Page 1

ДІЛОВИЙ ЖУРНАЛ

Шосте відчуття успіху

ÐÓÁÐÈÊÈ

2011

02/2011 -03/2011

грудень 2010 січень 2011

ɆɂɏȺɂɅ ɊȺȾɍɐɄɂɃ: «ə ɇȿ Ʌȿɑɍ.' ə - ɆȿɇȿȾɀȿɊ» www.business-news.com.ua

Засновник та шеф-редактор

1

Media-kit

Тетяна Люлька

Головний редактор Наталія Вереснева

Зима/Весна 2012

Інноваційне видання для ділової людини, яка цікавиться бізнесом у всіх його проявах, хоче завжди бути успішною, стильною і цікавою особистістю. «Три пути ведут к знанию: путь размышления это путь самый благородный, путь подражания это путь самый легкий и путь опыта это путь самый горький». Конфуцій

ПРИЗНАЧЕННЯ Інформація це знання в проекції. Знання це потенційний досвід. Журнал «Community» поєднання ділової інформації та професійного досвіду.

ГОЛОВНИЙ ПРИНЦИП Нестандартний погляд на стандартні речі

Головна функція журналу - бути джерелом достовірної ділової інформації. У журналі публікується інформація, необхідна для успішного ведення бізнесу і для розвитку особистості. Інформація повинна відповідати рівню читача і бути достовірною. Структурно це виглядає так: Розділ БІЗНЕС. Тенденції бізнесу. Цікава, актуальна і корисна інформація. Консультації фахівців - юрист (трактування законів та законопроектів); аудитор (бухгалтерська справа, перевірки органів влади); економіст (Андрій Новак, глава комітету економістів України); аналітик (Юрій Сторчак президент Global Media Group); нотаріус. Так само притягуються фахівці для трактування заданої теми номеру. ТРІУМВІРАТ. Відомі та успішні особи. ВІП-ПЕРСОНА. Бізнес-досвід. ПРОМЕНАД. Рубрика створюється за підтримки посольств. Історії успішних українців, що проживають за кордоном, та іноземців, що ведуть бізнес в Україні. Рубрика двомовна - українська і англійська (у планах додати німецьку) СПІВТОВАРИСТВО

www.business-community.com.ua ПП «Видавничий дім «Сім»


2012

Цільова аудиторія - люди, що орієнтовані на кар’єрний ріст і ведуть активний спосіб життя. За рівнем доходів та моделі споживчої поведінки - середній клас, що прагне до преміум і сам преміум клас, з доходом від 1000 євро на людину, у віці від 23 до 50 років.

Власники з активною бізнес-позицією, керівники малого та середнього бізнесу, топ-менеджери

Ключовими клієнтами (читачами) журналу є представники бізнес структур, власники і директори по найму, депутатський корпус обласних рад, губернатори, топ-менеджери.

Участь у бізнесі Власники - 83% Наймані працівники - 17%

Рекламодавці журналу це ювелірні і годинникові магазини, салони краси, спортивні комплекси, агентства нерухомості, магазини меблів і предметів інтер’єру, банки, страхові і консалтингові компанії, автомобільні салони, ресторани і туристичні фірми.

Соціальний статус

Нас читають Жінки - 32% Чоловіки - 68%

Фінансовий статус Високозабезпечені - 21% Забезпечені - 62,5% Середній рівень - 16,5%

Партнери (передплатники) журналу - депутатські корпуси обласних рад, представництва європейських компаній в Україні, магазини, що працюють з віп-класом, автосалони, банки, страхові компанії, безпосередньо затони і організаціївиробники, приватні особи та будівельні.

Власники з активною бізнеспозицією, керівники малого та середнього бізнесу. Чоловіки та жінки 25-45 років.


2012

...Едуард Матвійчук, губернатор Одеської області

...Віктор Шевченко, генеральний директор «Заммлер Україна»

...Валерій Бондик, юрист, народний депутат України

...Ніна Матвієнко, співачка, народна артистка

...Світлана Свищева, керівник проекту «Сорочинський ярмарок»

...Віталіна Лавріненко, директор ресторану «Старе Запоріжжя»


2012

ОСНОВНІ РУБРИКИ

Virtvtemforma

decorat ̞ ̤ ̔ ̥ ̢ ̦ ̔

ÐÓÁÐÈÊÈ

2010 2 01 10

2010

o32ĉ ,Ą!%*=

по карте

̧ ̞ ̤ ̔ ̬ ̔ ̙ ̦

̘ ̢ ̕ ̤ ̢ ̘ ̙ ̦ ̙ ̟ ̰

Ⱥɧɞɪɟɣ ɏɚɪɶɤɨɜ ÐÓÁÐÈÊÈ

МВА, доктор медицинских наук, хирург высшей категории, действительный член Европейской академии лицевой пластической хирургии и Американской ассоциации пластических хирургов

