Four Reasons Vastuullisuusraportti 2021

Page 1

VASTUULLISUUSRAPORTTI FOUR R E AS ON S | 30. 4. 2021


SISÄLTÖ YRITYSESITTELY

3

Tarinamme

4

Neljä syytämme

5

Mitä vegaanisuus hiuskosmetiikassa tarkoittaa?

35

Miraculos Oy

6

Toimintakertomus 2020

36

Toimenpiteet 2021

36

Toimitusjohtajan sanat  VASTUULLISUUSOHJELMAMME

7 8

VASTUULLISTA KULUTTAMISTA JA TUOTANTOA  RAAKA-AINEET

PAKKAUKSET

32 34

37

Toiminta­ympäristö ja megatrendit

9

Saavutuksemme 2020

38

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

11

Muovin käyttö jälleenmyyntituotteiden pakkauksissa

39

Transmeri-konsernin vastuullisuusteemat

12

Muovin käyttö tekniikka­tuotteiden pakkauksissa

Transmeri-konsernin eettiset toimintaperiaatteet

13

Toimenpiteemme 2021

Four Reasonsin vastuullisuus­teemat

15

Vastuullisuus­tavoitteemme

16

Vuoden 2020 kohokohdat

17

Sidosryhmä­yhteistyö

18

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA  Kuluttajat ja yhteiskunta

44 45 46

Toimenpiteemme 2021

46

22

Toimintasuunnitelma 2021

44

Saavutuksemme 2020

23

Henkilöstö

Toimenpiteemme 2021  Tuotteen käyttö

43

19

Toimintasuunnitelma 2021  Toimintakertomus 2020

Saavutuksemme 2020

21

Toiminta­kertomus 2020  Asiakkaat

TUOTANTO

41 42

24 25 27 28

Toimintakertomus 2020

29

Toimintasuunnitelma 2021

31

Tuotteen hävitys

47

Saavutuksemme 2020

48

Toimenpiteemme 2021

48

ILMASTOTEKOJA  Miten hiilineutraalius määritellään?  Ilmastotavoitteemme ja -toimenpiteemme  Laskenta ja lähtötiedot

49 50 51 52

2


Y R I T YS E S I T T E LY

3


TARINAMME Milloin viimeksi pysähdyit miettimään, mikä on sinun mielestäsi kaunista? Tänä päivänä jokainen hius- ja kauneusbrändi kertoo, että riität ja olet kaunis. Sloganit tekevät parhaansa, mutta hukkuvat kuvankauniiden mallien ja muun huudon alle. Ihmiset kuitenkin laittavat hiuksiaan kauneuden tavoittelemisen sijaan siksi, että he tahtovat näyttää itseltään. Me tarjoamme siihen parhaat välineet ja yritämme samalla korjata alan suurimman ongelman. Four Reasons on suomalainen kauneusalan kapinallinen, joka kulkee eturintamassa monimuotoisuuden puolesta. Tavoitteemme on auttaa jokaista tuntemaan olonsa upeaksi omana itsenään ja rikkoa kauneuden kapeaa muottia yksi parempi hiuspäivä kerrallaan. Toivomme, että marssit rinnallamme.

Four Reasons Vastuullisuusraportti 2021 > Yritysesittely > Tarinamme

4


NELJÄ SYYTÄMME

Toimintaamme ohjaa neljä syytä, jotka muodostavat brändilupauksemme: We Love the Real You.

#1 IHMISET

#2 INTOHIMO

#3 AITOUS

#4 SINÄ

Tähän kapinallisjoukkoon mahtuu monenlaista. Meitä on äänekkäitä, hillittyjä, räiskyviä, nauravia, analyyttisia, luovia, vähän outoja ja kovin kummallisia. Kaikki ihania. Sovit hyvin joukkoon.

Kun kymmenet oman alansa taitavimmat tekevät asioita yhdessä ja oikeasti rakastavat työtään, lopputulos on sen mukainen. Teemme tätä intohimosta. Se on parasta.

