Page 1

NUMMER 2

Kristoffer Szilas

– Intet bjerg er værd at dø for

Ung Uge Interview med The Dawn og Ginger Ninja

Pernille Rosendahl eg er en nørd

TÆT PÅ GUD TÆT PÅ SPORTSSOMMEREN BADMINTONPRINSESSEN ANMELDELSER FAZE2FAZE THE DAWN KICKSTART BRUG DIN STEMME UNG UGE KONKURRENCE

Î

JUNI 2010


LEDER

SIDE 4 - 6

FAZE NR. 02/2010

ANSVARSHAVENDE REDAKTØRER Andreas Juul Johansen E: ajj@kfum-kfuk.dk REDAKTIONSSEKRETÆR Rasmus Møller Bech FREELANCE Katrine Landberg Degn Gitte Boye Sandbjerg Mathilde Møller Bech Bessie Rauff Teis Syvsig Lisbeth Brænder

HELT TÆT PÅ Vi lever i en verden, hvor vi næsten ikke kan komme tæt nok på. Internettet har gjort, at vi hele tiden kun er et par klik væk fra de seneste sportsnyheder, den nyeste Facebook-opdatering og den sidste nye Hollywood-sladder. Vi kan have hele verden med os overalt. Helt tæt på via den mobiltelefon, vi alle sammen har liggende i lommen. Hvis vi vil, kan vi hurtigt finde ud af hvad Caroline Wozniacki spiser til morgenmad, hvor højt Himmelbjerget er og hvordan vejret bliver i Sydfrankrig. Men kan man ikke godt komme lidt for tæt på? Nogle gange er det utroligt befriende, at slukke mobiltelefonen, computeren og fjernsynet. Og sommeren er det perfekte tidspunkt at komme lidt væk fra det bombardement af oplysninger, som rammer os hver eneste dag. I stedet kan man så bruge tid på at være tæt på sine venner og familie ude i den virkelige verden. I dette nummer af FAZE går vi tættere på. Tættere på drømmen, tættere på toppen og tættere på religionen. Du kan komme tæt på sangerinden Pernille Rosendahl, og finde ud af, at hun elsker Japan og er lidt af en elektroniknørd. Du kan også læse om bjergbestigeren Kristoffer Szilas, og finde ud af hvordan det føles, at være helt tæt

LAYOUT Kathrine Winther Iversen TRYK Kailow A/S Trykt på Cyclus Print 100 g.

FORSIDEFOTO Target Distribution FOTO Astrid Dalum David Bust Jens Friis Rafael Androwski Jim Broomhead Rob Gibson Martin Pladan Lars Johansen Jakob Lyngs PDH Music

UDGIVER KFUM og KFUK i Danmark Valby Langgade 19 2500 Valby T: +45 36 16 60 33

Sommerens største event er endelig også ved at være tæt på. Om ganske få uger

ABONNEMENT Kr. 200- pr. år

hvordan du melder dig til årets sejeste festivallejr B.S Christiansen Ranger School – en camp for de modige deltagere. Det er også tæt på for mig, tæt på slutningen. Dette er mit sidste blad som redaktør og skribent for FAZE. Jeg har været med siden 2002, og i løbet af årene har jeg haft mange spændende og sjove oplevelser. Men FAZE slutter selvfølgelig ikke med mig, og efter ferien er Rasmus klar til at gøre magasinet endnu mere spændende, seriøst og lærerigt. For dig og sammen med dig.

TÆT PÅ DEN KENDTE THE DAWN

SIDE 12 - 13 SIDE 16 - 18

BADMINTONPRINSESSEN KICKSTART

DEADLINE Materiale til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest den 1. september 2010

OPLAG Ca. 3500

ryste hele Sønderjylland fra Ung Uge-festivalens store scene. Du kan også læse om

SIDE 8 - 11

FORSIDEFOTO Henrik Brus

på toppen af de højeste bjerge i verden.

går det løs i Løgumkloster. Vi har snakket med to af de bands, der glæder sig til at

TÆT PÅ TOPPEN

ISSN 0908-9997 FAZE er et kristent ungdomsmagasin, der udgives af KFUM og KFUK i Danmark og i henhold til KFUM og KFUKs formålsparagraf. De synspunkter, der kommer frem i artiklerne, står for forfatternes egen regning og deles ikke nødvendigvis af redaktionen eller udgiver. FAZE UDKOMMER NÆSTE GANG 25. oktober 2010

SIDE 19 SIDE 20 - 21

ANMELDELSER UNG UGE

SIDE 22 - 23 GIV DE UNGE STEMME

Ha´ en fantastisk sommer! Andreas

2

SIDE 24 - 25


FA Z E 2 FA Z E Ginger Ninja Vi var faktisk slet ikke et band, vi var kun

Hvad drømmer Ginger Ninja om at opnå?

tre og ikke fire som vi jo er i dag. Men vi

Vi har mange drømme. Blandt andet

havde ligget tre sange op på Myspace,

kunne det være vildt fedt at komme på

som vi havde optaget i vores guitarists

turne i udlandet engang. Vi vil også rigtig

soveværelse, og en uge efter blev vi

gerne spille store koncerter, og alt det

kontaktet. Det gik rimelig stærkt, og i

der. Men det vi i virkeligheden helst vil, er

starten var det egentlig bare for sjov.

at blive bedre til det vi gør. For eksempel

Dengang havde vi ingen intentioner om at

ved at sørge for at den plade vi laver er

blive et band, der spillede live og vi reg-

bedre end den første, og at blive bedre

nede egentlig heller ikke med, at skulle

til at spille live. Det er i virkeligheden det

indspille en plade.

vigtigste, ved at gøre det vi gør. At vi hele

Hvordan blev Ginger Ninja opdaget?

På Ung Uge, vil der som altid være masser af fed musik. Denne gang er det store navn Ginger Ninja, som er et af de helt store upcoming navne på den danske musikscene. Vi har snakket med Henrik Hamilton, forsanger og guitarist i bandet, for at høre lidt om hvem Ginger Ninja egentlig er. Tekst Mathilde Møller Bech Foto PDH Music

Hvordan er det, at være på vej til at blive et kendt navn?

tiden bliver bedre, og udvikler os.

Hvordan måler man succes?

Det ved jeg ikke rigtig om man tænker så

Det kommer fuldstændig an på hvordan

meget på. Det er lidt svært at vide hvor

man definerer succes. I virkeligheden er

kendt man egentlig er på vej til at blive. Vi

succes for mig ikke én ting man skal nå.

er jo nok mest kendte for de sange, der

For mig er succes, at gøre noget som

er blevet spillet i radioen, og der bliver

man selv tror på i lang tid. At man for

der jo ikke sat ansigt på, så vi bliver for

eksempel laver musik, som flok gerne vil

eksempel ikke genkendt på gaden endnu.

lytte til tid, og at man bliver ved med at

Det er til gengæld rigtig fedt, at der kom-

blive bedre til det man gør. Det er noget

mer flere og flere folk til vores koncer-

man skal gøre sig fortjent til over en år-

ter, og vi håber selvfølgelig der kommer

række. Når man virkelig kan mærke, der

endnu flere.

er noget bag den musik der bliver lavet, og at der er en kerne bag ved alt det

Læs mere om Ginger Ninja og hør deres musik på

ydre. Det er succes for mig.

www.myspace.com/gingerninjamyspace

3


ÍÍ

TÆ T PÅ t o p p e n

Det højeste punkt i Danmark ligger cirka 170 meter over havets overflade. Det har dog ikke stoppet Kristoffer Szilas, der de sidste 11 år har besteget bjergtoppe i hele verden. Helt tæt på naturen, helt tæt på den fysiske og mentale grænse og nogle gange helt tæt på døden.

