Lesznek ketten egy testté

Page 1

Lesznek ketten egy test

LesznekKetten.indd 1

2016.03.30. 14:47:46


LesznekKetten.indd 2

2016.03.30. 14:47:47


LESZNEK KETTEN EGY TEST ••

Negyedik kiadás ••

Don Meredith

LesznekKetten.indd 3

2016.03.30. 14:47:47


Copyright © Don Meredith Originally published in English under the title: Becoming One, published by Thomas Nelson Publishers, Inc., Box 141000, Nashville, TN, 37214, USA All rights reserved Magyarországi felelős kiadó: Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány A member of Entrust 1135 Budapest, Béke u. 35/A Tel./Fax: 350-7201 Felelős kiadó: Monty Taylor Fordította: Kisházy Mária Borító: Boltos Péter A fordítás és a kiadás a kiadó engedélyével történt. Minden jog fenntartva. A könyv bármely részének felhasználásához vagy sokszorosításához a kiadó előzetes írott engedélye szükséges, kivéve rövid idézeteket folyóiratokban vagy elemző cikkekben. ISBN 978 963 9390 13 3 Negyedik kiadás Budapest, 2007

LesznekKetten.indd 4

2016.03.30. 14:47:47


Tartalom Előszó  Előszó a magyar kiadáshoz  1. Keserűség vagy áldás forrása  2. Érdemes-e egyáltalán?

7 9 11 15

I. RÉSZ   3. Miért mennek tönkre a mai házasságok?  4. Az elidegenedés: elkerülhető folyamat

24 45

II. RÉSZ   5. Az egység Isten terve, s az ember reménysége  6. Hogyan valósul meg az egység?  7. Hogyan szerethetjük a másikat akkor is, ha fájdalmat okoz?  8. A szeretet és az engedelmesség: barát vagy ellenség?  9. Bölcsesség vagy ámítás

87 103

III. RÉSZ   10. A hűséges férfi  11. A bölcs asszony  12. Mezítelenek és nem szégyellik magukat  13. Az anyagi szabadság  14. Szereted az anyósodat?  15. A próbák ideje  16. Győztesek, vesztesek és egyéb furcsa játékok  17. Szóval össze akartok házasodni?

116 131 153 176 191 201 209 223

Epilógus

230

LesznekKetten.indd 5

56 64 74

2016.03.30. 14:47:47


LesznekKetten.indd 6

2016.03.30. 14:47:47


Előszó

M

int általában mindig, ebben a könyvben is négy fontos szempontot kerestem. Az első a realitás. Ha egy ilyenfajta könyv nem reális, felejtsük el. Nem lehet ugyanis idealizálni az élet egyik olyan alappillérét, mint a házasság, tehát meg kell maradnunk a valóság talaján. A második a Bibliához való hűség, amit sok szép gondolat vagy okos ötlet sem helyettesíthet, ha olyan nagy figyelmet igénylő kapcsolatról van szó, mint a házasság. Miután Isten szerezte a házasságot, ne higgyük, hogy az Ige nélkül érdemben foglalkozhatunk a kérdéssel. A bibliai alap elengedhetetlen. A harmadik a megfelelő egyensúly. Szószéken és tanfolyamokon országszerte elvetették a sulykot, a végleteket hangsúlyozzák… A jó házassághoz pedig széles látókörre van szükség. Minden szinten figyelem és gondosság szükséges hozzá. Ha tanácsainkat néhány közkedvelt és szembetűnő területre korlátozzuk, sajnálatosan elferdítjük az igazságot, vagy legalábbis néhány mély és lényegbevágó elvet túlságosan leegyszerűsítünk. Tehát alapvetően fontos az egyensúly. A negyedik a megbízhatóság. Az élet túl rövid ahhoz, hogy időnket elérhetetlen, túlságosan fennkölt útmutatásokra pazaroljuk. A házaspároknak – akik gyakran kapaszkodót keresnek – nem a kötelességeik hosszú felsorolására van szükségük, amelyek gúzsba kötik és reménységüktől is megfosztják őket. Legtöbb ismerősöm – keresztyének és hitetlenek egyaránt – olyan hasznos, megvalósítható ötleteket vár, amelyek világosan vannak megfogalmazva, és a gyakorlatban alkalmazhatók. Tehát legyen a könyv megbízható.

