Tạp chí Kiến trúc & Đời sống - 150 (11/2018)

Page 1

150 +Ř, .,ľ1 75ä& 6Ğ 7+Ò1+ 3+Ő +Œ &+Ý 0,1+

7+Ú1*

NỘI THẤT ĐA NĂNG LÀM NHÀ 75ÛN òĨ7 ;°2 7Ř ĨM %âNH <ÛN

lối vào vườn yêu

8 9 3 8 5 0 0 5 1 2

THÁNG 11.2018

29.500 JONAS BJERRE-POULSEN VỚI NHỮNG TRẢI NGHIỆM TINH THẦNquảng cáo

KT&ĐS THÁNG 11.2018

1


Cка QUAN Cр╗дA Hр╗ўI KIр║ЙN TR├џC Sк» TH├ђNH PHр╗љ Hр╗њ CH├Ї MINH, PH├ЂT H├ђNH Mр╗ўT Kр╗▓ Mр╗ќI TH├ЂNG TRр╗ц Sр╗ъ 88/1B Mр║аC ─љ─еNH CHI, QUр║гN 1, TP.Hр╗њ CH├Ї MINH Tр╗ћNG BI├іN Tр║гP PGS.TS.KTS NGUYр╗ёN KHр╗ъI Hр╗ўI ─љр╗њNG BI├іN Tр║гP PGS.TS.KTS NGUYр╗ёN KHр╗ъI KTS KHк»каNG V─ѓN Mк»р╗юI KTS NGUYр╗ёN TRк»р╗юNG Lк»U NH├ђ B├ЂO PHр║аM HY Hк»NG NH├ђ B├ЂO NGUYр╗ёN V─еNH PHк»каNG THк» K├Ю T├њA SOAN NGUYр╗ёN V─еNH PHк»каNG

├▓D Q─ЏQJ QK─БQJ SK─ДL WL┼ІQ G┼ЕQJ

Mр╗И THUр║гT NGUYр╗ёN THU V├ѓN LIFE SPACE MEDIA CO.,LTD PHр╗ц TR├ЂCH H├їNH р║бNH ─љINH QUANG TUр║цN LI├іN Hр╗є Bр║аN ─љр╗їC, THк» Tр╗ф, B├ђI Vр╗ъ ─љT: 028.38229314 88/1B Mр║аC ─љ─еNH CHI, Q.1, TP.Hр╗њ CH├Ї MINH EMAIL: BANDOC.KTDS@GMAIL.COM

Khi kh├┤ng gian sр╗Љng ng├аy c├аng eo hр║╣p, th├г nhр╗»ng р╗Њ d├╣ng nр╗Ўi thр║Цt, kh├┤ng gian a n─Ѓng trр╗Ъ n├фn cр║Дn thiр║┐t. Thр║┐ nhк░ng bр║Цt kр╗│ mр╗Ўt giр║Бi ph├Аp n├аo c┼Еng c├│ nhр╗»ng mр║иt к░u v├а khuyр║┐t. V├а quyр║┐t р╗Іnh sau c├╣ng vр║Фn l├а cр╗Дa ngк░р╗Юi ti├фu d├╣ng. Lр╗Юi khuy├фn quan trр╗Їng l├а l├аm sao р╗Ѓ chр║Цt c├┤ng nghр╗Є, tiр╗Єn ├Гch kh├┤ng ph├А hр╗Јng n├Еt р║Цm ├Аp c├А t├Гnh cр╗Дa g├│c sр╗Љng ri├фng tк░, kh├┤ng biр║┐n nh├а р╗Ъ th├аnh cр╗Ћ m├Аy... Chuy├фn р╗Ђ sр╗Љ n├аy ch├║ng ta sр║й c├╣ng nhau c├бn nhр║»c trong viр╗Єc lр╗▒a chр╗Їn nр╗Ўi thр║Цt a n─Ѓng. Mр╗Ўt vр║Цn р╗Ђ к░р╗Бc nhiр╗Ђu bр║Аn р╗Їc quan t├бm sр║й к░р╗Бc ch├║ng t├┤i giр║Бi ├Аp th├┤ng qua mр╗Цc phong thр╗Дy lр║Дn n├аy l├а viр╗Єc x├бy nh├а tr├фn р║Цt x├Еo. Lр╗Юi giр║Бi l├а liр╗Єu c├│ n├фn mua р║Цt bр╗І x├Еo, v├а nр║┐u x├бy nh├а tr├фn m├Бnh р║Цt ├│ th├г giр║Бi ph├Аp n├аo cho nh├а khр╗Јi m├Еo. Hр║╣n gр║иp lр║Аi р╗Ўc giр║Б trong sр╗Љ b├Аo tр╗Џi, sр╗Љ th├Аng 12.2018 vр╗Џi nhр╗»ng b├аi viр║┐t vр╗Ђ thр╗І trк░р╗Юng, kinh nghiр╗Єm khi mua sр║»m р╗Њ d├╣ng gia dр╗Цng, nр╗Ўi thр║Цt, iр╗Єn m├Аy dр╗Іp cuр╗Љi n─Ѓm. Tr├бn trр╗Їng, Tр╗Ћng bi├фn tр║Гp

LI├іN Hр╗є QUр║бNG C├ЂO C├ћNG TY TNHH KH├ћNG GIAN Sр╗љNG MEDIA (LIFE SPACE MEDIA) 88/1B Mр║аC ─љ─еNH CHI, Q.1, TP.Hр╗њ CH├Ї MINH MOBILE: 0902 636 588 WWW.KHONGGIANSONGMEDIA.COM IN Tр║аI C├ћNG TY TNHH MTV L├і QUANG Lр╗ўC GIр║цY PH├ЅP XUр║цT Bр║бN Sр╗љ 23/GP-BTTTT Cр║цP NG├ђY 5.1.2012 Cр╗дA Cр╗цC B├ЂO CH├Ї - Bр╗ў TH├ћNG TIN V├ђ TRUYр╗ђN TH├ћNG

+┼ў, .,─Й1 75├ц& 6─ъ 7+├њ1+ 3+┼љ +┼њ &+├Ю 0,1+

6┼љ

7+├џ1*

Nр╗ўI THр║цT ─љA N─ѓNG L├ђM NH├ђ 75├ЏN ├▓─е7 ;┬░2

PGS.TS.KTS Nguyр╗Ёn Khр╗Ъi

7┼ў ─еM %├бNH <├ЏN

893 850 0512

lр╗Љi v├аo vк░р╗Юn y├фu

9.500 JONAS BJERRE-POULSEN Vр╗џI NHр╗«NG TRр║бI NGHIр╗єM TINH THр║дN

р║бNH HO├ђNG L├і

Bр║Аn р╗Їc c├│ thр╗Ѓ р╗Їc tр║Аp ch├Г Kiр║┐n Tr├║c & ─љр╗Юi Sр╗Љng phi├фn bр║Бn iр╗Єn tр╗Г tр╗Ф: www.ktds.vn; ashui.com; https://www.facebook.com/kientrucvadoisong

Hр╗ўI KIр║ЙN TR├џC Sк» TH├ђNH PHр╗љ Hр╗њ CH├Ї MINH

Sр╗љ 149 TH├ЂNG 10.2018

Hр╗ўI KIр║ЙN TR├џC Sк» TH├ђNH PHр╗љ Hр╗њ CH├Ї MINH

THAY ─љр╗ћI PHр║бI ─љр║ИP HкаN

Sр╗љ 148 TH├ЂNG 9.2018

Hр╗ўI KIр║ЙN TR├џC Sк» TH├ђNH PHр╗љ Hр╗њ CH├Ї MINH

Sр╗љ 147 TH├ЂNG 8.2018

Hр╗ўI KIр║ЙN TR├џC Sк» TH├ђNH PHр╗љ Hр╗њ CH├Ї MINH

Sр╗љ 146

TH├ЂNG 7.2018

PHONG THр╗дY nк░р╗Џc chр║Бy chр╗Ќ tr┼Еng

CHUNG Cк» tр╗Ф ├Аnh sр╗Љ tр║Дng р║┐n vр╗І tr├Г b├аn thр╗Ю

G├ЊC RI├іNG THк»р╗ъNG TR├ђ

Tр╗░ Tр║аO mр║Бnh vк░р╗Юn cho kh├┤ng gian nhр╗Ј

Tр╗ћNG L├ЃNH Sр╗░ QU├ЂN TH├ЂI LAN

SкаN Tк»р╗юNG

C├ћNG TR├їNH NHIр╗ђU GI├Ђ TRр╗і Lр╗іCH Sр╗г

KH├ћNG Xр╗г L├Ю ─љк»р╗бC R├ЂC

V├ђ NGUY Cка NHIр╗ёM ─љр╗ўC

TH├ї ─љр╗фNG N├ЊI ─љр║ЙN PH├ЂT TRIр╗ѓN Bр╗ђN Vр╗«NG

PORSCHE MACAN

CH├ЎA THр║дY kр╗Ѓ chuyр╗Єn tr─Ѓm n─Ѓm

9.500 INI ARCHIBONG Vр╗џI Cр║бM Hр╗еNG Tр╗ф Tр╗░ NHI├іN

2

KT&─љS TH├ЂNG 11.2018

KHOр║бNG TRр╗љNG V├ђ Sр╗░ RI├іNG Tк»

CUр╗љN H├џT Vр╗џI

FORD FIESTA

29.500 DIEGO CABEZAS THр╗ћI Sр╗еC Sр╗љNG V├ђO KIM LOр║аI

9.500 KENYA HARA & TRIр║ЙT L├Ю THIр║ЙT Kр║Й РђюHк» KH├ћNGРђЮ

KH├ћNG GIAN PHр╗ц

89 3 8 50 0 5 12

Mр║бNG XANH CHO NG├ћI NH├ђ NHр╗ј

89 3 8 50 0 5 12

893 850 0512

89 3 8 50 0 5 12

PHI├іN Bр║бN Mр╗џI

CHUр║еN Bр║ЙP HIр╗єN ─љр║аI

─љр╗ѓ KHI Cр║дN KH├ћNG THIр║ЙU

9.500 LUCA NICHETTO Sр╗░ PHA TRр╗ўN V─ѓN H├ЊA ─љр╗ўC ─љ├ЂO


quแบฃng cรกo

U708 ST9

.KัซL OาฅL QJXำ Q FางP KำญQJ %ำ VัญX WาฑS 7UDQJ WUt (JJHU ยฑ QD\ รฟm Fy PาปW WาฅL 9Lำ W 1DP

ฤ ำ Pำ L Gำต iQ FำซD EาฅQ FjQJ WKrP รฟำ F รฟiR Eำ VัญX WาฑS WUDQJ WUt (**(5 ยฑ รฟัญำงF SKiW WULำ Q WKHR SKRQJ FiFK Qำ L WKาฉW NKiF ELำ W +m\ QkQJ WาซP Vำต ViQJ WาฅR FำซD EาฅQ Yำ L PาฏX WUDQJ WUt Eำ PาปW Pำ L Yj GางL VางQ SKาญP SKRQJ SK~ &iF Gำ FK Yำฉ FำซD FK~QJ W{L VานQ VjQJ Kำ WUำง EาฅQ WRjQ GLำ Q WURQJ F{QJ YLำ F KาตQJ QJj\

3KkQ SKำ L EำฃL

ยป .KiP SKi QJD\ ZZZ HJJHU FRP GHFRUDWLYH

KT&ฤ S THร NG 11.2018

3


mục lục

10

24

28

150

SỐ 11.2018 NHÀ Ở

10

Tổ ấm bình yên THU VÂN - ĐINH QUANG TUẤN

CĂN HỘ

24 56

Giải pháp cho căn hộ cuối tuần NGÔ LY KHA - HOÀNG LÊ

28

Thổi hồn vào nơi ở mới LÊ HOÀNG - CHIMNON STUDIO

CHUYÊN ĐỀ

32

82

Để có nội thất a năng KTS BÌNH PHƯƠNG - NGỌC HÂN

40

Nội thất linh hoạt HÀ THÀNH

KIẾN TRÚC THẾ GIỚI

52 78

Dấu ấn ở bảo tàng dân tộc học Việt Nam LAM PHONG

PHÓNG SỰ ẢNH

78

Ký sự Nhật Bản - Sắc màu thu ông NGUYỄN DUY PHƯƠNG

KHÔNG GIAN DI ĐỘNG

82

Motoshow 2018: “Góp gạo thổi chung cơm” VĨNH PHƯƠNG - ĐINH QUANG TUẤN

86

Bây giờ ã hết tháng mười HƯNG LONG

4

KT&ĐS THÁNG 11.2018


quảng cáo

KT&ĐS THÁNG 11.2018

5


câu chuyᝇn kiáşżn trĂşc

.+2$ .,Äž1 75ä& 75ÄžĹœ1* ĂŽÄ , +ĹŒ& .,Äž1 75ä& 73 +Ĺ’ &+Ă? 0,1+

%Äť2 7ĹŤ1 ',1+ 7+ġŝ1* 7+Äľ /Ĺ…3 |78<Ĺ—1 ', 6Äť1} ćś .Ĺ—7 1ĹŠ, &Ă´& ', 6Äť1 .7 ĂŽ6 WK²QJ ĂŻÂś FĂ‚ FKX\ÂťQ ĂŻĹ QÂťX UÆ TXDQ ĂŻLĹƒP FŧD 7ÄĄS FK½ YĹ YLŇF EÄŁR WĹ“Q 'LQK 7KÄ&#x;Ä?QJ 7KÄ? 1JÂł\ 6Ĺ&#x; 4X\ KRÄĄFK .LÄżQ WUÇF 73 +Ĺ“ &K½ 0LQK WĹ• FKĹŠF KĹ™L WKÄŁR |βQK JL² JL² WUĹ‹ YÂł JLÄŁL SK²S EÄŁR WĹ“Q NLÄżQ WUÇF WÄĄL ĂŻĹ‹D ĂŻLĹƒP /Â? 7Ĺą 7UĹ?QJ TXÄ­Q } WĂƒD QKÂł 6Ĺ&#x; 7KĂ„QJ WLQ 7UX\Ĺ Q WKĂ„QJ WKÂłQK SKĹ‘ +Ĺ™L WKÄŁR JKL QKÄ­Q Â? NLÄżQ FŧD FKX\ÂťQ JLD QKÂł NKRD KĹ?F 3KĂ‚ *L²P ĂŻĹ‘F 6Ĺ&#x; 4X\ KRÄĄFK .LÄżQ WUÇF WKÂłQK SKĹ‘ 1JX\Ĺ…Q 7KDQK 7RÂłQ FKR ELÄżW VÄ˝ JKL QKÄ­Q ïħ\ ïŧ E²R F²R 8%1' 73 +Ĺ“ &K½ 0LQK ĂŻĹƒ FĂ‚ TX\ÄżW ĂŻĹ‹QK FXĹ‘L FĂˆQJ ĂŽÄ&#x;ĹŁF VĹą ĂŻĹ“QJ Â? FŧD QKĂ‚P W²F JLÄŁ JĹ“P 76 .76 9Ä› 7KĹ‹ +Ĺ“QJ +ÄĄQK 7K6 .76 1JX\Ĺ…Q %½FK +RÂłQ 7K6 .76 1LQK 9LŇW $QK WKXĹ™F NKRD NLÄżQ WUÇF WUÄ&#x;Ĺ?QJ ĂŽÄĄL KĹ?F .LÄżQ 7UÇF 73 +Ĺ“ &K½ 0LQK 8$+ .7 ĂŽ6 [LQ WU½FK JLĹ›L WKLŇX EÂłL WKX\ÄżW WUžQK WÄĄL KĹ™L WKÄŁR WUÂťQ GR QKĂ‚P W²F JLÄŁ QÂł\ FĂˆQJ F²F VLQK YLÂťQ ĂŽÄĄL KĹ?F .LÄżQ 7UÇF WKĹąF KLŇQ [XQJ TXDQK JLÄŁL SK²S EÄŁR WĹ“Q 'LQK 7KÄ&#x;Ä?QJ 7KÄ? 7ĹąD EÂłL GR .7 ĂŽ6 ïġW

K

hoa Kiáşżn trĂşc - Ä?ấi háť?c Kiáşżn TrĂşc TP.Háť“ ChĂ­ Minh ĂŁ táť• chᝊc workshop 2 tuần váť â€œĂ? tĆ°áť&#x;ng bảo táť“n Dinh Thưᝣng ThĆĄâ€? nháşąm nghiĂŞn cᝊu, áť xuẼt máť™t gĂłc nhĂŹn khĂĄc váť bảo táť“n Dinh Thưᝣng ThĆĄ vĂ cải tấo máť&#x; ráť™ng tr᝼ sáť&#x; lĂ m viᝇc cᝧa UBND TP.Háť“ ChĂ­ Minh. XuẼt phĂĄt tᝍ yĂŞu cầu máť&#x; ráť™ng khu trung tâm hĂ nh chĂ­nh cᝧa thĂ nh pháť‘ tấi khu Ẽt ưᝣc giáť›i hấn báť&#x;i 4 con Ć°áť?ng LĂ˝ Táťą Tráť?ng, Ä?áť“ng Kháť&#x;i, LĂŞ ThĂĄnh TĂ´n, Pasteur, nhĂłm ĂŁ áť xuẼt giải phĂĄp nghiĂŞn cᝊu khảo sĂĄt hiᝇn trấng khu váťąc xung quanh khu Ẽt váť›i bĂĄn kĂ­nh i báť™ tĂ­nh tᝍ khu Ẽt lĂ 500m áťƒ lĂ m rĂľ cĂĄc máť‘i liĂŞn hᝇ giᝯa cĂĄc cĂ´ng trĂŹnh láť‹ch sáť­, khĂ´ng gian láť‹ch sáť­, cĂĄc khĂ´ng gian cĂ´ng viĂŞn, cây xanh, mảng xanh vĂ tiᝇn Ă­ch cĹŠng nhĆ° hấ tầng Ă´ tháť‹ tấi khu váťąc. CĂĄc náť™i dung khảo sĂĄt phân tĂ­ch bao gáť“m: 1. CĂĄc cĂ´ng trĂŹnh hiᝇn hᝯu: ghi nháş­n cĂĄc cĂ´ng trĂŹnh chĂ­nh váť›i láť›p tháť?i gian xây dáťąng theo tᝍng tháť?i káťł (tháť?i káťł PhĂĄp thuáť™c, tháť?i káťł Viᝇt Nam cáť™ng hòa vĂ cĂĄc cĂ´ng trĂŹnh Ć°ĆĄng ấi). 2. Giao thĂ´ng náť‘i káşżt khu Ẽt xây dáťąng ra cĂĄc khu xung quanh: xĂĄc áť‹nh cĂĄc tuyáşżn Ć°áť?ng náť‘i káşżt xuyĂŞn trung tâm áťƒ i áşżn cĂĄc quáş­n khĂĄc váť cĂĄc hĆ°áť›ng, chĂş tráť?ng ĂĄnh giĂĄ váť máş­t áť™ cĂĄc phĆ°ĆĄng tiᝇn giao thĂ´ng. 3. Khảo sĂĄt váť‹ trĂ­ cĂĄc cĂ´ng viĂŞn vĂ mảng xanh vĂ lĂ m rĂľ váť‹ trĂ­ 6

KT&Ä?S THĂ NG 11.2018

cĂĄc cĂ´ng trĂŹnh iáťƒm máť‘c cᝧa Ă´ tháť‹, cĂĄc cĂ´ng trĂŹnh cĂł giĂĄ tráť‹ láť‹ch sáť­, kiáşżn trĂşc; lĂ m rĂľ váť‹ trĂ­, chᝊc năng vĂ tĂ­nh chẼt chᝧ yáşżu cᝧa cĂĄc tr᝼c Ć°áť?ng náť‘i káşżt váť›i khu Ẽt ra xung quanh. TrĂŞn cĆĄ sáť&#x; Ăł, ghi nháş­n ưᝣc sáťą thuáş­n lᝣi vĂ bẼt lᝣi cᝧa cĂĄc tr᝼c Ć°áť?ng tiáşżp cáş­n khu Ẽt áťƒ lĂ m cĆĄ sáť&#x; cho cĂĄc áť xuẼt tiáşżp theo. 4. CĂĄc tiᝇn Ă­ch Ă´ tháť‹ nhĆ° cĂĄc bĂŁi áť— xe, tuyáşżn lĆ°u thĂ´ng cᝧa giao thĂ´ng cĂ´ng cáť™ng (xe buĂ˝t), váť‹ trĂ­ cĂĄc trung tâm thĆ°ĆĄng mấi, khu váťąc mua sắm‌ 5. LĂ m rĂľ váť‹ trĂ­ hiᝇn hᝯu cᝧa cĂĄc sáť&#x;, ban ngĂ nh hiᝇn hᝯu trong thĂ nh pháť‘ vĂ trong khu váťąc khảo sĂĄt. Ä?ạc biᝇt lĆ°u Ă˝ áşżn cĂĄc sáť&#x;, ban ngĂ nh trong danh m᝼c dáťą kiáşżn sáş˝ táş­p trung váť khu váťąc Ă´ trung tâm khi xây dáťąng cĂ´ng trĂŹnh cải tấo máť&#x; ráť™ng khu hĂ nh chĂ­nh. 6. LiĂŞn hᝇ váť›i áť‹nh hĆ°áť›ng phĂĄt triáťƒn cᝧa thĂ nh pháť‘ tᝍ Ăł láş­p ra cĂĄc bản áť“ tháťƒ hiᝇn: - CĂĄc tuyáşżn vĂ nhĂ ga metro i qua khu váťąc khảo sĂĄt; - CĂĄc bĂŁi áť— xe ưᝣc hoấch áť‹nh trong khu váťąc khảo sĂĄt. Theo nhiᝇm v᝼ thiáşżt káşż tᝍ Sáť&#x; Quy hoấch Kiáşżn trĂşc, lĂ´ Ẽt náşąm trong ranh giáť›i 4 tr᝼c Ć°áť?ng Ä?áť“ng Kháť&#x;i, LĂŞ ThĂĄnh TĂ´n, Pasteur, LĂ˝ Táťą Tráť?ng ưᝣc xây dáťąng thĂ nh khu hĂ nh chĂ­nh váť›i quy mĂ´ gáť“m 1.830 cĂĄn báť™ nhân viĂŞn, diᝇn tĂ­ch sĂ n sáť­ d᝼ng 54.200m², máş­t áť™ xây dáťąng 60%, tầng cao ưᝣc phĂŠp táť‘i a lĂ 14, ph᝼c v᝼


câu chuyện kiến trúc 8 sở, ban ngành gồm: Sở Nội vụ, Sở Công thương, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Ban chỉ huy phòng chống tham nhũng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Xây dựng. Tuy nhiên, thực trạng khu trung tâm thành phố cho thấy, nếu xây dựng công trình với quy mô như trên sẽ dẫn ến rất nhiều bất cập sau: - Không tận dụng hết khả năng sử dụng cơ sở vật chất của các sở, ban ngành ã có; - Tăng thêm lượng người và lượng xe cơ giới về khu vực trung tâm; - Trong khi ó, các công trình hiện hữu, các phương tiện giao thông công cộng, các bãi xe… chưa áp ứng ược việc gia tăng số lượng người với quy mô quá lớn như trên, tạo thêm quá nhiều áp lực cho khu vực di sản ở khu trung tâm thành phố; - Xây mới công trình quá cao tầng, không tương thích, sẽ ảnh hưởng ến cấu trúc khu vực và các di sản hiện hữu; - Không khai thác hết ược giá trị của các di sản kiến trúc hướng tới phục vụ cộng ồng, tạo cho khu vực trung tâm thành phố thực sự là một không gian lịch sử văn hóa có giá trị và thu hút ược khách du lịch trong ngoài nước. Vì vậy, nhóm nghiên cứu ề xuất như sau: Các sở, ban ngành có cơ sở vật chất có sẵn và ang hoạt ộng tốt, ề xuất giữ nguyên vị trí và cải tạo mở rộng cho phù hợp, áp ứng nhu cầu hoạt ộng phát triển chung của thành phố (không ưa Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Xây dựng về khu trung tâm hành chính). Như vậy, quy mô về chỉ tiêu diện tích, số lượng cán bộ nhân viên, diện tích bãi xe sẽ giảm chỉ còn gần 50% so với diện tích sàn sử dụng như yêu cầu ban ầu. Trên cơ sở ó, nhóm ề xuất nguyên tắc thiết kế cho khu ất của tòa nhà: - Bảo tồn, gìn giữ các di tích có giá trị và các di tích khảo cổ học nếu phát lộ ược trong quá trình thi công; - Đảm bảo giữ ược khoảng lùi hiện hữu của các di tích và khoảng lùi chung của trục phố; - Tháo dỡ các công trình cơi nới trong khu vực, nhường chỗ cho mảng xanh kết nối; - Xây dựng mối liên hệ xác ịnh chiều cao tối a cho phần công trình cải tạo hoặc xây mới xuất hiện trong khu ất của tòa nhà. Mối liên hệ này ược xác ịnh trên cơ sở tầm nhìn tính từ iểm giao hai trục chính Nguyễn Huệ và Lê Lợi, ồng thời ây cũng là khu vực là ầu mối giao thông công cộng, là các iểm của nhà ga metro trong tương lai; - Kiến trúc cải tạo hoặc xây mới không ược phá vỡ cấu trúc của khu ất và có sự ứng xử tôn trọng các công trình có giá trị của khu vực. Từ ó, nhóm ề xuất ịnh hướng thiết kế cho công trình cải tạo mở rộng khu hành chính của thành phố: - Dựa trên quy mô ề xuất và những nguyên tắc ược xây dựng, các phương án sẽ tuân thủ việc gìn giữ các công trình là trụ sở UBND thành phố hiện hữu (Dinh Xã Tây) và Sở Thông tin Truyền thông (Dinh Thượng Thơ); - Công trình Dinh Thượng Thơ cần gấp rút ược thiết lập hồ sơ và công nhận di tích ể ưa vào danh sách di sản cần bảo tồn. Đề xuất lập một “tuyến di sản” liên kết cụm các công trình di sản: từ Dinh Độc Lập - Tòa án nhân dân thành phố, Thư viện Khoa

học tổng hợp, Bảo tàng thành phố (tức Dinh Gia Long cũ) - Dinh Thượng Thơ - trục ường Đồng Khởi - Bưu iện thành phố - Nhà thờ Đức Bà - công viên 30/4. Đây cũng là ề xuất thuyết phục việc gìn giữ lại kiến trúc Dinh Thượng Thơ ể tuyến di sản không bị ứt gãy; - Đề xuất giải pháp kết nối, khai thác các công trình trong tuyến di sản: có biện pháp quản lý về thời gian người dân và du khách có thể tham quan các công trình trong tuyến di sản, hoặc khi tổ chức lại công năng trong công trình, có phần không gian giới hạn nhất ịnh ể du khách có thể tham quan tất cả công trình trong các ngày. Điều này sẽ giúp gia tăng lượng khách du lịch, tạo nên sự hấp dẫn và là yếu tố giúp di sản khai thác thêm giá trị kinh tế của chính nó; - Đề xuất 3 giải pháp cụ thể ể chọn 1 cho việc xây dựng công trình mở rộng trung tâm hành chính của thành phố cụ thể tại phần ất còn lại của ô phố, sau khi ã gìn giữ lại 2 kiến trúc quan trọng là UBND thành phố và Dinh Thượng Thơ. Tóm lại, theo quan iểm của nhóm nghiên cứu, Dinh Thượng Thơ là một công trình có giá trị và hiếm tại Sài Gòn - TP.Hồ Chí Minh cần ược bảo tồn. Mọi tác ộng vào không gian xung quanh nó, cùng với các công trình “di sản lân cận” cần ược xem xét kỹ lưỡng, và dưới góc ộ “bảo tồn”. Khoa Kiến trúc - ĐH Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh, với vai trò là ơn vị ào tạo gắn với các chuyên ngành quy hoạch, thiết kế ô thị, kiến trúc ở TP.Hồ Chí Minh mong muốn óng góp một góc nhìn mang tính học thuật cho vấn ề này. Qua kết quả workshop, việc nghiên cứu ề xuất nhiệm vụ mới cho công trình cải tạo mở rộng khu hành chính của thành phố là cần thiết, và cần quan tâm ến các vần ề sau: - Bảo tồn Dinh Thượng Thơ; - Giảm diện tích sàn sử dụng cho công trình xây dựng tại ịa iểm này, ồng thời xây dựng mô hình quản lý “bán tập trung”, rà soát lại quỹ ất, tìm kiếm, bố trí khu ất mới bổ sung phần diện tích còn thiếu; - Xem xét lồng ghép các hoạt ộng công cộng, thương mại du lịch vào trong khu vực này, kết nối với tổng thể quy hoạch mạng lưới khu vực lân cận. Quang cảnh buổi workshop về ề tài bảo tồn Dinh Thượng Thơ

KT&ĐS THÁNG 11.2018

7


câu chuyᝇn kiáşżn trĂşc

Ảnh trĂĄi CĂĄc thầy cĂ´ trĆ°áť?ng Arkki vĂ háť?c sinh tham gia dáťą ĂĄn Ảnh phải Ban táť• chᝊc trao giải thĆ°áť&#x;ng cho máť™t trong ba nhĂłm áť&#x; top 3

Âœ WÄ&#x;Ĺ&#x;QJ WKÂłQK SKĹ‘ WKĂ„QJ PLQK ĂŻÂś ĂŻÄ&#x;ĹŁF QKÄŻF ĂŻÄżQ QKLĹ X QÄ—P TXD QKÄ&#x; OÂł PĹ™W ĂŻĂ„ WKĹ‹ ĂŻÄ&#x;ĹŁF ²S GĹĽQJ UÄĽW QKLĹ X FĂ„QJ QJKŇ WLÂťQ WLÄżQ 7X\ QKLÂťQ YĹ›L JĂ‚F QKžQ FŧD WUÄť HP ĂŻĂ„ WKĹ‹ WKĂ„QJ PLQK SKÄŁL OÂł QÄ?L QJÄ&#x;Ĺ?L G´Q ĂŻÄ&#x;ĹŁF VĹ‘QJ YXL YÄ˝ PĂ„L WUÄ&#x;Ĺ?QJ VĹ‘QJ WURQJ OÂłQK YÂł ĂŻÄ&#x;ĹŁF TXDQ W´P WĹ‘W QKÄĽW YĹ VĹŠF NKĹ?H

ćß 7+ĹŁ 9Ăş 1,Ĺ™0 98, 9ĂŤ 6Ć & .+ŧ( 0ĹĽ, 1*ġž, BĂ€I MINH AN Äť1+ HÄ°8 N*ä

Ä?