Langt fra den flade verden

Tekst Andreas Juul Johansen Foto Rafal Androwski, Jim Broomhead, Rob Gibson og Martin Pladan

4


Der er intet bjerg, der er værd at dø for. Tæt på naturen og døden

– Undervejs på en bjergbestigning er det

27-årige Kristoffer Szilas søger altid det

vigtigt at have nogle delmål. Det kan være

næste projekt, den næste bjergtop, og den

helt uoverskueligt at tænke på, hvor lang

næste mulighed for at sove i telt på en lod-

vej der er, før man står på toppen og er

ret klippevæg. Naturoplevelsen er noget

sikkert nede igen. Så i stedet for at sige,

af det vigtigste for ham som bjergbesti-

at »nu går man efter toppen«, så er det

ger, og han understreger, at man først og

bedre at lægge mindre pres på sig selv

fremmest skal kunne lide at være i natu-

og gå et par timer af gangen for at se,

ren og bo i telt i ugevis ad gangen. En af de

hvordan terrænet og vejret udvikler sig.

bedste klatreoplevelser fik han i Himalaya i

Hvis det ser fornuftigt ud, kan man for-

Nepal, da han besteg bjerget Ama Dablam.

sætte et par timer endnu og igen vurdere situationen. Før man ved af det, er man

– Vi klatrede i 36 timer i et stræk uden

på toppen. Andre gange må man erken-

at sove for at nå op på toppen og tilbage

de, at vejret eller andre ting gør, at det

til vores telt. Det var rigtig hårdt, men en

er mest fornuftigt at vende om. Bjerget

fantastisk oplevelse at forsætte mens

er der jo stadig, så man kan altid komme

solen gik ned og stjernerne kom frem. Vi

tilbage og prøve igen. Der er intet bjerg,

endte med at nå toppen ved midnat. Vi

der er værd at dø for.

havde ikke nogen udsigt, men det gjorde ikke noget ved oplevelsen. Det handlede

Oplevelsen tæller

ikke om at erobre toppen, men om at få

Klatring og bjergbestigninger har været

en stor naturoplevelse. Det fik vi! siger

en fast del af Kristoffer Szilas´ liv, siden

den unge bjergbestiger.

han besteg Afrikas højeste bjerg Kilimanjaro som 16-årig. Siden dengang har klat-

Bjergbestigning er en ekstremsport, og

rebesættelsen taget ham til bjergtoppe

hvert år dør mange i forsøget på at nå

i Europa, Afrika, Sydamerika, Asien og

toppen. Kristoffer har selv på nærmeste

Nordamerika. Han ved dog ikke præcist

hold mistet en af sine kammerater, der

hvor mange bjergtoppe han har stået på.

kom til at fire sig ud over enden af det reb han hang i. Kammeraten faldt flere

– Det er ikke noget, jeg holder styr på.

hundrede meter ned, og døde på stedet.

Nogle af mine bedste ture er dem, hvor jeg faktisk ikke kom på toppen. Det er op-

– Jeg overvejede selvfølgelig, om jeg helt

levelsen, der tæller.

skulle stoppe med at klatre efter den forfærdelige oplevelse, men jeg er sikker på,

Oplevelserne kommer dog ikke af sig

at han ikke ville have, at jeg skulle stoppe

selv, og bjergbestigning er en meget

på grund af en ulykke.

krævende sportsgren. Ifølge Kristoffer skal man være i god form og mentalt

Dødsulykken har dog med uhyggelig ty-

robust for at kunne klare de vanskeligste

delighed vist hvor vigtigt det er, at tænke

ruter. Motivation og vilje er dog de vigtig-

sig grundigt om hver eneste gang man

ste drivkræfter.

forsøger at nå toppen af et bjerg.

5


ÍÍ

TÆ T PÅ t o p p e n

– Det allervigtigste er, at man er super-

reb, og hvis kammeraten ikke skulle tage

motiveret fordi det kan være rigtig hårdt

Kristoffer med i faldet mod døden, var

nogle gange. Alt det man skal gennemgå

han nødt til at kaste sig ud over kanten.

for at nå toppen kræver, at man virkelig

Instinktivt lod han sig falde ud. I næste

mener det.

sekund dinglede de på hver sin side af bjerget. Midt om natten. Kristoffer havde

Der er ingen tvivl om, at Kristoffer mener

med sin modvægt reddet både kammera-

det. Selvom han 20´erne er han en af de

tens og sit eget liv. Han råbte til kamme-

mest iøjnefaldende og aktive bjergbesti-

raten, at han skulle sætte en isskrue fast,

gere i Danmark.

så Kristoffer kunne klatre over bjergkam-

De første

men og komme til undsætning. Selvom faldet var dramatisk, havde kammeraten

Drømmen om at finde nye udfordringer

været heldig. Han havde ikke brækket no-

bragte i slutningen af 2009 Kristoffer

get, men måtte dog med store smerter

og en klatrekammerat til et hidtil uudfor-

klatre resten af natten ned til deres lejr i

sket område af Sichuan-provinsen i Kina.

5600 meters højde.

Målet var det 5822 meter høje bjerg Ren Zhong Feng, som ingen før dem havde

Mod nye drømme

besteget. Derfor havde de ikke noget

Oplevelserne i Kina har ikke afskrækket

kort over bjerget. Det eneste de vidste

Kristoffer, snarere tværtimod. Han bli-

om det på forhånd byggede de på nogle

ver ved med at søge naturoplevelsen og

fotografier, som en japansk ekspedition

den helt specielle følelse, man har i krop-

havde taget et års tid forinden.

pen, lige før man når toppen.

En uge før de begyndte deres opstigning,

– Det kan være virkelig overvældende,

fik de at vide, at en ungarsk ekspedition,

når det går op for én, at der ikke er

der havde forsøgt at komme op på bjerg-

flere forhindringer, og at det bare er et

toppen, var omkommet på bjerget. Men

spørgsmål om at sætte det ene ben foran

det stoppede dem ikke, og efter fire hår-

det andet før man når målet.

de dages klatring stod de endelig på toppen. Som de første nogensinde. Kort tid

Kristoffer fortæller, at det er et antikli-

efter begyndte de dog nedstigningen. Det

maks at skulle bevæge sig ned igen, efter

var begyndt at storme, og solen var ved

man har stået på toppen af et bjerg, men

at gå ned. Efter få timers klatring var det

at det samtidig er med til at få ham til

så mørkt, at de var nødt til at tage deres

sætte nye mål.

pandelamper på for at kunne se. Et vindstød fik pludselig Kristoffers kammerat til

– Det er en magisk verden, man bevæger

at miste balancen på den isglatte klippe-

sig ind i, når man er i gang med en lang

væg, og med stor fart kurrede han ned af

rute, og oplevelsen er så intens, at man

den 1000 meter stejle vestside af bjerget.

husker det resten af livet. Så det kan godt

Kristoffer nåede kun at se lyset fra kam-

være lidt trist at gå tilbage til den »flade

meratens pandelampe fare ned i mørket.

verden« igen. Men så kommer drømme-

De var bundet fast sammen til samme

ne om nye oplevelser på andre bjerge.

Nogle af mine bedste ture er dem, hvor jeg ikke kom på toppen. 6


. urtige overblik h t e d Få . re d e ten ikke b Det bliver næs

s t r o p s å p t Tæ sommeren 2010 Sommer er for mange lige med strand og ferie. Men tag ikke fejl. Sommer er også lig med sport og ferie. Sportssommeren 2010 kan næsten ikke blive bedre. Rasmus Bech ser nærmere på sportssommeren 2010.

Foto ALTC

Foto Zainal Abd Halim

Foto Graham Watson

H VA D ? Wimbledon i Tennis

H VA D ? VM i badminton

H VA D ? Tour de France

H VOR? London, England

H V O R? Paris, Frankrig

H V O R? Holland, Belgien, Frankrig,

H V O RN Å R? 21. juni - 4. juli

H V O RN Å R? 23. august - 29. august

Schweiz og Spanien

H V O RF O R B L I V E R D E T F E D T ? Det

H V O RF O R B L I V E R D E T F E D T ? De

H V O RN Å R? 3. juli - 25. juli

er verdens absolut største tennisturne-

danske spillere har gode medaljechan-

H V O RF O R B L I V E R D E T F E D T ?

ring. Alle de største er med. Det bliver

cer. Kun i damedouble ser en danske

Tour de France er ultimativ lidelse.

ikke større

medaljer ikke realistisk ud.

Det er kampen om overlevelse. Et hold

H V E M E R S TJ E RN E ? Roger Federer,

H V E M E R S TJ E RN E ? Tine Rasmus-

kører for at én rytter kan vinde. Alle

Rafael Nadal, Serena Williams og Caro-

sen, Peter Gade, Lee Chong Wei (Malay-

favoritterne er på hvert sit hold.

line Wozniacki

sia), Lin Dan (Kina), Lars Paaske/Jonas

H V E M E R S TJ E RN E ? Alberto Conta-

HVEM SK AL M AN HOLDE ØJE

Rasmussen (Danmark) og Thomas Lay-

dor, Lance Armstrong, Andy Schleck og

M E D ? Selvfølgelig danske Caroline Wo-

bourn/Kamilla Rytter Juhl (Danmark).