•7•

LesznekKetten.indd 7

2016.03.30. 14:47:47


Lesznek ketten egy test •• A Lesznek ketten egy test című könyvben mind a négy szempont megtalálható. Az író könyvében hosszú évek tapasztalatait szűrte le mint férj és lelkigondozó, segítségére volt ebben a Biblia komoly, elmélyült tanulmányozása, ezért tud reális, gyakorlati tanácsokat adni. Tanácsai egyben józanok és megbízhatóak. Nem áll mögötte hosszú írói múlt, stílusa ezért friss, mentes a sablonoktól és mindig lényegbevágó – könyve ezért érdekes és hasznos. Az író egyben becsületes ember is, annyira becsületes, hogy beismeri, ő sem tökéletes férj. Egy olyan írónál, aki tartalmában gyakorlati könyvet írt, ezt keresem. Biztosan sokan hasznosnak fogják találni ezt a könyvet. Az elkövetkező években még sokat fogunk hallani Don Meredithtől. Sok mondanivalója van és jól adja elő. Chuck Swindoll

•8•

LesznekKetten.indd 8

2016.03.30. 14:47:47


Előszó a magyar kiadáshoz

N

agy öröm számunkra, hogy e nagy sikerű könyv immár negyedik kiadását nyújthatjuk át olvasóinknak, melynek előző kiadása több utánnyomást megért. A töretlen érdeklődés talán annak köszönhető, hogy a szerző közvetlen formában fogalmaz meg olyan bibliai alapelveket a házassággal kapcsolatban, melyek a kultúrától függetlenül állandóak. Hadd tegyünk itt egy személyes megjegyzést: huszonegy évvel ezelőtt a saját házasságunkra készülve ezt a könyvet együtt olvastuk el, és nagyon nagy segítséget jelentett. Azóta sok házaspárral tanulmányoztuk újra és újra a könyvben szereplő alapelveket, és eddig még mindenkinek hasznára vált. Nemcsak azoknak jelent nagy segítséget ez a könyv, akik a házasság előtt állnak, hanem „gyakorló házasoknak” is. Kívánjuk, hogy az olvasó is átélhesse azt, miként lehet tartós és boldog házasságot építeni. Monty és Ibolya Taylor

•9•

LesznekKetten.indd 9

2016.03.30. 14:47:47


LesznekKetten.indd 10

2016.03.30. 14:47:47


1. Keserűség vagy áldás forrása

A

szobámban egy fiatalasszony zokogott. Arcát vörösre sírta, szeme egészen bedagadt. Már a második zsebkendőért nyúlt és alig tudta kinyögni: „Nem is hittem, hogy ennyire fájni fog.” Férje éppen házaséletük lesújtó tapasztalatairól számolt be nekem. A részletek nagyon intimek és megalázóak voltak, hangja többször is elcsuklott. Mikor felesége sírni kezdett, a benne levő feszültség olyan fojtogatóvá vált, hogy levegő után kapkodott, hogy folytatni tudja. Szavai fájdalmas valóságot tükröztek és annyira jellemzőek a modern amerikai társadalomra, hogy észre sem vettem és érzelmileg már velük éltem tovább az eseményeket. Az érzelmek annyira felforrósodtak, hogy szünetre volt szükség. Amikor a házaspár elhagyta a szobát, szívemből kitört a sóhaj: „Hogyan engedheti meg magának ez a két nagyszerű ember, hogy ennyi fájdalmat okozzon egymásnak?” Gondolatban felidéztem első három beszélgetésünket, amikor választ próbáltunk találni kérdéseikre. Nem olyan házaspárról van szó, akik öröklött hibáikat a szülői házból hozták magukkal. Környezetükben olyan fontos szerepet töltöttek be, hogy nem mertek a közelben házassági tanácsadóhoz fordulni, nehogy problémáik a figyelem középpontjába kerüljenek, s ezért látogattak meg engem hetente, több mint száz kilométert utazva. Mindkettőnek sikerei voltak mind a családi, mind a társadalmi életben. Másodéves egyetemisták voltak, amikor találkoztak. Meg-