Meille aitous tarkoittaa rehellisyyttä ja läpinäkyvyyttä, uskallusta olla aidosti oma itsensä. Viestimme asioista suoraan ja teemme mutkattomia tuotteita, jotka toimivat.

Tiedämme, että elämä voi olla ihanaa, surullista, hauskaa, tylsää ja monimutkaista. Haluamme tehdä huonoista hiuspäivistäsi hyviä ja hyvistä vähän parempia. Meille on tärkeää, että tunnet olevasi parhaimmillasi omana itsenäsi.

Four Reasons Vastuullisuusraportti 2021 > Yritysesittely > Neljä syytämme

5


MIRACULOS OY Vuonna 1997 perustettu Miraculos Oy on Suomen suurin kampaamoalan tuotteiden ja palveluiden myyntiin ja markkinointiin sekä maahantuontiin erikoistunut yritys. Oma brändimme, Four Reasons, on useilla mittareilla Suomen menestynein kampaamokosmetiikkasarja; puolet suomalaisnaisista käyttää sarjan tuotteita ja Suomen lisäksi sitä myydään jo yli 15 vientimaassa. Four Reasons -tuotteiden ja kampaamoalan ammattilaisille suunnattujen koulutuspalveluiden lisäksi tuotevalikoimaamme kuuluu tunnettuja kansainvälisiä hiuskosmetiikkabrändejä, kuten Paul Mitchell ja Olaplex. Miraculos on osa suomalaista perheomisteista Transmeri-konsernia, jonka liikevaihto oli 222 miljoonaa euroa vuonna 2020. Konserni työllistää yhteensä yli 750 henkilöä.

Four Reasons Vastuullisuusraportti 2021 > Yritysesittely > Miraculos Oy

6


TOIMITUSJOHTAJAN SANAT

Perustamisestaan lähtien, vuodesta 1997, Four Reasons on kulkenut omaa polkuaan. Olemme kulkeneet vastavirtaan, tehneet asioita rohkeasti omalla tavallamme ja riemuinneet erilaisuudestamme kauneusihanteista välittämättä. TAVOITTEENA KAUNEUDEN MUOTIN RIKKOMINEN Aloittaessamme brändiuudistuksemme vuonna 20 18 päätimme ottaa askelen eteenpäin monimuotoisuuden puolesta ja asettua kampaamoalan eturintamaan puolustamaan jokaisen oikeutta kauneuden kokemukseen. Tutkimme hiustuotteiden käyttöä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa ja pistimme merkille, kuinka suuri merkitys hiuksilla on ihmisten fiiliksen luojana ja jopa itsetunnon kohottajana. Sanonta: ”Tukka hyvin, kaikki hyvin”, ei ole tuulesta temmattu! Silti edelleen 2020-luvulla monet kauneusalan toimijat ylläpitävät mainonnallaan epärealistisia kauneusihanteita ja puskevat meitä tavoittelemaan jotain muuta kuin mitä olemme. Me haluamme rikkoa tämän kauneuden muotin ja haastamme alan toimijat luomaan yhdessä ihmisten erilaisuutta juhlistavaa kauneusalan kuvastoa. Tähän saakka olemme ottaneet varovaisia ensiaskeleita ja keränneet rohkeuttamme mutta nyt on aika kerätä joukot ja nousta kapinaan!

VASTUULLISIA TUOTTEITA KOKO ELINKAAREN AJAN

jo paljon oikeita valintoja mm. valitsemalla biopohjaista ja kierrätysmateriaalista valmistettua muovia pakkausmateriaaliksemme ja muuttamalla kaikki tuotekoostumuksemme vegaanisiksi. Työtä on vielä paljon jäljellä mutta otamme päivittäin askeleita oikeaan suuntaan.