Cadel Evans.

zniacki. Den unge tennisdarling har tidli-

HVEM SK AL M AN HOLDE ØJE

HVEM SK AL M AN HOLDE ØJE

gere vundet juniorrækken. Nu skal hun

M E D ? Chen Long (Kina), Jan Ø. Jørgen-

M E D ? De tre Liquigas-ryttere Nibali,

forsøge at vinde sin første store titel.

sen (Danmark), Carsten Mogensen/Ma-

Basso og Kreuziger.

H V O R K A N D E T S E S ? TV 2 SPORT

thias Boe (Danmark), Wang Lin (Kina)

H V O R K A N D E T S E S ? TV2 og

H V O R K A N D E T S E S ? TV 2 SPORT

Eurosport

H VA D ? VM i fodbold

Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney og

H V O R? Sydafrika

Fernando Torres

H V O RN Å R? 11. juni -

HVEM SK AL M AN HOLDE ØJE

11. juli

M E D ? Det er svært at spå om, da det

H V O RF O R B L I V E R

ikke er sikkert, hvem af de unge talen-

D E T F E D T ? Verdens største fodbold-

ter, der bliver udtaget. Men nogle bud

stjerner er alle samlet på samme sted.

kunne være Nicklas Bendtner, Carlos

Og Danmark har gode muligheder for at

Vela (Mexico) og Toni Kroos (Tyskland).

gøre det godt på de sydafrikanske baner.

H V O R K A N D E T S E S ? DR1, TV2 og

H V E M E R S TJ E RN E ? Lionel Messi,

Canal9

7


ÍÍ

TÆ T PÅ d e n k e n d t e

ord, viljestærk og rockstjerne Hun er blandt andet kendt for at skabe Danmarks mest omtalte musiker. X-Factor-cirkusset er slut. FAZE mødte Pernille Rosendahl til en snak om alt andet end X-Factor. Tekst Rasmus Bech Foto Target Distribution

8


Forårssolen titter ned gennem de små

Den unge sangerinde var på det rigtige

Vidste du, at...

skyer, der har fundet vej til himlen over

sted på det rigtige tidspunkt. Som kor-

Pernille Rosendahl lytter til Medina,

Næstved. Den lille idylliske provinsby

sanger for Savage Rose fik hun den mu-

AC/DC, og Metallica?

holder lørdag lige som alle andre i det

lighed, alle unge musikere drømmer om:

danske land. På en sidegade et halvstort

At stå på scenen med de bedste. Leve af

Pernille Rosendahls favoritferie går til

stenkast fra togstationen hænger tre

sin hobby. Musikerlivet.

Japan?

uge. Mick Øgendahl kommer til byen med

– Det var angstprovokerende at stå bag

Pernille Rosendahl kan bruge en hel

sit one-man-show. Helt ude til venstre

Annisette. Det var voldsomt at stå på

aften på at finde App´s til sin iPod?

hænger en tredje plakat. Den hvide pla-

scenen. Det har taget år at vænne sig til.

kat har en sort blomst på midten. Øverst

Men bagefter var det helt vildt. Jeg havde

Pernille Rosendahls perfekte fridag

står med store bogstaver: »The Storm«.

krydset en barriere. Jeg havde overvun-

skal være på stranden med madkurv

Lige neden under på et stykke papir, der

det mig selv, fortæller sangerinden.

og familie?

trykt, står navnet på koncertens store

Woman in black

Pernille Rosendahl bliver en af de før-

trækplaster: Pernille Rosendahl.

Undertegnede sidder i et hjørne af den

ste i Danmark til at få en iPad?

plakater. Der er kunstudstilling i næste

tydeligvis er sat på efter plakaten er

lille sal, hvor koncerten skal spilles. Alle – Når jeg sminker mig for at gå på sce-

mand hjælper med at sætte op. Pernille

Pernille Rosendahl og Swan Lee har

nen, er det lidt som om, jeg er indianer.

Rosendahl skridter hen over det lyse og

skrevet »Tomorrow never dies«, som

De tager krigsmaling på, fordi de skal

lidt slidte trægulv. Hvad hun ikke har i

var tæt på at blive titelsang til James

ud at vise, at de er gode til at slås. Jeg

højden, har hun i udstråling. Hun er klædt

Bond-filmen af samme navn?

klæder mig på, så jeg kan vise, at jeg er

helt i sort. Nederdel og en sort striktrøje.

god på scenen, siger Pernille Rosendahl,

Sorte korte støvler med sølvspænde. Det

da vi har sat os i den brune 80´er-sofa i

mørke hår sidder i en hestehale. Ikke så-

baglokalet i Vershuset. Lydprøverne før

dan en som håndboldspillere har. Det er

aftenens koncert er i fuld gang.

en lidt mere gå-til-fest-hestehale. Der er

Ingen nykker

ikke den store make-up at spore. – Jeg elsker elektronik. Jeg er en nørd.

– Hold op hvor det larmer. Kan man ikke

– Når jeg ikke er på scenen, så går jeg

Det indrømmer jeg. I Japan har jeg set

lukke nogle flere døre, spørger hun ud i

ikke op i, hvordan jeg ser ud. Jeg kan

det fedeste, siger Rosendahl med stor

backstagelokalet, der er tapetseret i kli-

godt lide at være afslappet. Jeg kan godt

glæde i stemmen. Elektroniknørden er

stermærker med bandlogoer. Hun rejser

gå og gemme mig lidt til daglig. Det er

vækket. Den er ikke til at slukke.

sig og lukker dørene. Der bliver ro i lokalet.

klart, at når man skal på skærmen, så

Pernille Rosendahl kan godt klare sig selv.

nytter det jo ikke noget, at man ligner en,

– Det er de telefoner, der er computere.

Hun behøver ikke en tjener på hver hånd.

der lige er stået op, siger Rosendahl og

Sådan en ville jeg gerne have. Jeg har

Hun er en selvstændig kvinde. Mor til en.

griner over hele hovedet.

prøvet sådan en. Det er ret funky. Der

Hun har næsten skrevet et James Bond-

er så mange fede ting derude. De er så

hit. Hun har spillet på de store scener. Og

Nørd i frit løb

de små. Rejsen har været sjov. Men lang.

Pernille Rosendahl er kendt for sin ka-

ikke mobiltelefoner, de har, siger den

rakteristiske stemme. Som frontfiguren

elektronikglade kunstner.

langt fremme i forhold til os. Det er jo

– Det har været en proces. Jeg har altid

i først Swan Lee og nu The Storm. Og så

kunnet lide at synge, men det var først,

var der et lille sangprogram, der også

Hvad er din favoritapplication til iPhone

da jeg stoppede på gymnasiet, jeg for

satte hende på scenen. Hun er verdens-

så?

alvor troede på, jeg skulle være sangerin-

kendt i Danmark. Hun er allemandseje.

– Ej, det skal du lige se. Hun rejser sig

de. Det var det helt rigtige for mig, siger

Alligevel er der nogle sider, som hele Dan-

og roder i sin taske. Hun sætter sig igen

Pernille Rosendahl med et halvnostalgisk

marks Pernille Rosendahl har holdt godt

i sofaen. Hun taster kode og finder det

blik i de mørke øjne.

skjult for offentligheden. Lige indtil nu.

program hun stolt skal vise frem.

9


ÍÍ

TÆ T PÅ d e n k e n d t e

– Det er et fotoprogram, der hedder

– Jeg havde fået hul igennem med Swan

– Jeg vil gerne tage en sygeplejerud-

Hipstamatic. Det er til at tage billeder

Lee, mens Johan (Wohlert, medstifter af

dannelse. Jeg vil gerne udsendes for at

med. Så kan du skifte linserne på den og

The Storm og kæreste til Pernille Rosen-

hjælpe andre. Måske med Læger uden

sådan. Det giver nogle superfede billeder.

dahl red.) havde med Mew. Der var pres

Grænser. Jeg kommer fra et rimelig

Hvad er din. Har du også nogle apps, du

på os, og der var da også nogen i pres-

troende hjem, og jeg er blevet opdraget

vil dele ud af? spørger Pernille Rosendahl

sen, der havde det svært med det. Men

til, at hvis man får, så skal man også give.

med den største naturlighed i stemmen,

det lærer man at acceptere. Vi havde

Det skaber balance, siger Rosendahl.

mens hun viser de sidste koncertbilleder

begge fået de dårlige anmeldelser, og

frem med stor tilfredshed for kvaliteten.

det var og er ikke noget, vi snakker om

Slap af unge mennesker

derhjemme, siger den kvindelige del af

Den 38-årige har prøvet lidt af hvert. Og

musikerduoen.

hun er ikke i tvivl om, hvilke råd hun vil

– Det er paper toss. Der smider du papirkugler i en skraldespand.

give nutidens unge.