•11•

LesznekKetten.indd 11

2016.03.30. 14:47:48


Lesznek ketten egy test •• ismerkedésük után három és fél évvel házasodtak össze. Később a fiú jogot tanult, a lány pedig iskolában tanított. Mindkét család lelkesen támogatta házasságkötésüket. Milyen más volt ez a mostani beszélgetés, mint néhány évvel ezelőtt, amikor a jegyességük alatt meglátogattak! Emlékszem még, mennyire meghatott, ahogy a lány felnézett a fiúra. Nagyon beszédesnek tartotta. Leginkább talán éppen az vonzotta a fiúhoz, hogy olyan könnyen tud másokkal kapcsolatot teremteni. Órákat beszélgettek – bármilyen témáról. A fiú annyira megértőnek látszott. A lány nagyon megbízott éles eszében és döntési képességében. Az iskolában több tisztséget is betöltött, és a lány büszke volt barátságukra. Amikor Jimnek eszébe jutott az első szerelem időszaka, szeme csillogott a kellemes emlékektől. Sokat mesélt arról, hogy milyen büszke volt és milyen jól érezte magát a lány társaságában. Nagyra becsülte és csodálta a lány véleményét – tulajdonképpen bele sem fogott semmibe anélkül, hogy ki ne kérte volna a tanácsát. Tetszett neki Betty humorérzéke és sokat nevettek együtt. Büszke volt menyasszonya nőiességére is. Számtalan jel mutatta, hogy az esküvő időzítése és házasságuk megtervezése is bölcsességről és gyakorlati érzékről árulkodik. Mindehhez járult az is, hogy mindketten aktív keresztyének voltak. Mindkettőnek volt személyes kapcsolata Jézus Krisztussal. Egy ideig a fiú komolyan foglalkozott a gondolattal, hogy biblaiiskolába megy, a lány nagyon szerette gyülekezetét. A példás kezdetet azonban nem követte tündérmesébe illő folytatás. Viszály tört ki köztük és egyre többször bántották meg egymást. Ahogyan teltek a hónapok, és a hónapokból évek lettek, életük egyre jobban összekuszálódott. A szülők, a gyerekek, a szexuális problémák, az állásváltoztatások, a csalódások, a személyiségükből adódó különbségek, az egyre fogyó bizalom mind-mind azzal fenyegetett, hogy minden reményük semmivé lesz.

•12•

LesznekKetten.indd 12

2016.03.30. 14:47:48


•• 1. Keserűség vagy áldás forrása Betty Jimet már nem találta sem megértőnek, sem közlékenynek. Éppen ellenkezőleg, férje kétségbeejtően távol került tőle. Bármivel próbálkozott, közeledési kísérletei majdnem mindig veszekedéssel végződtek. „Jim iránt szinte már csak haragot érzek” – sírja el magát. – „Múlt héten egész nap bűntudat gyötört emiatt, ezért elhatároztam, hogy estére kedvenc ételét készítem el. Rettenetesen kényszeredettnek és lehetetlennek éreztem minden ötletemet, hogy valami eredetit találjak ki. Kiabáltam a gyerekekkel és ordítottam, ha abba kellett hagyni a vacsorakészítést valami miatt. Rettenetes belső feszültségben voltam. Egyrészt tudtam, hogy nagyon nagy szükségem van valami eredeti ötletre, másrészt viszont annyira fölöslegesnek tartottam minden erőfeszítést. Miután kétórai drámai küzdelem után elkészültem a vacsorával, megpróbáltam összeszedni magam Jim hazaérkezéséig. Éppen meggyújtottam a gyertyákat, hiszen már minden pillanatban megérkezhetett, amikor megszólalt a telefon. Jim hívott, és közölte, hogy későn jön haza. El sem tudom mondani, hogy milyen mérges voltam és mennyire gyűlöltem! Ordítottam mérgemben!” Miután Betty szabad folyást engedett haragjának és fájdalmának, Jim következett: „Sohasem hittem volna, hogy elérkezik az a nap, amikor jobban örülök annak, hogy késő estig az irodában lehetek, mint hogy veled töltsem az estét!” Bettyt szinte megbénította a rászakadó fájdalom, már sírni sem tudott. A szakadék olyan mély lett közöttük, hogy már nem látszott semmi remény, és csak a kétségbeesés maradt. A Jim érzelmeiben beállott változás több szempontból még tragikusabb volt. Bettyhez fűződő viszonyát kezdetben áldozatkészség, természetes odaadás jellemezte. Betty bármilyen igénye nagyszerű alkalom volt, hogy Jim leghőbb vágya teljesüljön – menyasszonya szolgálatára lehessen. Megismerkedésük után és házaséletük kezdetén a fiúnak ez a romantikus vonása biztonságérzetet adott Bettynek.