ây chĂ­nh lĂ Ă˝ tĆ°áť&#x;ng náť•i tráť™i vĂ cĂł mạt trong hầu háşżt cĂĄc sĂĄng tĂĄc cᝧa tráşť em tham gia vĂ o dáťą ĂĄn “ThĂ nh pháť‘ thĂ´ng minh vĂ thân thiᝇn váť›i tráşť emâ€? do Unicef, Saigon Inovation Hub (tráťąc thuáť™c Sáť&#x; Khoa háť?c CĂ´ng nghᝇ TP.Háť“ ChĂ­ Minh), Sáť&#x; Quy hoấch Kiáşżn trĂşc TP. Háť“ ChĂ­ Minh vĂ trĆ°áť?ng dấy tĆ° duy sĂĄng tấo Arkki tháťąc hiᝇn tᝍ thĂĄng 6 áşżn thĂĄng 10.2018. Báť‹ ĂĄm ảnh báť&#x;i tĂŹnh trấng káşšt xe, ngáş­p nĆ°áť›c, Ă´ nhiáť…m khĂ´ng khĂ­, xả rĂĄc, Ă´ nhiáť…m khĂłi thuáť‘c lå‌ cĂĄc em háť?c sinh trong áť™ tuáť•i 8-16 ĂŁ khĂ´ng ngần ngấi nĂłi lĂŞn suy nghÄŠ cᝧa mĂŹnh. Ä?áť‘i váť›i cĂĄc bấn tráşť nĂ y, thĂ nh pháť‘ thĂ´ng minh vĂ thân thiᝇn phải lĂ nĆĄi cĂł chẼt lưᝣng cuáť™c sáť‘ng táť‘t nhẼt, tráşť em ưᝣc quan tâm chăm sĂłc sᝊc kháť?e; ngĆ°áť?i giĂ , tráşť nháť? cĂł khu giải trĂ­, cĂ´ng viĂŞn và ưᝣc chăm sĂłc toĂ n diᝇn váť sᝊc kháť?e váş­t chẼt lẍn tinh thần. TrĂ n ngáş­p trong 21 dáťą ĂĄn thĂ nh pháť‘ thĂ´ng minh cᝧa cĂĄc bấn tráşť lĂ hĂŹnh ảnh cᝧa rẼt nhiáť u cây xanh, cĂ´ng viĂŞn giĂĄi trĂ­, sân bĂłng, bᝇnh viᝇn, nhĂ hĂĄt, khu váťąc i báť™, táş­p tháťƒ d᝼c‌ CĂĄc bấn tráşť tháťƒ hiᝇn sáť‘ng áť™ng tᝍng mĂ´ hĂŹnh, dáťą ĂĄn theo trĂ­ tĆ°áť&#x;ng tưᝣng vĂ mong muáť‘n cᝧa mĂŹnh mĂ khĂ´ng báť‹ Ăłng khung, gò bĂł trong cĂĄc suy nghÄŠ cᝧa ngĆ°áť?i láť›n. Em Nguyáť…n VĹŠ PhĆ°ĆĄng Linh, 9 tuáť•i, háť?c sinh trĆ°áť?ng LĆ°ĆĄng Tháşż Vinh, ĂŁ táťą tay nạn hĂŹnh chim cĂĄnh c᝼t phᝧ trĂŞn tòa nhĂ báşąng mĂ´ hĂŹnh giẼy, Ẽt sĂŠt. Em táťą hĂ o khoe: “Con thĂ­ch lĂ m cĂĄc mĂ´ hĂŹnh nhĂ cáť­a lấ mắt. Chim cĂĄnh c᝼t tưᝣng trĆ°ng cho nĆĄi cĂł khĂ­ háş­u mĂĄt máş˝, trong lĂ nh. Con mong sau nĂ y khi láť›n lĂŞn con sáş˝ lĂ m ưᝣc nhiáť u cĂ´ng trĂŹnh áşšp xanh, sấch cho thĂ nh pháť‘ mĂŹnh sáť‘ngâ€?. Còn em LĆ°ĆĄng Duy Ä?Ă´ng, háť?c sinh trĆ°áť?ng Nguyáť…n Thưᝣng Hiáť n thĂŹ nĂłi ráşąng: “Con thẼy thĂ nh pháť‘ mĂŹnh chĆ°a áşšp. Nhiáť u nĆĄi còn xả rĂĄc rẼt xẼu. Con muáť‘n thĂ nh pháť‘ sáş˝ cĂł nhiáť u cây xanh hĆĄn, nhiáť u khu vui chĆĄi vĂ háť“ bĆĄi cho tráşť emâ€?. Em TrĆ°ĆĄng Văn HoĂ i Khanh, 15 tuáť•i táťą sĂĄng tĂĄc mĂ´ hĂŹnh bᝇnh viᝇn hĂŹnh hoa hĆ°áť›ng dĆ°ĆĄng váť›i Ă˝ tĆ°áť&#x;ng máť—i cĂĄnh hoa tưᝣng 8

KT&Ä?S THĂ NG 11.2018

trĆ°ng cho quyáť n cĆĄ bản cᝧa tráşť em. Ä?ạc biᝇt em còn biáşżt thiáşżt káşż áťƒ bᝇnh viᝇn cĂł tháťƒ káşżt náť‘i váť›i sân váş­n áť™ng káşż bĂŞn váť›i mong muáť‘n nhᝯng ngĆ°áť?i bᝇnh sáş˝ cĂł máť™t mĂ´i trĆ°áť?ng chăm sĂłc sᝊc kháť?e táť‘t hĆĄn vĂ gần gĹŠi váť›i thiĂŞn nhiĂŞn vĂ sáť‘ng kháť?e mấnh, yĂŞu áť?i. CĂł rẼt nhiáť u kiáťƒu suy nghÄŠ, sĂĄng tấo tĂĄo bấo cᝧa cĂĄc em ĂŁ khiáşżn cĂĄc thầy cĂ´, ph᝼ huynh bẼt ngáť?. BĂ Pihla Meskanen, SĂĄng láş­p vĂ GiĂĄm áť‘c cᝧa trĆ°áť?ng Arkki International chia sáşť: “ChĂşng tĂ´i thẼy cĂĄc tráşť em Viᝇt Nam ĂŁ rẼt quan tâm vĂ thẼy ra nhiáť u vẼn áť cᝧa TP.Háť“ ChĂ­ Minh. CĂĄc em nĂłi khĂ´ng dáť… giải quyáşżt cĂĄc vẼn áť nĂ y trong 1 tuần hay trong 1 năm. Tuy nhiĂŞn, cĂĄc em cĹŠng Ć°a ra nhiáť u Ă˝ kiáşżn, giải phĂĄp thĂş váť‹, vĂ­ d᝼ nhĆ°: cĂĄc em nĂłi cĂł tháťƒ bắt ầu thay áť•i vẼn áť káşšt xe; cĂł tháťƒ thay áť•i tĂŹnh trấng giao thĂ´ng báşąng cĂĄch chuyáťƒn sang dĂšng xe ấp iᝇn áťƒ giảm tiáşżng áť“n, giảm Ă´ nhiáť…m hoạc thĂ nh pháť‘ nĂŞn cĂł nhᝯng trấm cho thuĂŞ xe ấp trong thĂ nh phᝑ‌â€?. Thầy Nguyáť…n Trần TuẼn, kiáşżn trĂşc sĆ°, ngĆ°áť?i ᝊng láť›p trong cĂĄc khĂła workshop Arkki nĂłi ráşąng: CĂĄc thầy cĂ´ cᝧa trĆ°áť?ng Arkki cĹŠng rẼt ngấc nhiĂŞn váť›i sáťą sĂĄng tấo cᝧa cĂĄc bấn nháť?. Khi ưᝣc hĆ°áť›ng dẍn quy hoấch Ă´ tháť‹ cĂĄc bĂŠ cĂł rẼt nhiáť u năng lưᝣng vĂ sĂĄng tấo ra rẼt nhiáť u cĂ´ng trĂŹnh áşšp, lấ mắt khiáşżn cĂĄc thầy cĂ´ cĹŠng bẼt ngáť?. RĂľ rĂ ng mong muáť‘n Ă´ tháť‹ xanh, sấch, chĂş tráť?ng áşżn chăm sĂłc sᝊc kháť?e cᝧa ngĆ°áť?i dân chĂ­nh lĂ thĂ´ng iᝇp ưᝣc tráşť em bĂ y táť? rĂľ rĂ ng qua 21 mĂ´ hĂŹnh Ă˝ tĆ°áť&#x;ng sĂĄng tấo cho “thĂ nh pháť‘ thĂ´ng minh vĂ thân thiᝇn váť›i tráşť emâ€?. Ä?ây cĹŠng sáş˝ lĂ nhᝯng náť n tảng quan tráť?ng giĂşp ngĆ°áť?i láť›n, tráşť em hiáťƒu nhau hĆĄn vĂ cĂł Ă˝ thᝊc hĆĄn áťƒ Ăłng gĂłp vĂ o sáťą thay áť•i phĂĄt triáťƒn Ă´ tháť‹ vĂ sáťą tiáşżn báť™ cᝧa xĂŁ háť™i.

Sau khi nghe cĂĄc áť™i trĂŹnh bĂ y, Ban táť• chᝊc ĂŁ bĂŹnh cháť?n 3 áť™i cĂł Ă˝ tĆ°áť&#x;ng hay vĂ ĂĄp ᝊng cĂĄc tiĂŞu chĂ­ trao giải. NgoĂ i ra Ban táť• chᝊc còn tạng thĂŞm máť™t giải nᝯa cho máť™t nhĂłm ĂŁ cĂł nhiáť u náť— láťąc vĂ Ă˝ tĆ°áť&#x;ng ĂĄng khâm ph᝼c. C᝼ tháťƒ: NhĂłm 3: Ä?ây lĂ nhĂłm ưᝣc BTC nháş­n xĂŠt lĂ cĂł nhiáť u Ă˝ tĆ°áť&#x;ng sĂĄng tấo váť thĂ nh pháť‘ thĂ´ng minh, hẼp dẍn, cĂł tháťƒ ĂĄp d᝼ng ưᝣc nhiáť u Ă˝ tĆ°áť&#x;ng cho tháťąc táşż. NhĂłm 8: NhĂłm cĂł Ă˝ tĆ°áť&#x;ng hay, tháťƒ hiᝇn sáťą tinh táşż váť mĂ´i trĆ°áť?ng vĂ yáşżu táť‘ phĂĄt triáťƒn báť n vᝯng cho Ă´ tháť‹. NhĂłm 10: NhĂłm trĂŹnh bĂ y rĂľ rĂ ng, Ă˝ tĆ°áť&#x;ng mĂ´ hĂŹnh mang tĂ­nh hĂ i hòa, toĂ n diᝇn, thĂ´ng minh vĂ sĂĄng tấo. NhĂłm 9: CĂĄc em nĂ y thuáť™c nhĂłm tráşť khuyáşżt táş­t, mĂ´ hĂŹnh thĂ nh pháť‘ thĂ´ng minh cᝧa cĂĄc em cĂł nhiáť u Ă˝ tĆ°áť&#x;ng nhân văn vĂ chĂş Ă˝ áşżn nhu cầu ang dấng cᝧa tráşť em, ạc biᝇt lĂ tráşť khuyáşżt táş­t. NhĂłm xᝊng ĂĄng ưᝣc khuyáşżn khĂ­ch, ᝧng háť™.


quảng cáo

KT&ĐS THÁNG 11.2018

9


nhà ở

hân hạnh tài trợ chuyên mục này

7ř ĩP bình yên 1JÏL ELŠW WKƊ ĈĸżF WKLŘW NŘ ĈŜ JLÒS FKƀ QK¾ FÍ ĈĸżF FļP JL½F EÉQK \ÆQ WKRļL P½L NKL WUŸ YŚ VDX PŲW QJ¾\ O¾P YLŠF 7+Ɖ& +,ş1 7H8 9ÚN òINH 48AN* 78ĨN

10

KT&ĐS THÁNG 11.2018


nhà ở

Ảnh hai trang Diện tích khuôn viên gần 500m2, trong ó hồ bơi và cây xanh chiếm khoảng 40% phần còn lại dành cho các nhu cầu khác

biệt thự Gold Trần, màu sắc cả bên trong và ngoài ều sử dụng màu trắng làm chủ ạo. Màu trắng này giúp cho không gian bên ngoài trở nên nền nã khi phối hợp với màu sậm của các khung cửa sổ, màu xám của lan can. Bên trong nhà, không gian màu trắng trở nên sang trọng và ấm cúng khi phối hợp với á màu, sàn, ồ dùng bằng gỗ màu ấm. Khi trao ổi về thiết kế, chủ nhà muốn ngôi nhà của mình có những không gian ấn tượng, ộc áo và không gian thiết kế nội thất phải mang lại cảm giác thoải mái khi trở về nhà sau một ngày làm

việc mệt mỏi. Đặc biệt không gian kiến trúc phải mở - luôn hướng về thiên nhiên. Từ yêu cầu này, với diện tích khuôn viên khoảng 500m2, kiến trúc sư chỉ sử dụng khoảng 60% diện tích cho xây dựng, còn lại là dành cho không gian xanh và hồ bơi. Ở ây chủ nhà là tổng giám ốc của một tập oàn lớn nên khi làm việc với kiến trúc sư rất dễ chia sẻ những ý tưởng về kiến trúc. Đồng thời chủ nhà cũng là con chiên ngoan ạo nên trong không gian nội thất có cả một phòng nguyện nằm ở tầng 3. Ở sân vườn hay tranh treo tường ều có hình ảnh của Chúa.

KT&ĐS THÁNG 11.2018

11


nhà ở

12

hân hạnh tài trợ chuyên mục này

KT&ĐS THÁNG 11.2018


nhà ở

Ảnh hai trang Sắc trắng là màu chủ ạo cho không gian trong và ngoài ngôi nhà. Lối bày trí chừa nhiều khoảng trống nhưng lại không kém phần tiện nghi, sang trọng

KT&ĐS THÁNG 11.2018

13


nhà ở

hân hạnh tài trợ chuyên mục này

Ảnh hai trang Các phòng ngủ, phòng ọc sách ều hướng ra không gian xanh bên ngoài khuôn viên ngôi nhà

14

KT&ĐS THÁNG 11.2018


nhà ở

KT&ĐS THÁNG 11.2018

15


nhà ở

Ảnh trên Không gian thư giãn với hòn non bộ và góc “trưng bày bộ sưu tập” rượu vang của gia chủ

Chủ ầu tư: Ông Trần Đình Quyền (chủ tịch HĐTV- TGĐ Tập oàn Tín Thành) và bà Nguyễn Thị Bích Hoài Thiết kế - Thi công nội thất: ThS.KTS Nguyễn Văn Phúc, công ty TNHH Thiết kế Kiến trúc Xây dựng Phúc Tân Việt Website: http://ptvgroup.com.vn/ Thiết kế - thi công M&E: Nguyễn Thành Phú, công ty TNHH Kỹ thuật - Thương mại Thiên Sơn

CHUYÊN GIA Ĉ,͘8 +ÑA .+Ð1* .+Ë +¬1* Ĉ̾8 1+̈́7 %̺1

www.daikin.com.vn 16

KT&ĐS THÁNG 11.2018


quảng cáo

KT&ĐS THÁNG 11.2018

17


căn háť™

Ảnh hai trang Ä?áť“ gáť— náť™i thẼt khu váťąc bĂŞn ngoĂ i ầy tinh táşż vĂ sang tráť?ng. Chiáşżc bĂ n sofa hĂŹnh oval ưᝣc lẼy Ă˝ tĆ°áť&#x;ng tᝍ viĂŞn ngáť?c quĂ˝ qua quĂĄ trĂŹnh mĂ i dĹŠa cᝧa nhᝯng ngĆ°áť?i thᝣ. Gam mĂ u chᝧ ấo áť&#x; khu váťąc nĂ y lĂ mảng mĂ u xanh lĂĄ áş­m, ây lĂ iáťƒm nhẼn vĂ cĹŠng lĂ mĂ u mang lấi nhiáť u may mắn cho gia chᝧ

NÄĄL óŇ WUĹŁ YĹ… 7ĹŚD OÄşF WUÆQ WĹ€QJ WKĆ‚ WĂŽD QKž 7 WKXŲF NKX FÄ°Q KŲ FDR FÄžS 0DVWHUL SKĸŜQJ 7KÄźR ćLĹšQ TXņQ WKžQK SKĹŞ +ĹŹ &KĂˆ 0LQK 9Ĺ´L GLĹ Q WĂˆFK P Ož ORÄşL FÄ°Q KŲ YĹ´L SKĂŽQJ QJĆ€ SKĂŽQJ NK½FK NĹ˜W KĹźS EĹ˜S Ä°Q Yž :& BĂ€I VĂ€ Äť1+ 7ĢŠN* H8<

18

KT&Ä?S THĂ NG 11.2018

G

ia chᝧ lĂ máť™t cạp Ă´i còn khĂĄ tráşť váť›i tĂ­nh cĂĄch mấnh máş˝ mang ầy hĆĄi hĆ°áť›ng cᝧa phĆ°ĆĄng Tây. Ä?ĂŁ tᝍng i du láť‹ch nhiáť u nĆĄi trĂŞn tháşż giáť›i, nhĆ°ng sau máť—i chuyáşżn i thĂŹ thᝊ cần lắm lĂ nĆĄi áťƒ tráť&#x; váť nghᝉ ngĆĄi, nấp năng lưᝣng cho nhᝯng cĂ´ng viᝇc báť™n báť vĂ chuẊn báť‹ cho nhᝯng chuyáşżn i sắp táť›i. ChĂ­nh vĂŹ tháşż mĂ yĂŞu cầu cᝧa gia chᝧ cĹŠng rẼt khắt khe. TẼt cả gấch áť‘p lĂĄt, thiáşżt báť‹ vᝇ sinh áť u sáť­ d᝼ng thĆ°ĆĄng hiᝇu náť•i tiáşżng cᝧa Ă?. Váş­t liᝇu chĂ­nh cho phần hoĂ n thiᝇn áť“ gáť— sáť­ d᝼ng sĆĄn bĂłng hi-glossy káşżt hᝣp veneer walnut. KhĂĄch hĂ ng mong muáť‘n cĂł máť™t khĂ´ng gian náť™i thẼt sang tráť?ng và ầy ᝧ tiᝇn nghi. Qua quĂĄ trĂŹnh trao áť•i tĆ° vẼn vĂ hiáťƒu ưᝣc nhu cầu cᝧa khĂĄch hĂ ng, phần kiáşżn trĂşc náť™i thẼt căn háť™ ĂŁ ưᝣc cải tấo lấi. Hai phòng ngᝧ gáť™p thĂ nh máť™t khĂ´ng gian ráť™ng rĂŁi, phòng ngᝧ nháť? tráť&#x; thĂ nh khu thay áť“ vĂ lĂ nĆĄi lĂ m viᝇc váť›i gĂłc nhĂŹn ra cĂ´ng viĂŞn ầy ᝧ ĂĄnh sĂĄng táťą nhiĂŞn. Máť™t chiáşżc tᝧ nháť? xinh xắn ưᝣc thiáşżt káşż sáť­ d᝼ng cả 2 mạt, mạt trong lĂ tᝧ xáşżp áť“, mạt ngoĂ i âm tivi vĂ cĹŠng lĂ phần ngăn cĂĄch giᝯa hai khĂ´ng gian. Tiáşżp theo lĂ khĂ´ng gian thĆ° giĂŁn váť›i giĆ°áť?ng ưᝣc thiáşżt káşż dáťąa theo phiĂŞn bản gáť‘c cᝧa Ă? rẼt Ć°ĆĄng ấi và ầy lĂŁng mấn. Phần áť‘p trang trĂ­ vĂĄch ầu giĆ°áť?ng tấo thĂŞm sáťą Ẽm cĂşng cho căn phòng. Phòng tắm cĹŠng ưᝣc máť&#x; ráť™ng hĆĄn váť›i tĂ´ng mĂ u chᝧ ấo lĂ trắng, váť›i váş­t liᝇu cao cẼp lĂ gấch áť‘p cᝧa Ă? káşżt hᝣp váť›i ĂĄ soild suaface cᝧa HĂ n Quáť‘c ĂŁ tấo thĂŞm sáťą áşłng cẼp cᝧa gia chᝧ. Sáťą mᝇt máť?i cuáť‘i ngĂ y sáş˝ tan biáşżn


căn hộ

KT&ĐS THÁNG 11.2018

19


căn hộ

Ảnh hai trang Chiếc giường trong phòng ngủ ược thiết kế dựa theo phiên bản gốc của Ý ương ại và lãng mạn. Phần vách ốp trang trí vách ầu giường tạo thêm sự ấm cúng cho căn phòng

với chiếc bồn tắm massage cao cấp. Với gam màu chủ ạo là trung tính, thiết kế hợp lý và sử dụng vật liệu cao cấp ã làm cho không gian phòng ngủ giống như phòng khách sạn 5 sao. Phía ngoài khu vực phòng khách ấn tượng với mảng màu xanh lá ậm, ây là iểm nhấn và chính là màu mang lại nhiều may mắn cho gia chủ. Cũng là sự kết hợp của sơn bóng hi-glossy với veneer walnut phần ồ gỗ nội thất khu vực bên ngoài cũng ầy tinh tế và sang trọng. Chiếc bàn sofa hình oval ược lấy ý tưởng từ viên ngọc quý qua quá trình mài dũa của những người thợ ễ tạo ra sản phẩm vô cùng ấn tượng. Khu vực bếp ầy ủ tiện nghi, tạo cho gia chủ cảm giác thoái mái nhất và muốn tự tay nấu những món ngon cho gia ình. Mặt bếp ược làm bằng á nhân tạo Hàn Quốc uốn cong lên mặt dựng, nhờ vậy mặt bếp luôn khô ráo và sạch sẽ. 20

KT&ĐS THÁNG 11.2018


căn hộ

KT&ĐS THÁNG 11.2018

21


căn hộ

Ảnh Với gam màu chủ ạo là trung tính cùng những vật liệu cao cấp ã làm cho không gian phòng ngủ tựa như phòng của một khách sạn 5 sao

Thiết kế và thi công nội thất: KS Trường Thịnh, công ty GiaViet Interior Website: www.giaviet.com.vn

22

KT&ĐS THÁNG 11.2018


quแบฃng cรกo


căn háť™

Ảnh hai trang Viᝇc phĂĄ báť? báť›t phòng ngᝧ nháť? vĂ nhᝯng bᝊc tĆ°áť?ng tráť&#x; thĂ nh giải phĂĄp cần thiáşżt khi thay áť•i tᝍ máť™t máť™t khĂ´ng gian áť&#x; sang nghᝉ ngĆĄi, thĆ° giĂŁn

GLħL Sh´S PĹ&#x;L FhR FÄ›n hĹ? FXĹ•L WXÄŤn &Ä°Q KŲ FĂ? GLĹ Q WĂˆFK P2 QĹŠP WURQJ NKX ĈĂ? WKŤ (FRSDUN +ĸQJ <ÆQ Qž\ Ož QJĂ?L QKž WKĆ‚ KDL FĆ€D JLD FKĆ€ QÄśL JLD ÄˆĂ‰QK DQK WUŸ YĹš QJKŢ QJÄśL WKĸ JLĂ Q YžR QKĆˆQJ QJž\ FXĹŞL WXĹ€Q 7UĸŴF NKL FÄźL WÄşR NKĂ?QJ JLDQ VLQK KRÄşW FĆ€D QJĂ?L QKž WUĂ?QJ NK½ EĆ‚F EĹŞL Yž KÄşQ KĹ’S EŸL GLĹ Q WĂˆFK ĈĸşF FKLD QKŨ WKžQK QKLĹšX SKĂŽQJ BĂ€I NGĂ” LY KHA Äť1+ HOĂ€NG LĂŠ

24

KT&Ä?S THĂ NG 11.2018

L

ᝣi tháşż sáşľn cĂł cᝧa căn háť™ táť?a lấc áť&#x; tầng 17 lĂ nhᝯng “khoảng tháť&#x;â€? vĂ gĂłc nhĂŹn ráť™ng, áşšp, phĂłng khoĂĄng, hĆ°áť›ng váť khuĂ´n viĂŞn bĂŞn dĆ°áť›i. Viᝇc phĂĄ báť? báť›t phòng ngᝧ nháť? vĂ nhᝯng bᝊc tĆ°áť?ng tráť&#x; thĂ nh giải phĂĄp cần thiáşżt khi gia chᝧ thay áť•i cĂ´ng năng tᝍ máť™t khĂ´ng gian áť&#x; sang máť™t nĆĄi nghᝉ dưᝥng. Nhu cầu sinh hoất, vui chĆĄi vĂ káşżt náť‘i cᝧa cĂĄc thĂ nh viĂŞn trong gia ĂŹnh ưᝣc Ć°u tiĂŞn hĂ ng ầu, trong khi nĆĄi tiáşżp khĂĄch vĂ nhᝯng chᝊc năng khĂĄc ưᝣc giảm thiáťƒu. GĂłc lĂ m viᝇc, thĆ° giĂŁn liĂŞn thĂ´ng váť›i báşżp vĂ bĂ n ăn tráť&#x; thĂ nh máť™t khu sinh hoất chung cᝧa cĂĄc thĂ nh viĂŞn trong gia ĂŹnh. Báť‘ máşš cĂł tháťƒ giải quyáşżt cĂĄc cĂ´ng viᝇc còn táť“n lấi vĂ o cuáť‘i tuần, vᝍa cĂł tháťƒ trĂ´ng nom vĂ chĆĄi Ăša váť›i con tráşť. NhĂłm thiáşżt káşż cĹŠng báť‘ trĂ­ máť™t hᝇ rèm linh áť™ng ngăn chia khĂ´ng gian khi cần thiáşżt, iáť u nĂ y vᝍa ảm bảo tĂ­nh riĂŞng tĆ° vĂ giĂşp tiáşżt kiᝇm chi phĂ­ iáť u hòa khĂ´ng khĂ­. Cả bĂ n lĂ m viᝇc vĂ bĂ n ăn áť u cĂł diᝇn tĂ­ch mạt bĂ n ráť™ng rĂŁi áťƒ con tráşť cĂł tháťƒ thoải mĂĄi sáť­ d᝼ng nhĆ° máť™t bĂ n háť?c hay máť™t nĆĄi áťƒ váş˝ váť?i. KhĂ´ng gian báşżp, phòng ngᝧ vĂ cĂĄc kᝇ tᝧ ưᝣc táť• chᝊc ĆĄn giản, vᝍa vạn váť›i nhu cầu sáť­ d᝼ng, vĂ táş­n d᝼ng cĂĄc giải phĂĄp náť™i thẼt thĂ´ng minh giĂşp tiáşżt kiᝇm tĂ­ch cho nĆĄi sinh hoất chung. Máť™t iáťƒm cáť™ng khĂĄc áť&#x; căn háť™ nĂ y lĂ táş­n d᝼ng táť‘i a lᝣi tháşż váť tầm nhĂŹn vĂ ĂĄnh sĂĄng táťą nhiĂŞn cᝧa căn háť™ gĂłc. Ban ngĂ y, tẼt cả máť?i gĂłc phòng áť u cĂł ᝧ ĂĄnh sĂĄng mĂ khĂ´ng cần dĂšng áşżn èn iᝇn. Váť›i chi phĂ­ ầu tĆ° tiáşżt kiᝇm (260 triᝇu áť“ng), chᝧ nhĂ vẍn cĂł ưᝣc máť™t khĂ´ng gian máť›i, phong cĂĄch, tiᝇn nghi vĂ phĂš hᝣp váť›i nhu cầu sáť­ d᝼ng.


căn hộ

KT&ĐS THÁNG 11.2018

25


căn hộ

Ảnh hai trang Một iểm cộng khác nữa cho không gian sống này là tận dụng tối a lợi thế về tầm nhìn và ánh sáng tự nhiên của căn hộ góc

26

KT&ĐS THÁNG 11.2018


căn hộ

Địa chỉ công trình: Căn hộ tòa B, khu West Bay, khu ô thị Ecopark, Hưng Yên Thiết kế và thi công nội thất: Handyman Decor Nhóm kiến trúc sư: Trần Việt Phú, Đỗ Quốc Sơn Địa chỉ: 212A Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Website: https://handymandecor.com/

KT&ĐS THÁNG 11.2018

27


căn hộ

Ảnh hai trang Các nhà thiết kế ã khéo léo bỏ bớt các vách ngăn phân chia giúp tối ưu không gian sinh hoạt chung

ThřL hŗn YµR nġL ţ PşL 1KLŚX NK½FK K¾QJ NKL O¾P YLŠF YŴL NLŘQ WUÒF Vĸ OXÏQ PRQJ PXŪQ KĸŴQJ ĈŘQ F½F JL½ WUŤ WLQK WKŀQ Ÿ F½F FľS ĈŲ NK½F QKDX FKR QĶL Ÿ FƀD PÉQK BÀI CTV Ļ1+ LÊ HOÀNG-CHIMNON STUDIO

28

KT&ĐS THÁNG 11.2018

ây, thiết kế căn hộ hiện trạng ã khá hiệu quả và áp ứng ủ các tiêu chuẩn của a số khách hàng phổ thông. Tuy nhiên yêu cầu ược ặt ra ở ây là nâng cấp không gian sống phù hợp với thói quen sinh hoạt và tận hưởng của gia chủ với nơi ở mới. Thông qua phương án thiết kế, việc bỏ bớt các ngăn cách sẽ giúp mở rộng tối a không gian sinh hoạt chung, thúc ẩy giao lưu, kết nối giữa các thành viên trong gia ình và tận dụng không gian khá lớn của khu vực riêng tư ược kế thừa từ hiện trạng. Bên cạnh ó, về cơ bản việc thiết kế “nội thất” có tính “hướng nội” sẽ a phần xoay quanh hoạt ộng, và tâm lý người sử dụng ược ặt bên trong công trình. Ở dự án này cũng vậy “khối” không gian chính ược tạo lập thông qua thiết kế ồ ạc, lấy không gian sống này làm trung tâm. Người thiết kế tổ chức liên tiếp các không gian thứ cấp vừa liên thông, vừa kiến tạo vùng ệm giúp chủ nhà tiếp xúc với cảnh quan, cây xanh bên ngoài - dù vẫn có tiết chế. Ở cách tổ chức này thực tế có tính “hướng ngoại” hiếm hoi, có ược do khai thác hiệu quả vị trí ặc thù của căn hộ - nằm ở tầng có cảnh quan không gian chung của tòa nhà. Việc khai thác các cặp yếu tố ối lập thực tế nhằm theo uổi trạng thái cân bằng giữa “riêng tư” và “công cộng”, “trong” và “ngoài”, cũng là những chức năng tinh thần và tình cảm mà gia chủ muốn gửi gắm trong ngôi nhà của mình.


căn hộ

KT&ĐS THÁNG 11.2018

29


căn hộ

Ảnh hai trang Sau khi cải tạo căn hộ “trông” rộng hơn, và quan trọng hơn là tiếp xúc ược nhiều với không gian thoáng ãng bên ngoài

30

KT&ĐS THÁNG 11.2018


căn hộ

Tên dự án: SA01 Apartment Diện tích: 110m2 Địa iểm: Hà Đông, Hà Nội Năm hoàn thành: 2017 Thiết kế: Lê Studio Architects Chủ trì: Hoàng Lê Nhóm: Tuấn Nguyễn, Phương Hồ, Trung Khoa

Mặt bằng hiện trạng

Mặt bằng cải tạo KT&ĐS THÁNG 11.2018

31


chuyĂŞn áť

Ảnh trĂŞn KhĂ´ng gian căn háť™ nháť? váť›i báť‘ trĂ­ náť™i thẼt tĂ­ch hᝣp a năng em lấi tiᝇn nghi cao vĂ thẊm máťš táť‘i giản, hiᝇn ấi

ĂŽĹƒ FĂ‚ QĹ™L WKÄĽW ĂŻD QÄ—QJ 4X½ WUÉQK OžP QKž KLĹ Q QD\ FKLD OžP JLDL ĈRÄşQ Ož SKĹ€Q WKĂ? Yž SKĹ€Q KRžQ WKLĹ Q WURQJ ĈĂ? NKĂ?QJ JLDQ QŲL WKÄžW FKŢ ÄˆĸşF KÉQK WKžQK Ÿ JLDL ĈRÄşQ VDX Yž SKĹž WKXŲF QKLĹšX YžR KĹ WKĹŞQJ WUDQJ WKLĹ˜W EŤ ÄˆĹŹ ÄˆÄşF Yž FKÄžW OLĹ X 1KĸQJ WKĆŠF WĹ˜ ÄˆĹœ FĂ? PŲW QŲL WKÄžW WKĂ?QJ PLQK KĹźS OÂ? Yž WKĹ‚P PĆ’ WKÉ WĆ„ NKÂżX WKLĹ˜W NĹ˜ EDQ ÄˆĹ€X Yž WKL FĂ?QJ SKĹ€Q WKĂ? ÄˆĂ SKÄźL FKXĹ‚Q EŤ UÄžW QKLĹšX PDQJ WĂˆQK TX\Ĺ˜W ĈŤQK BĂ€I KTS %âNH 3HÄ˘Ä NG Äť1+ NGĹ?C HĂšN

32

KT&Ä?S THĂ NG 11.2018

Tᝍ thĂ´ng minh, tiáşżt kiᝇm hĆĄn áşżn a năng hĆĄn ChĆ°a bao giáť? khĂĄi niᝇm “giải phĂĄp thĂ´ng minhâ€? ưᝣc nhắc áşżn nhiáť u nhĆ° hiᝇn nay. Máť™t phần vĂŹ tháťąc trấng tẼc Ẽt tẼc vĂ ng khiáşżn khĂ´ng gian cĆ° trĂş ngĂ y cĂ ng thu háşšp nĂŞn cần phải cháť?n láťąa thiáşżt káşż tháťąc sáťą ĂĄp ᝊng a năng trong khĂ´ng gian eo háşšp, phần khĂĄc lĂ do sáťą thay áť•i ngĂ y cĂ ng nhanh cᝧa hᝇ tháť‘ng thiáşżt báť‹, káťš thuáş­t sáş˝ tĂĄc áť™ng áşżn giải phĂĄp khĂ´ng gian. VĂ­ d᝼ thuáť&#x; trĆ°áť›c hᝇ tháť‘ng iáť u hòa khĂ´ng khĂ­ trong nhĂ dân d᝼ng chᝉ cĂł mĂĄy lấnh 1 c᝼c, sau Ăł lĂ 2 c᝼c, thĂŹ hiᝇn nay ĂŁ cĂł giĂ n lấnh âm trần, mĂĄy lấnh tᝧ ᝊng, hay loấi “máť™t mĂĄy máşš nhiáť u mĂĄy conâ€?... khiáşżn giải phĂĄp Ăłng trần hay trang trĂ­ tĆ°áť?ng cĹŠng biáşżn áť•i tĆ°ĆĄng ᝊng theo. Thiáşżt báť‹ cĂ ng thĂ´ng minh, mẍu mĂŁ cĂ ng gáť?n gĂ ng, tháş­m chĂ­ Ẋn giẼu chᝊc năng nĂ y trong kiáťƒu dĂĄng kia, thĂŹ cĂ ng òi háť?i thay áť•i tĆ° duy váť xáť­ lĂ˝ khĂ´ng gian theo hĆ°áť›ng giản lưᝣc báť›t cầu káťł, và ạt ra khả năng káşżt náť‘i hᝇ tháť‘ng káťš thuáş­t cao hĆĄn. Nhᝯng vẼn áť nĂ y trĂŞn tháşż giáť›i ĂŁ lĂ m pháť• biáşżn nhĆ° láş˝ tẼt yáşżu cᝧa tiáşżn trĂŹnh phĂĄt triáťƒn, nhĆ°ng gần ây áť&#x; Viᝇt Nam máť›i chĂ­nh thᝊc ráť™ lĂŞn. NhĆ° cĂĄc tiĂŞu chĂ­ cᝧa 3E-home hiᝇn nay lĂ Ecology (mĂ´i trĆ°áť?ng sáť‘ng xanh sấch), Economy (tiáşżt kiᝇm, kinh táşż) vĂ Efficiency (khai thĂĄc hiᝇu quả tᝍng mĂŠt vuĂ´ng) lĂ iáť u cần tháťąc thi, khĂ´ng còn gĂŹ áťƒ bĂ n luáş­n. Máť?i nĆ°áť›c tiĂŞn tiáşżn áť u xem tĂ­nh tiáşżt kiᝇm vĂ hiᝇu quả trong sáť­ d᝼ng phải ưᝣc hiáťƒu vĂ tháťąc hiᝇn ngay tᝍ khâu hĂŹnh thĂ nh quan niᝇm, Ă˝ tĆ°áť&#x;ng cᝧa chᝧ ầu tĆ°, chᝊ khĂ´ng ĆĄn giản lĂ xây ngĂ´i nhĂ trĆĄ tráť?i phần khung ráť“i ĂŠp cĂĄc giải phĂĄp náť™i thẼt vĂ o sau. Biáťƒu hiᝇn c᝼ tháťƒ, rĂľ rĂ ng vĂ dáť… tiáşżp cáş­n nhẼt cᝧa tĂ­nh tiáşżt kiᝇm - hiᝇu năng cao chĂ­nh lĂ lĂ m Ă­t mà ưᝣc nhiáť u, ầu tĆ° máť™t lần vĂ sáť­ d᝼ng lâu dĂ i, khĂ´ng phải thay áť•i cĆĄi náť›i, dáť… bảo trĂŹ thay tháşż sáť­a chᝯa‌ cĂł tháťƒ tháťąc hiᝇn ưᝣc qua giải phĂĄp náť™i thẼt a năng. CĹŠng cần thẼy ráşąng tĂ­nh tiáşżt kiᝇm vĂ a năng khĂ´ng phải lĂ â€œ ạc sảnâ€? cᝧa triáşżt lĂ˝ thiáşżt káşż nĂ o Ăł, hay do cĂĄi khĂł lĂł cĂĄi khĂ´n, mĂ chĂ­nh lĂ tẼt yáşżu áťƒ phĂĄt triáťƒn. NhĂŹn lấi thuáť&#x; gian khĂł, nhĂ cáť­a quĂĄ sĆĄ sĂ i gạp gĂŹ dĂšng nẼy, tháş­m chĂ­ cĂł nhᝯng khĂ´ng gian hay mĂłn áť“ khĂ´ng tháťąc sáťą ảm bảo ưᝣc chᝊc năng cĆĄ bản, nhĆ° lẼy cĂĄi bĂ n cĹŠ kĂŞ lĂŞn ạt báşżp, ra gĂłc giáşżng nĆ°áť›c lĂ m cháť— ráť­a chĂŠn‌ thĂŹ rĂľ


chuyên ề

ràng việc chuyên năng hóa rồi sau này a năng hóa chính là tăng tiện nghi và giúp ời sống thoải mái hơn, cho dù iều kiện diện tích ngày càng trở nên eo hẹp hơn. Ngôi nhà ược lược giản và hoàn thiện hơn ể cái gì hiện diện trong nhà ều có lý do và không chỉ là những ồ vật sử dụng và trang trí thuần túy nữa.

