Page 1

152 +Ř,.,ľ175ä&6Ğ7+Ò1+3+Ő+Œ&+Ý0,1+

CUỐI NĂM TRANG TRÍ NHÀ

6Ő

7+Ú1*

Chào

2019

Ngôi nhà nhỏ dưới chân ồi MÀU CỦA NĂM MỚI 3M VÀ 2N

8 9 3 8 5 0 0 5 1 2

THÁNG 1.2019

29.500 BØRGE MOGENSEN, CÔNG NĂNG LUÔN LÀ TRỌNG TÂM THIẾT KẾ


quảng cáo

KT&ĐS THÁNG 1.2019

1


Cка QUAN Cр╗дA Hр╗ўI KIр║ЙN TR├џC Sк» TH├ђNH PHр╗љ Hр╗њ CH├Ї MINH, PH├ЂT H├ђNH Mр╗ўT Kр╗▓ Mр╗ќI TH├ЂNG TRр╗ц Sр╗ъ 88/1B Mр║аC ─љ─еNH CHI, QUр║гN 1, TP.Hр╗њ CH├Ї MINH Tр╗ћNG BI├іN Tр║гP PGS.TS.KTS NGUYр╗ёN KHр╗ъI Hр╗ўI ─љр╗њNG BI├іN Tр║гP PGS.TS.KTS NGUYр╗ёN KHр╗ъI KTS KHк»каNG V─ѓN Mк»р╗юI KTS NGUYр╗ёN TRк»р╗юNG Lк»U NH├ђ B├ЂO PHр║аM HY Hк»NG NH├ђ B├ЂO NGUYр╗ёN V─еNH PHк»каNG

Ch├аo 2019

THк» K├Ю T├њA SOAN NGUYр╗ёN V─еNH PHк»каNG Mр╗И THUр║гT NGUYр╗ёN THU V├ѓN LIFE SPACE MEDIA CO.,LTD

Qu├й bр║Аn р╗Їc ang cр║Дm tr├фn tay sр╗Љ b├Аo th├Аng 1, sр╗Љ b├Аo р║Дu ti├фn cр╗Дa n─Ѓm dк░кАng lр╗Іch 2019. Trong sр╗Љ b├Аo n├аy, ngo├аi nhр╗»ng b├аi vр╗Ъ, chuy├фn mр╗Цc thк░р╗Юng xuy├фn, ch├║ng t├┤i sр║й gр╗Гi р║┐n bр║Аn р╗Їc nhр╗»ng b├аi viр║┐t phр╗Цc vр╗Ц cho nhu cр║Дu sр╗Гa chр╗»a, trang tr├Г, l├аm р║╣p nh├а cuр╗Љi n─Ѓm р╗Ѓ ├│n tр║┐t Kр╗и Hр╗Бi. ─љр╗Ѓ gi├║p bр║Аn р╗Їc c├│ th├фm m├│n ─Ѓn tinh thр║Дn trong nhр╗»ng ng├аy tр║┐t, xin giр╗Џi thiр╗Єu giai phр║Еm xu├бn n─Ѓm nay cр╗Дa Kiр║┐n Tr├║c & ─љр╗Юi Sр╗Љng sр║й c├│ chр╗Д р╗Ђ tр║Гp trung v├аo nр╗Ўi dung Nр║┐p Nh├а. Nр║┐p Nh├а р╗Ъ ├бy ch├Гnh l├а kh├┤ng gian sр╗Љng mang р║Гm nр╗Ђ nр║┐p, v─Ѓn h├│a trong kh├┤ng gian sр╗Љng quen thuр╗Ўc cр╗Дa ngк░р╗Юi Viр╗Єt. V├а ch├║ng l├а nhр╗»ng nh├Аt cр║»t vр╗Ђ kiр║┐n tr├║c, vр╗Ђ v─Ѓn h├│a, vр╗Ђ lр╗Љi sр╗Љng thр║Гm ch├Г l├а cр║Б vр╗Ђ р║Еm thр╗▒c... qua qu├А tr├гnh mр╗Ъ cр╗Гa. ─љр╗Њng thр╗Юi trong sр╗Љ b├Аo xu├бn n─Ѓm nay, ch├║ng t├┤i c┼Еng c├│ b├аi ghi nhр║Гn vр╗Ђ cuр╗Ўc hр╗Ўi thр║Бo vр╗Фa mр╗Џi diр╗Ёn ra vр╗Ђ р╗Ђ t├аi X├бy dр╗▒ng th├аnh phр╗Љ th├┤ng minh do tр║Аp ch├Г Kiр║┐n Tr├║c & ─љр╗Юi Sр╗Љng phр╗Љi hр╗Бp vр╗Џi Hр╗Ўi Kiр║┐n tr├║c sк░ th├аnh phр╗Љ Hр╗Њ Ch├Г Minh, Hр╗Ўi Quy hoр║Аch miр╗Ђn Nam tр╗Ћ chр╗Еc. Giai phр║Еm xu├бn 2019 dр╗▒ kiр║┐n sр║й ph├Аt h├аnh v├аo giр╗»a th├Аng chр║Аp, gi├А b├гa 55.000 р╗Њng /cuр╗Љn. Rр║Цt mong к░р╗Бc qu├й bр║Аn р╗Їc р╗Дng hр╗Ў. Tr├бn trр╗Їng, Tр╗Ћng bi├фn tр║Гp

PHр╗ц TR├ЂCH H├їNH р║бNH ─љINH QUANG TUр║цN LI├іN Hр╗є Bр║аN ─љр╗їC, THк» Tр╗ф, B├ђI Vр╗ъ ─љT: 028.38229314 88/1B Mр║аC ─љ─еNH CHI, Q.1, TP.Hр╗њ CH├Ї MINH EMAIL: BANDOC.KTDS@GMAIL.COM

LI├іN Hр╗є QUр║бNG C├ЂO C├ћNG TY TNHH KH├ћNG GIAN Sр╗љNG MEDIA (LIFE SPACE MEDIA) 88/1B Mр║аC ─љ─еNH CHI, Q.1, TP.Hр╗њ CH├Ї MINH MOBILE: 0902 636 588 WWW.KHONGGIANSONGMEDIA.COM IN Tр║аI C├ћNG TY TNHH MTV L├і QUANG Lр╗ўC GIр║цY PH├ЅP XUр║цT Bр║бN Sр╗љ 23/GP-BTTTT Cр║цP NG├ђY 5.1.2012 Cр╗дA Cр╗цC B├ЂO CH├Ї - Bр╗ў TH├ћNG TIN V├ђ TRUYр╗ђN TH├ћNG

+┼ў,.,─Й175├ц&6─ъ7+├њ1+3+┼љ+┼њ&+├Ю0,1+

CUр╗љI N─ѓM TRANG TR├Ї NH├ђ

6┼љ

7+├џ1*

Ch├аo

2019

Ng├┤i nh├а nhр╗Ј dк░р╗Џi ch├бn р╗Њi M├ђU Cр╗дA N─ѓM Mр╗џI 3M V├ђ 2N

893 850 051 2

PGS.TS.KTS Nguyр╗Ёn Khр╗Ъi

9.500 B├ўRGE MOGENSEN, C├ћNG N─ѓNG LU├ћN L├ђ TRр╗їNG T├ѓM THIр║ЙT Kр║Й

р║бNH ─љр╗ќ Hр╗«U T├ѓM

Bр║Аn р╗Їc c├│ thр╗Ѓ р╗Їc tр║Аp ch├Г Kiр║┐n Tr├║c & ─љр╗Юi Sр╗Љng phi├фn bр║Бn iр╗Єn tр╗Г tр╗Ф: www.ktds.vn; ashui.com; https://www.facebook.com/kientrucvadoisong

+┼ў,.,─Й175├ц&6─ъ7+├њ1+3+┼љ+┼њ&+├Ю0,1+

6┼љ

7+├џ1*

├ЂNH S├ЂNG CHO S├џN 9─б┼аN

+┼ў,.,─Й175├ц&6─ъ7+├њ1+3+┼љ+┼њ&+├Ю0,1+

BIр╗єT THр╗░ C├Њ HAI GIр║ЙNG TRр╗юI 7─б─аNG 3H─дN ├▓┼є H├ћ, H├Ц$

6┼љ

7+├џ1*

Nр╗ўI THр║цT ─љA N─ѓNG

Hр╗ўI KIр║ЙN TR├џC Sк» TH├ђNH PHр╗љ Hр╗њ CH├Ї MINH

Sр╗љ 149 TH├ЂNG 10.2018

Hр╗ўI KIр║ЙN TR├џC Sк» TH├ђNH PHр╗љ Hр╗њ CH├Ї MINH

THAY ─љр╗ћI PHр║бI ─љр║ИP HкаN

L├ђM NH├ђ 75├ЏN ├▓─е7 ;┬░O

Sр╗љ 148 TH├ЂNG 9.2018

CHUNG Cк» tр╗Ф ├Аnh sр╗Љ tр║Дng р║┐n vр╗І tr├Г b├аn thр╗Ю Tр╗░ Tр║аO mр║Бnh vк░р╗Юn cho kh├┤ng gian nhр╗Ј

7┼ў ─еM %├бNH <├ЏN

lр╗Љi v├аo vк░р╗Юn y├фu SкаN Tк»р╗юNG V├ђ NGUY Cка NHIр╗ёM ─љр╗ўC

PORSCHE MACAN PHI├іN Bр║бN Mр╗џI

9.500 VINCENT VAN DUYSEN, H├ђNH TR├їNH KH├ћI PHр╗цC CHр║цT THка KIр║ЙN TR├џC

2

KT&─љS TH├ЂNG 1.2019

9.500 JONAS BJERRE-POULSEN Vр╗џI NHр╗«NG TRр║бI NGHIр╗єM TINH THр║дN

CHUр║еN Bр║ЙP HIр╗єN ─љр║аI

9.500 INI ARCHIBONG Vр╗џI Cр║бM Hр╗еNG Tр╗ф Tр╗░ NHI├іN

893 850 0512

89 3 8 50 0 5 12

89 3 8 50 0 5 12

89 3 8 50 0 5 12

CUр╗љN H├џT Vр╗џI

SAI Lр║дM KHI MUA ─љр╗њ CUр╗љI N─ѓM

Mр║бNG XANH CHO NG├ћI NH├ђ NHр╗ј

FORD FIESTA

29.500 DIEGO CABEZAS THр╗ћI Sр╗еC Sр╗љNG V├ђO KIM LOр║аI


quảng cáo

KT&ĐS THÁNG 1.2019

3


mục lục

18

28

24

30

152

SỐ 1 . 2 0 19 NHÀ Ở

12

Đơn giản nhưng không thiếu tiện nghi

18

Ngôi nhà nhỏ dưới chân ồi

BÙI XUÂN QUÝ

PHAN HUY HỒNG ĐỨC

CHUYÊN ĐỀ

46

24

Những sai lầm khi sửa nhà cuối năm

28

Màu năm mới: 3M và 2N

KTS NGUYỄN TRẦN ĐỨC ANH

NTK ĐOÀN DƯỠNG - THU HUỲNH

KHÔNG GIAN ĐẸP

30

Sum vầy quanh chiếc lò pizza HOÀNG LÊ - ĐỖ HỮU TÂM

ĐIỂM ĐẾN

38 68

Xa nơi phố cổ THÁI HOÀNG DƯỠNG - AN NGUYÊN

DU LỊCH KIẾN TRÚC

46

Alcázar và vẻ ẹp vương quyền LAM PHONG

GIẢI PHÁP

62

Nồng ấm ở trên cao

64

Vóc dáng cũ trong bộ khung mới

HÀ THÀNH

QUỐC THỐNG - TRƯỜNG ÂN

KHÔNG GIAN DI ĐỘNG

94 4

KT&ĐS THÁNG 1.2019

Một ngày với Mercedes E250 VĨNH PHƯƠNG - ĐINH QUANG TUẤN


HỘI KIẾN TRÚC SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRÂN TRỌNG CÁM ƠN CÁC NHÀ TÀI TRỢ ĐÃ ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI TRONG NĂM 2018 7À, 75Ŧ 9ÀNG

Link to Good Living 7À, 75Ŧ %ĤC

7À, 75Ŧ òŖNG


bấn �c

%ĤN òĹ?C 'O$NH NGH,Ĺ&#x160;3 LĂ FÄŤX QĹ&#x2022;L ĂłĹ&#x2021; JLĂ&#x2030;S EÄĽQ ĂłĹ&#x2018;F JLħL ó´S QhĹłQJ WhÄłF PÄłF QhĹłQJ JĂ&#x201E;S Â? OL½Q TXDQ ĂłĹ&#x192;Q VħQ ShÄ­P FÄ&#x;QJ QhÄŁ JLĂ&#x2030;S GoDQh QJhLĹ&#x2039;S QÄłP EÄłW óģŧF QhX FÄŤX FĹŤD QJÄŁĹĄL WL½X GĂ&#x160;QJ FĹŤD WhĹ? WUÄŁĹĄQJw MĹ&#x2018;L WhĂ&#x2020;QJ WLQ WhÄłF PÄłF [LQ JĹŁL YĹ&#x2026; 1% MÄĽF òÄ?Qh ChL 3 òD .Do 4 1 73HCM (PDLO EDQGoFNWGV#JPDLOFoP òLĹ&#x2039;Q WhoÄĽL 022291

MÄťW EĹ&#x192;S WĹŻ EĹ&#x192;S hĹ&#x2014;QJ QJoÄĽL EĹ? QĹ­W FĂ&#x201E; WhĹ&#x2021; WLĹ&#x192;S WĹŠF VĹą GĹŠQJ" NĹ&#x192;X WhD\ WhĂ&#x20AC; FĂ&#x201E; óģŧF NhĂ&#x2020;QJ 9Ă F´Fh VĹą GĹŠQJ ĂłĂ&#x2030;QJ ĂłĹ&#x2021; WU´Qh EĹ? QĹ­W YĹĽ"

7Ă&#x2020;L ĂłDQJ OĂ P QhĂ  YĂ  FhXÄ­Q EĹ? NÂ? hŧS ĂłĹ&#x2014;QJ YĹ&#x;L WhÄŤX [Âś\ GĹľQJ CĂ&#x201E; QJÄŁĹĄL QĂ&#x201E;L FhĹ? FÄŤQ NÂ? WhHo PÂťW YXĂ&#x2020;QJ VĂ Q [Âś\ GĹľQJ QhÄŁQJ FÄ&#x;QJ FĂ&#x201E; QJÄŁĹĄL NhX\½Q Q½Q NÂ? hŧS ĂłĹ&#x2014;QJ WhHo GĹľ Wo´Q FhL WLĹ&#x192;W HDL F´Fh QĂ \ FĂ&#x201E; JĂ&#x20AC; Nh´F QhDX"

%Ĺ? ShÄąQ NĹ˝ WhXÄąW FĂ&#x2020;QJ W\ 7HND 9LĹ&#x2039;W NDP

Khi mạt kĂ­nh báť&#x2039; nᝊt, vᝥ thĂŹ táť&#x2018;t nhẼt khĂ´ng nĂŞn tiáşżp t᝼c sáť­ d᝼ng báşżp vĂŹ khả nÄ&#x192;ng chẼt láť?ng tᝍ thᝊc Ä&#x192;n hoạc tᝍ bĂŞn ngoĂ i cĂł tháť&#x192; chảy vĂ o bĂŞn trong báşżp thĂ´ng qua váşżt nᝊt, gây cháş­p vĂ  chĂĄy bo. Náşżu cĂł iáť u kiáť&#x2021;n thĂŹ nĂŞn thay máť&#x203A;i vĂŹ viáť&#x2021;c thay tháşż mạt kĂ­nh cĹŠng ĆĄn giản. Ä?áť&#x192; sáť­ d᝼ng báşżp ưᝣc báť n, khĂ´ng báť&#x2039; nᝊt vᝥ cần chĂş Ă˝ khĂ´ng áť&#x192; rĆĄi cĂĄc váş­t d᝼ng lĂŞn mạt kĂ­nh. KhĂ´ng nĂŞn ạt cĂĄc náť&#x201C;i, chảo ang nĂłng lĂŞn mạt kĂ­nh vĂŹ cĂł khả nÄ&#x192;ng gây nᝊt mạt kĂ­nh vĂŹ sáť&#x2018;c nhiáť&#x2021;t. Sáť­ d᝼ng náť&#x201C;i cĂł Ć°áť?ng kĂ­nh ĂĄy láť&#x203A;n báşąng váť&#x203A;i Ć°áť?ng kĂ­nh hĂŹnh tròn trĂŞn mạt báşżp. Náşżu sáť­ d᝼ng náť&#x201C;i cĂł ĂĄy quĂĄ láť&#x203A;n sáş˝ gây ra tĂŹnh trấng quĂĄ tải, lĂ m cho mạt kĂ­nh quĂĄ nĂłng cĂł tháť&#x192; báť&#x2039; nᝊt. KhĂ´ng sáť­ d᝼ng cĂĄc náť&#x201C;i nẼu hoạc bĂŹnh un cĂł ĂĄy lĂľm, nĂł sáş˝ tấo ra máť&#x2122;t vĂšng khĂ´ng khĂ­ giᝯa ĂĄy báşżp váť&#x203A;i mạt kĂ­nh, khiáşżn cho chᝊc nÄ&#x192;ng giáť&#x203A;i hấn nhiáť&#x2021;t áť&#x2122; khĂ´ng hoất áť&#x2122;ng, gây quĂĄ nhiáť&#x2021;t vĂ  nᝊt kĂ­nh. KhĂ´ng nĂŞn kĂŠo lĂŞ ĂĄy náť&#x201C;i trĂŞn mạt kĂ­nh vĂŹ sáş˝ gây xĆ°áť&#x203A;c mạt kĂ­nh, theo tháť?i gian thĂŹ cĂĄc váşżt trầy xĆ°áť&#x203A;c nĂ y sáş˝ lĂ m suy yáşżu báť mạt gây nᝊt kĂ­nh.

.LĹ&#x192;Q 7UĂ&#x2030;F òťL SĹ&#x2022;QJ WUħ OĹĄL

VẼn áť nĂ y ĂŁ ưᝣc chĂşng tĂ´i ạt ra trong bĂ i trao áť&#x2022;i váť&#x203A;i báť&#x2122; pháş­n tĆ° vẼn cᝧa NhĂ  Xinh trĂŞn sáť&#x2018; bĂĄo 145. Ä?áť&#x2122;c giả quan tâm cĂł tháť&#x192; tĂŹm áť?c lấi. Tuy nhiĂŞn chĂşng tĂ´i cĹŠng xin trĂ­ch trả láť?i tĂłm tắt nhĆ° sau: GiĂĄ theo mĂŠt vuĂ´ng sĂ n xây dáťąng ưᝣc tĂ­nh trĂŞn cĆĄ sáť&#x; nĆĄi nĂ o cĂł thi cĂ´ng thĂŹ áť&#x; Ăł ưᝣc tĂ­nh diáť&#x2021;n tĂ­ch. Còn láş­p dáťą toĂĄn lĂ  bĂłc tĂĄch chi tiáşżt kháť&#x2018;i lưᝣng tᝍng loấi váş­t tĆ° cᝧa toĂ n báť&#x2122; cĂ´ng trĂŹnh máť&#x2122;t cĂĄch c᝼ tháť&#x192;. TĂ­nh theo mĂŠt vuĂ´ng xây dáťąng thĂŹ nhanh, dáť&#x2026; hiáť&#x192;u nhĆ°ng thĆ°áť?ng thiáşżu chĂ­nh xĂĄc, ạc biáť&#x2021;t lĂ  khi cĂł nhᝯng phĂĄt sinh sáş˝ dáť&#x2026; gây mâu thuẍn. TĂ­nh dáťą toĂĄn cĂł Ć°u iáť&#x192;m lĂ  chĂ­nh xĂĄc váť mạt kháť&#x2018;i lưᝣng, dáť&#x2026; quản lĂ˝ vĂ  kiáť&#x192;m soĂĄt. NhĆ°ng theo cĂĄch nĂ y, ngĆ°áť?i chᝧ cần phải am hiáť&#x192;u chuyĂŞn mĂ´n hoạc cĂł ngĆ°áť?i am hiáť&#x192;u chuyĂŞn mĂ´n háť&#x2014; trᝣ. 6

KT&Ä?S THĂ NG 1.2019


cà phê ầu thång

1K´QGĹ&#x2039;S.RKOHUWĹ&#x2022;FKĹŠFNšQLĹ&#x2021;PQÄ&#x2014;PWKÂłQKOÄ­SYÂłQÄ&#x2014;PKĹŁSW²FFĂ&#x2C6;QJ5LWD9Ă&#x2020;WÄĄSFK½.LÄżQ7UĂ&#x2021;F ĂŽĹ?L6Ĺ&#x2018;QJJKLOÄĄLFXĹ&#x2122;FWUDRĂŻĹ&#x2022;LJLĹŻDĂŻÄĄLGLĹ&#x2021;QKDLĂŻÄ?QYĹ&#x2039;QÂł\YĹ&#x203A;LĂŻÄĄLGLĹ&#x2021;QPĹ&#x2122;WVĹ&#x2018;E²RWÄĄSFK½&Ä&#x203A;QJ QK´QVĹąNLĹ&#x2021;QQÂł\Ă&#x201E;QJ9Ă&#x2020;0Ä­X4XĹ&#x2018;F7ULĹ&#x192;QFKŧWĹ&#x2039;FKWÄ­SĂŻRÂłQ5LWD9Ă&#x2020;FÄ&#x203A;QJFĂ&#x201E;QJEĹ&#x2018;WKÂłQKOÄ­STXĹšWĹŤ WKLĹ&#x2021;Q5LWD9Ă&#x2020;YĹ&#x203A;LQJXĹ&#x201C;QYĹ&#x2018;QWÂłLWUĹŁOÂťQĂŻÄżQWšĂŻĹ&#x201C;QJĂŻĹ&#x192;KĹ&#x2014;WUĹŁFKRF²FKRÄĄWĂŻĹ&#x2122;QJ[ÂśKĹ&#x2122;LSK²WWULĹ&#x192;Q\ WÄżJL²RGĹĽFYÂłVĹŠFNKĹ?HFĹ&#x2122;QJĂŻĹ&#x201C;QJ 7+Ć&#x2030;&+,Ĺ&#x;1 9Ä&#x153;NH 3HÄ˘Ä NG Äť1+ .OHL(5 C8NG CĨ3

BĂ&#x20AC; ANGEL YANG - CHᝌ Táť&#x160;CH KOHLER CHĂ&#x201A;U Ă - THĂ I BĂ&#x152;NH DĆŻĆ NG - NGĂ&#x20AC;NH THIáşžT Báť&#x160; PHĂ&#x2019;NG TẎM & NHĂ&#x20AC; BáşžP

â&#x20AC;&#x153;QUAN Háť&#x2020; GIᝎA KOHLER VĂ&#x20AC; RITAVĂ&#x2022; Sáşź Báť&#x20AC;N CHáşśT KHĂ&#x201D;NG CHáť&#x2C6; áť&#x17E; THáşž Háť&#x2020; NĂ&#x20AC;Yâ&#x20AC;?

.ROHUFĂ&#x17D;WKĂ&#x2026;QĂ&#x17D;LYĂ&#x192;ĂľĂ&#x201D;LW­FFĂ&#x161;DPĂ&#x2C6;QKKLĂ&#x2021;QQD\ W°L9LĂ&#x2021;W1DP"

ĂźQJ9Ă&#x2018;0Ĺ&#x2020;X 4XĹŞF7ULĹ&#x153;Q &KĆ&#x20AC;WŤFKWĹ&#x2020;SÄ&#x2C6;RžQ 5LWD9Ă&#x2018;

&­FVÂŽQSK´PFĂ&#x161;D.RKOHUKLĂ&#x2021;QĂľDQJþ­SĂ&#x;QJ QKXF²XFĂ&#x161;DQJĂ?äLWLĂ&#x201A;XGĂ&#x2DC;QJWURQJSKÂąQNKĂ&#x2122;FQÂŹR"

Ă&#x201D;ng VĂľ Máş­u Quáť&#x2018;c Triáť&#x192;n: Phân khĂşc hĂ ng hĂła cᝧa Kohler tấi Viáť&#x2021;t Nam hiáť&#x2021;n khĂ´ng cháť&#x2030; cĂł sản phẊm cao cẼp mĂ  cĂł cả nhᝯng sản phẊm trung bĂŹnh. Sau 12 nÄ&#x192;m phĂĄt triáť&#x192;n thĂ nh cĂ´ng váť&#x203A;i dòng sản phẊm cao cẼp cᝧa Kohler, sắp táť&#x203A;i chĂşng tĂ´i sáş˝ khai trĆ°ĆĄng chuáť&#x2014;i RitaVo Depot trải dĂ i trong cả nĆ°áť&#x203A;c váť&#x203A;i cĂĄc sản phẊm ph᝼c v᝼ cho tháť&#x2039; trĆ°áť?ng trung cẼp. BĂ  Angel Yang: TrĂŞn tháşż giáť&#x203A;i, sản phẊm cᝧa chĂşng tĂ´i hiáť&#x2021;n diáť&#x2021;n hầu nhĆ° trĂŞn tẼt cả cĂĄc phân khĂşc. ChĂşng tĂ´i luĂ´n Ć°a ra nhᝯng thiáşżt káşż táť&#x2018;t nhẼt cĂšng váť&#x203A;i cĂ´ng ngháť&#x2021; cao cẼp i kèm vĂ  dáť&#x2039;ch v᝼ tĆ°ĆĄng xᝊng. 8

KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

BĂ Angel Yang: RitaVĂľ hiáť&#x2021;n lĂ  áť&#x2018;i tĂĄc tuyáť&#x2021;t váť?i vĂ  cĹŠng nháť? cĂł RitaVĂľ mĂ  chĂşng tĂ´i ĂŁ cĂł tháť&#x192; giáť&#x203A;i thiáť&#x2021;u cĂĄc sản phẊm cao cẼp nhẼt cᝧa mĂŹnh cho ngĆ°áť?i tiĂŞu dĂšng tấi Viáť&#x2021;t Nam trải nghiáť&#x2021;m. BĂŞn cấnh Ăł, chĂşng tĂ´i cĹŠng thẼy may mắn lĂ  RitaVĂľ ĂŁ Ć°a háť&#x2021; tháť&#x2018;ng trĆ°ng bĂ y máť&#x203A;i lĂ  RitaVo Depot vĂ o hoất áť&#x2122;ng. Qua Ăł chĂşng tĂ´i cĂł cĆĄ háť&#x2122;i giáť&#x203A;i thiáť&#x2021;u thĂŞm cĂĄc sản phẊm tầm trung vĂ  giĂşp nhiáť u ngĆ°áť?i tiĂŞu dĂšng Viáť&#x2021;t Nam hĆĄn cĂł tháť&#x192; tiáşżp cáş­n, trải nghiáť&#x2021;m cĂĄc sản phẊm cᝧa Kohler. Ă´LĂ&#x192;XJĂ&#x2C6;W°RQĂ&#x201A;QJšQEĂ&#x17D;JLĂĄD.RKOHUYÂŹ5LWD9Ă?"

BĂ Angel Yang: 12 nÄ&#x192;m hᝣp tĂĄc cháť&#x2030; lĂ  sáťą kháť&#x;i ầu vĂ  chĂşng tĂ´i nghÄŠ ráşąng sáş˝ còn máť&#x2122;t chạng Ć°áť?ng dĂ i phĂ­a trĆ°áť&#x203A;c. ChĂşng tĂ´i ĂŁ cĂł máť&#x2122;t máť&#x2018;i quan háť&#x2021; áť&#x2018;i tĂĄc tuyáť&#x2021;t váť?i vĂ  tin ráşąng chĂşng tĂ´i sáş˝ cĂł máť&#x2018;i quan háť&#x2021; kĂŠo dĂ i trĂŞn cả trÄ&#x192;m nÄ&#x192;m nhĆ° láť&#x2039;ch sáť­ cᝧa chĂşng tĂ´i. Váť&#x203A;i cả hai bĂŞn, chĂşng tĂ´i luĂ´n tâm niáť&#x2021;m sáş˝ xây dáťąng quan háť&#x2021; áť&#x2018;i tĂĄc dáťąa trĂŞn quan háť&#x2021; bấn bè vĂ  tin ráşąng máť&#x2018;i quan háť&#x2021; nĂ y sáş˝ báť n khĂ´ng cháť&#x2030; áť&#x; tháşż háť&#x2021; nĂ y mĂ  cả áť&#x; tháşż háť&#x2021; tiáşżp nᝯa. Hiáť&#x2021;n chĂşng tĂ´i cĂł nhᝯng sản phẊm tuyáť&#x2021;t váť?i vĂ  chĂşng tĂ´i


cà phê ầu thång

cần máť&#x2122;t áť&#x2018;i tĂĄc hiáť&#x192;u rĂľ Ẽt nĆ°áť&#x203A;c nĂ y, hiáť&#x192;u rĂľ nhu cầu tᝍng con ngĆ°áť?i sáť&#x2018;ng trĂŞn Ẽt nĆ°áť&#x203A;c nĂ y. VĂ  tĂ´i hy váť?ng hai cĂ´ng ty tuyáť&#x2021;t váť?i sáş˝ tấo ra nhiáť u iáť u táť&#x2018;t áşšp hĆĄn nᝯa. &ĂŁGX\Ă&#x201A;QQÂŹRPÂŹ.RKOHUFKĂ&#x2018;Q5LWD9Ă?OÂŹPQKÂŹ SKÂąQSKĂ&#x201D;LFKĂ&#x2030;QK"

Ă&#x201D;ng VĂľ Máş­u Quáť&#x2018;c Triáť&#x192;n: Kohler lĂ táş­p oĂ n lâu áť?i ĂŁ truyáť n qua báť&#x2018;n tháşż háť&#x2021;. Trong khi Ăł RitaVĂľ cháť&#x2030; lĂ  láť&#x203A;p doanh nhân ầu tiĂŞn cᝧa giai oấn máť&#x; cáť­a áť&#x; tháť&#x2039; trĆ°áť?ng Viáť&#x2021;t Nam. Bản thân tĂ´i ĂŁ i cĂĄc nĆ°áť&#x203A;c, tiáşżp xĂşc váť&#x203A;i nhiáť u áť&#x2018;i tĂĄc, tĂŹm kiáşżm cĂĄc táş­p oĂ n láť&#x203A;n, trĂŹnh bĂ y káşż hoấch hoĂ n hảo áť&#x192; tĂŹm sản phẊm táť&#x2018;t nhẼt trong lÄŠnh váťąc mang váť Viáť&#x2021;t Nam. VĂ  Kohler ĂŁ cháť?n RitaVĂľ cĹŠng nhĆ° xĂĄc áť&#x2039;nh hᝣp tĂĄc váť&#x203A;i RitaVĂľ vĂŹ háť? tin tĆ°áť&#x;ng ráşąng chĂ­nh tĂ´i sáş˝ giĂşp Kohler thĂ nh cĂ´ng áť&#x; tháť&#x2039; trĆ°áť?ng nĂ y. VĂ  iáť u Ăł ưᝣc minh chᝊng báşąng sáťą thĂ nh cĂ´ng cᝧa máť&#x2018;i quan háť&#x2021; 12 nÄ&#x192;m cĹŠng nhĆ° sáťą thĂ nh cĂ´ng cᝧa Kohler áť&#x; tháť&#x2039; trĆ°áť?ng Viáť&#x2021;t Nam. BĂ  Angel Yang: Ă&#x201D;ng Triáť&#x192;n lĂ  ngĆ°áť?i yĂŞu thĆ°ĆĄng hiáť&#x2021;u cᝧa chĂşng tĂ´i vĂ  tin lĂ  cĂł tháť&#x192; xây dáťąng quan háť&#x2021; áť&#x2018;i tĂĄc lâu dĂ i. .ROHUþ¯þ²XWĂ?ĂľĂ?èFQKĂĄQJJĂ&#x2C6;VDXQ¡PĂŚWKĂ&#x152; WUĂ?äQJ9LĂ&#x2021;W1DPYÂŹNĂ&#x201E;KR°FKVšSWĂĽL"

ChĂşng tĂ´i ĂŁ ầu tĆ° váť con ngĆ°áť?i, váť máť&#x2018;i quan háť&#x2021; áť&#x2018;i tĂĄc vĂ cĂšng nhau xây dáťąng nhᝯng showroom áť&#x192; Ć°a sản phẊm áşżn gần váť&#x203A;i ngĆ°áť?i tiĂŞu dĂšng Viáť&#x2021;t Nam hĆĄn. Hiáť&#x2021;n tấi chĂşng tĂ´i nhĂŹn thẼy nhiáť u cĆĄ háť&#x2122;i hĆĄn nhᝯng thĂĄch thᝊc vĂ  thĂĄch thᝊc sáş˝ Ć°a cho chĂşng tĂ´i nhiáť u cĆĄ háť&#x2122;i tiáşżp theo nᝯa. Ä?áť&#x2018;i váť&#x203A;i phân khĂşc cao cẼp váť&#x203A;i nhᝯng sản phẊm dĂ nh cho khĂĄch sấn nÄ&#x192;m sao, nhᝯng khu nhĂ  áť&#x; cao cẼp thĂŹ cĂł tháť&#x192; nĂłi Kohler ang lĂ  sáť&#x2018; máť&#x2122;t. Bây giáť? chĂşng tĂ´i muáť&#x2018;n khai thĂĄc thĂŞm cho nhᝯng sản phẊm trung bĂŹnh. Hy váť?ng háť&#x2021; tháť&#x2018;ng Rita Depot sáş˝ giĂşp chĂşng tĂ´i tháťąc hiáť&#x2021;n ưᝣc iáť u nĂ y, mang nhᝯng sản phẊm trung cẼp nĂ y áşżn Ă´ng ảo máť?i ngĆ°áť?i.