KAMPAAMOALAN HYVINVOIVIMMAT ASIAKKAAT Kahdessa vuosikymmenessä olemme kasvaneet lujalla työllä Suomen menestyksekkäimmäksi kampaamoalan yritykseksi, jolla on alan tyytyväisimmät asiakkaat. Asiakastyytyväisyyttä mittaamme vuosittain kampaamoalan yrityskuvatutkimuksella. Koronapandemian aikana huolemme asiakkaidemme hyvinvoinnista on kasvanut ja siksi asetimmekin tänä vuonna tavoitteeksemme ”kampaamoalan hyvinvoimmat asiakkaat”. Suurimpien saavutusten takaa löytyy usein joukko intohimoisesti työhönsä suhtautuvia, yhteen hiileen puhaltavia ammattilaisia. Harvoin kuulee kenenkään nousseen menestykseen täysin yksin ja omillaan. Me olemme enemmänkin perhe kuin liikeyritys, ja ehkä siksi meistä on hitsautunut myös Suomen innos-

Hiustuotteet tai kampaamopalvelut eivät ole välttämättömyyshyödyk-

tavimmat työpaikat -tunnustuksella palkittu

keitä – ihmiset kai voisivat elää ilman niitä. Siksi on erityisen tärkeää,

kauneusalan työyhteisö. Me kaikki tarvitsem-

että tuotamme niitä ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

me toisiamme kasvaaksemme, kehittyäksem-

Olemme mukana maailmanlaajuisissa ilmastotalkoissa ja kuljemme

me ja antaaksemme parhaimpamme!

tavoitteellisesti kohti hiilineutraalia liiketoimintaa. Kunnianhimoinen tavoitteemme on toimia täysin hiilineutraalisti vuoteen 2029 mennessä.

Siksi toivonkin, että marssit rinnallamme.

Vastuullisuustyössämme huomioimme tuotteidemme koko elinkaaren tuotteiden raaka-aineista pakkausmateriaaleihin, tuotantoon sekä tuotteen käyttöön ja pakkauksen hävitykseen saakka. Olemme tehneet

Jyrki Hakala Toimitusjohtaja

Four Reasons Vastuullisuusraportti 2021 > Yritysesittely > Toimitusjohtajan sanat

7


VA S T U U L L I S U U S ­ OHJELMAMME

8


TOIMINTA­ YMPÄRISTÖ JA MEGATRENDIT Vuonna 2020 COVID-19 -pandemia yllätti koko maailman ja muutti jokaisen ihmisen arkea. Samaan aikaan se myös vauhditti yhteiskunnallista muutosta, joka oli odotta­ nut puhkeamistaan. Monet vuoden aikana tapahtuneista muutoksista asenteissamme, kulutuskäyttäytymisessämme ja työskente­ lytavoissamme tulevat jäämään pysyväksi osaksi uutta arkeamme. Euromonitorin vuosittaisen tutkimuksen mukaan kuluttajien kiinnostus ja halu käyttää valtaansa on kasvanut voimakkaasti kuluneen vuoden aikana. Yrityksiltä ja muilta yhteiskunnallisilta toimijoilta odotetaan entistä suurempaa läpinäkyvyyttä sekä konkreettisia toimia ympäristökatastrofien välttämiseksi ja sosiaalisen eriarvoisuuden kitkemiseksi. Otamme liiketoimintamme kehittämisessä ja vastuullisuustyössämme huomioon kuluttajakäyttäytymistä muokkaavat megatrendit:

Four Reasons Vastuullisuusraportti 2021 > Vastuullisuusohjelmamme > Toimintaympäristö ja megatrendit

9


MUKAVUUDENHALU Pandemian aiheuttamat rajoitukset lisäsivät suunnitelmallisuutta kuluttajien