!Ë“2%!=……%Ą% K,ƒ…Ë“=

2011

Николай Тищенко

"ã=ąËãËĆ “Ë2, !Ë“2%!=…%" &m=Ĉ= *=!2=[

club modern

medical

Äæóëèàí Àññàíæ,

ðóêîâîäèòåëü ñåòåâîãî ðåñóðñà Wikileaks

̴͙͙̾̿́̾ ͇ ̼͙͆̿ͅ

144

Êîíòðñòðàòåãèÿ

Wikileaks:

«Ìóæåñòâî

çàðàçèòåëüíî»

12

20

2011

А у вас теж така проблема - нестача годин на циферблаті? Зробити пару дзвіночків, провести десяток переговорів, а про деякі справи і зовсім забути - в такі моменти хочеться до 24 годин доби додати ще хоча б дві. Дехто використовує спеціальні інструменти, які «підкажуть», що і коли робити записники, покет-буки. І тим не менш, час так і залишається невловимим та некерованим життєвим ресурсом.

Î ñòàíäàðòàõ ÌÀÍÕ è ISO

Консалтинг в Україні

Репліка

ć=“3

аналітика:

l=Ĉ,…= ąã *=!’G!, =K%

особливості

національного

Šime

консалтингу

Консалтинг - діяльність з консультування виробників, продавців, покупців з широкого кола питань у сфері фінансової, технічної, експертної діяльності. Консалтингові компанії спеціалізуються з окремих напрямків діяльності (наприклад, фінансового, організаційного, стратегічного).

management

×åãî

íå çíàþò

ðóêîâîäèòåëè

î ñòàíäàðòàõ

В

ìåíåäæìåíòà

Все знают стандарты ISO (хотя и не все знают, что означает это слово). Нет практически ни одного бизнесмена, который бы не слышал о стандарте менеджмента качества. Однако часто обнаруживается несколько вещей, общих для большинства владельцев бизнеса и топ-менеджеров в СНГ: - Люди вводят стандарт ISO чаще всего формально, чтобы получить право работать с поставщиками и партнерами, «исповедующими» ISO. - Бизнесмены часто не особенно разбираются в стандарте, который они вводят. Редко кому это на самом деле интересно. Больше интересуют доходы, а стандартами пусть менеджеры занимаются (в принципе - логично). - Бизнесмены, вводя стандарт ISO в качестве вынужденной меры, не очень хорошо относятся к стандартам вообще (хотя заслуженно гордятся своим сертификатом), так как сертификация не решает всех проблем управления предприятием. - Люди считают стандарт ISO чем-то вроде государственного стандарта, который регулируется законодательством.

Для тех, кто не знает, ISO (International Standard Organization) - Международная Организация по Стандартизации, является некоммерческой негосударственной структурой. Это общественное объединение, члены которого создали и распространили по всему миру стандарты в нескольких областях, таких как качество продукции, уровень экологии и т.д. Стандарты ISO великолепны. Их придумали гении. Их продолжает дорабатывать огромная армия специалистов - около 50 000

20

П

Поняття time management (управління часом, організація часу) - це нова технологія організації часу і підвищення ефективності його використання. З іншого боку, це не просто норми, які можна завчити, це - стиль та філософія життя, що допомагає в об’ємному потоці інформації та швидкоплинному світі. Якщо розглядати time management все ж таки з точки зору складової успішної кар’єри, то варто виділити наступні процеси: постановка мети, планування і виділення пріоритетів, реалізація (конкретні кроки) та контроль за виконанням намічених справ. У світі користуються кількома технологіями управління часом:

основної роботи і попросив щось зробити негайно. Для економії вашого дорогоцінного часу варто по можливості відмовлятися від таких завдань. І нарешті, задачі Г неважливі і не термінові. Це справи, які відволікають вашу увагу і «допомагають» втрачати час (розмови особистого характеру по телефону, ланчі, чаювання тощо).

Тo do list (список задач) - найпростіший і найпопулярніший метод, яким користується більшість кар’єристів. Зручний він тим, що дозволяє трохи «розвантажити» мізки і «тримати» всі плани на папері.

Діаграма Ганта вважається одним з найбільш зручних і популярних способів графічного зображення часу, що йде на виконання задач. Кожна лінія являє собою один процес, що накладений на шкалу часу. Діаграма Ганта дає можливість побачити і візуально оцінити послідовність поставлених задач і затрачений на їх виконання час. Можна також порівнювати спланований і реальний хід виконання та детально проаналізувати помилки.