4XĂŞYĂ&#x152;þ­QKJL­WKĂ&#x201E;QÂŹRYĂ&#x192;WKĂ&#x152;WUĂ?äQJWKLĂ&#x201E;WEĂ&#x152;YĂ&#x2021; VLQKFĂ&#x203A;QJQKĂ?[XKĂ?ĂĽQJFĂ&#x161;DWKĂ&#x152;WUĂ?äQJKLĂ&#x2021;QQD\"

BĂ Angel Yang: NgĆ°áť?i tiĂŞu dĂšng Viáť&#x2021;t Nam ngĂ y cĂ ng quan tâm áşżn thiáşżt káşż vĂ  cả cĂ´ng ngháť&#x2021;. Ä?iáť u nĂ y cĹŠng hoĂ n toĂ n phĂš hᝣp váť&#x203A;i áť&#x2039;nh hĆ°áť&#x203A;ng cᝧa cĂ´ng ty. Máť?i ngĆ°áť?i cĂł tháť&#x192; thẼy cĂĄc sản phẊm cᝧa Kohler luĂ´n káşżt hᝣp hoĂ n hảo giᝯa thiáşżt káşż vĂ  cĂ´ng ngháť&#x2021;. Trong nhĂłm cĂĄc sản phẊm òi háť?i cĂ´ng ngháť&#x2021; cao nhĆ° toilet táťą áť&#x2122;ng thĂŹ chĂşng tĂ´i ang dẍn dầu. Sản phẊm nĂ y, ngoĂ i cĂ´ng ngháť&#x2021; ra còn lĂ  máť&#x2122;t tĂĄc phẊm ngháť&#x2021; thuáş­t váť&#x203A;i ầy ᝧ cĂĄc tĂ­nh nÄ&#x192;ng cần thiáşżt cᝧa nĂł. BĂŞn cấnh Ăł, táťą áť&#x2122;ng áť&#x; ây khĂ´ng ĆĄn giản cháť&#x2030; lĂ  táťą áť&#x2122;ng máť&#x; Ăłng mĂ  còn cĂł khả nÄ&#x192;ng táťą lĂ m sấch, sáť­ d᝼ng nĆ°áť&#x203A;c iáť&#x2021;n phân vĂ  theo chĂşng tĂ´i ây lĂ  xu hĆ°áť&#x203A;ng cᝧa tháť&#x2039; trĆ°áť?ng toĂ n cầu káşżt hᝣp thiáşżt káşż váť&#x203A;i cĂ´ng ngháť&#x2021; mĂ  Viáť&#x2021;t Nam khĂ´ng phải lĂ  ngoấi láť&#x2021;. Máť&#x2122;t xu hĆ°áť&#x203A;ng nᝯa lĂ  cĂĄc thiáşżt báť&#x2039; váť&#x2021; sinh, nhĂ  báşżp cᝧa chĂşng ta ngĂ y cĂ ng nhiáť u mĂ u sắc hĆĄn, cĂł nhiáť u nĂŠt Ć°ĆĄng ấi hĆĄn. NhĆ° váş­y cĂł tháť&#x192; thẼy xu hĆ°áť&#x203A;ng hiáť&#x2021;n tấi lĂ  káşżt hᝣp giᝯa thiáşżt káşż, cĂ´ng ngháť&#x2021; vĂ  nhiáť u mĂ u sắc hĆĄn. %ÂŹFĂ&#x17D;QĂ&#x17D;LOÂŹVĂ&#x20AC;ĂľĂ?DVÂŽQSK´PW²PWUXQJYÂŹRWKĂ&#x152; WUĂ?äQJ9LĂ&#x2021;W1DPĂľĂ&#x17D;FĂ&#x17D;SKÂŽLOÂŹ-DFRS'HODIRQ"

BĂ Angel Yang: Ä?Ăşng vĂ  ây lĂ  thĆ°ĆĄng hiáť&#x2021;u hĆĄn 100 nÄ&#x192;m tuáť&#x2022;i, cĂł xuẼt xᝊ tấi PhĂĄp vĂ  cĹŠng cĂł nhĂ  mĂĄy áť&#x; ây. ChĂşng tĂ´i muáť&#x2018;n mang máť&#x2122;t sản phẊm cĂł nguáť&#x201C;n gáť&#x2018;c tᝍ PhĂĄp vĂ o tháť&#x2039; trĆ°áť?ng Viáť&#x2021;t Nam vĂŹ chĂşng tĂ´i tin ráşąng ngĆ°áť?i tiĂŞu dĂšng Viáť&#x2021;t Nam sáş˝ yĂŞu thĂ­ch sản phẊm nĂ y. Kohler cĂł máť&#x2122;t iáť&#x192;m mấnh lĂ  cĂł cĂ´ng ngháť&#x2021; váť&#x203A;i tầm nhĂŹn tĂĄo bấo, cĂĄch thiáşżt káşż cᝧa Kohler mang tĂ­nh cĂĄch lĂ  tinh gáť?n, tĂĄo bấo trong khi thĆ°ĆĄng hiáť&#x2021;u Jacop mang tĂ­nh tháť?i trang nhiáť u hĆĄn vĂ  chĂşng tĂ´i tin ráşąng sáťą káşżt hᝣp nĂ y sáş˝ mang thĂŞm nhiáť u hᝊng kháť&#x;i cho ngĆ°áť?i tiĂŞu dĂšng Viáť&#x2021;t Nam. Ä?iáť u nĂ y cĹŠng giĂşp cĂĄc nhĂ  thiáşżt káşż, nhᝯng nhĂ  phĂĄt triáť&#x192;n bẼt áť&#x2122;ng sản vĂ  ngĆ°áť?i tiĂŞu dĂšng cuáť&#x2018;i cĂšng cĂł nhiáť u láťąa cháť?n hĆĄn báť&#x;i vĂŹ hai phân khĂşc nĂ y cĂł nhiáť u nĂŠt khĂĄc nhau. VĂ  váť&#x203A;i sáťą háť&#x2014; trᝣ cᝧa RitaVĂľ mĂ  c᝼ tháť&#x192; lĂ  váť&#x203A;i Ă´ng Triáť&#x192;n vĂŹ Ă´ng Triáť&#x192;n tin ráşąng ngĆ°áť?i tiĂŞu dĂšng Viáť&#x2021;t Nam sáş˝ yĂŞu thĂ­ch thĆ°ĆĄng hiáť&#x2021;u nĂ y. KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

9


TOILET THĂ&#x201D;NG MINH EIRTM Láť°A CHáť&#x152;N TINH Táşž CHO KHĂ&#x201D;NG GIAN PHĂ&#x2019;NG TẎM 7Ć&#x201E;YDLWUĂ&#x17D;OžPŲWNKĂ?QJJLDQSKĹžQD\SKĂ&#x17D;QJWĹ&#x2C6;PÄ&#x2C6;Ă WUŸWKžQKNKĂ?QJJLDQTXDQWUĹŚQJÄ&#x2C6;Ă?LNKLOžEĹ&#x2020;FQKÄžW WURQJWURQJQJĂ?LQKžYžÄ&#x2C6;ĸşFÄ&#x2C6;Ĺ&#x20AC;XWĸ[Âż\GĆ&#x160;QJNĆ&#x2019;OĸźQJFKÄ°PFKĂ&#x2019;WKÄśQ

C

Ăšng váť&#x203A;i Ăł lĂ sáťą phĂĄt triáť&#x192;n cᝧa cĂ´ng ngháť&#x2021;, nhiáť u nhĂ  sản xuẼt cho ra áť?i nhiáť u sản phẊm thiáşżt báť&#x2039; váť&#x2021; sinh thĂ´ng minh, nháşąm ĂĄp ᝊng nhu cầu ngĂ y cĂ ng tÄ&#x192;ng cᝧa ngĆ°áť?i dĂšng. CĂł mạt tấi tháť&#x2039; trĆ°áť?ng Viáť&#x2021;t Nam tᝍ nÄ&#x192;m 2006, Kohler nắm rĂľ nhu cầu vĂ  tháť&#x2039; hiáşżu cᝧa ngĆ°áť?i tiĂŞu dĂšng cĹŠng nhĆ° luĂ´n ạt Ć°u tiĂŞn hĂ ng ầu cho nhᝯng sản phẊm ảm bảo cĂ´ng nÄ&#x192;ng, hiáť&#x2021;u quả sáť­ d᝼ng vĂ  táť&#x2018;t cho sᝊc kháť?e. Máť&#x203A;i ây, nhân cáť&#x2122;t máť&#x2018;c kᝡ niáť&#x2021;m 145 nÄ&#x192;m Kohler toĂ n cầu vĂ  12 nÄ&#x192;m cĂł mạt tấi Viáť&#x2021;t Nam, KOHLER ra mắt dòng sản phẊm toilet thĂ´ng minh EirTM. Sản phẊm nĂ y mang áşżn cho ngĆ°áť?i dĂšng trải nghiáť&#x2021;m ạc biáť&#x2021;t váť chÄ&#x192;m sĂłc cĂĄ nhân thĂ´ng minh báşąng nhᝯng ᝊng d᝼ng cĂ´ng ngháť&#x2021; hiáť&#x2021;n ấi vĂ  hĂŹnh thᝊc tinh táşż sang tráť?ng. 7hLĹ&#x192;W NĹ&#x192; WLQh WĹ&#x192; WĂ&#x2020;Q YÄż óĽS Fho NhĂ&#x2020;QJ JLDQ ShĂ&#x2026;QJ WÄłP

EirTM ưᝣc ạt theo tĂŞn cᝧa Norse, nᝯ thần chÄ&#x192;m sĂłc sᝊc kháť?e vĂ chᝯa lĂ nh, 10

KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

ưᝣc xem lĂ biáť&#x192;u tưᝣng cᝧa sᝊc kháť?e vĂ  hấnh phĂşc. Do váş­y, thiáşżt káşż cᝧa sản phẊm toĂĄt lĂŞn váşť nᝯ tĂ­nh ạc trĆ°ng, phĂš hᝣp cho nhᝯng chᝧ nhân thĂ­ch nĂŠt áşšp máť m mấi. EirTM cĂł 2 phiĂŞn bản lĂ  viáť n mĂ u Sunrise Gold (vĂ ng háť&#x201C;ng) vĂ  viáť n trắng áť&#x192; phĂš hᝣp váť&#x203A;i bẼt káťł phong cĂĄch thiáşżt káşż phòng tắm nĂ o. Thiáşżt káşż áť&#x2018;p lĆ°ng vĂ o tĆ°áť?ng váť&#x203A;i dây dẍn iáť&#x2021;n, van cẼp nĆ°áť&#x203A;c sáş˝ ưᝣc giẼu kĂ­n phĂ­a bĂŞn trong tấo nĂŠt thẊm máťš cho khĂ´ng gian phòng tắm. Váť&#x203A;i thiáşżt káşż gáť?n gĂ ng vĂ  thanh láť&#x2039;ch cho phĂŠp ngĆ°áť?i dĂšng linh hoất hĆĄn trong viáť&#x2021;c lắp ạt, váť&#x203A;i 2 láťąa cháť?n P Strap hoạc S Strap. Báť&#x2021; ngáť&#x201C;i váť&#x203A;i thiáşżt káşż Ć°áť?ng cong tinh táşż phong cĂĄch PhĂĄp (French Curve), ây cĹŠng ưᝣc xem lĂ  ạc trĆ°ng cᝧa Kohler vĂ  ưᝣc cải tiáşżn nhiáť u lần áť&#x192; cĂł nhiáť u khĂ´ng gian ngáť&#x201C;i hĆĄn báť&#x2021; ngáť&#x201C;i váť&#x2021; sinh truyáť n tháť&#x2018;ng, sáş˝ tấo cảm giĂĄc thoải mĂĄi táť&#x2018;i a cho ngĆ°áť?i sáť­ d᝼ng. KhĂ´ng cháť&#x2030; thĂ´ng minh mĂ  còn táť&#x2018;t cho sᝊc kháť?e

Ä?ầu tiĂŞn, sản phẊm dĂšng e-water, ây lĂ cĂ´ng ngháť&#x2021; ưᝣc dĂšng trong báť&#x2021;nh viáť&#x2021;n áť&#x192; lĂ m sấch thiáşżt báť&#x2039; y khoa, áť&#x192; lĂ m sấch vòi váť&#x2021; sinh sau máť&#x2014;i lần dĂšng. BĂŞn cấnh, phần thân bĂŞn trong báť&#x201C;n cầu cĹŠng ưᝣc ảm bảo váť&#x2021; sinh sấch sáş˝ váť&#x203A;i e-water khi cần thiáşżt. EirTM cĹŠng dĂšng ĂĄnh sĂĄng UV áť&#x192; kháť­ trĂšng vòi váť&#x2021; sinh máť&#x2014;i 24 tiáşżng hoạc khi cần thiáşżt. Háť&#x2021; tháť&#x2018;ng láť?c nĆ°áť&#x203A;c KDF giĂşp thanh láť?c cĂĄc chẼt hĂła háť?c gây hấi nhĆ° chĂŹ, thᝧy ngân hay chlorine giĂşp viáť&#x2021;c váť&#x2021; sinh nhᝯng báť&#x2122; pháş­n quan tráť?ng nhẼt váť&#x203A;i cĆĄ tháť&#x192; cᝧa bấn sáş˝ ưᝣc thanh láť?c tinh khiáşżt. Ä?ưᝣc thiáşżt káşż váť&#x203A;i háť&#x2021; tháť&#x2018;ng xả khĂ´ng vĂ nh, xả trĂ n 360 áť&#x2122; bao phᝧ 100% báť mạt phần cháş­u bĂŞn trong sáş˝ lĂ m sấch táť&#x2018;t báť&#x201C;n cầu sau máť&#x2014;i lần sáť­ d᝼ng, do Ăł, giĂşp giảm thiáť&#x192;u táť&#x2018;i a tháť?i gian lĂ m váť&#x2021; sinh báť&#x201C;n cầu. Qua ây cho thẼy toilet thĂ´ng minh Eir TM háť&#x2122;i t᝼ ầy ᝧ cĂĄc yáşżu táť&#x2018; mĂ  ngĆ°áť?i tiĂŞu dĂšng hiáť&#x2021;n ấi cần, cĂ´ng nÄ&#x192;ng - thẊm máťš - cĂĄ tĂ­nh vĂ  táť&#x2018;t cho sᝊc kháť?e.


quảng cáo

KT&ĐS THÁNG 1.2019

11


nhà ở

12

hân hạnh tài trợ chuyên mục này

KT&ĐS THÁNG 1.2019


nhà ở

ĦQh hDL WUDQJ 7ŀQJYŴLFÏQJQİQJVƆGžQJFKÈQKO¾SKÎQJNK½FKİQEŘS9LŠFEŪWUÈQ¾\NKLŘQNKÏQJJLDQPŸĈĸżFWUļLG¾LKŘWFKLŚXG¾LFİQKŲWĺR VƊWKÏQJWKR½QJWŪLĈD

Tối giản nhưng không thiếu tiện nghi .KLQKņQQKLŠPYžWKLŘWNŘQŲLWKľWFKRQJÏLQK¾Q¾\QKÍPWKLŘWNŘĈĸżFFKƀQK¾JƆLJňPKÁ\PDQJĈŘQ PŲWNKÏQJJLDQKLŠQĈĺLY¾ĈŲFĈ½RP¾NKÏQJEŤOŰLWKŶLYŚWKŶLJLDQWURQJEŪLFļQKNKXĈÏWKŤYŴLPŐWWLŚQ ĈDQJFÍTX½QKLŚXFÏQJWUÉQKQŲLWKľWW¿QFŮĈLŜQPŦFOÆQQÆQWUÏQJUľWQK¾PFK½Q BÀI CTV Ļ1+ BÙI XUÂN QUÝ

KT&ĐS THÁNG 1.2019

13


nhà ở

hân hạnh tài trợ chuyên mục này

ĦQh hDL WUDQJ ŷQJÏLQK¾Q¾\PŰLJÍFVŪQJĈŚXĈ½SƂQJĈĸżFF½FQKXFŀXFžWKŜY¾PŦLWKƂĈĸżF|JLľX}ĈLĈŜNKÏQJJLDQ Y¾ĈŬQŲLWKľWWƊWK¿QWUŸWK¾QKPŲWSKŀQFľXWK¾QKYŔĈŒSWŮQJWKŜ3KÎQJEŘSJŦQJ¾QJÈWFKLWLŘW

14

KT&ĐS THÁNG 1.2019


nhà ở

T

ừ gửi gắm trên, nội thất ngôi nhà này ược thiết kế với phong cách hiện ại, ường nét tối giản và cá tính. Gần như tất cả các không gian ều ược ón ánh sáng và gió một cách tự nhiên từ hai dải vách kính lớn của mặt tiền, iều này giúp sinh hoạt trong nhà thuận lợi và giảm thiểu tiêu hao năng lượng. Tông màu chủ ạo cho thiết kế là gam màu trung tính với hai tông chính là nâu và trắng. Nhà có vẻ rộng hơn nhờ những chiếc tủ âm tường và vách trang trí màu sáng. Vật liệu toàn là gỗ công nghiệp kết hợp với mảng kính - iểm nhấn quen thuộc. Ngôi nhà này ược thiết kế rất chỉnh chu, cẩn thận tới từng chi tiết nhỏ như chăn ga, gối decor, thảm, bình hoa... Nhà có 4 tầng với tầng 1 ể cho thuê, các tầng còn lại ể ở. Không gian sống chính ở tầng 2-3, tầng 4 có một phòng thờ và không gian dự trù chưa sử dụng tới. Tầng 2 với thiết kế không gian mở rất quen thuộc và công năng sử dụng chính là khách - bếp - ăn. Việc bố trí này khiến không gian mở ược trải dài hết chiều dài ngôi nhà, tạo sự thông thoáng và có chiều sâu cho phòng khách, phòng ăn và bếp. Tầng 2 chỉ có 1 phòng vệ sinh và nằm ở góc trong cùng, dành hết view mặt tiền ẹp ể các thành viên ược tiếp xúc tối a với cảnh ẹp thiên nhiên bên ngoài. Phòng bếp sạch, gọn, ít chi tiết. Phòng khách với iểm nhấn là bộ sofa kết hợp ghế amchair phong cách Ý hiện ại. Phòng ăn với ô trống thông tầng ược trổ thẳng phía trên và thả bộ èn trang trí tạo cảm giác ỡ nhàm chán trong không gian nhà ở thời hiện ại. KT&ĐS THÁNG 1.2019

15


nhà ở

hân hạnh tài trợ chuyên mục này

ĦQh hDL WUDQJ 1K¾FÍYŔUŲQJKĶQQKŶQKƈQJFKLŘFWƀ¿PWĸŶQJY¾Y½FKWUDQJWUÈP¾XV½QJ&½FSKÎQJQJƀĈŚXWLŘSFņQYŴLNKÏQJJLDQEÆQQJR¾LY¾ WKLŘWNŘWKHRWLQKWKŀQWŪLJLļQ

16

KT&ĐS THÁNG 1.2019


nhĂ áť&#x;

0Ĺ?WEĹ&#x160;QJWĹ&#x20AC;QJ

CĂ´ng trĂŹnh váť&#x203A;i Ć°u iáť&#x192;m lĂ cĂł 2 mạt tiáť n trong Ăł 1 mạt tiáť n trải dĂ i hĆ°áť&#x203A;ng Ă´ng nam giĂĄp váť&#x203A;i biáť&#x192;n mang lấi nhᝯng view rẼt áşšp vĂ  lĂŁng mấn vĂ  vᝍa Ăłn giĂł thiĂŞn nhiĂŞn. Tầng 3 cĂł 2 phòng ngᝧ, cĂĄc phòng ngᝧ áť u tiáşżp cáş­n váť&#x203A;i khĂ´ng gian bĂŞn ngoĂ i vĂ  cĂł thiáşżt káşż theo tinh thần táť&#x2018;i giản nhĆ°ng vẍn ầy ᝧ tiáť&#x2021;n nghi, thĆ° giĂŁn. Khoảng áť&#x2021;m ngay khu váťąc cầu thang tráť&#x; thĂ nh gĂłc sinh hoất chung nháť? trĂŞn tầng. Phòng ngᝧ dáťą trĂš còn lấi trĂŞn tầng 3, diáť&#x2021;n tĂ­ch vᝍa ᝧ. Ä?iáť u ĂĄng nĂłi lĂ  sáťą táť&#x2018;i giản khĂ´ng lưᝣc báť&#x203A;t tiáť&#x2021;n nghi cᝧa gia chᝧ. áť&#x17E; ngĂ´i nhĂ  nĂ y, máť&#x2014;i gĂłc sáť&#x2018;ng áť u ĂĄp ᝊng ưᝣc cĂĄc nhu cầu c᝼ tháť&#x192; vĂ  máť?i thᝊ ưᝣc â&#x20AC;&#x153;giẼuâ&#x20AC;? i áť&#x192; khĂ´ng gian vĂ  áť&#x201C; ấc náť&#x2122;i thẼt táťą thân tráť&#x; thĂ nh máť&#x2122;t phần cẼu thĂ nh váşť áşšp cᝧa táť&#x2022;ng tháť&#x192;.

0Ĺ?WEĹ&#x160;QJWĹ&#x20AC;QJ T½Q GĹľ ´Q0*QR òĥQ YĹ? WhLĹ&#x192;W NĹ&#x192;+D/DP)XUQLWXUH'HVLJQ .LĹ&#x192;Q WUĂ&#x2030;F VÄŁ/Ă&#x2020;Ä&#x2021;Ć&#x201A;F+Ă&#x17D;D 'LĹ&#x2039;Q WÂżFhP òĹ?D ĂłLĹ&#x2021;P.KXÄ&#x2C6;Ă?WKŤ9LQKRPHV'UDJRQ%D\ %Ĺ&#x2DC;QÄ&#x2021;RDQ+Äş/RQJ

CHUYĂ&#x160;N GIAÄ&#x2C6;,Í&#x2DC;8+Ă&#x2018;A.+Ă?1*.+Ă&#x2039;+ÂŹ1*Ä&#x2C6;Ěž81+Í&#x201E;7%Ěş1

www.daikin.com.vn KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

17


nhà ở

ĦQh hDL WUDQJ %¾QİQO¾QĶLWLŘSNK½FKWK¿QWÉQKQÆQĈĸżFĈŐWWUDQJWUŦQJJLƈDQK¾NŘWKżSSKÎQJNK½FKY¾NŘWQŪLYŴLV¿QYĸŶQEÆQQJR¾L

Ngôi nhà nhỏ dưới chân ồi 1ŊPŸGĸŴLFK¿QĈŬL[ÍP&KÓDWKÏQ4XļQJ 3KĸŴF[ÁćĺR1JKIJDKX\ŠQćİN5/ľSWŢQK ćİN1ÏQJSKÈDWUĸŴFO¾F½QKĈŬQJEDROD [D[DO¾PŲWQJÏLFKÓDWUÆQĈŢQKĈŬL1KƈQJ EXŮLFKLŚXJLÍOĺQKWURQJF½L\ÆQWIJQKFƀD YÓQJTXÆWKDQKEÉQKYŦQJOÆQWLŘQJFKXÏQJ FKÓDNKLŘQFKRQKƈQJQJĸŶLŸĈ¿\FļPJL½F WKRQJGRQJWƊWĺL %ë,9ëĻ1+ 3H$N HU< HŖNG òŬC

18

KT&ĐS THÁNG 1.2019


nhà ở

N

gôi nhà ược thiết kế theo phong cách modern tropical, ngoại thất ấn tượng với mái ngói và mái kính bay vút, ánh sáng nội thất ấm áp trong ánh hoàng hôn xanh trong như một bức tranh. Kiến trúc sư rất chú trọng các giải pháp thiết kế kiến trúc ể tạo môi trường sống thoải mái. Bức tường á trước nhà ược xây dày hơn ể chống nắng hướng tây, kết hợp cùng mảnh vườn nhỏ khiến cho ngôi nhà luôn mát mẻ. Mảng kính phòng khách ược mở rộng ể tận hưởng khu vườn trước nhà và không gian xung quanh. Bên cạnh ó, dàn lam bên ngoài vừa là giải pháp chống nắng vừa tạo iểm nhấn ắt giá cho ngôi nhà. Một hệ thống dàn lam che nắng, bên trên là mái kính vươn xa ể tránh mưa tạt. Với thói quen sinh hoạt ở vùng quê, bàn ăn là nơi ể tiếp khách thân tình, nên ược ặt trang trọng giữa nhà kết hợp phòng khách và kết nối với sân vườn bên ngoài là nơi sinh hoạt lý tưởng của gia ình. KT&ĐS THÁNG 1.2019

19


nhà ở

ĦQh WU½Q Yà GģşL 0ļQJNÈQKĈĸżFPŸUŲQJĈŜWņQKĸŸQJNKXYĸŶQWUĸŴFQK¾Y¾NKÏQJJLDQFKXQJTXDQK

Sau lưng vách bàn ăn là dãy phòng ngủ, mặt bằng bố trí rõ ràng giữa khu ộng và tĩnh. Khu vườn nhỏ giữa nhà kết nối không gian tiếp khách, phòng ăn và bếp vừa tạo view nhìn ẹp mắt và tạo sự tươi mát cho ngôi nhà. Phòng ngủ sau nhà cũng ược hướng ra vườn kết hợp hiên nhỏ ể thư giản. Giữa vùng núi ồi bao la với những căn nhà giản dị, ngôi nhà xinh ẹp ấm áp này là một món quà mà kiến trúc sư thiết kế cho bố mẹ mình ể tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc sau bao năm vất vả. Chỉ với những vật liệu quen thuộc và phương pháp xây dựng thủ công truyền thống, có thể nói ngôi nhà ã tạo nên một xu hướng mới, một gu thẩm mỹ và phong cách sống mới cho người dân ịa phương nơi ây. 20

KT&ĐS THÁNG 1.2019


nhà ở

ĦQh WU½Q Yà GģşL '¾QODPEÆQQJR¾LYƄDO¾JLļLSK½SFKŪQJQňQJYƄDWĺRĈLŜPQKľQĈňWJL½FKRQJÏLQK¾

KT&ĐS THÁNG 1.2019

21


nhà ở

ĦQh WU½Q Yà GģşL 1JÏLQK¾WKLŘWNŘWKHRSKRQJF½FKPRGHUQWURSLFDOYŴLP½LQJÍWED\YÒW7URQJ½QKKR¾QJKÏQQJÏLQK¾QKĸPŲWEƂFWUDQK ThLŃW NŃ.761JX\ŞQ7KDQK7XľQ &ÏQJW\71++9,1&,(PDLOLQIR#YLQFLFRPYQ

22

KT&ĐS THÁNG 1.2019


quảng cáo

KT&ĐS THÁNG 1.2019

23


chuyĂŞn áť

7UDQJWUĂ&#x2C6;QKžFĆ&#x2020;DÄ&#x2C6;Ă?QWĹ&#x2DC;WFĹ&#x20AC;QELĹ&#x2DC;WWLĹ&#x2DC;WFKĹ&#x2DC;Ä&#x2C6;Ć&#x201E;QJQJKIJÄ&#x2C6;Ĺ&#x2C6;WWLĹ&#x161;QKRžQKWU½QJPĹ´LOžÄ&#x2C6;Ĺ&#x2019;SYĂ&#x2030;Ä&#x2C6;Ă?FKĸDKĹ&#x17D;QÄ&#x2C6;Ă SKĂ&#x201C;KĹźSYĹ´LNKĂ?QJJLDQFĆ&#x20AC;DQKžPĂ&#x2030;QK

Nhᝯng sai lầm khi sáť­a chᝯa, dáť?n dáşšp, trang trĂ­ nhĂ cuáť&#x2018;i nÄ&#x192;m 6Ć&#x2020;DFKĆ&#x2C6;DGĹŚQGĹ&#x2019;SWUDQJWUĂ&#x2C6;QKžFĆ&#x2020;DOžYLĹ FOžPNKĂ?QJWKĹ&#x153;WKLĹ&#x2DC;XFĆ&#x20AC;DPĹ°LJLDÄ&#x2C6;Ă&#x2030;QKYžRGŤS FXĹŞLQÄ°PÂżPOŤFKÄ&#x2C6;Ĺ&#x153;Ä&#x2C6;Ă?QWĹ&#x2DC;W0Ĺ°LQJĸŜLPĹ°LQKžFĂ?PŲWF½FKOžPYžQŲLGXQJFĂ?QJYLĹ F NK½FQKDXQKĸQJÄ&#x2C6;Ĺ&#x161;XFKXQJPĹžFÄ&#x2C6;Ă&#x2C6;FKOžOžPVDRFKRQKžWLĹ QQJKLWKĹ&#x201A;PPĆ&#x2019;VÄşFKVĹ&#x2013; WURQJGŤS[XÂżQYĹ&#x161;7X\QKLĂ&#x2020;QQĹ&#x2DC;XNKĂ?QJWKĹ&#x2020;QWUĹŚQJWKĂ&#x2030;JLDFKĆ&#x20AC;FĂ?WKĹ&#x153;PĹ&#x2C6;FSKÄźLVDLOĹ&#x20AC;PŸ QKĆ&#x2C6;QJFĂ?QJYLĹ FÄ&#x2C6;Ă?YžKĹ&#x152;QQKLĂ&#x2020;QNĹ&#x2DC;WTXÄźVĹ&#x2013;NKĂ?QJQKĸPRQJÄ&#x2C6;ĹźL BĂ&#x20AC;I KTS NGU<Ĺ&#x2C6;N T5ÄŞN òŏC $NH Äť1+TL KT òS

Triáť&#x192;n khai cĂ´ng viáť&#x2021;c sáť­a chᝯa nhĂ cáş­n káť ngĂ y táşżt Máť&#x2122;t ngĂ´i nhĂ  áť&#x; bĂŹnh thĆ°áť?ng, ang sáť­ d᝼ng rẼt Ă­t khi hoĂ n hảo 100%; nĂł luĂ´n cĂł nhᝯng vẼn áť , khiáşżm khuyáşżt xảy ra trong quĂĄ trĂŹnh sáť­ d᝼ng. VĂ­ d᝼ ĆĄn giản nhẼt nhĆ° cĂĄi bĂłng èn báť&#x2039; chĂĄy, cĂĄi vòi nĆ°áť&#x203A;c báť&#x2039; rò ráť&#x2030;, mảng tĆ°áť?ng báť&#x2039; thẼmâ&#x20AC;Ś; còn phᝊc tấp hĆĄn thĂŹ rẼt nhiáť u chuyáť&#x2021;n. Nhiáť u ngĆ°áť?i khĂ´ng sáť­a ngay váť&#x203A;i tâm lĂ˝ áť&#x192; gần táşżt sáť­a máť&#x2122;t tháť&#x192; cho bĂľ cĂ´ng gáť?i thᝣ. Tuy nhiĂŞn khi sắp táşżt gáť?i thĂŹâ&#x20AC;Ś khĂ´ng cĂł thᝣ. Báť&#x;i tháť?i iáť&#x192;m cuáť&#x2018;i nÄ&#x192;m ai cĹŠng muáť&#x2018;n sáť­a chᝯa nhĂ , nĂŞn thᝣ xây dáťąng luĂ´n ắt khĂĄch - nhẼt lĂ  nhᝯng áť&#x2122;i, nhĂłm thᝣ cĂł uy tĂ­n. CĂł nhᝯng cĂ´ng viáť&#x2021;c ĆĄn giản nhĆ° 24

KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

trĂŞn ĂŁ áť cáş­p, viáť&#x2021;c sáť­a chᝯa cháť&#x2030; lĂ thay cĂĄi bĂłng èn hay cĂĄi vòi nĆ°áť&#x203A;c; nhĆ°ng cĹŠng cĂł nhᝯng gia chᝧ sáť­a chᝯa nhiáť u vĂ  láť&#x203A;n hĆĄn, nhĆ° sĆĄn lấi cáť­a sắt, hĂ ng rĂ o, xáť­ lĂ˝ cháť&#x2018;ng thẼm tĆ°áť?ng - mĂĄi, sĆĄn lấi tĆ°áť?ng, thay áť&#x2022;i - Ăłng máť&#x203A;i áť&#x201C; náť&#x2122;i thẼtâ&#x20AC;Ś CĂł nhᝯng nhĂ  còn cải tấo quy mĂ´ nhĆ° cải tấo tĆ°áť?ng xây, cháť&#x2030;nh sáť­a kiáşżn trĂşc, áť&#x2018;p lĂĄt lấi tĆ°áť?ng, náť n; cải tấo háť&#x2021; tháť&#x2018;ng iáť&#x2021;n nĆ°áť&#x203A;c. Nhᝯng viáť&#x2021;c nĂ y lĂ m khĂ´ng tháť&#x192; máť&#x2122;t vĂ i ngĂ y mĂ  cĂł tháť&#x192; kĂŠo dĂ i cả thĂĄng. Tháşż nĂŞn xĂĄc áť&#x2039;nh kháť&#x2018;i lưᝣng vĂ  tĂ­nh chẼt cĂ´ng viáť&#x2021;c lĂ  iáť u cần thiáşżt áť&#x192; cĂł máť&#x2122;t káşż hoấch tᝍ sáť&#x203A;m chᝊ khĂ´ng nĂŞn áť&#x192; â&#x20AC;&#x153;nĆ°áť&#x203A;c áşżn chân máť&#x203A;i nhảyâ&#x20AC;?. Viáť&#x2021;c giĂĄp táşżt gáť?i thᝣ khĂł lĂ  máť&#x2122;t

chuyáť&#x2021;n, còn chuyáť&#x2021;n nᝯa lĂ gia chᝧ sáş˝ báť&#x2039; cháť&#x2039;u giĂĄ cao mĂ  chẼt lưᝣng thi cĂ´ng khĂ´ng ảm bảo vĂŹ thᝣ phải â&#x20AC;&#x153;chấy sĂ´â&#x20AC;? nhiáť u nĆĄi, hoạc lĂ m Ẋu áť&#x192; nhanh váť quĂŞ Ä&#x192;n táşżt. GiĂĄ váş­t tĆ°, thiáşżt báť&#x2039; tháť?i iáť&#x192;m giĂĄp táşżt cĹŠng cao hĆĄn ngĂ y thĆ°áť?ng. ThĂŞm nᝯa, táşżt còn báş­n báť&#x2039;u bao viáť&#x2021;c khĂĄc khĂ´ng cháť&#x2030; lĂ  chuyáť&#x2021;n sáť­a nhĂ , nĂŞn chᝧ nhĂ  cĹŠng khĂ´ng cĂł nhiáť u tháť?i gian vĂ  tâm trĂ­ áť&#x192; giĂĄm sĂĄt thᝣ, nĂŞn chẼt lưᝣng cĂ´ng viáť&#x2021;c cĂ ng báť&#x2039; ảnh hĆ°áť&#x;ng theo hĆ°áť&#x203A;ng tiĂŞu cáťąc. Táť&#x2018;t nhẼt, viáť&#x2021;c sáť­a chᝯa nhĂ  cáť­a nĂŞn bắt ầu trĆ°áť&#x203A;c táşżt tᝍ 3 áşżn 4 thĂĄng - tĂšy kháť&#x2018;i lưᝣng, nhĆ°ng khĂ´ng nĂŞn kĂŠo dĂ i qua ngĂ y Ă´ng CĂ´ng Ă´ng TĂĄo, 23 thĂĄng chấp âm láť&#x2039;ch.


chuyĂŞn áť

0ŲWEĆ&#x201A;FWUDQKKRDPŲWFžQKÄ&#x2C6;žRFÄ´QJÄ&#x2C6;Ć&#x20AC;Ä&#x2C6;Ĺ&#x153;SKĂ&#x17D;QJNK½FKWKĂ&#x2020;PWĸĜLPĹ´L

LĂ m váť&#x2021; sinh, dáť?n dáşšp nhĂ  cáť­a khĂ´ng Ăşng cĂĄch Sau khi sáť­a chᝯa, cải tấo lĂ  vẼn áť dáť?n dáşšp váť&#x2021; sinh. Hoạc káť&#x192; cả nhĂ  khĂ´ng cĂł sáť­a chᝯa cải tấo thĂŹ cĹŠng vẍn phải lĂ m viáť&#x2021;c nĂ y áť&#x192; Ăłn táşżt. NhĆ°ng náşżu khĂ´ng biáşżt cĂĄch lĂ m, hay lĂ m khĂ´ng Ăşng quy trĂŹnh thĂŹ sáş˝ máť&#x2021;t nhiáť u, táť&#x2018;n tháť?i gian mĂ  khĂ´ng hiáť&#x2021;u quả. LĂ m váť&#x2021; sinh táť&#x2022;ng tháť&#x192; nhĂ  cĹŠng giáť&#x2018;ng nhĆ° lĂ m váť&#x2021; sinh cĂ´ng nghiáť&#x2021;p áť&#x; cĂ´ng trĂŹnh máť&#x203A;i thi cĂ´ng xong hay váť&#x2021; sinh áť&#x2039;nh káťł. Theo Ăł, phải lĂ m tuần táťą theo quy trĂŹnh cĂ´ng viáť&#x2021;c, quy trĂŹnh khĂ´ng gian - váť&#x2039; trĂ­. CĂĄc trĂŹnh táťą lĂ : trĂŞn trĆ°áť&#x203A;c - dĆ°áť&#x203A;i sau; trong trĆ°áť&#x203A;c - ngoĂ i sau, Ć°áť&#x203A;t trĆ°áť&#x203A;c - khĂ´ sau, nạng trĆ°áť&#x203A;c - nháşš sauâ&#x20AC;Ś C᝼ tháť&#x192; lĂ  lĂ m tᝍ tầng trĂŞn xuáť&#x2018;ng dần tầng dĆ°áť&#x203A;i; trong phòng thĂŹ lĂ m tᝍ trần, táť&#x203A;i tĆ°áť?ng, cáť­a, sau Ăł lĂ  sĂ n; lĂ m tᝍ phĂ­a trong phòng ra áşżn phĂ­a ngoĂ i ráť&#x201C;i ra dần cáť­a, hĂ nh lang, cầu thang; nhᝯng khu váťąc cần nĆ°áť&#x203A;c, chẼt láť?ng tẊy ráť­a cần lĂ m trĆ°áť&#x203A;c áť&#x192; trĂĄnh lĂ m Ć°áť&#x203A;t nhᝯng cháť&#x2014; ĂŁ váť&#x2021; sinh khĂ´; quĂŠt dáť?n, dáť&#x2039;ch chuyáť&#x192;n nhᝯng váş­t nạng, rĂĄc ráť&#x201C;i sau Ăł máť&#x203A;i váť&#x2021; sinh váşżt bẊn, b᝼i bẊnâ&#x20AC;Ś CÄ&#x192;n cᝊ vĂ o quy trĂŹnh Ăł, cĂšng váť&#x203A;i sáť&#x2018; lưᝣng ngĆ°áť?i tham gia tháťąc hiáť&#x2021;n vĂ  khả nÄ&#x192;ng cᝧa máť&#x2014;i ngĆ°áť?i (trong gia ĂŹnh cĂł tháť&#x192;

cĂł cả ngĆ°áť?i giĂ , tráşť em cĂšng lĂ m), bấn hĂŁy báť&#x2018; trĂ­ náť&#x2122;i dung cĂ´ng viáť&#x2021;c cho máť&#x2014;i ngĆ°áť?i sao cho khoa háť?c vĂ  phĂš hᝣp áť&#x192; cĂł hiáť&#x2021;u quả cao nhẼt. Hiáť&#x2021;n nay cĂł rẼt nhiáť u cĂĄc cĆĄ sáť&#x; dáť&#x2039;ch v᝼ dáť?n dáşšp váť&#x2021; sinh nhĂ  cáť­a trong dáť&#x2039;p táşżt (vĂ  cả ngĂ y thĆ°áť?ng). Ä?ây lĂ  máť&#x2122;t láťąa cháť?n táť&#x2018;t cho nhᝯng chᝧ nhĂ  eo háşšp váť tháť?i gian vĂ  thiáşżu nhân láťąc. Mạc dĂš giĂĄ cả nhᝯng ngĂ y giĂĄp táşżt cao gẼp 1,5-2 lần so váť&#x203A;i bĂŹnh thĆ°áť?ng nhĆ°ng vẍn ưᝣc cĂĄc chᝧ nhĂ  chẼp nháş­n vĂŹ cĂ´ng viáť&#x2021;c hiáť&#x2021;u quả do cĂ´ng nhân chuyĂŞn nghiáť&#x2021;p lĂ m Ăşng quy trĂŹnh, cĂł ầy ᝧ cĂĄc thiáşżt báť&#x2039;, phĆ°ĆĄng tiáť&#x2021;n chuyĂŞn biáť&#x2021;t. Trong lĂşc lĂ m váť&#x2021; sinh, cĂĄc chᝧ nhĂ  sáş˝ dáť?n ra ưᝣc máť&#x2122;t áť&#x2018;ng áť&#x201C; cĹŠ, háť?ng, áť&#x201C; khĂ´ng dĂšng áşżn, hay nhᝯng thᝊ cháşłng biáşżt áť&#x192; lĂ m gĂŹ. HĂŁy mấnh dấn loấi báť? báť&#x203A;t áť&#x192; cho nhĂ  thĂŞm thoĂĄng ĂŁng vĂ  sấch sáş˝. KhĂ´ng cẊn tráť?ng váť vẼn áť an toĂ n trong khi sáť­a chᝯa, dáť?n dáşšp QuĂĄ trĂŹnh thi cĂ´ng sáť­a chᝯa vĂ  quĂĄ trĂŹnh dáť?n dáşšp, lĂ m váť&#x2021; sinh nhĂ  cáť­a khĂ´ng phải lĂ  cĂ´ng viáť&#x2021;c nháşš nhĂ ng mĂ  tĆ°ĆĄng áť&#x2018;i vẼt vả, tháş­m chĂ­ ảnh hĆ°áť&#x;ng táť&#x203A;i sᝊc kháť?e vĂ  nguy hiáť&#x192;m. VĂŹ váş­y, sáş˝ lĂ  sai lầm náşżu bấn coi nháşš cĂ´ng viáť&#x2021;c nĂ y vĂ  khĂ´ng cẊn tráť?ng trong viáť&#x2021;c bảo váť&#x2021; sᝊc kháť?e vĂ  ảm bảo an

toĂ n lao áť&#x2122;ng. Ä?ĂŁ cĂł nhᝯng trĆ°áť?ng hᝣp (cả chᝧ vĂ  thᝣ) báť&#x2039; iáť&#x2021;n giáş­t, báť&#x2039; ngĂŁ khi trèo cao; hay ĆĄn giản vĂ â&#x20AC;Ś lĂŁng xáşšt lĂ  báť&#x2039; cảm lấnh do tiáşżp xĂşc váť&#x203A;i nĆ°áť&#x203A;c lấnh quĂĄ nhiáť u, hay áť&#x2018;m vĂŹ lĂ m viáť&#x2021;c quĂĄ sᝊc. Sᝊc kháť?e lĂ  quan tráť?ng nhẼt, bấn hĂŁy luĂ´n nháť&#x203A; táť&#x203A;i iáť u nĂ y khi lĂ m cĂĄc cĂ´ng viáť&#x2021;c Ăł. Cần háşżt sᝊc tháş­n tráť?ng vĂ  chuẊn báť&#x2039; ầy ᝧ cĂĄc phĆ°ĆĄng tiáť&#x2021;n bảo háť&#x2122; lao áť&#x2122;ng, thiáşżt báť&#x2039; an toĂ n trong quĂĄ trĂŹnh lĂ m viáť&#x2021;c cho cả chᝧ vĂ  thᝣ. Sáş˝ tháş­t ĂĄng buáť&#x201C;n náşżu báť&#x2039; áť&#x2018;m trong dáť&#x2039;p táşżt hay táť&#x2021; hĆĄn phải Ăłn táşżt trong báť&#x2021;nh viáť&#x2021;n. KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

