Page 1

UNG I G N I P Ö JÖNK S ENS HU

NGDOM KFUM U

0000 Sponsormagasin.indd 1

2011-11-21 16:33


2 KFUM UNGDOMENS HUS

Framtiden just nu! Vår slogan Framtiden Just nu innebär att vi just nu erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential in i framtiden.Vi tror på de unga, vill möta deras behov och plocka fram det bästa ur varje individ! Vi vill vara en förening där ALLA har en plattform och en trygghet att vara sig själva och utifrån det växa som människor. Vi vill att ungdomarna utvecklas till starka personligheter genom vår verksamhet. Alla människor är olika men de är ändå lika mycket värda. Ungdomsverksamhet med kvalitet betyder för oss att alla duger och får vara med. Vi har satt en ganska modig målsättning för framtiden, med många nya medlemmar och verksamhetsidéer. Här är några exempel på nya verksamheter i samband med årets höstupptakt:. Innebandy för barn och ungdom på tisdagar och torsdagar. Träningarna kommer att ledas av erfarna ledare under vår föreningschef Henrik Lindberg, som har mångårig erfarenhet av innebandy för både elit och ungdom. Sanshou. Som Sanshou-utövare får man lära sig sparkar, slag, svep, ”takedowns” och kast med inriktning på tävling. Våra ledare vill ge en bra träning men är också tydliga med att forma ungdomar till att vara goda föredömen genom disciplin och karaktär. Skate. En verksamhet som ökar och samlar massor av ungdomar mycket p.g.a. den nybyggda betongparken. Vi tar hand om ungdomarna och skapar nya grupper med bra ledare. Vi drömmer om att

0000 Sponsormagasin.indd 2

kunna renovera vår inomhushall, allt för att kunna behålla alla ungdomarna även under vintern. Den ”öppna verksamheten” växer starkt och här vi har stora utmaningar att kunna samla ungdomarna på ett bra sätt och möta deras individuella behov av aktivitet och gott kamratskap. Bra unga ledare. En avgörande faktor för kvalitet i verksamheten, är att vi fortsätter att bekräfta och utveckla nya unga ledare som växer till och blir föredömen för våra ungdomar. Vuxen i huset. Vi jobbar också aktivt med en ökad närvaro av vuxna i huset, personer som lever nära ungdomarna och är med och gör Ungdomens Hus till en trygg och säker plats att vara på för alla ungdomar. Samverkan! Vi är övertygade om att vi kan göra ännu mer för Jönköpings ungdomar. För att vi ska lyckas behövs en intim samverkan mellan föreningar, församlingar, kommun och företagare som delar vårt synsätt och våra ambitioner. Ditt stöd är nyckeln till en meningsfull vardag och framtid för många unga i Jönköping! Henrik Lindberg Föreningschef KFUM Jönköping

Bo Törnblad Ordförande KFUM Jönköping

2011-11-21 16:33


KFUM UNGDOMENS HUS 3

Elmia-chefen:

Imponerad över KFUM:s mod att våga satsa Elmia är ett av de företag som gått in och ekonomiskt stöttat projektet Träffpunkt KFUM på Ungdomens Hus. Men man uppskattar inte bara denna satsning på funktionshindrade ungdomar, utan ser ett stort värde i att KFUM skapat en positiv miljö för alla ungdomar, med ett mycket varierat utbud av aktiviteter.

ungdomar. Ungdomen är vår framtid – och då ska man inte räkna bort de funktionshindrade utan inse att de också kan ha något bra och betydelsefullt att tillföra samhället. Hans Standár, Elmia

– Jag är imponerad över KFUM:s mod när man sålde fastigheten på Östra Storgatan och vågade sig på den mångmiljonsatsning Ungdomens Hus innebar, säger Elmias VD Hans Standár. Det var ett bevis för att föreningen lever som man lär, d v s ser som sin uppgift att ta hand om och utveckla ungdomar i en positiv miljö. Aktiviteter de unga vill ha – Samhället räcker inte alltid till när det gäller att ta hand om de unga och jag måste säga att i det sammanhanget gör KFUM ett fantastiskt arbete. Man möter ungdomarna på ett positivt sätt och skapar de aktiviteter de unga vill ha. – KFUM Ungdomens Hus finns nära oss på Elmia. Vi är båda en del av ett expansivt område i stan och som goda grannar ställer vi förstås upp på varandra. – Mot den bakgrunden kändes det riktigt gott att få vara med och genom Träffpunkt KFUM få ge ett stöd till fler funktionshindrade