Một phòng ngủ trong chung cư với hệ tủ và giường thay ổi tùy chức năng và thời iểm sử dụng

Định tính, ịnh lượng, ịnh hình Ba yếu tố cần “ ịnh” này sẽ dẫn ến ịnh dạng nội thất a năng phải gắn liền với chuỗi cung ứng sản phẩm - vật liệu và thiết kế - thi công có sự liên kết chặt chẽ hơn nữa, chứ không ơn thuần là mua cái tủ lạnh nhiều chức năng hay sắm bộ tủ kệ ủ thứ hộc về ặt vào nhà là xong. Khi tính chất ăn ở có sự thay ổi theo thời gian, nghề nghiệp, vai trò xã hội… thì tương ứng với ó là thay ổi về quan niệm sống, cơ cấu không gian cư trú và cách thức chọn lựa ồ nội thất. Có thể iểm qua cụ thể các không gian ặc thù của ngôi nhà Việt xưa và nay ể thấy việc thay ổi từ nội thất ơn năng sang a năng diễn ra thế nào. Không gian phòng thờ - bàn thờ có cấu trúc trục chính và bộ bàn thờ “một ới gỗ mấy ời người” với kích thước hầu như bất biến. Nhưng khi chuyển sang dạng căn hộ chung cư hay nhà phố hẹp thì bộ tủ thờ hoành tráng cẩn xà cừ coi bộ không ủ chỗ và khó ăn nhập với không gian có trần thấp, phòng ốc quay quần sát nhau. Vậy là hệ thống tủ thờ “ a nhiệm” sẽ áp ứng tốt hơn các nhu cầu của thời mới: trên cao ể ặt bài vị, thắp nhang, tầm giữa là tủ trưng bày, tủ sách, và tầng dưới làm tủ chứa ồ. Những bộ tủ thờ có phần bàn kéo ra thu vào cũng ược khai thác tốt ở nhà phố hẹp ể khi có việc giỗ tết thì linh hoạt sắp xếp rất tiện. Không gian bếp ăn cũng biến ổi mạnh khi nhu cầu và cách thức nấu nướng thay ổi. Từ những dãy bàn bếp nặng nề, ơn iệu và “bám ất “ luộm thuộm ã dần chuyển sang hệ tủ kệ treo, ứng - liên hoàn phân khu thành khô, ướt, gia công, soạn rửa… rất bài bản và phong phú. Nội thất bếp hiện KT&ĐS THÁNG 11.2018

33


chuyên ề nay chuyên biệt khá cụ thể, sản xuất từ nhà máy ể ịnh vị các khối modul tùy theo chức năng, thành các dạng bếp chữ U, I hay L, song song, bếp ảo… tùy mặt bằng và gói chi phí. Bếp thậm chí không chỉ là ể nấu nướng, mà thành studio, kho chứa ồ, và kết hợp bàn ăn thành bàn tiếp khách, bàn làm việc ang thành phổ biến. Rồi kệ bếp có cả chỗ cho máy giặt, máy sấy, bàn ủi ồ… tất cả tích hợp hoàn hảo, giảm diện tích chiếm chỗ, nhất là với căn hộ nhỏ, hoặc không gian

Ảnh trên Tận dụng từng góc cột, bệ cửa ể bố trí nội thất giúp không gian gọn gàng và quang ãng Ảnh dưới Tủ thờ hiện ại tiết kiệm diện tích trong nhà phố nhỏ, có thể co giãn tùy sự kiện

34

KT&ĐS THÁNG 11.2018

sống người ộc thân muốn tăng tính giao tiếp - thư giãn nhiều hơn chỉ là nơi nấu nướng thuần túy. Tương tự, các tính chất của không gian ngủ, sinh hoạt giải trí, phòng làm việc… cũng i từ chỗ có phòng chuyên biệt sang dạng phòng tích hợp. Kiểu nhà dạng như “lâu ài bánh kem” tô vẽ cầu kỳ chia phòng lắt nhắt ang dần phải nhường chỗ cho tư duy bố trí nhà một phòng, nhà studio, nhà liên thông không gian tối a với các ồ nội thất cũng có tính liên kết không gian và công năng, như một tủ kệ vừa làm vách nhẹ vừa làm bình phong, nơi cất ồ và mảng trang trí… Tránh thái quá và thích ứng tốt Dĩ nhiên bất kỳ xu hướng, giải pháp nào cũng có người ủng hộ, cổ súy và người phản ối, dè bỉu. Hầu như có hẳn hai phái ngược ý kiến nhau về vấn ề thiết kế - sử dụng nội thất a năng. Nhóm ủng hộ, a phần là người trẻ, ưa ời sống xê dịch, thích cá tính tiện lợi và… ít dọn dẹp (?) thì khen nội thất a năng cũng như chiếc iện thoại ời mới a nhiệm, tiện lợi ủ ường. Những văn phòng chia sẻ, văn phòng mở, bệnh viện như khách sạn, siêu thị kiêm nơi giải trí… cũng là xu hướng phổ biến và ngày càng chứng minh tính ưu việt của tổ chức không gian a năng có thể thích ứng tốt với thời ại công nghệ hiện nay ra sao. Nhóm phản ối thì cho rằng ngôi nhà ể ở âu phải cái máy chạm vào ể lấy ra gì ấy, mỗi món ồ phải dành chỗ cho kỷ niệm, dấu ấn thời gian và cả yếu tố ộc bản, riêng tư nữa. Những cái tủ kín kít nhiều hộc nhiều cánh, mở ra chứa ủ thứ nội dung và chức năng bị nhóm phản ối xem là cái kho, là thiếu diện tích mới phải làm thế, rằng nếu nhà có con nít hay người già thì sao mà kiếm ồ trong mê cung ấy, và làm nhiều chưa chắc ã xài hết, mấy thứ n trong một là thứ chắc chẳng ược cái gì nổi bật… Rõ ràng là ưu và khuyết của nội thất a năng ều ược từng nhóm bóc tách và nhường quyết ịnh sau cùng cho người tiêu dùng chọn lựa. Làm sao ể chất công nghệ, tiện ích không phá hỏng nét ấm áp cá tính của góc sống riêng tư, không biến nhà ở thành cỗ máy quả là chuyện nên cân nhắc kỹ. Nếu gia chủ thực sự theo chủ nghĩa hoài niệm, thích sưu tập ồ xưa, hoặc muốn sống với “mỗi món ồ là một dấu ấn riêng tư” thì có lẽ nên chọn giải pháp nội thất a năng cho các không gian ặc thù (như bếp, phòng làm việc…) và vẫn dành chỗ cho dạng nội thất ơn năng tại những chỗ có nhiều giao tiếp và kết nối thế hệ. Ví dụ như phòng thờ vẫn không thể phủ nhận nét ấm cúng của bộ tủ gỗ truyền ời bao năm sừng sững oai vệ, hay thư phòng với những giá sách ngổn ngang ký ức chiếm chỗ khá nhiều mà bộ tủ kệ công nghiệp dù gọn ghẽ tiện dụng nhưng khó bì ược về mặt ghi dấu kỷ niệm. Nhưng tất cả ều không thể i ngược xu hướng tích hợp công nghệ và giải pháp kết nối vào không gian sống nếu chúng ta vẫn còn muốn ngôi nhà vận hành theo úng quy luật phát triển tất yếu. Nội thất a năng cần áp ứng ít nhất 2 tiêu chí cơ bản sau ể thích ứng với thời ại: - Đa năng trong tính chất sử dụng, dẫn ến mẫu mã thiết kế tiện lợi và dễ thay ổi khi có biến ộng về nhân khẩu hay kỹ thuật. - Đa năng trong tổ chức không gian, dẫn ến giảm chi phí vật tư, công sức hoàn thiện khi xây dựng và hoàn thiện công trình. Dẫu biết mọi ánh giá, dự oán chỉ mang tính tương ối, thì mỗi nhà thiết kế làm việc tích cực vẫn luôn có thói quen nhìn ngó ó ây, rút tỉa ít nhiều kinh nghiệm, lắng nghe phản hồi và nhu cầu... ể ưa ra các khuynh hướng phù hợp, dung hòa và hiệu quả hơn sao cho cho hợp với từng bài toán cụ thể của khách hàng. Vì vậy, không thể xem tính tích hợp công năng trong nội thất là duy nhất và úng ắn. Vấn ề mấu chốt vẫn là chất lượng sống cần ược ảm bảo trong không gian, theo thời gian, và tương tác tốt với những con người cụ thể, còn cảm quan và gu thẩm mỹ, gu sử dụng vẫn chỉ mang tính nhất thời.


quảng cáo

KT&ĐS THÁNG 11.2018

35


36

KT&ĐS THÁNG 11.2018


chuyĂŞn áť

Ảnh trĂŞn vĂ dĆ°áť›i Nhiáť u khĂĄch hĂ ng ngĂ y nay thĆ°áť?ng cĂł nhu cầu mua căn háť™ thĂ´ hoạc hoĂ n thiᝇn cĂł mᝊc áť™ vĂ táťą mĂŹnh thuĂŞ thiáşżt káşż vĂ hoĂ n thiᝇn theo “guâ€? vĂ iáť u kiᝇn chi phĂ­ cho phĂŠp

1Ĺ™L WKÄĽW FKXQJ FÄ&#x; &KXQJ Fĸ ĈDQJ Ož ORÄşL KÉQK QKž Ÿ ĈĂ? WKŤ SK½W WULĹœQ UÄžW PÄşQK PĹ– QKÄžW Ož Ÿ F½F WKžQK SKĹŞ OĹ´Q QKĸ +ž 1ŲL 73 +ĹŹ &KĂˆ 0LQK ćž 1ĹŽQJ ćĂ? Ož TX\ OXņW WÄžW \Ĺ˜X EŸL Ÿ F½F ĈĂ? WKŤ PņW ĈŲ [Âż\ GĆŠQJ FDR GÂżQ VĹŞ OĹ´Q WKÉ YLĹ F SK½W WULĹœQ FĂ?QJ WUÉQK WKHR FKLĹšX FDR Ož KĸŴQJ ĈL ÄˆĂ’QJ ÄˆĹˆQ 1Kž Ÿ FKXQJ Fĸ FÄ´QJ Ož PŲW ORÄşL KÉQK NLĹ˜Q WUĂ’F KLĹ Q ÄˆÄşL YÄ°Q PLQK SKĂ“ KĹźS FKR OĹŞL VĹŞQJ ĈĂ? WKŤ OĹŞL VĹŞQJ FĂ?QJ QJKLĹ S Ÿ F½F WKžQK SKĹŞ OĹ´Q BĂ€I HÄ˘Ä NG ANH Äť1+ HT TL KT òS

Căn háť™ chung cĆ° - tháť‹ trĆ°áť?ng sĂ´i áť™ng vĂ tiáť m năng Tháťąc táşż ĂŁ cho thẼy, rẼt nhiáť u ngĆ°áť?i - nhẼt lĂ nhᝯng gia ĂŹnh tráşť - ĂŁ tᝍ báť? nhĂ pháť‘ lĂŞn chung cĆ° vĂŹ thẼy nhᝯng tiᝇn tĂ­ch cᝧa chung cĆ° mang lấi mĂ nhĂ pháť‘, hay nhĂ riĂŞng trong háşťm khĂ´ng ĂĄp ᝊng ưᝣc. Tháť‹ trĆ°áť?ng bẼt áť™ng sản loấi hĂŹnh chung cĆ° luĂ´n sĂ´i áť™ng. CĂł tháťƒ dáť… thẼy cĂĄc quảng cĂĄo hiᝇn diᝇn tᝍ khắp nĆĄi, trĂŞn cĂĄc phĆ°ĆĄng tiᝇn truyáť n thĂ´ng, qua tin nhắn, thĆ° iᝇn táť­, iᝇn thoấi tráťąc tiáşżp hay cĂĄc táť? rĆĄi dĂĄn trĂŞn pháť‘, phĂĄt ngoĂ i Ć°áť?ng. Bản thân loấi hĂŹnh nhĂ áť&#x; chung cĆ° cĹŠng cĂł nhiáť u phân khĂşc “ ĂĄnhâ€? vĂ o tᝍng nhĂłm áť‘i tưᝣng khĂĄch hĂ ng. CĂĄc chᝧ ầu tĆ° cĂĄc dáťą ĂĄn chung cĆ° nghÄŠ ra ᝧ “chiĂŞuâ€? áťƒ hĂşt khĂĄch, tᝍ cho vay khĂ´ng lĂŁi suẼt, tạng gĂłi náť™i thẼt, báť‘c thăm trĂşng Ă´tô‌ CĂł tháťƒ nĂłi, náşżu bấn lĂ ngĆ°áť?i i tĂŹm mua chung cĆ° thĂŹ sáş˝ choĂĄng ngᝣp trong tháť‹ trĆ°áť?ng mĂŞnh mĂ´ng nĂ y. Dáťą ĂĄn nĂ o cĹŠng cĂł quảng cĂĄo hoĂ nh trĂĄng váť›i nhᝯng tiᝇn Ă­ch hĂ ng ầu, hấ tầng táť‘t, thiáşżt káşż thĂ´ng minh, quản lĂ˝ chuyĂŞn nghiᝇp‌ Còn náşżu bấn chĂş Ă˝ áşżn phân khĂşc nhĂ áť&#x; chung cĆ° chẼt lưᝣng cao, thĂŹ sáş˝ luĂ´n thẼy quảng cĂĄo chung cĆ° cao cẼp, áşłng cẼp 5 sao; rẼt phân vân khi láťąa cháť?n hay tiáşżp cáş­n tĂŹm hiáťƒu dáťą ĂĄn. NhĆ°ng tháťąc táşż, dĂš lĂ chung cĆ° cao cẼp áşżn mẼy, viᝇc hoĂ n thiᝇn cᝧa chᝧ ầu tĆ° cĂł káťš áşżn mᝊc nĂ o thĂŹ viᝇc cải tấo sáť­a chᝯa lĂ khĂ´ng trĂĄnh kháť?i. RẼt Ă­t cĂĄc dáťą ĂĄn cao cẼp lĂ m “fullâ€? náť™i thẼt tᝍ A áşżn Z áťƒ khĂĄch hĂ ng chᝉ viᝇc xĂĄch vali vĂ o áť&#x;. Báť&#x;i lĂ m theo cĂĄch nĂ y thĂŹ chi phĂ­ xây lắp Ẋy giĂĄ lĂŞn rẼt cao, khĂł bĂĄn hĂ ng. ThĂŞm nᝯa, nhu cầu cᝧa khĂĄch hĂ ng khĂĄc nhau vĂ rẼt a dấng, nĂŞn khĂł cĂł thiáşżt káşż kiáşżn trĂşc - náť™i thẼt nĂ o lĂ iáťƒn hĂŹnh áťƒ cĂł tháťƒ chiáť u ưᝣc khĂĄch hĂ ng. VĂŹ láş˝ Ăł, cĂĄc căn háť™ chung cĆ° thĆ°áť?ng ưᝣc hoĂ n thiᝇn cĂł mᝊc áť™, cĂł dáťą ĂĄn áťƒ thĂ´, tráť‘ng hoĂ n toĂ n cho khĂĄch hĂ ng lĂ m cĂ´ng tĂĄc hoĂ n thiᝇn. ChĂ­nh vĂŹ váş­y, bĂŞn cấnh tháť‹ trĆ°áť?ng chung cĆ° - bẼt áť™ng sản sĂ´i áť™ng thĂŹ cĹŠng cĂł máť™t tháť‹ trĆ°áť?ng sĂ´i áť™ng khĂ´ng kĂŠm: Ăł lĂ tháť‹ trĆ°áť?ng thiáşżt káşż - thi cĂ´ng hoĂ n thiᝇn chung cĆ°. Hầu nhĆ° áť&#x; máť?i phân khĂşc chung cĆ°, dĂš lĂ bĂŹnh dân hay cao cẼp khĂĄch hĂ ng áť u cĂł nhu cầu lĂ m cải tấo, sáť­a chᝯa, hoĂ n thiᝇn căn háť™ cᝧa mĂŹnh. RẼt nhiáť u văn phòng tĆ° vẼn thiáşżt káşż ảm nháş­n viᝇc thiáşżt káşż cải tấo căn háť™ chung cĆ°. VĂ cĹŠng rẼt nhiáť u văn phòng chuyĂŞn lĂ m mảng nĂ y; tháş­m chĂ­ tiáşżp cáş­n theo dáťą ĂĄn áťƒ cĂł ưᝣc hᝇ tháť‘ng khĂĄch hĂ ng tiáť m năng vĂ dĂ i hấn. Hầu háşżt cĂĄc văn phòng tĆ° vẼn thiáşżt káşż lĂ m mảng chung cĆ° ảm nhiᝇm luĂ´n viᝇc thi cĂ´ng KT&Ä?S THĂ NG 11.2018

37


chuyên ề

Ảnh trên Yêu cầu của “thượng ế” cũng rất a dạng, có người thích tối giản nhưng cũng có người “ưa” nhiều màu sắc, trang trí cầu kỳ

(nếu chủ ầu tư yêu cầu). Thực ra, theo các kiến trúc sư làm mảng căn hộ chung cư; thiết kế phí cho mỗi căn hộ chung cư chẳng áng là bao, mà vẽ lại rất tỉ mỉ, lắt nhắt; mất nhiều công sức và thời gian, nên việc lấy thi công “nuôi” thiết kế là tất yếu. Hiện trên thị trường, giá thiết kế hoàn thiện căn hộ chung cư là trên dưới 200.000 /m2 tuỳ văn phòng, yêu cầu của chủ ầu tư và mức ầu tư. Như vậy một căn hộ trung bình 3 phòng ngủ với diện tích khoảng 120m2 thì tổng phí thiết kế trên hơn 20 triệu ồng - không ủ trả công nhân viên vẽ - như lời một kiến trúc sư nói. Việc thi công em lại lãi suất lớn hơn nhiều. Và vì vậy nhiều văn phòng ã miễn phí thiết kế nếu chủ nhà ký hợp ồng thi công. Không dừng lại ở việc tổ chức quản lý thi công, nhiều công ty, văn phòng tư vấn ã ầu tư xưởng sản xuất ể sản xuất ồ nội thất, hay làm kinh doanh, nhập khẩu ồ nội thất và thiết bị, thành một cơ chế khép kín trong việc thi công, em lại thu nhập cao và sự thuận tiện cho khách hàng. Những thuận lợi và khó khăn Cũng như các mảng công trình khác, làm hoàn thiện căn hộ chung cư cũng có những thuận lợi và khó khăn nhất ịnh. Bên cạnh những thuận lợi hay khó khăn ặc thù của dự án thì việc này cũng có những mẫu số chung. Thuận lợi ầu tiên là về mặt chuyên môn không quá phức tạp. Một căn hộ chung cư quanh quẩn chỉ là các không gian phòng khách, phòng bếp, các phòng ngủ… và hầu như tất cả ã ược ịnh hình trên mặt bằng. Vì thế việc tổ chức không gian, xử lý mặt bằng công năng không quá khó - iều này phù hợp với nhiều kiến trúc sư trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm. Thuận lợi thứ hai là a phần khách hàng ở nội dung này là những người trẻ tuổi, có học thức nên việc trao ổi thông tin, tư vấn khách hàng khá suôn sẻ, có tiếng nói chung, dễ thuyết phục. Do vậy, tiến ộ thường ược ẩy nhanh, hiệu quả công việc nâng cao. Thứ ba, là dự án quy mô nhỏ, không kéo dài trong cả việc thiết kế và thi công nên ầu tư không quá lớn, nếu thi công thu hồi vốn và lãi nhanh. Việc thiết kế kiêm thi công cũng có nhiều thuận lợi Thứ tư, là iều kiện thi công thuận tiện (trong nhà), không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, vấn ề an toàn lao ộng ược ảm bảo tương ối tốt; mặt bằng trải rộng, không có tầng cao nên tổ chức thi công nhanh chóng, dễ dàng. Ngoài ra, theo lời một kiến trúc sư có kinh nghiệm làm căn hộ chung cư, thì nếu làm tốt một căn hộ, khách hàng hài lòng; rất dễ có ược khách hàng khác ở chung cư ấy, thẳng căn hộ ở tầng khác 38

KT&ĐS THÁNG 11.2018

(nghĩa là căn hộ giống hệt) và nếu như thế công việc thiết kế cũng như thi công nhàn hơn vì ã có cơ sở, có kinh nghiệm. Bên cạnh những thuận lợi như trên ã nói, thì làm hoàn thiện căn hộ chung cư cũng có những khó khăn nhất ịnh. Thứ nhất, chính là việc thiết kế, bị bó buộc trong nội dung, ề tài, không gian; ít có chỗ cho sáng tạo. Nhiều kiến trúc sư làm chung cư ã phàn nàn rằng thiết kế nội thất căn hộ mãi cũng chán, không có sự ột phá sáng tạo không gian, hình thức; chỉ loay hoay trong việc trang trí nhỏ lẻ, không thỏa mãn sự bay bổng sáng tạo vốn là bản chất của nghề. Thứ hai, là việc xử lý kiến trúc - kỹ thuật của căn hộ ôi khi rất khó khăn, do các vấn ề cụ thể của thiết kế công trình hay do quy ịnh của ban quản lý tòa nhà. Ví dụ như nhiều chung cư có phòng ngủ không có cửa sổ, bếp không có chỗ thông gió, logia quá nhỏ không ủ chỗ ặt cục nóng iều hòa… Thứ ba, là việc tổ chức thi công tưởng ơn giản mà lại phức tạp; bởi hầu hết các hạng mục ều có như xây trát, iện, nước, trần thạch cao, á, sơn, sàn gỗ… mà khối lượng công việc lại không lớn; nên nhiều khi khó gọi thầu phụ. Các hạng mục làm theo quy trình nhiều khi phải chờ ợi nhau. Thứ tư, là iều kiện thi công ngặt nghèo, nhiều khó khăn, như chỗ tập kết vật liệu không có, thang máy chuyển hàng chưa hoạt ộng, thi công phải theo giờ quy ịnh; ra vào, thêm người, ổi người phải báo cáo - trình bày với bảo vệ… Nhiều nơi ban quản lý dự án gây khó dễ ối với những ội thi công riêng của chủ hộ. Một iều nữa, khó khăn cũng thường xảy ra là trong khi thi công, có một số loại vật liệu quá khổ không i ược thang máy như á, kính, ồ gỗ nội thất… Nếu căn hộ ở tầng cao mà phải mang vác bằng tay thì quả là cực hình; và ương nhiên cũng ẩy chi phí tăng thêm. Những thuận lợi và khó khăn ề cập ở trên, có thể chưa phải là tất cả, nhưng là những yếu tố iển hình mà việc làm nội thất căn hộ chung cư gặp phải. Nhưng dù thế nào thì chung cư cũng ang, và sẽ là loại hình nhà ở phổ biến, phát triển trong tương lai. Và chắc chắn, việc thiết kế - thi công nội thất chung cư ngày càng trở nên một mảng công việc chuyên nghiệp hơn.chuyĂŞn áť

Ảnh hai trang Náť™i thẼt ngĂ y nay ưᝣc báť‘ trĂ­ rẼt linh áť™ng: ngoĂ i phòng khĂĄch ĆĄn thuần thĂŹ phòng ăn, phòng sĂĄch, phòng giải trĂ­, hiĂŞn nhĂ , sân vĆ°áť?n... áť u lĂ nĆĄi tiáşżp khĂĄch. Máť™t vĂĄch ngăn nháşš, máť™t hᝇ tᝧ ĆĄn giản cĂł tháťƒ nháş­p, tĂĄch áťƒ phân chia cĂĄc khĂ´ng gian trong nhĂ khi cần thiáşżt

1Ĺ™L WKÄĽW OLQK KRÄĄW &Ă? PŲW WKĹśL Pž FĂ? OĹ– FKĸD [D QJĸŜL WD FKĸD FĂ? NK½L QLĹ P YĹš QŲL WKÄžW Yž WKLĹ˜W NĹ˜ WUDQJ WUĂˆ QŲL WKÄžW /Â? GR FKĂˆQK Ož YÄžQ ÄˆĹš NLQK WĹ˜ .KL ĈĂ? PĹŚL VĆŠ VĹˆS [Ĺ˜S WURQJ QJĂ?L QKž ÄˆĹšX UÄžW OLQK KRÄşW WĂ“\ WĆ„QJ GLĹ Q WĂˆFK Pž EĹŞ WUĂˆ YņW GĹžQJ ÄˆĹŹ ÄˆÄşF FKR SKĂ“ KĹźS Yž WLĹ Q QKÄžW &KĹ° NÆ VDORQ WKÉ WKžQK SKĂŽQJ NK½FK FKĹ° NÆ JLĸŜQJ WKÉ WKžQK SKĂŽQJ QJĆ€w 1ŲL WKÄžW EÂż\ JLĹś ĈĸşF ÄžQ ĈŤQK FKR QKĆˆQJ NKĂ?QJ JLDQ QKĆˆQJ SKĂŽQJ FKĆ‚F QÄ°QJ UÄžW FĹž WKĹœ FĹž WKĹœ WĹ´L WĆ„QJ YŤ WUĂˆ NÆ ÄˆĹŹ ÄˆÄşF WKLĹ˜W EŤ Yž FKĂˆQK [½F WĹ´L WĆ„QJ FHQWLPHW 7X\ QKLÆQ NKĂ?QJ YÉ WKĹ˜ Pž QŲL WKÄžW WUŸ QÆQ FĆ‚QJ QKĹˆF Yž EÄžW ELĹ˜Q 1ŲL WKÄžW YĹ„Q FĂ? WKĹœ ĈD FKĆ‚F QÄ°QJ FĂ? WKĹœ WKD\ ÄˆĹŽL ÄˆĹœ WKĂˆFK Ć‚QJ FKR FXŲF VĹŞQJ KLĹ Q ÄˆÄşL Yž OLQK KRÄşW BĂ€I HĂ€ THĂ€NH Äť1+ TL KT òS

40

KT&Ä?S THĂ NG 11.2018

Linh hoất trong táť• chᝊc khĂ´ng gian Trong kiáşżn trĂşc nĂłi chung vĂ nhĂ áť&#x; nĂłi riĂŞng, khĂ´ng gian náť™i thẼt hoĂ n toĂ n cĂł tháťƒ vĂ nĂŞn ưᝣc táť• chᝊc linh hoất, khĂ´ng nĂŞn bĂł buáť™c, giáť›i hấn thĂ nh nhᝯng phòng chᝊc năng báť&#x;i nhᝯng bᝊc tĆ°áť?ng vĂ nhᝯng cĂĄnh cáť­a. Phòng khĂĄch, phòng sinh hoất chung cĂł tháťƒ káşż bĂŞn phòng ăn; phòng ăn cĂł tháťƒ liáť n luĂ´n khu báşżp nẼu; phòng lĂ m viᝇc cĂł tháťƒ náşąm trong phòng ngᝧ‌ Sáťą phân áť‹nh Ẽy cĂł tháťƒ dĂšng nhiáť u giải phĂĄp áťƒ tháťąc hiᝇn nhĆ°: dĂšng giải phĂĄp báť‘ trĂ­ náť™i thẼt, giải phĂĄp trần - sĂ n, giải phĂĄp mĂ u sắc - chiáşżu sĂĄng. CĂĄc khĂ´ng gian cĹŠng cĂł tháťƒ hòa nháş­p hay ngăn cĂĄch báşąng hᝇ tháť‘ng vĂĄch ngăn linh hoất, ưᝣc váş­n hĂ nh dáť… dĂ ng khi cần thiáşżt. Sáťą káşżt hᝣp, tĂ­ch hᝣp cĂĄc khĂ´ng gian váť›i chᝊc năng sáť­ d᝼ng khĂĄc nhau tẼt nhiĂŞn luĂ´n luĂ´n cĂł Ć°u vĂ nhưᝣc iáťƒm. VĂŹ váş­y, viᝇc nắm rĂľ tĂ­nh chẼt khĂ´ng gian, ạc iáťƒm cĂ´ng trĂŹnh vĂ nhu cầu sáť­ d᝼ng lĂ rẼt quan tráť?ng áťƒ Ć°a ra máť™t giải phĂĄp táť‘t cho cả cĂ´ng năng vĂ thẊm máťš. Linh hoất trong viᝇc sáť­ d᝼ng khĂ´ng gian Máť—i khĂ´ng gian náť™i thẼt cĂł máť™t chᝊc năng c᝼ tháťƒ riĂŞng, nhĆ°ng cĂł tháťƒ sáť­ d᝼ng hoĂĄn áť•i vĂ linh hoất trong tᝍng tháť?i iáťƒm c᝼ tháťƒ. Hoạc cĂł tháťƒ máť™t khĂ´ng gian mĂ a chᝊc năng, cĂł tháťƒ ĂĄp ᝊng ưᝣc nhiáť u yĂŞu cầu mĂ khĂ´ng háť bẼt tiᝇn. BĂ n ăn áť&#x; khu váťąc phòng ăn cĹŠng cĂł tháťƒ lĂ nĆĄi tiáşżp khĂĄch; phòng karaoke/nghe nhấc cĹŠng cĂł tháťƒ lĂ nĆĄi tiáşżp khĂĄch. Hay dân dĂŁ hĆĄn: hiĂŞn, sân vĆ°áť?n cĹŠng cĂł tháťƒ lĂ nĆĄi tiáşżp khĂĄch. Máť™t phòng a năng cĂł tháťƒ káşżt hᝣp lĂ phòng sĂĄch, phòng giải trĂ­. KhĂ´ng gian phòng


chuyên ề

khách và phòng ăn liên thông có thể “nối liền”, “hợp nhất” khi cần thiết. Đương nhiên việc sử dụng linh hoạt các không gian phải tùy theo hoàn cảnh, thời gian và ối tượng phù hợp. Linh hoạt trong việc bố trí và thiết kế ồ nội thất Việc bố trí và thiết kế nội thất cũng có thể rất linh hoạt ể tạo nên sự tiện dụng, a năng. Việc bố trí nội thất linh hoạt rất quan trọng ể ồ nội thất có thể phát huy tiếp tính linh hoạt này. Đồ nội thất có thể dịch chuyển và a năng. Ngoài chức năng chính cho mục ích sử dụng, ồ nội thất có thể chính là thành phần phân ịnh không gian, tạo nên bố cục, hòa sắc của nội thất. Hiện nay xu hướng thiết kế linh hoạt ngày càng ược ưa chuộng ể tránh sự nhàm chán và tiện lợi trong sử dụng, sinh hoạt. Nhiều hãng nội thất cho ra những sản phẩm rất linh hoạt với những cơ cấu gọn nhẹ, dễ vận hành như bàn ăn có thể mở rộng kích thước, sofa mở rộng thành giường, tủ quần áo a tính năng… Linh hoạt trong trang trí nội thất Một căn phòng nếu cứ mãi không thay ổi qua năm tháng thì iều ó thật nhàm chán. Có những thứ không thể thay ổi, có những thứ không dễ thay ổi, hoặc có những thứ dễ thay ổi nhưng lại tốn kém. Thiết kế nội thất có thể bắt ầu bởi người làm chuyên môn, nhưng trang trí nội thất trong ời sống lại là việc làm của gia chủ. Phòng sẽ luôn ẹp, hấp dẫn, mới mẻ nếu ược trang trí một cách linh hoạt (trên tinh thần của thiết kế). Dễ dàng nhất là có thể thay ổi những vật dụng khác - mới, sắp xếp lại chúng như khăn trải bàn, thảm, lọ hoa, tranh ảnh… Ở mức ộ cao hơn có thể thay rèm, thay màu tường. Việc trang trí này có thể thay ổi theo mùa, liên quan ến cây cối, nhiệt ộ, thời tiết; những cũng có thể là sự sáng tạo tùy hứng. KT&ĐS THÁNG 11.2018