25


chuyĂŞn áť Sắm nhiáť u áť&#x201C; náť&#x2122;i thẼt áť&#x192; lĂ m máť&#x203A;i khĂ´ng gian NgĂ´i nhĂ  Ăłn xuân cần sáťą máť&#x203A;i máşť, Ẽn tưᝣng, thẊm máťš - Ăł lĂ  iáť u Ć°ĆĄng nhiĂŞn. NhĆ°ng ᝍng nghÄŠ ráşąng phải sắm áť&#x201C; máť&#x203A;i thĂŹ khĂ´ng gian cᝧa bấn máť&#x203A;i cĂł iáť u Ăł. Tháťąc táşż, cĂł nhiáť u ngĆ°áť?i rẼt thĂ­ch sắm áť&#x201C; náť&#x2122;i thẼt áť&#x192; Ä&#x192;n táşżt, áť&#x192; lĂ m cho ngĂ´i nhĂ  mĂŹnh sang hĆĄn. Ä?áť&#x201C; náť&#x2122;i thẼt cĂł tháť&#x192; lĂ  máť&#x2122;t báť&#x2122; sofa, máť&#x2122;t cĂĄi káť&#x2021; tivi, máť&#x2122;t bĂ n Ä&#x192;n; cĹŠng cĂł tháť&#x192; lĂ  áť&#x201C; náť&#x2122;i thẼt gia d᝼ng nhĆ° tivi, dĂ n âm thanh, tᝧ lấnh; hoạc lĂ  nhᝯng ph᝼ kiáť&#x2021;n nhĆ° thảm, rèm, áť&#x201C;ng háť&#x201C;, tranh treo tĆ°áť?ngâ&#x20AC;Ś Náşżu khĂ´ng cĂł mắt thẊm máťš vĂ  sáťą am hiáť&#x192;u váť náť&#x2122;i thẼt, thĂŹ cĂł khi nhᝯng thᝊ máť&#x203A;i Ăł lấi lĂ m khĂ´ng gian xẼu hĆĄn vĂŹ khĂ´ng phĂš hᝣp, vĂ  tẼt nhiĂŞn lĂ  táť&#x2018;n tiáť n mĂ  khĂ´ng hiáť&#x2021;u quả. Dáť?n dáşšp váť&#x2021; sinh, sắp xáşżp hᝣp lĂ˝, trang trĂ­ Ăşng cĂĄch cĂł tháť&#x192; ĂŁ lĂ m khĂ´ng

TXğQJF½R

26

KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

gian cᝧa bấn rẼt khĂĄc so váť&#x203A;i ngĂ y thĆ°áť?ng, mang sắc thĂĄi máť&#x203A;i máşť vĂ  hĆ°ĆĄng váť&#x2039; táşżt. CĂĄch táť&#x2018;t nhẼt lĂ  bấn nĂŞn tham khảo Ă˝ kiáşżn cᝧa nhĂ  chuyĂŞn mĂ´n, vĂ  cĹŠng cần xem xĂŠt cĂĄc áť&#x201C; ang dĂšng, ĂŁ cĹŠ, háť?ng hay chĆ°a trĆ°áť&#x203A;c khi Ć°a ra nhᝯng quyáşżt áť&#x2039;nh mua sắm. QuĂĄ tham trong trang trĂ­ Trang trĂ­ lĂ  cĂ´ng oấn cuáť&#x2018;i cĂšng vĂ  cĂ´ng viáť&#x2021;c nĂ y cĹŠng nháşš nhĂ ng nĂŞn cĂĄc gia chᝧ thĆ°áť?ng táťą lĂ m. Tuy váş­y, khĂ´ng phải ai cĹŠng biáşżt cĂĄch áť&#x192; trang trĂ­ ngĂ´i nhĂ  cᝧa mĂŹnh thĂŞm áşšp trong dáť&#x2039;p táşżt. Nhiáť u ngĆ°áť?i rẼt tham trong trang trĂ­, trang trĂ­ quĂĄ nhiáť u vĂ  iáť u Ăł tráť&#x; thĂ nh tĂĄc d᝼ng ngưᝣc. VĂ­ d᝼ nhĆ° trong phòng khĂĄch, ĂŁ trĆ°ng máť&#x2122;t cĂ nh Ă o, ráť&#x201C;i áť&#x; káť&#x2021; tivi lấi cĂł bĂŹnh hoa, bĂ n sofa cĹŠng cĂł hoa, gĂłc nhĂ  vẍn còn cây thĂ´ng tᝍ dáť&#x2039;p Noel. NhĂŹn qua-

nh toĂ n thẼy cây vĂ  hoa, khĂ´ng cĂł iáť&#x192;m nhẼn. CĂł cÄ&#x192;n phòng khĂĄch nháť? nhĆ°ng chᝧ nhân lấi trĆ°ng cây quẼt quĂĄ to, lẼn ĂĄt háşżt khĂ´ng gian. Hay trĂŞn bĂ n tiáşżp khĂĄch bĂ y quĂĄ nhiáť u thᝊ nhĆ° háť&#x2122;p bĂĄnh mᝊt, trĂĄi cây, bĂŹnh hoa, chai rưᝣu, Ẽm chĂŠnâ&#x20AC;Ś tấo cảm giĂĄc báť&#x2122;n báť . TrĂŞn cây Ă o, mai, quẼt trong dáť&#x2039;p táşżt hay ưᝣc treo bĆ°u thiáşżp, cĂĄc áť&#x201C; trang trĂ­ nhĆ°ng náşżu treo quĂĄ nhiáť u thĂŹ lấi lĂ m xẼu chᝧ tháť&#x192;. Máť&#x2122;t khĂ´ng gian khĂĄc lĂ  phòng tháť?, bĂ n tháť? cĹŠng ưᝣc quan tâm bĂ y biáť&#x2021;n trang trĂ­ trong dáť&#x2039;p táşżt; vĂ  nhiáť u ngĆ°áť?i cĹŠng bĂ y quĂĄ nhiáť u thᝊ lĂŞn bĂ n tháť?, khĂ´ng lĂ m áşšp thĂŞm mĂ  lấi lĂ m láť&#x2122;n xáť&#x2122;n, mẼt cả váşť tÄŠnh lạng tĂ´n nghiĂŞm. Cần phải biáşżt tiáşżt cháşż, hiáť&#x192;u vĂ  nắm rĂľ khĂ´ng gian cᝧa mĂŹnh áť&#x192; trang trĂ­ cho phĂš hᝣp, ᝍng nghÄŠ ráşąng â&#x20AC;&#x153;nhiáť uâ&#x20AC;? hay â&#x20AC;&#x153;toâ&#x20AC;? hay ắt tiáť n máť&#x203A;i lĂ  sang, lĂ  áşšp!


phĂĄt triáť&#x192;n doanh nghiáť&#x2021;p Ä?ây lĂ cĂĄc yáşżu táť&#x2018; vưᝣt tráť&#x2122;i trong cĂĄc sản phẊm áť&#x201C; gia d᝼ng cᝧa Bosch, váť&#x203A;i m᝼c tiĂŞu luĂ´n cáş­p nháş­t vĂ  thẼu hiáť&#x192;u cĂĄc nhu cầu cᝧa ngĆ°áť?i tiĂŞu dĂšng áť&#x192; kiáşżn tấo ra cĂĄc lᝣi Ă­ch tháťąc tiáť&#x2026;n cho khĂĄch hĂ ng. MĹŁ UĹ?QJ WhĹ? ShÄŤQ ĂłĹ&#x2014; JLD GĹŠQJ WÄĽL VLĹ&#x2039;W NDP

0ŲWJLDQEĹ&#x2DC;SÄ&#x2C6;ĸşFWKLĹ&#x2DC;WNĹ&#x2DC;YĹ´LF½FVÄźQSKĹ&#x201A;PFĆ&#x20AC;D%RVFK

Ä?áť&#x2019; GIA DᝤNG BOSCH

giĂşp cuáť&#x2122;c sáť&#x2018;ng tráť&#x; nĂŞn dáť&#x2026; dĂ ng hĆĄn 7URQJ[Ă KŲLKLĹ QQD\PĹ°LQJĸŜLÄ&#x2C6;Ĺ&#x161;XSKÄźLFKXQJWD\JLÄźLTX\Ĺ&#x2DC;WF½F FĂ?QJYLĹ FQKžÄ&#x2021;Ă?OžÄ&#x2C6;LĹ&#x161;XNKĂ?QJWKĹ&#x153;WU½QKNKŨL/žWKĸĜQJKLĹ XÄ&#x2C6;ĹŹ JLDGĹžQJVĹŞFKÂżXòX%RVFKFĂ?WKĹ&#x153;NKLĹ&#x2DC;QF½FFĂ?QJYLĹ FQž\WUŸQĂ&#x2020;Q QKDQKFKĂ?QJYžWLĹ QOĹźLKÄśQEĹ&#x160;QJYLĹ FFXQJFÄžSF½FWKLĹ&#x2DC;WEŤÄ&#x2C6;ĹŹJLD GĹžQJFĂ?FKÄžWOĸşQJFDRNĆ&#x2019;WKXĹ&#x2020;WWĹŞLĸXYžVĆ&#x160;WLQFĹ&#x2020;\WX\Ĺ WÄ&#x2C6;ĹŞL 'DQh WLĹ&#x192;QJ YĹ&#x2026; FhÄŠW OģŧQJ

0½\UĆ&#x2020;DFKĂ&#x201E;Q%RVFKÄ&#x2C6;ĸşFWKLĹ&#x2DC;WNĹ&#x2DC;SKĂ&#x201C; KĹźSYĹ´LWKĂ?LTXHQVĆ&#x2020;GĹžQJFĆ&#x20AC;DQJĸŜL9LĹ W YžFKÄş\UÄžWĂ&#x2020;P

Bosch ấi diáť&#x2021;n cho sáťą tin cáş­y, tĂ­nh báť n vᝯng vĂ cĂ´ng ngháť&#x2021; káťš thuáş­t cao. Bosch luĂ´n ạt cĂĄc tiĂŞu chĂ­ váť áť&#x2122; báť n vĂ  cĂ´ng ngháť&#x2021; cao lĂŞn hĂ ng ầu trong cĂĄc sản phẊm cᝧa mĂŹnh. Robert Bosch ngĆ°áť?i sĂĄng láş­p ra thĆ°ĆĄng hiáť&#x2021;u Bosch ĂŁ tᝍng nĂłi ráşąng: â&#x20AC;&#x153;TĂ´i thĂ  mẼt tiáť n còn hĆĄn lĂ  mẼt sáťą tin tĆ°áť&#x;ng. Danh dáťą, niáť m tin vĂ o giĂĄ tráť&#x2039; cᝧa sản phẊm luĂ´n ưᝣc Ć°u tiĂŞn hĆĄn lĂ  nhᝯng lᝣi nhuáş­n tấm tháť?iâ&#x20AC;?. CĂĄc thiáşżt báť&#x2039; áť&#x201C; gia d᝼ng Bosch váť&#x203A;i cĂ´ng nÄ&#x192;ng mấnh máş˝, táťą tin cĂł tháť&#x192; giĂşp cuáť&#x2122;c sáť&#x2018;ng hĂ ng ngĂ y cᝧa chĂşng ta tráť&#x; nĂŞn dáť&#x2026; dĂ ng hĆĄn. CĂĄc yĂŞu cầu ngĂ y cĂ ng cao váť thiáşżt káşż, váş­t liáť&#x2021;u, vĂ  ạc biáť&#x2021;t lĂ  khả nÄ&#x192;ng tiáşżt kiáť&#x2021;m nÄ&#x192;ng lưᝣng vĂ  sáťą báť n vᝯng.

Váť&#x203A;i tẼt cả nhᝯng nguyĂŞn tắc, triáşżt lĂ˝ vĂ niáť m tin vĂ o chẼt lưᝣng sản phẊm, khĂ´ng cĂł gĂŹ lấ khi cĂĄc thiáşżt báť&#x2039; gia d᝼ng cᝧa Bosch ngĂ y cĂ ng pháť&#x2022; biáşżn váť&#x203A;i ngĆ°áť?i tiĂŞu dĂšng Viáť&#x2021;t Nam, ưᝣc biáşżt áşżn nhĆ° máť&#x2122;t thĆ°ĆĄng hiáť&#x2021;u thiáşżt báť&#x2039; gia d᝼ng náť&#x2022;i tiáşżng váť&#x203A;i thiáşżt káşż cao cẼp, áť&#x2122; báť n cao. VĂŹ nhᝯng lĂ˝ do Ăł, Bosch ĂŁ tráť&#x; thĂ nh máť&#x2122;t cĂĄi tĂŞn quen thuáť&#x2122;c vĂ  lĂ  máť&#x2122;t biáť&#x192;u tưᝣng cho chẼt lưᝣng cᝧa Ä?ᝊc áť&#x; Viáť&#x2021;t Nam. Theo khuyáşżn cĂĄo, chẼt lưᝣng, áť&#x2122; báť n vĂ  sáťą an toĂ n cháť&#x2030; ưᝣc ảm bảo khi sản phẊm cĂł nguáť&#x201C;n gáť&#x2018;c xuẼt xᝊ rĂľ rĂ ng vĂ  cung cẼp báť&#x;i nhĂ  phân pháť&#x2018;i chĂ­nh hĂŁng, ưᝣc Bosch ᝧy quyáť n. NgĆ°áť?i dĂšng khĂ´ng nĂŞn mua â&#x20AC;&#x153;hĂ ng xĂĄch tayâ&#x20AC;? báť&#x;i rᝧi ro láť&#x203A;n lĂ  khĂ´ng cĂł cháşż áť&#x2122; bảo hĂ nh, khĂł tĂŹm mua cĂĄc linh kiáť&#x2021;n thay tháşż. Hiáť&#x2021;n Bosch cĂł hai nhĂ  phân pháť&#x2018;i chĂ­nh hĂŁng ưᝣc ᝧy quyáť n lĂ  cĂ´ng ty Cáť&#x2022; phần ThĆ°ĆĄng mấi HMH Viáť&#x2021;t Nam vĂ  cĂ´ng ty TNHH Häfele Viáť&#x2021;t Nam. Trong Ăł, HMH lĂ  ấi lĂ˝ ưᝣc ᝧy quyáť n phân pháť&#x2018;i sản phẊm bĂĄn láşť vĂ  cĂĄc dáťą ĂĄn, còn Häfele Viáť&#x2021;t Nam lĂ  ấi lĂ˝ phân pháť&#x2018;i sản phẊm cho cĂĄc dáťą ĂĄn. CĂĄc sản phẊm thiáşżt báť&#x2039; gia d᝼ng cᝧa Bosch khi ưᝣc phân pháť&#x2018;i chĂ­nh hĂŁng áť u cĂł giẼy chᝊng nháş­n xuẼt xᝊ (CO) vĂ  giẼy chᝊng nháş­n chẼt lưᝣng (CQ). Theo Ăł, ngĆ°áť?i tiĂŞu dĂšng mua sản phẊm tấi ĆĄn váť&#x2039; ᝧy quyáť n sáş˝ ưᝣc hĆ°áť&#x;ng ầy ᝧ quyáť n lᝣi váť chĂ­nh sĂĄch bảo hĂ nh vĂ  dáť&#x2039;ch v᝼ sau bĂĄn hĂ ng cᝧa nhĂ  sản xuẼt. Ä?ạc biáť&#x2021;t, viáť&#x2021;c bảo trĂŹ áť&#x; cĂĄc ấi lĂ˝ ᝧy quyáť n ưᝣc tiáşżn hĂ nh báť&#x;i nhᝯng káťš thuáş­t viĂŞn ưᝣc BSH Ă o tấo theo tiĂŞu chuẊn cᝧa hĂŁng vĂ  ưᝣc cáş­p nháş­t kiáşżn thᝊc thĆ°áť?ng xuyĂŞn. ThĂ&#x2020;QJ WLQ OL½Q hĹ&#x2039; &Ă?QJW\&ĹŽSKĹ&#x20AC;Q7KĸĜQJPÄşL+0+9LĹ W1DP Website:ZZZKPKFRPYQHotline: 1900 1538 &Ă?QJW\71+++Ă&#x20AC;IHOH9LĹ W1DP Website:ZZZKDIHOHFRPYQHotline:1800 1797

KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

27


chuyĂŞn áť

.KĂ?QJJLDQFĂ?WKĹ&#x153;JLÄźQÄ&#x2C6;ÄśQKD\SKRQJSKĂ&#x2019;QKĸQJFKŢFĹ&#x20AC;QWKĂ&#x2020;PQKĆ&#x2C6;QJPÄźQJQKÄžQQK½VĹ&#x2C6;FÄ&#x2C6;ŨWUĂ&#x2020;QQĹ&#x161;QWUĹ&#x2C6;QJWKĂ&#x2030;GĸŜQJQKĸNKĂ?QJNKĂ&#x2C6;OĹ&#x17E;KŲLÄ&#x2C6;Ă EĹ&#x2C6;WÄ&#x2C6;Ĺ&#x20AC;XĂ&#x201C;DYĹ&#x161;

MĂ u nÄ&#x192;m máť&#x203A;i 3M vĂ  2N +Ĺ&#x160;QJQÄ°PF½FKĂ QJVÄśQÄ&#x2C6;ĹŹQŲLWKÄžWKD\WÄşSFKĂ&#x2C6;FKX\Ă&#x2020;QQJžQKÄ&#x2C6;Ĺ&#x161;XKD\Ä&#x2C6;ĸDUDQKĆ&#x2C6;QJGĆ&#x160;E½R[X KĸŴQJPžXVĹ&#x2C6;FWKĹ&#x2020;PFKĂ&#x2C6;FKĹŚQOĆ&#x160;DFĹžWKĹ&#x153;PŲWPžXPŲWQKĂ?PPžXKD\WĂ?QJPžXFKRQÄ°PPĹ´LÄ&#x2021;ŲQJ WK½LQž\NKĂ?QJFKŢJĂ?SSKĹ&#x20AC;QÄ&#x2C6;ŤQKKĂ&#x2030;QK[XKĸŴQJWKĹ&#x201A;PPĆ&#x2019;KRĹ?FÄ&#x2C6;LWUĸŴFÄ&#x2C6;Ă?QÄ&#x2C6;Ĺ&#x20AC;XKRĹ?FWKHRVDXFĹŽ VĂ&#x2019;\FKRF½FSKRQJF½FKQŲLWKÄžWWKĹśLWUDQJOLĂ&#x2020;QTXDQ0žXQÄ°PPĹ´LNKĂ?QJFKŢUHIUHVK OžPWĸĜLPĹ´L  WKŤWUĸŜQJKĂ&#x2030;QKWKžQKJXWLĂ&#x2020;XGĂ&#x201C;QJFKĆ&#x20AC;Ä&#x2C6;ÄşRPžFĂ&#x17D;QJĂ?SSKĹ&#x20AC;QJĹźLPŸFKX\Ă&#x2020;QPĂ?QSKRQJSKĂ&#x2019;WUĂ&#x2020;QWKŤ WUĸŜQJWĸYÄžQWKLĹ&#x2DC;WNĹ&#x2DC;WĆ&#x201E;QJKLĂ&#x2020;QFĆ&#x201A;XSK½WWULĹ&#x153;QVÄźQSKĹ&#x201A;PÄ&#x2C6;Ĺ&#x2DC;QFKÄ°PVĂ?FNK½FKKžQJ BĂ&#x20AC;I NTK òOĂ&#x20AC;N 'ĢŤNG Äť1+THU HUĹśNH

B

ĂŞn cấnh Ăł, vẍn cĂł nhᝯng sắc mĂ u luĂ´n báť n báť&#x2030; theo tháť?i gian bẼt káť&#x192; xu hĆ°áť&#x203A;ng, hoạc cĂł thay áť&#x2022;i theo tháť?i cuáť&#x2122;c, theo cĂĄch cháť?n láť?c hĆĄn nhĆ°ng khĂ´ng ph᝼ thuáť&#x2122;c vĂ o tĂŞn gáť?i hẼp dẍn, vĂ o tĆ° tĆ°áť&#x;ng ngoấi nháş­p hay giáť&#x203A;i tinh hoa nĂ o dẍn dắt. CĂĄc nhĂ  chuyĂŞn mĂ´n hay gáť?i Ăša nhᝯng sắc mĂ u nĂ y lĂ  â&#x20AC;&#x153;mĂ u bẼt biáşżn giᝯa dòng áť?i vấn biáşżnâ&#x20AC;?. VĂ  ạc biáť&#x2021;t máť&#x2014;i khi xuân váť táşżt áşżn, Ă­t nhiáť u viáť&#x2021;c trang trĂ­ nhĂ  cáť­a lấi phải nháť? sáťą Ăłng gĂłp cᝧa cĂĄc â&#x20AC;&#x153;sắc mĂ u quáť&#x2018;c dânâ&#x20AC;? nĂ y. 28

KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

Ä?iáť&#x192;m chung cᝧa nhᝯng mĂ u/nhĂłm mĂ u hay â&#x20AC;&#x153;áşżn háşšn lấi lĂŞnâ&#x20AC;? dáť&#x2039;p nÄ&#x192;m máť&#x203A;i lĂ  phĂš hᝣp cĂĄc tiĂŞu chĂ­ gáť?i nĂ´m na lĂ  â&#x20AC;&#x153;ba Em (3M) vĂ  hai Anh (2N)â&#x20AC;?, trong Ăł 3M biáť&#x192;u hiáť&#x2021;n qua cĂĄc tiĂŞu chĂ­ máť&#x2122;c mấc, may mắn vĂ  mấnh máş˝, còn 2N lĂ  nguyĂŞn thᝧy vĂ  nÄ&#x192;ng lưᝣng. Náşżu máť&#x2122;t mĂ u nĂ o Ăł dĂš rẼt áşšp, ang lĂ  trĂ o lĆ°u mĂ  phải pha phᝊc tấp, pháť&#x2018;i cầu káťł thĂŹ sáş˝ khĂ´ng ất chuẊn máť&#x2122;c mấc dáť&#x2026; cháť?n dáť&#x2026; xĂ i, hay mĂ u tĂ­m trĂŞn mẼy vòng hoa cĆ°áť?m dĂš ưᝣc pháť&#x2018;i sang áşżn mẼy vẍn khĂ´ng tháť&#x192; ưᝣc dân Ă Ä?Ă´ng xem lĂ  mĂ u may mắn, cĂĄt tĆ°áť?ng. Náşżu xanh

biáť&#x192;n cĂł tháť&#x192; mĂĄt máşť hᝣp váť&#x203A;i thĆ° giĂŁn ngĂ y hè nhĆ°ng khĂ´ng ᝧ kĂ­ch hoất nÄ&#x192;ng lưᝣng ngĂ y xuân, thĂŹ mĂ u nâu lấi cháť&#x2030; náşąm trong vĂšng an toĂ n cᝧa náť&#x2122;i thẼt táť&#x2018;i giản, trang nhĂŁ nhĆ°ng khĂł khĆĄi gᝣi nÄ&#x192;ng lưᝣng tĆ°ng bᝍng cho phòng tráşť em. Còn vĂ ng áť&#x201C;ng sang tráť?ng hay háť&#x201C;ng pastel xinh xắn thĂŹ vẍn OK, nhĆ°ng hĂŁy dĂ nh cho ngĂ y cĆ°áť&#x203A;i Ẽm náť&#x201C;ng hoạc tuáť&#x2022;i teen dáť&#x2026; thĆ°ĆĄng thĂ´i nhĂŠ. Káť&#x192; tᝍ tháť?i iáť&#x192;m GiĂĄng Sinh trĂ n qua táşżt dĆ°ĆĄng láť&#x2039;ch vĂ  kĂŠo dĂ i áşżn táşżt âm láť&#x2039;ch, cạp Ă´i áť? vĂ  trắng lĂ  2 mĂ u luĂ´n gᝣi lĂŞn nhiáť u máťš cảm váť máť&#x2122;t mĂša GiĂĄng


chuyĂŞn áť

0žXFĆ&#x20AC;DJĹ°JÄşFKNKĂ?QJQXQJEĂ&#x2020;WĂ?QJWUĹ&#x20AC;QNKXQJWKĂ&#x201E;S[½Pw OžQKĆ&#x2C6;QJJDPPžXKLĹ QÄ&#x2C6;ÄşLYžWĆ&#x160;QKLĂ&#x2020;QNK½Ä&#x2C6;ĸşFĸDFKXŲQJ KLĹ QQD\

'ĸŜQJQKĸ WURQJVĹ&#x2C6;F YžQJOXĂ?Q FĂ?½QKV½QJ UĆ&#x160;FUĹşFĆ&#x20AC;D QĹ&#x2C6;QJSKĸĜQJ 1DPOžPÄžP ½SWKĂ&#x2020;PJĂ?F EĹ&#x2DC;SKD\YXL WĸĜLPŲWJLDQ SKĂ&#x17D;QJWUĹ&#x201D;HP

Sinh Ẽm ĂĄp, máť&#x2122;t khĂ´ng khĂ­ láť&#x2026; háť&#x2122;i tĆ°ng bᝍng. Trắng lĂ m náť n tinh khĂ´i trong tráşťo trĂŞn tĆ°áť?ng vĂ  trần áť&#x192; áť? nhẼn nhĂĄ tĆ°ĆĄi tắn tấi èn láť&#x201C;ng, khung tranh. Trắng dĂ n trải nguyĂŞn sĆĄ trĂŞn bĂ n Ä&#x192;n giĂşp áť? ngĆ°ng t᝼ áş­m Ă  áť&#x; cĂ nh hoa lay ĆĄn, áť&#x2014; quyĂŞn, háť&#x201C;ng nhung thắm ưᝣm. Tᝍ báť&#x2122; áť&#x201C; Ă´ng giĂ  Noel quen thuáť&#x2122;c áť? trắng tung tÄ&#x192;ng, áşżn nhᝯng mảng sofa nhung máť m áť? thắm quyáşżn rĹŠ, cĂł váşť nhĆ° áť? khĂ´ng pha tráť&#x2122;n vĂ  trắng tháş­t tinh tĆ°ĆĄm luĂ´n sáşľn sĂ ng hòa ca cấnh nhau lĂ m nĂŞn tháť?i khắc trang trĂ­ GiĂĄng Sinh - nÄ&#x192;m máť&#x203A;i ráť&#x2122;n rĂŁ sắc mĂ u.

MĂ u vĂ ng cᝧa hoa mai ráťąc rᝥ, hoa cĂşc vĂ  hĆ°áť&#x203A;ng dĆ°ĆĄng trĂ n ầy nắng phĆ°ĆĄng Nam cĹŠng lĂ  mĂ u hay ưᝣc cháť?n khi trang trĂ­ nhĂ  cáť­a dáť&#x2039;p táşżt, dẍu ráşąng cháť&#x2030; dĂšng mang tĂ­nh iáť&#x192;m xuyáşżt. VĂ ng cĹŠng thuáť&#x2122;c dấng mĂ u tháş­t nguyĂŞn thᝧy vĂ  ầy nÄ&#x192;ng lưᝣng, dĂšng nhiáť u khĂĄ nhᝊc mắt, thĂŞm xanh lĂ  chua mĂ  thĂŞm cam lĂ  chĂłi, bĂłng bẊy quĂĄ thĂŹ thĂ nh thiáşżu sang tráť?ng, nĂŞn vĂ ng reo vui hay tháť&#x192; hiáť&#x2021;n qua hoa lĂĄ chĆ°ng ngĂ y táşżt, dáť&#x2026; dĂ ng táť&#x2030;a tĂłt, dáť?i chuyáť&#x192;n tĂšy theo khĂ´ng gian vĂ  váş­t d᝼ng, chᝊ khĂ´ng tháť&#x192; sĆĄn trĂ n lan trĂŞn cĂĄc mảng

cᝊng sĂ n tĆ°áť?ng trần. VĂ ng ĂĄnh kim, hoạc vĂ ng ngả xanh kiwi cĹŠng lĂ  nhᝯng mĂ u cĹŠ mĂ  máť&#x203A;i, lĂ m iáť&#x192;m nhẼn rẼt hiáť&#x2021;u quả cho khĂ´ng gian thĆ° giĂŁn, giao tiáşżp cĂšng bè bấn ngĂ y xuân. BĂŞn cấnh Ăł, nhᝯng gam mĂ u thuáť&#x2122;c diáť&#x2021;n â&#x20AC;&#x153;mĂ u mĂ  khĂ´ng mĂ uâ&#x20AC;? sáş˝ em lấi khĂ´ng khĂ­ nÄ&#x192;m máť&#x203A;i ᝧ ầy khi khĂŠo cháť?n, khĂŠo dĂšng. Ä?Ăł lĂ  mĂ u cᝧa nhᝯng báť mạt khĂ´ng son phẼn nhĆ° gấch nung khĂ´ng tĂ´ trĂĄt sĆĄn vĂ´i, gáť&#x2014; vĂ  vải áť&#x192; nguyĂŞn vân nguyĂŞn sáť&#x203A;, nhĆ° láť?i nhắc váť kháť&#x;i nguyĂŞn váş­t chẼt váť&#x2018;n áşšp táťą nhiĂŞn dĆ°áť?ng nĂ o. Tháť?i cᝧa giải phẍu thẊm máťš vĂ  trang iáť&#x192;m tĂ i ba, nhᝯng thần thĂĄi máť&#x2122;c mấc mĂ  trĂ n ầy xĂşc cảm tráť&#x; nĂŞn khan hiáşżm, nhᝯng che áş­y cháť&#x201C;ng láť&#x203A;p khĂ´ng tháť&#x192; tấo nĂŞn lay áť&#x2122;ng nhĆ° cáť&#x2018;t lĂľi ban sĆĄ. NhĂ  tiáşżt kiáť&#x2021;m nÄ&#x192;ng lưᝣng, nhĂ  xanh, nhĂ  máť&#x2122;c mấc, nhĂ  nhiáť&#x2021;t áť&#x203A;i luĂ´n cĂł phần láť&#x203A;n biáť&#x192;u hiáť&#x2021;n qua cĂĄch dĂšng váş­t liáť&#x2021;u áť&#x2039;a phĆ°ĆĄng, thân thiáť&#x2021;n, Ă­t chẼt phᝧ cĂ´ng nghiáť&#x2021;p. â&#x20AC;&#x153;MĂ u mĂ  khĂ´ng mĂ uâ&#x20AC;? chĂ­nh lĂ  cĂł ᝧ nhẼt cĂĄc sắc mĂ u cᝧa khĂ´ng gian ĂĄnh xấ qua tháť?i gian, nhĆ° báť&#x2122; cáť­a lĂĄ sĂĄch sáť?n mĂ u mĆ°a nắng, hoạc mảng ĂĄ ráť­a ĂĄ mĂ i in áş­m váşżt tĂ­ch thĂĄng nÄ&#x192;m. Váť&#x203A;i nhᝯng mảng mĂ u mĂ  khĂ´ng mĂ u nhĆ° tháşż, máť?i sắp ạt báť&#x2022; sung cᝧa hoa lĂĄ, váş­t d᝼ng áť u tráť&#x; nĂŞn dáť&#x2026; dĂ ng, thân quen vĂ  gắn káşżt tháş­t ᝧ ầy. KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

29


không gian ẹp

Sum vầy quanh chiếc lò pizza 1ÄWYİQKÍDUľWWKÒYŤŸ9LŠW1DPO¾F½F JLDĈÉQKWKĸŶQJWKÈFKFKLDVŔY¾WUÎ FKX\ŠQFÓQJQKDXWURQJEƈDİQ7URQJ NKLĈÍSKĸĶQJFK¿PFƀDFKƀĈŀXWĸ QJĸŶL1KņWŸQK¾K¾QJ3L]]D3VFĴQJ O¾|7ņQKĸŸQJJL¿\SKÒWWX\ŠWYŶLFKLD VŔKĺQKSKÒF}9ŴLVƊWUÓQJKżSĈÍWKƆ WK½FKFƀDGƊ½QFKÈQKO¾QJKLÆQFƂXY¾ WKLŘWNŘQÆQPŲWFÏQJWUÉQKFÍNKÏQJJLDQ İQWŪLKÎDKżSYŴLYİQKÍDFƀDFļKDLĈľW QĸŴF9LŠW1DPY¾1KņW%ļQFĴQJQKĸ SKÓKżSYŴLSKĸĶQJFK¿PFƀDQK¾K¾QJ %ë,9ëĻ1+HOÀNG LÛ  òŚ HŲU TÂM

30

KT&ĐS THÁNG 1.2019


không gian ẹp

KT&ĐS THÁNG 1.2019

31


không gian ẹp

M

ặc dù công trình có vị trí ở khu trung tâm Hà Nội, nhưng mặt tiền khu ất lại có nhiều cây xanh, ủ diện tích ể tạo ra khoảng vườn mở cho nhà hàng. Kết hợp tất cả các yếu tố về khu ất, văn hóa Việt-Nhật và phương châm của chủ ầu tư, một nhà hàng với không gian sum vầy ã ược thiết kế tạo nên một “nơi chốn” ăn tối ầy ý nghĩa và quý giá cho thực khách. Ngay lối vào khu vườn ược thiết kế hình oval nhằm tối a view nhìn cảnh quan khu vườn cũng như em ến trải nghiệm thú vị cho thực khách khi nhìn thấy lò nướng bánh pizza ngay từ lối vào. Bếp mở ngay giữa nhà hàng cùng với những chiếc lò nướng bánh chính là iểm nhấn ở ây. Trọng tâm hoạt ộng của nhà hàng là khu vực làm bánh nên những người thiết kế muốn giúp thực khách có thể tiếp cận hoạt ộng này bằng nhiều cách. Giếng trời ược hình thành bởi cầu thang gạch uốn cong cũng giúp thực khách có thể quan 32

KT&ĐS THÁNG 1.2019


không gian ẹp

ĦQh hDL WUDQJ1JD\OŪLY¾RNKXYĸŶQĈĸżFWKLŘWNŘKÉQKRYDOQKŊPWŪLĈDYLHZQKÉQFļQKTXDQNKXYĸŶQFĴQJQKĸĈHPĈŘQWUļL QJKLŠPWKÒYŤFKRWKƊFNK½FK

KT&ĐS THÁNG 1.2019

33


không gian ẹp

34

KT&ĐS THÁNG 1.2019


khĂ´ng gian áşšp

ÄŚQh hDL WUDQJ&½FYĹ&#x2020;WOLĹ XWKĹ&#x153;KLĹ QVĆ&#x160;SKRQJSKĂ&#x2019;YĹ&#x161;YÄ°QKĂ?DYžYĹ&#x2020;WOLĹ XÄ&#x2C6;ŤDSKĸĜQJFĆ&#x20AC;D9LĹ W1DPÄ&#x2C6;Ă Ä&#x2C6;ĸşFOĆ&#x160;DFKĹŚQQKĸKRDVĹ&#x2C6;WJÄşFKQXQJJÄşFKEĂ?QJ

sĂĄt hoất áť&#x2122;ng cᝧa lò báşżp nĆ°áť&#x203A;ng. KhĂ´ng gian riĂŞng tĆ° vĂ nĆĄi táť&#x2022; chᝊc sáťą kiáť&#x2021;n ạc biáť&#x2021;t ngoĂ i vĆ°áť?n ưᝣc phân cĂĄch báşąng cĂĄc cáť­a kĂ­nh trưᝣt giĂşp nhĂ  hĂ ng linh hoất trong viáť&#x2021;c sắp xáşżp cĂĄc hoất áť&#x2122;ng, sáťą kiáť&#x2021;n mĂ  vẍn táş­p trung quanh khu váťąc báşżp áť&#x192; tháťąc khĂĄch quan sĂĄt ưᝣc quĂĄ trĂŹnh lĂ m bĂĄnh pizza cᝧa ầu báşżp. Máť?i khĂ´ng gian nĆĄi ây áť u ưᝣc nghiĂŞn cᝊu thiáşżt káşż káťš lưᝥng áť&#x192; tháťąc khĂĄch cĂł nhᝯng trải nghiáť&#x2021;m sum háť?p Ẽm cĂşng hĂ i hòa, chia sáşť váť&#x203A;i nhau máť?i cảm xĂşc. Trong thiáşżt káşż cĹŠng nhĆ° trang trĂ­, cĂĄc váş­t liáť&#x2021;u tháť&#x192; hiáť&#x2021;n sáťą phong phĂş váť vÄ&#x192;n hĂła vĂ  váş­t liáť&#x2021;u áť&#x2039;a phĆ°ĆĄng cᝧa Viáť&#x2021;t Nam ĂŁ ưᝣc láťąa cháť?n nhĆ° hoa sắt, gấch nung, gấch bĂ´ng hay bĂŞtĂ´ng sĂ n váť&#x203A;i háť?a tiáşżt hoa áť&#x201C;ng. KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

35


không gian ẹp

ĦQh WU½Q Yà GģşL0ŦLNKÏQJJLDQWURQJQK¾K¾QJĈŚXĈĸżFQJKLÆQFƂXWKLŘWNŘNƒOĸźQJĈŜ WKƊFNK½FKFÍĈĸżFQKƈQJWUļLQJKLŠPVXPKŦSľPFÒQJK¾LKÎDFKLDVŔYŴLQKDXPŦL FļP[ÒF

36

KT&ĐS THÁNG 1.2019


không gian ẹp

ĦQh WU½Q Yà GģşLćLŜPWKÒYŤNKLĈŘQĈ¿\O¾GÓŸEľWNƌNKÏQJJLDQQ¾RWKƊFNK½FKĈŚXFÍWKŜTXDQV½WĈĸżFTX½WUÉQKO¾PE½QKSL]]DFƀDF½FĈŀXEŘS

CÆQJ WUÀQh3L]]D3VVŪ3KDQ.Ř%ÈQK%DćÉQK+¾1ŲL 'LŋQ W¿Fh NhX óĩWP2 KŃW FĩXWKÄSWŀQJFļLWĺR*)$P2WŀQJP2; WŀQJP2WŀQJP2 Chū óīX Wģ3L]]D3V ThLŃW NŃ Yà JL´P V´W NLŃQ WUÉF7DNDVKL1LZD$UFKLWHFWV 7DNDVKL1LZDćŰ+ƈX7¿P0LND)XMLVDND'LFN\+XDQJ