Vil gøre en forskel

– Ej hvor fedt. Det skal jeg også have, siger

Som ung teenager droppede Pernille

– Du skal være dig selv. Du skal ikke lave

Pernille Rosendahl mens hun hurtigt log-

Rosendahl gymnasiet til fordel det pro-

dig selv om for at blive en, du tror andre

ger på nettet, finder programmet og hen-

fessionelle musikliv. En beslutning, der

kan lide. Man skal ikke stresse. Livet er

ter det ned på sin maskine. Teknologi er

i bagklogskabens lys ikke var dum. Men

langt, og man skal passe på, at man ikke

for Pernille Rosendahl, hvad den spritnye

samtidig kan hun godt se, at det ville

tager beslutningerne for tidligt. Jeg er

Spiderman, Superman og Batman er for

være godt at have noget bogligt at falde

ikke sikker på, at det er smart, at man

en 5-årig dreng.

tilbage på.

hopper direkte fra en ungdomsuddan-

Pres på

– Der er ingen tvivl om, at jeg gjorde det

sundt at rejse lidt rundt og finde ud af,

Swan Lee med Pernille Rosendahl gik fra

rigtige. Jeg var træt af at gå i skole, og

hvad man virkelig vil, siger hun med stor

succes til succes. Hun var blandt de ab-

det gik jo også fint. Men jeg vil gerne ud-

overbevisning i stemmen.

solut førende sangerinder. Bandet solgte

danne mig engang. Og det er da irriteren-

godt, og koncerterne var velbesøgte.

de, at jeg skal tage studentereksamen nu

Nok er hun en kvinde med en livsenergi,

Derfor var forventningspresset også

her, siger Pernille Rosendahl. Og hun vil

man kun kan tage hatten af for, når man

stort, da The Storm så dagens lys.

gøre en forskel.

ved, at sønnen derhjemme hev hende

nelse til en videregående. Det kan være

ord, vilje 10


op klokken otte, selvom hun gav koncert

Storm-toner bryder gennem trædørene

i Helsingør aftenen forinden. Men hun

og klistermærkevæggen.

er også seriøs og velovervejet. Når det er sagt, er der ikke langt fra alvor til

– Vi hører ikke musik hjemme hos os.

sjov.

Vores søn hader det. Han kan slet ikke

Kødkvinde

med musik. Han begynder at larme. Så

Konkurrence

jeg må høre musik i bilen. Og aldrig mit

Tonerne af lydprøverne forsøger stadig

eget. Hvis jeg kommer ind et sted, hvor

at kæmpe sig ind bag de to trædøre og

de spiller mit musik, så bliver jeg nødt til

mellemgangen. Det lykkes lidt. Agurker

at gå. Sådan er det bare, smiler sanger-

og gulerødder i stave ligger i to poser

inden med det kendte pandehår.

på bordet. De er begge åbne ligesom rosinpakken.

Forårssolen hænger lidt lavere. Det er blevet aften i Næstved. Eller sen eftermiddag

Er du sund?

alt afhængig af hvem man spørger.

– Det må være min mand, der har bestilt det her. Jeg elsker kød. Jeg er rigtig kød-

– Tak for i dag. Det var superhyggeligt. Hå-

menneske. Æg og bacon er fantastisk til

ber du kommer godt hjem, siger Pernille

morgenmad. Og så elsker jeg Osso Buco.

Rosendahl og stikker højre hånd frem.

Så river man lige noget citronskal sammen med hvidløg og persille og putter

Der er en grund til at Danmark elsker hen-

hen over. Så behøver jeg ikke andet. Bare

de. Der er en grund til, hun er allemands-

kød, griner Rosendahl.

eje. Hun er ligetil, jordbunden og ydmyg.

Musikfri-zone

Men næste gang jeg møder hende, vil jeg tænke: Pernille Rosendahl er også en

Musikken kæmper sig langsomt

elektroniknørd, viljestærk og rockstjerne.

men sikkert ind i rummet. Ly-

Og så spiller hun »Paper Toss«.

den af nogle af de velkendte The

Vind Swan Lee »The Complete Collection« FAZE giver dig nu mulighed for at vinde et signeret eksemplar af Swan Lees opsamlingscd »The Complete Collection«. Alt, du skal gøre, er at svare på følgende spørgsmål. Hvad er Pernille Rosendahls livret? A) Sushi B) Osso Buco C) Koteletter i fad Send dit svar til faze@kfum-kfuk.dk inden den 1. september 2010. De to heldige vindere vil få direkte besked.

estærk 11


ÍÍ

TÆ T PÅ d r ø m m e n

The Dawn

Det kristne rockband The Dawn udgav i 2009 deres første album Beyond This Fall, og har siden optrådt med på en lang række festivaler og efterskoler over hele landet. Til sommer spiller de på Ung Uge. Bandet består af fire medlemmer: Simon: Forsanger. Jesper: Bas. Jakob: Guitar. Keld: Trommer. På grund af askeskyen fra Island er forsangeren Simon strandet i Afrika, og medvirker derfor ikke i interviewet.

Tekst Katrine Landberg Degn Foto Jens Friis og David Bust

Tæt på drømmen

Tæt på troen

Hvad er jeres største drøm?

Hvad betyder jeres tro for jeres musik?

Jesper: At få lov til at optræde og få en

Jesper: Bandet ville ikke være det sam-

fed kontakt til publikum. Og at musikken

me uden troen. Det er vores rygrad. Når

er relevant for folk, så man kan perspek-

troen betyder så meget i vores liv, ville

tivere til ting i hverdagen.

det være mærkeligt ikke også at blande

Konkurre nce D en p

erson, de r laver det fedes te banner til koncerten me d T he D aw n p å Un g U ge får lov til at komme op på scenen under kon certen!

det ind i vores musik. Jakob: Ja, at fyre den af og samtidig fortælle om sin tro. Vi får tit at vide, at vi er

Jacob: Når man skriver sange, kan man

helt anderledes end folk havde forventet.

ikke starte andre steder end i sig selv.

Man forbinder ofte kirke med noget lidt

Noget af det, der ligger dybest i mig, er

Jacob: Hvis vi bare skrev at alt var godt

støvet. Det banker vi da nogle pæle igen-

spørgsmålet om, hvordan verden hæn-

og Gud er god, ville det ikke svare til vo-

nem når vi spiller!

ger sammen. Hvor kommer vi fra, og

res oplevelse af verden, og derfor ville

hvor skal vi hen? Når vi skriver en sang,

sangen ikke blive relevant. Der er meget

Hvor tæt synes I selv I er på drømmen?

der betyder noget for os, håber vi, at vi

højt tempo og gang i vores sange, men

Jesper: Vi har i hvert fald fået lov til at

kan formidle vores tanker, så andre kan

også eksistentialistiske spørgsmål og

udleve nogle drømme. Det var en drøm,

spejle sig i dem. Hvis man får sin egen

svar – heldigvis.

der gik i opfyldelse da vi indspillede en

tro eller tvivl med i en sang, får man et

plade i USA sidste år. Hvis vi var blevet

resultat, der er relevant for publikum.

gang turdet håbe på, at det ville ske. Hvad har I gjort for at komme så langt?

Jesper: I det rum, man er i når man skri-

Jacob: På en måde er der jo et fromt

ver, spørger man ofte om ting. Man kan

svar: At det er vigtigst at lovprise Gud –

næsten ikke undgå at spørge.

men i virkeligheden betyder det jo også

Jakob: Lige fra starten var vi meget op-

noget, at sangen er populær, for så er

satte på at få lavet et kristent rockband.

Jacob:… Altså, man skriver bare bedst,

der flere, der hører den. Og så kommer

Så vi spurgte os selv: »Hvad har vi, og

når man er lidt på røven!

budskabet også ud. Men hvis vi fik at

hvad skal der til?«, og siden har vi sørget

vide, at vi kunne komme meget længere

for at afsætte nok tid til det. Hvis man

Jesper: Men det betyder ikke, at vi

ved at skrive sange om kærlighed, biler

bare gør det, kommer man ret langt.

er klynkende. Det er helt klart ikke klynke-

eller noget andet, ville vi ikke gøre det.

rock vi går efter!

