Page 1

JAVAPLEIN AMSTERDAM

“STEDELIJKE KATALYSATOR”

HTO SCHAKELSEMESTER 2009-2010

KEVIN VERMEULEN

1

4030494

15.01.2010

CONCEPT & VISIE “Rust”

“Druk” Zicht + Herkenningspunt Punt te zien vanaf verre afstand

Kern met rondom de functies / voorzieningen

1. 2. 3. 4. 5. 6.

2

Bibliotheek & woningen scheiden Bibliotheek wordt een opvallende verschijning, woningen onopvallend Bibliotheek aan “rustige kant” situeren Woningen gebruiken als “geluiddemping” van drukke Molukkenstraat Bestaande plein betrekken bij project door “koppelen” aan nieuwe plein Samen vormt het een ontmoetingsplek

Opvallende verschijning

STEDENBOUWKUNDIG PLAN Stedenbouwkundig Ontwerp 

Kleine bestaande (niet gebruikte) plein betrekken bij het ontwerp

Eén plein creëren 

Door toevoeging van “open” terras het bestaande café / restaurant “upgraden”

Entrees van zowel de woningen als de bibliotheek aan het plein Houdt het plein altijd in leven

Parkeren in parkeerkelder, ingang parkeerkelder links van de bibliotheek

Bibliotheek en woningen los van elkaar geplaatst (Bibliotheek is een ontwerp op zich)

Plint van woningbouw “open” vanaf andere kant is te zien wat er op het plein gebeurt -

“Uitnodigend” 

Galerijontsluiting woningen aan achterzijde, met balkons aan plein zijde Sociale controle

Openbaar (Plein) vs. Privé (Plint)  Plint van de woningen verhogen (bloembakken / 

Verkeer Molukkenstraat

Verkeer Borneostraat plein

 Fysieke + psychologische scheiding (verhoging, materiaal  

parkeergarage

3

T O TA A L I M P R E S S I E

struiken voor extra scheiding) Bewoners plint kunnen wel het plein op kijken, maar vanaf het plein is het lastig om de woning in te kijken

etc) Mensen ‘zien’ dat ze woningen betreden Alles blijft open, dus sociale controle blijft behouden


JAVAPLEIN AMSTERDAM

“STEDELIJKE KATALYSATOR”

HTO SCHAKELSEMESTER 2009-2010

KEVIN VERMEULEN

4

4030494

15.01.2010

BIBLIOTHEEK TO TA A L D O O R S N E D E O V E R F U N C T I E S

E S S E N T I E VA N D E B I B L I O T H E E K  Eyecatcher in uitstraling en routing  Directe vs Geleidelijke route d.m.v. kern met rondom functies  Kern inzetten voor meerdere onderdelen:  Routing (direct)  Constructie  Klimaatbeheersing

Kern = Routing     

Routing laten zien in gevelbeeld Geleidelijke route door elke functie, aanduiden met kleurverschil Route laten bepalen door interieur Functies spannend: Split-levels, - en breedteverschillen Functies koppelen, waartussen tussenruimtes

Kern = Constructie  Geen kolommen  Kern wordt hoofddraagconstructie waaraan de functies hangen

Kern = Klimaatbeheersing  Schoorsteeneffect

Gevelbekleding  Transparantie vs gesloten  Lamellen vormen één sculptuur van verschillende blokken

WERKPLEK-EILANDEN AUDITORIUM

BAR / CAFÉ

BOEKEN & WERKPLEKKEN

MULTIMEDIA

BOEKEN & RELAX

KERN

LEESCAFÉ / KOFFIECORNER

INTERIEURIMPRESSIES

ONTSLUITING

VORM & GEVELBEKLEDING

KERN = ROUTING

GEVEL VORMT SCULPTUUR

 Loopbruggen & Trappen  Kleine openingen zorgen voor lichteffect en routing

 Verschillende rondingen in gebouw – variatie  Functies variëren in hoogte en breedte  Blokken steken over elkaar  Toepassing van verticale lamellen  Smelten de losse blokken tot één

sculptuur

Voordelen:  Minder geluidshinder (getest in windtunnel)  Uitzicht van binnenuit wordt iets verbreedt  Sterker kleurverloop in het gebolde vlak


JAVAPLEIN AMSTERDAM

“STEDELIJKE KATALYSATOR”