Хронометраж - традиційний метод, що дозволяє провести «аудит та інвентаризацію» часу, виявити «гострі кути», щоб у подальшому не затримуватись на них, не витрачати часу. Для того, щоб зробити хронометраж, рекомендується записувати всі свої справи з точністю 10-15 хвилин протягом хоча б двох тижнів. Творінню соціолога Вільфредо Парето належить однойменний Принцип Парето, або закон 20/80. В основі його лежить правило «20% зусиль дають 80% результату, а інші 80% зусиль - лише 20% результату». У зв’язку з цим спочатку треба виокремити ті 20% справ, які дадуть максимум і починати з них. Матрицю Ейзенхауера запропонував 34 президент США Дуайт Ейзенхауер. Цією технікою він користувався в своїй роботі: розставляв пріоритети, що дозволяло виділити головні справи і вирішити, що ж робити далі. За його принципом окреслено 4 категорії справ за критеріями - важливо і терміново. До першого можна віднести так звані задачі А важливі і термінові - критичні ситуації та справи, які варто вирішити негайно. До задач Б відносяться важливі, але не термінові справи. Наприклад, стратегічне планування в бізнесі, особистий розвиток, коучинг тощо. Задачі В - неважливі, але термінові. Можливо, хтось відволік вас від вашої www.business-news.com.ua

38

2011

ßïîí³ÿ:

ÍÅ ÏÐÎ ÍÀÑ 2010

2010

Гроші світом, керує

При всьому розмаїтті цікавостей, які є в Швейцарії, ніщо не перевершить мальовничі альпійські схили та кришталево чисті озера, але не лише цим може привабити до себе ця без сумнівів унікальна країна. Які ж саме принади може для себе відкрити українець в Швейцарії? Щоб відповісти на це питання, треба проаналізувати кілька загальних ключових фактів, які допоможуть кожному відкрити Швейцарію не просто як місце для чудового відпочинку, а як країну для успішного бізнесу, інвестування та проведення різноманітних вигідних операцій з фінансовими активами.

òåõíîëîã³é

Економічний барометр Європи Швейцарія є однією з найрозвиненіших і багатших країн світу, хоча майже не має будь-яких корисних копалин. За підрахунками західних економістів, вона входить до першої десятки країн світу за рівнем конкурентоспроможності економіки. Швейцарська економіка тісно пов’язана з зовнішнім світом, перш за все з країнами ЄС (близько 80-85% товарообігу), тисячами ниток виробничої кооперації і зовнішньоторговельних операцій. Швейцарська економіка досить чутливо реагує на зміни економічної ситуації в Європі, а часто і досить вагомо впливає на неї.

26

www.business-news.com.ua

Japan:

грошима

technologies rise

Довідка

Офіційна назва:

Швейцарська конфедерація

Державний устрій: федеративна республіка Столиця:

Берн

Площа:

41285 кв. км

Грошова одиниця:

швейцарський франк

Офіційні мови: німецька, італійська,

Ñõ³ä

Cîíöÿ

³ íîâèõ

керують

а Швейцарія

французька, реторманська

Участь у міжнародних організаціях: Організація об`єднаних націй Європейська Асоціація вільної торгівлі Світова організація торгівлі Міжнародний валютний фонд Світовий Банк Міжнародний банк реконструкції і розвитку Організація з безпеки і співробітництва Європи Організація економічної співпраці й розвитку Рада Європи Європейське космічне агентство Міжнародна фінансова корпорація Посольство Швейцарії в Україні: вул. Козятинська, 12 , а/с 114, м. Київ, 01015 Візовий відділ: Тел.: +380 44 590 44 85 З (пн - чт, 15.00 - 16.30) Факс: +380 44 280 14 48 E-mail: kie.visa@eda.admin.ch

Europe’s economic barometer Switzerland is one of the most developed and rich countries in the world, though it hardly has any minerals. According to Western economists, it is in top ten countries in terms of economic competitiveness. The Swiss economics is closely connected with the outside world, especially with EU members, by industrial and trade operations. Almost 80-85% of the commodity turnover goes to EU. That makes Swiss economy very sensitive to any changes in European economic environment, though, quite often, it can substantially affect it.

46

37

24+2

2010

ÃÐÎØI

В тому, що time management дійсно працює, впевнилось вже достатньо людей. Його спосіб обирає кожен, зважаючи на стиль та філософію життя. Варто самому управляти стихією часу. Альона Межакова

15


2012

П 2011

ÐÓÁÐÈÊÈ

Почнемо з вулиці Боричів узвіз, яка законно володіє званням однієї з найдавніших у всьому Києві. Згадки про неї можна знайти у пам’ятці давньоруської літератури «Слово о полку Ігоревім» ще у XII столітті. Прилягаючи до вулиці Набережно-Хрещатицької, узвіз слугував важливим транспортним вузлом, що з’єднував наддніпрянську та нагірну частини міста. Саме цим шляхом, від порту безпосередньо в місто, доставлялись вироби та товари. Вулиця Набережно-Хрещатицька (до 1869 р. Велика Хрещатицька) була іншою, вкрай важливою артерією, через яку циркулювало усе промислове життя від Подолу до Дніпровського порту. Згідно переказів, саме цим шляхом кияни йшли на хрещення у 988 році.

