Page 1

POR TFO LIO KARINA GRASZEK


A

180 205

D8

272

24

190

przedsionek gres

D2 276

90 205

10

10

220

162

12

100

260

0.08 recepcja 6,64m2 gres

90 205

180

201

D2

155

142 90 205

30

S10

40

D2

20

0.09 WC damskie 4,02m2 gres

100 10

65

100 5

90 205

32

46

D2

87

100

90 205

100

D2

90 205

D2

S10 159

90 205

67

90

100 20

100 10 D2

226

90 205

10010

S10

D2

S9 0.21.2

623

4,72m 2 gres

0.21.3 30,9m 2 linoleum

496

S2

300 240

300

O3

98

ARCH ITEK TURA


A K A D E M I K GDAŃSK UL. T U W I M A P R O J E K T DYPLOMOWY

POZIOM +1 +2

POZIOM 0

POZIOM -1

STREFA WSPOMAGAJĄCA

STREFA WSPÓLNA

STREFA KOMUNIKACJI

STREFA PRYWATNA


B 705

800

800

800

760

40

760

800

685

640

40 430

850

690

400

650

0.01

0.02

0.03

0.04

0.06

690

265

0.07

0.05 0.25

440

700

0.24

0.08

415

0.09 0.23

0.26

0.27 0.10

600

0.11

0.12 0.21

0.22

0.28

0.29 0.13

620

0.14

730

0.15

0.16

400

0.20

0.19

0.18

0.17

B

POZIOM 0 B 650

705

800

800

800

760

40

760

800

685

640

40 430

850

690

690

265

400

+16,70

4.02

4.03

4.04

A

600

415

440

A

700

4.01

620

4.05

4.18

4.17

4.19

4.16

4.20

4.15

4.06

4.07 4.08 4.09

4.10 730

+16,70

4.14

4.21

4.11

4.12

400

4.22

4.13

4.23

+16,70

B

POZIOM 4

+16,70


P A R K I N G WIELOPOZIOMOWY Z F U N K C J Ą TOWARZYSZĄCĄ GDAŃSK UL. W S P O R N I K O WA WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE


D O M JEDNORODZINNY III SEM. INÅ».


U R B ANIS TYKA


P R O J E K T URBANISTYCZNY WAT E R F R O N T PORTLAND U.S.A. SEM. VI INÅ».


CENTRUM REHABILITACYJNE SKLEP SPORTOWY DOM STUDENCKI BIBLIOTEKA GASTRONOMIA I USŁUGI BUDYNEK MIESZKALNY I BUDYNEK MIESZKALNY II SIEDZIBA TVP GDAŃSK BIUROWIEC I BIUROWIEC II GASTRONOMIA II

K O N C E P C J A URB A N I S T Y CZN A G D A Ń S K O L I WA UL. GRUNWALDZKA SEM. V INŻ.

PORTFOLIO  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you