HTO SCHAKELSEMESTER 2009-2010

KEVIN VERMEULEN

4030494

15.01.2010

CONSTRUCTIE KERN = CONSTRUCTIE       

Betonnen kern 500mm dik Waaraan betonnen consoles en constructieve wanden hangen Meegestort voor sterk vast moment Consoles / constructieve wanden vormen samen met vloeren sterk ‘H-profiel’ Door profiel wordt inklemmingsmoment afgedragen over groter vlak = kleiner moment Met behulp van de nodige trekwapening zal console de krachten af kunnen dragen op de kern De galerijen binnen de kern vormen betonnen schijven wat vervorming van kern tegenhoud vloer / dak Console In de vorm van een betonnen schijf

Consoles

Constructieve wanden

Consoles & Constructieve wanden

vloer / dak

Van kern af dus trekwapening nodig

Consoles worden meegestort in de betonnen kern = momentvast. De consoles bevinden zich in de tussenruimtes.

Naar kern toe

Consoles & Constructieve wanden

Tegendruk van galerijvloer voorkomt vervorming kern

K L IM A AT + D A G L IC H T KERN = SCHOORSTEEN      

Kern wordt gebruikt als schoorsteen Verse lucht via installatieruimte (tussenruimtes) Lucht opwarmen en in ruimtes blazen Natuurlijke werking van opstijgen warme lucht Bovenin de kern roosters maken waar de warme / vervuilde lucht afgevoerd kan worden Onmogelijk om totale bibliotheek te ventileren en koelen op natuurlijke wijze | Hulp van mechanisme

Mechanisch afvoeren van vervuilde lucht

Warme ‘vervuilde’ lucht gaat via openingen de kern in

“FUNCTIE”

Het voorverwarmen van de koele lucht

Inblazen van lucht via meerdere kleine roosters

Mechanisch aanvoeren van koele lucht

Een grote ventilatiebuis wordt verspreid over meerdere kleinere ventilatiepijpen. Deze lijden naar (kleine) ventilatieroosters in de vloer. Door ze te verspreiden kunnen de roosters kleiner worden en zullen minder opvallen. Daarnaast kunnen de kleinere ventilatiebuizen verwerkt worden in de betonvloer.

5

WONINGEN

Elke woning heeft zicht op het plein vanaf balkon, de ontsluiting (galerij) bevindt zich aan andere kant “Sociale controle”

V O O R T E K E N I N G E N VA N H E T W O N I N G B L O K 1 : 2 0 0 , Z I E B I J L A G E T E K E N I N G E N

Gevelaanzicht straatkant “Verborgen” galerij maar toch “open” Dit speelse effect ook aan de pleinkant terug laten komen door toepassing dezelfde gevelopeningen.


JAVAPLEIN AMSTERDAM

KEVIN VERMEULEN 4030494 HTO SCHAKELSEMESTER 2009-2010

1

1

A

A

A

A

"STEDELIJKE KATALYSATOR" - TEKENINGEN

15.01.2010

1 2

12

1

2

12

Werkplekken "eiland 2"

2

2

3

88

89

91

90

87 86

65

85

m m

18

.400

+

KUNST

26

lift

25

20.8

00+

20.80

10

+

. 25

0+

1

48

47

49

50

73

51

28

98

99

100

101 102

74

75

10

76

27

29

30

31

7

6

9

8

10

11

10

32

10

56

57

36

15

70

17

24

+ 24

scherm

25

37

16

25

podium .7

.7

70

.1

40

+

73 inw.:

10

80

.2

50

+

+

+

24

85

kern

.5

.8

+

+

.5

.5

l straa

m

40m

tech.ruimte

54

8.3

tech.ruimte

25

58

1

24

6

26

81

35

13

8.2 Auditorium

5

80

55

14

3

4

79

2

+ 40

10

78

34

12

5

3

77 52 54

4

18

Garderobe

7.1 Kunst / Tentoonstelling

7.653

.5

72

33

22

21

38

20

B

info-balie

00+

.

71

23

39

25

70

26

25

24

40

+

69

53

41

59

0 88

68

97

3

18.4

lift

B

+

11

B

3

11

B

.

4

4

6.1 Werkplekken

10

10

'Open' werkplekken

Boeken

Werkplekken "eiland 1"

0 25

96

46

45

44

42

60

Kunst, schilderijen

6.2 Kunst

43

61

82

95

8. 66 9

40

94

+

m m 73 w.: 73

62

in

w.:

ern

in

63

83

lk

ern

40

lk

aa

aa

93

64

84

str

str

67

66

92

85

3

11

12 11

12

59

9.001

8.6

ke r

n

in

BOEKEN / WERKPLEKKEN

al

14

Heren

.8

st ra

5

8.6 60

5

m 0m 34 w. :7

9

Dakterras

Kunst, schilderijen

9

22

8.1

00 +

"Buitenkunst"

Dames

8.4 Spreekkamer / Vergaderruimte

Miva

B

5 verdieping

B

A

7

e

6 verdieping

schaal 1 : 400

A

6

schaal 1 : 400

4

e

KUNST

10

lift

8

6

7

4

10

computers / werkplekken

8

lift

B

B

8.3 Spreekkamer / Vergaderruimte

24.4

00+

Bar / Cafe

24.4

Uitzichtplek / herkenningspunt

Dakterras

25.400+

5

9

9

5

3

14.800+

35 8.

