĄnh sĂĄng táťą nhiĂŞn áť&#x2018;i váť&#x203A;i cĂ´ng trĂŹnh kiáşżn trĂşc chĂ­nh lĂ  sáťąâ&#x20AC;Ś miáť&#x2026;n phĂ­, báť&#x;i nguáť&#x201C;n ĂĄnh sĂĄng mạt tráť?i lĂ  vĂ´ hấn. BĂŞn cấnh Ăł, viáť&#x2021;c ầu tĆ° xây dáťąng cĂ´ng trĂŹnh khĂ´ng mẼt nhiáť u chi phĂ­ ầu tĆ° cho hấ tầng káťš thuáş­t cᝧa háť&#x2021; tháť&#x2018;ng chiáşżu sĂĄng liĂŞn quan nhĆ° chiáşżu sĂĄng nhân tấo. TẼt nhiĂŞn áť&#x192; khai thĂĄc ĂĄnh sĂĄng táťą nhiĂŞn hiáť&#x2021;u quả thĂŹ cần thiáşżt phải

&Ć&#x2020;DV½QJWUĂ&#x2020;QP½L PŲWJLÄźLSK½SFKLĹ&#x2DC;X V½QJWĆ&#x160;QKLĂ&#x2020;QSKĂ&#x201C; KĹźSYĹ´LF½FFĂ?QJ WUĂ&#x2030;QKWUĸQJEž\GRF½F GLĹ QWĸŜQJOžQKĆ&#x2C6;QJ QÄśLWUĸQJEž\NKĂ?QJ WKĹ&#x153;NKDLWK½F½QK V½QJ &Ă?QJWUĂ&#x2030;QK1Kž WUĸQJEž\GLWĂ&#x2C6;FK0Ć&#x2019; 6ÄśQz7K½QKÄ&#x2C6;ŤD0Ć&#x2019; 6ÄśQ4XÄźQJ1DP

KT&Ä?S THĂ NG 10.2019

35


chuyĂŞn áť

.Ă&#x2C6;QKPŲWORÄşLYĹ&#x2020;WOLĹ XKLĹ QÄ&#x2C6;ÄşLKĹ°WUĹźÄ&#x2C6;Ĺ&#x2C6;FOĆ&#x160;FFKRYLĹ FNKDLWK½F½QKV½QJWĆ&#x160;QKLĂ&#x2020;Q FĂ?QJWUĂ&#x2030;QKQKžŸ JLDÄ&#x2C6;Ă&#x2030;QK+ž1ŲL

ầu tĆ° nghiĂŞn cᝊu sâu cho khâu thiáşżt káşż; liĂŞn quan áşżn cĂĄc giải phĂĄp kiáşżn trĂşc vĂ váş­t liáť&#x2021;u. Trong báť&#x2018;i cảnh ĂĄng bĂĄo áť&#x2122;ng váť mĂ´i trĆ°áť?ng toĂ n cầu nhĆ° hiáť&#x2021;n nay, thĂŹ viáť&#x2021;c khai thĂĄc, táş­n d᝼ng ĂĄnh sĂĄng táťą nhiĂŞn cĹŠng cĂł nghÄŠa lĂ  tiáşżt kiáť&#x2021;m nÄ&#x192;ng lưᝣng iáť&#x2021;n dĂšng cho chiáşżu sĂĄng nhân tấo, cĹŠng lĂ  tiáşżt kiáť&#x2021;m nhiĂŞn liáť&#x2021;u vĂ  giᝯ gĂŹn trĂĄi Ẽt trĆ°áť&#x203A;c sáťą phĂĄ hᝧy ang ngĂ y cĂ ng gia tÄ&#x192;ng. Hiáť&#x2021;n nay, trong nhiáť u báť&#x2122; tiĂŞu chuẊn Kiáşżn trĂşc xanh, Kiáşżn trĂşc sinh thĂĄi; chiáşżu sĂĄng táťą nhiĂŞn lĂ  máť&#x2122;t phần quan tráť?ng khĂ´ng tháť&#x192; thiáşżu. 9ÂľwKÄąXTXħ

Viáť&#x2021;c Ăłn ĂĄnh sĂĄng táťą nhiĂŞn lĂ cần thiáşżt vĂ  dĂš rẼt hiáť&#x2021;u quả thĂŹ thĂŹ tháťąc táşż vẍn cĂłâ&#x20AC;Ś nhᝯng háş­u quả tiĂŞu cáťąc. Ă nh sĂĄng táťą nhiĂŞn khĂ´ng cĂł láť&#x2014;i. Láť&#x2014;i nĂ y lĂ  áť&#x; con ngĆ°áť?i, trong cả viáť&#x2021;c thiáşżt káşż, xây dáťąng vĂ  sáť­ d᝼ng, váş­n hĂ nh cĂ´ng trĂŹnh. Ă nh sĂĄng táťą nhiĂŞn, hay ĂĄnh sĂĄng tráť?i lĂ  máť&#x2122;t nguáť&#x201C;n sĂĄng ạc biáť&#x2021;t, mĂ  con ngĆ°áť?i khĂ´ng tháť&#x192; iáť u cháť&#x2030;nh ưᝣc áť&#x; nguáť&#x201C;n sĂĄng, mĂ  cháť&#x2030; cĂł tháť&#x192; Ăłn nháş­n vĂ  iáť u cháť&#x2030;nh náşżu cĂł - áť&#x; nĆĄi tiáşżp nháş­n ĂĄnh sĂĄng. Ä?Ăł lĂ  máť&#x2122;t trong nhᝯng ạc iáť&#x192;m cĆĄ bản vĂ  cĹŠng lĂ  nguyĂŞn nhân cᝧa máť&#x2122;t sáť&#x2018; háş­u quả tiĂŞu cáťąc. Ä?a phần Ăł lĂ  viáť&#x2021;c tiáşżp nháş­n ĂĄnh sĂĄng khĂ´ng Ăşng, khĂ´ng tĆ°ĆĄng thĂ­ch váť&#x203A;i mĂ´i trĆ°áť?ng hoất áť&#x2122;ng con ngĆ°áť?i trong cĂ´ng trĂŹnh kiáşżn trĂşc. CĂł ĂĄnh sĂĄng táťą nhiĂŞn cho máť&#x2014;i khĂ´ng gian, váť cĆĄ bản lĂ  táť&#x2018;t, nhĆ°ng náşżu thiáşżu vĂ  thᝍa sĂĄng thĂŹ lấi lĂ  iáť u bẼt tiáť&#x2021;n. SĂĄng quĂĄ cĂł tháť&#x192; gây chĂłi gắt, ảnh hĆ°áť&#x;ng 36

KT&Ä?S THĂ NG 10.2019

táť&#x203A;i hoất áť&#x2122;ng sinh hoất vĂ lĂ m viáť&#x2021;c, gây táť&#x2022;n hấi cho sᝊc kháť?e. Viáť&#x2021;c máť&#x; ráť&#x2122;ng káşżt cẼu bao che ạc kĂ­n, sáť­ d᝼ng nhiáť u kĂ­nh trong suáť&#x2018;t áť&#x192; Ăłn ĂĄnh sĂĄng táťą nhiĂŞn cĹŠng áť&#x201C;ng nghÄŠa váť&#x203A;i viáť&#x2021;c cĂł tháť&#x192; Ăłn ĂĄnh nắng nĂłng vĂ o trong nhĂ , hay lĂŞn báť mạt kĂ­nh - tấo nĂŞn hiáť&#x2021;u ᝊng láť&#x201C;ng kĂ­nh, lĂ m tÄ&#x192;ng nhiáť&#x2021;t áť&#x2122; mĂ´i trĆ°áť?ng trong cĂ´ng trĂŹnh kiáşżn trĂşc. Ă nh sĂĄng vĂ  ĂĄnh nắng náşżu chiáşżu sâu vĂ o trong náť&#x2122;i thẼt lâu dĂ i cĂł tháť&#x192; ảnh hĆ°áť&#x;ng, gây hĆ° hấi máť&#x2122;t sáť&#x2018; loấi váş­t liáť&#x2021;u, cĂĄc áť&#x201C; ấc náť&#x2122;i thẼt. CĹŠng cĂł trĆ°áť?ng hᝣp,

khĂ´ng gian ưᝣc thiáşżt káşż quĂĄ ph᝼ thuáť&#x2122;c vĂ o ĂĄnh sĂĄng táťą nhiĂŞn, mĂ  trong iáť u kiáť&#x2021;n khĂ´ng táť&#x2018;t váť tháť?i tiáşżt, ĂĄnh sĂĄng táťą nhiĂŞn yáşżu, thĂ nh ra khu váťąc Ăł lấi thiáşżu sĂĄng. Hoạc trong máť&#x2122;t sáť&#x2018; trĆ°áť?ng hᝣp ạc biáť&#x2021;t, viáť&#x2021;c khai thĂĄc ĂĄnh sĂĄng táťą nhiĂŞn gây háş­u quả xẼu trong máť&#x2122;t sáť&#x2018; tháť?i iáť&#x192;m; nhĆ° viáť&#x2021;c ĂĄnh sĂĄng phản quang thĂ´ng qua báť mạt váş­t liáť&#x2021;u nháşľn bĂłng, phản chiáşżu táť&#x203A;i nhᝯng cháť&#x2014; khĂ´ng cần thiáşżt gây ảnh hĆ°áť&#x;ng khĂ´ng táť&#x2018;t cho sinh hoất vĂ  thẊm máťš. Khi khĂ´ng tháť&#x192; iáť u cháť&#x2030;nh ưᝣc nguáť&#x201C;n sĂĄng, thĂŹ cháť&#x2030; cĂł tháť&#x192; iáť u cháť&#x2030;nh áť&#x; nĆĄi tiáşżp nháş­n ĂĄnh sĂĄng. Ä?áť&#x192; chiáşżu sĂĄng táťą nhiĂŞn hiáť&#x2021;u quả vĂ  trĂĄnh nhᝯng tiĂŞu cáťąc tᝍ nguáť&#x201C;n sĂĄng táťą nhiĂŞn thĂŹ yáşżu táť&#x2018; nĂ y phải ưᝣc chĂş tráť?ng trong thiáşżt káşż, xây dáťąng cĹŠng nhĆ° sáť­ d᝼ng, váş­n hĂ nh cĂ´ng trĂŹnh. Trong máť&#x2014;i khĂ´ng gian cĂł tĂ­nh chẼt sáť­ d᝼ng khĂĄc nhau, hay trong tᝍng tháť?i iáť&#x192;m, cần nguáť&#x201C;n sĂĄng cĂł cĆ°áť?ng áť&#x2122; khĂĄc nhau; vĂŹ váş­y cần cĂł nhᝯng giải phĂĄp áť&#x192; iáť u tiáşżt ĂĄnh sĂĄng, â&#x20AC;&#x153;láť?c sĂĄngâ&#x20AC;? sao cho phĂš hᝣp. Ä?Ăł lĂ  nhᝯng káşżt cẼu linh hoất áť&#x192; chắn sĂĄng, lĂ  nhᝯng háť&#x2021; lam, tĆ°áť?ng hoa, mĂ nh rèm, cây xanhâ&#x20AC;Ś; cĹŠng cĂł tháť&#x192; dĂšng váş­t liáť&#x2021;u cĂšng mĂ u sắc cho phĂš hᝣp. Khi Ăł, nguáť&#x201C;n sĂĄng táťą nhiĂŞn sáş˝ em lấi hiáť&#x2021;u quả vĂ  hấn cháşż táť&#x2018;i a nhᝯng háş­u quả tiĂŞu cáťąc.

&KLĹ&#x2DC;XV½QJWĆ&#x160;QKLĂ&#x2020;QYžWKLĹ&#x2DC;WNĹ&#x2DC;FĆ&#x20AC;DwWKLĂ&#x2020;QQKLĂ&#x2020;Q Ä&#x2021;ŲQJ+X\Ĺ&#x161;Q.KĂ?QJ1JÄ´+žQK6ÄśQÄ&#x2021;ž1Ĺ&#x17D;QJ 6Ć&#x160;KX\Ĺ&#x161;QEĂ&#x2C6;Ä&#x2C6;ĸşFWÄşREŸL½QKV½QJWĆ&#x160;QKLĂ&#x2020;QWURQJOĂ&#x17D;QJWK½S&KÄ°PŸ7K½QKÄ&#x2C6;ŤD0Ć&#x2019;6ÄśQ 4XÄźQJ1DP


chuyĂŞn áť

1KLĹ&#x161;XQKžPĹ´LKLĹ QQD\EĹ&#x2C6;WÄ&#x2C6;Ĺ&#x20AC;XSKĹŽELĹ&#x2DC;QNLĹ&#x153;XWKLĹ&#x2DC;WNĹ&#x2DC;FKLĹ&#x2DC;XV½QJFĹ&#x20AC;XWKDQJEĹ&#x160;QJÄ&#x2C6;Ă&#x2026;QJĹ&#x20AC;QPĹ?WEĹ&#x2020;FJLĂ&#x2019;SÄ&#x2C6;LOÄşLDQWRžQKLĹ XTXÄź%Ă&#x2020;QFÄşQKÄ&#x2C6;Ă?GĂ&#x201C;QJ QKLĹ&#x161;XÄ&#x2C6;Ă&#x2026;Q½QKV½QJYžQJÄ&#x2C6;Ă&#x2026;QKĹ&#x2C6;WÄ&#x2C6;Ă&#x2026;QKĹŞFÂżPwVĹ&#x2013;NK½WKÂżQPĹ&#x2020;WÄžPFĂ&#x2019;QJQKĸQJFĂ?WKĹ&#x153;WKLĹ&#x2DC;XV½QJFKRQKXFĹ&#x20AC;XÄ&#x2C6;ĹŚFV½FKKD\OžPYLĹ F

Ä?ạt èn Ăşng, ᝧ

&KĹ&#x2018;QóŸQVDRFKR|ĂłĹ&#x2014;QJ WKDQKĂłĹ&#x2014;QJWKĹŤ}

7URQJWKLĹ&#x2DC;WNĹ&#x2DC;Yž[Âż\GĆ&#x160;QJQKžŸ NKÂżXFKĹŚQÄ&#x2C6;Ă&#x2026;QEĹŞWUĂ&#x2C6;Ä&#x2C6;Ă&#x2026;QzQĂ?L QĂ?PQDWKHRJLĹ´LWKĹźWKĹ&#x20AC;\OžÄ&#x2C6;Ĺ?W Ä&#x2C6;Ă&#x2026;QKD\[XÄžWKLĹ QŸJLDLÄ&#x2C6;RÄşQ JĹ&#x20AC;QKRžQWKLĹ Q[RQJQKžYžGR Ä&#x2C6;Ă?GĹ&#x17E;OžPQKLĹ&#x161;XQJĸŜLFKĆ&#x20AC;TXDQ FKRUĹ&#x160;QJNKĂ?QJFĂ?JĂ&#x2030;TXDQWUĹŚQJ PžSKÄźLOROĹ&#x2C6;QJWĆ&#x201E;Ä&#x2C6;Ĺ&#x20AC;XQKĸKĹ  WKĹŞQJNĹ&#x2DC;WFÄžXNLĹ&#x153;XG½QJQKžKD\ F½FYÄžQÄ&#x2C6;Ĺ&#x161;QŲLWKÄžW

NhĂ cĂł áşšp hay khĂ´ng (thĆ°áť?ng vĂ o ban ĂŞm) a phần náşąm áť&#x; cĂĄch thᝊc báť&#x2018; trĂ­ chiáşżu sĂĄng. Trong ngháť hay gáť?i lĂ  ạt èn, i èn, tháťąc chẼt lĂ  dĂšng ĂĄnh sĂĄng káşżt náť&#x2018;i khĂ´ng gian, tấo hĂŹnh ảnh tĂ­ch cáťąc, giĂşp tâm lĂ˝ thoải mĂĄi, sinh hoất thuáş­n tiáť&#x2021;n. XĂŁ háť&#x2122;i cĂ ng vÄ&#x192;n minh thĂŹ cĂĄch chiáşżu sĂĄng cĂ ng cần tinh táşż, áşšp áş˝ hĆĄn. NhĆ°ng cĹŠng chĂ­nh vĂŹ â&#x20AC;&#x153; báť náť&#x2022;iâ&#x20AC;? váť mạt hiáť&#x2021;u quả kinh doanh, ngháť&#x2021; thuáş­t vĂ  tấo Ẽn tưᝣng nhĆ° tháşż, nĂŞn viáť&#x2021;c báť&#x2018; trĂ­ chiáşżu sĂĄng cĂł bĂ i bản vĂ  sĂĄng tấo, mang tĂ­nh ngháť&#x2021; thuáş­t lấi hay báť&#x2039; máť&#x2122;t sáť&#x2018; gia chᝧ hiáť&#x192;u sai lĂ  bĂ y váş˝, lĂ  khĂ´ng cần thiáşżt hoạc khĂ´ng kinh táşż. VĂ  tᝍ Ăł khĂ´ng Ă­t ngĂ´i nhĂ  ĂŁ báť? qua phần thiáşżt káşż chiáşżu sĂĄng, hay chĂ­ Ă­t lĂ  cháť?n èn cho Ăşng cho ᝧ, mĂ  giao phĂł viáť&#x2021;c nĂ y cho nhĂ  thầu xây dáťąng, tháş­m chĂ­ lĂ  â&#x20AC;ŚmẼy anh thᝣ iáť&#x2021;n ĆĄn thuần, khiáşżn kiáşżn trĂşc sĆ° vĂ  nhĂ  thiáşżt káşż náť&#x2122;i thẼt lắm lĂşc phải than tráť?i vĂŹ phần chiáşżu sĂĄng tầm thĆ°áť?ng vĂ  sai láť&#x2021;ch ĂŁ lĂ m háť?ng phần nĂ o cĂĄc Ă˝ áť&#x201C; kiáşżn trĂşc vĂ  táť&#x2022; chᝊc khĂ´ng gian. Do váş­y, láť?i khuyĂŞn lĂ  náşżu chĆ°a ᝧ áť&#x192; cĂł tháť&#x192; tĂŹm kiáşżm áť&#x2122;i ngĹŠ thiáşżt káşż

BĂ&#x20AC;I KS LĂ&#x160; QUANG TRĂ&#x201A;NÄť1+75ĢŠ1*Ă&#x161;1

T

háťąc ra, â&#x20AC;&#x153; ạt ènâ&#x20AC;? cháť&#x2030; nhĆ° phần ngáť?n cᝧa toĂ n báť&#x2122; háť&#x2021; tháť&#x2018;ng tᝍ gáť&#x2018;c ráť&#x2026; lĂ  káťš thuáş­t iáť&#x2021;n, cĂł quan háť&#x2021; chạt cháş˝ váť&#x203A;i khĂ´ng gian kiáşżn trĂşc vĂ  báť&#x2122; khung háť&#x2021; tháť&#x2018;ng káşżt cẼu, tᝍ lĂşc tĂ­nh toĂĄn phần thĂ´, cho áşżn xây dáťąng hoĂ n thiáť&#x2021;n. Ä?ạt èn sao cho Ăşng, ᝧ cần ưᝣc ngĆ°áť?i liĂŞn quan áşżn viáť&#x2021;c xây nhĂ  hiáť&#x192;u vĂ  tháťąc hiáť&#x2021;n tĆ°ĆĄng ᝊng váť&#x203A;i quĂĄ trĂŹnh thiáşżt káşż vĂ  táť&#x2022; chᝊc thi cĂ´ng.

ĂĄnh sĂĄng chuyĂŞn nghiáť&#x2021;p, thĂŹ Ă­t ra chᝧ ầu tĆ° cĹŠng cần hiáť&#x192;u giai oấn cháť?n èn cho nhĂ khĂ´ng nĂŞn náşąm áť&#x; phần hoĂ n thiáť&#x2021;n sau cĂšng, mĂ  phải quan tâm tᝍ phần thiáşżt káşż triáť&#x192;n khai káťš thuáş­t cĹŠng nhĆ° lĂşc xây thĂ´ áť&#x192; trĂĄnh phải cháť&#x2030;nh sáť­a khi vĂ o tĂŹnh huáť&#x2018;ng ĂŁ ráť&#x201C;i. CĂĄc vẼn áť hay gạp khi cháť?n èn thĆ°áť?ng lĂ  ĂĄnh sĂĄng, mĂ u sắc vĂ  chẼt liáť&#x2021;u. Giải phĂĄp pháť&#x2022; biáşżn lĂ  dĂšng èn chĂšm, èn thả, èn láť&#x201C;ngâ&#x20AC;Ś áť&#x; vĂšng trung tâm cÄ&#x192;n phòng, vĂ  dĂšng èn hắt, èn giĂĄn tiáşżp áť&#x; cĂĄc vĂšng chung quanh. NhĆ°ng tháťąc táşż cĂĄc cÄ&#x192;n phòng (vĂ­ d᝼ báşżp, phòng ngᝧ) khĂ´ng nhĂ  nĂ o giáť&#x2018;ng nhĂ  nĂ o vĂ  cĹŠng cháşłng háť báť&#x2018; trĂ­ váş­t d᝼ng sinh hoất áť&#x; giᝯa hay dĂ n áť u chung quanh giáť&#x2018;ng nhau. Do khĂ´ng gian tháşż nĂ o thĂŹ ĂĄnh sĂĄng tháşż Ẽy, nĂŞn phải cÄ&#x192;n cᝊ háť&#x2021; tháť&#x2018;ng váş­t d᝼ng trong quan háť&#x2021; ba chiáť u cᝧa khĂ´ng gian vĂ  â&#x20AC;&#x153;káť&#x2039;ch bản sáť­ d᝼ngâ&#x20AC;? mĂ  tĂ­nh toĂĄn ĂĄnh sĂĄng. VĂ­ d᝼ máť&#x2122;t gian báşżp cĂł bĂ n Ä&#x192;n bĂŞn cấnh thĂŹ chắc chắn phải cĂł èn chuyĂŞn d᝼ng cho bĂ n Ä&#x192;n, èn chiáşżu sĂĄng cho cả phòng (khi chĆ°a báş­t èn bĂ n Ä&#x192;n) vĂ  èn cho khu váťąc báşżp. Còn i vĂ o c᝼ tháť&#x192; háť&#x2021; tháť&#x2018;ng tᝧ báşżp, tᝧ lấnh, quầy bar, báť&#x201C;n ráť­aâ&#x20AC;ŚthĂŹ cháť&#x2014; nĂ o cĂł ạc thĂš cháť&#x2014; KT&Ä?S THĂ NG 10.2019

37


chuyĂŞn áť

&Ĺ&#x20AC;QSKĹŞLKĹźSWĹŞWJLĆ&#x2C6;DEĹŞWUĂ&#x2C6;FĆ&#x2020;DOÄž\V½QJEDQQJž\YžEĹŞWUĂ&#x2C6;Ä&#x2C6;Ă&#x2026;QFKLĹ&#x2DC;XV½QJEDQÄ&#x2C6;Ă&#x2020;P

Ăł, mĂ náşżu chĆ°a cĂł thiáşżt káşż c᝼ tháť&#x192; cᝧa háť&#x2021; tᝧ káť&#x2021; báşżp cĂšng trang thiáşżt báť&#x2039; thĂŹ chĆ°a tháť&#x192; i dây iáť&#x2021;n cho ầu ra cᝧa èn ưᝣc. KhĂĄi niáť&#x2021;m â&#x20AC;&#x153; áť&#x201C;ng thanh áť&#x201C;ng thᝧâ&#x20AC;? nhĆ° dân gian hay nĂłi tháťąc chẼt chĂ­nh lĂ  tĂŹm sáťą tĆ°ĆĄng ᝊng, tĆ°ĆĄng thĂ­ch, tĆ°ĆĄng quan. Kiáť&#x192;u báşżp cáť&#x2022; iáť&#x192;n gáť&#x2014; sáş­m mĂ u gáť? cháť&#x2030; nhiáť u thĂŹ cĂĄch dĂšng ĂĄnh sĂĄng sáş˝ khĂĄc váť&#x203A;i dấng báşżp hiáť&#x2021;n ấi báť mạt lĂĄng bĂłng hĂŹnh kháť&#x2018;i vuĂ´ng vᝊc. Cháť?n chiáşżu sĂĄng Ăşng cho tᝍng phong cĂĄch khĂĄc nhau sáş˝ dẍn áşżn kháť&#x2018;i lưᝣng èn khĂĄc nhau, cháť?n sai sáş˝ lĂŁng phĂ­, hoạc khĂ´ng ᝧ, táť&#x2021; hĆĄn lĂ  gắn nhiáť u èn mĂ  khĂ´ng hiáť&#x2021;u quả nhĆ° Ă˝ muáť&#x2018;n. &KĹ&#x2018;QóŸQGXQJKĂ&#x2026;DJLĹłDNĹ˝ WKXÄąWYÂľPĹ˝WKXÄąW

Khi cháť?n èn, giáť&#x203A;i chuyĂŞn mĂ´n thĆ°áť?ng khuyáşżn cĂĄo thĂ´ng sáť&#x2018; chiáşżu sĂĄng phải i cĂšng hĂŹnh dĂĄng thẊm máťš. Cho dĂš báť&#x2122; èn cĂł hĂŹnh thᝊc áşšp, chẼt liáť&#x2021;u ắt tiáť n nhĆ°ng khĂ´ng hᝣp váť&#x203A;i ạc tĂ­nh sáť­ d᝼ng vĂ tᝡ láť&#x2021; khĂ´ng gian thĂŹ phải suy xĂŠt káťš. Ngưᝣc lấi èn cĂł thĂ´ng sáť&#x2018; káťš thuáş­t táť&#x2018;t, tiáşżt kiáť&#x2021;m iáť&#x2021;n, dáť&#x2026; thay áť&#x2022;i, bảo trĂŹâ&#x20AC;Ś nhĆ°ng hĂŹnh thᝊc tầm thĆ°áť?ng sĆĄ sĂ i, khĂ´ng lĂ m áşšp cho khĂ´ng gian nhĂ  thĂŹ cĹŠng khĂ´ng áť&#x2022;n. Ä?áť&#x192; dung hòa cả hai, cần tĂ­nh toĂĄn vĂ  báť&#x2018; trĂ­ èn theo tᝍng trĆ°áť?ng hᝣp c᝼ tháť&#x192;, trĂĄnh kiáť&#x192;u mua èn hĂ ng loất, vĂ  rẼt nĂŞn tham khảo 38