Hans Standar, Elmia

0000 Sponsormagasin.indd 3

2011-11-21 16:33


4 KFUM UNGDOMENS HUS

Tommy Fritz,Tosito:

Ett projekt med tanke och ett mycket brett innehåll Tommy Fritz, delägare och VD i fastighetsföretaget Tosito, fick sin första kontakt med KFUM Ungdomens Hus redan under planeringsstadiet. Därefter har han sporadiskt följt utvecklingen, men ändå tillräckligt för att ha en klar uppfattning om hur verksamheten gestaltats: – Det här är ett verkligt bra och behövligt projekt med en tanke och ett mycket brett innehåll, som aktiverar ungdomar, säger han. När man i samma hus kan erbjuda allt från olika idrotter till musik och dans, då blir det också intressant för ungdomar med de mest skilda intressen. – Just detta känns väldigt betydelsefullt, tycker jag. De flesta som kommer dit har kanske ett specifikt intresse, men här möter man andra ungdomar med andra intressen och man kan bredda sig både vad gäller kamratkrets och andra aktiviteter. – Jag måste säga att jag är imponerad över hur verksamheten vuxit både vad gäller olika aktiviteter och antalet deltagare. Man har alltså lyckats tillgodose ungdomarnas intressen på ett utomordentligt sätt. Skateparken utanför huset tror jag har bidragit till att ännu fler upptäcker att här finns ett stort aktivitetscentrum. – Själv bor jag och familjen i Habo, men åtminstone på sportloven blir det en sväng med barnen in till Ungdomens Hus. Och det är verkligen populärt.

Närpolisen:

Ungdomens Hus har blivit en positiv magnet för många Mats Rosenqvist, chef för närpolisen i Jönköping, samarbetar tillsammans med sin personal med KFUM Ungdomens Hus på olika sätt. Det kan handla om den direkta verksamheten i huset, men också externa arrangemang, som Jönköpingsfesten, där ledningen i form av Tomas Yaftali har sin arbetsplats.

Tommy Fritz, Tosito

0000 Sponsormagasin.indd 4

Mats Rosenqvist, närpolischef

– KFUM Ungdomens Hus har blivit en positiv magnet för ungdomen. Vi upplever knappast några polisiära problem däruppe, men ser desto fler positiva effekter, säger Mats Rosenqvist. – I våras hade vi en hel del problem vid Juneporten. Dit kom t o m ungdomar med pendeltågen från Linköping, ditlockade av den speciella - och definitivt inte bra - miljön. – När vi försökte få bort ungdomarna från området kunde vi hänvisa dem till Ungdomens Hus. Och det visade sig i många fall vara en perfekt lösning - vi har sett att många av de ungdomarna nu valt Ungdomens Hus i stället för Juneporten. – Själv har jag en 12-årig son som skejtar däruppe. Det känns tryggt - och jag vet att han har kul tillsammans med många bra kompisar.

2011-11-21 16:33


KFUM UNGDOMENS HUS 5

Samma ideologi driver både HV71 och KFUM Träffpunkt KFUM är ett projekt som KFUM och HV71 diskuterat fram tillsammans. Båda parter arbetar med hundratals ungdomar i aktiviteter som de unga själva valt. För HV:s del handlar det förstås i första hand om ishockey, där man tar hand om ca 600 ungdomar, och KFUM Ungdomens Hus fångar upp ännu fler med sitt stora utbud av aktiviteter. – När jag för några år sedan skjutsade våra båda söner till KFUM Ungdomens Hus, där de ägnade sig åt pingis respektive klättring, möttes vi av en väldigt god och välkomnande miljö, säger HV:s VD Peter Eklund. Det var min första kontakt med den här verksamheten och den kontakten var verkligen positiv. – Inom HV strävar vi efter att skapa Sveriges bästa miljö för hockeyungdomar. Både vi och KFUM har till uppgift att stötta och hjälpa ungdomar och få dem att fungera i ett socialt sammanhang. Det ställer stora krav på ledare och där fann vi att KFUM kunde lära oss en del.