12

Hvad er vigtigst for jer? At skrive populære sange eller at lovprise Gud?

spurgt for 2-3 år siden, havde vi ikke en-


Tror I, at det medfører nogle begrænsninger, at I betegner jer som et kristent band? Jesper: Der er situationer, hvor det ville være lettere at spille sange om kærlighed. Det er nemmere at sige til udvalget på P3s playliste, at vi skriver om lidt af hvert end at sige vi skriver sange om Gud. Så ville de måske også have spillet os i radioen. Jacob: Men det er også meget fedt, at være anderledes! Jesper: Ja! Det kunne da være meget fedt, at komme på Roskilde Festival for eksempel, men det er ikke noget vi går og drømmer om. Vi kommer oftere ud og spiller end mange af de mange andre rockbands, jeg kender.

Ung Uge Nu skal I jo spille på Ung Uge Festival. Hvilke forventninger har I til det? Jacob: Vi glæder os vildt meget til at komme. Vi håber der kommer en hel masse, der

Læs mere af interviewet med The Dawn på www.unguge.dk

bare har lyst til at fyre den af. Keld: Vi kommer for at lave en fest. Vi håber de hopper rigtig meget! Jacob: Ja, så skal vi også nok hoppe og synge.

Tæt på jer Hvad er jeres yndlingsoverspringshandling? Jacob: At gå over i kantinen på Skejby Sygehus (ligger lige ved siden af øvelokalet, red.) for at spise. Jesper: Det er virkelig god mad! Har I nogle ritualer inden I går på scenen? Jacob: Vi plejer at bede sammen inden vi går på scenen. Bede for at det bliver en god koncert, for at musikken må gå ind under huden på folk og de må gå derfra med en god oplevelse. Og for at en eller anden ting, der er ved at gå i stykker, ikke bryder helt sammen. Hvem er jeres største forbillede? Keld: Gud?! Jacob: Åh, engel! Jesper: Musikalsk set er det mest bands som Linkin Park, Foo Fighters, U2 og Coldplay. Har I en hilsen til alle de unge, der læser FAZE? Besøg vores MySpace og vores Facebook-profil. Husk at skrive en hilsen derinde, det er så hyggeligt!

Du kan besøge The Dawn og høre deres musik på www.myspace.com/thedawndk

13


ÍÍ

TÆ T PÅ G u d

TÆTTERE PÅ

Gud

Hvem er Gud? En gammel mand med et stort hvidt skæg, himlens og jordens skaber, en kvinde eller en mand? FAZE har snakket om Gud med Marie og Abderahman. Hun er kristen, han er muslim. De har begge Gud tæt på sig i deres hverdag. Tekst Andreas Juul Johansen Foto Privatfoto

Hvordan bruger du Gud i din hverdag?

Hvornår føler du dig tættest på Gud?

Helt konkret beder jeg ofte aftenbøn.

Det er lidt svært at svare på, men det

Ikke nødvendigvis Fadervor, men jeg kan

kan være både når jeg er rigtig ked af

godt ligge og føre en samtale med Gud

det, og når jeg er rigtig glad.

om godt og skidt. Hvis der er noget, som

Marie Munk Poulsen Í 21 år gammel Í Læser teologi på Århus Universitet Í Medlem af KFUM og KFUK og DKG

14

jeg synes er helt uretfærdigt, som for

Hvis jeg bare føler mig helt alene, og

eksempel alvorlig sygdom hos nogle jeg

tænker at alle er ligeglade, så kan det

holder af, så bruger jeg også Gud til at

ske, at jeg mærker Guds nærvær, der

være vred på. Jeg tror godt, at Gud kan

fortæller mig, at jeg bestemt ikke er

holde til det.

ubrugelig og ubetydelig. Omvendt kan

Hvem er Gud for dig?

jeg også være så helt igennem glad, og mærke at her er noget større tilstede,

Gud er en, som holder af mig, passer

som vil mig det allerbedste. Jeg ved

på mig og elsker mig uanset hvad. Ind

ikke, om man selv kan gøre noget for at

i mellem kan jeg selvfølgelig komme i

komme tættere på Gud. Jeg tror Gud er

tvivl, fordi det er så stort og ubegribeligt

lige tæt på alle vegne. Det er så forskel-

og jeg gerne vil have et tegn, som for

ligt, hvornår jeg føler ham tættest på.

eksempel muligheden for at gå tørskoet

Jeg går jævnligt i kirke, men det er lige

gennem Lillebælt, men så ville det tros-

så meget for fællesskabet og budskabet.

mæssige aspekt forsvinde.

Jeg tror ikke Gud er mere i kirken, end i sommerhuset, men fællesskabet med andre troende, er vigtigt for mig.


Abderahman Alaoui Ismaili Í 20 år gammel Í Læser medicin på Københavns Universitet Í Medlem af Muslimsk Ungdom i Danmark og Islamisk Trossamfund i Danmark

Hvordan bruger du Gud i din hverdag?

til at blive tilbedt. Han er alvidende, og

Jeg bruger Gud til at vide, at der altid er

tanker. Han holder mere af mig end alle

Islam

en, der holder af mig. Mere end jeg selv

andre. Gud er der altid for mig, men jeg

Islam er verdens største selvstæn-

holder af mig. Jeg erkender, at jeg ikke

er ikke stand til at forestille mig hvordan

dige religion foran katolicismen. Der

er alene, og på den måde giver Gud mig

han er.

findes cirka 1,5 milliarder musli-

ro i sjælen. Gud er for mig både intellek-

hævet over vi menneskers begrænsede

Fakta mer i verden, og Indonesien er det

bruger også Gud i min hverdag, når jeg

Hvornår føler du dig tættest på Gud?

er med i Muslimsk Ungdom i Danmark.

Når jeg bruger mine sanser. Det kan

den næststørste religion med cirka

Her studerer vi vores religion, og vi har

enten være når jeg læser i Koranen, og

210.000 medlemmer eller cirka 5 %

en masse arrangementer for unge mel-

bliver udfordret intellektuelt og spiritu-

af befolkningen.

lem 8 og 13 år. Det kan være, at de har

elt. Det kan også være, når jeg oplever

svært ved at kommunikere med deres

hans skaberværk. Jeg interesserer mig

Kristendom

forældre, og vi viser dem, at det er vig-

for astronomi, og har en stjernekikkert.

Kristendommen er den ubestridt

tigt at få en uddannelse.

Når jeg kigger i den, og kommer helt tæt

største religion i Danmark, og cirka

på skaberværket, kan jeg få en euforise-

80 % af befolkningen er medlem af

rende følelse i kroppen. Jeg oplever hvor

Folkekirken. Det var Harald Blåtand,

Gud er den første årsag. Han er ska-

stort og komplekst skaberværket er, og

der gjorde danerne kristne omkring

beren og designeren af alt i universet,

det fylder mig med ærefrygt. Jeg føler

år 965. Som bevis rejste han Dan-

og derfor er Gud almægtig. Han er den

hvor overvældende og stor Gud er, og

marks Dåbsattest, Jellingstenen.

mest barmhjertige og den mest retfær-

hvor lille og ligegyldig jeg selv er.

tuelt og spirituelt tilfredsstillende. Jeg

Hvem er Gud for dig?

dige, og han er den eneste, der har ret

største muslimske land med over 200 muslimer. I Danmark er islam

Kilde: www.religion.dk

15


ÍÍ

TÆ T PÅ b a d m i n t o n - p r i n s e s s e n

prinsessen

Badminton-

Hun bliver ikke genkendt på gaden. Hun bor hos sin mor og far. Hun får SU. Men Maria Helsbøl er tæt på drømmen om, at blive blandt de bedste på den internationale badmintonscene. Tekst Rasmus Bech Foto Lars Johansen

16


og EM. Det har dog ikke altid ligget til høj-

– Jeg tænker over i dag, at jeg har været

tretrinstrappen minder

Det brune flisegulv og

rebenet, at hun skulle få muligheden for

valgt fra før, men jeg er kommet tilbage

mest om noget, man finder

at gå den lange seje vej til den internatio-

og blevet bedre. Jeg er ikke typen, der

nale topscene.

sætter mig ned og tuder. Jeg skaber nok

på en sidegaderestaurant i Tjekkiet. Det samme gør vægge, borde og stole. George Michael,

mere en trodsreaktion. Nogle gange må – Da jeg vandt DM og EM havde jeg aldrig

man bide i det sure æble. Det er en del af

MC Hammer og Duran Duran tordner

vundet noget. Det var altid mig, der blev

gamet, siger badmintontalentet.

ud af de lavthængende højtalerne. Ned

valgt fra. Derfor var det kæmpestort at

af trappen går et par sorte ballerinaer

vinde. Jeg har altid været toer. Jeg var al-

Det generte midtpunkt

fra Bianco. Et par blå nutidsmoderne

drig den, der blev valgt først af trænerne.