VASTUULLISUUS

DIGITODELLISUUS

käyttäytymisessä. Muutos

Digitaalisista laitteista ja vir-

TIEDOSTAVA KULUTTAJA RESILIENSSI

Taloudellinen epävarmuus

siivitti digitaalisten palve-

tuaalimaailmasta on tullut

Ennen COVID-19-pande-

luiden ja verkko-ostamisen

erottamaton osa arkeam-

Henkisestä hyvinvoinnista on

harkitumpiin ostopäätök-

miaa kuluttajien suurim-

kasvua. Ostokäyttäytymises-

me. Niiden avulla olemme

tullut kaikkien kuluttajien ta-

siin. Kulutusvalintoja ohjaa

pia ympäristöön liittyviä

sä on nähtävissä sukupolvien

jatkuvasti yhteydessä muihin

voittelema, hyvän terveyden

yhä useammin tuotteen

huolenaiheita olivat muovin

välinen jako: nuoremmat

ihmisiin olematta fyysisesti

tärkein indikaattori. Pande-

hinta-laatusuhde sekä

käyttö ja ilmastonmuutos.

valitsevat mieluummin digi-

lähekkäin. Digitaalisen ja

mia kylvää terveydellistä ja

toisaalta vaikutukset omaan

Pandemian myötä huomio

taalisen kanavan, kun taas

fyysisen vuorovaikutuksen

taloudellista epävarmuutta

hyvinvointiin ja ympäris-

kääntyi yritysten sosiaaliseen

iäkkäämmät arvostavat

rajat ovatkin hälvenemässä;

ja turvattomuuden tun-

töön – vastuullista valintaa

vastuuseen. Kokonaisuudes-

ihmisten välistä kasvokkaista

nuorempi sukupolvi ei enää

netta heikentäen henkistä

ei kuitenkaan olla valmiita

saan kuluttajien vaatimuk-

kohtaamista. Kanavasta ja

tunnista eroa näiden kahden

hyvinvointiamme. Kulutta-

tekemään tuotteen laadun

set yritysten ympäristö- ja

ikäryhmästä riippumatta

välillä. Kuluttajat odotta-

jat etsivät jatkuvasti uusia

kustannuksella. Tuotteen

yhteiskuntavastuutoimia

kuluttajat kuitenkin odot-

vat kaikkien käyttämiensä

ratkaisuita elämänhallinnan

koettuun laatuun voidaan

kohtaan kasvoivat ja arvo-

tavat ostokokemukselta

tuotteiden ja palveluiden

tueksi sekä oman terveyden

vaikuttaa panostamal-

valinnat nousevat kulutta-

samanlaista sujuvuutta ja

olevan saatavilla digilaittei-

ja hyvinvoinnin parantami-

la ostokokemukseen sekä

jien valintapäätöksissä yhä

mukavuutta.

den kautta.

seksi.

fyysisissä että digitaalisissa

useammin esiin.

ohjaa kuluttajia aiempaa

palvelukanavissa. Lähteet: Euromonitor 2020, Four Reasons Nordic Consumer -tutkimus 2020

Four Reasons Vastuullisuusraportti 2021 > Vastuullisuusohjelmamme > Toimintaympäristö ja megatrendit

10


YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET Viimeistään COVID-19 -pandemian aiheuttama kriisi on pakottanut ihmiset, yritykset ja vallanpitäjät ympäri maailman miettimään ratkaisuja maapallomme suuriin ympäristöä ja eriarvoisuutta koskeviin ongelmiin. YK:n kestävän kehityksen ohjelma asettaa tälle työlle kunnianhimoiset tavoitteet, joiden saavuttaminen edellyttää yhteistyötä ja sitoutumista yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Four Reasons on sydämellään mukana näissä talkoissa.

Four Reasons Vastuullisuusraportti 2021 > Vastuullisuusohjelmamme > YK:n kestävän kehiotyksen tavoitteet

11


EETTISET TOIMINTA­PERIAATTEET TRANSMERI-KONSERNISSA Yhteiskuntavastuu on keskeinen osa Transmeri-konsernin omistajastrategiaa, jota yrityksen omistajat ohjaavat konserniyritysten hallituksista käsin. Transmeri-konsernin tärkeimmiksi vastuullisuusteemoiksi on valittu • Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua • Ilmastotekoja • Yhteistyö ja kumppanuus

”Yritysvastuu merkitsee meille ihmisistä ja ympäristöstä huolehtimista yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa.”