•13•

LesznekKetten.indd 13

2016.03.30. 14:47:48


Lesznek ketten egy test •• Hogyan változhat át a férfi szíve négy-öt év alatt homlokegyenest az ellenkezőjére? A szeretet látszólag korlátlan képességéből a legnagyobb sértődés lett, majdhogynem irtózás. Jim korábban kikérte volna Betty véleményét, most azonban felesége minden ötlete csak dühkitörést és elutasítást váltott ki belőle. Az a gyengéd érintés, amely régen olyan örömet okozott a fiúnak, most gépies, hideg udvariasság lett, amely egyiküket sem elégítette ki. Gondolataimban kétségbeesetten kutattam válasz után, amikor a szünet után visszajöttek a szobába. A könnyek elapadtak, a megrázkódtatás és a mély bizonytalanság jeleit azonban még mindig le lehetett olvasni arcukról. Betty szólalt meg először. „Hogyan jutottunk idáig? Hol rontottuk el?” Jim hozzátette: „Az a legmeglepőbb, hogy amikor megpróbálok mérleget vonni, mindig oda lyukadok ki, hogy még mindig nagyon szeretem Bettyt. Tudom, hogy nem találnék nála jobb feleséget, ha viszont megpróbálok együtt élni vele, az eredmény teljes csőd. Csak azt nem tudom, hogy miért?” A Jim és Betty tönkrement házasságából természetesen kínálkozó kérdést világszerte a szó szoros értelmében több millió házaspár felteszi. Hogy jutottunk idáig? Könyvünk célja az, hogy még a lehetőségét is elkerüljük annak, hogy egy házaspár életében elérkezzen ez a szomorú és fölösleges időszak. Sajnos, a legtöbb házaspár elég naiv ahhoz, hogy azt hiszi, velük ez sohasem történhet meg. „Mi mások vagyunk, mi nagyon szeretjük egymást” – hangoztatják. Lelkigondozói munkám legutóbbi tíz éve alatt több száz házaspárral beszélgettem. Tapasztalatom szerint minden házasságban közös az, hogy nem azért házasodnak össze, hogy egymást és házasságukat tönkretegyék. Az igazi kérdés tulajdonképpen úgy hangzik: „Miért jutnak el olyan sokan ehhez a ponthoz, ha egyszer jót akartak?”

•14•

LesznekKetten.indd 14

2016.03.30. 14:47:48


2. Érdemes-e egyáltalán?

H

a jól meggondoljuk, a házasság ma már nem is olyan jó megoldás! Az utóbbi években Amerika nagyvárosaiban a házasságkötések és a válások száma majdnem megegyezik. A ma kötött házasságok negyven százaléka húsz éven belül válással fog végződni. Bármilyen ijesztő is ez a szám, még megdöbbentőbb, ha hozzávesszük azoknak a házasságoknak a számát is, amelyek tragikusan sok kívánnivalót hagynak maguk után, de a házastársak hivatalosan még nem váltak el. Hány olyan házasságot láttál már, amel�lyel szívesen elcserélnéd a sajátodat? Biztos nem sokat. A legtöbb általam ismert lelkigondozó megegyezik abban, hogy a mai házasságok körülbelül nyolcvanöt százaléka válságban vagy éppen felbomlóban van. Ennyire reménytelen a helyzet? Nem, nemcsak a házasság intézménye nem reménytelen, hanem várakozáson felül jól sikerülhet, és még annál is jobban. A házasság előtt állók azonban vegyék figyelembe: A boldog házasság nem az égből hullik, hanem rajtunk áll vagy bukik. Ne vezessenek félre sem a romantikus érzelmeink, sem a jó szándékaink. Nemcsak azt kell tudnunk, hogy napjainkban miért mennek tönkre a házasságok, ennél sokkal fontosabb ismerni a jó házasság titkát, mert a jó házasság áldásait egyszerűen nem lehet szavakkal kifejezni.