Sporten fylder meget for den unge

bukser fra Mads Nørgaard følger med,

Det var så fedt at vise dem, at de tog fejl.

kvinde. Men ikke alt. Der er også tid til

ligesom den sorte top og en cardigan

Modgangen har gjort mig stærk, siger

veninder, familie og kæreste. Badminton-

selvfølgelig matcher til resten af på-

Maria Helsbøl.

spilleren er en pige som alle andre.

som det skal. Ikke sat op. Løst men kon-

Tuder ikke

– Jeg går jo i skole som alle andre. Jeg

trolleret. Maria Helsbøl er 20 år gam-

Det er tirsdag først på eftermiddagen.

kan ikke leve af at spille badminton. Jeg

mel, og skiller sig i sit tøjvalg bevidst lidt

Solen er så småt begyndt at skinne ned

får SU, som man nu gør, når man læser.

ud fra mængden. Hun har sin egen pa-

over Nyhavn i København. Maria Helsbøl

Jeg shopper dem alle sammen op, som

stelgrønne bil. Hun bor hjemme hos sin

går i sin vanlige afslappede stil ned langs

man nu gør, siger badmintonprinsessen

mor og far. Lidt endnu i hvert fald. Hun

kanalen, og de mange cafeer og restau-

med et lidt forlegent smil.

læser Sundhed og Ernæring, og drøm-

ranter i hovedstadens hjerte. De som-

mer om at blive forsker. Men det er ikke

mersmarte solbriller sidder i håret, og

En sommernederdel, en kjole og to t-

den største drøm. Den største drøm er

hun er glad. Men inden i er glæden mere

shirs er det sidste nye i klædeskabet, der

hun tæt på.

svær at få øje på. Danmarks hold til VM

allerede rummer utallige beklædnings-

er blevet udtaget. Hun er ikke med. Hun

genstande. Men Maria Helsbøl shopper

er valgt fra. Hun er toer. Igen.

ikke for at blive set.

klædningen. De naturligt lyse hår sidder

Har det der skal til Maria Helsbøl er opvokset på Nordsjælland i Rye. Men det er ikke her, hun bruger sin tid. Det er i Team Danmarks træningshal i Brøndby. Hun styrketræner. Kæmper en kamp både på og uden

Sporten fylder meget for den unge kvinde. Men ikke alt. Der er også tid til veninder, familie og kæreste.

for banen. Alt sammen for at nå målet: Af blive en af de bedste badmintonspillere i verden. – Jeg har det, der skal til. Det er der flere europæiske piger, der ikke har. Jeg er ikke bange for at ofre mange ting for at nå toppen. Jeg har fået nogle mentale tæsk i min tidlige ungdom for at nå hertil. Jeg har ofret tid, studie og sociale ting for at spille badminton. Men det er det rigtige for mig, siger Maria Helsbøl. Maria Helsbøl er et af Danmarks største kvindelige doubletalenter. Hvis ikke det største. Hun har allerede vundet DM

17


ÍÍ

TÆ T PÅ b a d m i n t o n - p r i n s e s s e n

– Jeg har ikke noget behov for at være

også have de dårlige dage. Og mine ven-

midtpunkt. Jeg tænker altid: »Åh nej«, når

ner kan lide mig alligevel. Jeg troede, at

der er mig, det skal handle om. Og det er

jeg skulle være perfekt. Men det er ikke

sådan helt: »Puha så klarede jeg det også

nødvendigt for at have det godt. Det hu-

denne gang«, når det er færdig. Jeg er

sker jeg mig selv på, siger den 20-årige

sikker på badmintonbanen, så der gør det

nordsjællænder.

K

mig ikke noget, at folk kigger. Ellers så har jeg ikke et behov for at være i centrum,

Smilet er ofte på og de blå-grønne øjne

lyder det ærligt fra den smågenerte pige.

glimter. Men de kan også skyde med lyn,

Aldrig perfekt

og munden kan blive stram. Hun er ikke bare sød for at være sød.

Altid glade og smilende Maria Helsbøl sidder og kigger ud i det i cafeens mørke

– Noget der virkelig kan pisse mig af er

lokale. Hun er vellidt blandt venner, fa-

falskhed. Det kan jeg simpelthen ikke ar-

milie, med- og modspillere. Hun er den

bejde med. Selvfølgelig kan jeg også være

søde pige i klassen. Men det er ikke en

sur, når det ikke går godt på banen. Men

rolle, hun har påtaget sig. Ikke et stem-

hvis nogen lyver for mig eller er falske, så

pel hun er gået efter at få.

står jeg af, siger Maria Helsbøl.

– Det er vigtigt for mig at være, som

Udenfor

jeg er. Jeg har snakket med mine ven-

Hun tænker, før hun taler. Længe. Hun

feste som dem. Det havde de svært ved

ner og min kæreste om, at jeg ikke kan

nærmest smager på hvert et ord, før

at forstå. Jeg har lært meget af det og

være perfekt hele tiden. Jeg kan også

hun udtaler det. Hun kigger ned i gulvet.

blevet stærkere af det. Men det var be-

have morgenhår, og det er okay. Jeg kan

Så op på vægen og hænderne. Filmen

stemt ikke sjovt, siger Helsbøl.

Maria har også fokus på skolen. Hun blev student i 2008. lidt hende, der bare var der i skolen, og så var jeg der ellers ikke. Jeg kunne ikke

med Maria Helsbøls liv spoler tilbage. Seks år tilbage. Hun er 14 år og skal væl-

Gør det du brænder for

ge: Håndbold eller badminton? Veninder-

Nu har det ændret sig. Vennerne forstår,

ne spillede håndbold. Men hun havde det

hvorfor hun ikke tager til fest fredag og

bedste i badmintonklubben. Og de stør-

lørdag. De sætter stor pris på, når hun

ste muligheder for succes lå i ketcher-

er med. alle kender hendes liv. Hendes

sporten. Valget var klart. Badminton.

drømme. Hendes ofringer. Og alle accepterer dem.

– Jeg er mere enspænder end holdspiller. Jeg er bedre til at gøre tingene på

– Du skal bare være dig selv. Så kan du

banen selv uden at være afhængig af

ikke gøre andet. Du skal gøre det, som du

seks andre, siger den ellers alt andet end

brænder for. Det er det vigtigste, siger

egoistiske Maria Helsbøl. Samtidig erkender hun,

Danmarks bedste bud på en ny kvindelig badmintonstjerne.

at det ikke var en let

18

beslutning at tage for

Maria Helsbøl går igen langs kanalen. Til-

en 14-årig.

bage mod bilen. Hun er på vej til at blive

– Jeg valgte jo mine

blandt de bedste. Men der er ikke noget

veninder fra. Jeg var

glamourøst over hendes aften. Eksa-

hende, der var alene

menslæsningen skal passes. I morgen

i verden. Det var ikke

er der træning igen. Skolebøgerne er der

sjovt, og det tog tid at

stadig. Det samme er drømmen. Drøm-

vænne sig til. Jeg var

men om at blive badmintonprinsesse.


KICKSTART Tekst og foto Katrine Landberg Degn

Den 16. til 18. april var 67 unge på 13-15 år med på Kickstart. Et lederkursus for dem, der er blevet for gamle til at være med på børnefestivalen. Weekenden blev brugt på at lære ting om at være leder i en klub, øvelser, besøg på børnefestivalen om aftenen og meget mere. Lederne havde en rigtig fed weekend – men hvad siger deltagerne?

Kristoffer Vindum, 14 år, Herning Jakob Pedersen, 14 år, Silkeborg Hvad har været det fedeste ved weekenden? K: Pelle B´s dansere! J: … Eller at møde nye mennesker. K: Ja!

Karina Sørensen, 14 år, Hedensted Pernille Lærke Munk-Hansen, 14 år, Fredericia Hvad synes om weekenden? P: Det har bare været kodylt fedt! Hvad var det mest udfordrende? K: Øvelsen, hvor vi skulle vende ryggen til de andre og fortælle en personlig historie. P: Ja, det var virkelig grænseoverskridende at man ikke kunne se folk i øjnene.

Elisabeth Clausen, 14 år, Haderslev Hvad kan du tage med hjem fra weekenden? En masse nye venskaber og nogle ting, jeg kan bruge både som leder og i hverdagen.

19


ANMELDELSER MIN BEDSTE FJENDE

En ny dramafilm af Oliver Ussing, som viser de undertrykte elevers kamp for at slippe af med deres fælles plageånder.