Four Reasons Vastuullisuusraportti 2021 > Vastuullisuusohjelmamme > Eettiset toimintaperiaatteet Transmeri-konsernissa

12


TRANSMERI-KONSERNIN EETTISET TOIMINTAPERIAATTEET Osana Transmeri-konsernia Four Reasons on sitoutunut

sissä toimissamme toistemme, asiakkaidemme ja muiden

harjoittamaan liiketoimintaansa eettisesti ja vastuullisesti,

sidosryhmiemme kanssa. Eettiset toimintaperiaatteemme

ja odottaa samanlaista sitoutumista liikekumppaneiltaan.

tukevat meitä jatkuvassa työssämme ansaita ja säilyttää

Noudatamme Transmeri-konsernin laatimia eettisiä

ympäröivän yhteiskunnan luottamus, ja ne muodostavat

toimintaperiaatteita, jotka perustuvat Yhdistyneiden

tärkeän kokonaisuuden osana konsernimme arvoja.

kansakuntien (YK), Kansainvälisen työjärjestön (ILO) ja

Kaikkien Transmeri-konsernin, mukaan lukien Four

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) kal-

Reasonsin, työntekijöiden tulee noudattaa näitä eettisiä

taisten tahojen laatimiin kansainvälisesti tunnustettuihin

toimintaperiaatteita riippumatta työntekijän asemasta

normeihin, ohjeisiin ja periaatteisiin. Eettisiä toimintape-

organisaatiossa tai työsuhteen laadusta. Työntekijöidem-

riaatteitamme ohjaavat YK:n Global Compact -aloitteen

me lisäksi eettiset toimintaperiaatteemme koskevat myös

kymmenen periaatetta.

ulkopuolisia osapuolia, kuten alihankkijoita, välittäjiä ja

Nämä eettiset toimintaperiaatteet kokoavat yhteen

konsultteja, jotka toimivat Four Reasonsin, tai muiden Tran-

ohjeistuksen siitä, millaista liiketoimintaa haluamme har-

smeri-konserniin kuuluvien yhtiöiden, kanssa yhteistyössä

joittaa ja millaisia odotuksia meihin kohdistuu päivittäi-

tai puolesta.

EETTISET TOIMINTAPERIAATTEET:

1. I hmisarvon ja oikeuksien kunnioittaminen

2. L akien ja säädösten noudattaminen   3. L apsityövoiman käytön kielto   4. P akkotyön ja kurinpidollisten toimenpiteiden käytön kielto   5. T yöolosuhteet ja palkkaus   6. S yrjinnän estäminen   7. J ärjestäytymis- ja yhdistymisoikeus   8. T yöterveydestä sekä työ- ja tuotetur­ vallisuudesta huolehtiminen

TAVOITTEET JA MITTARIT Tavoite 1: 100% henkilöstöstämme on saanut perehdytyksen konsernimme ja yrityksemme eettisistä toimintaperiaatteista. Mittari: Henkilöstön Code of conduct suoritusmerkinnät: %-osuus aktiivisista työntekijöistä, jotka ovat saaneet perehdytyksen eettisiin toimintaperiaatteisiin

Tavoite 2: 100% tavarantoimittajistamme on sitoutunut yhteistyökumppaneiden eettisiin toimintaohjeisiimme vuoteen 2025 mennessä

Four Reasons Vastuullisuusraportti 2021 > Vastuullisuusohjelmamme > Eettiset toimintaperiaatteet Transmeri-konsernissa

9. Ympäristönsuojelu 10. Tietosuoja 11. E ettiset liiketoimintatavat

13


SAAVUTUKSEMME 2020 Vuoden 2020 aikana Transmeri-konsernin eettinen ohjeisto (Code of conduct) koulutettiin koko henkilöstölle ja kerättiin suoritusmerkinnät koulutukseen osallistumisesta. Koko henkilöstö sitoutui toimimaan eettisen ohjeiston mukaisesti. Transmeri-konsernissa valmisteltiin kaikille konsernin yhtiöille yhteinen Supplier Code of Conduct -ohjeistus. Listasimme sopimuksen piiriin kuuluvat, arvoketjumme kannalta oleelliset yhteistyökumppanit ja määritimme kunkin yhteistyökumppanin vastuuhenkilön.

