Tạp chí Kiến trúc & Đời sống - 152 (01/2019)

Page 1

152 +Ř, .,ľ1 75ä& 6Ğ 7+Ò1+ 3+Ő +Œ &+Ý 0,1+

CUỐI NĂM TRANG TRÍ NHÀ

7+Ú1*

Chào

2019

Ngôi nhà nhỏ dưới chân ồi MÀU CỦA NĂM MỚI 3M VÀ 2N

8 9 3 8 5 0 0 5 1 2

THÁNG 1.2019

29.500 BØRGE MOGENSEN, CÔNG NĂNG LUÔN LÀ TRỌNG TÂM THIẾT KẾquảng cáo

KT&ĐS THÁNG 1.2019

1


Cка QUAN Cр╗дA Hр╗ўI KIр║ЙN TR├џC Sк» TH├ђNH PHр╗љ Hр╗њ CH├Ї MINH, PH├ЂT H├ђNH Mр╗ўT Kр╗▓ Mр╗ќI TH├ЂNG TRр╗ц Sр╗ъ 88/1B Mр║аC ─љ─еNH CHI, QUр║гN 1, TP.Hр╗њ CH├Ї MINH Tр╗ћNG BI├іN Tр║гP PGS.TS.KTS NGUYр╗ёN KHр╗ъI Hр╗ўI ─љр╗њNG BI├іN Tр║гP PGS.TS.KTS NGUYр╗ёN KHр╗ъI KTS KHк»каNG V─ѓN Mк»р╗юI KTS NGUYр╗ёN TRк»р╗юNG Lк»U NH├ђ B├ЂO PHр║аM HY Hк»NG NH├ђ B├ЂO NGUYр╗ёN V─еNH PHк»каNG

Ch├аo 2019

THк» K├Ю T├њA SOAN NGUYр╗ёN V─еNH PHк»каNG Mр╗И THUр║гT NGUYр╗ёN THU V├ѓN LIFE SPACE MEDIA CO.,LTD

Qu├й bр║Аn р╗Їc ang cр║Дm tr├фn tay sр╗Љ b├Аo th├Аng 1, sр╗Љ b├Аo р║Дu ti├фn cр╗Дa n─Ѓm dк░кАng lр╗Іch 2019. Trong sр╗Љ b├Аo n├аy, ngo├аi nhр╗»ng b├аi vр╗Ъ, chuy├фn mр╗Цc thк░р╗Юng xuy├фn, ch├║ng t├┤i sр║й gр╗Гi р║┐n bр║Аn р╗Їc nhр╗»ng b├аi viр║┐t phр╗Цc vр╗Ц cho nhu cр║Дu sр╗Гa chр╗»a, trang tr├Г, l├аm р║╣p nh├а cuр╗Љi n─Ѓm р╗Ѓ ├│n tр║┐t Kр╗и Hр╗Бi. ─љр╗Ѓ gi├║p bр║Аn р╗Їc c├│ th├фm m├│n ─Ѓn tinh thр║Дn trong nhр╗»ng ng├аy tр║┐t, xin giр╗Џi thiр╗Єu giai phр║Еm xu├бn n─Ѓm nay cр╗Дa Kiр║┐n Tr├║c & ─љр╗Юi Sр╗Љng sр║й c├│ chр╗Д р╗Ђ tр║Гp trung v├аo nр╗Ўi dung Nр║┐p Nh├а. Nр║┐p Nh├а р╗Ъ ├бy ch├Гnh l├а kh├┤ng gian sр╗Љng mang р║Гm nр╗Ђ nр║┐p, v─Ѓn h├│a trong kh├┤ng gian sр╗Љng quen thuр╗Ўc cр╗Дa ngк░р╗Юi Viр╗Єt. V├а ch├║ng l├а nhр╗»ng nh├Аt cр║»t vр╗Ђ kiр║┐n tr├║c, vр╗Ђ v─Ѓn h├│a, vр╗Ђ lр╗Љi sр╗Љng thр║Гm ch├Г l├а cр║Б vр╗Ђ р║Еm thр╗▒c... qua qu├А tr├гnh mр╗Ъ cр╗Гa. ─љр╗Њng thр╗Юi trong sр╗Љ b├Аo xu├бn n─Ѓm nay, ch├║ng t├┤i c┼Еng c├│ b├аi ghi nhр║Гn vр╗Ђ cuр╗Ўc hр╗Ўi thр║Бo vр╗Фa mр╗Џi diр╗Ёn ra vр╗Ђ р╗Ђ t├аi X├бy dр╗▒ng th├аnh phр╗Љ th├┤ng minh do tр║Аp ch├Г Kiр║┐n Tr├║c & ─љр╗Юi Sр╗Љng phр╗Љi hр╗Бp vр╗Џi Hр╗Ўi Kiр║┐n tr├║c sк░ th├аnh phр╗Љ Hр╗Њ Ch├Г Minh, Hр╗Ўi Quy hoр║Аch miр╗Ђn Nam tр╗Ћ chр╗Еc. Giai phр║Еm xu├бn 2019 dр╗▒ kiр║┐n sр║й ph├Аt h├аnh v├аo giр╗»a th├Аng chр║Аp, gi├А b├гa 55.000 р╗Њng /cuр╗Љn. Rр║Цt mong к░р╗Бc qu├й bр║Аn р╗Їc р╗Дng hр╗Ў. Tr├бn trр╗Їng, Tр╗Ћng bi├фn tр║Гp

PHр╗ц TR├ЂCH H├їNH р║бNH ─љINH QUANG TUр║цN LI├іN Hр╗є Bр║аN ─љр╗їC, THк» Tр╗ф, B├ђI Vр╗ъ ─љT: 028.38229314 88/1B Mр║аC ─љ─еNH CHI, Q.1, TP.Hр╗њ CH├Ї MINH EMAIL: BANDOC.KTDS@GMAIL.COM

LI├іN Hр╗є QUр║бNG C├ЂO C├ћNG TY TNHH KH├ћNG GIAN Sр╗љNG MEDIA (LIFE SPACE MEDIA) 88/1B Mр║аC ─љ─еNH CHI, Q.1, TP.Hр╗њ CH├Ї MINH MOBILE: 0902 636 588 WWW.KHONGGIANSONGMEDIA.COM IN Tр║аI C├ћNG TY TNHH MTV L├і QUANG Lр╗ўC GIр║цY PH├ЅP XUр║цT Bр║бN Sр╗љ 23/GP-BTTTT Cр║цP NG├ђY 5.1.2012 Cр╗дA Cр╗цC B├ЂO CH├Ї - Bр╗ў TH├ћNG TIN V├ђ TRUYр╗ђN TH├ћNG

+┼ў, .,─Й1 75├ц& 6─ъ 7+├њ1+ 3+┼љ +┼њ &+├Ю 0,1+

CUр╗љI N─ѓM TRANG TR├Ї NH├ђ

6┼љ

7+├џ1*

Ch├аo

2019

Ng├┤i nh├а nhр╗Ј dк░р╗Џi ch├бn р╗Њi M├ђU Cр╗дA N─ѓM Mр╗џI 3M V├ђ 2N

893 850 051 2

PGS.TS.KTS Nguyр╗Ёn Khр╗Ъi

9.500 B├ўRGE MOGENSEN, C├ћNG N─ѓNG LU├ћN L├ђ TRр╗їNG T├ѓM THIр║ЙT Kр║Й

р║бNH ─љр╗ќ Hр╗«U T├ѓM

Bр║Аn р╗Їc c├│ thр╗Ѓ р╗Їc tр║Аp ch├Г Kiр║┐n Tr├║c & ─љр╗Юi Sр╗Љng phi├фn bр║Бn iр╗Єn tр╗Г tр╗Ф: www.ktds.vn; ashui.com; https://www.facebook.com/kientrucvadoisong

+┼ў, .,─Й1 75├ц& 6─ъ 7+├њ1+ 3+┼љ +┼њ &+├Ю 0,1+

6┼љ

7+├џ1*

├ЂNH S├ЂNG CHO S├џN 9─б┼аN

+┼ў, .,─Й1 75├ц& 6─ъ 7+├њ1+ 3+┼љ +┼њ &+├Ю 0,1+

BIр╗єT THр╗░ C├Њ HAI GIр║ЙNG TRр╗юI 7─б─аNG 3H─дN ├▓┼є H├ћ, H├Ц$

6┼љ

7+├џ1*

Nр╗ўI THр║цT ─љA N─ѓNG

Hр╗ўI KIр║ЙN TR├џC Sк» TH├ђNH PHр╗љ Hр╗њ CH├Ї MINH

Sр╗љ 149 TH├ЂNG 10.2018

Hр╗ўI KIр║ЙN TR├џC Sк» TH├ђNH PHр╗љ Hр╗њ CH├Ї MINH

THAY ─љр╗ћI PHр║бI ─љр║ИP HкаN

L├ђM NH├ђ 75├ЏN ├▓─е7 ;┬░O

Sр╗љ 148 TH├ЂNG 9.2018

CHUNG Cк» tр╗Ф ├Аnh sр╗Љ tр║Дng р║┐n vр╗І tr├Г b├аn thр╗Ю Tр╗░ Tр║аO mр║Бnh vк░р╗Юn cho kh├┤ng gian nhр╗Ј

7┼ў ─еM %├бNH <├ЏN

lр╗Љi v├аo vк░р╗Юn y├фu SкаN Tк»р╗юNG V├ђ NGUY Cка NHIр╗ёM ─љр╗ўC

PORSCHE MACAN PHI├іN Bр║бN Mр╗џI

9.500 VINCENT VAN DUYSEN, H├ђNH TR├їNH KH├ћI PHр╗цC CHр║цT THка KIр║ЙN TR├џC

2

KT&─љS TH├ЂNG 1.2019

9.500 JONAS BJERRE-POULSEN Vр╗џI NHр╗«NG TRр║бI NGHIр╗єM TINH THр║дN

CHUр║еN Bр║ЙP HIр╗єN ─љр║аI

9.500 INI ARCHIBONG Vр╗џI Cр║бM Hр╗еNG Tр╗ф Tр╗░ NHI├іN

893 850 0512

89 3 8 50 0 5 12

89 3 8 50 0 5 12

89 3 8 50 0 5 12

CUр╗љN H├џT Vр╗џI

SAI Lр║дM KHI MUA ─љр╗њ CUр╗љI N─ѓM

Mр║бNG XANH CHO NG├ћI NH├ђ NHр╗ј

FORD FIESTA

29.500 DIEGO CABEZAS THр╗ћI Sр╗еC Sр╗љNG V├ђO KIM LOр║аI


quảng cáo

KT&ĐS THÁNG 1.2019

3


mục lục

18

28

24

30

152

SỐ 1 . 2 0 19 NHÀ Ở

12

Đơn giản nhưng không thiếu tiện nghi

18

Ngôi nhà nhỏ dưới chân ồi

BÙI XUÂN QUÝ

PHAN HUY HỒNG ĐỨC

CHUYÊN ĐỀ

46

24

Những sai lầm khi sửa nhà cuối năm

28

Màu năm mới: 3M và 2N

KTS NGUYỄN TRẦN ĐỨC ANH

NTK ĐOÀN DƯỠNG - THU HUỲNH

KHÔNG GIAN ĐẸP

30

Sum vầy quanh chiếc lò pizza HOÀNG LÊ - ĐỖ HỮU TÂM

ĐIỂM ĐẾN

38 68

Xa nơi phố cổ THÁI HOÀNG DƯỠNG - AN NGUYÊN

DU LỊCH KIẾN TRÚC

46

Alcázar và vẻ ẹp vương quyền LAM PHONG

GIẢI PHÁP

62

Nồng ấm ở trên cao

64

Vóc dáng cũ trong bộ khung mới

HÀ THÀNH

QUỐC THỐNG - TRƯỜNG ÂN

KHÔNG GIAN DI ĐỘNG

94 4

KT&ĐS THÁNG 1.2019

Một ngày với Mercedes E250 VĨNH PHƯƠNG - ĐINH QUANG TUẤN


HỘI KIẾN TRÚC SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRÂN TRỌNG CÁM ƠN CÁC NHÀ TÀI TRỢ ĐÃ ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI TRONG NĂM 2018 7À, 75Ŧ 9ÀNG

Link to Good Living 7À, 75Ŧ %ĤC

7À, 75Ŧ òŖNG


bấn �c

%ĤN òĹ?C 'O$NH NGH,ĹŠ3 LĂ FÄŤX QĹ•L óŇ JLÉS EÄĽQ óőF JLħL ó´S QhĹłQJ WhÄłF PÄłF QhĹłQJ JĂ„S Â? OL½Q TXDQ ĂłĹƒQ VħQ ShÄ­P FÄ&#x;QJ QhÄŁ JLÉS GoDQh QJhLĹ‹S QÄłP EÄłW óģŧF QhX FÄŤX FĹŤD QJÄŁĹĄL WL½X GĂŠQJ FĹŤD WhĹ? WUÄŁĹĄQJw MĹ‘L WhÆQJ WLQ WhÄłF PÄłF [LQ JĹŁL YĹ… 1% MÄĽF òÄ?Qh ChL 3 òD .Do 4 1 73 HCM (PDLO EDQGoF NWGV#JPDLO FoP òLĹ‹Q WhoÄĽL 02 229 1

MÄťW EĹƒS WĹŻ EĹƒS hĹ—QJ QJoÄĽL EĹ? QĹ­W FĂ„ WhŇ WLĹƒS WĹŠF VĹą GĹŠQJ" NĹƒX WhD\ WhĂ€ FĂ„ óģŧF NhÆQJ 9Ă F´Fh VĹą GĹŠQJ óÉQJ óŇ WU´Qh EĹ? QĹ­W YĹĽ"

7ÆL ĂłDQJ OĂ P QhĂ YĂ FhXÄ­Q EĹ? NÂ? hŧS óŗQJ YĹ&#x;L WhÄŤX [Âś\ GĹľQJ CĂ„ QJÄŁĹĄL QĂ„L FhĹ? FÄŤQ NÂ? WhHo PÂťW YXÆQJ VĂ Q [Âś\ GĹľQJ QhÄŁQJ FÄ&#x;QJ FĂ„ QJÄŁĹĄL NhX\½Q Q½Q NÂ? hŧS óŗQJ WhHo GĹľ Wo´Q FhL WLĹƒW HDL F´Fh QĂ \ FĂ„ JĂ€ Nh´F QhDX"

%Ĺ? ShÄąQ NĹ˝ WhXÄąW FÆQJ W\ 7HND 9LĹ‹W NDP

Khi mạt kĂ­nh báť‹ nᝊt, vᝥ thĂŹ táť‘t nhẼt khĂ´ng nĂŞn tiáşżp t᝼c sáť­ d᝼ng báşżp vĂŹ khả năng chẼt láť?ng tᝍ thᝊc ăn hoạc tᝍ bĂŞn ngoĂ i cĂł tháťƒ chảy vĂ o bĂŞn trong báşżp thĂ´ng qua váşżt nᝊt, gây cháş­p vĂ chĂĄy bo. Náşżu cĂł iáť u kiᝇn thĂŹ nĂŞn thay máť›i vĂŹ viᝇc thay tháşż mạt kĂ­nh cĹŠng ĆĄn giản. Ä?áťƒ sáť­ d᝼ng báşżp ưᝣc báť n, khĂ´ng báť‹ nᝊt vᝥ cần chĂş Ă˝ khĂ´ng áťƒ rĆĄi cĂĄc váş­t d᝼ng lĂŞn mạt kĂ­nh. KhĂ´ng nĂŞn ạt cĂĄc náť“i, chảo ang nĂłng lĂŞn mạt kĂ­nh vĂŹ cĂł khả năng gây nᝊt mạt kĂ­nh vĂŹ sáť‘c nhiᝇt. Sáť­ d᝼ng náť“i cĂł Ć°áť?ng kĂ­nh ĂĄy láť›n báşąng váť›i Ć°áť?ng kĂ­nh hĂŹnh tròn trĂŞn mạt báşżp. Náşżu sáť­ d᝼ng náť“i cĂł ĂĄy quĂĄ láť›n sáş˝ gây ra tĂŹnh trấng quĂĄ tải, lĂ m cho mạt kĂ­nh quĂĄ nĂłng cĂł tháťƒ báť‹ nᝊt. KhĂ´ng sáť­ d᝼ng cĂĄc náť“i nẼu hoạc bĂŹnh un cĂł ĂĄy lĂľm, nĂł sáş˝ tấo ra máť™t vĂšng khĂ´ng khĂ­ giᝯa ĂĄy báşżp váť›i mạt kĂ­nh, khiáşżn cho chᝊc năng giáť›i hấn nhiᝇt áť™ khĂ´ng hoất áť™ng, gây quĂĄ nhiᝇt vĂ nᝊt kĂ­nh. KhĂ´ng nĂŞn kĂŠo lĂŞ ĂĄy náť“i trĂŞn mạt kĂ­nh vĂŹ sáş˝ gây xĆ°áť›c mạt kĂ­nh, theo tháť?i gian thĂŹ cĂĄc váşżt trầy xĆ°áť›c nĂ y sáş˝ lĂ m suy yáşżu báť mạt gây nᝊt kĂ­nh.

.LĹƒQ 7UÉF òťL SĹ•QJ WUħ OĹĄL

VẼn áť nĂ y ĂŁ ưᝣc chĂşng tĂ´i ạt ra trong bĂ i trao áť•i váť›i báť™ pháş­n tĆ° vẼn cᝧa NhĂ Xinh trĂŞn sáť‘ bĂĄo 145. Ä?áť™c giả quan tâm cĂł tháťƒ tĂŹm áť?c lấi. Tuy nhiĂŞn chĂşng tĂ´i cĹŠng xin trĂ­ch trả láť?i tĂłm tắt nhĆ° sau: GiĂĄ theo mĂŠt vuĂ´ng sĂ n xây dáťąng ưᝣc tĂ­nh trĂŞn cĆĄ sáť&#x; nĆĄi nĂ o cĂł thi cĂ´ng thĂŹ áť&#x; Ăł ưᝣc tĂ­nh diᝇn tĂ­ch. Còn láş­p dáťą toĂĄn lĂ bĂłc tĂĄch chi tiáşżt kháť‘i lưᝣng tᝍng loấi váş­t tĆ° cᝧa toĂ n báť™ cĂ´ng trĂŹnh máť™t cĂĄch c᝼ tháťƒ. TĂ­nh theo mĂŠt vuĂ´ng xây dáťąng thĂŹ nhanh, dáť… hiáťƒu nhĆ°ng thĆ°áť?ng thiáşżu chĂ­nh xĂĄc, ạc biᝇt lĂ khi cĂł nhᝯng phĂĄt sinh sáş˝ dáť… gây mâu thuẍn. TĂ­nh dáťą toĂĄn cĂł Ć°u iáťƒm lĂ chĂ­nh xĂĄc váť mạt kháť‘i lưᝣng, dáť… quản lĂ˝ vĂ kiáťƒm soĂĄt. NhĆ°ng theo cĂĄch nĂ y, ngĆ°áť?i chᝧ cần phải am hiáťƒu chuyĂŞn mĂ´n hoạc cĂł ngĆ°áť?i am hiáťƒu chuyĂŞn mĂ´n háť— trᝣ. 6

KT&Ä?S THĂ NG 1.2019cà phê ầu thång

1K´Q GĹ‹S .RKOHU WĹ• FKĹŠF Nš QLŇP QÄ—P WKÂłQK OÄ­S YÂł QÄ—P KĹŁS W²F FĂˆQJ 5LWD9Æ WÄĄS FK½ .LÄżQ 7UÇF ĂŽĹ?L 6Ĺ‘QJ JKL OÄĄL FXĹ™F WUDR ĂŻĹ•L JLĹŻD ĂŻÄĄL GLŇQ KDL ĂŻÄ?Q YĹ‹ QÂł\ YĹ›L ĂŻÄĄL GLŇQ PĹ™W VĹ‘ E²R WÄĄS FK½ &Ä›QJ QK´Q VĹą NLŇQ QÂł\ Ă„QJ 9Æ 0Ä­X 4XĹ‘F 7ULĹƒQ FKŧ WĹ‹FK WÄ­S ĂŻRÂłQ 5LWD9Æ FÄ›QJ FĂ„QJ EĹ‘ WKÂłQK OÄ­S TXĹš WĹŤ WKLŇQ 5LWD9Æ YĹ›L QJXĹ“Q YĹ‘Q WÂłL WUĹŁ OÂťQ ĂŻÄżQ Wš ĂŻĹ“QJ ĂŻĹƒ KĹ— WUĹŁ FKR F²F KRÄĄW ĂŻĹ™QJ [Âś KĹ™L SK²W WULĹƒQ \ WÄż JL²R GĹĽF YÂł VĹŠF NKĹ?H FĹ™QJ ĂŻĹ“QJ 7+Ɖ& +,Ĺ&#x;1 9ÄœNH 3HÄ˘Ä NG Äť1+ .OHL(5 C8NG CĨ3

BĂ€ ANGEL YANG - CHᝌ TᝊCH KOHLER CHĂ‚U Ă - THĂ I BĂŒNH DĆŻĆ NG - NGĂ€NH THIáşžT Bᝊ PHĂ’NG TẎM & NHĂ€ BáşžP

“QUAN Hᝆ GIᝎA KOHLER VĂ€ RITAVĂ• Sáşź BᝀN CHáşśT KHĂ”NG CHáťˆ áťž THáşž Hᝆ NĂ€Yâ€?

.ROHU FĂŽ WKĂ… QĂŽL YĂƒ þÔL W­F FĂšD PĂˆQK KLÇQ QD\ W°L 9LÇW 1DP"

ĂźQJ 9Ă‘ 0ņX 4XĹŞF 7ULĹœQ &KĆ€ WŤFK WņS ĈRžQ 5LWD9Ă‘

&­F VÂŽQ SK´P FĂšD .RKOHU KLÇQ ĂľDQJ þ­S Ă&#x;QJ QKX F²X FĂšD QJĂ?äL WLĂ‚X GĂ˜QJ WURQJ SKÂąQ NKĂ™F QÂŹR"

Ă”ng VĂľ Máş­u Quáť‘c Triáťƒn: Phân khĂşc hĂ ng hĂła cᝧa Kohler tấi Viᝇt Nam hiᝇn khĂ´ng chᝉ cĂł sản phẊm cao cẼp mĂ cĂł cả nhᝯng sản phẊm trung bĂŹnh. Sau 12 năm phĂĄt triáťƒn thĂ nh cĂ´ng váť›i dòng sản phẊm cao cẼp cᝧa Kohler, sắp táť›i chĂşng tĂ´i sáş˝ khai trĆ°ĆĄng chuáť—i RitaVo Depot trải dĂ i trong cả nĆ°áť›c váť›i cĂĄc sản phẊm ph᝼c v᝼ cho tháť‹ trĆ°áť?ng trung cẼp. BĂ Angel Yang: TrĂŞn tháşż giáť›i, sản phẊm cᝧa chĂşng tĂ´i hiᝇn diᝇn hầu nhĆ° trĂŞn tẼt cả cĂĄc phân khĂşc. ChĂşng tĂ´i luĂ´n Ć°a ra nhᝯng thiáşżt káşż táť‘t nhẼt cĂšng váť›i cĂ´ng nghᝇ cao cẼp i kèm vĂ dáť‹ch v᝼ tĆ°ĆĄng xᝊng. 8

KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

BĂ Angel Yang: RitaVĂľ hiᝇn lĂ áť‘i tĂĄc tuyᝇt váť?i vĂ cĹŠng nháť? cĂł RitaVĂľ mĂ chĂşng tĂ´i ĂŁ cĂł tháťƒ giáť›i thiᝇu cĂĄc sản phẊm cao cẼp nhẼt cᝧa mĂŹnh cho ngĆ°áť?i tiĂŞu dĂšng tấi Viᝇt Nam trải nghiᝇm. BĂŞn cấnh Ăł, chĂşng tĂ´i cĹŠng thẼy may mắn lĂ RitaVĂľ ĂŁ Ć°a hᝇ tháť‘ng trĆ°ng bĂ y máť›i lĂ RitaVo Depot vĂ o hoất áť™ng. Qua Ăł chĂşng tĂ´i cĂł cĆĄ háť™i giáť›i thiᝇu thĂŞm cĂĄc sản phẊm tầm trung vĂ giĂşp nhiáť u ngĆ°áť?i tiĂŞu dĂšng Viᝇt Nam hĆĄn cĂł tháťƒ tiáşżp cáş­n, trải nghiᝇm cĂĄc sản phẊm cᝧa Kohler. Ă´LĂƒX JĂˆ W°R QĂ‚Q JšQ EĂŽ JLĂĄD .RKOHU YÂŹ 5LWD9Ă?"

BĂ Angel Yang: 12 năm hᝣp tĂĄc chᝉ lĂ sáťą kháť&#x;i ầu vĂ chĂşng tĂ´i nghÄŠ ráşąng sáş˝ còn máť™t chạng Ć°áť?ng dĂ i phĂ­a trĆ°áť›c. ChĂşng tĂ´i ĂŁ cĂł máť™t máť‘i quan hᝇ áť‘i tĂĄc tuyᝇt váť?i vĂ tin ráşąng chĂşng tĂ´i sáş˝ cĂł máť‘i quan hᝇ kĂŠo dĂ i trĂŞn cả trăm năm nhĆ° láť‹ch sáť­ cᝧa chĂşng tĂ´i. Váť›i cả hai bĂŞn, chĂşng tĂ´i luĂ´n tâm niᝇm sáş˝ xây dáťąng quan hᝇ áť‘i tĂĄc dáťąa trĂŞn quan hᝇ bấn bè vĂ tin ráşąng máť‘i quan hᝇ nĂ y sáş˝ báť n khĂ´ng chᝉ áť&#x; tháşż hᝇ nĂ y mĂ cả áť&#x; tháşż hᝇ tiáşżp nᝯa. Hiᝇn chĂşng tĂ´i cĂł nhᝯng sản phẊm tuyᝇt váť?i vĂ chĂşng tĂ´i


cà phê ầu thång

cần máť™t áť‘i tĂĄc hiáťƒu rĂľ Ẽt nĆ°áť›c nĂ y, hiáťƒu rĂľ nhu cầu tᝍng con ngĆ°áť?i sáť‘ng trĂŞn Ẽt nĆ°áť›c nĂ y. VĂ tĂ´i hy váť?ng hai cĂ´ng ty tuyᝇt váť?i sáş˝ tấo ra nhiáť u iáť u táť‘t áşšp hĆĄn nᝯa. &ĂŁ GX\Ă‚Q QÂŹR PÂŹ .RKOHU FKĂ‘Q 5LWD9Ă? OÂŹP QKÂŹ SKÂąQ SKĂ”L FKÉQK"

Ă”ng VĂľ Máş­u Quáť‘c Triáťƒn: Kohler lĂ táş­p oĂ n lâu áť?i ĂŁ truyáť n qua báť‘n tháşż hᝇ. Trong khi Ăł RitaVĂľ chᝉ lĂ láť›p doanh nhân ầu tiĂŞn cᝧa giai oấn máť&#x; cáť­a áť&#x; tháť‹ trĆ°áť?ng Viᝇt Nam. Bản thân tĂ´i ĂŁ i cĂĄc nĆ°áť›c, tiáşżp xĂşc váť›i nhiáť u áť‘i tĂĄc, tĂŹm kiáşżm cĂĄc táş­p oĂ n láť›n, trĂŹnh bĂ y káşż hoấch hoĂ n hảo áťƒ tĂŹm sản phẊm táť‘t nhẼt trong lÄŠnh váťąc mang váť Viᝇt Nam. VĂ Kohler ĂŁ cháť?n RitaVĂľ cĹŠng nhĆ° xĂĄc áť‹nh hᝣp tĂĄc váť›i RitaVĂľ vĂŹ háť? tin tĆ°áť&#x;ng ráşąng chĂ­nh tĂ´i sáş˝ giĂşp Kohler thĂ nh cĂ´ng áť&#x; tháť‹ trĆ°áť?ng nĂ y. VĂ iáť u Ăł ưᝣc minh chᝊng báşąng sáťą thĂ nh cĂ´ng cᝧa máť‘i quan hᝇ 12 năm cĹŠng nhĆ° sáťą thĂ nh cĂ´ng cᝧa Kohler áť&#x; tháť‹ trĆ°áť?ng Viᝇt Nam. BĂ Angel Yang: Ă”ng Triáťƒn lĂ ngĆ°áť?i yĂŞu thĆ°ĆĄng hiᝇu cᝧa chĂşng tĂ´i vĂ tin lĂ cĂł tháťƒ xây dáťąng quan hᝇ áť‘i tĂĄc lâu dĂ i. .ROHU þ¯ þ²X WĂ? ĂľĂ?èF QKĂĄQJ JĂˆ VDX Q¡P ĂŚ WKĂŒ WUĂ?äQJ 9LÇW 1DP YÂŹ NĂ„ KR°FK VšS WĂĽL"

ChĂşng tĂ´i ĂŁ ầu tĆ° váť con ngĆ°áť?i, váť máť‘i quan hᝇ áť‘i tĂĄc vĂ cĂšng nhau xây dáťąng nhᝯng showroom áťƒ Ć°a sản phẊm áşżn gần váť›i ngĆ°áť?i tiĂŞu dĂšng Viᝇt Nam hĆĄn. Hiᝇn tấi chĂşng tĂ´i nhĂŹn thẼy nhiáť u cĆĄ háť™i hĆĄn nhᝯng thĂĄch thᝊc vĂ thĂĄch thᝊc sáş˝ Ć°a cho chĂşng tĂ´i nhiáť u cĆĄ háť™i tiáşżp theo nᝯa. Ä?áť‘i váť›i phân khĂşc cao cẼp váť›i nhᝯng sản phẊm dĂ nh cho khĂĄch sấn năm sao, nhᝯng khu nhĂ áť&#x; cao cẼp thĂŹ cĂł tháťƒ nĂłi Kohler ang lĂ sáť‘ máť™t. Bây giáť? chĂşng tĂ´i muáť‘n khai thĂĄc thĂŞm cho nhᝯng sản phẊm trung bĂŹnh. Hy váť?ng hᝇ tháť‘ng Rita Depot sáş˝ giĂşp chĂşng tĂ´i tháťąc hiᝇn ưᝣc iáť u nĂ y, mang nhᝯng sản phẊm trung cẼp nĂ y áşżn Ă´ng ảo máť?i ngĆ°áť?i.

