Markant 2 2019

Page 16

Tolkene videregiver lyden af den danske frivillighed Når medlemmer af KFUM og KFUK inviterer internationale gæster til vores arrangementer, står en række frivillige tolke for opgaven med at oversætte det sagte til engelsk. Af: Karen Hertz Holm Foto: Christian Blom-Bloch

Som internationalt samarbejde findes der YMCA- og YWCA-medlemmer over hele verden. Til trods for sprogforskelle samles medlemmerne på tværs af landene om det samme, og det er tydeligt at mærke, at medlemmerne trods alverdens forskelligheder egentlig ligner hinanden alle sammen. Når der er internationale deltagere til vores arrangementer her i Danmark, som eksempelvis til Landsmødet i 2018, kræver det folk som Sara Andersen og Rasmus Jeppesen, for at vi alle sammen kan samles på denne måde. De var begge to tolke på Landsmødet og fortæller her om deres oplevelser som tolke for de internationale deltagere.

Udfordringerne som tolk

“Det er sjovt og udfordrende at være tolk. Man skal være koncentreret og hurtigt finde de engelske ord frem, så tolkningen kommer flydende.” Sådan fortæller Sara Andersen om opgaven som tolk. Hun nævner samtidig, at hun synes, det er fedt at være med til at binde KFUM og KFUK i Danmark sammen med YMCA’s og YWCA’s rundt omkring i verden. At der bliver tolket til et arrangement som Landsmødet, er en forudsætning for at internationale deltagere også får noget ud af at være med, og trods den 5-10 sekunders forsinkelse, der er, mellem det de oplever, og det de hører, som selvfølgelig ikke gør det helt optimalt, udviste deltagerne stor taknemlighed over for alle oversætterne ved Landsmødet. Også Rasmus Jeppesen beskriver, hvordan de havde en slags fællesskab med hinanden:

16

”Det skete på Landsmødet, at jeg, uden at tænke over det, nynnede en lille melodi. Det resulterede i, at alle de internationale gæster grinede og sendte 'thumps-up' mod mig. Så havde vi vores egen lille fest blandt alle de andre.”

Dansk humor på engelsk

Dansk kan være et svært sprog at oversætte, især når det kommer til humor. Både Sara og Rasmus fortæller, hvordan det kan være en udfordring, når der bliver sagt noget, og hele salen griner, for så lægger de internationale gæster mærke til, at der er blevet sagt noget sjovt. Rasmus Jeppesen var også tolk på Wonderful Days i 2016, hvor han på et tidspunkt skulle oversætte en dialekt-sketch, som voldte problemer i oversættelsen.

Vidste du at? ff På Landsmødet var der internationale deltagere fra hele otte lande? Palæstina, Cameroun, Sydafrika, Myanmar, Holland, Tyskland, Schweiz og Irland. ff På grund af utydelig udtale er dansk et af de sværeste sprog at forstå? ff Engelske hverdagsord som ”knife” og ”window” faktisk stammer fra dansk?


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.