TOIMENPITEEMME 2021 Vuonna 2021 eettisen ohjeiston koulutus otetaan mukaan uusien työntekijöiden perehdyttämiseen ja samalla kerätään suoritusmerkinnät, joilla tavoitteen täyttymistä mitataan. Vuoden aikana koulutamme vastuuhenkilöt toimittajien eettisestä toimintaohjeistosta. Laadimme toimittajakohtaisen aikataulun, jonka puitteissa toimittajien odotetaan sitoutuvan eettiseen toimintaohjeistoomme. Vastuuhenkilöt viestivät toimintaohjeiston toimittajille ja huolehtivat yhtiöiden sitoutumisesta siihen.

Four Reasons Vastuullisuusraportti 2021 > Vastuullisuusohjelmamme > Eettiset toimintaperiaatteet Transmeri-konsernissa

14


FOUR REASONSIN VASTUULLISUUS­ TEEMAT Me Four Reasonsilla olemme valinneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteista kolme teemaa, jotka ovat liiketoimintamme kannalta relevantteja ja joiden kautta pystymme parhaiten vaikuttamaan sidosryhmillemme tärkeisiin asioihin. Näihin teemoihin tulemme erityisesti keskittymään vastuullisuustyössämme: • Terveyttä ja hyvinvointia • Vastuullista kuluttamista • Ilmastotekoja Yhteiskuntavastuu on erottamaton osa liiketoimintaamme ja strategiaamme. Se on päivittäisiä valintoja ja konkreettisia tekoja yhteisen tulevaisuutemme puolesta.

Four Reasons Vastuullisuusraportti 2021 > Vastuullisuusohjelmamme > Four Reasonsin vastuullisuusteemat

15


VASTUULLISUUS­TAVOITTEEMME

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA

VASTUULLISTA KULUTTAMISTA

Kauneuden muotin rikkominen

100 % eettisiin toimintaohjeisiin sitoutunut henkilöstö

Kampaamoalan hyvinvoivimmat asiakkaat

100 % eettisiin toimintaohjeisiin sitoutuneet toimittajat

Suomen innostavin kauneusalan työpaikka

Kestävä tuotevalinta huomioiden ympäristö­ näkökohdat tuotteen koko elinkaaren ajan

Four Reasons Vastuullisuusraportti 2021 > Vastuullisuusohjelmamme > Vastuullisuustavoitteemme

ILMASTOTEKOJA Hiilineutraalius vuoden 2029 loppuun mennessä

16


VUODEN 2020 KOHOKOHDAT • Transmeri Groupin omistajastrategia julkaistiin: vastuullisuus nostettiin koko konsernin liiketoiminnan keskiöön • Koulutimme koko henkilöstömme konsernissa valmistellusta eettisestä ohjeistosta

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA • Pandemian kynnyksellä asetimme prioriteetiksemme henkilöstömme terveyden turvaamisen: mm. siirryimme etätyöhön, laajensimme työterveyshuoltoa, annoimme kasvosuojamaskit ja desinfiointiaineet henkilöstön käyttöön • Tarjosimme tukitoimia kampaamoalan ammattilaisille: veloituksettomat e-koulutukset, pidennetyt maksuajat, pienennetty rahtiraja, veloitukseton verkkokauppapalvelu lisämyynnin tueksi • Osallistuimme valtakunnallista kriisiapua tarjoavan MIELI Suomen Mielenterveys Ry:n Mielinauha-keräykseen

VASTUULLISTA KULUTTAMISTA

ILMASTOTEKOJA

• Saavutimme yhden tärkeistä tavoitteistamme: Four Reasons -tuotteet uudistettiin 100 % vegaanisiksi

• Otimme ensiaskeleet vastuullisuusraportoinnissa ja päästölaskennan aloittamisessa

• Vähensimme neitseellisen pakkausmuovin käyttöä tuottamalla noin 270 tuhatta bio- tai kierrätysmuovista valmistettua pakkausta.