2011

We continue our travel around the streets of ancient Kyiv. Today, let us visit one of the Podol parts, which in the middle of the XIX and early XX century gained the status of important industrial and transport hub of the city. Our journey will start on the Borychiv Descent, one of the oldest streets in Kyiv. It is mentioned in literature monument of the Old Rus «The Tale of Igor’s campaign» which dates back to the XII century. Next to NaberezhnoKhreschatytska Street, the Descent served as a major transport connection between the Dnieper banks and the center of the city which made it possible for the goods and commodities to be delivered directly to the markets. Naberezheno - Khreschatytska Street (Velyka Kreschatytska before 1869) was another through-passage

Ми продовжуємо ретро-мандрівки вулицями стародавнього міста Київ. Сьогодні завітаємо до одного з районів Подолу, який у середині XIX та початку XX століття носив статус важливого промислового та транспортного вузла усього міста.

Подільський

млин:

n2Ëã,

здание отеля «Премьер Палас», была застроена в середине XIX века. Этот большой участок земли ранее состоял из двух поместий. Одно из поместий (сейчас бульвар Шевченко) принадлежало князю Дмитрию Михайловичу Жевахову, кавалерийскому полковнику русской армии. Вторым поместьем (сейчас - угол бульвара Шевченко, 7 и ул. Пушкинской, 29) владел купеческий род Герцовичей-Миркиных. В марте 1912 года газета «Киевлянин» напечатала на своих страницах объявление: в «Палас Отеле» открыто еще четыре роскошных зала, а также ресторан и кафе премиального класса. В то время семиэтажное здание отеля насчитывало 150 комфортабельных номеров со всеми удобствами - электричеством, телефоном, горячей и холодной водой. В залах-читальнях всегда была свежая пресса. По желанию гостей подавались конные экипажи или авто. В ресторане и кафе могли присутствовать одновременно 1000 гостей, поэтому здесь проводились шумные приемы и общественные слушания. В феврале 2000 года ОАО «Отель Украина» переименован в «Премьер Паласа». Приняли решение вернуться к историческому названию отеля, при этом четко определив его статус. В 2001 году «Премьер Паласу» был присвоен статус 5-звездочного отеля. В 2009 году Seven Stars and Stripes®, мировая система наград в индустрии гостеприимства, огласила высокие официальные результаты тестирования отеля «Премьер Палас» (рейтинг в 6 Звезд 7 Полос). Всего в гостинице 289 номеров «люкс» в классическом стиле, в которых есть все, что необходимо современному путешественнику. Разнообразие категорий позволит выбрать именно тот номер, который больше всего отвечает цели визита, - от уютного стандартного номера до президентских апартаментов. 56 на 7-м и 8-м уров47 номеров представительского этажа расположены нях и предусматривают еще больше комфорта и приватности. Перечень услуг включает отдельный Представительский Лаунж, где сервируется завтрак. Комната для переговоров, которая прилегает к Лаунжу, может быть использована гостем в течение 2 часов ежедневно. Королевские (110 кв.м) и Президентские апартаменты (171 кв.м) можно объединить в роскошные многокомнатные покои для приема почтенного гостя или организации ответственных переговоров. Пятикомнатные Президентские апартаменты оснащены усовершенствованной системой безопасности. «Люксы» и апартаменты представительского этажа, начиная с двухкомнатного «люкса», обслуживаются собственными дворецкими, сертифицированными Международным Институтом Современных Дворецких (США). www.premier-palace.com

r*!=,…/

" &e"!%[-%›,ą=…,,

Вся Украина (да и не одна она!) сначала замерла в ожидании решения о проведении футбольного чемпионата «Евро-2012». И сейчас, когда до чемпионата остались считанные месяцы, у многих туристов, особенно зарубежных, возникает закономерный вопрос: а может ли Украина принять гостей? В частности, гостей высокого уровня. Журнал «Community» взял на себя смелость (конечно, используя критерии специалистов) выделить несколько украинских отелей, которые способны предоставить услуги отельного сервиса высокого уровня.

ÏÐÎÌÅÍÀÄ

2010

2010

Бутик-отель «Воздвиженский» в Киеве - одно из самых элегантных, концептуальных, исторически богатых мест Украины. Благодаря его уникальному, неповторимому в своем роде месторасположению привлекает посетителей со всех уголков мира. Сюда ехали за вдохновением классики русской и мировой литературы, композиторы, художники: Ференц Лист, Людвиг ван Бетховен, Бальзак, Пушкин, Гоголь. В свое время тут жил великий писатель Михаил Булгаков. Каждый сможет ощутить необыкновенную ауру этого места, где даже время течет иначе. Своим парадным фасадом отель выходит на знаменитый Андреевский спуск, а ресторан «Терраса» укромно окружен зелеными склонами. Его изюминка - роскошная открытая терраса с панорамным видом и собственным садом. Персонал отеля предложит гостям 25 номеров, в том числе 4 номера «люкс». Универсальный зал (95,8 кв.м) вместимостью до 100 чел. Выгодным преимуществом зала является естественное освещение, которое обеспечивают высокие галерейные окна и потолочное окно по центру зала. Малая гостиная (36 кв.м) - салон с внутренним балконом и отдельным выходом на садовые склоны и летнюю террасу - для мероприятий формата «VIP круглый стол» на 4 - 12 персон и ресторанного обслуживания, уютный лобби и бутик. www.vozdvyzhensky.com