ThLŃW NŃ NŃW FĩX6079LHW1DP&RQVWUXFWLRQ-6& /Æ7UXQJ+LŜQ%ÓL&DR7XľQ  ThLŃW NŃ M(3+DQRL(QJLQHHULQJ 1JX\ŞQ9İQ7KĸĶQJ

ThLŃW NŃ QŝL WhĩW7DNDVKL1LZD$UFKLWHFWV Nhà WhīX7URSLNRQ

KT&ĐS THÁNG 1.2019

37


iểm ến

Ảnh hai trang ;DWUXQJW¿PSKŪFŮ+ŲL$QPŲWFKÒWGXNK½FKFÍWKŜKĸŸQJWUŦQYŒQ NKÏQJNKÈFƀDPŲWYÓQJTXÆ\ÆQEÉQK

XA NƠI PHỐ CỔ 9Ś+ŲL$QDLEļRPÉQKĈĸżFVŪQJFKņPNKLQJR¾L SKŪFŮEĸŴFFK¿QGXNK½FKFÍNKŖNK¾QJĈŘQ Pľ\FĴQJOXÏQOÏLNÄRPÉQKKÒWWKHRWKDWKłQWÉP NLŘPPŲWWLŘQJUDRQKŒWUÆQSKŪPŲWEÍQJĈÅQOĸŴW QJDQJVÏQJ BÀI THÁI HOÀNG DƯỠNG ẢNH AN NGUYÊN 38

KT&ĐS THÁNG 1.2019


iểm ến

V

ề Hội An, ợt lũ trước vừa rút ngấn nước còn hằn, vách vôi vàng chưa kịp chồng lớp rêu mới ã ón ợt nước sau. Đôi khi bồn chồn bởi e ngại phố ấy nhà ấy cứ loay hoay với mấy sản phẩm quen thuộc lụa là thủ công thì liệu sức níu, sức hút có còn nhiều chăng trên phông nền hạ tầng chỉ ến ngần ấy. Thế nên về Hội An mùa cuối năm này, thử “giãn biên” ra hẳn vùng ven, xem thử nơi quê của quê, chỗ chậm của chậm nó sẽ quê cỡ nào, chậm ra sao. Khi xe rẽ vào một hẻm nhỏ bên con ường khá xa khu phố cổ, lũ trẻ bắt ầu nhì nhằng: ba ơi sao vô hẻm hóc quá vậy, sao ở ây không có gì vui ? Khi thấy mấy ông bà Tây nhàn tản ọc sách bên hiên gỗ, không xa mép nước của con sông xanh ngắt, nhận ra tới chỗ mình cần tìm rồi. Lũ trẻ nhảy lên, ùa xuống, vui như về quê ngoại, thỏa sức tung tăng, chứ trong phố cổ âu có dễ. KT&ĐS THÁNG 1.2019

39


iểm ến

Ảnh hai trang 1KƈQJP½LQK¾EŊQJQJÍLK¾QJ F¿\WUH[DQKQJ½WKDLEÆQOŪLĈLKRDFŨEŪQ PÓDO¾FKŪQDQEÉQKP¾DLDLFĴQJPĶWĸŸQJ WURQJFKÒWNKRļQJOŐQJFƀDEŪQEŚWľWEņW JLƈDFKŪQWKŤWK¾QK

40

KT&ĐS THÁNG 1.2019


iểm ến

Chốn quê này vẫn không thiếu tiện ích văn minh, ngó chậm rãi vậy nhưng chỉ cần mươi phút ạp xe là ã mua ược ổ bánh mì Phượng bên hông chợ Hội An, là tà tà chụp ảnh góc công viên Kazik. Những khái niệm xa - gần, nhanh- chậm, cao- thấp... ở ây trở nên tương ối ến mức chính mình cười xòa với suy nghĩ của mình: rõ lẩn thẩn, ra tới ây nghỉ ngơi mà còn sân si chuyện xe cộ, chuyện nhanh chậm. Bệnh bon chen ô thị lâu ngày thành mãn tính mất rồi! Ra tới ây thấy chẳng cần bao nhiêu lớp xi măng gạch lát vữa nền, chỉ xếp gạch inh xen với ất cho cỏ mọc là ủ tạo lối dọc ngang rồi. Cần chi lắm máy lạnh rì rì với wifi phà phà, ngồi nghịch cát và nghịch thư pháp mực dây ầy tay, hoa giấy tung bay chẳng khỏe hơn sao? Ra tới ây, ăn uống bớt săm soi bao bì óng gói, ngủ nghỉ bớt trằn trọc then khóa chấn song, mỗi thứ bớt chút chút, cộng lại thành không ít sảng khoái, bình yên. Mà có gì to tát âu ở mấy cái dãy nhà 2 tầng lợp ngói lòi ầu rui mè gỗ không sơn phết, i dăm bước ã về chốn cũ. Chỉ mấy chỗ lăn tăn: sao tre không nhiều hơn nữa cho xứng với cái tên Bamboo? Và ngay ngôi nhà xưa giữ lại khá tốt mà sao không cho khách ược sà vào cùng buổi nhào bột làm mì hay hun khói bếp nướng cá? Ở thế này còn gì tuyệt hơn là tung túc tự cấp như thuở hàn vi, Tây ầm hay Nhật, Mỹ gì cũng khoái cả. Nhưng có lẽ cũng như ngày vui chẳng tày gang, hết rồi vẫn thấy ít hay nhiều là ở lòng người thôi. Nhiều quá, ầy quá có khi ngán luôn, thì chán. Xa nơi phố cổ, trở về chốn quê, thế mà ủ vui. (Hình ảnh thực hiện tại khu nhà nghỉ Bamboo Villa, ường Nguyễn Duy Hiệu, Hội An) KT&ĐS THÁNG 1.2019

41


nhà thiết kế

Spanish Chair&KLŘFJKŘOľ\FļPKƂQJWƄJKŘQJŬLWUX\ŚQWKŪQJFƀDQJĸŶL7¿\%DQ1KDYŴLNKXQJY¾QKQJDQJUŲQJY¾SKŀQOĸQJWƊDPŐWQJŬLO¾PEŊQJ GD\ÆQQJƊDF½WÈQKć¿\O¾PŲWWURQJQKƈQJWKLŘWNŘĈŜĈŶLFƀD%qUJH0RJHQVHQY¾FĴQJO¾VļQSKłPĈ½QKGľXVƊKżSW½FTXDQWUŦQJJLƈDÏQJY¾QK¾VļQ [XľW)UHGHUHFLD

BØRGE MOGENSEN

Công năng luôn là trọng tâm của thiết kế %qUJH0RJHQVHQĈĸżF[HPO¾PŲWWURQJQKƈQJWKLÆQW¾LNLŘQWĺRQÆQ QŚQWKLŘWNŘćDQ0ĺFKKLŠQĈĺL9ŴLÏQJQŲLWKľWNKÏQJFKŢOLÆQTXDQ ĈŘQWKłPPƒP¾FÎQSKļLO¾NŘWWLQKFƀDPŲWTX½WUÉQKQJKLÆQFƂX NKRDKŦFFKÈQK[½FFKŢQFKXĈŘQWƄQJPÄSYĺWPŪLJKÄS 7ŭ1*+Ż3 3HĢĠNG NGU<ÛN Ļ1+ -U$N 5O'5IGU(=

42

KT&ĐS THÁNG 1.2019


nhà thiết kế

'ÎQJJKŘ0RJHQVHQYŴLKDLF½QKWD\GƊDNKRÄWFRQJQŮLEņWFÓQJSKŀQOĸQJWƊDFDR PDQJFļPJL½FFKŸFKHľP½S'ÎQJJKŘQ¾\ĈĸżFEŦFGDY¾OXÏQĈĸżFĸDFKXŲQJEŸL YŔĈŒSKÎDQKÁY¾FĴQJUľWĈ½QJWLQFņ\FƀDQÍ

S

ự ám ảnh của ông với chủ nghĩa cầu toàn ã tạo nên những thiết kế biểu tượng vô cùng ặc sắc, những chiếc ghế mà cả vài chục năm sau khi ra ời vẫn ẹp xuất sắc và vô cùng áng tin cậy ở chất lượng. Børge Mogensen (1914-1972) là một trong những kiến trúc sư có tầm ảnh hưởng nhất thế giới thời kỳ hậu chiến. Cảm hứng sáng tác của ông trải dài rộng khắp qua những cuộc hành trình viễn du ến nhiều nơi trên thế giới. Ông ấp ủ trong mình một nguyện vọng có thể tạo ra những sản phẩm gia dụng tồn tại qua nhiều thế hệ. Børge Mogensen ược xem là một trong những người ã ịnh hình, vẽ ra ịnh hướng phát triển cho nền thiết kế nội thất Đan Mạch hiện ại. Bản chất thiết kế của ông nằm ở hình dáng ơn giản, sử dụng chất liệu chủ ạo là gỗ, nhấn mạnh vào công năng cùng cách kết hợp màu sắc ầy vẻ nam tính, mạnh mẽ. Đích ến của Børge Mogensen là góp phần làm phong phú thêm cho trải nghiệm cuộc sống của người dùng, cả ở nhà và nơi công cộng. Børge Mogensen sở hữu thứ ngôn ngữ thiết kế bạo dạn và thấm ầy bản sắc cá nhân. Ông tin rằng một thiết kế ẹp là thứ có thể em ến cảm giác thư giãn về mặt thị giác. Mogensen thích sử KT&ĐS THÁNG 1.2019

43


nhà thiết kế

'ÎQJJKŘ6qERUJJ¿\ľQWĸżQJYŴLYŔĈŒSFÏQJQJKLŠSKLŠQĈĺLNKLŘQQÍGŞG¾QJ SKÓKżSYŴLQKLŚXSKRQJF½FKQŲLWKľWNK½FQKDX&KLŘFJKŘQ¾\KLŠQFÍQKLŚXP¾X KR¾QWKLŠQWƄJŰVŬLV½QJVŬLKXQNKÍLFKRĈŘQP¾XĈHQQK½QKVňFVļR3KŀQPŐW QJŬLFƀD6qERUJFÍWKŜĈŜJŰWUŀQKD\EŦFĈŠPĈŚXWUÏQJUľWWX\ŠW

*KŘ6SRNHEDFNPDQJKÉQKGĺQJNŘWKżSJLƈDPŲWFKLŘFJKŘ VRIDY¾PŲWFKLŘFGD\EHG0ŲWEÆQKĶLQJļUDQJR¾LPDQJOĺL KÉQKGĺQJĈņPFKľWWKĸJLÁQFKRFKLŘFJKŘQ¾\

44

KT&ĐS THÁNG 1.2019


nhĂ thiáşżt káşż

*KĹ&#x2DC;-YĹ´LELĹ WKLĹ X|FKLĹ&#x2DC;F JKĹ&#x2DC;FĆ&#x20AC;DQKÂżQGÂżQ}QKĹśWKLĹ&#x2DC;W NĹ&#x2DC;OLQKKRÄşWYžNKÄźQÄ°QJ QÂżQJÄ&#x2C6;ĹşGĹ&#x17E;FKŤXDLQKĂ&#x2030;QYžR FÄ´QJWKĂ&#x2C6;FK-FĂ?WKĹ&#x153;Ä&#x2C6;ĸşF [HPOžWKLĹ&#x2DC;WNĹ&#x2DC;WKžQKFĂ?QJ QKÄžWFĆ&#x20AC;D%qUJH0RJHQVHQ *KĹ&#x2DC;Ä&#x2C6;ĸşFOžPWĆ&#x201E;JĹ°VĹŹL WUĹ&#x2C6;QJYĹ´LYžQKOĸQJXĹŞQQKĹ&#x2019; YžPĹ?WQJĹŹLÄ&#x2C6;ĸşFTXÄžQEĹ&#x160;QJ GÂż\WKĆ&#x201E;QJUÄžWFĂ?QJSKXEĹ&#x161;Q EŢFĂ&#x201C;QJQÄ°PWK½QJ

d᝼ng hĂŹnh kháť&#x2018;i mấnh máş˝ áť&#x192; tấo cho sản phẊm cᝧa mĂŹnh cảm giĂĄc vᝯng chĂŁi tin cáş­y, ầy lĂ˝ tĂ­nh. Ä?Ăł lĂ nhᝯng Ć°áť?ng Ä&#x192;ng áť&#x2018;i, nhᝯng mạt pháşłng trĆĄn lĂŹ, nhᝯng gĂłc cấnh gĂŁy gáť?n, cháť&#x2030;n chu. TẼt cả lĂ m nĂŞn máť&#x2122;t Ẽn tưᝣng tinh giản vĂ  dáť&#x2026; tiáşżp nháş­n. CĂĄc chẼt liáť&#x2021;u Ć°a thĂ­ch cᝧa Ă´ng bao gáť&#x201C;m: gáť&#x2014; ạc, kim loấi ĂĄnh vĂ ng, da táťą nhiĂŞn vĂ  len. ChĂşng áť u Ẽp ᝧ trong mĂŹnh nhᝯng xĂşc cảm Ẽm ĂĄp, vĂ  sáťą káşżt hᝣp hĂ i hòa váť tᝡ láť&#x2021; chẼt liáť&#x2021;u mang áşżn sáťą cân báşąng trong nhᝯng thiáşżt káşż cᝧa Børge Mogensen. NgoĂ i ra, Børge Mogensen còn luĂ´n hĆ°áť&#x203A;ng áşżn sáťą báť n vᝯng, nhᝯng giĂĄ tráť&#x2039; Ă­ch tháťąc. Ă&#x201D;ng tấo ra nhᝯng chiáşżc bĂ n, chiáşżc gháşż cĂł tháť&#x192; sáť&#x2018;ng mĂŁi cĂšng tháť?i gian, báť n báť&#x2030; song hĂ nh trong cuáť&#x2122;c sáť&#x2018;ng váť&#x203A;i ngĆ°áť?i sáť­ d᝼ng. Báť&#x;i theo Ă´ng, náť&#x2122;i thẼt ngoĂ i chᝊc nÄ&#x192;ng ph᝼c v᝼ tiáť&#x2021;n nghi còn mang sáťą gắn bĂł máş­t thiáşżt váť&#x203A;i áť?i sáť&#x2018;ng tinh thần cᝧa con ngĆ°áť?i. VĂŹ láş˝ Ăł mĂ  máť?i tĂĄc phẊm ưᝣc hoĂ n thiáť&#x2021;n háť?i hᝣt áť u áť&#x201C;ng nghÄŠa váť&#x203A;i káşżt thĂşc nhanh chĂłng báť&#x2039; chĂŹm vĂ o quĂŞn lĂŁng, máť&#x2122;t sáťą lĂŁng

phĂ­ ĂĄng tiáşżc. Ä?Ăł lĂ iáť u mĂ  Børge Mogensen luĂ´n Ẽu tranh áť&#x192; cháť&#x2018;ng lấi. VĂ  tháť?i gian ĂŁ chᝊng minh cho quan iáť&#x192;m cᝧa Ă´ng lĂ  chĂ­nh xĂĄc khi giáť? ây ngĆ°áť?i ta vẍn cĂł tháť&#x192; bắt gạp nhᝯng chiáşżc gháşż Spanish, Soborg áť&#x; khắp máť?i nĆĄi, vẍn hᝣp tháť?i, phong cĂĄch vĂ  thoải mĂĄi tuyáť&#x2021;t váť?i khi trải nghiáť&#x2021;m. Di sản cᝧa Børge Mogensen âu cháť&#x2030; gĂłi gáť?n trong nhᝯng â&#x20AC;&#x153;iconic chairsâ&#x20AC;? Ă´ng áť&#x192; lấi cho áť?i, mĂ  tháťąc ra còn náşąm áť&#x; tĆ° tĆ°áť&#x;ng thiáşżt káşż tháťąc táşż, cẼp tiáşżn, ráşąng máť&#x2122;t khi ĂŁ sĂĄng tấo hĂŁy lĂ m ra thᝊ cĂł giĂĄ tráť&#x2039; khĂ´ng phải áť&#x192; lĆ°u danh mĂ  tháťąc sáťą áť&#x192; Ăłng gĂłp lᝣi Ă­ch cho áť?i. ChĂ­nh vĂŹ nhᝯng Ăłng gĂłp cao cả cho sáťą phĂĄt triáť&#x192;n cᝧa ngĂ nh thiáşżt káşż mĂ  ngĆ°áť?i ta Ć°u ĂĄi gáť?i Børge Mogensen lĂ  nhĂ  thiáşżt káşż cᝧa nhân dân vĂ  dĂš Ă´ng ĂŁ ra i nhĆ°ng nhᝯng giĂĄ tráť&#x2039; Ă´ng tin tĆ°áť&#x;ng sáş˝ còn ưᝣc mĂŁi tiáşżp náť&#x2018;i. Báť&#x;i bản chẼt cᝧa thiáşżt káşż náť&#x2122;i thẼt náşżu khĂ´ng hᝯu d᝼ng, thĂŹ cháşłng tháť&#x192; lĂ  gĂŹ khĂĄc.

KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

45


du láť&#x2039;ch kiáşżn trĂşc

ALCĂ =A5 VĂ&#x20AC; VÄž òğP VÄ˘Ä NG QU<Ĺ&#x201E;N Ţ

SEVILLE

0DQJSKRQJF½FKNLĹ&#x2DC;QWUĂ&#x2019;FFKĆ&#x20AC;Ä&#x2C6;ÄşROž0XGĂ&#x201E;MDUYĹ´LVĆ&#x160;KĂ&#x17D;D WUŲQJLĆ&#x2C6;DÄ&#x2C6;ĸŜQJQĂ&#x201E;WFKÂżXòXYžFKLWLĹ&#x2DC;WÄť5Ĺ&#x2020;SFXQJÄ&#x2C6;LĹ Q +RžQJJLD6HYLOOH $OF½]DU NKĂ?QJFKŢNKLĹ&#x2DC;QQJĸŜLWDFKR½QJ QJĹźSEŸLVĆ&#x160;Ä&#x2C6;ĹŹVŲPžWURQJFKLWLĹ&#x2DC;WWUDQJWUĂ&#x2C6;Ä&#x2C6;Ĺ&#x161;XOžVĆ&#x160;WKĆ&#x201E;D KĸŸQJQĹŞLWLĹ&#x2DC;SSK½WWULĹ&#x153;QTXDF½FYĸĜQJWULĹ&#x161;XWUŤYĂ&#x2030;WÄşR WKžQKPŲWFĂ?QJWUĂ&#x2030;QKÄ&#x2C6;Ĺ?FELĹ WÄ&#x2C6;Ĺ&#x2019;SYĸşWWKĹśLJLDQ %ĂŤ,9ĂŤÄť1+ LAM PHONG ÄŚnh Wr½n Los BaĂąos de DoĂąa MarĂ­a de Padilla - phòng tắm huyáť n ảo áť&#x; cung iáť&#x2021;n AlcĂĄzar ÄŚnh GÄŁĹ&#x;i Phòng áť&#x2021;m trĆ°áť&#x203A;c Háť&#x2122;i trĆ°áť?ng Ä?ấi sᝊ váť&#x203A;i nhᝯng chi tiáşżt trang trĂ­ theo phong cĂĄch Háť&#x201C;i giĂĄo

D

áťąa trĂŞn náť n tảng kiáşżn trĂşc MudĂŠjar, cung iáť&#x2021;n HoĂ ng gia Seville (Tây Ban Nha) ưᝣc vua Al-Mutamid cᝧa Seville xây nĂŞn vĂ o tháşż kᝡ 11 trĂŞn náť n mĂłng máť&#x2122;t phĂĄo Ă i cĂł tᝍ nÄ&#x192;m 913. áť&#x17E; Tây Ban Nha, cung iáť&#x2021;n HoĂ ng gia Seville rẼt náť&#x2022;i tiáşżng, khĂ´ng cháť&#x2030; xuẼt hiáť&#x2021;n trong nhᝯng thĆ°áť&#x203A;c phim â&#x20AC;&#x153;Trò chĆĄi vĆ°ĆĄng quyáť nâ&#x20AC;?, mĂ  còn báť&#x;i ây lĂ  cung iáť&#x2021;n cáť&#x2022; xĆ°a nhẼt tháşż giáť&#x203A;i vẍn ưᝣc gia ĂŹnh HoĂ ng gia sáť­ d᝼ng. Qua máť&#x2014;i tháť?i vua tráť&#x2039; vĂŹ, cĂšng nhᝯng thÄ&#x192;ng trầm láť&#x2039;ch sáť­, cĂĄc phong cĂĄch kiáşżn trĂşc, trang trĂ­ máť&#x203A;i ưᝣc ᝊng d᝼ng vĂ o cung iáť&#x2021;n, tấo thĂ nh máť&#x2122;t cĂ´ng trĂŹnh háť&#x2122;i t᝼ ᝧ cĂĄc Ć°áť?ng nĂŠt, tᝍ Háť&#x201C;i giĂĄo MudĂŠjar, áşżn Gothic, ráť&#x201C;i Ph᝼c HĆ°ng, Baroqueâ&#x20AC;Ś TẼt cả ưᝣc hòa tráť&#x2122;n, an xen, tấo nĂŞn váşť áşšp kiáşżn trĂşc ạc biáť&#x2021;t váť&#x203A;i nhᝯng cĂ´ng trĂŹnh tiĂŞu biáť&#x192;u nhĆ° Sân trinh nᝯ (Patio de las Doncellas), Cáť&#x2022;ng sĆ° táť­ (Puerta del Leon), Háť&#x2122;i trĆ°áť?ng Ä?ấi sᝊ (Salon de Embajadores) hay cĂĄc khoảng sân tuyáť&#x2021;t áşšp váť&#x203A;i Patio de las MuĂąecas, Patio de la MonterĂ­a, Casa de ContrataciĂłnâ&#x20AC;Ś Máť&#x2014;i khĂ´ng gian trong cung iáť&#x2021;n, khĂ´ng cháť&#x2030; gắn váť&#x203A;i áť?i sáť&#x2018;ng hoĂ ng triáť u lĂşc Ć°ĆĄng tháť?i, nhĆ° khu váťąc Sân trinh nᝯ, liĂŞn quan truyáť n thuyáşżt hĂ ng nÄ&#x192;m 100 trinh nᝯ ưᝣc cung tiáşżn cho ngĆ°áť?i Moors Háť&#x201C;i. NĂŠt áť&#x2122;c ĂĄo trong khĂ´ng gian nĂ y lĂ  sáťą hòa tráť&#x2122;n hai phong cĂĄch kiáşżn trĂşc MudĂŠjar (áť&#x; tầng tráť&#x2021;t) vĂ  Ph᝼c HĆ°ng kiáť&#x192;u Ă? (tầng trĂŞn) do vua Charles V thĂŞm vĂ o lĂşc Ć°ĆĄng triáť u. Máť&#x2122;t cĂ´ng trĂŹnh áş­m phong cĂĄch Háť&#x201C;i giĂĄo cĹŠng gắn váť&#x203A;i tĂŞn tuáť&#x2022;i vua Chales V lĂ  cÄ&#x192;n phòng Palacio GĂłtico nĆĄi diáť&#x2026;n ra hĂ´n láť&#x2026; cᝧa vua Charles V váť&#x203A;i Isabella vĂ o nÄ&#x192;m 1526. 46

KT&Ä?S THĂ NG 1.2019


du lịch kiến trúc

Ħnh Wr½n Wr´i.KÏQJJLDQPÏSKŨQJYĴWUžWKXQKŨĈŐFWUĸQJWURQJNLŘQWUÒF 0XGÄMDUŸ+ŲLWUĸŶQJćĺLVƂĦnh Wr½n phħi7UDQKYŖFKX\ŘQKļLK¾QKFƀDQK¾ WK½PKLŜP&ROXPEXVŸ7ÎDQK¾WKĸĶQJPĺL[¿\QĶLĈLŚXWLŘWWKĸĶQJPĺL WĺLWKXŲFĈŤDPŴLFƀD7¿\%DQ1KDĦnh Jiųa&½FFKLWLŘWWUDQJWUÈNLŘQWUÒFG¾\ ĈŐFWKHRNLŜXWKƂF0XGÄMDUŸ+ŲLWUĸŶQJćĺLVƂĦnh Gģşi Wr´i0ŲWGÁ\K¾QK ODQJWKHRNLŘQWUÒF0XGÄMDUĦnh Gģşi phħi*ĺFKŪS$]XOHMRWURQJK¾QKODQJ PDQJNLŘQWUÒF*RWKLFŸ$OF½]DU

KT&ĐS THÁNG 1.2019

47


du lịch kiến trúc

Ħnh Wr½n+ŬQĸŴFY¾F½FNLŘQWUÒFGRYXD3KLOLS,,,[¿\GƊQJO¾EŪLFļQKYŚ[Ƃ'RUQHWURQJ|7UÎFKĶLYĸĶQJTX\ŚQ}Ħnh Gģşi 6¿QWULQKQƈYŴLVƊKÎDKżS KDLSKRQJF½FKNLŘQWUÒF0XGÄMDUY¾3KžF+ĸQJ

48

KT&ĐS THÁNG 1.2019


du láť&#x2039;ch kiáşżn trĂşc

ÄŚnh Wr½n Wr´i'Ă \KžQKODQJEDRTXDQKWĸŜQJUžR$OF½]DUÄ&#x2C6;Ĺ&#x153;QJRÄşQFÄźQKYĸŜQWKĸşQJX\Ĺ&#x153;QÄŚnh Wr½n phħi.LĹ&#x2DC;QWUĂ&#x2019;FQKžQJKŢFKÂżQFĆ&#x20AC;DYXD&DUORV9Ÿ YĸŜQWKĸşQJX\Ĺ&#x153;Q$OF½]DUÄŚnh JiĹła&½FPÄźQJWUDQJWUĂ&#x2C6;NLĹ&#x2DC;QWUĂ&#x2019;FŸNKRÄźQJ|6ÂżQWULQKQĆ&#x2C6;}ÄŚnh GÄŁĹ&#x;i Wr´i+RDYÄ°QNÂ?WĆ&#x160;PžXVĹ&#x2C6;FKĂ&#x2030;QKNKĹŞLÄ&#x2C6;ĸŜQJQĂ&#x201E;WWURQJ NĆ&#x2019;WKXĹ&#x2020;WWUDQJWUĂ&#x2C6;ŸFXQJÄ&#x2C6;LĹ Q$OF½]DUÄŚnh GÄŁĹ&#x;i phħi4XDKÄśQWKĹ&#x2DC;NĆ?WĹŹQWÄşL$OF½]DUYĹ&#x201E;QOžNLĹ&#x2DC;QWUĂ&#x2019;FÄ&#x2C6;ĸşF+RžQJJLD7Âż\%DQ1KDVĆ&#x2020;GĹžQJYžOžWÂżP Ä&#x2C6;LĹ&#x153;PFĆ&#x20AC;DNK½FKWKDPTXDQNKLÄ&#x2C6;Ĺ&#x2DC;Q6HYLOOH

NgoĂ i váşť áşšp kiáşżn trĂşc, cung iáť&#x2021;n cĹŠng cĂł máť&#x2122;t cĂ´ng trĂŹnh ạc biáť&#x2021;t, Ẽy lĂ  máť&#x2122;t báť&#x192; chᝊa nĆ°áť&#x203A;c mĆ°a, cĹŠng lĂ  phòng tắm vÄŠ ấi ưᝣc dĂ nh cho MarĂ­a de Padilla - ngĆ°áť?i tĂŹnh cᝧa vua Peter áť&#x; Seville. Kiáşżn trĂşc cảnh quan cung iáť&#x2021;n AlcĂĄzar rẼt ưᝣc cĂĄc triáť u vua chĂş tráť?ng, báşąng viáť&#x2021;c cho xây dáťąng nhiáť u khu vĆ°áť?n thưᝣng uyáť&#x192;n, káşżt hᝣp tiáť&#x192;u cảnh, ao, háť&#x201C;, mang lấi sáťą hòa hᝣp, náť&#x2018;i káşżt cĂĄc cĂ´ng trĂŹnh kiáşżn trĂşc thĂ nh váşť áşšp liĂŞn hoĂ n xuyĂŞn suáť&#x2018;t cĂĄc khĂ´ng gian. Ä?áť&#x192; ngoấn cảnh vĆ°áť?n thưᝣng uyáť&#x192;n, máť&#x2122;t cĂ´ng trĂŹnh kiáşżn trĂşc ưᝣc vua Philip III cho xây dáťąng thĂŞm lĂ  dĂŁy hĂ nh lang Galeria de Grutescos - nĆĄi cĂł tháť&#x192; ngoấn cảnh toĂ n khu vĆ°áť?n trong máť?i iáť u kiáť&#x2021;n tháť?i tiáşżt. Váť&#x203A;i váşť áşšp a dấng trong kiáşżn trĂşc, trang trĂ­ vĂ  pháť&#x2018;i cảnh, AlcĂĄzar tráť&#x; thĂ nh Di sản VÄ&#x192;n hĂła tháşż giáť&#x203A;i tᝍ 1987, lĂ  iáť&#x192;m tham quan lĂ˝ tĆ°áť&#x;ng khi áşżn Seville.

KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

49


thế giới kiến trúc

KIłN T5æC MäI T5ĢŠNG CŪA MASA5U ASAISHI Ţ

FUKUSHIMA

ćĸŶQJFRQJNKXQJNÈQKY¾NLŘQWUÒFEÆWÏQJFƀDWKƀ\FXQJ)XNXVKLPDQJRLOÆQQJD\EÁLELŜQ-DQRPH WĸŸQJO¾NKÏFƂQJOĺQKOÓQJQKĸQJĈÁO¾FÏQJWUÉQKFƀD0DVDUX$VDLVKLVŖO¾VƊNK½FELŠW&ÏQJQİQJO¾ PŲWWKŘJLŴLWKƀ\FXQJQKĸQJ\ŘXWŪFļQKTXDQPÏLWUĸŶQJPļQJ[DQKĈĸżFSKŪLNŘWWĺRQÆQPŲWFÏQJ WUÉQKĈŐFELŠWQKņQĈŘQJLļLWKĸŸQJNLŘQWUÒFGDQKJL½[Ƃ3KÓ7DQJ

%ë,9ëĻ1+NGU<ňN òâNH

50

KT&ĐS THÁNG 1.2019


thế giới kiến trúc

Ħnh WranJ E½n |&½QKEXŬP}NÈQKFƀDWKƀ\FXQJ)XNXVKLPDQKÉQWƄYŤQKELŜQ-DQRPH Ħnh Wr½n/ŪLY¾RFKÈQKFƀDWKƀ\FXQJYŴLNLŘQWUÒFĈĸĶQJĈĺLNŘWKżSK¾LKÎDFÓQJ FļQKTXDQWKLÆQQKLÆQĦnh Gģşi1KÏPNÈQKO¾QJÏQQJƈWKLŘWNŘTXHQJŐSWURQJF½F FÏQJWUÉQKFƀDNLŘQWUÒFVĸ0DVDUX$VDLVKL

T

rong ngành thiết kế kiến trúc ở Nhật Bản, kiến trúc sư Masaru Asaishi ược biết ến là người chuyên thiết kế các công trình liên quan ến ộng vật và thực vật từ ngay khi tốt nghiệp khoa kiến trúc của Học viện Công nghệ Musashi năm 1970. Đến 1980, Asaishi - khi ấy ã làm việc cho tập oàn kiến trúc Nihon Sekkei (từ 1972) bắt ầu thiết kế công trình phục vụ con người. Năm 2000, ông lại quay trở lại với những thiết kế dành cho ộng thực vật như vườn thú và vườn bách thảo Higashiyama, vườn thú Fukuoka, nhưng tiêu biểu và ấn tượng nhất trong số ấy là thủy cung Fukushima, hoàn thiện và ưa vào sử dụng từ tháng 1 năm 2000. Ngôn ngữ thiết kế quen gặp trong các công trình của Masaru Asaishi chính là các ường nét từ nhôm kính, tạo nên cảm giác óng nhưng cũng rất mở với môi trường và cảnh quan bên ngoài. Thủy cung Fukushima cũng ược Asaishi sử dụng ngôn ngữ thiết kế ấy. Nhìn từ không gian bên ngoài của tòa nhà, là những mảng kính khổng lồ, có ường cong như một cánh buồn căng gió ngay vịnh biển, vừa làm nhiệm vụ KT&ĐS THÁNG 1.2019

51


thế giới kiến trúc

Ħnh Wr½n +¾QKODQJGŦFNLŘQWUÒFFKÈQKFƀDWÎDQK¾ĈĸżFPŚPKÍDEŊQJF½FGļL SK¿QF½FKVƆGžQJF¿\[DQKĦnh Gģşi.LŘQWUÒFFƀDWKƀ\FXQJ)XNXVKLPDYŴLWÎD QK¾FKÈQKĈĸżFFKHSKƀWKÆPEŊQJPŲWFKLŘFOŬQJNÈQK

chắn sáng, chắn gió, cũng ồng thời tạo nên một nét kiến trúc ương ại làm iểm nhấn cảnh quan cho toàn vùng. Công trình có diện tích sử dụng lên ến 14.975m2 là nơi sinh sống của các loài thủy, hải sản ặc hữu của Fukushima và không gian trưng bày bộ sưu tập mẫu vật những giống loài thủy sản quý hiếm từ khắp thế giới. Mang vẻ ẹp tối giản về kiến trúc, công trình như một hình khối bêtông, lại ược che phủ thêm bởi một lớp kính, nhưng thế giới thủy cung Fukushima không mất i sự thân thiện, gần gũi, chính nhờ những nối kết sử dụng ánh sáng, mảng xanh, ưa cả yếu tố thiên nhiên vào công trình. Những lạnh lùng của công trình ược mềm hóa qua thảm cỏ lau, qua ường cong kiến trúc, qua giao tiếp gần gũi giữa nội - ngoại thất ể trở thành iểm ến lý tưởng, hàng năm thu hút trung bình hơn 90.000 lượt khách tham quan. 52

KT&ĐS THÁNG 1.2019


thế giới kiến trúc

Ħnh Wr½n .KÏQJJLDQVŪQJFƀDF½FOR¾LKļLVļQĈŐFKƈXYÓQJ)XNXRNDFĴQJQKĸFƀD1KņW%ļQY¾F½FPļQJWUĸQJE¾\PńXYņWV½FKVĸXWŀPĈŜNK½FK WKDPTXDQGŞG¾QJFļPQKņQWÉPKLŜXY¾NK½PSK½Ħnh Gģşi7Kƀ\FXQJ)XNXVKLPDPDQJYŔĈŒSWŪLJLļQWURQJĈĸŶQJQÄWP¾XVňFĈŜWÏQOÆQF½FFKL WLŘWWUĸQJE¾\

KT&ĐS THÁNG 1.2019

53


thế giới kiến trúc

Ħnh Wr½n .KÏQJJLDQQJRĺLWKľWFƀDWKƀ\FXQJ)XNXVKLPDYŴLF½FOŪLĈLWKLŘWNŘWUÆQPŐW QĸŴFWĺRVƊWƊQKLÆQJŀQJĴLĦnh Gģşi0ļQJ[DQKFƀDFŨKRDSKŪL[HQWURQJNLŘQWUÒF PDQJOĺLVƊWĸĶQJSKļQQKĸQJK¾LKÎDJLÒSFÏQJWUÉQKĈRĺWJLļLWKĸŸQJNLŘQWUÒFGDQK JL½WĺL1KņW

54

KT&ĐS THÁNG 1.2019


tin kiến trúc

KHÁCH SẠN THE WAREHOUSE – SINGAPORE Văn phòng tư vấn Asylum và Zarch ã biến ổi một nhà kho từ thế kỷ 19 trên bờ sông Singapore trở thành một khách sạn nhỏ. Theo người sáng lập Asylum, thiết kế hướng tới tái hiện tính lịch sử của khu ất ể tạo ra một trải nghiệm chân thực cho khách hàng. Giữ lại cấu trúc ngôi nhà, khách sạn ã hồi sinh rất nhiều cấu trúc công nghiệp gốc, bao gồm bức tường gạch lớn và giàn mái lộ. Trung tâm không gian khách sạn là một sảnh mở lớn, bar và phòng chờ tại tầng trệt. Thiết kế sử dụng cây xanh và ồ nội thất bọc da nâu ể làm mềm những yếu tố công nghiệp như tường gạch và sàn bêtông. Theo Dezeen

KT&ĐS THÁNG 1.2019

55


tin kiến trúc

NHÀ BENGUELA Thiên nhiên tràn ngập ngôi nhà – sự liền mạch theo diện trần và sàn từ bên ngoài vào bên trong ược phản chiếu bởi những cây fynbos, loài thực vật hiện diện ở mọi ngóc ngách của ngôi nhà. Được thiết kế bởi SAOTA và ARRCC trong việc dung hòa một nghịch lý giữa sự hướng ra thiên nhiên và làm thế nào ể ngăn chặn những yếu tố cực oan là mặt trời, muối và ặc biệt là gió trong khi cho phép tận hưởng vẻ ẹp của cảnh quan trong mọi không gian. Theo Archdaily

56

KT&ĐS THÁNG 1.2019


tin kiến trúc

KT&ĐS THÁNG 1.2019

57


khĂ´ng gian sắc mĂ u - áť&#x201C;ng hĂ nh cĂšng Kelly-Moore

9,Ĺ&#x;71$06Ĺ&#x2022;75š7+ĂŤ1+7581*7ò0 1Ĺą,7+Ä˝77+Ĺ&#x2014;*,Ĺł, 1Jž\YĆ&#x201E;DTXDWÄşLNK½FKVÄşQ /H0HULGLHQ6DLJRQÄ&#x2C6;Ă GLĹ&#x17E;QUDKŲLWKÄźRYĹ´L FKĆ&#x20AC;Ä&#x2C6;Ĺ&#x161;|&ÄśKŲLWĆ&#x201E;WKĸĜQJPÄşL0Ć&#x2019;7UXQJ JLĆ&#x2C6;DKDLOžQKLĹ SÄ&#x2C6;ŤQK(9)7$&3733YžVĆ&#x160; KĂ&#x2030;QKWKžQK7UXQJWÂżPÄ&#x2C6;ĹŹQŲLWKÄžWWKĹ&#x2DC;JLĹ´L WÄşL9LĹ W1DP}GR+ŲL0Ć&#x2019;QJKĹ YžFKĹ&#x2DC;ELĹ&#x2DC;Q JĹ°73+&0 +$:$ WĹŽFKĆ&#x201A;F7ÄşLKŲLWKÄźR FĂ?VĆ&#x160;WKDPGĆ&#x160;FĆ&#x20AC;DÄ&#x2C6;ÄşLGLĹ QF½F%Ų&Ă?QJ WKĸĜQJ%Ų1Ă?QJQJKLĹ SYžSK½WWULĹ&#x153;Q QĂ?QJWKĂ?Q7ĹŽQJ/Ă QKVĆ&#x160;+RD.Ć&#x152;FÄ´QJQKĸ Ä&#x2C6;ÄşLGLĹ QKÄśQGRDQKQJKLĹ SWURQJYž QJRžLQĸŴFÄ&#x2C6;DQJNLQKGRDQKKD\FĂ?OLĂ&#x2020;Q TXDQYĹ&#x161;Ä&#x2C6;ĹŹJĹ°YžQŲLWKÄžW BĂ&#x20AC;I T5ÄŞN VÄ&#x161;N CHĂ&#x201A;U z C(O K(LL<MOO5( VI(TNAM