• Yrityksemme suorat päästöt pienenivät 9,4 %

• Myyntierälaatikot vaihdettiin 75 % kierrätettyyn kartonkiin ja pakkausteippi vaihdettiin muovista paperiteippiin • Laadimme tuotteidemme kierrätysohjeet verkkosivuillemme ja pakkauksiimme sekä viestimme niistä aktiivisesti

Four Reasons Vastuullisuusraportti 2021 > Vastuullisuusohjelmamme > Vuoden 2020 kohokohdat

17


SI DOSRYHMÄ­YHTEISTYÖ Käymme jatkuvaa vuoropuhelua meille tärkeiden sidosryhmien kanssa ymmärtääksemme paremmin heidän tarpeitaan sekä meihin kohdistuvia odotuksia ja toiveita. Tätä työtä toteutamme erilaisin asiakas-, markkinaja bränditutkimuksin sekä käyden keskustelua omissa viestintäkanavissamme ja kasvokkain päivittäisissä kohtaamisissamme. Hyödynnämme keräämäämme palautetta niin tuotteidemme ja palveluidemme kuin myös toimintamme jatkuvassa kehittämisessä. Tärkeimmät sidosryhmämme ja heidän odotuksensa meitä kohtaan:

KULUTTAJAT

TYÖNTEKIJÄT

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Kuluttajille hiustenhoito on ennen kaikkea

Henkilöstömme muodostaa tiiviin ja tulosha-

Tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme ovat

arjen rutiinia. Silti panokset ovat kovat: pelissä

kuisen työyhteisön, joka suhtautuu intohimoi-

tehtaat ja tavarantoimittajat sekä tuot-

on päivittäinen itseltä näyttäminen. Hiustuot-

sesti hiuskosmetiikkaan ja kampaamoalaan.

teidemme jakelijat, jotka odottavat meiltä

teiden ydintehtävä on tuoda helpotusta ar-

Työntekijämme arvostavat ennen kaikkea

pitkäjänteistä yhteistyötä, jatkuvuutta ja luo-

keen ja saada aikaan hyvä fiilis: toisin sanoen

yrityksemme jatkuvaa, asiakaslähtöistä

tettavuutta. Muita yhteistyökumppaneitamme

luoda hyvä hiuspäivä. Tuotteen ja pakkauksen

kehittämistä sekä epäbyrokraattista toiminta-

ovat mm. kuljetusyritykset sekä tutkimus-,

tulee olla vastuullinen muttei tuotteen laadun

kulttuuriamme, jossa jokainen tulee kuulluksi.

konsultaatio-, design- ja markkinointipalve-

kustannuksella. Käyttäjämme arvostavat tuot-

Työnantajalta odotetaan oikeudenmukaista

luita tarjoavat yritykset. Palveluita ostavana

teidemme hinta-laatusuhdetta sekä rajoja

palkitsemista, tasapuolista kohtelua sekä hen-

yrityksenä meiltä odotetaan eettistä, luotetta-

rikkovaa, samaistuttavaa ja rohkeaa lähesty-

kilökohtaisia kehittymismahdollisuuksia.

vaa liiketoimintaa.

mistämme kauneudenhoitoon.