Fotos Sandrew Metronome

Vi følger Alf (Nikolaj Støvring Hansen) som ikke er videre populær, han går til ballet og bliver hakket på af fodbolddrengene. Han får, efter et voldsomt overfald, nok af disse bøller og allierer sig med en anden udsat elev; Toke (Rasmus Lind Rubin). Gennem inspirerende mangategneserier udarbejder de en plan til hvordan de kan slippe for chikanerne. Det tager fart og bliver noget som Alf ikke kan håndtere. Han lærer at en aktion har en reaktion. Filmen er ret brutal af en ungdomsfilm at være, den kan på nogle punkter sammenlignes med Bille Augusts Zappa fra 1983, dog ikke med skuespil af samme høje kaliber. Ussings film bringer dog temaer op, som ikke på samme måde er at finde i den førnævnte og som nok bedre kan reflektere vore tids unge. I »Min bedste fjende« er der specielt to temaer der gør sig gældende; det ene er en balancen mellem retfærdighed og uret; hvornår skal man stoppe hævnen? Når man selv er blevet hvad man før hadede? Endvidere så er det en skildring om en identitetsdannelse for en flok unge som, gennem stærke hændelser, lærer sig selv bedre at kende på godt og ondt. Thumps up Intet filter, man undlader ikke en scene bare fordi den er lidt voldsom.

WHERE THE WILD THINGS ARE

Det er ikke let at være 9 år gammel. Og slet ikke, hvis ens storesøster er ligeglad med en, og man ikke har nogen at lege med. Men det er sådan Max har det. Han er en 9-årig dreng som 9-årige drenge er flest: Følsom, sjov, fantasifuld og uregerlig. Og ensom. En dag tager han sit ulvekostume på, og fjoller rundt i køkkenet, men hans vilde leg bliver for meget for hans mor. Efter et skænderi løber han hjemmefra, og flygter ind i et fantasiland. Her møder han en flok vilde, kæmpestore, troldelignende væsner. Ligesom Max bærer væsnerne følelserne uden på pelsen, og fra de ene øjeblik til det andet kan deres humør skifte fra glad og overstadigt til trist og skræmmende. Præcis ligesom Max´ humør. Where the Wild Things Are er en filmatisering af den amerikanske forfatter Maurice Sendaks berømte billedbog af samme navn. På dansk er bogen kendt som Villy Vilddyr og Landet med de vilde krabater. Ligesom i bogen bliver Max de vilde krabaters konge, og sammen bygger de et gigantisk fort og leger krig med jordkugler. Det er dog ikke eventyrets egentlige handling, der er det vigtige i Where the Wild Things Are. Det er derimod de følelser, som Max og væsnerne viser, det handler om. De vilde krabater indeholder på hver deres måde sider af Max´ forvirrede barndomssind, og gennem fantasilegen lærer han noget vi alle går gennem på den svære vej fra barn til voksen. Det er netop denne charmerende og rørende fortælling om noget så menneskeligt som følelsen af barnlig glæde, afsavn og usikkerhed, der gør, at filmens magiske univers kan nydes af børn i alle aldre. Om ikke andet så på grund af den fantastiske filmmusik, de gennemførte animationseffekter og 12-årige Max Records rørende og imponerende præstation i rollen som Max. Af Andreas Juul Johansen

20

Foto Claus Bie

Udkommer på DVD 10. august Sandrew Metronome, 2009 Instruktør: Spike Jonze Nomineret til en Golden Globe

Thumps down Skuespillet (pånær Alf) er ikke overvældende.

Af Teis Syvsig

SIGURD FORTÆLLER BIBELHISTORIER – for børn, barnlige sjæle og deres familier

Palmesøndag udkom »Sigurd fortæller Bibelhistorier«, og tekst og sange blev præsenteret ved den første af en lang række koncerter. På opfordring fra Danmarks Kirkelige Mediecenter, der har taget initiativ til formidlingsprojektet, har Sigurd Barrett udvalgt og genfortalt 24 af Bibelens centrale fortællinger – fra jordens skabelse til Jesu opstandelse. Fortællingerne er skrevet med humor og i det sprog, som børn forstår og bruger, og de sjove illustrationer er med til at give fortællingerne masser af liv. Men brodden forsvinder ikke – det er ikke nuttede og pjattede historier, men derimod drama for alle pengene på en måde, som børn kan forholde sig til. Hvis man ikke er helt gammel nok til at forstå fortællingerne, vil man elske at høre tøjdyret Snappers spørgsmål til Sigurd om alt fra himmel til jord i de 24 dvd-afsnit, og synes man Snapper er for barnlig, kan man lytte til de 26 nye sange, der repræsenterer stort set alle genrer og i deres finurlighed formår at fange børn, unge, forældre og bedsteforældre – det rolige og alvorlige spiller sammen med voldsom action i en skøn forening. Musikforlagene MyWay Music og Dansk Sang har produceret cd, sangbog, korhæfte og koralbog, så »Sigurd fortæller Bibelhistorier« er lige til at bruge i gudstjenesten, og det unikke samarbejde mellem Politikens Forlag og Danmarks Kirkelige Mediecenter har gjort det muligt at skabe en bibel, der kan gøre de fortællinger, som er grundlæggende for vores kultur, nærværende for alle børn – og deres familier. Af Lisbeth Brænder


CLOSER Er udkommet på DVD Sony Pictures, 2004 Instruktør: Mike Nichols Vinder af to Golden Globes og nomineret til to Oscars. If you believe at love at first sight, you never stop looking De bedste filmoplevelser er ikke altid dem, der gør dig glad, euforisk og imponeret. Når du har set Closer, og den oplevelse håber jeg du giver dig selv, så er det ikke sikkert, at du er i dit mest muntre hjørne. Det kan endda være, at den triste følelse sidder i dig et par dage. For Closer rører ved noget smukt, forfærdeligt og ægte. Præcis som gode film kan, når de er bedst. Closer er en historie om forelskelse, tilfældige møder, bedrag og jalousi. Det lyder umiddelbart banalt, og det er da heller ikke fordi Hollywood aldrig har lavet film med de samme temaer. Men Closer er alligevel anderledes, og det skyldes især fire uforglemmelige skuespilpræstationer af Jude Law, Natalie Portman, Julia Roberts og Clive Owen. Ser man bort fra tilfældige statister, er de fire de eneste medvirkende i filmen. Det snævre persongalleri gør, at man kommer helt tæt på hovedpersonerne Dan (Law), Anna (Roberts), Alice (Portman) og Larry (Owen). Man kommer tæt på karakterernes kærlighed, løgne og afmagt, og nærheden får filmens fortælling til at fremstå realistisk. Virkeligheden er nærværende, og derfor bliver den både smukkere og mere brutal.

Handlingen følger Dan, der lever af at skrive dødsannoncer, mens han langsomt prøver at skrive en bog færdig. Tilfældigt møder han den smukke og spontane Alice, og de forelsker sig. Romantisk og ved første blik som i de bedste chick flicks. Alice inspirerer Dan til at skrive bogen færdig, men da han skal have taget et billede til bogens cover, møder han fotografen Anna. Dan rammes igen af Amors uforudsigelige pil, men Anna skal giftes med Larry. Closer viser, at handlinger har konsekvenser, og sætter spørgsmålstegn ved, om alting skal og ikke mindst kan tilgives. Ærligheden og sandheden er måske det ideelle, men skal den frem for enhver pris? Og kan man leve med løgnen og bedraget, hvis sandheden skjules? Af Andreas Juul Johansen

Foto Sony 21


B.S Christiansen Ranger School – en camp for de modige deltagere

Har du modet til selv at tage på Ung Uge festival, eller er I to som selv tager af sted? Så meld jer til B.S. Christiansens »Special Task Force«, her vil du lynhurtigt få nye venner og møde andre, som også er så jægerseje, at de selv har pakket grejet og drønet til Ung Uge festival. I specialenheden bliver der gjort ekstra meget ud af, at I bliver rystet godt sammen, så I lynhurtigt lærer hinanden at kende. I kan være helt sikre på, at I får en super festival, også uden at kende ALLE andre på forhånd.

Er du klappet og klar til Ung Uge festival, men har dine venner endnu ikke set pointen? Så fortvivl ikke. I den sejeste camp af alle – I B.S. Christiansens specialenhed »Special Task Force« – er der reserveret en plads til netop dig og dine kommende venner, som også er så tossede med festival, at de naturligvis tager med – også selv om de ikke kender andre. ENDNU!

