Page 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Σελίδα: 0001 Χρήση: 2013

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ============================ ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟ∆Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012

0

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α

01

ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

02

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

03

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ

ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013

∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ

ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ

ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

1.405.455,14

1.214.810,47

1.242.758,68

1.242.758,68

1.242.758,68

126.678,79

110.148,96

143.000,00

143.000,00

143.000,00

6.019.404,63

4.258.440,19

4.882.288,79

4.882.288,79

4.882.288,79

3.513.700,00

2.327.326,45

2.911.250,00

2.911.250,00

2.911.250,00

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 04

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

05

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

06

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ

610.800,00

402.018,68

459.458,39

459.458,39

459.458,39

9.609.431,43

7.638.447,27

8.453.605,11

8.453.605,11

8.453.605,11

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 07

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α Σύνολα 0

1

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α

12

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ

116.009,00

107.809,31

139.500,00

139.500,00

139.500,00

21.401.478,99

16.059.001,33

18.231.860,97

18.231.860,97

18.231.860,97

10.185.432,35

627.040,87

6.843.805,46

6.843.805,46

6.843.805,46

16.873.909,58

5.478.665,16

14.251.464,26

14.251.464,26

14.251.464,26

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

1.227.580,97

782.492,21

603.822,68

603.822,68

603.822,68

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 13

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

14

∆ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ

15

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ

16

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α Σύνολα 1

2

ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ

21

ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ

22

ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ Σύνολα 2

293.314,17

260.895,36

367.167,16

367.167,16

367.167,16

28.590.237,07

7.149.093,60

22.076.259,56

22.076.259,56

22.076.259,56

3.153.926,06

3.007.621,63

2.366.424,56

2.366.424,56

2.366.424,56

930.560,55

937.845,55

66.282,72

66.282,72

66.282,72

4.084.486,61

3.945.467,18

2.432.707,28

2.432.707,28

2.432.707,28

3

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ

31

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ

3.104.077,71

0,00

3.104.077,71

3.104.077,71

3.104.077,71

32

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ

6.283.738,02

5.084.693,90

7.039.234,24

7.039.234,24

7.039.234,24

9.387.815,73

5.084.693,90

10.143.311,95

10.143.311,95

10.143.311,95

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Σύνολα 3 4

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Σελίδα: 0002 Χρήση: 2013

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ============================ 41

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ

4.164.289,82

3.102.273,94

3.292.000,00

3.292.000,00

3.292.000,00

ΤΡΙΤΩΝ 42

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

168.000,00

205.455,80

200.000,00

200.000,00

200.000,00

Σύνολα 4

4.332.289,82

3.307.729,74

3.492.000,00

3.492.000,00

3.492.000,00

5

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ

51

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ

3.523.523,51

3.523.523,51

3.989.560,24

3.989.560,24

3.989.560,24

3.523.523,51

3.523.523,51

3.989.560,24

3.989.560,24

3.989.560,24

71.319.831,73

39.069.509,26

60.365.700,00

60.365.700,00

60.365.700,00

ΧΡΗΣΗΣ Σύνολα 5 Σύνολα

=========================================================================================================================================


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Σελίδα: 0003 Χρήση: 2013

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ============================ ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟ∆Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΕΣΟ∆Α ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012

ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013

∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ

ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ

ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

106.569,27

137.500,00

137.500,00

137.500,00

100.000,00

41.468,35

53.000,00

53.000,00

53.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

21.346,18

27.500,00

27.500,00

27.500,00

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ 1

Καθαρά κέρδη δηµοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων

2

Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%)

3

Τέλη στάθµευσης

4

Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων

5

Τέλος αδειών οικοδοµών

6

Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Τοπικά (δυνητικά) τέλη και

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

εισφορές για την εκτέλεση έργων 8

Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων

9

Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέµενα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420.000,00

169.383,80

218.000,00

218.000,00

218.000,00

για επενδύσεις Σύνολα Β. ΕΚΤΑΚΤΑ 1

Προϊόν εκποίησης ακινήτων

2

Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.873.909,58

5.478.665,16

14.251.464,26

14.251.464,26

14.251.464,26

3.104.077,71

0,00

3.104.077,71

3.104.077,71

3.104.077,71

0,00

0,00

322.822,68

322.822,68

322.822,68

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

σκοπούς 3

∆άνεια για επενδυτικούς σκοπούς

4

Πρόστιµα για παράνοµη εκµετάλλευση λατοµείων

5

Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων

6

Τέλη ρύπανσης

7

Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δηµιουργία κοινόχρ. χώρων


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Σελίδα: 0004 Χρήση: 2013

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ============================ 8

Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέµενα ή

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.997.987,29

5.478.665,16

17.678.364,65

17.678.364,65

17.678.364,65

20.417.987,29

5.648.048,96

17.896.364,65

17.896.364,65

17.896.364,65

προοριζόµενα για επενδύσεις Σύνολα Γενικά Σύνολα

=========================================================================================================================================


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Σελίδα: 0005 Χρήση: 2013

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ============================ ΜΕΡΟΣ ΙI : ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012

ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013

∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ

ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ

ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 6

Έξοδα χρήσης

60

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

9.945.826,50

7.265.038,17

6.118.000,00

6.118.000,00

6.118.000,00

61

Αµοιβές αιρετών και τρίτων

1.789.612,50

1.159.290,66

1.410.170,00

1.410.170,00

1.410.170,00

62

Παροχές τρίτων

4.379.673,61

2.240.926,30

2.249.089,50

2.249.089,50

2.249.089,50

63

Φόροι - Τέλη

104.032,00

48.589,18

50.032,00

50.032,00

50.032,00

64

Λοιπά γενικά έξοδα

629.897,46

108.156,04

470.700,00

470.700,00

470.700,00

65

Πληρωµές για την εξυπηρέτηση

5.853.810,59

2.201.542,71

5.202.077,71

5.202.077,71

5.202.077,71

δηµοσίας πίστης 66

∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

2.443.853,90

1.186.623,65

1.276.331,17

1.276.331,17

1.276.331,17

67

Πληρωµές για µεταβιβάσεις

8.241.223,22

4.986.712,85

8.675.920,68

8.675.920,68

8.675.920,68

εισοδηµάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές Επιχορηγήσεις Επιδοτήσεις - ∆ωρεές 68

Λοπά έξοδα Σύνολα 6

7

Επενδύσεις

71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και

62.834,51

25.513,18

32.000,00

32.000,00

32.000,00

33.450.764,29

19.222.392,74

25.484.321,06

25.484.321,06

25.484.321,06

643.890,00

86.283,16

635.691,00

635.691,00

635.691,00

16.290.318,55

1.054.466,29

12.296.425,14

12.296.425,14

12.296.425,14

2.502.398,86

62.027,97

2.338.082,59

2.338.082,59

2.338.082,59

19.436.607,41

1.202.777,42

15.270.198,73

15.270.198,73

15.270.198,73

13.975.093,79

4.440.997,92

3.696.876,17

3.696.876,17

3.696.876,17

4.354.916,42

3.031.906,67

3.446.723,97

3.446.723,97

3.446.723,97

0,00

0,00

6.036.503,94

6.036.503,94

6.036.503,94

προµήθειες παγίων 73

Έργα

74

Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Σύνολα 7

8

Πληρωµές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσει

81

Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

82

Λοιπές αποδόσεις

83

Επιχορηγούµενες Πληρωµές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Σελίδα: 0006 Χρήση: 2013

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ============================ 85

Προβλέψεις µη είσπραξης

0,00

0,00

5.877.760,59

5.877.760,59

5.877.760,59

18.330.010,21

7.472.904,59

19.057.864,67

19.057.864,67

19.057.864,67

102.449,82

0,00

553.315,54

553.315,54

553.315,54

102.449,82

0,00

553.315,54

553.315,54

553.315,54

71.319.831,73

27.898.074,75

60.365.700,00

60.365.700,00

60.365.700,00

εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονοµικού έτους Σύνολα 8 9

Αποθεµατικό

91

Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δηµιουργία νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό Σύνολα 9 Σύνολα

=========================================================================================================================================

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 00

Γενικές Υπηρεσίες

10

Οικονοµικές και ∆ιοικητικές

13.465.052,85

6.336.716,30

12.726.878,39

12.726.878,39

12.726.878,39

4.014.308,23

2.684.515,00

3.223.261,75

3.223.261,75

3.223.261,75

4.406.847,82

2.620.120,73

4.139.917,48

4.139.917,48

4.139.917,48

7.304.509,71

3.724.829,65

2.530.932,17

2.530.932,17

2.530.932,17

7.293.519,35

857.844,04

5.728.161,12

5.728.161,12

5.728.161,12

υπηρεσίες 15

Υπηρεσίες Πολιτισµού, Αθλητισµού και κοινωνικής πολιτικής

20

Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού

25

Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης αποχέτευσης

30

Υπηρεσία Τεχνικών έργων

12.049.799,63

2.623.595,33

9.165.457,18

9.165.457,18

9.165.457,18

35

Υπηρεσίες πρασίνου

497.730,00

40.834,13

672.703,00

672.703,00

672.703,00

40

Υπηρεσία Πολεοδοµίας

129.000,00

40.350,41

73.000,00

73.000,00

73.000,00

45

Υπηρεσία νεκροταφείων

224.994,00

79.680,94

112.102,00

112.102,00

112.102,00

50

∆ηµοτική Αστυνοµία

70

Λοπές υπηρεσίες

80

12 <ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ>

Σύνολα

400.500,00

252.917,31

282.000,00

282.000,00

282.000,00

3.101.110,11

1.163.766,32

2.100.106,70

2.100.106,70

2.100.106,70

18.330.010,21

7.472.904,59

19.057.864,67

19.057.864,67

19.057.864,67

102.449,82

0,00

553.315,54

553.315,54

553.315,54

71.319.831,73

27.898.074,75

60.365.700,00

60.365.700,00

60.365.700,00

=========================================================================================================================================

Προϋπολογισμός Δήμου Κεφαλονιάς 2013  

Προϋπολογισμός Δήμου Κεφαλονιάς 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you