41


phong thᝧy

ćĞW [Ă„R QKž NKĂ?QJ PĂ„R 7Ă?L NLQK GRDQK EÄžW ĈŲQJ VÄźQ WKĹśL JLDQ TXD QKņQ WKÄž\ JL½ WUŤ FĆ€D QKž ĈĞW EŤ PĂ„R Yž WKĂ?S KņX WKÄžS KÄśQ YžL FKĹžF SKĹ€Q WUÄ°P VR YĹ´L QKž ĈĞW YXĂ?QJ YĆ‚F 1JĸŜL WD UÄžW KD\ NLÆQJ NĆŽ PXD QKž ĈĞW [Ă„R QKĸQJ WĂ?L NKĂ?QJ ELĹ˜W YĹš SKRQJ WKĆ€\ FĂ? FÄś VŸ QžR OÂ? JLÄźL Yž NKĹˆF SKĹžF ĈĸşF WÉQK WUÄşQJ ĈĂ? NKĂ?QJ" Tấ Minh Long, Ć°áť?ng Nguyáť…n Văn LuĂ´ng, quáş­n 6, TP.HCM

&KD PĹ’ FĂ? WKĆ„D NĹ˜ OÄşL FKR WĂ?L PŲW PLĹ˜QJ ĈĞW Ÿ TXÆ NKRÄźQJ PĂ„W YXĂ?QJ FĂ? KÉQK WKĂ“ [Ă„R JĂ?F UÄžW JĹˆW 1KLĹšX QJĸŜL NKX\ÆQ NKĂ?QJ QÆQ [Âż\ QKž Pž E½Q ĈL KRĹ?F KĹźS WKƆD YĹ´L PLĹ˜QJ NK½F ÄˆĹœ YXĂ?QJ YĆ‚F OÄşL FKR KĹźS SKRQJ WKĆ€\ 7X\ QKLÆQ WĂ?L WKÄž\ ĈĞW FĂ? KÉQK JÉ NKĂ?QJ TXDQ WUĹŚQJ EĹŠQJ FKĹ° PÉQK Ÿ FĂ? EŤ [Ă„R KD\ NKĂ?QJ 7Ă?L FĂ? WKĹœ OžP QKž YXĂ?QJ WUÆQ ĈĞW [Ă„R ĈĸşF NKĂ?QJ PRQJ ĈĸşF Wĸ YÄžQ WKÆP YĹš YÄžQ ÄˆĹš Qž\

Phấm Văn Báť­u, Báşżn Lᝊc, Long An BĂ€I THS KTS HĂ€ ANH TUĨN Äť1+ KHĂœNH 3HÄ˘Ä NG

CĂĄc gĂłc nhĂŹn khĂĄc nhau cᝧa NhĂ tháť? Ä?ᝊc BĂ thĂ nh pháť‘ Háť“ ChĂ­ Minh: phần gian chĂ­nh sáť­ d᝼ng lĂ phần “náť&#x; háş­uâ€? nhẼt

42

KT&Ä?S THĂ NG 11.2018

V

ăn hĂła Viᝇt gắn liáť n váť›i gáť‘c nĂ´ng nghiᝇp lĂşa nĆ°áť›c, tráť?ng tÄŠnh hĆĄn áť™ng, Ć°a tháť• máť™c ngấi háť?a kim, lẼy thᝧy (dòng nĆ°áť›c, láť‘i i) áťƒ káşżt náť‘i, lẼy khuĂ´n viĂŞn vuĂ´ng vắn lĂ m cháť— dáťąa, áť™ dáť‘c thoai thoải tấo váť‹ thế‌ CĂł tháťƒ thẼy rẼt nhiáť u biáťƒu hiᝇn văn hĂła truyáť n tháť‘ng káťƒ trĂŞn ĂŁ ăn sâu vĂ o tâm thᝊc ngĆ°áť?i Viᝇt khi cháť?n Ẽt dáťąng nhĂ , tĂŹm nĆĄi cĆ° trĂş, cho dĂš ĂŁ qua tháşż kᝡ 21 vẍn còn lĆ°u lấi khĂĄ nhiáť u truyáť n t᝼ng. Máť™t trong sáť‘ Ăł lĂ quan niᝇm nhà Ẽt kiĂŞng káťľ báť‹ mĂŠo, xĂŠo gĂłc, trĂĄnh thĂłp háş­u, chuáť™ng náť&#x; háş­u. Trong khi văn hĂła Tây phĆ°ĆĄng thĂ­ch gĂłc cấnh mấnh máş˝, nĂŞu báş­t yáşżu táť‘ cĂĄ nhân, khĂĄc biᝇt, thĂŹ văn hĂła Ä?Ă´ng phĆ°ĆĄng lấi hay nghe theo sáť&#x; thĂ­ch ĂĄm Ă´ng, ngấi khĂĄc lấ, lĂ iáť u kiᝇn cho cĂĄc truyáť n t᝼ng theo kiáťƒu “nghe nĂłi‌â€? cĂ ng thĂŞm lan táť?a sâu ráť™ng. XĆ°a khĂ´ng ngấi, nay sĂĄ gĂŹ? QuĂĄ trĂŹnh hĂŹnh thĂ nh máť™t iáťƒm cĆ° trĂş theo kiáťƒu lĂ ng xĂŁ nĂ´ng nghiᝇp trĆ°áť›c ây cho áşżn tháť?i Ă´ tháť‹ hĂła sau nĂ y luĂ´n diáť…n biáşżn phᝊc tấp theo tháťąc táşż Ẽt ai, sĂ´ng ngòi táťą nhiĂŞn, Ć°áť?ng så‌ nĂŞn chuyᝇn nhà Ẽt cĂł hĂŹnh dĂĄng khĂ´ng ngay hĂ ng tháşłng láť‘i hầu nhĆ° khĂĄ pháť• biáşżn. KhĂ´ng Ă­t nhᝯng ngĂ´i nhĂ , miáşżng Ẽt rĆĄi vĂ o tĂŹnh huáť‘ng báť‹ thĂłp háş­u, hĂŹnh thang, tháş­m chĂ­ hĂŹnh tam giĂĄc khiáşżn khĂĄ nhiáť u gia chᝧ lo lắng khĂ´ng biáşżt nĂŞn xáť­ lĂ˝ tháşż nĂ o. Váť sáť­ d᝼ng gạp khĂł khăn, váť phong thᝧy lấi nghe Ă˝ kiáşżn cho ráşąng kiáťƒu nhĂ â€œhung sĂĄtâ€? khiáşżn giĂĄ tráť‹ bẼt áť™ng sản giảm sĂşt. NhĆ°ng tháťąc ra náşżu khĂŠo iáť u chᝉnh theo phong thᝧy vĂ náť™i thẼt thĂŹ vẍn cĂł ưᝣc máť™t nĆĄi sáť‘ng táť‘t vĂ biáşżn bẼt lᝣi thĂ nh lᝣi tháşż cho dấng nhà Ẽt xĂŠo nĂ y. Nhᝯng tháşż nhĂ hay Ẽt cĂł dấng tam giĂĄc, hĂŹnh thang, gĂłc xĂŠo‌ phong thᝧy quy váť dấng háť?a trấch, truyáť n tháť‘ng gáť?i lĂ tháşż háť?a vưᝣng. Theo tĂ­nh chẼt ngĹŠ hĂ nh thĂŹ háť?a cĂł hĆ°áť›ng chuyáťƒn áť™ng lĂŞn cao vĂ náť•i báş­t khĂ­, nĂŞn cuáť™c Ẽt hĂ nh háť?a (chĂŠo gĂłc) vĂ cĂĄc cĂ´ng trĂŹnh cĂł cẼu trĂşc hĂ nh háť?a (mĂĄi nháť?n, cĂł chĂłp ᝉnh‌) hay phĂš hᝣp cho khĂ´ng gian sinh hoất mang tĂ­nh dẍn dắt, thu hĂşt, vĂ­ d᝼ nhĆ° cĂĄc cĂ´ng trĂŹnh tĂ´n giĂĄo, tĆ°áť&#x;ng niᝇm, giải trĂ­ thĆ°ĆĄng mấi. KhĂĄ nhiáť u khĂĄch sấn áť&#x; khu trung tâm nhĆ° khĂĄch sấn New World táť?a lấc trĂŞn khu Ẽt hĂŹnh tam giĂĄc nhĆ°ng ĂŁ ưᝣc xáť­ lĂ˝ kháť‘i theo dấng tháť• vĂ máť™c náşąm ngang, cĂĄc ᝉnh nháť?n lĂ m sân vĆ°áť?n, háť“ nĆ°áť›c khĂĄ hᝣp lý‌ CĹŠng cần lĆ°u Ă˝ cha Ă´ng ta vĂ khoa háť?c phong thᝧy hiᝇn ấi áť u khĂ´ng ạt nạng chuyᝇn náť&#x; hay thĂłp háş­u. DĂš gạp Ẽt xĂŠo thĂŹ ngĂ´i nhĂ truyáť n tháť‘ng vẍn vuĂ´ng vᝊc, áťƒ cĂĄi xĂŠo Ẽy ra phần khuĂ´n viĂŞn. VĂ­ d᝼ nhĆ° táť•ng tháťƒ Văn Miáşżu Quáť‘c Táť­ GiĂĄm áť&#x; HĂ Náť™i náşąm trĂŞn cuáť™c Ẽt xĂŠo mĂ dĂ i, thu háşšp dần váť phĂ­a sau, váş­y nhĆ°ng báť‘ c᝼c khĂ´ng gian cĂĄc cĂ´ng trĂŹnh khĂ´ng háť láť™n xáť™n mĂŠo mĂł, i vĂ o cĂł tuần táťą Ăłng máť&#x;, tÄŠnh áť™ng chᝉn chu, tháş­m chĂ­ náşżu khĂ´ng nhĂŹn trĂŞn ảnh vᝇ tinh thĂŹ khĂł cĂł tháťƒ nghÄŠ cĂ´ng trĂŹnh trĂŞn khu Ẽt thĂłp háş­u, mĂ tháş­m chĂ­ còn thẼy cĂ ng i vĂ o cĂ ng máť&#x; ra thĂŞm nhiáť u láť›p khĂ´ng gian, vĂ chiáť u cao cĂ´ng trĂŹnh tăng dần, phĂ­a trĆ°áť›c cĂł háť“ nĆ°áť›c, Ăşng tháşż “táť?a sĆĄn diᝇn thᝧyâ€? truyáť n tháť‘ng. VẼn ᝠạt ra khĂĄ rĂľ: khĂ´ng gian cĆ° trĂş cĂł ưᝣc thuáş­n tiᝇn, thĂ´ng thoĂĄng, thẊm máťš hay khĂ´ng? VĂŹ tháşż cĂĄch thᝊc sáť­ d᝼ng vĂ xáť­ lĂ˝ khĂ´ng gian náť™i - ngoấi thẼt nhĆ° tháşż nĂ o quan tráť?ng hĆĄn lĂ sáťą chĂŞnh lᝇch vĂ i ba tẼc giᝯa kĂ­ch thĆ°áť›c mạt trĆ°áť›c vĂ mạt sau cᝧa miáşżng Ẽt, ngĂ´i nhĂ .


phong thủy Về mặt tâm lý, khi người ta bị chèn ép chung quanh thì nảy sinh tâm lý bức bối khó chịu, do ó ai cũng thích sở hữu miếng ất hay ngôi nhà có mặt bằng thẳng thớm vuông vức. Nhưng thực ra mọi không gian sống ều có vấn ề về góc cạnh do cách bố trí và cấu trúc nhà. Ví dụ một căn phòng vuông vức nhưng có cột bên trong thì khó sử dụng và gây vướng víu hơn mặt bằng xéo mà quang ãng. Mặt khác, dù có góc méo mó thì nhà vẫn có thể khắc phục bằng cách óng tủ kệ hay xây tường dày, vách ngăn che lấp, tạo không gian vuông vức. Các góc nhọn có thể bo tròn bằng vách tường hay tủ kệ, bồn hoa hoặc ặt vật trang trí, tránh trổ cửa hay sử dụng không gian sinh hoạt tại các mũi nhọn mà nên bám theo không gian chính ở vị trí trung tâm, dùng các ường cong mềm mại (thủy khắc hỏa) ể lấy lại thế cân bằng và giảm xung sát Vì vậy, khoa học phong thủy từ truyền thống ến hiện ại ều không quá ặt nặng chuyện nở hay thóp hậu. Đất xéo mà nhà không méo, bởi không ai sống ngoài khuôn viên cả. Việc xử lý không gian nhà vuông, nhất là ở phần chính yếu, phần sử dụng cơ bản, và ẩy các khu phụ trợ ra vùng bất lợi sẽ giúp nội khí bình ổn, có chính phụ rõ ràng. Đối với người chuyên môn thực ra xử lý nội thất nhà “thóp hậu” khá ơn giản, chỉ cần lấy một bên tường ổn ịnh làm chuẩn ể xác lập các vùng không gian chính, còn phần xéo sẽ ặt các không gian phụ, óng tủ tường, trổ giếng trời... nhằm xóa khiếm khuyết. Điều cốt lõi là phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, hay bếp ược vuông vức, dồn ngóc ngách về phía kho, vệ sinh, cầu thang, giếng trời... thì sẽ không còn cảm giác thóp hậu hay xéo góc nữa.

Ảnh trên Xử lý nội thất nhà xéo có chính phụ sao cho phần sinh hoạt cơ bản vuông vắn là ổn Ảnh bên Thậm chí trong một không gian nhà ống vuông vức ơn iệu, giải pháp thiết kế xoay chéo cầu thang, khối phòng… lại giúp không gian phong phú, thoáng sáng và tiện dụng hơn nữa

Đất xéo làm nhà không méo Nhiều người quan niệm khi phần nhà phía sau nhỏ hơn, hẹp hơn so với mặt trước thì gọi là thóp hậu, và khái niệm nở hậu hay thóp hậu ã trở thành một trong những “tiêu chuẩn” ể giới kinh doanh nhà ất ánh giá ưu nhược một căn nhà, miếng ất. Thực sự ây là vấn ề liên quan ến môi trường ở và tâm lý sở hữu. Về mặt môi trường ở, với nhà ống, sự hơn kém nhau vài mét có thể gây bất tiện trong sử dụng, tạo cảm giác chật chội. Nhà thóp hậu càng i vào càng bị thu hẹp sẽ thấy tù túng, sắp ặt nội thất trở nên khó khăn. Nhưng vấn ề là phần sinh hoạt chủ yếu phải ủ, chứ không phải là so o về kích thước trước - sau của tổng thể miếng ất hay ngôi nhà. Cụ thể như hình khối của công trình Nhà thờ Đức Bà nhìn từ trên cao xuống ngỡ như là bị thóp dần về phía sau, nhưng thực tế phần phía sau ít dùng ến thì nhỏ cũng không sao, phần gian chính ể hành lễ mới là khu vực rộng rãi nhất của tổng thể công trình này. KT&ĐS THÁNG 11.2018

43


tháť?i sáťą kiáşżn trĂşc

+ŲL WKÄźR TXĹŞF WĹ˜ |%ÄźR WĹŹQ F½F GL VÄźQ YÄ°Q KĂ?D QKĹŠP PĹžF ÄˆĂˆFK SK½W WULĹœQ GX OŤFK EĹšQ YĆˆQJ WURQJ EĹŞL FÄźQK ELĹ˜Q ÄˆĹŽL NKĂˆ KņX Ÿ 9LĹ W 9DP Yž FKÂżX Ă´ 7K½L %ÉQK 'ĸĜQJ} 1JÂł\ WÄĄL +Âł 1Ĺ™L 9LŇQ 4XĹ‘F WÄż 3K²S QJĹŻ ,), ĂŽÄĄL KĹ?F 4XĹ‘F *LD +Âł 1Ĺ™L WĹ• FKĹŠF +Ĺ™L WKÄŁR TXĹ‘F WÄż |%ÄŁR WĹ“Q F²F GL VÄŁQ YÄ—Q KĂ‚D QKÄąP PĹĽF ï½FK SK²W WULĹƒQ GX OĹ‹FK EĹ Q YĹŻQJ WURQJ EĹ‘L FÄŁQK ELÄżQ ĂŻĹ•L NK½ KÄ­X Ĺ&#x; 9LŇW 1DP YÂł FK´X Ăš 7K²L %žQK 'Ä&#x;Ä?QJ} GÂłQK FKR ĂŻĹ‘L WÄ&#x;ĹŁQJ OÂł F²F KĹ?F JLÄŁ F²F QKÂł QJKLÂťQ FĹŠX F²Q EĹ™ GL VÄŁQ F²Q EĹ™ TXÄŁQ OÂ? ĂŻĹ‹D SKÄ&#x;Ä?QJ YÂł PĹ?L ĂŻĹ‘L WÄ&#x;ĹŁQJ TXDQ W´P %XĹ•L KĹ™L WKÄŁR [RD\ TXDQK F²F QĹ™L GXQJ FK½QK OLÂťQ TXDQ WĹ›L YLŇF WKÇF ĂŻÄŠ\ EÄŁR WĹ“Q GL VÄŁQ YÄ—Q KĂ‚D WUÄ&#x;Ĺ›F F²F W²F ĂŻĹ™QJ ELÄżQ ĂŻĹ•L NLQK WÄż [Âś KĹ™L KÄ&#x;Ĺ›QJ WĹ›L VĹą SK²W WULĹƒQ EĹ Q YĹŻQJ %ĂŤ, 9ĂŤ Äť1+ HĂ€ THĂ€NH

T

rong nhᝯng năm gần ây, du láť‹ch tráť&#x; thĂ nh máť™t trong nhᝯng lÄŠnh váťąc kinh táşż chiáşżn lưᝣc cho náť n kinh táşż Viᝇt Nam vĂ máť™t sáť‘ nĆ°áť›c khu váťąc châu Ă -ThĂĄi BĂŹnh DĆ°ĆĄng. Viᝇc tăng cĆ°áť?ng bảo vᝇ di sản văn hĂła váş­t tháťƒ vĂ phi váş­t tháťƒ lĂ máť™t trong nhᝯng yáşżu táť‘ gĂłp phần quảng bĂĄ, thĂşc Ẋy ngĂ nh kinh táşż mĹŠi nháť?n ngĂ nh du láť‹ch cĹŠng nhĆ° tấo ra sáťą thay áť•i váť kinh táşż - xĂŁ háť™i tấi cĂĄc áť‹a phĆ°ĆĄng nĆĄi cĂł di sản. Tuy nhiĂŞn, ảnh hĆ°áť&#x;ng cᝧa sáťą biáşżn áť•i khĂ­ háş­u toĂ n cầu, ạc biᝇt tấi cĂĄc nĆ°áť›c ang phĂĄt triáťƒn, ang e dáť?a cĂĄc di sản tháşż giáť›i. VĂŹ váş­y, hiᝇn nay vẼn áť tăng cĆ°áť?ng bảo táť“n di sản thiĂŞn nhiĂŞn vĂ khĂ´ng gian văn hĂła vĂŹ sáťą phĂĄt triáťƒn báť n vᝯng cần ưᝣc chĂş tráť?ng trĂŞn nhiáť u phĆ°ĆĄng diᝇn xĂŁ háť™i, kinh táşż, văn hĂła vĂ phĂĄp lĂ˝. Háť™i thảo diáť…n ra trong ngĂ y 17.10, náť™i dung buáť•i sĂĄng táş­p trung vĂ o vẼn áť bảo táť“n di sản gắn váť›i sáťą phĂĄt triáťƒn báť n vᝯng, trong khi Ăł táť?a Ă m buáť•i chiáť u táş­p trung trao áť•i tháťąc tiáť…n váť phĂĄt triáťƒn kinh táşż - du láť‹ch tấi áť‹a phĆ°ĆĄng. Diáť…n giả cᝧa háť™i thảo lĂ cĂĄc giĂĄo sĆ°, nhĂ nghiĂŞn cᝊu, háť?c giả áşżn tᝍ Ä?ấi háť?c PolynĂŠsie (PhĂĄp) vĂ máť™t sáť‘ trĆ°áť?ng ấi háť?c tấi Viᝇt Nam nhĆ° Ä?ấi háť?c Khoa háť?c vĂ CĂ´ng nghᝇ HĂ Náť™i, khoa luáş­t vĂ Ä?ấi háť?c Ngoấi ngᝯ - Ä?ấi háť?c Quáť‘c gia HĂ Náť™i. CĂĄc bĂ i tham luáş­n áť cáş­p táť›i vai trò cᝧa viᝇc bảo vᝇ vĂ phĂĄt triáťƒn di sản văn hĂła vĂŹ sáťą phĂĄt triáťƒn báť n vᝯng, c᝼ tháťƒ áť‘i váť›i sáťą áť•i máť›i vĂ phĂĄt triáťƒn du láť‹ch vĂšng biáťƒn PolynĂŠsie (PhĂĄp) cĹŠng nhĆ° du láť‹ch Viᝇt Nam; áť“ng tháť?i nhẼn mấnh máť‘i quan hᝇ giᝯa luáş­t mĂ´i trĆ°áť?ng vĂ viᝇc bảo vᝇ phĂĄp lĂ˝ cĂĄc di sản. Váť phĂ­a ĆĄn váť‹ áť“ng táť• chᝊc sáťą kiᝇn - Ä?ấi háť?c PolynĂŠsie, ấi diᝇn lĂ Ă´ng Jean Paul Pastorel, PhĂł hiᝇu trĆ°áť&#x;ng cĂšng cĂĄc giĂĄo sĆ°, háť?c giả - diáť…n giả cᝧa trĆ°áť?ng. Váť phĂ­a cĂĄc táť• chᝊc quáť‘c táşż, cĂł sáťą tham dáťą cᝧa bĂ PhĂšng Tháť‹ Thanh TĂş, ấi diᝇn táť• chᝊc AUF (táť• chᝊc Ä?ấi háť?c PhĂĄp ngᝯ), bĂ LĂŞ Ngáť?c Diáť…m, ấi diᝇn táť• chᝊc OIF (táť• chᝊc quáť‘c táşż cáť™ng áť“ng PhĂĄp ngᝯ) vĂ Ă´ng LĂŞ PhĆ°áť›c Minh, ấi diᝇn Viᝇn NghiĂŞn cᝊu Trung Ä?Ă´ng vĂ châu Phi (IAMES). 44

KT&Ä?S THĂ NG 11.2018

Ä?ây lĂ háť™i thảo thᝊ ba cᝧa cᝧa Viᝇn Quáť‘c táşż PhĂĄp ngᝯ năm 2018 trong chuáť—i sáťą kiᝇn - háť™i thảo khoa háť?c DAAS (Diderot Advanced Academic Seminars). M᝼c Ă­ch cᝧa háť™i thảo nháşąm tấo ra máť™t diáť…n Ă n áťƒ thảo luáş­n vẼn áť káşż thᝍa, bảo táť“n cĂĄc giĂĄ tráť‹ di sản hĆ°áť›ng táť›i sáťą phĂĄt triáťƒn báť n vᝯng; c᝼ tháťƒ tấi Viᝇt Nam vĂ khu váťąc châu Ă -ThĂĄi BĂŹnh DĆ°ĆĄng. Ä?ây cĹŠng máť™t trong nhᝯng hĆ°áť›ng nghiĂŞn cᝊu tráť?ng tâm cᝧa IFI liĂŞn quan táť›i triáťƒn khai cĂĄc dáťą ĂĄn sáť‘ hĂła di sản văn hĂła vĂ thiĂŞn nhiĂŞn, ph᝼c v᝼ viᝇc bảo táť“n vĂ phĂĄt huy cĂĄc giĂĄ tráť‹ di sản vĂŹ sáťą phĂĄt triáťƒn báť n vᝯng. LĂ ĆĄn váť‹ táť• chᝊc háť™i thảo, IFI giáť›i thiᝇu chĆ°ĆĄng trĂŹnh “Sáť‘ hĂła di sản văn hĂłaâ€? cᝧa viᝇn váť›i cĂĄc cĂ´ng trĂŹnh nghiĂŞn cᝊu tiĂŞu biáťƒu nhĆ° dáťą ĂĄn sáť‘ hĂła NhĂ hĂĄt Láť›n HĂ Náť™i, dáťą ĂĄn sáť‘ hĂła di sản kiáşżn trĂşc khoa ngĂ´n ngᝯ vĂ văn hĂła PhĂĄp Buáť•i háť™i thảo vĂ táť?a Ă m diáť…n ra váť›i sáťą tĂ i trᝣ cᝧa cĆĄ quan Ä?ấi háť?c PhĂĄp ngᝯ AUF, mấng lĆ°áť›i toĂ n cầu cĂĄc cĆĄ sáť&#x; giĂĄo d᝼c vĂ nghiĂŞn cᝊu cao cẼp nĂłi tiáşżng PhĂĄp. Háť™i thảo ĂŁ máť&#x; ra nhᝯng cĂĄch tiáşżp cáş­n vĂ hĆ°áť›ng i máť›i trong viᝇc váş­n d᝼ng cĂĄc chĂ­nh sĂĄch phĂĄp lĂ˝, triáťƒn khai cĂ´ng tĂĄc bảo táť“n vĂ phĂĄt huy nhᝯng giĂĄ tráť‹ di sản văn hĂła, ạc biᝇt trĆ°áť›c nhᝯng tĂĄc áť™ng cᝧa mĂ´i trĆ°áť?ng nháşąm hĆ°áť›ng táť›i sáťą phĂĄt triáťƒn báť n vᝯng. Viᝇn Quáť‘c táşż PhĂĄp ngᝯ hĂŹnh thĂ nh trĂŞn cĆĄ sáť&#x; phĂĄt triáťƒn Viᝇn Tin háť?c PhĂĄp ngᝯ -IFI vĂ tiáşżp nháş­n Trung tâm Ä?ấi háť?c PhĂĄp tấi HĂ Náť™i -PUF. IFI lĂ máť™t táť• chᝊc nghiĂŞn cᝊu vĂ Ă o tấo quáť‘c táşż, liĂŞn ngĂ nh, chẼt lưᝣng cao tráťąc thuáť™c Ä?ấi háť?c Quáť‘c gia HĂ Náť™i. Tầm nhĂŹn cᝧa IFI lĂ tráť&#x; thĂ nh ầu máť‘i cᝧa cáť™ng áť“ng PhĂĄp ngᝯ tấi châu Ă -ThĂĄi BĂŹnh DĆ°ĆĄng; táť• chᝊc vĂ triáťƒn khai cĂĄc hoất áť™ng nghiĂŞn cᝊu vĂ Ă o tấo quáť‘c táşż, a ngĂ nh vĂ liĂŞn ngĂ nh. Máť™t trong nhᝯng chiáşżn lưᝣc phĂĄt triáťƒn tráť?ng tâm lĂ gắn káşżt Ă o tấo, nghiĂŞn cᝊu vĂ chuyáťƒn giao cĂ´ng nghᝇ váť›i tháť‹ trĆ°áť?ng thĂ´ng qua viᝇc tháťąc hiᝇn cĂĄc dáťą ĂĄn ᝊng d᝼ng; trong Ăł cĂł chĆ°ĆĄng trĂŹnh nghiĂŞn cᝊu vĂ sáť‘ hĂła cĂĄc di sản văn hĂła.


CĂĄc khĂĄch máť?i tham gia chĆ°ĆĄng trĂŹnh táť?a Ă m: (tᝍ phải qua) Ă´ng Phấm Anh TuẼn - Táť•ng giĂĄm áť‘c cĂ´ng ty CP VICOSTONE, KTS Olivier Souquet - DE-SO Architectes, KTS Nguyáť…n HoĂ ng Mấnh - MIA Design Studio

TrĂŹnh diáť…n Visual Art váť›i tĂĄc phẊm KhĂ´ng khĂ­ ưᝣc tấo hĂŹnh tᝍ tẼm ĂĄ VICOSTONE White Fusion phiĂŞn bản ạc biᝇt

CHIĂŠM NGĆŻáť NG MĂ€N TRĂŒNH DIáť„N “Sáť° Kᝲ DIᝆU CᝌA THIĂŠN NHIĂŠNâ€? 7LĹ˜S QĹŞL WKžQK FĂ?QJ FĆ€D VĆŠ NLĹ Q WÄşL +ž 1ŲL YĹ´L VĆŠ TX\ WĹž FĆ€D KÄśQ NLĹ˜Q WUĂ’F Vĸ QKž WKLĹ˜W NĹ˜ Yž QKĆˆQJ QJĸŜL OžP FĂ?QJ YLĹ F V½QJ WÄşR |7KH 0DJLF RI 1DWXUH 6ĆŠ NĆŒ GLĹ X FĆ€D WKLÆQ QKLÆQ} VĆŠ NLĹ Q GR WKĸĜQJ KLĹ X Ĉ½ WKÄşFK DQK FDR FÄžS 9,&26721( WĹŽ FKĆ‚F WLĹ˜S WĹžF 1DP WLĹ˜Q Yž ÄˆĂ JÂż\ ĈĸşF WLĹ˜QJ YDQJ OĹ´Q WURQJ JLĹ´L OžP QJKĹš WÄşL 73 +ĹŹ &KĂˆ 0LQK YžR WUXQJ WXĹ€Q WK½QJ YĆ„D TXD

CĹŠng trong khuĂ´n kháť• sáťą kiᝇn, cĂĄc khĂĄch máť?i ĂŁ ưᝣc thĆ°áť&#x;ng lĂŁm mĂ n trĂŹnh diáť…n Ẋm tháťąc cᝧa Master Chef NgĂ´ Thanh Hòa - quĂĄn quân Vua ầu báşżp Viᝇt Nam mĂša ầu tiĂŞn - trĂŞn mạt ĂĄ VICOSTONE lẼy cảm hᝊng tᝍ 3 yáşżu táť‘: nĆ°áť›c, khĂ´ng khĂ­ vĂ ĂĄnh sĂĄng. YĂŞn tâm váť›i tĂ­nh năng ngᝍa vi khuẊn, cháť‘ng bĂĄm bẊn vưᝣt tráť™i, mạt bĂ n ĂĄ VICOSTONE ĂŁ tráť&#x; thĂ nh nguáť“n cảm hᝊng áťƒ Chef Hòa tháťƒ hiᝇn tay ngháť vĂ sáťą sĂĄng tấo cᝧa mĂŹnh, trĂŹnh diáť…n nhᝯng mĂłn ăn mang áş­m dẼu Ẽn cĂĄ nhân cᝧa anh, ᝧ sắc, ᝧ hĆ°ĆĄng, ᝧ váť‹ vĂ hĂ i hòa táťą nhiĂŞn váť›i khĂ´ng gian nghᝇ thuáş­t thiĂŞn nhiĂŞn sâu lắng. Sáťą kiᝇn quy t᝼ nhiáť u tĂŞn tuáť•i kiáşżn trĂşc sĆ° Viᝇt Nam vĂ quáť‘c táşż, cĂĄc áť‘i tĂĄc quan tráť?ng trong lÄŠnh váťąc kiáşżn trĂşc - xây dáťąng. Ä?ĂĄng chĂş Ă˝, sáťą kiᝇn lần nĂ y cĂł sáťą gĂłp mạt hai diáť…n giả náť•i tiáşżng KTS Nguyáť…n HoĂ ng Mấnh - áť“ng sĂĄng láş­p, CEO vĂ kiáşżn trĂşc sĆ° chᝧ trĂŹ cᝧa cĂ´ng ty MIA Design Studio, vĂ KTS ngĆ°áť?i PhĂĄp Olivier Souquet - máť™t trong cĂĄc nhĂ sĂĄng láş­p DE-SO Architectes.