M

áť&#x; ầu háť&#x2122;i thảo, Ă´ng Nguyáť&#x2026;n Quáť&#x2018;c Khanh, chᝧ táť&#x2039;ch HAWA ĂŁ phĂĄt biáť&#x192;u khai mấc váť&#x203A;i máť&#x2122;t thĂ´ng tin tĂ­ch cáťąc lĂ doanh sáť&#x2018; xuẼt khẊu áť&#x201C; gáť&#x2014; cᝧa 11 thĂĄng trong nÄ&#x192;m 2018 ĂŁ cĂĄn Ă­ch 9 tᝡ USD vĂ  Ć°áť&#x203A;c tĂ­nh áşżn cuáť&#x2018;i nÄ&#x192;m 2018 con sáť&#x2018; ất ưᝣc sáş˝ lĂ  9,5 tᝡ, nghÄŠa lĂ  cao hĆĄn dáťą tĂ­nh vĂ  ất káşż hoấch áť ra trĆ°áť&#x203A;c 2 nÄ&#x192;m. Ä?áť&#x192; áť&#x2122;c giả tiáť&#x2021;n nắm bắt thĂ´ng tin, chĂşng tĂ´i tĂłm tắt nhᝯng Ă˝ chĂ­nh mĂ  Ă´ng Huáťłnh VÄ&#x192;n Hấnh, phĂł chᝧ táť&#x2039;ch háť&#x2122;i HAWA - lưᝣc trĂŹnh trong phần báşż mấc. Xin táş­p hᝣp lấi thĂ nh 3 phần chĂ­nh sau: 1) ThĂ´ng tin tᝍ cẼp báť&#x2122; cᝧa chĂ­nh phᝧ Viáť&#x2021;t Nam Ă&#x201D;ng Trần Quáť&#x2018;c KhĂĄnh, Thᝊ trĆ°áť&#x;ng Báť&#x2122; CĂ´ng thĆ°ĆĄng ĂŁ phĂĄc háť?a cho chĂşng ta thẼy cĆĄ háť&#x2122;i cᝧa ngĂ nh gáť&#x2014; Viáť&#x2021;t Nam lĂ  rẼt láť&#x203A;n qua 2 hiáť&#x2021;p áť&#x2039;nh EVFTA/CPTPP. CĂšng váť&#x203A;i Ăł, Ă´ng HĂ  CĂ´ng TuẼn, Thᝊ trĆ°áť&#x;ng Báť&#x2122; NĂ´ng nghiáť&#x2021;p vĂ  phĂĄt triáť&#x192;n nĂ´ng thĂ´n nĂłi váť sáťą phĂĄt huy tiáť m nÄ&#x192;ng vĂ  náť&#x2122;i láťąc cᝧa ngĂ nh gáť&#x2014; Viáť&#x2021;t Nam áť&#x192; Ăłn nháş­n cĆĄ háť&#x2122;i kinh doanh trong báť&#x2018;i cảnh thĆ°ĆĄng mấi MáťšTrung hiáť&#x2021;n nay. 2) ThĂ´ng tin tᝍ áť&#x2018;i tĂĄc Hoa Káťł Ä?ấi diáť&#x2021;n Táť&#x2022;ng LĂŁnh sáťą Hoa Káťł, ấi diáť&#x2021;n Nicholas & Co vĂ  táş­p oĂ n Ashley (váť&#x203A;i doanh sáť&#x2018; trĂŞn 6 tᝡ USD) ĂŁ váş˝ lĂŞn nhᝯng hĂŹnh ảnh váť máť&#x2122;t sáťą dáť&#x2039;ch chuyáť&#x192;n lĂ n sĂłng mua hĂ ng tᝍ tháť&#x2039; trĆ°áť?ng Máťš vĂ  háť? trĂ´ng ᝣi khả nÄ&#x192;ng cung cẼp vĂ  dáť&#x2039;ch v᝼ cᝧa ngĂ nh gáť&#x2014; Viáť&#x2021;t

58

KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

Nam cần cĂł nhᝯng áť&#x2122;ng thĂĄi tĂ­ch cáťąc hĆĄn áť&#x192; Ăłn nháş­n cĆĄ háť&#x2122;i nĂ y. 3) ThĂ´ng tin tᝍ doanh nghiáť&#x2021;p Viáť&#x2021;t Nam Ă&#x201D;ng Phấm PhĂş Ngáť?c Trai, chᝧ táť&#x2039;ch Global Integration Business Consultants - GIBC ĂŁ trĂŹnh bĂ y cĆĄ háť&#x2122;i váť sáťą hĂŹnh thĂ nh Trung tâm áť&#x201C; gáť&#x2014; náť&#x2122;i thẼt tháşż giáť&#x203A;i trong báť&#x2018;i cảnh váť cuáť&#x2122;c thĆ°ĆĄng chiáşżn Máťš-Trung. Ä?iáť u quan tráť?ng mĂ  Ă´ng Trai muáť&#x2018;n nhẼn mấnh lĂ  hĂŁy cáť&#x2018; gắng vĆ°ĆĄn lĂŞn báşąng sáťą sĂĄng tấo cᝧa thiáşżt káşż áť&#x192; tÄ&#x192;ng giĂĄ tráť&#x2039; cho sản phẊm thay vĂŹ cháť&#x2030; lĂ m gia cĂ´ng. CĹŠng theo láť?i Ă´ng Huáťłnh VÄ&#x192;n Hấnh, â&#x20AC;&#x153;CĂĄc diáť&#x2026;n giả ĂŁ rẼt hĂ o phĂłng dĂšng cĂĄc gam mĂ u sĂĄng áť&#x192; cĂšng váş˝ nĂŞn bᝊc tranh ầy triáť&#x192;n váť?ng váť tĆ°ĆĄng lai ngĂ nh gáť&#x2014; Viáť&#x2021;t Namâ&#x20AC;?. Phần háť&#x2122;i thảo diáť&#x2026;n ra sĂ´i náť&#x2022;i váť&#x203A;i nhiáť u ấi biáť&#x192;u ạt câu háť?i ĂŁ ưᝣc Ă´ng Nguyáť&#x2026;n ChĂĄnh PhĆ°ĆĄng, PhĂł chᝧ táť&#x2039;ch kiĂŞm Táť&#x2022;ng thĆ° kĂ˝ HAWA iáť u pháť&#x2018;i vĂ  dẍn dắt. Sau cĂšng lĂ  phần trĂŹnh bĂ y cᝧa bĂ  DĆ°ĆĄng Tháť&#x2039; Minh Tuáť&#x2021; thuáť&#x2122;c tháşż háť&#x2021; F1, HAWA. BĂ  ĂŁ nĂłi váť nhᝯng ngĆ°áť?i bấn cĂšng lᝊa trong khu váťąc nhĆ° ThĂĄi Lan, Malaysiaâ&#x20AC;Ś vĂŹ hoĂ n cảnh phải giĂşp gia ĂŹnh hay cháť&#x2030; vĂŹ am mĂŞ mĂ  ĂŁ xây dáťąng thĂ nh cĂ´ng nhᝯng cĂ´ng ty tầm cᝥ vĂ  nhᝯng thĆ°ĆĄng hiáť&#x2021;u áşłng cẼp trĂŞn trĆ°áť?ng quáť&#x2018;c táşż. CĂł láş˝ bĂ  Tuáť&#x2021; muáť&#x2018;n gáť­i i máť&#x2122;t thĂ´ng iáť&#x2021;p áşżn váť&#x203A;i cĂĄc bấn tráşť F1 ráşąng: â&#x20AC;&#x153;Ä?ᝍng ngấi khi cho ráşąng ngĂ nh gáť&#x2014;, áť&#x201C; náť&#x2122;i thẼt lĂ  khĂ´ng hiáť&#x2021;n ấi, khĂ´ng cĂł máť&#x2018;t, Ă­t cĂ´ng ngháť&#x2021; nhĆ° cĂĄc ngĂ nh khĂĄc!â&#x20AC;?.


Theo chúng tôi, trong iều kiện ó các bạn mới có cơ hội tạo sự khác biệt, phát huy năng khiếu về những iều mà các bạn ã ược học ở nước ngoài. Bởi khi các bạn ược thừa hưởng cơ nghiệp của bố mẹ, ông bà ể lại mà lại có trong tay các kiến thức về cách quản lý của Âu-Mỹ và bằng khối óc tinh anh ó chúng tôi tin chắc các bạn sẽ ưa công ty lên một tầm cao hơn. Điều quan trọng là các bạn cần phải vạch ra một hướng i với mục ích rõ ràng và luôn tự nhủ rằng có cái gì ó mình chưa biết hoặc luôn tâm niệm với bản thân là mình không hoàn hảo ể luôn nổ lực, cố gắng, siêng năng, cần mẫn và am mê trong công việc ể một ngày nào ó mình sẽ trở thành chuyên gia trong lĩnh vực mình ang làm việc. Tự bản thân chúng tôi xuất thân là dân công nghệ thông tin IT vào những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước. Ấy vậy mà giờ ây chúng tôi lại kinh doanh và sản xuất sơn. Nhưng thú vị là vì mình biết high tech ể rồi ứng dụng vào low tech cho mục ích “Nội ịa hóa các sản phẩm sơn của Hoa Kỳ theo công thức của Mỹ ể cho người Việt sử dụng”. Trong buổi hội thảo, chúng tôi ược nghe phần trình bày của ông Nguyễn Quốc Khanh, chủ tịch công ty AA giới thiệu về hành trình xây dựng và ưa con thuyền AA ra khơi. Đây là lần thứ 2 chúng tôi có ược cảm giác của niềm tự hào, bởi ầu năm 2015 chúng tôi ã ược công ty AA mời tháp tùng phái oàn i Buhtan dự lễ khánh thành nhà máy AdrukA ể thấy việc AA mạnh dạn em chuông i ánh xứ người. Có rất nhiều thông tin tích cực mà chúng tôi ghi nhận ược. Có người nói rằng: “Không phải chính phủ Việt Nam chọn ngành gỗ làm mũi nhọn mà chính tập thể doanh nghiệp của ngành gỗ ã tự vạch ra một hướng i úng ắn cho sự phát triển bền vững của ngành gỗ từ nhiều năm qua”. Đó cũng là ý kiến chung trong buổi hội nghị có sự hiện diện của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 8.8.2018 tại dinh Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện ngành gỗ Việt Nam ang có một số lợi thế mà những ngành nghề khác không có ược: 1. Tay nghề: tại châu Á-Thái Bình Dương thì ít có quốc gia nào có năng khiếu và kỹ xảo làm thủ công mỹ nghệ vượt trội hơn chúng ta, bởi trong khu vực châu Á này chỉ có 4 nước cầm ũa nên họ khéo tay hơn 40 nước còn lại. Đó là Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam mà Nhật Bản và Hàn Quốc thì họ ã chọn theo các ngành công nghệ còn Trung Quốc thì #1 với doanh số xuất khẩu của năm 2016 là 53 tỷ USD và Việt Nam ứng hàng thứ 5 (7 tỷ USD) chỉ sau Đức (10 tỷ), Ý (10) và Ba Lan (9). 2. Trào lưu của thế giới ang có khuynh hướng ưa chuộng ồ

gỗ, vì môi trường xanh và vì xu hướng thân thiện môi trường ang là thời thượng, bởi trong tất cả các vật liệu xây dựng thì gỗ ược ánh giá là thân thiện môi trường hơn bêtông, sắt, á, kính… 3. Trong bối cảnh giữa cuộc thương chiến Mỹ-Trung ngày càng căng thẳng thì úng là một cơ hội tốt cho ngành gỗ của Việt Nam. Tuy nhiên chúng ta cần phải liên kết ể tạo sức mạnh tập thể, sức mạnh cộng ồng của ngành gỗ ể tìm hướng giải quyết và cảnh giác trước sự dịch chuyển của các doanh nghiệp gỗ Trung Quốc vào Việt Nam ể thay nhãn “made in China” thành “made in Vietnam” như bài học về trường hợp thép nhập từ Việt Nam vào Mỹ ã gặp rắc rối với lệnh áp thuế trong thời gian qua. Trở lại ý tưởng hình thành Trung tâm ồ gỗ nội thất thế giới với sự phân tích của ông Phạm Phú Ngọc Trai ã cho chúng ta thấy cả một kế hoạch lâu dài với nhiều bước cần thực hiện. Chúng tôi rất cổ xúy và cùng ồng quan iểm với ông Trai là cần cố gắng vươn lên bằng sự sáng tạo của thiết kế ể tăng giá trị cho sản phẩm thay vì chỉ làm gia công. Cùng với ó khi sản phẩm ã ược các bàn tay Việt khéo léo tạo ra thì cũng cần ưa văn hóa Việt vào từng sản phẩm như thổi hồn vào khi chế tác ể biến sản phẩm ra PHONG CÁCH GỖ VIỆT@ THỜI HIỆN ĐẠI ể ánh dấu một thời cho sự hình thành Trung tâm ồ gỗ nội thất thế giới như là ước nguyện. Nếu có ược nhiều bàn tay cùng ồng lòng óng góp thì chắc chắn quả ngọt sẽ ến và lúc ó, chúng ta có quyền nói theo lời ông bạn của chúng tôi: “Để lại chút phù sa cho thế hệ mai sau”.

KT&ĐS THÁNG 1.2019

59


3$,17 025(6ĵ10Ƒ &+Ľ7/ķŻ1*/ë.+ô&%,ş7 &KÒQJWÏLQKņQĈĸżFWLQYXLWƄ.767UĸĶQJ4XDQJ0LQK Y¾ÏQJ+¾ćİQJ$ %*URXSYŚYLŠFWņSĈR¾QNK½FK VĺQ+\DWWVŖFKÈQKWKƂFĈļPQKņQYLŠFTXļQOUHVRUW 1DP1JKLY¾RĈŀXQİP5HVRUW1DP1JKLQŊP YŚSKÈDEňF3KÒ4XŪFWKXŲFĈļR0ÍQJ7D\ %ë,MINH TÂM z TL C(O K(LL<MOO5( VI(TNAM

C

EO Kelly-Moore Việt Nam của chúng tôi biết ến Nam Nghi resort từ những ngày ầu khi công trình mới bắt ầu khởi công xây dựng vào năm 2014-2015. Những lúc có dịp trao ổi với ông Hà Văn An, Tổng giám ốc A&B Group, Kelly-Moore thường ược nghe ông An hãnh diện chia sẻ về nàng công chúa Nam Nghi resort này. Bẵng i một thời gian, KellyMoore nhận ược lời ề nghị từ ông Nguyễn Đức Trung, trợ lý của ông An yêu cầu chúng tôi ra resort Nam Nghi khảo sát. Thế là CEO của chúng tôi, ông Trần Văn Châu và bà Trần Hoàng Vân khăn gói ra Phú Quốc. Chúng tôi xin dài dòng tạp ghi ra ây mọi công việc và cảm xúc về resort Nam Nghi. Ấn tượng ầu tiên khi tiếp cận khu resort Nam Nghi này là nó rất gần gũi với thiên nhiên, bởi xung quanh ều là cây xanh, nước biếc hòa quyện. Nam Nghi resort ược thiết kế tao nhã, sang trọng nhưng lại ượm màu của ất trời nhằm tạo ra cho người ến ây cảm giác riêng tư nhẹ nhàng. Vì thế nên chủ ầu tư ã sử dụng rất nhiều gỗ ể có ược tính thân thiện môi trường mà lại tỏa ra hết nét mộc mạc ầy lãng mạn và quyến rũ. Sau chuyến khảo sát ể tìm ra nguyên nhân của vấn nạn là ến việc tiến hành làm sơn mẫu thử nghiệm. Nhân chuyến i sau này, chúng tôi có dịp tham quan các khách sạn và resort khác ở Phú Quốc và nhận thấy rằng mọi nơi ều gặp cùng một vấn nạn là rỉ sét, tường nứt, phai màu… Nguyên nhân chính là người ta sử dụng những vật liệu và các dòng sơn không phù hợp cho vùng biển. Hoa Kỳ là nước ứng ầu về hóa chất và họ ã có gần 200 năm bề dày xây dựng i cùng với sự phát triển. Do vậy tại Mỹ, người ta có cả một hệ thống sơn ược sử dụng cho vùng duyên hải gọi là “Coastal Coating”. Ba nguyên nhân chính làm cho các công trình xây dựng tại các vùng biển mau hư hỏng hơn ở thành thị: 1. Kiềm pH: Độ pH ở biển thường cao do gió biển em muối vào bám trên bề mặt vật liệu. Độ pH cao phá vỡ cơ cấu của màng sơn nên người ta thấy các vấn nạn như bị phấn hóa, bị bong tróc, và xuống màu.

2. Ăn mòn: Với sức gió ổi chiều hàng ngày làm cho vật thể và màng sơn bị ăn mòn. 3. Hàm lượng UV và ộ ẩm: Do ộ ẩm cao dễ gây ra rêu mốc và hàm lượng UV tiếp nhận nhiều là tác nhân gây nên phai màu nhanh hơn ở ô thị. Trong suốt 10 năm kinh doanh và thi công sơn, và vì có tính tìm tòi ham học hỏi nên ngày nay Kelly-Moore tự hào là có ầy ủ các sản phẩm ộc áo ể cung cấp cho bất kỳ các vấn nạn liên quan về sơn trong việc bảo trì, sơn lại cho các khách sạn và resort, ặc biệt là các công trình vùng duyên hải như Phú Quốc, Rạch Giá, Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hạ Long… Cũng nhờ có gần 10 kinh nghiệm thi công nên phải nói rằng mặc dầu chất lượng sản phẩm tốt nhưng quan trọng hơn cả vẫn là kỹ thuật và quy trình thi công. Ví dụ: việc chuẩn bị bề mặt là cực kỳ quan trọng như chà nhám ể tạo ộ bám dính, sủi bong tróc, diệt rêu mốc ể làm sạch bề mặt, hay trám trét vết nứt lớn, sơn ể che phủ vết nứt nhỏ… Từ những kinh nghiệm, trải nghiệm và chứng nghiệm thực tế nên chúng tôi ã chọn những sản phẩm thật ộc áo về chất lượng, thật ơn giản về thi công như: Chống rỉ sét 9100: là dòng sơn ặc chế cho vùng biển với tính năng 5 trong 1 (lót, màu, chống rỉ, chịu lực và chống hà), bám dính trên mọi bề mặt như inox hay mạ kẽm. Chống nứt - 1116: àn hồi lên ến 500% khắc phục những vết nứt lớn 1+mm. Chống phai màu và ngăn nước - Microseal: hợp chất thẩu thấm vào bề mặt vật liệu lấp ầy những khoản trống trong vật liệu và tạo tính liên kết ể chống các tác nhân gây nên việc xuống màu như nước, UV… Chống kiềm - 123 và 98: chịu ược ộ pH lên tới 12.5 và 13, dùng làm lót là tuyệt vời. Trám trét - Ready Patch: bột trám trét khô nhanh có sẵn sơn lót. Mọi thắc mắc những vấn nạn về sơn, xin ộc giả liên lạc với chúng tôi qua iện thoại: 028.7300 6045 * 555 hoặc vào website: http://sonkm.vn/ ể biết thêm chi tiết. KT&ĐS THÁNG 1.2019

61


giải phåp

ÄŚnh hai WranJ &Ä°QKŲVDXNKLÄ&#x2C6;ĸşFWKLĹ&#x2DC;WNĹ&#x2DC;OÄşLYĆ&#x201E;DWR½WOĂ&#x2020;QYĹ&#x201D;VDQJWUĹŚQJKLĹ QÄ&#x2C6;ÄşLYĆ&#x201E;DFĂ?VĆ&#x160;JĹ&#x20AC;QJÄ´LPDQJKÄśLKĸŴQJFĹŽÄ&#x2C6;LĹ&#x153;QÄ&#x2C6;Ć&#x20AC;OžPKžLOĂ&#x17D;QJF½FWKĹ&#x2DC;KĹ  FĂ&#x201C;QJFKXQJVĹŞQJQÄśLÄ&#x2C6;Âż\

Náť&#x201C;ng Ẽm áť&#x; trĂŞn cao &Ä°QKŲWURQJPŲWFKXQJFĸKLĹ QÄ&#x2C6;ÄşLŸWĂ&#x2C6;WWUĂ&#x2020;Q FDRÄ&#x2C6;Ĺ&#x20AC;\JLĂ?GĹ&#x17E;JĹźLFKRQJĸŜLWDFÄźPJL½F [DYžOÄşQKÄ˝\YĹ&#x2020;\PžNKLEĸŴFFKÂżQYžROÄşL WKÄž\WKĹ&#x2020;WJĹ&#x20AC;QJÄ´LYžQĹŹQJÄžP %ĂŤ,9ĂŤÄť1+HĂ&#x20AC; THĂ&#x20AC;NH

62

KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

M

ạt báşąng cÄ&#x192;n háť&#x2122; cĂł diáť&#x2021;n tĂ­ch khĂĄ láť&#x203A;n, khoảng 240m2 váť&#x203A;i máť&#x2122;t hiáť&#x2021;n trấng cĂł nhᝯng bẼt cáş­p vĂ khĂ´ng phĂš hᝣp váť&#x203A;i nhu cầu cᝧa gia chᝧ. Nhiáť&#x2021;m v᝼ ầu tiĂŞn cᝧa kiáşżn trĂşc sĆ° lĂ  hĂła giải nhᝯng bẼt cáş­p Ăł cho máť&#x2122;t gia ĂŹnh 3 tháşż háť&#x2021; cĂšng sinh sáť&#x2018;ng. NgoĂ i yáşżu táť&#x2018; cĂ´ng nÄ&#x192;ng, thĂŹ vẼn áť phong cĂĄch vĂ  thẊm máťš cĹŠng lĂ  chuyáť&#x2021;n khĂ´ng nháť? ưᝣc ạt ra khi phải dung hòa cho tẼt cả máť?i ngĆ°áť?i, váť&#x2018;n cĂł nhiáť u khĂĄc biáť&#x2021;t giᝯa cĂĄc tháşż háť&#x2021;.


giải phåp

CĂĄc vẼn áť chĆ°a áť&#x2022;n áť&#x; hiáť&#x2021;n trấng ưᝣc ạt ra: thᝍa phòng váť&#x2021; sinh - khĂ´ng cần thiáşżt (4 phòng ngᝧ vĂ 4 phòng váť&#x2021; sinh); khu giạt phĆĄi káşż bĂŞn phòng khĂĄch thiáşżu thẊm máťš; bĂ n Ä&#x192;n cĂĄch xa khu báşżp nẼu; mạt báşąng vĂ  khĂ´ng gian khu váťąc phòng khĂĄch, báşżp nẼu phòng Ä&#x192;n báť&#x2039; â&#x20AC;&#x153;v᝼nâ&#x20AC;?, khĂ´ng thoĂĄng; cĂł máť&#x2122;t â&#x20AC;&#x153;gĂłc háť?c táş­pâ&#x20AC;? bĂ­ vĂ  thiáşżu sĂĄng; giao thĂ´ng náť&#x2122;i báť&#x2122; lắt lĂŠo khĂ´ng mấch lấcâ&#x20AC;Ś cĂšng rẼt nhiáť u cĂĄc tiáť&#x192;u tiáşżt khĂĄc. Ä?áť&#x192; giải quyáşżt tẼt cả cĂĄc vẼn áť nĂ y khĂ´ng ĆĄn giản, ngoĂ i nhᝯng nhu cầu cᝧa cĂĄc thĂ nh viĂŞn trong gia ĂŹnh, thĂŹ còn lĂ  nhᝯng yáşżu táť&#x2018; káťš thuáş­t liĂŞn quan cᝧa cÄ&#x192;n háť&#x2122; vĂ  cả vẼn áť â&#x20AC;Ś kinh táşż. Kiáşżn trĂşc sĆ° tâm sáťą ráşąng: vẼn áť au ầu nhẼt khĂ´ng phải lĂ  nghÄŠ ra nhᝯng giải phĂĄp chuyĂŞn mĂ´n thuần tuĂ˝ tháşż nĂ y hay tháşż kia, mĂ  lĂ  lĂ m vai trò â&#x20AC;&#x153;trung gian hòa giảiâ&#x20AC;? cho cĂĄc thĂ nh viĂŞn trong gia ĂŹnh, cho cĂĄc tháşż háť&#x2021;; báť&#x;i cĂł nhᝯng quan niáť&#x2021;m vĂ  suy nghÄŠ rẼt khĂĄc nhau trong cả nhu cầu váť khĂ´ng gian sáť&#x2018;ng vĂ  thẊm máťš. LĂ m tháşż nĂ o áť&#x192; ạt máť&#x2122;t khĂ´ng gian tháť? cĂşng trang tráť?ng; lĂ m tháşż nĂ o áť&#x192; tấo nĂŞn cảm giĂĄc Ẽm ĂĄp gần gĹŠi, cĂł hĆĄi hĆ°áť&#x203A;ng cáť&#x2022; iáť&#x192;n trong máť&#x2122;t cÄ&#x192;n háť&#x2122; hiáť&#x2021;n ấi trĂŞn tĂ­t tầng cao? Khu váť&#x2021; sinh phĂ­a ngoĂ i ưᝣc phĂĄ báť? hoĂ n toĂ n, tháşż vĂ o Ăł lĂ  nĆĄi kĂŞ sofa cᝧa phòng khĂĄch. Phòng báşżp ưᝣc rĂşt gáť?n lấi, nháť? mĂ  vẍn ầy ᝧ, cĂł sáťą káşżt náť&#x2018;i hᝣp lĂ˝ váť&#x203A;i phòng khĂĄch vĂ  bĂ n Ä&#x192;n káşż bĂŞn. CĂĄc bᝊc tĆ°áť?ng ngÄ&#x192;n cĂĄch áť&#x; khu váťąc nĂ y ưᝣc dᝥ báť? hoạc thay tháşż báşąng cĂĄc vĂĄch nháşš, cĂĄc háť&#x2021; tᝧ - quầy bar áť&#x; báşżp tấo nĂŞn máť&#x2122;t cảm giĂĄc thĂ´ng thoĂĄng. â&#x20AC;&#x153;GĂłc háť?c táş­pâ&#x20AC;? vĂ´ lĂ˝ ưᝣc cẼu trĂşc lấi báşąng máť&#x2122;t cĂ´ng nÄ&#x192;ng máť&#x203A;i: tráť&#x; thĂ nh nĆĄi ạt bĂ n tháť? - rẼt trang tráť?ng giᝯa nhĂ  - lĂ  nhu cầu cᝧa tháşż háť&#x2021; thᝊ nhẼt; cĂšng váť&#x203A;i háť&#x2021; tháť&#x2018;ng phòng kho áť&#x192; áť&#x201C;. CĹŠng chĂ­nh sáťą thay áť&#x2022;i nĂ y ĂŁ tấo nĂŞn háť&#x2021; tháť&#x2018;ng hĂ nh lang vĂ o cĂĄc phòng mấch lấc, hᝣp lĂ˝ hĆĄn nhiáť u so váť&#x203A;i hiáť&#x2021;n trấng. Váť&#x2039; trĂ­ ạt mĂĄy giạt ưᝣc dáť?i vĂ o káşż bĂŞn phòng váť&#x2021; sinh cᝧa phòng ngᝧ tráşť, Ć°a sân phĆĄi ra phĂ­a sau; dĂ nh váť&#x2039; trĂ­ logia phĂ­a trĆ°áť&#x203A;c lĂ  khoảng máť&#x; ngắm cảnh cho phòng sinh hoất chung vĂ  phòng Ä&#x192;nâ&#x20AC;Ś TẼt nhiĂŞn tẼt cả khĂ´ng tháť&#x192; lĂ  hoĂ n máťš, Ć°u viáť&#x2021;t; báť&#x;i ưᝣc cĂĄi nĂ y thĂŹ cĂł tháť&#x192; sáş˝ phải mẼt cĂĄi kia. NhĆ°ng iáť u cáť&#x2018;t yáşżu lĂ  kiáşżn trĂşc sĆ° ĂŁ hoĂ n thĂ nh vai trò dung hòa ưᝣc nhᝯng nhu cầu, mong muáť&#x2018;n cᝧa cĂĄc thĂ nh viĂŞn trong gia ĂŹnh. VĂ  iáť u còn lấi, lĂ  yáşżu táť&#x2018; thẊm máťš, lĂ  phong cĂĄch chᝧ ấo trong trang trĂ­ náť&#x2122;i thẼt. NgĆ°áť?i tráşť thĂ­ch sáťą ĆĄn giản, phĂłng khoĂĄng, tháş­m chĂ­ cĂł tháť&#x192; â&#x20AC;&#x153;lấnhâ&#x20AC;? máť&#x2122;t chĂşt. NgĆ°áť?i giĂ  thĂŹ ngưᝣc lấi, muáť&#x2018;n vĂ  quen thuáť&#x2122;c váť&#x203A;i nhᝯng thᝊ gần gĹŠi, cáť&#x2022; iáť&#x192;n - iáť u Ăł cĹŠng Ă­t nhiáť u mâu thuẍn váť&#x203A;i máť&#x2122;t khĂ´ng gian sáť&#x2018;ng trong cÄ&#x192;n háť&#x2122; hiáť&#x2021;n ấi

0Ĺ?WEĹ&#x160;QJFÄźLWÄşR

0Ĺ?WEĹ&#x160;QJKLĹ QWUÄşQJ

áť&#x; tĂ­t trĂŞn cao. Kiáşżn trĂşc sĆ° ĂŁ khĂŠo lĂŠo káşżt hᝣp cĂĄc thᝧ phĂĄp trang trĂ­, cĂšng mĂ u sắc áť&#x192; máť&#x2122;t lần nᝯa dung hòa nhᝯng nhu cầu riĂŞng vĂ  hĂła giải nhᝯng mâu thuẍn tháşż háť&#x2021;. CÄ&#x192;n háť&#x2122; hoĂ n thiáť&#x2021;n vᝍa toĂĄt lĂŞn váşť sang tráť?ng hiáť&#x2021;n ấi, lấi vᝍa cĂł sáťą gần gĹŠi, mang hĆĄi hĆ°áť&#x203A;ng cáť&#x2022; iáť&#x192;n. NgoĂ i khĂ´ng gian sinh hoất chung, phòng báşżp; thĂŹ cĂĄc khĂ´ng gian riĂŞng, cĂĄc phòng chᝊc nÄ&#x192;ng riĂŞng cĹŠng mang tinh thần Ẽy. Káşżt quả cuáť&#x2018;i cĂšng, cĹŠng lĂ  sáťą thĂ nh cĂ´ng nhẼt áť&#x2039;nh: máť&#x2122;t cÄ&#x192;n háť&#x2122; hiáť&#x2021;n ấi áť&#x; táş­n tầng 23, trĂŞn cao ầy giĂł, thĂŹ khi bĆ°áť&#x203A;c vĂ o, lấi cĂł máť&#x2122;t cảm giĂĄc tháş­t náť&#x201C;ng Ẽm. òĹ?a FhĹ? FĂ&#x2020;nJ WrĂ&#x20AC;nh&Ä°QKŲQKž7.KXÄ&#x2C6;Ă?WKŤPĹ´L(XURODQG TXĹ&#x2020;Q+žÄ&#x2021;Ă?QJ+ž1ŲL ThiĹ&#x192;W NĹ&#x192; Whi FĂ&#x2020;nJ.76Ä&#x2021;žR7UĹ&#x20AC;Q$QK9Ä´ &Ă?QJW\FĹŽSKĹ&#x20AC;Q.LĹ&#x2DC;QWUĂ&#x2019;FVĸ$QK9Ä´YžFŲQJVĆ&#x160;

KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

63


giải phåp

VĂłc dĂĄng máť&#x203A;i trong báť&#x2122; khung cĹŠ +ÄşQJPĹžFFĂ?QJWUĂ&#x2030;QKFÄźLWÄşROÂżXQD\YĹ&#x201E;QOž PÄźQJ|NKĂ?FKÄśL}YĹ´LJLĹ´LOžPQJKĹ&#x161;QKÄžWOÄşL OžQKžWURQJKĹ&#x201D;PQKŨ.KĂ?[RD\[ŸNKLWKL FĂ?QJNKĂ?WKD\Ä&#x2C6;ĹŽLYžWÄşRÄ&#x2C6;ĸşFÄžQWĸşQJ NK½FELĹ WQĹ&#x2DC;XQKĸFKŢOžPWKHRNLĹ&#x153;X|Ä&#x2C6;Ć&#x20AC;Ä°Q Ä&#x2C6;Ć&#x20AC;PĹ?F}5ÄžWPD\ŸFĂ?QJWUĂ&#x2030;QKQž\JLDFKĆ&#x20AC; YžQKĂ?PWKLĹ&#x2DC;WNĹ&#x2DC;Ä&#x2C6;Ĺ&#x161;XFĂ?VĆ&#x160;FÄźPWKĂ?QJYž NĹ&#x2DC;WQĹŞLFKĹ?WFKĹ&#x2013;Ä&#x2C6;Ĺ&#x153;KÄşQFKĹ&#x2DC;WĹŞLÄ&#x2C6;DF½FNKĂ? NKÄ°QFKRFÄźÄ&#x2C6;Ă?LEĂ&#x2020;Q BĂ&#x20AC;I QUĹ&#x201D;C THĹ&#x201D;NG Äť1+ T5ĢŠNG Ă&#x201A;N

64

KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

D

o nháş­n áť&#x2039;nh ban ầu váť váť&#x2039; trĂ­ vĂ káşżt cẼu cᝧa nhĂ  cĹŠ còn khĂĄ â&#x20AC;&#x153;ngonâ&#x20AC;? nĂŞn gia chᝧ quyáşżt áť&#x2039;nh cháť&#x2030; sáť­a chᝯa thay vĂŹ xây máť&#x203A;i. Lấi thĂŞm nhĂ  cĹŠ vĂ  gia ĂŹnh ngoấi áť&#x; ngay cấnh, dáť&#x2026; chấy qua chấy lấi nĂŞn cĹŠng ngấi áş­p háşżt ra xây máť&#x203A;i, lĂ m mĂłng táť&#x2018;n kĂŠm... Táť&#x203A;i khi bĂŞn thiáşżt káşż yĂŞu cầu khảo sĂĄt káťš háť&#x2021; tháť&#x2018;ng káşżt cẼu thĂŹ máť&#x203A;i hay ngĂ´i nhĂ  ĂŁ qua nhiáť u áť?i chᝧ trĆ°áť&#x203A;c tᝍng lĂ m chắp vĂĄ cĆĄi náť&#x203A;i lung tung, nay phải gia cáť&#x2018; khĂĄ nhiáť u. Quan iáť&#x192;m nhẼt quĂĄn cᝧa gia chᝧ lĂ  nhĂ  cần phải tiáť&#x2021;n nghi vĂ  trang nhĂŁ. Tầng tráť&#x2021;t liĂŞn thĂ´ng trĆ°áť&#x203A;c sau, máť&#x2014;i lầu 2 phòng, váť&#x2021; sinh riĂŞng, ầy ᝧ thoĂĄng sĂĄng nhĆ°ng khĂ´ng lĂŁng phĂ­ khĂ´ng gian, nhiáť u tᝧ áť&#x192; chᝊa áť&#x201C;... lĂ  cĂĄc m᝼c tiĂŞu ạt ra tᝍ ầu vĂ  ất ưᝣc hiáť&#x2021;u quả mong muáť&#x2018;n. CĹŠng cĂł máť&#x2122;t sáťą thay áť&#x2022;i â&#x20AC;&#x153;khĂ´ng háť nháşšâ&#x20AC;? trong Ă˝ thĂ­ch cᝧa gia chᝧ, khi bĂŞn thiáşżt káşż áť ngháť&#x2039; ᝍng lĂ m háť&#x201C; cĂĄ non báť&#x2122; cầu káťł mĂ  tấo máť&#x2122;t mảng tĆ°áť?ng xanh (greenwall) tháşłng ᝊng phĂ­a sau, vĂ  thay vĂŹ dĂšng háť&#x2021; cáť­a cĹŠng nhĆ° áť&#x201C; ấc báşąng gáť&#x2014; thiĂŞn nhiĂŞn thĂŹ nĂŞn lĂ m toĂ n báť&#x2122; báşąng gáť&#x2014; nhân tấo cho tráşť trung hĆĄn, hᝣp váť&#x203A;i cĆĄ cẼu gia ĂŹnh hĆĄn. BĂŞn thiáşżt káşż cĹŠng áť xuẼt cĂĄch xáť­ lĂ˝ nhĂ 


giải pháp

bị xéo góc ngóc ngách bằng hệ thống tủ kệ ể “tốt khoe xấu che”, giấu i các mảng tường xiên và cột không ều của ngôi nhà cũ. Giải pháp nắn thẳng nhà bằng hệ thống tủ kệ xem ra khá hiệu quả. Các không gian sử dụng nhờ vậy trở nên vuông vức, gọn ghẽ và tiện nghi hơn, ồng thời vẫn ảm bảo sự thông thoáng cần thiết cho dạng nhà ống. Phần cuối nhà có nhiều ngóc ngách do hiện trạng cũ nay ược xử lý bằng cách mở một giếng trời chữ L giúp các phòng ngủ và vệ sinh phía sau thật thoáng và sáng. Phần trước nhà lùi sân theo lộ giới, lợp mái kính cho sân, giúp mặt tiền trở nên nhã nhặn theo kiểu “có mà như không”. Bạn bè ến mừng nhà mới ều chung nhận ịnh: nhà nhẹ nhàng! Từ mặt tiền lùi vào không tạo mảng khối gì phô trương, cho ến cấu trúc nội thất giản dị, tiện dụng. Nhẹ nhàng nhưng “lột xác” hoàn toàn khỏi ngôi nhà cũ ngóc ngách tối tăm, và với những người trong cuộc tham gia sửa chữa căn nhà này gần cả năm trời thì lại... không nhẹ nhàng gì. Trên nền của bộ khung cũ, một không gian sống chỉn chu ã nên vóc nên hình. KT&ĐS THÁNG 1.2019

65


giải phåp

Ảnh trong bĂ i Gia chᝧ ĂŁ cĂšng váť&#x203A;i nhĂłm thiáşżt káşż trao áť&#x2022;i, cháť&#x2030;nh sáť­a tᝍ Ă˝ tĆ°áť&#x;ng ban ầu, vĂŹ tháşż khi hoĂ n thiáť&#x2021;n ngĂ´i nhĂ  trĂ´ng rẼt giản dáť&#x2039;, tiáť&#x2021;n d᝼ng