4XĂŞ YĂŒ þ­QK JL­ WKĂ„ QÂŹR YĂƒ WKĂŒ WUĂ?äQJ WKLĂ„W EĂŒ YÇ VLQK FĂ›QJ QKĂ? [X KĂ?ĂĽQJ FĂšD WKĂŒ WUĂ?äQJ KLÇQ QD\"

BĂ Angel Yang: NgĆ°áť?i tiĂŞu dĂšng Viᝇt Nam ngĂ y cĂ ng quan tâm áşżn thiáşżt káşż vĂ cả cĂ´ng nghᝇ. Ä?iáť u nĂ y cĹŠng hoĂ n toĂ n phĂš hᝣp váť›i áť‹nh hĆ°áť›ng cᝧa cĂ´ng ty. Máť?i ngĆ°áť?i cĂł tháťƒ thẼy cĂĄc sản phẊm cᝧa Kohler luĂ´n káşżt hᝣp hoĂ n hảo giᝯa thiáşżt káşż vĂ cĂ´ng nghᝇ. Trong nhĂłm cĂĄc sản phẊm òi háť?i cĂ´ng nghᝇ cao nhĆ° toilet táťą áť™ng thĂŹ chĂşng tĂ´i ang dẍn dầu. Sản phẊm nĂ y, ngoĂ i cĂ´ng nghᝇ ra còn lĂ máť™t tĂĄc phẊm nghᝇ thuáş­t váť›i ầy ᝧ cĂĄc tĂ­nh năng cần thiáşżt cᝧa nĂł. BĂŞn cấnh Ăł, táťą áť™ng áť&#x; ây khĂ´ng ĆĄn giản chᝉ lĂ táťą áť™ng máť&#x; Ăłng mĂ còn cĂł khả năng táťą lĂ m sấch, sáť­ d᝼ng nĆ°áť›c iᝇn phân vĂ theo chĂşng tĂ´i ây lĂ xu hĆ°áť›ng cᝧa tháť‹ trĆ°áť?ng toĂ n cầu káşżt hᝣp thiáşżt káşż váť›i cĂ´ng nghᝇ mĂ Viᝇt Nam khĂ´ng phải lĂ ngoấi lᝇ. Máť™t xu hĆ°áť›ng nᝯa lĂ cĂĄc thiáşżt báť‹ vᝇ sinh, nhĂ báşżp cᝧa chĂşng ta ngĂ y cĂ ng nhiáť u mĂ u sắc hĆĄn, cĂł nhiáť u nĂŠt Ć°ĆĄng ấi hĆĄn. NhĆ° váş­y cĂł tháťƒ thẼy xu hĆ°áť›ng hiᝇn tấi lĂ káşżt hᝣp giᝯa thiáşżt káşż, cĂ´ng nghᝇ vĂ nhiáť u mĂ u sắc hĆĄn. %ÂŹ FĂŽ QĂŽL OÂŹ VĂ€ ĂľĂ?D VÂŽQ SK´P W²P WUXQJ YÂŹR WKĂŒ WUĂ?äQJ 9LÇW 1DP þÎ FĂŽ SKÂŽL OÂŹ -DFRS 'HODIRQ"

BĂ Angel Yang: Ä?Ăşng và ây lĂ thĆ°ĆĄng hiᝇu hĆĄn 100 năm tuáť•i, cĂł xuẼt xᝊ tấi PhĂĄp vĂ cĹŠng cĂł nhĂ mĂĄy áť&#x; ây. ChĂşng tĂ´i muáť‘n mang máť™t sản phẊm cĂł nguáť“n gáť‘c tᝍ PhĂĄp vĂ o tháť‹ trĆ°áť?ng Viᝇt Nam vĂŹ chĂşng tĂ´i tin ráşąng ngĆ°áť?i tiĂŞu dĂšng Viᝇt Nam sáş˝ yĂŞu thĂ­ch sản phẊm nĂ y. Kohler cĂł máť™t iáťƒm mấnh lĂ cĂł cĂ´ng nghᝇ váť›i tầm nhĂŹn tĂĄo bấo, cĂĄch thiáşżt káşż cᝧa Kohler mang tĂ­nh cĂĄch lĂ tinh gáť?n, tĂĄo bấo trong khi thĆ°ĆĄng hiᝇu Jacop mang tĂ­nh tháť?i trang nhiáť u hĆĄn vĂ chĂşng tĂ´i tin ráşąng sáťą káşżt hᝣp nĂ y sáş˝ mang thĂŞm nhiáť u hᝊng kháť&#x;i cho ngĆ°áť?i tiĂŞu dĂšng Viᝇt Nam. Ä?iáť u nĂ y cĹŠng giĂşp cĂĄc nhĂ thiáşżt káşż, nhᝯng nhĂ phĂĄt triáťƒn bẼt áť™ng sản vĂ ngĆ°áť?i tiĂŞu dĂšng cuáť‘i cĂšng cĂł nhiáť u láťąa cháť?n hĆĄn báť&#x;i vĂŹ hai phân khĂşc nĂ y cĂł nhiáť u nĂŠt khĂĄc nhau. VĂ váť›i sáťą háť— trᝣ cᝧa RitaVĂľ mĂ c᝼ tháťƒ lĂ váť›i Ă´ng Triáťƒn vĂŹ Ă´ng Triáťƒn tin ráşąng ngĆ°áť?i tiĂŞu dĂšng Viᝇt Nam sáş˝ yĂŞu thĂ­ch thĆ°ĆĄng hiᝇu nĂ y. KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

9


TOILET THĂ”NG MINH EIRTM Láť°A CHáťŒN TINH Táşž CHO KHĂ”NG GIAN PHĂ’NG TẎM 7Ć„ YDL WUĂŽ Ož PŲW NKĂ?QJ JLDQ SKĹž QD\ SKĂŽQJ WĹˆP ÄˆĂ WUŸ WKžQK NKĂ?QJ JLDQ TXDQ WUĹŚQJ ĈĂ?L NKL Ož EņF QKÄžW WURQJ WURQJ QJĂ?L QKž Yž ĈĸşF ÄˆĹ€X Wĸ [Âż\ GĆŠQJ NĆ’ OĸźQJ FKÄ°P FKĂ’W KÄśQ

C

Ăšng váť›i Ăł lĂ sáťą phĂĄt triáťƒn cᝧa cĂ´ng nghᝇ, nhiáť u nhĂ sản xuẼt cho ra áť?i nhiáť u sản phẊm thiáşżt báť‹ vᝇ sinh thĂ´ng minh, nháşąm ĂĄp ᝊng nhu cầu ngĂ y cĂ ng tăng cᝧa ngĆ°áť?i dĂšng. CĂł mạt tấi tháť‹ trĆ°áť?ng Viᝇt Nam tᝍ năm 2006, Kohler nắm rĂľ nhu cầu vĂ tháť‹ hiáşżu cᝧa ngĆ°áť?i tiĂŞu dĂšng cĹŠng nhĆ° luĂ´n ạt Ć°u tiĂŞn hĂ ng ầu cho nhᝯng sản phẊm ảm bảo cĂ´ng năng, hiᝇu quả sáť­ d᝼ng vĂ táť‘t cho sᝊc kháť?e. Máť›i ây, nhân cáť™t máť‘c kᝡ niᝇm 145 năm Kohler toĂ n cầu vĂ 12 năm cĂł mạt tấi Viᝇt Nam, KOHLER ra mắt dòng sản phẊm toilet thĂ´ng minh EirTM. Sản phẊm nĂ y mang áşżn cho ngĆ°áť?i dĂšng trải nghiᝇm ạc biᝇt váť chăm sĂłc cĂĄ nhân thĂ´ng minh báşąng nhᝯng ᝊng d᝼ng cĂ´ng nghᝇ hiᝇn ấi vĂ hĂŹnh thᝊc tinh táşż sang tráť?ng. 7hLĹƒW NĹƒ WLQh WĹƒ WÆQ YÄż óĽS Fho NhÆQJ JLDQ ShĂ…QJ WÄłP

EirTM ưᝣc ạt theo tĂŞn cᝧa Norse, nᝯ thần chăm sĂłc sᝊc kháť?e vĂ chᝯa lĂ nh, 10

KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

ưᝣc xem lĂ biáťƒu tưᝣng cᝧa sᝊc kháť?e vĂ hấnh phĂşc. Do váş­y, thiáşżt káşż cᝧa sản phẊm toĂĄt lĂŞn váşť nᝯ tĂ­nh ạc trĆ°ng, phĂš hᝣp cho nhᝯng chᝧ nhân thĂ­ch nĂŠt áşšp máť m mấi. EirTM cĂł 2 phiĂŞn bản lĂ viáť n mĂ u Sunrise Gold (vĂ ng háť“ng) vĂ viáť n trắng áťƒ phĂš hᝣp váť›i bẼt káťł phong cĂĄch thiáşżt káşż phòng tắm nĂ o. Thiáşżt káşż áť‘p lĆ°ng vĂ o tĆ°áť?ng váť›i dây dẍn iᝇn, van cẼp nĆ°áť›c sáş˝ ưᝣc giẼu kĂ­n phĂ­a bĂŞn trong tấo nĂŠt thẊm máťš cho khĂ´ng gian phòng tắm. Váť›i thiáşżt káşż gáť?n gĂ ng vĂ thanh láť‹ch cho phĂŠp ngĆ°áť?i dĂšng linh hoất hĆĄn trong viᝇc lắp ạt, váť›i 2 láťąa cháť?n P Strap hoạc S Strap. Bᝇ ngáť“i váť›i thiáşżt káşż Ć°áť?ng cong tinh táşż phong cĂĄch PhĂĄp (French Curve), ây cĹŠng ưᝣc xem là ạc trĆ°ng cᝧa Kohler và ưᝣc cải tiáşżn nhiáť u lần áťƒ cĂł nhiáť u khĂ´ng gian ngáť“i hĆĄn bᝇ ngáť“i vᝇ sinh truyáť n tháť‘ng, sáş˝ tấo cảm giĂĄc thoải mĂĄi táť‘i a cho ngĆ°áť?i sáť­ d᝼ng. KhĂ´ng chᝉ thĂ´ng minh mĂ còn táť‘t cho sᝊc kháť?e

Ä?ầu tiĂŞn, sản phẊm dĂšng e-water, ây lĂ cĂ´ng nghᝇ ưᝣc dĂšng trong bᝇnh viᝇn áťƒ lĂ m sấch thiáşżt báť‹ y khoa, áťƒ lĂ m sấch vòi vᝇ sinh sau máť—i lần dĂšng. BĂŞn cấnh, phần thân bĂŞn trong báť“n cầu cĹŠng ưᝣc ảm bảo vᝇ sinh sấch sáş˝ váť›i e-water khi cần thiáşżt. EirTM cĹŠng dĂšng ĂĄnh sĂĄng UV áťƒ kháť­ trĂšng vòi vᝇ sinh máť—i 24 tiáşżng hoạc khi cần thiáşżt. Hᝇ tháť‘ng láť?c nĆ°áť›c KDF giĂşp thanh láť?c cĂĄc chẼt hĂła háť?c gây hấi nhĆ° chĂŹ, thᝧy ngân hay chlorine giĂşp viᝇc vᝇ sinh nhᝯng báť™ pháş­n quan tráť?ng nhẼt váť›i cĆĄ tháťƒ cᝧa bấn sáş˝ ưᝣc thanh láť?c tinh khiáşżt. Ä?ưᝣc thiáşżt káşż váť›i hᝇ tháť‘ng xả khĂ´ng vĂ nh, xả trĂ n 360 áť™ bao phᝧ 100% báť mạt phần cháş­u bĂŞn trong sáş˝ lĂ m sấch táť‘t báť“n cầu sau máť—i lần sáť­ d᝼ng, do Ăł, giĂşp giảm thiáťƒu táť‘i a tháť?i gian lĂ m vᝇ sinh báť“n cầu. Qua ây cho thẼy toilet thĂ´ng minh Eir TM háť™i t᝼ ầy ᝧ cĂĄc yáşżu táť‘ mĂ ngĆ°áť?i tiĂŞu dĂšng hiᝇn ấi cần, cĂ´ng năng - thẊm máťš - cĂĄ tĂ­nh vĂ táť‘t cho sᝊc kháť?e.


quảng cáo

KT&ĐS THÁNG 1.2019

11


nhà ở

12

hân hạnh tài trợ chuyên mục này

KT&ĐS THÁNG 1.2019


nhà ở

ĦQh hDL WUDQJ 7ŀQJ YŴL FÏQJ QİQJ VƆ GžQJ FKÈQK O¾ SKÎQJ NK½FK İQ EŘS 9LŠF EŪ WUÈ Q¾\ NKLŘQ NKÏQJ JLDQ PŸ ĈĸżF WUļL G¾L KŘW FKLŚX G¾L FİQ KŲ WĺR VƊ WKÏQJ WKR½QJ WŪL ĈD

Tối giản nhưng không thiếu tiện nghi .KL QKņQ QKLŠP Yž WKLŘW NŘ QŲL WKľW FKR QJÏL QK¾ Q¾\ QKÍP WKLŘW NŘ ĈĸżF FKƀ QK¾ JƆL JňP KÁ\ PDQJ ĈŘQ PŲW NKÏQJ JLDQ KLŠQ ĈĺL Y¾ ĈŲF Ĉ½R P¾ NKÏQJ EŤ OŰL WKŶL YŚ WKŶL JLDQ WURQJ EŪL FļQK NKX ĈÏ WKŤ YŴL PŐW WLŚQ ĈDQJ FÍ TX½ QKLŚX FÏQJ WUÉQK QŲL WKľW W¿Q FŮ ĈLŜQ PŦF OÆQ QÆQ WUÏQJ UľW QK¾P FK½Q BÀI CTV Ļ1+ BÙI XUÂN QUÝ

KT&ĐS THÁNG 1.2019

13


nhà ở

hân hạnh tài trợ chuyên mục này

ĦQh hDL WUDQJ ŷ QJÏL QK¾ Q¾\ PŰL JÍF VŪQJ ĈŚX Ĉ½S ƂQJ ĈĸżF F½F QKX FŀX Fž WKŜ Y¾ PŦL WKƂ ĈĸżF |JLľX} ĈL ĈŜ NKÏQJ JLDQ Y¾ ĈŬ QŲL WKľW WƊ WK¿Q WUŸ WK¾QK PŲW SKŀQ FľX WK¾QK YŔ ĈŒS WŮQJ WKŜ 3KÎQJ EŘS JŦQ J¾QJ ÈW FKL WLŘW

14

KT&ĐS THÁNG 1.2019


nhà ở

T

ừ gửi gắm trên, nội thất ngôi nhà này ược thiết kế với phong cách hiện ại, ường nét tối giản và cá tính. Gần như tất cả các không gian ều ược ón ánh sáng và gió một cách tự nhiên từ hai dải vách kính lớn của mặt tiền, iều này giúp sinh hoạt trong nhà thuận lợi và giảm thiểu tiêu hao năng lượng. Tông màu chủ ạo cho thiết kế là gam màu trung tính với hai tông chính là nâu và trắng. Nhà có vẻ rộng hơn nhờ những chiếc tủ âm tường và vách trang trí màu sáng. Vật liệu toàn là gỗ công nghiệp kết hợp với mảng kính - iểm nhấn quen thuộc. Ngôi nhà này ược thiết kế rất chỉnh chu, cẩn thận tới từng chi tiết nhỏ như chăn ga, gối decor, thảm, bình hoa... Nhà có 4 tầng với tầng 1 ể cho thuê, các tầng còn lại ể ở. Không gian sống chính ở tầng 2-3, tầng 4 có một phòng thờ và không gian dự trù chưa sử dụng tới. Tầng 2 với thiết kế không gian mở rất quen thuộc và công năng sử dụng chính là khách - bếp - ăn. Việc bố trí này khiến không gian mở ược trải dài hết chiều dài ngôi nhà, tạo sự thông thoáng và có chiều sâu cho phòng khách, phòng ăn và bếp. Tầng 2 chỉ có 1 phòng vệ sinh và nằm ở góc trong cùng, dành hết view mặt tiền ẹp ể các thành viên ược tiếp xúc tối a với cảnh ẹp thiên nhiên bên ngoài. Phòng bếp sạch, gọn, ít chi tiết. Phòng khách với iểm nhấn là bộ sofa kết hợp ghế amchair phong cách Ý hiện ại. Phòng ăn với ô trống thông tầng ược trổ thẳng phía trên và thả bộ èn trang trí tạo cảm giác ỡ nhàm chán trong không gian nhà ở thời hiện ại. KT&ĐS THÁNG 1.2019

15


nhà ở

hân hạnh tài trợ chuyên mục này

ĦQh hDL WUDQJ 1K¾ FÍ YŔ UŲQJ KĶQ QKŶ QKƈQJ FKLŘF Wƀ ¿P WĸŶQJ Y¾ Y½FK WUDQJ WUÈ P¾X V½QJ &½F SKÎQJ QJƀ ĈŚX WLŘS FņQ YŴL NKÏQJ JLDQ EÆQ QJR¾L Y¾ WKLŘW NŘ WKHR WLQK WKŀQ WŪL JLļQ

16

KT&ĐS THÁNG 1.2019


nhĂ áť&#x;

0Ĺ?W EĹŠQJ WĹ€QJ

CĂ´ng trĂŹnh váť›i Ć°u iáťƒm lĂ cĂł 2 mạt tiáť n trong Ăł 1 mạt tiáť n trải dĂ i hĆ°áť›ng Ă´ng nam giĂĄp váť›i biáťƒn mang lấi nhᝯng view rẼt áşšp vĂ lĂŁng mấn vĂ vᝍa Ăłn giĂł thiĂŞn nhiĂŞn. Tầng 3 cĂł 2 phòng ngᝧ, cĂĄc phòng ngᝧ áť u tiáşżp cáş­n váť›i khĂ´ng gian bĂŞn ngoĂ i vĂ cĂł thiáşżt káşż theo tinh thần táť‘i giản nhĆ°ng vẍn ầy ᝧ tiᝇn nghi, thĆ° giĂŁn. Khoảng ᝇm ngay khu váťąc cầu thang tráť&#x; thĂ nh gĂłc sinh hoất chung nháť? trĂŞn tầng. Phòng ngᝧ dáťą trĂš còn lấi trĂŞn tầng 3, diᝇn tĂ­ch vᝍa ᝧ. Ä?iáť u ĂĄng nĂłi lĂ sáťą táť‘i giản khĂ´ng lưᝣc báť›t tiᝇn nghi cᝧa gia chᝧ. áťž ngĂ´i nhĂ nĂ y, máť—i gĂłc sáť‘ng áť u ĂĄp ᝊng ưᝣc cĂĄc nhu cầu c᝼ tháťƒ vĂ máť?i thᝊ ưᝣc “giẼuâ€? i áťƒ khĂ´ng gian vĂ áť“ ấc náť™i thẼt táťą thân tráť&#x; thĂ nh máť™t phần cẼu thĂ nh váşť áşšp cᝧa táť•ng tháťƒ.

0Ĺ?W EĹŠQJ WĹ€QJ T½Q GĹľ ´Q 0* QR òĥQ YĹ? WhLĹƒW NĹƒ +D/DP )XUQLWXUH 'HVLJQ .LĹƒQ WUÉF VÄŁ /Æ ćƂF +ĂŽD 'LĹ‹Q WÂżFh P òĹ?D ĂłLŇP .KX ĈĂ? WKŤ 9LQKRPHV 'UDJRQ %D\ %Ĺ˜Q ćRDQ +Äş /RQJ

CHUYĂŠN GIA Ĉ,͘8 +Ă‘A .+Ă?1* .+Ă‹ +ÂŹ1* ÄˆĚž8 1+Í„7 %Ěş1

www.daikin.com.vn KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

17


nhà ở

ĦQh hDL WUDQJ %¾Q İQ O¾ QĶL WLŘS NK½FK WK¿Q WÉQK QÆQ ĈĸżF ĈŐW WUDQJ WUŦQJ JLƈD QK¾ NŘW KżS SKÎQJ NK½FK Y¾ NŘW QŪL YŴL V¿Q YĸŶQ EÆQ QJR¾L

Ngôi nhà nhỏ dưới chân ồi 1ŊP Ÿ GĸŴL FK¿Q ĈŬL [ÍP &KÓD WKÏQ 4XļQJ 3KĸŴF [Á ćĺR 1JKIJD KX\ŠQ ćİN 5 /ľS WŢQK ćİN 1ÏQJ SKÈD WUĸŴF O¾ F½QK ĈŬQJ EDR OD [D [D O¾ PŲW QJÏL FKÓD WUÆQ ĈŢQK ĈŬL 1KƈQJ EXŮL FKLŚX JLÍ OĺQK WURQJ F½L \ÆQ WIJQK FƀD YÓQJ TXÆ WKDQK EÉQK YŦQJ OÆQ WLŘQJ FKXÏQJ FKÓD NKLŘQ FKR QKƈQJ QJĸŶL Ÿ Ĉ¿\ FļP JL½F WKRQJ GRQJ WƊ WĺL %ë, 9ë Ļ1+ 3H$N HU< HŖNG òŬC

18

KT&ĐS THÁNG 1.2019


nhà ở

N

gôi nhà ược thiết kế theo phong cách modern tropical, ngoại thất ấn tượng với mái ngói và mái kính bay vút, ánh sáng nội thất ấm áp trong ánh hoàng hôn xanh trong như một bức tranh. Kiến trúc sư rất chú trọng các giải pháp thiết kế kiến trúc ể tạo môi trường sống thoải mái. Bức tường á trước nhà ược xây dày hơn ể chống nắng hướng tây, kết hợp cùng mảnh vườn nhỏ khiến cho ngôi nhà luôn mát mẻ. Mảng kính phòng khách ược mở rộng ể tận hưởng khu vườn trước nhà và không gian xung quanh. Bên cạnh ó, dàn lam bên ngoài vừa là giải pháp chống nắng vừa tạo iểm nhấn ắt giá cho ngôi nhà. Một hệ thống dàn lam che nắng, bên trên là mái kính vươn xa ể tránh mưa tạt. Với thói quen sinh hoạt ở vùng quê, bàn ăn là nơi ể tiếp khách thân tình, nên ược ặt trang trọng giữa nhà kết hợp phòng khách và kết nối với sân vườn bên ngoài là nơi sinh hoạt lý tưởng của gia ình. KT&ĐS THÁNG 1.2019

19


nhà ở

ĦQh WU½Q Yà GģşL 0ļQJ NÈQK ĈĸżF PŸ UŲQJ ĈŜ WņQ KĸŸQJ NKX YĸŶQ WUĸŴF QK¾ Y¾ NKÏQJ JLDQ FKXQJ TXDQK

Sau lưng vách bàn ăn là dãy phòng ngủ, mặt bằng bố trí rõ ràng giữa khu ộng và tĩnh. Khu vườn nhỏ giữa nhà kết nối không gian tiếp khách, phòng ăn và bếp vừa tạo view nhìn ẹp mắt và tạo sự tươi mát cho ngôi nhà. Phòng ngủ sau nhà cũng ược hướng ra vườn kết hợp hiên nhỏ ể thư giản. Giữa vùng núi ồi bao la với những căn nhà giản dị, ngôi nhà xinh ẹp ấm áp này là một món quà mà kiến trúc sư thiết kế cho bố mẹ mình ể tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc sau bao năm vất vả. Chỉ với những vật liệu quen thuộc và phương pháp xây dựng thủ công truyền thống, có thể nói ngôi nhà ã tạo nên một xu hướng mới, một gu thẩm mỹ và phong cách sống mới cho người dân ịa phương nơi ây. 20

KT&ĐS THÁNG 1.2019


nhà ở

ĦQh WU½Q Yà GģşL '¾Q ODP EÆQ QJR¾L YƄD O¾ JLļL SK½S FKŪQJ QňQJ YƄD WĺR ĈLŜP QKľQ ĈňW JL½ FKR QJÏL QK¾

KT&ĐS THÁNG 1.2019

21


nhà ở

ĦQh WU½Q Yà GģşL 1JÏL QK¾ WKLŘW NŘ WKHR SKRQJ F½FK PRGHUQ WURSLFDO YŴL P½L QJÍW ED\ YÒW 7URQJ ½QK KR¾QJ KÏQ QJÏL QK¾ QKĸ PŲW EƂF WUDQK ThLŃW NŃ .76 1JX\ŞQ 7KDQK 7XľQ &ÏQJ W\ 71++ 9,1&, (PDLO LQIR#YLQFL FRP YQ

22

KT&ĐS THÁNG 1.2019


quảng cáo

KT&ĐS THÁNG 1.2019

23


chuyĂŞn áť

7UDQJ WUĂˆ QKž FƆD ĈĂ?Q WĹ˜W FĹ€Q ELĹ˜W WLĹ˜W FKĹ˜ ÄˆĆ„QJ QJKIJ ÄˆĹˆW WLĹšQ KRžQK WU½QJ PĹ´L Ož ÄˆĹ’S YÉ ĈĂ? FKĸD KĹŽQ ÄˆĂ SKĂ“ KĹźS YĹ´L NKĂ?QJ JLDQ FĆ€D QKž PÉQK

Nhᝯng sai lầm khi sáť­a chᝯa, dáť?n dáşšp, trang trĂ­ nhĂ cuáť‘i năm 6ƆD FKĆˆD GĹŚQ GĹ’S WUDQJ WUĂˆ QKž FƆD Ož YLĹ F OžP NKĂ?QJ WKĹœ WKLĹ˜X FĆ€D PĹ°L JLD ÄˆĂ‰QK YžR GŤS FXĹŞL QÄ°P ÂżP OŤFK ÄˆĹœ ĈĂ?Q WĹ˜W 0Ĺ°L QJĸŜL PĹ°L QKž FĂ? PŲW F½FK OžP Yž QŲL GXQJ FĂ?QJ YLĹ F NK½F QKDX QKĸQJ ÄˆĹšX FKXQJ PĹžF ÄˆĂˆFK Ož OžP VDR FKR QKž WLĹ Q QJKL WKĹ‚P PĆ’ VÄşFK VĹ– WURQJ GŤS [XÂżQ YĹš 7X\ QKLÆQ QĹ˜X NKĂ?QJ WKņQ WUĹŚQJ WKÉ JLD FKĆ€ FĂ? WKĹœ PĹˆF SKÄźL VDL OĹ€P Ÿ QKĆˆQJ FĂ?QJ YLĹ F ĈĂ? Yž KĹŒQ QKLÆQ NĹ˜W TXÄź VĹ– NKĂ?QJ QKĸ PRQJ ÄˆĹźL BĂ€I KTS NGU<ĹˆN T5ÄŞN òŏC $NH Äť1+ TL KT òS

Triáťƒn khai cĂ´ng viᝇc sáť­a chᝯa nhĂ cáş­n káť ngĂ y táşżt Máť™t ngĂ´i nhĂ áť&#x; bĂŹnh thĆ°áť?ng, ang sáť­ d᝼ng rẼt Ă­t khi hoĂ n hảo 100%; nĂł luĂ´n cĂł nhᝯng vẼn áť , khiáşżm khuyáşżt xảy ra trong quĂĄ trĂŹnh sáť­ d᝼ng. VĂ­ d᝼ ĆĄn giản nhẼt nhĆ° cĂĄi bĂłng èn báť‹ chĂĄy, cĂĄi vòi nĆ°áť›c báť‹ rò rᝉ, mảng tĆ°áť?ng báť‹ thẼm‌; còn phᝊc tấp hĆĄn thĂŹ rẼt nhiáť u chuyᝇn. Nhiáť u ngĆ°áť?i khĂ´ng sáť­a ngay váť›i tâm lĂ˝ áťƒ gần táşżt sáť­a máť™t tháťƒ cho bĂľ cĂ´ng gáť?i thᝣ. Tuy nhiĂŞn khi sắp táşżt gáť?i thÏ‌ khĂ´ng cĂł thᝣ. Báť&#x;i tháť?i iáťƒm cuáť‘i năm ai cĹŠng muáť‘n sáť­a chᝯa nhĂ , nĂŞn thᝣ xây dáťąng luĂ´n ắt khĂĄch - nhẼt lĂ nhᝯng áť™i, nhĂłm thᝣ cĂł uy tĂ­n. CĂł nhᝯng cĂ´ng viᝇc ĆĄn giản nhĆ° 24

KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

trĂŞn ĂŁ áť cáş­p, viᝇc sáť­a chᝯa chᝉ lĂ thay cĂĄi bĂłng èn hay cĂĄi vòi nĆ°áť›c; nhĆ°ng cĹŠng cĂł nhᝯng gia chᝧ sáť­a chᝯa nhiáť u vĂ láť›n hĆĄn, nhĆ° sĆĄn lấi cáť­a sắt, hĂ ng rĂ o, xáť­ lĂ˝ cháť‘ng thẼm tĆ°áť?ng - mĂĄi, sĆĄn lấi tĆ°áť?ng, thay áť•i - Ăłng máť›i áť“ náť™i thẼt‌ CĂł nhᝯng nhĂ còn cải tấo quy mĂ´ nhĆ° cải tấo tĆ°áť?ng xây, chᝉnh sáť­a kiáşżn trĂşc, áť‘p lĂĄt lấi tĆ°áť?ng, náť n; cải tấo hᝇ tháť‘ng iᝇn nĆ°áť›c. Nhᝯng viᝇc nĂ y lĂ m khĂ´ng tháťƒ máť™t vĂ i ngĂ y mĂ cĂł tháťƒ kĂŠo dĂ i cả thĂĄng. Tháşż nĂŞn xĂĄc áť‹nh kháť‘i lưᝣng vĂ tĂ­nh chẼt cĂ´ng viᝇc lĂ iáť u cần thiáşżt áťƒ cĂł máť™t káşż hoấch tᝍ sáť›m chᝊ khĂ´ng nĂŞn áťƒ “nĆ°áť›c áşżn chân máť›i nhảyâ€?. Viᝇc giĂĄp táşżt gáť?i thᝣ khĂł lĂ máť™t

chuyᝇn, còn chuyᝇn nᝯa lĂ gia chᝧ sáş˝ báť‹ cháť‹u giĂĄ cao mĂ chẼt lưᝣng thi cĂ´ng khĂ´ng ảm bảo vĂŹ thᝣ phải “chấy sĂ´â€? nhiáť u nĆĄi, hoạc lĂ m Ẋu áťƒ nhanh váť quĂŞ ăn táşżt. GiĂĄ váş­t tĆ°, thiáşżt báť‹ tháť?i iáťƒm giĂĄp táşżt cĹŠng cao hĆĄn ngĂ y thĆ°áť?ng. ThĂŞm nᝯa, táşżt còn báş­n báť‹u bao viᝇc khĂĄc khĂ´ng chᝉ lĂ chuyᝇn sáť­a nhĂ , nĂŞn chᝧ nhĂ cĹŠng khĂ´ng cĂł nhiáť u tháť?i gian vĂ tâm trĂ­ áťƒ giĂĄm sĂĄt thᝣ, nĂŞn chẼt lưᝣng cĂ´ng viᝇc cĂ ng báť‹ ảnh hĆ°áť&#x;ng theo hĆ°áť›ng tiĂŞu cáťąc. Táť‘t nhẼt, viᝇc sáť­a chᝯa nhĂ cáť­a nĂŞn bắt ầu trĆ°áť›c táşżt tᝍ 3 áşżn 4 thĂĄng - tĂšy kháť‘i lưᝣng, nhĆ°ng khĂ´ng nĂŞn kĂŠo dĂ i qua ngĂ y Ă´ng CĂ´ng Ă´ng TĂĄo, 23 thĂĄng chấp âm láť‹ch.


chuyĂŞn áť

0ŲW EĆ‚F WUDQK KRD PŲW FžQK ĈžR FÄ´QJ ÄˆĆ€ ÄˆĹœ SKĂŽQJ NK½FK WKÆP WĸĜL PĹ´L

LĂ m vᝇ sinh, dáť?n dáşšp nhĂ cáť­a khĂ´ng Ăşng cĂĄch Sau khi sáť­a chᝯa, cải tấo lĂ vẼn áť dáť?n dáşšp vᝇ sinh. Hoạc káťƒ cả nhĂ khĂ´ng cĂł sáť­a chᝯa cải tấo thĂŹ cĹŠng vẍn phải lĂ m viᝇc nĂ y áťƒ Ăłn táşżt. NhĆ°ng náşżu khĂ´ng biáşżt cĂĄch lĂ m, hay lĂ m khĂ´ng Ăşng quy trĂŹnh thĂŹ sáş˝ mᝇt nhiáť u, táť‘n tháť?i gian mĂ khĂ´ng hiᝇu quả. LĂ m vᝇ sinh táť•ng tháťƒ nhĂ cĹŠng giáť‘ng nhĆ° lĂ m vᝇ sinh cĂ´ng nghiᝇp áť&#x; cĂ´ng trĂŹnh máť›i thi cĂ´ng xong hay vᝇ sinh áť‹nh káťł. Theo Ăł, phải lĂ m tuần táťą theo quy trĂŹnh cĂ´ng viᝇc, quy trĂŹnh khĂ´ng gian - váť‹ trĂ­. CĂĄc trĂŹnh táťą lĂ : trĂŞn trĆ°áť›c - dĆ°áť›i sau; trong trĆ°áť›c - ngoĂ i sau, Ć°áť›t trĆ°áť›c - khĂ´ sau, nạng trĆ°áť›c - nháşš sau‌ C᝼ tháťƒ lĂ lĂ m tᝍ tầng trĂŞn xuáť‘ng dần tầng dĆ°áť›i; trong phòng thĂŹ lĂ m tᝍ trần, táť›i tĆ°áť?ng, cáť­a, sau Ăł lĂ sĂ n; lĂ m tᝍ phĂ­a trong phòng ra áşżn phĂ­a ngoĂ i ráť“i ra dần cáť­a, hĂ nh lang, cầu thang; nhᝯng khu váťąc cần nĆ°áť›c, chẼt láť?ng tẊy ráť­a cần lĂ m trĆ°áť›c áťƒ trĂĄnh lĂ m Ć°áť›t nhᝯng cháť— ĂŁ vᝇ sinh khĂ´; quĂŠt dáť?n, dáť‹ch chuyáťƒn nhᝯng váş­t nạng, rĂĄc ráť“i sau Ăł máť›i vᝇ sinh váşżt bẊn, b᝼i bẊn‌ Căn cᝊ vĂ o quy trĂŹnh Ăł, cĂšng váť›i sáť‘ lưᝣng ngĆ°áť?i tham gia tháťąc hiᝇn vĂ khả năng cᝧa máť—i ngĆ°áť?i (trong gia ĂŹnh cĂł tháťƒ

cĂł cả ngĆ°áť?i giĂ , tráşť em cĂšng lĂ m), bấn hĂŁy báť‘ trĂ­ náť™i dung cĂ´ng viᝇc cho máť—i ngĆ°áť?i sao cho khoa háť?c vĂ phĂš hᝣp áťƒ cĂł hiᝇu quả cao nhẼt. Hiᝇn nay cĂł rẼt nhiáť u cĂĄc cĆĄ sáť&#x; dáť‹ch v᝼ dáť?n dáşšp vᝇ sinh nhĂ cáť­a trong dáť‹p táşżt (vĂ cả ngĂ y thĆ°áť?ng). Ä?ây lĂ máť™t láťąa cháť?n táť‘t cho nhᝯng chᝧ nhĂ eo háşšp váť tháť?i gian vĂ thiáşżu nhân láťąc. Mạc dĂš giĂĄ cả nhᝯng ngĂ y giĂĄp táşżt cao gẼp 1,5-2 lần so váť›i bĂŹnh thĆ°áť?ng nhĆ°ng vẍn ưᝣc cĂĄc chᝧ nhĂ chẼp nháş­n vĂŹ cĂ´ng viᝇc hiᝇu quả do cĂ´ng nhân chuyĂŞn nghiᝇp lĂ m Ăşng quy trĂŹnh, cĂł ầy ᝧ cĂĄc thiáşżt báť‹, phĆ°ĆĄng tiᝇn chuyĂŞn biᝇt. Trong lĂşc lĂ m vᝇ sinh, cĂĄc chᝧ nhĂ sáş˝ dáť?n ra ưᝣc máť™t áť‘ng áť“ cĹŠ, háť?ng, áť“ khĂ´ng dĂšng áşżn, hay nhᝯng thᝊ cháşłng biáşżt áťƒ lĂ m gĂŹ. HĂŁy mấnh dấn loấi báť? báť›t áťƒ cho nhĂ thĂŞm thoĂĄng ĂŁng vĂ sấch sáş˝. KhĂ´ng cẊn tráť?ng váť vẼn áť an toĂ n trong khi sáť­a chᝯa, dáť?n dáşšp QuĂĄ trĂŹnh thi cĂ´ng sáť­a chᝯa vĂ quĂĄ trĂŹnh dáť?n dáşšp, lĂ m vᝇ sinh nhĂ cáť­a khĂ´ng phải lĂ cĂ´ng viᝇc nháşš nhĂ ng mĂ tĆ°ĆĄng áť‘i vẼt vả, tháş­m chĂ­ ảnh hĆ°áť&#x;ng táť›i sᝊc kháť?e vĂ nguy hiáťƒm. VĂŹ váş­y, sáş˝ lĂ sai lầm náşżu bấn coi nháşš cĂ´ng viᝇc nĂ y vĂ khĂ´ng cẊn tráť?ng trong viᝇc bảo vᝇ sᝊc kháť?e và ảm bảo an

toĂ n lao áť™ng. Ä?ĂŁ cĂł nhᝯng trĆ°áť?ng hᝣp (cả chᝧ vĂ thᝣ) báť‹ iᝇn giáş­t, báť‹ ngĂŁ khi trèo cao; hay ĆĄn giản và ‌ lĂŁng xáşšt lĂ báť‹ cảm lấnh do tiáşżp xĂşc váť›i nĆ°áť›c lấnh quĂĄ nhiáť u, hay áť‘m vĂŹ lĂ m viᝇc quĂĄ sᝊc. Sᝊc kháť?e lĂ quan tráť?ng nhẼt, bấn hĂŁy luĂ´n nháť› táť›i iáť u nĂ y khi lĂ m cĂĄc cĂ´ng viᝇc Ăł. Cần háşżt sᝊc tháş­n tráť?ng vĂ chuẊn báť‹ ầy ᝧ cĂĄc phĆ°ĆĄng tiᝇn bảo háť™ lao áť™ng, thiáşżt báť‹ an toĂ n trong quĂĄ trĂŹnh lĂ m viᝇc cho cả chᝧ vĂ thᝣ. Sáş˝ tháş­t ĂĄng buáť“n náşżu báť‹ áť‘m trong dáť‹p táşżt hay tᝇ hĆĄn phải Ăłn táşżt trong bᝇnh viᝇn. KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

25


chuyĂŞn áť Sắm nhiáť u áť“ náť™i thẼt áťƒ lĂ m máť›i khĂ´ng gian NgĂ´i nhĂ Ăłn xuân cần sáťą máť›i máşť, Ẽn tưᝣng, thẊm máťš - Ăł lĂ iáť u Ć°ĆĄng nhiĂŞn. NhĆ°ng ᝍng nghÄŠ ráşąng phải sắm áť“ máť›i thĂŹ khĂ´ng gian cᝧa bấn máť›i cĂł iáť u Ăł. Tháťąc táşż, cĂł nhiáť u ngĆ°áť?i rẼt thĂ­ch sắm áť“ náť™i thẼt áťƒ ăn táşżt, áťƒ lĂ m cho ngĂ´i nhĂ mĂŹnh sang hĆĄn. Ä?áť“ náť™i thẼt cĂł tháťƒ lĂ máť™t báť™ sofa, máť™t cĂĄi kᝇ tivi, máť™t bĂ n ăn; cĹŠng cĂł tháťƒ lĂ áť“ náť™i thẼt gia d᝼ng nhĆ° tivi, dĂ n âm thanh, tᝧ lấnh; hoạc lĂ nhᝯng ph᝼ kiᝇn nhĆ° thảm, rèm, áť“ng háť“, tranh treo tĆ°áť?ng‌ Náşżu khĂ´ng cĂł mắt thẊm máťš vĂ sáťą am hiáťƒu váť náť™i thẼt, thĂŹ cĂł khi nhᝯng thᝊ máť›i Ăł lấi lĂ m khĂ´ng gian xẼu hĆĄn vĂŹ khĂ´ng phĂš hᝣp, vĂ tẼt nhiĂŞn lĂ táť‘n tiáť n mĂ khĂ´ng hiᝇu quả. Dáť?n dáşšp vᝇ sinh, sắp xáşżp hᝣp lĂ˝, trang trĂ­ Ăşng cĂĄch cĂł tháťƒ ĂŁ lĂ m khĂ´ng