L

Ẽy Ă˝ tĆ°áť&#x;ng tᝍ 3 yáşżu táť‘ cĆĄ bản cᝧa sáťą sáť‘ng: khĂ´ng khĂ­, ĂĄnh sĂĄng vĂ nĆ°áť›c, sáťą kiᝇn “Sáťą káťł diᝇu cᝧa thiĂŞn nhiĂŞnâ€? váť›i iáťƒm nhẼn lĂ mĂ n biáťƒu diáť…n nghᝇ thuáş­t ưᝣc dĂ n dáťąng cĂ´ng phu cĂšng khĂ´ng gian triáťƒn lĂŁm tinh táşż, sĂĄng tấo, ĂŁ káťƒ nĂŞn câu chuyᝇn váť sáťą káťł diᝇu cᝧa thiĂŞn nhiĂŞn, váť cĂĄc yáşżu táť‘ hĂŹnh thĂ nh nĂŞn sáťą sáť‘ng, tấo nĂŞn cảm hᝊng bẼt táş­n cho nhᝯng kiáşżn trĂşc sĆ° khĂĄch máť?i nhᝯng ngĆ°áť?i nghᝇ sÄŠ Ă­ch tháťąc - cầu náť‘i giᝯa thiĂŞn nhiĂŞn vĂ kiáşżn trĂşc. CĂĄc khĂĄch máť?i ĂŁ ưᝣc mĂŁn nhĂŁn váť›i khĂ´ng gian thiáşżt káşż Ẽn tưᝣng cᝧa sáťą kiᝇn váť›i cĂĄch bĂ i trĂ­ mang áş­m cảm hᝊng thiĂŞn nhiĂŞn tᝍ cĂĄc tẼm ĂĄ VICOSTONE ưᝣc cháşż tĂĄc tinh xảo, sáť‘ng áť™ng, nháşąm tháťƒ hiᝇn cĂĄc yáşżu táť‘ thiĂŞn nhiĂŞn nhĆ° nĆ°áť›c, khĂ´ng khĂ­ vĂ ĂĄnh sĂĄng. Ä?ạc biᝇt, tĂĄc phẊm KhĂ´ng khĂ­ ưᝣc sáť­ d᝼ng trĂŞn tẼm ĂĄ White Fusion phiĂŞn bản ạc biᝇt ĂŁ ưᝣc cĂĄc káťš sĆ° VICOSTONE dĂ y cĂ´ng cháşż tĂĄc - dĂ nh riĂŞng cho sáťą kiᝇn nĂ y. TẼt cả ĂŁ tấo nĂŞn máť™t táť•ng tháťƒ hĂ i hòa xuyĂŞn suáť‘t chĆ°ĆĄng trĂŹnh. Nhᝯng thiáşżt káşż tiĂŞu biáťƒu mĂ VICOSTONE trĂŹnh diáť…n tấi sáťą kiᝇn cĂł tháťƒ káťƒ áşżn lĂ Statuario, Nero Marquina‌ cho thẼy khả năng ghĂŠp náť‘i Ć°áť?ng vân, tấo hiᝇu ᝊng thẊm máťš vưᝣt tráť™i cho khĂ´ng gian. Ä?ưᝣc biáşżt ây lĂ nhᝯng thiáşżt káşż vân ĂĄ cᝧa VICOSTONE ĂŁ ưᝣc ᝊng d᝼ng nhiáť u trong cĂĄc thiáşżt káşż náť™i thẼt theo xu hĆ°áť›ng mang thiĂŞn nhiĂŞn vĂ o nhĂ (bring the outside in) - lĂ xu hĆ°áť›ng thiáşżt káşż kiáşżn trĂşc pháť• biáşżn trong tháť?i gian gần ây.

VICOSTONE (thuáť™c táş­p oĂ n Phenikaa) - top 4 tháşż giáť›i váť sản xuẼt ĂĄ thấch anh cao cẼp. Sản phẊm VICOSTONE ất tiĂŞu chuẊn kiáťƒm áť‹nh khắt khe và ưᝣc cẼp cĂĄc chᝊng chᝉ quáť‘c táşż bao gáť“m NSF, Greenguard Gold, dẼu CE váť áť™ an toĂ n tuyᝇt áť‘i cho sᝊc kháť?e ngĆ°áť?i dĂšng, ảm bảo ngᝍa vi khuẊn, cháť‘ng bĂĄm bẊn vưᝣt tráť™i. Ä?ĂĄ VICOSTONE ĂŁ cĂł mạt tấi hĆĄn 40 quáť‘c gia, chinh ph᝼c cĂĄc tháť‹ trĆ°áť?ng khĂł tĂ­nh nhẼt nhĆ° Máťš, Canada, Ăšc, châu Ă‚u... VICOSTONE bảo hĂ nh 15 năm cho sản phẊm chĂ­nh hĂŁng, tham khảo tấi: www.vicostone.com/vi-vn Hotline: 18006766

KT&Ä?S THĂ NG 11.2018

45


không gian ẹp

46

KT&ĐS THÁNG 11.2018


không gian ẹp

MÆL WUģšnJ [Dnh ţ óĥL hőF )3T ćĸżF ĈĸD Y¾R VƆ GžQJ WƄ QİP YŴL OŪL NLŘQ WUÒF ĈŲF Ĉ½R Y¾ EŚQ YƈQJ YŚ FļQK TXDQ Y¾ PÏL WUĸŶQJ ĈÁ J¿\ ľQ WĸżQJ PĺQK ĈŬQJ WKŶL PDQJ OĺL F½F JLļL WKĸŸQJ YŚ NLŘQ WUÒF NK½F QKDX WUÆQ WUĸŶQJ TXŪF WŘ %ë, 9ë Ļ1+ TÚM òŚ

K

huôn viên trường mang dáng dấp một resort với sự hài hòa của các công trình kiến trúc sinh thái, cây xanh, ảo cò, hồ nước iều hòa tạo cảnh quan và cấp nước cho hệ thống sân vườn tự nhiên. Từ những ngày ầu, Đại học FPT luôn chú trọng vào triết lý gắn liền kiến trúc, thiết kế với phương pháp giáo dục, mong muốn không gian nơi ây sẽ mang tính cộng ồng và nâng cao chất lượng học tập cho sinh viên. Toàn bộ 150 phòng học, nhà ăn, khu vực sinh hoạt của sinh viên ược tận dụng 100% ánh sáng tự nhiên với giếng trời, cửa kính và các vật liệu trần xuyên sáng. Từ ó giúp sử dụng iện năng chiếu sáng hiệu quả và tạo không gian mở. KT&ĐS THÁNG 11.2018

47


không gian ẹp

Ảnh trong bài Toàn bộ khuôn viên nhà trường ều ược bao bọc bởi một thảm thực vật phong phú, các không gian chức năng tận dụng ược ánh sáng tự nhiên và ược “tô iểm” bằng các màu sắc nổi bật giúp tạo cảm hứng cho sinh viên

Đồng thời ể nâng cao tinh thần dân tộc, nhà trường ưa vào sử dụng tòa nhà hiệu bộ với tạo hình con rồng tọa trên ất Thăng Long, biến một công trình xây dựng thành biểu tượng kiến trúc xanh mang lại các giải thưởng quốc tế cho KTS Võ Trọng Nghĩa. Một iều ặc biệt trong các công trình xanh của Đại học FPT là ảo cò, nơi ược trồng hơn 1.000 gốc tre tự nhiên, là nơi trú ngụ của rất nhiều loài cò và chim khác nhau. Bên cạnh ó là hệ thống 3 hồ sen và ồi thông là nơi giúp sinh viên nghỉ ngơi và giải tỏa mệt mỏi sau giờ học. 48

KT&ĐS THÁNG 11.2018


không gian ẹp

Thảm thực vật trong khuôn viên thể hiện ược tính a dạng sinh học và quốc tế hóa với dấu ấn của các quốc gia khác nhau như: cây bao báp, cây muồng Osaka, cây bàng Đài Loan, tường vy, hoa anh ào, hồ sen, ảo tre và rất nhiều loại hoa trong nước.

Nói về không gian giáo dục của ngôi trường, thầy Tạ Ngọc Cầu, Giám ốc Đại học FPT Hòa Lạc cho biết: “Để tạo ược một hệ sinh thái xanh tốt nhất, ội ngũ quy hoạch và kiến trúc sư luôn ề cao yếu tố thân thiện môi trường, tối a diện tích cây cối và xây dựng bền vững”. KT&ĐS THÁNG 11.2018

49


không gian ẹp

Tổng quy hoạch: 28,67ha. Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 ại lộ Thăng Long, Hà Nội Thiết kế có sự tham gia của KTS Vũ Việt Cường; Dự án quy hoạch có Nguyễn Thị Thi; Dự án nội thất có Group8, Landco...

50

KT&ĐS THÁNG 11.2018


phát triển doanh nghiệp

Dòng Feelwood của EGGER mang thiết kế và bề mặt rất giống gỗ nhưng hiệu quả hơn về chi phí so với gỗ tự nhiên. Các bề mặt là kết quả của sự phát triển mang tính cách mạng trong lĩnh vực sản xuất vật liệu gỗ

Không chỉ a dạng hơn về màu sắc, màu gỗ và các loại vật liệu ược tái hiện, bộ sưu tập trang trí EGGER 2017-2019 còn phát triển thêm các bề mặt Feelwood giả gỗ sống ộng ến từng mắt gỗ, vết nứt tự nhiên, xóa i những giới hạn trong sáng tạo của các kiến trúc sư và nhà hoạch ịnh.

PHỐI HỢP HOÀN HẢO:

Với bộ sưu tập mới, EGGER mở rộng dòng sản phẩm PerfectSense với 18 mẫu, gồm 9 mẫu bóng gương và 9 mẫu bóng mờ

Dòng sản phẩm chỉ dán cạnh mới có 2.000 mẫu, gồm chỉ cùng màu và chỉ nhấn thích hợp làm iểm nhấn trong thiết kế

Màu sắc, vật liệu và những biến thể của gỗ

Đ

ược mở rộng với 300 mẫu trang trí, gồm khoảng một nửa là sản phẩm mới, bộ sưu tập áp ứng nhu cầu ngày càng a dạng về ứng dụng và phong cách, cho phép người dùng kết hợp các vật liệu, màu sắc, loại gỗ và ịnh hướng thiết kế khác nhau. Cụ thể, các màu ơn sắc ược mở rộng và cập nhật, các loại vật liệu ược tái hiện có những cải tiến hấp dẫn, và gỗ ược phát triển thêm các mẫu trang trí mới, ặc biệt là gỗ sồi thông dụng cũng như các loại gỗ truyền thống và gỗ ngoại lai. Qua ó, bộ sưu tập phản ánh các xu hướng thiết kế nội thất mới nhất, từ những màu tương phản kết hợp, cách pha trộn vật liệu và màu sắc, sự phối hợp giữa các ịnh hướng phong cách, ến tông màu toàn xám, bề mặt bóng mờ và bóng gương, các màu tương phản và iểm nhấn.

Hệ thống màu a dạng hơn Đối với các màu ơn sắc, EGGER bổ sung thêm nhiều lựa chọn cho màu trắng phổ biến, cũng như màu en và ặc biệt là các màu “gần giống màu en”. Bên cạnh ó, EGGER ã phát triển các màu lặng và màu sáng cho bảng màu ơn sắc, mở rộng các tông màu trung gian như cam, nâu và tím violet. Những bề mặt có vân với màu ơn sắc cũng mang diện mạo khác khi các sắc màu mới ược phối hợp cùng bề mặt gỗ và á. Cải tiến theo xu hướng ối với bêtông, kim loại và á Với bộ sưu tập này, EGGER mang ến những cải tiến mới trong lĩnh vực tái hiện vật liệu, chủ yếu cho bêtông và kim loại. Bề mặt mới ST16 Matex Plaster cho người thiết kế thêm lựa chọn hoàn hảo trong việc ứng dụng các bề mặt bêtông, thạch cao và cả những bề mặt ánh bóng. Các bề mặt kim loại ược mở rộng với những mẫu sáng tạo có lớp sáng bóng như trân châu.

Đối với bề mặt á như á hoa cương và sứ, bộ sưu tập cũng có nhiều cải tiến phù hợp với xu hướng thiết kế.

Từ gỗ xu hướng ến ộc áo Gỗ sồi vẫn là lựa chọn xu hướng số một. Dù ánh bóng hay lát sàn, tinh tế hay mộc mạc, không một loại gỗ nào có nhiều ứng dụng mà vẫn thể hiện ược màu sắc một cách ấn tượng như sồi. Và EGGER ã tạo thêm giá trị tuyệt vời cho sồi với các màu sắc mới trong dòng Feelwood, vừa cổ iển vừa hiện ại cùng với sự hoàn hảo có thể sờ thấy ược. Bộ sưu tập cũng có những biến thể khác của gỗ óc chó và gỗ du, các loại gỗ ngoại lai và gỗ mang màu sắc khác biệt ang ngày càng phổ biến trong nhiều năm nay. Xem thêm chi tiết tại: www.egger.com; www.hafele.com.vn * Tất cả các mẫu trang trí ược ề cập và thể hiện hình ảnh trong bài là sản phẩm giả gỗ, không phải gỗ thật. Ảnh EGGER HOLZWERKSTOFFE KT&ĐS THÁNG 11.2018

51


thế gi᝛i kiến trúc

Ảnh trĂŞn Láť‘i vĂ o chĂ­nh áť&#x; tòa nhĂ cĂĄch iᝇu theo hĂŹnh dĂĄng con diáť u, nĆĄi trĆ°ng bĂ y hiᝇn váş­t sĆ°u tầm tᝍ cĂĄc nĆ°áť›c Ä?Ă´ng Nam Ă

'Äź8 Äź1 ĆĜĴ1* Ćĸ, Ĺś %Äş2 7â1* 'ĂŠ1 7Ĺ°& +Ť& 9,Ĺž7 1$0 1KĆˆQJ KÉQK WĸşQJ TXHQ WKXŲF WURQJ EÄźQ VĹˆF YÄ°Q KĂ?D 9LĹ W QKĸ WUĹŞQJ ÄˆĹŹQJ ćĂ?QJ 6ÄśQ ÄˆĹ˜Q F½QK GLĹšX QR JLĂ? ĈĸşF SKĹŞL OņS WURQJ NKĂ?QJ JLDQ UŲQJ ÄˆĹ˜Q KHFWD WÄşR WKžQK PŲW TXĹ€Q WKĹœ NLĹ˜Q WUĂ’F ĈŲF Ĉ½R Ÿ %ÄźR WžQJ 'ÂżQ WŲF KĹŚF 9LĹ W 1DP QÄśL WUĸQJ Ež\ ĈD GÄşQJ QKĂ?P KLĹ Q YņW FĆ€D GÂżQ WŲF 9LĹ W Yž FÄź YĹ´L F½F QĸŴF ćĂ?QJ 1DP Ă´ %ĂŤ, 9ĂŤ Äť1+ LAM PHONG

áťž

gĂłc áť™ kiáşżn trĂşc, Bảo tĂ ng Dân táť™c háť?c Viᝇt Nam chĂ­nh lĂ sáťą hòa quyᝇn nháť‹p nhĂ ng giᝯa nhᝯng nĂŠt văn hĂła truyáť n tháť‘ng áş­m bản sắc vĂ dẼu Ẽn Ć°ĆĄng ấi trong phong cĂĄch trĆ°ng bĂ y, tấo thĂ nh máť™t áť‹a chᝉ áť? trong sáť‘ danh sĂĄch cĂĄc bảo tĂ ng ĂĄng ưᝣc lᝯ khĂĄch tham quan khi áşżn HĂ Náť™i. Bảo tĂ ng Dân táť™c háť?c Viᝇt Nam chia thĂ nh ba phân khu trĆ°ng bĂ y chĂ­nh, kiáşżn trĂşc hĂŹnh thĂ nh gần ây nhẼt lĂ tòa nhĂ CĂĄnh Diáť u, váť›i dĂĄng hĂŹnh mĂ´ pháť?ng theo con diáť u cĂĄnh cong thĆ°áť?ng gạp nĆĄi 52

KT&Ä?S THĂ NG 11.2018

lĂ ng quĂŞ Viᝇt. Tòa nhĂ CĂĄnh Diáť u mang váşť áşšp Ẽn tưᝣng nhẼt trong c᝼m quần tháťƒ kiáşżn trĂşc cᝧa Bảo tĂ ng Dân táť™c háť?c, ưᝣc khĂĄnh thĂ nh tᝍ 2013 sau hĆĄn 6 năm xây dáťąng, giáť? lĂ khĂ´ng gian trĆ°ng bĂ y hiᝇn váş­t sĆ°u tầm tᝍ cĂĄc nĆ°áť›c Ä?Ă´ng Nam Ă vĂ tháşż giáť›i. CĂšng mang nhiᝇm v᝼ trĆ°ng bĂ y hiᝇn váş­t, nhĆ°ng máť—i phân khu trong bảo tĂ ng áť u cĂł nhᝯng nĂŠt kiáşżn trĂşc khĂĄc biᝇt. Tòa nhĂ Tráť‘ng Ä?áť“ng áť&#x; váť‹ trĂ­ trung tâm lĂ kiáşżn trĂşc ra áť?i ầu tiĂŞn, gáť“m hai tầng lầu, trĆ°ng bĂ y hiᝇn váş­t cĂĄc dân táť™c Viᝇt. Ä?Ć°áť?ng cong tòa nhĂ mĂ´


thế giới kiến trúc

Ảnh trên trái Hành lang và lối i dành cho người khuyết tật trong tòa nhà Cánh Diều Ảnh trên phải Lối vào chính ở tòa nhà Trống Đồng, nơi trưng bày hiện vật 54 dân tộc Việt Ảnh dưới trái Khoảng thông tầng với ường tròn kết nối trong kiến trúc nội thất ở tòa nhà Trống Đồng Ảnh dưới phải Chi tiết kiến trúc giản ơn, hiện ại ở tòa nhà Cánh Diều

phỏng ường tròn từ chiếc trống ồng, các phòng trưng bày ược phân bố dựa theo ường nét kiến trúc với tâm iểm là không gian thông tầng tựa chiếc giếng trời, tạo ộ cơi nới không gian, nối kết các hướng tham quan ược thiết lập khoa học, chặt chẽ. Bố cục phần nội thất này của bảo tàng do kiến trúc sư người Pháp là Véronique Dollfus thiết kế. Lối trưng bày hiện vật ở tòa nhà Trống Đồng cũng mang ặc trưng riêng, khác kiểu trưng bày cổ iển thường gặp ở các bảo tàng

khác. Hiện vật ở ây ược phô diễn như một sắp ặt mang ậm tính ương ại, với sự cộng hưởng của bố cục, ánh sáng, chú giải, người xem cũng ược tiếp cận hiện vật ở khoảng cách gần nhất, tạo nên sự hấp dẫn và lôi cuốn cho khách tham quan. Không gian sống cổ truyền của các dân tộc, từ hình thái nhà cửa, ến thờ tự, sinh hoạt, lao ộng… ược tái hiện rất cụ thể, dễ quan sát, dễ cảm nhận. Mạch tham quan ược bố cục thành một lối i liên hoàn, tiếp nối xuyên suốt từ tầng 1 ến tầng 2, trải qua KT&ĐS THÁNG 11.2018

53


thế giới kiến trúc

Ảnh trên Lối bố cục và sắp ặt hiện vật a dạng, hợp lý, tạo thành các mảng trưng bày sống ộng ở tòa nhà Trống Đồng Ảnh dưới Không gian trưng bày bộ sưu tập tranh kính Indonesia và các hiện vật từ khu vực Đông Nam Á

54

KT&ĐS THÁNG 11.2018


thế giới kiến trúc

Ảnh trái Phục dựng kiến trúc ngôi nhà gỗ của quý tộc người Thái en trong không gian trưng bày ở tòa nhà Trống Đồng Ảnh phải Hiện vật gốm ất nung của Iran và Afghanistan trong trưng bày chuyên ề “Vòng quanh thế giới” Ảnh dưới Hoa văn hình học, chi tiết trang trí quen gặp trên trang phục dân tộc các nước Đông Nam Á

12 không gian thuộc ngôn ngữ tộc người như Việt, Mường - Thổ Chứt, ến Chăm - Hoa - Khơme, rồi Hán - Tạng, H’mông - Dao, Thái - Ka ai… với không chỉ là hiện vật, mà còn có hình ảnh, âm thanh, phim tư liệu… phản ánh ời sống các dân tộc một cách rõ nét nhất ở các khía cạnh văn hóa vật thể và phi vật thể. Không gian ngoại thất cận tòa nhà Trống Đồng cũng là nơi khám phá bộ sưu tập 10 công trình kiến trúc dân gian, nhà ở, nhà mồ ược phục dựng của các dân tộc Việt như Ba Na, Ê Đê, Tày, Dao, Hà Nhì, Giarai, Cơtu… Khác với các công trình ậm yếu tố dân tộc, tòa nhà Cánh Diều lại mang kiến trúc ậm chất ương ại, cũng tận dụng ường cong của con diều làm iểm nhấn chủ ạo ở kiến trúc ngoại thất, giúp công trình hòa nhịp ăn ý với ường cong nơi tòa nhà Trống Đồng. Đường nét kiến trúc trong nội thất trưng bày ược thiết kế giản ơn, chú trọng vào ánh sáng và bố cục, nhờ vậy vẻ ẹp từng hiện vật theo các chủ ề chuyên biệt ược bộc lộ rõ nét, sống ộng và chân thực, là hình mẫu lý tưởng của bảo tàng ương ại trong xu thế hiện nay.

KT&ĐS THÁNG 11.2018

55


nhĂ thiáşżt káşż

JONAS BJERREPOULSEN

Náť™i thẼt cung cẼp nhᝯng trải nghiᝇm ᝧ ầy váť tinh thần -RQDV %MHUUH 3RXOVHQ OÂľ PĹąW WURQJ QKƇQJ QKÂľ WKLĹ—W NĹ— FĂ„ W½Q WXĹ­L QKÄ˝W š ĆDQ 0ÄšFK KLĹ&#x;Q QD\ 3KRQJ F´FK WKLĹ—W NĹ— FĹżD DQK ćĚL GLĹ&#x;Q FKR PĹąW QK´QK PĹłL FĹżD WKLĹ—W NĹ— %ŇF ĂŠX WĹŠL ćD VƉ WKDQK OĹŁFK YÂľ ćſ ćĿ\ WURQJ WUÄťL QJKLĹ&#x;P WLQK WKÄżQ 7Ĺ­1* +Ĺť3 PHÄ˘Ä NG NGUYĂŠN Äť1+ NO5M A5CHIT(CTS

Showroom áşšp tinh táşż cho hĂŁng náť™i thẼt Menu. Jonas Bjerre-Poulsen cĹŠng chung tay thiáşżt káşż máť™t vĂ i mẍu bĂ n vĂ gháşż trong báť™ sĆ°u táş­p chᝧ láťąc ưᝣc bĂ y trĂ­ áť&#x; nĆĄi ây

56

KT&Ä?S THĂ NG 11.2018

J

onas Bjerre-Poulsen lĂ máť™t con ngĆ°áť?i năng áť™ng vĂ luĂ´n áť•i máť›i. KhĂ´ng chᝉ gắn liáť n váť›i máť—i cĆ°ĆĄng váť‹ nhĂ thiáşżt káşż náť™i thẼt, trong suáť‘t nhᝯng năm vᝍa qua anh còn liĂŞn t᝼c kháşłng áť‹nh bản thân qua nhᝯng váť‹ trĂ­ nhĆ° giĂĄm áť‘c sĂĄng tấo vĂ nhiáşżp ảnh gia. Phong cĂĄch thiáşżt káşż cᝧa Jonas khĂ´ng chᝉ ĆĄn thuần gắn liáť n váť›i áť‹nh nghÄŠa “tráť?ng cĂ´ng năng, áşšp hĂŹnh kháť‘iâ€? cᝧa Bắc Ă‚u mĂ còn Ă o sâu vĂ o nhᝯng trải nghiᝇm, tĂĄc áť™ng thẊm máťš cᝧa máť™t khĂ´ng gian lĂŞn tâm trĂ­ con ngĆ°áť?i. Jonas Bjerre-Poulsen thĂ nh láş­p cĂ´ng ty thiáşżt káşż Norm Architects vĂ o năm 2008 váť›i ngĆ°áť?i bấn thân cᝧa mĂŹnh - Kasper Rønn. Năm năm sau Ăł, cĂ´ng ty Ăłn nháş­n thĂŞm máť™t thĂ nh viĂŞn chᝧ cháť‘t máť›i lĂ Linda Korndal vĂ tᝍ Ăł áşżn nay háť? gạt hĂĄi ưᝣc khĂ´ng Ă­t thĂ nh cĂ´ng qua nhᝯng cĂ´ng trĂŹnh nhĂ áť&#x; ạc sắc, mang áş­m âm hĆ°áť&#x;ng sáť‘ng hòa hᝣp váť›i thiĂŞn nhiĂŞn. Thiáşżt káşż cᝧa Jonas Bjerre-Poulsen i theo chᝧ nghÄŠa táť‘i giản, pha tráť™n cĂšng bản chẼt thẊm máťš cᝧa phong cĂĄch Bắc Ă‚u, Ăł lĂ táş­p trung vĂ o ĂĄnh sĂĄng vĂ cảm giĂĄc cᝧa báť mạt chẼt liᝇu. Jonas chia sáşť ráşąng anh coi tráť?ng quan niᝇm báť n vᝯng, cả váť mạt thẊm máťš, chẼt liᝇu vĂ lẍn tay ngháť thᝧ cĂ´ng. Nhᝯng mĂłn náť™i thẼt qua bĂ n tay nhĂ o nạn cᝧa anh mang dĂĄng hĂŹnh chân tháş­t vĂ sĂşc tĂ­ch. Váşť áşšp cĂĄ tĂ­nh ưᝣc khoe tráť?n qua sáťą táť‘i giản váť hĂŹnh thᝊc, táş­p trung khai thĂĄc cĂ´ng năng, mảng miáşżng kháť‘i hĂŹnh bấo dấn vĂ mĂ u sắc, chẼt liᝇu ong ầy cảm xĂşc.


nhà thiết kế

Công trình Gjøvik House ở Olso với bảng màu của á, gỗ ấm áp và thân thiện giữa bối cảnh rừng ngập tuyết trắng

Copenhagen House là một trong những công trình nổi bật nhất của Norm Architects trong năm nay. Căn nhà mang nét ẹp pha trộn giữa sự sang trọng lịch thiệp và thuần chất Zen này ã ược ề cử rất nhiều ở hạng mục nhà ở của những giải thưởng lớn

KT&ĐS THÁNG 11.2018

57


nhà thiết kế

Văn phòng cho tạp chí Kinfolk với cách khai triển không gian ộc áo, phóng khoáng gợi mở nhưng vẫn ảm bảo ủ sự riêng tư cho những con người làm công việc sáng tạo ở ây. Đây chính là công trình góp phần ưa tên tuổi của Jonas BjerrePoulsen và Norm Architects vươn ra tầm thế giới quảng cáo

58

KT&ĐS THÁNG 11.2018

Đặc biệt thiết kế của Jonas Bjerre-Poulsen ã làm cho khái niệm Hygge của Đan Mạch trở nên sống ộng hơn bao giờ hết. “Những niềm hạnh phúc nho nhỏ” theo quan niệm của người Đan Mạch nay ược hữu hình hóa, truyền tải qua bảng màu trung tính gần gũi thiên nhiên, hình dáng hữu cơ mạch lạc uyển chuyển, ánh sáng ủ ầy, và sự kết hợp tài tình giữa những yếu tố truyền thống - hiện ại. Tất cả tạo nên một không gian sống thiết thực nhưng thật yên bình, khiến người ta như có thể rũ bỏ hết bao muộn phiền ể thảnh thơi tận hưởng khoảng thời gian yên ấm bên gia ình. Jonas Bjerre-Poulsen tạo nên những ngôi nhà chứa ựng hành trình cá nhân, tự nhiên, chân thật, và ủ ầy cá tính. Sự khúc chiết giản ơn với iểm nhấn nổi bật ược ặt ở úng chỗ, ã tạo nên vẻ ẹp chẳng màng thời gian trong những căn nhà mà Jonas Bjerre-Poulsen thiết kế. Các gian phòng ong ầy sự ấm cúng ể khích lệ sự oàn tụ, sum vầy. Các chất liệu sinh ộng như gỗ, vải nỉ và á tự nhiên ược kết hợp nhuần nhuyễn ể lan tỏa hơi ấm, tránh cảm giác trơ lì và lạnh lẽo mà một không gian thoáng rộng có thể em lại. Chưa kể, ó còn là cách mà người Đan Mạch em cả thiên nhiên vào nhà, bởi mùa ông kéo dài lạnh lẽo khiến người ta chẳng thể ra ngoài lâu. Vậy nên, còn gì hợp lý hơn là chăm chút cho khu vực mái ấm. Jonas Bjerre-Poulsen không chỉ thực sự thấu hiểu về bản chất của phong cách Bắc Âu mà còn thực sự cá nhân hóa kiểu thiết kế ấy với những bản sắc của mình. Trong lúc chiêm ngưỡng những không gian ã qua bàn tay “phù phép” của anh, hãy cùng ón chờ xem nhà thiết kế tài năng này sẽ còn em ến những sản phẩm chứa ầy những bất ngờ thú vị nào khác nhé.


phát triển doanh nghiệp

TOTO Việt Nam và những nỗ lực óng góp cho nền văn hóa kiến trúc Với những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc gắn kết và truyền cảm hứng cho giới kiến trúc Việt Nam, công ty TNHH TOTO Việt Nam ã và ang mang ến nhiều hoạt ộng nổi bật, ý nghĩa và mang tính bền vững.

Trung tâm thông tin TOTO Là ịa chỉ không hề xa lạ với cộng ồng kiến trúc Việt Nam, Trung tâm thông tin TOTO từ lâu ã trở thành iểm ến tin cậy khi cần tìm ến một không gian ể giao lưu, học tập và nghiên cứu chuyên ngành. Với không gian chuyên nghiệp, kho tư liệu phong phú, ây cũng là nơi thường xuyên diễn ra các buổi sự kiện tọa àm, hội thảo quy mô nhỏ dành cho giới kiến trúc. Không dừng lại ở ó, trang thông tin online của Trung tâm thông tin TOTO trên mạng xã hội Facebook cũng là cánh cửa rộng mở giúp người yêu kiến trúc ở mọi miền ất nước dễ dàng vượt qua rào cản ịa lý ể tiếp cận với nguồn thông tin bổ ích, thú vị. Không chỉ là thư viện chuyên ngành, ây thực sự là một không gian truyền cảm hứng, không gian liên kết các kiến trúc sư Việt Nam cùng tạo dựng một cộng ồng kiến trúc vững mạnh.

tài năng kiến trúc trẻ thông qua việc ề xuất các giải pháp kiến trúc giúp ích cho cộng ồng tại ịa phương. Không chỉ gây ấn tượng với những giải thưởng hấp dẫn, cuộc thi còn là cơ hội quý báu ể các bạn trẻ ược trực tiếp giao lưu, học hỏi từ các kiến trúc sư i trước.