KT&Ä?S THĂ NG 10.2019

nhĂ chuyĂŞn mĂ´n cĹŠng nhĆ° nhĂ  cung cẼp. VĂ­ d᝼ cháť?n èn cho bĂ n Ä&#x192;n, cần nhĂŹn áşżn cĂĄi bĂ n sáş˝ mua vĂ  ạt vĂ o nhĂ  mĂŹnh cĂł kĂ­ch thĆ°áť&#x203A;c, chẼt liáť&#x2021;u vĂ  mĂ u sắc ra sao, gia ĂŹnh Ä&#x192;n uáť&#x2018;ng theo dấng nĂ o, Ăłng trần kiáť&#x192;u gĂŹâ&#x20AC;Ś áť&#x192; xem xĂŠt cĹŠng nhĆ° nhĂŹn ngĂł áşżn phong cĂĄch chung cᝧa cả cÄ&#x192;n phòng nᝯa. Mạt khĂĄc, èn nhĂ  pháť&#x2018; khĂĄc nhĂ  hĂ ng, èn nhĂ  vĆ°áť?n khĂĄc èn cÄ&#x192;n háť&#x2122; chung cĆ°, báť&#x;i ĆĄn giản lĂ  náşżu cÄ&#x192;n háť&#x2122; cĂł trần thẼp dĆ°áť&#x203A;i 3m thĂŹ èn trang trĂ­ nĂŞn cháť?n loấi gáť?n gháş˝, Ă­t gĂłc cấnh rĆ°áť?m rĂ , trĂĄnh dĂšng èn chĂšm láť&#x203A;n... Còn náşżu lĂ  biáť&#x2021;t tháťą cĂł phòng cao hoạc nhĂ  pháť&#x2018; thĆ°ĆĄng mấi váť&#x203A;i khoảng sảnh thĂ´ng tầng láť&#x203A;n thĂŹ cĂł tháť&#x192; dĂšng èn thả dĂ i, xoắn áť&#x2018;c hay èn chĂšm a iáť&#x192;m. KhĂ´ng gian cᝧa nhĂ  vĆ°áť?n kiáť&#x192;u dân dĂŁ thĂŹ nĂŞn cân nhắc áşżn loấi èn cĂł chẼt liáť&#x2021;u vĂ  kiáť&#x192;u dĂĄng máť&#x2122;c mấc, nhĆ° èn tre, èn gáť&#x2018;m, èn cĂł háť?a tiáşżt hòa hᝣp báť&#x2018;i cảnh chung quanh. Còn ngưᝣc lấi tuy cĹŠng lĂ  nhĂ  vĆ°áť?n nhĆ°ng theo láť&#x2018;i thiáşżt káşż kiáşżn trĂşc táť&#x2018;i giản, hiáť&#x2021;n ấi thĂŹ chắc chắn cháť?n èn phải nhĂŹn áşżn yáşżu táť&#x2018; mấnh máş˝, cĂ´ng nghiáť&#x2021;p, giản lưᝣc. Cần hiáť&#x192;u ráşąng khĂ´ng cĂł kiáť&#x192;u èn nĂ o lĂ  áşšp tuyáť&#x2021;t váť?i hay xẼu tuyáť&#x2021;t áť&#x2018;i, vẼn áť náşąm áť&#x; mĂ´i trĆ°áť?ng vĂ  máť&#x2018;i quan háť&#x2021; chung quanh. RĂľ rĂ ng lĂ  tháť?i máť&#x2014;i cÄ&#x192;n phòng cháť&#x2030; leo lĂŠt vĂ i bĂłng èn ĂŁ lĂši vĂ o dÄŠ vĂŁng, hiáť&#x2021;n nay

ai i mua nhĂ hay sáť­a nhĂ , xây nhĂ  máť&#x203A;i cĹŠng áť u Ă­t nhiáť u quan tâm áşżn áť&#x2122; lung linh cᝧa ngĂ´i nhĂ , cÄ&#x192;n háť&#x2122; mĂŹnh sáş˝ áť&#x;. NgĆ°áť?i tráşť tuáť&#x2022;i vĂ  cĂł cĂĄ tĂ­nh còn òi háť?i khĂ´ng gian sáť&#x2018;ng cĂł ĂĄnh sĂĄng ban ngĂ y cĹŠng nhĆ° ban ĂŞm phải tháş­t â&#x20AC;&#x153;chẼtâ&#x20AC;?. Háť? sáşľn sĂ ng báť? ra chi phĂ­ xᝊng ĂĄng áť&#x192; táş­u báť&#x2122; èn áşšp hoạc thuĂŞ thiáşżt káşż cả háť&#x2021; tháť&#x2018;ng chiáşżu sĂĄng sao cho xᝊng ĂĄng. Máť&#x2014;i cÄ&#x192;n phòng c᝼ tháť&#x192; lấi cĂł cĂĄch chiáşżu sĂĄng mang ạc thĂš riĂŞng mĂ  nhĂ  thiáşżt káşż sáş˝ cháť&#x2039;u khĂł quan sĂĄt, tham khảo a dấng áť&#x192; cĂł tháť&#x192; báť&#x2018; trĂ­ èn Ăşng, èn ᝧ, èn áşšp, tháş­m chĂ­ áť&#x2122;c ĂĄo. C᝼ tháť&#x192;, phòng Ä&#x192;n phải cĂł ĂĄnh sĂĄng táť?a áť u trĂŞn bĂ n Ä&#x192;n chᝊ khĂ´ng ráť?i vĂ oâ&#x20AC;Ś mạt ngĆ°áť?i ang nhai, trong khi èn trĂŞn gĆ°ĆĄng soi phòng tắm hoạc bĂ n trang iáť&#x192;m thĂŹ phải sĂĄng rĂľ mạt. LuĂ´n cần ĂĄnh sĂĄng dáť&#x2039;u vĂ  giĂĄn tiáşżp trong phòng ngᝧ, nhĆ°ng phòng lĂ m viáť&#x2021;c thĂŹ phải cần sĂĄng rĂľ, vᝍa phᝧ áť u trong phòng vᝍa cĂł ĂĄnh sĂĄng táş­p trung nĆĄi áť?c sĂĄch, viáşżt lĂĄch. Mạt khĂĄc, cần chĂş Ă˝ hĂŹnh thᝊc bĂŞn ngoĂ i cᝧa èn cả lĂşc sáť­ d᝼ng lẍn khĂ´ng sáť­ d᝼ng. VĂ­ d᝼ nhĆ° máť&#x2122;t mảng tranh trĂŞn tĆ°áť?ng nĂŞn tĂ­nh toĂĄn chiáşżu sĂĄng phải quan tâm áşżn áť&#x2122; phᝧ cᝧa vĂšng sĂĄng trĂŞn tranh khĂ´ng báť&#x2039; chĂłi vĂ  khĂ´ng báť&#x2039; láť&#x2021;ch, iáť u nĂ y quan tráť?ng hĆĄn lĂ  bản thân cĂĄi bĂłng èn cĂł hĂŹnh thĂš gĂŹ, cĂł tháť&#x192; tham khảo cĂĄc bảo tĂ ng chuyĂŞn nghiáť&#x2021;p áť thẼy háť? dĂšng èn vĂ  â&#x20AC;&#x153; giẼuâ&#x20AC;? èn tháşż nĂ o cho bᝊc tranh hay tưᝣng ᝧ sĂĄng mĂ  khĂ´ng chĂłi mắt ngĆ°áť?i xem, kiáť&#x192;u èn khĂ´ng cần phải phĂ´ trĆ°ĆĄng. NhĆ°ng khi xĂŠt áşżn báť&#x2122; èn phòng khĂĄch hoạc phòng Ä&#x192;n thĂŹ ngoĂ i yáşżu táť&#x2018; ĂĄnh sĂĄng lấi phải quan tâm thĂŞm hĂŹnh thᝊc cᝧa báť&#x2122; èn sao cho ngay cả khi khĂ´ng báş­t lĂŞn thĂŹ báť&#x2122; èn Ẽy vẍn lĂ  váş­t trang trĂ­ áşšp mắt hĂ i hòa táť&#x2022;ng tháť&#x192;, trĂĄnh gây cảm giĂĄc khĂł cháť&#x2039;u, trĂĄnh hĂŹnh thĂš nạng náť lĆĄ láť­ng trĂŞn ầu ngĆ°áť?i ngáť&#x201C;i chĆĄi, ngáť&#x201C;i Ä&#x192;n bĂŞn dĆ°áť&#x203A;i. 7KĹĄLFĹŤDFKLĹ&#x192;XV´QJWKĂ&#x2020;QJ PLQKWLĹ&#x192;WNLĹ&#x2039;PYÂľFĂ&#x201E;F´WÂżQKKÄĄQ

Khi lĂ m nhĂ , náşżu kinh phĂ­ hấn cháşż hay nhu cầu khĂ´ng nhiáť u, ngấi hao iáť&#x2021;n hoạc khĂ´ng cĂł nhu cầu khoe èn thĂŹ gia chᝧ thĆ°áť?ng cắt giảm phần ầu tĆ° cho chiáşżu sĂĄng. Tháťąc ra ây lĂ  câu chuyáť&#x2021;n váť láťąa cháť?n trong Ăł èn cháť&#x2030; lĂ  báť náť&#x2022;i, lĂ  phần ngáť?n cᝧa vẼn áť , phần gáť&#x2018;c náşąm áť&#x; cĂĄc giải phĂĄp chiáşżu sĂĄng nhĆ° tháşż nĂ o. Xu hĆ°áť&#x203A;ng thiáşżt káşż chiáşżu sĂĄng hiáť&#x2021;n nay gắn liáť n váť&#x203A;i


chuyên ề

phong cách thiết kế nội ngoại thất, có thể cân ối các nhu cầu và mục ích sử dụng ể em lại hiệu quả tốt nhất, cụ thể như: - Chiếu sáng thông minh: hệ thống chiếu sáng trong smarthome ngày nay luôn ược kết nối với toàn nhà và lập trình theo cơ chế sử dụng của gia ình. Với hệ nút bấm hoặc dùng iện thoại thông minh, bạn có thể bật tắt èn, thay ổi cường ộ, màu sắc, hướng rọi của èn. Việc iều khiển và kiểm soát hệ thống ược vận hành theo cơ chế nhận diện vân tay/ giọng nói chủ nhân, thông báo và kiểm soát lượng iện tiệu thụ, liên kết với cảm ứng hiện diện của người sử dụng và cảm ứng ánh sáng môi trường chung quanh ể cài ặt mức ộ chiếu sáng phù hợp, tiết kiệm năng lượng. Các ứng dụng của hệ thống chiếu sáng thông minh khá phong phú và hữu ích, từ những khu vực giao thông (bật / tắt khi có / không có người qua lại) ến khu vực kho, bếp hoặc sân phơi (nơi người dùng thường không rảnh tay ể iều khiển èn). Những vị trí cần ảm bảo èn sáng mà vẫn an toàn lúc mưa gió hoặc thường xuyên trơn ướt như cổng rào, khu vệ sinh, hồ bơi... - Chiếu sáng tiết kiệm và chiếu sáng xanh, sạch, an toàn: liên quan ến việc sử dụng công nghệ chiếu sáng hiệu suất cao (từ LED , OLED, ến èn không iện cực, èn dùng năng lượng mặt trời...). Các phần

mềm và kỹ thuật hiện ại còn cho phép kiểm tra ộ rọi, ộ sáng và tính toán tuổi thọ của èn, số lượng èn, kiểu chóa èn phù hợp... sao cho úng tiêu chuẩn và sức khỏe người dùng trong từng không gian cụ thể. Chúng ta thường mua èn với các thông tin cơ bản của nhà sản xuất, nhưng trong những iều kiện môi trường ặc thù khác nhau và cách “ăn ở” khác nhau thì hiệu năng, tuổi thọ và hiệu quả của èn rất khác nhau dù cùng một chủng loại. - Chiếu sáng theo cá nhân: ây là quan iểm thiết kế chiếu sáng không chỉ tuân thủ thuần túy theo yếu tố công năng, thẩm mỹ, môi trường... mà còn áp ứng thêm nhu cầu sở thích và cá tính của gia chủ. Dĩ nhiên là chiếu sáng cơ bản thì không thể muốn cài ặt thông số tùy ý, mà cần ạt chuẩn về sử dụng và an toàn, rồi từ nền tảng cơ bản ó, hệ thống chiếu sáng thông minh sẽ ược lập trình và bố trí áp ứng các nhu cầu riêng tư và phù hợp với tâm sinh lý của người sử dụng. Ví dụ có gia chủ thích dạng ánh sáng bật tắt, thay ổi theo chuyển ộng, di chuyển trong nhà tại hành lang, giếng trời, hay hệ thống èn ổi màu tại sân vườn, hồ bơi… hiện nay ều có thể lắp ặt và vận hành phù hợp. Cũng nên lưu tâm sự khác biệt giữa nguồn sáng ban ngày và chiếu sáng ban êm. Nếu như ban ngày ánh sáng i vào

qua hệ thống cửa hay giếng trời từ ngoài rọi vào thì ban êm phải nhờ hệ thống èn bên trong. Do ó khi bố trí nội thất phải tính toán phù hợp vị trí, góc chiếu sáng sao cho giữ ược tính ổn ịnh, không chênh lệch khác biệt về tiện nghi ánh sáng sử dụng giữa ngày và êm. Ví dụ bàn làm việc ban ngày kê gần cửa sổ có ánh sáng vào bên tay trái, nhưng ban êm èn trong phòng lại nằm bên tay phải hay ở sau lưng người dùng thì không ổn. Nhiều nhà bố trí èn chi chit hoặc rải ều như …sao sa mà vẫn không ủ sáng chính là do phân bố ánh sáng theo kiểu chung chung và không tính toán hợp lý về ộ rọi và sự phân bố ộ rọi trong không gian trực tiếp ảnh hưởng ến thị giác. Bên cạnh ó, chỉ số hoàn màu thể hiện ộ trung thực của màu sắc, với thang o chỉ số hoàn màu là từ 1 – 100 cũng hay bị “ quên” khi chọn lựa èn phù hợp (khuyến cáo hiện nay là nên lớn hơn 80 ể phù hợp với thị giác). Chỉ số hoàn màu càng cao càng chứng minh ược sự chân thực của sự vật ược ánh sáng của èn chiếu ến. Nhà thiết kế cũng không thể bỏ qua ến những vị trí không gian có i ứng - nằm - ngồi - sinh hoạt cụ thể, cũng như bề mặt nhận sáng, phản xạ, khúc xạ hay che chắn ánh sáng ở từng không gian ra sao, từ ó sẽ có chọn lựa ánh sáng và chủng loại èn phù hợp. KT&ĐS THÁNG 10.2019

39


phong thủy

CÂN NHẮC ÁNH SÁNG 1K¾WÏLĈDQJ[¿\WŴLSKŀQKR¾QWKLŠQY¾FKŦQĈÅQFKRSKÎQJŪF7ÏLNK½SK¿QY¿QNKLFÍQJĸŶLQÍLUŊQJGÓQJĈÅQĈÒQJKD\VDLVŖļQKKĸŸQJĈŘQ SKRQJWKƀ\O¾PİQY¾VLQKNKÈWURQJQK¾;LQKŨLTXE½RYľQĈŚQ¾\QÆQKLŜXWKŘQ¾RFÍSKļLPXŪQFKŰQ¾RV½QJVƀDPD\PňQWKÉĈŐWĈÅQY¾ YņWSKłPSKRQJWKƀ\WĺLĈÍĈŜNÈFKKRĺWOÆQNKÏQJ";LQFļPĶQTXE½R3KĺP.KÏL1JX\ÆQTXņQ7¿Q3KÒ73+&0 BÀI 7+6.76+Ô$1+78Ĩ1Ļ1+ .+Ü1+3+ĢĠ1*

40

KT&ĐS THÁNG 10.2019


phong thᝧy

C

háť?n èn hᝣp phong thᝧy cho nhĂ khĂ´ng cháť&#x2030; lĂ  viáť&#x2021;c cháť?n cho ᝧ sĂĄng hay ráťąc rᝥ, mĂ  còn cần iáť u cháť&#x2030;nh áť&#x192; ĂĄnh sĂĄng pháť&#x2018;i hᝣp váť&#x203A;i nhĂ  cáť­a ưᝣc thẊm máťš, áť&#x201C;ng tháť?i khắc ph᝼c bẼt lᝣi, giảm báť&#x203A;t gĂłc khuẼt gĂłc táť&#x2018;i, trĂĄnh tĂŹnh trấng Ă&#x201A;m tháť&#x2039;nh dĆ°ĆĄng suy khi ĂŞm váť . Náşżu nhĂŹn nháş­n váť mạt nÄ&#x192;ng lưᝣng, tấo sinh khĂ­ cho nĆĄi áť&#x;, dĂš ngĂ´i nhĂ  ráť&#x2122;ng cĂł sân vĆ°áť?n hay cháť&#x2030; lĂ  cÄ&#x192;n háť&#x2122; nháť? xinh thĂŹ áť u cần cĂĄch chiáşżu sĂĄng em lấi sinh khĂ­ tĆ°ĆĄi máť&#x203A;i vĂ  kĂ­ch hoất cĂĄc nguáť&#x201C;n nÄ&#x192;ng lưᝣng. Kiáşżn trĂşc nhĂ  áť&#x; lĂ  DĆ°ĆĄng trấch, khĂ´ng phải nĆĄi áť n miáşżu thâm u nĂŞn chiáşżu sĂĄng cần cĂł sáťą sĂĄng sᝧa mang tĂ­nh kiáť&#x192;m soĂĄt vĂ  iáť u tiáşżt ưᝣc, áť&#x201C;ng tháť?i cĹŠng trĂĄnh kiáť&#x192;u báť&#x2018; trĂ­ èn nhĆ° láť&#x2026; háť&#x2122;i ráťąc rᝥ xanh áť?, cháť&#x203A;p tắt khĂ´ng phĂš hᝣp váť&#x203A;i mắt con ngĆ°áť?i váť&#x2018;n quen ĂĄnh sĂĄng dáť&#x2039;u vĂ  giĂĄn tiáşżp hĆĄn lĂ  ĂĄnh sĂĄng tráťąc tiáşżp chĂłi lĂła. Do Ăł háť&#x2021; tháť&#x2018;ng èn trĆ°áť&#x203A;c háşżt vẍn phải ph᝼c v᝼ cho m᝼c Ă­ch sáť­ d᝼ng, sau Ăł máť&#x203A;i lĂ  tâm linh hay cĂĄc yáşżu táť&#x2018; ngháť&#x2021; thuáş­t. Máť&#x2122;t sáť&#x2018; tĆ° liáť&#x2021;u phong thᝧy hiáť&#x2021;n nay áť cao khả nÄ&#x192;ng kĂ­ch hoất sinh khĂ­ nháť? cĂĄch báť&#x2018; trĂ­ èn vĂ o cĂĄc váť&#x2039; trĂ­ tĆ°ĆĄng ᝊng tĂ i láť&#x2122;c hay phĂşc ᝊc, thĆ°c chẼt vẍn náşąm trong quan iáť&#x192;m chung váť cháť?n láťąa ĂĄnh sĂĄng. Báť&#x2122; èn i kèm váş­t trang trĂ­ cháť&#x2030; lĂ  biáť&#x192;u trĆ°ng cho nguáť&#x201C;n nÄ&#x192;ng lưᝣng, ĂĄnh sĂĄng ưᝣc sắp xáşżp sao cho phĂš hᝣp. náşżu khĂ´ng tĂ­nh toĂĄn Ăşng nhu cầu, báť mạt nháş­n sĂĄng vĂ  cĂĄch dĂšng èn thĂŹ máť?i kiáť&#x192;u trang trĂ­ cầu káťł hoạc huyáť n bĂ­ áşżn âu cĹŠng chi Ăłng vai trò nhĆ° váş­t trẼn an tinh thần lĂ  chĂ­nh. Cháť?n èn vĂ  báť&#x2018; trĂ­ èn vĂŹ tháşż khĂ´ng cháť&#x2030; lĂ  viáť&#x2021;c cháť?n thiáşżt báť&#x2039; chiáşżu sĂĄng, mĂ  còn lĂ  nhᝯng cân nhắc, phân tĂ­ch theo tᝍng khĂ´ng gian c᝼ tháť&#x192;, áť&#x192; cĂĄc báť mạt chiáşżu sĂĄng ưᝣc thẊm máťš hĆĄn vĂ  hᝣp phong thᝧy hĆĄn. &ÂśQQKÄłFWKHRPĹ&#x2022;LTXDQKĹ&#x2039; NKĂ&#x2020;QJJLDQ

NhĂ nĂ o cĹŠng cĂł khĂ´ng gian tÄŠnh vĂ  khĂ´ng gian áť&#x2122;ng, nĆĄi sĂ´i áť&#x2122;ng vĂ  gĂłc thĆ°a vắng, theo quy luáş­t cân báşąng âm dĆ°ĆĄng, ĂĄnh sĂĄng trong nhĂ  cần ưᝣc phân báť&#x2018; hᝣp sinh hoất vĂ  khĂ´ng gian tĆ°ĆĄng ᝊng. Náşżu nhĂ  pháť&#x2018; cĂł nhiáť u tầng thĂŹ cĂ ng xuáť&#x2018;ng dĆ°áť&#x203A;i cĂĄc tầng thẼp (âm tháť&#x2039;nh hĆĄn) thĂŹ cĂ ng cần sáť­ d᝼ng èn báť&#x2022; sung ĂĄnh

;Ć&#x2020;OÂ?WUĹ&#x20AC;QQKLĹ&#x161;XFÄžSFKLĹ&#x2DC;XV½QJSKĂ&#x201C;KĹźSXĹŞQOĸşQWKHRKžQK7KĆ&#x20AC;\.LPNK½SKĂ&#x201C;KĹźSWÄşLNKĂ?QJJLDQ VKRZURRPSKĂ&#x17D;QJVLQKKRÄşWJLDÄ&#x2C6;Ă&#x2030;QKSKĂ&#x17D;QJWUĹ&#x201D;HP

sĂĄng vĂ o ban ngĂ y nhiáť u hĆĄn, áť&#x201C;ng tháť?i cĂĄch chiáşżu sĂĄng i cĂšng mĂ u sĆĄn náť&#x2122;i thẼt cĹŠng cần nhᝯng mĂ u trung tĂ­nh vĂ  sĂĄng sᝧa hĆĄn áť&#x192; em lấi cảm giĂĄc nháşš nhĂľm vĂ  thĆ° giĂŁn hĆĄn. Tháťąc táşż cho thẼy cĂšng máť&#x2122;t loấi èn, máť&#x2122;t cĂĄch thᝊc chiáşżu sĂĄng nhĆ°ng náşżu báť mạt trần, tĆ°áť?ng sĂ n vĂ  váş­t d᝼ng khĂĄc nhau thĂŹ hiáť&#x2021;u quả thẊm máťš vĂ  phong thᝧy sáş˝ khĂĄc biáť&#x2021;t rĂľ ráť&#x2021;t. ThĂ´ng thĆ°áť?ng áť&#x192; ất sáťą áť&#x201C;ng iáť&#x2021;u thĂŹ giải phĂĄp tĆ°ĆĄng hòa hay ưᝣc cháť?n. Tuy nhiĂŞn vẍn cĂł nhᝯng trĆ°áť?ng hᝣp, xáť­ lĂ˝ báť mạt áť&#x192; chiáşżu sĂĄng theo láť&#x2018;i tĆ°ĆĄng phản lấi hᝯu d᝼ng hĆĄn. TĆ°ĆĄng hòa lĂ  cĂĄch thᝊc báť&#x2018; trĂ­ èn cho tᝍng khĂ´ng gian cĂł sáťą áť&#x201C;ng báť&#x2122; váť Ć°áť?ng nĂŠt, hĂŹnh kháť&#x2018;i, tĂ´ng mĂ u vĂ  phong cĂĄch. VĂ­ d᝼ nhĆ° náť&#x2122;i thẼt nhĂ  chᝧ yáşżu theo láť&#x2018;i hiáť&#x2021;n ấi, báť mạt trắng sĂĄng nhiáť u (thiĂŞn váť tĂ­nh DĆ°ĆĄng) thĂŹ cháť?n èn nĂŞn theo gu

thiáşżt káşż Ć°ĆĄng ấi ĆĄn giản, ĂĄnh sĂĄng hắt giĂĄn tiáşżp máť m mấi, báť&#x2022; sung háť&#x2021; èn hắt giẼu khĂŠo (tĂ­nh Ă&#x201A;m nhiáť u hĆĄn) áť&#x192; cân báşąng lấi. Còn khi nhĂ theo phong cĂĄch cáť&#x2022; iáť&#x192;n, nhiáť u chi tiáşżt chấm tráť&#x2022; thĂŹ nĂŞn cháť?n cĂĄch chiáşżu sĂĄng theo iáť&#x192;m vĂ  phân oấn áť&#x192; báş­t lĂŞn cĂĄc chi tiáşżt nhiáť u hĆĄn. Máť&#x2122;t sáť&#x2018; biáť&#x2021;t tháťą, khĂĄch sấn, resort theo phong cĂĄch áť&#x201C;ng quĂŞ ĂŁ phải tĂŹm mua hay thiáşżt káşż riĂŞng háť&#x2021; tháť&#x2018;ng èn Ăşng kiáť&#x192;u dĂĄng, niĂŞn ấi cᝧa áť&#x2039;a phĆ°ĆĄng mang phong cĂĄch Ăł. Còn khi cháť?n cĂĄch báť&#x2018; trĂ­ èn tĆ°ĆĄng phản thĂŹ cĂł tháť&#x192; dáťąa vĂ o sáťą áť&#x2018;i láş­p áť&#x192; náť&#x2022;i báş­t yáşżu táť&#x2018; chĂ­nh, tĂĄch bấch phĂ´ng náť n váť&#x203A;i áť&#x2018;i tưᝣng chᝧ ấo. VĂ­ d᝼, phòng sinh hoất, phòng tráşť em thĂŹ cần nhᝯng mảng trần thấch cao uáť&#x2018;n lưᝣn sinh áť&#x2122;ng, cần cĂĄc báť&#x2122; èn dấng kháť&#x2018;i bo tròn, nhĆ° máť&#x2122;t chᝧ Ă˝ tấo iáť&#x192;m nhẼn khĂĄc biáť&#x2021;t. Hoạc KT&Ä?S THĂ NG 10.2019

41


phong thᝧy khĂ´ng gian Ăłn tiáşżp lĂ dấng tĆ°áť?ng cong (thuáť&#x2122;c Kim) thĂŹ èn nĂŞn cháť?n dấng chĂšm táş­p trung (thuáť&#x2122;c hĂ nh Háť?a, xung khắc) áť&#x192; vᝍa ảm bảo sáťą náť&#x2022;i báş­t trong khĂ´ng gian, vᝍa lĂ  máť&#x2122;t cĂĄch khai thĂĄc táť&#x2018;t sáťą lan táť?a cᝧa ĂĄnh sĂĄng lĂŞn báť mạt cong. CĂł tháť&#x192; thẼy bản thân báť&#x2122; èn sáş˝ khĂ´ng mang Ă˝ nghÄŠa c᝼ tháť&#x192; khi chĆ°a Ć°a ạt trong khĂ´ng gian c᝼ tháť&#x192;. TĂĄc áť&#x2122;ng phong thᝧy cĹŠng tĆ°ĆĄng táťą nhĆ° váş­y, tᝍ pháť&#x2018;i máť&#x2021;nh gia chᝧ theo BĂĄt Trấch cho áşżn pháť&#x2018;i mĂ u theo ngĹŠ hĂ nh cĹŠng áť u phải xem xĂŠt máť&#x2018;i quan háť&#x2021;. Khi báť mạt ạt èn (trần hay tĆ°áť?ng) dĂšng sĆĄn hoạc váş­t liáť&#x2021;u áť&#x2018;p lĂĄt sáş­m mĂ u nhĆ° gấch, ĂĄ, gáť&#x2014;â&#x20AC;ŚthĂŹ èn cần cĂł ĂĄnh sĂĄng mấnh, kiáť&#x192;u dĂĄng náť&#x2022;i báş­t áť&#x192; em lấi sᝊc hẼp dẍn, tÄ&#x192;ng chiáť u sâu vĂ  kĂ­ch thĂ­ch cĂĄc nÄ&#x192;ng lưᝣng sĂĄng tấo. Còn khi khĂ´ng gian thuần mĂ u trung tĂ­nh theo kiáť&#x192;u táť&#x2018;i giản, Ă­t chi tiáşżt, thĂŹ nhᝯng mảng èn ráť&#x2122;ng hoạc khe trần, vĂĄch ngÄ&#x192;n nháşš ᝼c láť&#x2014; cho ĂĄnh sĂĄng hắt ra sáş˝ tĆ°ĆĄng hòa trong khĂ´ng gian hĆĄn. Ä?ây cĹŠng lĂ  cĂĄch thᝊc dẍn truyáť n khĂ­ vĂ  nÄ&#x192;ng lưᝣng hᝯu hiáť&#x2021;u cᝧa phong thᝧy hiáť&#x2021;n ấi. &ÂśQQKÄłF´QKV´QJWKHR SKÄŁÄĄQJKÄŁĹ&#x;QJYÂľFĂ&#x2020;QJQÄ&#x203A;QJ