TXğQJ F½R

26

KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

gian cᝧa bấn rẼt khĂĄc so váť›i ngĂ y thĆ°áť?ng, mang sắc thĂĄi máť›i máşť vĂ hĆ°ĆĄng váť‹ táşżt. CĂĄch táť‘t nhẼt lĂ bấn nĂŞn tham khảo Ă˝ kiáşżn cᝧa nhĂ chuyĂŞn mĂ´n, vĂ cĹŠng cần xem xĂŠt cĂĄc áť“ ang dĂšng, ĂŁ cĹŠ, háť?ng hay chĆ°a trĆ°áť›c khi Ć°a ra nhᝯng quyáşżt áť‹nh mua sắm. QuĂĄ tham trong trang trĂ­ Trang trĂ­ lĂ cĂ´ng oấn cuáť‘i cĂšng vĂ cĂ´ng viᝇc nĂ y cĹŠng nháşš nhĂ ng nĂŞn cĂĄc gia chᝧ thĆ°áť?ng táťą lĂ m. Tuy váş­y, khĂ´ng phải ai cĹŠng biáşżt cĂĄch áťƒ trang trĂ­ ngĂ´i nhĂ cᝧa mĂŹnh thĂŞm áşšp trong dáť‹p táşżt. Nhiáť u ngĆ°áť?i rẼt tham trong trang trĂ­, trang trĂ­ quĂĄ nhiáť u vĂ iáť u Ăł tráť&#x; thĂ nh tĂĄc d᝼ng ngưᝣc. VĂ­ d᝼ nhĆ° trong phòng khĂĄch, ĂŁ trĆ°ng máť™t cĂ nh Ă o, ráť“i áť&#x; kᝇ tivi lấi cĂł bĂŹnh hoa, bĂ n sofa cĹŠng cĂł hoa, gĂłc nhĂ vẍn còn cây thĂ´ng tᝍ dáť‹p Noel. NhĂŹn qua-

nh toĂ n thẼy cây vĂ hoa, khĂ´ng cĂł iáťƒm nhẼn. CĂł căn phòng khĂĄch nháť? nhĆ°ng chᝧ nhân lấi trĆ°ng cây quẼt quĂĄ to, lẼn ĂĄt háşżt khĂ´ng gian. Hay trĂŞn bĂ n tiáşżp khĂĄch bĂ y quĂĄ nhiáť u thᝊ nhĆ° háť™p bĂĄnh mᝊt, trĂĄi cây, bĂŹnh hoa, chai rưᝣu, Ẽm chĂŠn‌ tấo cảm giĂĄc báť™n báť . TrĂŞn cây Ă o, mai, quẼt trong dáť‹p táşżt hay ưᝣc treo bĆ°u thiáşżp, cĂĄc áť“ trang trĂ­ nhĆ°ng náşżu treo quĂĄ nhiáť u thĂŹ lấi lĂ m xẼu chᝧ tháťƒ. Máť™t khĂ´ng gian khĂĄc lĂ phòng tháť?, bĂ n tháť? cĹŠng ưᝣc quan tâm bĂ y biᝇn trang trĂ­ trong dáť‹p táşżt; vĂ nhiáť u ngĆ°áť?i cĹŠng bĂ y quĂĄ nhiáť u thᝊ lĂŞn bĂ n tháť?, khĂ´ng lĂ m áşšp thĂŞm mĂ lấi lĂ m láť™n xáť™n, mẼt cả váşť tÄŠnh lạng tĂ´n nghiĂŞm. Cần phải biáşżt tiáşżt cháşż, hiáťƒu vĂ nắm rĂľ khĂ´ng gian cᝧa mĂŹnh áťƒ trang trĂ­ cho phĂš hᝣp, ᝍng nghÄŠ ráşąng “nhiáť uâ€? hay “toâ€? hay ắt tiáť n máť›i lĂ sang, lĂ áşšp!


phĂĄt triáťƒn doanh nghiᝇp Ä?ây lĂ cĂĄc yáşżu táť‘ vưᝣt tráť™i trong cĂĄc sản phẊm áť“ gia d᝼ng cᝧa Bosch, váť›i m᝼c tiĂŞu luĂ´n cáş­p nháş­t vĂ thẼu hiáťƒu cĂĄc nhu cầu cᝧa ngĆ°áť?i tiĂŞu dĂšng áťƒ kiáşżn tấo ra cĂĄc lᝣi Ă­ch tháťąc tiáť…n cho khĂĄch hĂ ng. MĹŁ UĹ?QJ WhĹ? ShÄŤQ óŗ JLD GĹŠQJ WÄĽL VLĹ‹W NDP

0ŲW JLDQ EĹ˜S ĈĸşF WKLĹ˜W NĹ˜ YĹ´L F½F VÄźQ SKĹ‚P FĆ€D %RVFK

Ä?áť’ GIA DᝤNG BOSCH

giĂşp cuáť™c sáť‘ng tráť&#x; nĂŞn dáť… dĂ ng hĆĄn 7URQJ [Ă KŲL KLĹ Q QD\ PĹ°L QJĸŜL ÄˆĹšX SKÄźL FKXQJ WD\ JLÄźL TX\Ĺ˜W F½F FĂ?QJ YLĹ F QKž ćĂ? Ož ĈLĹšX NKĂ?QJ WKĹœ WU½QK NKŨL /ž WKĸĜQJ KLĹ X ÄˆĹŹ JLD GĹžQJ VĹŞ FKÂżX òX %RVFK FĂ? WKĹœ NKLĹ˜Q F½F FĂ?QJ YLĹ F Qž\ WUŸ QÆQ QKDQK FKĂ?QJ Yž WLĹ Q OĹźL KÄśQ EĹŠQJ YLĹ F FXQJ FÄžS F½F WKLĹ˜W EŤ ÄˆĹŹ JLD GĹžQJ FĂ? FKÄžW OĸşQJ FDR NĆ’ WKXņW WĹŞL ĸX Yž VĆŠ WLQ Fņ\ WX\Ĺ W ÄˆĹŞL 'DQh WLĹƒQJ YĹ… FhÄŠW OģŧQJ

0½\ UƆD FKĂ„Q %RVFK ĈĸşF WKLĹ˜W NĹ˜ SKĂ“ KĹźS YĹ´L WKĂ?L TXHQ VƆ GĹžQJ FĆ€D QJĸŜL 9LĹ W Yž FKÄş\ UÄžW ÆP

Bosch ấi diᝇn cho sáťą tin cáş­y, tĂ­nh báť n vᝯng vĂ cĂ´ng nghᝇ káťš thuáş­t cao. Bosch luĂ´n ạt cĂĄc tiĂŞu chĂ­ váť áť™ báť n vĂ cĂ´ng nghᝇ cao lĂŞn hĂ ng ầu trong cĂĄc sản phẊm cᝧa mĂŹnh. Robert Bosch ngĆ°áť?i sĂĄng láş­p ra thĆ°ĆĄng hiᝇu Bosch ĂŁ tᝍng nĂłi ráşąng: “TĂ´i thĂ mẼt tiáť n còn hĆĄn lĂ mẼt sáťą tin tĆ°áť&#x;ng. Danh dáťą, niáť m tin vĂ o giĂĄ tráť‹ cᝧa sản phẊm luĂ´n ưᝣc Ć°u tiĂŞn hĆĄn lĂ nhᝯng lᝣi nhuáş­n tấm tháť?iâ€?. CĂĄc thiáşżt báť‹ áť“ gia d᝼ng Bosch váť›i cĂ´ng năng mấnh máş˝, táťą tin cĂł tháťƒ giĂşp cuáť™c sáť‘ng hĂ ng ngĂ y cᝧa chĂşng ta tráť&#x; nĂŞn dáť… dĂ ng hĆĄn. CĂĄc yĂŞu cầu ngĂ y cĂ ng cao váť thiáşżt káşż, váş­t liᝇu, và ạc biᝇt lĂ khả năng tiáşżt kiᝇm năng lưᝣng vĂ sáťą báť n vᝯng.

Váť›i tẼt cả nhᝯng nguyĂŞn tắc, triáşżt lĂ˝ vĂ niáť m tin vĂ o chẼt lưᝣng sản phẊm, khĂ´ng cĂł gĂŹ lấ khi cĂĄc thiáşżt báť‹ gia d᝼ng cᝧa Bosch ngĂ y cĂ ng pháť• biáşżn váť›i ngĆ°áť?i tiĂŞu dĂšng Viᝇt Nam, ưᝣc biáşżt áşżn nhĆ° máť™t thĆ°ĆĄng hiᝇu thiáşżt báť‹ gia d᝼ng náť•i tiáşżng váť›i thiáşżt káşż cao cẼp, áť™ báť n cao. VĂŹ nhᝯng lĂ˝ do Ăł, Bosch ĂŁ tráť&#x; thĂ nh máť™t cĂĄi tĂŞn quen thuáť™c vĂ lĂ máť™t biáťƒu tưᝣng cho chẼt lưᝣng cᝧa Ä?ᝊc áť&#x; Viᝇt Nam. Theo khuyáşżn cĂĄo, chẼt lưᝣng, áť™ báť n vĂ sáťą an toĂ n chᝉ ưᝣc ảm bảo khi sản phẊm cĂł nguáť“n gáť‘c xuẼt xᝊ rĂľ rĂ ng vĂ cung cẼp báť&#x;i nhĂ phân pháť‘i chĂ­nh hĂŁng, ưᝣc Bosch ᝧy quyáť n. NgĆ°áť?i dĂšng khĂ´ng nĂŞn mua “hĂ ng xĂĄch tayâ€? báť&#x;i rᝧi ro láť›n lĂ khĂ´ng cĂł cháşż áť™ bảo hĂ nh, khĂł tĂŹm mua cĂĄc linh kiᝇn thay tháşż. Hiᝇn Bosch cĂł hai nhĂ phân pháť‘i chĂ­nh hĂŁng ưᝣc ᝧy quyáť n lĂ cĂ´ng ty Cáť• phần ThĆ°ĆĄng mấi HMH Viᝇt Nam vĂ cĂ´ng ty TNHH Häfele Viᝇt Nam. Trong Ăł, HMH là ấi lĂ˝ ưᝣc ᝧy quyáť n phân pháť‘i sản phẊm bĂĄn láşť vĂ cĂĄc dáťą ĂĄn, còn Häfele Viᝇt Nam là ấi lĂ˝ phân pháť‘i sản phẊm cho cĂĄc dáťą ĂĄn. CĂĄc sản phẊm thiáşżt báť‹ gia d᝼ng cᝧa Bosch khi ưᝣc phân pháť‘i chĂ­nh hĂŁng áť u cĂł giẼy chᝊng nháş­n xuẼt xᝊ (CO) vĂ giẼy chᝊng nháş­n chẼt lưᝣng (CQ). Theo Ăł, ngĆ°áť?i tiĂŞu dĂšng mua sản phẊm tấi ĆĄn váť‹ ᝧy quyáť n sáş˝ ưᝣc hĆ°áť&#x;ng ầy ᝧ quyáť n lᝣi váť chĂ­nh sĂĄch bảo hĂ nh vĂ dáť‹ch v᝼ sau bĂĄn hĂ ng cᝧa nhĂ sản xuẼt. Ä?ạc biᝇt, viᝇc bảo trĂŹ áť&#x; cĂĄc ấi lĂ˝ ᝧy quyáť n ưᝣc tiáşżn hĂ nh báť&#x;i nhᝯng káťš thuáş­t viĂŞn ưᝣc BSH Ă o tấo theo tiĂŞu chuẊn cᝧa hĂŁng và ưᝣc cáş­p nháş­t kiáşżn thᝊc thĆ°áť?ng xuyĂŞn. ThÆQJ WLQ OL½Q hĹ‹ &Ă?QJ W\ &ĹŽ SKĹ€Q 7KĸĜQJ PÄşL +0+ 9LĹ W 1DP Website: ZZZ KPK FRP YQ Hotline: 1900 1538 &Ă?QJ W\ 71++ +Ă€IHOH 9LĹ W 1DP Website: ZZZ KDIHOH FRP YQ Hotline:1800 1797

KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

27


chuyĂŞn áť

.KĂ?QJ JLDQ FĂ? WKĹœ JLÄźQ ÄˆÄśQ KD\ SKRQJ SKĂ’ QKĸQJ FKŢ FĹ€Q WKÆP QKĆˆQJ PÄźQJ QKÄžQ QK½ VĹˆF ĈŨ WUÆQ QĹšQ WUĹˆQJ WKÉ GĸŜQJ QKĸ NKĂ?QJ NKĂˆ OĹž KŲL ÄˆĂ EĹˆW ÄˆĹ€X Ă“D YĹš

MĂ u năm máť›i 3M vĂ 2N +ĹŠQJ QÄ°P F½F KĂ QJ VÄśQ ÄˆĹŹ QŲL WKÄžW KD\ WÄşS FKĂˆ FKX\ÆQ QJžQK ÄˆĹšX KD\ ĈĸD UD QKĆˆQJ GĆŠ E½R [X KĸŴQJ PžX VĹˆF WKņP FKĂˆ FKĹŚQ OĆŠD FĹž WKĹœ PŲW PžX PŲW QKĂ?P PžX KD\ WĂ?QJ PžX FKR QÄ°P PĹ´L ćŲQJ WK½L Qž\ NKĂ?QJ FKŢ JĂ?S SKĹ€Q ĈŤQK KÉQK [X KĸŴQJ WKĹ‚P PĆ’ KRĹ?F ĈL WUĸŴF ĈĂ?Q ÄˆĹ€X KRĹ?F WKHR VDX FĹŽ VĂ’\ FKR F½F SKRQJ F½FK QŲL WKÄžW WKĹśL WUDQJ OLÆQ TXDQ 0žX QÄ°P PĹ´L NKĂ?QJ FKŢ UHIUHVK OžP WĸĜL PĹ´L WKŤ WUĸŜQJ KÉQK WKžQK JX WLÆX GĂ“QJ FKĆ€ ÄˆÄşR Pž FĂŽQ JĂ?S SKĹ€Q JĹźL PŸ FKX\ÆQ PĂ?Q SKRQJ SKĂ’ WUÆQ WKŤ WUĸŜQJ Wĸ YÄžQ WKLĹ˜W NĹ˜ WĆ„ QJKLÆQ FĆ‚X SK½W WULĹœQ VÄźQ SKĹ‚P ÄˆĹ˜Q FKÄ°P VĂ?F NK½FK KžQJ BĂ€I NTK òOĂ€N 'ĢŤNG Äť1+ THU HUĹśNH

B

ĂŞn cấnh Ăł, vẍn cĂł nhᝯng sắc mĂ u luĂ´n báť n bᝉ theo tháť?i gian bẼt káťƒ xu hĆ°áť›ng, hoạc cĂł thay áť•i theo tháť?i cuáť™c, theo cĂĄch cháť?n láť?c hĆĄn nhĆ°ng khĂ´ng ph᝼ thuáť™c vĂ o tĂŞn gáť?i hẼp dẍn, vĂ o tĆ° tĆ°áť&#x;ng ngoấi nháş­p hay giáť›i tinh hoa nĂ o dẍn dắt. CĂĄc nhĂ chuyĂŞn mĂ´n hay gáť?i Ăša nhᝯng sắc mĂ u nĂ y lĂ â€œmĂ u bẼt biáşżn giᝯa dòng áť?i vấn biáşżnâ€?. Và ạc biᝇt máť—i khi xuân váť táşżt áşżn, Ă­t nhiáť u viᝇc trang trĂ­ nhĂ cáť­a lấi phải nháť? sáťą Ăłng gĂłp cᝧa cĂĄc “sắc mĂ u quáť‘c dânâ€? nĂ y. 28

KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

Ä?iáťƒm chung cᝧa nhᝯng mĂ u/nhĂłm mĂ u hay “ áşżn háşšn lấi lĂŞnâ€? dáť‹p năm máť›i lĂ phĂš hᝣp cĂĄc tiĂŞu chĂ­ gáť?i nĂ´m na lĂ â€œba Em (3M) vĂ hai Anh (2N)â€?, trong Ăł 3M biáťƒu hiᝇn qua cĂĄc tiĂŞu chĂ­ máť™c mấc, may mắn vĂ mấnh máş˝, còn 2N lĂ nguyĂŞn thᝧy vĂ năng lưᝣng. Náşżu máť™t mĂ u nĂ o Ăł dĂš rẼt áşšp, ang lĂ trĂ o lĆ°u mĂ phải pha phᝊc tấp, pháť‘i cầu káťł thĂŹ sáş˝ khĂ´ng ất chuẊn máť™c mấc dáť… cháť?n dáť… xĂ i, hay mĂ u tĂ­m trĂŞn mẼy vòng hoa cĆ°áť?m dĂš ưᝣc pháť‘i sang áşżn mẼy vẍn khĂ´ng tháťƒ ưᝣc dân Ă Ä?Ă´ng xem lĂ mĂ u may mắn, cĂĄt tĆ°áť?ng. Náşżu xanh

biáťƒn cĂł tháťƒ mĂĄt máşť hᝣp váť›i thĆ° giĂŁn ngĂ y hè nhĆ°ng khĂ´ng ᝧ kĂ­ch hoất năng lưᝣng ngĂ y xuân, thĂŹ mĂ u nâu lấi chᝉ náşąm trong vĂšng an toĂ n cᝧa náť™i thẼt táť‘i giản, trang nhĂŁ nhĆ°ng khĂł khĆĄi gᝣi năng lưᝣng tĆ°ng bᝍng cho phòng tráşť em. Còn vĂ ng áť“ng sang tráť?ng hay háť“ng pastel xinh xắn thĂŹ vẍn OK, nhĆ°ng hĂŁy dĂ nh cho ngĂ y cĆ°áť›i Ẽm náť“ng hoạc tuáť•i teen dáť… thĆ°ĆĄng thĂ´i nhĂŠ. Káťƒ tᝍ tháť?i iáťƒm GiĂĄng Sinh trĂ n qua táşżt dĆ°ĆĄng láť‹ch vĂ kĂŠo dĂ i áşżn táşżt âm láť‹ch, cạp Ă´i áť? vĂ trắng lĂ 2 mĂ u luĂ´n gᝣi lĂŞn nhiáť u máťš cảm váť máť™t mĂša GiĂĄng


chuyĂŞn áť

0žX FĆ€D JĹ° JÄşFK NKĂ?QJ QXQJ EÆWĂ?QJ WUĹ€Q NKXQJ WKĂ„S [½Pw Ož QKĆˆQJ JDP PžX KLĹ Q ÄˆÄşL Yž WĆŠ QKLÆQ NK½ ĈĸşF ĸD FKXŲQJ KLĹ Q QD\

'ĸŜQJ QKĸ WURQJ VĹˆF YžQJ OXĂ?Q FĂ? ½QK V½QJ UĆŠF UĹş FĆ€D QĹˆQJ SKĸĜQJ 1DP OžP ÄžP ½S WKÆP JĂ?F EĹ˜S KD\ YXL WĸĜL PŲW JLDQ SKĂŽQJ WUĹ” HP

Sinh Ẽm ĂĄp, máť™t khĂ´ng khĂ­ láť… háť™i tĆ°ng bᝍng. Trắng lĂ m náť n tinh khĂ´i trong tráşťo trĂŞn tĆ°áť?ng vĂ trần áťƒ áť? nhẼn nhĂĄ tĆ°ĆĄi tắn tấi èn láť“ng, khung tranh. Trắng dĂ n trải nguyĂŞn sĆĄ trĂŞn bĂ n ăn giĂşp áť? ngĆ°ng t᝼ áş­m Ă áť&#x; cĂ nh hoa lay ĆĄn, áť— quyĂŞn, háť“ng nhung thắm ưᝣm. Tᝍ báť™ áť“ Ă´ng giĂ Noel quen thuáť™c áť? trắng tung tăng, áşżn nhᝯng mảng sofa nhung máť m áť? thắm quyáşżn rĹŠ, cĂł váşť nhĆ° áť? khĂ´ng pha tráť™n vĂ trắng tháş­t tinh tĆ°ĆĄm luĂ´n sáşľn sĂ ng hòa ca cấnh nhau lĂ m nĂŞn tháť?i khắc trang trĂ­ GiĂĄng Sinh - năm máť›i ráť™n rĂŁ sắc mĂ u.

MĂ u vĂ ng cᝧa hoa mai ráťąc rᝥ, hoa cĂşc vĂ hĆ°áť›ng dĆ°ĆĄng trĂ n ầy nắng phĆ°ĆĄng Nam cĹŠng lĂ mĂ u hay ưᝣc cháť?n khi trang trĂ­ nhĂ cáť­a dáť‹p táşżt, dẍu ráşąng chᝉ dĂšng mang tĂ­nh iáťƒm xuyáşżt. VĂ ng cĹŠng thuáť™c dấng mĂ u tháş­t nguyĂŞn thᝧy và ầy năng lưᝣng, dĂšng nhiáť u khĂĄ nhᝊc mắt, thĂŞm xanh lĂ chua mĂ thĂŞm cam lĂ chĂłi, bĂłng bẊy quĂĄ thĂŹ thĂ nh thiáşżu sang tráť?ng, nĂŞn vĂ ng reo vui hay tháťƒ hiᝇn qua hoa lĂĄ chĆ°ng ngĂ y táşżt, dáť… dĂ ng tᝉa tĂłt, dáť?i chuyáťƒn tĂšy theo khĂ´ng gian vĂ váş­t d᝼ng, chᝊ khĂ´ng tháťƒ sĆĄn trĂ n lan trĂŞn cĂĄc mảng

cᝊng sĂ n tĆ°áť?ng trần. VĂ ng ĂĄnh kim, hoạc vĂ ng ngả xanh kiwi cĹŠng lĂ nhᝯng mĂ u cĹŠ mĂ máť›i, lĂ m iáťƒm nhẼn rẼt hiᝇu quả cho khĂ´ng gian thĆ° giĂŁn, giao tiáşżp cĂšng bè bấn ngĂ y xuân. BĂŞn cấnh Ăł, nhᝯng gam mĂ u thuáť™c diᝇn “mĂ u mĂ khĂ´ng mĂ uâ€? sáş˝ em lấi khĂ´ng khĂ­ năm máť›i ᝧ ầy khi khĂŠo cháť?n, khĂŠo dĂšng. Ä?Ăł lĂ mĂ u cᝧa nhᝯng báť mạt khĂ´ng son phẼn nhĆ° gấch nung khĂ´ng tĂ´ trĂĄt sĆĄn vĂ´i, gáť— vĂ vải áťƒ nguyĂŞn vân nguyĂŞn sáť›, nhĆ° láť?i nhắc váť kháť&#x;i nguyĂŞn váş­t chẼt váť‘n áşšp táťą nhiĂŞn dĆ°áť?ng nĂ o. Tháť?i cᝧa giải phẍu thẊm máťš vĂ trang iáťƒm tĂ i ba, nhᝯng thần thĂĄi máť™c mấc mĂ trĂ n ầy xĂşc cảm tráť&#x; nĂŞn khan hiáşżm, nhᝯng che áş­y cháť“ng láť›p khĂ´ng tháťƒ tấo nĂŞn lay áť™ng nhĆ° cáť‘t lĂľi ban sĆĄ. NhĂ tiáşżt kiᝇm năng lưᝣng, nhĂ xanh, nhĂ máť™c mấc, nhĂ nhiᝇt áť›i luĂ´n cĂł phần láť›n biáťƒu hiᝇn qua cĂĄch dĂšng váş­t liᝇu áť‹a phĆ°ĆĄng, thân thiᝇn, Ă­t chẼt phᝧ cĂ´ng nghiᝇp. “MĂ u mĂ khĂ´ng mĂ uâ€? chĂ­nh lĂ cĂł ᝧ nhẼt cĂĄc sắc mĂ u cᝧa khĂ´ng gian ĂĄnh xấ qua tháť?i gian, nhĆ° báť™ cáť­a lĂĄ sĂĄch sáť?n mĂ u mĆ°a nắng, hoạc mảng ĂĄ ráť­a ĂĄ mĂ i in áş­m váşżt tĂ­ch thĂĄng năm. Váť›i nhᝯng mảng mĂ u mĂ khĂ´ng mĂ u nhĆ° tháşż, máť?i sắp ạt báť• sung cᝧa hoa lĂĄ, váş­t d᝼ng áť u tráť&#x; nĂŞn dáť… dĂ ng, thân quen vĂ gắn káşżt tháş­t ᝧ ầy. KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

29


không gian ẹp

Sum vầy quanh chiếc lò pizza 1ÄW YİQ KÍD UľW WKÒ YŤ Ÿ 9LŠW 1DP O¾ F½F JLD ĈÉQK WKĸŶQJ WKÈFK FKLD VŔ Y¾ WUÎ FKX\ŠQ FÓQJ QKDX WURQJ EƈD İQ 7URQJ NKL ĈÍ SKĸĶQJ FK¿P FƀD FKƀ ĈŀX Wĸ QJĸŶL 1KņW Ÿ QK¾ K¾QJ 3L]]D 3 V FĴQJ O¾ |7ņQ KĸŸQJ JL¿\ SKÒW WX\ŠW YŶL FKLD VŔ KĺQK SKÒF} 9ŴL VƊ WUÓQJ KżS ĈÍ WKƆ WK½FK FƀD GƊ ½Q FKÈQK O¾ QJKLÆQ FƂX Y¾ WKLŘW NŘ QÆQ PŲW FÏQJ WUÉQK FÍ NKÏQJ JLDQ İQ WŪL KÎD KżS YŴL YİQ KÍD FƀD Fļ KDL ĈľW QĸŴF 9LŠW 1DP Y¾ 1KņW %ļQ FĴQJ QKĸ SKÓ KżS YŴL SKĸĶQJ FK¿P FƀD QK¾ K¾QJ %ë, 9ë Ļ1+ HOÀNG LÛ òŚ HŲU TÂM

30

KT&ĐS THÁNG 1.2019


không gian ẹp

KT&ĐS THÁNG 1.2019

31


không gian ẹp

M

ặc dù công trình có vị trí ở khu trung tâm Hà Nội, nhưng mặt tiền khu ất lại có nhiều cây xanh, ủ diện tích ể tạo ra khoảng vườn mở cho nhà hàng. Kết hợp tất cả các yếu tố về khu ất, văn hóa Việt-Nhật và phương châm của chủ ầu tư, một nhà hàng với không gian sum vầy ã ược thiết kế tạo nên một “nơi chốn” ăn tối ầy ý nghĩa và quý giá cho thực khách. Ngay lối vào khu vườn ược thiết kế hình oval nhằm tối a view nhìn cảnh quan khu vườn cũng như em ến trải nghiệm thú vị cho thực khách khi nhìn thấy lò nướng bánh pizza ngay từ lối vào. Bếp mở ngay giữa nhà hàng cùng với những chiếc lò nướng bánh chính là iểm nhấn ở ây. Trọng tâm hoạt ộng của nhà hàng là khu vực làm bánh nên những người thiết kế muốn giúp thực khách có thể tiếp cận hoạt ộng này bằng nhiều cách. Giếng trời ược hình thành bởi cầu thang gạch uốn cong cũng giúp thực khách có thể quan 32

KT&ĐS THÁNG 1.2019


không gian ẹp

ĦQh hDL WUDQJ 1JD\ OŪL Y¾R NKX YĸŶQ ĈĸżF WKLŘW NŘ KÉQK RYDO QKŊP WŪL ĈD YLHZ QKÉQ FļQK TXDQ NKX YĸŶQ FĴQJ QKĸ ĈHP ĈŘQ WUļL QJKLŠP WKÒ YŤ FKR WKƊF NK½FK

KT&ĐS THÁNG 1.2019

33


không gian ẹp

34

KT&ĐS THÁNG 1.2019


khĂ´ng gian áşšp

ÄŚQh hDL WUDQJ &½F YņW OLĹ X WKĹœ KLĹ Q VĆŠ SKRQJ SKĂ’ YĹš YÄ°Q KĂ?D Yž YņW OLĹ X ĈŤD SKĸĜQJ FĆ€D 9LĹ W 1DP ÄˆĂ ÄˆĸşF OĆŠD FKĹŚQ QKĸ KRD VĹˆW JÄşFK QXQJ JÄşFK EĂ?QJ

sĂĄt hoất áť™ng cᝧa lò báşżp nĆ°áť›ng. KhĂ´ng gian riĂŞng tĆ° vĂ nĆĄi táť• chᝊc sáťą kiᝇn ạc biᝇt ngoĂ i vĆ°áť?n ưᝣc phân cĂĄch báşąng cĂĄc cáť­a kĂ­nh trưᝣt giĂşp nhĂ hĂ ng linh hoất trong viᝇc sắp xáşżp cĂĄc hoất áť™ng, sáťą kiᝇn mĂ vẍn táş­p trung quanh khu váťąc báşżp áťƒ tháťąc khĂĄch quan sĂĄt ưᝣc quĂĄ trĂŹnh lĂ m bĂĄnh pizza cᝧa ầu báşżp. Máť?i khĂ´ng gian nĆĄi ây áť u ưᝣc nghiĂŞn cᝊu thiáşżt káşż káťš lưᝥng áťƒ tháťąc khĂĄch cĂł nhᝯng trải nghiᝇm sum háť?p Ẽm cĂşng hĂ i hòa, chia sáşť váť›i nhau máť?i cảm xĂşc. Trong thiáşżt káşż cĹŠng nhĆ° trang trĂ­, cĂĄc váş­t liᝇu tháťƒ hiᝇn sáťą phong phĂş váť văn hĂła vĂ váş­t liᝇu áť‹a phĆ°ĆĄng cᝧa Viᝇt Nam ĂŁ ưᝣc láťąa cháť?n nhĆ° hoa sắt, gấch nung, gấch bĂ´ng hay bĂŞtĂ´ng sĂ n váť›i háť?a tiáşżt hoa áť“ng. KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

35


không gian ẹp

ĦQh WU½Q Yà GģşL 0ŦL NKÏQJ JLDQ WURQJ QK¾ K¾QJ ĈŚX ĈĸżF QJKLÆQ FƂX WKLŘW NŘ Nƒ OĸźQJ ĈŜ WKƊF NK½FK FÍ ĈĸżF QKƈQJ WUļL QJKLŠP VXP KŦS ľP FÒQJ K¾L KÎD FKLD VŔ YŴL QKDX PŦL FļP [ÒF

36

KT&ĐS THÁNG 1.2019


không gian ẹp

ĦQh WU½Q Yà GģşL ćLŜP WKÒ YŤ NKL ĈŘQ Ĉ¿\ O¾ GÓ Ÿ EľW Nƌ NKÏQJ JLDQ Q¾R WKƊF NK½FK ĈŚX FÍ WKŜ TXDQ V½W ĈĸżF TX½ WUÉQK O¾P E½QK SL]]D FƀD F½F ĈŀX EŘS

CÆQJ WUÀQh 3L]]D 3 V VŪ 3KDQ .Ř %ÈQK %D ćÉQK +¾ 1ŲL 'LŋQ W¿Fh NhX óĩW P2 KŃW FĩX WKÄS WŀQJ FļL WĺR *)$ P2 WŀQJ P2; WŀQJ P2 WŀQJ P2 Chū óīX Wģ 3L]]D 3 V ThLŃW NŃ Yà JL´P V´W NLŃQ WUÉF 7DNDVKL 1LZD $UFKLWHFWV 7DNDVKL 1LZD ćŰ +ƈX 7¿P 0LND )XMLVDND 'LFN\ +XDQJ

ThLŃW NŃ NŃW FĩX 607 9LHW 1DP &RQVWUXFWLRQ -6& /Æ 7UXQJ +LŜQ %ÓL &DR 7XľQ ThLŃW NŃ M(3 +DQRL (QJLQHHULQJ 1JX\ŞQ 9İQ 7KĸĶQJ

ThLŃW NŃ QŝL WhĩW 7DNDVKL 1LZD $UFKLWHFWV Nhà WhīX 7URSLNRQ

KT&ĐS THÁNG 1.2019

37


iểm ến

Ảnh hai trang ;D WUXQJ W¿P SKŪ FŮ +ŲL $Q PŲW FKÒW GX NK½FK FÍ WKŜ KĸŸQJ WUŦQ YŒQ NKÏQJ NKÈ FƀD PŲW YÓQJ TXÆ \ÆQ EÉQK

XA NƠI PHỐ CỔ 9Ś +ŲL $Q DL EļR PÉQK ĈĸżF VŪQJ FKņP NKL QJR¾L SKŪ FŮ EĸŴF FK¿Q GX NK½FK FÍ NKŖ NK¾QJ ĈŘQ Pľ\ FĴQJ OXÏQ OÏL NÄR PÉQK KÒW WKHR WKD WKłQ WÉP NLŘP PŲW WLŘQJ UDR QKŒ WUÆQ SKŪ PŲW EÍQJ ĈÅQ OĸŴW QJDQJ VÏQJ BÀI THÁI HOÀNG DƯỠNG ẢNH AN NGUYÊN 38

KT&ĐS THÁNG 1.2019


iểm ến

V

ề Hội An, ợt lũ trước vừa rút ngấn nước còn hằn, vách vôi vàng chưa kịp chồng lớp rêu mới ã ón ợt nước sau. Đôi khi bồn chồn bởi e ngại phố ấy nhà ấy cứ loay hoay với mấy sản phẩm quen thuộc lụa là thủ công thì liệu sức níu, sức hút có còn nhiều chăng trên phông nền hạ tầng chỉ ến ngần ấy. Thế nên về Hội An mùa cuối năm này, thử “giãn biên” ra hẳn vùng ven, xem thử nơi quê của quê, chỗ chậm của chậm nó sẽ quê cỡ nào, chậm ra sao. Khi xe rẽ vào một hẻm nhỏ bên con ường khá xa khu phố cổ, lũ trẻ bắt ầu nhì nhằng: ba ơi sao vô hẻm hóc quá vậy, sao ở ây không có gì vui ? Khi thấy mấy ông bà Tây nhàn tản ọc sách bên hiên gỗ, không xa mép nước của con sông xanh ngắt, nhận ra tới chỗ mình cần tìm rồi. Lũ trẻ nhảy lên, ùa xuống, vui như về quê ngoại, thỏa sức tung tăng, chứ trong phố cổ âu có dễ. KT&ĐS THÁNG 1.2019