00+

8.1 Bar / Café 5.1 Boeken, Computers & Werkplekken

Boeken

8.693

'Open' werkplekken

Loungestoelen

7 e verdieping

1

1 2

12

1 2

12

2

7

A

A

1

12

6

schaal 1 : 200

A

A

A

A

7

schaal 1 : 200

A

4 e verdieping

8

6

A

8

1 2

12

1 2

12

2

12

Cataloguscomputers

Boeken

Boeken

110

7.8

Garderobe / kluisjes

11

11

11

11

11

3.1 Boeken & Cataloguscomputers

58

7.1

3

Boeken

3

3

3

3

3

11

CATALOGUSCOMPUTERS + BOEKEN

8.6

61

00

+

B

0.1 Entree + Ontvangst

m 40 73 in ern

B

B

aa str Spel

cabine

s

inw.: 73

el

4.1 Boeken & Relax

B

lift

B

B

MULTIMEDIA

4

10

4

straa

l kern

B

2.2 Speelruimte

10

lift

lift

11.400+

B

Cabin CD e 's

Cabin CD e 's

pe

il=0

abin

CD´s

Dakterras Miva

500

87

110

87 9.0

Dames

Heren

6.4

6.4

00

+

10.0

00+

2.1 Multimedia

7.6

0+

-1.2 Kantoren

es

4.40

Dames

kijkc

00

reclame CD's & DVD's

Miva

-1.5 Toiletten

-1.3 Vergaderruimte

Tv

+

Entree bibliotheek

B

Boeken

-1.6 Magazijn / opslag

-1.4 Werkplekken vakteams

Boeken

40mm

40mm

4

+

straa

10

00

4

10

4

14.680

B

2.000

10

4

10

B

4.4

lift

ug

l kern

Cabine DVD's Cabine DVD's

6.968

Vle

inw.: 73

DVD's

il=0

lift

+ .400 11

lk

ern lk str aa

Cabine DVD's

2.750

B

w.:

w.: in

in ern lk aa str

pe

-1.1 Kinderhoek

m

m m 40

40 73 w.:

73 w.: in ern lk aa str

+

Receptie

7.458

lift

93

7.8

00

73

m m

m m 40

Uitleencentrum / sorteerruimte

7.8

1.5 00

500

DVD's

1.1 Leescafé / Koffiecorner

7.9

-1 verdieping

Noordgevel

schaal 1 : 400

Oostgevel

schaal 1 : 200

1/2 e verdieping

schaal 1 : 400

n

8

3 e verdieping

schaal 1 : 400

Zuidgevel

schaal 1 : 200

6

7

A

A

2 e verdieping

schaal 1 : 400

8

6

7

Heren

A

8

6

7

A

7

1 e verdieping

8

6

A

A

begane grond

schaal 1 : 400

8

6

7

ele

Dames

8.661

7

8

sto

8.65

48

LEESCAFE / KOFFIECORNER

"Buitenkunst"

6

ge

Tijdschriften & Kranten

Bar

8

un

5

5

5

5

5

9

9

9

Heren

9

9

9

5

Lo

-1.7 Archief

schaal 1 : 400

schaal 1 : 200

+33.550

+30.785

+28.800

Ruimte voor constructie / installaties

+28.800

10o

+30.490

Ruimte voor constructie / installatie

AUDITORIUM BAR / CAFÉ

SPREEKKAMER / VERGADERKAMER

+25.400 +24.475

+22.900

+24.400

+24.395

Ruimte voor constructie / installaties

Ruimte voor constructie / installatie

TENTOONSTELLING / KUNST

+22.900

TENTOONSTELLING / KUNST

+20.800 WERKPLEKKEN 'EILAND'

WERKPLEKKEN 'EILAND'