Sự kiện thường niên Architect Talk

Các cuộc thi thiết kế kiến trúc thú vị và ý nghĩa Được biết ến là một sân chơi quy mô dành cho tài năng kiến trúc trẻ tại Việt Nam, các cuộc thi do TOTO Việt Nam tổ chức mang ến cơ hội cọ xát và truyền cảm hứng cho rất nhiều người yêu kiến trúc. Trong ó, không thể không nhắc ến cuộc thi thiết kế kiến trúc “Giải pháp nhà ở cho vùng thiên tai” năm 2017 với rất nhiều ý tưởng sáng tạo và nhân văn ược truyền cảm hứng từ bậc thầy kiến trúc Shigeru Ban. Năm nay, với chủ ề “Phần hồn của ô thị - Tái thiết kế không gian công cộng trong ô thị”, TOTO Việt Nam lại tiếp tục mở ra cơ hội thể hiện óc sáng tạo và lòng nhiệt huyết của các

Năm 2017, Architect Talk mang chủ ề “Kiến trúc và hoạt ộng vị nhân sinh” với buổi chia sẻ của KTS Shigeru Ban ã thu hút gần 2.000 người yêu kiến trúc tham dự và nhận ược những phản hồi và hiệu ứng xã hội tích cực. Tiếp nối thành công này, năm nay Architect Talk 2018 sắp trở lại với một chủ ề mới và cũng không kém phần hấp dẫn: “Chất và hồn trong kiến trúc”, với sự góp mặt của KTS nổi tiếng Hiroshi Naito. Được biết ến là chủ nhân của các giải thưởng danh giá trong ngành kiến trúc cho các công trình kiến trúc công cộng ộc áo như giải thưởng Good Design năm 2004 cho công trình tuyến ường sắt Minato Mirai, giải thưởng Kiến trúc quốc tế (IAA) 2006 cho công trình Trung tâm nghệ thuật Shimane. Hiroshi Naito là bậc thầy trong việc kết nối yếu tố vật chất với giá trị tinh thần trong mỗi công trình. Các tác phẩm của ông không chỉ thỏa mãn mong ợi của mỗi cá nhân mà còn phụng sự hoàn hảo nhu cầu chung cho cộng ồng. Với lối truyền tải gần gũi pha chút hài hước, kiến trúc sư Hiroshi Naito sẽ mang những chia sẻ sâu sắc và ậm tính triết lý trong suốt hành trình nghề nghiệp của mình ến với ông ảo người yêu kiến trúc qua sự kiện Architect Talk 2018. Với chủ ề “Chất và hồn trong kiến trúc”, sự kiện sẽ ược diễn ra vào ngày 8.12.2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Để ăng ký tham dự và tìm hiểu thêm thông tin về chương trình, truy cập trang web https://totoinformationcenter.com/. KT&ĐS THÁNG 11.2018

59


khĂ´ng gian sắc mĂ u - áť“ng hĂ nh cĂšng Kelly-Moore

SÄ N GIÄŚI PHĂœP ć½S OĹśL PĹśL FĆ€D FĂ?QJ W\ .KDQJ +XĆŒQK QKž SKÂżQ SKĹŞL VÄśQ .HOO\ 0RRUH WÄşL ćž 1ĹŽQJ FKĂ’QJ WĂ?L ÄˆĂ FĂ? QKLĹšX FKX\Ĺ˜Q FĂ?QJ W½F WÄşL ÄˆÂż\ ÄˆĹœ WKDP YÄžQ FKR FKĆ€ ÄˆĹ€X Wĸ QKž WKĹ€X Yž F½F ÄˆĹŞL W½F 1JRžL UD FKĂ’QJ WĂ?L FĂŽQ FĂ? QKĆˆQJ EXĹŽL JLDR OĸX YĹ´L F½F NLĹ˜Q WUĂ’F Vĸ ÄˆĹœ KLĹœX WKÆP PŲW VĹŞ YÄžQ ÄˆĹš KĹŚ WUÄ°Q WUŸ NKL OĆŠD FKĹŚQ YņW OLĹ X &Ä´QJ FĹ€Q QĂ?L WKÆP WUĸŴF ÄˆÂż\ FKĂ’QJ WĂ?L ÄˆĂ FĂ? GŤS WKĆŠF KLĹ Q QKĆˆQJ VÄźQ SKĹ‚P PDQJ WĂˆQK QJKĹ WKXņW Yž PĆ’ WKXņW FDR WÄşL ćž 1ĹŽQJ QKĸ ,QWHU FRQWLQHQWDO 1RYRWHO Yž %DQD +LOOV BĂ€I T5ÄŞN VÄšN CHĂšU z C(O K(LLY-MOO5( VI(TNAM

N

hᝯng kiáşżn trĂşc sĆ° (KTS) mĂ chĂşng tĂ´i tiáşżp xĂşc thĂŹ máť—i ngĆ°áť?i theo uáť•i máť™t phong cĂĄch riĂŞng: cáť• iáťƒn, bĂĄn cáť• iáťƒn hoạc hiᝇn ấi. TĂšy theo máť—i phong cĂĄch, cĂĄc KTS sáş˝ sáť­ d᝼ng nhᝯng váş­t liᝇu yĂŞu thĂ­ch ạc thĂš. Trong Ăł, máť™t vĂ i cĂ´ng trĂŹnh rẼt Ẽn tưᝣng báť&#x;i ưᝣc káşżt cẼu tᝍ nguyĂŞn liᝇu thiĂŞn nhiĂŞn vĂ máť™c mấc nhĆ° mây, tre, gáť—, gấch‌ Khi ĂŁ thân quen sau nhᝯng lần chuyᝇn trò cĂ phĂŞ, cĂĄc KTS máť›i trải lòng, vĂ chắc cĹŠng báť&#x;i cĂł tháťƒ ây lĂ lần ầu, háť? máť›i gạp máť™t nhĂ sản xuẼt, máť™t nhĂ phân pháť‘i sĆĄn nhĆ°ng khĂ´ng chᝉ kinh doanh sĆĄn mĂ còn em áşżn nhiáť u giải phĂĄp cho cĂ´ng trĂŹnh. Ä?Ăşng váş­y, hĆĄn 10 năm nay m᝼c Ă­ch kinh doanh cᝧa chĂşng tĂ´i lĂ cung cẼp sĆĄn giải phĂĄp cho tháť‹ trĆ°áť?ng. SĆĄn giải phĂĄp: Ngăn nĆ°áť›c - Micro Seal Máť™t cĂ´ng trĂŹnh ang ưᝣc thiáşżt káşż vĂ xây dáťąng váť›i váť? ĂĄo bao báť?c báť ngoĂ i hoĂ n toĂ n báşąng gấch cᝧa máť™t KTS tráşť lĂ m chĂşng tĂ´i rẼt hᝊng thĂş vĂ ĂŁ áşżn táş­n nĆĄi áťƒ khảo sĂĄt tháťąc táşż. CĂ´ng trĂŹnh nĂ y khĂ´ng chᝉ áşšp váť váť‹ trĂ­ mĂ còn cĂł váşť ngoĂ i Ẽn tưᝣng, vĂ ĂŁ lĂ m chĂşng tĂ´i phải trăn tráť&#x; tĂŹm giải phĂĄp áťƒ duy trĂŹ tĂ­nh thẊm máťš báť n lâu. Cuáť‘i cĂšng, máť™t phĆ°ĆĄng ĂĄn khắc ph᝼c viᝇc ngăn nĆ°áť›c thẼm, cháť‘ng rĂŞu máť‘c, trĂĄm trĂŠt cĂĄc váşżt nᝊt ĂŁ ưᝣc anh em chĂşng tĂ´i tháť‘ng nhẼt. Ä?Ăł lĂ sáť­ d᝼ng sĆĄn ngăn nĆ°áť›c - Micro Seal. SĆĄn giải phĂĄp: Cháť‘ng nᝊt - Elastomeric Ä?Ă Náşľng ang hĂŹnh thĂ nh máť™t vĂ i khu biᝇt tháťą rẼt sang tráť?ng váť›i phong cảnh hᝯu tĂŹnh nĂŞn chĂşng tĂ´i cĹŠng náť‘i gĂłt theo chân KTS áťƒ tiáşżp cáş­n. TĆ°ĆĄng táťą nhĆ° 10 năm trĆ°áť›c khi chĂşng tĂ´i tr᝼ lấi SĂ i Gòn áťƒ xây dáťąng cĂ´ng ty sĆĄn, hầu háşżt cĂĄc cĂ´ng trĂŹnh áť&#x; ây ang gạp vẼn nấn nᝊt chân chim. Tᝍ Ăł, chĂşng tĂ´i cáť‘ gắng tĂŹm kiáşżm nguyĂŞn nhân vĂ giải phĂĄp cháť‘ng nᝊt, tháşż lĂ sĆĄn cháť‘ng nᝊt Elastomeric ưᝣc Ć°a váť Viᝇt Nam. Ä?ây lĂ giải phĂĄp cho biáşżt bao dáťą ĂĄn nhĂ cao tầng nhĆ° Saigon Pearl, Thao Dien Pearl, khu biᝇt tháťą Melosa Khang Dien, Shophouse cᝧa PhĂş CĆ°áť?ng, Rấch GiĂĄ... cĂšng váť›i khĂ´ng biáşżt bao biᝇt tháťą áť&#x; SĂ i Gòn. Sáť&#x; dÄŠ, sĆĄn cháť‘ng nᝊt Elastomeric cĂł khả năng che lẼp cĂĄc váşżt nᝊt chân chim lĂ nháť? nĂł cĂł áť™ Ă n háť“i lĂŞn áşżn 250% (KM 1119) vĂ 300% (KM 1128), thĂŞm vĂ o Ăł áť™ dĂ y cᝧa mĂ ng sĆĄn lĂ gẼp 2 hoạc gẼp 3 lần cĂĄc dòng sĆĄn truyáť n tháť‘ng bĂŹnh thĆ°áť?ng trĂŞn tháť‹ trĆ°áť?ng. SĆĄn giải phĂĄp: Cháť‘ng trầy – Dura-Poxy Dòng sĆĄn Dura-Poxy lĂ sáťą láťąa cháť?n cᝧa cĂĄc bᝇnh viᝇn náť•i tiáşżng áť&#x; 60

KT&Ä?S THĂ NG 11.2018

Máťš, cĂĄc phòng mấch, máť™t sáť‘ viᝇn dưᝥng lĂŁo vĂ cĂĄc trĆ°áť?ng trung háť?c và ấi háť?c vĂŹ nĂł ất cĂĄc tiĂŞu chuẊn quáť‘c táşż váť tĂ­nh thân thiᝇn mĂ´i trĆ°áť?ng. Nháť? váş­y, Dura-Poxy ĂŁ ưᝣc phĂŞ duyᝇt áťƒ sáť­ d᝼ng khi bᝇnh viᝇn Viᝇt PhĂĄp-FV Hospital quyáşżt áť‹nh xây dáťąng toĂ n báť™ tầng 6 nĆĄi nhᝯng tiĂŞu chuẊn quáť‘c táşż ưᝣc ĂĄp d᝼ng nháşąm hĆ°áť›ng áşżn Ć°a bᝇnh viᝇn xᝊng tầm quáť‘c táşż, dĂš trĆ°áť›c Ăł ĂŁ cĂł 5 hĂŁng sĆĄn láť›n cĂł tĂŞn tuáť•i ưᝣc giáť›i thiᝇu. NhĆ° trong nhiáť u sáť‘ bĂĄo cᝧa KT&Ä?S, chĂşng tĂ´i ĂŁ giáť›i thiᝇu áşżn áť™c giả váť cĂĄc tĂ­nh năng Ć°u viᝇt cᝧa dòng sĆĄn Dura-Poxy nĂ y. Báť&#x;i váş­y, ngoĂ i bᝇnh viᝇn Standford vĂ chuáť—i phòng khĂĄm a khoa bᝇnh viᝇn Kaiser Permanente, dòng sĆĄn nĂ y còn lĂ láťąa cháť?n cᝧa hầu háşżt cĂĄc táş­p oĂ n tĂŞn tuáť•i tấi thung lĹŠng iᝇn táť­ (Silicon Valley) nhĆ° Apple, Cisco, Intel, Google, Microsoft. Tấi Viᝇt Nam, sau bᝇnh viᝇn PhĂĄp Viᝇt, nhĂ mĂĄy Ashahi Intecc cᝧa Nháş­t tấi HĂ Náť™i chuyĂŞn sản xuẼt nhᝯng báť™ pháş­n vi tim mấch cĹŠng láťąa cháť?n Dura-Poxy áťƒ giải quyáşżt vẼn nấn rĂŞu máť‘c cᝧa cĂ´ng trĂŹnh tᝍ nhiáť u năm do tháť?i tiáşżt Ẋm thẼp cᝧa miáť n Bắc. Káşż áşżn, Dura-Poxy ĂŁ ưᝣc dĂšng áťƒ sĆĄn lấi toĂ n báť™ khu văn phòng vĂ phòng thĂ­ nghiᝇm áť“ sáť™ cho nhĂ mĂĄy Intel tấi quáş­n 9. Dura-Poxy cᝧa Kelly-Moore khĂ´ng chᝉ sĆĄn ưᝣc cho tĆ°áť?ng mĂ còn sĆĄn ưᝣc trĂŞn sắt vĂ gáť— nĂŞn ĂŁ ưᝣc láťąa cháť?n báť&#x;i nhᝯng nhĂ thầu cáť­a vĂ hĂ ng rĂ o sắt. Ä?iáťƒn hĂŹnh là ưᝣc dĂšng áťƒ phᝧ lĂŞn 1.000 cáť­a sắt cho cĂ´ng trĂŹnh nhĂ cao tầng Bitexco, quáş­n 1 vĂ hĂ ng trăm cáť­a gáť— cho dáťą ĂĄn A&B Tower. NgoĂ i viᝇc Dura-Poxy cĂł áť™ cᝊng nhĆ° Epoxy (gần 4H) thĂŹ nĂł còn sáť&#x; hᝯu nhᝯng tĂ­nh năng Ć°u viᝇt khĂĄc nhĆ° cháť‹u va áş­p vĂ lau chĂši lĂŞn áşżn 3.000 lần, cáť™ng váť›i khả năng khĂĄng khuẊn, cháť‘ng rĂŞu máť‘c, cháť‹u ưᝣc áť™ nĂłng lĂŞn áşżn 90 áť™ C nĂŞn cĹŠng rẼt thĂ­ch hᝣp cho cĂĄc phòng spa‌ Nháť? cĂł tĂ­nh năng cháť‘ng trầy vĂ lau chĂši hiᝇu quả, Dura-Poxy ưᝣc hĂ ng trăm cáť­a hĂ ng cᝧa chuáť—i nhĂ hĂ ng Jollibee, hay San Fu Lou, cĂĄc quĂĄn bar... vĂ nhẼt lĂ nhiáť u phòng khĂĄm a khoa vĂ phòng nha yĂŞu thĂ­ch. Máť™t vĂ i nhĂ báşżp láť›n nhĆ° nhĂ báşżp cᝧa khĂĄch sấn Sea Links, MĹŠi NĂŠ - Phan Thiáşżt ĂŁ sáť­ d᝼ng Dura-Poxy áťƒ sĆĄn cho toĂ n báť™ tĆ°áť?ng cᝧa nhĂ báşżp váť›i kháť‘i lưᝣng gần 3.000m2. Viᝇc sáť­ d᝼ng Dura-Poxy sáş˝ mang áşżn 2 iáť u lᝣi Ă­ch: 1) GiĂĄ thĂ nh: máť—i m2 sĆĄn Dura-Poxy sáş˝ cĂł giĂĄ thĂ nh ráşť hĆĄn nhiáť u so váť›i viᝇc áť‘p gấch/ ĂĄ; 2) DĆĄ bẊn: xĂła sáť• tĂŹnh trấng ron tĆ°áť?ng xᝉn mĂ u do thᝊc ăn vĂ dầu mᝥ bĂĄm vĂ o. ChĂşng tĂ´i thiáşżt nghÄŠ, KTS, nhĂ thầu xây dáťąng vĂ cả tĆ° vẼn giĂĄm sĂĄt áť u cần trang báť‹ máť™t sáť‘ kiáşżn thᝊc váť sĆĄn. Báť&#x;i vĂŹ báşąng sáťą hiáťƒu biáşżt Ăł, quĂ˝ váť‹ sáş˝ tĆ° vẼn cho thân chᝧ mĂŹnh láťąa cháť?n Ăşng nhᝯng dòng sĆĄn thĂ­ch hᝣp váť›i tᝍng cĂ´ng năng áťƒ bảo vᝇ vĂ trang trĂ­ cho cĂ´ng trĂŹnh mĂŹnh ang thiáşżt káşż vĂ xây dáťąng. Trong 4 thĂ nh phần chĂ­nh áťƒ ạc cháşż ra sĆĄn thĂŹ nháťąa/binder lĂ rẼt quan tráť?ng. NĂł cĂł ảnh hĆ°áť&#x;ng rẼt láť›n viᝇc tấo ra cĂĄc tĂ­nh năng Ć°u viᝇt cho sĆĄn, nhĆ° ĂŁ ưᝣc trĂŹnh bĂ y trong bĂ i viáşżt váť nháťąa táť•ng hᝣp Polysiloxane Hybrid. SĆĄn lĂłt Zinsser 123 mĂ chĂşng tĂ´i muáť‘n giáť›i thiᝇu lĂ máť™t iáťƒn hĂŹnh. Váť›i trĂ o lĆ°u xanh vĂ sản phẊm thân thiᝇn mĂ´i trĆ°áť?ng, trong nhᝯng năm gần ây ngĂ nh cĂ´ng nghiᝇp sĆĄn, ngoĂ i phải ᝊng d᝼ng nhᝯng cĂ´ng nghᝇ tiĂŞn tiáşżn nĂ y áťƒ bảo ảm cĂ´ng năng cᝧa sĆĄn, mĂ vẍn phải tuân thᝧ máť™t sáť‘ quy áť‹nh nghiĂŞm khắc váť mĂ´i trĆ°áť?ng nhĆ° Zero/ Low VOC (Volite Organic Compounds).không gian sắc màu - ồng hành cùng Kelly-Moore

Giải pháp sơn lại (repaint) Những tháng cuối năm, nhiều công trình và biệt thự ang lên kế hoạch sơn sửa lại ể chào ón tết. Năm nay, chúng tôi giới thiệu ến ộc giả KT&ĐS một hệ thống sơn lại rất ặc biệt: (1) một lớp lót và (1) một lớp phủ. Không như các dòng sơn truyền thống: (1) một lớp lót và (2) hai lớp phủ. Với hệ thống 1 lót & 1 phủ sẽ dẫn ến 3 ưu iểm: 1) Tiết kiệm 1/3 vật tư sơn; 2) Giảm tiền vật tư và thi công; 3) Rút ngắn 1/3 tiến ộ thi công cho khách hàng. Việc sơn lại chỉ một lớp (1) lót và một lớp (1) phủ có thể thực hiện ược nhờ tính năng ặc biệt của dòng sơn lót Zinsser 123, dòng sơn này sở hữu nhiều công năng nhất trên thị trường sơn của Mỹ:

1) Sơn bám dính ược trên tất cả các bề mặt: kính, á, composite, nhựa, gỗ, bêtông, bề mặt ã sơn Epoxy, mạ kẽm, inox; 2) Chống kiềm pH (12.5), chống nhựa gỗ, chống rỉ sét, chống rêu mốc 3) Chịu ược ẩm ộ trong không khí lên ến 85% nên thích hợp cho mùa nồm của miền Bắc. Độc giả của tạp chí KT&ĐS có thể liên lạc với chúng tôi ể biết thêm các chương trình ưu ãi ặc biệt như Mua sơn kiến trúc ược tặng Sơn giải pháp hay chương trình mua 2 tặng 1 & mua 3 tặng 1. Mọi thắc mắc, xin gọi về số iện thoại 028-7300.6045 Ext 555 hoặc vào website: www.SonKM.vn or www.TheGioiDIY.com

62

KT&ĐS THÁNG 11.2018không gian cảnh quan

LĹ”I VĂ€O VĢŠN YĂŠU 9Ć„D UĹŹL WĂ?L PĹ´L ELĹ˜W WURQJ $QK QJĆˆ FĂ? PŲW GÄşQJ FÂżX JĹŚL Ož |JDUGHQ SDWK} ĈĸŜQJ GĹ„Q VÂżQ YĸŜQ QĂ?P QD QKĸ NLĹœX |GĹ„Q GĹˆW} QJĸŜL ÄˆĹŚF ÄˆĹ˜Q YĹ´L QKĆˆQJ WĹ€QJ QJKIJD WKĂ’ YŤ Pž KĹŚ SKÄźL [HP KRžL PĹ´L FĂ? WKĹœ KLĹœX BĂ€I KTS NGUYáť„N BẢO TIĂŠN HOĂ€NG ẢNH SĆŻU TẌM

T

Ă´i chᝣt thĂ­ch thĂş váť›i cĂĄch ạt tĂŞn Ăł cĹŠng báť&#x;i ngoĂ i tháťąc táşż, láť‘i i trong sân vĆ°áť?n lĂ thĂ nh phần quan tráť?ng giĂşp áť‹nh hĆ°áť›ng suy nghÄŠ, cảm xĂşc cᝧa ngĆ°áť?i thĆ°áť&#x;ng ngoấn thĂ´ng qua viᝇc dẍn dắt háť? áşżn váť›i cĂĄc yáşżu táť‘ bẼt ngáť? ưᝣc áť‹nh sáşľn, vĂ dÄŠ nhiĂŞn, âu chᝉ bĆ°áť›c qua máť™t lần lĂ cĂł tháťƒ “cảmâ€? háşżt ưᝣc! CĂł nhiáť u ngĆ°áť?i cho ráşąng Ć°áť?ng dẍn hay láť‘i i chᝉ ĆĄn thuần lĂ khoảng cĂĄch giᝯa cĂĄc thᝊ mĂ nĂł dẍn áşżn - máť™t kiáťƒu gĂŹ Ăł cĂł váşť “phi thiáşżt káşżâ€?. NhĆ°ng khĂ´ng, nĂł cĹŠng giáť‘ng nhĆ° máť?i thĂ nh phần khĂĄc trong vĆ°áť?n, cĹŠng lĂ máť™t khĂ´ng gian chᝊc năng òi háť?i ầy ᝧ cĂĄc yáşżu táť‘ lĂ˝ tĂ­nh vĂ thẊm máťš, khĂ´ng chᝉ váş­y nĂł còn phải tấo sáťą gᝣi máť&#x; gĂłc nhĂŹn vĂ thu hĂşt máť‘i quan tâm khĂĄm phĂĄ cᝧa ngĆ°áť?i thĆ°áť&#x;ng ngoấn. Mạc dĂš cĂł váşť rẼt “ a mangâ€? nhĆ°ng trĂĄi lấi, máť™t láť‘i i cĆĄ bản chᝉ cần Ăşng hai yáşżu táť‘ áťƒ hĂŹnh thĂ nh, Ăł lĂ báť‘ c᝼c vĂ váş­t liᝇu. Nghe thĂŹ ĆĄn giản nhĆ°ng tháťąc chẼt nĂł táťąa nhĆ° viᝇc bấn chᝉ ưᝣc giao cho 2 loấi nguyĂŞn liᝇu mĂ buáť™c phải nẼu ra máť™t mĂłn‌ máťš tháťąc cung ĂŹnh váş­y! HĆĄi “khĂł nháşąnâ€?, váş­y thĂŹ cĂł khả thi khĂ´ng? Xin thĆ°a váť›i bấn lĂ cĂł! ChĂşng ta sáş˝ cĂšng tĂŹm hiáťƒu nhᝯng quy tắc vĂ cĂĄch gᝥ “nĂşt ráť‘iâ€? cho khu váťąc Ć°áť?ng dẍn, láť‘i i trong sân vĆ°áť?n cᝧa bấn! TẼt cả sáş˝ khiáşżn bấn phải bẼt ngáť?! NĂ o, bấn ĂŁ sáşľng sĂ ng chĆ°a? “ChĂ o bấn! Bấn muáť‘n i âu?â€?. Kháť&#x;i nguáť“n cᝧa máť—i máť™t con Ć°áť?ng luĂ´n náşąm áť&#x; Ă­ch áşżn cᝧa nĂł. NgĆ°áť?i ta hay bảo “máť?i con Ć°áť?ng áť u dẍn áşżn La MĂŁâ€?, nhĆ°ng‌ thĂ´i, báť? qua i! Trong trĆ°áť?ng hᝣp nĂ y thĂŹ quĂĄ khĂĄc. Ä?Ă­ch áşżn cᝧa máť—i máť™t sân vĆ°áť?n sáş˝ tĂšy thuáť™c vĂ o chᝧ áť cᝧa nĂł, vĂ vĂŹ tháşż viᝇc hĂŹnh thĂ nh con Ć°áť?ng dẍn áşżn chĂşng cĹŠng sáş˝ khĂĄc hoĂ n toĂ n! NĂ o, trĆ°áť›c háşżt, bấn mong muáť‘n nhᝯng gĂŹ sáş˝ cĂł áť&#x; khu vĆ°áť?n cᝧa mĂŹnh? Máť™t suáť‘i thĂĄc áť&#x; gĂłc phải vĆ°áť?n, máť™t bĂŁi cáť? áť&#x; trung tâm vĆ°áť?n, hay máť™t giĂ n hoa nĆĄi cáť•ng ra vĂ o tháş­t ráťąc rᝥ? Báť‘ c᝼c cᝧa 64

KT&Ä?S THĂ NG 11.2018


không gian cảnh quan

lối i trong sân vườn thực sự phụ thuộc vào tất cả các yếu tố ó. Lựa chọn những khu vực thiết yếu và nối chúng lại với nhau - như một ường ộng mạch chủ trong cơ thể. Nhưng! Có một sai lầm mà hầu hết những người mới làm vườn ều mắc phải, ó là tạo ra quá nhiều con ường chỉ vì muốn trực tiếp ến khu vực mình cần mà ừng “mất công” bước ngang qua nơi khác.

Thực ra, quá nhiều ường dẫn chỉ khiến sân vườn của bạn rối rắm và bất tiện hơn, yếu tố chính phụ trong chủ ề mất i và bạn sẽ tốn cả “một mớ” diện tích chỉ ể lát lối i thay vì dành chúng cho những thứ hữu ích. Hãy nhớ rằng không nhất thiết mỗi thành phần ều phải có con ường dẫn ến các thành phần còn lại. Bạn hoàn toàn có thể có một ường dẫn trung gian qua nhiều thành phần, nó không những Ảnh hai trang Cũng giống như mọi thành phần khác trong khu vườn, ường dẫn cũng là một không gian chức năng òi hỏi ầy ủ các yếu tố lý tính và thẩm mỹ; không chỉ vậy nó còn phải tạo sự gợi mở góc nhìn và thu hút mối quan tâm khám phá của người thưởng ngoạn

KT&ĐS THÁNG 11.2018

65


không gian cảnh quan

Ảnh trên Đường dẫn của khu vườn lý tưởng nhất là ủ rộng cho 2 người cùng thong thả dạo bước, nếu không thì chỉ cần vài viên á bước dặm be bé như một lối mòn tự nhiên cũng là một lựa chọn hoàn hảo. Và việc bố trí một bộ bàn ghế ngoài trời giúp khu vườn của bạn trông có vẻ “nở rộng” thêm

giúp mảng xanh của bạn “thoáng” hơn mà còn kích thích nhu cầu chăm sóc của bạn với tổng thể toàn bộ sân vườn. Đường hay sân - cẩn thận kẻo… lạc! Trong quy mô mảng xanh dành cho gia ình nói chung, sân là nơi chúng ta có thể tổ chức những hoạt ộng khác ngoài việc i lại, nhưng ường dẫn thì không. Bạn có thể trông thấy một vài oạn trên những con ường “nở rộng” ược bố trí thêm bộ bàn ăn ngoài trời, nhưng thực chất ó là sân tiếp giáp với lối i, chỉ vì ranh giới ã bị xóa nhòa mà thôi. Việc phân ịnh sân và lối i sẽ giúp tổ chức hệ thống ường dẫn của bạn tốt hơn, quan trọng là hoạt ộng i lại sẽ không bị chia cắt và ảm bảo sự thông suốt khi cần. Ngoài ộ dài phụ thuộc vào những iểm ến thì bề ngang lối i là yếu tố quan trọng ể giúp phân ịnh sân và ường. Thông thường, ường dẫn cho một khu vườn nên ủ rộng ể hai người có thể i song song cũng như vận chuyển máy móc dụng cụ làm vườn, nên tiêu chuẩn tối thiểu là 1,2m. Con số này ắt hẳn khiến những gia chủ ang sở hữu một khu vườn khiêm tốn phải “sửng sốt”. Vâng! Chúng khá là lớn! Nhưng mặt khác chúng cũng phụ thuộc vào nhu cầu riêng của chúng ta, và bạn hoàn toàn có thể hạ chúng xuống những con số khác, 0,6m chẳng hạn - vừa dư giả thoải mái cho một 66

KT&ĐS THÁNG 11.2018

người i khi chính bạn cũng chẳng cần bất kỳ loại máy móc hỗ trợ nào cho khu vườn khiêm tốn của mình. Nhỏ hơn nữa, như những mảng xanh nơi ban công hay logia thì một vài viên á bước dặm be bé như một “lối mòn” tự nhiên sẽ là lựa chọn hoàn hảo và vừa khít. Bên cạnh ó bạn cũng ừng quên “nhấn nhá” ở vị trí mở ầu và kết thúc của con ường bằng việc tăng bề rộng của chúng lên một chút, nhất là ối với những lối i nhỏ ến mức tối a. Bạn biết ấy ó là iểm “chào ón” các vị khách ến tham quan khu vườn của bạn mà! Màn “catwalk” cùng vật liệu Vật liệu tạo tác là một yếu tố tối quan trọng trong việc hình thành một lối i trong sân vườn. Với rất nhiều hình thức và thể loại, vật liệu cho ường dẫn tưởng chừng dễ lựa chọn nhưng nếu xét sâu xa về sự áp ứng công năng và tính bền vững thì hoàn toàn không ơn giản! Tôi ví chúng như một sàn diễn thời trang ầy sắc màu cùng những hiệu ứng thị giác “chuẩn không cần chỉnh”, cho ến khi bạn vác chúng về và nhận ra “hình như mình ã lầm”! Nếu bạn ang ở trong một khu vực bị ảnh hưởng bởi triều cường hay nước ngập thì bạn nên tránh xa những loại gạch lát khít với các ường bó vỉa hai bên, mặc dù chúng có vẻ phổ thông và chắc


không gian cảnh quan

Ảnh trên Vật liệu tạo tác là một yếu tố tối quan trọng trong việc hình thành một lối i trong sân vườn, và có thể ví chúng như một sàn diễn thời trang ầy màu sắc

chắn nhưng khả năng thoát nước kém sẽ khiến nước tù ọng trên lối i dẫn ến khả năng “lội’ bì bõm trong vườn là rất cao! Thay vào ó bạn có thể xem xét các phương án sử dụng vật liệu mang tính tự nhiên và có thành phần “nhuyễn” hơn, như trải cỏ, á sỏi, mùn gỗ,… nếu bạn vẫn thích gạch thì hãy xen kẽ chúng với nhau. Ngoài ra bạn cũng có thể xem xét sử dụng thành phần có ộ thoát nước tốt cho lớp vật liệu ệm bên dưới lớp gạch cũng như tạo ộ vồng cần thiết cho bề mặt ể ảm bảo công năng mà vẫn áp ứng úng sở thích của mình. Dù sân vườn rộng lớn hay khiêm tốn thì á phiến là một lựa chọn cực kỳ áng yêu và tương ối thoải mái cho nhiều loại ịa hình và thổ nhưỡng. Có rất nhiều chủng loại màu sắc và kích cỡ khác nhau cho bạn lựa chọn từ các dạng á bước dặm nhỏ xinh ến những loại á chẻ to cho các khu vườn rộng lớn. Hình thức thường thấy nhất có thể kể ến là á i kèm ron, có thể là sỏi, cỏ hoặc rêu. Bạn cũng có thể làm mềm những mép á với các loại cây thảm nền xinh xắn, pha trộn màu sắc giữa chúng và sử dụng các khoảng ron có ộ lớn bé tự nhiên ầy ngẫu hứng! Nếu bề rộng ường dẫn cho phép thì một vài loại cây bụi dạng lùm có thể xuất hiện âu ó trên lối i giúp tăng vẻ tự nhiên và sống ộng cho toàn bộ khu vườn. Đối với những vật liệu lát lối i như gỗ thì bạn cần chú ý khả

năng chịu nước và chịu nhiệt của chúng, tránh kéo lê vật nặng trực tiếp bên trên ể giữ bề mặt vân gỗ ược tự nhiên và luôn ẹp mắt. Và ừng quên trang trí cho ường dẫn của bạn bằng những viên á theo phong cách Mosaic nếu bạn là “fan cuồng” của các thể loại hoa văn! Những hình ảnh mà chúng tạo nên thật sự sẽ khiến bạn như lạc vào “xứ sở thần tiên” ầy huyền ảo! Song song với việc ịnh hướng cho bố cục và vật liệu, có một vài yếu tố mà bạn nên xem xét nếu khả thi, như cốt cao ộ cho ường dẫn chẳng hạn. Trong các sân vườn hẹp và dài, khi ường dẫn i qua trung gian nhiều khu chức năng thì việc thay ổi cao ộ tại các vị trí tiếp giáp là cực kỳ quan trọng ể kích thích cảm quan của người thưởng ngoạn. Những khu vườn có diện tích rộng lớn cũng thế, sự lên xuống dốc hay sử dụng các bậc thang là yếu tố cần thiết phải thực hiện, hẳn bạn cũng âu muốn khu vườn của mình trông “phẳng lỳ và nhàm chán” khi phóng tầm mắt xung quanh? Đường dẫn hay lối i ảnh hưởng gần như hoàn toàn ến tổng thể của một mảng xanh nên thật không ngoa khi bảo rằng chúng chính là “mạch xương sống” của cả một khu vườn. Vậy nên việc tạo ược một ường dẫn “thông minh” không chỉ giúp bạn có thể vô tư thưởng ngoạn vẻ ẹp của thiên nhiên mà còn giúp ịnh hình rõ nét chủ ề sân vườn và tính cách của chính bạn! KT&ĐS THÁNG 11.2018

