KESLA harvester heads SWE (Skördaraggregate)

Page 1

KESLA SKÖRDARAGGREGAT

YOUR RESPONSIBLE PARTNER


YOUR RESPONSIBLE PARTNER Kesla är den ledande experten inom modern avverkningsutrustning. Vår flera årtionden långa erfarenhet från skogar världen över har gett oss djupgående kunskap om hur det är att arbeta med träd, och vi kompromissar aldrig med vårt ansvar. Det är därför vi alltid erbjuder de bästa verktygen för dina behov.

Välkommen till det stolta Kesla-gänget!


Verktyg som tillgodoser proffsens krav Vi på Kesla ser maskinförarna som riktiga hjältar. Vi vet att de arbetar i tuffa förhållanden och håller våra skogar levande. Vi vill se till att de kan arbeta produktivt och utan problem. Därför har vi fokuserat specifikt på prestanda, användarvänlighet och enkel service när vi utvecklat våra produkter. Ända sedan starten 1960 har vi på Kesla grundat vår verksamhet på stark produktutveckling. Vi började arbeta med skördaraggregat så tidigt som 1987, och under årens lopp har tusentals aggregat exporterats till nästan 50 olika länder. Detta hade aldrig varit möjligt om vi inte förstått våra kunders behov och lyssnat på dem varje dag. Vi förstår att det handlar om en stor investering som kräver mycket eftertanke. Därför är ingen fråga för liten för oss.


SKÖRDARAGGREGAT MED RULLMATARE Kraftig, modulär ramstruktur Ramstrukturen består av moduler som maskinbearbetats i ett stycke efter att ha svetsats ihop. Strukturens enastående dimensionella precision säkerställer lång livslängd. Ramen är tillverkad av det bästa höghållfasta stålet som finns med avseende på hållbarhet och svetsbarhet. Den breda, vaggliknande ramen ger en robust struktur i förhållande till dess vikt.

Enkel service

Se en animation om tredje generationens skördaraggregat!

Diametermätning med hög precision Trädets diameter mäts vid de främre kvistknivarna så att ändringar i träets hårdhet inte påverkar mätprecisionen. Sensorn, som sitter längs med kvistknivcylindern, är nu mycket mer robust och välskyddad. Den linjära, analoga sensorn har hög precision och ger en stabil signal i alla förhållanden. Alternativt kan aggregatet utrustas med pulskodare på båda kvistknivarna.

En bredare ramstruktur ger gott om välskyddat utrymme för ventilsystem och slangar, vilket möjliggör enkelt underhåll. Kedjeoljetanken är enkel att ta bort för underhåll av oljepumpen. Med den borttagen finns det dessutom gott om plats för annat underhållsarbete.

Välskyddade hydraulslangar och hydraulcylindrar Cylindrarna har flyttats och slangarna har dragits om för maximalt skydd. Enkelt slangbyte från insidan av skyddshöljet.

Pålitlig inmatning Nya omdragna skydd förbättrar avsevärt slangarnas och kopplingarnas hållbarhet. Dessutom är de valfria längdkodarna i motorn väl skyddade. Inmatningsrullarna och rullarmarna är utformade för att minimera påfrestningarna på lagren i inmatningsmotorer. Detta säkerställer en lång livslängd för motorerna.


Stark tilt

Starka kvistknivar

Tiltarmen med en rak sidoprofil utan onödiga hörn har en mycket stark konstruktion i förhållande till dess vikt.

På RH-III-aggregat med modulär ram är det även möjligt att växla från en konstruktion med tre knivar till en med fyra knivar eller vice versa, som eftermontering.

Länken är i linje med tiltens svängpunkt och inmatningsmotorerna, vilket minimerar påfrestningarna på strukturen och gör aggregatet välbalanserat under både skördning och hantering. Hörnen på baksidan av tilten har rundats av för att skydda aggregatslangarna från slitage. Den breda tiltvinkeln möjliggör effektivt arbete även i branta lutningar. Det finns flera tillval tillgängliga för tiltkontroll, beroende på användarens behov.

