Page 1

AĠENDA Nru. – 12/K7/2016 Laqgħa tal‐Kunsill Lokali Pembroke Data: 26/10/2016 Ħin: 17:00 Post: Kunsill Lokali Pembroke, Triq Alamein, Pembroke.

AĠENDA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Approvazzjoni tal‐Minuti 11/K7/2016. Punti li joħorġu mill‐Minuti 11/K7/2016. Tqegħied ta’ dokumenti u rapporti. Komunikazzjoni mis‐Sindku u l‐Kunsilliera. Mistoqsijiet. Korrispondenza. Attivitajiet Kulturali, Edukattivi u Soċjali. Approvazzjoni tar‐rapport finanzjarju Kwart Nru. 3. Paceville Master Plan. Approvazzjoni tal‐kontijiet. Materji oħra.

IFFIRMAT Kevin Borg Segretarju Eżekuttiv 19 ta’ Ottubru 2016

Sindku : Avv. Dean Hili Viċi Sindku : Raymond Lanzon Kunsilliera : Evelyn Vella Brincat, Mark Causon u Charles Cesare Segretarju Eżekuttiv : Kevin Borg

Cir 12 K7 2016 (26_10_2016)  
Cir 12 K7 2016 (26_10_2016)  
Advertisement