Ruimte voor constructie / installatie

+18.400

+18.400

+18.400

BOEKEN / COMPUTERS

BOEKEN / COMPUTERS / WERKPLEKKEN

BOEKEN / WERKPLEKKEN

+14.800

+13.000

+18.400

+14.800

Ruimte voor constructie / installaties

+14.800

+14.775

Ruimte voor constructie / installatie

BOEKEN / WERKPLEKKEN

+13.000

+11.400

Ruimte voor constructie / installaties

+10.000

+10.000

BOEKEN / COMPUTERS

MULTIMEDIA

+7.803

LEESCAFÉ Ruimte voor constructie / installatie

+6.400 Ruimte voor constructie / installaties

+4.400

+4.400 Ruimte voor constructie / installatie

ENTREE

peil=0

peil=0

peil=0

peil=0

KINDERHOEK WERKPLEKKEN

Westgevel

schaal 1 : 200

-3.000

Doorsnede A-A

KINDERHOEK MAGAZIJN

KANTOOR

-3.000

schaal 1 : 200

-3.000

Doorsnede B-B

VOOR TEKENINGEN SCHAAL 1 : 100, ZIE BIJLAGE TEKENINGEN

-3.000

schaal 1 : 200


JAVAPLEIN AMSTERDAM

"STEDELIJKE KATALYSATOR" - TEKENINGEN

KEVIN VERMEULEN 4030494 HTO SCHAKELSEMESTER 2009-2010

15.01.2010

aluminium vliesgevelsysteem - profielmaat 60x105mm

+33.775

hoeklijn 70x70x5mm aluminium zetwerk

10째

kopplaat 10mm verankerd in betonkern

IPE400

IPE160

Kernopbouw: - gewapend beton 500mm - ISPO 60mm - afwerking (pleister)

Dakconstructie - 4x IPE400 ter ondersteuning vliesgevelsysteem - 3x koppelstaven IPE160 t.v.v. knikken IPE400

+31.700

Ventilatierooster - aluminium 'kozijn' (58x72mm) waarin rooster is bevestigd - roosterafmeting: 5000x700mm

+31.000 aluminium waterslag

aluminium ISPO onderprofiel

Dakopbouw: - bitumen dakbedekking - XPS isolatie 100mm - beton 200mm - breedplaatvloer 60mm - gipsplaat 12,5mm - stucwerk 5mm 200

165

+30.500 510

aluminium zetwerk

+30.105 wapening t.b.v. koppeling kern/vloer

Aluminium vliesgevelsysteem - profielmaat 60x190mm

Constructiekern: - gewapend beton 500mm

Wandopbouw: - gipsplaat 10 mm (sausklaar) - multiplex 12mm - dampdichte folie - houten stijl- en regelwerk 38x184mm waartussen 160mm minerale wol - vochtkerende, dampdoorlatende folie - rachel 18x45mm op stijlen - aluminium profielplaat SAB PO 250 (23mm)

Vloeropbouw: - linoleum 2,5mm - dekvloer 55mm (incl. vloerverwarming) - beton 200mm - breedplaatvloer 60mm - XPS isolatie 60mm - houtwolcementplaat 25mm

+24.400

+24.000 principe wapening

omega profiel 40mm aluminium profielplaat SAB PO 250 (23mm) constructieve betonconsole aan kern gestort

houten stijl- en regelwerk 38x70mm

multiplex 12mm

510

+22.900

+22.505

Doorsnede 1

schaal 1 : 20 D1

Wandopbouw: - gipsplaat 10mm (sausklaar) - multiplex 12mm - dampdichte folie - houten stijl- en regelwerk 38x184mm waartussen 160mm minerale wol - vochtkerende, dampdoorlatende folie - rachel 18x45mm op stijlen - aluminium profielplaat SAB PO 250 (23mm)

D2 D3

Aluminium vliesgevelsysteem - profielmaat 60x190mm

D2

t.p.v. 'hoofdlamel' bevindt zich de verankering met de betonvloer, waaraan de rails is bevestigd. Hieraan worden de lamellen (h.o.h. ca. 250mm) gekoppeld.

D3

D1

'tussenlamellen' worden gekoppeld aan de rails

verankering gestort in betonvloer

Doorsnede 2

schaal 1 : 20

Doorsnede 3

schaal 1 : 20

Noordgevel schaal 1 : 250

VOOR DE VOLLEDIGE DOORSNEDE 1 : 20, ZIE BIJLAGE TEKENINGEN

Ophangsysteem lamellen - wordt verankerd in betonnen vloer - aan ophangsysteem wordt een rails bevestigd - lamellen worden gekoppeld aan de rails waarvan de bevestiging wegvalt door een kliklijst

Presentatieposters Javaplein  

Presentatieposters Javaplein

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you