Slitstarka axlar De robusta axlarna till rullarmen och kvistkniven är monterade med tätade, slitstarka bussningar. Lager används även för axelrörelser. Alla axlar och stift är härdade. Axlarna är monterade med slitstarka axelmuttrar och låsskruvar.

Pålitlig längdmätning Det nya hydCON+-längdmätningssystemet har nu en robustare konstruktion. Kombinationen av en dubbelverkande cylinder och spiralfjäder säkerställer bra och konstant grepp om mäthjulet och dämpar stötar mot strukturen. Längdmätningshjulet fälls in automatiskt när trädet greppas och trycks sedan ut efter att trädet fällts. Mäthjulet har slitstarka lager. Den kontaktlösa pulskodaren är vattentät. Huvudramens design håller mäthjulet rent under kvistning och förhindrar att lös bark påverkar precisionen vid längdmätning.

Måtten på de starka, främre kvistknivarna i gjutet stål är mycket exakta och slitstyrkan är utmärkt. De optimalt utformade knivarna, som förblir vassa under längre tid, säkerställer utmärkta kvistningsresultat och mätning med hög precision.

Den odrivna rullen gör det enkelt att flytta träd Den odrivna rullen är större än förut och utrustad med starkare lager. Tack vare den nya ramdesignen styrs trädet alltid mot aggregatets mittlinje, vilket ger bättre inmatningskraft och högre mätprecision. Ramdesignen säkerställer dessutom en enkel inmatning av krokiga träd. På modellerna 28RH-III och 30RH-III kan även den övre rullen drivas.

Effektiv KESLA HD30-såg Den nya KESLA HD30-sågen är utrustad med en 30-kubiksmotor med högt vridmoment. Konstruktionen av patenterad automatisk kedjespännare är enkel och tillförlitlig, samtidigt som den är väldigt enkel att använda. Svängarmens lager med härdade glidytor som maskinbearbetats med hög precision och som smörjs med sågkedjeolja är underhållsfria och extremt tillförlitliga. Den elektriskt styrda KESLA proLUBE-smörjpumpen möjliggör exakt dosering av sågkedjesmörjmedel efter behov.


Se en video om tvåhjulsdriven teknik!


ÖVERLÄGSNA FÖRDELAR MED PROGRESSIV RULLGEOMETRI Keslas unika progressiva rullgeometri kombinerar styrkorna med de sidopressande tvåhjulsdrivna aggregaten (A) och den traditionella geometrin på trehjulsdrivna/fyrhjulsdrivna aggregat (B), utan några kompromisser.

A

B

 

C

När stora och tunga stockar ligger på rullarna förbättras rullarnas grepp av stammens vikt. Det ger mindre

påfrestningar på kvistknivarna, med minimal friktion mellan aggregat och träd. 

När diametern minskar roterar rullarna gradvis för att greppa stammen från sidan och mellan varandra.

Mindre stammar trycks inte mot aggregatets ram. I stället flyttas de lätt mellan inmatningsvalsarna, vilket säkerställer att friktionen mellan aggregatet och stammen förblir låg och att maximalt grepp uppnås även på greniga trädtoppar. 

Det flytande stabilisatorstången mellan inmatningsrullarna gör att rullarna kan följa stammens form bättre

samtidigt som den hålls i ett fast grepp. Även krokiga träd matas in smidigt och enkelt. 

På trehjulsdrivna/fyrhjulsdrivna system uppstår ofta trycktoppar och effektförluster på grund av

hastighetsskillnaderna mellan flera inmatningsrullar, som ofta är av olika storlekar. På Keslas tvåhjulsdrivna system förhindrar tryckkompensationen mellan inmatningsmotorerna slirning, samtidigt som hastighetsskillnader mellan rullarna på grund av stammarnas krokighet och elliptiska former möjliggörs utan att skadliga trycktoppar uppstår. 

Flerträdshantering möjliggör effektiv uppsamling och inmatning av flera stammar samtidigt.

Hydraulsystemet med två motorer ger enastående oljeflödeshantering. Tryckförlusterna i systemet är så

mycket som 20 procent lägre vilket ger förbättrad nettoeffekt och bränsleekonomi. 

De tvåhjulsdrivna aggregatens enkla struktur innebär enklare underhåll.