Подібна інтенсивна торгова та підприємницька діяльність не могла не вплинути на територію, що знаходилась у своєрідному «межиріччі» двох великих вулиць. Вже на початку XIX ст. більшість із місцевих земель була зайнята під складами для товарів, що продовжували надходити судами по Дніпру. Згодом одну з ділянок придбав київський купець Андрій-Анс Глезер. У 1855 році він зі своїми колегами подає прохання київському генерал-губернатору, в якому вказує на брак борошномельних млинів в околицях Києва і, як наслідок, невідповідність у зростанні цін на борошно, порівняно з ціною на зерновий хліб. Місце для будівництва саме у цьому районі було вибране не даремно. Потужний водяний ресурс та дорожні шляхи поблизу дозволяли забезпечувати підприємство сировиною, а готовий товар (борошно) доставляти до місць збуту. У той час Російська імперія перебувала у стані економічної фрустрації, зумовленої поразкою у Кримській війні. Ціни зростали на все, в тому числі і на хліб. Київська влада ініціативу Глезера оцінила з ентузіазмом та допомогла з доставкою обладнання для будівництва з Відня. Упродовж 1856-57 років будівля елеватора з усіма необхідними доповненнями була зведена та стикалася з вулицею Набережно-Хрещатицькою. Перш ніж підприємство досягло свого статусу одного з найбільших у всій Російській імперії в галузі переробки зерна, воно декілька разів перепродувалося,

Отель «Опера» - пятизвездочный бутик-отель, расположенный в центре Киева. Отель является членом ассоциации «Ведущие отели мира» (The Leading Hotels of the World). Отель «Опера» предлагает 136 изысканных номеров, выполненных в различных стилях, с дизайнерской и антикварной мебелью, в том числе 7 тематических номеров «люкс». Гостиница «Опера» предлагает услуги ресторана Teatro, меню которого состоит из кулинарного разнообразия блюд стран Средиземноморья, и бара Bellini’s прекрасного места для отдыха и встреч с друзьями в уютной обстановке. Конференц-холл «Симфония» может принять в своих стенах до 250 человек. Зал оборудован фиксированным экраном и проектором, системой управления освещением, предоставляет доступ к беспроводной сети Интернет и может быть разделен на отдельные залы со всем необходимым оборудованием. www.opera-hotel.com

часу

of significant importance where all industrial life from the Podol to the Dnieper port circulated. According to the legend, it was the street Kyiv dwellers were going to the river to be christened in 988. Such an intensive trade and business activity could not pass by without affecting the territory between two major streets. In the early XIX century the majority of the local lands were occupied by warehouses for goods, transported by the Dnieper River. Later on, Kyiv merchant Andriy Anse-Glezer purchased one of the plots in the area. In 1855, in collaboration with the colleagues, he sent a petition to Kyiv governor-general, where he indicated a lack of flour mills in Kyiv suburbs as a major cause of flour price discrepancy in comparison with the price for bread. The building spot for the future flour mill was not a random choice. Powerful water resource plus good road connections around allowed providing the plant with raw materials and delivering flour to the markets. The Russian empire was in a state of economic frustration at that time, caused by defeat in the Crimean War. The prices were increasing rapidly and the bread was not an exception. Kyiv government accepted Glazer’s initiative with great enthusiasm and assisted him in delivery of building equipment from Vienna. In 1856-57 the elevator with all necessary supporting buildings was erected on Naberezhno-Khreschatytska Street. Before the company reached its status of one of the largest in the entire Russian Empire in grain processing,

2011

3ƒ"Sƒ

jhi

`…ą!S_"“ĉ

51

www.business-news.com.ua

Отель «Леополис» расположен в исторической части Львова. Близость архитектурных памятников, таких как Оперный театр, Костел Иезуитов, Ратуши и многих других, позволит Вам окунуться в атмосферу одного из прекраснейших городов Европы. Внешний вид роскошного старинного здания сочетается с самым современным внутренним содержанием, стильным интерьером, новейшими технологиями и высоким уровнем сервиса. Отель «Леополис» имеет 43 номера, включая люксы. Среди них 18 улучшенных номеров, 22 полулюкса, 2 люкса, люкс «Король Данило». В каждом номере есть спутниковое телевидение, доступ в Интернет Wi-Fi, отдельная телефонная линия, индивидуальная система кондиционирования, электронная система безопасности, сейф, мини-бар. Гостей гостиницы обслуживают два ресторана - «Светлица Льва» и «Погребок Льва», в меню которых блюда европейской и украинской кухонь.