ett socialt ansvar för de här ungdomarna. Resultatet blev Träffpunkt KFUM. Förväntningarna har överträffats – Förväntningarna har överträffats. I Ungdomens Hus och ute på Vidablick har skapats aktiva sysselsättningar, som ungdomarna lägger ner själen i och får en hjälp att både ha roligt och att utvecklas. Man skulle önska att många fler insåg hur betydelsefull den här satsningen är och vad den innebär, inte bara för ungdomarnas framtid, utan också för vår egen.

En skyldighet att ge något tillbaka – Vi som har förmånen att få vara friska, vi har också en skyldighet att ge något tillbaka – att försöka göra något för dem som inte har samma förutsättningar. Den tanken fanns hos både oss och KFUM och så satte vi oss ner för att se vad vi kunde göra och hur vi kunde ta

” KFUM är världens största och äldsta ungdomsrörelse. KFUK är idag världens största kvinnorörelser. Tillsammans involverar KFUK och KFUM över 70 miljoner människor i 130 länder.”

Peter Ekelund, HV71

0000 Sponsormagasin.indd 5

2011-11-21 16:34


6 KFUM UNGDOMENS HUS

“Fantastisk mix av lokaler och här ställer all personal upp!” Lennart Johansson, sedan många år jönköpingsskolornas konsulent i idrott och hälsa, har nu avlösts av Anders Elmgren, som fått den mycket mångfacetterade rollen som samordnare. Men Lennart var den som var med när KFUM Ungdomens Hus startade och hade då många och stora förhoppningar: – Det är ju en fantastisk mix av lokaler, som ger inte minst skolorna möjligheter till aktiviteter och arrangemang som man aldrig tidigare haft. Perfekta lokaler inte bara för idrottsaktiviteter, utan också för t ex utställningar och konferenser. Det enda egentliga problemet idag är att få plats. – När Prolympia startade en skola i Ungdomens Hus blev det förståeligt nog så att de lade beslag på en stor del av tiden i aktivitetsutrymmena. Vi vill självklart inte “köra ut” den ordinarie skolverksamheten, men visst hade vi önskat få betydligt mer tid i lokalerna. När KFUM Ungdomens Hus invigdes ordnades en hel veckas innebandyturnering med en bussresa för den vinnande skolklassen som pris. Det blev en dundersuccé. Och sedan har det fortsatt med t ex. aktiviteter för bordtennisintresserade ungdomar, där KFUMs bordtennissektion ställt upp som arrangör, vägledare och tränare. Och, inte minst, har t ex basketutbildningen på Sanda-gymnasiet här arrangerat turneringar, där de fått sköta allt från inbjudningar till prisutdelning.

– Man får inte glömma bort klätterväggen, säger Lennart. Här har KFUM på ett föredömligt sätt ställt upp med instruktörer, som för en mycket rimlig kostnad tar det totala ansvaret. Under Lennarts tid har man också vid några tillfällen lagt beslag på nästan alla tillgängliga ytor för utbildning av idrottslärare, inte bara från Jönköping, utan även från andra kommuner och län. – Det är roligt att stå som värd för sådana arrangemang när man vet att allt kommer att fungera, konstaterar Lennart. Här fungerar det perfekt med t ex bokningar av lokaler och sedan ställer all personal på KFUM Ungdomens Hus upp för att allt ska kunna genomföras så som vi beställare vill ha det. Det känns tryggt.

Lennart Johansson, konsulent i idrott och hälsa

”Vi har en enkel idé:Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan må bra och utvecklas till sin fulla potential.”