Det ger en lägre vikt med 100 till 200 kg jämfört med de trehjulsdrivna eller fyrhjulsdrivna aggregaten,

beroende på aggregatets storlek. KESLA-aggregatens enastående effekt i förhållande till vikt ökar produktiviteten vid skörd och förbättrar energieffektiviteten. 

Keslas tvåhjulsdrivna system gör det möjligt att optimera storleken på inmatningsmotorerna tack vare ett

mycket brett urval. Tack vare detta kan KESLA-skördaraggregaten anpassas efter en mängd olika basmaskiner och driftförhållanden.


SKÖRDARAGGREGAT MED STEGINMATNING Kesla är en av pionjärerna inom stegaggregatteknik och den ohotade ledaren i världen när det gäller den här tekniken. KESLA SH-II-stegaggregat för tungt professionellt bruk är i mångt och mycket jämförbara med Keslas rullinmatningsaggregat när det gäller teknik, komponenter, kvalitet och funktioner. Tack vare deras massiva kvistningkraft är KESLA SH-II-stegaggregat ett utmärkt val, i synnerhet om du behöver bearbeta stora och greniga träd med måttligt kraftfulla basmaskiner.

Stark tilt KESLA SH-II-skördaraggregaten har stark tilt med enastående tiltvinkel vilket möjliggör effektiv bearbetning även i branta lutningar. Den breda tiltens konstruktion, med den raka sidoprofilen, är extremt slitstark i förhållande till dess vikt. Det finns en mängd olika tillval för tiltkontroll tillgängliga, beroende på användarens behov.

Lätt och slitstark konstruktion Den höljeslika konstruktionen på stegaggregatets ram är extremt slitstark i förhållande till dess vikt.

Enkel service Stegaggregatets enkla och rymliga konstruktion gör det enkelt att underhålla.

Kraftfull och slitstark såg KESLA-stegaggregat har samma enkla och tillförlitliga sågenhet som RH-IIaggregaten. JPS R5500-sågenhet finns dessutom som tillval.


Kvistning med hög kraft En hydraulcylinder kan generera hög kvistningskraft även med måttlig hydraulkraft från basmaskinen. Den maximala inmatningshastigheten är lägre än rullinmatningsaggregaten, men den höga kvistningskraften möjliggör kvistning av svåra grenar på ett försök, vilket leder till effektiv hantering av stammar med många grenar även med en liten basmaskin.

Exakt mätning och kontroll KESLA SH-II-aggregaten använder samma, extremt exakta mätsensorer och lösningar som RH-aggregaten för rullinmatning. Mätnings- och styrsystemet KESLA proLOG erbjuder SH-II-serien exakt samma funktioner som uppfyller de senaste marknadskraven som på aggregaten för rullinmatning.

Unik proSTROKE partiell stegmatningsfunktion Den partiella stegmatningsfunktionen innebär att den totala längden på aggregatet kan minimeras under inmatning, vilket gör inmatning av krokiga träd enklare.


KESLA XTIMBER – SKÖRDARUTRUSTNING FÖR GRÄVARE DIREKT FRÅN FABRIK Utöver marknadens bredaste utbud av skördaraggregat som lämpar sig för grävare erbjuder Kesla omfattande expertis för enkel utrustning av effektiva grävskördare. Produkterna innefattar bland annat olika sorters installationspaket för hydraulik, installationspaket för mätnings- och styrsystem, KESLA Xtender-bommar och säkerhetsutrustning samt expertråd för installation och underhåll. En annan fördel med de omfattande produktifierade lösningarna, förutom enkel installation, är dokumentation som underlättar eftermarknadsservice och förbättrar maskinens andrahandsvärde. Detta gör KESLA XTimber till en produkt i stället för ett projekt.

KESLA Xtender-bommar KESLA Xtender-bommar utökar arbetsradien för grävarbommen och förbättrar bommarnas geometri, samtidigt som de förbättrar maskinens förmåga att röra sig i terrängen avsevärt. I praktiken innebär det bättre arbetskomfort och högre produktivitet. Xtender-bommen gör det dessutom enklare att sätta grävaren i transportläge och möjliggör en mycket låg transporthöjd. De fyra bomstorlekarna omfattar alla storlekar av KESLA-skördaraggregat och passande grävare. Med monteringssatser kan de monteras på i stort sett alla grävare. I paketet ingår dessutom slangar i optimal storlek för montering mellan bommen och skördaraggregatet.