67


không gian h᝙i h�a

TrĂ´i trong dải háşšp cᝧa bầu tráť?i 1JX\Ĺ„Q 1JĹŒF Ă­DQ OÂł KĹŒD VĘ WKXĹ˜F WKÄž Kņ [ FĹŚD 6ÂłL *ĂƒQ 6DX NKL WĹ?W QJKLņS WKÄ F VĘ 9LņQ 0Ÿ WKXÄŹW 6XULNRY WKXĹ˜F +ĹŒF YLņQ +ÂłQ O´P TXĹ?F JLD 1JD 0DW[FRYD FĂ„ ĂŽÂś FĂ‚ QÄ–P VLQK VĹ?QJ YÂł OÂłP YLņF WÄ L 1JD WUĞŚF NKL YĹ€ 9LņW 1DP 4XHQ ELÄžW WĹŞ QJÂł\ Ă­DQ PĹšL FK´Q ĞŚW FK´Q U²R YĹ€ QĞŚF QKÄžQJ WĂ„L FKĹˆ QKžQ WKĤ\ WUDQK FĹŚD FĂ„ OÄŚQ ĂŽÄŚX WLÂťQ WURQJ WULĹ‚Q OÂśP F² QK´Q PDQJ WÂťQ |6Ĺ° VĹ?QJ PRQJ PDQK} F²FK δ\ YÂłL QÄ–P /ÄŚQ Ĥ\ Ă­DQ EÂł\ QKĹŽQJ EŨF WĘQK YÄŹW FKĹŚ \ÄžX OÂł KRD WURQJ EžQK WKXĹś WLQK WKÄŹW KĹ’Q QKLÂťQ WKÄŹW WURQJ WUÄşR EĹ? FŤF JÄŚQ QKÄž WĹ?L JLĢQ 7Ĺ?L JLĢQ WĹšL ĂŽĹ˜ WĂ„L ĂŽÂś QJKH QKLĹ€X QJÄžĹœL ĂŽÄśW F´X KĹŽL WUDQK YÄŹ\ FĂ‚ JĹŒL OÂł ÎĸS ĂŽÄžŢF NKĂ„QJ" 7URQJ WUÄşR WĹšL ĂŽĹ˜ WĂ„L WĹ° KĹŽL FĂ„ Ĥ\ OÂł QJÄžĹœL WKÄž QÂłR" 7Ä L VDR QKĹŽQJ JĂ‚F QKžQ JLĢQ GĹŠ FĂ‚ WKĹ‚ PDQJ OÄ L FĢP [ÇF WU²L FKLĹ€X QKÄž YÄŹ\" %ĂŤ, 9ĂŤ Äť1+ HĹ?A SÄœ T5ÄŞN THUĹś LINH

áť›i báť™ tranh Sáťą sáť‘ng mong manh, Ä?an muáť‘n bĂ y táť? iáť u gĂŹ? Series nĂ y bao gáť“m nhᝯng bᝊc tranh tÄŠnh váş­t ra áť?i trong 2 năm 2015-2016, Ăł lĂ khoảng tháť?i gian tĂ´i bắt ầu cĂ´ng viᝇc dấy háť?c máťš thuáş­t cho cĂĄc em thiáşżu nhi vĂ hĂŹnh thĂ nh trung tâm Ă o tấo máťš thuáş­t D.A.N Studio, tĂĄc phẊm cᝧa tĂ´i giai oấn nĂ y cĂł sáťą chuyáťƒn hĆ°áť›ng ạc biᝇt váť mĂ u, c᝼ tháťƒ nhĆ° hòa sắc tráť&#x; nĂŞn trong tráşťo vĂ tĆ°ĆĄi máť›i mang xu hĆ°áť›ng hiᝇn ấi nháť? nguáť“n cảm hᝊng láť›n lao tᝍ tâm háť“n thĂĄnh thiᝇn vĂ bảng mĂ u tĆ°ĆĄi sĂĄng cᝧa cĂĄc háť?c viĂŞn bĂŠ nháť?. TĂ´i sáť­ d᝼ng hĂŹnh tưᝣng hoa chᝊa trong nhiáť u kiáťƒu dĂĄng cᝧa bĂŹnh thᝧy tinh lĂ hĂŹnh tưᝣng chĂ­nh cᝧa báť™ tĂĄc phẊm nĂ y, hoa thĂŹ cĂł áť?i sáť‘ng tháş­t ngắn ngᝧi vĂ thᝧy tinh lấi rẼt dáť… vᝥ, ạt chĂ´ng chĂŞnh trĂŞn nhᝯng gĂłc bĂ n trong nhᝯng báť‘ c᝼c váť›i báť mạt ưᝣc lưᝣc giản táť‘i a chᝉ còn sáťą táť“n tấi cᝧa bĂŹnh hoa vĂ náť n áťƒ nĂŞu báş­t lĂŞn sáťą hᝯu hấn vĂ mong manh cᝧa pháş­n hoa, cĹŠng nhĆ° nhẼn mấnh sáťą trong suáť‘t nhĆ°ng dáť… vᝥ cᝧa bĂŹnh thᝧy tinh. VĂ i năm sau Ăł, tĂ´i lấi ngᝥ ngĂ ng khi thăm phòng tranh Ä?an bĂ y tấi

V

68

KT&Ä?S THĂ NG 11.2018


không gian hội họa

Gallery The Factory. Những bức vẽ gam trầm u tối, mang ngôn ngữ của nghệ thuật biểu hiện thuộc giai oạn sáng tác 2011-2014, ập thẳng vào tôi, nhấn chìm tôi trong một nỗi xót xa tê dại ến bàng hoàng. Cảm xúc oà ập ến khiến tôi không thể không viết về những bức tranh ấy. Những bàn tay chới với. Những bàn chân chơi vơi. Những chiếc giày lăn lóc. Có ôi và không ôi. Bậc thềm. Bức tường. Chiếc cầu thang. Bờ nước mênh mông và một cái cây. Người phụ nữ. Không iểm tựa. Cả khi ngồi trên ghế. Cả khi tựa vào bàn. Người phụ nữ. Như nét chấm phá không mặt mũi, thiếu hình hài. Sống có tròn vai? Đơn ộc. Cả khi bên con chó hay bên cửa sổ. Cả khi bên chiếc bóng hay ối diện mình. Một sắc nâu ánh xám. Một sắc tím ánh xanh. Vài nét vàng hào nhoáng. Vài vùng xanh phủ tối. Tôi là ai? Và ta ang ở nơi âu??? Người xem trôi trong không gian ấy. Bàng hoàng. Xót xa. Nhớ lại những gì từng trải qua, lòng quặn thắt trong sự hồ hởi nói cười vốn thường của buổi khai mạc. Những bức tranh trầm mặc trên tường, như chìm trong thế giới riêng của chúng.

KT&ĐS THÁNG 11.2018

69


không gian hội họa

Vậy mà sao lại thấy như chúng ang bủa vây, xâu xé người xem? Thương Em. Thương Tôi. Thương Ta. Thương Người. Thương ai luôn phải diễn trên sân khấu cuộc ời. Bởi, ời người không phải là một buổi trình diễn. Đời chỉ có một, và chỉ là một mà thôi. Đời là những sắc nâu ánh xám, sắc tím ánh xanh, là vài nét vàng hào nhoáng và vài vùng xanh phủ tối. Nhưng ó cũng chỉ là cảm nhận của riêng tôi. Hãy nghe nữ họa sĩ giãi bày: Tôi bắt tay vào vẽ bộ tranh Desolation ngay từ những ngày ầu chân ướt chân ráo trở về Việt Nam với những nỗi niềm và tâm sự nặng nề của một kẻ xa quê hương lâu năm. Sự bỡ ngỡ, lạc lõng và bơ vơ là không thể tránh khỏi trong quá trình tìm cách hòa nhập với ời sống nhiều biến chuyển ở Việt Nam. Bộ tranh là những câu chuyện kể về tâm trạng u sầu của những người phụ nữ cô ộc, khép mình trong không gian chật chội với những vấn ề bủa vây của xã hội hiện ại. Trong vòng 3 năm liên tiếp, từ 2011 ến 2014 tôi tập trung vào thế giới nội tâm của mình thông qua hình tượng người phụ nữ a số như trong trạng thái nude với sắc thái lạnh lẽo và u tối của màu. Tôi vẽ chậm, từng bước

70

KT&ĐS THÁNG 11.2018


không gian hội họa

Ảnh trong bài Cái hay trong tranh của Nguyễn Ngọc Đan là sự biến chuyển của những mảng màu, khi thì trầm ấm, khi thì chát chúa, những sự kết hợp màu kỳ lạ ít khi giống ai. Những không gian mà Đan tạo ra luôn thu hút người xem ở ộ sâu, thoạt nhìn tưởng như ơn sắc mà thực chất là biết bao lớp màu chất chồng trong ó

một, bộc lộ trên bề mặt canvas sự chiêm nghiệm mà cuộc sống tha hương với những thăng trầm ã mang lại cho mình. Những bức phong cảnh của tôi trong quãng thời gian ó cũng hoàn toàn vắng lặng, mang sắc thái xám lạnh không hề có sự hiện diện của con người, khiến tăng thêm cảm giác trống vắng u tịch. Cái hay trong tranh của Nguyễn Ngọc Đan là sự biến chuyển của những mảng màu, khi thì trầm ấm, khi thì chát chúa, những sự kết hợp màu kỳ lạ ít khi giống ai. Những không gian mà Đan tạo ra luôn thu hút người xem ở ộ sâu, thoạt nhìn tưởng như ơn sắc mà thực chất là biết bao lớp màu chất chồng trong ó. Và dù Đan có dùng màu gì, thì tranh của cô trong gian oạn này luôn trầm buồn, u tối, ôi khi ma mị, nhưng ầy cuốn hút. Chúng không ập vào mắt người xem ngay lập tức, nhưng khi ã dừng lại và ngắm rồi, thì sẽ khó ể dời i. Từ ó, tôi dõi theo Đan thường xuyên hơn qua những trại sáng tác quốc tế, những lần bày tranh và cả những ối áp chao chát trên những diễn àn nghệ thuật, mà cá tính ấy luôn lập luận sắc bén cho những gì mình tin là úng. Những bức tranh mới nhất vào năm 2017 của Nguyễn Ngọc Đan là một bước tiến mới trên hành trình mà nữ họa sĩ này ã dày công xây dựng. Bộ tranh “Dải hẹp của bầu trời” sắp ược bày trong triển lãm cá nhân cùng tên tại TP.Hồ Chí Minh lấy những chiếc lồng chim làm biểu tưởng. Một biểu tượng thường ược giới họa sĩ yêu thích, ược làm mới qua một không gian hư hư thực thực, mở ra nhiều góc nhìn mới lạ. Màu sắc tươi sáng hơn, dụng nhiều kỹ thuật hơn. Vẫn rất cá tính, rất “Đan”. Không còn nữa nỗi u buồn, phảng phất âu ó vẫn là sự chênh vênh. Nhưng rõ nét nhất, bao trùm nhất vẫn là một khát vọng sống, khát vọng vươn tới tự do ào ạt, mãnh liệt, tràn trề chảy trên mặt tranh, qua những sắp ặt màu, qua tiết tấu và nhịp chuyển ộng nóng lạnh tạo ra những không gian hun hút cho những bức tranh tưởng như chỉ bày tỏ sự tĩnh lặng hay chật hẹp: góc phố, con hẻm, những mái hiên và khung cảnh thiên nhiên. Tất cả những iều ấy Đan vẽ không phải ể tả cảnh, ể

ngợi ca vẻ ẹp nào ó. Chúng chỉ là cái cớ cho cô bày tỏ nội tâm và quan iểm về những gì ang diễn ra quanh mình. Không cần hỏi, tôi cũng biết cô ã “phiêu” thế nào khi vẽ, ã trút hết tinh lực như thế nào vào mỗi bức tranh. Và tôi cũng biết Đan ang vẽ Đan. Tôi lại thấy mình trôi trong không gian ấy. Bàng hoàng. Nhưng không xót xa. Nhớ lại những gì từng trải qua, tôi thấy Em. Tôi thấy Tôi. Tôi thấy Ta. Tôi thấy Người. Những bức tranh trầm mặc trên tường, như chìm trong thế giới riêng của chúng. Vậy mà sao lại thấy như chúng như ang nâng ta lên, ưa ta thoát ra khỏi dải hẹp của bầu trời. Đưa ta về cõi vô tận. Cho ta tựa vào mênh mông. KT&ĐS THÁNG 11.2018

71


miᝠn quê nư᝛c viᝇt

Ćĺ2 3+Ăś 48Âœ Ćĺ2 +Ăľ1 +Äş, +X\Ĺ Q ÄˆÄźR 3KĂ’ 4XÂ? KD\ FĂŽQ JĹŚL Ož FĂ“ ODR 7KX FĆ€D WŢQK %ÉQK 7KXņQ F½FK WKžQK SKĹŞ 3KDQ 7KLĹ˜W NKRÄźQJ NP FĂ? GLĹ Q WĂˆFK NP2 9Ă“QJ ÄˆÄźR 3KĂ’ 4XÂ? PDQJ YĹ” ÄˆĹ’S WĆŠ QKLÆQ KRDQJ VÄś FKĸD EŤ W½F ĈŲQJ QKLĹšX EŸL EžQ WD\ FRQ QJĸŜL %ĂŤ, 9ĂŤ Äť1+ HIĹ„N PHèNG

Q

ua nhᝯng khĂşc quanh, biáťƒn xanh ngắt hiᝇn ra khĂ´ng háť bĂĄo trĆ°áť›c, em lấi máť™t sáťą bẼt ngáť? ngáť?t ngĂ o. Trải hĂşt tầm mắt lĂ nhᝯng bĂŁi cĂĄt vĂ ng bẼt táş­n “soi ĂĄnh nắng pha lĂŞâ€?, sĂłng nĆ°áť›c xanh biáşżc xĂ´ báť?. Ä?iáťƒm cao nhẼt áť&#x; PhĂş QuĂ˝ lĂ ngáť?n hải ăng trĂŞn nĂşi CẼm thuáť™c xĂŁ NgĹŠ Ph᝼ng. Ngáť?n hải ăng cao 18m váť›i áť™ cao 126m so váť›i máťąc nĆ°áť›c biáťƒn. Tᝍ trĂŞn ngáť?n hải ăng phĂłng tầm mắt ra xa cĂł tháťƒ chiĂŞm ngưᝥng váşť áşšp toĂ n cảnh cᝧa hòn ảo xinh xắn váť›i nhᝯng mĂĄi nhĂ nhẼp nhĂ´, nhᝯng con Ć°áť?ng uáť‘n lưᝣn, nhᝯng chiáşżc quất giĂł kháť•ng láť“, nhᝯng hĂ ng dĆ°ĆĄng xanh rĂŹ, nhᝯng cĂĄnh chim chao lưᝣn, nhᝯng chiáşżc thuyáť n tẼp náş­p trĂŞn biáťƒn vĂ nhᝯng hòn ảo phĂ­a xa xa Ẋn hiᝇn giᝯa biáťƒn tráť?i xanh ngắt máť™t mĂ u. Khi mạt tráť?i buĂ´ng xuáť‘ng, hoĂ ng hĂ´n hiᝇn lĂŞn ráťąc rᝥ váť›i nhᝯng sắc cam áş­m nhất trĂŞn náť n tráť?i, khung cảnh háşżt sᝊc ngoấn m᝼c. Máť™t iáťƒm cao khĂĄc lĂ nĂşi Cao CĂĄt, nĆĄi cĂł ngĂ´i chĂša cáť• Linh SĆĄn táť?a lấc cĂł áť™ cao gần 80m so váť›i máťąc nĆ°áť›c biáťƒn. Ä?ây lĂ ngĂ´i chĂša cáť• kĂ­nh váť›i rᝍng cây ấi th᝼ bất ngĂ n, bao phᝧ Linh SĆĄn táťą máť™t mĂ u xanh bĂĄt ngĂĄt. ChĂša cĂł bᝊc tưᝣng Pháş­t BĂ Quan Ă‚m uy nghi trĂŞn ᝉnh nĂşi . Nham thấch nĂşi láť­a cáť™ng váť›i sáťą xâm tháťąc bĂ o mòn cᝧa giĂł ĂŁ tấo nĂŞn nhᝯng rĂŁnh vạn xoắn áť™c ĂĄo cho Cao 74

KT&Ä?S THĂ NG 11.2018


miền quê nước việt

Ảnh hai trang Phú Quý không chỉ hấp dẫn bởi sở hữu nhiều bãi tắm ẹp với vùng nước trong vắt, nơi ây còn có nhiều danh thắng cùng các ền miếu cổ kính cho du khách khám phá

Cát. Từ trên ỉnh Cao Cát có thể phóng tầm mắt xuống cả một vùng không gian rộng lớn quanh ảo. Biển xanh mênh mông bao bọc “ốc ảo” Phú Quý. Nơi ây ất trời như hòa vào làm một, cảnh sắc mang ậm nét hoang sơ của vùng biển ảo nhưng vô cùng hùng vĩ và tráng lệ. Khí trời mát mẻ cùng gió biển làm tâm hồn thơ thới, một cảm giác tĩnh lặng bình yên len lỏi nơi trái tim. Phú Quý nằm khá xa ất liền, vì vậy mà không khí, cuộc sống trên ảo bình yên và rất giản dị. Phú Quý không có sông ngòi. Mùa mưa, nước chảy tràn trên mặt ất. Người dân trữ nước vào mùa mưa, mùa khô phải dùng nước ngầm, nước giếng. Cuộc sống dân ảo gắn liền với việc ra khơi, ánh bắt cá xa bờ. Lênh ênh trên biển trở thành niềm vui, sự hứng khởi của họ. Cứ mỗi buổi sáng sớm là tấp nập tàu cập bến sau những ngày ánh bắt xa bờ, là những thùng cá ầy ược chuyển từ biển vào bờ. Mọi người như hoạt ộng hết công suất với nụ cười luôn nở trên môi. Cuộc sống vui vẻ, ấm áp. Vùng biển quanh ảo Phú Quý nước trong và sóng cũng to. Bờ biển là bờ san hô nên rất thích hợp cho lặn ngắm và khám phá những iều thần kỳ dưới áy ại dương. Những rạng san hô sặc sỡ ủ sắc màu cùng các sinh vật biển dưới làn nước trong ngần. Các bãi tắm nên thơ như Bãi Nhỏ - Gành Hang, Hòn Tranh, Mũi Mộ Thầy… nổi bật nhất là vịnh Triều Dương với dải cát uốn cong hình chữ S cùng lớp lớp sóng vỗ quấn quýt bên chân.

Vịnh Triều Dương nằm cách cảng Phú Quý chừng 1km là bãi tắm ẹp nhất trên ảo, với bờ cát trắng mịn, trải dài tít tắp, biển trong xanh và ít á. Trên bờ là hàng dương, hàng dừa xanh mát. Từ vịnh Triều Dương i tiếp sẽ ến Bãi Nhỏ - Gành Hang, là một bãi tắm hình lưỡi liềm nằm dưới chân núi, nước trong xanh, ít ghe thuyền và không khí trong lành, tĩnh lặng, xung quanh ược bao bọc bởi những mỏm á ủ hình thù kỳ dị nhô ra biển. Nước biển xanh lam hòa trong cảnh sắc en thẫm của bãi á kề bên tạo nên cảnh tượng thơ mộng hữu tình. Dưới chân núi có những gành á nham thạch, dấu tích của những ợt núi lửa phun trào. Những mẩu á xù xì, cứng như thép vốn là sự kết tinh qua hàng trăm triệu năm từ quá trình phong hóa. Đẹp nhất vẫn là những khối á phiến ược sóng biển và gió biển bào mòn, từng lớp, từng lớp xếp chồng lên nhau Hòn Đen là nơi chỉ có toàn á en, người dân ịa phương quen gọi là Hòn Nghiên hay Hòn Mực. Những tảng á màu en óng với ủ hình dáng ược sắp xếp một cách ngẫu nhiên tạo nên một bức tranh sống ộng. Hòn Tranh nổi lên giữa ại dương mênh mông, bao quanh bởi bốn bề sóng biển. Nhìn từ vệ tinh, Hòn Tranh như một con cá khổng lồ. Từ vịnh Triều Dương nhìn sang, Hòn Tranh quyến rũ bước chân bởi cát trắng phau, những ợt sóng nhẹ nhàng lả lướt vỗ bờ. Phú Quý - nơi sắc trời sắc biển hòa vào nhau ẹp rạng ngời quả thật là món quà tuyệt diệu giữa ại dương thăm thẳm. KT&ĐS THÁNG 11.2018

75


miền quê nước việt

Ảnh hai trang Thời iểm ẹp nhất ể du lịch ảo Phú Quý là từ tháng 12 ến tháng 6, vào khoảng thời gian này biển khá êm và trong xanh

Đảo ẹp nhất trong hệ thống ảo bao quanh Phú Quý là Hòn Hải (hay còn gọi là Hòn Khám) cách ảo lớn 35 hải lý về phía nam. Đảo có tên trên bản ồ quốc tế với tên gọi Poulo Sapate, Hòn Hải là ường cơ sở A6 ể tính lãnh hải của Việt Nam trên biển Đông. Đảo có hình dạng là một khối á khổng lồ mang hình chiếc hài, cạnh mọc thẳng ứng cao hơn 100m, có diện tích 46.000m2. Nhìn từ trên cao thì chẳng khác nào một con cá khổng lồ ang vùng vẫy giữa ại dương biển Đông mênh mông. Để có thể ến và chiêm ngưỡng cảnh tượng thiên nhiên kỳ thú này, chúng tôi khởi hành từ ảo Phú Quý, di chuyển bằng tàu sau hành trình 6 giờ vượt sóng gió sẽ ến ược Hòn Hải. Sau mấy tiếng ồng hồ lênh ênh trên biển, ón bình minh lộng lẫy và bữa sáng ơn sơ của ngư dân... khối á khổng lồ lộ ra trước mắt. Cảm giác xúc ộng và choáng ngợp khi giữa một vùng biển không bến bờ lại có một khối á sừng sững ơn côi, rợp trời chim biển chao liệng.

76

KT&ĐS THÁNG 11.2018

Hòn Hải hoàn toàn khô cằn, không có nước ngọt, cây cối, nhưng lại là nơi trú ngụ của hàng vạn chim nhạn, mòng biển, bồ nông. Vào tầm tháng 6, tháng 7 mùa chim ẻ, bề mặt ảo ặc nghẹt trứng chim và phủ một màu trắng phân chim. Sự rối rít, nhộn nhịp của những loài này khiến hòn ảo xinh ẹp trở thành tổ chim khổng lồ giữa biển Đông. Giữa biển xanh bao la, thăm thẳm cùng những ngọn sóng tung bọt trắng xóa, trời xanh với những tầng mây trắng bồng bềnh, chim nhạn, hải âu, mòng biển bay cao vút từng àn. Con người tự nhắc nhớ bầy chim mới là chủ nhân của hòn ảo. Hãy i khẽ, nói khẽ... ừng làm phiền ến lũ chim sinh sản và yêu ương. Hòn Hải ược hình thành từ núi lửa phun trào hàng triệu năm trước, phần dung nham gần mặt biển gặp nước, hóa á rắn chắc còn phần trên cao thì xốp và mềm hơn, nên thường xuyên bị bào mòn, thường có á rơi, á lở, nhiều vách hụt. Qua bao thiên niên kỷ, gió


miền quê nước việt

và sóng biển bào mòn á, tạo nên hàng vạn ường gờ uốn lượn nhấp nhô quanh ảo như những nét vẽ mềm mại. Một trong những công trình ộc áo nhất tại ây là ường hầm xuyên lòng núi á dài 170m với 4 cửa nối từ gần mặt biển lên mặt ảo. Hầm ược gia cố bằng bêtông cốt thép chống á rơi và dư chấn. Cửa hầm nằm ở mặt sau của tòa nhà rồi kéo dài lên bề mặt ảo bằng 170 bậc thang. Từ miệng hầm ến mặt ảo có 240 bậc thang ược ổ bêtông kiên cố nối lên chân ngọn hải ăng. Ngọn hải ăng Hòn Hải ộc lập giúp tàu thuyền hoạt ộng ngoài khơi tỉnh Bình Thuận ịnh hướng và xác ịnh vị trí của mình. Tầm nhận diện ịa lý ban ngày là 26,5 hải lý, tầm chiếu sáng ban êm là 24,5 hải lý. Vào những ngày biển lặng trời êm, Hòn Hải hiện lên sừng sững “cô ơn lẻ bóng” giữa biển xanh mênh mông, cứ thế tồn tại qua bao tháng năm lịch sử, trở thành cột mốc ánh dấu chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam ở khơi xa.

KT&ĐS THÁNG 11.2018

77


phóng s᝹ ảnh

Máť™t trong nhᝯng ngĂ´i chĂša náť•i tiáşżng nhẼt Kyoto: Kinkaku-ji, hay còn gáť?i lĂ chĂša VĂ ng

KÂœ SĹ´ NHÄ°T %ÄŚN

6ņ& 0â8 7+8 Ćó1* 1Ĺ˜X DL ÄˆĂ WĆ„QJ SKÄźL OĂŽQJ QKĆˆQJ VĹˆF PžX WKX SKĸĜQJ %ĹˆF WĆ„QJ ÄˆĹˆP PÉQK WUĸŴF YĹ” ÄˆĹ’S GLĹžP OĹ FĆ€D QKĆˆQJ QJĂ?L OžQJ QKŨ [LQK FKÉP QJņS WURQJ WX\Ĺ˜W WUĹˆQJ PĂ“D ĈĂ?QJ KĹŒQ VĹ– NKĂ?QJ WKĹœ EŨ TXD [Ć‚ VŸ FĆ€D QKĆˆQJ FKX\Ĺ Q |WKĹ€Q NĆŒ} 1KņW %ÄźQ %ĂŤ, 9ĂŤ Äť1+ NGUYĹˆN DUY PHÄ˘Ä NG

1001 sắc mĂ u mĂša thu... TĂ´i ráť?i Kyoto trĂŞn máť™t chuyáşżn tĂ u muáť™n. Tráť?i thĂĄng 11 bĂłng táť‘i ch᝼p xuáť‘ng nhanh nhĆ° máť™t cĂĄi cháť›p mắt, máť?i thᝊ trĂ´i tuáť“n tuáť™t áť&#x; hai bĂŞn Ć°áť?ng vĂ bắt ầu nhòe dần, tấo thĂ nh nhᝯng vᝇt dĂ i sẍm mĂ u, ᝊt quĂŁng... Kyoto, máť™t phần áşšp nhẼt trong kĂ˝ ᝊc mĂša thu cᝧa tĂ´i, bắt ầu xa dần theo nháť‹p cᝧa Ć°áť?ng ray tĂ u Shinkansen rẼt kháş˝. Trong vĂ i lần áşżn Nháş­t, thĆ°áť?ng tĂ´i phải mẼt Ă­t nhẼt tráť?n máť™t tuần, chᝉ áťƒ lĂŞ la khắp Kyoto, lĆ°áť›t qua nhᝯng gĂłc pháť‘ áť“n Ă o, nhᝯng hĂ nh lang lạng láş˝ trong cĂĄc ngĂ´i chĂša Pháş­t giĂĄo thâm u, tản báť™ cả ngĂ y trong cĂĄc vĆ°áť?n cây áť&#x; Nara hay mẼt máť™t buáť•i sĂĄng chᝉ ngáť“i ngắm lĂĄ phong rĆĄi trĂŞn tháť m ngĂ´i áť n vắng. Váť›i tĂ´i, Kyoto dĆ°áť?ng nhĆ° trĂ´i cháş­m hĆĄn tháť?i gian, Ă­t nhẼt lĂ máť™t nháť‹p. VĂ máť—i báş­n ráť?i kháť?i ây, tĂ´i vẍn nghÄŠ trong ầu, náşżu cĂł máť™t sáťą cháť?n láťąa cho quĂŁng tháť?i gian còn lấi cᝧa cuáť™c áť?i, chắc tĂ´i sáş˝ dáť?n áşżn Kyoto mĂ sáť‘ng. Kyoto áşšp áť&#x; máť?i tháť?i iáťƒm trong năm, vĂ thu hĂşt khĂĄch du láť‹ch áť&#x; tẼt cả cĂĄc mĂša. NhĆ°ng náşżu áťƒ bĂŹnh cháť?n, tĂ´i nghÄŠ mĂša thu máť›i chĂ­nh lĂ tháť?i gian tuyᝇt nhẼt. Kyoto 78

KT&Ä?S THĂ NG 11.2018


phóng sự ảnh sở hữu hàng nghìn ngôi ền, chùa và các công trình kiến trúc ặc sắc khác, phần lớn ều là di sản thuộc loại hiếm có của nhân gian. Thế nên, việc chọn cho mình một góc nhỏ nào ó, ể tận hưởng cái không gian mùa thu thơ mộng và mỹ lệ, dường như không dễ chút nào. Bởi vì có mất hàng tháng liền, thu qua rồi ông tới, dễ chừng vẫn còn những nơi bạn chưa i kịp. Thôi thì hãy ể một chút cơ duyên dẫn dắt chúng ta qua những con ường diễm lệ của một mùa thu trong thơ nhạc. Tôi thường mua lấy một vé xe buýt i trong ngày (gọi là One Day Pass, có thể mua luôn trên những chuyến xe) và bắt ầu nhìn vào bản ồ, chia nhỏ Kyoto ra thành nhiều khu vực, i những nơi nằm cạnh nhau và tranh thủ mà tận hưởng. Hoặc có những ngày tôi lười nhác, thả mình trôi theo những chuyến xe buýt ngược xuôi, và xuống bất kỳ trạm dừng nào cảm thấy thích, hoặc cảm thấy quen thuộc. Hệ thống xe buýt nội ô ở Kyoto thuộc hàng tốt nhất trong các loại xe buýt mà tôi từng i trong ời mình. Người Nhật ã biến giao thông công cộng thành một thứ văn hóa không thể tách rời trong hệ thống tinh hoa của mình. Không cần phải nói thêm về chất lượng, hay việc sắp xếp lộ trình hợp lý, hoặc thái ộ của tài xế lịch sự ến mức nếu bạn không quen với cung cách của người Nhật, bạn sẽ thấy ngại ngùng. Tôi thường ặc biệt chú ý ến những dòng lưu ý ghi phía sau ghế xe, ại khái như này: “Xin hãy ngồi lại ghế, cho ến khi chắc chắn rằng tài xế ã dừng hẳn tại trạm”. Vâng, hoàn toàn vì hành khách và ể phục vụ hành khách, tài xế dừng hẳn có nghĩa là họ tắt cả máy xe, hạ thấp sàn xe xuống cho ngang với mặt ường và hành khách chỉ việc thong thả bước xuống. Nhưng xe buýt thì liên quan gì ến mùa thu?! Rất liên quan! Bởi vì 90% các ịa danh cần phải ến ở Kyoto ều nằm xa trung tâm hàng chục cây số, và phương tiện khả thi nhất chính là xe buýt. Di sản của họ ược ặt rất xa trung tâm ô thị, và tàu iện nội ô (metro) thì không ược bén mảng ến ấy, ó là luật. Và người Nhật nổi tiếng là “bảo thủ” trong công cuộc bảo tồn di sản. Bởi vì Kyoto quá vĩ ại, nên nếu bạn có ít thời gian, hãy tìm ến những iểm ặc sắc nhất của ô thị di sản này. Vào mùa thu, những khu vườn nằm dọc theo con ường Triết Gia (Philosopher’s Walk) có rất nhiều tán phong cổ thụ bắt ầu chuyển dần sang màu ỏ, kể cả những gốc hoa anh ào (sakura) cũng trút hết lá vàng. Và nơi ây biến thành một không gian vô cùng thơ mộng, u hoài và diễm lệ. Khu này còn có các ngôi ền nổi tiếng: Ginkaku-ji (Silver Pavilion), Honen-in và Eikando Temple. Những ngôi ền này cách nhau chỉ vài trăm mét tản bộ và có những khu vườn nằm xen