39


iểm ến

Ảnh hai trang 1KƈQJ P½L QK¾ EŊQJ QJÍL K¾QJ F¿\ WUH [DQK QJ½W KDL EÆQ OŪL ĈL KRD FŨ EŪQ PÓD O¾ FKŪQ DQ EÉQK P¾ DL DL FĴQJ PĶ WĸŸQJ WURQJ FKÒW NKRļQJ OŐQJ FƀD EŪQ EŚ WľW EņW JLƈD FKŪQ WKŤ WK¾QK

40

KT&ĐS THÁNG 1.2019


iểm ến

Chốn quê này vẫn không thiếu tiện ích văn minh, ngó chậm rãi vậy nhưng chỉ cần mươi phút ạp xe là ã mua ược ổ bánh mì Phượng bên hông chợ Hội An, là tà tà chụp ảnh góc công viên Kazik. Những khái niệm xa - gần, nhanh- chậm, cao- thấp... ở ây trở nên tương ối ến mức chính mình cười xòa với suy nghĩ của mình: rõ lẩn thẩn, ra tới ây nghỉ ngơi mà còn sân si chuyện xe cộ, chuyện nhanh chậm. Bệnh bon chen ô thị lâu ngày thành mãn tính mất rồi! Ra tới ây thấy chẳng cần bao nhiêu lớp xi măng gạch lát vữa nền, chỉ xếp gạch inh xen với ất cho cỏ mọc là ủ tạo lối dọc ngang rồi. Cần chi lắm máy lạnh rì rì với wifi phà phà, ngồi nghịch cát và nghịch thư pháp mực dây ầy tay, hoa giấy tung bay chẳng khỏe hơn sao? Ra tới ây, ăn uống bớt săm soi bao bì óng gói, ngủ nghỉ bớt trằn trọc then khóa chấn song, mỗi thứ bớt chút chút, cộng lại thành không ít sảng khoái, bình yên. Mà có gì to tát âu ở mấy cái dãy nhà 2 tầng lợp ngói lòi ầu rui mè gỗ không sơn phết, i dăm bước ã về chốn cũ. Chỉ mấy chỗ lăn tăn: sao tre không nhiều hơn nữa cho xứng với cái tên Bamboo? Và ngay ngôi nhà xưa giữ lại khá tốt mà sao không cho khách ược sà vào cùng buổi nhào bột làm mì hay hun khói bếp nướng cá? Ở thế này còn gì tuyệt hơn là tung túc tự cấp như thuở hàn vi, Tây ầm hay Nhật, Mỹ gì cũng khoái cả. Nhưng có lẽ cũng như ngày vui chẳng tày gang, hết rồi vẫn thấy ít hay nhiều là ở lòng người thôi. Nhiều quá, ầy quá có khi ngán luôn, thì chán. Xa nơi phố cổ, trở về chốn quê, thế mà ủ vui. (Hình ảnh thực hiện tại khu nhà nghỉ Bamboo Villa, ường Nguyễn Duy Hiệu, Hội An) KT&ĐS THÁNG 1.2019

41


nhà thiết kế

Spanish Chair &KLŘF JKŘ Oľ\ FļP KƂQJ WƄ JKŘ QJŬL WUX\ŚQ WKŪQJ FƀD QJĸŶL 7¿\ %DQ 1KD YŴL NKXQJ Y¾QK QJDQJ UŲQJ Y¾ SKŀQ OĸQJ WƊD PŐW QJŬL O¾P EŊQJ GD \ÆQ QJƊD F½ WÈQK ć¿\ O¾ PŲW WURQJ QKƈQJ WKLŘW NŘ ĈŜ ĈŶL FƀD %qUJH 0RJHQVHQ Y¾ FĴQJ O¾ VļQ SKłP Ĉ½QK GľX VƊ KżS W½F TXDQ WUŦQJ JLƈD ÏQJ Y¾ QK¾ VļQ [XľW )UHGHUHFLD

BØRGE MOGENSEN

Công năng luôn là trọng tâm của thiết kế %qUJH 0RJHQVHQ ĈĸżF [HP O¾ PŲW WURQJ QKƈQJ WKLÆQ W¾L NLŘQ WĺR QÆQ QŚQ WKLŘW NŘ ćDQ 0ĺFK KLŠQ ĈĺL 9ŴL ÏQJ QŲL WKľW NKÏQJ FKŢ OLÆQ TXDQ ĈŘQ WKłP Pƒ P¾ FÎQ SKļL O¾ NŘW WLQK FƀD PŲW TX½ WUÉQK QJKLÆQ FƂX NKRD KŦF FKÈQK [½F FKŢQ FKX ĈŘQ WƄQJ PÄS YĺW PŪL JKÄS 7ŭ1* +Ż3 3HĢĠNG NGU<ÛN Ļ1+ -U$N 5O'5IGU(=

42

KT&ĐS THÁNG 1.2019


nhà thiết kế

'ÎQJ JKŘ 0RJHQVHQ YŴL KDL F½QK WD\ GƊD NKRÄW FRQJ QŮL EņW FÓQJ SKŀQ OĸQJ WƊD FDR PDQJ FļP JL½F FKŸ FKH ľP ½S 'ÎQJ JKŘ Q¾\ ĈĸżF EŦF GD Y¾ OXÏQ ĈĸżF ĸD FKXŲQJ EŸL YŔ ĈŒS KÎD QKÁ Y¾ FĴQJ UľW Ĉ½QJ WLQ Fņ\ FƀD QÍ

S

ự ám ảnh của ông với chủ nghĩa cầu toàn ã tạo nên những thiết kế biểu tượng vô cùng ặc sắc, những chiếc ghế mà cả vài chục năm sau khi ra ời vẫn ẹp xuất sắc và vô cùng áng tin cậy ở chất lượng. Børge Mogensen (1914-1972) là một trong những kiến trúc sư có tầm ảnh hưởng nhất thế giới thời kỳ hậu chiến. Cảm hứng sáng tác của ông trải dài rộng khắp qua những cuộc hành trình viễn du ến nhiều nơi trên thế giới. Ông ấp ủ trong mình một nguyện vọng có thể tạo ra những sản phẩm gia dụng tồn tại qua nhiều thế hệ. Børge Mogensen ược xem là một trong những người ã ịnh hình, vẽ ra ịnh hướng phát triển cho nền thiết kế nội thất Đan Mạch hiện ại. Bản chất thiết kế của ông nằm ở hình dáng ơn giản, sử dụng chất liệu chủ ạo là gỗ, nhấn mạnh vào công năng cùng cách kết hợp màu sắc ầy vẻ nam tính, mạnh mẽ. Đích ến của Børge Mogensen là góp phần làm phong phú thêm cho trải nghiệm cuộc sống của người dùng, cả ở nhà và nơi công cộng. Børge Mogensen sở hữu thứ ngôn ngữ thiết kế bạo dạn và thấm ầy bản sắc cá nhân. Ông tin rằng một thiết kế ẹp là thứ có thể em ến cảm giác thư giãn về mặt thị giác. Mogensen thích sử KT&ĐS THÁNG 1.2019

43


nhà thiết kế

'ÎQJ JKŘ 6qERUJ J¿\ ľQ WĸżQJ YŴL YŔ ĈŒS FÏQJ QJKLŠS KLŠQ ĈĺL NKLŘQ QÍ GŞ G¾QJ SKÓ KżS YŴL QKLŚX SKRQJ F½FK QŲL WKľW NK½F QKDX &KLŘF JKŘ Q¾\ KLŠQ FÍ QKLŚX P¾X KR¾Q WKLŠQ WƄ JŰ VŬL V½QJ VŬL KXQ NKÍL FKR ĈŘQ P¾X ĈHQ QK½QK VňF VļR 3KŀQ PŐW QJŬL FƀD 6qERUJ FÍ WKŜ ĈŜ JŰ WUŀQ KD\ EŦF ĈŠP ĈŚX WUÏQJ UľW WX\ŠW

*KŘ 6SRNH EDFN PDQJ KÉQK GĺQJ NŘW KżS JLƈD PŲW FKLŘF JKŘ VRID Y¾ PŲW FKLŘF GD\ EHG 0ŲW EÆQ KĶL QJļ UD QJR¾L PDQJ OĺL KÉQK GĺQJ ĈņP FKľW WKĸ JLÁQ FKR FKLŘF JKŘ Q¾\

44

KT&ĐS THÁNG 1.2019


nhĂ thiáşżt káşż

*KĹ˜ - YĹ´L ELĹ W KLĹ X |FKLĹ˜F JKĹ˜ FĆ€D QKÂżQ GÂżQ} QKĹś WKLĹ˜W NĹ˜ OLQK KRÄşW Yž NKÄź QÄ°QJ QÂżQJ ÄˆĹş GĹž FKŤX DL QKÉQ YžR FÄ´QJ WKĂˆFK - FĂ? WKĹœ ĈĸşF [HP Ož WKLĹ˜W NĹ˜ WKžQK FĂ?QJ QKÄžW FĆ€D %qUJH 0RJHQVHQ *KĹ˜ ĈĸşF OžP WĆ„ JĹ° VĹŹL WUĹˆQJ YĹ´L YžQK OĸQJ XĹŞQ QKĹ’ Yž PĹ?W QJĹŹL ĈĸşF TXÄžQ EĹŠQJ GÂż\ WKĆ„QJ UÄžW FĂ?QJ SKX EĹšQ EŢ FĂ“QJ QÄ°P WK½QJ

d᝼ng hĂŹnh kháť‘i mấnh máş˝ áťƒ tấo cho sản phẊm cᝧa mĂŹnh cảm giĂĄc vᝯng chĂŁi tin cáş­y, ầy lĂ˝ tĂ­nh. Ä?Ăł lĂ nhᝯng Ć°áť?ng ăng áť‘i, nhᝯng mạt pháşłng trĆĄn lĂŹ, nhᝯng gĂłc cấnh gĂŁy gáť?n, chᝉn chu. TẼt cả lĂ m nĂŞn máť™t Ẽn tưᝣng tinh giản vĂ dáť… tiáşżp nháş­n. CĂĄc chẼt liᝇu Ć°a thĂ­ch cᝧa Ă´ng bao gáť“m: gáť— ạc, kim loấi ĂĄnh vĂ ng, da táťą nhiĂŞn vĂ len. ChĂşng áť u Ẽp ᝧ trong mĂŹnh nhᝯng xĂşc cảm Ẽm ĂĄp, vĂ sáťą káşżt hᝣp hĂ i hòa váť tᝡ lᝇ chẼt liᝇu mang áşżn sáťą cân báşąng trong nhᝯng thiáşżt káşż cᝧa Børge Mogensen. NgoĂ i ra, Børge Mogensen còn luĂ´n hĆ°áť›ng áşżn sáťą báť n vᝯng, nhᝯng giĂĄ tráť‹ Ă­ch tháťąc. Ă”ng tấo ra nhᝯng chiáşżc bĂ n, chiáşżc gháşż cĂł tháťƒ sáť‘ng mĂŁi cĂšng tháť?i gian, báť n bᝉ song hĂ nh trong cuáť™c sáť‘ng váť›i ngĆ°áť?i sáť­ d᝼ng. Báť&#x;i theo Ă´ng, náť™i thẼt ngoĂ i chᝊc năng ph᝼c v᝼ tiᝇn nghi còn mang sáťą gắn bĂł máş­t thiáşżt váť›i áť?i sáť‘ng tinh thần cᝧa con ngĆ°áť?i. VĂŹ láş˝ Ăł mĂ máť?i tĂĄc phẊm ưᝣc hoĂ n thiᝇn háť?i hᝣt áť u áť“ng nghÄŠa váť›i káşżt thĂşc nhanh chĂłng báť‹ chĂŹm vĂ o quĂŞn lĂŁng, máť™t sáťą lĂŁng

phĂ­ ĂĄng tiáşżc. Ä?Ăł lĂ iáť u mĂ Børge Mogensen luĂ´n Ẽu tranh áťƒ cháť‘ng lấi. VĂ tháť?i gian ĂŁ chᝊng minh cho quan iáťƒm cᝧa Ă´ng lĂ chĂ­nh xĂĄc khi giáť? ây ngĆ°áť?i ta vẍn cĂł tháťƒ bắt gạp nhᝯng chiáşżc gháşż Spanish, Soborg áť&#x; khắp máť?i nĆĄi, vẍn hᝣp tháť?i, phong cĂĄch vĂ thoải mĂĄi tuyᝇt váť?i khi trải nghiᝇm. Di sản cᝧa Børge Mogensen âu chᝉ gĂłi gáť?n trong nhᝯng “iconic chairsâ€? Ă´ng áťƒ lấi cho áť?i, mĂ tháťąc ra còn náşąm áť&#x; tĆ° tĆ°áť&#x;ng thiáşżt káşż tháťąc táşż, cẼp tiáşżn, ráşąng máť™t khi ĂŁ sĂĄng tấo hĂŁy lĂ m ra thᝊ cĂł giĂĄ tráť‹ khĂ´ng phải áťƒ lĆ°u danh mĂ tháťąc sáťą áťƒ Ăłng gĂłp lᝣi Ă­ch cho áť?i. ChĂ­nh vĂŹ nhᝯng Ăłng gĂłp cao cả cho sáťą phĂĄt triáťƒn cᝧa ngĂ nh thiáşżt káşż mĂ ngĆ°áť?i ta Ć°u ĂĄi gáť?i Børge Mogensen lĂ nhĂ thiáşżt káşż cᝧa nhân dân vĂ dĂš Ă´ng ĂŁ ra i nhĆ°ng nhᝯng giĂĄ tráť‹ Ă´ng tin tĆ°áť&#x;ng sáş˝ còn ưᝣc mĂŁi tiáşżp náť‘i. Báť&#x;i bản chẼt cᝧa thiáşżt káşż náť™i thẼt náşżu khĂ´ng hᝯu d᝼ng, thĂŹ cháşłng tháťƒ lĂ gĂŹ khĂĄc.

KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

45


du láť‹ch kiáşżn trĂşc

ALCĂ =A5 VĂ€ VÄž òğP VÄ˘Ä NG QU<Ĺ„N Ţ

SEVILLE

0DQJ SKRQJ F½FK NLĹ˜Q WUĂ’F FKĆ€ ÄˆÄşR Ož 0XGĂ„MDU YĹ´L VĆŠ KĂŽD WUŲQ JLĆˆD ĈĸŜQJ QĂ„W FKÂżX òX Yž FKL WLĹ˜W Äť 5ņS FXQJ ĈLĹ Q +RžQJ JLD 6HYLOOH $OF½]DU NKĂ?QJ FKŢ NKLĹ˜Q QJĸŜL WD FKR½QJ QJĹźS EŸL VĆŠ ÄˆĹŹ VŲ Pž WURQJ FKL WLĹ˜W WUDQJ WUĂˆ ÄˆĹšX Ož VĆŠ WKĆ„D KĸŸQJ QĹŞL WLĹ˜S SK½W WULĹœQ TXD F½F YĸĜQJ WULĹšX WUŤ YÉ WÄşR WKžQK PŲW FĂ?QJ WUÉQK ĈĹ?F ELĹ W ÄˆĹ’S YĸşW WKĹśL JLDQ %ĂŤ, 9ĂŤ Äť1+ LAM PHONG ÄŚnh Wr½n Los BaĂąos de DoĂąa MarĂ­a de Padilla - phòng tắm huyáť n ảo áť&#x; cung iᝇn AlcĂĄzar ÄŚnh GÄŁĹ&#x;i Phòng ᝇm trĆ°áť›c Háť™i trĆ°áť?ng Ä?ấi sᝊ váť›i nhᝯng chi tiáşżt trang trĂ­ theo phong cĂĄch Háť“i giĂĄo

D

áťąa trĂŞn náť n tảng kiáşżn trĂşc MudĂŠjar, cung iᝇn HoĂ ng gia Seville (Tây Ban Nha) ưᝣc vua Al-Mutamid cᝧa Seville xây nĂŞn vĂ o tháşż kᝡ 11 trĂŞn náť n mĂłng máť™t phĂĄo Ă i cĂł tᝍ năm 913. áťž Tây Ban Nha, cung iᝇn HoĂ ng gia Seville rẼt náť•i tiáşżng, khĂ´ng chᝉ xuẼt hiᝇn trong nhᝯng thĆ°áť›c phim “Trò chĆĄi vĆ°ĆĄng quyáť nâ€?, mĂ còn báť&#x;i ây lĂ cung iᝇn cáť• xĆ°a nhẼt tháşż giáť›i vẍn ưᝣc gia ĂŹnh HoĂ ng gia sáť­ d᝼ng. Qua máť—i tháť?i vua tráť‹ vĂŹ, cĂšng nhᝯng thăng trầm láť‹ch sáť­, cĂĄc phong cĂĄch kiáşżn trĂşc, trang trĂ­ máť›i ưᝣc ᝊng d᝼ng vĂ o cung iᝇn, tấo thĂ nh máť™t cĂ´ng trĂŹnh háť™i t᝼ ᝧ cĂĄc Ć°áť?ng nĂŠt, tᝍ Háť“i giĂĄo MudĂŠjar, áşżn Gothic, ráť“i Ph᝼c HĆ°ng, Baroque‌ TẼt cả ưᝣc hòa tráť™n, an xen, tấo nĂŞn váşť áşšp kiáşżn trĂşc ạc biᝇt váť›i nhᝯng cĂ´ng trĂŹnh tiĂŞu biáťƒu nhĆ° Sân trinh nᝯ (Patio de las Doncellas), Cáť•ng sĆ° táť­ (Puerta del Leon), Háť™i trĆ°áť?ng Ä?ấi sᝊ (Salon de Embajadores) hay cĂĄc khoảng sân tuyᝇt áşšp váť›i Patio de las MuĂąecas, Patio de la MonterĂ­a, Casa de ContrataciĂłn‌ Máť—i khĂ´ng gian trong cung iᝇn, khĂ´ng chᝉ gắn váť›i áť?i sáť‘ng hoĂ ng triáť u lĂşc Ć°ĆĄng tháť?i, nhĆ° khu váťąc Sân trinh nᝯ, liĂŞn quan truyáť n thuyáşżt hĂ ng năm 100 trinh nᝯ ưᝣc cung tiáşżn cho ngĆ°áť?i Moors Háť“i. NĂŠt áť™c ĂĄo trong khĂ´ng gian nĂ y lĂ sáťą hòa tráť™n hai phong cĂĄch kiáşżn trĂşc MudĂŠjar (áť&#x; tầng trᝇt) vĂ Ph᝼c HĆ°ng kiáťƒu Ă? (tầng trĂŞn) do vua Charles V thĂŞm vĂ o lĂşc Ć°ĆĄng triáť u. Máť™t cĂ´ng trĂŹnh áş­m phong cĂĄch Háť“i giĂĄo cĹŠng gắn váť›i tĂŞn tuáť•i vua Chales V lĂ căn phòng Palacio GĂłtico nĆĄi diáť…n ra hĂ´n láť… cᝧa vua Charles V váť›i Isabella vĂ o năm 1526. 46

KT&Ä?S THĂ NG 1.2019


du lịch kiến trúc

Ħnh Wr½n Wr´i .KÏQJ JLDQ PÏ SKŨQJ YĴ WUž WKX QKŨ ĈŐF WUĸQJ WURQJ NLŘQ WUÒF 0XGÄMDU Ÿ +ŲL WUĸŶQJ ćĺL VƂ Ħnh Wr½n phħi 7UDQK YŖ FKX\ŘQ KļL K¾QK FƀD QK¾ WK½P KLŜP &ROXPEXV Ÿ 7ÎD QK¾ WKĸĶQJ PĺL [¿\ QĶL ĈLŚX WLŘW WKĸĶQJ PĺL WĺL WKXŲF ĈŤD PŴL FƀD 7¿\ %DQ 1KD Ħnh Jiųa &½F FKL WLŘW WUDQJ WUÈ NLŘQ WUÒF G¾\ ĈŐF WKHR NLŜX WKƂF 0XGÄMDU Ÿ +ŲL WUĸŶQJ ćĺL VƂ Ħnh Gģşi Wr´i 0ŲW GÁ\ K¾QK ODQJ WKHR NLŘQ WUÒF 0XGÄMDU Ħnh Gģşi phħi *ĺFK ŪS $]XOHMR WURQJ K¾QK ODQJ PDQJ NLŘQ WUÒF *RWKLF Ÿ $OF½]DU

KT&ĐS THÁNG 1.2019

47


du lịch kiến trúc

Ħnh Wr½n +Ŭ QĸŴF Y¾ F½F NLŘQ WUÒF GR YXD 3KLOLS ,,, [¿\ GƊQJ O¾ EŪL FļQK YŚ [Ƃ 'RUQH WURQJ |7UÎ FKĶL YĸĶQJ TX\ŚQ} Ħnh Gģşi 6¿Q WULQK Qƈ YŴL VƊ KÎD KżS KDL SKRQJ F½FK NLŘQ WUÒF 0XGÄMDU Y¾ 3KžF +ĸQJ

48

KT&ĐS THÁNG 1.2019


du láť‹ch kiáşżn trĂşc

ÄŚnh Wr½n Wr´i 'Ă \ KžQK ODQJ EDR TXDQK WĸŜQJ UžR $OF½]DU ÄˆĹœ QJRÄşQ FÄźQK YĸŜQ WKĸşQJ X\ĹœQ ÄŚnh Wr½n phħi .LĹ˜Q WUĂ’F QKž QJKŢ FKÂżQ FĆ€D YXD &DUORV 9 Ÿ YĸŜQ WKĸşQJ X\ĹœQ $OF½]DU ÄŚnh JiĹła &½F PÄźQJ WUDQJ WUĂˆ NLĹ˜Q WUĂ’F Ÿ NKRÄźQJ |6ÂżQ WULQK QĆˆ} ÄŚnh GÄŁĹ&#x;i Wr´i +RD YÄ°Q NÂ? WĆŠ PžX VĹˆF KÉQK NKĹŞL ĈĸŜQJ QĂ„W WURQJ NĆ’ WKXņW WUDQJ WUĂˆ Ÿ FXQJ ĈLĹ Q $OF½]DU ÄŚnh GÄŁĹ&#x;i phħi 4XD KÄśQ WKĹ˜ NĆ? WĹŹQ WÄşL $OF½]DU YĹ„Q Ož NLĹ˜Q WUĂ’F ĈĸşF +RžQJ JLD 7Âż\ %DQ 1KD VƆ GĹžQJ Yž Ož WÂżP ĈLĹœP FĆ€D NK½FK WKDP TXDQ NKL ÄˆĹ˜Q 6HYLOOH

NgoĂ i váşť áşšp kiáşżn trĂşc, cung iᝇn cĹŠng cĂł máť™t cĂ´ng trĂŹnh ạc biᝇt, Ẽy lĂ máť™t báťƒ chᝊa nĆ°áť›c mĆ°a, cĹŠng lĂ phòng tắm vÄŠ ấi ưᝣc dĂ nh cho MarĂ­a de Padilla - ngĆ°áť?i tĂŹnh cᝧa vua Peter áť&#x; Seville. Kiáşżn trĂşc cảnh quan cung iᝇn AlcĂĄzar rẼt ưᝣc cĂĄc triáť u vua chĂş tráť?ng, báşąng viᝇc cho xây dáťąng nhiáť u khu vĆ°áť?n thưᝣng uyáťƒn, káşżt hᝣp tiáťƒu cảnh, ao, háť“, mang lấi sáťą hòa hᝣp, náť‘i káşżt cĂĄc cĂ´ng trĂŹnh kiáşżn trĂşc thĂ nh váşť áşšp liĂŞn hoĂ n xuyĂŞn suáť‘t cĂĄc khĂ´ng gian. Ä?áťƒ ngoấn cảnh vĆ°áť?n thưᝣng uyáťƒn, máť™t cĂ´ng trĂŹnh kiáşżn trĂşc ưᝣc vua Philip III cho xây dáťąng thĂŞm lĂ dĂŁy hĂ nh lang Galeria de Grutescos - nĆĄi cĂł tháťƒ ngoấn cảnh toĂ n khu vĆ°áť?n trong máť?i iáť u kiᝇn tháť?i tiáşżt. Váť›i váşť áşšp a dấng trong kiáşżn trĂşc, trang trĂ­ vĂ pháť‘i cảnh, AlcĂĄzar tráť&#x; thĂ nh Di sản Văn hĂła tháşż giáť›i tᝍ 1987, lĂ iáťƒm tham quan lĂ˝ tĆ°áť&#x;ng khi áşżn Seville.

KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

49


thế giới kiến trúc

KIłN T5æC MäI T5ĢŠNG CŪA MASA5U ASAISHI Ţ

FUKUSHIMA

ćĸŶQJ FRQJ NKXQJ NÈQK Y¾ NLŘQ WUÒF EÆWÏQJ FƀD WKƀ\ FXQJ )XNXVKLPD QJRL OÆQ QJD\ EÁL ELŜQ -DQRPH WĸŸQJ O¾ NKÏ FƂQJ OĺQK OÓQJ QKĸQJ ĈÁ O¾ FÏQJ WUÉQK FƀD 0DVDUX $VDLVKL VŖ O¾ VƊ NK½F ELŠW &ÏQJ QİQJ O¾ PŲW WKŘ JLŴL WKƀ\ FXQJ QKĸQJ \ŘX WŪ FļQK TXDQ PÏL WUĸŶQJ PļQJ [DQK ĈĸżF SKŪL NŘW WĺR QÆQ PŲW FÏQJ WUÉQK ĈŐF ELŠW QKņQ ĈŘQ JLļL WKĸŸQJ NLŘQ WUÒF GDQK JL½ [Ƃ 3KÓ 7DQJ

%ë, 9ë Ļ1+ NGU<ňN òâNH

50

KT&ĐS THÁNG 1.2019


thế giới kiến trúc

Ħnh WranJ E½n |&½QK EXŬP} NÈQK FƀD WKƀ\ FXQJ )XNXVKLPD QKÉQ WƄ YŤQK ELŜQ -DQRPH Ħnh Wr½n /ŪL Y¾R FKÈQK FƀD WKƀ\ FXQJ YŴL NLŘQ WUÒF ĈĸĶQJ ĈĺL NŘW KżS K¾L KÎD FÓQJ FļQK TXDQ WKLÆQ QKLÆQ Ħnh Gģşi 1KÏP NÈQK O¾ QJÏQ QJƈ WKLŘW NŘ TXHQ JŐS WURQJ F½F FÏQJ WUÉQK FƀD NLŘQ WUÒF Vĸ 0DVDUX $VDLVKL

T

rong ngành thiết kế kiến trúc ở Nhật Bản, kiến trúc sư Masaru Asaishi ược biết ến là người chuyên thiết kế các công trình liên quan ến ộng vật và thực vật từ ngay khi tốt nghiệp khoa kiến trúc của Học viện Công nghệ Musashi năm 1970. Đến 1980, Asaishi - khi ấy ã làm việc cho tập oàn kiến trúc Nihon Sekkei (từ 1972) bắt ầu thiết kế công trình phục vụ con người. Năm 2000, ông lại quay trở lại với những thiết kế dành cho ộng thực vật như vườn thú và vườn bách thảo Higashiyama, vườn thú Fukuoka, nhưng tiêu biểu và ấn tượng nhất trong số ấy là thủy cung Fukushima, hoàn thiện và ưa vào sử dụng từ tháng 1 năm 2000. Ngôn ngữ thiết kế quen gặp trong các công trình của Masaru Asaishi chính là các ường nét từ nhôm kính, tạo nên cảm giác óng nhưng cũng rất mở với môi trường và cảnh quan bên ngoài. Thủy cung Fukushima cũng ược Asaishi sử dụng ngôn ngữ thiết kế ấy. Nhìn từ không gian bên ngoài của tòa nhà, là những mảng kính khổng lồ, có ường cong như một cánh buồn căng gió ngay vịnh biển, vừa làm nhiệm vụ KT&ĐS THÁNG 1.2019

51


thế giới kiến trúc

Ħnh Wr½n +¾QK ODQJ GŦF NLŘQ WUÒF FKÈQK FƀD WÎD QK¾ ĈĸżF PŚP KÍD EŊQJ F½F GļL SK¿Q F½FK VƆ GžQJ F¿\ [DQK Ħnh Gģşi .LŘQ WUÒF FƀD WKƀ\ FXQJ )XNXVKLPD YŴL WÎD QK¾ FKÈQK ĈĸżF FKH SKƀ WKÆP EŊQJ PŲW FKLŘF OŬQJ NÈQK

chắn sáng, chắn gió, cũng ồng thời tạo nên một nét kiến trúc ương ại làm iểm nhấn cảnh quan cho toàn vùng. Công trình có diện tích sử dụng lên ến 14.975m2 là nơi sinh sống của các loài thủy, hải sản ặc hữu của Fukushima và không gian trưng bày bộ sưu tập mẫu vật những giống loài thủy sản quý hiếm từ khắp thế giới. Mang vẻ ẹp tối giản về kiến trúc, công trình như một hình khối bêtông, lại ược che phủ thêm bởi một lớp kính, nhưng thế giới thủy cung Fukushima không mất i sự thân thiện, gần gũi, chính nhờ những nối kết sử dụng ánh sáng, mảng xanh, ưa cả yếu tố thiên nhiên vào công trình. Những lạnh lùng của công trình ược mềm hóa qua thảm cỏ lau, qua ường cong kiến trúc, qua giao tiếp gần gũi giữa nội - ngoại thất ể trở thành iểm ến lý tưởng, hàng năm thu hút trung bình hơn 90.000 lượt khách tham quan. 52

KT&ĐS THÁNG 1.2019


thế giới kiến trúc

Ħnh Wr½n .KÏQJ JLDQ VŪQJ FƀD F½F OR¾L KļL VļQ ĈŐF KƈX YÓQJ )XNXRND FĴQJ QKĸ FƀD 1KņW %ļQ Y¾ F½F PļQJ WUĸQJ E¾\ PńX YņW V½FK VĸX WŀP ĈŜ NK½FK WKDP TXDQ GŞ G¾QJ FļP QKņQ WÉP KLŜX Y¾ NK½P SK½ Ħnh Gģşi 7Kƀ\ FXQJ )XNXVKLPD PDQJ YŔ ĈŒS WŪL JLļQ WURQJ ĈĸŶQJ QÄW P¾X VňF ĈŜ WÏQ OÆQ F½F FKL WLŘW WUĸQJ E¾\

KT&ĐS THÁNG 1.2019

53


thế giới kiến trúc

Ħnh Wr½n .KÏQJ JLDQ QJRĺL WKľW FƀD WKƀ\ FXQJ )XNXVKLPD YŴL F½F OŪL ĈL WKLŘW NŘ WUÆQ PŐW QĸŴF WĺR VƊ WƊ QKLÆQ JŀQ JĴL Ħnh Gģşi 0ļQJ [DQK FƀD FŨ KRD SKŪL [HQ WURQJ NLŘQ WUÒF PDQJ OĺL VƊ WĸĶQJ SKļQ QKĸQJ K¾L KÎD JLÒS FÏQJ WUÉQK ĈRĺW JLļL WKĸŸQJ NLŘQ WUÒF GDQK JL½ WĺL 1KņW

54

KT&ĐS THÁNG 1.2019


tin kiến trúc

KHÁCH SẠN THE WAREHOUSE – SINGAPORE Văn phòng tư vấn Asylum và Zarch ã biến ổi một nhà kho từ thế kỷ 19 trên bờ sông Singapore trở thành một khách sạn nhỏ. Theo người sáng lập Asylum, thiết kế hướng tới tái hiện tính lịch sử của khu ất ể tạo ra một trải nghiệm chân thực cho khách hàng. Giữ lại cấu trúc ngôi nhà, khách sạn ã hồi sinh rất nhiều cấu trúc công nghiệp gốc, bao gồm bức tường gạch lớn và giàn mái lộ. Trung tâm không gian khách sạn là một sảnh mở lớn, bar và phòng chờ tại tầng trệt. Thiết kế sử dụng cây xanh và ồ nội thất bọc da nâu ể làm mềm những yếu tố công nghiệp như tường gạch và sàn bêtông. Theo Dezeen

KT&ĐS THÁNG 1.2019

55


tin kiến trúc

NHÀ BENGUELA Thiên nhiên tràn ngập ngôi nhà – sự liền mạch theo diện trần và sàn từ bên ngoài vào bên trong ược phản chiếu bởi những cây fynbos, loài thực vật hiện diện ở mọi ngóc ngách của ngôi nhà. Được thiết kế bởi SAOTA và ARRCC trong việc dung hòa một nghịch lý giữa sự hướng ra thiên nhiên và làm thế nào ể ngăn chặn những yếu tố cực oan là mặt trời, muối và ặc biệt là gió trong khi cho phép tận hưởng vẻ ẹp của cảnh quan trong mọi không gian. Theo Archdaily

56

KT&ĐS THÁNG 1.2019


tin kiến trúc

KT&ĐS THÁNG 1.2019

57


khĂ´ng gian sắc mĂ u - áť“ng hĂ nh cĂšng Kelly-Moore

9,Ĺ&#x;7 1$0 6Ĺ• 75š 7+ĂŤ1+ 7581* 7ò0 1Ĺą, 7+Ä˝7 7+Ĺ— *,Ĺł, 1Jž\ YĆ„D TXD WÄşL NK½FK VÄşQ /H 0HULGLHQ 6DLJRQ ÄˆĂ GLĹžQ UD KŲL WKÄźR YĹ´L FKĆ€ ÄˆĹš |&Äś KŲL WĆ„ WKĸĜQJ PÄşL 0Ć’ 7UXQJ JLĆˆD KDL OžQ KLĹ S ĈŤQK (9)7$ &3733 Yž VĆŠ KÉQK WKžQK 7UXQJ WÂżP ÄˆĹŹ QŲL WKÄžW WKĹ˜ JLĹ´L WÄşL 9LĹ W 1DP} GR +ŲL 0Ć’ QJKĹ Yž FKĹ˜ ELĹ˜Q JĹ° 73 +&0 +$:$ WĹŽ FKĆ‚F 7ÄşL KŲL WKÄźR FĂ? VĆŠ WKDP GĆŠ FĆ€D ÄˆÄşL GLĹ Q F½F %Ų &Ă?QJ WKĸĜQJ %Ų 1Ă?QJ QJKLĹ S Yž SK½W WULĹœQ QĂ?QJ WKĂ?Q 7ĹŽQJ /Ă QK VĆŠ +RD .ĆŒ FÄ´QJ QKĸ ÄˆÄşL GLĹ Q KÄśQ GRDQK QJKLĹ S WURQJ Yž QJRžL QĸŴF ĈDQJ NLQK GRDQK KD\ FĂ? OLÆQ TXDQ YĹš ÄˆĹŹ JĹ° Yž QŲL WKÄžW BĂ€I T5ÄŞN VÄšN CHĂ‚U z C(O K(LL< MOO5( VI(TNAM