B

A

C

KESLA Xtip-bomspets KESLA XTip-adaptern möjliggör enkel installation av skördaraggregatet på grävarbommen. De tre storlekarna täcker alla KESLA-skördaraggregat och passande grävare och tack vare de justerbara fästena kan de monteras på i stort sett alla grävare.

A

C

KESLA aggregat

Viktklass basmaskin

Vikt

Maximal belastning

A

B

C

xTender 8

16RH, 18RH-II

6-8 tn

130 kg

1000 kg

880 mm

1 180 mm

2 125 mm

xTender 10

18RH-II, 20RH-II, 19RH-III, 21RH-III 20SH-II

8-10 tn

230 kg

1200 kg

1 385 mm

1 195 mm

2 660 mm

xTender 15

20RH-II, 25RH-II, 19/21RH-III, 24/26RH-III, 25SH-II

10-15 tn

300 kg

2000 kg

1 200 mm

1 380 mm

2 660 mm

xTender 15H

20RH-II, 25RH-II, 19/21RH-III, 24/26RH-III, 25SH-II

10-15 tn

450 kg

1500 kg

1 200 2 650 mm

1 430 mm

2 690 4 140 mm

xTender 20

27RH-III, 28RH-III, 29RH-III, 30RH-III

15-30 tn

530 kg

2500 kg

1 300 mm

1 740 mm

3 120 mm

xTender 20-II

27RH-III, 28RH-III, 29RH-III, 30RH-III

15-30 tn

530 kg

2500 kg

1 300 mm

1 740 mm

3 120 mm

xTip 10

18RH-II, 20RH-II, 19RH-III, 21RH-III, 20SH-II

6-10 tn

90 kg

1200 kg

435 mm

-

1 030 mm

xTip 15

20RH-II, 25RH-II, 19/21RH-III, 24/26RH-III, 25SH-II

10-15 tn

115 kg

2000 kg

510 mm

-

1 235 mm

xTip 20

27RH-III, 28RH-III, 29RH-III, 30RH-III

15-25 tn

185 kg

2 500 kg

585 mm

-

1 410 mm


XTip lämpar sig för grävarinstallationer när vikten är en avgörande faktor.

Se en video på grävskördaren!


Utöver KESLA proLOG- och xLogger-systemen kan KESLA-skördaraggregaten vanligtvis kombineras med mätanordningarna Motomit, Epec och Dasa. Under vissa omständigheter kan de även kombineras med mätanordningarna Opti, Timbermatic och Komatsu Max.

STYRSYSTEM MED HÖG STYR- OCH MÄTPRECISION KESLA-styrsystemserierna proLOG och xLogger har rätt lösning för alla skördarbehov. Alla versioner av systemet har ett lättanvänt användargränssnitt, mätningar med hög precision, tydliga rapporter och enastående funktioner för justering och styrning av skördaraggregat. Systemet kan anpassas efter användarens behov genom att man väljer lämplig displaystorlek, nödvändiga kapningsfunktioner samt diverse tillbehör från ett brett urval. Den enorma datorkapaciteten möjliggör exakt styrning av aggregatets funktioner: Snabb drift utan fördröjning Snabb matning till punkten för längdkapning. Ökad produktivitet Mätning med högre precision Tydliga produktionsrapporter som enkelt kan sparas som en PDF- eller Excel-fil på ett internt minne eller på ett USB-minne. Ett lättanvänt användargränssnitt på flera olika språk (däribland engelska, tyska, ryska, spanska, japanska och franska). Tack vara de omfattande justeringsalternativen uppnås enastående prestanda under alla förhållanden. Alla justeringsvärden och inställningar kan laddas och sparas på fil. Knappsatser för styrning kan ställas in efter förarens behov. USB-standarduttag för anslutning av externt minne, tangentbord eller mus. En extern dator med Windows kan anslutas via Ethernet. KESLA proLOG 7” bred display Användargränssnittet styrs med sex styrknappar eller tangentbord/mus som ansluts via USB