•15•

LesznekKetten.indd 15

2016.03.30. 14:47:48


Lesznek ketten egy test ••

Személyes tapasztalataim Feleségem, Sally iránti szeretetemet és örömömet szinte nem is tudom szavakban kifejezni. Bár éppen olyan emberi lény mint én, jó tulajdonságokkal és hibákkal, az iránta érzett öröm és hála akkor sem lehetne nagyobb, ha tökéletes lenne! Meg is lep a dolog, mert egész életemben inkább mások hibáit láttam meg. Sally hibáit józanul meg tudom ítélni, mégis lelkes és nagy szeretetet érzek iránta. Megismerkedésünk után egyszer Disneylandben találkoztunk. Még mindig emlékszem rá, hogy egészen közel álltam hozzá sorban állás közben a kocsira várva. Szép selyemblúz volt rajta, igen finom tapintású anyagból. Nagyszerű volt! Egész testem belebizsergett. A következő hetekben ébredtem rá, hogy szeretek ezzel a lán�nyal beszélgetni, szeretem látni, szeretek vele együtt lenni. Ráadásul minél jobban megismertem, annál nagyobb hatással volt rám, hogy mennyire átadta az életét Krisztusnak és mennyire keresi akaratát. Munkájában is sikerei voltak, büszke voltam rá. Még emlékszem az első bensőséges pillanatokra. A San Bernardino fölötti hegyekben sétáltunk azon az éjszakán, amikor először csókoltam meg. Néhány héttel később megkértem a kezét. Az esküvőt megelőző három hónapban minden nap találkoztunk, aztán elérkezett a várva várt nap. Mindketten épphogy betöltöttük huszonhetedik életévünket. Miután nem voltunk már egészen fiatalok és régen átadott életű hívő emberek voltunk, azt képzeltük, hogy házasságunk magától értetődően messze jobb lesz az átlagnál. Biztosak voltunk benne, hogy a mi házasságunk egészen más lesz, mint a házasságok általában. Csak részben lett igazunk. Nagy segítség volt az a pár év, ami alatt érettebbek lettünk, de mindkettőnket megrendítették a kapcsolatunkban rögtön az első naptól kezdve jelentkező alig észrevehető csatározások. Már az esküvő napján jelentkeztek a neveltetésünkből adódó első különbségek. Esküvőnk szombaton délután négy órára volt