Отель «Премьер Палас» - один из самых известных отелей украинской столицы со 100-летним опытом гостеприимства, первый пятизвездочный отель Украины и исторический памятник. История его связана тесными узами с историей Украины. Территория, где сегодня находится

28

на межиріччі

29

www.business-news.com.ua

56

2011

CÀÌÛÉ ÏÐÎÑÒÎÐÍÛÉ È ÐÎÑÊÎØÍÛÉ ÂÍÅÄÎÐÎÆÍÈÊ Â ÌÈÐÅ Новый 8-цилиндровый V-образный двигатель, два значительных обновления в системе Terrain Response® и изысканный стиль – все это предназначено для сохранения за автомобилем Range Rover 2011 года статуса «короля» в сегменте элитных внедорожников.

ÐÓÁÐÈÊÈ

2011

Ñâåæàÿ

ÐÓÁÐÈÊÈ

2011

Ñìåíà ïðèîðèòåòîâ: «Î ñïîðò! Òû - æèçíü!»

íîòà

Hyundai Sonata YF

Подвеска стала заметно плотнее, но все же в ней отсутствует неприятная жесткость. В зависимости от комплектации запуск и остановка двигателя могут осуществляться с помощью кнопки. Расход топлива - до 11,5 л на 100 км. Умерит расход индикатор Есо на щитке приборов, который включается водителем для экономичного режима работы мотора.

Àêöèîííàÿ öåíà

äî 31.03.2011

199 900

Расход топлива: 5,8-11,4 Габариты (мм): 4820/1835/1470 Клиренс (мм): 150 Двигатель: Hyundai Sonata YF Тип двигателя: DOHC R4 Объем, куб.см: 1998 Мощность, л.с./об.мин.: 165(121)/6200 Крутящий момент, Нм./об.мин.: 198(20,2)/4600 Объем багажника: 523 л

ãðí

Быстрые и логичные переключения конек «автомата»-КПП. В Sonata управлять переключением передач в ручном режиме можно и с помощью подрулевых «лепестков». А для любителей «механики» в гамме есть и 6-ступенчатая коробка. Новая Hyundai Sonata предлагает невиданные для этой модели комфорт и уровень оснащения. Просторно! Комфорт пассажиров на заднем диване увеличивают воздуховоды и подогрев сидений.

RANGE ROVER SUPERCHARGED

Покоривший мир двигатель LR-V8 Превосходный 5-литровый бензиновый двигатель LR-V8 разработан специально для автомобилей Land Rover. Этот двигатель очень легок, суперэффективен и соответствует стандарту Евро-5. Развивая 510 л.с. и 625 Нм, этот выдающийся V8 на 29% более мощен по сравнению с предшественником и развивает на 12% больше крутящего момента. Столь внушительные характеристики позволяют автомобилю Range Rover, оснащенному этим двигателем, ускоряться с места до 100 км/ч всего за 5,9 секунды. Это выдающееся улучшение, но еще более выдающимся является снижение выбросов CO2 до 348 г/км, что на 7,4% меньше, чем у предшественника. 6-ступенчатая коробка передач В двигатель LR-V8 с нагнетателем, как и ранее, агрегатирована автоматическая коробка передач ZF 6HP28, откалиброванная инженерами компании Land Rover для наилучшего сочетания с характеристиками нового двигателя. Данная коробка передач обладает одной из лучших в классе «отзывчивостью», ее переключения быстры и мягки. Благодаря полной оптимизации, блокировка гидротрансформатора теперь включается раньше на каждой передаче. Это снижает потери в гидротрансформаторе и улучшает экономичность и экологичность автомобиля. В режиме «Спорт» коробка передач способна распознавать стиль управления водителя и подстраиваться под него. На модели 2011 года, оборудованной 5-литровым двигателем с нагнетателем, подрулевые переключатели передач входят в стандартное оснащение. Улучшенная система Terrain Response® В 2010 году система Terrain Response® на автомобилях Range Rover была дополнена функцией контроля старта на песке (Sand Launch Control). Также были модернизированы системы Rock Crawl Program (для более уверенного движения по каменистой местности) и Gradient Release Control (система помощи при спуске); последняя помогает держать под контролем скорость съезда с крутых спусков. Для модели 2011 года предусмотрено еще два улучшения: система помощи при старте на подъеме (Hill Start Assist) и система контроля ускорения на спуске (Gradient Acceleration Control). Система помощи при старте на подъеме сохраняет давление в тормозной системе, заданное водителем при удержании автомобиля при остановке, и держит его некоторое время, не давая ему скатиться вниз. Система отпустит тормоза, если пройдет определенное время, или если двигатель разовьет достаточный крутящий момент для движения автомобиля вверх. Данная система всегда включена, владелец автомобиля не может настраивать ее параметры, а ее работа никак не индицируется. Новые черты в дизайне экстерьера Покупатели Range Rover Supercharged могут заказать пакет внешней отделки Exterior Design Pack, предоставляющий выбор из восьми цветов окраски кузова. В пакет также входит обновленный передний бампер с окантовкой противотуманных фар, передняя и боковые решетки, окрашенные в цвет Titan, модернизированные дверные пороги и задний бампер, а также насадки на выхлопные трубы из нержавеющей стали. С лета 2011 года в продажу поступят устанавливаемые по заказу подсвечиваемые пороги передних дверей, в которых надпись «Range Rover» будет подсвечиваться изнутри светодиодами. Безопасность превыше всего Range Rover может комплектоваться системой слежения за «мертвыми» зонами, предупреждающей водителя о нахождении в этих зонах других автомобилей и предметов. Система Surround Camera делает парковку значительно проще, а также помогает при буксировке прицепа и маневрировании на бездорожье. Кроме того, патентованная функция помощи при маневрировании с прицепом помогает в таком нелегком деле, как движение задним ходом с прицепом, отображая на дисплее линии траекторий предполагаемого направления движения. Система по-