Kompatibelt med StanForD 2010 (med begränsningar): Import av sortiment och anläggningsinformation från standardfiler Möjlighet att spara produktions- och kalibreringsfiler (PRD, PRI, HPR) Närvaroövervakning (MOM) Innovativ kapningsoptimering (längdklassprioritering) Ökad produktivitet Högre värde på bearbetat timmer KESLA xLogger 12” pekskärm Tillvalsversioner med längdklasskapning (som KESLA proLOG) eller kapning med helt anpassningsbart värde (helt kompatibelt med StanForD 2010) Tillbehör som är tillgängliga som tillval Snygg installationssats för enkel installation Diverse styrspaksalternativ (t.ex. SureGrip och KESLAgrip) Elektroniska mätklavar för kalibrering Skrivare


SÄKER OCH KOSTNADSEFFEKTIV FÖRARUTBILDNING MED SIMULATORER Simulatorer har visat sig vara snabba, kostnadseffektiva och säkra redskap, i synnerhet för utbildning av nya skördarförare. KESLA proTRAINER-simulatorn har utvecklats med full fokus på de viktigaste aspekterna av grundläggande utbildning: Simulatorn med ett korrekt och realistiskt användargränssnitt är baserad på ett autentiskt KESLA proLOG-styrningssystem. Samtliga av styrsystemets menyer och funktioner samt de fysiska modulerna är exakt samma som på riktiga KESLA-skördare. Utbildningsuppgifter är noggrant utformade för en snabb inlärning av de viktigaste grundläggande arbetsmetoderna. Efter att ha lärt sig rätt grundläggande metoder är förarna redo och kapabla att fortsätta lära sig och utveckla sina färdigheter under riktiga arbetsförhållanden. KESLA proTRAINER-simulatorns pedagogiska utformning har sina rötter i Keslas nära samarbete med några av världens ledande skogsmaskinsutbildningar som använder sig av simulatorer.

Den avancerade, dynamiska modelleringen av mekanik, kinematik och hydraulik bildar en bra grund för en stark och realistisk inlärningsupplevelse. Simulatorn bygger på samma korrekta och detaljerade 3D-modell som Kesla använder i sina produktutvecklingsprocesser. Simulatortillverkaren har omfattande erfarenhet av simuleringsprogram för produktutveckling i samarbete med flera välkända varumärken inom tung maskinindustri. Genom att endast fokusera på de frågor som är viktiga för utbildningen har man kunnat utveckla en simulator vars inköpspris och driftkostnader gör det möjligt att erbjuda kostnadseffektiv utbildning. Utrustningen är lätt och enkel att flytta och ta i bruk. Simulatorn baseras på korrekt modellering med ett autentiskt styrsystem vilket även gör det möjligt att använda den som ett effektivt redskap för underhållsutbildning.


SKÖRDARAGGREGAT MED RULLMATARE KESLA 14RH

KESLA 19RH-III

Optimal stamdiameter: 200 mm Kvistknivar: 1+3 Vikt från: 350 kg Basmaskin: traktorer, lätta gallringsskördare, grävare 5–6 t

Optimal stamdiameter: 300 mm Kvistknivar: 1+3 Vikt från: 680 kg Basmaskin: Gallringsskördare, grävare 7–13 t

Ett gallringsaggregat för traktorer och lätta gallringsskördare.

Marknadens lättaste skördaraggregat som lämpar sig för avbarkning av eukalyptus.

DATASHEET

DATASHEET

KESLA 16RH

KESLA 21RH-III

Optimal stamdiameter: 250 mm Kvistknivar: 1+4 Vikt från: 445 kg Basmaskin: traktorer, lätta gallringsskördare, grävare 5–7 t

Optimal stamdiameter: 330 mm Kvistknivar 1+4 Vikt från: 720 kg Basmaskin: Gallringsskördare, grävare 10–12 t

Gallringsaggregat för traktorer och lätta gallringsskördare.

Ett effektivt och robust skördaraggregat för alla sorters gallring.

DATASHEET

DATASHEET

KESLA 18RH-II

KESLA 24RH-III

Optimal stamdiameter: 300 mm Kvistknivar: 1+3 Vikt från: 560 kg Basmaskin: lätta gallringsskördare, grävare 7–10 t

Optimal stamdiameter: 350 mm Kvistknivar: 1 + 3 Vikt från: 960 kg Basmaskin: medeltunga skördare, grävare 12–16 t

Gallringsaggregatet med det tveklöst bästa förhållandet mellan effekt och vikt på marknaden.

DATASHEET

Ett effektivt allroundaggregat för alla arbetsuppgifter, från gallring till slutavverkning. Ett perfekt val för avbarkning av eukalyptus.

DATASHEET


KESLA 25RH-II

KESLA 28RH-III

Optimal stamdiameter: 400 mm Kvistknivar: 1 + 4 Vikt från: 840 kg Basmaskin: medeltunga skördare grävare 12–16 t

Optimal stamdiameter: 500 mm Kvistknivar: 1 + 4 Vikt: 1 480 kg Basmaskin: slutavverkningsskördare, grävare 16–20 t

Ett effektivt allroundaggregat för allt från gallring till slutavverkning.

Ett kraftfullt aggregat för tung slutavverkning.

2WD

DATASHEET

KESLA 26RH-III

Ett allroundaggregat med extremt brett användningsområde för allt från gallring till slutavverkning. Optimal stamdiameter: 400 mm Kvistknivar: 1+4 Vikt från: 1 010 kg Basmaskin: medeltunga skördare grävare 12–16 t

3WD

KESLA 29RH-III

Ett slutavverkningsaggregat utformat specifikt för fällning av lövträd. Optimal stamdiameter: 500 mm Kvistknivar: 1 + 3 Vikt från: 1 670 kg Basmaskin: bandskördare och grävare 18–30 t

2WD

DATASHEET

KESLA 27RH-III

Ett aggregat med enastående förhållande mellan effekt och vikt för slutavverkning och avbarkning av eukalyptus.

2WD TS

KESLA 30RH-III

Ett robust aggregat för tung slutavverkning. Optimal stamdiameter: 500 mm Kvistknivar: 1+4 Vikt från: 1 730 kg Basmaskin: bandskördare och grävare 18–30 t

Optimal stamdiameter: 450 mm Kvistknivar: 1 + 3 Vikt: 1 390 kg Basmaskin: slutavverkningsskördare, grävare 15–18 t

2WD

2WD TS

3WD

DATASHEET

3WD TS


SKÖRDARAGGREGAT MED STEGINMATNING KESLA 20SH-II

För bearbetning av svåra, greniga träd med måttligt kraftfulla basmaskiner. Optimal stamdiameter: 300 mm Kvistknivar: 1+4 Vikt från: 540 kg Basmaskin: grävare 7–12 t

DATASHEET

KESLA 25SH-II

Hög kvistningskraft för bearbetning av träd med mycket grenar. Optimal stamdiameter: 450 mm Kvistknivar: 1+6 Vikt från: 920 kg Basmaskin: grävare 12–16 t

DATASHEET

Stegaggregatet lämpar sig perfekt för bearbetning av krokiga och greniga träd. Det kräver inte heller något högt oljeflöde från basmaskinen.


FRÅN KUNDER

VIDEO

”ETT UTMÄRKT VAL FÖR MYCKET FÖRGRENADE LÖVTRÄD” Herve Martinet SARL har två identiska grävskördare. Aggregatet är av modellen KESLA 25RH-II och enligt ägaren lämpar det sig perfekt för hantering av krokiga och förgrenade kastanjeträd. Dessutom har eftermarknadsservicen varit fenomenal. Herve Martinet SARL, Frankrike

VIDEO

”ETT LÄTT OCH KRAFTFULLT AGGREGAT” Holzschlägerung Reisinger köpte en skogsmaskin 2015. KESLA 25RH-II valdes som skördaraggregat till maskinen eftersom det var tillräckligt lätt för den lilla basmaskinen, samtidigt som det var tillräckligt kraftfullt. Aggregatet har visat sig kunna hantera både barrträd och lövträd samt hela processen från gallring till slutavverkning. Aggregatet är enkelt att underhålla och eftermarknadsservicen har fungerat perfekt. Holzschlägerungen Reisinger, Österrike

VIDEO

VIDEO

”ETT SKÖRDARAGGREGAT PÅ EN GRÄVARE GÖR ATT DEN KAN ANVÄNDAS ÅRET RUNT”

”BRÄNSLEEFFEKTIVITETEN MÄRKS DIREKT I BOKFÖRINGEN”

När marken inte är frusen använder Ilpo Kosonen grävaren för jordarbeten och under vintern byter han ut skopan mot ett KESLA 25RH-II-skördaraggregat för gallring. En Xtender-bom förbättrar aggregatets användbarhet på grävaren. Eftermarknadsservicen har fungerat bra.

Norska Bajlon Skog har 56 000 timmars erfarenhet av KESLA-aggregat. Deras nuvarande aggregat är av modellen KESLA 24RH-III. Aggregatet hyllas för sin tillförlitlighet och att det är lätt att underhålla och använda. Entreprenören Lars Berg anser bränsleeffektiviteten som extra viktig, eftersom den påverkar verksamhetens lönsamhet.

Ilpo Kosonen, Finland

Bajlon Skog AS, Norge


TILLVALSUTRUSTNING Färgmarkering En anordning för färgmarkering gör det lättare att dela upp virkessortimentet under transport. Den tvåfärgade markeringsanordningen möjliggör färgkoder i tre olika färger. Högtrycksmunstycken för färg på den bakre kvistkniven skapar tydliga färgränder.

Toppsåg Toppsågen är en sågenhet installerad på aggregatets front som gör det möjligt att utnyttja förgrenade eller skadade träd maximalt. På samma modeller kan även en toppsåg eftermonteras.


Reservslangsats

Reservdelssats

Verktygssatser

Modellspecifik slangsats som innehåller alla slangar till aggregatet med samma höga kvalitet som används i originalenheten.

Den noggrant utvalda modellspecifika satsen innehåller reservdelar för korrigering av de vanligaste småfelen på aggregaten.

En särskild KESLA-verktygssats i en praktisk verktygsväska innehåller särskilda verktyg utvalda efter aggregatmodell som underlättar underhåll och reparation av ditt aggregat.

Matarrullar Det finns ett omfattande urval av olika sorters matarrullar för KESLA-skördaraggregat beroende på användningsområde.

Matningsrullar med piggar

Matningsrullar av stål med mjukt grepp

Flerträdsrullar

Rullar för avbarkning av eukalyptus


TILLVALSUTRUSTNING HydCON och HydCON+

Rotstockssensor

På HydCON-systemet har spiralfjädern på traditionella mäthjul ersatts med en dubbelverkande hydraulcylinder som möjliggör automatisk indragning av mäthjulen under andra arbetsmoment än kvistning. Genom att mäthjulet dras in skyddas det från slag medan trädet hålls fast, samtidigt som det är lättare att placera aggregatet mot trädet. HydCON+-systemet (standard med KESLA RH-III-aggregat) har både en fjäder och en dubbelverkande hydraulcylinder parallellt, vilket ger mätning med högre precision än någonsin i alla förhållanden. Flera olika profilalternativ för mäthjulet finns tillgängliga för olika förhållanden.

Den optiska rotstockssensorn känner av trädroten vilket gör det lättare att återgå till roten och ställa in längdmätningen på noll utan sågning.

ProAX

Slanganslutningsblock

KESLA proAX-kapsystem erbjuder en möjlighet till kombinerad såg- och giljotinkapning med samma aggregat. Vid fällning av träd med mindre diameter går kapningen snabbare och skador på sågkedja och sågsvärd minimeras. Förutom lägre kostnader för kedja och svärd ger det även besparingar i bränslekostnader eftersom kapning med en cylinder kräver mycket mindre energi än att använda sågmotorn.

flyttar anslutningspunkten för hydraulslangarna som kommer från bommen från aggregatets insida till ett anslutningsblock under rotatorn, vilket gör att slanglindan som leder till aggregatet blir kortare och mer kompakt.


Flerträdshantering En ackumuleringsgripare monterad på tilten underlättar uppsamling och hantering av flera träd samtidigt. Rotatorn är inbyggd i griparutrustningen så att griparen inte ökar den totala höjden på tilten.


Som marknadens största tillverkare av skördaraggregat, oberoende av deras egen tillverkning av basmaskiner, är Kesla en stark och populär branschpartner för tillverkare av skogsmaskiner. Utöver ett omfattande sortiment av skördaraggregat innehåller Keslas produktutbud för skogsutrustning dessutom ett omfattande sortiment av kranar för både skördare och skotare. Kesla är en av marknadens ledande tillverkande av timmerkranar, med nästan 50 års erfarenhet av kranar. Det mest omfattande produktutbudet på marknaden innehåller allt från traktormonterade timmerkranar på tre newtonmeter upp till lastbilskranar och industrikranar på nästa 30 newtonmeter.

OEM-PARTNER

NUMMER ETT Vår långa erfarenhet av att integrera våra produkter med en mängd olika basmaskiner har gett oss omfattande kunskap som vi kan använda i samarbete med våra OEM-partners över hela kedjan, hela vägen från de första stegen av produktutveckling till slutkunden. Målet är alltid en optimalt fungerande maskin där KESLA-produkten har integrerats sömlöst som en del av helheten. Faktum är att Keslas produkter är en viktig del av flera välkända skogsmaskiner på marknaden.


Skotarkranar KESLA:s skotarkranar representerar en tillförlitlig teknik som testats under tuffa förhållanden. Grunden för hållbarhet över hela utbudet tillhandahålls av de robusta svängenheterna. Axlarna är robusta och tack vare de stora lagerytorna klarar kopplingsstyckena krävande drift utan markfrigång. Slangarna med stor diameter möjliggör snabba rörelser samt utmärkt energieffektivitet. Bommens expansiva arbetsgeometri och manövrerbarhet ökar arbetseffektiviteten och precisionen. Med de noggrant utvalda tillbehören kan kranarna anpassas efter varje kunds behov.

KESLA 600 / 600T

DATASHEET

Lyftmoment 53-60 kNm Räckvidd 7,7 - 10,3 m

KESLA 700 / 700T Lyftmoment Räckvidd

KESLA 800T Lyftmoment Räckvidd

DATASHEET

75 kNm 10,0 m

DATASHEET

64-70 kNm 7,7 - 10,3 m

Skördarkranar KESLA:s skördarkranar är kända för sin utmärkta arbetsgeometri och stora nettolyftkraft över hela rörelseintervallet. Dessa egenskaper ökar produktiviteten vid skörd under alla förhållanden. Verksamhetens effektivitet garanteras genom kranarnas hållbarhet och tillförlitlighet, vilket även garanterar en hög nyttjandegrad. KESLA-kranarnas utmärkta slitstyrka baseras inte enbart på tillverkningens och komponenternas höga kvalitet, utan även på noga avvägda tekniska lösningar. I det breda utbudet av KESLA-skördaraggregat hittar du garanterat det perfekta valet för varje KESLA-skördare för att skapa en optimal kombination för alla typer av skördningsbehov, från första gallring till slutavverkning.

KESLA 6H Lyftmoment Räckvidd

KESLA 8H Lyftmoment Räckvidd

KESLA 13H Lyftmoment Räckvidd

DATASHEET

35-43 kNm 7,1 - 8,5 m

Lyftmoment Räckvidd

KESLA 18H

57 kNm 7,6 m

Lyftmoment Räckvidd

DATASHEET

88-106 kNm 9,5-10,5 m

KESLA 16H

DATASHEET

98-142 kNm 9,0-11 m

DATASHEET

192-212 kNm 8,8-11 m


YOUR RESPONSIBLE PARTNER

LÄS OM VÅRA ÖVRIGA PRODUKTGRUPPER: Citykranar – Lastbilskranar och stationära kranar – Flishuggar – Traktorlastare – Traktorhuggarvagnar

Kesla Oyj

Huvudkontor

Anläggning i Kesälax

Anläggning i Ilomants

Tfn +358 207 862 841

Kuurnankatu 24

Metsolantie 2

Teollisuustie 8

www.kesla.com

FI-80100 JOENSUU

FI-59800 KESÄLAHTI

FI-82900 ILOMANTSI

Ta en titt!


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.