M

áť&#x; ầu háť™i thảo, Ă´ng Nguyáť…n Quáť‘c Khanh, chᝧ táť‹ch HAWA ĂŁ phĂĄt biáťƒu khai mấc váť›i máť™t thĂ´ng tin tĂ­ch cáťąc lĂ doanh sáť‘ xuẼt khẊu áť“ gáť— cᝧa 11 thĂĄng trong năm 2018 ĂŁ cĂĄn Ă­ch 9 tᝡ USD vĂ Ć°áť›c tĂ­nh áşżn cuáť‘i năm 2018 con sáť‘ ất ưᝣc sáş˝ lĂ 9,5 tᝡ, nghÄŠa lĂ cao hĆĄn dáťą tĂ­nh và ất káşż hoấch áť ra trĆ°áť›c 2 năm. Ä?áťƒ áť™c giả tiᝇn nắm bắt thĂ´ng tin, chĂşng tĂ´i tĂłm tắt nhᝯng Ă˝ chĂ­nh mĂ Ă´ng Huáťłnh Văn Hấnh, phĂł chᝧ táť‹ch háť™i HAWA - lưᝣc trĂŹnh trong phần báşż mấc. Xin táş­p hᝣp lấi thĂ nh 3 phần chĂ­nh sau: 1) ThĂ´ng tin tᝍ cẼp báť™ cᝧa chĂ­nh phᝧ Viᝇt Nam Ă”ng Trần Quáť‘c KhĂĄnh, Thᝊ trĆ°áť&#x;ng Báť™ CĂ´ng thĆ°ĆĄng ĂŁ phĂĄc háť?a cho chĂşng ta thẼy cĆĄ háť™i cᝧa ngĂ nh gáť— Viᝇt Nam lĂ rẼt láť›n qua 2 hiᝇp áť‹nh EVFTA/CPTPP. CĂšng váť›i Ăł, Ă´ng HĂ CĂ´ng TuẼn, Thᝊ trĆ°áť&#x;ng Báť™ NĂ´ng nghiᝇp vĂ phĂĄt triáťƒn nĂ´ng thĂ´n nĂłi váť sáťą phĂĄt huy tiáť m năng vĂ náť™i láťąc cᝧa ngĂ nh gáť— Viᝇt Nam áťƒ Ăłn nháş­n cĆĄ háť™i kinh doanh trong báť‘i cảnh thĆ°ĆĄng mấi MáťšTrung hiᝇn nay. 2) ThĂ´ng tin tᝍ áť‘i tĂĄc Hoa Káťł Ä?ấi diᝇn Táť•ng LĂŁnh sáťą Hoa Káťł, ấi diᝇn Nicholas & Co vĂ táş­p oĂ n Ashley (váť›i doanh sáť‘ trĂŞn 6 tᝡ USD) ĂŁ váş˝ lĂŞn nhᝯng hĂŹnh ảnh váť máť™t sáťą dáť‹ch chuyáťƒn lĂ n sĂłng mua hĂ ng tᝍ tháť‹ trĆ°áť?ng Máťš vĂ háť? trĂ´ng ᝣi khả năng cung cẼp vĂ dáť‹ch v᝼ cᝧa ngĂ nh gáť— Viᝇt

58

KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

Nam cần cĂł nhᝯng áť™ng thĂĄi tĂ­ch cáťąc hĆĄn áťƒ Ăłn nháş­n cĆĄ háť™i nĂ y. 3) ThĂ´ng tin tᝍ doanh nghiᝇp Viᝇt Nam Ă”ng Phấm PhĂş Ngáť?c Trai, chᝧ táť‹ch Global Integration Business Consultants - GIBC ĂŁ trĂŹnh bĂ y cĆĄ háť™i váť sáťą hĂŹnh thĂ nh Trung tâm áť“ gáť— náť™i thẼt tháşż giáť›i trong báť‘i cảnh váť cuáť™c thĆ°ĆĄng chiáşżn Máťš-Trung. Ä?iáť u quan tráť?ng mĂ Ă´ng Trai muáť‘n nhẼn mấnh lĂ hĂŁy cáť‘ gắng vĆ°ĆĄn lĂŞn báşąng sáťą sĂĄng tấo cᝧa thiáşżt káşż áťƒ tăng giĂĄ tráť‹ cho sản phẊm thay vĂŹ chᝉ lĂ m gia cĂ´ng. CĹŠng theo láť?i Ă´ng Huáťłnh Văn Hấnh, “CĂĄc diáť…n giả ĂŁ rẼt hĂ o phĂłng dĂšng cĂĄc gam mĂ u sĂĄng áťƒ cĂšng váş˝ nĂŞn bᝊc tranh ầy triáťƒn váť?ng váť tĆ°ĆĄng lai ngĂ nh gáť— Viᝇt Namâ€?. Phần háť™i thảo diáť…n ra sĂ´i náť•i váť›i nhiáť u ấi biáťƒu ạt câu háť?i ĂŁ ưᝣc Ă´ng Nguyáť…n ChĂĄnh PhĆ°ĆĄng, PhĂł chᝧ táť‹ch kiĂŞm Táť•ng thĆ° kĂ˝ HAWA iáť u pháť‘i vĂ dẍn dắt. Sau cĂšng lĂ phần trĂŹnh bĂ y cᝧa bĂ DĆ°ĆĄng Tháť‹ Minh Tuᝇ thuáť™c tháşż hᝇ F1, HAWA. BĂ ĂŁ nĂłi váť nhᝯng ngĆ°áť?i bấn cĂšng lᝊa trong khu váťąc nhĆ° ThĂĄi Lan, Malaysia‌ vĂŹ hoĂ n cảnh phải giĂşp gia ĂŹnh hay chᝉ vĂŹ am mĂŞ mĂ ĂŁ xây dáťąng thĂ nh cĂ´ng nhᝯng cĂ´ng ty tầm cᝥ vĂ nhᝯng thĆ°ĆĄng hiᝇu áşłng cẼp trĂŞn trĆ°áť?ng quáť‘c táşż. CĂł láş˝ bĂ Tuᝇ muáť‘n gáť­i i máť™t thĂ´ng iᝇp áşżn váť›i cĂĄc bấn tráşť F1 ráşąng: “Ä?ᝍng ngấi khi cho ráşąng ngĂ nh gáť—, áť“ náť™i thẼt lĂ khĂ´ng hiᝇn ấi, khĂ´ng cĂł máť‘t, Ă­t cĂ´ng nghᝇ nhĆ° cĂĄc ngĂ nh khĂĄc!â€?.


Theo chúng tôi, trong iều kiện ó các bạn mới có cơ hội tạo sự khác biệt, phát huy năng khiếu về những iều mà các bạn ã ược học ở nước ngoài. Bởi khi các bạn ược thừa hưởng cơ nghiệp của bố mẹ, ông bà ể lại mà lại có trong tay các kiến thức về cách quản lý của Âu-Mỹ và bằng khối óc tinh anh ó chúng tôi tin chắc các bạn sẽ ưa công ty lên một tầm cao hơn. Điều quan trọng là các bạn cần phải vạch ra một hướng i với mục ích rõ ràng và luôn tự nhủ rằng có cái gì ó mình chưa biết hoặc luôn tâm niệm với bản thân là mình không hoàn hảo ể luôn nổ lực, cố gắng, siêng năng, cần mẫn và am mê trong công việc ể một ngày nào ó mình sẽ trở thành chuyên gia trong lĩnh vực mình ang làm việc. Tự bản thân chúng tôi xuất thân là dân công nghệ thông tin IT vào những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước. Ấy vậy mà giờ ây chúng tôi lại kinh doanh và sản xuất sơn. Nhưng thú vị là vì mình biết high tech ể rồi ứng dụng vào low tech cho mục ích “Nội ịa hóa các sản phẩm sơn của Hoa Kỳ theo công thức của Mỹ ể cho người Việt sử dụng”. Trong buổi hội thảo, chúng tôi ược nghe phần trình bày của ông Nguyễn Quốc Khanh, chủ tịch công ty AA giới thiệu về hành trình xây dựng và ưa con thuyền AA ra khơi. Đây là lần thứ 2 chúng tôi có ược cảm giác của niềm tự hào, bởi ầu năm 2015 chúng tôi ã ược công ty AA mời tháp tùng phái oàn i Buhtan dự lễ khánh thành nhà máy AdrukA ể thấy việc AA mạnh dạn em chuông i ánh xứ người. Có rất nhiều thông tin tích cực mà chúng tôi ghi nhận ược. Có người nói rằng: “Không phải chính phủ Việt Nam chọn ngành gỗ làm mũi nhọn mà chính tập thể doanh nghiệp của ngành gỗ ã tự vạch ra một hướng i úng ắn cho sự phát triển bền vững của ngành gỗ từ nhiều năm qua”. Đó cũng là ý kiến chung trong buổi hội nghị có sự hiện diện của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 8.8.2018 tại dinh Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện ngành gỗ Việt Nam ang có một số lợi thế mà những ngành nghề khác không có ược: 1. Tay nghề: tại châu Á-Thái Bình Dương thì ít có quốc gia nào có năng khiếu và kỹ xảo làm thủ công mỹ nghệ vượt trội hơn chúng ta, bởi trong khu vực châu Á này chỉ có 4 nước cầm ũa nên họ khéo tay hơn 40 nước còn lại. Đó là Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam mà Nhật Bản và Hàn Quốc thì họ ã chọn theo các ngành công nghệ còn Trung Quốc thì #1 với doanh số xuất khẩu của năm 2016 là 53 tỷ USD và Việt Nam ứng hàng thứ 5 (7 tỷ USD) chỉ sau Đức (10 tỷ), Ý (10) và Ba Lan (9). 2. Trào lưu của thế giới ang có khuynh hướng ưa chuộng ồ

gỗ, vì môi trường xanh và vì xu hướng thân thiện môi trường ang là thời thượng, bởi trong tất cả các vật liệu xây dựng thì gỗ ược ánh giá là thân thiện môi trường hơn bêtông, sắt, á, kính… 3. Trong bối cảnh giữa cuộc thương chiến Mỹ-Trung ngày càng căng thẳng thì úng là một cơ hội tốt cho ngành gỗ của Việt Nam. Tuy nhiên chúng ta cần phải liên kết ể tạo sức mạnh tập thể, sức mạnh cộng ồng của ngành gỗ ể tìm hướng giải quyết và cảnh giác trước sự dịch chuyển của các doanh nghiệp gỗ Trung Quốc vào Việt Nam ể thay nhãn “made in China” thành “made in Vietnam” như bài học về trường hợp thép nhập từ Việt Nam vào Mỹ ã gặp rắc rối với lệnh áp thuế trong thời gian qua. Trở lại ý tưởng hình thành Trung tâm ồ gỗ nội thất thế giới với sự phân tích của ông Phạm Phú Ngọc Trai ã cho chúng ta thấy cả một kế hoạch lâu dài với nhiều bước cần thực hiện. Chúng tôi rất cổ xúy và cùng ồng quan iểm với ông Trai là cần cố gắng vươn lên bằng sự sáng tạo của thiết kế ể tăng giá trị cho sản phẩm thay vì chỉ làm gia công. Cùng với ó khi sản phẩm ã ược các bàn tay Việt khéo léo tạo ra thì cũng cần ưa văn hóa Việt vào từng sản phẩm như thổi hồn vào khi chế tác ể biến sản phẩm ra PHONG CÁCH GỖ VIỆT@ THỜI HIỆN ĐẠI ể ánh dấu một thời cho sự hình thành Trung tâm ồ gỗ nội thất thế giới như là ước nguyện. Nếu có ược nhiều bàn tay cùng ồng lòng óng góp thì chắc chắn quả ngọt sẽ ến và lúc ó, chúng ta có quyền nói theo lời ông bạn của chúng tôi: “Để lại chút phù sa cho thế hệ mai sau”.

KT&ĐS THÁNG 1.2019

593$,17 025( 6ĵ1 0Ƒ &+Ľ7 /ķŻ1* /ë .+ô& %,ş7 &KÒQJ WÏL QKņQ ĈĸżF WLQ YXL WƄ .76 7UĸĶQJ 4XDQJ 0LQK Y¾ ÏQJ +¾ ćİQJ $ % *URXS YŚ YLŠF WņS ĈR¾Q NK½FK VĺQ +\DWW VŖ FKÈQK WKƂF ĈļP QKņQ YLŠF TXļQ O UHVRUW 1DP 1JKL Y¾R ĈŀX QİP 5HVRUW 1DP 1JKL QŊP YŚ SKÈD EňF 3KÒ 4XŪF WKXŲF ĈļR 0ÍQJ 7D\ %ë, MINH TÂM z TL C(O K(LL< MOO5( VI(TNAM

C

EO Kelly-Moore Việt Nam của chúng tôi biết ến Nam Nghi resort từ những ngày ầu khi công trình mới bắt ầu khởi công xây dựng vào năm 2014-2015. Những lúc có dịp trao ổi với ông Hà Văn An, Tổng giám ốc A&B Group, Kelly-Moore thường ược nghe ông An hãnh diện chia sẻ về nàng công chúa Nam Nghi resort này. Bẵng i một thời gian, KellyMoore nhận ược lời ề nghị từ ông Nguyễn Đức Trung, trợ lý của ông An yêu cầu chúng tôi ra resort Nam Nghi khảo sát. Thế là CEO của chúng tôi, ông Trần Văn Châu và bà Trần Hoàng Vân khăn gói ra Phú Quốc. Chúng tôi xin dài dòng tạp ghi ra ây mọi công việc và cảm xúc về resort Nam Nghi. Ấn tượng ầu tiên khi tiếp cận khu resort Nam Nghi này là nó rất gần gũi với thiên nhiên, bởi xung quanh ều là cây xanh, nước biếc hòa quyện. Nam Nghi resort ược thiết kế tao nhã, sang trọng nhưng lại ượm màu của ất trời nhằm tạo ra cho người ến ây cảm giác riêng tư nhẹ nhàng. Vì thế nên chủ ầu tư ã sử dụng rất nhiều gỗ ể có ược tính thân thiện môi trường mà lại tỏa ra hết nét mộc mạc ầy lãng mạn và quyến rũ. Sau chuyến khảo sát ể tìm ra nguyên nhân của vấn nạn là ến việc tiến hành làm sơn mẫu thử nghiệm. Nhân chuyến i sau này, chúng tôi có dịp tham quan các khách sạn và resort khác ở Phú Quốc và nhận thấy rằng mọi nơi ều gặp cùng một vấn nạn là rỉ sét, tường nứt, phai màu… Nguyên nhân chính là người ta sử dụng những vật liệu và các dòng sơn không phù hợp cho vùng biển. Hoa Kỳ là nước ứng ầu về hóa chất và họ ã có gần 200 năm bề dày xây dựng i cùng với sự phát triển. Do vậy tại Mỹ, người ta có cả một hệ thống sơn ược sử dụng cho vùng duyên hải gọi là “Coastal Coating”. Ba nguyên nhân chính làm cho các công trình xây dựng tại các vùng biển mau hư hỏng hơn ở thành thị: 1. Kiềm pH: Độ pH ở biển thường cao do gió biển em muối vào bám trên bề mặt vật liệu. Độ pH cao phá vỡ cơ cấu của màng sơn nên người ta thấy các vấn nạn như bị phấn hóa, bị bong tróc, và xuống màu.

2. Ăn mòn: Với sức gió ổi chiều hàng ngày làm cho vật thể và màng sơn bị ăn mòn. 3. Hàm lượng UV và ộ ẩm: Do ộ ẩm cao dễ gây ra rêu mốc và hàm lượng UV tiếp nhận nhiều là tác nhân gây nên phai màu nhanh hơn ở ô thị. Trong suốt 10 năm kinh doanh và thi công sơn, và vì có tính tìm tòi ham học hỏi nên ngày nay Kelly-Moore tự hào là có ầy ủ các sản phẩm ộc áo ể cung cấp cho bất kỳ các vấn nạn liên quan về sơn trong việc bảo trì, sơn lại cho các khách sạn và resort, ặc biệt là các công trình vùng duyên hải như Phú Quốc, Rạch Giá, Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hạ Long… Cũng nhờ có gần 10 kinh nghiệm thi công nên phải nói rằng mặc dầu chất lượng sản phẩm tốt nhưng quan trọng hơn cả vẫn là kỹ thuật và quy trình thi công. Ví dụ: việc chuẩn bị bề mặt là cực kỳ quan trọng như chà nhám ể tạo ộ bám dính, sủi bong tróc, diệt rêu mốc ể làm sạch bề mặt, hay trám trét vết nứt lớn, sơn ể che phủ vết nứt nhỏ… Từ những kinh nghiệm, trải nghiệm và chứng nghiệm thực tế nên chúng tôi ã chọn những sản phẩm thật ộc áo về chất lượng, thật ơn giản về thi công như: Chống rỉ sét 9100: là dòng sơn ặc chế cho vùng biển với tính năng 5 trong 1 (lót, màu, chống rỉ, chịu lực và chống hà), bám dính trên mọi bề mặt như inox hay mạ kẽm. Chống nứt - 1116: àn hồi lên ến 500% khắc phục những vết nứt lớn 1+mm. Chống phai màu và ngăn nước - Microseal: hợp chất thẩu thấm vào bề mặt vật liệu lấp ầy những khoản trống trong vật liệu và tạo tính liên kết ể chống các tác nhân gây nên việc xuống màu như nước, UV… Chống kiềm - 123 và 98: chịu ược ộ pH lên tới 12.5 và 13, dùng làm lót là tuyệt vời. Trám trét - Ready Patch: bột trám trét khô nhanh có sẵn sơn lót. Mọi thắc mắc những vấn nạn về sơn, xin ộc giả liên lạc với chúng tôi qua iện thoại: 028.7300 6045 * 555 hoặc vào website: http://sonkm.vn/ ể biết thêm chi tiết. KT&ĐS THÁNG 1.2019

61


giải phåp

ÄŚnh hai WranJ &Ä°Q KŲ VDX NKL ĈĸşF WKLĹ˜W NĹ˜ OÄşL YĆ„D WR½W OÆQ YĹ” VDQJ WUĹŚQJ KLĹ Q ÄˆÄşL YĆ„D FĂ? VĆŠ JĹ€Q JÄ´L PDQJ KÄśL KĸŴQJ FĹŽ ĈLĹœQ ÄˆĆ€ OžP KžL OĂŽQJ F½F WKĹ˜ KĹ FĂ“QJ FKXQJ VĹŞQJ QÄśL ÄˆÂż\

Náť“ng Ẽm áť&#x; trĂŞn cao &Ä°Q KŲ WURQJ PŲW FKXQJ Fĸ KLĹ Q ÄˆÄşL Ÿ WĂˆW WUÆQ FDR ÄˆĹ€\ JLĂ? GĹž JĹźL FKR QJĸŜL WD FÄźP JL½F [D Yž OÄşQK Ä˝\ Yņ\ Pž NKL EĸŴF FKÂżQ YžR OÄşL WKÄž\ WKņW JĹ€Q JÄ´L Yž QĹŹQJ ÄžP %ĂŤ, 9ĂŤ Äť1+ HĂ€ THĂ€NH

62

KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

M

ạt báşąng căn háť™ cĂł diᝇn tĂ­ch khĂĄ láť›n, khoảng 240m2 váť›i máť™t hiᝇn trấng cĂł nhᝯng bẼt cáş­p vĂ khĂ´ng phĂš hᝣp váť›i nhu cầu cᝧa gia chᝧ. Nhiᝇm v᝼ ầu tiĂŞn cᝧa kiáşżn trĂşc sĆ° lĂ hĂła giải nhᝯng bẼt cáş­p Ăł cho máť™t gia ĂŹnh 3 tháşż hᝇ cĂšng sinh sáť‘ng. NgoĂ i yáşżu táť‘ cĂ´ng năng, thĂŹ vẼn áť phong cĂĄch vĂ thẊm máťš cĹŠng lĂ chuyᝇn khĂ´ng nháť? ưᝣc ạt ra khi phải dung hòa cho tẼt cả máť?i ngĆ°áť?i, váť‘n cĂł nhiáť u khĂĄc biᝇt giᝯa cĂĄc tháşż hᝇ.


giải phåp

CĂĄc vẼn áť chĆ°a áť•n áť&#x; hiᝇn trấng ưᝣc ạt ra: thᝍa phòng vᝇ sinh - khĂ´ng cần thiáşżt (4 phòng ngᝧ vĂ 4 phòng vᝇ sinh); khu giạt phĆĄi káşż bĂŞn phòng khĂĄch thiáşżu thẊm máťš; bĂ n ăn cĂĄch xa khu báşżp nẼu; mạt báşąng vĂ khĂ´ng gian khu váťąc phòng khĂĄch, báşżp nẼu phòng ăn báť‹ “v᝼nâ€?, khĂ´ng thoĂĄng; cĂł máť™t “gĂłc háť?c táş­pâ€? bĂ­ vĂ thiáşżu sĂĄng; giao thĂ´ng náť™i báť™ lắt lĂŠo khĂ´ng mấch lấc‌ cĂšng rẼt nhiáť u cĂĄc tiáťƒu tiáşżt khĂĄc. Ä?áťƒ giải quyáşżt tẼt cả cĂĄc vẼn áť nĂ y khĂ´ng ĆĄn giản, ngoĂ i nhᝯng nhu cầu cᝧa cĂĄc thĂ nh viĂŞn trong gia ĂŹnh, thĂŹ còn lĂ nhᝯng yáşżu táť‘ káťš thuáş­t liĂŞn quan cᝧa căn háť™ vĂ cả vẼn ᝠ‌ kinh táşż. Kiáşżn trĂşc sĆ° tâm sáťą ráşąng: vẼn áť au ầu nhẼt khĂ´ng phải lĂ nghÄŠ ra nhᝯng giải phĂĄp chuyĂŞn mĂ´n thuần tuĂ˝ tháşż nĂ y hay tháşż kia, mĂ lĂ lĂ m vai trò “trung gian hòa giảiâ€? cho cĂĄc thĂ nh viĂŞn trong gia ĂŹnh, cho cĂĄc tháşż hᝇ; báť&#x;i cĂł nhᝯng quan niᝇm vĂ suy nghÄŠ rẼt khĂĄc nhau trong cả nhu cầu váť khĂ´ng gian sáť‘ng vĂ thẊm máťš. LĂ m tháşż nĂ o áťƒ ạt máť™t khĂ´ng gian tháť? cĂşng trang tráť?ng; lĂ m tháşż nĂ o áťƒ tấo nĂŞn cảm giĂĄc Ẽm ĂĄp gần gĹŠi, cĂł hĆĄi hĆ°áť›ng cáť• iáťƒn trong máť™t căn háť™ hiᝇn ấi trĂŞn tĂ­t tầng cao? Khu vᝇ sinh phĂ­a ngoĂ i ưᝣc phĂĄ báť? hoĂ n toĂ n, tháşż vĂ o Ăł lĂ nĆĄi kĂŞ sofa cᝧa phòng khĂĄch. Phòng báşżp ưᝣc rĂşt gáť?n lấi, nháť? mĂ vẍn ầy ᝧ, cĂł sáťą káşżt náť‘i hᝣp lĂ˝ váť›i phòng khĂĄch vĂ bĂ n ăn káşż bĂŞn. CĂĄc bᝊc tĆ°áť?ng ngăn cĂĄch áť&#x; khu váťąc nĂ y ưᝣc dᝥ báť? hoạc thay tháşż báşąng cĂĄc vĂĄch nháşš, cĂĄc hᝇ tᝧ - quầy bar áť&#x; báşżp tấo nĂŞn máť™t cảm giĂĄc thĂ´ng thoĂĄng. “GĂłc háť?c táş­pâ€? vĂ´ lĂ˝ ưᝣc cẼu trĂşc lấi báşąng máť™t cĂ´ng năng máť›i: tráť&#x; thĂ nh nĆĄi ạt bĂ n tháť? - rẼt trang tráť?ng giᝯa nhĂ - lĂ nhu cầu cᝧa tháşż hᝇ thᝊ nhẼt; cĂšng váť›i hᝇ tháť‘ng phòng kho áťƒ áť“. CĹŠng chĂ­nh sáťą thay áť•i nĂ y ĂŁ tấo nĂŞn hᝇ tháť‘ng hĂ nh lang vĂ o cĂĄc phòng mấch lấc, hᝣp lĂ˝ hĆĄn nhiáť u so váť›i hiᝇn trấng. Váť‹ trĂ­ ạt mĂĄy giạt ưᝣc dáť?i vĂ o káşż bĂŞn phòng vᝇ sinh cᝧa phòng ngᝧ tráşť, Ć°a sân phĆĄi ra phĂ­a sau; dĂ nh váť‹ trĂ­ logia phĂ­a trĆ°áť›c lĂ khoảng máť&#x; ngắm cảnh cho phòng sinh hoất chung vĂ phòng ăn‌ TẼt nhiĂŞn tẼt cả khĂ´ng tháťƒ lĂ hoĂ n máťš, Ć°u viᝇt; báť&#x;i ưᝣc cĂĄi nĂ y thĂŹ cĂł tháťƒ sáş˝ phải mẼt cĂĄi kia. NhĆ°ng iáť u cáť‘t yáşżu lĂ kiáşżn trĂşc sĆ° ĂŁ hoĂ n thĂ nh vai trò dung hòa ưᝣc nhᝯng nhu cầu, mong muáť‘n cᝧa cĂĄc thĂ nh viĂŞn trong gia ĂŹnh. VĂ iáť u còn lấi, lĂ yáşżu táť‘ thẊm máťš, lĂ phong cĂĄch chᝧ ấo trong trang trĂ­ náť™i thẼt. NgĆ°áť?i tráşť thĂ­ch sáťą ĆĄn giản, phĂłng khoĂĄng, tháş­m chĂ­ cĂł tháťƒ “lấnhâ€? máť™t chĂşt. NgĆ°áť?i giĂ thĂŹ ngưᝣc lấi, muáť‘n vĂ quen thuáť™c váť›i nhᝯng thᝊ gần gĹŠi, cáť• iáťƒn - iáť u Ăł cĹŠng Ă­t nhiáť u mâu thuẍn váť›i máť™t khĂ´ng gian sáť‘ng trong căn háť™ hiᝇn ấi

0Ĺ?W EĹŠQJ FÄźL WÄşR

0Ĺ?W EĹŠQJ KLĹ Q WUÄşQJ

áť&#x; tĂ­t trĂŞn cao. Kiáşżn trĂşc sĆ° ĂŁ khĂŠo lĂŠo káşżt hᝣp cĂĄc thᝧ phĂĄp trang trĂ­, cĂšng mĂ u sắc áťƒ máť™t lần nᝯa dung hòa nhᝯng nhu cầu riĂŞng vĂ hĂła giải nhᝯng mâu thuẍn tháşż hᝇ. Căn háť™ hoĂ n thiᝇn vᝍa toĂĄt lĂŞn váşť sang tráť?ng hiᝇn ấi, lấi vᝍa cĂł sáťą gần gĹŠi, mang hĆĄi hĆ°áť›ng cáť• iáťƒn. NgoĂ i khĂ´ng gian sinh hoất chung, phòng báşżp; thĂŹ cĂĄc khĂ´ng gian riĂŞng, cĂĄc phòng chᝊc năng riĂŞng cĹŠng mang tinh thần Ẽy. Káşżt quả cuáť‘i cĂšng, cĹŠng lĂ sáťą thĂ nh cĂ´ng nhẼt áť‹nh: máť™t căn háť™ hiᝇn ấi áť&#x; táş­n tầng 23, trĂŞn cao ầy giĂł, thĂŹ khi bĆ°áť›c vĂ o, lấi cĂł máť™t cảm giĂĄc tháş­t náť“ng Ẽm. òĹ?a FhĹ? FÆnJ WrĂ€nh &Ä°Q KŲ QKž 7 .KX ĈĂ? WKŤ PĹ´L (XURODQG TXņQ +ž ćĂ?QJ +ž 1ŲL ThiĹƒW NĹƒ Whi FÆnJ .76 ćžR 7UĹ€Q $QK 9Ä´ &Ă?QJ W\ FĹŽ SKĹ€Q .LĹ˜Q WUĂ’F Vĸ $QK 9Ä´ Yž FŲQJ VĆŠ

KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

63


giải phåp

VĂłc dĂĄng máť›i trong báť™ khung cĹŠ +ÄşQJ PĹžF FĂ?QJ WUÉQK FÄźL WÄşR OÂżX QD\ YĹ„Q Ož PÄźQJ |NKĂ? FKÄśL} YĹ´L JLĹ´L OžP QJKĹš QKÄžW OÄşL Ož QKž WURQJ KĹ”P QKŨ .KĂ? [RD\ [Ÿ NKL WKL FĂ?QJ NKĂ? WKD\ ÄˆĹŽL Yž WÄşR ĈĸşF ÄžQ WĸşQJ NK½F ELĹ W QĹ˜X QKĸ FKŢ OžP WKHR NLĹœX |ÄˆĆ€ Ä°Q ÄˆĆ€ PĹ?F} 5ÄžW PD\ Ÿ FĂ?QJ WUÉQK Qž\ JLD FKĆ€ Yž QKĂ?P WKLĹ˜W NĹ˜ ÄˆĹšX FĂ? VĆŠ FÄźP WKĂ?QJ Yž NĹ˜W QĹŞL FKĹ?W FKĹ– ÄˆĹœ KÄşQ FKĹ˜ WĹŞL ĈD F½F NKĂ? NKÄ°Q FKR FÄź ĈĂ?L EÆQ BĂ€I QUĹ”C THĹ”NG Äť1+ T5ĢŠNG Ă‚N

64

KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

D

o nháş­n áť‹nh ban ầu váť váť‹ trĂ­ vĂ káşżt cẼu cᝧa nhĂ cĹŠ còn khĂĄ “ngonâ€? nĂŞn gia chᝧ quyáşżt áť‹nh chᝉ sáť­a chᝯa thay vĂŹ xây máť›i. Lấi thĂŞm nhĂ cĹŠ vĂ gia ĂŹnh ngoấi áť&#x; ngay cấnh, dáť… chấy qua chấy lấi nĂŞn cĹŠng ngấi áş­p háşżt ra xây máť›i, lĂ m mĂłng táť‘n kĂŠm... Táť›i khi bĂŞn thiáşżt káşż yĂŞu cầu khảo sĂĄt káťš hᝇ tháť‘ng káşżt cẼu thĂŹ máť›i hay ngĂ´i nhĂ ĂŁ qua nhiáť u áť?i chᝧ trĆ°áť›c tᝍng lĂ m chắp vĂĄ cĆĄi náť›i lung tung, nay phải gia cáť‘ khĂĄ nhiáť u. Quan iáťƒm nhẼt quĂĄn cᝧa gia chᝧ lĂ nhĂ cần phải tiᝇn nghi vĂ trang nhĂŁ. Tầng trᝇt liĂŞn thĂ´ng trĆ°áť›c sau, máť—i lầu 2 phòng, vᝇ sinh riĂŞng, ầy ᝧ thoĂĄng sĂĄng nhĆ°ng khĂ´ng lĂŁng phĂ­ khĂ´ng gian, nhiáť u tᝧ áťƒ chᝊa áť“... lĂ cĂĄc m᝼c tiĂŞu ạt ra tᝍ ầu và ất ưᝣc hiᝇu quả mong muáť‘n. CĹŠng cĂł máť™t sáťą thay áť•i “khĂ´ng háť nháşšâ€? trong Ă˝ thĂ­ch cᝧa gia chᝧ, khi bĂŞn thiáşżt káşż áť ngháť‹ ᝍng lĂ m háť“ cĂĄ non báť™ cầu káťł mĂ tấo máť™t mảng tĆ°áť?ng xanh (greenwall) tháşłng ᝊng phĂ­a sau, vĂ thay vĂŹ dĂšng hᝇ cáť­a cĹŠng nhĆ° áť“ ấc báşąng gáť— thiĂŞn nhiĂŞn thĂŹ nĂŞn lĂ m toĂ n báť™ báşąng gáť— nhân tấo cho tráşť trung hĆĄn, hᝣp váť›i cĆĄ cẼu gia ĂŹnh hĆĄn. BĂŞn thiáşżt káşż cĹŠng áť xuẼt cĂĄch xáť­ lĂ˝ nhĂ


giải pháp

bị xéo góc ngóc ngách bằng hệ thống tủ kệ ể “tốt khoe xấu che”, giấu i các mảng tường xiên và cột không ều của ngôi nhà cũ. Giải pháp nắn thẳng nhà bằng hệ thống tủ kệ xem ra khá hiệu quả. Các không gian sử dụng nhờ vậy trở nên vuông vức, gọn ghẽ và tiện nghi hơn, ồng thời vẫn ảm bảo sự thông thoáng cần thiết cho dạng nhà ống. Phần cuối nhà có nhiều ngóc ngách do hiện trạng cũ nay ược xử lý bằng cách mở một giếng trời chữ L giúp các phòng ngủ và vệ sinh phía sau thật thoáng và sáng. Phần trước nhà lùi sân theo lộ giới, lợp mái kính cho sân, giúp mặt tiền trở nên nhã nhặn theo kiểu “có mà như không”. Bạn bè ến mừng nhà mới ều chung nhận ịnh: nhà nhẹ nhàng! Từ mặt tiền lùi vào không tạo mảng khối gì phô trương, cho ến cấu trúc nội thất giản dị, tiện dụng. Nhẹ nhàng nhưng “lột xác” hoàn toàn khỏi ngôi nhà cũ ngóc ngách tối tăm, và với những người trong cuộc tham gia sửa chữa căn nhà này gần cả năm trời thì lại... không nhẹ nhàng gì. Trên nền của bộ khung cũ, một không gian sống chỉn chu ã nên vóc nên hình. KT&ĐS THÁNG 1.2019

65


giải phåp

Ảnh trong bĂ i Gia chᝧ ĂŁ cĂšng váť›i nhĂłm thiáşżt káşż trao áť•i, chᝉnh sáť­a tᝍ Ă˝ tĆ°áť&#x;ng ban ầu, vĂŹ tháşż khi hoĂ n thiᝇn ngĂ´i nhĂ trĂ´ng rẼt giản dáť‹, tiᝇn d᝼ng

KĹ˝ sÄŁ QXanJ TrÂśn 1Ĺ˜X SKĹ€Q NKXQJ QKž PĂ?QJ FŲW Ĉž Yž VžQ WĸŜQJ P½L FĂŽQ WKņW WĹŞW WKÉ KĂ \ VƆD FKĆˆD QŲL WKÄžW QĹ˜X TX½ FÄ´ Q½W WKÉ [Âż\ PĹ´L YĹ„Q KÄśQ 7KĆŠF WĹ˜ FKR WKÄž\ VƆD QKž OXĂ?Q YÄžW YÄź Yž PĹ W PŨL KÄśQ FKR F½F EÆQ VR YĹ´L [Âż\ QKž PĹ´L QJRžL UD FĂŽQ SKÄźL FKŤX F½F JĂŽ EĂ? YĹš FÄžX WUĂ’F NKĂ?QJ JLDQ YĹŞQ FĂ? Pž FKĸD FKĹˆF ÄˆĂ SKĂ“ KĹźS YĹ´L Â? ÄˆĹŹ VƆ GĹžQJ 9Ĺš FKL SKĂˆ WKÉ WĂˆQK WR½Q QKž PĹ´L FĂ? WKĹœ NLĹœP VR½W FKL SKĂˆ WĹŞW KÄśQ Ož VƆD QKž FÄ´ KD\ JĹ?S QKĆˆQJ SK½W VLQK NKĂ? OĸŜQJ NKL ÄˆĹžQJ YžR SKĹ€Q NĹ˜W FÄžX NhĂ WhiĹƒW NĹƒ òoĂ n VÄ›n 'ÄŁĹĽnJ ;Ɔ OÂ? WĆ€ NĹ WKĆŠF UD NKĂ?QJ NKĂ? YÄžQ ÄˆĹš QĹŠP Ÿ FKĹŚQ OĆŠD FĆ€D JLD FKĆ€ Yž VĆŠ Ä°Q Â? JLĆˆD F½F EÆQ NKL WKĆŠF KLĹ Q 9Ăˆ GĹž WURQJ QJĂ?L QKž Qž\ WĂ?L WKLĹ˜W NĹ˜ ÄˆĹ˜Q KĹ WKĹŞQJ WĆ€ NĹ YņW GĹžQJ QKĸQJ JLD FKĆ€ YĹ„Q FĂŽQ WņQ GĹžQJ OÄşL ÄˆĹ˜Q JĹ€Q ÄˆĹŹ WĆ„ QKž FÄ´ FĂŽQ WĹŞW KRĹ?F F½F WĆ€ WKĹś EžQ Ä°Q 0D\ PĹˆQ Ož SKĹ€Q GĂ“QJ OÄşL ĈĂ? FÄ´QJ NK½ Ä°Q NKĹ´S YĹ´L SKĹ€Q OžP PĹ´L QKĸQJ WKĆŠF WĹ˜ ĈL YžR VƆ GĹžQJ FKĹˆF YĹ„Q FĂŽQ SKÄźL FKŢQK VƆD

Ä?áť‹a chᝉ nhĂ : PhĆ°áť?ng Ä?a Kao, Q.1, TP.Háť“ ChĂ­ Minh Thiáşżt káşż kiáşżn trĂşc – náť™i thẼt vĂ gia cáť‘ káşżt cẼu: cĂ´ng ty TV-TK-XD Kiáşżn Xanh Náť™i thẼt: Ä?oĂ n Văn Dưᝥng

66

KT&Ä?S THĂ NG 1.2019


tin doanh nghiệp

BLUESCOPE ZACS KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH “MẢNH GHÉP YÊU THƯƠNG” HƯƠNG” BLUESCOPE ZACS ĐÃ PHỐI HỢP VỚI CÁC ĐẠI LÝ KHU VỰC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CỘNG ĐỒNG “MẢNH GHÉP YÊU THƯƠNG” trao tặng mái ấm cho người lao ộng nghèo sinh sống tại 12 tỉnh, thành trên cả nước. Dự kiến hơn 40 ngôi nhà thép Zacs ặc biệt sẽ ược công ty sản xuất, lắp ặt và trao tặng cho các hộ nghèo với tinh thần mỗi cán bộ của BlueScope Zacs và mỗi ại lý khu vực sẽ óng góp những mảnh ghép ý nghĩa tạo nên bức tranh ẹp về tinh thần sẻ chia trách nhiệm xã hội, giúp các gia ình có hoàn cảnh khó khăn cải thiện cuộc sống. Những ngôi nhà có diện tích 32m2, sử dụng hệ thanh kèo, mái và vách tường từ thép mạ hợp kim cao cấp của BlueScope Zacs, thời gian xây dựng chỉ trong vòng 2-3 ngày trong khi vẫn áp ứng ầy ủ các yêu cầu về an toàn xây dựng, kỹ thuật và tiện nghi cho các gia ình. Thông tin chi tiết tại: www.BlueScope.com

HỘI THẢO “PRODUCT & TECHNOLOGY” CÔNG TY CARA LIGHTING SOLUTION ĐÃ TỔ CHỨC HỘI THẢO “PRODUCT & TECHNOLOGY” tại TP.HCM. Diễn giả ến từ SORAA - thương hiệu của Mỹ, sáng lập là ông Shuji Nakamura người oạt giải Nobel và là ơn vị tiên phong trong lĩnh vực èn LED. Hội thảo ã chia sẻ về lịch sử và sự phát triển của ánh sáng nhân tạo, những công nghệ mới ã áp dụng ể tạo nên nguồn sáng LED chất lượng với những tác ộng ến ời sống, làm việc, kinh doanh của con người. Ngoài ra, ến với hội thảo khách mời còn ược chia sẻ thêm về tiêu chuẩn o lường ánh sáng thành phần khác của CRI TM - 30-15, ược tương tác, trải nghiệm và so sánh thực tế về chất lượng ánh sáng.

QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THEO HƯỚNG BỀN VỮNG TUẦN LỄ ĐAN MẠCH – ĐÔ THỊ BỀN VỮNG VÀ ĐÁNG SỐNG là chuỗi sự kiện xoay quanh chủ ề quy hoạch phát triển và thiết kế ô thị ã ược tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM tháng 11.2018 vừa qua bởi Đại sứ quán Đan Mạch, Bộ Xây dựng, trường ại học Xây Dựng, và ại học Kiến Trúc TP. HCM. Chuỗi sự kiện này ã mang tới cơ hội gặp gỡ, trao ổi giữa các cán bộ nhà nước, các nhà quy hoạch ô thị, giới kiến trúc sư, khu vực tư nhân cũng như các chuyên gia hàng ầu trong lĩnh vực ến từ Đan Mạch. Khách mời ã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, bài học thực tiễn và ưa ra các khuyến nghị hữu ích nhằm phục vụ công cuộc phát triển ô thị bền vững ở Việt Nam. Đây là năm thứ hai “Tuần lễ Đan Mạch – Đô thị bền vững và áng sống” ược tổ chức tại Việt Nam.

KHAI TRƯƠNG CĂN HỘ-KHÁCH SẠN THƯƠNG HIỆU CITADINES THE ASCOTT LIMITED (ASCOTT), TẬP ĐOÀN KINH DOANH CĂN HỘ DỊCH VỤ THUỘC SỞ HỮU CỦA CAPITALAND chính thức khai trương căn hộ dịch vụ Citadines vào ngày 17.12.2018 tại 328C ại lộ Bình Dương, thị xã Thuận An, Bình Dương. Căn hộ - khách sạn 19 tầng với 204 căn, từ căn hộ studio 35m2 một phòng ngủ, ến căn hộ hai phòng ngủ 71m2. Mỗi căn hộ ều ược thiết kế nội thất trang nhã, có nhà bếp tiện nghi, phòng khách và phòng ăn riêng biệt cũng như mạng internet không dây miễn phí, TV LED thông minh, máy giặt và những tiện ích hiện ại khác. Nhân dịp khai trương, từ nay ến 28.2.2019, Ascott thực hiện chương trình giá linh hoạt tốt nhất, giảm giá 20% cho khách lưu trú cùng những mức giá hấp dẫn khác. Thông tin thêm tại: www.citadines.com, ĐT: (84-274) 3799711; email: enquiry.binhduong@the-ascott.com

CHUỖI KHÁCH SẠN WÍNK CHÍNH THỨC KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NGÀY 30.11.2018 VỪA QUA TẠI TP.HCM, ICC-KAJIMA - LIÊN DOANH GIỮA TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN Indochina Capital và tập oàn Kajima, 1 trong 5 nhà thầu xây dựng lớn nhất của Nhật Bản và cũng là nhà phát triển bất ộng sản tại nước ngoài lớn nhất của nước này, ã tổ chức lễ ộng thổ dự án khách sạn Wínk 75 Nguyễn Bỉnh Khiêm (Wínk 75 NBK). Khách sạn gồm 237 phòng ược thiết kế theo phong cách ương ại, tiền sảnh với không gian mở, văn phòng làm việc chung rộng lớn, phong cách ẩm thực sáng tạo, cùng hệ thống phòng nghỉ thiết kế tối giản tích hợp công nghệ tối tân. ICC-Kajima hướng tới xây dựng 20 khách sạn Wínk Hotel trong vòng 5-7 năm tới, phủ khắp các thành phố lớn của Việt Nam, và có thể phát triển sang cả các thị trường lân cận như Campuchia và Lào. Khách sạn Wínk 75 NBK dự kiến mở cửa vào quý 1 năm 2020, mở ường cho một loạt những Wínk Hotel khác tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng và các thị trường khác. KT&ĐS THÁNG 1.2019

67


không gian cảnh quan

Mảnh vườn nơi ban công %DQ FÏQJ NKÏQJ FKŢ O¾ PŲW SKŀQ WURQJ NLŘQ WUÒF FƀD FİQ QK¾ YŴL OżL ÈFK PŸ UŲQJ NKÏQJ JLDQ P¾ FÎQ O¾ YŤ WUÈ O WĸŸQJ ĈŜ SK½W WULŜQ WK¾QK NKX FKƂF QİQJ ULÆQJ ELŠW PŲW NKX YĸŶQ WUÆQ FDR QĶL P¾ EĺQ FÍ WKŜ WņQ KĸŸQJ KŊQJ JLŶ EÆQ W½FK F¾ SKÆ QÍQJ QKƈQJ NKÍP KRD FŨ ĈXQJ ĈĸD Y¾ KÎD PÉQK FÓQJ WKLÆQ QKLÆQ Ĉŀ\ WKL YŤ KTS NGU<ňN BĦO TIÛN HOÀNG

68

KT&ĐS THÁNG 1.2019


không gian cảnh quan

ÄŚnh hai WranJ 9Ĺ´L PŲW FKĂ’W KLĹœX ELĹ˜W YĹš TX\ WĹˆF PŲW FKĂ’W FĂ?QJ VĆ‚F EÄşQ FĂ? WKĹœ ELĹ˜Q EDQ FĂ?QJ FĆ€D PÉQK WKžQK PŲW NKX YĸŜQ ÄˆĹ€\ KRD WKÄśP FŨ OÄş

B

ấn biáşżt Ẽy khĂ´ng gian cĂ ng nháť? thĂŹ cĂ ng “tháť­ thĂĄchâ€? cĂĄc nhĂ thiáşżt káşż. Mạc dĂš váş­y, ngay cả khi bấn khĂ´ng phải lĂ máť™t ngĆ°áť?i lĂ m vĆ°áť?n chuyĂŞn nghiᝇp thĂŹ hĂŁy cᝊ yĂŞn tâm bắt tay vĂ o viᝇc phᝧ xanh cho ban cĂ´ng. Chᝉ cần bấn ghi nháť› máť™t vĂ i quy tắc vĂ phĆ°ĆĄng phĂĄp cĆĄ bản nhẼt ưᝣc giáť›i thiᝇu ngay sau ây, tĂ´i tin ráşąng khu vĆ°áť?n cᝧa bấn sáş˝ phĂĄt triáťƒn kháť?e mấnh nhĆ° Ă˝! Nắng vĂ giĂł CĂ ng lĂŞn cao iáť u kiᝇn tiáşżp xĂşc váť›i ĂĄnh nắng cĂ ng cáťąc oan, sáş˝ cĂł lĂşc ban cĂ´ng cᝧa bấn hᝊng tráť?n máť™t bầu tráť?i nắng gay gắt, vĂ sáş˝ cĂł lĂşc gần nhĆ° báť‹ che khuẼt báť&#x;i bĂłng áť• cᝧa tĆ°áť?ng nhĂ . VĂŹ váş­y viᝇc áť‹nh tĂ­nh vĂ áť‹nh lưᝣng nguáť“n sĂĄng mạt tráť?i mĂ cây tráť“ng nháş­n ưᝣc tháş­t sáťą rẼt quan tráť?ng. Náşżu ĂĄnh sĂĄng quĂĄ khắc nghiᝇt, bấn cần máť™t cây tráť“ng cháť‹u nắng tầm trung cĂł bĂłng mĂĄt áťƒ dung hòa báť›t nhiᝇt áť™ mạt tráť?i. Náşżu khĂ´ng thuáş­n tiᝇn váť›i cây cĂł tĂĄn bấn cĹŠng cĂł tháťƒ lắp ạt vĂ i giĂ n dây leo ĆĄn giản váť›i hoa trĂĄi ung Ć°a bĂŞn trĂŞn, vᝍa cĂ´ng năng lấi vᝍa thẊm máťš. VĂ náşżu ban cĂ´ng nhĂ bấn thuáť™c dấng “chấy âu cĹŠng khĂ´ng kháť?i nắngâ€? mĂ bấn lấi khĂ´ng chuáť™ng nhᝯng vĆ°áť?n cây ráş­m rấp thĂŹ táť‘t nhẼt lĂ lắp ạt thĂŞm hᝇ tháť‘ng lam che hay hoa giĂł cĂĄc loấi, rẼt

thĂ´ng thoĂĄng mĂ vẍn hᝯu d᝼ng trong viᝇc giảm báť›t tĂĄc áť™ng xẼu cᝧa ĂĄnh sĂĄng vĂšng nhiᝇt áť›i, ạc biᝇt, hoa văn cᝧa chĂşng cĂł tháťƒ tấo ra hiᝇu ᝊng bĂłng áť• vĂ ĂĄnh sĂĄng tuyᝇt váť?i cho nhᝯng ban cĂ´ng theo xu hĆ°áť›ng táť‘i giản vĂ hiᝇn ấi. NgoĂ i ra bấn cĹŠng cần chĂş Ă˝ xem xĂŠt sáť‘ giáť? chiáşżu sĂĄng. Nghe cĂł váşť “ngáť› ngẊnâ€? nhĆ°ng vĂ o máť™t sáť‘ tháť?i iáťƒm thĂŹ ĂĄnh sĂĄng cĂł tháťƒ báť‹ ngắt quĂŁng báť&#x;i bĂłng áť• cᝧa cĂĄc bᝊc tĆ°áť?ng gần Ăł, bấn biáşżt Ẽy chĂşng cĹŠng ảnh hĆ°áť&#x;ng rẼt láť›n áşżn iáť u kiᝇn sinh trĆ°áť&#x;ng cᝧa cây tráť“ng. Ä?áťƒ khắc ph᝼c thĂŹ sau khi nắm rĂľ iáť u kiᝇn sĂĄng cho tᝍng loấi, bấn hĂŁy linh hoất áť•i cháť— cĂĄc cháş­u cây vĂ o máť™t sáť‘ giáť? mĂ bấn cho lĂ khĂ´ng thuáş­n lᝣi áťƒ giĂşp cây tráť“ng hᝊng sĂĄng máť™t cĂĄch hᝣp lĂ˝ vĂ khoa háť?c nhẼt. VĂ náşżu nhĂ bấn trong khu váťąc nhiáť u giĂł thĂŹ hĂŁy cẊn tháş­n! GiĂł mấnh cĂł tháťƒ khiáşżn cây tráť“ng yáşżu i tháş­m chĂ­ lĂ cháşżt dần. VĂŹ váş­y cĂĄc cây tráť“ng kĂŠn giĂł nĂŞn ưᝣc ạt áť&#x; váť‹ trĂ­ thẼp hoạc phĂ­a bĂŞn trong, nĂŠp vĂ o phĂ­a sau cĂĄc cây tráť“ng Ć°a giĂł áťƒ bảo vᝇ chĂşng máť™t cĂĄch táť‘t nhẼt. GiĂł cĂ ng nhiáť u thĂŹ nĆ°áť›c báť‘c hĆĄi cĂ ng nhanh nĂŞn bấn cĹŠng cần tĆ°áť›i nĆ°áť›c thĆ°áť?ng xuyĂŞn hĆĄn. Nhᝯng khu váťąc cĂł giĂł mĂša nhĆ° cĂĄc tᝉnh phĂ­a Bắc hay nhᝯng khu váťąc cáş­n biáťƒn nĂŞn chĂş Ă˝ cháť?n cĂĄc loấi cây cĂł sᝊc báť n vĂ cháť‹u giĂł táť‘t. Dáť… nhẼt lĂ bấn hĂŁy dấo máť™t vòng quanh nĆĄi mĂŹnh áť&#x; áťƒ tham khảo nhᝯng loấi cây tráť“ng áşšp KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

69


không gian cảnh quan

ÄŚnh hai WranJ 0ŲW GžQ KRD OHR UĆŠF UŸ VĹˆF PžX PŲW YžL FKņX FÂż\ FÄźQK PŲW EŲ JKĹ˜ ĸD WKĂˆFK PŲW W½FK Fž SKÆ WKÉ ĈĂ? VĹ– Ož QÄśL WKĸ JLĂ Q WX\Ĺ W YĹśL

mắt vĂ kháť?e mấnh gần Ăł. Bấn biáşżt Ẽy sân vĆ°áť?n tuyᝇt hảo lĂ khi chĂşng ưᝣc sinh trĆ°áť&#x;ng Ăşng trong vĂšng tháť• nhưᝥng váť›i iáť u kiᝇn mĂ´i trĆ°áť?ng lĂ˝ tĆ°áť&#x;ng vĂ phĂš hᝣp nhẼt váť›i mĂŹnh. Bấn cĹŠng cần lĆ°u Ă˝ váť cháşż áť™ nĆ°áť›c tĆ°áť›i cho cây tráť“ng trĂŞn ban cĂ´ng, chĂşng ạc biᝇt quan tráť?ng. KhĂ´ng nhĆ° cĂĄc khu vĆ°áť?n trĂŞn mạt Ẽt, vĆ°áť?n ban cĂ´ng cần máť™t lưᝣng nĆ°áť›c khĂ´ng quĂĄ láť›n nhĆ°ng phải

70

KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

Ăşng lĆ°u lưᝣng vĂ Ăşng tháť?i gian hĆĄn háşłn. LĂ˝ do báť&#x;i giĂł trĂŞn cao rẼt dáť… lĂ m nĆ°áť›c báť‘c hĆĄi vĂŹ váş­y bấn cần chĂş Ă˝ áşżn áť™ Ẋm cᝧa Ẽt, thân vĂ lĂĄ áťƒ cung cẼp thĆ°áť?ng xuyĂŞn hĆĄn. Hầu háşżt chĂşng ta Ć°a chuáť™ng sáť­ d᝼ng cĂĄc loấi cháş­u cho ban cĂ´ng nĂŞn khi tĆ°áť›i nĆ°áť›c cĹŠng cần ảm bảo káťš lưᝥng vĂ tᝍ táť‘n áťƒ nĆ°áť›c ngẼm dần qua báť mạt Ẽt, ạc biᝇt cháş­u nung cần nĆ°áť›c tĆ°áť›i nhiáť u hĆĄn cháş­u nháťąa vĂŹ phải “trᝍ haoâ€?


không gian cảnh quan

lượng nước thẩm thấu vào lớp vật liệu. Và khi diện tích càng nhỏ thì việc phân loại cụm cây trồng lại càng trở nên cần thiết, nó không chỉ giúp cho không gian sân vườn nhà bạn gọn gàng mà còn giúp bạn kiểm soát lượng nước tưới tốt hơn cho từng khu vực. Màu sắc và ánh sáng Quy tắc “con số ba” ược áp dụng gần như mọi trường hợp trong lĩnh vực thiết kế nói chung và thiết kế sân vườn nói riêng. Màu sắc của hoa, quả và chậu cây nên ược kiểm soát trong bảng phối sao cho không vượt quá ba màu trong cùng một khu vực ban công (trừ màu xanh lá - màu sắc cơ bản trong vườn). Có thể bạn ang tưởng tượng ến những khóm hoa quả rực rỡ mà bạn yêu thích sẽ chẳng còn hiện diện trong khu vườn. Không hẳn vậy, những màu “họ hàng” với nhau vẫn ược xem như một, như vài giàn hoa hồng ỏ tươi và mấy chậu lá gấm màu tía ều góp phần bổ sung màu cho nhau. Ban công càng nhỏ thì số lượng màu càng nên ít lại, bạn có thể chỉ dùng một tông cho hoa quả như xanh trắng cho mùa nóng hay ỏ hồng mùa lạnh. Thậm chí những chậu cây trồng ược cắt tỉa gọn gàng với duy nhất một màu xanh lá cơ bản cũng là một ý tưởng tuyệt vời cho toàn ban công, chúng thực sự mang ến vẻ hiện ại và sang trọng cho mặt ứng nhà bạn. Riêng ối với những bệ ỡ hay các loại chậu lớn nhỏ, bạn nên dùng các màu gần nhau và không quá nổi bật bởi yếu tố làm nên sắc thái cho khu vườn không phải là chậu ựng các loại mà chính là cây trồng. Ngược lại, nếu bạn ưa sử dụng bàn ghế hay ồ ạc liên quan ến nội thất cho không gian nơi ban công thì bạn hoàn toàn có thể nhấn nhá bằng màu sắc của chính những vật dụng ó theo phong cách Bohemian ầy ấn tượng, nhưng bù lại cây cỏ và chậu xung quanh sẽ thiên về gam màu ơn giản ể cân bằng sắc ộ của tổng thể toàn khu vưởn. Và bạn cũng ừng quên biến khu vườn nơi ban công thành thiên ường rực rỡ với hệ thống chiếu sáng vào ban êm. Ngoài các loại èn ược lắp ngay trên mái hoặc ở các vách tường, bạn vẫn

có thể thắp sáng ban công với những dây èn trang trí hay các loại èn báo bão cực Vintage và lung linh. Bạn ừng nghĩ dây èn treo chỉ dành cho các dịp lễ tết, chúng thực sự tinh tế nếu bạn sử dụng một gam màu duy nhất với cường ộ nhẹ và sắc ộ không quá ậm ặc. Đèn lồng cũng không hề quá Á ông nếu bạn ang cần tạo một không gian châu Âu sang trọng, chỉ cần sử dụng bề mặt vật liệu ơn giản và màu sắc nhã nhặn thì chắc chắn khu vườn của bạn sẽ trên cả tuyệt vời! Và èn báo bão lại càng hữu dụng hơn nữa khi có rất nhiều hình thức phong phú từ cổ iển ến hiện ại, lại có thể linh ộng ổi chỗ khi cần, giúp bạn có thể phối hợp với bất kỳ phong cách sân vườn nào từ Âu ến Á. Việc xác ịnh tính chất khu vườn giúp bạn lập kế hoạch tốt hơn cho việc lựa chọn loại cây và lịch trình chăm sóc chúng. Nếu bạn thích một khu vườn “linh ộng” và luôn mới lạ hằng tháng thì hãy cân nhắc việc dùng các loại cây có hoa theo ợt hoặc chuẩn bị sẵn hạt giống ể thỏa sức gieo trồng theo ý mình. Còn bạn là một người nội trợ yêu làm vườn thì hẳn luôn mong muốn góc nhỏ ban công sẽ là nguồn cung cấp hoa màu và dược liệu hữu ích cho gia ình. May mắn rằng các loại thảo mộc hầu hết ều dễ trồng và không tốn nhiều công chăm sóc. Hoa màu, rau mầm và các loại cây cho trái cũng là một gợi ý tuyệt vời có thể xuất hiện nơi ban công của bạn một cách ầy thân thiện và áng yêu. Trong môi trường công nghiệp hiện ại khi mà ô thị ưu tiên sự phát triển của nhà phố và căn hộ cao tầng thì không gian xanh sẽ cung cấp cho bạn nhiều hơn ý nghĩa thẩm mỹ về thị giác. Vì vậy ừng ể khu vực ban công nhà bạn trở thành nơi chất vài ba thứ ồ không dùng ến hay thậm chí ể… phơi quần áo khi bạn thực sự có ủ diện tích ể làm ược nhiều hơn như thế! Hãy bắt tay ngay vào việc biến ban công thành khu vườn trong mơ ầy hữu ích và góp phần tạo dựng cho chính bạn cũng như gia ình môi trường sống trong lành và bền vững. KT&ĐS THÁNG 1.2019

71


không gian h᝙i h�a

NgĆ°áť?i Ă n bĂ váş˝ tâm háť“n tráşť thĆĄ 9ÂłR QKĹŽQJ QÄ–P FXĹ?L WKÄŹS QLÂťQ FKĹŠ ĂŽÂś OÂł PĹ˜W WÂťQ WXĹ”L 7Ă„L GÆL WKHR FKĹŠ FÄšQJ WĹŞ QJÂł\ ĂŽĂ‚ &XĹ˜F ĂŽĹœL ÎĨ\ ĂŽÄžD SKĢL WĹšL F²FK δ\ JÄŚQ FKŤF QÄ–P WĂ„L PĹšL FĂ‚ GĹŠS EÂł\ WUDQK FKXQJ YĹšL FKĹŠ 9Âł VDX ĂŽĂ‚ OÂł OLÂťQ WŤF QKĹŽQJ WULĹ‚Q OÂśP FKXQJ WURQJ YÂł QJRÂłL QĞŚF QKĹŽQJ FKX\ÄžQ ĂŽL V²QJ W²F YĹ€ PLĹ€Q QÇL YĂˆQJ ELĹ‚Q ĂŽÂś ĂŽÄžD FKÇQJ WĂ„L OÄ L JÄŚQ QKDX KÄœQ 7+Ɖ& +,Ĺ&#x;1 HS T5ÄŞN THĂ™< LINH

TĂ´i ngưᝥng máť™ nhᝯng tĂĄc phẊm sĆĄn mĂ i trᝍu tưᝣng cᝧa cháť‹, thĂ­ch tĆ° duy máťš thuáş­t cᝧa cháť‹. CĹŠng nhĆ° bao ngĆ°áť?i váş˝ khĂĄc, tĂĄc phẊm háť™i háť?a Ăşng nghÄŠa nĂ o cĹŠng áť u mang dẼu Ẽn cĂĄ nhân áş­m nĂŠt. Nhᝯng cĂĄ tĂ­nh, nhᝯng biáşżn cáť‘, tᝍng giai oấn cᝧa cuáť™c áť?i, nhᝯng vẼn áť cᝧa Ẽt nĆ°áť›c, xĂŁ háť™i, hĂŹnh ảnh cᝧa thiĂŞn nhiĂŞn‌ áť u i vĂ o tranh máť™t cĂĄch rẼt táťą nhiĂŞn qua phong cĂĄch vĂ bĂşt phĂĄp riĂŞng cᝧa máť—i ngĆ°áť?i. Máť™t giai oấn rẼt dĂ i, nhᝯng bᝊc tranh sĆĄn mĂ i trᝍu tưᝣng váť›i bĂşt phĂĄp phĂłng khoĂĄng cᝧa cháť‹ ĂŁ lĂ m mĆ°a, lĂ m giĂł trĂŞn tháť‹ trĆ°áť?ng tranh Viᝇt. CĂł láş˝ cháť‹ lĂ máť™t trong sáť‘ Ă­t nhᝯng nᝯ háť?a sÄŠ Viᝇt váş˝ tranh sĆĄn mĂ i trᝍu tưᝣng. Nhᝯng tĂĄc phẊm cᝧa cháť‹ nhiáť u mĂ u sắc, tấo hĂŹnh hiᝇn ấi váť›i nhiáť u khĂ´ng gian, áş­m tĂ­nh triáşżt lĂ˝ vĂ vưᝣt ra ngoĂ i quan niᝇm váť káťš thuáş­t cĹŠng nhĆ° mĂ u sắc cᝧa sĆĄn mĂ i truyáť n tháť‘ng, vĂŹ tháşż cĹŠng Ăłn nháş­n nhiáť u Ă˝ kiáşżn 72

KT&Ä?S THĂ NG 1.2019


không gian hội họa

khác biệt. Chị không quan tâm. Với chị, i tới cùng vì iều mình muốn, là tối thượng. Tranh của chị vẫn ược nhiều nhà sưu tập trong và ngoài nước săn ón, và tôi thì luôn phấp phỏng một mối lo mơ hồ cho chị. Cách ây hơn bốn năm, một biến cố ã xảy ra và chị không thể vẽ sơn mài hay sơn dầu ược nữa. Cơ thể chị bỗng nhiên phản ứng với các loại sơn. Tôi vẫn luôn cho rằng, trên ời này, việc gì xảy ra cũng ều có lý do của nó. Acrylics ã chọn chị, và chị chọn cho mình một bút pháp hoàn toàn khác, giã từ với tư duy trừu tượng, quay trở về với phong cách hiện thực trên con ường khám phá bản thân. Chị vẫn hay nói vui: mình là người i ngược, i từ trừu tượng tới hiện thực. Tôi thì không nghĩ thế. Chị quay trở về với bản ngã của mình thì úng hơn. Chị cũng như bao nhiêu người vẽ khác, ã luôn i tìm chính mình, và ã thấy mình trong chất liệu mới ấy. Về ặc tính hóa học, acrylic là một chất liệu dễ tính hơn một chút so với các chất liệu khác của hội họa, nhưng cũng chính vì thế, thật khó ể tạo sự khác biệt. Không giống như sơn dầu, Acrylic có gốc nước nên khô nhanh giúp người họa sĩ ghi lại những cảm xúc của mình một cách rất hiệu quả, nhất là khi i vẽ trực họa ngoài trời. Đây cũng là chất liệu giúp cho người họa sĩ có thể áp dụng rất nhiều kỹ thuật khác nhau nhằm ạt ược mục ích của mình. Mai Hiên không chọn cách phô diễn kỹ thuật. Chị vẽ acrylic thuần, không thêm phụ gia, không kết hợp với các chất liệu khác. Chị muốn khám phá khả năng vừa làm màu trong, vừa tạo chiều sâu chỉ bằng cách sử dụng màu và hòa sắc của mình. Những nét cọ mạnh, bạo liệt, mà không hiểu sao tôi vẫn thấy tràn ầy nữ tính, ặc biệt vì sự ngây thơ. Chị ã tạo ra sự khác biệt. Bởi sự trong trẻo, hồn nhiên trẻ thơ rất ặc biệt, mà sự phóng khoáng ẩy ắp trong tranh sơn mài xưa kia ã trở lại vẫn vẹn nguyên trong chất liệu mới. Bởi qua tranh chị, tôi nhận ra một Việt Nam ẹp tới nao lòng, rất chung mà vẫn rất riêng. Nhìn tranh chị, tôi thấy lòng mình mềm lại, muộn phiền bay hết theo những áng mây và cơn gió kia. Những bức tranh không chỉ mang lại cho tôi cảm xúc

Ảnh trong bài Những bức tranh của nữ họa sĩ Bùi Mai Hiên luôn em lại cho người xem cảm xúc bồng bềnh của mây trời, gió núi

KT&ĐS THÁNG 1.2019

73


không gian hội họa

bồng bềnh của trời mây, gió núi, mà còn cho tôi một tình yêu như của một ứa bé. Tôi nhớ tới những lần cùng nhau i sáng tác. Giữa mây trời ỉnh Tây Côn Lĩnh, tôi thì hét, còn chị thì hát. Giữa nhà thờ ổ hoang tàn trong làng cổ Bao Vinh (Huế), chị múa, còn tôi ứng lặng câm. Những ngày ông giá rét chưa bao giờ làm chị nhụt chí với những chuyến i vẽ trực họa ngoài trời. Chị say mê ở suối Yến và biến những bông hoa súng thành vĩnh cửu qua hội họa của mình. Tôi hiểu cảm giác của chị và bao người vẽ khác: khi ã say thì dường như không biết iểm dừng, và khi ã yêu thì luôn nồng nàn với tất cả tâm hồn. Để rồi khi ã trút hết năng lượng của mình vào tranh, rất nhiều khi thấy mình kiệt sức. Nhưng ồng thời, lại thấy như vừa i qua một cuộc ời, và ang chào ón một cuộc ời mới. Phải chăng hội họa có thể mang lại sự hồi sinh? Phải chăng vì thế người ta hay nói những nghệ sĩ luôn là trẻ thơ? Mai Hiên là một người như vậy. Dẫu cho trong ời thường, chị ã i qua tuổi

74

KT&ĐS THÁNG 1.2019


không gian hội họa

trưởng thành từ lâu, ã là mẹ, là bà từ lâu. Nhưng giống như hội họa của chị, chị luôn vui sống với một tâm hồn trẻ thơ. Chưa bao giờ tôi hết khâm phục sự thơ trẻ của người àn bà vẽ ấy. Những gì chị truyền tải vào trong bộ tranh Sapa, hay mới ây nhất là bộ Suối Yến, là một bài ca xanh tươi ầy sức sống của một tình yêu trong vắt ối với thiên nhiên Việt Nam.

Một họa sĩ lão làng ã từng nói: hãy quậy i, hãy phá i, ể rồi sẽ chỉ còn ọng lại cái tôi duy nhất của tâm hồn mình. Cái tôi của Bùi Mai Hiên là tâm hồn trẻ thơ nằm trong tranh chị, bay bổng như mây, dạt dào như gió, rực rỡ như những cánh hoa súng trên suối và tươi sáng như những tia nắng ầu tiên trên núi rừng Tây Bắc.

