Detektiv på nettet

Page 1

DETEKTIV PÅ NETTET KRISTIAN RISAGER LARSEN, 5. OKTOBER 2010

PERSON GOOGLE Google er den hurtigste, og ofte også bedste, søgemaskine til at finde oplysninger om en person. http://google.com

STANDARDSØGNING Hvis vi skal finde ”Jens Hansen”, vil vi ofte bare skrive hele navnet. Sådan foregår de fleste søgninger.

Der søges dog ikke efter ordene i nogen særlig rækkefølge. Denne søgning kan fx finde ”Anne Hansen er ven med Jens Nielsen”.

FRASESØGNING Ved at skrive citationstegn omkring sine søgeord, kan vi få præcist den frase, vi ønsker. Fx ”Jens Hansen”.

UNDGÅ ET ORD Hvis man vil undgå et bestemt ord (fx hvis der findes flere personer med samme navn), kan man undgå at finde sider hvor ordet indgår hvis vi indsætter et minus.

1


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.