Îíà òîãî ñòîèò!..

Прибавив в размерах, качестве и оснащении, новая Sonata выросла и в стоимости. За базовую версию с двигателем 2,0 л и шестиступенчатой «механикой» будут просить от 212 тыс. грн. Ценовой потолок установлен на уровне 282 тыс. 100 грн. за «упакованную» Sonata с двигателем 2,4 литра, «автоматом» и максимумом опций. А конкуренты? В оппонентах - Toyota Camry, Honda Accord и Nissan Teana. Toyota Camry с автоматической трансмиссией и бензиновым двигателем объемом 2,4 л стоит от 272350 грн. Nissan Teana c бензиновым 2,5-литровым мотором и бесступенчатым вариатором - от 236867 грн.

Киев, ул. Автозаводская, 24 044 537-25-15, -18, -19 www.paritet-hyundai.com.ua

93

78

2011

Street casual - «вечным студентам» в положительном смысле слова посвящается. Оставаться вечно молодым и задорным? Если это про тебя, а яркость каждый день - это то, к чему ты стремишься - надевай яркие свитера, футболки, куртки, ветровки, гольфы, колготы, гетры.

All-Out-Casual - пренебрежительный. Любимые рубашки, не стесняющие движений брюки, нестареющий деним - этот стиль не для выхода в свет, но прекрасно подойдет для походов и пикников. Раскованность - это чувство испытывает человек, одеваясь в небрежном стиле.

Casual: áåç äîãì

Sport casual. Спорт - особый стиль жизни. Кеды, кроссовки, мокасины, свитера спортивного покроя радуйся мгновениям вместе с casual.

Dressed-up (smart) casual. Романтическая прогулка в элегантном наряде, где главный акцент ставится на гламурной универсальности и демократичности.

75

74

2011

2011

89

www.business-community.com.ua

92

мощи при экстренном торможении и устанавливаемая по заказу система адаптивного круиз-контроля довершают перечень систем активной безопасности нового Range Rover. Интерьер предлагает беспрецедентную роскошь С 2011 года система навигации Range Rover комплектуется встроенным жестким диском для хранения картографической информации. На дисплей навигационной системы выводится карта местности, по которой едет автомобиль, и пиктограммыподсказки. Аудиосистема имеет разъемы для подключения внешних портативных аудиоустройств, таких как USB-накопитель и MP3-плеер. Кроме того, в ней есть разъем для подключения iPodTM. В течение 2011 года и без того очень высокий уровень комфорта для задних пассажиров стал еще выше благодаря установке регулируемых при помощи электроприводов задних сидений. Эти сиденья имеют встроенный обогрев и вентиляцию, подголовники в авиационном стиле и регулируемую в четырех направлениях поясничную поддержку. Также предусмотрена функция отодвигания переднего пассажирского сиденья вперед нажатием специальной кнопки на пульте управления задними сиденьями. При этом для сидящего сзади пассажира освобождается дополнительное пространство в зоне ног. Исключительный уровень предоставляемого комфорта можно увеличить еще больше, заказав установку аудиосистемы Harman Kardon High Dynamics Audio System Logic 7 мощностью 1200 Вт. Система Logic 7 широко известна как одна из самых лучших автомобильных аудиосистем в мире. Она имеет 15 независимых каналов, управляющих 19 динамиками класса «Премиум». Признанный во всем мире как один из эталонов безупречной роскоши, Range Rover стал еще более изысканным и элегантным.