•16•

LesznekKetten.indd 16

2016.03.30. 14:47:48


•• 2. Érdemes-e egyáltalán? kitűzve. Háromkor bekapcsoltam a televíziót, hogy az évad első meccsének legalább az elejét lássam. Már fél éve nem láttam mec�cset, és annyira belemerültem, hogy mielőtt ráeszmélhettem volna, már háromnegyed négy volt és én még nem voltam kész. Bos�szantott, hogy ott kell hagyni, de azért rohantam az esküvőre. A coloradói Boulderben tartott vacsora után Vailbe mentünk, ahol egy nagyon szép szállodában foglaltunk szobát, amely várt ránk. A tervezettnél később indultunk, és ahogy kikanyarodtunk a parkolóhelyről, bekapcsoltam a rádiót, hogy a texasi csoportmérkőzésekből az utolsó meccsek végét még elcsípjem. Nem lehet, hogy ne tudjam meg az eredményt! A hegyek akadályozták a vételt, ráadásul nem találtam texasi adót. Elhatároztam, hogy Vail előtt megállok és keresek egy másik motelt, hogy ne szalasszam el a tízórás sporthíreket a texasi eredményekkel. Természetesen nem akartam megsérteni Sallyt. Pontosan úgy viselkedtem, ahogy az otthon, Texasban családommal eltöltött huszonhét évem erre felkészített. 60 km-rel Vail előtt megálltunk, egy motelben kivettünk egy szobát és lementünk vacsorázni. Úgy negyed tizenegy tájban értünk vissza a szobánkba, éppen a sporthírekre. Miközben menyasszonyom eltűnt a fürdőszobában, hogy felkészüljön a nászéjszakára, odasiettem a televízióhoz. Bekapcsoltam a híreket. Texas vesztett. Összeomlottam. Még ma is emlékszem, hogyan próbáltam kétségbeesetten lerázni magamról a csalódottság érzését, amikor Sally visszajött a szobába. Fogalma sem volt róla, hogy milyen fontos nekem a foci, és mennyire lesújtott ez a vereség! Másnap megint ellentétek támadtak köztünk. Reggel, házasságunk első reggelén, továbbmentünk Vailba. Sally arról álmodozott, hogy majd együtt járjuk a hegyeket. Romantikus nászútról ábrándozott a szabad természetben. Én viszont nem voltam annyira oda azért, hogy állandóan mászkáljunk és a tájat bámuljuk. Mellékesen

•17•

LesznekKetten.indd 17

2016.03.30. 14:47:48


Lesznek ketten egy test •• a hegyek és fák között eltöltött három óra elteltével azon vettem észre magam, hogy a televízió és kis hazánk vasárnap délutáni bajnoki meccsei mágnesként vonzanak. Ha nem tudnátok, a Dallas Cowboys a Green Bay Packerssel játszott. Úgy éreztem, hogy kívánságom jogos, így hát Sallyt megpróbáltam rávenni, hogy menjünk Denverbe, ahol egy Holiday Innben még éppen láthatjuk a meccset. Tudtam, hogy ha megállunk valahol ebédelni, nem érünk oda a kezdésre. Így aztán egy faluban vettünk egy kis sajtot meg kétszersültet, és elindultunk nyugat felé. Denverben azt javasoltam Sallynek, hogy vegyünk egy grillcsirkét és vigyük magunkkal a szobába. Vett magának egy képes újságot, hogy míg nézem a meccset, ő majd olvas! Sally szemében a nászút (és talán egész házasságunk?) teljes csődnek látszott. A rá következő éjszakai beszélgetés enyhe csevegés volt azokhoz a beszélgetésekhez képest, amiket a bajnokság hátralevő részében időnként folytattunk. Minden szombat és vasárnap a televízió előtt talált – meccseket néztem. Sallynek tulajdonképpen semmi kifogása nem volt a foci ellen, egyszerűen nem érdekelte különösebben. A kellemes őszi szombatokat úgy képzelte el, hogy majd sétálunk az erdőkben, vagy autóval kirándulunk, élvezzük a fák változó színeit és beszívjuk a friss őszi levegőt. Házasságunkban kezdtek kicsírázni a viszály magvai. Mindketten jót akartunk. Egyikünknek sem volt feltétlenül igaza, de nem is tettünk különösképpen semmi rosszat. Különböző neveltetésünk azonban kezdett összeütközésbe kerülni, és ez ártott kapcsolatunknak. Több mindenre rá kellett jönnünk. Meglepett, hogy Sally iránt érzett szeretetem milyen gyorsan megváltozik, ha megsértődöm. A feszült viszony a házastársak között rend kívül fájdalmas tud lenni. Az elutasítás, a sértések, az állandó kritika, az elbizonytalanodás és az elvesztett odaadás tönkreteheti