Ảnh trên Đền Kiyomizu-dera Ảnh dưới Các bức tượng ặt trong khuôn viên ền Eikando, Kyoto

kẽ vô cùng ặc sắc, mỗi nơi một vẻ khác nhau. Nếu bạn tranh thủ i ra xa hơn một chút, tôi oán là bạn sẽ mất cả một ngày chỉ ể ắm mình trong những rừng trúc xanh rì rào và hồ nước lặng ngắt soi bóng cả khu rừng phong lá ỏ thắm trong cái nắng vàng nhạt rất ặc biệt của mùa thu phương Bắc. Đó chính là Arashiyama. Nơi ây còn thu hút một lượng khách khổng lồ mỗi khi thu về vì tuyến ường sắt có tên gọi là Sagano, i xuyên qua cả một khu rừng ầy sắc màu và men theo sườn núi hiểm trở với một con suối sâu hàng chục mét... Kyoto ón hàng triệu lượt du khách mỗi năm, nhưng không vì thế mà nơi ây mất i vẻ nền nã của một ô thị trầm lặng và thanh bình. Những con phố chính vào chập tối thường len chật những người là người, nhưng chỉ cần sau 9 giờ, bạn sẽ phát hiện ra một Kyoto lặng lẽ ẩn mình, như một nàng thiếu nữ khép nép trong bộ áo kimono. Phố Gion buổi êm với những con hẻm nhỏ, lồng èn KT&ĐS THÁNG 11.2018

79


phóng sự ảnh

Ảnh trên Những mái nhà tuyết phủ trắng xoa ở làng Shirakawa-go Ảnh dưới Đường ến làng Shirakawa-go

ỏ treo thấp thoáng phía trước những nhà hàng bật èn vàng lãng mạn. Cành ginkgo chưa kịp rụng hết lá vàng vẫn ung ưa theo tiếng nhạc văng vẳng. Và lần ó, tôi tưởng chừng Kyoto vẫn còn “sâu” thăm thẳm, khi lỡ nhìn vào, ánh mắt của một maiko... (*) Hãy ừng ến Shirakawa-go, khi mùa ông chưa về! Tôi là một người ở xứ nhiệt ới, và có một sự thật là tôi sợ cái lạnh vô cùng. Nhưng việc sợ lạnh không có ý là tôi ghét cả mùa ông, nhất là một mùa ông ấm áp ngồi nhấm chút trà chiều trong một căn phòng sực nức mùi thơm của gỗ, mùi ngọt của bánh và mùi ngai ngái của khói bếp bên cạnh ánh lửa bập bùng trong lò sưởi. Shirakawa ã ón tôi như thế trong một ngày tuyết rơi thật dày. Đây là là một ngôi làng mang ậm chất lịch sử, với những ngôi nhà mang một loại kiến trúc cổ của người Nhật gọi là Gassho-zukuri, mà ặc trưng của nó chính là mái nhà ược lợp bằng tranh trên một giàn gỗ ược xây dốc xuống theo dạng giống như bàn tay ang chấp lại. Loại kiến trúc cổ này rất hiếm thấy, và hầu như tập trung nhiều nhất chỉ có ở nơi ây. Đến làng Shirakawa-go vào những ngày tuyết phủ trắng xóa những nóc nhà hình tam giác nhọn, hãy thong thả tản bộ lên trên ỉnh ồi cao ở gần ó, nơi có một ài quan sát có thể nhìn toàn cảnh về phía ngôi làng, và rồi bạn sẽ phát hiện ra rằng mình ang ở 80

KT&ĐS THÁNG 11.2018


phóng sự ảnh

Ảnh trên phải Tàu Shinkansen huyền thoại ang dừng ở ga Kyoto Ảnh dưới trái Đền Kiyomizu-dera ở Kyoto

một xứ sở nào ó, kỳ lạ và thần tiên. Lần ầu ến làng, trong cái lạnh xuyên thấu ến thịt da, chúng tôi há hốc nhìn mãi một cảnh tượng kỳ lạ trước mắt. Những mái nhà nhỏ nhắn nằm gọn trong một thung lũng hẹp, mái phủ ầy tuyết, những con ường trắng xóa lượn chung quanh, cánh rừng thông phía sau trơ trọi một màu băng giá, bầu trời vần vũ những mây xám và những hạt nắng nhạt nhòa xiên qua mây tỏa ra một thứ ánh sáng vô cùng huyền bí ở phía trên. Đến Shirakawa-go, ừng quên thử một bát mì soba hay udon nóng hổi. Có thể vì không gian, hoặc lúc ấy tôi ang ói ngấu, nhưng một trong những bát mì ngon nhất ời tôi chính là ược ăn ở ấy. Hoặc bạn có thể thử một cốc kem trà xanh (matcha), và ngồi yên ó ể lắng nghe tiếng... lập cập của hai hàm răng, như bạn tôi thường làm mỗi khi ến một nơi giá lạnh. Tôi ến Shirakawa-go những 2 lần, nhưng vẫn chưa có may mắn vào trúng những ngày người ta cho chiếu èn sáng trong êm. Bạn tôi nói ó sẽ là một trong những khoảnh khắc của cuộc ời. Và tôi sẽ nhớ những lời ó của bạn tôi, cho những lần tới... (*)Maiko là Geisha tập sự, có ộ tuổi từ 15 ến 20 và sẽ ược huấn luyện và dìu dắt bởi một Geisha thành thục.

KT&ĐS THÁNG 11.2018

81


khĂ´ng gian di áť™ng 7ULĹœQ OĂ P Ă?WĂ? 9LĹ W 1DP 9LHWQDP 0RWRU 6KRZ YĆ„D GLĹžQ UD WÄşL 7UXQJ WÂżP +ŲL FKĹź Yž 7ULĹœQ OĂ P 6žL *ĂŽQ 6(&& ć¿\ Ož OĹ€Q ÄˆĹ€X WLÆQ VDX ED QÄ°P 9$0$ Yž 9,9$ FĂ“QJ NĹ˜W KĹźS WĹŽ FKĆ‚F WULĹžQ OĂ P YĹ´L WKĂ?QJ ĈLĹ S |GÄžX ÄžQ ÄˆĹ˜Q WĆ„ ĈD GÄşQJ} TXD VĆŠ JĂ?S PĹ?W FĆ€D $XGL &KHYUROHW )RUG -DJXDU +RQGD /DQG 5RYHU /H[XV 0DVHUDWL 0HUFHGHV %HQ] 0LWVXELVKL 0RWRUV 1LVVDQ 6XEDUX 7R\RWD 9RON VZDJHQ Yž 9ROYR BĂ€I VÄœNH PHÄ˘Ä NG Äť1+ òINH 4UANG TUĨN

N

Ăłi váť Vietnam Motor Show 2018, Chᝧ táť‹ch VAMA - Ă´ng Toru Kinoshita phĂĄt biáťƒu: “Triáťƒn lĂŁm Ă´tĂ´ Viᝇt Nam 2018 váť›i thĂ´ng iᝇp “DẼu Ẽn áşżn tᝍ a dấngâ€? lĂ máť™t triáťƒn lĂŁm ạc biᝇt, ĂĄnh dẼu sáťą káşżt hᝣp giᝯa VAMA vĂ VIVA váť›i 15 thĆ°ĆĄng hiᝇu trĆ°ng bĂ y gần 120 mẍu xe trải áť u cĂĄc phân khĂşc, ph᝼c v᝼ táť‘t hĆĄn nhu cầu a dấng cᝧa khĂĄch hĂ ngâ€?. NhĆ° váş­y sau 3 năm tĂĄch ra áťƒ táť• chᝊc nhᝯng cuáť™c triáť…n lĂŁm riĂŞng, nay VAMA (Hiᝇp háť™i cĂĄc nhĂ sản xuẼt - tháťąc táşż cĂĄc ĆĄn váť‹ trong hiᝇp háť™i nĂ y cĹŠng cĂł cả nháş­p khẊu) vĂ VIVA (Hiᝇp háť™i cĂĄc nhĂ nháş­p khẊu) ĂŁ nháş­p lấi báşąng cuáť™c triáť…n lĂŁm nĂ y. BĂĄo giáť›i vĂ­ von lĂ â€œgĂłp gấo tháť•i cĆĄm chungâ€?. Theo nháş­n xĂŠt cᝧa máť™t sáť‘ ngĆ°áť?i am hiáťƒu, 15 thĆ°ĆĄng hiᝇu xe du láť‹ch cᝧa triáťƒn lĂ m lần nĂ y lĂ sáť‘ lưᝣng láť›n nhẼt

M Ä C G N U H C I Ĺ˜ H T O GĤ

�

“

82

GĂŁP

KT&Ä?S THĂ NG 11.2018


không gian di ộng

trong các lần triển lãm từ trước tới nay (triển lãm năm 2014 có 18 thương hiệu tham gia nhưng ã có 4 là xe tải). Cũng theo nhận xét của báo giới, triển lãm lần này có các dòng xe với giá bán giữa các dòng xe chênh lệch khá rộng, từ thấp nhất nằm ở mức 300 triệu ồng và cao nhất lên ến ến 14,5 tỷ ồng. Triển lãm có 17 mẫu xe nâng cấp hoặc hoàn toàn mới, trải dài từ phân khúc bình dân ến cao cấp, và tất cả ều là xe nhập khẩu. Đáng chú ý là triển lãm lần này còn có cả xe ã qua sử dụng. Mặc dù số lượng ơn vị tham gia lên tới con số 15, nhưng nhiều người cũng ã iểm danh và lấy làm tiếc cho sự thiếu vắng của nhiều thương hiêu như Kia, Mazda, Peugeot, BMW, Mini, Lamborghini, Bentley và Aston Martin... Đáng chú ý ây có lẽ cũng là lần tham gia cuối của Chevrolet tại VMS dưới cái tên GM Việt Nam. Vi theo công bố, từ 1.1.2019, Chevrolet sẽ do Vinfast phân phối và sản xuất. KT&ĐS THÁNG 11.2018

83


không gian di ộng

Toyota trưng bày những mẫu xe quen thuộc và ã giới thiệu trước ó như như Innova, Vios, Corolla Altis, Wigo, Rush. Có một mẫu áng chú ý là Toyota i-ROAD, mẫu xe ý tưởng sử dụng ộng cơ iện thể hiện “Chuyển ộng ô thị trong tương lai”. - Volkswagen Việt Nam ưa chiếc Touareg 2019 về triển lãm chỉ sau 7 tháng ra mắt toàn cầu. - Audi giới thiệu hai mẫu Audi A7 Sportback và Q8. - Jaguar Land Rover mang ến triển lãm hai mẫu áng chú ý là Range Rover 2018 và Jaguar E-Pace. - Ngoài những mẫu khá quen thuộc ã bán trên thị trường. Honda tạo ược sự chú ý bằng mẫu xe ua F1 và chiếc Honda Civic Type R. - Nissan Terra lần ầu xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe này từng ược ra mắt tại Philippines hồi tháng 5. - Mitsubishi Xpander có thêm bản en và xám. - Mercedes-Maybach S450 có giá cao nhất trong triển lãm 14,499 triệu ồng. Mercedes-Benz còn làm cho triển lãm có dấu ấn hơn bằng sự trưng bày những mẫu xe ã qua sử dụng.

84

KT&ĐS THÁNG 11.2018


quảng cáo

KT&ĐS THÁNG 11.2018

85


không gian di ᝙ng

%ĂšY GIŠòĂ• HĹ‚T THĂœNG MĢŠI 7K½QJ ÄˆĂ TXD Pž 1JKŤ ĈŤQK FKĸD ĈĸşF VƆD QKĸ GĆŠ ĈR½Q FĆ€D PŲW VĹŞ QJĸŜL 6ĆŠ NLĹ Q %HFNKDP WLĹ˜S WKŤ [H KÄśL 9LĹ W 1DP OžP VĂ?L ĈŲQJ PÄşQJ [Ă KŲL WURQJ NKL WKŤ WUĸŜQJ YĹ„Q EÉQK OĹ?QJ YĹ„Q WKLĹ˜X [H 1JĸŜL WLÆX GĂ“QJ FKĹś PXD [H WĆ„QJ PRQJ |EDR JLĹś FKR ÄˆĹ˜Q WK½QJ PĸŜL} WKÉ ÄˆĂ ÄˆĹ˜Q OĂ’F SKÄźL QĂ?L |EÂż\ JLĹś ÄˆĂ KĹ˜W WK½QJ PĸŜL}w %ĂŤ, HĢNG LONG Äť1+ TĹŽ MĂ€N HâNH :(%

C

huyᝇn tháť?i sáťą lĂ ng xe tháť?i gian qua lĂ sáťą xuẼt hiᝇn cᝧa Beckham bĂŞn váť›i chiáşżc xe Vinfast tấi triáťƒn lĂŁm Ă´tĂ´ áť&#x; Paris, PhĂĄp. Tháťąc ra thĂŹ khĂ´ng phải bây giáť? doanh nghiᝇp Viᝇt Nam máť›i dĂšng cĂĄc siĂŞu sao áťƒ thu hĂşt sáťą chĂş Ă˝ cᝧa cĂ´ng chĂşng trong tiáşżp tháť‹. Ä?ầu năm 2010, ĆĄn váť‹ kinh doanh dáťą ĂĄn nhĂ áť&#x; tấi ảo Kim CĆ°ĆĄng, quáş­n 2, TP.Háť“ ChĂ­ Minh cho biáşżt ngĂ´i sao iᝇn ảnh Brad Pitt ĂŁ áşżn thăm dáťą ĂĄn vĂ cĂł Ă˝ áť‹nh ạt mua căn háť™. Nhiáť u ngĆ°áť?i bĂĄn tin bĂĄn nghi trĆ°áť›c thĂ´ng tin nĂ y. Táť? Tiáť n Phong áť&#x; tháť?i iáťƒm ầu 2010 viáşżt, “theo Phòng Quản lĂ˝ XuẼt nháş­p cảnh (PA 18- CA TP.Háť“ ChĂ­ Minh), Ă´ng William Bradley Pitt (tĂŞn ầy ᝧ cᝧa Brad Pitt- PV) sinh 18.12.1963 tấi Shawnee, Oklahoma, Máťš khĂ´ng nháş­p cảnh vĂ o Viᝇt Nam tᝍ sau thĂĄng 1.2007 áşżn nay. Trong khi Ăł, dáťą ĂĄn nĂ y máť›i chᝉ ưᝣc giáť›i thiᝇu ráť™ng rĂŁi cho khĂĄch hĂ ng vĂ o năm 2009 vĂ máť&#x; bĂĄn tᝍ 10.2009. NhĆ° váş­y, nhiáť u khả năng thĂ´ng tin Brad Pitt ĂŁ áşżn ảo Kim CĆ°ĆĄng chᝉ lĂ chiĂŞu PR cᝧa chᝧ dáťą ĂĄnâ€?. ThĂĄng 4.2017, thĂ´ng tin siĂŞu sao Ronaldo ạt mua căn háť™ tấi Ä?Ă Náşľng cĹŠng xuẼt hiᝇn trĂŞn truyáť n thĂ´ng. Ä?ấi khĂĄi lĂ Ronaldo cĹŠng “ ĂĄnh giĂĄ caoâ€? chᝧ ầu tĆ° cĹŠng nhĆ° cĂĄc căn háť™ trong dáťą ĂĄn vĂ vĂŹ váş­y anh máť›i quyáşżt áť‹nh ạt mua. Tuy nhiĂŞn, sau Ăł, trang http:// cafef.vn cĂł bĂ i mĂ táťąa cĹŠng chĂ­nh lĂ câu háť?i, “dĂšng hĂŹnh ảnh Ronaldo áťƒ quảng cĂĄo, phải chi táť›i vĂ i triᝇu Ă´laâ€?? BĂ i bĂĄo viáşżt, “khĂ´ng khĂł áťƒ máť™t ngĆ°áť?i ngoĂ i cuáť™c nháş­n ra thĂ´ng tin váť viᝇc ạt mua nhĂ cᝧa máť™t danh thᝧ bĂłng ĂĄ tháşż giáť›i tấi máť™t Ẽt nĆ°áť›c nhĆ° Viᝇt Nam cĂł láş˝ chᝉ lĂ máť™t hĂŹnh thᝊc truyáť n thĂ´ng thĂ´ng thĆ°áť?ng cho máť™t dáťą ĂĄn bẼt áť™ng sản, cĹŠng tĆ°ĆĄng táťą nhĆ° viᝇc sáť­ d᝼ng cĂĄc ngĂ´i sao trong nĆ°áť›c lĂ m gĆ°ĆĄng mạt ấi diᝇnâ€?. 86

KT&Ä?S THĂ NG 11.2018

NhĆ°ng chuyᝇn Beckham thĂŹ khĂĄc. Beckham cĂł váşť nhĆ° rẼt tĂ­ch cáťąc lĂ m tiáşżp tháť‹ áť&#x; Viᝇt Nam. Beckham ĂŁ tᝍng áşżn Viᝇt Nam quảng bĂĄ cho máť™t sáť‘ thĆ°ĆĄng hiᝇu vĂ o cĂĄc năm 2003, 2005 vĂ 2014. Còn áť&#x; thĂĄng 10.2018, Beckham khĂ´ng áşżn Viᝇt Nam, Beckham báşąng xĆ°ĆĄng báşąng tháť‹t áşżn Paris áťƒ xuẼt hiᝇn trong buáť•i giáť›i thiᝇu máť™t nhĂŁn hiᝇu xe hĆĄi cᝧa Viᝇt Nam. Trang https://vn.sputniknews.com dẍn láť?i Beckham: “Bấn thẼy máť™t chiáşżc xe cᝧa Viᝇt Nam, thĆ°ĆĄng hiᝇu cᝧa Viᝇt Nam trĂŞn máť™t sân chĆĄi toĂ n cầuâ€?. Sáťą kiᝇn nĂ y ngay láş­p tᝊc gây chĂş Ă˝. TrĂŞn mấng xĂŁ háť™i cĂł tháťƒ chia thĂ nh ba nhĂłm cĂł nhᝯng chĂ­nh kiáşżn khĂĄc nhau váť sáťą kiᝇn nĂ y. CĂł nhĂłm ngĆ°áť?i vui mᝍng, tháş­m chĂ­ táťą hĂ o váť›i chiáşżc xe hĆĄi Viᝇt Nam lần ầu xuẼt hiᝇn áť&#x; máť™t sân chĆĄi tầm tháşż giáť›i vĂ ngĆ°áť?i giáť›i thiᝇu cho chiáşżc xe Viᝇt Nam lĂ Beckham, ngĆ°áť?i chĆĄi xe náť•i tiáşżng. CĂł nhĂłm ngĆ°áť?i thĂŹ ĆĄn thuần coi Ăł lĂ sáťą kiᝇn tiáşżp tháť‹ vĂ Beckham ang lĂ m cĂ´ng viᝇc ưᝣc thuĂŞ mĆ°áť›n máť™t cĂĄch chuyĂŞn nghiᝇp. CĂł nhĂłm ngĆ°áť?i thĂŹ hoĂ i nghi, háť? “soiâ€? chiáşżc xe áşżn tᝍng chi tiáşżt vĂ khĂ´ng cĂ´ng nháş­n Ăł lĂ sản phẊm Viᝇt Nam, xe Viᝇt Nam. Háť? Ć°a ra cĂĄc chi tiáşżt tháťąc táşż vĂ coi nhĂ sản xuẼt lĂ ngĆ°áť?i nhiáť u tiáť n lắm cᝧa nĂŞn táť• chᝊc lẼy Ă˝ kiáşżn cᝧa ngĆ°áť?i tiĂŞu dĂšng Viᝇt Nam, táť•ng hᝣp lấi vĂ mang i ạt hĂ ng‌ mua váť tᝍng phẊn vĂ lắp rĂĄp vĂ gắn cĂĄi tĂŞn Viᝇt Nam theo kiáťƒu “khĂ´ng cĂł viᝇc gĂŹ khĂł/‌/ khĂ´ng lĂ m ưᝣc thĂŹ thuĂŞâ€?. Cả ba nhĂłm ngĆ°áť?i nhĆ° trĂŞn áť u cĂł nhᝯng ngĆ°áť?i chĆĄi facebook lĂ m “hất nhânâ€? dẍn dắt luáť“ng dĆ° luáş­n ᝧng háť™ mĂŹnh. CĹŠng khĂ´ng khĂł áťƒ tĂŹm ra cĂĄc bĂ i bĂĄo ưᝣc dẍn link áťƒ dẍn chᝊng cho nhᝯng nháş­n áť‹nh cᝧa tᝍng nhĂłm ngĆ°áť?i nhĆ° káťƒ trĂŞn. NghÄŠa lĂ trĂŞn bĂĄo chĂ­ cĹŠng cĂł tháťƒ chia ra thĂ nh ba dấng thĂ´ng tin váť sáťą kiᝇn Beckham tiáşżp tháť‹ cho xe Viᝇt Nam: ᝧng háť™, dáť­ng dĆ°ng vĂ nghi ngáť?.


không gian di ộng Trong khi báo chí và mạng xã hội sôi ộng như vậy thì thị trường xe vẫn bình lặng như thường lệ kể từ sau khi có Nghị ịnh 116 hồi tháng 10.2017. Cần nhắc lại, 17.10.2017, Chính phủ ban hành Nghị ịnh 116, quy ịnh iều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ôtô. Yếu tố then chốt của Nghị ịnh là doanh nghiệp muốn nhập khẩu xe cần có “Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại” (VTA - Vehicle Type Aprroval) do cơ quan nước ngoài cấp, cùng một loạt các yêu cầu khác. Các yêu cầu này ược cho là “lạ lẫm” với các ơn vị kinh doanh xe hơi nước ngoài. Kết quả là sau 1 năm có 116, trên thị trường Việt Nam, thuế giảm nhưng giá xe không giảm. Thị trường gọi là “mở cửa” nhưng xe nhập về không ược. Các hãng chuyên kinh doanh xe nhập khẩu như Lexus, Porsche, Volkswagen, Volvo… gặp khó, các hãng vừa kinh doanh xe lắp ráp và xe nhập khẩu có ỡ hơn. Nghị ịnh 116 thực tế ã dựng lên một hàng rào kỹ thuật ể “bảo vệ người tiêu dùng”. Các ơn vị sản xuất ra những loại xe sang kiểu như Lexus, Infinity… không chịu áp ứng thủ tục hành chính theo 116 nên những chiếc xe Lexus, Infinity… trở thành xe “không áp ứng ủ yêu cầu chất lượng kỹ thuật ể nhập khẩu vào Việt Nam” trong khi những chiếc xe 400- 500 triệu ồng từ Indonesia, Thái Lan lại có ủ iều kiện kỹ thuật ể “phục vụ thượng ế Việt Nam”. Thông tin thị trường xe trên trang vnexpress là những thông báo hiện trạng, “Xe Thái Lan lấn át ôtô nhập khẩu tuần qua”, “Xe nhập Thái Lan và Indonesia ều ặn về Việt Nam”…

Tóm lại là sau một năm có Nghị ịnh 116 xe nhập khẩu gặp khó mà xe lắp ráp trong nước cũng chẳng khởi sắc, dễ dàng hơn chút nào. Bài báo có tính tổng kết, “Ôtô nhập khẩu vào Việt Nam một năm lách qua khe cửa hẹp” trên trang vnexpress cho biết chính người tiêu dùng là ối tượng chính chịu thiệt thòi. Bài báo phân tích, trong guồng quay của chính sách, các hãng xe ều iều tiết ể ảm bảo lợi ích cuối cùng trong kinh doanh là thị phần và lợi nhuận. Mọi tác ộng từ nhỏ ến lớn, ều làm thay ổi giá xe. Người mua rơi vào hai thái cực, chấp nhật mất thêm tiền có xe sớm hoặc phải chờ ợi. Thời cơ cho xe lắp ráp không ồng nghĩa với việc khách hàng sẽ dễ mua hơn. Đáng nói hơn, các nhà chuyên môn phân tích thị trường cho rằng, với sự xuất hiện của VinFast tại khu công nghiệp Đình Vũ, với những khoản ầu tư cho nhà máy, dây chuyền của Hyundai Thành Công và Trường Hải, ngành ôtô Việt Nam trong tương lai sẽ là lắp ráp. Điều ó ồng nghĩa, xe nhập khẩu còn nhiều khó khăn. Với Nghị ịnh 116, thị trường mở cửa mà còn chặt chẽ hơn óng cửa, người tiêu dùng tiếp tục có rất ít xe ể chọn lựa. Ngày qua ngày, chẳng mấy chốc sẽ ến năm 2019, nếu Nghị ịnh 116 vẫn không ược sửa, người tiêu dùng Việt Nam vẫn thoải mái có cơ hội chọn lựa xe Vinfast, Hyundai Thành Công và Trường Hải! Thị trường cung vượt cầu, nền kinh tế khởi sắc, GDP tăng, xe ít chọn lựa, chỉ e rằng nhà sản xuất làm không kịp bán nên có lẽ cũng không cần mướn Beckham nữa thì mạng xã hội sẽ buồn lắm!

tin doanh nghiệp

HỘI NGHỊ TRIỂN VỌNG CƠ SỞ HẠ TẦNG 2018 - BUILD FOR LIFE HỘI NGHỊ TRIỂN VỌNG CƠ SỞ HẠ TẦNG 2018 - BUILD FOR LIFE ược tổ chức bởi INSEE Việt Nam diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh vào ngày 11.10.2018 vừa qua. Quy mô tổ chức thu hút hơn 250 khách mời là nhà lãnh ạo doanh nghiệp, chính phủ, nhà phát triển dự án, công ty xây dựng, tư vấn, kiến trúc sư và các hiệp hội thương mại-xây dựng, ây ược xem là hội nghị quốc tế ầu tiên tập trung thảo luận về các xu hướng trong ngành xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng tại TP. Hồ Chí Minh. “Với Hội nghị Triển vọng cơ sở hạ tầng 2018 – Build For Life, INSEE ã tạo ra một iểm giao thoa ặc sắc và ầy hứng khởi ể trao ổi và tranh luận về những cơ hội và thách thức của ngành xây dựng trong tương lai. Chúng tôi tin rằng thế giới sẽ trở thành một nơi tốt ẹp hơn nếu mọi công trình chúng ta xây nên ều góp phần làm cuộc sống thêm áng sống”, ông Philippe Richart, Tổng giám ốc INSEE Việt Nam ã chia sẻ. Phiên hội thảo ã có nhiều bài phát biểu quan trọng: triển vọng kinh tế của Việt Nam trong 10 năm tới, những xu hướng tương lai cho xây dựng, giao thông và năng lượng cho thành phố thông minh, tương lai của kỹ thuật xây dựng quốc tế, hạ tầng năng lượng cho sự phát triển bền vững trong các siêu ô thị. Cũng trong khuôn khổ của hội nghị, 4 hội thảo chuyên ề ược ào sâu với các chủ ề chính: công trình cao tầng; công trình cầu ường; cảng, xử lý nước, năng lượng; hệ thống metro và các công trình ngầm. Hội nghị Triển vọng cơ sở hạ tầng Việt Nam 2018 - Build For Life do INSEE Việt Nam, một thành viên của tập oàn Jardines, tổ chức với sự ồng hành của thương hiệu Sika Việt Nam và sự tham gia của Hội ồng công trình

Xanh Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc (BBGV), Hiệp hội Doanh nghiệp Hồng Kông tại Việt Nam (HKBAV). Thông tin chi tiết về hội nghị, cũng như các diễn giả tham gia thảo luận và chi tiết nội dung ược trình bày trong hội nghị ược cập nhật tại: http:// insee.com.vn/en/Conference-Timeline/build-for-life

KT&ĐS THÁNG 11.2018

87


thếdoanh tin giới kiến nghiệp trúc

SONKIM LAND ĐƯỢC VINH DANH TẠI THE ASIA HRD AWARDS 2018 ÔNG ANDY HAN SUK JUNG, TỔNG GIÁM ĐỐC SONKIM LAND VỪA ĐƯỢC VINH DANH TẠI THE ASIA HRD AWARDS 2018 hạng mục “Cống hiến cho tổ chức” (Contribution to Organisation) tại White Palace, TP.HCM vào ngày 11.10.2018 vừa qua. Giải thưởng này ược chọn lựa bởi Hội ồng thẩm ịnh ộc lập do kỹ sư H. Fahmi bin Ali AI Jowder, cựu Bộ trưởng Bộ Công trình, Vương quốc Bahrain chủ trì. Đại diện giám khảo tại Việt Nam là bà Phạm Chi Lan, Chuyên gia kinh tế cấp cao của chính phủ, nguyên tổng thư ký và phó chủ tịch Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI). The Asia HRD Awards 2018 là giải thưởng uy tín quốc tế ược tổ chức hàng năm, nhằm vinh danh và ghi nhận những cá nhân, tổ chức dựa trên các thành tựu tại 4 hạng mục: cống hiến cho xã hội (Contribution to Society), cống hiến cho tổ chức (Contribution to Organisation), óng góp cho cộng ồng nhân sự (Contribution to HR Community), người dẫn ầu & thay ổi (Movers & Sakers).

RA MẮT THE PEAK CỦA PHÚ MỸ HƯNG MIDTOWN NGÀY 5.10.2018, TẠI PHÚ MỸ HƯNG SALES GALLERY CENTER - TP. HCM, chủ ầu tư ã tổ chức lễ khai trương nhà mẫu The Peak, chính thức ra mắt hợp phần thứ 4 cũng là công trình cuối cùng của khu phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown. Tham dự sự kiện có hơn 600 khách mời. The Peak ược xây dựng trên khuôn viên ất rộng hơn 27.725m2 gồm hai khối công trình ký hiệu M8A và M8B. Trong ó, M8B có 338 căn hộ với cơ cấu gồm 74% căn hộ 2 phòng ngủ diện tích từ 70-97m2, 25% căn hộ 3 phòng ngủ diện tích từ 104-121m2 và Tophouse diện tích từ 141m2. Ngoài ra, khối công trình M8B - The Peak cũng có 70 căn cửa hàng ược bố trí từ tầng 1 ến 5. Dự kiến khối nhà M8B của The Peak sẽ ược mở bán trong tháng 11.2018.

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC TTTM CENTER POINT SHOPPING PLAZA

DUDOFFF LONDON TRÌNH LÀNG SIÊU PHẨM BẾP TỪ WOK LUCI ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM HIỂU RÕ VĂN HÓA ẨM THỰC CHÂU Á, DUDOFF LONDON ã tạo ra sản phẩm bếp từ Wok Luci, có mặt kính cường lực KeraResin 6 lớp số 1 của Pháp với lớp hoa văn tinh tế, hai vùng nấu từ có thể tự ộng liên kết lại với nhau thành một vùng nấu lớn hơn và 1 bếp từ cong chuyên dụng dành riêng cho chảo Wok. Mặt hiển thị LED trắng sẽ làm bạn thấy ặc biệt hài lòng hơn. Màn hình hiển thị 14 chức năng cơ bản bao gồm 0-9 mức công suất nấu, booster và double booster kèm 3 chức năng nấu tự ộng mặc ịnh mức nhiệt thuận tiện hơn cho việc hâm, ninh nhừ thức ăn. Vừa ảm bảo nhiệt sinh ra ổn ịnh, vừa tiết kiệm iện năng hơn. Bạn ọc có thể tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại https://dudoff.vn

CÔNG TY TNHH CBRE VIỆT NAM ĐƯỢC CÔNG TY CP PHÚ HOÀNG ANH lựa chọn trở thành ơn vị tư vấn, tiếp thị và cho thuê ộc quyền khu thương mại Center Point Shopping Plaza tại dự án The Park Residence, 12 Nguyễn Hữu Thọ, Nam Sài Gòn. Lễ ký kết ã diễn ra vào ngày 11.10.2018. Center Point Shopping Plaza có diện tích 10.000m2 với trên 200 căn shophouse cho 3 hạng mục là kinh doanh mặt bằng bán lẻ, căn hộ dịch vụ và ầu tư dài hạn mặt bằng thương mại. Dự kiến, TTTM Center Point Shopping Plaza sẽ phục vụ cho hơn 6.000 khách hàng nội khu và hơn 15.000 khách hàng sẵn có trong bán kính chưa ầy 1km.

NỘI THẤT NHÀ XINH RA MẮT BỘ SƯU TẬP MỚI MÀU GOLD BỘ SƯU TẬP ĐƯỢC NHÀ XINH ưu ái chọn cái tên ặc biệt là MAXINE, nổi bật với phong cách hiện ại cùng vẻ ngoài ấn tượng với sắc màu gold chủ ạo khiến cho không gian trở nên sang trọng và ấm áp. Đường nét và chi tiết ược thiết kế thon gọn, sắc sảo. Có thể nói, Maxine là sự kết hợp giữa tinh hoa ương ại nhưng vẫn phảng phất nét Á Đông gần gũi. Dấu ấn thiết kế của bộ sưu tập Maxine chính là màu sắc của chất liệu giúp nổi bật không gian, ảm bảo tính thẩm mỹ cũng như công năng sử dụng tiện lợi của sản phẩm. Hiện bộ sưu tập Maxine ang ược trưng bày tại hệ thống cửa hàng Nhà Xinh tại TP.HCM và Hà Nội. Website: www.nhaxinh.com. Hotline: 18007200. 88

KT&ĐS THÁNG 11.2018
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.