0000 Sponsormagasin.indd 6

2011-11-21 16:34


KFUM UNGDOMENS HUS 7

Fältsekreterarna:

Man fångar upp många som tidigare hängt vid Juneporten Pia Gudbrand, Katarina Pettersson och Rebecka Ulander är tre av kommunens åtta fältsekreterare, som arbetar med ungdomar mellan 12 och 18 år. Och de har alla tre mycket gemensamt med KFUM Ungdomens Hus. Så här berättar de om sin egen verksamhet och samarbetet med KFUM: – Vi försöker bygga relationer med ungdomarna genom att visa att vi är vuxna som de kan prata med. För många innehåller vuxenkontakterna en bristande tillit och andra problem: föräldrarna kanske skäller på dem, de tycker att lärarna ställer för stora krav och att vuxna i gemen inte förstår dem. Där vill vi finnas till hands, skapa en förtroendefull kontakt genom att lyssna och - inte minst – lyfta fram det som ungdomarna är bra på. Osäkerhet föder destruktivitet Ofta är det nämligen osäkerhet och dåligt mående som gör att ungdomar agerar destruktivt – en osäkerhet som många helst inte vill visa utan i stället kompenserar med en tuff fasad, där de gör saker som varken är bra för dem själva eller omgivningen. Fler vuxna behövs – Till KFUM Ungdomens Hus kommer många ungdomar som föreningslivet inte lyckats fånga upp. Där finns aktiviteter, som många engagerar sig i, men det finns också en stor grupp som bara “hänger” i

r or n

gallerian. Här skulle det behövas fler vuxna som kunde fånga upp och “styra in” de ungdomarna på meningsfulla sysselsättningar. Det finns ju så mycket att göra på KFUM Ungdomens Hus - det är viktigt att fånga ungdomarnas intresse för de aktiviteter som finns, alternativt hitta nya verksamheter som attraherar denna grupp och på så sätt få dem att fortsätta komma till KFUM och därigenom etablera kontakt med viktiga vuxna. Här kan konstateras att KFUMs ledning insett problemet och verkligen engagerar sig för att hitta lösningar. Bort från Juneporten Alla tre betonar att KFUM Ungdomens Hus öppna verksamhet har gjort att en del ungdomar, som tidigare hängt vid Juneporten - en miljö som i sig inte är bra för unga och som inte sällan är inkörsporten till droger och kriminalitet - numera istället hänger på KFUM. Pia Gudbrand, Katarina Pettersson och Rebecka Ulander, fältsekreterare

”Vi tror att alla människor, inte minst unga, har behov av fysisk aktivitet, intellektuell stimulans och tid för andlig reflektion för att kunna utvecklas och må bra.”

0000 Sponsormagasin.indd 7

2011-11-21 16:34


8 KFUM UNGDOMENS HUS

Jönköping Fritid vill utveckla samarbetet KFUM Ungdomens Hus har blivit en mycket betydelsefull aktör i kommunens verksamhet för att ta hand om och engagera föreningslös ungdom. Eva Tallvid, från Jönköping Fritid, representerar den förvaltning som företräder kommunen i samarbetet med Ungdomens Hus. Hon är också den som förmodligen har den bästa överblicken vad gäller samarbetet, ambitionerna och resultaten: -Ungdomens Hus är något helt unikt, säger hon. Här skapar man de aktiviteter ungdomarna vill ha och visar ett ideellt engagemang som kommunen aldrig kan mäta sig med. Jag hoppas verkligen att vi kan utveckla det här samarbetet ytterligare, t ex med olika sommaraktiviteter, som det finns ett stort behov av.

Eva Tallvid, Jönköping Fritid

Ett unikt samarbete -Kring skejtarna har vi byggt upp ett samarbete, som jag tror är ganska unikt. KFUM sköter skejtverksamheten inomhus, medan kommunen äger skejtparken utomhus och KFUM sköter om den. -Tillsammans med Bilda har vi och KFUM skapat aktiviteter där flickorna får möjlighet att ta plats på allvar. När Socialstyrelsen drog igång den nationella kampanjen “Flicka” hakade vi på och med KFUM Ungdomens Hus som bas för projektet samlade vi flera tusen deltagare. Det hela fortsatte med att KFUM tillsammans med Jönköping Fritid sökte pengar för olika projekt riktade mot just flickor. Konserter och diskotek -KFUM, Bilda och kommunen ligger heller inte på latsidan vad gäller att arrangera konserter och diskotek. Då drar vi även nya kategorier besökare till Ungdomens Hus. Dessutom har KFUM visat att man vågar och kan ta hand om helt nya och oprövade aktiviteter som motorprojektet Wruuum där ungdomarna får möjlighet att meka med bilar och mopeder under bra handledning.