PhĆ°ĆĄng hĆ°áť&#x203A;ng váť phong thᝧy khĂ´ng cháť&#x2030; lĂ hĆ°áť&#x203A;ng khĂ­ háş­u thuần tĂşy, mĂ  còn ph᝼ thuáť&#x2122;c cĂĄc loấi hĆ°áť&#x203A;ng sau: - HĆ°áť&#x203A;ng giao tiáşżp: tĂšy theo khĂ´ng gian thiĂŞn váť áť&#x2018;i náť&#x2122;i hay áť&#x2018;i ngoấi, ĂĄnh sĂĄng sáş˝ báť&#x2018; trĂ­ phĂš hᝣp. VĂ­ d᝼, sảnh Ăłn khĂĄch hĆ°áť&#x203A;ng mang tĂ­nh DĆ°ĆĄng cao, cần cháť?n nhᝯng loấi èn ráťąc rᝥ hĆĄn lĂ  sảnh ph᝼, láť&#x2018;i i phĂ­a sau. Hoạc trong phòng khĂĄch nĂ o cĹŠng cĂł salon, ti vi, tᝧ káť&#x2021; nhĆ° phòng sinh hoất gia ĂŹnh ( áť&#x2018;i náť&#x2122;i hĆĄn), nĂŞn thiáşżt káşż trần cĂł tầng báş­c khĂĄc nhau,

42

KT&Ä?S THĂ NG 10.2019

.KĂ?QJJLDQNLĹ&#x153;XFĹŽÄ&#x2C6;LĹ&#x153;QVÄźQKWKĂ?QJWĹ&#x20AC;QJFDRVĹ&#x2013;SKĂ&#x201C;KĹźSGÄşQJWUĹ&#x20AC;QFÂżQÄ&#x2C6;ĹŞLÄ&#x2C6;LFĂ&#x201C;QJFKLĹ&#x2DC;XV½QJWĹ&#x2020;S WUXQJUĆ&#x160;FUĹş

phòng khĂĄch cĂł tháť&#x192; thĂŞm èn chĂšm áť&#x192; gia tÄ&#x192;ng DĆ°ĆĄng cháť&#x2014; táş­p trung Ă´ng ngĆ°áť?i, trong khi phòng sinh hoất thĂŹ Ă&#x201A;m hĆĄn, ĂĄnh sĂĄng phân tĂĄn vĂ dáť&#x2039;u nháşš hĆĄn. - HĆ°áť&#x203A;ng phĆ°ĆĄng váť&#x2039;: lĂ  hĆ°áť&#x203A;ng tĂ­nh toĂĄn dáťąa theo chᝧ tháť&#x192; xem xĂŠt. VĂ­ d᝼, phòng ngᝧ thĂŹ váť&#x2039; trĂ­ náşąm trĂŞn giĆ°áť?ng lĂ  chᝧ tháť&#x192; chĂ­nh, cĂĄc vĂšng chung quanh trĂŞn ầu - dĆ°áť&#x203A;i chân sáş˝ cĂł cĂĄc phĆ°ĆĄng váť&#x2039; táť&#x2018;t hay xẼu so váť&#x203A;i tuáť&#x2022;i gia chᝧ vĂ  nhu cầu sáť­ d᝼ng. Tᝍ ây suy ra kiáť&#x192;u chiáşżu sĂĄng ᝊng váť&#x203A;i trần vĂ  trang trĂ­ tĆ°áť?ng. C᝼ tháť&#x192;, vĂšng tĆ°áť?ng trĂŞn ầu giĆ°áť?ng cĂł èn hắt nháşš nhĂ ng lĂ m cháť&#x2014; dáťąa áť&#x2022;n áť&#x2039;nh, trĂĄnh dĂšng èn ráť?i gay gắt, tráťąc tiáşżp. Còn cĂĄc vĂšng xa giĆ°áť?ng nĂŞn dĂšng èn cĂł chân ᝊng hay èn thả áť&#x192; tấo iáť&#x192;m kĂ­ch hoất khĂ­. ChĂş Ă˝ áşżn phĆ°ĆĄng váť&#x2039; vĂ  cẼu trĂşc náť&#x2122;i

thẼt xoay quanh chᝧ tháť&#x192; lĂ phân biáť&#x2021;t ưᝣc chĂ­nh ph᝼, khĂ´ng sa Ă  trĂ n lan. KhĂĄc váť&#x203A;i èn chiáşżu sĂĄng cĆĄ bản, èn trang trĂ­ hay ưᝣc cháť?n sau khi ĂŁ hoĂ n thĂ nh xây dáťąng áť&#x192; cĂł tháť&#x192; pháť&#x2018;i hᝣp váť&#x203A;i cĂĄc thĂ nh phần khĂĄc nhĆ° Ăłng trần, tranh ảnh, rèm cáť­a, bĂ n gháşżâ&#x20AC;Ś Ă nh sĂĄng vĂ  kiáť&#x192;u dĂĄng èn vĂŹ tháşż cĂł tháť&#x192; áť&#x2018;i chiáşżu theo cĂĄc sắc áť&#x2122; cᝧa NgĹŠ hĂ nh tĆ°ĆĄng sinh hĂ i hòa váť&#x203A;i cĂ´ng nÄ&#x192;ng vĂ  máť&#x2021;nh trấch gia chᝧ. C᝼ tháť&#x192; nhĆ° phòng ngᝧ váť&#x2018;n thuáť&#x2122;c Máť&#x2122;c nĂŞn dĂšng ĂĄnh sĂĄng vĂ ng nháşš (Tháť&#x2022;) cĂł tháť&#x192; iáť&#x192;m thĂŞm ĂĄnh xanh (Thᝧy), phòng lĂ m viáť&#x2021;c nĂŞn lẼy ĂĄnh sĂĄng trắng (Kim) lĂ m chᝧ ấo, cĂł báť&#x2022; sung ĂĄnh sĂĄng vĂ ng (Tháť&#x2022;) áť&#x192; tĆ°ĆĄng sinh. Gia chᝧ mấng Háť?a sáş˝ hᝣp hĆĄn váť&#x203A;i ĂĄnh sĂĄng xanh lĂĄ cây, vĂ ng vĂ  cam, váť&#x203A;i kiáť&#x192;u èn cĂł nhiáť u gĂłc nháť?n, hĂŹnh chĂłp. Trong khi ngĆ°áť?i mấng Thᝧy sáş˝ thiĂŞn váť ĂĄnh sĂĄng trắng vĂ  xanh biáť&#x192;n, kiáť&#x192;u trần tấo dĂĄng máť m mấi hoạc tròn (Kim sinh Thᝧy) lĂ  hᝣp. TĂłm lấi, cĂĄch thᝊc báť&#x2018; trĂ­ èn gĂłp phần lĂ m hoĂ n thiáť&#x2021;n ngĂ´i nhĂ  theo láť&#x2122; trĂŹnh ĂŁ áť&#x2039;nh tᝍ ầu, chᝊ khĂ´ng phải lĂ  áť&#x201C; ấc mua sắm váť sau, ạt áť&#x192; tĂšy Ă˝. Khi cháť?n èn nĂŞn tuân thᝧ nguyĂŞn tắc phong thᝧy: Tháşż ảnh hĆ°áť&#x;ng áşżn HĂŹnh, HĂŹnh liĂŞn quan áşżn KhĂ­â&#x20AC;? áť&#x192; tᝍ Ăł phĂĄt huy táť&#x2018;t vai trò TÄ&#x192;ng CĂĄt Giảm Hung cᝧa cĂĄc thĂ nh phần cẼu thĂ nh nĂŞn náť&#x2122;i thẼt.


phĂĄt triáť&#x192;n doanh nghiáť&#x2021;p

TĂĄi áť&#x2039;nh hĂŹnh ngĂ nh xây dáťąng thĂ´ng qua Háť&#x2122;i ngháť&#x2039; Triáť&#x192;n váť?ng CĆĄ sáť&#x; Hấ tầng 2019 7KĹ&#x2DC;JLĹ´LÄ&#x2C6;DQJFĂ?NKRÄźQJVLĂ&#x2020;XÄ&#x2C6;Ă?WKŤ&½FWKžQKSKĹŞQž\Ä&#x2C6;DQJWUÄźLTXDPŲWFXŲFF½FKPÄşQJWKD\Ä&#x2C6;ĹŽL WUĂ&#x2020;QTX\PĂ?OĹ´QOLĂ&#x2020;QTXDQÄ&#x2C6;Ĺ&#x2DC;QF½FJLÄźLSK½S[Âż\GĆ&#x160;QJV½QJWÄşRÄ&#x2C6;LĹ&#x161;XFKŢQKNKĂ?QJJLDQYžFÄśVŸKÄşWĹ&#x20AC;QJÄ&#x2C6;Ĺ&#x153; SKĂ&#x201C;KĹźSYĹ´LQKĆ&#x2C6;QJWKD\Ä&#x2C6;ĹŽLYĹ&#x161;NLQKWĹ&#x2DC;PĂ?LWUĸŜQJFĂ?QJQJKĹ [Ă KŲLYžYÄ°QKĂ?D&Ĺ&#x20AC;QEDRQKLĂ&#x2020;XWKĹśLJLDQ YžOžPQKĸWKĹ&#x2DC;QžRÄ&#x2C6;Ĺ&#x153;9LĹ W1DPÄ&#x2C6;XĹŽLNŤSF½FQĸŴFWLĂ&#x2020;QWLĹ&#x2DC;QWURQJTX½WUĂ&#x2030;QKWKžQKSKĹŞFĆ&#x20AC;D9LĹ W1DPQKĸ+ž 1ŲLWKžQKSKĹŞ+ĹŹ&KĂ&#x2C6;0LQKWUŸWKžQKVLĂ&#x2020;XÄ&#x2C6;Ă?WKŤ"

V

Ă trong suáť&#x2018;t quĂĄ trĂŹnh Ăł, chĂşng ta cần phải chuẊn báť&#x2039; cĆĄ sáť&#x; hấ tầng nhĆ° tháşż nĂ o áť&#x192; ảm bảo cĂĄc thĂ nh pháť&#x2018; cᝧa chĂşng ta sáş˝ phĂĄt triáť&#x192;n mĂ´t cĂĄch báť n vᝯng, em lấi cuáť&#x2122;c sáť&#x2018;ng ĂĄng sáť&#x2018;ng hĆĄn cho tẼt cả máť?i ngĆ°áť?i? GĂłp phần cho trả láť?i cho cĂĄc câu háť?i trĂŞn lĂ  náť&#x2122;i dung cᝧa Háť&#x2DC;I NGHáť&#x160; TRIáť&#x201A;N Váť&#x152;NG CĆ  Sáť&#x17E; Háş  TẌNG 2019- TĂ I Ä?áť&#x160;NH HĂ&#x152;NH NGĂ&#x20AC;NH XĂ&#x201A;Y Dáť°NG do INSEE Viáť&#x2021;t Nam táť&#x2022; chᝊc vĂ o ngĂ y 22 thĂĄng 11 nÄ&#x192;m 2019 táť&#x203A;i tấi TP. Háť&#x201C; ChĂ­ Minh. Háť&#x2122;i ngháť&#x2039; TRIáť&#x201A;N Váť&#x152;NG CĆ  Sáť&#x17E; Háş  TẌNG (LARGE INFRASTRUCTURE PROJECTS) ưᝣc INSEE Viáť&#x2021;t Nam táť&#x2022; chᝊc hĂ ng nÄ&#x192;m nháşąm tấo cĆĄ sáť&#x; cho cĂĄc nhĂ  lĂŁnh ấo ưᝣc káşżt náť&#x2018;i, trao áť&#x2022;i, vĂ  thảo luáş­n váť cĂĄc cĆĄ háť&#x2122;i vĂ  thĂĄch thᝊc trong viáť&#x2021;c xây dáťąng, áť&#x2039;nh hĂŹnh thĂ nh pháť&#x2018; vĂ  cĆĄ sáť&#x; hấ tầng trong tĆ°ĆĄng lai. ThĂ´ng qua háť&#x2122;i thảo nĂ y, INSEE Viáť&#x2021;t Nam mong muáť&#x2018;n cĂĄc cĂ´ng ty hĂ ng ầu trong ngĂ nh xây dáťąng, liĂŞn káşżt thĂ nh máť&#x2122;t cáť&#x2122;ng áť&#x201C;ng áť&#x192; cĂšng chung tay phĂĄt triáť&#x192;n cĆĄ sáť&#x; hấ tầng cĹŠng nhĆ° cải thiáť&#x2021;n diáť&#x2021;n mấo Ă´ tháť&#x2039; Viáť&#x2021;t Nam. Tᝍ Ăł giĂşp nâng cao cuáť&#x2122;c sáť&#x2018;ng ngĆ°áť?i dân áť&#x; cĂĄc Ă´ tháť&#x2039;. NÄ&#x192;m 2018, háť&#x2122;i ngháť&#x2039; ĂŁ ất ưᝣc nhiáť u thĂ nh cĂ´ng váť&#x203A;i sáťą tham gia cᝧa 16 diáť&#x2026;n giả ầu ngĂ nh, hĆĄn 300 khĂĄch máť?i trong nĆ°áť&#x203A;c vĂ  quáť&#x2018;c táşż cĂšng hĆĄn 40 bĂĄo Ă i Ć°a tin trĂŞn toĂ n quáť&#x2018;c. Háť&#x2122;i ngháť&#x2039; nÄ&#x192;m nay dáťą kiáşżn sáş˝ thu hĂşt hĆĄn 350 khĂĄch máť?i lĂ  nhĂ  lĂŁnh ấo doanh nghiáť&#x2021;p, chĂ­nh phᝧ, nhĂ  phĂĄt triáť&#x192;n dáťą ĂĄn, cĂ´ng ty xây

dáťąng, tĆ° vẼn, kiáşżn trĂşc sĆ° vĂ cĂĄc hiáť&#x2021;p háť&#x2122;i thĆ°ĆĄng mấi-xây dáťąng ầu ngĂ nh. Ra áť?i vĂ o nÄ&#x192;m 1994, INSEE tấi Viáť&#x2021;t Nam, tiáť n thân lĂ  cĂ´ng ty Holcim Viáť&#x2021;t Nam, ĂŁ tráť&#x; thĂ nh nhĂ  cung cẼp váş­t liáť&#x2021;u xây dáťąng vĂ  quản lĂ˝ chẼt thải hĂ ng ầu khu váťąc phĂ­a nam Viáť&#x2021;t Nam. INSEE mong muáť&#x2018;n Ăłng gĂłp vĂ o sáťą phĂĄt triáť&#x192;n chung cᝧa Ẽt nĆ°áť&#x203A;c báşąng cĂĄch chia sáşť cĂĄc kinh nghiáť&#x2021;m cᝧa mĂŹnh cĹŠng nhĆ° giáť&#x203A;i thiáť&#x2021;u cĂĄc xu hĆ°áť&#x203A;ng máť&#x203A;i nhẼt trĂŞn tháşż giáť&#x203A;i áşżn váť&#x203A;i tháť&#x2039; trĆ°áť?ng Viáť&#x2021;t Nam. Viáť&#x2021;c táť&#x2022; chᝊc Háť&#x2122;i ngháť&#x2039; thĆ°áť?ng niĂŞn TRIáť&#x201A;N Váť&#x152;NG CĆ  Sáť&#x17E; Háş  TẌNG chĂ­nh lĂ  máť&#x2122;t trong nhiáť u dáťą ĂĄn áť&#x192; INSEE hiáť&#x2021;n tháťąc hĂła sᝊ máť&#x2021;nh ĂŁ cam káşżt.

KT&Ä?S THĂ NG 10.2019

43


bếp hoà n hảo

CHáť&#x152;N MĂ Y HĂ&#x161;TMĂ&#x2122;I 0½\KĂ&#x2019;WPĂ&#x201C;LOžPŲWVÄźQSKĹ&#x201A;PNKĂ?QJWKĹ&#x153;WKLĹ&#x2DC;X WURQJKĹ&#x20AC;XKĹ&#x2DC;WFÄ°QKŲŸWKžQKSKĹŞ9Ă&#x2030;FÄ°QKŲOž QÄśLPžNKĂ?QJJLDQEĹ&#x2DC;SWKĸŜQJNĂ&#x2C6;QNKĂ?QJWKR½W Ä&#x2C6;ĸşFNKĂ?LÄ&#x2C6;ĸşFPĂ&#x201C;L%žLYLĹ&#x2DC;WVDXÄ&#x2C6;Âż\K\YĹŚQJ FXQJFÄžSÄ&#x2C6;Ĺ&#x2DC;QEÄşQÄ&#x2C6;ĹŚFWKĂ?QJWLQFĹ&#x20AC;QWKLĹ&#x2DC;WNKL FKĹŚQPXDYžVĆ&#x2020;GĹžQJVÄźQSKĹ&#x201A;PQž\ 7KĂ?QJWLQYžKĂ&#x2030;QKÄźQKGR(OHFWUROX[9LĹ W1DPFXQJFÄžS

&Ă&#x201E;VĹľSKÂśQELĹ&#x2039;WJLĹłDP´\KĂ&#x2030;WNKĂ&#x201E;LYÂľKĂ&#x2030;WPĂ&#x160;L"

ChĂşng tĂ´i khĂ´ng phân biáť&#x2021;t mĂĄy hĂşt khĂłi vĂ mĂĄy hĂşt mĂši, viáť&#x2021;c cĂł tĂŞn khĂĄc biáť&#x2021;t cháť&#x2030; lĂ  cĂĄch ạt tĂŞn khĂĄc nhau cᝧa cĂĄc nhĂ  bĂĄn láşť trĂŞn tháť&#x2039; trĆ°áť?ng. (Electrolux prefer gáť?i tĂŞn lĂ  MĂĄy hĂşt mĂši). &´FGĂ&#x2026;QJP´\KĂ&#x2030;WPĂ&#x160;LSKĹ&#x2122;ELĹ&#x192;QKLĹ&#x2039;QFĂ&#x201E;WU½QWKĹ? WUÄŁĹĄQJ"

RiĂŞng mĂĄy hĂşt mĂši cᝧa Electrolux cĂł 4 loấi: dấng máť?ng (truyáť n tháť&#x2018;ng), dấng kĂŠo (pull out), dấng áť&#x2018;ng (chimney, slope), dấng ảo ( áť&#x2122;c láş­p). Ä?ây cĹŠng lĂ nhᝯng dòng mĂĄy hĂşt mĂši pháť&#x2022; biáşżn hiáť&#x2021;n cĂł trĂŞn tháť&#x2039; trĆ°áť?ng. &Ă&#x201E;EDRQKL½XORÄĽLP´\KĂ&#x2030;WPĂ&#x160;LKĂ&#x2030;WNKĂ&#x201E;LNK´F QKDXGĹľDWU½QFĂ&#x2020;QJQJKĹ&#x2039;"

TrĂŞn tháť&#x2039; trĆ°áť?ng, khĂ´ng cĂł nhiáť u cĂ´ng ngháť&#x2021; khĂĄc nhau ĂĄp d᝼ng cho cĂĄc dòng hĂşt mĂši. &Ă&#x201E;JĂ&#x20AC;NK´FELĹ&#x2039;WJLĹłDKĂ&#x2030;WPĂ&#x160;L´SWÄŁĹĄQJYÂľKĂ&#x2030;WPĂ&#x160;L WUHRĂłĹ?FOÄąS"

MĂĄy hĂşt mĂši áť&#x2122;c láş­p ( ảo) cĂł thiáşżt káşż hoĂ n thiáť&#x2021;n cả 2 mạt, giĂşp sản phẊm cĂł tháť&#x192; lắp ạt áť&#x; giᝯa khĂ´ng gian báşżp ( ảo báşżp) mĂ  khĂ´ng mẼt váşť thẊm máťš. MĂĄy hĂşt mĂši treo tĆ°áť?ng thĂŹ khĂ´ng hoĂ n thiáť&#x2021;n mạt sau nĂŞn cháť&#x2030; phĂš hᝣp lắp ĂĄp vĂ o tĆ°áť?ng. .KĂ&#x2020;QJJLDQEĹ&#x192;SQKÄŁWKĹ&#x192;QÂľRWKĂ&#x20AC;FÄŤQVĹąGĹŠQJP´\ KĂ&#x2030;WPĂ&#x160;L"

TẼt cả cĂĄc khĂ´ng gian báşżp áť u nĂŞn lắp ạt mĂĄy hĂşt mĂši áť&#x192; giĂşp giải phĂłng mĂši, láť?c dầu mᝥ trong quĂĄ trĂŹnh nẼu Ä&#x192;n. RiĂŞng 44

KT&Ä?S THĂ NG 10.2019


bếp hoà n hảo

nhᝯng khĂ´ng gian báşżp khĂŠp kĂ­n (Ă­t cĂł cháť&#x2022; thoĂĄt khĂ­) thĂŹ cĂ ng cần phải cĂł mĂĄy hĂşt mĂši áť&#x192; giĂşp giải phĂłng mĂši vĂ  mang lấi khĂ´ng khĂ­ tĆ°ĆĄi máť&#x203A;i cho gian báşżp. &´FNÂżFKWKÄŁĹ&#x;FYÂľNLĹ&#x2021;XG´QJ SKĹ&#x2122;ELĹ&#x192;QFĹŤDP´\KĂ&#x2030;WPĂ&#x160;LFĂ&#x2020;QJ GĹŠQJYÂľPĹŠFó¿FKVĹąGĹŠQJFĹŤD WĹŻQJORÄĽL"

KĂ­ch thĆ°áť&#x203A;c pháť&#x2022; biáşżn cᝧa mĂĄy thĆ°áť?ng tᝍ 60 - 90 cm, tĂšy theo khĂ´ng gian báşżp vĂ kĂ­ch thĆ°áť&#x203A;c báşżp, ngĆ°áť?i tiĂŞu dĂšng sáş˝ cháť?n loấi kĂ­ch thĆ°áť&#x203A;c phĂš hᝣp (VĂŹ cĂ´ng suẼt hĂşt & cĂ´ng ngháť&#x2021; a phần sáş˝ giáť&#x2018;ng nhau cho cĂšng máť&#x2122;t loấi sản phẊm).

;ĹąOÂ?NKÂżWKħL óčXUD FĹŤD P´\KĂ&#x2030;WPĂ&#x160;LQKÄŁWKĹ&#x192;QÂľRWURQJ NKĂ&#x2020;QJJLDQEĹ&#x192;SNK´FQKDX"

&´FKOÂľPYĹ&#x2039;VLQKEħRGÄŁĹĽQJ P´\KĂ&#x2030;WPĂ&#x160;L/LĹ&#x2039;XWLĹ&#x192;QJĹ&#x2014;QFĂ&#x201E;OÂľ \Ĺ&#x192;XWĹ&#x2022;FÄŤQTXDQWÂśP"

CĂł 2 cĂĄch xáť­ lĂ˝: CĂł tháť&#x192; káşżt náť&#x2018;i váť&#x203A;i áť&#x2018;ng dẍn áť&#x192; xả ra ngoĂ i, hoạc xáť­ lĂ˝ báşąng than hoất tĂ­nh (cĂł sáşľn trong mĂĄy, tĂšy model) áť&#x192; kháť­ mĂši trả lấi khĂ´ng khĂ­ sấch trong phòng. NĂŞn cÄ&#x192;n cᝊ vĂ o khĂ´ng gian báşżp hiáť&#x2021;n cĂł áť&#x192; lắp ạt cho phĂš hᝣp: náť&#x2018;i áť&#x2018;ng (xả ra ngoĂ i) hay khĂ´ng cần náť&#x2018;i áť&#x2018;ng (tuần hoĂ n khĂŠp kĂ­n).

CĂĄch váť&#x2021; sinh, bảo dưᝥng: váť&#x2021; sinh áť&#x2039;nh káťł (2-3 thĂĄng/ lần) lĆ°áť&#x203A;i láť?c dầu mᝥ báşąng cĂĄch ngâm váť&#x203A;i nĆ°áť&#x203A;c Ẽm. Kiáť&#x192;m tra vĂ thay tháşż (náşżu cĂł) lĆ°áť&#x203A;i láť?c than hoất tĂ­nh áť&#x2039;nh káťł 2-3 thĂĄng/lần. CĂł ba yáşżu táť&#x2018; cần quan tâm khi mua lĂ  thiáşżt káşż áşšp, cĂ´ng suẼt hĂşt phĂš hᝣp vĂ  áť&#x2122; áť&#x201C;n phải thẼp.

&´FKOĹľDFKĹ&#x2018;QP´\KĂ&#x2030;WPĂ&#x160;L SKĂ&#x160;KŧSYĹ&#x;LNÂżFKWKÄŁĹ&#x;FNKĂ&#x2020;QJ JLDQEĹ&#x192;S"

Ä?áť&#x192; láťąa cháť?n hĂşt mĂši phĂš hᝣp, cần cÄ&#x192;n cᝊ vĂ o tháťąc táşż khĂ´ng gian báşżp vĂ  nhu cầu váť thẊm máťš. VD: khĂ´ng gian báşżp nháť?, khĂŠp kĂ­n nĂŞn cháť?n hĂşt mĂši cĂł cĂ´ng suẼt láť&#x203A;n (giĂşp giải phòng mĂši táť&#x2018;t hĆĄn) i kèm lĂ  mĂĄy cĂł kĂ­ch thĆ°áť&#x203A;c vᝍa phải (60cm â&#x20AC;&#x201C; 76cm). Náşżu khĂ´ng gian báşżp thĂ´ng thoĂĄng thĂŹ cĂł tháť&#x192; quan tâm nhiáť u hĆĄn váť mạt thẊm máťš, thiáşżt káşż áť&#x192; phĂš hᝣp váť&#x203A;i thiáşżt káşż khĂ´ng gian báşżp. KT&Ä?S THĂ NG 10.2019

45


khĂ´ng gian sắc mĂ u - áť&#x201C;ng hĂ nh cĂšng Kelly-Moore

%HOHP7RZHU/LVERQ

7KžQKSKŪ3RUWR

Tản mấn Báť&#x201C; Ä?Ă o Nha

goĂ i phong cảnh hᝯu tĂŹnh thĂŹ khĂ­ háş­u áť&#x; ây cĹŠng tháş­t tuyáť&#x2021;t váť?i. NhĆ°ng trĂŞn háşżt váť máť?i thᝊ cᝧa váş­t chẼt thĂŹ con ngĆ°áť?i máť&#x203A;i lĂ  yáşżu táť&#x2018; chĂ­nh áť&#x192; hĂŹnh thĂ nh cĂĄc nĂŠt vÄ&#x192;n hĂła nhĆ° hiáşżu khĂĄch, cáť&#x;i máť&#x;, thân thiáť&#x2021;n. Ph᝼ nᝯ Báť&#x201C; Ä?Ă o Nha áşšp vĂ  cĂł nĂŠt nhân háş­u. Ä?Ẽt nĆ°áť&#x203A;c Báť&#x201C; Ä?Ă o Nha ưᝣc háť&#x201C;ng ân cᝧa ThiĂŞn ChĂşa cho Ä?ᝊc Máşš hiáť&#x2021;n ra áť&#x; Fatima nÄ&#x192;m 1917 nhĆ° lĂ  máť&#x2122;t Sᝊ Ä?iáť&#x2021;p Hòa BĂŹnh vĂ  TĂŹnh ThĆ°ĆĄng trong báť&#x2018;i cảnh láť&#x2039;ch sáť­ cᝧa nhᝯng nÄ&#x192;m trong tháť?i áť&#x2021; nhẼt tháşż chiáşżn (19141918) vĂ  cĂĄch mấng XĂ´ Viáşżt (1917) áť&#x; Nga tháť?i bẼy giáť?. Sáťą kiáť&#x2021;n nĂ y lĂ  iáť&#x192;m son cho Báť&#x201C; Ä?Ă o Nha áť&#x192; Fatima tráť&#x; thĂ nh áť&#x2039;a iáť&#x192;m du láť&#x2039;ch hĂ nh hĆ°ĆĄng cho nhᝯng ngĆ°áť?i ngoan ấo. Trong nhᝯng nÄ&#x192;m qua, ngĆ°áť?i ta ghi nháş­n ngĂ nh du láť&#x2039;ch cᝧa Báť&#x201C; Ä?Ă o Nha chiáşżm áşżn 17.3% táť&#x2022;ng sản lưᝣng GDP â&#x20AC;&#x201C; nghÄŠa lĂ  hĆĄn 41 táť&#x2030; USD cho nÄ&#x192;m 2017 vĂ  ất mᝊc hĆĄn 20.5% cho 2018.