KĹ˝ sÄŁ QXanJ TrÂśn1Ĺ&#x2DC;XSKĹ&#x20AC;QNKXQJQKž PĂ?QJFŲWÄ&#x2C6;žYžVžQ WĸŜQJP½L FĂ&#x17D;QWKĹ&#x2020;WWĹŞWWKĂ&#x2030;KĂ \VĆ&#x2020;DFKĆ&#x2C6;DQŲLWKÄžWQĹ&#x2DC;XTX½FÄ´Q½WWKĂ&#x2030; [Âż\PĹ´LYĹ&#x201E;QKÄśQ7KĆ&#x160;FWĹ&#x2DC;FKRWKÄž\VĆ&#x2020;DQKžOXĂ?QYÄžWYÄźYžPĹ WPŨL KÄśQFKRF½FEĂ&#x2020;QVRYĹ´L[Âż\QKžPĹ´LQJRžLUDFĂ&#x17D;QSKÄźLFKŤXF½FJĂ&#x17D; EĂ?YĹ&#x161;FÄžXWUĂ&#x2019;FNKĂ?QJJLDQYĹŞQFĂ?PžFKĸDFKĹ&#x2C6;FÄ&#x2C6;Ă SKĂ&#x201C;KĹźSYĹ´LÂ?Ä&#x2C6;ĹŹ VĆ&#x2020;GĹžQJ9Ĺ&#x161;FKLSKĂ&#x2C6;WKĂ&#x2030;WĂ&#x2C6;QKWR½QQKžPĹ´LFĂ?WKĹ&#x153;NLĹ&#x153;PVR½WFKLSKĂ&#x2C6;WĹŞW KÄśQOžVĆ&#x2020;DQKžFÄ´KD\JĹ?SQKĆ&#x2C6;QJSK½WVLQKNKĂ?OĸŜQJNKLÄ&#x2C6;ĹžQJYžR SKĹ&#x20AC;QNĹ&#x2DC;WFÄžX NhĂ  WhiĹ&#x192;W NĹ&#x192; òoĂ n VÄ&#x203A;n 'ÄŁĹĽnJ;Ć&#x2020;OÂ?WĆ&#x20AC;NĹ WKĆ&#x160;FUDNKĂ?QJNKĂ?YÄžQ Ä&#x2C6;Ĺ&#x161;QĹ&#x160;PŸFKĹŚQOĆ&#x160;DFĆ&#x20AC;DJLDFKĆ&#x20AC;YžVĆ&#x160;Ä°QÂ?JLĆ&#x2C6;DF½FEĂ&#x2020;QNKLWKĆ&#x160;F KLĹ Q9Ă&#x2C6;GĹžWURQJQJĂ?LQKžQž\WĂ?LWKLĹ&#x2DC;WNĹ&#x2DC;Ä&#x2C6;Ĺ&#x2DC;QKĹ WKĹŞQJWĆ&#x20AC;NĹ  YĹ&#x2020;WGĹžQJQKĸQJJLDFKĆ&#x20AC;YĹ&#x201E;QFĂ&#x17D;QWĹ&#x2020;QGĹžQJOÄşLÄ&#x2C6;Ĺ&#x2DC;QJĹ&#x20AC;QÄ&#x2C6;ĹŹWĆ&#x201E; QKžFÄ´FĂ&#x17D;QWĹŞWKRĹ?FF½FWĆ&#x20AC;WKĹśEžQÄ°Q0D\PĹ&#x2C6;QOžSKĹ&#x20AC;QGĂ&#x201C;QJ OÄşLÄ&#x2C6;Ă?FÄ´QJNK½Ä°QNKĹ´SYĹ´LSKĹ&#x20AC;QOžPPĹ´LQKĸQJWKĆ&#x160;FWĹ&#x2DC;Ä&#x2C6;LYžRVĆ&#x2020; GĹžQJFKĹ&#x2C6;FYĹ&#x201E;QFĂ&#x17D;QSKÄźLFKŢQKVĆ&#x2020;D

Ä?áť&#x2039;a cháť&#x2030; nhĂ : PhĆ°áť?ng Ä?a Kao, Q.1, TP.Háť&#x201C; ChĂ­ Minh Thiáşżt káşż kiáşżn trĂşc â&#x20AC;&#x201C; náť&#x2122;i thẼt vĂ  gia cáť&#x2018; káşżt cẼu: cĂ´ng ty TV-TK-XD Kiáşżn Xanh Náť&#x2122;i thẼt: Ä?oĂ n VÄ&#x192;n Dưᝥng

66

KT&Ä?S THĂ NG 1.2019


tin doanh nghiệp

BLUESCOPE ZACS KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH “MẢNH GHÉP YÊU THƯƠNG” HƯƠNG” BLUESCOPE ZACS ĐÃ PHỐI HỢP VỚI CÁC ĐẠI LÝ KHU VỰC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CỘNG ĐỒNG “MẢNH GHÉP YÊU THƯƠNG” trao tặng mái ấm cho người lao ộng nghèo sinh sống tại 12 tỉnh, thành trên cả nước. Dự kiến hơn 40 ngôi nhà thép Zacs ặc biệt sẽ ược công ty sản xuất, lắp ặt và trao tặng cho các hộ nghèo với tinh thần mỗi cán bộ của BlueScope Zacs và mỗi ại lý khu vực sẽ óng góp những mảnh ghép ý nghĩa tạo nên bức tranh ẹp về tinh thần sẻ chia trách nhiệm xã hội, giúp các gia ình có hoàn cảnh khó khăn cải thiện cuộc sống. Những ngôi nhà có diện tích 32m2, sử dụng hệ thanh kèo, mái và vách tường từ thép mạ hợp kim cao cấp của BlueScope Zacs, thời gian xây dựng chỉ trong vòng 2-3 ngày trong khi vẫn áp ứng ầy ủ các yêu cầu về an toàn xây dựng, kỹ thuật và tiện nghi cho các gia ình. Thông tin chi tiết tại: www.BlueScope.com

HỘI THẢO “PRODUCT & TECHNOLOGY” CÔNG TY CARA LIGHTING SOLUTION ĐÃ TỔ CHỨC HỘI THẢO “PRODUCT & TECHNOLOGY” tại TP.HCM. Diễn giả ến từ SORAA - thương hiệu của Mỹ, sáng lập là ông Shuji Nakamura người oạt giải Nobel và là ơn vị tiên phong trong lĩnh vực èn LED. Hội thảo ã chia sẻ về lịch sử và sự phát triển của ánh sáng nhân tạo, những công nghệ mới ã áp dụng ể tạo nên nguồn sáng LED chất lượng với những tác ộng ến ời sống, làm việc, kinh doanh của con người. Ngoài ra, ến với hội thảo khách mời còn ược chia sẻ thêm về tiêu chuẩn o lường ánh sáng thành phần khác của CRI TM - 30-15, ược tương tác, trải nghiệm và so sánh thực tế về chất lượng ánh sáng.

QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THEO HƯỚNG BỀN VỮNG TUẦN LỄ ĐAN MẠCH – ĐÔ THỊ BỀN VỮNG VÀ ĐÁNG SỐNG là chuỗi sự kiện xoay quanh chủ ề quy hoạch phát triển và thiết kế ô thị ã ược tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM tháng 11.2018 vừa qua bởi Đại sứ quán Đan Mạch, Bộ Xây dựng, trường ại học Xây Dựng, và ại học Kiến Trúc TP. HCM. Chuỗi sự kiện này ã mang tới cơ hội gặp gỡ, trao ổi giữa các cán bộ nhà nước, các nhà quy hoạch ô thị, giới kiến trúc sư, khu vực tư nhân cũng như các chuyên gia hàng ầu trong lĩnh vực ến từ Đan Mạch. Khách mời ã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, bài học thực tiễn và ưa ra các khuyến nghị hữu ích nhằm phục vụ công cuộc phát triển ô thị bền vững ở Việt Nam. Đây là năm thứ hai “Tuần lễ Đan Mạch – Đô thị bền vững và áng sống” ược tổ chức tại Việt Nam.

KHAI TRƯƠNG CĂN HỘ-KHÁCH SẠN THƯƠNG HIỆU CITADINES THE ASCOTT LIMITED (ASCOTT), TẬP ĐOÀN KINH DOANH CĂN HỘ DỊCH VỤ THUỘC SỞ HỮU CỦA CAPITALAND chính thức khai trương căn hộ dịch vụ Citadines vào ngày 17.12.2018 tại 328C ại lộ Bình Dương, thị xã Thuận An, Bình Dương. Căn hộ - khách sạn 19 tầng với 204 căn, từ căn hộ studio 35m2 một phòng ngủ, ến căn hộ hai phòng ngủ 71m2. Mỗi căn hộ ều ược thiết kế nội thất trang nhã, có nhà bếp tiện nghi, phòng khách và phòng ăn riêng biệt cũng như mạng internet không dây miễn phí, TV LED thông minh, máy giặt và những tiện ích hiện ại khác. Nhân dịp khai trương, từ nay ến 28.2.2019, Ascott thực hiện chương trình giá linh hoạt tốt nhất, giảm giá 20% cho khách lưu trú cùng những mức giá hấp dẫn khác. Thông tin thêm tại: www.citadines.com, ĐT: (84-274) 3799711; email: enquiry.binhduong@the-ascott.com

CHUỖI KHÁCH SẠN WÍNK CHÍNH THỨC KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NGÀY 30.11.2018 VỪA QUA TẠI TP.HCM, ICC-KAJIMA - LIÊN DOANH GIỮA TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN Indochina Capital và tập oàn Kajima, 1 trong 5 nhà thầu xây dựng lớn nhất của Nhật Bản và cũng là nhà phát triển bất ộng sản tại nước ngoài lớn nhất của nước này, ã tổ chức lễ ộng thổ dự án khách sạn Wínk 75 Nguyễn Bỉnh Khiêm (Wínk 75 NBK). Khách sạn gồm 237 phòng ược thiết kế theo phong cách ương ại, tiền sảnh với không gian mở, văn phòng làm việc chung rộng lớn, phong cách ẩm thực sáng tạo, cùng hệ thống phòng nghỉ thiết kế tối giản tích hợp công nghệ tối tân. ICC-Kajima hướng tới xây dựng 20 khách sạn Wínk Hotel trong vòng 5-7 năm tới, phủ khắp các thành phố lớn của Việt Nam, và có thể phát triển sang cả các thị trường lân cận như Campuchia và Lào. Khách sạn Wínk 75 NBK dự kiến mở cửa vào quý 1 năm 2020, mở ường cho một loạt những Wínk Hotel khác tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng và các thị trường khác. KT&ĐS THÁNG 1.2019

67


không gian cảnh quan

Mảnh vườn nơi ban công %DQFÏQJNKÏQJFKŢO¾PŲWSKŀQWURQJNLŘQWUÒFFƀDFİQQK¾YŴLOżLÈFKPŸUŲQJNKÏQJ JLDQP¾FÎQO¾YŤWUÈOWĸŸQJĈŜSK½WWULŜQWK¾QKNKXFKƂFQİQJULÆQJELŠWPŲWNKXYĸŶQ WUÆQFDRQĶLP¾EĺQFÍWKŜWņQKĸŸQJKŊQJJLŶEÆQW½FKF¾SKÆQÍQJQKƈQJNKÍPKRD FŨĈXQJĈĸDY¾KÎDPÉQKFÓQJWKLÆQQKLÆQĈŀ\WKLYŤ KTS NGU<ňN BĦO TIÛN HOÀNG

68

KT&ĐS THÁNG 1.2019


không gian cảnh quan

ÄŚnh hai WranJ9Ĺ´LPŲWFKĂ&#x2019;WKLĹ&#x153;XELĹ&#x2DC;WYĹ&#x161;TX\WĹ&#x2C6;FPŲWFKĂ&#x2019;WFĂ?QJVĆ&#x201A;FEÄşQFĂ?WKĹ&#x153;ELĹ&#x2DC;QEDQFĂ?QJFĆ&#x20AC;DPĂ&#x2030;QKWKžQKPŲWNKXYĸŜQÄ&#x2C6;Ĺ&#x20AC;\KRDWKÄśPFŨOÄş

B

ấn biáşżt Ẽy khĂ´ng gian cĂ ng nháť? thĂŹ cĂ ng â&#x20AC;&#x153;tháť­ thĂĄchâ&#x20AC;? cĂĄc nhĂ  thiáşżt káşż. Mạc dĂš váş­y, ngay cả khi bấn khĂ´ng phải lĂ  máť&#x2122;t ngĆ°áť?i lĂ m vĆ°áť?n chuyĂŞn nghiáť&#x2021;p thĂŹ hĂŁy cᝊ yĂŞn tâm bắt tay vĂ o viáť&#x2021;c phᝧ xanh cho ban cĂ´ng. Cháť&#x2030; cần bấn ghi nháť&#x203A; máť&#x2122;t vĂ i quy tắc vĂ  phĆ°ĆĄng phĂĄp cĆĄ bản nhẼt ưᝣc giáť&#x203A;i thiáť&#x2021;u ngay sau ây, tĂ´i tin ráşąng khu vĆ°áť?n cᝧa bấn sáş˝ phĂĄt triáť&#x192;n kháť?e mấnh nhĆ° Ă˝! Nắng vĂ  giĂł CĂ ng lĂŞn cao iáť u kiáť&#x2021;n tiáşżp xĂşc váť&#x203A;i ĂĄnh nắng cĂ ng cáťąc oan, sáş˝ cĂł lĂşc ban cĂ´ng cᝧa bấn hᝊng tráť?n máť&#x2122;t bầu tráť?i nắng gay gắt, vĂ  sáş˝ cĂł lĂşc gần nhĆ° báť&#x2039; che khuẼt báť&#x;i bĂłng áť&#x2022; cᝧa tĆ°áť?ng nhĂ . VĂŹ váş­y viáť&#x2021;c áť&#x2039;nh tĂ­nh vĂ  áť&#x2039;nh lưᝣng nguáť&#x201C;n sĂĄng mạt tráť?i mĂ  cây tráť&#x201C;ng nháş­n ưᝣc tháş­t sáťą rẼt quan tráť?ng. Náşżu ĂĄnh sĂĄng quĂĄ khắc nghiáť&#x2021;t, bấn cần máť&#x2122;t cây tráť&#x201C;ng cháť&#x2039;u nắng tầm trung cĂł bĂłng mĂĄt áť&#x192; dung hòa báť&#x203A;t nhiáť&#x2021;t áť&#x2122; mạt tráť?i. Náşżu khĂ´ng thuáş­n tiáť&#x2021;n váť&#x203A;i cây cĂł tĂĄn bấn cĹŠng cĂł tháť&#x192; lắp ạt vĂ i giĂ n dây leo ĆĄn giản váť&#x203A;i hoa trĂĄi ung Ć°a bĂŞn trĂŞn, vᝍa cĂ´ng nÄ&#x192;ng lấi vᝍa thẊm máťš. VĂ  náşżu ban cĂ´ng nhĂ  bấn thuáť&#x2122;c dấng â&#x20AC;&#x153;chấy âu cĹŠng khĂ´ng kháť?i nắngâ&#x20AC;? mĂ  bấn lấi khĂ´ng chuáť&#x2122;ng nhᝯng vĆ°áť?n cây ráş­m rấp thĂŹ táť&#x2018;t nhẼt lĂ  lắp ạt thĂŞm háť&#x2021; tháť&#x2018;ng lam che hay hoa giĂł cĂĄc loấi, rẼt

thĂ´ng thoĂĄng mĂ vẍn hᝯu d᝼ng trong viáť&#x2021;c giảm báť&#x203A;t tĂĄc áť&#x2122;ng xẼu cᝧa ĂĄnh sĂĄng vĂšng nhiáť&#x2021;t áť&#x203A;i, ạc biáť&#x2021;t, hoa vÄ&#x192;n cᝧa chĂşng cĂł tháť&#x192; tấo ra hiáť&#x2021;u ᝊng bĂłng áť&#x2022; vĂ  ĂĄnh sĂĄng tuyáť&#x2021;t váť?i cho nhᝯng ban cĂ´ng theo xu hĆ°áť&#x203A;ng táť&#x2018;i giản vĂ  hiáť&#x2021;n ấi. NgoĂ i ra bấn cĹŠng cần chĂş Ă˝ xem xĂŠt sáť&#x2018; giáť? chiáşżu sĂĄng. Nghe cĂł váşť â&#x20AC;&#x153;ngáť&#x203A; ngẊnâ&#x20AC;? nhĆ°ng vĂ o máť&#x2122;t sáť&#x2018; tháť?i iáť&#x192;m thĂŹ ĂĄnh sĂĄng cĂł tháť&#x192; báť&#x2039; ngắt quĂŁng báť&#x;i bĂłng áť&#x2022; cᝧa cĂĄc bᝊc tĆ°áť?ng gần Ăł, bấn biáşżt Ẽy chĂşng cĹŠng ảnh hĆ°áť&#x;ng rẼt láť&#x203A;n áşżn iáť u kiáť&#x2021;n sinh trĆ°áť&#x;ng cᝧa cây tráť&#x201C;ng. Ä?áť&#x192; khắc ph᝼c thĂŹ sau khi nắm rĂľ iáť u kiáť&#x2021;n sĂĄng cho tᝍng loấi, bấn hĂŁy linh hoất áť&#x2022;i cháť&#x2014; cĂĄc cháş­u cây vĂ o máť&#x2122;t sáť&#x2018; giáť? mĂ  bấn cho lĂ  khĂ´ng thuáş­n lᝣi áť&#x192; giĂşp cây tráť&#x201C;ng hᝊng sĂĄng máť&#x2122;t cĂĄch hᝣp lĂ˝ vĂ  khoa háť?c nhẼt. VĂ  náşżu nhĂ  bấn trong khu váťąc nhiáť u giĂł thĂŹ hĂŁy cẊn tháş­n! GiĂł mấnh cĂł tháť&#x192; khiáşżn cây tráť&#x201C;ng yáşżu i tháş­m chĂ­ lĂ  cháşżt dần. VĂŹ váş­y cĂĄc cây tráť&#x201C;ng kĂŠn giĂł nĂŞn ưᝣc ạt áť&#x; váť&#x2039; trĂ­ thẼp hoạc phĂ­a bĂŞn trong, nĂŠp vĂ o phĂ­a sau cĂĄc cây tráť&#x201C;ng Ć°a giĂł áť&#x192; bảo váť&#x2021; chĂşng máť&#x2122;t cĂĄch táť&#x2018;t nhẼt. GiĂł cĂ ng nhiáť u thĂŹ nĆ°áť&#x203A;c báť&#x2018;c hĆĄi cĂ ng nhanh nĂŞn bấn cĹŠng cần tĆ°áť&#x203A;i nĆ°áť&#x203A;c thĆ°áť?ng xuyĂŞn hĆĄn. Nhᝯng khu váťąc cĂł giĂł mĂša nhĆ° cĂĄc táť&#x2030;nh phĂ­a Bắc hay nhᝯng khu váťąc cáş­n biáť&#x192;n nĂŞn chĂş Ă˝ cháť?n cĂĄc loấi cây cĂł sᝊc báť n vĂ  cháť&#x2039;u giĂł táť&#x2018;t. Dáť&#x2026; nhẼt lĂ  bấn hĂŁy dấo máť&#x2122;t vòng quanh nĆĄi mĂŹnh áť&#x; áť&#x192; tham khảo nhᝯng loấi cây tráť&#x201C;ng áşšp KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

69


không gian cảnh quan

ÄŚnh hai WranJ0ŲWGžQKRDOHRUĆ&#x160;FUŸVĹ&#x2C6;FPžXPŲWYžLFKĹ&#x2020;XFÂż\FÄźQKPŲWEŲJKĹ&#x2DC;ĸDWKĂ&#x2C6;FKPŲWW½FKFžSKĂ&#x2020;WKĂ&#x2030;Ä&#x2C6;Ă?VĹ&#x2013;OžQÄśLWKĸJLĂ QWX\Ĺ WYĹśL

mắt vĂ kháť?e mấnh gần Ăł. Bấn biáşżt Ẽy sân vĆ°áť?n tuyáť&#x2021;t hảo lĂ  khi chĂşng ưᝣc sinh trĆ°áť&#x;ng Ăşng trong vĂšng tháť&#x2022; nhưᝥng váť&#x203A;i iáť u kiáť&#x2021;n mĂ´i trĆ°áť?ng lĂ˝ tĆ°áť&#x;ng vĂ  phĂš hᝣp nhẼt váť&#x203A;i mĂŹnh. Bấn cĹŠng cần lĆ°u Ă˝ váť cháşż áť&#x2122; nĆ°áť&#x203A;c tĆ°áť&#x203A;i cho cây tráť&#x201C;ng trĂŞn ban cĂ´ng, chĂşng ạc biáť&#x2021;t quan tráť?ng. KhĂ´ng nhĆ° cĂĄc khu vĆ°áť?n trĂŞn mạt Ẽt, vĆ°áť?n ban cĂ´ng cần máť&#x2122;t lưᝣng nĆ°áť&#x203A;c khĂ´ng quĂĄ láť&#x203A;n nhĆ°ng phải

70

KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

Ăşng lĆ°u lưᝣng vĂ Ăşng tháť?i gian hĆĄn háşłn. LĂ˝ do báť&#x;i giĂł trĂŞn cao rẼt dáť&#x2026; lĂ m nĆ°áť&#x203A;c báť&#x2018;c hĆĄi vĂŹ váş­y bấn cần chĂş Ă˝ áşżn áť&#x2122; Ẋm cᝧa Ẽt, thân vĂ  lĂĄ áť&#x192; cung cẼp thĆ°áť?ng xuyĂŞn hĆĄn. Hầu háşżt chĂşng ta Ć°a chuáť&#x2122;ng sáť­ d᝼ng cĂĄc loấi cháş­u cho ban cĂ´ng nĂŞn khi tĆ°áť&#x203A;i nĆ°áť&#x203A;c cĹŠng cần ảm bảo káťš lưᝥng vĂ  tᝍ táť&#x2018;n áť&#x192; nĆ°áť&#x203A;c ngẼm dần qua báť mạt Ẽt, ạc biáť&#x2021;t cháş­u nung cần nĆ°áť&#x203A;c tĆ°áť&#x203A;i nhiáť u hĆĄn cháş­u nháťąa vĂŹ phải â&#x20AC;&#x153;trᝍ haoâ&#x20AC;?


không gian cảnh quan

lượng nước thẩm thấu vào lớp vật liệu. Và khi diện tích càng nhỏ thì việc phân loại cụm cây trồng lại càng trở nên cần thiết, nó không chỉ giúp cho không gian sân vườn nhà bạn gọn gàng mà còn giúp bạn kiểm soát lượng nước tưới tốt hơn cho từng khu vực. Màu sắc và ánh sáng Quy tắc “con số ba” ược áp dụng gần như mọi trường hợp trong lĩnh vực thiết kế nói chung và thiết kế sân vườn nói riêng. Màu sắc của hoa, quả và chậu cây nên ược kiểm soát trong bảng phối sao cho không vượt quá ba màu trong cùng một khu vực ban công (trừ màu xanh lá - màu sắc cơ bản trong vườn). Có thể bạn ang tưởng tượng ến những khóm hoa quả rực rỡ mà bạn yêu thích sẽ chẳng còn hiện diện trong khu vườn. Không hẳn vậy, những màu “họ hàng” với nhau vẫn ược xem như một, như vài giàn hoa hồng ỏ tươi và mấy chậu lá gấm màu tía ều góp phần bổ sung màu cho nhau. Ban công càng nhỏ thì số lượng màu càng nên ít lại, bạn có thể chỉ dùng một tông cho hoa quả như xanh trắng cho mùa nóng hay ỏ hồng mùa lạnh. Thậm chí những chậu cây trồng ược cắt tỉa gọn gàng với duy nhất một màu xanh lá cơ bản cũng là một ý tưởng tuyệt vời cho toàn ban công, chúng thực sự mang ến vẻ hiện ại và sang trọng cho mặt ứng nhà bạn. Riêng ối với những bệ ỡ hay các loại chậu lớn nhỏ, bạn nên dùng các màu gần nhau và không quá nổi bật bởi yếu tố làm nên sắc thái cho khu vườn không phải là chậu ựng các loại mà chính là cây trồng. Ngược lại, nếu bạn ưa sử dụng bàn ghế hay ồ ạc liên quan ến nội thất cho không gian nơi ban công thì bạn hoàn toàn có thể nhấn nhá bằng màu sắc của chính những vật dụng ó theo phong cách Bohemian ầy ấn tượng, nhưng bù lại cây cỏ và chậu xung quanh sẽ thiên về gam màu ơn giản ể cân bằng sắc ộ của tổng thể toàn khu vưởn. Và bạn cũng ừng quên biến khu vườn nơi ban công thành thiên ường rực rỡ với hệ thống chiếu sáng vào ban êm. Ngoài các loại èn ược lắp ngay trên mái hoặc ở các vách tường, bạn vẫn

có thể thắp sáng ban công với những dây èn trang trí hay các loại èn báo bão cực Vintage và lung linh. Bạn ừng nghĩ dây èn treo chỉ dành cho các dịp lễ tết, chúng thực sự tinh tế nếu bạn sử dụng một gam màu duy nhất với cường ộ nhẹ và sắc ộ không quá ậm ặc. Đèn lồng cũng không hề quá Á ông nếu bạn ang cần tạo một không gian châu Âu sang trọng, chỉ cần sử dụng bề mặt vật liệu ơn giản và màu sắc nhã nhặn thì chắc chắn khu vườn của bạn sẽ trên cả tuyệt vời! Và èn báo bão lại càng hữu dụng hơn nữa khi có rất nhiều hình thức phong phú từ cổ iển ến hiện ại, lại có thể linh ộng ổi chỗ khi cần, giúp bạn có thể phối hợp với bất kỳ phong cách sân vườn nào từ Âu ến Á. Việc xác ịnh tính chất khu vườn giúp bạn lập kế hoạch tốt hơn cho việc lựa chọn loại cây và lịch trình chăm sóc chúng. Nếu bạn thích một khu vườn “linh ộng” và luôn mới lạ hằng tháng thì hãy cân nhắc việc dùng các loại cây có hoa theo ợt hoặc chuẩn bị sẵn hạt giống ể thỏa sức gieo trồng theo ý mình. Còn bạn là một người nội trợ yêu làm vườn thì hẳn luôn mong muốn góc nhỏ ban công sẽ là nguồn cung cấp hoa màu và dược liệu hữu ích cho gia ình. May mắn rằng các loại thảo mộc hầu hết ều dễ trồng và không tốn nhiều công chăm sóc. Hoa màu, rau mầm và các loại cây cho trái cũng là một gợi ý tuyệt vời có thể xuất hiện nơi ban công của bạn một cách ầy thân thiện và áng yêu. Trong môi trường công nghiệp hiện ại khi mà ô thị ưu tiên sự phát triển của nhà phố và căn hộ cao tầng thì không gian xanh sẽ cung cấp cho bạn nhiều hơn ý nghĩa thẩm mỹ về thị giác. Vì vậy ừng ể khu vực ban công nhà bạn trở thành nơi chất vài ba thứ ồ không dùng ến hay thậm chí ể… phơi quần áo khi bạn thực sự có ủ diện tích ể làm ược nhiều hơn như thế! Hãy bắt tay ngay vào việc biến ban công thành khu vườn trong mơ ầy hữu ích và góp phần tạo dựng cho chính bạn cũng như gia ình môi trường sống trong lành và bền vững. KT&ĐS THÁNG 1.2019

71


khĂ´ng gian háť&#x2122;i háť?a

NgĆ°áť?i Ă n bĂ  váş˝ tâm háť&#x201C;n tráşť thĆĄ 9ÂłRQKĹŽQJQÄ&#x2013;PFXĹ?LWKÄŹSQLÂťQFKĹ&#x160; ĂŽÂśOÂłPĹ&#x2DC;WWÂťQWXĹ&#x201D;L7Ă&#x201E;LGĂ&#x2020;LWKHRFKĹ&#x160;FÄ&#x161;QJ WĹŞQJÂł\ĂŽĂ&#x201A;&XĹ&#x2DC;FĂŽĹ&#x153;LÎĨ\ĂŽÄ&#x17E;DSKĢLWĹ&#x161;L F²FKδ\JÄŚQFKŤFQÄ&#x2013;PWĂ&#x201E;LPĹ&#x161;LFĂ&#x201A;GĹ&#x160;S EÂł\WUDQKFKXQJYĹ&#x161;LFKĹ&#x160;9ÂłVDXĂŽĂ&#x201A;OÂłOLÂťQ WŤFQKĹŽQJWULĹ&#x201A;QOÂśPFKXQJWURQJYÂłQJRÂłL QÄ&#x17E;Ĺ&#x161;FQKĹŽQJFKX\ÄžQĂŽLV²QJW²FYĹ&#x20AC;PLĹ&#x20AC;Q QĂ&#x2021;LYĂ&#x2C6;QJELĹ&#x201A;QΜÎÄ&#x17E;DFKĂ&#x2021;QJWĂ&#x201E;LOÄ LJÄŚQ QKDXKÄ&#x153;Q 7+Ć&#x2030;&+,Ĺ&#x;1HS T5ÄŞN THĂ&#x2122;< LINH

TĂ´i ngưᝥng máť&#x2122; nhᝯng tĂĄc phẊm sĆĄn mĂ i trᝍu tưᝣng cᝧa cháť&#x2039;, thĂ­ch tĆ° duy máťš thuáş­t cᝧa cháť&#x2039;. CĹŠng nhĆ° bao ngĆ°áť?i váş˝ khĂĄc, tĂĄc phẊm háť&#x2122;i háť?a Ăşng nghÄŠa nĂ o cĹŠng áť u mang dẼu Ẽn cĂĄ nhân áş­m nĂŠt. Nhᝯng cĂĄ tĂ­nh, nhᝯng biáşżn cáť&#x2018;, tᝍng giai oấn cᝧa cuáť&#x2122;c áť?i, nhᝯng vẼn áť cᝧa Ẽt nĆ°áť&#x203A;c, xĂŁ háť&#x2122;i, hĂŹnh ảnh cᝧa thiĂŞn nhiĂŞnâ&#x20AC;Ś áť u i vĂ o tranh máť&#x2122;t cĂĄch rẼt táťą nhiĂŞn qua phong cĂĄch vĂ  bĂşt phĂĄp riĂŞng cᝧa máť&#x2014;i ngĆ°áť?i. Máť&#x2122;t giai oấn rẼt dĂ i, nhᝯng bᝊc tranh sĆĄn mĂ i trᝍu tưᝣng váť&#x203A;i bĂşt phĂĄp phĂłng khoĂĄng cᝧa cháť&#x2039; ĂŁ lĂ m mĆ°a, lĂ m giĂł trĂŞn tháť&#x2039; trĆ°áť?ng tranh Viáť&#x2021;t. CĂł láş˝ cháť&#x2039; lĂ  máť&#x2122;t trong sáť&#x2018; Ă­t nhᝯng nᝯ háť?a sÄŠ Viáť&#x2021;t váş˝ tranh sĆĄn mĂ i trᝍu tưᝣng. Nhᝯng tĂĄc phẊm cᝧa cháť&#x2039; nhiáť u mĂ u sắc, tấo hĂŹnh hiáť&#x2021;n ấi váť&#x203A;i nhiáť u khĂ´ng gian, áş­m tĂ­nh triáşżt lĂ˝ vĂ  vưᝣt ra ngoĂ i quan niáť&#x2021;m váť káťš thuáş­t cĹŠng nhĆ° mĂ u sắc cᝧa sĆĄn mĂ i truyáť n tháť&#x2018;ng, vĂŹ tháşż cĹŠng Ăłn nháş­n nhiáť u Ă˝ kiáşżn 72

KT&Ä?S THĂ NG 1.2019


không gian hội họa

khác biệt. Chị không quan tâm. Với chị, i tới cùng vì iều mình muốn, là tối thượng. Tranh của chị vẫn ược nhiều nhà sưu tập trong và ngoài nước săn ón, và tôi thì luôn phấp phỏng một mối lo mơ hồ cho chị. Cách ây hơn bốn năm, một biến cố ã xảy ra và chị không thể vẽ sơn mài hay sơn dầu ược nữa. Cơ thể chị bỗng nhiên phản ứng với các loại sơn. Tôi vẫn luôn cho rằng, trên ời này, việc gì xảy ra cũng ều có lý do của nó. Acrylics ã chọn chị, và chị chọn cho mình một bút pháp hoàn toàn khác, giã từ với tư duy trừu tượng, quay trở về với phong cách hiện thực trên con ường khám phá bản thân. Chị vẫn hay nói vui: mình là người i ngược, i từ trừu tượng tới hiện thực. Tôi thì không nghĩ thế. Chị quay trở về với bản ngã của mình thì úng hơn. Chị cũng như bao nhiêu người vẽ khác, ã luôn i tìm chính mình, và ã thấy mình trong chất liệu mới ấy. Về ặc tính hóa học, acrylic là một chất liệu dễ tính hơn một chút so với các chất liệu khác của hội họa, nhưng cũng chính vì thế, thật khó ể tạo sự khác biệt. Không giống như sơn dầu, Acrylic có gốc nước nên khô nhanh giúp người họa sĩ ghi lại những cảm xúc của mình một cách rất hiệu quả, nhất là khi i vẽ trực họa ngoài trời. Đây cũng là chất liệu giúp cho người họa sĩ có thể áp dụng rất nhiều kỹ thuật khác nhau nhằm ạt ược mục ích của mình. Mai Hiên không chọn cách phô diễn kỹ thuật. Chị vẽ acrylic thuần, không thêm phụ gia, không kết hợp với các chất liệu khác. Chị muốn khám phá khả năng vừa làm màu trong, vừa tạo chiều sâu chỉ bằng cách sử dụng màu và hòa sắc của mình. Những nét cọ mạnh, bạo liệt, mà không hiểu sao tôi vẫn thấy tràn ầy nữ tính, ặc biệt vì sự ngây thơ. Chị ã tạo ra sự khác biệt. Bởi sự trong trẻo, hồn nhiên trẻ thơ rất ặc biệt, mà sự phóng khoáng ẩy ắp trong tranh sơn mài xưa kia ã trở lại vẫn vẹn nguyên trong chất liệu mới. Bởi qua tranh chị, tôi nhận ra một Việt Nam ẹp tới nao lòng, rất chung mà vẫn rất riêng. Nhìn tranh chị, tôi thấy lòng mình mềm lại, muộn phiền bay hết theo những áng mây và cơn gió kia. Những bức tranh không chỉ mang lại cho tôi cảm xúc

Ảnh trong bài Những bức tranh của nữ họa sĩ Bùi Mai Hiên luôn em lại cho người xem cảm xúc bồng bềnh của mây trời, gió núi

KT&ĐS THÁNG 1.2019

73


không gian hội họa

bồng bềnh của trời mây, gió núi, mà còn cho tôi một tình yêu như của một ứa bé. Tôi nhớ tới những lần cùng nhau i sáng tác. Giữa mây trời ỉnh Tây Côn Lĩnh, tôi thì hét, còn chị thì hát. Giữa nhà thờ ổ hoang tàn trong làng cổ Bao Vinh (Huế), chị múa, còn tôi ứng lặng câm. Những ngày ông giá rét chưa bao giờ làm chị nhụt chí với những chuyến i vẽ trực họa ngoài trời. Chị say mê ở suối Yến và biến những bông hoa súng thành vĩnh cửu qua hội họa của mình. Tôi hiểu cảm giác của chị và bao người vẽ khác: khi ã say thì dường như không biết iểm dừng, và khi ã yêu thì luôn nồng nàn với tất cả tâm hồn. Để rồi khi ã trút hết năng lượng của mình vào tranh, rất nhiều khi thấy mình kiệt sức. Nhưng ồng thời, lại thấy như vừa i qua một cuộc ời, và ang chào ón một cuộc ời mới. Phải chăng hội họa có thể mang lại sự hồi sinh? Phải chăng vì thế người ta hay nói những nghệ sĩ luôn là trẻ thơ? Mai Hiên là một người như vậy. Dẫu cho trong ời thường, chị ã i qua tuổi

74

KT&ĐS THÁNG 1.2019


không gian hội họa

trưởng thành từ lâu, ã là mẹ, là bà từ lâu. Nhưng giống như hội họa của chị, chị luôn vui sống với một tâm hồn trẻ thơ. Chưa bao giờ tôi hết khâm phục sự thơ trẻ của người àn bà vẽ ấy. Những gì chị truyền tải vào trong bộ tranh Sapa, hay mới ây nhất là bộ Suối Yến, là một bài ca xanh tươi ầy sức sống của một tình yêu trong vắt ối với thiên nhiên Việt Nam.

Một họa sĩ lão làng ã từng nói: hãy quậy i, hãy phá i, ể rồi sẽ chỉ còn ọng lại cái tôi duy nhất của tâm hồn mình. Cái tôi của Bùi Mai Hiên là tâm hồn trẻ thơ nằm trong tranh chị, bay bổng như mây, dạt dào như gió, rực rỡ như những cánh hoa súng trên suối và tươi sáng như những tia nắng ầu tiên trên núi rừng Tây Bắc.