2012


*

2012

Система оригінальної подачі матеріалів і технологічних прийомів із можливістю розміщення різноманітних матеріалів та макетів на сторінках журналу та поширення в будь-якій з 24 областей України дозволяє максимально вирішити всі маркетингові завдання. Унікальна система розповсюдження журналу виключає такі поняття як «повернення і непроданий наклад». Таким чином, розміщуючи інформацію в журналі «Community», Ви отримує 100%-ву ефективність рекламної кампанії.

Періодичність:

10 разів на рік (подвійний номер червень-липень)

Колір:

4+4

Формат:

А4 (210х297)

Об`єм:

до 100 сторінок

Тираж:

10 000 примірників

Перший розворот Другий розворот Третій розворот

420х297 420х297 420х297

2398 2165 1980

Разворот Повна полоса Півполоси Третина полоси Чверть полоси

420х297 210х297 174х129 174х86 129х87

1793 1199 599,5 299,75 149,87

2-а сторінка обкладинки 3-я сторінка обкладинки 4-а сторінка обкладинки

210х297 210х297 210х297

1438 1378 1558,7

Знижки на кількість публікацій 2

4

6

8

10

5%

10%

15%

20%

25%

* ціни вказано за комерційним курсом долара США на день оплати


2012

РЕКЛАМНІ МАТЕРІАЛИ ПРИЙМАЮТЬСЯ ЛИШЕ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ Носії: CD-R, DVD-R. flesh-пристрої. Для створення архіву рекомендовано застосовувати архіватори формату Zip, Rar, aRJ. Формати файлів, які підтримуються: для векторної графіки - EPS (Adobe Illustrator 10.0, PostScript level 2), для растрової графіки - Tiff. Вся растрова графіка (у тому числі та, яку вставлено усередину векторної) приймається лише у таких кольорних моделях: CMYK, grayscale, bitmap. У випадку використання не переведених у CMYK-простір кольорів, наприклад, Pantone spot Colors, кольороподіл буде виконано за умовчуванням, що може призвести до зміни кольорного рішення. Растрова графіка повинна мати роздільну здатність мінімум 300 dpi (точок на дюйм), для bitmap - 600 dpi. У випадку використання растрової графіки, включеної до EPS-ілюстрації, вона повинна бути виконана з роздільною здатністю 300 dpi і в масштабі 1:1. У векторних файлах шрифти повинні бути переведені у криві. Будь-які зміни трепінгу за умовчуванням повинні обговорюватися окремо. РОЗМІРИ І КОНТРОЛЬНІ РОЗДРУКІВКИ - розмір документа повинен відповідати розміру модуля - макет модульної реклами повинен бути виконаний відповідно до замовленого розміру - макети, виконані навиліт, повинні мати припуск по 5 мм (фактично розмір макету повної полоси має бути 220x307 мм). Обрізний розмір не треба розмічати будь-якою «рамкою», яка може бути розцінена як графічний елемент і надрукована. Рекомендується наявність завіреного клієнтом макета на бумазі, надрукованого у масштабі 1:1. Мінімальний розмір шрифта, що читається, - 6 pt. Шрифти розміром менше 10 pt повинні бути виконані одним кольором для забезпечення чіткості. Вкрай не рекомендуємо використання шрифтів на 4-кольорній виворітці або в 4-фарбових кольорах у зв`язку з можливою несумісністю у межах допуску, що може бути помітним на дрібних гарнітурах або на гарнітурах з засічками. У разі використання дрібних шрифтів чи наявності дрібних деталей рекомендуємо збільшити розподільну здатність для CMYK-зображень до 400 dpi. При виготовленні макетів варто враховувати, що друк чорної фарби проходить в примусово включеному режимі Оverprint. Товщина ліній, що використовуються, не повинна бути меншою за 0,25 pt.

Контакти: 044 222-78-63, 222-78-54, 222-96-54, 097 435-95-36 e-mail: info@business-community.com.ua


2012

Серед партнерів: l%д=-2!еLд r*!=,…= www.garciajeans.com.ua www.premierbeauty.com.ua

www.presspoint.com.ua

www.boris.kiev.ua

www.empireyachts.com.ua

lS›…=!%д…= *%…“=л2,…г%"= *%мC=…S www.h-art.com.ua

www.siluet.in.ua

www.zelensad.com.ua

www.paritet-hyundai.com.ua

(044) 235-29-02

www.sakurafit.kiev.ua

www.colizey.com.ua

www.cleverkids.com.ua

www.dea-club.com

www.chaika-yachting.com

067 407 55 44

044 384 36 78 048 784 55 74 www.robertobravo.com

www.zammler.com.ua

www.hairexclusive.com.ua

Ê Ó Á ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ

www.nk.ua

www.ecosystems.in.ua

media-kit  

about the Journal Сщььгтшен

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you