1Ä°PWÄşSFKĂ&#x2C6;7UDYHO/HLVXUHFĆ&#x20AC;D1HZ<RUN Ä&#x2C6;Ă EĂ&#x2030;QKFKĹŚQ%ĹŹÄ&#x2021;žR1KDOžÄ&#x2C6;ŤDÄ&#x2C6;LĹ&#x153;PGXOŤFKWĹŞW QKÄžW&KÂżXòXÄ&#x2021;Âż\OžTXĹŞFJLDÄ&#x2C6;ĸşF[Ĺ&#x2DC;SKÄşQJ WKĆ&#x201A;WUĂ&#x2020;QWKĹ&#x2DC;JLĹ´LWKĂ&#x2C6;FKKĹźSÄ&#x2C6;Ĺ&#x153;QJKŢGĸźQJ%ŸL TXĹŞFJLDQž\FĂ?JL½VLQKKRÄşWQKĹ&#x2019;QKžQJFĂ? WUĸŜQJÄ&#x2C6;ÄşLKĹŚFWĹŞWYžFĂ?KžQJFKĹžFYŤWUĂ&#x2C6;Ä&#x2C6;Ĺ&#x2019;S QKĸOÂżXÄ&#x2C6;žLFXQJÄ&#x2C6;LĹ QWK½QKÄ&#x2C6;ĸŜQJwÄ&#x2C6;ĸşF 81(6&2FĂ?QJQKĹ&#x2020;Q 7+Ć&#x2030;&+,Ĺ&#x;175ÄŞ19Ä&#x161;1&+Ă&#x161;8z&(2.(//<0225(9,(71$0

&Ĺ&#x20AC;XVĹ&#x2C6;W'0DULD3LD%ULGJHÄ&#x2C6;ĸşF[Âż\GĆ&#x160;QJEŸL*XVWDYH(LIIHOYžRQÄ°P

46

KT&Ä?S THĂ NG 10.2019

N


không gian sắc màu - ồng hành cùng Kelly-Moore

1K¾WKŶ)DWLPDWĺL%Ŭć¾R1KD

7LPH2XW0DUNHWWĺL/LVERQ

Góp phần vào ó là từ năm 2014 tập oàn TimeOut Group của thế giới ã khai trương TimeOut Market lần ầu tiên tại Lisbon. TimeOut Market là nơi quy tụ những món ăn ược ưa chuộng, những ầu bếp tên tuổi, những nhà hàng và quán bar nổi tiếng trên thế giới ược chọn lọc và mời vào ể phục vụ khách hàng. Theo thống kê, năm 2017 có ến 3.6 triệu và 2018 là 3.9 triệu thực khách ghé ến TimeOut Lisbon. Sự thành công này ã dẫn ến một loạt khai trương liên tục trong thời gian qua tại nhiều thành phố lớn như Miami, New York, Boston, Chicago, Montreal và kế tiếp là Dubai (2020), London (2021) và Praha (2022). TimeOut Market mở cửa ến tận 2g – 3g sáng, bởi thống kê chỉ ra rằng: Du khách ến một nơi nào ó thì số tiền họ chi ra vào ban ngày chỉ có 30% nhưng vào ban êm sẽ lên ến 70%. Bồ Đào Nha là quốc gia nằm ở cực Tây Nam của Âu Châu, phía Đông và Bắc tiếp giáp với Tây Ban Nha, phía Tây và Nam là Đại Tây Dương. Đất nước này có diện tích chừng 100.000 km2 và dân số khoảng 10 triệu người mà trong ó có 2 thành phố rất lớn là Porto phía Bắc với gần 1 triệu cũng như Lisbon và vùng phụ cận ở giữa với gần 3 triệu người. Thành phố Porto ược xây dựng hai bên dòng sông Douro như Huế với dòng sông Hương, Budapest với dòng sông Xanh/Danube hay Paris với dòng sông Seine. Tất cả những con sông ó, và những chiếc cầu nằm trên ó ã làm nên tên tuổi cho kinh ô ánh sáng Âu Châu của một Paris tráng lệ, một Budapest hoa lệ hay một Porto trữ tình, lãng mạn ến nỗi nhà sáng tác truyện tranh nổi tiếng Nhật Bản Miyazaki Hayao cũng phải tìm ến Porto ể lấy cảm hứng. Porto có 6 chiếc cầu lớn nổi tiếng mà trong ó có chiếc cầu sắt D. Maria Pia Bridge ược Gustav Eiffel xây dựng năm 1887 nghĩa là úng 10 năm trước khi Eiffel xây cầu Tràng Tiền bắc qua sông Hương cho Huế thời bấy giờ. Nếu bạn ọc có ến Porto thì ừng quên viếng thăm tiệm sách Lello Bookshop ể tìm cảm giác và trải nghiệm là phải ứng hàng giờ xếp hàng chờ vào cửa, ặc biệt là fan hâm mộ của bộ truyện “Harry Porter”. Lello Bookshop ã tồn tại hơn cả một thế kỷ từ những năm 1906 với những nét chạm trổ trên gỗ, nét họa trên kính và hoa văn trên gạch, trên á nên năm 2015, tạp chí Time ã bình chọn Lello Bookshop là tiệm sách ẹp nhất thế giới.

Khác với Porto là thành phố ược xây dựng và phát triển từ hai bên bờ sông thì Lisbon là thành phố ược hình thành bên Vịnh/Bay. Vịnh Lisbon cũng lớn như Vịnh San Francisco Bay Area và cũng có chiếc cầu dài và lớn như cầu Golden Gate. Trông nó như một dải lụa màu cam ỏ tung bay trước gió. Cũng như San Francisco, Lisbon là thành phố của núi ồi. Có người cho rằng Lisbon chính là một tác phẩm nghệ thuật thì cũng không ngoa, bởi chỉ công viên và lâu ài Pena thôi cũng ã làm nức lòng khách phương xa chưa kể ến cả chục nơi ẹp khác cần tham quan. /HOOR%RRNVKRSWĺL3RUWR

KT&ĐS THÁNG 10.2019

47


không gian sắc màu - ồng hành cùng Kelly-Moore

'XNK½FKWKDPTXDQEÆQWURQJ/HOOR%RRNVKRS

48

/¿XĈ¾L3HQD

Ngược dòng lịch sử, Bồ Đào Nha ã là một ế quốc (1414 – 1808) nhờ có những bước tiến kỹ thuật về hàng hải trước cả Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Họ ã có những ội thương thuyền hùng hậu i khắp năm châu, bốn bể từ những thế kỷ thứ XV, XVI. Kha Luân Bố ã tìm thấy châu Mỹ vào năm 1492. Để từ ó, tư duy nhân loại về lục ịa, biển cả ược thay ổi dần. Chứng tích vẫn còn ó của một tòa nhà Belem Tower nằm phía Nam của Lisbon là nơi của một thời huy hoàng xưa, bởi những cuộc phiêu lưu của những nhà thám hiểm ều khởi hành từ ây. Ngoài ra, vì một biến cố lớn ã làm cho bộ mặt của Lisbon ngày nay vừa có phần cổ cả ngàn năm những cũng lại có phần mới chỉ có vài trăm năm như an xen giữa nét cổ kính và hiện ại. Bởi vì bên cạnh những cái cổ kính gần ngàn năm thì vào ngày 1.11.1755 Lisbon ã phải gánh chịu một trận ộng ất kinh hoàng chưa từng thấy trong lịch sử của Âu Châu với ộ rung lên ến gần 9 ộ richter. Đây là trận ộng ất kèm theo sóng thần và hỏa hoạn. Sự kiện bi thảm ở thế kỷ thứ 18 này ã xóa i hơn 85% bản ồ thủ ô Lisbon và lấy mất i 1/3 nhân mạng của Lisbon với tổng dân số thời ó lên ến 257 ngàn người. Trận ộng ất này gần như xóa sổ Lisbon ra khỏi bản ồ của Âu Châu. Chữ viết Việt hiện tại có nền tảng từ cuốn tự iển Việt- Bồ - La(1651) lần ầu tiên ược tòa thánh Vatican ấn loát và ất nước chúng ta cũng có mối giao hảo rất tốt với người Bồ Đào Nha khi họ ến Hội An giao thương. Năm 1631, Chúa Nguyễn Phúc Nguyên ã mời hai cha con người Bồ Đào Nha là Jean De La Croix từ Hội An ra Huế giúp mở xưởng úc súng. Giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Quang Ngọc cho rằng: “Chúa Nguyễn Phúc Nguyên ã sáng tạo ra một hình thức khai chiến, sáng lập và thực

thi chủ quyền trên các vùng quần ảo hết sức ộc áo là sự hình thành ội Hoàng Sa” Bồ Đào Nha có một dãi biển dài ở phía Tây và Nam của Đại Tây Dương nên không thiếu những bờ biển ẹp với các ịa danh mà chúng tôi ược lưu trú qua như Foz do Arelho, Faro, Tavira, … Ở nơi ây, khi hoàng hôn xuống và lúc bình minh lên là những khoảng lặng và những khoảng khắc ầy cảm xúc trước vẻ ẹp của thiên nhiên. Có những buổi cơm chiều bên người thân và trong vòng tay của những người bạn chân tình với những món ăn Việt trên ất Bồ rồi ngồi ngắm ánh chiều tà cùng với ly rượu nho mới thấy cuộc ời còn hạnh phúc là bao. Khi chiều về, chúng tôi kéo nhau ra biển ể ghi lại những hình ảnh ẹp của ất trời, biển cả trong ánh nắng vàng cuối ngày. Lúc về lại nhà thì từng ánh èn của từng ngôi nhà trên những ngọn ồi bao xung quanh một vùng của hệ ầm phá tại ây ã làm cho êm về thêm lung linh và ầy mơ mộng. Chào một ngày mới là những lần bách bộ dọc dài theo triền mép của bờ biển. Xa xa sóng biển gợn ùa lăn tăn. Một ôi khi, làn gió biển mang sương mai thổi vào làm cảm lạnh, nhưng lại ược hít thở không khí trong lành của ại dương. Vùng phía Nam Algarve này còn có nhiều bãi biển ẹp mê hồn, nhưng áng nói là hệ ầm phá, gò ồi, cù lao dày ặc với nhiều ốc ảo chằng chịt ã tạo ra một hệ sinh thái, một môi trường sống tự nhiên thu hút bao loài chim biển thích dừng chân kiếm mồi, nạp thêm năng lượng ể di chuyển tiếp vượt qua một châu lục khác trước mắt. Đó là Châu Phi, trong cuộc hành trình trốn lạnh từ phương Bắc về phương Nam hằng năm của từng oàn chim biển.

7K¾QKSKŪ/LVERQ

+ŠVLQKWK½LĈŀP5LD)RUPRVD

KT&ĐS THÁNG 10.2019


khĂ´ng gian sắc mĂ u - áť&#x201C;ng hĂ nh cĂšng Kelly-Moore

Báť&#x201C; Ä?Ă o Nha váť&#x203A;i câu chuyáť&#x2021;n rᝍng Bần 7URQJFKX\Ĺ&#x2DC;QGXOŤFK%ĹŹÄ&#x2021;žR1KDOĹ&#x20AC;Q Qž\FKĂ&#x2019;QJWĂ?LNK½PSK½WKĂ&#x2020;PQJžQK QĂ?QJOÂżPQJKLĹ SÄ&#x2C6;Ĺ&#x20AC;\ÄžQWĸşQJFĆ&#x20AC;D %ĹŹÄ&#x2021;žR1KDOžUĆ&#x201E;QJVĹŹLEĹ&#x20AC;Q 75ÄŞ19Ä&#x161;1&+Ă&#x161;8z&(2.(//<0225(9,(71$0 5Ć&#x201E;QJEĹ&#x20AC;QWÄşL/LVERQ

B

ần lĂ máť&#x2122;t loấi cây thĂ­ch hᝣp tháť&#x2022; nhưᝥng áť&#x; vĂšng Ä?áť&#x2039;a Trung Hải. NĂł ưᝣc canh tĂĄc nhiáť u áť&#x; Báť&#x201C; Ä?Ă o Nha, Tây Ban Nha, PhĂĄp, Ă?, Hy Lấp vĂ  Maroc. Trong táť&#x2022;ng sáť&#x2018; 2.5 triáť&#x2021;u hecta rᝍng sáť&#x201C;i bần trĂŞn tháşż giáť&#x203A;i thĂŹ Báť&#x201C; Ä?Ă o Nha ĂŁ chiáşżm háşżt 1.6 triáť&#x2021;u. Ä?iáť u nĂ y giải thĂ­ch tấi sao tᝍ ầu tháşż kᝡ XX khu váťąc nĂ y ĂŁ tráť&#x; thĂ nh quáť&#x2018;c gia láť&#x203A;n nhẼt tháşż giáť&#x203A;i sản xuẼt nĂşt chai bần vĂ  ngĂ y nay chiáşżm khoảng 50 % sáť&#x2018; bần sản xuẼt trĂŞn tháşż giáť&#x203A;i. áť&#x17E; ây, hầu háşżt cĂĄc rᝍng bần áť u ưᝣc sáť&#x; hᝯu báť&#x;i háť&#x2122; gia ĂŹnh, tᝍ lĂşc tráť&#x201C;ng cho áşżn v᝼ thu hoấch ầu tiĂŞn phải mẼt 25 nÄ&#x192;m. Khoảng cĂĄch giᝯa máť&#x2122;t mĂša thu hoấch lĂ  máť&#x2122;t tháş­p kᝡ. Vòng áť?i cᝧa cây bần lĂ  250-350 nÄ&#x192;m. Cây sáť&#x201C;i bần lĂ  máť&#x2122;t loấi cây rẼt ạc biáť&#x2021;t, NĂł lĂ  máť&#x2122;t trong sáť&#x2018; Ă­t loấi cây báť&#x2039; thu hoấch lẼy váť? mĂ  vẍn sáť&#x2018;ng vĂ  láť&#x203A;n thĂŞm máť&#x2122;t cĂĄch bĂŹnh thĆ°áť?ng vĂ  báť n vᝯng. Bần cĂł cẼu trĂşc rẼt ạc biáť&#x2021;t mĂ  cho áşżn nay cĂĄc nhĂ  khoa háť?c vẍn chĆ°a tĂŹm ra cĂĄch áť&#x192; tấo ra váş­t liáť&#x2021;u nhân tấo tĆ°ĆĄng táťą. Thu hoấch bần cĹŠng lĂ  cả máť&#x2122;t sáťą chuyĂŞn mĂ´n hĂła. Cho áşżn nay ngĆ°áť?i ta chĆ°a cháşż tấo ưᝣc máť&#x2122;t loấi mĂĄy mĂłc nĂ o mĂ  cháť&#x2030; sáť­ d᝼ng rĂŹu áť&#x192; thu 9Ĺ&#x2020;WOLĹ X[Âż\GĆ&#x160;QJ6žQOžPWĆ&#x201E;FÂż\EĹ&#x20AC;Q

7KXKRÄşFKYŨFÂż\EĹ&#x20AC;Q

hoấch. TrĆ°áť&#x203A;c tiĂŞn háť? dĂšng rĂŹu cắt dáť?c váť? dĂšng bần áť&#x192; lĂ m tẼm cĂĄch nhiáť&#x2021;t cho cĂĄc cây. Sau Ăł nâng lĂŞn báşąng òn bẊy nhᝯng phi thuyáť n vĂ  háť?a tiáť&#x2026;n. CĂł tháť&#x192; nĂłi cây bần miáşżng to nhẼt mĂ  háť? cĂł tháť&#x192; nâng ưᝣc. lĂ  váş­t liáť&#x2021;u xây dáťąng báť n vᝯng báť&#x;i nĂł cĂł áť&#x2122; NgĆ°áť?i láť&#x2122;t váť? bần lĂ nh ngháť nhẼt náş­y ra Ă n háť&#x201C;i, nĂł chᝊa nhiáť u khĂ´ng khĂ­ nĂŞn nĂł máť&#x2122;t cĂĄi váť? hĂŹnh bĂĄn nguyáť&#x2021;t chấy dáť?c theo náť&#x2022;i ưᝣc trĂŞn mạt nĆ°áť&#x203A;c vĂ  ạc biáť&#x2021;t lĂ  nĂł chiáť u dĂ i cᝧa thân cây tᝍ ngay trĂŞn mạt cĂĄch nhiáť&#x2021;t vĂ  cĂĄch âm rẼt táť&#x2018;t. BĂŞn cấnh Ẽt áşżn nhᝯng nhĂĄnh cây ầu tiĂŞn. Sau tĂ­nh báť n vᝯng nĂł còn cĂł tháť&#x192; tĂĄi tấo vĂ  Ăł nĂł ưᝣc sẼy khĂ´ trĂŞn mạt Ẽt khoảng tĂĄi cháşż, khĂ´ng áť&#x2122;c hấi vĂ  khĂ´ng thải khĂ­ báť&#x2018;n thĂĄng, trĆ°áť&#x203A;c khi ưᝣc Ć°a áşżn cĂĄc VOC nĂŞn bần ưᝣc háť&#x2021; tháť&#x2018;ng LEED cᝧa nhĂ  mĂĄy, nĆĄi nĂł ưᝣc un sĂ´i áť&#x192; giáşżt bẼt Hoa Káťł cĂ´ng nháş­n nhĆ° lĂ  loấi váş­t liáť&#x2021;u táť&#x2018;t káťł cĂ´n trĂšng nĂ o cĂł tháť&#x192; vẍn còn trong ưᝣc khuyáşżn kĂ­ch áť&#x192; sáť­ d᝼ng trong xây váť?. TrĂŞn 60% váť? bần sau Ăł sáş˝ ưᝣc lĂ m dáťąng kiáşżn trĂşc xanh. thĂ nh nhᝯng nĂşt chai &½FVÄźQSKĹ&#x201A;POžPWĆ&#x201E;YŨFÂż\EĹ&#x20AC;Q truyáť n tháť&#x2018;ng, váť&#x203A;i hầu háşżt phần còn lấi ưᝣc sáť­ d᝼ng trong trang trĂ­ náť&#x2122;i thẼt, lĂ m áşż giĂ y, dĂŠp, mĹŠ, nĂłn, tĂşi xĂĄch, â&#x20AC;Ś CĂšng váť&#x203A;i Ăł, nĂł còn ưᝣc sáť­ d᝼ng trong xây dáťąng, Corkboard vĂ  gấch lĂĄt lĂ  nhᝯng váş­t liáť&#x2021;u lĂ˝ tĆ°áť&#x;ng trong khi cĂĄc hất cᝧa váť? bần ưᝣc sáť­ d᝼ng trong sản xuẼt bĂŞ tĂ´ng. Ngay cả NASA cĹŠng 9Ĺ&#x2020;WOLĹ X[Âż\GĆ&#x160;QJ9½FKOžPWĆ&#x201E;FÂż\EĹ&#x20AC;Q

7UXQJWÂżP7ULĹ&#x153;QOĂ PWÄşL7KĸşQJ+ÄźLÄ&#x2C6;ĸşFF½FK ÂżPYžF½FKQKLĹ WWĆ&#x201E;YĹ&#x2020;WOLĹ XFÂż\EĹ&#x20AC;Q

KT&Ä?S THĂ NG 10.2019

49


cÄ&#x192;n háť&#x2122;

Táť&#x201D; ẤM Ä?Ă NG YĂ&#x160;U 1Ĺ&#x160;PŸWUXQJWÂżPTXĹ&#x2020;QWS+&0FÄ°QKŲ UŲQJPJĹŹPPŲWSKĂ&#x17D;QJNK½FKOLĹ&#x161;QEĹ&#x2DC;S KDLSKĂ&#x17D;QJQJĆ&#x20AC;YžKDLQKžYĹ VLQKÄ&#x2021;Âż\OžWĹŽ ÄžPFKRPŲWJLDÄ&#x2C6;Ă&#x2030;QKQKŨWKžQKYLĂ&#x2020;Q BĂ&#x20AC;I CTV Äť1+ MINGQ BUI

T

áť&#x2022;ng tháť&#x192; cÄ&#x192;n háť&#x2122; ưᝣc khoĂĄc lĂŞn báşąng tĂ´ng xĂĄm chᝧ ấo. Máť&#x2122;t sáť&#x2018; mảng tĆ°áť?ng chĂ­nh cĂł káşżt hᝣp mĂ u sắc áş­m, treo tranh trang trĂ­ nhĆ° phĂ­a sau sofa vĂ  nhắc lấi áť&#x; phần tĆ°áť?ng phĂ­a sau gháşż áť&#x2021;m thay giĂ y. NgoĂ i ra áť&#x; nhᝯng mĂŁng nhẼn nĂ y báť&#x2122; pháş­n thiáşżt káşż còn cháť?n mĂ u sĆĄn mang tĂ­nh hiáť&#x2021;u ᝊng cao áť&#x192; em lấi sáťą máť&#x203A;i máşť vĂ  ạc sắc cho khĂ´ng gian. Phòng khĂĄch ưᝣc thiáşżt káşż khĂĄ ĆĄn giản, sofa mang mĂ u trung tĂ­nh nháşš nhĂ ng áť&#x192; lĂ m náť&#x2022;i báş­t thĂŞm phần tĆ°áť?ng xĂĄm sau lĆ°ng vĂ  tranh treo. CĂĄc váş­t d᝼ng náť&#x2122;i thẼt ráť?i ưᝣc cháť?n láť?c cĂł chᝧ Ă­ch, nhĆ° bĂ n trĂ  vĂ  káť&#x2021; trang trĂ­ áť u sáť­ d᝼ng chẼt liáť&#x2021;u kim loấi mấ vĂ ng thanh mảnh áť&#x192; tiáşżt cháşż nhᝯng mảng miáşżng láť&#x203A;n vĂ  ạc trong khĂ´ng gian. Ä?áť&#x201C;ng tháť?i mang lấi sáťą sang tráť?ng nhĆ°ng nháşš nhĂ ng cho cả gian nhĂ . 50

KT&Ä?S THĂ NG 10.2019


căn hộ

3KÎQJNK½FKĈĸżFWKLŘWNŘNK½ĈĶQJLļQVRIDPDQJP¾XWUXQJWÈQKQKŒQK¾QJĈŜO¾PQŮLEņWWKÆPSKŀQWĸŶQJ[½PVDXOĸQJY¾WUDQKWUHR

KT&ĐS THÁNG 10.2019

51


căn hộ

52

KT&ĐS THÁNG 10.2019


căn hộ

3KŀQEÆQWURQJO¾KDLSKÎQJQJƀFĴQJĈŬQJWÏQJP¾X[½PĈŜFÍVƊNŘWQŪLFļWƄEÆQWURQJOńQEÆQQJR¾L

Ở khu vực bàn ăn và bếp, ặc biệt phần gạch ốp tường bếp ược sử dụng loại gạch Mosaic tạo nét khá thú vị và hút mắt cho không gian nhỏ này. Tất cả các cánh tủ từ tủ bếp ến tủ giày ều ược sử dụng dạng cánh panel và lá sách nhằm xua i sự ơn iệu nhưng vẫn thể hiện sự hiện ại và tinh tế.

Phần bên trong là hai phòng ngủ cũng ồng tông màu xám ể có sự kết nối cả từ bên trong lẫn bên ngoài. Tuy nhiên, phòng ngủ master có chút khác biệt so với phong cách chung cho cả căn hộ ó là ược sử dụng thêm phào chỉ ể trang trí tường ầu giường cũng như nâng cao sự sang trọng . Trang trí nhấn mạnh ở các tấm

KT&ĐS THÁNG 10.2019

53


cÄ&#x192;n háť&#x2122;

áť&#x2018;p ầu giĆ°áť?ng vĂ tab ầu giĆ°áť?ng cĹŠng giĂşp cÄ&#x192;n phòng tráť&#x; nĂŞn cháť&#x2030;nh chu vĂ  cầu kĂŹ hĆĄn. áť&#x17E; khĂ´ng gian sinh hoất chĂ­nh, cĂĄc áť&#x201C; náť&#x2122;i thẼt tᝍ bĂ n, gháşż, tᝧ ti vi tẼt cả áť u ưᝣc pháť&#x2018;i mĂ u xĂĄm Ăşng máťąc cĂšng mĂ u gáť&#x2014; nâu áť? vᝍa tháť&#x192; hiáť&#x2021;n cĂĄ tĂ­nh cᝧa gia chᝧ vᝍa mang áşżn giĂĄ tráť&#x2039; thẊm mÄŠ cao. XuyĂŞn suáť&#x2018;t cả cÄ&#x192;n háť&#x2122; lĂ  sáťą káşżt hᝣp giᝯa yĂŞu cầu cᝧa gia chᝧ vĂ  Ă˝ tĆ°áť&#x;ng cᝧa ngĆ°áť?i thiáşżt káşż ĂĄp ᝊng ưᝣc nhu cầu cĂ´ng nÄ&#x192;ng vĂ  phần nĂ o tháť&#x192; hiáť&#x2021;n ưᝣc nĂŠt cĂĄ tĂ­nh cᝧa ngĆ°áť?i sáť&#x; hᝯu! 54

KT&Ä?S THĂ NG 10.2019

&Ăź1*7<7+,Ĺ&#x2014;7.Ĺ&#x2014;9ĂŤ7+,&Ăź1*

3'(&25

Ä&#x2021;ĸŜQJ$Q3KĂ&#x2019;Ä&#x2021;Ă?QJ3KĸŜQJ$Q3KĂ&#x2019; Ä&#x2021;Ă?QJ4XĹ&#x2020;Q7KžQKSKĹŞ+ĹŹ&KĂ&#x2C6;0LQK


phĂĄt triáť&#x192;n doanh nghiáť&#x2021;p

Báş­t mĂ­ Cuisine De Saigon Ä&#x192;n ngon, check-in áşšp tấi Tân SĆĄn NhẼt

N

hĂŹn tᝍ xa, nhĂ hĂ ng Cuisine De Saigon náť&#x2022;i báş­t giᝯa khĂ´ng gian khu váťąc cháť? bay ga i quáť&#x2018;c náť&#x2122;i. Váť&#x203A;i concept máť&#x;, thiáşżt káşż theo phong cĂĄch retro, hòa tráť&#x2122;n giᝯa nhᝯng iáť u máť&#x203A;i máşť cᝧa hiáť&#x2021;n tấi vĂ  hoĂ i cáť&#x2022; cᝧa quĂĄ khᝊ, Cuisine De Saigon áş­m phong cĂĄch SĂ i gòn â&#x20AC;&#x201C; ĂĄng lĂ  nĆĄi bấn ghĂŠ qua, dĂšng máť&#x2122;t mĂłn ngon nguyĂŞn bản SĂ i gòn vĂ  check-in lung linh trĆ°áť&#x203A;c chuyáşżn bay. Nhᝯng bᝊc ảnh check-in tấi Cuisine De Saigon cᝧa bấn sáş˝ tháťąc sáťą thĂş váť&#x2039; váť&#x203A;i dĂĄng dẼp SĂ i Gòn. Chiáşżc xe lam ngáť&#x2122; nghÄŠnh cháť&#x; nhiáť u mĂłn bĂĄnh hẼp dẍn; cĂĄc váş­t d᝼ng trang trĂ­: chĂŠn bĂĄt, hĹŠ gia váť&#x2039; xinh xắn tᝍ Ẽt nung, gáť&#x2018;m sᝊâ&#x20AC;Ś nhĆ° gᝣi lấi máť&#x2122;t tháť?i khi xĆ°a ta bĂŠ. Náşżu muáť&#x2018;n gáť?i nhᝯng mĂłn Ä&#x192;n ngon +Ă&#x2030;QKÄźQK9Ă&#x2018;4XĹŞFFKĹ&#x2DC;ELĹ&#x2DC;QEž\WUĂ&#x2C6;PĂ?QÄ°Q vĂ  â&#x20AC;&#x153;Ä&#x192;n hĂŹnhâ&#x20AC;?, thĂŹ bấn hĂŁy gáť?i bẼt káťł mĂłn nĂ o trong tháťąc ĆĄn. ToĂ n báť&#x2122; mĂłn ngon nĆĄi ây áť u do chuyĂŞn gia Ẋm tháťąc VĂľ Quáť&#x2018;c tĆ° vẼn, thiáşżt káşż. Táť&#x2018;t nghiáť&#x2021;p chuyĂŞn ngĂ nh thiáşżt káşż mĂłn Ä&#x192;n (food stylist), VĂľ Quáť&#x2018;c am mĂŞ sĂĄng tấo cho tᝍng mĂłn Ä&#x192;n tᝍ hĆ°ĆĄng, sắc, váť&#x2039; vĂ  áşżn cĂĄch bĂ y biáť&#x2021;n táť&#x2030; máť&#x2030;. Váş­y nĂŞn nhᝯng bᝊc ảnh mĂłn ngon nĆĄi ây cháť&#x2030; cĂł tháť&#x192; lĂ  lung linh, lay áť&#x2122;ng cảm xĂşc.

+Ă&#x2030;QKÄźQK&ÄśPWÄžP+Ć&#x20AC;WĂ&#x2C6;XPĂ?QQĸŴF

&XLVLQH'H6DLJRQKĂ&#x2019;WNK½FKEŸLVĆ&#x160;NK½FELĹ WWĆ&#x201E;NKĂ?QJJLDQÄ&#x2C6;Ĺ&#x2DC;QĹ&#x201A;PWKĆ&#x160;F Ä&#x2C6;ŲFÄ&#x2C6;½R

DÄŠ nhiĂŞn, iáť u quan tráť?ng nhẼt lĂ mĂłn Ä&#x192;n ạc trĆ°ng Ẋm tháťąc SĂ i Gòn. Ä?ưᝣc xem lĂ  Signature dish cᝧa nhĂ  hĂ ng, cĆĄm tẼm SĂ i Gòn ưᝣc nẼu tᝍ hất gấo tẼm thĆĄm ngon, ráť&#x201C;i dĂšng sĆ°áť?n nĆ°áť&#x203A;ng máť m mấi, chả, trᝊng opla, nĆ°áť&#x203A;c mắm chua ngáť?t lĂ m bấn áť&#x201C;ng hĂ nh, nâng ᝥ mĂši váť&#x2039; cᝧa nhau. NĆ°áť&#x203A;c mắm ngáť?t thẼm vĂ o tᝍng hất cĆĄm quyáť&#x2021;n váť&#x203A;i cĂĄi bĂŠo thĆĄm cᝧa mᝥ hĂ nh mang áşżn váť&#x2039; áş­m Ă  khĂł cưᝥng. Ä?ạc biáť&#x2021;t, phần tháť&#x2039;t sĆ°áť?n ưᝣc tẊm Ć°áť&#x203A;p káťš lưᝥng 12 giáť? ráť&#x201C;i nĆ°áť&#x203A;ng cháş­m nĂŞn vᝍa ngáť?t máť m vĂ  thĆĄm khĂł tả. Hay mĂłn Hᝧ tiáşżu sa táşż ưᝣc cháşż biáşżn cĂ´ng phu vᝍa cĂł váť&#x2039; ngáť?t thanh cᝧa nĆ°áť&#x203A;c dĂšng, áş­m váť&#x2039; cᝧa nhᝯng nguyĂŞn liáť&#x2021;u ạc trĆ°ng cĂšng hòa quyáť&#x2021;n ᝧ lĂ m Ẽm lòng tháťąc khĂĄch. BĂŞn cấnh nhᝯng mĂłn ngon SĂ i Gòn, nhĂ  hĂ ng cĹŠng cĂł pháť&#x; Bắc, bĂşn bò Huáşż áť&#x192; chiáť u lòng nhᝯng hĂ nh khĂĄch xa nhĂ . Xong mĂłn chĂ­nh lĂ  lĂşc bấn nghĂ­a sang nhᝯng mĂłn Ä&#x192;n vạt hay nĆ°áť&#x203A;c uáť&#x2018;ng phải khĂ´ng? Máť&#x2122;t list â&#x20AC;&#x153;Ä&#x192;n chĆĄiâ&#x20AC;? gáť?i máť?i váť&#x203A;i báť&#x2122;t chiĂŞn, chè sâm báť&#x2022; lưᝣng, chè áş­u áť?â&#x20AC;ŚnhĆ° thᝊc táť&#x2030;nh kĂ˝ ᝊc máť&#x2122;t tháť?i mĂŞ mẊn hĂ ng quĂĄn vĂ  cĂĄc loấi trĂ  thảo máť&#x2122;c váť&#x203A;i ᝧ váť&#x2039; tᝍ chanh tĆ°ĆĄi, sả tắc, gᝍng máş­t ong, ráť&#x2026; tranh mĂ­a lau, sâm ngĹŠ váť&#x2039;â&#x20AC;Ś Váť&#x203A;i giáť&#x203A;i tráşť hiáť&#x2021;n nay, thĂ nh ngᝯ Ä&#x192;n ngon mạc áşšp chĆ°a ᝧ; phải thĂŞm check-in áşšp nᝯa máť&#x203A;i lĂ  style hoĂ n hảo, nhẼt lĂ  khi cầm trĂŞn tay tẼm vĂŠ cᝧa thanh xuân. CĂł dáť&#x2039;p qua Tân SĆĄn NhẼt, thay vĂŹ cháť? ᝣi trong khĂ´ng gian áť&#x201C;n Ă o háť&#x2018;i hả, bấn hĂŁy táťą thĆ°áť&#x;ng cho mĂŹnh nhᝯng trải nghiáť&#x2021;m Ẋm tháťąc thĂş váť&#x2039; tấi Cusine de Saigon, check-in áşšp vĂ  chia sáşť cĂšng bấn bè sáťą ráťąc rᝥ, sĂ nh iáť&#x2021;u trong chuyáşżn i thanh xuân cᝧa mĂŹnh, bấn nhĂŠ! KT&Ä?S THĂ NG 10.2019

55


cÄ&#x192;n háť&#x2122;

Máť&#x2DC;T CHĂ&#x161;T XANH Máť&#x2DC;T CHĂ&#x161;T NIáť&#x20AC;M VUI %Ă&#x2020;QWURQJNKĂ?QJJLDQQž\OžPŲWWKLĹ&#x2DC;WNĹ&#x2DC;JĹ&#x20AC;QJÄ´L KžLKĂ&#x17D;DJLĆ&#x2C6;DJL½WUŤWUX\Ĺ&#x161;QWKĹŞQJYĹ´LWKLĂ&#x2020;QQKLĂ&#x2020;QFRQ QJĸŜLYžQKĆ&#x2C6;QJNĆ?QLĹ PWKĜĞX %ĂŤ,&79Äť1+ PAUL PHAN

Trong khĂ´ng gian 74m2 nĂ y, áť&#x; phần sinh hoất chung váť&#x203A;i khĂ´ng gian khĂ´ng chia cắt ưᝣc trang báť&#x2039; máť&#x2122;t báť&#x2122; sofa, káť&#x2021; tivi, bĂ n Ä&#x192;n bĂŞn mĂŁng kĂ­nh láť&#x203A;n. Phòng ngᝧ váť&#x203A;i vĂĄch gáť&#x2014; ầu giĆ°áť?ng mang lấi cảm giĂĄc Ẽm cĂşng bĂŞn cấnh lĂ  b᝼c ngáť&#x201C;i trĂŞn khung cáť­a sáť&#x2022; tấo ra khĂ´ng gian thĆ° giĂŁn hĆ°áť&#x203A;ng ra sân vĆ°áť?n, áť&#x192; chᝧ nhân cĂł tháť&#x192; ắm chĂŹm trong máť&#x2122;t chĂşt suy tĆ° dĆ°áť&#x203A;i cĆĄn mĆ°a rĂ o nháť?, hay chia sáşť nhᝯng tâm sáťą thầm kĂ­n cᝧa Ă´i tri kᝡ ĂŁ cĂšng nhau nhiáť u nÄ&#x192;m gắn bĂł. áť&#x17E; khĂ´ng gian chung, vĂ  cả bĂŞn trong phòng riĂŞng, phòng ngᝧ, tĂ´ng mĂ u náť&#x2122;i thẼt hĂ i hòa váť&#x203A;i nhiáť u sắc thĂĄi tĆ°áť?ng khĂĄc nhau. Trắng, vĂ ng, nâu hay en áť u tĂ´ lĂŞn sáťą náť&#x2022;i báş­t trong gian phòng mang áşżn máť&#x2122;t sắc thĂĄi Ẽm cĂşng, yĂŞn bĂŹnh. Tuy nhiĂŞn, trong toĂ n 56

KT&Ä?S THĂ NG 10.2019


căn hộ

;DQKO¾WÏQJP¾XFKÈQKO¾P¾XWKÈFKKżSFKƀQK¿QWUŔ

KT&ĐS THÁNG 10.2019

57


cÄ&#x192;n háť&#x2122;

.KĂ?QJJLDQFÄ°QKŲÄ&#x2C6;ĸşFFÂżQEĹ&#x160;QJYĹ´LQKĆ&#x2C6;QJÄ&#x2C6;ĸŜQJQĂ&#x201E;WKĂ&#x2030;QKNKĹŞLKžLKĂ&#x17D;DYž½QKV½QJKĹźSOÂ?

báť&#x2122; khĂ´ng gian náť&#x2122;i thẼt lẍn trong cĂĄc bᝊc tĆ°áť?ng áť u chi pháť&#x2018;i báşąng máť&#x2122;t mĂ u xanh chᝧ ấo, tấo Ẽn tưᝣng dáť&#x2026; cháť&#x2039;u, mĂĄt mắt. Ä?Ăł lĂ  nhᝯng bᝊc tranh trĂŞn tĆ°áť?ng, báť&#x2122; sofa hay cháť&#x2030; lĂ  nhᝯng tẼm ra trải giĆ°áť?ng. NhẼn nhĂĄ cho tᝍng nĆĄi cĂł tháť&#x192; lĂ  máť&#x2122;t cháş­u cây may mắn lĂ m cho gĂłc phòng thĂŞm náť&#x2022;i báş­t, thĂŞm máť&#x2122;t chĂşt xanh, máť&#x2122;t chĂşt niáť m vui. NgoĂ i viáť&#x2021;c em Ă˝ tĆ°áť&#x;ng thiĂŞn nhiĂŞn vĂ o khĂ´ng gian sáť&#x2018;ng, báť&#x2122; pháş­n thiáşżt káşż còn chĂş tráť?ng cân báşąng mĂ u sắc, iáť u cháť&#x2030;nh Ć°áť?ng nĂŠt, hĂŹnh kháť&#x2018;i hĂ i hòa vĂ  ĂĄnh sĂĄng hᝣp lĂ˝ áť&#x192; cĂł tháť&#x192; mang táť&#x203A;i máť&#x2122;t khĂ´ng gian sáť&#x2018;ng chẼt lưᝣng, thĆ° giĂŁn. BĂ n Ä&#x192;n lĂ  khĂ´ng gian ưᝣc chÄ&#x192;m chĂşt khĂĄ káťš áť&#x192; gĂłp phần giĂşp cả gia ĂŹnh cĂł nhᝯng bᝯa cĆĄm ngon miáť&#x2021;ng. NgoĂ i viáť&#x2021;c mưᝣn mĂ u xanh áť&#x192; gáť­i gắm Ă˝ tĆ°áť&#x;ng mang thiĂŞn nhiĂŞn vĂ o khĂ´ng gian sáť&#x2018;ng, khĂ´ng gian cÄ&#x192;n háť&#x2122; ưᝣc cân báşąng váť&#x203A;i nhᝯng mĂ u sắc khĂĄc cĂšng nhᝯng Ć°áť?ng nĂŠt, hĂŹnh kháť&#x2018;i hĂ i hòa vĂ  ĂĄnh sĂĄng hᝣp lĂ˝. Phòng ngᝧ sáť­ d᝼ng vĂĄch gáť&#x2014; ầu giĆ°áť?ng tấo cảm giĂĄc Ẽm cĂşng káşżt hᝣp váť&#x203A;i b᝼c ngáť&#x201C;i thĆ° giĂŁn nhĂŹn ra sân vĆ°áť?n. GĂłc trang iáť&#x192;m khĂĄ dáť&#x2026; thĆ°ĆĄng ưᝣc báť&#x2018; trĂ­ áť&#x; nĆĄi trĂ n ngáş­p nắng. Phòng ngᝧ tráşť con sáť­ d᝼ng tĂ´ng mĂ u tĆ°ĆĄi sĂĄng vui mắt. 58

KT&Ä?S THĂ NG 10.2019


căn hộ

3KÎQJG¾QKFKRWUŔFÍWÏQJP¾XSKÓKżSYŴLWUŔFRQ3KÎQJQJƀVƆGžQJY½FKJŰĈŀXJLĸŶQJWĺRFļPJL½FľPFÒQJFÍEņFQJŬLWKĸJLÁQQKÉQUD V¿QYĸŶQ

&ü1*7<7+,ŗ7.ŗ9ë7+,&ü1*

$0%(5)851,785(

6KRZURRPòX&ĶSKĸŶQJTXņQ 73+&0:HEVLWH1RLWKDWDPEHUYQ

KT&ĐS THÁNG 10.2019

59


nhĂ thiáşżt káşż

RICHARDO BOFILL vĂ nhᝯng cĂ´ng trĂŹnh ầy chẼt thĆĄ 5LFKDUGR%RILOOOžPŲWNLĹ&#x2DC;QWUĂ&#x2019;FVĸQĹŽLWLĹ&#x2DC;QJYĹ´LWUĸŜQJSK½LNLĹ&#x2DC;QWUĂ&#x2019;F VLĂ&#x2020;XWKĆ&#x160;FYĹ&#x2020;QGĹžQJPžXVĹ&#x2C6;FYžÄ&#x2C6;ĸŜQJQĂ&#x201E;WNLĹ&#x2DC;QWUĂ&#x2019;FÄ&#x2C6;Ĺ&#x153;WÄşRQĂ&#x2020;Q QKĆ&#x2C6;QJNKĂ?QJJLDQPĂ&#x2020;KRĹ?FÄ&#x2C6;Ĺ&#x20AC;\FKÄžWWKĜĞQWĸşQJ1JĸŜLWDQĂ?LUĹ&#x160;QJ |FKÄžWQJKĹ }WURQJQKĆ&#x2C6;QJFĂ?QJWUĂ&#x2030;QKFĆ&#x20AC;D%RILOOOžNKĂ?QJWKĹ&#x153;WUŲQOĹ&#x201E;Q 1Ĺ&#x2DC;XFĂ?FÄśKŲLÄ&#x2C6;ĸşFWĹ&#x2020;QPĹ&#x2C6;WFKLĂ&#x2020;PQJĸźQJQKĆ&#x2C6;QJFĂ?QJWUĂ&#x2030;QKFĆ&#x20AC;D Ă?QJEÄşQVĹ&#x2013;QJĹşQKĸPĂ&#x2030;QKÄ&#x2C6;DQJOÄşFYžRWKĹ&#x2DC;JLĹ´LJLÄžFPÄśQKĸWURQJ EŲSKLP'HFHSWLRQQÄśLNKĂ?QJJLDQWKĹśLJLDQJĹ&#x20AC;QQKĸKRžTX\Ĺ Q WKžQKPŲWÄźRÄźQKÄ&#x2C6;Ĺ&#x20AC;\EĹŞLUĹŞLQKĸQJFÄ´QJWKĹ&#x2020;WWĸĜLÄ&#x2C6;Ĺ&#x2019;S 7Ĺ­1*+Ĺť33+ĢĠ1*1*8<Ă&#x203A;1

R

ichardo Bofill sinh nÄ&#x192;m 1939 tấi Tây Ban Nha trong máť&#x2122;t gia ĂŹnh gáť&#x2018;c Catalan; cha Ă´ng lĂ máť&#x2122;t nhĂ  thầu xây dáťąng vĂ  tᝍ bĂŠ Ă´ng ĂŁ ưᝣc theo cha i khắp nĆĄi, nhĂŹn ngắm nhᝯng toĂ  kiáşżn trĂşc a dấng khắp vĂšng Ä?áť&#x2039;a Trung Hải. Sau khi táť&#x2018;t nghiáť&#x2021;p Ä?ấi háť?c Kiáşżn trĂşc Tây Ban Nha vĂ  Háť?c viáť&#x2021;n Geneva, Bofill thĂ nh láş­p cĂ´ng ty Taller de Arquitectura. Trong hĆĄn 50 nÄ&#x192;m hĂ nh ngháť , Ă´ng ĂŁ tấo ra hĆĄn 1000 cĂ´ng trĂŹnh khắp cĂĄc thĂ nh pháť&#x2018; trĂŞn tháşż giáť&#x203A;i tᝍ Lisbon, Boston cho áşżn Tokyo vĂ  St. Petersburg. Bofill náť&#x2022;i tiáşżng váť&#x203A;i cĂĄch lĂ m viáť&#x2021;c khĂĄc lấ, cầu toĂ n trong tᝍng chi tiáşżt. Trong tháť?i gian kháť&#x;i nghiáť&#x2021;p, Ă´ng tháş­m chĂ­ còn táş­p hᝣp riĂŞng máť&#x2122;t áť&#x2122;i tinh hoa áť&#x192; tiáşżp truyáť n cảm hᝊng thẊm máťš cho nhᝯng cĂ´ng trĂŹnh cᝧa mĂŹnh. Ä?áť&#x2122;i Ẽy gáť&#x201C;m cĂł máť&#x2122;t nhĂ  vÄ&#x192;n, máť&#x2122;t hoấ sáťš, nhĂ  iĂŞu khắc, triáşżt gia, káťš sĆ° vĂ  nhĂ  toĂĄn háť?c. TẼt cả háť? sáş˝ cĂšng lĂ m viáť&#x2021;c váť&#x203A;i Bofill trĂŞn cĂ´ng trĆ°áť?ng. Bofill chia sáşť ráşąng Ăł lĂ  cĂĄch mĂ  Ă´ng máť&#x; ráť&#x2122;ng tầm nhĂŹn cᝧa mĂŹnh. Báşąng cĂĄch tĂŹm ra sáťą giao 60

KT&Ä?S THĂ NG 10.2019


nhĂ thiáşżt káşż

thoa giᝯa nhᝯng lÄŠnh váťąc khĂĄc nhau, Ă´ng phĂĄt triáť&#x192;n máť&#x2122;t cĂĄch tiáşżp cáş­n máť&#x203A;i, phĂĄ vᝥ áť&#x2039;nh kiáşżn vĂ kiáşżn tấo nĂŞn máť&#x2122;t Ć°áť&#x203A;c mĆĄ. Sáťą nhấy cảm ạc biáť&#x2021;t váť mạt cảm xĂşc cᝧa Richardo Bofill cĹŠng Ăłng gĂłp khĂ´ng nháť? cho nhᝯng thĂ nh cĂ´ng cᝧa Ă´ng. Ă&#x201D;ng cho ráşąng máť&#x2122;t toĂ  kiáşżn trĂşc khĂ´ng cháť&#x2030; lĂ  máť&#x2122;t tĂ i sản thuáť&#x2122;c sáť&#x; hᝯu cᝧa con ngĆ°áť?i mĂ  còn lĂ  cháť&#x2018;n suy tĆ°áť&#x;ng, khĆĄi gᝣi nĂŞn nhᝯng xĂşc cảm mấnh máş˝. Tᝍ sáťą thẼu cảm nĂ y, Bofill xây dáťąng nĂŞn nhᝯng cĂ´ng trĂŹnh cĂł tháť&#x192; ưᝣc â&#x20AC;&#x153; áť?câ&#x20AC;? báşąng cảm xĂşc, hĆĄn cả mắt thẼy tay chấm thĂ´ng thĆ°áť?ng. Bofill ạc biáť&#x2021;t am mĂŞ kiáşżn trĂşc áť&#x2039;a phĆ°ĆĄng Tây Ban Nha vĂ  Ă´ng ᝊng d᝼ng rẼt nhiáť u káťš thuáş­t xây dáťąng cᝧa ngĆ°áť?i Catalan vĂ o trong nhᝯng cĂ´ng trĂŹnh cᝧa mĂŹnh. DẼu Ẽn áť&#x2039;a phĆ°ĆĄng áş­m Ă  cĂšng cĂĄch d᝼ng mĂ u tĆ°ĆĄng phản, bắt mắt nhĆ° cᝧa hoấ sáťš khiáşżn cĂĄc toĂ  nhĂ  cᝧa Bofill tráť&#x; nĂŞn khĂĄc biáť&#x2021;t. Máť&#x2122;t trong nhᝯng cĂ´ng trĂŹnh náť&#x2022;i tiáşżng nhẼt cᝧa Ă´ng La Muralla Roja lĂ  minh chᝊng sáť&#x2018;ng áť&#x2122;ng nhẼt cho phong cĂĄch Ăł. ToĂ  nhĂ  mang kiáşżn trĂşc nhĆ°

máť&#x2122;t phĂĄo Ă i váť&#x203A;i sáťą tham chiáşżu liĂŞn tĆ°áť&#x;ng áşżn kiáşżn trĂşc Ả Ráş­p, Ä?áť&#x2039;a Trung Hải. La Muralla Roja toấ lấc trĂŞn máť&#x2122;t nĂşi ĂĄ, tĂĄi hiáť&#x2021;n hĂŹnh ảnh cĂĄc lâu Ă i xĆ°a, bao quanh báť&#x;i tĆ°áť?ng thĂ nh Bắc Phi truyáť n tháť&#x2018;ng. Khi tiáşżn vĂ o bĂŞn trong, du khĂĄch sáş˝ nhĆ° lấc vĂ o máť&#x2122;t khĂ´ng gian a chiáť u sáť&#x2018;ng áť&#x2122;ng, nĆĄi cĂĄc cầu thang láť&#x201C;ng vĂ o nhau, cĂĄc báş­c, tháť m, b᝼c vĂ  cầu tiáşżp náť&#x2018;i liĂŞn hoĂ n nhĆ° khĂ´ng cĂł iáť&#x192;m káşżt. TĂ­nh phᝊc tấp cᝧa cĂ´ng trĂŹnh còn tháť&#x192; hiáť&#x2021;n qua cĂĄch Richardo Bofill phân chia cĂĄc cÄ&#x192;n háť&#x2122; váť&#x203A;i láť&#x2018;i tiáşżp cáş­n máť&#x; ra tᝍ tᝊ phĂ­a, háşżt sᝊc linh hoất. Ä?ạc biáť&#x2021;t hĆĄn cả lĂ  cĂĄch Ă´ng sáť­ d᝼ng mĂ u sắc tĆ°ĆĄng phản mấnh máş˝, náť&#x2022;i báş­t háşłn lĂŞn kháť?i cảnh quan nhĆ° mĂ u cam áť?, Ẽt nung cho áşżn nhᝯng gam mĂ u lấnh nhĆ° xanh da tráť?i, chĂ m, tĂ­m. Sáťą sắp xáşżp nhuần nhuyáť&#x2026;n cᝧa cĂĄc Ć°áť?ng nĂŠt hĂŹnh háť?c mang lấi cho La Muralla Roja máť&#x2122;t cảm giĂĄc vᝍa uy nghi, vᝍa khĂĄc lấ, quyáşżn rĹŠ. Máť&#x2122;t tháş­p kᝡ sau Ăł, phong cĂĄch cᝧa Bofill bắt ầu cĂł sáťą thay áť&#x2022;i ĂĄng káť&#x192;, chuyáť&#x192;n dáť&#x2039;ch tᝍ Ẽn tưᝣng hĂŹnh háť?c chi tiáşżt sang 3K´Ró¾L/D0XUDOOD 5RMD YĹ´LNLĹ&#x2DC;Q WUĂ&#x2019;FQKĸPŲWPĂ&#x2020; FXQJVĹ&#x2C6;FPžX

KT&Ä?S THĂ NG 10.2019

61


nhĂ thiáşżt káşż

:DOGHQYĹŞQOžPŲWQKžP½\[LPÄ°QJFÄ´Ä&#x2C6;ĸşFFÄźLWÄşROÄşLGĆ&#x160;DWUĂ&#x2020;QÂ?WĸŸQJQKžYžYĸŜQWĹŹQWÄşL FKXQJWURQJPŲWNKĂ?QJJLDQÄ&#x2C6;Ĺ&#x153;FÄźLWKLĹ QFKÄžWOĸşQJFXŲFVĹŞQJ&½FFÄ°QKŲÄ&#x2C6;Ĺ&#x161;XFĂ?WĹ&#x20AC;PQKĂ&#x2030;Q WX\Ĺ WÄ&#x2C6;Ĺ&#x2019;SYĹ&#x161;SKĂ&#x2C6;DVÂżQWURQJFĂ&#x201C;QJPŲWKĹ WKĹŞQJNĹ&#x2DC;WQĹŞLEĹ&#x160;QJFĹ&#x20AC;XWKDQJFĹ&#x20AC;XUÄžWSKĆ&#x201A;FWÄşS

hĂŹnh thᝊc khai phĂĄ khĂ´ng gian phĂłng khoĂĄng hĆĄn. Ă&#x201D;ng Ć°a thĂ­ch váş­n d᝼ng nhᝯng Ć°áť?ng cong phĂĄ cĂĄch vĂ cẼu trĂşc mĂĄi vòm, tháť&#x192; hiáť&#x2021;n ạc trĆ°ng nhẼt trong cĂ´ng trĂŹnh W Hotel Barcelona. Ă&#x201D;ng cĹŠng dần tháť&#x192; nghiáť&#x2021;m a dấng hĆĄn váť&#x203A;i cĂĄc chẼt liáť&#x2021;u hiáť&#x2021;n ấi nhĆ° kĂ­nh vĂ  sắt thĂŠp, nhĆ°ng sáťą kĂŹ váťš xen lẍn nĂŠt mĂŞ hoạc vẍn lĂ  máť&#x2122;t ạc trĆ°ng khĂ´ng tháť&#x192; thiáşżu vắng trong khĂ´ng gian cᝧa Bofill. Ă&#x201D;ng am mĂŞ sáťą káť&#x2039;ch tĂ­nh vĂ  luĂ´n tĂŹm cĂĄch Ẋy nhᝯng cĂ´ng trĂŹnh cᝧa mĂŹnh áşżn giáť&#x203A;i hấn khĂ´ng tĆ°áť&#x;ng, máť&#x2122;t giáť&#x203A;i hấn mĂ  theo chĂ­nh Bofill áť&#x2039;nh nghÄŠa lĂ  â&#x20AC;&#x153;khĂ´ng gian gây xĂşc áť&#x2122;ng mấnh táť&#x203A;i mᝊc máť&#x2122;t ngĆ°áť?i khĂ´ng biáşżt gĂŹ váť kiáşżn trĂşc cĹŠng cĂł tháť&#x192; cảm ưᝣc sáťą táť&#x201C;n tấi cᝧa kiáşżn trĂşc.â&#x20AC;? Máť?i bấn hĂŁy cĂšng chiĂŞm ngưᝥng nhᝯng tĂĄc phẊm ầy Ẽn tưᝣng cᝧa váť&#x2039; kiáşżn trĂşc sĆ° ạc biáť&#x2021;t nĂ y.

&Ă&#x2020;QJWUĂ&#x20AC;QK;DQDGĂ&#x2030;QÄľPFÄĽQK/D0XUDOOD5RMD ;DQDGĂ&#x2030;OžPŲWWURQJQKĆ&#x2C6;QJW½FSKĹ&#x201A;PWKXŲFYĹ&#x161;JLDL Ä&#x2C6;RÄşQV½QJW½FÄ&#x2C6;Ĺ&#x20AC;XWLĂ&#x2020;QFĆ&#x20AC;D5LFKDUGR%RILOO&Ă?QJWUĂ&#x2030;QK JĹŹPFÄ°QKŲQJKŢGĸźQJPĂ&#x201C;DKĂ&#x2026;QĹ&#x160;P[Ĺ&#x2DC;SFKĹŹQJOĂ&#x2020;Q QKDXWKHRPŲWEĹŞFĹžFYĂ?FĂ&#x201C;QJSKĂ?QJNKR½QJ

62

KT&Ä?S THĂ NG 10.2019


tin doanh nghiệp

Khai mạc giải bóng á ngành nghề Xây Dựng Kiến Trúc Cảnh Quan Quy Hoạch TỐI NGÀY 8/9/2019, GIẢI BÓNG ĐÁ NGÀNH NGHỀ XÂY DỰNG – KIẾN TRÚC – CẢNH QUAN – QUY HOẠCH ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯỢC KHAI MẠC TẠI SÂN VẬN ĐỘNG TAO ĐÀN, QUẬN 1, TPHCM. Sự kiện do công ty Cổ phần Dịch vụ Giải pháp Cảnh quan LSS ại diện tổ chức cùng sự ồng hành của các ơn vị nhà tài trợ: Archkii.com, Công ty TNHH Thiết bị óng ngắt mạch iện Sunlight, nhóm công ty Kiến trúc cảnh quan tại Đà Nẵng DLA, Công ty CP OCDC Group, Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng – Kiểm ịnh N.A.D, Công ty CP và khai thác khoáng sản Dương Hiếu, Sắt Mỹ Thuật Nguyên Phong, KEKELIT Việt Nam, New Ideas Landscape, cùng các nhà bảo trợ truyền thông gồm Tạp chí Kiến T rúc & Đời Sống và Kienviet.net. Buổi khai mạc ồng thời là ngày thi ấu ầu tiên ã quy tụ hơn 200 vận ộng viên của 20 ội bóng và gần 300 cổ ộng viên ến từ các ơn vị và doanh nghiệp uy tín trong ngành.

Diễn àn Kiến trúc sư trẻ Việt Nam 2019 - YAF 2019 DIỄN ĐÀN KIẾN TRÚC SƯ TRẺ VIỆT NAM LẦN THỨ 1 - YAF 2019 vừa diễn ra tại TP HCM với sự tham gia của 1500 khán giả, khách thăm quan là những người làm chuyên môn ến từ mọi miền ất nước. Diễn àn hoạt ộng với công thức: Hội thảo + Triển lãm + Xúc tiến thương mại + Gala giao lưu, YAF 2019

ã nỗ lực về ích với nhiều kết quả khích lệ. Phần diễn àn chính với 15 diễn giả kiến trúc sư, trong ó 10 kiến trúc sư Việt Nam và 5 kiến trúc sư quốc tế bao gồm diễn àn chính “Sự kỳ vọng” cũng như 2 chủ ề nhánh dành cho các kiến trúc sư trẻ ăng àn: “Đổi mới và kiến tạo giá trị” và “Khát vọng tạo bản sắc”. Những chủ ề bàn ến những kỳ vọng, những nỗ lực ầy trách nhiệm của giới kiến trúc sư trẻ Việt Nam trên con ường học tập, hội nhập và tự khẳng ịnh các giá trị tự thân ể phát triển sự nghiệp. Tại sự kiện, kiến trúc sư

Đại diện Ban tổ chức ồng thời là CEO của công ty cổ phần Dịch Vụ Giải Pháp Cảnh Quan LSS - ông Nguyễn Thái Thuật Hiền một lần nữa nhấn mạnh tinh thần thể thao và mục tiêu xuyên suốt của giải: “SGA CUP lần 2 năm 2019 ược tổ chức với tiêu chí tạo dựng sân chơi thiết thực và bổ ích cho anh em ến từ các ơn vị và doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Xây Dựng – Kiến trúc – Cảnh quan – Quy hoạch trong ịa bàn TP.HCM. Bên cạnh ó giải cũng nhằm ộng viên, khuyến khích phong trào tập luyện thể thao nói chung và bộ môn bóng á nói riêng trong giới, từ ó góp phần tiên phong khẳng ịnh sự lớn mạnh của phong trào thể dục, thể thao trong ngành”. Nguyễn Tấn Vạn – Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, phát biểu: “Diễn àn KTS trẻ là hoạt ộng nghề nghiệp, tập hợp lực lượng KTS trẻ làm nghề ể trao ổi kinh nghiệm, thành tựu trong sáng tạo kiến trúc; là dịp biểu dương những gương mặt trẻ có những thành công trong hoạt ộng kiến trúc, là diễn àn giữa các thế hệ KTS trong và ngoài nước ể trao ổi, chuyển giao kinh nghiệm làm nghề, từ quan niệm, xu hướng sáng tác kiến trúc ến quan hệ xã hội trong hoạt ộng kiến trúc, từ ó nuôi dưỡng ngọn lửa yêu nghề, những khát vọng với nghề kiến trúc.” Đặc biệt chương trình ã ược nhận lời của kiến trúc sư nổi tiếng Shin Takamatsu, một cây ại thụ của nền kiến trúc Nhật Bản hàng ầu thế giới...Diễn àn là hoạt ộng ý nghĩa chào mừng Đại hội Kiến trúc sư Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025”.

KT&ĐS THÁNG 10.2019

63


du lịch kiến trúc

ESCHBORN

1Ġ,0è$7+8ò,48$ /Ŝ1*/Į<9Ŝ,9Ô1* (VFKERUQWKXŲFTXņQ0DLQ7DXQXVEDQJ+HVVHF½FK WUXQJW¿P)UDQNIXUWFKƄQJSKÒWW¾XĈLŠQQĶLFÎQJLƈ NKXQJFļQKFŮNÈQKY¾WKDQKEÉQKĈŐFWKÓFƀDPŲWO¾QJ TXÆQJRĺLÏQĸŴFćƂF %ë,9ëĻ1+ 1*8<ň17ĢŠ1*

64

KT&ĐS THÁNG 10.2019


du lịch kiến trúc

M

ùa thu ở Eschborn, dạo bước trên con ường lát á Hauptstraße ở trung tâm ngôi làng, có thể nghe tiếng lá phong rơi cùng tiếng chuông nhà thờ Ev. Kirchengemeinde Eschborn có tuổi ời hơn 200 năm. Nhà cổ mái dốc sườn gỗ truyền thống của vùng có những bờ tường ược kẻ sơn tạo ra các khối hình học như trên một bức tranh ngây thơ của con trẻ. Vậy mà tuổi ời của chúng, có khi ã lên ến năm trăm năm có lẻ. Người ở Eschborn tự hào về ký ức cộng ồng, nên ngay trong những căn nhà làm homestay, bạn sẽ thường bắt gặp bộ sách 5 tập của Hansjörg Ziegler. Bộ sách này là tập hợp hình ảnh lưu niệm gia ình của cư dân Eschborn từ cuối thế kỷ 19 ến những năm 2000 theo các chủ ề: cuộc sống kinh tế thường nhật, trẻ em và thanh thiếu niên, nghi lễ cưới hỏi, công dân và gia ình... Trong những cuốn sách ký ức cộng ồng quý giá và giàu cảm xúc thời gian này, có thể nhận thấy một Eschborn hiện ại còn níu giữ những tài sản vi lịch sử qua việc kết nối hôm nay với quá khứ của khu làng cổ Westerbachdorfes ngày hôm qua. Không gian Eschborn thật xa lạ mà gần gũi. Những biệt thự trong vườn táo, ồi thông, những mái hiên ẩn hiện sau rèm hoa thường xuân và dây leo nhiều loại lá thay màu khiến tôi cứ hình dung ến Đà Lạt của thập niên 1940 giữa xứ Đông Dương. Không ít lần dạo bước trong tĩnh lặng, khách ngẩn ngơ tiếc nuối về một ô thị vong thân trên quê hương mình.

Với Eschborn, thời gian còn ó, kết tụ một cách tự nhiên trong hình thái kiến trúc, cảnh sắc tự nhiên, trong vị bánh ngọt ở tiệm Eschborner Bäcker khiêm cung mà mỗi sáng người làng vẫn xếp hàng dài chờ một buổi iểm tâm kiểu truyền thống trước khi ến công sở, trường học… Eschborn còn tự hào là nơi mà nhà văn, thi sĩ, kịch tác gia Heinrich von Kleist từng sống qua trong một thời gian dài và ể lại nhiều kiệt tác. Một ngôi trường mang tên ông ở ngôi làng này nằm khuất sau một con ường luồn dưới khóm cây rậm rì. Và i về phía nhà thờ trung tâm, còn có một bảo tàng của làng mở cửa hằng ngày. Những người làm bảo tàng làng làm luôn không gian trưng bày với các chủ ề xoay quanh các nghiên cứu lịch sử, văn hóa bản ịa. Eschborn nhỏ, nhưng loanh quanh mãi, từ quán bia, nhà sách, tiệm bánh, bảo tàng… lại chẳng hề biết chán. Ống khói buổi sớm mai trên những ngôi nhà cổ mái dốc, màu sương êm hắt hiu dưới ngọn èn cuối dốc nhà thờ ang kể với bạn một câu chuyện, mà nhân vật chính có tên Thời Gian. Nếu không có những tán cây ven ường chuyển từ sắc xanh sang vàng suộm rồi trơ cành chóng vánh, chắc bạn còn mải mê với Eschborn. Vài hôm nữa thôi, chiếc lá phong cuối cùng sẽ rời cành và ngôi làng nhỏ sẽ chìm trong màn tuyết trắng.

KT&ĐS THÁNG 10.2019

65


du láť&#x2039;ch kiáşżn trĂşc

.KXQJFħQKPĂ&#x160;DWKXFĹŤDQJĂ&#x2020;LOÂľQJTX½FĹ&#x2122;NÂżQKYÂľOĹ&#x2022;LVĹ&#x2022;QJQKÄ˝QKÂľQJFKÄąPU¸LFĹŤDFÄŁGÂśQQÄĄLóœ\

66

KT&Ä?S THĂ NG 10.2019


du lịch kiến trúc

0ŝWJÄFSKŕFğFūDQJÆLOµQJ0ŝWFKŕQQJKĝFK¶Q\½QEÀQKYµPŝWKL½Q QKµYşLFKÉWKRDFœWK½PGX\½Q

KT&ĐS THÁNG 10.2019

67


khĂ´ng gian háť&#x2122;i háť?a

Xem TĂş cᝧa ngĂ y xĆ°a &Ă?KĂ&#x2030;QKNKĂ?QJUĂ&#x2018;KĂ&#x2030;QKFĹŽÄ&#x2C6;LĹ&#x153;QKLĹ QÄ&#x2C6;ÄşLWUĆ&#x201E;X WĸşQJFKÂżQGXQJwÄ&#x2C6;Äž\OžF½LQJĸŜL[HPFÄźP QKĹ&#x2020;QF½FW½FSKĹ&#x201A;PKŲLKĹŚDPD\PĹ&#x2C6;QFĂ&#x17D;QwVĂ?W OÄşLFĆ&#x20AC;D3KÄşP7XÄžQ7Ă&#x2019;WURQJVXĹŞWTX½WUĂ&#x2030;QKV½QJ W½FWĆ&#x201E;z&KŢOžEŲWUDQKFÄ´PŲW FXŲF|WUĸQJEž\FKÄśLFKRYXL}NKDLTXĹ&#x2020;WW½F SKĹ&#x201A;PEŨ[Ă?QKĸQJVĹ&#x201D;FKLDQKLĹ&#x161;XFÄźP[Ă&#x2019;FWKĂ&#x2019; YŤÄ&#x2C6;Ĺ&#x2DC;QQJĸŜL[HP 7+Ć&#x2030;&+,Ĺ&#x;11*8<Ĺ&#x2C6;1òâ1+

X

em tranh cᝧa TĂş, nhiáť u ngĆ°áť?i táťą vẼn, TĂş váş˝ gĂŹ tháşż nháť&#x2030;? Liáť&#x2021;u cĂł phải lĂ sáťą thâm trầm, ảo diáť&#x2021;u, hay láť&#x201C; láť&#x2122; nhᝯng cảm sắc khĂĄc lấ, biáť&#x192;u ất qua Ć°áť?ng nĂŠt, mảng miáşżng, váť&#x2018;n dÄŠ mang ĂĄp ạt theo khuĂ´n phĂŠp máťš cảm quen dĂšng? Váť&#x203A;i táťą thân cᝧa TĂş, váş˝ lĂ  cảm hᝊng, biáť&#x192;u hiáť&#x2021;n ra táťą nhiĂŞn nhĆ° máť&#x2122;t cuáť&#x2122;c hiáť&#x2021;n sinh, khĂ´ng lĂ­ do, khĂ´ng quanh co phᝊc tấp, cháť&#x2030; lĂ  sáťą giản ĆĄn khĂ´ng hĆĄn khĂ´ng kĂŠm. NgĆ°áť?i xem thẼy áť&#x; TĂş máť&#x2122;t tháť?i: â&#x20AC;&#x153;Sáşľn cĂł gĂŹ trong tay lĂ  váş˝, cĂł tháť&#x192; do khĂ´ng còn cháť?n láťąa vĂŹ iáť u kiáť&#x2021;n tᝊc tháť?i khĂ´ng cho phĂŠp, cĂł tháť&#x192; vĂŹ tiáť&#x2021;n tay. SĂĄng tĂĄc, lao áť&#x2122;ng ngháť&#x2021; thuáş­t, cĹŠng cháşłng khĂĄc gĂŹ mẼy váť&#x203A;i mĂłn Ä&#x192;n thĆ°áť?ng ngĂ y, hĂ´m nay Ä&#x192;n tháşż nĂ y, mai Ä&#x192;n tháşż khĂĄc, áşżn giáť? Ä&#x192;n thĂŹ Ä&#x192;n, cháť&#x2030; váş­yâ&#x20AC;?. TĂş tháşłng tuáť&#x2122;t nĂłi váť máť&#x2122;t tháť?i sĂĄng tĂĄc cᝧa ngĂ y xĆ°a nhĆ° tháşż. ChĂ­nh cuáť&#x2122;c chĆĄi trong tháşż giáť&#x203A;i háť&#x2122;i háť?a, khĂ´ng trĆ°áť?ng phĂĄi, khĂ´ng phong cĂĄch, khĂ´ng quĂĄ nạng náť vĂ o phĂĄc thảo, nghÄŠ suy, giĂşp Phấm TuẼn TĂş nhĆ° máť&#x2122;t trĆ°áť?ng hᝣp dáť&#x2039; biáť&#x2021;t trong giáť&#x203A;i háť?a sÄŠ tráşť cᝧa lĂ ng háť&#x2122;i háť?a Ć°ĆĄng ấi. TĂş bảo: â&#x20AC;&#x153;Tháť?i sinh viĂŞn, cĹŠng cĂł 68

KT&Ä?S THĂ NG 10.2019


không gian hội họa

9ŴLWƊWK¿QFƀD7ÒYŖO¾FļPKƂQJELŜXKLŠQUDWƊQKLÆQQKĸPŲWFXŲFKLŠQVLQKNKÏQJOÈ GRNKÏQJTXDQKFRSKƂFWĺSFKŢO¾VƊJLļQĈĶQNKÏQJKĶQNKÏQJNÄP

KT&ĐS THÁNG 10.2019

69


khĂ´ng gian háť&#x2122;i háť?a

7Ă&#x2019;FKĹ&#x152;QJEDRJLŜİQPĂ LPŲWPĂ?QzYĹ&#x2013;PĂ LPŲWNLĹ&#x153;XWUĂ&#x201C;QJVXĹŞWPŲWÄ&#x2C6;Ĺ&#x161;WžL9žWĂ&#x2019;QĂ?LYĹ&#x161;WUDQKFĆ&#x20AC;DPĂ&#x2030;QK|Ä&#x2021;Ĺ&#x153;FĹžWKĹ&#x153;QĂ?OžF½LJĂ&#x2030;WKĂ&#x2030;NKĂ?YĂ&#x2030;NKĂ?QJWKĹ&#x153; GĂ&#x201C;QJWĆ&#x201E;ELĹ&#x153;XÄ&#x2C6;ÄşWKĹ&#x2DC;WÂ?Ä&#x2C6;ĸşFFĆ&#x201A;Ä&#x2C6;Ĺ&#x153;W½FSKĹ&#x201A;PNĹ&#x153;YĹ&#x161;FKĂ&#x2C6;QKQĂ?EĹ&#x160;QJQJĂ?QQJĆ&#x2C6;KŲLKĹŚD}

lĂşc tᝍng báť&#x2039; ảnh hĆ°áť&#x;ng báť&#x;i lĂ­ thuyáşżt, báť&#x;i háť?c theo cĂĄc thầy cháť&#x2030; dấy, nhĆ°ng ráť&#x201C;i táťą thoĂĄt ra vĂ cháť&#x2030; lĂ m cĂĄi mĂŹnh thĂ­ch, khĂ´ng quĂĄ nạng náť vĂ o Ă˝ tĆ°áť&#x;ng ban ầu. Ngáť&#x201C;i trĆ°áť&#x203A;c tẼm toan trắng, nhĂŹn tháşłng vĂ o trong Ẽy vĂ  nhiáť u lĂşc nháş­n ra trong toan cĹŠng cĂł hĂŹnh, nhᝯng loang loĂĄng báť mạt giĂşp Ć°a nĂŠt cáť? bĂĄm theo, Ă˝ tĆ°áť&#x;ng cho bᝊc tranh ưᝣc bắt ầu tᝍ Ăłâ&#x20AC;?. Tháşż ráť&#x201C;i, nĂłi nhĆ° TĂş: â&#x20AC;&#x153;Ä&#x201A;n mĂŁi máť&#x2122;t ngĂłn ngon cĹŠng nhĂ mâ&#x20AC;?. Báť&#x;i váş­y TĂş cháşłng bao giáť? Ä&#x192;n mĂŁi máť&#x2122;t mĂłn â&#x20AC;&#x201C; váş˝ mĂŁi máť&#x2122;t kiáť&#x192;u, trĂšng suáť&#x2018;t máť&#x2122;t chᝧ áť . Chạng Ć°áť?ng 2002 â&#x20AC;&#x201C; 2008 hiáť&#x2021;n hᝯu thĂ nh nhᝯng tĂĄc phẊm c᝼ tháť&#x192;, cháşłng cĂł gĂŹ ao to bĂşa láť&#x203A;n, cháşłng cĂł gĂŹ tĆ°ĆĄng áť&#x201C;ng, cháť&#x2030; lĂ  máť&#x2122;t cuáť&#x2122;c giáť&#x203A;i thiáť&#x2021;u váť TĂş cᝧa ngĂ y xĆ°a váť&#x203A;i lĂ˝ do: â&#x20AC;&#x153;Ä?áť&#x192; khoe lấi cĂĄc bᝊc tranh cĹŠ cho vui thĂ´i, nhiáť u bấn bè ĂŁ biáşżt cĂĄi ang lĂ m, ây lĂ  nhᝯng thᝊ cĂł tháť&#x192; máť?i ngĆ°áť?i chĆ°a bao giáť? thẼy, nhiáť u tĂĄc phẊm váş˝ xong cuáť&#x2122;n áť&#x192; Ăł cho áşżn giáť?â&#x20AC;?. CĂĄi ngĂ y xĆ°a ầy ĆĄn giản, háť&#x201C;n nhiĂŞn theo nĂŠt háť?a Ẽy cᝧa TĂş, ᝧ gây tĂŞ phĂŞ cho ngĆ°áť?i thĆ°áť&#x;ng lĂŁm khi du hĂ nh vĂ o tháşż giáť&#x203A;i hĆ° hĆ°, tháťąc tháťąc, mĂ´ng lung, káťł ảo, háť&#x2014;n áť&#x2122;n nhĆ°ng tháş­t ầy dáť&#x2026; thĆ°ĆĄng, dung dáť&#x2039;, gần gĹŠi. Thắc mắc váť ngĂ´n ngᝯ trong tranh xĆ°a cᝧa TĂş, ĆĄn giản cháť&#x2030; lĂ : â&#x20AC;&#x153;Ä?áť&#x192; c᝼ tháť&#x192; nĂł lĂ  cĂĄi gĂŹ thĂŹ khĂł, vĂŹ khĂ´ng tháť&#x192; dĂšng tᝍ biáť&#x192;u ất háşżt Ă˝ ưᝣc, cᝊ áť&#x192; tĂĄc phẊm káť&#x192; váť chĂ­nh nĂł báşąng ngĂ´n ngᝯ háť&#x2122;i háť?aâ&#x20AC;?. 70

KT&Ä?S THĂ NG 10.2019


không gian hội họa

KT&ĐS THÁNG 10.2019

71


không gian cảnh quan

MANG NỘI THẤT RA NGOÀI TRỜI &½FWKLŘWNŘKLŠQĈĺLQJ¾\QD\ĈDQJFÍ[XKĸŴQJO¾P|PŚPKÍD}UDQKJLŴLJLƈDQŲLWKľWY¾QJRĺLWKľWNKL P¾FļQKTXDQF¿\[DQKFÍWKŜOHQOŨLY¾RQŲLWKľWEľWNƌPŲWFİQSKÎQJQ¾RWURQJQK¾Y¾QJĸżFOĺLQKƈQJ \ŘXWŪWKXŲFYŚQŲLWKľWEňWĈŀXĈĸżFĈĸDUDEÆQQJR¾LNKXYĸŶQKÎDQKņSY¾WUŸWK¾QKPŲWSKŀQTXDQ WUŦQJFƀDNKÏQJJLDQFļQKTXDQQJRĺLWKľW BÀI.761*8<ň1%Ħ27,Û1+2Ô1*Ļ1+6Ģ87Ī0

72

KT&ĐS THÁNG 10.2019


không gian cảnh quan

M

ột công trình cảnh quan có thể sở hữu nhiều “căn phòng nội thất” khác nhau, tùy vào tính chất và chi phí bỏ ra. Chúng là những yếu tố bất ngờ cho không gian cảnh quan bất kể ít hay nhiều, và dĩ nhiên, hoàn toàn có thể kết hợp với nhau cho một mục ích ơn giản và tiện dụng nhất. Đối với không gian loại này, mỗi một vùng riêng biệt ều cần một ranh giới ịnh dạng ược phân chia bằng một tính năng nào ó. Nhưng chúng không nhất thiết ược ịnh nghĩa như một “căn phòng” theo úng kiểu thường thấy – không gian ược ngăn cách bởi các bức tường, mà thay vào ó là cây trồng và các cấu trúc, chẳng hạn như pergola, cây bụi, hàng rào, hay vài biện pháp tạo không gian “mờ” như nâng cốt, ổi vật liệu lát,… Nếu muốn hiểu theo nghĩa ưa cảnh quan vào nội thất cũng úng, nhưng xét trên sự linh hoạt và tính “chiếm dụng” của từng yếu tố, thì các công trình nội thất “linh ộng” sẽ ược xem như một phần của không gian sân vườn. Việc lắp ặt không gian nội thất trong ngoại thất cũng mang ến những lợi ích không ngờ, như việc khiến cho cảnh quan xung quanh có vẻ rộng hơn. Khi ở trong không gian nửa kín nửa mở và tầm nhìn có phần bị che khuất, chúng ta sẽ cảm giác như khu vườn không có iểm dừng và tiếp tục trải rộng. Các ranh giới ược tạo nên cũng giúp thuận tiện trong việc sắp xếp bố cục cây trồng, nhất là khi cần thử nhiều phong cách khác nhau trong cùng một sân vườn thì mỗi một “căn phòng” sẽ hiển nhiên sở hữu một phong cách mà không hề bị “chỏi” với các nhóm xung quanh. Đó là chưa kể các cây trồng nội thất hay có tính chịu râm sẽ sinh trưởng rất tốt bên dưới cấu trúc che chắn của khu vực này. Việc áp dụng hình thức nội thất trong sân vườn cũng ã ược áp dụng rất nhiều, ặc biệt ối với những thiết kế cảnh quan resort hay khu du lịch thì ây lại là một yếu tố làm nên “thương hiệu” của chúng. Những phòng chờ, phòng ăn, phòng thư giãn,… trong các resort ều có không gian hòa nhập vào cây cối xung quanh. Vùng ệm gần như ược xóa nhòa, những bức tường bê tông ịnh nghĩa không gian cứng ược dỡ bỏ và thay vào ó là cột chống, rào cây, giàn mái với các vật liệu thân thiện tự nhiên, hay chí ít là mang hình ảnh gắn liền với thiên nhiên… Mặt khác, một số yếu tố khi mang ra sân vườn lại rất cần cấu trúc phân ịnh không gian, nhưng vẫn ảm bảo sự hòa nhập vốn dĩ phải có, như một nhà tắm lộ thiên, thậm chí ..toilet ngoài trời là thứ có thể bắt gặp ở vài công trình cảnh quan phá cách. Không hề gợi một chút phản cảm mà ngược lại, khi nhà thiết kế quyết ịnh ưa những “căn phòng tế nhị” ra ngoài thì sự biến tấu cho chúng cũng ã rất công phu. Từ góc nhìn ến các ranh giới cứng – mềm ều ược tính toán kỹ lưỡng, ể trong cái chung có cái riêng, và cái riêng vẫn là một phần mềm mại của cái chung. Phòng ngủ ngoài trời cũng mang tính chất tương tự, thường ược lắp ặt cùng với cabana, trong ó an toàn và hòa nhập luôn ược ưu tiên hàng ầu. Nhìn chung trong các thiết kế nội thất cho sân vườn, tất cả các yếu tố cấu thành ều phải xét ến tính chất riêng tư mà vẫn ảm bảo cảm giác tự do cho người sử dụng.

KT&ĐS THÁNG 10.2019

73


không gian cảnh quan

Bên cạnh ó tính kết nối giữa các hạng mục cũng là một phần quan trọng nói lên sự tinh tế trong thiết kế. Nếu bạn phải bước i một cách miễn cưỡng trên những lối i ể tiếp cận các “căn phòng” mà trong lòng vẫn muốn i xuyên qua một khu vực “xin ừng giẫm lên cỏ” thì hẳn là bố cục ã mắc lỗi. Với các không gian càng lớn thì tính kết nối giữa chúng lại càng quan trọng. Xác ịnh vị trí ra vào hay những khoảng mở - thật chính xác với nhu cầu sử dụng và i lại, hay thậm chí là một lối i khơi gợi nhiều tính năng khác nhau của khu vườn ể giúp kích thích trí tò mò và cảm giác khám phá của người thưởng ngoạn. Tại a phần các nước phương tây, việc thiết kế và thi công các “căn phòng nội thất” ược tối ưu hóa thành dịch vụ chuyên cung cấp các mô un cho công tác lắp ặt tại nhà. Có rất nhiều mẫu mã, kích cỡ và giá thành cho ủ các thể loại từ phòng khách, nhà bếp, nhà tắm, phòng ọc sách hay phòng tập thể thao. Những mô un ôi khi ơn giản nhưng một số cũng cầu kỳ và khép kín do ặc trưng tương phản nóng lạnh của thời tiết. Với các vùng nhiệt ới thì hình thức khép kín gần như không xuất hiện, lắp ặt theo mô un cũng chỉ dừng lại ở các giàn pergola hay cabana. Còn lại hầu hết là những hàng rào cây trồng, dãy chậu hay các loại ranh giới mềm nhằm tạo sự thông thoáng tối a. Giàn mái che cũng ược bố trí dây leo tránh cái nắng khắc nghiệt của mùa hè. Việc trồng nhiều cây xung quanh các không gian nội thất ngoài trời cũng giúp iều hòa vi khí hậu, tạo sự cân bằng nhiệt ộ cho khu vực. 74

KT&ĐS THÁNG 10.2019


không gian cảnh quan

Thể loại nội thất sân vườn ã nhen nhóm và ang thành công tại Việt Nam, với nhiều ứng dụng hữu ích và mang ến vẻ thẩm mỹ ấn tượng. Bên cạnh ó chúng còn là sợi chỉ nối hoàn hảo giữa ngoại thất và nội thất cũng như giải quyết một phần nhu cầu sử dụng khi không gian trong nhà không ủ khả năng áp ứng. Với nhiều thể loại, hình thức và mức chi phí, các “căn phòng” dạng này hoàn toàn khả thi cho không gian của biệt thự hay nhà phố. Liệu có là một gợi ý tuyệt vời mà bạn nên thử trong các thiết kế sân vườn của mình. KT&ĐS THÁNG 10.2019

75


chia sáşť khĂ´ng gian sáť&#x2018;ng

HĂ´n thĂş khĂ´ng cháť&#x2030; lĂ táť? giẼy

ÄŻQFÄśPWUĸD[RQJEž1Ä°PQĹ&#x160;POĂ&#x2019;FOĹ&#x2C6;FWUĂ&#x2020;QYĂ&#x2018;QJWKLXWKLXQJĆ&#x20AC;0žVDRFĆ&#x201A;FĂ?FÄźPJL½FEÄžWDQEžNKĂ?QJ WKĹ&#x153;QžRQJĆ&#x20AC;Ä&#x2C6;ĸşF%žQJKIJFKĹ&#x2C6;FVĹźPÄž\FRQJžÄ&#x2C6;LEĸĜLPÄž\F½LWUžQJWLĂ&#x2020;XÄ&#x2C6;DQJSKÄśLQJRžLVÂżQJÄşFKWžX %žQJĹŹLGĹ&#x2020;\TXÄśF½LQĂ?QO½Ä&#x2C6;ŲLÄ&#x2C6;Ĺ&#x20AC;XUDVÂżQWKĂ&#x17D;WD\TXÄśPĹ´WLĂ&#x2020;XWURQJWUžQJFKRQĂ?NKĂ?Ä&#x2C6;Ĺ&#x161;X1Ĺ&#x2C6;QJWĆ&#x201E;Ä&#x2C6;ŢQK Ä&#x2C6;Ĺ&#x20AC;XUĹŚLWKĹ&#x152;QJ[XĹŞQJPĹŹKĂ?LEĹ&#x2C6;WÄ&#x2C6;Ĺ&#x20AC;XUŤQUDĸŴWF½L½RWĂ&#x2019;LPžX[DQKÄ&#x2C6;HQEž1Ä°PÄ&#x2C6;DQJPĹ?F&½LOĸQJEžÄ&#x2C6;Ă FĂ&#x17D;QJKÄśQWĆ&#x201E;QÄ°PWUĸŴFVDXWUĹ&#x2020;QPĹŽUXŲWWKĆ&#x201E;D6DXWUĹ&#x2020;QÄ&#x2C6;Ă?Ä&#x2C6;Ĺ&#x153;JLÄźLWKĂ&#x2C6;FKFKRF½LG½QJNKĂ&#x17D;PTX½Ä&#x2C6;Ĺ°LFĆ&#x20AC;D PĹ&#x2019;DQKQJKIJFKĹ&#x2C6;FGRYĹ&#x2DC;WPĹŽFĆ&#x20AC;DPĹ&#x2019;FĂ&#x17D;QÄ&#x2C6;DX7Ć&#x201E;WĆ&#x201E;YĹ&#x2DC;WPĹŽOžQKPĹ&#x2019;VĹ&#x2013;WKĹ&#x152;QJOĸQJWUŸOÄşL1KĸQJNKĂ?QJŸ WURQJQKžQKĂ&#x2030;QUDG½QJPĹ&#x2019;QJĹŹLWUĂ&#x17D;QĆ&#x20AC;PYĂ&#x2030;F½LOĸQJFĂ&#x17D;QJ[XĹŞQJFKĆ&#x201A;NKĂ?QJSKÄźLGRPĹ&#x2019;DQKPĹ&#x2020;SOĂ&#x2020;QDQK WKÄž\EĹŹLKĹŹLPŲWFÄźPJL½FNKĂ?QJWKĹ&#x153;JĹŚLWĂ&#x2020;Q BĂ&#x20AC;I75Ä˘Ä 1**,$+ĂĽ$Äť1+/()7678',2

T

ráť&#x; tiĂŞu xong, bĂ NÄ&#x192;m vĂ´ báş­c tháť m nhĂ  ngáť&#x201C;i ngĂł ra. Tay quất liĂŞn t᝼c báşąng cĂĄi nĂłn lĂĄ ĂŁ bắt ầu rĂĄch bĂŹa. Cháť&#x2039; ra ngáť&#x201C;i xuáť&#x2018;ng váť&#x203A;i bĂ . Hai máşš con khĂ´ng nĂłi gĂŹ. NgoĂ i sân nĂłng ráťąc cĂĄi nắng miáť n nhiáť&#x2021;t áť&#x203A;i. ChĂłi chang vĂ  huy hoĂ ng, vĂ  cả mĂši thĆĄm nᝯa. Nắng nhĂ  cháť&#x201C;ng cháť&#x2039; lĂ  nắng thĆĄm. Cháť&#x2039; nháť&#x203A; cĂł lần ĂŁ thĂŹ thầm nĂłi váť&#x203A;i anh nhĆ° tháşż khi cầm cĂĄi ĂĄo bĂ  giĂ  cháť&#x201C;ng lĂŞn i giạt lĂşc cháť&#x2039; máť&#x203A;i váť lĂ m dâu. Cháť&#x2039; giạt ĂĄo cho máşš cháť&#x201C;ng nhĆ° tháşż cháť&#x2030; máť&#x2122;t hai lần. Sau Ăł bĂ  NÄ&#x192;m khĂ´ng cho cháť&#x2039; lĂ m nᝯa ĆĄn giản vĂŹ bĂ  rẼt cĆ°ng con chĂĄu. CĂĄi gĂŹ lĂ m ưᝣc thĂŹ bĂ  táťą lĂ m. Ngay cả cĂĄi viáť&#x2021;c tráť&#x; tiĂŞu, sai anh ra lĂ m cĹŠng ưᝣc chᝊ âu khĂł gĂŹ, nhĆ°ng bĂ  quen ráť&#x201C;i, nháť&#x203A; chᝍng thĂŹ bĂ  ra nắng ngáť&#x201C;i phĆĄi lĆ°ng máť&#x2122;t chĂşt. MẼy ngĂ n cĂĄi chĂşt nhĆ° tháşż ĂŁ giĂşp bĂ  nuĂ´i máť&#x2122;t bầy con i háť?c Ă ng hoĂ ng. Tᝍ mẼy tháť&#x203A;t tiĂŞu quanh nhĂ , khĂ´ng biáşżt ĂŁ bao triáť&#x2021;u hất tiĂŞu khĂ´ en khĂ´ trắng trong tay bĂ  ra i. BĂ  NÄ&#x192;m cĆ°áť&#x203A;i cháť&#x2039; cho anh cĹŠng nháť? hất tiĂŞu. TiĂŞu áť? bĂ  lạt ra áť&#x192; riĂŞng ráť&#x201C;i chĂ  xĂĄt cho trĂłc váť?. PhĆĄi khĂ´ loấi nĂ y thĂ nh tiĂŞu sáť?, giĂĄ luĂ´n cao hĆĄn tiĂŞu en. Cáťąc dᝯ lắm, nhĆ°ng bĂ  khĂ´ng náť hĂ . Miáť&#x2026;n sao cĂł tiáť n lo cho anh em cᝧa anh. Cháť&#x2039; cầm bĂ n tay bĂ  lĂŞn, áť&#x2122;ng tĂĄc giáť&#x2018;ng nhĆ° ang xem cháť&#x2030; tay cho bĂ  dĂš cháť&#x2039; cháşłng biáşżt gĂŹ váť thuáş­t xem tĆ°áť&#x203A;ng sáť&#x2018; cả. Máť&#x2122;t bĂ n tay thĂ´ rĂĄp, káş˝ mĂłng en thui vĂŹ nháťąa tiĂŞu bĂĄm vĂ o. Tháş­t khĂł khÄ&#x192;n vĂŹ lo sᝣ, cháť&#x2039; nĂłi: Sau bᝯa nay, lâu lắm con máť&#x203A;i váť thÄ&#x192;m mĂĄ nᝯa nhen mĂĄ. MĂĄ nháť&#x203A; giᝯ gĂŹn sᝊc kháť?e. Chuyáť&#x2021;n hĂĄi tiĂŞu hay lĂ m cáť?, mĂĄ nháť&#x203A; sai chĂş Ăşt hoạc mẼy ᝊa nháť? lĂ m nhen. Máť&#x201C; hĂ´i trĂŞn lĆ°ng bĂ  NÄ&#x192;m khĂ´ dần, Ăłng thĂ nh máť&#x2122;t váť&#x2021;t trắng trĂŞn lĆ°ng ĂĄo mĂ u xanh enâ&#x20AC;Ś BĂ  NÄ&#x192;m ngĆĄ ngĂĄc nhĂŹn cháť&#x2039;, ᝧa sao con? káťł nĂ y t᝼i bây lĂ m gĂŹ mĂ  ᝊa nĂ o cĹŠng lấ lĂšng khĂł hiáť&#x192;u váş­y.? Anh ang ᝊng tần ngần phĂ­a sau hai ngĆ°áť?i ph᝼ nᝯ quan tráť?ng nhᝊt áť?i mĂŹnh. Anh cĹŠng Ẽp Ăşng, khĂ´ng nĂłi ưᝣc lĂ  khĂ´ng nĂłi ưᝣc. Chiáť u Ăł, háť? cháť&#x; nhau i váť SĂ i Gòn. Ä?ᝊa con gĂĄi nháť? cᝧa háť? thĆ°a bĂ  náť&#x2122;i xong thĂŹ leo lĂŞn xe ngáť&#x201C;i káşšp giᝯa ba máşš nĂł. Tuần sau, háť? ra tòa nháş­n quyáşżt áť&#x2039;nh ly hĂ´n. KhĂ´ng táť&#x2018;n máť&#x2122;t giáť?t nĆ°áť&#x203A;c mắt, báť&#x;i ây lĂ  máť&#x2122;t mĂ n káť&#x2039;ch. Máť&#x2122;t trong hai ngĆ°áť?i sáş˝ lẼy Viáť&#x2021;t kiáť u. Hoạc tháş­m chĂ­ náşżu ưᝣc, cả hai sáş˝ káşżt hĂ´n váť&#x203A;i Viáť&#x2021;t kiáť u ráť&#x201C;i i. Ä?i kháť?i, i cho cuáť&#x2122;c sáť&#x2018;ng ᝥ báşż tắc hĆĄn. Viáť&#x2021;c oĂ n t᝼, sáş˝ diáť&#x2026;n ra bĂŞn kia ấi dĆ°ĆĄng. 76

KT&Ä?S THĂ NG 10.2019

XĆ°a nay nhân áť&#x2039;nh thắng thiĂŞn cĹŠng nhiáť u. NhĆ°ng rẼt tiáşżc, anh cháť&#x2039; lấi thuáť&#x2122;c váť sáť&#x2018;â&#x20AC;Ś khĂ´ng nhiáť u. Chuyáť&#x2021;n káşżt hĂ´n giả váť&#x203A;i Viáť&#x2021;t kiáť u coi váş­y mĂ khĂł. Báşąng lĂ˝ do rẼt gĂŹ vĂ  nĂ y náť?. Cả hai áť u khĂ´ng tháť&#x192; bay i báşąng máť&#x2122;t hᝣp áť&#x201C;ng hĂ´n nhân. CĂł sao âu, thĂŹ mĂŹnh vẍn cᝊ lĂ  vᝣ cháť&#x201C;ng, vẍn cᝊ lĂ  máť&#x2122;t gia ĂŹnh Ăł thĂ´i. HĂ´n thĂş cháť&#x2030; lĂ  hĂ´n thĂş, máť&#x2122;t táť? giẼy chᝊng nháş­n thĂ´i mĂ â&#x20AC;Ś NhĆ° chĆ°a háť cĂł cuáť&#x2122;c chia ly, (vĂ  rĂľ rĂ ng lĂ  chĆ°a háť cĂł cuáť&#x2122;c chia ly) sĂĄu thĂĄng sau cháť&#x2039; váť lấi quĂŞ cĂšng anh thÄ&#x192;m máşš. BĂ  NÄ&#x192;m lĂ m nhĆ° khĂ´ng biáşżt gĂŹ, cháť&#x2030; giải thĂ­ch ĆĄn giản váť&#x203A;i hĂ ng xĂłm lĂĄng giáť ng lĂ  t᝼i nĂł báş­n i diáť&#x2026;n, t᝼i nĂł ắt sĂ´ còn con bĂŠ thĂŹ báş­n háť?c. BĂ  NÄ&#x192;m khĂ´ng tháť&#x192; biáşżt, máť&#x2014;i tuần anh cĂł 3 suẼt hĂĄt áť&#x; phòng trĂ , tháť?i gian còn lấi anh iâ&#x20AC;Ś ĂĄ gĂ . BĂ  NÄ&#x192;m khĂ´ng tháť&#x192; biáşżt, máť&#x2122;t mĂŹnh cháť&#x2039; i lĂ m MC cáť&#x2018; áť&#x2039;nh cho máť&#x2122;t phòng trĂ , thĂŹ rẼt khĂł áť&#x192; trang trải chi phĂ­â&#x20AC;Ś Sáťą khĂł khÄ&#x192;n tĂ i chĂ­nh cáť&#x2122;ng váť&#x203A;i hĂ ng trÄ&#x192;m lĂ˝ do khĂĄc ĂŁ khiáşżn hai ngĆ°áť?i quyáşżt áť&#x2039;nh ly hĂ´n vĂ  dáťą áť&#x2039;nh káşżt hĂ´n giả. DĂš chuyáť&#x2021;n káşżt hĂ´n giả khĂ´ng thĂ nh cĂ´ng nhĆ°ng tháť?i gian ĂŁ máť&#x2014;i ngĂ y tĂ´ áş­m thĂŞm nhᝯng lĂ˝ do Ẽy. NgĂ y ly hĂ´n tháş­t cᝧa háť? ráť&#x201C;i cĹŠng áşżn. Ba nÄ&#x192;m sau, khĂ´ng cần thᝧ t᝼c phĂĄp lĂ˝ gĂŹ, vĂŹ chuyáť&#x2021;n Ẽy ĂŁ ưᝣc háť? lĂ m tᝍ trĆ°áť&#x203A;c trong máť&#x2122;t tâm tháşż rẼt thoải mĂĄi. Cháť&#x2039; lẼy máť&#x2122;t ngĆ°áť?i ngoấi quáť&#x2018;c, lẼy tháş­t vĂ  i tháş­t. Lần cuáť&#x2018;i cháť&#x2039; váť quĂŞ thÄ&#x192;m bĂ  NÄ&#x192;m, bĂ  ĂŁ bắt ầu lẍn, tháş­m chĂ­ khĂ´ng nháş­n ra cháť&#x2039; lĂ  con dâu. VĂ i ngĆ°áť?i nĂłi tháş­t may, t᝼i nĂł báť? nhau khi bĂ  NÄ&#x192;m ĂŁ bắt ầu nhất nhòa ranh giáť&#x203A;i giᝯa quĂŞn vĂ  nháť&#x203A;. Chᝊ náşżu bĂ  còn minh mẍn, chắc bĂ  sáş˝ rẼt au lòng. LĂ  háť? nhĂŹn báť mạt vẼn áť mĂ  nĂłi nhĆ° váş­y. Tháťąc ra bĂ  NÄ&#x192;m ĂŁ cĂł dáťą cảm tᝍ lâu lắm ráť&#x201C;i. Sáťą rung cảm thuáť&#x2122;c váť nᝯ tĂ­nh trong lần cháť&#x2039; nắm bĂ n tay bĂ  dạn dò ĂŁ mĂĄch bảo háşżt. Tấi bĂ  NÄ&#x192;m khĂ´ng nĂłi, bĂ  khĂ´ng biáşżt nĂłi sao cho thuyáşżt ph᝼c mĂ  thĂ´i. HĂ´n thĂş khĂ´ng phải cháť&#x2030; lĂ  táť? giẼy. NĂł cĂł sáťą thiĂŞng liĂŞng cᝧa riĂŞng mĂŹnh. BĂ  NÄ&#x192;m ĂŁ au lòng tᝍ Ăł áşżn nayâ&#x20AC;Ś


chia sẻ không gian sống

KT&ĐS THÁNG 10.2019

77


phóng sự ảnh

0Ŝ71*Ô<75Û1òŌ1+)$16,3$1 )DQVLSDQO¾ĈŢQKQÒLFDRQKľWŸ9LŠW1DPY¾ćÏQJ'ĸĶQJQÆQQJŦQQÒLQ¾\FÎQ ĈĸżFPŠQKGDQKO¾|1ÍFQK¾ćÏQJ'ĸĶQJ})DQVLSDQOXÏQO¾PŲWĈLŜPĈŘQFƀD UľWQKLŚXQJĸŶLY¾O¾ELŜXWĸżQJFƀDQLŚPNK½WNKDRFKLQKSKžFĈŪLYŴLJLŴLWUŔ %ë,9ëĻ1+ 1*Ő&9Ğ

78

KT&ĐS THÁNG 10.2019


phóng sự ảnh

KT&ĐS THÁNG 10.2019

79


phóng sự ảnh

V

ới ộ cao 3.143m so với mực nước biển nên khí hậu ở ây ược xếp vào loại “ ặc biệt”. Mùa ông thì vô cùng lạnh, nhiệt ộ có lúc xuống ến -5 ộ C, thậm chí có băng tuyết. Và mùa hè thì giống như mùa ông ở dưới ồng bằng. Ở ộ cao này thì Fansipan là vị trí cao nhất ể có thể nhìn xung quanh với một phong cảnh ẹp ẽ mà bất cứ một nhiếp ảnh gia nào cũng mong muốn có một lần trong ời ược ến ây ể thu hết cảnh ẹp vào ống kính của mình. Fansipan trong một ngày giống như một cô gái mới lớn, ỏng ảnh, sáng nắng chiều mưa, giữa trưa hưng hửng. Nhưng nhờ mỗi trạng thái ấy, khoảnh khắc ấy khiến Fansipan vừa kỳ diệu, biến ảo, vừa hùng vĩ, vừa kiêu sa nhưng lại quyến rũ vô cùng. 80

KT&ĐS THÁNG 10.2019


phóng sự ảnh

KT&ĐS THÁNG 10.2019

81


phóng sự ảnh

82

KT&ĐS THÁNG 10.2019


phóng sự ảnh

6ƊKÓQJYIJFƀDQKƈQJGÁ\QÒL+R¾QJ/LÆQ6ĶQĈĸżFQKƈQJOŴSP¿\PŨQJY¾½QKV½QJEÉQKPLQKO¾PFKRQÍWUŸOÆQNƌYIJKX\ŚQļR

KT&ĐS THÁNG 10.2019

83


áť&#x2039;a áť&#x2018;c

Kinh táşż chia sáşť vĂ chia sáşť chuyáť&#x2021;n lĂ m kinh táşż! &Ă?OĹ&#x2013;FKĸDFĂ?NKLQžRYLĹ FFKRWKXĂ&#x2020;QJX\Ă&#x2020;QPŲWFÄ°QQKžKRĹ?FPŲWSKĹ&#x20AC;QFÄ°QQKž YĹ&#x161;WKĹśLJLDQYžNKĂ?QJ JLDQ OÄşLGĹ&#x17E;GžQJQKĸKLĹ QQD\7KĆ&#x160;FWĹ&#x2DC;YĹ´LPĂ?KĂ&#x2030;QKNLQKWĹ&#x2DC;FKLDVĹ&#x201D;YĹ´LNK½LQLĹ PKRPHVWD\YžF½FWUDQJ PÄşQJQKĸ$LUEQEFĂ&#x17D;QFĂ?QKLĹ&#x161;XORÄşLKĂ&#x2030;QKEÄžWÄ&#x2C6;ŲQJVÄźQFĂ?WKĹ&#x153;Ä&#x2C6;ĸDYžRNLQKGRDQK 7+Ć&#x2030;&+,Ĺ&#x;1 THANH NGA Äť1+ò,1+48$1*78Ĩ1

C

háť&#x2039; Thanh HĆ°ĆĄng kháť&#x;i nghiáť&#x2021;p ĂŁ hai nÄ&#x192;m trong ngháť cho thuĂŞ nhĂ , cÄ&#x192;n háť&#x2122; qua Airbnb. CĂ´ng viáť&#x2021;c cᝧa Thanh HĆ°ĆĄng cĂł tháť&#x192; mĂ´ tả ngắn gáť?n lĂ  i tĂŹm thuĂŞ nhĂ , cÄ&#x192;n háť&#x2122; tráť?n gĂłi ráť&#x201C;i cho thuĂŞ lấi qua dáť&#x2039;ch v᝼ Airbnb. Thanh HĆ°ĆĄng chia sáşť, khĂĄch cᝧa cháť&#x2039; a sáť&#x2018; lĂ  khĂĄch nĆ°áť&#x203A;c ngoĂ i trong Ăł khĂĄch HĂ n Quáť&#x2018;c chiáşżm tᝡ láť&#x2021; cao nhẼt. Váť loấi hĂŹnh, khĂĄch du láť&#x2039;ch vĂ  khĂĄch i kinh doanh nhĆ° tham dáťą háť&#x2122;i chᝣ, háť&#x2122;i ngháť&#x2039;, bĂĄn hĂ ng chiáşżm tᝡ láť&#x2021; láť&#x203A;n. KhĂĄch du láť&#x2039;ch thĂ­ch cÄ&#x192;n háť&#x2122; gia ĂŹnh khĂŠp kĂ­n, cĂł xe nĂ´i, dáť&#x2039;ch v᝼ cho tráşť em, khĂĄch kinh doanh cần cÄ&#x192;n háť&#x2122; cĂł bĂ n lĂ m viáť&#x2021;c, wifi tháş­t mấnh. Cả hai áť&#x2018;i tưᝣng thĆ°áť?ng cháť&#x2030; cháť?n loấi hĂŹnh nhĂ , cÄ&#x192;n háť&#x2122; ưᝣc ĂĄnh giĂĄ iáť&#x192;m tᝍ 4,8 tráť&#x; lĂŞn trĂŞn thang iáť&#x192;m 5,0. Thanh 84

KT&Ä?S THĂ NG 10.2019

HĆ°ĆĄng cho biáşżt, cháť&#x2039; â&#x20AC;&#x153;lĂ m Ä&#x192;n ưᝣcâ&#x20AC;?. Tuy nhiĂŞn gần ây cấnh tranh cĹŠng hĆĄi khắc nghiáť&#x2021;t do lưᝣng ngĆ°áť?i tham gia nhiáť u. Cháť&#x2039; Thu Thᝧy, nhĂ  áť&#x; quáş­n 10 vᝍa hoĂ n thĂ nh cÄ&#x192;n nhĂ  trong háşťm. Ä?ây váť&#x2018;n lĂ  nhĂ  áť&#x; cᝧa gia ĂŹnh cháť&#x2039;, cháť&#x2039; vay tiáť n xây nhĂ  máť&#x203A;i, ngoĂ i cháť&#x2014; áť&#x; cho cĂĄc thĂ nh viĂŞn trong nhĂ  còn cĂł thĂŞm 4 phòng studio cho thuĂŞ dấng homestay khĂŠp kĂ­n. KhĂ´ng tiáşżt láť&#x2122; doanh thu nhĆ°ng cháť&#x2039; hĂ i lòng váť&#x203A;i dáť&#x2039;ch v᝼ nĂ y dĂš cĹŠng cáşąn nháşąn lĂ  do cấnh tranh nĂŞn tᝡ láť&#x2021; khai thĂĄc phòng khĂ´ng ưᝣc nhĆ° Ă˝ muáť&#x2018;n. Hai nÄ&#x192;m trĆ°áť&#x203A;c, vᝣ cháť&#x201C;ng cháť&#x2039; Ngáť?c chĆ°a cĂł khĂĄi niáť&#x2021;m gĂŹ váť cÄ&#x192;n háť&#x2122; dáť&#x2039;ch v᝼ vĂ  chuáť&#x2014;i kinh doanh khĂŠp kĂ­n. Mua ưᝣc mảnh Ẽt áť&#x; khu dân cĆ° máť&#x203A;i ang phĂĄt triáť&#x192;n cĹŠng gần máť&#x2122;t sáť&#x2018; trĆ°áť?ng ấi háť?c-

khu cĂ´ng nghiáť&#x2021;p, chuẊn báť&#x2039; váť hĆ°u, anh cháť&#x2039; tĂ­nh xây cÄ&#x192;n nhĂ chia thĂ nh nhiáť u phòng cho thuĂŞ áť&#x192; cĂł khoản lᝣi tᝊc thu nháş­p áť&#x2022;n áť&#x2039;nh. Khi nhĂ  vᝍa thi cĂ´ng xong phần mĂłng, ang lĂ m tầng hầm thĂŹ cĂł