KT&ĐS THÁNG 1.2019

75


chia sẻ không gian sống

76

KT&ĐS THÁNG 1.2019


chia sẻ không gian sống

Theo một cánh bướm… %DWKŊQJDQKWUDLĈżLHPJ½LWKD\[RQJF½L½RG¾LP¾XKŬQJWKÉEňWĈŀXPŶLPŦLQJĸŶLOÆQQK¾WUÆQQJŬLY¾R E¾Q%¾QWKŶJLDWLÆQĈÁĈĸżFWUDQJKR¾QJUľWĈŒS&½LE¾QOŞQJKLQJD\WUŦQJW¿PQK¾FĴQJĈÁĈĸżFSKƀ PŲWWľPYļLKRDWUňQJWUDQJWUŦQJ&½FFKŤG¿XFƀDEÄ+LŚQFĴQJĈÁSKDWU¾GŦQW½FK[RQJ0ŲWGIJDKĺW GĸDY¾E½QKQJŦWFĴQJĈÁĈĸżFGŦQOÆQ0ŦLQJĸŶLOžFWžFNÄRJKŘw BÀI T5ĢĠNG GIA HåA Ļ1+L()T STU'IO

Đ

êm nay là êm cuối cùng bé Hiền làm cô gái nhỏ trong nhà. Ngày mai Hiền sẽ ược người ta ón về làm vợ. Bây giờ, sắp sửa cho buổi lễ công cô. Nhớ lại bao nhiêu cái lễ công cô của các bà chị mình khi tôi còn nhỏ. Là nhớ nước mắt. Nước mắt như sông, như suối chảy tèm lem gương mặt cô dâu và người mẹ. Là nhớ nước mắt và một không khí rất vui vì chắc chắn, sẽ có một nhân vật nào ó trong gia ình pha trò ể mọi người cười. Kiểu như, con Cẩm nó khóc vì mừng ó bây, hoặc là, con Hiếu ang khóc vì ngày mai không còn ược ăn cơm má nó nấu chứ gì… Lễ công cô, ấy là buổi giáo huấn cuối cùng. Nó là cái nơ màu hồng, màu ỏ gắn lên cái hộp hôn nhân. Đời người con gái sau này, mở cái hộp ấy ra, sóng gió muôn trùng hay vẹn toàn hạnh phúc, là chuyện thuộc về số phận. Trong trách nhiệm và tình thương của gia ình máu mủ thì lễ công cô là thứ ý nghĩa ẹp ẽ chúng ta làm cho cô gái ấy. Như một lời chúc, như một câu nói vói theo. Như thể mỗi lần leo lên xe chạy ra khỏi nhà, mẹ của tất cả chúng ta sẽ nhắc nhở ta chạy xe cẩn thận. Bé Hiền chỉ thoa một chút son lên môi chứ không trang iểm gì hơn. Tóc em chải kỹ và và có một cái kẹp màu hồng ngay phía trên tai trái. Bàn chính có sáu cái ghế ã ược ngồi ủ. Phía sau là một vòng vây khoảng chục người nữa ngồi trên những cái ghế ôn, mấy ứa con nít thì ứng lố nhố… tất cả, hướng mắt về phía bàn thờ. Lúc này, ông bác tôi ang bật quẹt ốt bó nhang. Ông lầm rầm khấn nguyện gì ó rồi bắt ầu quay ra tuyên bố lý do. Bé Hiền ứng cạnh ó, hai tay khoanh lại lắng nghe… Vài phút ban ầu trang nghiêm ấy, bé Hiền nhác thấy có một con bướm bà to bằng bàn tay vừa bay qua cửa sổ vô nhà. Con bướm bay một vòng quanh rồi ậu lên cái màn cửa. Cô ra dấu cho anh trai mình thấy. Ông bác dừng nói, ánh mắt mọi người chuyển hướng qua cậu anh trai tên Nam này. Nam ến gần con bướm, hai tay chấp lại xá một cái, miệng nói to ai cũng rõ nghe, dạ thưa có phải bà ngoại không, nếu là ngoại thì lên bàn thờ ngồi với bà nội con nhen. Nam ưa một ngón tay mình ến gần, con bướm bay nhẹ nhàng lên rồi áp xuống ngón tay ấy. Tim mọi người bắt ầu rung. Và khi Nam ưa con bướm ến gần bàn thờ, nó tự ộng chuyển sang ậu lên cái lư hương bằng ồng thật to trên ấy. Bà nội của bé Hiền và Nam ang ược thờ ở ấy. Còn bà ngoại thì ở rất xa, không ai có thể nghĩ ra ược, rằng bà cũng ã về ây dự lễ công cô của bé Hiền. Theo một cánh bướm… Bà ngoại bé Hiền trước khi mất, có ể lại bốn chỉ vàng cho bốn ứa cháu nội và ngoại chưa kịp lấy vợ lấy chồng. Bốn chỉ vàng này do cậu út giữ. Theo lời bà, ứa nào cưới thì cậu sẽ

chuyển giao. Thấy con bướm, mọi thì thầm nhắc cậu, bà về kiểm tra cậu mày làm có như lời bà dặn không ó. Cậu út cười hiền, tay sờ lên túi áo… Buổi lễ tiếp tục là những lời dặn dò của các bậc tiền bối. Nào là sự nhường nhịn, nào là áo giang tùy khúc nhập gia tùy tục, nào là hãy xem ấy như gia ình ruột của mình, nào là riêng chung, nào là giận hờn xô ẩy thì ứng xử ra sao… không biết bé Hiền có nhớ nổi không, chỉ thấy nó ứng rưng rưng, hai bàn tay nắm lấy nhau ầy bối rối… Sau rốt, bé Hiền phải nói. Bé Hiền phải nói lời cuối cảm ơn cho hết thảy những công lao, những yêu thương mà em ã nhận ược từ thuở lọt lòng cho ến ngày lấy chồng hôm nay. Khúc này là khúc sến súa, tôi nhớ bà chị nào của mình cũng khóc. Hầu hết không ai nói ược gì vì xúc ộng, vì không quen nói trước ông người, lại là những lời ít khi phải thốt ra bằng lời. Thường thì sau một hồi mếu máo, họ sẽ cảm ơn cha mẹ, và dặn dò các em thay chị chăm sóc vì cha mẹ ã già yếu… Ôi cái chữ cha mẹ già yếu hết lần này ến lần khác, nó như cái công tắc bật nút nước mắt, hễ ến bốn cái chữ thiêng liêng ấy là cô dâu nào cũng sẽ nấc lên… Cái dòng họ gì mà sướt mướt quá thể! Nhưng bé Hiền hôm nay có khá hơn. Vì em là giáo viên một trường quốc tế. Em lấy chồng khi trái trưởng thành ã ủ chín. Em ã nói ược hết những thứ ang có trong lòng mình, em ã ghìm lại ược cảm xúc bề mặt ể khiến mọi người phải lắng nghe… Mọi người vỗ tay, ông bác cười cười tiếp tục chương trình. Ai cũng hiểu, và rút phong bì làm quà cho cô dâu. Đây là quà của người thân tặng cho cô dâu trước hôn nhân. Cô dâu có thể giữ riêng ể phòng thân và chú rể không cần biết ến số quà này. Nhưng hầu hết, các cô gái sẽ gộp chung và phần tiền mừng cưới. Ai có thể nghĩ ến chuyện quỹ en ngay trước ám cưới một ngày ây chứ! Sau khi ông bác quay lưng xá lên bàn thờ ba xá. Nam lại ưa ngón tay ến gần, con bướm dường như hiểu ý, nó chuyển sang ậu lên tay Nam. Bé Hiền ến ể nhìn con bướm kỹ hơn lần nữa rồi hai anh em cùng con bướm bước qua cửa chính, ra sân. Nam lại nói to, bà ngoại ến từ âu thì thôi bây giờ về ó nha! Con bướm cất cánh bay vào êm tối… Bà cô tôi và vài người ứng ôm tim rưng rưng nước mắt, lần ầu tiên trong ời họ thấy chuyện này. Nó ã diễn ra ngay trước mắt họ. Nhưng chưa hết, con bướm bay i một hồi. Nam như sực nhớ iều gì, vỗ ùi cái ẹt ớ lên một tiếng rất to, trời ơi hồi nãy quên xin bà ngoại số ể ngày mai mua vé rồi ta ơi… Không khí lại rần rần cười giỡn như ã bao nhiêu năm qua, gia ình này luôn như thế. KT&ĐS THÁNG 1.2019

77


phong thủy

7Ó\WKHRNKÏQJJLDQP¾VƆGžQJFKľWOLŠXWKÏPŲFVŖĈHPOĺLKLŠXTXļFKRGÓNLŜXQK¾FŮĈLŜQKD\KLŠQĈĺL

Thô mộc úng mức 7ÏLGƊĈŤQKQİPVŖVƆDQK¾NŘWKżSPŸTX½QFDIÄ%ÆQWKLŘWNŘĈĸDSKĸĶQJ½QWKHR SKRQJF½FKWKÏPŲFQKĸĈŜV¾QWUŀQEÆWÏQJWKÏGÓQJJŰWKÓQJK¾QJWņQGžQJwQKĸQJJLD ĈÉQKWÏLFÍQKLŚXQJĸŶLNKÏQJĈŬQJ0ŒY¾YżWÏLFÍĈL[HPWKŀ\WKÉQJKHQÍLO¾NLŜXWKÏPŲF ĈÍNKÏQJKżSYŴLFXŲFVŪQJKLŠQĈĺLVDLYŚSKRQJWKƀ\&ÎQWÏLWKÉOĺLƀQJKŲYÉWKľ\O¾PQK¾ WKÏPŲFYņ\FÍFKľWKLŠQĈĺLGÓQJPŲWWKŶLJLDQFÍWKŜĈŮLVDQJNLŜXNK½F1KĸQJNKLWUDQK OXņQYŚSKRQJWKƀ\WKÉWÏLwWKXDGÓNKÏQJELŘWWKÏPŲFWKÉVDLSKRQJWKƀ\O¾VDLWKŘQ¾R"1D\ QKŶTXE½RWĸYľQJLÒSWÏLYľQĈŚQ¾\7UŀQ7KžF'ĸĶQJĈĸŶQJ+¾Q7KX\ÆQ39ĴQJ7¾X BÀI THS KTS HÀ ANH TUĨN Ļ1+ KHÁNH PHĢĠNG

78

KT&ĐS THÁNG 1.2019


phong thᝧy KhĂĄ nhiáť u quan niáť&#x2021;m váť phong thᝧy mang tĂ­nh chẼt káşż thᝍa tᝍ xĆ°a, khi ĂĄp d᝼ng vĂ o hoĂ n cảnh hiáť&#x2021;n ấi cần nhĂŹn nháş­n a chiáť u hĆĄn. Xáť­ lĂ˝ nhĂ  theo kiáť&#x192;u thĂ´ máť&#x2122;c lĂ  máť&#x2122;t cĂĄch lĂ m khĂĄ pháť&#x2022; biáşżn hiáť&#x2021;n nay, náşżu nhĂŹn vẼn áť dĆ°áť&#x203A;i gĂłc áť&#x2122; vÄ&#x192;n hĂła phĆ°ĆĄng Ä?Ă´ng vĂ  kiáşżn trĂşc báť n vᝯng thĂŹ cĂł nhiáť u khĂ­a cấnh xem xĂŠt ầy ᝧ hĆĄn.

NhĂŹn lấi triáşżt lĂ˝ táťą nhiĂŞn Phong thᝧy tháť&#x192; hiáť&#x2021;n triáşżt lĂ˝ Ä?Ă´ng phĆ°ĆĄng váť táťą nhiĂŞn vĂ xĂŁ háť&#x2122;i, qua cĂĄch thᝊc xây nhĂ , tháť&#x2039;nh hay suy theo tᝍng tháť?i iáť&#x192;m. Hai chᝯ phong vĂ  thᝧy cĹŠng mang tĂ­nh tĆ°ĆĄng tĂĄc, chᝊ khĂ´ng tĂĄch ra áť&#x2122;c láş­p theo kiáť&#x192;u â&#x20AC;&#x153;phong lĂ  giĂł, thᝧy lĂ  nĆ°áť&#x203A;câ&#x20AC;? thuần tĂşy. Triáşżt lĂ˝ váť sáťą táťą nhiĂŞn giải thĂ­ch tấi sao cĂĄc Ă˝ tĆ°áť&#x;ng mang tĂ­nh hĂŹnh thᝊc trong Ć°áť?ng nĂŠt, mĂ u sắc, chẼt liáť&#x2021;u... tráť&#x; nĂŞn khĂł chẼp nháş­n náşżu chĂşng khĂ´ng áť&#x201C;ng hĂ nh cĂšng tĂ­nh táťą nhiĂŞn cᝧa nĆĄi cĆ° trĂş. Tráť&#x201C;ng cĂĄi cây cháť&#x2030; áť&#x192; lĂ m iáť&#x192;m nhẼn lấ mắt, hay ạt háť&#x201C; nĆ°áť&#x203A;c vĂŹ muáť&#x2018;n â&#x20AC;&#x153;tĂ i láť&#x2122;c vĂ o nhĆ° nĆ°áť&#x203A;câ&#x20AC;?... áť u lĂ  cĂĄc biáť&#x192;u hiáť&#x2021;n Ć°a chuáť&#x2122;ng hĂŹnh thᝊc mĂ  coi nháşš náť&#x2122;i dung. TĂ´n tráť?ng táťą nhiĂŞn còn lĂ  tĂ´n tráť?ng khĂĄc biáť&#x2021;t, báť&#x;i máť&#x2014;i vĂšng, máť&#x2014;i nhĂ , máť&#x2014;i ngĆ°áť?i áť u cĂł iáť&#x192;m chung vĂ  cĂł khĂĄc biáť&#x2021;t, tᝍ chung áşżn

*ÄşFKEĂ?QJWKDQJVĹ&#x2C6;WWKĂ?U½SJÄşFKWUĹ&#x20AC;QKLĹ Q NK½WKŤQKKžQKWÄşLTX½QFDIĂ&#x201E;&Ă&#x17D;QNKLÄ&#x2C6;ĸDYžR QKžŸQĂ&#x2020;QFÂżQQKĹ&#x2C6;F|OLĹ&#x161;XOĸşQJ}FKRKĹźSOÂ?

riĂŞng giải quyáşżt táť&#x2018;t thĂŹ ngĂ´i nhĂ táť&#x201C;n tấi táťą nhiĂŞn, mĂ  thiĂŞn láť&#x2021;ch thĂŹ sáş˝ gưᝣng ĂŠp hĂŹnh thᝊc, lâu ngĂ y nảy sinh mâu thuẍn. Khi xĂŠt trĂŞn phĆ°ĆĄng diáť&#x2021;n lĂ m nhĂ  phải theo sĂĄt nhu cầu, ᝊng xáť­ táť&#x2018;t váť&#x203A;i iáť u kiáť&#x2021;n chung quanh, gần gĹŠi vÄ&#x192;n hĂła váť&#x203A;i ngĆ°áť?i sáť­ d᝼ng... thĂŹ cĂł tháť&#x192; lĂ˝ giải vĂŹ sao nhᝯng kháť&#x2018;i nhĂ  bĂŞtĂ´ng trần khĂ´ lấnh táť&#x2018;i giản bĂŞn Nháş­t Bản, hay kiáť&#x192;u nhĂ  gấch trần thĂ´ máť&#x2122;c tre nᝊa gần ây áť&#x; Viáť&#x2021;t Nam lấi ưᝣc chẼp nháş­n, báť&#x;i chĂşng ĂĄp ᝊng ưᝣc nhu cầu, báť&#x;i nhᝯng kiáť&#x192;u thᝊc báť?c nhĂ´m kĂ­nh hay sao chĂŠp gáť? cháť&#x2030; phĂš phiáşżm thiáşżu thân thiáť&#x2021;n, thiáşżu gần gĹŠi ĂŁ ngĂ y cĂ ng báť&#x2122;c láť&#x2122; sáťą xa cĂĄch.

'Ă&#x201C;FKŢPŲWPÄźQJWĸŜQJKD\FĂ?VĆ&#x160;NĹ&#x2DC;WQĹŞLYĹ´LFÄźQKTXDQÄ&#x2C6;LĂ&#x2020;XNKĹ&#x2C6;FwF½FFKÄžWOLĹ XWKĂ?PŲFOXĂ?QFĹ&#x20AC;Q SKĹŞLNĹ&#x2DC;WWLQKWĹ&#x2DC;FĹ&#x201A;QWUĹŚQJ

NhĂŹn áşżn tiĂŞu chĂ­ báť n vᝯng BĂŞn cấnh Ăł, áť&#x192; tấo máť&#x2122;t mĂ´i trĆ°áť?ng sáť&#x2018;ng ất phong thᝧy mĂ ráť&#x2122;ng hĆĄn lĂ  hᝣp váť&#x203A;i nguyĂŞn tắc táť&#x201C;n tấi vĂ  phĂĄt triáť&#x192;n báť n vᝯng, thĂŹ nhᝯng kiáť&#x192;u nhĂ  thĂ´ máť&#x2122;c cần giải quyáşżt thẼu ĂĄo hĆĄn máť&#x2122;t sáť&#x2018; vẼn áť sau: - ThĂ´ máť&#x2122;c cĂł i cĂšng tiáť&#x2021;n Ă­ch: cần xem giải phĂĄp thĂ´ máť&#x2122;c cháť&#x2030; nháşąm xáşżp ạt mang tĂ­nh trang trĂ­ tấo kháť&#x2018;i, cĂł ảnh hĆ°áť&#x;ng gĂŹ áşżn tiáť&#x2021;n Ă­ch trong sáť­ d᝼ng vĂ  bảo trĂŹ khĂ´ng? VĂ­ d᝼, dĂšng gấch bĂ´ng giĂł áť&#x; Ć°áť?ng cĂł nhiáť u b᝼i vĂ  tiáşżng áť&#x201C;n thĂŹ giải quyáşżt tháşż nĂ o? Hoạc nhĂ  cĂł nhiáť u ngĆ°áť?i giĂ , tráşť em hoạc cháť&#x2018;n báşżp nĂşc thĂŹ dĂšng sĂ n quĂĄ thĂ´ rĂĄp sáş˝ gạp vẼn áť gĂŹ? Cần chĂş Ă˝ nhĂ  áť&#x; khĂ´ng phải mĂ´i trĆ°áť?ng quĂĄn xĂĄ hay cáť­a hĂ ng, cĂł bảo trĂŹ dáť?n dáşšp hĂ ng ngĂ y khĂ´ngâ&#x20AC;Ś - ThĂ´ máť&#x2122;c cĂł tấo trĆ°áť?ng khĂ­ táť&#x2018;t: váť&#x203A;i náť&#x2122;i thẼt, phong cĂĄch thĂ´ máť&#x2122;c dáť&#x2026; lĂ m nhĂ  tÄ&#x192;ng âm giảm dĆ°ĆĄng, nĂŞn cĂł tháť&#x192; dĂšng váş­t liáť&#x2021;u gĆ°ĆĄng, kĂ­nh giĂşp ngÄ&#x192;n mĂ  khĂ´ng KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

79


phong thủy cách, tạo sự kết nối, nhờ gương phản chiếu ể nới rộng không gian và tăng tầm quan sát tại các vị trí khuất và tối. Thô mộc không nhất thiết là thủ pháp bao trùm toàn bộ không gian dễ dẫn ến cảm nhận về trường khí âm u. - Thô mộc là ứng xử chứ không rập khuôn: nhờ dị biệt về khí hậu, ịa hình, tập quán… tại các ịa phương khác nhau trên thế giới ã làm nảy sinh ra các nền văn minh, văn hóa khác nhau. Việc cóp nhặt kiểu nhà nơi này vào nơi khác sẽ thành sự áp ặt hình thức. Ví dụ dạng nhà gạch trần ở Mỹ La tinh, dạng nhà bêtông tối giản ở Nhật Bản, hay resort tranh tre ở Bali khi ưa vào hoàn cảnh Việt Nam cần biến ổi, cân nhắc cho phù hợp. Ví dụ quan niệm “mê nhà kiểu Tây” (biệt thự kiểu cổ iển thời Pháp thuộc) thực chất không nhiều người nhận ra ó là kiểu nhà ược nhiệt ới hóa và bản ịa hóa rất cao, giá trị về cấu trúc hợp khí hậu nhiệt ới quan trọng hơn giá trị về các chi tiết trang trí bề ngoài, nhưng thời nay lại bị xem nhẹ, bị áp dụng tràn lan vào cả nhà ống hoặc không gian công sở, trường học thời hiện ại. Vì vậy ể dạng nhà thô mộc hiện nay không phải là một trào lưu hình thức sao chép mới (mà thực ra ã cũ, cha ông ta

làm từ lâu rồi) thì cần yêu cầu nhà chuyên môn xác ịnh ược giải pháp thô mộc mà họ ưa ra có thực sự ủ và úng về nhiều mặt: công năng, khí hậu, kinh tế, và thẩm mỹ hay chưa.

Để Đông - Tây hội ngộ Do văn hóa phương Đông thiên về gốc nông nghiệp, làm nhà hay mua nhà là hướng ến sở hữu lâu dài, của hồi môn cho ời sau, nên các biểu hiện ăn chắc mặc bền khi làm nhà cũng nhiều hơn so với tư duy phương Tây xem ngôi nhà chỉ là phương tiện như chiếc xe ể di chuyển. Do ó những ngôi nhà ặt yếu tố thô mộc làm ý tưởng chính chắc chắn cần có sự chấp nhận từ phía người sử dụng. Ngôi nhà nếu ược quan niệm tự nhiên thì con người ở trong nó không bị gò ép, như một mảng gạch trần có thể ược kiến trúc sư rất chăm chút lại trở nên khó chịu với gia chủ, và ở chiều ngược lại, kiến trúc sư rất thất vọng khi gia chủ không chịu làm mảng trần gắn toàn các khung cửa cũ theo ý mình cho nó ngầu! Sao phải cưỡng cầu nhau trái tự nhiên như vậy? Triết học Đông phương xác ịnh ã làm nhà tức sẽ có biểu lộ hình thức, cần biết ến chữ “khiêm”. Khiêm úng sẽ giúp

7ņQGžQJFKľWOLŠXFĴY¾F½FKWKƂFWKLFÏQJWKƀFÏQJĈDQJĈĸżFQKLŚXQK¾WKLŘWNŘWUŔĸDFKXŲQJ

80

KT&ĐS THÁNG 1.2019

ối nhân xử thế úng. Kiến trúc và nội thất không phải lúc nào cũng tích cho nhiều dương tính (thông qua vật chất, màu sắc, mảng miếng...) mà biết dùng âm cũng có thể tôn dương, nhờ không có thể ạt sắc, sẽ thành khiêm. Ít mà lại nhiều cũng trùng với nguyên lý Less Is More trong tư tưởng Tây phương. Đừng biến không gian trở thành một nơi bó buộc những sắp xếp cố ịnh chỉ ể trang trí. Càng làm nội - ngoại thất phức tạp lên thì càng kéo xa không gian khỏi sự tự nhiên vốn cần trong bản thể. Như vậy, các kiểu thức hoàn thiện dù thô mộc hay tinh xảo, xốp nhám hay bóng bẩy cũng chỉ là “tấm áo” hoàn thiện sao cho hợp nhãn, hợp gu với gia chủ và nhà thiết kế ở một thời iểm và hoàn cảnh cuộc ất nào ó, không phải là xu hướng thịnh hành hoặc giải pháp tiên tiến cần cổ súy. Thô mộc cũng không gây ảnh hưởng ến phong thủy vì ó chỉ là phong cách, không phải là ịnh vị phương hướng hay mệnh trạch. Vì vậy nên chọn cho ngôi nhà của mình nhóm giải pháp thô mộc úng và ủ với công năng và khả năng tồn tại, duy trì, thích ứng theo thời gian, ể hướng ến sự tư nhiên trong chốn cư ngụ.


tĆ°ĆĄng tĂĄc

Káťł 2: CĂĄi tĂ´i trong mĂ´i trĆ°áť?ng lĂ m ngháť

Ä?áť&#x192; cĂĄi tĂ´i khĂ´ng s᝼c sĂ´i *LĹ´LOžPQJKĹ&#x161;NLĹ&#x2DC;QWUĂ&#x2019;FYĹ&#x201E;QKD\Ä&#x2C6;ĸşF[HPOžQKĆ&#x2C6;QJQJKĹ VIJKRĹ?FĂ&#x2C6;W QKLĹ&#x161;XWKLĂ&#x2020;QYĹ&#x161;QJKĹ WKXĹ&#x2020;WPžNKĂ?QJJLŨLWĂ&#x2C6;QKWR½QYĹ&#x161;NLQKWĹ&#x2DC;TXÄźQWUŤ &KX\Ĺ QYDFKÄşPJLĆ&#x2C6;DQKĆ&#x2C6;QJF½LWĂ?LFĆ&#x20AC;DEĂ&#x2020;QNK½FKKžQJYžEĂ&#x2020;QFXQJ FÄžSGŤFKYĹžVX\FKRFĂ&#x201C;QJOžOĹ&#x2013;Ä&#x2C6;ĸĜQJQKLĂ&#x2020;QWURQJF½FJLDRGŤFKÄ&#x2C6;Ă&#x17D;L KŨLJLDRWLĹ&#x2DC;SQKLĹ&#x161;XYžGžL VXĹŞWTX½WUĂ&#x2030;QKOžPQKž  BĂ&#x20AC;I KTS HUĂ&#x201A;N TĂ&#x161;Äť1+ T5ĢŠNG Ă&#x201A;N

N

hĆ°ng câu chuyáť&#x2021;n quản lĂ˝ â&#x20AC;&#x153;cĂĄi tĂ´iâ&#x20AC;? cᝧa chĂ­nh cĂĄc nhĂ chuyĂŞn mĂ´n váť&#x203A;i nhau cĹŠng lắm iáť u ĂĄng nĂłi, mĂ  lâu nay vĂŹ nhiáť u lĂ˝ do cháť&#x2030; hay â&#x20AC;&#x153;xáť­ lĂ˝ náť&#x2122;i báť&#x2122;â&#x20AC;?. Khi â&#x20AC;&#x153;cĂĄi tĂ´i tᝡ láť&#x2021; ngháť&#x2039;ch váť&#x203A;i sáťą hiáť&#x192;u biáşżtâ&#x20AC;? Câu nĂłi trĂŞn cᝧa Albert Einstein xem ra khĂł ưᝣc cĂĄc kiáşżn trĂşc sĆ° (KTS) chẼp nháş­n, nhĆ°ng cĂł láş˝ háť? cháť&#x2030; Ăşng khi xĂŠt váť phĆ°ĆĄng diáť&#x2021;n kiáşżn thᝊc thuần tĂşy. Còn káťš nÄ&#x192;ng máť m, cĂĄch ᝊng xáť­, hiáť&#x192;u biáşżt váť xĂŁ háť&#x2122;i vĂ  nhân vÄ&#x192;nâ&#x20AC;Ś bĂŞn cấnh cĂĄc bản váş˝ hoĂ nh trĂĄng, cĂĄc lĂ˝ luáş­n ngháť&#x2021; thuáş­t, thĂŹ háť? tĂ­nh sao? Ä?ạt trong báť&#x2018;i cảnh quản lĂ˝ con ngĆ°áť?i, dĆ°áť?ng nhĆ° cĂĄc KTS dáť&#x2026; cho thẼy máť&#x2122;t mẍu sáť&#x2018; chung: cĂĄi tĂ´i cᝧa háť? cao áşżn mᝊc nĂ o mĂ  háť? khĂł cĂł tháť&#x192; â&#x20AC;&#x153;ngáť&#x201C;i lấi bĂŞn nhauâ&#x20AC;? áşżn váş­y? NghiĂŞn cᝊu cᝧa Mayer vĂ  Salovey nÄ&#x192;m 1997 cháť&#x2030; ra ráşąng: trĂ­ thĂ´ng minh cảm xĂşc (emotional intelligence) luĂ´n cĂł nhiáť u vẼn áť hĆĄn trĂ­ thĂ´ng minh nháş­n thᝊc (cornitive intelligence). Nhiáť u vẼn áť tᝊc lĂ  ᝧ mạt táť&#x2018;t vĂ  xẼu, phᝊc tấp vĂ  phong phĂş, hẼp dẍn vĂ  cĹŠng thẼt thĆ°áť?ng hĆĄn. Trong ngháť kiáşżn trĂşc thĂŹ mạt tĂ­ch cáťąc cᝧa thĂ´ng minh cảm xĂşc giĂşp KTS vĂ  nhĂ  thiáşżt káşż sĂĄng tấo hĆĄn, giĂşp phản háť&#x201C;i vĂ  tranh luáş­n khi lĂ m viáť&#x2021;c, nhĆ°ng mạt tiĂŞu cáťąc cĹŠng khiáşżn háť? cÄ&#x192;ng tháşłng vĂ  bẼt áť&#x201C;ng Ă˝ kiáşżn nhiáť u hĆĄn, áť&#x2022; vᝥ quan háť&#x2021; áť&#x201C;ng nghiáť&#x2021;p vĂ  dáť&#x2026; sai láť&#x2021;ch khi cháť?n láťąa phĆ°ĆĄng ĂĄn náşżu thiáşżu cĂĄc thang áť&#x2122; kiáť&#x192;m soĂĄt áť&#x2039;nh lưᝣng vĂ  áť&#x2039;nh tĂ­nh nghiĂŞm ngạt. Nhᝯng ngĆ°áť?i hĂ nh ngháť chᝧ yáşżu dáťąa vĂ o cảm hᝊng cĹŠng rẼt sa Ă  vĂ  kĂŠo dĂ i tháť?i gian ra quyáşżt áť&#x2039;nh, hoạc quyáşżt áť&#x2039;nh cảm tĂ­nh, xáť&#x2018;c náť&#x2022;i, thĆ°áť?ng ảnh hĆ°áť&#x;ng áşżn tiáşżn áť&#x2122; thiáşżt káşż vĂ  thi cĂ´ng. MĂ  vẼn áť tiáşżn áť&#x2122; lĂ  chuyáť&#x2021;n cáť&#x2018;t táť­ cᝧa cĂĄc cĂ´ng ty kiáşżn trĂşc - xây dáťąng, tháş­m chĂ­ thĂ nh â&#x20AC;&#x153;báť&#x2021;nh ngháť nghiáť&#x2021;pâ&#x20AC;?. Váş­y thĂŹ, quản lĂ˝ máť&#x2122;t nhĂłm ngĆ°áť?i hay cĂ´ng ty thiáşżt káşż thiĂŞn váť cảm xĂşc chắc chắn sáş˝ phᝊc tấp vĂ  máť&#x2021;t máť?i, dáť&#x2026; ảnh hĆ°áť&#x;ng lẍn nhau vĂ  ảnh hĆ°áť&#x;ng áşżn quyáť n lᝣi cᝧa cĂ´ng ty cĹŠng nhĆ° khĂĄch hĂ ng. Ä?iáť u nĂ y tĆ°ĆĄng táťą quản lĂ˝ máť&#x2122;t áť&#x2122;i bĂłng toĂ n siĂŞu sao lắm tĂ i nhiáť u táş­t, toĂ n nhᝯng ngáťąa chᝊng hoạc cĂĄc ngháť&#x2021; sÄŠ ngẍu hᝊng, náşżu cĂ´ng ty ất thĂ nh cĂ´ng nĂ o Ăł thĂŹ cháşłng qua lĂ  do may mắn, gạp tháť?i hoạc do áť&#x2018;i tĂĄc quĂĄ nhĆ°áť?ng nháť&#x2039;n cho qua chuyáť&#x2021;n. KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

81


tĆ°ĆĄng tĂĄc

0ĹŚLFĂ?QJWUĂ&#x2030;QKNLĹ&#x2DC;QWUĂ&#x2019;FÄ&#x2C6;Ĺ&#x153;WKžQKKĂ&#x2030;QKYžWĹŹQWÄşLOXĂ?QFĹ&#x20AC;QÄ&#x2C6;Ă?QJJĂ?SFĆ&#x20AC;DELĹ&#x2DC;WEDRF½QKÂżQYžWĹ&#x2020;SWKĹ&#x153;NKĂ?QJWKĹ&#x153;FKŢTXDYžL|F½LWĂ?L}Ä&#x2C6;ÄśQOĹ&#x201D;

Ä?i lĂ m áť&#x192; lĂ m gĂŹ? KhĂ´ng Ă­t sinh viĂŞn kiáşżn trĂşc sau khi táť&#x2018;t nghiáť&#x2021;p hay táťą háť?i hoạc háť?i ngĆ°áť?i i trĆ°áť&#x203A;c câu háť?i nĂ y. Háť?i, mĂ  cĹŠng nhĆ° trả láť?i. DĂš cĂł phᝧ dĆ°áť&#x203A;i láť&#x203A;p ngĂ´n tᝍ bĂłng bẊy hay thĂ´ rĂĄp, khiĂŞm cung hay ngấo ngháť&#x2026; áşżn âu, thĂŹ câu háť?i â&#x20AC;&#x153;i lĂ m áť&#x192; lĂ m gĂŹâ&#x20AC;? ưᝣc tấo nĂŞn báť&#x;i sáťą xĂĄo tráť&#x2122;n bẼt an sáşľn cĂł nung nẼu tᝍ tâm thᝊc cᝧa ngĆ°áť?i háť?i / táťą háť?i. Nguáť&#x201C;n gáť&#x2018;c dẍn áşżn cĂĄc ᝊng xáť­ cᝧa con ngĆ°áť?i thĆ°áť?ng náşąm trong 6 phần, vĂ  viáť&#x2021;c i lĂ m hay ngháť&#x2030; lĂ m, cĂĄi tĂ´i to Ăšng hay cĂĄi tĂ´i nháť? xĂ­u cháşłng qua cĹŠng áť&#x192; tháť?a mĂŁn 1 hay 6 cĆĄ sáť&#x; sau ây: - Ä?áť&#x2122;ng cĆĄ cᝧa hĂ nh vi: i lĂ m áť&#x192; kiáşżm tiáť n, kiáşżm kinh nghiáť&#x2021;m hay kiáşżmâ&#x20AC;Ś cháť&#x201C;ng, kiáşżm gĂŹ ưᝣc thĂŹ sáş˝ lĂ m, kiáşżm ưᝣc ráť&#x201C;i hoạc kiáşżm khĂ´ng ưᝣc nhĆ° Ă˝ ắt sáş˝ ngháť&#x2030;. - Tháşż giáť&#x203A;i quan, cĂĄch nhĂŹn vẼn áť : duy tâm, duy máťš, duy lĂ˝, duy cảm, tháş­m chĂ­ gĂłc nhĂŹn cáťąc oan váť ngháť nghiáť&#x2021;p áşżn mᝊc phi lĂ˝ cĹŠng khiáşżn ngĆ°áť?i ta i lĂ m hoạc ngháť&#x2030; lĂ m Ă´i khi cháşłng vĂŹ gĂŹ cả, cháť&#x2030; vĂŹ chĂ­nh mĂŹnh thẼy mĂŹnh cần phải ngháť&#x2030;! - Sáťą bảo váť&#x2021; mĂŹnh, an toĂ n, an pháş­n: tĂŹm cĂĄch táť&#x201C;n tấi, tĂŹm cĂĄch chᝊng minh bản thân, tháş­m chĂ­ áť&#x192; vưᝣt lĂŞn so váť&#x203A;i nhᝯng 82

KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

áť&#x2039;nh kiáşżn cᝧa xĂŁ háť&#x2122;i vĂ gia ĂŹnh. ThĂ´ng thĆ°áť?ng nhᝯng KTS cĂł iáť u kiáť&#x2021;n hĆĄn (kinh táşż, gia ĂŹnh, xuẼt thân) sáş˝ Ă­t quyáşżt liáť&#x2021;t hĆĄn trong cĂ´ng viáť&#x2021;c. - Cảm xĂşc vĂ  cĂ´ng c᝼ iáť u khiáť&#x192;n cảm xĂşc bản thân: tĂ­nh chẼt ngháť&#x2021; thuáş­t cᝧa quĂĄ trĂŹnh háť?c vĂ  lĂ m kiáşżn trĂşc khiáşżn phần cảm xĂşc báť&#x2039; Ẋy lĂŞn (hay è nĂŠn xuáť&#x2018;ng) máť&#x2122;t cĂĄch cĂł (hay khĂ´ng) kiáť&#x192;m soĂĄt. Trong tháť?i cĂ´ng ngháť&#x2021; vĂ  thĂ´ng tin trĂ n lan hiáť&#x2021;n nay, tĂĄc phẊm kiáşżn trĂşc dáť&#x2026; dĂ ng xuẼt hiáť&#x2021;n vĂ  báť&#x2039; bĂŹnh phẊm, dáť&#x2026; dĂ ng báť&#x2039; bĂłp mĂŠo tháťąc táşż nháť? â&#x20AC;&#x153;káťš xảoâ&#x20AC;? hĂŹnh ảnh, cĂ ng khiáşżn cĂĄc cung báş­c xĂşc cảm cᝧa giáť&#x203A;i hĂ nh ngháť báť&#x2039; tĂĄc áť&#x2122;ng nhiáť u hĆĄn. - KhĂ­ chẼt riĂŞng máť&#x2014;i ngĆ°áť?i: tĂšy theo xuẼt thân gia ĂŹnh, náşżp giĂĄo d᝼c tᝍ nháť?, váť&#x2039; trĂ­ vĂ  tĂ­nh chẼt cĂ´ng viáť&#x2021;câ&#x20AC;Ś ảnh hĆ°áť&#x;ng vĂ  tấo nĂŞn â&#x20AC;&#x153;thần thĂĄiâ&#x20AC;? cᝧa ngĆ°áť?i lĂ m ngháť . RẼt nhiáť u kiáşżn trĂşc sĆ° quen lĂ m lĂŁnh ấo hay cháť&#x2030; lo viáť&#x2021;c giảng dấy hầu nhĆ° khĂ´ng tháť&#x192; lĂ m ngháť thiáşżt káşż nhĂ  tĆ° nhân vĂŹ Ăł lĂ  cĂ´ng viáť&#x2021;c â&#x20AC;&#x153;lĂ m dâuâ&#x20AC;? rẼt nhiáť u va chấm. - TĂ­nh cĂĄch: theo tháť?i gian vĂ  quĂĄ trĂŹnh hĂ nh ngháť báť&#x2039; â&#x20AC;&#x153;bầm dáş­pâ&#x20AC;? lạp lấi nhiáť u lần thĂ nh ra thĂłi quen, náť náşżp lĂ m viáť&#x2021;c. ThĂłi quen tấo nĂŞn tĂ­nh cĂĄch. CĂĄc ngháť&#x2021; sáťš

láť&#x203A;n thĆ°áť?ng cĂ´ ĆĄn áť&#x192; sĂĄng tấo, vĂ giáť&#x203A;i KTS dĂš khĂ´ng nhiáť u ngháť&#x2021; sÄŠ láť&#x203A;n, hĂŹnh nhĆ° vẍn cĂł tĂ­nh cĂĄch (tấo nĂŞn sáť&#x2018; pháş­n) cĂ´ ĆĄn! CĂĄc cĆĄ sáť&#x; nĂŞu trĂŞn váť mạt tâm lĂ˝ ĂĄm Ă´ng giải thĂ­ch nguáť&#x201C;n gáť&#x2018;c cᝧa cĂĄch thᝊc ngĆ°áť?i lao áť&#x2122;ng (áť&#x; ây lĂ  KTS) ᝊng xáť­ tháşż nĂ o vĂ  mong muáť&#x2018;n gĂŹ trong máť&#x2122;t mĂ´i trĆ°áť?ng lĂ m viáť&#x2021;c. Tᝍ Ăł, khâu tuyáť&#x192;n d᝼ng nhân sáťą cĂł tháť&#x192; xây dáťąng tiĂŞu chĂ­ tuyáť&#x192;n cháť?n, cĂĄch pháť?ng vẼn hay tiáşżn trĂŹnh tháť­ viáť&#x2021;c áť&#x192; tĂŹm ra ᝊng viĂŞn phĂš hᝣp. DĂš luáş­t lao áť&#x2122;ng quy áť&#x2039;nh tháť?i gian tháť­ viáť&#x2021;c táť&#x2018;i a khĂ´ng quĂĄ 60 ngĂ y, vĂ  cĹŠng nhiáť u cĂ´ng ty ĂĄp d᝼ng tháť?i gian tháť­ viáť&#x2021;c nĂ y, nhĆ°ng nĂłi nhĆ° anh N. tᝍng ph᝼ trĂĄch máť&#x2122;t vÄ&#x192;n phòng thuáť&#x2122;c ACSA, Háť&#x2122;i Kiáşżn trĂşc sĆ° thĂ nh pháť&#x2018; Háť&#x201C; ChĂ­ Minh: â&#x20AC;&#x153;TĂ´i cháť&#x2030; cần máť&#x2122;t buáť&#x2022;i, Ć°a cho ᝊng viĂŞn cĂĄi toilet nho nháť?, kĂŞu triáť&#x192;n khai tháť­ lĂ  biáşżt ngay em Ẽy cĂł tiáşżp t᝼c háť?c ngháť ưᝣc hay khĂ´ng, hĆĄi âu tháť­ thĂĄch nhau áşżn táş­n 2 thĂĄng!â&#x20AC;?. Háť?c ngháť , Ăşng lĂ  nhĆ° váş­y, báť&#x;i táť&#x2018;t nghiáť&#x2021;p xong máť&#x203A;i cháť&#x2030; bắt ầu quĂĄ trĂŹnh â&#x20AC;&#x153;háť?c ngháť â&#x20AC;? mĂ  thĂ´i. Háť?c ngháť vĂ  nhᝯng vẼn áť tâm lĂ˝ Váť tâm lĂ˝ háť?c quản tráť&#x2039;, nhᝯng nhân viĂŞn lĂ m viáť&#x2021;c thiáşżt káşż (cĂł tháť&#x192; lĂ  KTS,


tĆ°ĆĄng tĂĄc

'Ĺ&#x201E;XFĂ?QJWUĂ&#x2030;QKKRžQKWU½QJKD\Ä&#x2C6;ÄśQVÄśFĂ?QJYLĹ FFĆ&#x20AC;DQJKĹ&#x161;NLĹ&#x2DC;QWUĂ&#x2019;FOXĂ?QOžWKĆ&#x160;FWLĹ&#x17E;QNĹ&#x2DC;WKĹźSJLĆ&#x2C6;DNĆ&#x2019;WKXĹ&#x2020;WYžQJKĹ WKXĹ&#x2020;W

chuyĂŞn viĂŞn náť&#x2122;i thẼt, háť?a viĂŞnâ&#x20AC;Ś) áť u Ăłng vai trò nhĆ° nhᝯng â&#x20AC;&#x153;háť?c tròâ&#x20AC;? trong xĆ°áť&#x;ng thiáşżt káşż Ẽy. DĂš táťą nguyáť&#x2021;n hay khĂ´ng, dĂš cĂł â&#x20AC;&#x153;kĂ­nh lĂŁo ắc tháť?â&#x20AC;? hay khĂ´ng thĂŹ háť? vẍn lĂ nhᝯng ngĆ°áť?i phải vᝍa lĂ m vᝍa háť?c, vĂ  do Ăł luĂ´n cần sáťą â&#x20AC;&#x153;ĂĄnh giĂĄ káşżt quả háť?c táş­pâ&#x20AC;?. áť&#x17E; trong trĆ°áť?ng lĂ  iáť&#x192;m sáť&#x2018;, vĂ  ra i lĂ m vẍn chĆ°a hoĂ n toĂ n thoĂĄt kháť?i cĂĄi vòng luẊn quẊn â&#x20AC;&#x153;háť?c - ưᝣc ĂĄnh giĂĄ - háť?c tiáşżpâ&#x20AC;? Ẽy. Ä?iáť u nĂ y cĂł mạt tĂ­ch cáťąc lĂ  tấo khĂ´ng khĂ­ truyáť n ngháť , háť?c háť?i, tĆ°ĆĄng trᝣ lẍn nhau trong lĂ m viáť&#x2021;c, nhĆ°ng áť&#x201C;ng tháť?i cĹŠng tấo thĂłi ᝡ lấi vĂ o ngĆ°áť?i i trĆ°áť&#x203A;c (cĂł gĂŹ sáşżp cháť&#x2039;u) vĂ  sáťą hoang mang khi káşżt quả khĂ´ng ưᝣc â&#x20AC;&#x153;iáť&#x192;m táť&#x2018;tâ&#x20AC;?. Ä?áť&#x2018;i váť&#x203A;i KTS tráşť ang tuáť&#x2022;i â&#x20AC;&#x153;ngáťąa non hĂĄu ĂĄâ&#x20AC;?, náşżu phĆ°ĆĄng ĂĄn mĂŹnh lĂ m khĂ´ng ưᝣc cháť?n, hoạc buáť&#x2122;c phải khai triáť&#x192;n phĆ°ĆĄng ĂĄn cᝧa ngĆ°áť?i khĂĄc mĂ  trong lòng mĂŹnh khĂ´ng ph᝼c thĂŹ quả lĂ  cáťąc hĂŹnh! Viáť&#x2021;c coi tráť?ng háť?c hĂ nh (mĂ  tháťąc ra lĂ  coi tráť?ng báşąng cẼp, thĂ nh tĂ­ch) cᝧa xĂŁ háť&#x2122;i lâu nay Ä&#x192;n vĂ o náşżp suy nghÄŠ cĹŠng khiáşżn quan háť&#x2021; giᝯa ngĆ°áť?i cĂł háť?c (báşąng cẼp/giải thĆ°áť&#x;ng) vĂ  ngĆ°áť?i Ă­t háť?c trong nhĂłm thiáşżt káşż tráť&#x; nĂŞn cÄ&#x192;ng tháşłng. KhĂĄ nhiáť u cĂ´ng ty tᝍng phải giải quyáşżt cĂĄc câu chuyáť&#x2021;n va

chấm theo kiáť&#x192;u â&#x20AC;&#x153;tháşąng A. máť&#x203A;i ra trĆ°áť?ng biáşżt gĂŹ mĂ tinh tĆ°áť&#x203A;ng!â&#x20AC;?, hoạc â&#x20AC;&#x153;nháť? B. ᝍng ᝡ lĂ  kiáşżn trĂşc sĆ° cĂł giải thĆ°áť&#x;ng muáť&#x2018;n sai khiáşżn ai thĂŹ khiáşżn, tui lĂ m háť?a viĂŞn 20 nÄ&#x192;m kinh nghiáť&#x2021;m ráť&#x201C;i Ăł!â&#x20AC;?. Máť&#x2122;t tháťąc táşż cháť&#x2030; ra ráşąng nhᝯng ngĆ°áť?i cĂ ng nhiáť u báşąng cẼp cĂ ng khĂł triáť&#x192;n khai cĂĄc cĂ´ng viáť&#x2021;c c᝼ tháť&#x192;, báť&#x;i háť? gạp khĂ´ng Ă­t khĂł khÄ&#x192;n trong giao tiáşżp vĂ  tiáşżn hĂ nh cĂ´ng viáť&#x2021;c váť&#x203A;i áť&#x201C;ng nghiáť&#x2021;p, chᝊ khĂ´ng phải háť? thiáşżu trĂŹnh áť&#x2122; kiáşżn thᝊc. Máť&#x2122;t háť?a viĂŞn khi nháş­n phản háť&#x201C;i váť chi tiáşżt cần sáť­a sáş˝ cháť&#x2030; táş­p trung vĂ o chi tiáşżt Ăł, trong khi máť&#x2122;t tiáşżn sÄŠ lấi táş­p trung vĂ o cĂĄc lĂ˝ do vĂŹ sao â&#x20AC;&#x153;nĂłâ&#x20AC;? lấi sáť­a chi tiáşżt nĂ y cᝧa mĂŹnh, ngay cả khi cĂĄi sai rĂ nh rĂ nh váť phĂ­a anh ta hoạc nhĂłm cᝧa anh ta, thĂŹ cĂĄi phản xấ tâm lĂ˝ bảo váť&#x2021; mĂŹnh Ăşng sáş˝ báş­t dáş­y, cĂĄi tĂ´i ưᝣc háť?c hĂ nh bĂ i bản cᝊ vang lĂŞn trong ầu, cᝊ ĂĄm ảnh vĂ  cᝊ gây cĂĄc mâu thuẍn khĂ´ng ĂĄng cĂł. BĂŞn cấnh Ăł, viáť&#x2021;c ngĆ°áť?i Viáť&#x2021;t cĂł thĂłi quen Ă­t phản biáť&#x2021;n, báşąng mạt mĂ  khĂ´ng báşąng lòng, sᝊc áťł tâm lĂ˝ khi ᝊng trĆ°áť&#x203A;c gĂłp Ă˝ cᝧa ngĆ°áť?i khĂĄcâ&#x20AC;Ś trong máť&#x2122;t quĂĄ trĂŹnh dĂ i khiáşżn cĂĄc vẼn áť nháť? báť&#x2039; nĂŠn lấi vĂ  bung ra khi chẼt chᝊa ᝧ lưᝣng. Váť&#x203A;i máť&#x2122;t ngĆ°áť?i tráşť, sáťą hĂ i lòng trong cĂ´ng viáť&#x2021;c vĂ  chẼt lưᝣng cᝧa cĂĄc máť&#x2018;i quan háť&#x2021; lĂ  2

iáť u khĂł tĂŹm kiáşżm nhẼt trong nhᝯng nÄ&#x192;m ầu áť?i. Khi con ngĆ°áť?i khĂ´ng ngᝍng náť&#x2014; láťąc tĂŹm kiáşżm sáťą hoĂ n hảo mĆĄ háť&#x201C; nĂ o Ăł, háť? sáş˝ bắt ầu ngᝍng náť&#x2014; láťąc. Tháť?i iáť&#x192;m háť? ngᝍng náť&#x2014; láťąc cĂł tháť&#x192; sáť&#x203A;m, cĂł tháť&#x192; muáť&#x2122;n, nhĆ°ng luĂ´n kèm theo cĂĄc hoang mang vĂ  táťą vẼn: bẼy lâu mĂŹnh cáť&#x2018; gắng áť&#x192; lĂ m gĂŹ? Nhᝯng sinh viĂŞn kiáşżn trĂşc ất iáť&#x192;m A khi ra trĆ°áť?ng thĆ°áť?ng mau thẼt váť?ng hoạc hoang mang khi hĂ nh ngháť nhiáť u hĆĄn lĂ  nhᝯng bấn cĂšng trang lᝊa cĂł iáť&#x192;m sáť&#x2018; khĂ´ng cao nhĆ°ng tᝍng tham gia i lĂ m sáť&#x203A;m, cĂł hoất áť&#x2122;ng cáť&#x2122;ng áť&#x201C;ng vĂ  Ă­t nhiáť u â&#x20AC;&#x153;hiáť&#x192;u chuyáť&#x2021;n áť?iâ&#x20AC;? tᝍ nÄ&#x192;m cuáť&#x2018;i ấi háť?c. VĂ  vĂŹ tháşż, câu chuyáť&#x2021;n lĂ m sao áť&#x192; nhᝯng cĂĄi tĂ´i khĂ´ng quĂĄ s᝼c sĂ´i trong cĂ´ng ty thiáşżt káşż cần phải ưᝣc bắt ầu xây dáťąng tᝍ gháşż nhĂ  trĆ°áť?ng. Náşżu máť&#x2122;t ĆĄn váť&#x2039; tuyáť&#x192;n d᝼ng cháť&#x2030; biáşżt nhĂŹn vĂ o cĂĄc bảng iáť&#x192;m hoạc cĂĄc trang giáť&#x203A;i thiáť&#x2021;u bản thân ưᝣc lĂ m hoĂ nh trĂĄng theo cĂ´ng thᝊc thĂŹ chắc chắn doanh nghiáť&#x2021;p sáş˝ cháť&#x2030; nháş­n ưᝣc nhᝯng thẼt váť?ng váť con ngĆ°áť?i khi tiáşżp xĂşc c᝼ tháť&#x192; trong cĂ´ng viáť&#x2021;c tháťąc tiáť&#x2026;n. Káťł sau (káťł cuáť&#x2018;i): Quản lĂ˝ kiáşżn trĂşc sĆ°: lĂ m, chĆĄi vĂ  vai trò cᝧa háť&#x2122;i ngháť nghiáť&#x2021;p. KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

83


miền quê nước việt

THĚM QUÛ CäNG TŰ

%ĸ&/,ê8

%ĺF/LÆXWKXŲFYÓQJGX\ÆQKļLĈŬQJEŊQJVÏQJ&ƆX/RQJYŴLQKLŚXGLWÈFK JKLGľXQKƈQJVƊNLŠQWƄQJ¾\ĈŀXNKDLKRDQJPŸĈľW9ÓQJĈľWQ¾\KŲLWž YİQKÍDFƀDEDG¿QWŲF.LQK+RD.KPHUWKŜKLŠQTXDQKƈQJFÏQJWUÉQK YİQKÍDĈŲFĈ½RWĺRQÆQYŔĈŒSULÆQJFÍFƀDĈľWY¾QJĸŶLQĶLĈ¿\ %ë,9ëĻ1+ HIńN PHÙNG

84

KT&ĐS THÁNG 1.2019


miền quê nước việt Bạc Liêu là xứ cơ cầu, Dưới sông cá chốt trên bờ Triều Châu

Đ

ến với Bạc Liêu là ến với cái nôi của nghệ thuật ờn ca tài tử (nhất Bạc Liêu, nhì Cần Đước - Cà Mau), bởi lẽ ây là vùng ất có nhiều thuận lợi cho việc phát triển ờn ca tài tử và cũng là nơi sản sinh ra nhiều danh ca, danh cầm nổi tiếng khắp Nam kỳ lục tỉnh. Loại hình nghệ thuật dân gian lâu ời, ặc trưng của vùng Nam bộ này ã ược UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đờn ca tài tử là một loại hình nghệ thuật của àn và ca, do những người bình dân, thanh niên nam nữ nông thôn hát ca sau những giờ lao ộng. Bạc Liêu luôn ược mệnh danh là chiếc nôi của ờn ca tài tử Nam bộ. Đờn ca tài tử không chỉ diễn ra ở các lễ hội mà còn trong thời gian sau thu hoạch. Ngoài ra, nó có thể ược chơi trong bóng mát của cây, trên thuyền hoặc trong êm trăng sáng. Đờn ca tài tử phản ánh úng cốt cách tâm hồn phóng khoáng yêu văn nghệ của người Bạc Liêu, vì vậy mà rất ược ưa chuộng, coi trọng, ược dựng thành biểu tượng trang trọng ở quảng trường trung tâm thành phố. Qua bao thăng trầm lịch sử, ờn ca tài tử ã khẳng ịnh vai trò ặc biệt trong ời sống văn hóa tinh thần của người dân Nam bộ nói chung và Bạc Liêu nói riêng Ngay tại thành phố Bạc Liêu, dọc theo con ường i qua vườn nhãn cổ, từ xa ã hiện lên thấp thoáng ngôi chùa Xiêm Cán - một trong những ngôi chùa lớn và lộng lẫy nhất trong hệ thống chùa Khmer ở Nam bộ. Ngôi chùa cổ ược xây dựng từ năm 1887, với sự uy nghi và kiến trúc ặc biệt, lưu giữ một sắc thái văn hóa ang phồn thịnh và rất ặc trưng của người Khmer. Chùa nằm trong khuôn viên rộng lớn có nhiều cây xanh tỏa bóng, không gian yên tĩnh, bầu trời trong xanh, nắng vàng soi qua kẽ lá, tiếng chim hót văng vẳng từ xa, không khí trong lành thư thái. Bao quanh chùa là một lớp hàng rào với nhiều hoa văn ấn tượng. Chùa Xiêm Cán là một quần thể kiến trúc gồm chính iện, sala, nhà ở của các sư sãi, tháp ựng hài cốt, am, lò thiêu... Ngay phía cổng, bên trái là tượng Phật nằm trong một gian nhỏ màu vàng rực. Tòa chánh iện nằm bên phải trên một nền ất cao khoảng hơn 2 mét, có hành lang bao quanh, bên trong trang trí hoa văn ộc áo. Giữa chánh iện thờ Phật Thích Ca, ặc biệt, bốn bức tường xung quanh có rất nhiều hình vẽ giải thích quá trình tu hành khổ luyện của Đức Phật Thích Ca. Trên trần và các

Ħnh hai WranJ1KƈQJF½QK TXĺWWUňQJPXŪWQŮLEņW WUÆQQÆQ[DQKELÆQJELŘF FƀDEŀXWUŶLWĺRQÆQPŲW NKXQJFļQKWKņWVLQKĈŲQJ ć¿\FĴQJO¾ĈLŜPFKHFNLQ NKÏQJWKŜWKLŘXPŰLNKLGX NK½FKĈŘQ%ĺF/LÆX

cột ược trang trí nhiều hoa văn màu sắc với các phù iêu, bích họa. Hai bên chánh iện có nhiều tháp cốt và một nhà hỏa thiêu nằm dưới những tán cây mát rượi. Những tháp cốt này có cái ược sơn phết và trang trí hoa văn rất ẹp, nhưng cũng có cái cổ kính với màu cũ kỹ, rêu phong, tạo nên sự sinh ộng về màu sắc và không khí trầm mặc. KT&ĐS THÁNG 1.2019

85


miáť n quĂŞ nĆ°áť&#x203A;c viáť&#x2021;t

ÄŚnh hai WranJ &KĂ&#x201C;D;LĂ&#x2020;P&½QQJĂ?LFKĂ&#x201C;DFĹŽÄ&#x2C6;ĸşF [Âż\GĆ&#x160;QJWĆ&#x201E;WKĹ&#x2DC;NĆ?WKHROĹŞL$QJNRUYĹ´LVĆ&#x160;X\QJKL YžNLĹ&#x2DC;QWUĂ&#x2019;FÄ&#x2C6;Ĺ?FELĹ WOĸXJLĆ&#x2C6;VĹ&#x2C6;FWK½LYÄ°QKĂ?DFĆ&#x20AC;D QJĸŜL.KPHUWUĂ&#x2020;QÄ&#x2C6;ÄžW1DPEŲ

MĂĄi chĂša cong, xáşżp tầng theo kiáşżn trĂşc Angkor, tấo ra khoảng khĂ´ng gian cao vĂşt, hòa váť&#x203A;i áť&#x2030;nh nháť?n nhĆ° máť&#x2122;t chĂłp thĂĄp. Nhᝯng háť?a tiáşżt áť&#x2122;c ĂĄo nĆĄi mĂĄi vòm, tĆ°áť?ng, cĂĄc hĂ ng cáť&#x2122;t vĂ  cầu thang. DĆ°áť?ng nhĆ° khĂ´ng cháť&#x2039;u sáťą chi pháť&#x2018;i cᝧa tháť?i gian, nhᝯng Ć°áť?ng nĂŠt kiáşżn trĂşc quen thuáť&#x2122;c váť&#x203A;i cĂĄc chi tiáşżt trang trĂ­ Ăşc náť&#x2022;i nhiáť u hoa vÄ&#x192;n ắp náť&#x2022;i táť&#x2030; máť&#x2030; cĂšng máť&#x2122;t mĂ u vĂ ng Ẽt dáť&#x2039;u mắt, áş­m sắc thĂĄi Khmer vĂ  luĂ´n ráťąc rᝥ dĆ°áť&#x203A;i nắng. ChĂša XiĂŞm CĂĄn nĂłi riĂŞng vĂ  chĂša Khmer nĂłi chung lĂ  trung tâm vÄ&#x192;n hĂła cᝧa ngĆ°áť?i Khmer. Ä?ây khĂ´ng cháť&#x2030; lĂ  nĆĄi tháť? cĂşng, tu ấo mĂ  còn lĂ  nĆĄi dấy chᝯ Khmer vĂ  táť&#x2022; chᝊc cĂĄc láť&#x2026; háť&#x2122;i láť&#x203A;n, chĂ­nh vĂŹ váş­y, ngĆ°áť?i Khmer rẼt coi tráť?ng vĂ  táťą hĂ o váť ngĂ´i chĂša cᝧa mĂŹnh, ngĂ´i chĂša lĂ m phong phĂş vĂ  a dấng hĆĄn cho vÄ&#x192;n hĂła Viáť&#x2021;t Nam. Náşąm cĂĄch trung tâm thĂ nh pháť&#x2018; Bấc LiĂŞu chĆ°a ầy 20km lĂ  cĂĄnh áť&#x201C;ng iáť&#x2021;n giĂł láť&#x203A;n nhẼt cả nĆ°áť&#x203A;c. HĆ°áť&#x203A;ng váť phĂ­a biáť&#x192;n NhĂ  MĂĄt, nhᝯng â&#x20AC;&#x153;ngĆ°áť?i gĂĄc biáť&#x192;nâ&#x20AC;? kháť&#x2022;ng láť&#x201C; hiáť&#x2021;n lĂŞn tᝍ xa. CĂ ng áşżn gần cĂ ng thẼy choĂĄng ngᝣp váť&#x203A;i sáťą hĂšng vÄŠ cᝧa nhᝯng turbine giĂł dáťąng lĂŞn sᝍng sᝯng trĂŞn náť n tráť?i mây bĂĄt ngĂĄt áşšp nhĆ° máť&#x2122;t thĆ°áť&#x203A;c phim quay trong chiáť u hè châu Ă&#x201A;u, váť&#x203A;i giĂł biáť&#x192;n vĂ  sĂłng váť&#x2014; dáť&#x2039;u ĂŞm. Táť&#x2030;nh Bấc LiĂŞu váť&#x203A;i 56km báť? biáť&#x192;n ưᝣc ĂĄnh giĂĄ lĂ  cĂł táť&#x2018;c áť&#x2122; giĂł táť&#x2018;t nhẼt cả nĆ°áť&#x203A;c. VĂšng biáť&#x192;n váť&#x203A;i nhᝯng bĂŁi báť&#x201C;i khĂ´ng cĂł dân cĆ°, rẼt thuáş­n lᝣi cho viáť&#x2021;c phĂĄt triáť&#x192;n iáť&#x2021;n giĂł. 86

KT&Ä?S THĂ NG 1.2019


miền quê nước việt Nhà máy Điện gió Bạc Liêu ược xây dựng từ năm 2010 trở thành dự án iện gió ầu tiên tại ồng bằng sông Cửu Long. Cánh ồng có tổng cộng 62 quạt gió, cánh quạt dài 42m ược làm bằng nhựa ặc biệt. Mỗi cột turbine cao 80m, ường kính 4m, nặng hơn 210 tấn làm bằng thép ặc biệt, không gỉ, chịu ược ăn mòn trong iều kiện khí quyển ại dương. Những trụ phong iện giống như những cối xay gió khổng lồ sải cánh vô cùng ấn tượng. Vòng quay ều ều của những cánh quạt trắng muốt nổi bật trên nền xanh biêng biếc của bầu trời tạo nên một khung cảnh thật sinh ộng. Đứng trước lớp lớp turbine gió quay tít thấy mình thật nhỏ bé trong cảm giác rợn ngợp và phấn khích. Cánh ồng quạt gió ã thổi một luồng sinh khí mới cho ất và người nơi ây, mang lại sự ổi thay bất ngờ cho Bạc Liêu. Vùng ất trước ây mênh mông là ồng nước nuôi tôm, là những rặng bần, ước, những bãi bồi ngập mặn… Ngày nay, trên chính những bãi bồi, ồng nước bát ngát ấy, năng lượng gió ã ược khai thác hiệu quả, góp phần mở ra tương lai cho ngành công nghiệp năng lượng sạch và mới ở Việt Nam. Ħnh Wr½nć¾QNÉPELŜXWĸżQJFƀDQJKŠWKXņWĈ¾QFDW¾LWƆ1DPEŲWĺLTXļQJWUĸŶQJWK¾QKSKŪ%ĺF/LÆX

KT&ĐS THÁNG 1.2019

87


phóng sự ảnh

+Ū1*.ó1*

THÁNH òŎA CŪA NHŲNG NGäI NHÀ CHŐC T5ŠI 9ŴLGLŠQWÈFKFKŢKĶQNP2QKĸQJ+ŬQJ.ÏQJFÍWŴLKĶQWULŠXQJĸŶLFĸWUÒ'RĈÍĈŜĈ½SƂQJ ĈƀFKŰŸFKROĸżQJFĸG¿QNKŮQJOŬF½FKGX\QKľWO¾[¿\QKƈQJWÎDQK¾FDRFKŦFWUŶL/ĸżQJQK¾ FDRWŀQJŸĈ¿\FÎQQKLŚXKĶQFļNƐOžFWÎDQK¾FDRWŀQJFƀDWK¾QKSKŪ1HZ<RUNY¾ELŘQ+ŬQJ .ÏQJWK¾QK|WK¾QKSKŪQK¾FKŦFWUŶL}WKƊFVƊ %ë,9ëĻ1+CTV

88

KT&ĐS THÁNG 1.2019


phóng sự ảnh

Ħnh hai WranJ+ŬQJ.ÏQJWƊK¾RO¾QĶLFÍQKƈQJWÎDQK¾FKŦFWUŶLQKľWWUÆQWKŘJLŴL&½FQJÏLQK¾ĈĶQOŔFKŢFÍWKŜWÉPWKľ\ŸQKƈQJNKXYƊFUľW[DWUXQJ W¿PWK¾QKSKŪ

C

hi phí nhà ở cao chóng mặt khiến Hồng Kông ang học theo xu hướng của các thành phố lớn trên thế giới như New York, London hay Thượng Hải: xây các dự án nhà tập thể cho ối tượng khách hàng trẻ tuổi. Thành phố có ít nhất 6 dự án bất ộng sản “sống chung” hiện tại và ang chờ xử lý bắt ầu từ năm 2015.

Thế nhưng thực tế chỉ có khoảng 20.000 căn hộ ược tung ra thị trường Hồng Kông hàng năm trong khi nhu cầu cao hơn gấp cả chục lần. Chùm ảnh của tạp chí Kiến Trúc & Đời Sống ghi nhận lại không gian sống chen chúc của người dân tại ây.

KT&ĐS THÁNG 1.2019

89


phóng sự ảnh

90

KT&ĐS THÁNG 1.2019


phóng sự ảnh

Ħnh hai WranJ+ŬQJ.ÏQJFĴQJO¾ PŲWWUXQJW¿PWKĸĶQJPĺLWR¾QFŀX 7X\|ĈľWFKņWQJĸŶLĈÏQJ}QKĸQJ Ĉ¿\FĴQJO¾ĈLŜPĈŘQFƀDGXNK½FK WƄNKňSQĶLWUÆQWKŘJLŴL+ŬQJ.ÏQJ KŲLWžYİQKÍDćÏQJ7¿\NK½UÑQÄW 7UÆQPŲWJÍFSKŪQ¾RĈÍWDFÍWKŜ EňWJŐSPŲWWLŠPWKXŪFćÏQJ\WLŠP E½QF½FYņWGžQJOLÆQTXDQĈŘQ3KņW JL½R1KĸQJWĺLJÍFSKŪWLŘSWKHRO¾ PŲWQK¾WKŶ&ÏQJJL½RPŲWTX½QUĸżX WKHRSKRQJF½FK$QKF½FUĺSFKLŘX SKLPFƀD+ROO\ZRRG

KT&ĐS THÁNG 1.2019

91


sản phẩm chọn LÅ nģşnJ MOVLX ;XľW[ƂFK¿XòX ćŐFĈLŜPF½FFKƂFQİQJĈLŚXNKLŜQĈĸżFWÈFKKżSWUÆQWD\ QňPEļQJĈLŚXNKLŜQ6'HVLJQĈÁĈHPYŚJLļLWKĸŸQJFKR WĸŸQJWKLŘWNŘ5(''27$:$5'PŲWFXŲFWKLWKLŘWNŘTX\PÏ Y¾X\WÈQWUÆQWR¾QFŀX 'XQJWÈFKOÈW029/; /ŴSQİQJOĸżQJ$WKHRFKXłQFK¿XòXFKRSKÄSOÎQĸŴQJ ĈĺWĈŘQQKLŠWĈŲĈÁWKLŘWOņSWURQJWKŶLJLDQQJňQWKƊFSKłP FKÈQQKDQKWKĶPQJRQWLŘWNLŠPĈLŠQKLŠXTXļ

BŃp Wů W¿Fh hŧp óa něnJ 0 ;XľW[ƂFK¿XòX ćŐFĈLŜPPŐWNÈQKFHUDPLFUŲQJP[PYÓQJQľX 7ÈQKQİQJ7ÈFKKżSYŴLP½\FKLŘXFļPƂQJQÆQFÍWKŜYƄD[HPSKLPQJKHQKĺF FKĶLJDPHOĸŴWZHEFKĶL'-WUÆQPŐWEŘS0ŐWE¾QĈĸżFWÈFKKżSVĺFNKÏQJG¿\ JLÒSJLƈNŘWQŪLKRŐFVƆGžQJF½FƂQJGžQJ[ÁKŲLNK½FWUÆQPŐWEŘS0ŐWEŘSFĴQJ WUŸWK¾QKE¾QO¾PYLŠFFÓQJP½\WÈQKWÈFKKżSWUÆQEŚPŐWĈŜFKHFNPDLONLŜPWUD VRĺQWKļRW¾LOLŠX

ChıX rűa ó´ JraniWH nano EĥF GiŋW NhXĭn 100 ;XľW[ƂFK¿XòX ćŐFĈLŜPĈĸżFVļQ[XľWWƄQKƈQJQJX\ÆQOLŠXWƊQKLÆQWK¿QWKLŠQPÏLWUĸŶQJ 7ÈQKQİQJFKŤXĈĸżFYDĈņSFDRKĶQF½FVļQSKłPFÓQJORĺLWUÆQWKŤWUĸŶQJEŚ PŐWFKŪQJWUŀ\[ĸŴFNKLWLŘS[ÒFYŴLF½FYņWVňFQKŦQFKŤXĈĸżFQKLŠWĈŲFDRĈĸżF SKƀWKÆPOŴSQDQREĺFFÍWÈQKQİQJGLŠWNKXłQĈļPEļRDQWR¾QWŪLĈDFKR VƂFNKŨHQJĸŶLVƆGžQJ &ÍP¾XĈHQNHPP¾XĈľWP¾X[½PWLWDQLXP ThaP Nhħo Wĥi ZZZPaOOoFaFoP

92

KT&ĐS THÁNG 1.2019

M´\ hÉW ´p WģšnJ &KľWOLŠXLQR[NÈQKFHUDPLFP¾XĈHQFHUDPLFP¾X[LPİQJ 7ÈQKQİQJKŠWKŪQJFļPELŘQQKLŠWWŪFĈŲP½\KÒWVŖĈĸżF WKLŘWOņSWƊĈŲQJWÓ\WKXŲFY¾RQKLŠWĈŲWŨDUDWƄEŘSY¾WƊĈLŚX FKŢQKŸPƂFWŪLĸXJLļPKDRSKÈQİQJOĸżQJEŲĈLŚXNKLŜQNŘW KżSJLƈDĈLŚXNKLŜQFļPƂQJY¾QÒW[RD\


sản phẩm chọn

SoIa CH(ST &KľWOLŠXNKXQJJŰEŦFGDEÎ *L½ĈŬQJ

Bàn nģşF WrÅn MAXIN( &KľWOLŠX.KXQJJŰ%HHFK0')9HQHHU FK¿QNLPORĺLPĺĈŬQJ *L½ĈŬQJ

Bàn FonsoOH MAXIN( &KľWOLŠX.KXQJJŰ%HHFK0')9HQHHU FK¿QNLPORĺLPĺĈŬQJ *L½ĈŬQJ

Tū O\ MAXIN( &KľWOLŠX.KXQJJŰ%HHFK0')9HQHHU FK¿QNLPORĺLPĺĈŬQJ *L½ĈŬQJ

ThaP Nhħo Wĥi ZZZnha[inhFoP

KT&ĐS THÁNG 1.2019

93


không gian di ộng

0ű71*ë<9ų,

MERCEDES E250

CħP nhın óīX Wi½n Nhi nJŗi Yào NhoanJ O´i MHrFHGHs (20 Oà sŵ Whoħi P´i Wiŋn nJhi Yà an Woàn GhŃ nJŗi ½P NhoanJ O´i WīP nhÀn rŝnJ VÆ OěnJ Yůa Wa\ W¿Fh hŧp nhiŅX Wiŋn ¿Fh Pàn hÀnh óiŅX NhiŇn rŝnJ FÊnJ nhiŅX FhŃ óŝ hś Wrŧ O´i an Woàn nhģ Fħnh E´o Ya FhĥP FaPHra OÊi BÀI VĜNH PHĢĠNG Ļ1+ òINH QUANG TUĨN

94

KT&ĐS THÁNG 1.2019


không gian di ộng

H

ơn hai trăm cây số từ thành phố Hồ Chí Minh i Bến Tre cũng như lòng vòng thăm thú những nơi cần thiết trên chuyến i này diễn ra chỉ trong ngày. Tuy nhiên, chuyến hành trình dài không làm cho cả người lái lẫn những người cùng i, trong ó có trẻ em có cảm giác mệt mỏi, lừ ừ như khi phải ngồi lâu trên một số dòng xe khác. Điều này cho thấy khi thiết kế, nhà sản xuất không chỉ quan tâm ến người lái mà cả những người i cùng. Với E250, chỗ ngồi rộng rãi, không vướng víu, co duỗi xoay sở dễ dàng. Không cần dẫn chứng những thông số kỹ thuật trong thiết kế, trang bị khó hiểu

như hệ thống treo, hệ thống cân bằng, hỗ trợ ánh lái mà E250 ược trang bị ầy ủ. Chỉ cần nghe nhận xét nôm na của một người i trên xe là ủ: Máy lạnh ổn, xe chạy êm, không rung, giật khi tài xế ánh lái; xe bứt tốc nhanh, nhẹ nhàng, sàn xe không rung khi i qua ường xấu, rất ít dằn xốc khi i qua những gờ nối ầu cầu, ổ gà... nên i xa mà không thấy mệt. Thực ra, E250 có kích thước ầu hơi dài hơn so với nhiều dòng xe khác nên có người phải mất một thời gian ngắn ể làm quen khi phải iều khiển xe trong dòng xe cộ ông úc của thành phố. Tuy nhiên, khi ã “quen hơi” nhau rồi, thì xe và người như

KT&ĐS THÁNG 1.2019

95


khĂ´ng gian di áť&#x2122;ng

ĂŁ gắn bĂł tᝍ lâu. Chấy xe trong náť&#x2122;i thĂ nh nhĆ°ng vẍn ung dung thanh thản. Ä?iáť u nĂ y cĂł ưᝣc máť&#x2122;t phần cĹŠng nháť? vĂ´ lÄ&#x192;ng cầm chắc tay, iáť u khiáť&#x192;n nháşš nhĂ ng vĂ  ưᝣc tĂ­ch hᝣp hầu háşżt tiáť&#x2021;n Ă­ch cần thiáşżt ngay trĂŞn vĂ´ lÄ&#x192;ng nhĆ° lẍy chuyáť&#x192;n sáť&#x2018;, lẍy cháť&#x2030;nh èn xi nhan tĂ­ch hᝣp, lẍy cần gất mĆ°a cĹŠng nhĆ° cĂĄc lẍy thay áť&#x2022;i váť&#x2039; trĂ­ vĂ´ lÄ&#x192;ng, tÄ&#x192;ng giảm táť&#x2018;c áť&#x2122; bĂĄn táťą áť&#x2122;ng... Háť&#x2021; tháť&#x2018;ng âm thanh xe rĂľ, trong vĂ  hay thĂŞm máť&#x2122;t phần nháť? báť&#x2018; trĂ­ loa hᝣp lĂ˝ vĂ  cĂĄch âm cᝧa xe khĂĄ táť&#x2018;t. NhĂ  sản xuẼt cĹŠng khĂĄ chiáť u chuáť&#x2122;ng ngĆ°áť?i lĂĄi khi cho phĂŠp cháť?n nhiáť u phĆ°ĆĄng phĂĄp iáť u cháť&#x2030;nh nhᝯng thĂ´ng sáť&#x2018;, tĂ­nh nÄ&#x192;ng hiáť&#x192;n tháť&#x2039; trĂŞn mĂ n hĂŹnh tᝍ háť&#x2014; trᝣ hĂ nh trĂŹnh, radio, media... báşąng cả touchpad, nĂşt xoay vĂ  cả nĂşt nhẼn áť&#x; khu váťąc trung tâm. 96

KT&Ä?S THĂ NG 1.2019

THäNG SĹ&#x201D; KĹź THUÄ°T '[5[&[[ PP WUĹžFFÄśVŸ PP

Ä&#x2021;ŲQJFÄś,'XQJWĂ&#x2C6;FKFĂ?QJW½F FF

&Ă?QJVXÄžWFĆ&#x160;FÄ&#x2C6;ÄşLN: KS WÄşLYĂ&#x17D;QJSKĂ&#x2019;W 0Ă?PHQ[RĹ&#x2C6;QFĆ&#x160;FÄ&#x2C6;ÄşL1PWÄşLYĂ&#x17D;QJSKĂ&#x2019;W +ŲSVĹŞ7Ć&#x160;Ä&#x2C6;ŲQJFÄžS*7521,&'Ĺ&#x201E;QÄ&#x2C6;ŲQJ&Ĺ&#x20AC;XVDX 7Ä°QJWĹŞFV NPK 9Ĺ&#x2020;QWĹŞFWĹŞLÄ&#x2C6;D NPK

7LĂ&#x2020;XWKĹžQKLĂ&#x2020;QOLĹ XWUXQJEĂ&#x2030;QKOO OĂ&#x2C6;WNP

7Ă&#x2019;LNKĂ&#x2C6;SKĂ&#x2C6;DWUĸŴFWĂ&#x2019;LNKĂ&#x2C6;EĂ&#x2020;QKĂ?QJSKĂ&#x2C6;DWUĸŴF VDXWĂ&#x2019;LNKĂ&#x2C6;FĆ&#x2020;DVĹŽWĂ&#x2019;L NKĂ&#x2C6;FKRÄ&#x2C6;Ĺ&#x20AC;XJĹŞLQJĸŜLO½LWĆ&#x160;DÄ&#x2C6;Ĺ&#x20AC;XÄ&#x2C6;LĹ&#x161;XFKŢQKÄ&#x2C6;ĸşFFKRWÄžWFÄźF½FJKĹ&#x2DC;WĆ&#x160;D Ä&#x2C6;Ĺ&#x20AC;XJLÄźPFKÄžQWKĸĜQJFĹŽFKRJKĹ&#x2DC;WUĸŴF'Âż\Ä&#x2C6;DLDQWRžQÄ&#x2C6;LĹ&#x153;PFKRWÄžW FÄźF½FJKĹ&#x2DC;YĹ´LEŲFÄ°QJÄ&#x2C6;DLNKĹ&#x201A;QFÄžSYžJLĹ´LKÄşQOĆ&#x160;FVLĹ&#x2DC;W 0žXVÄśQ7UĹ&#x2C6;QJ3RODU  Ä&#x2021;HQ2EVLGLDQ  %ÄşF,ULGLXP   ;DQK&DYDQVLWH  %ÄşF'LDPRQG 

1ŲLWKÄžW'D1DSSDÄ&#x2021;HQ  1ÂżX+D]HOQXW1ÂżX(VSUHVVR  9žQJ 0DFFKLDWR1ÂżX(VSUHVVR 


Profile for Kiến trúc & Đời sống

Tạp chí Kiến trúc & Đời sống - 152 (01/2019)  

http://ashui.com/kientrucdoisong

Tạp chí Kiến trúc & Đời sống - 152 (01/2019)  

http://ashui.com/kientrucdoisong

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded