Page 1

ARENDONK

in

week 49 - 5 december 2019

www.immodrie.be Arendonk Retie

Vrijheid 8 014 67 20 66 info@immodrie.be

Turnhoutsebaan 81 014 37 38 38 info@immodrie.be

VERTROUWEN GARANDEERT EEN GOEDE VERSTANDHOUDING NIEUW

NIEUW

EPC: 378

EPC: 626

ARENDONK - Hoogakkers 2

ARENDONK - Mierdseweg 4

VP: €279.000

VP: €247.000

Nabij het centrum gelegen gerenoveerde en instapklare woning met drie slaapkamers, tuin en carport/patio dewelke tevens via de zijkant toegankelijk zijn. Vg, Wg, Gvkr, Vv, Gmo - niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied

Rustig glg, deels te renoveren woning met 3 slpks op 437 m². Deze woning werd evenwel reeds vz van een nwe volledig geïnstalleerde kkn, ramen in pvc (achterzijde en zijgevel), cv-ketel op aardgas (2017) en grotendeels vernwde douchek/wasr. Vg, Wglk, Gvkr, Gvv, Gmo - niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied

VERKOCHT

EPC: 213

EPC: 404

ARENDONK - Heilaar 15

ARENDONK - Neerstraat 41

Ruime instapklare vrijstaande woning met 4 slaapkamers op een grondperceel van 700m². De woning is gelegen in een rustige en kindvriendelijke verkaveling nabij het centrum van Arendonk. VP: €449.000

info: in aanvraag - niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied

Landelijk gelegen woning / hoeve op een grondperceel van 4.305 m². De woning heeft 4 slpks, een badkamer met douche en een ingerichte keuken. Er is een grote inpandige garage met bergzolder. Achter de woning ligt een gezellig overdekt terras. Het perceel is ± 120m breed en kijkt uit over weilanden. info: in aanvraag - niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied


Gemeentelijke berichtgeving

GEMEENTEBESTUUR ARENDONK ZOEKT: OMGEVINGSAMBTENAAR RUIMTELIJKE ORDENING niveau A - voltijds - contractueel Functie Als gemeentelijke omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening bouw je mee aan de ruimtelijke toekomst van de gemeente. Je zet mee het stedenbouwkundig beleid uit en tilt bouwprojecten naar een hoger niveau. Je staat in voor de correcte, efficiĂŤnte en stedenbouwkundige kwalitatieve voorbereiding en afhandeling van de dossiers. Vereisten Je hebt een masterdiploma in de studierichting stedenbouw en ruimtelijke planning of een algemeen masterdiploma met bijkomende opleidingen en aangetoonde verworven kennis (beroepservaring) over dit thema. Wat bieden wij? De bruto maandelijkse aanvangswedde bedraagt aan de huidige index minimum 3 107,98 euro. Je hebt recht op maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering en een fietsvergoeding. Er wordt een werfreserve van 3 jaar aangelegd. Solliciteren? Je kan een infobrochure downloaden van de website www.arendonk.be of verkrijgen bij de personeelsdienst: 014 40 90 64 of mieke.iemants@arendonk.be. Je kandidatuur moet uiterlijk op 13 december 2019 aangetekend verstuurd worden naar het college van burgemeester en schepenen, Vrijheid 29, 2370 Arendonk (poststempel geldt als bewijs), of afgegeven worden bij de personeelsdienst tegen ontvangstbewijs. OMGEVINGSAMBTENAAR MILIEU niveau A - voltijds - contractueel Functie De omgevingsambtenaar milieu coĂśrdineert de milieudienst van het gemeentebestuur en ontwikkelt een beleidsvisie inzake leefmilieu. Hij is ambtelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het gemeentelijk milieubeleid. Hij begeleidt en bereidt milieudossiers voor en oefent toezicht uit op de naleving van de milieuwetgeving. Hij levert een vlotte en correcte dienstverlening aan burgers en professionelen op het vlak van milieu.

2


Gemeentelijke berichtgeving

Vereisten Je hebt een masterdiploma in een milieugerelateerde richting of een algemeen masterdiploma met bijkomende opleidingen en aangetoonde verworven kennis (beroepservaring) over dit thema. Je bent in het bezit van een bekwaamheidsbewijs om aangesteld te kunnen worden als gemeentelijke toezichthouder, of je behaalt dit bewijs binnen een termijn van drie jaar na indiensttreding. Wat bieden wij? De bruto maandelijkse aanvangswedde bedraagt aan de huidige index minimum 3 107,98 euro. Je hebt recht op maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering en een fietsvergoeding. Er wordt een werfreserve van 3 jaar aangelegd. Solliciteren? Je kan een infobrochure downloaden van de website www.arendonk.be of verkrijgen bij de personeelsdienst: 014 40 90 64 of mieke.iemants@arendonk.be. Je kandidatuur moet uiterlijk op 13 december 2019 aangetekend verstuurd worden naar het college van burgemeester en schepenen, Vrijheid 29, 2370 Arendonk (poststempel geldt als bewijs), of afgegeven worden bij de personeelsdienst tegen ontvangstbewijs. TIJDELIJK SCHOONMAAKPERSONEEL deeltijds (19/38ste) - niveau E1-E3 - contractueel met vervangingscontract De poetsdienst van de gemeente Arendonk staat in voor de schoonmaak van de gemeentelijke scholen, het zwembad en andere gemeentelijke gebouwen. Voor vervangingen zijn wij regelmatig op zoek naar mensen die graag aan de slag willen gaan binnen onze poetsdienst. Dit is dan op basis van een vervangingscontract (tijdelijk contract). Ben je geĂŻnteresseerd? Neem dan contact op met onze poetscoĂśrdinator Yolanda Verberk: 0474 84 34 73 of poetscoordinator@arendonk.be.

3


Gemeentelijke berichtgeving

DAGORDE GEMEENTERAAD 9 DECEMBER 2019 De gemeenteraad vergadert op maandag 9 december 2019 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis met volgende agenda: 1. Notulen en zittingsverslag gemeenteraad 18 november 2019 – Goedkeuring 2. Pidpa - Algemene vergadering 20 december 2019 – Goedkeuring 3. IOK afvalbeheer - Buitengewone algemene vergadering 17 december 2019 – Goedkeuring 4. IOK - Buitengewone algemene vergadering 17 december 2019 – Goedkeuring 5. Eerstelijnszone Kempenland - modelstatuut zorgraad en aanduiding van een vertegenwoordiger – Goedkeuring 6. Samenwerkingsovereenkomst ILV Noorderkempen Werkt met VDAB – Goedkeuring 7. Driepartijenovereenkomst NV Arendonkse Tennisclub – Goedkeuring 8. Wijziging financiële bijdrage 2019 aan de politiezone Kempen Noord-Oost – Vaststelling 9. Gemeentelijke bijdrage 2020 aan de politiezone Kempen Noord-Oost – Vaststelling 10. Subsidie brandveiligheid en duurzaamheid jeugdwerklokalen – Goedkeuring 11. Overeenkomst 2020-2025 Sportregio Noorderkempen ILV – Goedkeuring 12. Evaluatie verzelfstandiging AGB Arendonk – Goedkeuring 13. Meerjarenplan 2020-2025 AGB Arendonk – Goedkeuring 14. Prijssubsidiereglement 2020 – Goedkeuring 15. Leningsovereenkomst 2020 – Goedkeuring 16. Goedkeuring jaarrekening gemeente 2018 – Kennisneming 17. Budgetwijziging 2019/02 volgens de principes van de beleids- en beheerscyclus – Goedkeuring 18. Meerjarenplan 2020-2025 gemeente Arendonk – Vaststelling 19. Meerjarenplan 2020-2025 OCMW Arendonk – Goedkeuring 20. Tariefreglement sportinfrastructuur – Goedkeuring 21. Aanvraag omgevingsvergunning nr. OV/OP/2019/97 - Vrijheid 54 - zaak der wegen – Goedkeuring 22. RUP zonevreemde sport- en recreatie - deelplan 02 FC Broekkant - gedeeltelijke herziening – Goedkeuring 23. Oprichting projectvereniging Grensland - aanvraag erkenning Intergemeentelijke Erfgoeddienst - beleidsplan IOED Grensland 2020-2026 - gemeentelijke bijdrage aanduiding afgevaardigde Raad van Bestuur – Goedkeuring 24. Naamswijziging Academie Arendonk – Goedkeuring 25. Varia

4


Gemeentelijke berichtgeving

DAGORDE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 9 DECEMBER 2019 De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert op maandag 9 december 2019, aansluitend op de gemeenteraad, in de raadzaal van het gemeentehuis met volgende agenda: 1. Notulen en zittingsverslag 18 november 2019 – Goedkeuring 2. Goedkeuring jaarrekening OCMW 2018 – Kennisneming 3. Budgetwijziging 2019/01 volgens de principes van de beleids- en beheerscyclus – Goedkeuring 4. Meerjarenplan 2020-2025 OCMW Arendonk – Vaststelling 5. Samenwerkingsovereenkomst ILV Noorderkempen Werkt met VDAB – Goedkeuring 6. Varia

(H)ECHT ARENDONK BLAAST VIJF KAARSJES UIT Om dat te vieren wordt de jaarlijkse creamarkt opengesteld voor iedereen. Alle werkjes en producten zijn ambachtelijk gemaakt door de leden van (H)echt Arendonk en worden verkocht aan democratische prijzen. Decoratiespulletjes, brei- en haakwerkjes, schilderijen, houtsnijwerk en lekkernijen … Voor ieder wat wils. De creamarkt gaat door op zaterdag 7 december tussen 13.00 uur en 18.00 uur in zalen De Wamp en De Vloed (bibliotheek). In De Ontmoeting kan je intussen of aansluitend genieten van een kopje koffie of thee met wat lekkers. Mis het niet! (H)echt Arendonk is een netwerk van mensen waar elke inwoner van Arendonk bij kan aansluiten. Ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht of opleiding. In dit netwerk ontmoeten, helpen en steunen de deelnemers elkaar op allerlei manieren: door hand- en spandiensten, een gezellige babbel, een groepsuitje, een luisterend oor, een gouden raad …

5


Gemeentelijke berichtgeving

Belangrijkste werkingsprincipes zijn de ‘wederkerigheid’ en het vertrekken vanuit ieders mogelijkheden. Je kan zowel geven als vragen, en hierin een balans zoeken. We geloven erin dat ieder van ons altijd wel iets te bieden heeft en dit kan inzetten binnen het netwerk. Allemaal gratis en uit vrije wil. Meer info 014 40 10 50 – hechtarendonk@gmail.com – www.hechtarendonk.be

JAARLIJKSE VERTELAVOND IN DE BIB Donderdag 12 december 2019 – 19.30 uur – zaal De Wamp Veerle Ernalsteen vertelt winterse, hartige en gepeperde verhalen voor volwassenen. Verhalen om het koud en warm van te krijgen. Veerle brengt sprookjes en volksverhalen uit verschillende windstreken voor een publiek van nu, fris, met emotie én deugnieterij. Ze heeft een ruim repertoire en draait haar hand niet om voor een extra verhaal. Komt dat horen! Veerle Ernalsteen volgde een opleiding Drama aan de Academie voor Woord en Muziek in Gent. Ze vertelt in bibliotheken en Internationale Vertelfestivals. Ze is initiatiefnemer en medeorganisator van de Midzomervertellingen in Gent. De bib biedt deze vertelavond gratis aan. Interesse? Meld je aan in de bib, via 014 67 16 14 of bibliotheek@arendonk.be. Je kan je ook online inschrijven via de website van de bib: arendonk.bibliotheek.be/agenda.

ROOKMELDERS VERPLICHT VANAF 2020 Vanaf 1 januari 2020 zijn rookmelders verplicht in elke woning in Vlaanderen. Waar hang je rookmelders? Het Vlaams decreet stelt dat elke verdieping minstens één rookmelder moet krijgen. Waar die dan best hangt? De hal is de meest aangeraden plek op beide verdiepingen, omdat dat

6


Gemeentelijke berichtgeving

een ruimte is waar je doorheen moet op weg naar buiten. Het is ook een goed idee om een melder in de slaapkamers, op zolder en in de technische ruimte te hangen, waar een groter brandrisico is. Waarom geen rookmelders in keuken, garage en badkamer? In de keuken, badkamer en garage hang je beter geen rookmelder. De toestellen werken met een sensor die de beweging van rook registreert. En is bijgevolg ook gevoelig voor dampen en uitlaatgassen. Wie zijn keuken en badkamer toch wil beveiligen, kan kiezen voor een rookmelder die werkt op basis van temperatuur. Al zijn die iets duurder en minder snel. Beginnende rook is immers niet zo warm. Waarom rookmelders plaatsen? Rookmelders vormen een eenvoudige en doeltreffende bescherming tegen de gevaren van brand. Ze zijn helemaal niet duur en makkelijk zelf te plaatsen. Zodra de rookmelder rook detecteert, zorgt het alarmsignaal ervoor dat jij en je huisgenoten zichzelf in veiligheid kunnen brengen. Waaraan moet een rookmelder voldoen? • De rookmelder moet CE-gemarkeerd zijn en voldoen aan de norm NBN EN 14604. • Zowel een type met vervangbare batterij als een type met een niet-vervangbare batterij komt in aanmerking. Wij raden een model met niet-vervangbare batterij met een levensduur van tien jaar aan. • Kies een toestel dat beschikt over een testknop. Al deze kenmerken vind je op de verpakking. Waar vind je een rookmelder? Rookmelders vind je in de doe-het-zelfwinkel in je buurt, in gespecialiseerde zaken of in webwinkels. Komt er controle op de rookmelders? Wordt vanaf 1 januari elk huis in Vlaanderen gecontroleerd op de aanwezigheid van een rookmelder? Of meld je je gekochte toestel ergens aan om eventuele controles te vermijden? Neen, er is geen rookmelderpolitie in het leven geroepen. Er zal niet gecontroleerd worden, dat is haast onmogelijk bovendien. Het is ook niet de taak van de brandweer om dat te doen. Anderzijds: waarom zou je de nieuwe wet aan je laars lappen? Het kan levens redden. Een

7


Gemeentelijke berichtgeving

rookmelder kan ervoor zorgen dat jij en je familie tijdig gewaarschuwd worden. Netwerk Brandweer vraagt wel om rookmelders te registreren op hangrookmelders.be. Zo kunnen ze in kaart brengen waar ze nog beter moeten sensibiliseren. Registreer je rookmelder en maak kans op een mooie prijs! Heb je al rookmelders hangen in je woning of heb je ze net opgehangen? Registreer ze dan voor eind 2019 op hangrookmelders.be en maak kans op een Beats headphone of een Spotify Premium maandabonnement. Meer info hangrookmelders.be

INFOMOMENT ‘ARENDONK STOPT MET ROKEN’ Tijdens het infomoment krijg je antwoorden op vragen als: • Wat is de beste manier om te stoppen met roken? • Waar kan ik terecht om geholpen te worden tijdens deze rookstop? • Hoe zit het met de groepssessies? • … Els Bosch van rookstopcoach.be zal de campagne toelichten. Zij begeleidde eerder al succesvol de rookstopsessies in 2016 en 2018 en zal ook dit jaar de groepssessies begeleiden. Deze groepssessies zullen doorgaan op donderdagavond 16, 23 en 30 januari, 6 en 20 februari, 5 maart, 9 en 30 april, telkens van 19.30 uur tot 21.00 uur. Iedereen is welkom, maar laat het ons wel even weten.

8


Gemeentelijke berichtgeving

Wanneer: dinsdag 7 januari 2020 om 19.30 uur Waar: zaal De Wamp Prijs: gratis Info & inschrijven: op www.arendonkstoptmetroken.be, bij Rienel van Beurden via welzijn@arendonk.be, op 014 40 10 41 of aan het onthaal van het gemeentehuis of het Sociaal Huis

INFOMOMENT ‘MINDFULNESS’ Mindfulness betekent ‘achtzaamheid, het is leren bewust te worden van ons eigen doen, voelen en denken, zonder onmiddellijk over te gaan op automatische piloot. Dat leren we door aandachtsoefeningen. We gaan de hersenen trainen, zoals je spieren traint om sterker te worden. Via oefeningen leer je omgaan met je eigen grenzen, leer je gedachten zien als gedachten en ga je automatische reacties herkennen. Daardoor sta je sterker en positiever in het leven met al zijn ups en downs en leer je omgaan met piekergedachten. De effectiviteit van mindfulness is wetenschappelijk bewezen! Paséalle van ‘Neem tijd voor jezelf’ zal de groepssessies toelichten en je kan vragen stellen. Zij begeleidde eerder al succesvol de mindfulnessreeks in 2018 en 2019 en zal ook dit jaar de groepssessies begeleiden. Deze groepssessies zullen doorgaan op maandagavond 27 januari, 3, 10 en 17 februari en 2, 9, 16 en 23 maart, telkens van 19.00 uur tot 21.30 uur. Iedereen is welkom, maar laat het ons wel even weten. Wanneer: donderdag 9 januari 2020 om 19.30 uur Waar: vergaderzaal OCMW, Vrijheid 100 - via de inkom van Woonzorggroep Arendonk Prijs: gratis Info & inschrijven: bij Rienel van Beurden via welzijn@arendonk. be, op 014 40 10 41 of aan het onthaal van het gemeentehuis of het Sociaal Huis

9


Gemeentelijke berichtgeving

Zaterdag 7 december 2019 Creamarkt – 14.00 uur tot 18.00 uur – zalen De Wamp en De Vloed – (H)echt Arendonk Zondag 8 december 2019 Ruilbeurs – 9.00 uur tot 12.00 uur – Heemhuis Film – 10.00 uur tot 12.00 uur – Jeugdhuis ’t Onkrooid – KWB Arendonk-centrum Pannenkoekendag – 13.00 uur tot 18.00 uur – Postelboershof – Samana Arendonk Voorheide Maandag 9 december 2019 Maandelijkse markt – 8.00 uur tot 12.30 uur – marktplein – gemeentebestuur Arendonk Dinsdag 10 december 2019 Winkelreis naar Utrecht – Reizen De Arend – Femma Arendonk centrum Donderdag 12 december 2019 Mantelzorgcafé ‘Rouw & verlies’ – 19.00 uur tot 21.00 uur – WZG Arendonk campus Vrijheid – Sociaal Huis Arendonk Jaarlijkse vertelavond met Veerle Ernalsteen – 19.30 uur tot 22.00 uur – zaal De Wamp – bibliotheek Arendonk Vrijdag 13 december 2019 Kaartavond ‘rikken en bieden’ – 20.00 uur tot 23.30 uur – kantine Vriendenkring Ravago Zondag 15 december 2019 Wandeling – 13.30 uur tot 17.00 uur – hoek Koeistraat-Middelvelden – KWB Arendonkcentrum Günther Neefs in concert – 16.00 uur tot 20.00 uur – Jeugdhuis ’t Onkrooid – De Wildeman Elentrik-Fabrik

10


INFO

Dienst vrije tijd - 014 40 90 91 - vrijetijd@arendonk.be

Namen van kampioenen en kandidaat-sportfiguren bezorg je ten laatste 13 december 2019 aan de dienst vrije tijd. Als er na die datum een titel wordt behaald, laat je dit zo snel mogelijk weten. Probeer de kandidaturen voldoende te motiveren en digitaal aan te leveren met foto’s en eventueel filmpjes van de geleverde prestaties of trainingen.   Formulieren om kandidaat-sportfiguren of sportlaureaten op te geven, kan je downloaden via het e‐loket van de gemeentelijke website of verkrijgen bij de dienst vrije tijd.

NOMINATIES

Ook alle andere sportlaureaten van 2019 worden dan gehuldigd. Vereiste is wel dat deze sporters een titel hebben behaald. Een tweede plaats op een kampioenschap komt dus niet in aanmerking. De periode waarvoor sportprestaties in aanmerking worden genomen, loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

SPORTLAUREATEN

De sportfiguur kan een individuele sporter, vrijwilliger, trainer of ploeg zijn die zich verdienstelijk heeft gemaakt in 2019. Het hoeft dus niet per se iemand te zijn die een titel behaald heeft in de sport. Van alle kandidaat-sportfiguren worden er drie weerhouden door de raad van bestuur van de sportraad. Via de gemeentelijke website kan je op deze drie kandidaten stemmen van 18 december 2019 tot en met 5 februari 2020. De bekendmaking van de winnaar gebeurt tijdens de sporlaureatenviering op vrijdag 7 februari 2020 in feestzaal De Garve.

SPORTFIGUUR

De gemeentelijke sportraad en het gemeentebestuur huldigen naar jaarlijkse gewoonte de sportlaureaten en sportfiguur van het jaar.

GEZOCHT: SPORTKAMPIOENEN EN SPORTFIGUUR 2019


C Cu u ll tt u u rr ee ll ee n na am m ii d dd da ag g vv o oo o rr ss ee n n ii o o rr ee n n Infomoment Vertelproductie Infomoment erfrecht erfrecht 'Tijd van Toen' D D ii n n ss d da ag g 77 jj a an nu ua a rr ii 22 00 22 00

WANNEER WANNEER WAAR WAAR TICKETS TICKETS INFO INFO

Dinsdag 7 januari 2020 om 14.00 uur Dinsdag 7 januari 2020 om 14.00 uur  Zaal de Wamp - bibliotheek Zaal de Wamp - bibliotheek 2 euro / 1 euro met vrijetijdspas 2 euro / 1 euro met vrijetijdspas Dienst vrije tijd - 014 40 90 68 - kim.rossie@arendonk.be Dienst vrije tijd - 014 40 90 68 - kim.rossie@arendonk.be


ARENDONK

DECEMBERACTIE Van 1/12/2019 t.e.m. 1/01/2020 PRIJZENPOT VAN € 3500 Hoofdprijs: € 2000 aankoopcheques KOOPZATERDAG 21/12/19

Schat de totale waarde van de artikelen in de kerstetalage van de Vrijheid 62. Volle stempelkaarten binnenbrengen bij de deelnemende handelszaken

DEELNEMERS DECEMBERACTIE ARENDONK: ATJ Worldwide Bakkerij Beersemans Brood- en banketboetiek Peter Café De Ster Carpentier De Hoprank Filemina Foto Van Gorp Haarstudio Aura Houthandel Jacobs Houthandel Van Mechgelen Instituut Merel 2.0 Kempendrinks Kinderschoenen Benjamins NK Verzekeringen Oogwenk Optiek Optiek Michielsen Prik & Tik Arendonk Ravago Fashion & Home Schoenen Dixie’s

Flierenbos 104 Vrijheid 3 t Zand 46 Vrijheid 18 De Valken 20 Berendonk 59 B Vrijheid 74 Begijnhof 16 Kooiman 3 Steendonk 7 Wampenberg 72 Vrijheid 60 Kerkstraat 15 A Begijnhof 7 Wampenberg 30 / 1 De Valken 16 Vrijheid 72 Hertevelden 4 Moerenstraat 89 Vrijheid 69

Een organisatie van:

0473 832491 014 74 78 38 014 67 72 49 0478 34 85 21 014 67 71 89 014 67 27 41 0476 94 54 30 014 67 71 03 014 67 00 29 014 67 70 44 014 68 92 90 0472 42 84 50 014 67 74 19 014 67 12 66 014 67 24 21 014 67 24 35 014 67 89 20 014 67 09 31 014 70 16 90 014 67 08 98

www.atjworldwide.com www.bakkerijbeersemans.be www.carpentier-arendonk.be www.hoprank.be www.filemina.com facebookpagina www.haarstudioaura.be www.houthandeljacobs.be www.houthandelvanmechgelen.be www.instituut-merel.be www.kempendrinks.be www.kinderschoenenbenjamins.be www.nkverzekeringen.be www.oogwenk.be www.optiekmichielsen.be www.ravagowinkel.be www.schoenendixies.be


iotherm Ysl en B om hun U uit nodigen roducten te p nieuwste ekken tijdens ntd komen o f evenement op ie s lu een exc TERDAG ZA . EMBER 7 DEC

n Voor ee S I T GRA P U MAKE onze n n va door ee rts maak je expe . beauty SPRAAK F A n e e best IS GRAT K EN H C S E G E IEDER VOOR NT KL A

DEELNEMER EINDEJAARSACTIE

OPENINGSUREN : DI - VR: 9u-12u & 13u-18u • ZA: 9u-17u • ZO: 10u-12u • MA GESLOTEN • OF OP AFSPRAAK.

CARPENTIER NV

I DE VALKEN 20 I 2370 ARENDONK I TEL: 014/67 71 89

WWW.CARPENTIER-ARENDONK.BE


START NU en geniet van GRATIS bodyscan ipv €35 STARTNU NUenengeniet genietvan van START GRATIS bodyscan ipv €35 het dieetbodyscan waar iedereen over spreekt! GRATIS ipv €35

momentum® Carnitrin® Het is geen medicijn. Het bestaat uit een

bijzonder doeltreffende samenstelling van momentum® Carnitrin® ultramoleculaire elementen die het eetged momentum® Carnitrin® in medicijn. de hersenkernen regelen. Het is een Het is geen Het bestaat uit een Hetbijzonder is geen medicijn. bestaat uit een hightech methode met blijvend doeltreffHet ende samenstelling van resultaat. bijzonder doeltreffende samenstelling van ultramoleculaire elementen die het eetgedrag ultramoleculaire elementen die Het het eetgedrag in de hersenkernen regelen. is een in de hersenkernen regelen. Het is een hightech methode met blijvend resultaat. hightech methode met blijvend resultaat.

het dieet waar iedereen over spreekt! het dieet waar iedereen over spreekt!

slank slank slank in 9 weken weken inin99weken

n geniet van START NU en geniet van yscan ipvbodyscan €35ipv €35 GRATIS

-10% jeiedereen gewicht inspreekt! 3 weken een over het dieetvan waar spreekt! over -10% van je gewicht in weken -10% van je gewicht inper 33 weken > 8-14% gewichtsverlies kuur

slank ken in 9 weken

> absoluut veilig > 8-14% gewichtsverlies per kuur > 8-14% per kuur > figewichtsverlies t en happy > absoluut veilig gevoel > absoluut veilig 100% lekker! > fi>t en happy gevoel > fit en happy gevoel > geen gedoe > 100% lekker! > 100% lekker! > geen honger > geen gedoe > geen gedoe > persoonlijke begeleiding, niet in groep! > geen honger cht -10% in van 3 je weken gewicht in 3 weken > geen honger > persoonlijke begeleiding, niet in groep! > persoonlijke begeleiding, niet in groep! per kuur > 8-14% gewichtsverlies per kuur > absoluut veilig > fit en happy gevoel > 100% lekker! > geen gedoe > geen honger Luc Steeno -11 kg Evi -20 kg ng, niet > persoonlijke in groep! begeleiding, niet in groep! Luc Steeno -11 kg Luc Steeno -11 kg

Evi -20 kg Evi -20 kg

LOMMEL

LOMMEL 295 Stationstraat LOMMEL Stationstraat 295 Stationstraat0484 295 222 328 0484 222 328 0484 222 328

LucEvi Steeno -11 -20 kg kg

GEEL GEEL Evi -20 Kleinhoefstraat kgGEEL 5 Kleinhoefstraat 5 0474 Kleinhoefstraat 5 018 340

0474 018 340 0474 018 340 LEOPOLDSBURG LEOPOLDSBURG LEOPOLDSBURG Schoolstraat 61 Schoolstraat 61 Schoolstraat 61 222 328 LOMMEL 0484 0484 LOMMEL 222 328 Stationstraat0484 Stationstraat 295 222 328295 0484 222 328 0484 222 328 GEEL GEEL Kleinhoefstraat Kleinhoefstraat 5 5 0474 018 340 0474 018 340 LEOPOLDSBURG LEOPOLDSBURG Schoolstraat Schoolstraat 61 61 0484 222 328 0484 222 328

Tim Torfs

definitief definitief definitief ontharen ontharen ontharen

momentum® Carnitrin®

mo

Het is geen medicijn. Het bestaat uit een bijzonder doeltreffende samenstelling van ultramoleculaire elementen die het eetgedrag in de hersenkernen regelen. Het is een hightech methode met blijvend resultaat.

Het bijzo ultra in d high

Al 15 jaar de goedkoopste in defi nitiefgoedkoopste ontharen! jaar AlAl 1515 jaar dede goedkoopste inin defi nitief ontharen! defi nitief ontharen!

definitief definiti onthar ontharen 5 behandelingen onderbenen

€99 ipv €750 5 behandelingen onderbenen 5 behandelingen onderbenen

€99ipvipv €750 €99 5 €750 behandelingen oksels + bikini + onderbenen 5 behandelingen €499 oksels ipvoksels €1475 + bikini + onderbenen 5 behandelingen + bikini + onderbenen €499 ipv €1475 Al 15 jaarinde go Al 15Bikini jaar de goedkoopste €499 ipv €1475 €50 + oksels GRATIS defi nitief ontha defi nitief ontharen! Bikini 50% €50 + oksels GRATIS korting Bikini €50 + oksels GRATIS 50% korting 50% korting 5 behandelingen 5 behandelingen onderbenen onde 1 behandeling rug €99 ipv €750 €99 ipv €750 1 behandeling rug €150rugipv €250 1 behandeling €150ipvipv €250 5 behandelingen 5 behandelingen oksels + bikini + onderbenen okse €150 €250 1 behandeling ganse benen • MEGA PROMO! €499 ipv €499 €1475 ipv PROMO! €1475 1 behandeling ganse benen • MEGA 1 behandeling benen • MEGA PROMO! €99 ganse ipv €230

€99 €50 ipv €230 Bikiniipv Bikini + oksels GRATIS €50 + oksels GR €99 €230 1 behandeling bovenlip 50% korting 50% 1 behandeling bovenlip korting 1 behandeling €25 bovenlip 1€25 behandeling 1 behandeling rug rug €25 1 behandeling kin €150 ipv €150 €250kin ipv €250 1 behandeling 1 behandeling kin €35 1 behandeling ganse b 1€35 behandeling ganse benen • MEGA PROMO! €35 1 behandeling €99 ipv €230 €99 ipv €230 1 behandeling

1 behandeling bovenbenen bovenbenen bovenbenen 1 behandeling bovenli 1 behandeling bovenlip

€75 €75 €75 €25 €25

1 behandeling 1 behandeling kin kin

€35

€35

1 behandeling 1 behandeling

bovenbenen bovenbenen BERINGEN Heidestraat 69 T. 01169 724 BERINGEN Heidestraat T.424 011 724 424 BERINGEN Heidestraat 69 T. 011 724 424 HASSELT Hendrik V Veldekesingel 150 T. 011150 724T.424 HASSELT Hendrik V Veldekesingel 011 724 424 HASSELT Hendrik V Veldekesingel 150 T. 011 724 424 BREE Omselweg 60 T. 011 724 424 BREE Omselweg 60 T. 011 724 424 BREE Omselweg 60 T. 011 724 424 HAM Korenstraat 17 T. 01117 724 HAM Korenstraat T. 424 011 724 424 HAM Korenstraat 17 T. 011 724 424

€75

€75

BERINGEN BERINGEN Heidestraat 69 T. 011 724 424 Heidestraat 69 HASSELT Hendrik HASSEL V Veldekesingel T 150 Hendrik T. 011 724 424 V Veldek BREE Omselweg BREE 60 T. 011 Omselweg 724 424 60 T. 011 HAM Korenstraat HAM 17 T. 011 Korenstraat 724 424 17 T. 011 7

Nieuw Tim Torfs webshop shop.timtorfs.be Hl vl herfst promoties!


Prettige feestdagen!

AL UW HOUT VOOR BINNEN EN BUITEN PE

JAARS

OOK

DEELNEMER

ARENDONK

IN

DECEMBERACTIE

EN

DE

B

N OP

IJ

DE

NS D E

E

5000 €

• WI J

VE

PRIJZENPOT MEER DAN

DE

IJ

ACTIE DEC 2019

R

IO

L

EINDEJAARS

BIJ VRAGEN 014 68 92 90

T

WAMPENBERG 72 - ARENDONK

HOUTHANDELVANMECHGELEN.BE HHVM_InArendonk_122019_159x229_VS01.indd 1

26/11/2019 16:03


Kwaliteitsmeubelen voor prijzen Kwaliteitsmeubelen voorkleine kleine prijzen

De Woonreus, Grote Steenweg 2b, 2440 Geel - Tel: 0477 95 40 82 www.dewoonreus.be - www.facebook.com/dewoonreus

De Woonreus, Grote Steenweg 2b, 2440 Geel - Tel: 0477 95 40 82 www.dewoonreus.be - www.facebook.com/dewoonreus

Zoekt wegens uitbreiding

* 1aluminiumbewerker Kom mee werken in ons

TOPTEAM

en wij leren je dan de kneepjes van het vak . wij bieden: goede verloning naar werk,alle dagen ander werk in een gezond familiaal bedrijf dat al 33 jaar bestaat, mooie projecten, goede werksfeer in een jong team ,ervaren metaalbewerkers komen ook in aanmerking

Vereisten: NL-talig en nauwkeurig kunnen werken.

Hoge Mauw 500 Arendonk Intresse bel ons voor een afspraak

0474 679024


NICOLE E D O M daMes MOde van 1 tot 31 december actie:

wIn een van OnZe waardebOns* +5% dIrecte kOrtIng op uw aankopen

sPecIaal OPen OP: Zondag 15, 22 en 29 december Maandag 16, 23 en 30 december *Kadobon tot 1 jaar geldig

Meistraat 102A 2480 Dessel 014 37 78 98 www.handelsgids.be Mode Nicole Dessel


Wilt u gebruik maken van deze actie? Mail dan uw gegevens naar info@blicon.com Everdongenlaan 7 D1 Bredabaan 810 Veilingstraat 55 Gaversesteenweg 749

Turnhout Brasschaat Hoogstraten Merelbeke

014/61.69.59 03/653.33.98 03/345.67.75 0475/57.30.47

www.blicon.be

info@blicon.com


ETHIAS-THEATER.BE • 070 345 345 max. €0,30/min.

Brandweerman Sam 07.12

Weihnachtsfest der Volksmusik 20.12

De Prinses en de Toverspiegel 22.12

Helmut Lotti 27.12

Sleeping Beauty 07.02

MAMMA MIA! vanaf 22.02

Carmina Burana 14.03

Clouseau vanaf 27.03

Alex Agnew 01.04

Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen 18.04

K3 Show 2020 vanaf 01.05

Ketnet Musical 2020 09.05

VOLLEDIGE KALENDER EN AANBOD VIP EN GROEPEN OP ONZE WEBSITE

/ethiastheater

ET_Kalender_NOV2019_In-magazines_215x142,5_HR_IC.indd 1

22/11/2019 16:35

De

Tim Torfs

butternutlasagne

Installateur (plaatsen sanitair/verwarming/ventilatie)

Onderhoudstechnieker (depannage en onderhoud gas/mazout) - Plaatsen sanitair / verwarming / ventilatie - Ervaring vereist - Je moet zelfstandig alsook in teamverband kunnen werken - Rijbewijs B - Zeer vlot Nederlans Interesse in deze jobs? Neem contact met ons op coolenbvba@skynet.be of 014/43 13 43

Coolen INSTALLATIETECHNIEK bvba Hoge Mauw 1150, 2370 Arendonk

/ethiasarena

> > > > > >

500 gr rundergehakt 1 tomatenpassata 1 butternut 1 bol mozzarella 1 rode ui 2 teentjes knoflook

> > > > > >

provençaalse kruiden peper zout 2 eieren rucola pamspray

Bereiding:

Doorprik de butternut met een vork en plaats hem gedurende een uur in de oven. Daarna kan je hem gewoon uitlepelen. Fruit ondertussen de fijngesnipperde ui en knoflook met de pamspray. Voeg het gehakt toe en bak dit reul. Voeg de tomatenpassata toe en laat even sudderen. Voeg de butternut toe, samen met de kruiden en laat nog een 5 tal minuten sudderen. Breek 2 eitjes in het mengsel en roer dit goed door elkaar. Neem een vuurvaste schotel en schep er het mengsel in. Bedek met de schijfjes mozzarella en laat 20 minuten in de oven bruin worden. Werk af met rucola.

Héél veel GRATIS recepten op www.timtorfs.be

0474 72 87 18 of www.timtorfs.be


ZOEKERSBON IN ARENDONK 1 2 3 4 5 6 7 8 PRIJZEN PER WEEK

3 4 5 6 7 8

enkel voor particulieren.

*

Wenst u het zoekertje ook in Kempenklok regio 2 te plaatsen, betaalt 3€ extra per week VUL UW ZOEKERTJE HIER IN EN BRENG HET VOOR DONDERDAG 16u BINNEN BIJ: DAGBLADHANDEL HULSELMANS, SCHUTTERSTRAAT 37, ARENDONK of Albora, Voorheide 6, Arendonk of geef je zoekertje online in op: www.zoekeringeven.be

IN ARENDONK regels

2 WEKEN BETALEN =3DE WEEK GRATIS*

q

€3,00 €4,00 €5,00 €6,00 €7,00 €8,00

IN ARENDONK + KEMPENKLOK

q

€6,00 €7,00 €8,00 €9,00 €10,00 €11,00

PRIJS PER WEEK VET + €1 PER WEEK X AANTAL WEKEN TOTAAL TE BETALEN

geef je zoekertje online in op: www.zoekeringeven.be Verzamelaar van oude geldstukken zkt munten - biljetten (wereldwijd). Heeft u er maar enkele, een hele doos vol of een verzameling. Laat dan maar iets weten. Eerlijke prijs otk 0496/143101 0512192

Te koop: vleugelpiano, 1,80m, voll. in orde en gestemd. Slechts €2250, ook mooie klassieke gitaar, element ingebouwd €99 Tel. 014 67 75 73 0512194-1/2

Bent u het ook zo beu om alleen te zijn ook met de aankomende feestdagen? En die wilt u niet alleen vieren maar liever met een partner. Wij van SunRelatiebureau wensen u ook fijne feestdagen en willen u graag helpen om de juiste partner te vinden. En u bent toe aan de volgende stap in uw leven. Wel eens gedacht aan een Chinese partner/Bruid Wilt u meer informatie mail of bel ons. www.sunrelatiebureau.be. contact@sunrelatiebureau.be. Tel+32478114745

GEZOCHT alles van oude spelcomputers, games en flipperkasten - Nintendo, sega, atari, vectrex, Gameboy. Heb je wat in de weg liggen? Ik heb er wat voor over en kom er graag voor kijken dan, 0473861652 211119-3/4

Voor het ophalen van oud ijzer en metalen indien nodig wordt er een container geplaatst. De Wit Metaal­ recycling Moerenstraat 31 2370 Arendonk tel 014/67 02 53 of 0477/520 054 1211182

TE KOOP: SET WINTERBANDEN OP LUXE VELG, 215/55R16H, Uniroyal, ALS NIEUW, PRIJS OTK TE KOOP: 1 SET DAKDRAGERS VOOR CITROËN C4 GRAND PICASSO EN 1 SET DAKDRAGERS NORAUTO UNIVERSEEL TEL:014373053 OF 0472425102 0512193-1/1

Wij zoeken auto’s voor schroot komen gratis ophalen betalen een wrak vergoeding 0477240246 0512195-1/2

2811191-2/2

VOOR AL UW VERSE GROENTEN EN FRUIT: De Appelboer - Molsebaan 13 - Retie. Nieuwe oogst appels en peren! 0494/342684 0512191-1/10

GEZOCHT: sloopauto’s. Bel en wij komen snel. Tel: 0493686304 2811192-2/4

Ontspanningsmassage Dieptemassage voetreflex Hot-stone massage Wintermassage met warme olie

Bel voor afspraak 0478/345002 www.leefbewust.be


TELEFOONGIDS KLEDING Carpentier De Valken 20 RAVAGO Moerenstraat 89

014/67 71 89 014/70 16 79 014/67 00 29 014/67 95 66

REIZEN

Reizen de arend Hertevelden 7

014/67 70 53

WELLNESS

voetverzorging & nagelstudio chris Wippelberg 112 014/67 27 18 metaalwerken

smego Hoge Mauw 500 WASSERIJ/DROOGKUIS bubbels & co Dopheistraat 12

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

014/67 20 66 014/47 03 30 014/67 24 21

0496/513 223

014/67 00 29

Hondenmassage

0499/40 00 88

schilderwerken

Janssens Marc Hoge Mauw 630 Kinderkleding tweedehands BJOJO Meulegoor 46

0495/66 03 44 014 671280

SPEELGOED

DEPROOST Vrijheid 48 ELECTRO/TELEFONIE SELECT ELECTRO Bergen 69

014/67 77 34 014/69 06 90

schoonheidsspecialist

Schoonheidsspecialiste Koninckx Kelly Grens 43a 0494/59 72 88 interieur-schrijnwerk

Lemmens Gust T Zand 35

ENERGETIX magneetsieraden Peter en Christina De Plaetse 124 014/70 87 62 - 0491/74 82 05

014/67 00 33

Haarwerken en Pruiken

Makyno Heikant 12c 

welness sieraden

Dr. Annelies Ieven & Dr. Julie Lievens Koeistraat 59 014/67.06.61

Peerdskerkhofstraat 29 - 2370 Arendonk Tel./Fax 014/67.11.75 - de.vocht.jan@telenet.be Haarstudio Aura Kooiman 3

Spacenter Spacenter Hoge Mauw 631 0800/60 063 Computers & IT Pc-Correct Heikant 12c 014/67 23 13 IDComputers Flierenbos 63 0485/50 79 61 - 014/67 16 40 Psychotherapeut / psycholoog Gitte Segers Meulegoor 15 0489/42 73 53 Anja Vercaigne Moerenstraat 82 014/67 13 99

014/67 90 24

Dakbedekkingen

DE VOCHT JAN

014/67 25 01

Huisartsenpraktijk de Koeistraat

IMMO

IMMO 2000 Vrijheid 8 bank/verzekeringen Kantoor van hees Vrijheid 10 nk verzekeringen Wampenberg 30/1

gaukema Hoge Mauw 1020 infraroodsauna’s - whirlpools

KAPPER

Haarstudio Aura Kooiman 3 Marleen Segers Wampenberg 28/1

bandencentrale

014/67 09 63

Doktersdienst de dokter van dienst is te bereiken vanaf vrijdagavond 20.00u tot maandagochtend 8.00u op het centrale nummer: 014/410 410 Wachtdienst Apothekers informatie is te vinden via - www.apotheek.be - teletekst RTV - nationale telefoonnummer 0900/10 500 - bij elke apotheek (zie info-bord) Elke zaterdagvoormiddag zal steeds 1 van de 4 apotheken in Arendonk geopend zijn van 9.00u tot 12.30u Wachtdienst Tandartsen 090/339 969 Dit is een nationaal betalend oproepnummer (â‚Ź 1,5/min.) waar men het adres van de dichtstbijzijnde tandarts van wacht geeft. Wachtdienst zelfstandige verpleging 7/12: Carry Huybregts: 498/74.34.88 Van Beers Annick: 0495/21.13.34 8/12: Carry Huybregts: 0498/74.34.88 Lenaerts Jeanine: 0473/76.10.52 Thuisverpleging vzw De Voorzorg 24u/24u bereikbaar - 0800/97 520 Thuisverpleging & GEZINSZORG Wit-Gele Kruis 014/41 46 91 Tele-Onthaal 03/237 92 92 Uitleendienst Rode Kruis Arendonk Hovestraat 44 maandag- en donderdagavond van 19u tot 20u 0474/481 587 - www.rodekruis-arendonk.be Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming 016/56 97 53 Anonieme alcoholisten (aa) - groep arendonk 0475/63 87 51


Oris Cleaning Services bvba

Kleur de winter

met een sfeervol decor

Bezoek onze showroom met een grote keuze aan verven, behangpapier, rolgordijnen, lamellen en alle toebehoren.

Glazenwasserijwerken • Onderhoud van burelen

Hoge MauwHoge 630 Mauw 630, 2370 Arendonk

Gelaatsverzorging • Make-up • Manicure Reinigen van kornissen en rolluiken • Reinigen van zonnepanelen Laserontharen • Ontharen meterte hars Wij maken ook cadeaubonnen • Gratis prijsoff Ontharen met suiker • Pedicure

Hoge Mauw 630, 2370 Arendonk

www.marc-janssens.be 2370 Arendonk NZE SHOWROOM www.marc-janssens.be BEZOEK ONZE SHOWROOM t. +32 (0) 495 66 03 (0) 44495 66 03 44 t. +32

www.marc-janssens.be ROTE KEUZE MET AAN EEN GROTE KEUZE AAN

0495 BEHANGPAPIER, 66 03OPENINGSUREN 44 VERVEN, BEHANGPAPIER,

OPENINGSUREN

Maandag enkel op afspraak Dinsdag : 10-12 u | 14-18 u

ROLGORDIJNEN, LAMELLEN Maandag enkel op afspraak Woensdag : 10-12 u | 14-18 u Openingsuren: JNEN,LAMELLEN : 10-12 Dinsdag : 10-12 Donderdag u | 14-18 u u | 14-18 u EN ALLE TOEBEHOREN : 10-12 u | 14-17 • di: 10-12Vrijdag u. / 14-18 u. u EBEHOREN ma: op afspraak vrijdag : 10-12 Zaterdag u | 14-17 uu : 9-12 vr: 10-12 u. / 14-17 • za:u 9-12 u. Zaterdagu.: 9-12

20171213_marc_janssens_210x150_VS01.indd 1

Schoonmaakbedrijf

Martine & Team Roobeek 69 2370 Arendonk e-mail : ocs1@telenet.be - telefonisch 014/67.17.20 Molenwiel 8. • 0473/83.46.72 Like us on 6/12/17 15:17

d 1

15/11/17 20:33

Annemiek de Lange

SPECIALIST Hondenkapster en meer DAKRENOVATIE Hokken 61 • 2370 Arendonk

Horststraat 80 2370 Arendonk Tel. 014/67.28.15

info@kapsalon-inell.be www.kapsalon-inell.be

0475 84 33- 0032 38 0031 653570566 471257481 info@blockxdakwerken.be

www.blockxdakwerken.be WWW.DOGGIESTOTALCARE.NET

Van maandag tot zaterdag geopend op afspraak

Schoonheids- en huidverbeteringsinstituut

NADINE

Heikant 38, Arendonk

Annemiek de Lange Hondenkapster en meer

0475 8461 33•38 Hokken 2370 Arendonk info@blockxdakwerken.be 0031 653570566 - 0032 471257481 www.blockxdakwerken.be

SECTIONALE sectionale GARAGEDEUREN garagedeuren

017_adv_Blockx_UWgemeente Arendonk.indd 1

- Gelaatsverzorging - Voetverzorging - Handverzorging - Ontharingen - Maquilleren

4/04/2017 10:38:44

Luc Van Bylen - Paul Smets nieuwbouw -- renovatie renovatie -- herstellingen herstellingen alle alle merken merken nieuwbouw Den Tobberd Tobberd 20 20 -- 2370 2370 Arendonk Arendonk Den 0476/238 341 341 -- lucvanbylen@telenet.be lucvanbylen@telenet.be 0476/238

Enkel op afspraak TEL 014/67.92.96

Ontstoppingswerken Herstellingswerken Camerainspectie Lekdetectie

KEMPISCHEONTSTOPPINGSDIENST.BE info@kempischeontstoppingsdienst.be


• N A T U R A L FACE LIFTING • Huidverbetering • O n t ha r i n g e n • M a s s a g e s • M a n i c u r e • P e d i c u r e Schut terstraat 16 AUGUSTUS 18.00 uur GESLOTEN Arendonk

De Brulen 55 | Arendonk | +32 14 67 02 86 Voor al uw autoschade’s !

DE VALKEN 16 - ARENDONK - 014 67 24 35 - www.oogwenk.be 0475 60 74 72 DI / 13.30-19.00 ZAT: 9.00-17.00 schoonheidsinstituut.el@outlook.be E -nWOE k e- VRIJ: l n9.00-12.00 a a f s/p13.30-18.00 r a a k DO: 9.00-12.00

Metaalrecycling

DAKRENOVATIE

Dockx herman blockx ophaling oud ijzer & oude metalen Roobeek 80kleine afbraakwerken gratis containterplaatsing 2370 Arendonk www.hermanblockx.be gsm 0494 05 19 57 GSM 0475 84 33 38 info@hermanblockx.be dockx.metaalrecycling@gmail.com

BEGRAFENISSEN CAERS bvba

HetHertevelden beste voor ogen 36A - 2370uw Arendonk

DE014 VALKEN - ARENDONK - 014 67 24 35 - www.oogwenk.be 671674 02 - caers.staf@belgacom.net

DI - WOE - VRIJ: 9.00-12.00 / 13.30-18.00 DO: 9.00-12.00 / 13.30-19.00 ZAT: 9.00-17.00

Koninklijke Harmonie De Arend Wampenberg 117

WEBSITE:

gelaatsverzorging - ontharen - epileren - massage handverzorging gellak - massage gelaatsverzorging - ontharen - -epileren handverzorging -- gellak gelaatsverzorging - ontharen epileren - massage voetverzorging (ook aan huis) voetverzorging (ook- aan huis) handverzorging gellak voetverzorging (ook aan huis)

Berendonk 2370Arendonk Arendonk Berendonk57 57 -- 2370 tel tel 014 676732 opafspraak) afspraak) 014 3290 90 (enkel (enkel op Berendonk 57 - 2370 Arendonk tel 014 67 32 90 (enkel op afspraak)

www.harmoniedearend.be AGENDA

ZATERDAG 5 SEPTEMBER V.A. 18U OPTREDEN VAN HET ARENDCOMBO “JUST4FUN” OP BERGROCK WEEKDIENST 28 AUGUSTUS Zjef en Sis Wijnen HET AREND - lokaal huren: info bij Jan Nijs: 014 67 85 52 MUZIEKLES: voor36 de nieuwe leerlingen: START op vrijdag 11 HERTEVELDEN A, 2370 ARENDONK september om 74 18u 02 met infosessie; inschrijven via T. 014 67 mail jonas_v_v@hotmail.com of telefonisch 014677364.

Koninklijke Harmonie De Arend GELAATSVERZORGINGEN GELAATSVERZORGINGEN

ROOBEEK 22 - 2370 ARENDONK 014/67.71.34 - www.natuursteengeudens.be

MANICURE AGENDA: MANICURE PEDICURE

GELAATSVERZORGINGEN GELAATSVERZORGINGEN NF ONTHARINGEN US O ACEB E

O

LI K

LI K

MASSAGES S ON FACEB Za. 7 dec 16u Opluisteren viering kerk markt Arendonk ONTHARINGEN PEDICURE EU MANICURE OK

ARDUIN WITSTEEN ARDUIN WITSTEEN GRANIET COMPOSIET GRANIET MARMER GRAFZERKEN MARMER

LI K

11/06/15

11/06/15 13:12

OK

maatwerk in:

Wampenberg 117 NF NF US O UASCEOBO ACEB E O E www.harmoniedearend.be 13:12 MASSAGES harmoniedearend@hotmail.com MASSAGES ONTHARINGEN ONTHARINGEN

OK

angool.indd 1 HanVangool.indd 1

11/06/15 13:12

LI K

HanVangool.indd 1

PEDICURE MASSAGES 19u30 Teerfeest in het harmonielokaal

Weekdienst: 6-12-19 LudoMANICURE Van Dun en Ludo Meyvis het AREND-lokaal huren: NataliePEDICURE Allaert, Tel 0486/68.10.39, natalieallaert@hotmail.com.


Droogkuis en Wasserij Bubbels en Co.

Droogkuis kleding, hemdendienst, wasserij, overgordijnen, donsdekens, tapijten, ... Gratis afhaling en levering aan huis. Bel ons 014/67 00 33 of 0476/85 85 40 Mail ons info@bubbelsenco.com

www.interieur-schrijnwerk.be Interieurinrichting Maatkasten - Keukens Zolderafwerking Gyprocwanden en -plafonds ‘t Zand 35 - 2370 Arendonk Tel. 014/67 09 63 - Gsm 0495/32 59 50 gust@interieur-schrijnwerk.be

COLOFON ‘in Arendonk’ is een wekelijkse uitgave - oplage 5.000 exemplaren jaargang 6 (week 49 - 5 december 2019)

week 49 - 5 decembe

r 2019

www.immo Arendonk

Retie

drie.be

Vrijheid 8 Turnhoutsebaan 014 67 20 81 66 014 37 info@immodrie. 38 38 be info@im modrie.be

VERTROUWEN NIEUW

GARANDEERT

NIEUW

Vg, Wg, Gvkr, Vv, Gmo

- niet gelegen in een overstromingsgevo

elig gebied

EPC: 626

ARENDONK - Mierdsewe

g4

Rustig glg, deels te renoveren woning met 3 slpks op 437 m². evenwel reeds vz van Deze een de en zijgevel), cv-ketel nwe volledig geïnstalleerde kkn, ramen woning werd in pvc (achterzijop aardgas (2017) en grotendeels vernwde douchek/wasr.

VP: €247.000

‘in Arendonk’ niet ontvangen ?

EEN GOEDE VERSTANDHO UDING

EPC: 378

ARENDONK - Hoogakke

rs 2 Nabij het centrum met drie slaapkamers gelegen gerenoveerde en instapklare , tuin en carport/patio woning toegankelijk zijn. dewelke tevens via de zijkant VP: €279.000

verkoop: wim@inarendonk.be +32(0)474 05 49 40 info@drukkerij-meeus.be

ARENDONK

in

Vg, Wglk, Gvkr, Gvv, Gmo

- niet gelegen in een overstromingsgevo

Neem dan contact op met Elfie Aerts op +32(0)477 26 72 78 of mail elfie@kempenklok.be

elig gebied

VERKOCHT

EPC: 213

ARENDONK - Heilaar

15 Ruime instapklare vrijstaande woning perceel van 700m². met 4 slaapkamers De woning is gelegen op een grondverkaveling nabij in een rustige en het centrum van Arendonk. kindvriendelijke VP: €449.000

info: in aanvraag - niet

gelegen in een overstromingsgevo

elig gebied

EPC: 404

ARENDONK - Neerstraat

41 Landelijk gelegen woning / hoeve op een grondpercee woning heeft 4 slpks, l van 4.305 m². De een is een grote inpandige badkamer met douche en een ingerichte zellig overdekt terras. garage met bergzolder. Achter de woning keuken. Er Het perceel is ± 120m ligt breed en kijkt uit over een geweilanden. info: in aanvraag niet gelegen in een overstromingsgevo

elig gebied

adv Immo2000_w

eek 49_iA.indd

1

2/12/19 09:46

deadline: reservatie: do. 16u - materiaal: vr. 10u

vu: Elfie Aerts Merksplassesteenweg 95/4 2310 Rijkevorsel Tel +32(0)3/294 19 00

Uw (personeels) advertentie hier?

Bel 0474 05 49 40 Lees inArendonk online op www.inarendonk.be

ARENDONK


bon TEGEN AfGIfTE VAN DEZE BON

400 gr. kippengyros VOOR

â‚Ź3

Vers Vlees coteletten 3 + 1 gratis

natuurhesp

100 gr. + 50 gr. gratis

elke WoensDag gehaktDag 1 kg kopen - 0,5 kg gratis

zaterDag & zonDag courgettesoep Aanbieding geldig van donderdag 5 december t/m woensdag 11 december 2019 of zolang de voorraad strekt


DECOR ATIE - MEUBELEN - BOXSPRINGS - HUISLINNEN - VERF - VERLICHTING - TAPIJTEN - LAMINAAT DECOR ATIE - MEUBELEN - BOXSPRINGS - HUISLINNEN - VERF - VERLICHTING - TAPIJTEN - LAMINAAT R AAMDECOR ATIE -- KLEDING TUIN TERR -- KERST DECOR ATIE - MEUBELEN - BOXSPRINGS - HUISLINNEN - VERF - VERLICHTING TAPIJTEN - LAMINAAT R AAMDECOR ATIE- -BEHANG BEHANG KLEDING --TUIN & &TERR ASAS - KERST DECOR ATIE - MEUBELEN - BOXSPRINGS - HUISLINNEN - VERF - VERLICHTING - TAPIJTEN - LAMINAAT R AAMDECOR ATIE -- HUISLINNEN BEHANG - KLEDING TUIN & TERR AS - TAPIJTEN KERST DECOR ATIE - MEUBELEN - BOXSPRINGS - VERF -- VERLICHTING - TAPIJTEN - -LAMINAAT -DECORATIE - MEUBELEN - BOXSPRINGS --HUISLINNEN VERF VERLICHTING - TAPIJTEN - LAMINAAT DECORATIE - MEUBELEN - BOXSPRINGS HUISLINNEN --VERF - -VERLICHTING LAMINAAT R AAMDECOR ATIE - BEHANG - KLEDING - TUIN & TERR AS - -KERST AAMDECOR-ATIE - BEHANG - KLEDING - -TUIN TERR AS - KERST DECORATIE -RMEUBELEN BOXSPRINGS - HUISLINNEN VERF &- VERLICHTING - TAPIJTEN - LAMINAAT -

RAAMDECORATIE - -BEHANG -- KLEDING TUIN TERRAS KERST - LAMINAAT DECORATIE - MEUBELEN - BOXSPRINGS - HUISLINNEN - VERF - VERLICHTING --TAPIJTEN RAAMDECORATIE BEHANG KLEDING --TUIN &&TERRAS - KERST RAAMDECORATIE BEHANG- -KLEDING KLEDING -VERLICHTING TUIN&&TERRAS TERRAS -KERST KERST - LAMINAAT DECORATIE - MEUBELEN - BOXSPRINGS---BEHANG HUISLINNEN - VERF--TUIN - -TAPIJTEN RAAMDECORATIE RAAMDECORATIE - BEHANG - KLEDING - TUIN & TERRAS - KERST

MAAND VAN DE SLAAP MAAND VAN DE SLAAP MAAND VAN DE SLAAP MAAND VAN DE SLAAP MAAND VAN SLAAP 1/10 t.e.m.DE 31/10 1/10t.e.m. t.e.m.31/10 31/10 1/10 1/10 t.e.m. 31/10 1/10 t.e.m. 31/10 2

15% KORTING 15% KORTING 15% KORTING op een complete boxspring* 15% KORTING opeen eencomplete complete boxspring* 15% KORTING op boxspring* 2

2 2

2

1

1

1 1 1 op

een complete boxspring*

3

3 3 3

3

nog t.e.m. 15/11/2019 nog t.e.m. 15/11/2019 nog t.e.m. 15/11/2019 nog t.e.m. 15/11/2019

GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS nog t.e.m. 15/11/2019

stof bij aankoop van een stof bij aankoop van een BM Fabrics vouwgordijn* stof bij aankoop van een BMaankoop Fabrics vouwgordijn* stofBM bij van een Fabrics vouwgordijn* BM Fabrics vouwgordijn* stof bij aankoop van een

4

4 4 4

4

BM Fabrics vouwgordijn*

op een complete boxspring*

15% KORTING 15% 15% 15% KORTING

8

KORTING op pyjama’s, lakens, dekbedovertrekken, KORTING op pyjama’s, lakens, dekbedovertrekken, 7 77 op lakens, dekbedovertrekken, 5 pyjama’s, ... bij aankoop van6 een complete KORTING op pyjama’s, lakens, dekbedovertrekken, 5 kussens 5 kussens ...bij bijaankoop aankoopvan van eencomplete complete 7 6 6een 5 kussens ... boxspring* 6 kussens ... bijlakens, aankoop van een complete op pyjama’s, dekbedovertrekken, boxspring* 7 boxspring* 5 CADEAUTIPS boxspring* kussens ... bij aankoop van complete VOOR EEN KERSTFEEST 6 eenBUDGETPROOF

15%

boxspring*

1 Boeket Kunstrozen 30cm (€11,80) 2 Deurstop George (€13,90) 3 Plaid Mara 150 x 200 cm Nude (€18,90) *voorwaarden in de winkel 4 Glasonderzetters Chop Chop set van 4 (€9,00) 5 Geurkaars Classic Balance 270 gr (€18,99) 6 Kunstvacht Konijn 2 soorten (€6,00) *voorwaarden in de winkel 7 Sculptuur Thinker (€15,00) 8 Margarita Glazen van 4 x 30 cl (€11,25) *voorwaarden in de set winkel

*voorwaarden in de winkel

Onze winkel zal gesloten zijn op dinsdag 1/11 en vrijdag 11/11. Onze winkel gesloten zijn opdinsdag dinsdag1/11 1/11en envrijdag vrijdag11/11. 11/11. *voorwaarden inzal de winkel Meer cadeautips op www.ravagowinkel.be Onze winkel gesloten zijn op Onze winkel zalzal gesloten zijn op dinsdag 1/11 en vrijdag 11/11.

Onze winkel zal gesloten zijn op dinsdag 1/11 en vrijdag 11/11.

8 8 8

8

Profile for InterMedia ContentMakers

In Arendonk week 49  

In Arendonk week 49