áť&#x2039;a áť&#x2018;c ngĆ°áť?i táť&#x203A;i áť ngháť&#x2039; giao nhĂ tham gia vĂ o chuáť&#x2014;i kinh doanh doanh cÄ&#x192;n háť&#x2122; dáť&#x2039;ch v᝼. Hᝣp áť&#x201C;ng gáť&#x201C;m nhiáť u iáť u khoản phᝊc tấp nhĆ°ng cháť&#x2039; Ngáť?c cháť&#x2030; biáşżt váş­y. Háť&#x2021; tháť&#x2018;ng iáť u hĂ nh háť? sáş˝ lo tᝍ viáť&#x2021;c tấo nguáť&#x201C;n khĂĄch, tiáşżp khĂĄch, giao táşż, thᝧ t᝼c váť&#x203A;i áť&#x2039;a phĆ°ĆĄng táť&#x203A;i bảo trĂŹ, váş­n hĂ nh cÄ&#x192;n nhĂ â&#x20AC;Ś, chᝧ nhĂ  cháť&#x2030; lo trả lĆ°ĆĄng ngĆ°áť?i lĂ m váť&#x2021; sinh, bảo váť&#x2021; vĂ  tĂ­nh sáť&#x2018; khĂĄch áť&#x192; thu tiáť n theo tᝡ láť&#x2021; phân chia ĂŁ tháť?a thuáş­n. Bây giáť? thĂŹ cả hai vᝣ cháť&#x201C;ng cháť&#x2039; Ngáť?c ĂŁ khĂĄ rĂ nh váť cÄ&#x192;n háť&#x2122; dáť&#x2039;ch v᝼. Khi cĂł nhᝯng ngĆ°áť?i máť&#x203A;i tham gia tháť&#x2039; trĆ°áť?ng áşżn áť&#x192; tĂŹm hiáť&#x192;u kinh nghiáť&#x2021;m, anh cháť&#x2039; khuyĂŞn, â&#x20AC;&#x153;cᝊ giao nhĂ  mĂŹnh cho háť? quản lĂ˝ i, kháť?e! MĂŹnh cĂł thu nháş­p áť&#x2022;n áť&#x2039;nh lấi cĂł tháť?i gian i Ăł i ây cho ĂŁâ&#x20AC;?. Ä?Ăł lĂ  ba trĆ°áť?ng hᝣp sáť­ d᝼ng nhĂ  áť&#x; áť&#x192; kinh doanh loấi hĂŹnh â&#x20AC;&#x153;kinh táşż chia sáşťâ&#x20AC;? hiáť&#x2021;n nay. Ä?Ăşng nhĆ° khĂĄi niáť&#x2021;m thĆ°áť?ng gạp trĂŞn bĂĄo chĂ­, trong mĂ´ hĂŹnh kinh táşż chia sáşť, ngĆ°áť?i dân em tĂ i sản, tĂ i nguyĂŞn sáşľn cĂł káşżt hᝣp váť&#x203A;i cĂĄc yáşżu táť&#x2018; cĂ´ng ngháť&#x2021; áť&#x192; hᝣp thĂ nh máť&#x2122;t mĂ´ hĂŹnh kinh doanh. CĂĄc hĂŹnh thᝊc nĂ y em áşżn cĆĄ háť&#x2122;i cho tẼt cả máť?i ngĆ°áť?i cĂł nhĂ  áť&#x;. Giáť? ây, áť&#x; quáş­n 1 hoạc quáş­n 3, náşżu thẼy cĂł nhᝯng ngĆ°áť?i nĆ°áť&#x203A;c ngoĂ i i vĂ o háşťm, tay cầm iáť&#x2021;n thoấi máť&#x; bản áť&#x201C; tĂŹm Ć°áť?ng thĂŹ gần nhĆ° chắc chắn Ăł lĂ  khĂĄch du láť&#x2039;ch ang i tĂŹm phòng homestay. CĂł láş˝ Airbnb lĂ  trang mấng cho thuĂŞ pháť&#x2022; biáşżn nhẼt. â&#x20AC;&#x153;NgĆ°áť?i cĂł phòng láşť muáť&#x2018;n cho thuĂŞ cháť&#x2030; cần táť&#x2018;n chᝍng 510 phĂşt lĂ  cĂł tháť&#x192; tấo láş­p máť&#x2122;t tĂ i khoản trĂŞn mấng gáť?i khĂĄch áşżn thuĂŞâ&#x20AC;?, Thanh HĆ°ĆĄng chia sáşť. Trao áť&#x2022;i váť&#x203A;i KT&Ä?S, Ă&#x201D;ng LĂŞ HoĂ ng Châu, Chᝧ táť&#x2039;ch Hiáť&#x2021;p háť&#x2122;i bẼt áť&#x2122;ng sản thĂ nh pháť&#x2018; Háť&#x201C; ChĂ­ Minh cho biáşżt, kinh doanh qua háť&#x2021; tháť&#x2018;ng Airbnb cĂł tháť&#x192; ĂĄp d᝼ng váť&#x203A;i máť?i loấi hĂŹnh nhĂ  áť&#x;. Viáť&#x2021;c ĂĄp d᝼ng ạt cháť&#x2014; qua mấng internet còn cĂł tháť&#x192; ĂĄp d᝼ng váť&#x203A;i váť&#x203A;i cĂĄc loấi hĂŹnh cÄ&#x192;n háť&#x2122; vÄ&#x192;n phòng- officetel vĂ  cÄ&#x192;n háť&#x2014; dáť&#x2039;ch v᝼- service apartment. Theo Ă´ng LĂŞ HoĂ ng Châu, tĂ­nh tᝍ khi cĂł cÄ&#x192;n háť&#x2122; dáť&#x2039;ch v᝼ ầu tiĂŞn áť&#x; TP.HCM tấi khu The Manor, BĂŹnh Thấnh nÄ&#x192;m 2008 áşżn nay, tháť&#x2039; trĆ°áť?ng ĂŁ phĂĄt triáť&#x192;n rẼt nhanh ráť&#x2122;ng. Hiáť&#x2021;n nay loấi hĂŹnh homestay trong máť&#x2122;t sáť&#x2018; khu cÄ&#x192;n háť&#x2122; â&#x20AC;&#x153;vĂŞnhâ&#x20AC;? váť&#x203A;i Luáş­t nhĂ  áť&#x; áť&#x; chi tiáşżt â&#x20AC;&#x153;nhĂ  áť&#x; lĂ  nhĂ  cháť&#x2030; sáť­ d᝼ng vĂ o

m᝼c Ă­ch áť&#x;â&#x20AC;? nhĆ°ng tháťąc táşż cho thuĂŞ homestay lấi lĂ m᝼c Ă­ch kinh doanh. VẼn áť thu thuáşż, quản lĂ˝ an ninh cĹŠng ĂŁ ưᝣc ạt ra nhĆ°ng chĆ°a ưᝣc giải quyáşżt áť&#x2022;n tháť?a cho tẼt cả máť?i phĂ­a liĂŞn quan, tᝍ chĂ­nh quyáť n áşżn chᝧ nhĂ , ngĆ°áť?i kinh doanh vĂ  khĂĄch thuĂŞ. DĂš váş­y, tháť&#x2039; trĆ°áť?ng vẍn phĂĄt triáť&#x192;n nhanh. Trong máť&#x2122;t bĂ i bĂĄo táťąa áť â&#x20AC;&#x153;BĂšng phĂĄt dáť&#x2039;ch v᝼ chia sáşť cháť&#x2014; áť&#x;â&#x20AC;? háť&#x201C;i thĂĄng 7.2019, bĂĄo Tuáť&#x2022;i tráşť dẍn sáť&#x2018; liáť&#x2021;u tᝍ máť&#x2122;t cĂ´ng ty nghiĂŞn cᝊu tháť&#x2039; trĆ°áť?ng cho biáşżt Viáť&#x2021;t Nam cĂł 40.804 cÄ&#x192;n háť&#x2122; ĂŁ Ä&#x192;ng kĂ˝ trĂŞn Airbnb tĂ­nh áşżn thĂĄng 1.2019, gẼp 40 lần nÄ&#x192;m 2015. Trong Ăł 52% cho thuĂŞ toĂ n nhĂ , 44% cho thuĂŞ tᝍng phòng riĂŞng biáť&#x2021;t vĂ  4% chia sáşť phòng; Táť&#x2018;c áť&#x2122; tÄ&#x192;ng trĆ°áť&#x;ng hĂ ng nÄ&#x192;m trĂŞn Airbnb lĂ  97%. Doanh thu bĂŹnh quân hĂ ng thĂĄng cᝧa máť&#x2122;t ĆĄn váť&#x2039; cho thuĂŞ tấi TP.HCM mĂša thẼp iáť&#x192;m (thĂĄng 5-6) lĂ  8.3 triáť&#x2021;u áť&#x201C;ng/thĂĄng, mĂša cao iáť&#x192;m (thĂĄng 11, 12, 1) lĂ  11,5 triáť&#x2021;u áť&#x201C;ng/thĂĄng (con sáť&#x2018; tĆ°ĆĄng ᝊng cᝧa HĂ  Náť&#x2122;i lĂ  5,2 vĂ  6,78 triáť&#x2021;u áť&#x201C;ng/thĂĄng). Cháť&#x2039; Thanh Tâm lĂ  chᝧ máť&#x2122;t cÄ&#x192;n háť&#x2122; cĂł 3 phòng ngᝧ áť&#x; quáş­n 7 cho máť&#x2122;t ngĆ°áť?i thuĂŞ lấi áť&#x192; kinh doanh homestay qua Airbnb. Cháť&#x2039; Tâm cho biáşżt, â&#x20AC;&#x153;cÄ&#x192;n háť&#x2122; cᝧa

tĂ´i giĂĄ váť&#x2018;n káť&#x192; cả náť&#x2122;i thẼt hoĂ n thiáť&#x2021;n lĂ  6 tᝡ, bây giáť? ĂŁ cho thuĂŞ sang nÄ&#x192;m thᝊ 3, máť&#x2014;i thĂĄng cĂł máť&#x2122;t khoản thu nháş­p áť&#x2022;n áť&#x2039;nhâ&#x20AC;?. Váť&#x203A;i câu háť?i, náşżu bĂĄn cÄ&#x192;n háť&#x2122; em gáť­i ngân hĂ ng hoạc tham gia lĆ°áť&#x203A;t sĂłng nhĂ  Ẽt cĂł lᝣi hĆĄn, cháť&#x2039; Thanh Tâm trả láť?i: â&#x20AC;&#x153;Náşżu so sĂĄnh thĂŹ lᝣi tᝊc trĂŞn khĂ´ng báşąng lĂŁi suẼt ngân hĂ ng, cĂ ng khĂ´ng báşąng viáť&#x2021;c em 6 tᝡ i lĆ°áť&#x203A;t sĂłng lĂşc nhĂ  Ẽt cĂł sĂłng. NhĆ°ng cho thuĂŞ nhĂ  cĹŠng lĂ  khoản thu nháş­p áť&#x2022;n áť&#x2039;nh, hĆĄn cả lĆ°ĆĄng vĂ  thĆ°áť&#x;ng cᝧa tĂ´i. Giᝯ cÄ&#x192;n háť&#x2122; cho thuĂŞ, náşżu cÄ&#x192;n háť&#x2122; tÄ&#x192;ng giĂĄ thĂŹ quĂĄ táť&#x2018;t, náşżu khĂ´ng tÄ&#x192;ng thĂŹ dĂš gĂŹ vẍn cĂł trong tay máť&#x2122;t cÄ&#x192;n háť&#x2122;, vᝍa cĂł lᝣi tᝊc vᝍa bảo toĂ n ưᝣc váť&#x2018;nâ&#x20AC;?. â&#x20AC;&#x153;NhĆ°ng tĂ´i cháť&#x2030; giᝯ hai cÄ&#x192;n háť&#x2122;, máť&#x2122;t cho thuĂŞ máť&#x2122;t áť&#x192; áť&#x;. Náşżu cĂł váť&#x2018;n nᝯa, tĂ´i sáş˝ khĂ´ng mua cÄ&#x192;n háť&#x2122; cho thuĂŞ mĂ  i mua Ẽt náť nâ&#x20AC;?, cháť&#x2039; Tâm chia sáşť. Nhᝯng ngĆ°áť?i tĂ­nh toĂĄn nhĆ° cháť&#x2039; Thanh Tâm khĂ´ng phải lĂ  cĂĄ biáť&#x2021;t. CĂł láş˝ kinh nghiáť&#x2021;m chia â&#x20AC;&#x153;trᝊng rải áť u ra nhiáť u giáť?â&#x20AC;? vẍn lĂ  phĆ°ĆĄng cĂĄch cĂł tĂ­nh quy luáş­t mĂ  nhiáť u chᝧ nhĂ  cĂł váť&#x2018;n hiáť&#x2021;n nay ang ĂĄp d᝼ng. Kinh táşż chia sáşť ang mang cĆĄ háť&#x2122;i áşżn cho nhiáť u ngĆ°áť?i.

|ĹżQJKŲYžWKĂ&#x2C6;FKĆ&#x201A;QJYĹ´L[XWKĹ&#x2DC;SK½WWULĹ&#x153;QPĹ´LFĆ&#x20AC;DPĂ?KĂ&#x2030;QKNLQKWĹ&#x2DC;FKLDVĹ&#x201D;WURQJÄ&#x2C6;LĹ&#x161;XNLĹ QSK½W WULĹ&#x153;QUÄžWQKDQKFĆ&#x20AC;DFĂ?QJQJKĹ VĹŞWUĂ&#x2020;QWKĹ&#x2DC;JLĹ´LNKĂ?QJFĹ&#x20AC;QWKLĹ&#x2DC;WSKÄźLFĂ?F½FFKĂ&#x2C6;QKV½FKULĂ&#x2020;QJELĹ W FKRKĂ&#x2030;QKWKĆ&#x201A;FNLQKGRDQKWKHRPĂ?KĂ&#x2030;QKNLQKWĹ&#x2DC;FKLDVĹ&#x201D;GRNLQKWĹ&#x2DC;FKLDVĹ&#x201D;NKĂ?QJSKÄźLOžPŲWEŲ SKĹ&#x2020;QW½FKUĹśLKRĹ?FPŲWWKžQKSKĹ&#x20AC;QQNLQKWĹ&#x2DC;ULĂ&#x2020;QJQĹ&#x161;QNLQKWĹ&#x2DC;} WUĂ&#x2C6;FK4X\Ĺ&#x2DC;WÄ&#x2C6;ŤQKVĹŞ4Ä&#x2021;77JQJž\FĆ&#x20AC;D7KĆ&#x20AC;WĸŴQJFKĂ&#x2C6;QKSKĆ&#x20AC;YĹ&#x161;|3KĂ&#x2020;GX\Ĺ WÄ&#x2C6;Ĺ&#x161;½Q WKĂ&#x2019;FÄ&#x2C6;Ĺ&#x201A;\PĂ?KĂ&#x2030;QKNLQKWĹ&#x2DC;FKLDVĹ&#x201D;} 

KT&Ä?S THĂ NG 10.2019

85


không gian di ộng

ü1*98$ćţ$+ú1+ 3DMHUR6SRUWOÏLFXŪQYŴLQJÏQQJƈWKLŘWNŘPŴLWLŠQQJKLWƄQŲLWKľWVDQJWUŦQJĈŀ\WLŠQÈFKY¾FKLQKSKžF YŴLNKļQİQJYņQK¾QKWKÒYŤ3DMHUR6SRUWĈĸżFJLŴLWKLŠXĈĺLGLŠQFKRSKRQJF½FKVŪQJQİQJĈŲQJKLŠQ ĈĺLY¾F½WÈQK 7+Ɖ&+,ş1ò,1+48$1*78Ĩ1

86

KT&ĐS THÁNG 10.2019


khĂ´ng gian di áť&#x2122;ng

M

itsubishi Pajero Sport lĂ mẍu SUV 7 cháť&#x2014; cĂł thiáşżt káşż tĂĄo bấo váť&#x203A;i ngĂ´n ngᝯ Dynamic Shield. Pajero Sport cĂł nhiáť u Ć°áť?ng nĂŠt hầm háť&#x2018; vĂ  mang hĆĄi hĆ°áť&#x203A;ng tĆ°ĆĄng lai. Khả nÄ&#x192;ng off-road cᝧa Pajero Sport khĂĄ táť&#x2018;t khi cĂł khung gầm sắt xi ráť?i, khoảng sĂĄng gầm láť&#x203A;n káşżt hᝣp váť&#x203A;i háť&#x2021; dẍn áť&#x2122;ng 4 bĂĄnh vĂ  cáť&#x2014; mĂĄy xÄ&#x192;ng V6 3.0L, dung tĂ­ch 2.998 cc, sản sinh cĂ´ng suẼt táť&#x2018;i a lĂ  219 mĂŁ láťąc tấi 6.000 vòng/phĂşt vĂ  mĂ´-men xoắn táť&#x2018;i a 285 Nm áť&#x; 4.000 vòng/phĂşt. Xe cĂł kĂ­ch thĆ°áť&#x203A;c táť&#x2022;ng tháť&#x192; váť&#x203A;i dĂ i x ráť&#x2122;ng x cao lần lưᝣt lĂ  4.785 x 1.815 x 1.805 mm vĂ  chiáť u dĂ i cĆĄ sáť&#x; ất 2.800 mm. Háť&#x2021; tháť&#x2018;ng chiáşżu sĂĄng áť&#x; phần ầu xe lĂ  loấi èn pha Projector vĂ  hai èn sĆ°ĆĄng mĂš áť&#x; khu váťąc cản trĆ°áť&#x203A;c. Phần hĂ´ng xe ưᝣc tĂ´ iáť&#x192;m váť&#x203A;i báť&#x2122; la-zÄ&#x192;ng 18 inch 6 chẼu kĂŠp váť&#x203A;i thiáşżt káşż 2 tĂ´ng mĂ u tráşť trung, hiáť&#x2021;n ấi. GĆ°ĆĄng chiáşżu háş­u cháť&#x2030;nh iáť&#x2021;n vĂ  tĂ­ch hᝣp èn xi nhan cĂšng váť&#x203A;i viáť&#x2021;c báť?c thĂŞm mảng crom trĂĄi mĂ u ĂŁ tấo nĂŞn nĂŠt ạc trĆ°ng riĂŞng cᝧa xe. Náť&#x2122;i thẼt cᝧa xe ưᝣc ĂĄnh giĂĄ lĂ  thanh láť&#x2039;ch, sang tráť?ng vĂ  cĂĄc chi tiáşżt ưᝣc báť&#x2018; c᝼c máť&#x2122;t cĂĄch gáť?n gĂ ng, hᝣp lĂ˝. CĂĄc mảng áť&#x2018;p gáť&#x2014; vĂ  Ć°áť?ng viáť n bấc ưᝣc tĂ­ch hᝣp iáť&#x192;m xuyáşżt tấi bảng iáť u khiáť&#x192;n trung tâm, cần sáť&#x2018;, tay lĂĄi cĹŠng nhĆ° mạt trong cᝧa cáť­a xe ĂŁ gĂłp phần tấo nĂŞn iáť&#x192;m nhẼn, tĂ´n lĂŞn váşť sang tráť?ng vĂ  tinh táşż, sắc sảo cᝧa xe. VĂ´ lÄ&#x192;ng trĂŞn Pajero Sport lĂ  loấi báť?c da tĂ­ch hᝣp thĂŞm cĂĄc nĂşt bẼm tấo thuáş­n tiáť&#x2021;n cho ngĆ°áť?i lĂĄi. NgoĂ i ra áť&#x; báť&#x2122; pháş­n nĂ y còn cĂł thĂŞm hai lẍy chuyáť&#x192;n sáť&#x2018; láť&#x203A;n ạt cáť&#x2018; áť&#x2039;nh phĂ­a sau. Máť&#x2122;t sáť&#x2018; trang báť&#x2039; háť&#x2021; tháť&#x2018;ng thĂ´ng tin giải trĂ­ lĂ  DVD, káşżt náť&#x2018;i AUX/ USB/ Bluetooth váť&#x203A;i mĂ n hĂŹnh cảm ᝊng, iáť u hòa táťą áť&#x2122;ng hai vĂšng áť&#x2122;c láş­p, nĂşt bẼm kháť&#x;i áť&#x2122;ng, cáť­a sáť&#x2022; tráť?i, phanh tay iáť&#x2021;n táť­... Ä?áť&#x2122;ng cĆĄ mấnh máş˝ trĂŞn Ć°áť?ng trĆ°áť?ng vĂ  a dấng trong khả nÄ&#x192;ng i off-road. Xe cĂł nhiáť u cháşż áť&#x2122; váş­n hĂ nh, sáť&#x2018; táťą áť&#x2122;ng 8 cẼp ĂŞm ĂĄi, vĂ´ lÄ&#x192;ng ầm vĂ  chắc tay khi chấy áť&#x; táť&#x2018;c áť&#x2122; cao. &Ă&#x2020;QJW\&Ĺ&#x2122;3KÄŤQ9ÄąQ7ħL+ÂľQJ.KĂ&#x2020;QJ0LĹ&#x2026;Q1DP 0,768%,6+,6$76&2 Ä&#x2021;ŤDFKŢ$+ĹŹQJ+ž3KĸŜQJ4XĹ&#x2020;Q7ÂżQ%Ă&#x2030;QK73+&0 +27/,1(

KT&Ä?S THĂ NG 10.2019

87


tin doanh nghiệp

AKA Furniture Group khai trương trung tâm Nội thất Sun Plaza

Khai trương hầm vang chuẩn châu Âu

ầu tiên tại Việt Nam

TẬP ĐOÀN NỘI THẤT AKA FURNITURE GROUP vừa khai trương trung tâm Nội thất Sun Plaza toạ lạc tại tầng 3, số 69B Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội. Với quy mô 3000m2, trung tâm Nội thất Sun Plaza là nơi hội tụ những thương hiệu nội thất có phong cách thuộc loại thời thượng hàng ầu thế giới như Ý, Pháp, Đan Mạch … Và ặc biệt, nơi ây có sự góp mặt của thương hiệu nội thất Nhà Xinh – thương hiệu dẫn ầu thị trường nội ịa trong suốt 20 năm qua. Khi ến ây trải nghiệm mua sắm, người tiêu dùng sẽ có cơ hội thưởng thức từng bộ sưu tập theo từng phong cách riêng biệt, ến từ các nền văn hoá khác nhau như từ Ý có các thương hiệu Lago, Calligaris, Cierre; từ Pháp là Ligne Roset và từ Đan Mạch có Boconcept.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG LADOFOODS ĐÃ KHAI TRƯƠNG DỰ ÁN DU LỊCH VỚI HẦM VANG CHUẨN CHÂU ÂU ầu tiên tại thôn Phát Chi, xã Trạm Hành, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vào ngày 14/09/2019 vừa qua. Đây là một dấu mốc mới trên hành trình phát triển của Ladofoods ghi dấu ấn thương hiệu Vang Việt Nam trên bản ồ Vang quốc tế. Kế thừa trên nền tảng nhà xưởng do người Pháp Lafaro xây dựng từ những năm ầu thế kỷ 20, Ladofoods ã không ngừng phát triển lớn mạnh. Với việc ra mắt dự án du lịch này, Ladofoods không chỉ dừng lại ở việc áp ứng nhu cầu thưởng thức vang của người tiêu dùng thông qua các sản phẩm rượu vang chất lượng cao, mà còn mang ến trải nghiệm trọn vẹn trên hành trình khám phá, thưởng thức văn hóa rượu vang cho những người yêu vang trong nước và quốc tế. Đây cũng là một mốc son của Ladofoods trên hành trình mang giá trị châu Âu ến cho người tiêu dùng Việt Nam.

CapitaLand ược bình chọn vào danh sách 200 công ty có doanh thu tỷ USD TẠP CHÍ FORBES CHÂU Á VỪA CÔNG BỐ DANH SÁCH 200 CÔNG TY có doanh thu tỷ USD tốt nhất (200 Best Over A Billion) khu vực châu Á Thái Bình Dương. CapitaLand là công ty bất ộng sản quốc tế duy nhất tại Việt Nam ược bình chọn vào danh sách này. CapitaLand là một trong 3.200 công ty niêm yết trên các sàn chứng khoán thuộc khu vực châu Á – Thái Bình Dương có doanh thu hơn 1 tỷ USD trong năm tài chính vừa qua. Để ưa ra danh sách 200 công ty tốt nhất có doanh thu trên 1 tỷ ô, các chuyên gia của Forbes ã ánh giá dựa trên hơn 12 tiêu chí bao gồm lợi nhuận, doanh thu trung bình năm năm, tỷ lệ tăng trưởng doanh thu vận hành, lợi nhuận trên vốn và mức tăng trưởng dự kiến trong 1-2 năm tới.

Phú Mỹ Hưng ra mắt dự án mới The Ascentia SAU THÀNH CÔNG Ở DỰ ÁN KHU PHỨC HỢP MIDTOWN, TỐI NGÀY 14.09.2019, TẠI PHÚ MỸ HƯNG SALES GALLERY CENTER, Q.7, TP.HCM, nhà mẫu dự án mới - The Ascentia ã ược ra mắt. Đây là một trong số rất ít dự án còn lại sở hữu vị trí mặt tiền ường Nguyễn Lương Bằng – trục ường doanh thương sầm uất năng ộng. The Ascentia ược phát triển theo phong cách “boutique” cao cấp, chú trọng tính riêng tư của chủ nhân. Do ó, toàn bộ dự án chỉ có 242 căn hộ với nhiều diện tích khác nhau: căn hộ 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ ến duplex, tophouse, áp ứng nhu cầu a dạng của nhiều ối tượng khách hàng: người ộc thân, các gia ình nhỏ ến gia ình a thế hệ. Tại sự kiện ra mắt, chủ ầu tư cũng khai trương 2 nhà mẫu The Ascentia loại 2 phòng ngủ mang âm hưởng kiến trúc ương ại và 3 phòng ngủ phong cách bán cổ iển. Dự kiến, The Ascentia sẽ ược hoàn thành vào quý I năm 2022.

KT&ĐS THÁNG 10.2019

88


Profile for Kiến trúc & Đời sống

Tạp chí Kiến trúc & Đời sống - 161 (10/2019)  

https://ashui.com/kientrucdoisong

Tạp chí Kiến trúc & Đời sống - 161 (10/2019)  

https://ashui.com/kientrucdoisong

Advertisement