KT&ĐS THÁNG 1.2019

75


chia sẻ không gian sống

76

KT&ĐS THÁNG 1.2019


chia sẻ không gian sống

Theo một cánh bướm… %D WKŊQJ DQK WUDL ĈżL HP J½L WKD\ [RQJ F½L ½R G¾L P¾X KŬQJ WKÉ EňW ĈŀX PŶL PŦL QJĸŶL OÆQ QK¾ WUÆQ QJŬL Y¾R E¾Q %¾Q WKŶ JLD WLÆQ ĈÁ ĈĸżF WUDQJ KR¾QJ UľW ĈŒS &½L E¾Q OŞ QJKL QJD\ WUŦQJ W¿P QK¾ FĴQJ ĈÁ ĈĸżF SKƀ PŲW WľP YļL KRD WUňQJ WUDQJ WUŦQJ &½F FKŤ G¿X FƀD EÄ +LŚQ FĴQJ ĈÁ SKD WU¾ GŦQ W½FK [RQJ 0ŲW GIJD KĺW GĸD Y¾ E½QK QJŦW FĴQJ ĈÁ ĈĸżF GŦQ OÆQ 0ŦL QJĸŶL OžF WžF NÄR JKŘw BÀI T5ĢĠNG GIA HåA Ļ1+ L()T STU'IO

Đ

êm nay là êm cuối cùng bé Hiền làm cô gái nhỏ trong nhà. Ngày mai Hiền sẽ ược người ta ón về làm vợ. Bây giờ, sắp sửa cho buổi lễ công cô. Nhớ lại bao nhiêu cái lễ công cô của các bà chị mình khi tôi còn nhỏ. Là nhớ nước mắt. Nước mắt như sông, như suối chảy tèm lem gương mặt cô dâu và người mẹ. Là nhớ nước mắt và một không khí rất vui vì chắc chắn, sẽ có một nhân vật nào ó trong gia ình pha trò ể mọi người cười. Kiểu như, con Cẩm nó khóc vì mừng ó bây, hoặc là, con Hiếu ang khóc vì ngày mai không còn ược ăn cơm má nó nấu chứ gì… Lễ công cô, ấy là buổi giáo huấn cuối cùng. Nó là cái nơ màu hồng, màu ỏ gắn lên cái hộp hôn nhân. Đời người con gái sau này, mở cái hộp ấy ra, sóng gió muôn trùng hay vẹn toàn hạnh phúc, là chuyện thuộc về số phận. Trong trách nhiệm và tình thương của gia ình máu mủ thì lễ công cô là thứ ý nghĩa ẹp ẽ chúng ta làm cho cô gái ấy. Như một lời chúc, như một câu nói vói theo. Như thể mỗi lần leo lên xe chạy ra khỏi nhà, mẹ của tất cả chúng ta sẽ nhắc nhở ta chạy xe cẩn thận. Bé Hiền chỉ thoa một chút son lên môi chứ không trang iểm gì hơn. Tóc em chải kỹ và và có một cái kẹp màu hồng ngay phía trên tai trái. Bàn chính có sáu cái ghế ã ược ngồi ủ. Phía sau là một vòng vây khoảng chục người nữa ngồi trên những cái ghế ôn, mấy ứa con nít thì ứng lố nhố… tất cả, hướng mắt về phía bàn thờ. Lúc này, ông bác tôi ang bật quẹt ốt bó nhang. Ông lầm rầm khấn nguyện gì ó rồi bắt ầu quay ra tuyên bố lý do. Bé Hiền ứng cạnh ó, hai tay khoanh lại lắng nghe… Vài phút ban ầu trang nghiêm ấy, bé Hiền nhác thấy có một con bướm bà to bằng bàn tay vừa bay qua cửa sổ vô nhà. Con bướm bay một vòng quanh rồi ậu lên cái màn cửa. Cô ra dấu cho anh trai mình thấy. Ông bác dừng nói, ánh mắt mọi người chuyển hướng qua cậu anh trai tên Nam này. Nam ến gần con bướm, hai tay chấp lại xá một cái, miệng nói to ai cũng rõ nghe, dạ thưa có phải bà ngoại không, nếu là ngoại thì lên bàn thờ ngồi với bà nội con nhen. Nam ưa một ngón tay mình ến gần, con bướm bay nhẹ nhàng lên rồi áp xuống ngón tay ấy. Tim mọi người bắt ầu rung. Và khi Nam ưa con bướm ến gần bàn thờ, nó tự ộng chuyển sang ậu lên cái lư hương bằng ồng thật to trên ấy. Bà nội của bé Hiền và Nam ang ược thờ ở ấy. Còn bà ngoại thì ở rất xa, không ai có thể nghĩ ra ược, rằng bà cũng ã về ây dự lễ công cô của bé Hiền. Theo một cánh bướm… Bà ngoại bé Hiền trước khi mất, có ể lại bốn chỉ vàng cho bốn ứa cháu nội và ngoại chưa kịp lấy vợ lấy chồng. Bốn chỉ vàng này do cậu út giữ. Theo lời bà, ứa nào cưới thì cậu sẽ

chuyển giao. Thấy con bướm, mọi thì thầm nhắc cậu, bà về kiểm tra cậu mày làm có như lời bà dặn không ó. Cậu út cười hiền, tay sờ lên túi áo… Buổi lễ tiếp tục là những lời dặn dò của các bậc tiền bối. Nào là sự nhường nhịn, nào là áo giang tùy khúc nhập gia tùy tục, nào là hãy xem ấy như gia ình ruột của mình, nào là riêng chung, nào là giận hờn xô ẩy thì ứng xử ra sao… không biết bé Hiền có nhớ nổi không, chỉ thấy nó ứng rưng rưng, hai bàn tay nắm lấy nhau ầy bối rối… Sau rốt, bé Hiền phải nói. Bé Hiền phải nói lời cuối cảm ơn cho hết thảy những công lao, những yêu thương mà em ã nhận ược từ thuở lọt lòng cho ến ngày lấy chồng hôm nay. Khúc này là khúc sến súa, tôi nhớ bà chị nào của mình cũng khóc. Hầu hết không ai nói ược gì vì xúc ộng, vì không quen nói trước ông người, lại là những lời ít khi phải thốt ra bằng lời. Thường thì sau một hồi mếu máo, họ sẽ cảm ơn cha mẹ, và dặn dò các em thay chị chăm sóc vì cha mẹ ã già yếu… Ôi cái chữ cha mẹ già yếu hết lần này ến lần khác, nó như cái công tắc bật nút nước mắt, hễ ến bốn cái chữ thiêng liêng ấy là cô dâu nào cũng sẽ nấc lên… Cái dòng họ gì mà sướt mướt quá thể! Nhưng bé Hiền hôm nay có khá hơn. Vì em là giáo viên một trường quốc tế. Em lấy chồng khi trái trưởng thành ã ủ chín. Em ã nói ược hết những thứ ang có trong lòng mình, em ã ghìm lại ược cảm xúc bề mặt ể khiến mọi người phải lắng nghe… Mọi người vỗ tay, ông bác cười cười tiếp tục chương trình. Ai cũng hiểu, và rút phong bì làm quà cho cô dâu. Đây là quà của người thân tặng cho cô dâu trước hôn nhân. Cô dâu có thể giữ riêng ể phòng thân và chú rể không cần biết ến số quà này. Nhưng hầu hết, các cô gái sẽ gộp chung và phần tiền mừng cưới. Ai có thể nghĩ ến chuyện quỹ en ngay trước ám cưới một ngày ây chứ! Sau khi ông bác quay lưng xá lên bàn thờ ba xá. Nam lại ưa ngón tay ến gần, con bướm dường như hiểu ý, nó chuyển sang ậu lên tay Nam. Bé Hiền ến ể nhìn con bướm kỹ hơn lần nữa rồi hai anh em cùng con bướm bước qua cửa chính, ra sân. Nam lại nói to, bà ngoại ến từ âu thì thôi bây giờ về ó nha! Con bướm cất cánh bay vào êm tối… Bà cô tôi và vài người ứng ôm tim rưng rưng nước mắt, lần ầu tiên trong ời họ thấy chuyện này. Nó ã diễn ra ngay trước mắt họ. Nhưng chưa hết, con bướm bay i một hồi. Nam như sực nhớ iều gì, vỗ ùi cái ẹt ớ lên một tiếng rất to, trời ơi hồi nãy quên xin bà ngoại số ể ngày mai mua vé rồi ta ơi… Không khí lại rần rần cười giỡn như ã bao nhiêu năm qua, gia ình này luôn như thế. KT&ĐS THÁNG 1.2019

77


phong thủy

7Ó\ WKHR NKÏQJ JLDQ P¾ VƆ GžQJ FKľW OLŠX WKÏ PŲF VŖ ĈHP OĺL KLŠX TXļ FKR GÓ NLŜX QK¾ FŮ ĈLŜQ KD\ KLŠQ ĈĺL

Thô mộc úng mức 7ÏL GƊ ĈŤQK QİP VŖ VƆD QK¾ NŘW KżS PŸ TX½Q FDIÄ %ÆQ WKLŘW NŘ ĈĸD SKĸĶQJ ½Q WKHR SKRQJ F½FK WKÏ PŲF QKĸ ĈŜ V¾Q WUŀQ EÆWÏQJ WKÏ GÓQJ JŰ WKÓQJ K¾QJ WņQ GžQJw QKĸQJ JLD ĈÉQK WÏL FÍ QKLŚX QJĸŶL NKÏQJ ĈŬQJ 0Œ Y¾ Yż WÏL FÍ ĈL [HP WKŀ\ WKÉ QJKH QÍL O¾ NLŜX WKÏ PŲF ĈÍ NKÏQJ KżS YŴL FXŲF VŪQJ KLŠQ ĈĺL VDL YŚ SKRQJ WKƀ\ &ÎQ WÏL WKÉ OĺL ƀQJ KŲ YÉ WKľ\ O¾P QK¾ WKÏ PŲF Yņ\ FÍ FKľW KLŠQ ĈĺL GÓQJ PŲW WKŶL JLDQ FÍ WKŜ ĈŮL VDQJ NLŜX NK½F 1KĸQJ NKL WUDQK OXņQ YŚ SKRQJ WKƀ\ WKÉ WÏLw WKXD GÓ NKÏQJ ELŘW WKÏ PŲF WKÉ VDL SKRQJ WKƀ\ O¾ VDL WKŘ Q¾R" 1D\ QKŶ TX E½R Wĸ YľQ JLÒS WÏL YľQ ĈŚ Q¾\ 7UŀQ 7KžF 'ĸĶQJ ĈĸŶQJ +¾Q 7KX\ÆQ 3 9ĴQJ 7¾X BÀI THS KTS HÀ ANH TUĨN Ļ1+ KHÁNH PHĢĠNG

78

KT&ĐS THÁNG 1.2019


phong thᝧy KhĂĄ nhiáť u quan niᝇm váť phong thᝧy mang tĂ­nh chẼt káşż thᝍa tᝍ xĆ°a, khi ĂĄp d᝼ng vĂ o hoĂ n cảnh hiᝇn ấi cần nhĂŹn nháş­n a chiáť u hĆĄn. Xáť­ lĂ˝ nhĂ theo kiáťƒu thĂ´ máť™c lĂ máť™t cĂĄch lĂ m khĂĄ pháť• biáşżn hiᝇn nay, náşżu nhĂŹn vẼn áť dĆ°áť›i gĂłc áť™ văn hĂła phĆ°ĆĄng Ä?Ă´ng vĂ kiáşżn trĂşc báť n vᝯng thĂŹ cĂł nhiáť u khĂ­a cấnh xem xĂŠt ầy ᝧ hĆĄn.

NhĂŹn lấi triáşżt lĂ˝ táťą nhiĂŞn Phong thᝧy tháťƒ hiᝇn triáşżt lĂ˝ Ä?Ă´ng phĆ°ĆĄng váť táťą nhiĂŞn vĂ xĂŁ háť™i, qua cĂĄch thᝊc xây nhĂ , tháť‹nh hay suy theo tᝍng tháť?i iáťƒm. Hai chᝯ phong vĂ thᝧy cĹŠng mang tĂ­nh tĆ°ĆĄng tĂĄc, chᝊ khĂ´ng tĂĄch ra áť™c láş­p theo kiáťƒu “phong lĂ giĂł, thᝧy lĂ nĆ°áť›câ€? thuần tĂşy. Triáşżt lĂ˝ váť sáťą táťą nhiĂŞn giải thĂ­ch tấi sao cĂĄc Ă˝ tĆ°áť&#x;ng mang tĂ­nh hĂŹnh thᝊc trong Ć°áť?ng nĂŠt, mĂ u sắc, chẼt liᝇu... tráť&#x; nĂŞn khĂł chẼp nháş­n náşżu chĂşng khĂ´ng áť“ng hĂ nh cĂšng tĂ­nh táťą nhiĂŞn cᝧa nĆĄi cĆ° trĂş. Tráť“ng cĂĄi cây chᝉ áťƒ lĂ m iáťƒm nhẼn lấ mắt, hay ạt háť“ nĆ°áť›c vĂŹ muáť‘n “tĂ i láť™c vĂ o nhĆ° nĆ°áť›câ€?... áť u lĂ cĂĄc biáťƒu hiᝇn Ć°a chuáť™ng hĂŹnh thᝊc mĂ coi nháşš náť™i dung. TĂ´n tráť?ng táťą nhiĂŞn còn lĂ tĂ´n tráť?ng khĂĄc biᝇt, báť&#x;i máť—i vĂšng, máť—i nhĂ , máť—i ngĆ°áť?i áť u cĂł iáťƒm chung vĂ cĂł khĂĄc biᝇt, tᝍ chung áşżn

*ÄşFK EĂ?QJ WKDQJ VĹˆW WKĂ? U½S JÄşFK WUĹ€Q KLĹ Q NK½ WKŤQK KžQK WÄşL TX½Q FDIĂ„ &ĂŽQ NKL ĈĸD YžR QKž Ÿ QÆQ FÂżQ QKĹˆF |OLĹšX OĸşQJ} FKR KĹźS OÂ?

riĂŞng giải quyáşżt táť‘t thĂŹ ngĂ´i nhĂ táť“n tấi táťą nhiĂŞn, mĂ thiĂŞn lᝇch thĂŹ sáş˝ gưᝣng ĂŠp hĂŹnh thᝊc, lâu ngĂ y nảy sinh mâu thuẍn. Khi xĂŠt trĂŞn phĆ°ĆĄng diᝇn lĂ m nhĂ phải theo sĂĄt nhu cầu, ᝊng xáť­ táť‘t váť›i iáť u kiᝇn chung quanh, gần gĹŠi văn hĂła váť›i ngĆ°áť?i sáť­ d᝼ng... thĂŹ cĂł tháťƒ lĂ˝ giải vĂŹ sao nhᝯng kháť‘i nhĂ bĂŞtĂ´ng trần khĂ´ lấnh táť‘i giản bĂŞn Nháş­t Bản, hay kiáťƒu nhĂ gấch trần thĂ´ máť™c tre nᝊa gần ây áť&#x; Viᝇt Nam lấi ưᝣc chẼp nháş­n, báť&#x;i chĂşng ĂĄp ᝊng ưᝣc nhu cầu, báť&#x;i nhᝯng kiáťƒu thᝊc báť?c nhĂ´m kĂ­nh hay sao chĂŠp gáť? chᝉ phĂš phiáşżm thiáşżu thân thiᝇn, thiáşżu gần gĹŠi ĂŁ ngĂ y cĂ ng báť™c láť™ sáťą xa cĂĄch.

'Ă“ FKŢ PŲW PÄźQJ WĸŜQJ KD\ FĂ? VĆŠ NĹ˜W QĹŞL YĹ´L FÄźQK TXDQ ĈLÆX NKĹˆFw F½F FKÄžW OLĹ X WKĂ? PŲF OXĂ?Q FĹ€Q SKĹŞL NĹ˜W WLQK WĹ˜ FĹ‚Q WUĹŚQJ

NhĂŹn áşżn tiĂŞu chĂ­ báť n vᝯng BĂŞn cấnh Ăł, áťƒ tấo máť™t mĂ´i trĆ°áť?ng sáť‘ng ất phong thᝧy mĂ ráť™ng hĆĄn lĂ hᝣp váť›i nguyĂŞn tắc táť“n tấi vĂ phĂĄt triáťƒn báť n vᝯng, thĂŹ nhᝯng kiáťƒu nhĂ thĂ´ máť™c cần giải quyáşżt thẼu ĂĄo hĆĄn máť™t sáť‘ vẼn áť sau: - ThĂ´ máť™c cĂł i cĂšng tiᝇn Ă­ch: cần xem giải phĂĄp thĂ´ máť™c chᝉ nháşąm xáşżp ạt mang tĂ­nh trang trĂ­ tấo kháť‘i, cĂł ảnh hĆ°áť&#x;ng gĂŹ áşżn tiᝇn Ă­ch trong sáť­ d᝼ng vĂ bảo trĂŹ khĂ´ng? VĂ­ d᝼, dĂšng gấch bĂ´ng giĂł áť&#x; Ć°áť?ng cĂł nhiáť u b᝼i vĂ tiáşżng áť“n thĂŹ giải quyáşżt tháşż nĂ o? Hoạc nhĂ cĂł nhiáť u ngĆ°áť?i giĂ , tráşť em hoạc cháť‘n báşżp nĂşc thĂŹ dĂšng sĂ n quĂĄ thĂ´ rĂĄp sáş˝ gạp vẼn áť gĂŹ? Cần chĂş Ă˝ nhĂ áť&#x; khĂ´ng phải mĂ´i trĆ°áť?ng quĂĄn xĂĄ hay cáť­a hĂ ng, cĂł bảo trĂŹ dáť?n dáşšp hĂ ng ngĂ y khĂ´ng‌ - ThĂ´ máť™c cĂł tấo trĆ°áť?ng khĂ­ táť‘t: váť›i náť™i thẼt, phong cĂĄch thĂ´ máť™c dáť… lĂ m nhĂ tăng âm giảm dĆ°ĆĄng, nĂŞn cĂł tháťƒ dĂšng váş­t liᝇu gĆ°ĆĄng, kĂ­nh giĂşp ngăn mĂ khĂ´ng KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

79


phong thủy cách, tạo sự kết nối, nhờ gương phản chiếu ể nới rộng không gian và tăng tầm quan sát tại các vị trí khuất và tối. Thô mộc không nhất thiết là thủ pháp bao trùm toàn bộ không gian dễ dẫn ến cảm nhận về trường khí âm u. - Thô mộc là ứng xử chứ không rập khuôn: nhờ dị biệt về khí hậu, ịa hình, tập quán… tại các ịa phương khác nhau trên thế giới ã làm nảy sinh ra các nền văn minh, văn hóa khác nhau. Việc cóp nhặt kiểu nhà nơi này vào nơi khác sẽ thành sự áp ặt hình thức. Ví dụ dạng nhà gạch trần ở Mỹ La tinh, dạng nhà bêtông tối giản ở Nhật Bản, hay resort tranh tre ở Bali khi ưa vào hoàn cảnh Việt Nam cần biến ổi, cân nhắc cho phù hợp. Ví dụ quan niệm “mê nhà kiểu Tây” (biệt thự kiểu cổ iển thời Pháp thuộc) thực chất không nhiều người nhận ra ó là kiểu nhà ược nhiệt ới hóa và bản ịa hóa rất cao, giá trị về cấu trúc hợp khí hậu nhiệt ới quan trọng hơn giá trị về các chi tiết trang trí bề ngoài, nhưng thời nay lại bị xem nhẹ, bị áp dụng tràn lan vào cả nhà ống hoặc không gian công sở, trường học thời hiện ại. Vì vậy ể dạng nhà thô mộc hiện nay không phải là một trào lưu hình thức sao chép mới (mà thực ra ã cũ, cha ông ta

làm từ lâu rồi) thì cần yêu cầu nhà chuyên môn xác ịnh ược giải pháp thô mộc mà họ ưa ra có thực sự ủ và úng về nhiều mặt: công năng, khí hậu, kinh tế, và thẩm mỹ hay chưa.

Để Đông - Tây hội ngộ Do văn hóa phương Đông thiên về gốc nông nghiệp, làm nhà hay mua nhà là hướng ến sở hữu lâu dài, của hồi môn cho ời sau, nên các biểu hiện ăn chắc mặc bền khi làm nhà cũng nhiều hơn so với tư duy phương Tây xem ngôi nhà chỉ là phương tiện như chiếc xe ể di chuyển. Do ó những ngôi nhà ặt yếu tố thô mộc làm ý tưởng chính chắc chắn cần có sự chấp nhận từ phía người sử dụng. Ngôi nhà nếu ược quan niệm tự nhiên thì con người ở trong nó không bị gò ép, như một mảng gạch trần có thể ược kiến trúc sư rất chăm chút lại trở nên khó chịu với gia chủ, và ở chiều ngược lại, kiến trúc sư rất thất vọng khi gia chủ không chịu làm mảng trần gắn toàn các khung cửa cũ theo ý mình cho nó ngầu! Sao phải cưỡng cầu nhau trái tự nhiên như vậy? Triết học Đông phương xác ịnh ã làm nhà tức sẽ có biểu lộ hình thức, cần biết ến chữ “khiêm”. Khiêm úng sẽ giúp

7ņQ GžQJ FKľW OLŠX FĴ Y¾ F½FK WKƂF WKL FÏQJ WKƀ FÏQJ ĈDQJ ĈĸżF QKLŚX QK¾ WKLŘW NŘ WUŔ ĸD FKXŲQJ

80

KT&ĐS THÁNG 1.2019

ối nhân xử thế úng. Kiến trúc và nội thất không phải lúc nào cũng tích cho nhiều dương tính (thông qua vật chất, màu sắc, mảng miếng...) mà biết dùng âm cũng có thể tôn dương, nhờ không có thể ạt sắc, sẽ thành khiêm. Ít mà lại nhiều cũng trùng với nguyên lý Less Is More trong tư tưởng Tây phương. Đừng biến không gian trở thành một nơi bó buộc những sắp xếp cố ịnh chỉ ể trang trí. Càng làm nội - ngoại thất phức tạp lên thì càng kéo xa không gian khỏi sự tự nhiên vốn cần trong bản thể. Như vậy, các kiểu thức hoàn thiện dù thô mộc hay tinh xảo, xốp nhám hay bóng bẩy cũng chỉ là “tấm áo” hoàn thiện sao cho hợp nhãn, hợp gu với gia chủ và nhà thiết kế ở một thời iểm và hoàn cảnh cuộc ất nào ó, không phải là xu hướng thịnh hành hoặc giải pháp tiên tiến cần cổ súy. Thô mộc cũng không gây ảnh hưởng ến phong thủy vì ó chỉ là phong cách, không phải là ịnh vị phương hướng hay mệnh trạch. Vì vậy nên chọn cho ngôi nhà của mình nhóm giải pháp thô mộc úng và ủ với công năng và khả năng tồn tại, duy trì, thích ứng theo thời gian, ể hướng ến sự tư nhiên trong chốn cư ngụ.


tĆ°ĆĄng tĂĄc

Káťł 2: CĂĄi tĂ´i trong mĂ´i trĆ°áť?ng lĂ m ngháť

Ä?áťƒ cĂĄi tĂ´i khĂ´ng s᝼c sĂ´i *LĹ´L OžP QJKĹš NLĹ˜Q WUĂ’F YĹ„Q KD\ ĈĸşF [HP Ož QKĆˆQJ QJKĹ VIJ KRĹ?F ĂˆW QKLĹšX WKLÆQ YĹš QJKĹ WKXņW Pž NKĂ?QJ JLŨL WĂˆQK WR½Q YĹš NLQK WĹ˜ TXÄźQ WUŤ &KX\Ĺ Q YD FKÄşP JLĆˆD QKĆˆQJ F½L WĂ?L FĆ€D EÆQ NK½FK KžQJ Yž EÆQ FXQJ FÄžS GŤFK YĹž VX\ FKR FĂ“QJ Ož OĹ– ĈĸĜQJ QKLÆQ WURQJ F½F JLDR GŤFK ÄˆĂŽL KŨL JLDR WLĹ˜S QKLĹšX Yž GžL VXĹŞW TX½ WUÉQK OžP QKž BĂ€I KTS HUĂ‚N TĂš Äť1+ T5ĢŠNG Ă‚N

N

hĆ°ng câu chuyᝇn quản lĂ˝ “cĂĄi tĂ´iâ€? cᝧa chĂ­nh cĂĄc nhĂ chuyĂŞn mĂ´n váť›i nhau cĹŠng lắm iáť u ĂĄng nĂłi, mĂ lâu nay vĂŹ nhiáť u lĂ˝ do chᝉ hay “xáť­ lĂ˝ náť™i báť™â€?. Khi “cĂĄi tĂ´i tᝡ lᝇ ngháť‹ch váť›i sáťą hiáťƒu biáşżtâ€? Câu nĂłi trĂŞn cᝧa Albert Einstein xem ra khĂł ưᝣc cĂĄc kiáşżn trĂşc sĆ° (KTS) chẼp nháş­n, nhĆ°ng cĂł láş˝ háť? chᝉ Ăşng khi xĂŠt váť phĆ°ĆĄng diᝇn kiáşżn thᝊc thuần tĂşy. Còn káťš năng máť m, cĂĄch ᝊng xáť­, hiáťƒu biáşżt váť xĂŁ háť™i vĂ nhân văn‌ bĂŞn cấnh cĂĄc bản váş˝ hoĂ nh trĂĄng, cĂĄc lĂ˝ luáş­n nghᝇ thuáş­t, thĂŹ háť? tĂ­nh sao? Ä?ạt trong báť‘i cảnh quản lĂ˝ con ngĆ°áť?i, dĆ°áť?ng nhĆ° cĂĄc KTS dáť… cho thẼy máť™t mẍu sáť‘ chung: cĂĄi tĂ´i cᝧa háť? cao áşżn mᝊc nĂ o mĂ háť? khĂł cĂł tháťƒ “ngáť“i lấi bĂŞn nhauâ€? áşżn váş­y? NghiĂŞn cᝊu cᝧa Mayer vĂ Salovey năm 1997 chᝉ ra ráşąng: trĂ­ thĂ´ng minh cảm xĂşc (emotional intelligence) luĂ´n cĂł nhiáť u vẼn áť hĆĄn trĂ­ thĂ´ng minh nháş­n thᝊc (cornitive intelligence). Nhiáť u vẼn áť tᝊc là ᝧ mạt táť‘t vĂ xẼu, phᝊc tấp vĂ phong phĂş, hẼp dẍn vĂ cĹŠng thẼt thĆ°áť?ng hĆĄn. Trong ngháť kiáşżn trĂşc thĂŹ mạt tĂ­ch cáťąc cᝧa thĂ´ng minh cảm xĂşc giĂşp KTS vĂ nhĂ thiáşżt káşż sĂĄng tấo hĆĄn, giĂşp phản háť“i vĂ tranh luáş­n khi lĂ m viᝇc, nhĆ°ng mạt tiĂŞu cáťąc cĹŠng khiáşżn háť? căng tháşłng vĂ bẼt áť“ng Ă˝ kiáşżn nhiáť u hĆĄn, áť• vᝥ quan hᝇ áť“ng nghiᝇp vĂ dáť… sai lᝇch khi cháť?n láťąa phĆ°ĆĄng ĂĄn náşżu thiáşżu cĂĄc thang áť™ kiáťƒm soĂĄt áť‹nh lưᝣng vĂ áť‹nh tĂ­nh nghiĂŞm ngạt. Nhᝯng ngĆ°áť?i hĂ nh ngháť chᝧ yáşżu dáťąa vĂ o cảm hᝊng cĹŠng rẼt sa Ă vĂ kĂŠo dĂ i tháť?i gian ra quyáşżt áť‹nh, hoạc quyáşżt áť‹nh cảm tĂ­nh, xáť‘c náť•i, thĆ°áť?ng ảnh hĆ°áť&#x;ng áşżn tiáşżn áť™ thiáşżt káşż vĂ thi cĂ´ng. MĂ vẼn áť tiáşżn áť™ lĂ chuyᝇn cáť‘t táť­ cᝧa cĂĄc cĂ´ng ty kiáşżn trĂşc - xây dáťąng, tháş­m chĂ­ thĂ nh “bᝇnh ngháť nghiᝇpâ€?. Váş­y thĂŹ, quản lĂ˝ máť™t nhĂłm ngĆ°áť?i hay cĂ´ng ty thiáşżt káşż thiĂŞn váť cảm xĂşc chắc chắn sáş˝ phᝊc tấp vĂ mᝇt máť?i, dáť… ảnh hĆ°áť&#x;ng lẍn nhau và ảnh hĆ°áť&#x;ng áşżn quyáť n lᝣi cᝧa cĂ´ng ty cĹŠng nhĆ° khĂĄch hĂ ng. Ä?iáť u nĂ y tĆ°ĆĄng táťą quản lĂ˝ máť™t áť™i bĂłng toĂ n siĂŞu sao lắm tĂ i nhiáť u táş­t, toĂ n nhᝯng ngáťąa chᝊng hoạc cĂĄc nghᝇ sÄŠ ngẍu hᝊng, náşżu cĂ´ng ty ất thĂ nh cĂ´ng nĂ o Ăł thĂŹ cháşłng qua lĂ do may mắn, gạp tháť?i hoạc do áť‘i tĂĄc quĂĄ nhĆ°áť?ng nháť‹n cho qua chuyᝇn. KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

81


tĆ°ĆĄng tĂĄc

0ĹŚL FĂ?QJ WUÉQK NLĹ˜Q WUĂ’F ÄˆĹœ WKžQK KÉQK Yž WĹŹQ WÄşL OXĂ?Q FĹ€Q ĈĂ?QJ JĂ?S FĆ€D ELĹ˜W EDR F½ QKÂżQ Yž WņS WKĹœ NKĂ?QJ WKĹœ FKŢ TXD YžL |F½L WĂ?L} ÄˆÄśQ OĹ”

Ä?i lĂ m áťƒ lĂ m gĂŹ? KhĂ´ng Ă­t sinh viĂŞn kiáşżn trĂşc sau khi táť‘t nghiᝇp hay táťą háť?i hoạc háť?i ngĆ°áť?i i trĆ°áť›c câu háť?i nĂ y. Háť?i, mĂ cĹŠng nhĆ° trả láť?i. DĂš cĂł phᝧ dĆ°áť›i láť›p ngĂ´n tᝍ bĂłng bẊy hay thĂ´ rĂĄp, khiĂŞm cung hay ngấo ngháť… áşżn âu, thĂŹ câu háť?i “ i lĂ m áťƒ lĂ m gĂŹâ€? ưᝣc tấo nĂŞn báť&#x;i sáťą xĂĄo tráť™n bẼt an sáşľn cĂł nung nẼu tᝍ tâm thᝊc cᝧa ngĆ°áť?i háť?i / táťą háť?i. Nguáť“n gáť‘c dẍn áşżn cĂĄc ᝊng xáť­ cᝧa con ngĆ°áť?i thĆ°áť?ng náşąm trong 6 phần, vĂ viᝇc i lĂ m hay nghᝉ lĂ m, cĂĄi tĂ´i to Ăšng hay cĂĄi tĂ´i nháť? xĂ­u cháşłng qua cĹŠng áťƒ tháť?a mĂŁn 1 hay 6 cĆĄ sáť&#x; sau ây: - Ä?áť™ng cĆĄ cᝧa hĂ nh vi: i lĂ m áťƒ kiáşżm tiáť n, kiáşżm kinh nghiᝇm hay kiáşżm‌ cháť“ng, kiáşżm gĂŹ ưᝣc thĂŹ sáş˝ lĂ m, kiáşżm ưᝣc ráť“i hoạc kiáşżm khĂ´ng ưᝣc nhĆ° Ă˝ ắt sáş˝ nghᝉ. - Tháşż giáť›i quan, cĂĄch nhĂŹn vẼn áť : duy tâm, duy máťš, duy lĂ˝, duy cảm, tháş­m chĂ­ gĂłc nhĂŹn cáťąc oan váť ngháť nghiᝇp áşżn mᝊc phi lĂ˝ cĹŠng khiáşżn ngĆ°áť?i ta i lĂ m hoạc nghᝉ lĂ m Ă´i khi cháşłng vĂŹ gĂŹ cả, chᝉ vĂŹ chĂ­nh mĂŹnh thẼy mĂŹnh cần phải nghᝉ! - Sáťą bảo vᝇ mĂŹnh, an toĂ n, an pháş­n: tĂŹm cĂĄch táť“n tấi, tĂŹm cĂĄch chᝊng minh bản thân, tháş­m chĂ­ áťƒ vưᝣt lĂŞn so váť›i nhᝯng 82

KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

áť‹nh kiáşżn cᝧa xĂŁ háť™i vĂ gia ĂŹnh. ThĂ´ng thĆ°áť?ng nhᝯng KTS cĂł iáť u kiᝇn hĆĄn (kinh táşż, gia ĂŹnh, xuẼt thân) sáş˝ Ă­t quyáşżt liᝇt hĆĄn trong cĂ´ng viᝇc. - Cảm xĂşc vĂ cĂ´ng c᝼ iáť u khiáťƒn cảm xĂşc bản thân: tĂ­nh chẼt nghᝇ thuáş­t cᝧa quĂĄ trĂŹnh háť?c vĂ lĂ m kiáşżn trĂşc khiáşżn phần cảm xĂşc báť‹ Ẋy lĂŞn (hay è nĂŠn xuáť‘ng) máť™t cĂĄch cĂł (hay khĂ´ng) kiáťƒm soĂĄt. Trong tháť?i cĂ´ng nghᝇ vĂ thĂ´ng tin trĂ n lan hiᝇn nay, tĂĄc phẊm kiáşżn trĂşc dáť… dĂ ng xuẼt hiᝇn vĂ báť‹ bĂŹnh phẊm, dáť… dĂ ng báť‹ bĂłp mĂŠo tháťąc táşż nháť? “káťš xảoâ€? hĂŹnh ảnh, cĂ ng khiáşżn cĂĄc cung báş­c xĂşc cảm cᝧa giáť›i hĂ nh ngháť báť‹ tĂĄc áť™ng nhiáť u hĆĄn. - KhĂ­ chẼt riĂŞng máť—i ngĆ°áť?i: tĂšy theo xuẼt thân gia ĂŹnh, náşżp giĂĄo d᝼c tᝍ nháť?, váť‹ trĂ­ vĂ tĂ­nh chẼt cĂ´ng viᝇc‌ ảnh hĆ°áť&#x;ng vĂ tấo nĂŞn “thần thĂĄiâ€? cᝧa ngĆ°áť?i lĂ m ngháť . RẼt nhiáť u kiáşżn trĂşc sĆ° quen lĂ m lĂŁnh ấo hay chᝉ lo viᝇc giảng dấy hầu nhĆ° khĂ´ng tháťƒ lĂ m ngháť thiáşżt káşż nhĂ tĆ° nhân vĂŹ Ăł lĂ cĂ´ng viᝇc “lĂ m dâuâ€? rẼt nhiáť u va chấm. - TĂ­nh cĂĄch: theo tháť?i gian vĂ quĂĄ trĂŹnh hĂ nh ngháť báť‹ “bầm dáş­pâ€? lạp lấi nhiáť u lần thĂ nh ra thĂłi quen, náť náşżp lĂ m viᝇc. ThĂłi quen tấo nĂŞn tĂ­nh cĂĄch. CĂĄc nghᝇ sáťš

láť›n thĆ°áť?ng cĂ´ ĆĄn áťƒ sĂĄng tấo, vĂ giáť›i KTS dĂš khĂ´ng nhiáť u nghᝇ sÄŠ láť›n, hĂŹnh nhĆ° vẍn cĂł tĂ­nh cĂĄch (tấo nĂŞn sáť‘ pháş­n) cĂ´ ĆĄn! CĂĄc cĆĄ sáť&#x; nĂŞu trĂŞn váť mạt tâm lĂ˝ ĂĄm Ă´ng giải thĂ­ch nguáť“n gáť‘c cᝧa cĂĄch thᝊc ngĆ°áť?i lao áť™ng (áť&#x; ây lĂ KTS) ᝊng xáť­ tháşż nĂ o vĂ mong muáť‘n gĂŹ trong máť™t mĂ´i trĆ°áť?ng lĂ m viᝇc. Tᝍ Ăł, khâu tuyáťƒn d᝼ng nhân sáťą cĂł tháťƒ xây dáťąng tiĂŞu chĂ­ tuyáťƒn cháť?n, cĂĄch pháť?ng vẼn hay tiáşżn trĂŹnh tháť­ viᝇc áťƒ tĂŹm ra ᝊng viĂŞn phĂš hᝣp. DĂš luáş­t lao áť™ng quy áť‹nh tháť?i gian tháť­ viᝇc táť‘i a khĂ´ng quĂĄ 60 ngĂ y, vĂ cĹŠng nhiáť u cĂ´ng ty ĂĄp d᝼ng tháť?i gian tháť­ viᝇc nĂ y, nhĆ°ng nĂłi nhĆ° anh N. tᝍng ph᝼ trĂĄch máť™t văn phòng thuáť™c ACSA, Háť™i Kiáşżn trĂşc sĆ° thĂ nh pháť‘ Háť“ ChĂ­ Minh: “TĂ´i chᝉ cần máť™t buáť•i, Ć°a cho ᝊng viĂŞn cĂĄi toilet nho nháť?, kĂŞu triáťƒn khai tháť­ lĂ biáşżt ngay em Ẽy cĂł tiáşżp t᝼c háť?c nghᝠưᝣc hay khĂ´ng, hĆĄi âu tháť­ thĂĄch nhau áşżn táş­n 2 thĂĄng!â€?. Háť?c ngháť , Ăşng lĂ nhĆ° váş­y, báť&#x;i táť‘t nghiᝇp xong máť›i chᝉ bắt ầu quĂĄ trĂŹnh “háť?c ngháť â€? mĂ thĂ´i. Háť?c ngháť vĂ nhᝯng vẼn áť tâm lĂ˝ Váť tâm lĂ˝ háť?c quản tráť‹, nhᝯng nhân viĂŞn lĂ m viᝇc thiáşżt káşż (cĂł tháťƒ lĂ KTS,


tĆ°ĆĄng tĂĄc

'Ĺ„X FĂ?QJ WUÉQK KRžQK WU½QJ KD\ ÄˆÄśQ VÄś FĂ?QJ YLĹ F FĆ€D QJKĹš NLĹ˜Q WUĂ’F OXĂ?Q Ož WKĆŠF WLĹžQ NĹ˜W KĹźS JLĆˆD NĆ’ WKXņW Yž QJKĹ WKXņW

chuyĂŞn viĂŞn náť™i thẼt, háť?a viĂŞn‌) áť u Ăłng vai trò nhĆ° nhᝯng “háť?c tròâ€? trong xĆ°áť&#x;ng thiáşżt káşż Ẽy. DĂš táťą nguyᝇn hay khĂ´ng, dĂš cĂł “kĂ­nh lĂŁo ắc tháť?â€? hay khĂ´ng thĂŹ háť? vẍn lĂ nhᝯng ngĆ°áť?i phải vᝍa lĂ m vᝍa háť?c, vĂ do Ăł luĂ´n cần sáťą “ ĂĄnh giĂĄ káşżt quả háť?c táş­pâ€?. áťž trong trĆ°áť?ng lĂ iáťƒm sáť‘, vĂ ra i lĂ m vẍn chĆ°a hoĂ n toĂ n thoĂĄt kháť?i cĂĄi vòng luẊn quẊn “háť?c - ưᝣc ĂĄnh giĂĄ - háť?c tiáşżpâ€? Ẽy. Ä?iáť u nĂ y cĂł mạt tĂ­ch cáťąc lĂ tấo khĂ´ng khĂ­ truyáť n ngháť , háť?c háť?i, tĆ°ĆĄng trᝣ lẍn nhau trong lĂ m viᝇc, nhĆ°ng áť“ng tháť?i cĹŠng tấo thĂłi ᝡ lấi vĂ o ngĆ°áť?i i trĆ°áť›c (cĂł gĂŹ sáşżp cháť‹u) vĂ sáťą hoang mang khi káşżt quả khĂ´ng ưᝣc “ iáťƒm táť‘tâ€?. Ä?áť‘i váť›i KTS tráşť ang tuáť•i “ngáťąa non hĂĄu ĂĄâ€?, náşżu phĆ°ĆĄng ĂĄn mĂŹnh lĂ m khĂ´ng ưᝣc cháť?n, hoạc buáť™c phải khai triáťƒn phĆ°ĆĄng ĂĄn cᝧa ngĆ°áť?i khĂĄc mĂ trong lòng mĂŹnh khĂ´ng ph᝼c thĂŹ quả lĂ cáťąc hĂŹnh! Viᝇc coi tráť?ng háť?c hĂ nh (mĂ tháťąc ra lĂ coi tráť?ng báşąng cẼp, thĂ nh tĂ­ch) cᝧa xĂŁ háť™i lâu nay ăn vĂ o náşżp suy nghÄŠ cĹŠng khiáşżn quan hᝇ giᝯa ngĆ°áť?i cĂł háť?c (báşąng cẼp/giải thĆ°áť&#x;ng) vĂ ngĆ°áť?i Ă­t háť?c trong nhĂłm thiáşżt káşż tráť&#x; nĂŞn căng tháşłng. KhĂĄ nhiáť u cĂ´ng ty tᝍng phải giải quyáşżt cĂĄc câu chuyᝇn va

chấm theo kiáťƒu “tháşąng A. máť›i ra trĆ°áť?ng biáşżt gĂŹ mĂ tinh tĆ°áť›ng!â€?, hoạc “nháť? B. ᝍng ᝡ lĂ kiáşżn trĂşc sĆ° cĂł giải thĆ°áť&#x;ng muáť‘n sai khiáşżn ai thĂŹ khiáşżn, tui lĂ m háť?a viĂŞn 20 năm kinh nghiᝇm ráť“i Ăł!â€?. Máť™t tháťąc táşż chᝉ ra ráşąng nhᝯng ngĆ°áť?i cĂ ng nhiáť u báşąng cẼp cĂ ng khĂł triáťƒn khai cĂĄc cĂ´ng viᝇc c᝼ tháťƒ, báť&#x;i háť? gạp khĂ´ng Ă­t khĂł khăn trong giao tiáşżp vĂ tiáşżn hĂ nh cĂ´ng viᝇc váť›i áť“ng nghiᝇp, chᝊ khĂ´ng phải háť? thiáşżu trĂŹnh áť™ kiáşżn thᝊc. Máť™t háť?a viĂŞn khi nháş­n phản háť“i váť chi tiáşżt cần sáť­a sáş˝ chᝉ táş­p trung vĂ o chi tiáşżt Ăł, trong khi máť™t tiáşżn sÄŠ lấi táş­p trung vĂ o cĂĄc lĂ˝ do vĂŹ sao “nĂłâ€? lấi sáť­a chi tiáşżt nĂ y cᝧa mĂŹnh, ngay cả khi cĂĄi sai rĂ nh rĂ nh váť phĂ­a anh ta hoạc nhĂłm cᝧa anh ta, thĂŹ cĂĄi phản xấ tâm lĂ˝ bảo vᝇ mĂŹnh Ăşng sáş˝ báş­t dáş­y, cĂĄi tĂ´i ưᝣc háť?c hĂ nh bĂ i bản cᝊ vang lĂŞn trong ầu, cᝊ ĂĄm ảnh vĂ cᝊ gây cĂĄc mâu thuẍn khĂ´ng ĂĄng cĂł. BĂŞn cấnh Ăł, viᝇc ngĆ°áť?i Viᝇt cĂł thĂłi quen Ă­t phản biᝇn, báşąng mạt mĂ khĂ´ng báşąng lòng, sᝊc áťł tâm lĂ˝ khi ᝊng trĆ°áť›c gĂłp Ă˝ cᝧa ngĆ°áť?i khĂĄc‌ trong máť™t quĂĄ trĂŹnh dĂ i khiáşżn cĂĄc vẼn áť nháť? báť‹ nĂŠn lấi vĂ bung ra khi chẼt chᝊa ᝧ lưᝣng. Váť›i máť™t ngĆ°áť?i tráşť, sáťą hĂ i lòng trong cĂ´ng viᝇc vĂ chẼt lưᝣng cᝧa cĂĄc máť‘i quan hᝇ lĂ 2

iáť u khĂł tĂŹm kiáşżm nhẼt trong nhᝯng năm ầu áť?i. Khi con ngĆ°áť?i khĂ´ng ngᝍng náť— láťąc tĂŹm kiáşżm sáťą hoĂ n hảo mĆĄ háť“ nĂ o Ăł, háť? sáş˝ bắt ầu ngᝍng náť— láťąc. Tháť?i iáťƒm háť? ngᝍng náť— láťąc cĂł tháťƒ sáť›m, cĂł tháťƒ muáť™n, nhĆ°ng luĂ´n kèm theo cĂĄc hoang mang vĂ táťą vẼn: bẼy lâu mĂŹnh cáť‘ gắng áťƒ lĂ m gĂŹ? Nhᝯng sinh viĂŞn kiáşżn trĂşc ất iáťƒm A khi ra trĆ°áť?ng thĆ°áť?ng mau thẼt váť?ng hoạc hoang mang khi hĂ nh ngháť nhiáť u hĆĄn lĂ nhᝯng bấn cĂšng trang lᝊa cĂł iáťƒm sáť‘ khĂ´ng cao nhĆ°ng tᝍng tham gia i lĂ m sáť›m, cĂł hoất áť™ng cáť™ng áť“ng vĂ Ă­t nhiáť u “hiáťƒu chuyᝇn áť?iâ€? tᝍ năm cuáť‘i ấi háť?c. VĂ vĂŹ tháşż, câu chuyᝇn lĂ m sao áťƒ nhᝯng cĂĄi tĂ´i khĂ´ng quĂĄ s᝼c sĂ´i trong cĂ´ng ty thiáşżt káşż cần phải ưᝣc bắt ầu xây dáťąng tᝍ gháşż nhĂ trĆ°áť?ng. Náşżu máť™t ĆĄn váť‹ tuyáťƒn d᝼ng chᝉ biáşżt nhĂŹn vĂ o cĂĄc bảng iáťƒm hoạc cĂĄc trang giáť›i thiᝇu bản thân ưᝣc lĂ m hoĂ nh trĂĄng theo cĂ´ng thᝊc thĂŹ chắc chắn doanh nghiᝇp sáş˝ chᝉ nháş­n ưᝣc nhᝯng thẼt váť?ng váť con ngĆ°áť?i khi tiáşżp xĂşc c᝼ tháťƒ trong cĂ´ng viᝇc tháťąc tiáť…n. Káťł sau (káťł cuáť‘i): Quản lĂ˝ kiáşżn trĂşc sĆ°: lĂ m, chĆĄi vĂ vai trò cᝧa háť™i ngháť nghiᝇp. KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

83


miền quê nước việt

THĚM QUÛ CäNG TŰ

%ĸ& /,ê8

%ĺF /LÆX WKXŲF YÓQJ GX\ÆQ KļL ĈŬQJ EŊQJ VÏQJ &ƆX /RQJ YŴL QKLŚX GL WÈFK JKL GľX QKƈQJ VƊ NLŠQ WƄ QJ¾\ ĈŀX NKDL KRDQJ PŸ ĈľW 9ÓQJ ĈľW Q¾\ KŲL Wž YİQ KÍD FƀD ED G¿Q WŲF .LQK +RD .KPHU WKŜ KLŠQ TXD QKƈQJ FÏQJ WUÉQK YİQ KÍD ĈŲF Ĉ½R WĺR QÆQ YŔ ĈŒS ULÆQJ FÍ FƀD ĈľW Y¾ QJĸŶL QĶL Ĉ¿\ %ë, 9ë Ļ1+ HIńN PHÙNG

84

KT&ĐS THÁNG 1.2019


miền quê nước việt Bạc Liêu là xứ cơ cầu, Dưới sông cá chốt trên bờ Triều Châu

Đ

ến với Bạc Liêu là ến với cái nôi của nghệ thuật ờn ca tài tử (nhất Bạc Liêu, nhì Cần Đước - Cà Mau), bởi lẽ ây là vùng ất có nhiều thuận lợi cho việc phát triển ờn ca tài tử và cũng là nơi sản sinh ra nhiều danh ca, danh cầm nổi tiếng khắp Nam kỳ lục tỉnh. Loại hình nghệ thuật dân gian lâu ời, ặc trưng của vùng Nam bộ này ã ược UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đờn ca tài tử là một loại hình nghệ thuật của àn và ca, do những người bình dân, thanh niên nam nữ nông thôn hát ca sau những giờ lao ộng. Bạc Liêu luôn ược mệnh danh là chiếc nôi của ờn ca tài tử Nam bộ. Đờn ca tài tử không chỉ diễn ra ở các lễ hội mà còn trong thời gian sau thu hoạch. Ngoài ra, nó có thể ược chơi trong bóng mát của cây, trên thuyền hoặc trong êm trăng sáng. Đờn ca tài tử phản ánh úng cốt cách tâm hồn phóng khoáng yêu văn nghệ của người Bạc Liêu, vì vậy mà rất ược ưa chuộng, coi trọng, ược dựng thành biểu tượng trang trọng ở quảng trường trung tâm thành phố. Qua bao thăng trầm lịch sử, ờn ca tài tử ã khẳng ịnh vai trò ặc biệt trong ời sống văn hóa tinh thần của người dân Nam bộ nói chung và Bạc Liêu nói riêng Ngay tại thành phố Bạc Liêu, dọc theo con ường i qua vườn nhãn cổ, từ xa ã hiện lên thấp thoáng ngôi chùa Xiêm Cán - một trong những ngôi chùa lớn và lộng lẫy nhất trong hệ thống chùa Khmer ở Nam bộ. Ngôi chùa cổ ược xây dựng từ năm 1887, với sự uy nghi và kiến trúc ặc biệt, lưu giữ một sắc thái văn hóa ang phồn thịnh và rất ặc trưng của người Khmer. Chùa nằm trong khuôn viên rộng lớn có nhiều cây xanh tỏa bóng, không gian yên tĩnh, bầu trời trong xanh, nắng vàng soi qua kẽ lá, tiếng chim hót văng vẳng từ xa, không khí trong lành thư thái. Bao quanh chùa là một lớp hàng rào với nhiều hoa văn ấn tượng. Chùa Xiêm Cán là một quần thể kiến trúc gồm chính iện, sala, nhà ở của các sư sãi, tháp ựng hài cốt, am, lò thiêu... Ngay phía cổng, bên trái là tượng Phật nằm trong một gian nhỏ màu vàng rực. Tòa chánh iện nằm bên phải trên một nền ất cao khoảng hơn 2 mét, có hành lang bao quanh, bên trong trang trí hoa văn ộc áo. Giữa chánh iện thờ Phật Thích Ca, ặc biệt, bốn bức tường xung quanh có rất nhiều hình vẽ giải thích quá trình tu hành khổ luyện của Đức Phật Thích Ca. Trên trần và các

Ħnh hai WranJ 1KƈQJ F½QK TXĺW WUňQJ PXŪW QŮL EņW WUÆQ QÆQ [DQK ELÆQJ ELŘF FƀD EŀX WUŶL WĺR QÆQ PŲW NKXQJ FļQK WKņW VLQK ĈŲQJ ć¿\ FĴQJ O¾ ĈLŜP FKHFN LQ NKÏQJ WKŜ WKLŘX PŰL NKL GX NK½FK ĈŘQ %ĺF /LÆX

cột ược trang trí nhiều hoa văn màu sắc với các phù iêu, bích họa. Hai bên chánh iện có nhiều tháp cốt và một nhà hỏa thiêu nằm dưới những tán cây mát rượi. Những tháp cốt này có cái ược sơn phết và trang trí hoa văn rất ẹp, nhưng cũng có cái cổ kính với màu cũ kỹ, rêu phong, tạo nên sự sinh ộng về màu sắc và không khí trầm mặc. KT&ĐS THÁNG 1.2019

85


miᝠn quê nư᝛c viᝇt

ÄŚnh hai WranJ &KĂ“D ;LÆP &½Q QJĂ?L FKĂ“D FĹŽ ĈĸşF [Âż\ GĆŠQJ WĆ„ WKĹ˜ NĆ? WKHR OĹŞL $QJNRU YĹ´L VĆŠ X\ QJKL Yž NLĹ˜Q WUĂ’F ĈĹ?F ELĹ W OĸX JLĆˆ VĹˆF WK½L YÄ°Q KĂ?D FĆ€D QJĸŜL .KPHU WUÆQ ĈĞW 1DP EŲ

MĂĄi chĂša cong, xáşżp tầng theo kiáşżn trĂşc Angkor, tấo ra khoảng khĂ´ng gian cao vĂşt, hòa váť›i ᝉnh nháť?n nhĆ° máť™t chĂłp thĂĄp. Nhᝯng háť?a tiáşżt áť™c ĂĄo nĆĄi mĂĄi vòm, tĆ°áť?ng, cĂĄc hĂ ng cáť™t vĂ cầu thang. DĆ°áť?ng nhĆ° khĂ´ng cháť‹u sáťą chi pháť‘i cᝧa tháť?i gian, nhᝯng Ć°áť?ng nĂŠt kiáşżn trĂşc quen thuáť™c váť›i cĂĄc chi tiáşżt trang trĂ­ Ăşc náť•i nhiáť u hoa văn ắp náť•i tᝉ mᝉ cĂšng máť™t mĂ u vĂ ng Ẽt dáť‹u mắt, áş­m sắc thĂĄi Khmer vĂ luĂ´n ráťąc rᝥ dĆ°áť›i nắng. ChĂša XiĂŞm CĂĄn nĂłi riĂŞng vĂ chĂša Khmer nĂłi chung lĂ trung tâm văn hĂła cᝧa ngĆ°áť?i Khmer. Ä?ây khĂ´ng chᝉ lĂ nĆĄi tháť? cĂşng, tu ấo mĂ còn lĂ nĆĄi dấy chᝯ Khmer vĂ táť• chᝊc cĂĄc láť… háť™i láť›n, chĂ­nh vĂŹ váş­y, ngĆ°áť?i Khmer rẼt coi tráť?ng vĂ táťą hĂ o váť ngĂ´i chĂša cᝧa mĂŹnh, ngĂ´i chĂša lĂ m phong phĂş vĂ a dấng hĆĄn cho văn hĂła Viᝇt Nam. Náşąm cĂĄch trung tâm thĂ nh pháť‘ Bấc LiĂŞu chĆ°a ầy 20km lĂ cĂĄnh áť“ng iᝇn giĂł láť›n nhẼt cả nĆ°áť›c. HĆ°áť›ng váť phĂ­a biáťƒn NhĂ MĂĄt, nhᝯng “ngĆ°áť?i gĂĄc biáťƒnâ€? kháť•ng láť“ hiᝇn lĂŞn tᝍ xa. CĂ ng áşżn gần cĂ ng thẼy choĂĄng ngᝣp váť›i sáťą hĂšng vÄŠ cᝧa nhᝯng turbine giĂł dáťąng lĂŞn sᝍng sᝯng trĂŞn náť n tráť?i mây bĂĄt ngĂĄt áşšp nhĆ° máť™t thĆ°áť›c phim quay trong chiáť u hè châu Ă‚u, váť›i giĂł biáťƒn vĂ sĂłng váť— dáť‹u ĂŞm. Tᝉnh Bấc LiĂŞu váť›i 56km báť? biáťƒn ưᝣc ĂĄnh giĂĄ lĂ cĂł táť‘c áť™ giĂł táť‘t nhẼt cả nĆ°áť›c. VĂšng biáťƒn váť›i nhᝯng bĂŁi báť“i khĂ´ng cĂł dân cĆ°, rẼt thuáş­n lᝣi cho viᝇc phĂĄt triáťƒn iᝇn giĂł. 86

KT&Ä?S THĂ NG 1.2019


miền quê nước việt Nhà máy Điện gió Bạc Liêu ược xây dựng từ năm 2010 trở thành dự án iện gió ầu tiên tại ồng bằng sông Cửu Long. Cánh ồng có tổng cộng 62 quạt gió, cánh quạt dài 42m ược làm bằng nhựa ặc biệt. Mỗi cột turbine cao 80m, ường kính 4m, nặng hơn 210 tấn làm bằng thép ặc biệt, không gỉ, chịu ược ăn mòn trong iều kiện khí quyển ại dương. Những trụ phong iện giống như những cối xay gió khổng lồ sải cánh vô cùng ấn tượng. Vòng quay ều ều của những cánh quạt trắng muốt nổi bật trên nền xanh biêng biếc của bầu trời tạo nên một khung cảnh thật sinh ộng. Đứng trước lớp lớp turbine gió quay tít thấy mình thật nhỏ bé trong cảm giác rợn ngợp và phấn khích. Cánh ồng quạt gió ã thổi một luồng sinh khí mới cho ất và người nơi ây, mang lại sự ổi thay bất ngờ cho Bạc Liêu. Vùng ất trước ây mênh mông là ồng nước nuôi tôm, là những rặng bần, ước, những bãi bồi ngập mặn… Ngày nay, trên chính những bãi bồi, ồng nước bát ngát ấy, năng lượng gió ã ược khai thác hiệu quả, góp phần mở ra tương lai cho ngành công nghiệp năng lượng sạch và mới ở Việt Nam. Ħnh Wr½n ć¾Q NÉP ELŜX WĸżQJ FƀD QJKŠ WKXņW Ĉ¾Q FD W¾L WƆ 1DP EŲ WĺL TXļQJ WUĸŶQJ WK¾QK SKŪ %ĺF /LÆX

KT&ĐS THÁNG 1.2019

87


phóng sự ảnh

+Ū1* .ó1*

THÁNH òŎA CŪA NHŲNG NGäI NHÀ CHŐC T5ŠI 9ŴL GLŠQ WÈFK FKŢ KĶQ NP2 QKĸQJ +ŬQJ .ÏQJ FÍ WŴL KĶQ WULŠX QJĸŶL Fĸ WUÒ 'R ĈÍ ĈŜ Ĉ½S ƂQJ Ĉƀ FKŰ Ÿ FKR OĸżQJ Fĸ G¿Q NKŮQJ OŬ F½FK GX\ QKľW O¾ [¿\ QKƈQJ WÎD QK¾ FDR FKŦF WUŶL /ĸżQJ QK¾ FDR WŀQJ Ÿ Ĉ¿\ FÎQ QKLŚX KĶQ Fļ NƐ OžF WÎD QK¾ FDR WŀQJ FƀD WK¾QK SKŪ 1HZ <RUN Y¾ ELŘQ +ŬQJ .ÏQJ WK¾QK |WK¾QK SKŪ QK¾ FKŦF WUŶL} WKƊF VƊ %ë, 9ë Ļ1+ CTV

88

KT&ĐS THÁNG 1.2019


phóng sự ảnh

Ħnh hai WranJ +ŬQJ .ÏQJ WƊ K¾R O¾ QĶL FÍ QKƈQJ WÎD QK¾ FKŦF WUŶL QKľW WUÆQ WKŘ JLŴL &½F QJÏL QK¾ ĈĶQ OŔ FKŢ FÍ WKŜ WÉP WKľ\ Ÿ QKƈQJ NKX YƊF UľW [D WUXQJ W¿P WK¾QK SKŪ

C

hi phí nhà ở cao chóng mặt khiến Hồng Kông ang học theo xu hướng của các thành phố lớn trên thế giới như New York, London hay Thượng Hải: xây các dự án nhà tập thể cho ối tượng khách hàng trẻ tuổi. Thành phố có ít nhất 6 dự án bất ộng sản “sống chung” hiện tại và ang chờ xử lý bắt ầu từ năm 2015.

Thế nhưng thực tế chỉ có khoảng 20.000 căn hộ ược tung ra thị trường Hồng Kông hàng năm trong khi nhu cầu cao hơn gấp cả chục lần. Chùm ảnh của tạp chí Kiến Trúc & Đời Sống ghi nhận lại không gian sống chen chúc của người dân tại ây.

KT&ĐS THÁNG 1.2019

89


phóng sự ảnh

90

KT&ĐS THÁNG 1.2019


phóng sự ảnh

Ħnh hai WranJ +ŬQJ .ÏQJ FĴQJ O¾ PŲW WUXQJ W¿P WKĸĶQJ PĺL WR¾Q FŀX 7X\ |ĈľW FKņW QJĸŶL ĈÏQJ} QKĸQJ Ĉ¿\ FĴQJ O¾ ĈLŜP ĈŘQ FƀD GX NK½FK WƄ NKňS QĶL WUÆQ WKŘ JLŴL +ŬQJ .ÏQJ KŲL Wž YİQ KÍD ćÏQJ 7¿\ NK½ UÑ QÄW 7UÆQ PŲW JÍF SKŪ Q¾R ĈÍ WD FÍ WKŜ EňW JŐS PŲW WLŠP WKXŪF ćÏQJ \ WLŠP E½Q F½F YņW GžQJ OLÆQ TXDQ ĈŘQ 3KņW JL½R 1KĸQJ WĺL JÍF SKŪ WLŘS WKHR O¾ PŲW QK¾ WKŶ &ÏQJ JL½R PŲW TX½Q UĸżX WKHR SKRQJ F½FK $QK F½F UĺS FKLŘX SKLP FƀD +ROO\ZRRG

KT&ĐS THÁNG 1.2019

91


sản phẩm chọn LÅ nģşnJ MOV LX ;XľW [Ƃ FK¿X òX ćŐF ĈLŜP F½F FKƂF QİQJ ĈLŚX NKLŜQ ĈĸżF WÈFK KżS WUÆQ WD\ QňP EļQJ ĈLŚX NKLŜQ 6 'HVLJQ ĈÁ ĈHP YŚ JLļL WKĸŸQJ FKR WĸŸQJ WKLŘW NŘ 5(' '27 $:$5' PŲW FXŲF WKL WKLŘW NŘ TX\ PÏ Y¾ X\ WÈQ WUÆQ WR¾Q FŀX 'XQJ WÈFK OÈW 029 /; /ŴS QİQJ OĸżQJ $ WKHR FKXłQ FK¿X òX FKR SKÄS OÎ QĸŴQJ ĈĺW ĈŘQ QKLŠW ĈŲ ĈÁ WKLŘW OņS WURQJ WKŶL JLDQ QJňQ WKƊF SKłP FKÈQ QKDQK WKĶP QJRQ WLŘW NLŠP ĈLŠQ KLŠX TXļ

BŃp Wů W¿Fh hŧp óa něnJ 0 ;XľW [Ƃ FK¿X òX ćŐF ĈLŜP PŐW NÈQK FHUDPLF UŲQJ P [ P YÓQJ QľX 7ÈQK QİQJ 7ÈFK KżS YŴL P½\ FKLŘX FļP ƂQJ QÆQ FÍ WKŜ YƄD [HP SKLP QJKH QKĺF FKĶL JDPH OĸŴW ZHE FKĶL '- WUÆQ PŐW EŘS 0ŐW E¾Q ĈĸżF WÈFK KżS VĺF NKÏQJ G¿\ JLÒS JLƈ NŘW QŪL KRŐF VƆ GžQJ F½F ƂQJ GžQJ [Á KŲL NK½F WUÆQ PŐW EŘS 0ŐW EŘS FĴQJ WUŸ WK¾QK E¾Q O¾P YLŠF FÓQJ P½\ WÈQK WÈFK KżS WUÆQ EŚ PŐW ĈŜ FKHFN PDLO NLŜP WUD VRĺQ WKļR W¾L OLŠX

ChıX rűa ó´ JraniWH nano EĥF GiŋW NhXĭn 100 ;XľW [Ƃ FK¿X òX ćŐF ĈLŜP ĈĸżF VļQ [XľW WƄ QKƈQJ QJX\ÆQ OLŠX WƊ QKLÆQ WK¿Q WKLŠQ PÏL WUĸŶQJ 7ÈQK QİQJ FKŤX ĈĸżF YD ĈņS FDR KĶQ F½F VļQ SKłP FÓQJ ORĺL WUÆQ WKŤ WUĸŶQJ EŚ PŐW FKŪQJ WUŀ\ [ĸŴF NKL WLŘS [ÒF YŴL F½F YņW VňF QKŦQ FKŤX ĈĸżF QKLŠW ĈŲ FDR ĈĸżF SKƀ WKÆP OŴS QDQR EĺF FÍ WÈQK QİQJ GLŠW NKXłQ ĈļP EļR DQ WR¾Q WŪL ĈD FKR VƂF NKŨH QJĸŶL VƆ GžQJ &Í P¾X ĈHQ NHP P¾X ĈľW P¾X [½P WLWDQLXP ThaP Nhħo Wĥi ZZZ PaOOoFa FoP

92

KT&ĐS THÁNG 1.2019

M´\ hÉW ´p WģšnJ &KľW OLŠX LQR[ NÈQK FHUDPLF P¾X ĈHQ FHUDPLF P¾X [L PİQJ 7ÈQK QİQJ KŠ WKŪQJ FļP ELŘQ QKLŠW WŪF ĈŲ P½\ KÒW VŖ ĈĸżF WKLŘW OņS WƊ ĈŲQJ WÓ\ WKXŲF Y¾R QKLŠW ĈŲ WŨD UD WƄ EŘS Y¾ WƊ ĈLŚX FKŢQK Ÿ PƂF WŪL ĸX JLļP KDR SKÈ QİQJ OĸżQJ EŲ ĈLŚX NKLŜQ NŘW KżS JLƈD ĈLŚX NKLŜQ FļP ƂQJ Y¾ QÒW [RD\


sản phẩm chọn

SoIa CH(ST &KľW OLŠX NKXQJ JŰ EŦF GD EÎ *L½ ĈŬQJ

Bàn nģşF WrÅn MAXIN( &KľW OLŠX .KXQJ JŰ %HHFK 0') 9HQHHU FK¿Q NLP ORĺL Pĺ ĈŬQJ *L½ ĈŬQJ

Bàn FonsoOH MAXIN( &KľW OLŠX .KXQJ JŰ %HHFK 0') 9HQHHU FK¿Q NLP ORĺL Pĺ ĈŬQJ *L½ ĈŬQJ

Tū O\ MAXIN( &KľW OLŠX .KXQJ JŰ %HHFK 0') 9HQHHU FK¿Q NLP ORĺL Pĺ ĈŬQJ *L½ ĈŬQJ

ThaP Nhħo Wĥi ZZZ nha[inh FoP

KT&ĐS THÁNG 1.2019

93


không gian di ộng

0ű7 1*ë< 9ų,

MERCEDES E250

CħP nhın óīX Wi½n Nhi nJŗi Yào NhoanJ O´i MHrFHGHs (2 0 Oà sŵ Whoħi P´i Wiŋn nJhi Yà an Woàn GhŃ nJŗi ½P NhoanJ O´i WīP nhÀn rŝnJ VÆ OěnJ Yůa Wa\ W¿Fh hŧp nhiŅX Wiŋn ¿Fh Pàn hÀnh óiŅX NhiŇn rŝnJ FÊnJ nhiŅX FhŃ óŝ hś Wrŧ O´i an Woàn nhģ Fħnh E´o Ya FhĥP FaPHra OÊi BÀI VĜNH PHĢĠNG Ļ1+ òINH QUANG TUĨN

94

KT&ĐS THÁNG 1.2019


không gian di ộng

H

ơn hai trăm cây số từ thành phố Hồ Chí Minh i Bến Tre cũng như lòng vòng thăm thú những nơi cần thiết trên chuyến i này diễn ra chỉ trong ngày. Tuy nhiên, chuyến hành trình dài không làm cho cả người lái lẫn những người cùng i, trong ó có trẻ em có cảm giác mệt mỏi, lừ ừ như khi phải ngồi lâu trên một số dòng xe khác. Điều này cho thấy khi thiết kế, nhà sản xuất không chỉ quan tâm ến người lái mà cả những người i cùng. Với E250, chỗ ngồi rộng rãi, không vướng víu, co duỗi xoay sở dễ dàng. Không cần dẫn chứng những thông số kỹ thuật trong thiết kế, trang bị khó hiểu

như hệ thống treo, hệ thống cân bằng, hỗ trợ ánh lái mà E250 ược trang bị ầy ủ. Chỉ cần nghe nhận xét nôm na của một người i trên xe là ủ: Máy lạnh ổn, xe chạy êm, không rung, giật khi tài xế ánh lái; xe bứt tốc nhanh, nhẹ nhàng, sàn xe không rung khi i qua ường xấu, rất ít dằn xốc khi i qua những gờ nối ầu cầu, ổ gà... nên i xa mà không thấy mệt. Thực ra, E250 có kích thước ầu hơi dài hơn so với nhiều dòng xe khác nên có người phải mất một thời gian ngắn ể làm quen khi phải iều khiển xe trong dòng xe cộ ông úc của thành phố. Tuy nhiên, khi ã “quen hơi” nhau rồi, thì xe và người như

KT&ĐS THÁNG 1.2019

95


không gian di ᝙ng

ĂŁ gắn bĂł tᝍ lâu. Chấy xe trong náť™i thĂ nh nhĆ°ng vẍn ung dung thanh thản. Ä?iáť u nĂ y cĂł ưᝣc máť™t phần cĹŠng nháť? vĂ´ lăng cầm chắc tay, iáť u khiáťƒn nháşš nhĂ ng và ưᝣc tĂ­ch hᝣp hầu háşżt tiᝇn Ă­ch cần thiáşżt ngay trĂŞn vĂ´ lăng nhĆ° lẍy chuyáťƒn sáť‘, lẍy chᝉnh èn xi nhan tĂ­ch hᝣp, lẍy cần gất mĆ°a cĹŠng nhĆ° cĂĄc lẍy thay áť•i váť‹ trĂ­ vĂ´ lăng, tăng giảm táť‘c áť™ bĂĄn táťą áť™ng... Hᝇ tháť‘ng âm thanh xe rĂľ, trong vĂ hay thĂŞm máť™t phần nháť? báť‘ trĂ­ loa hᝣp lĂ˝ vĂ cĂĄch âm cᝧa xe khĂĄ táť‘t. NhĂ sản xuẼt cĹŠng khĂĄ chiáť u chuáť™ng ngĆ°áť?i lĂĄi khi cho phĂŠp cháť?n nhiáť u phĆ°ĆĄng phĂĄp iáť u chᝉnh nhᝯng thĂ´ng sáť‘, tĂ­nh năng hiáťƒn tháť‹ trĂŞn mĂ n hĂŹnh tᝍ háť— trᝣ hĂ nh trĂŹnh, radio, media... báşąng cả touchpad, nĂşt xoay vĂ cả nĂşt nhẼn áť&#x; khu váťąc trung tâm. 96

KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

THäNG SĹ” KĹź THUÄ°T ' [ 5 [ & [ [ PP WUĹžF FÄś VŸ PP

ćŲQJ FÄś , 'XQJ WĂˆFK FĂ?QJ W½F FF

&Ă?QJ VXÄžW FĆŠF ÄˆÄşL N: KS WÄşL YĂŽQJ SKĂ’W 0Ă? PHQ [RĹˆQ FĆŠF ÄˆÄşL 1P WÄşL YĂŽQJ SKĂ’W +ŲS VĹŞ 7ĆŠ ĈŲQJ FÄžS * 7521,& 'Ĺ„Q ĈŲQJ &Ĺ€X VDX 7Ä°QJ WĹŞF V NP K 9ņQ WĹŞF WĹŞL ĈD NP K

7LÆX WKĹž QKLÆQ OLĹ X WUXQJ EÉQK O O OĂˆW NP

7Ă’L NKĂˆ SKĂˆD WUĸŴF WĂ’L NKĂˆ EÆQ KĂ?QJ SKĂˆD WUĸŴF VDX WĂ’L NKĂˆ FƆD VĹŽ WĂ’L NKĂˆ FKR ÄˆĹ€X JĹŞL QJĸŜL O½L WĆŠD ÄˆĹ€X ĈLĹšX FKŢQK ĈĸşF FKR WÄžW FÄź F½F JKĹ˜ WĆŠD ÄˆĹ€X JLÄźP FKÄžQ WKĸĜQJ FĹŽ FKR JKĹ˜ WUĸŴF 'Âż\ ĈDL DQ WRžQ ĈLĹœP FKR WÄžW FÄź F½F JKĹ˜ YĹ´L EŲ FÄ°QJ ĈDL NKĹ‚Q FÄžS Yž JLĹ´L KÄşQ OĆŠF VLĹ˜W 0žX VÄśQ 7UĹˆQJ 3RODU ćHQ 2EVLGLDQ %ÄşF ,ULGLXP ;DQK &DYDQVLWH %ÄşF 'LDPRQG

1ŲL WKÄžW 'D 1DSSD ćHQ 1ÂżX +D]HOQXW 1ÂżX (VSUHVVR 9žQJ 0DFFKLDWR 1ÂżX (VSUHVVR