Gustaf Nilsson, J-Södra

Fungerande samverkan -Samverkan kan ibland vara svårt, men här fungerar det, konstaterar Eva. Vi hjälps åt att skapa aktiviteter, och när vi stort sett har samma ambitioner, då händer det saker...

“Ungdomens Hus är en angelägen satsning” Gustaf Nilsson, ungdomsansvarig inom J-Södra, har med intresse följt det som händer på KFUM Ungdomens Hus och då inte minst den sociala delen av verksamheten: -Mitt arbete med fotbollsungdomar mellan 5 och 19 år har en hel del likheter med det som sker på Ungdomens Hus. Verksamheten där känner jag som en mycket angelägen satsning som fyller ett stort behov, inte minst för de traditionellt föreningslösa ungdomarna. Sådana mötesplatser är det stort behov av. -KFUM:s öppna och inbjudande attityd gentemot andra föreningar gör det lätt att samverka med människorna där uppe. Jag har själv varit där och berättat för föreningsmedlemmar om J-Södra och sedan har vi gemensamt gått och sett en match. -Jag gillar bredden i Ungdomens Hus och - förstås - öppenheten för samverkan. KFUM Ungdomens Hus har blivit ett mycket välkommet tillskott till Jönköpings föreningsflora.

0000 Sponsormagasin.indd 8

”Vår triangel symboliserar tre byggstenar – kropp, själ och ande. Den ena är inte viktigare än den andra. Tillsammans bildar de en helhet, precis som vi människor.”

2011-11-21 16:34


KFUM UNGDOMENS HUS 9

0000 Sponsormagasin.indd 9

2011-11-21 16:34


10 KFUM UNGDOMENS HUS

0000 Sponsormagasin.indd 10

2011-11-21 16:34


KFUM UNGDOMENS HUS 11

Skolprästen:

“Vi behöver hjälpas åt för bibehållen bredd och styrka” Jönköping är av tradition en föreningsstark kommun med många idrottsklubbar och massor av andra föreningar av olika slag Ändå finns det en hel del ungdomar som inte passar in i mönstret, utan faller emellan. Där har KFUM, och inte minst allt det som byggts upp inom Ungdomens Hus, en viktig roll. Med sin flexibilitet, nytänkande och vilja att möta ungdomars skiftande behov har de lyckats skapa nya och annorlunda aktiviteter, som andra föreningar inte klarar. KFUM har en anrik historia som genom åren betytt oerhört mycket för väldigt många Samtidigt har dess grundtanke att på djupet finnas med och forma en kommande generation bärkraft in i framtiden. Vi behöver hjälpas åt så att KFUM och Ungdomens Hus får behålla sin bredd och sin styrka också framöver. Jönköping behöver det! Torgny Wirén, skolpräst Svenska kyrkan

Torgny Wirén skolpräst, Svenska kyrkan

0000 Sponsormagasin.indd 11

2011-11-21 16:34


Vi tror att människan i grunden är god, men ibland kan behöva lite stöttning. Det är där vi vill finnas till hands, en part som kan räcka ut handen, trösta, släta över och aktivera. Och som kan bidra till att inge unga människor respekt för andra, men också framtidstro och visioner. Vår ambition är att ingen ska behöva känna sig utanför.

Huskvarnavägen 38, 554 54 Jönköping, Tel 036-10 05 35, Fax 036-10 05 39 info@kfum.org, www.kfum.org

0000 Sponsormagasin.indd 12

2011-11-21 16:34

Ung i Jönköping - Magasinet  
Ung i Jönköping - Magasinet  

Ung i Jönköping - Magasinet

Advertisement