Meld dig til på www.kfum-kfuk.dk/tilmelding

al hvad vi sk Se nu her, se, po ve har so ha med...vi her se bar, og mad, energi t, se ru KFUK-k er KFUM og ka n vi ig t, så det er vigt e. ff få vores ka

Ja det er vigtigt

22

Vi ko mm er også ud for, at vi skal drikke va nd eller mælk, se det gør vi her, fx med denne kop el ler va nd flaske, og faldsk ær mslinje , cara binhage, kn æklys, lø besko, varm trøje…

Ok


har Alt det jeg dig... d me gennem gået med, ha du det skal ive rv su al hvis du sk mp ca n i mi

alt det øh hh, sk ulle gt? Jeg væ re nødvendi vi sk ulle troede bare væ re sa mhygge os og eller men i ca mp´en, nge hæ Café Chill og d… ud du ve

gnslag, Dykkerbriller, re ik, tallerken, pa ndelam pe, best g ...og her er sovepose, underla nogen, der gør en lyg te, der er ke køber en va nd den fejl, at de ik og n, åe n gennem tæt...svøm mer ma mørkt så... r ve bli det to par sokker og jeg vil sige til dig...

Det ha nd ler om forb eredel se. Men er du ti lm eldt min »Special Task Force«, høre r du allerede til blandt »d e få rå«, og når du først er anko mm et til festivalen , så hjælper din festivalguid e dig med ev entuelle udford ringer , så ko m du bare af sted. Også selv om du må ske ma ngler lidt grej, bare du har det basale me d, så overlever du.

Det er modtaget, jeg melder mig straks til! naturligvis

23


UNGE TAGER

Tekst Gitte Boye Sandbjerg Foto Jakob Lyngs

10 unge deltog som en samlet ungedelegation på landsmødet. De var valgt fra forskellige foreninger, og taget med for at være med til at skabe debat, sige deres mening og bruge deres demokratiske rettigheder. Landsmødet bød på en hel masse oplevelser og erfaringer. Både i forhold lange dagsordensdebatter, interne diskussioner, fællesskab på tværs og en oplevelse af det brede fællesskab, der er i KFUM og KFUK. Gitte Løkke Leth er en af de unge, som har deltaget på Landsmødet – Det største for mig var at tale fra talerstolen, det gav mig et lige så stort sus, som når jeg er på Ung Uge, og synger sammen med 1500 andre. Det har været spændende og interessant at opleve, hvordan så mange frivillige arbejder sammen mod et fælles mål, og mærke at det holder, siger Gitte Løkke Leth, som mener, at det har været en stor oplevelse at være med i »Brug din stemme«: – Det var fedt at mærke det sammenhold vi havde både under forberedelsen og på selve Landsmødet. Jeg tror der var mange, som var lidt skeptiske over os, men jeg synes, at vi fik bevist, at vi kan og vil. Og vi gik ind i diskussionerne – det var stort.

Hvordan får jeg mere af vide? Vil du vide mere kan du kontakte Gitte på gbs@ kfum-kfuk.dk eller følge med i Facebookgruppen »Brug din stemme«

Í I 2008 deltog 4 unge under 20 år ud af et samlet deltagerantal på 281 (knap 1,5%) Í I år deltog 16 unge under 20 år ud af et samlet deltagerantal på 250 (knap 6,5%) – altså fire gange så mange unge under 20 år end sidste landsmøde, – vi kan blive endnu flere.

24


Landsmøde holdes hvert andet år og er der hvor de store be-

INTERVIEW MED LASSE NYHUS Hvad er »brug din stemme«?

slutninger træffes i organisationen – såsom valg til Hovedbe-

Brug din stemme er et nystartet projekt,

styrelsen, arbejdsplaner for landsbevægelsen og nye tiltag.

som i alt sin enkelthed går ud på at lade

I St. Bededagsferien holdt KFUM og KFUK landsmøde.

unge i organisationen komme til orde.

Carsten Holmgård sagde fra talerstolen:

»Det har været en fornøjelse, at se så mange engagerede unge, som var forberedte til fingerspidserne. Måske vi alle kunne lære noget af dette, og møde lige så forberedte op til næste landsmøde.«

Vi er en mindre gruppe, som i løbet af vinteren og foråret, har taget rundt med en workshop om medlemsdemokrati og unge. Dette kulminerede i 10 unge, som havde lyst til at tage med til først København og efterfølgende landsmødet.

Hvad skulle de i København og på landsmødet? På landsmødet skulle de deltage som alle andre, men for at det skulle være fairplay, så var det vigtigt lige at forklare de gængse spilleregler, og det gjorde vi blandt andet i København. Her diskuterede vi forslag, opstillede kandidater til HB

Jens Christian Meldgård, medlem af hovedbestyrelsen:

»Og så vil jeg huske unge mennesker, der ivrigt og engageret var på talerstolen. Det må være begyndelsen til et ungdommeligt engagement i bevægelsen.

og mødtes med flere forskellige folk, der på den ene eller anden måde kunne klæde os på til landsmødet.

Hvad skal der så ske nu? Det næste der sker, er at der en gruppe 16 til 20-årige, som har besluttet sig for at lave et tiltag på Ung Uge. Hvad der sker, aner jeg intet om, for det er noget som landsmødedeltagerne har besluttet og skal til at planlægge. Men mon ikke det er noget med debat, provokation og drømme for KFUM og KFUK?

Og efter Ung Uge?

At se unge mennesker ligge på maven i rundkreds på gulvet for at drøfte indlæg og forslag – det er dog opløftende for fremtiden.«

Hvem ved? Tror man skal møde op på Ung Uge for at se hvad der videre sker, men hvis det står til mig er dette projekt ikke lagt død efter Ung Uge – og lignende projekter om ungedeltagelse på kommende landsmøder burde være en selvfølgelighed.

25


- Vi udfordrer det sammen

• Sportslinie i fodbold og volleyball med indspark fra elitetrænere.

• Musiklinie på højt niveau med

optimal mulighed for udfoldelse.

• Et fællesskab, hvor Gud er en naturlig del af hverdagen.

• Fokus på læring, faglig viden og kreativitet.

S ø n d b j e rg Ef ter s ko l e

72 elevpladser i 8.-10. klasse på efterskole tilknyttet IM, KFUM og KFUK og KFUM Idræt.

Aggerholmsvej 4 • 7790 Thyholm • Tlf. 9787 5115 • www.soendbjerg.dk

SE Faze- til tryk RETTET.indd 1

18-04-2006 14:02:


Sammensæt din egen linje

Ny

ofil

pr

s på Foku musik og sang

Efterskole – fuld af sang og musik · Flerstemmig sang for alle · Mini-kor for dig, der vil mere · Mulighed for soloundervisning i sang og musikinstrument · Veludstyret musiklokale

Louise har valgt 6 timers musik: • Ten sing • Rytmisk kor • Orkester • Sangundervisning • Trommer • Klaver • Guitar • Bas

Louise har også valgt: • Billedkunst • Badminton • Psykologi

i et aktivt kristent fælleskab

Nøvlingskov Efterskole

Få mere at vide på:

www.noevlingskov.dk

www.rinkenaes.dk

Vi ses på Ung Uge! T HÆTTESWEA

FØR 275,NU 250,-

1 s we a t + 1 p ar joggingbuks er Samlet k øb

ne

d

400,-

Ti

l bu

de n

g e gæl de r i j u ni o

j ul

im

å

JOGGINGBUK

FØR 220,NU 200,S


UMM ID-nr. 46679

Vil du Er du læser af FAZE? Tør du snakke med kendte mennesker? Har du mod på at snakke med ikke-kendte mennesker? Kan du lide at fortælle? Synes du det er sjovt at tage billeder?

Vi vil gerne have nogle flere til at skrive for magasinet. Det kan være dig, der anmelder film eller tager nogle flotte fotoserier, fortæller om det, du synes er spændende. Í Du skal være under 18 år. Í Du skal være god til at få gode ideer. Í Du skal være omhyggelig. Í Du skal være klar til at tage en udfordring op. Er det dig, vi søger? Det håber vi. Vi skal bruge skribenter i hele landet, så skriv et par linjer om, hvorfor du gerne vil være en del af FAZE. Mail din ansøgning til faze@kfum-kfuk.dk. Sidste frist er den 1. september 2010 Vi ser frem til at høre fra dig. Med venlig hilsen Rasmus Bech, din nye redaktør

Afsender: KFUM og KFUK i Danmark Î Valby Langgade 19 Î 2500 Valby

Hvis du kan sige ja til de fem spørgsmål, så vil FAZE nu give dig en unik mulighed.

FAZE nr. 2, 2010  

FAZE er et magasin til unge udgivet af KFUM og KFUK i Danmark.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you