•18•

LesznekKetten.indd 18

2016.03.30. 14:47:48


•• 2. Érdemes-e egyáltalán? az ember érzelmeit. Ha érzelmeimben megsebeznek, szívemben a legerősebb hűségnyilatkozatot is rettenetes keserűség váltja fel. Úgy éreztem, a másik lehangoló dolog az volt, hogy egymást akartuk felülmúlni. A legkisebb hibát vagy gyengeséget is észrevettük a másikban, annyira, hogy az már egyszerűen nevetséges volt! Sally például jól vezette a háztartást, de mert valamit nem úgy csinált, mint az édesanyám, az a rögeszmém támadt, hogy akármit is csinál, csapnivaló háziasszony. Volt annyi eszem, hogy tudjam, ez nevetséges, de egyszerűen képtelen voltam elfogadni. Legjobb szándékaink mellett is nagyon nehéz volt együtt élni. Emlékszem, már azon gondolkodtam, hogy ez egyszerűen nem mehet így tovább. Pedig így ment. Két év alatt a mintaszerű keresztyén családi élet megvalósítására irányuló legjobb szándékaink jó esetben is csak a múlt emlékeivé váltak. Olyan középszerűre sikerült. Házasságunk harmadik évében az arkansasi egyetemen evangélizációs munkában vettem részt. Munkám során megfigyeltem, hogy sok fiú teljesen felelőtlenül jár lányokkal, a lányok meg a fiúkkal. Felmerült a probléma, hogy ezeknek a fiataloknak némi tájékoztatást kellene tartani a párválasztásról. Azzal a szándékkal vettem kezembe a Bibliát, hogy néhány, fiú-lány kapcsolatra vonatkozó gyakorlati gondolatot merítsek belőle. Így kezdtem foglalkozni újra a házasság kérdésével. Másoknak akartam segíteni, de ekkor fedeztem fel mindazt, ami végül is megváltoztatta a házasságunkat – és még számtalan más házasságot is, amelyekkel kapcsolatba kerültem. Azok a diákok, akik miatt az egészet csináltam, talán alig emlékeznek arra, amit mondtam, a mi házasságunk azonban teljesen más lett. Könyvem hátralevő részében megpróbálom közreadni azokat az igazságokat, amelyek a mi házaséletünkben olyan sokat segítettek. Nekem elhihetitek, hogy nem saját erőfeszítéseink miatt lett belőle jó házasság. Ezek a felfedezések Isten Igéjének bizonyosságán ala-

•19•

LesznekKetten.indd 19

2016.03.30. 14:47:48


Lesznek ketten egy test •• pulnak. Aki kezébe veszi, annak Isten világosan kijelenti, hogy a házaspároknak áldást akar örökül hagyni! „Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg, mondjatok áldást, hiszen arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek!” 1Pt 3:8-9 Ezt az ígéretet a házaspárok csak bizonyos kérdések figyelembevételével biztosíthatják. Először is engedjetek meg egy kérdést: „Miért fut zátonyra olyan sok házasság?” Az utóbbi száz évben a válások száma a 33:1 arányról a 3:1 arányra emelkedett. A problémák megoldásánál az első lépés mindig a probléma felismerése: könyvem első része erre a kérdésre próbál választ találni, miközben feltárom a házasságok válságának öt fő okát. Mind az öt problémát végigvesszük, egyben azt is megvizsgáljuk, mi történik, ha nem teszünk ellenük semmit. Az a házaspár, aki ismeri a problémákat, sokkal jobban felkészült a házasságra, mint azok, akik úgy házasodnak össze, hogy a lehetséges problémákat még körvonalaikban sem ismerik. Könyvem második és harmadik része a problémák megoldását kutatja. A második rész azt a lelki megértést írja le, amely a tartós kapcsolatok kiépítéséhez és a házasságban végrehajtandó változtatásokhoz szükséges. A harmadik rész abban nyújt segítséget, hogy ezeket a bibliai példákat hogyan alkalmazzuk házaséletünk mindennapjaiban. Isten célja a házasság megteremtésével akkor válik láthatóvá, ha a házastársak megértik szerepüket és a tartós és egyre növekvő szeretet előtt kaput nyitnak. Mi a szeretet és hogyan éljük meg? Hogyan lehetséges szeretet és engedelmesség viszály nélkül? A könyv második részében ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ.

•20•

LesznekKetten.indd 20

2016.03.30. 14:47:49


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.