OMISTAJAT & HALLITUS ASIAKKAAT

Omistajamme odottavat liiketoiminnastam-

Kampaamoalan ammattilaisille hiustuottees-

me tuottoa pitkällä tähtäimellä ja ohjaavat

sa yhdistyvät intohimo, arkinen työväline ja

omistajastrategiallaan meitä vastuullisiin

oman kädentaidon jatke. Tuotteiden tulee olla

päätöksiin. Omistajamme haluavat keskittyä

paitsi 100 % luotettavia ja turvallisia, myös ta-

nimenomaisesti liiketoimintamahdollisuuksiin,

loudellisia ja käyttökokemukseltaan miellyttä-

jotka luovat parempaa tulevaisuutta ihmis-

viä. Toimivien tuotteiden lisäksi asiakkaamme

kunnalle ja koko planeetalle. Vastuullisuuden

odottavat meiltä kokonaisvaltaista palvelua

odotetaan ohjaavan liiketoimintamme päivit-

liiketoimintansa tueksi: henkilökohtaista

täistä kehittämistä.

palvelua, nopeita toimituksia, kampaajan ammattitaitoa kehittävää koulutusta sekä kampaamon myyntiä edistävää markkinointia.

Four Reasons Vastuullisuusraportti 2021 > Vastuullisuusohjelmamme > Sidosryhmäyhteistyö

18


T E R V E Y T TÄ JA H Y V I N V O I N T I A 19


Hiukset ovat osa ihmisten identiteettiä. Ne ilmentävät omaa persoonaa, juuria ja elämäntyyliä, usein myös eri elämänvaiheita iloineen ja suruineen. Hiustenlaitto on keino ylläpitää ja korostaa omaan ulkonäköön liittyviä yksilöllisiä vahvuuksia, jotka vahvistavat ihmisen positiivista minäkuvaa ja itsevarmaa oloa. Hiukset ovat lähtökohtaisesti kepeä ja iloinen asia. Siksi onkin sääli, että kauneustoimiala on yksi merkittävimmistä ulko­ näköpaineiden aiheuttajista: se tuottaa mainontaa ja kuvastoa, joka on omiaan lisäämään ihmisten epävarmuutta ja tyytymättömyyttä itseensä. Lähes jokainen hiusja kauneusbrändi kertoo, että riität ja olet kaunis, mutta samaan aikaan käyttää mainonnassaan kuvia vain yhdenlaisista, kapeaan kauneuden muottiin sopivista ihmisistä. Four Reasons -yhteisön tavoitteena on rikkoa tätä kapeaa kauneuden muottia, johon meitä yritetään toistuvasti mahduttaa, ja auttaa jokaista tuntemaan olonsa upeaksi omana itsenään.

Four Reasons Vastuullisuusraportti 2021 > Terveyttä ja hyvinvointia

20


KULUTTAJAT JA YHTEISKUNTA

TAVOITTEET JA MITTARIT Four Reasons on suomalainen kauneusalan kapinallinen, joka kulkee eturintamassa monimuotoisuuden puolesta.

Tavoitteemme on rikkoa se kauneuden muotti, johon meitä on yritetty aikojen saatossa mahduttaa ja auttaa jokaista tuntemaan olonsa upeaksi omana itsenään.

Mittari: vuosittainen bränditutkimus, jolla mitataan brändin merkitystä kohderyhmällemme

Four Reasons Vastuullisuusraportti 2021 > Terveyttä ja hyvinvointia > Kuluttajat ja yhteiskunta > Tavoitteet ja mittarit

21


TOIMINTA­KERTOMUS 2020 Vuosi 2020 oli meille itsetutkiskelun vuosi. Olimme jo aiemmin päättäneet kulkea eturintamassa monimuotoisuuden puolesta, mutta nyt pysähdyimme miettimään, mitä tämä oikeastaan tarkoittaa. Mitä vaikutusmahdollisuuksia meillä on ja mitä yhteisömme jäsenet meiltä odottavat? POHJOISMAINEN KULUTTAJA Vastataksemme näihin kysymyksiin kuuntelimme tuotteidemme käyttäjiä. Teimme laadullista tutkimusta Pohjoismaissa ja selvitimme hiustuotteiden kulutustottumuksia sekä kuluttajien arvoja ja asenteita tuotteiden käytön takana. Tutkimus vahvisti jo aiemmin tekemäämme havaintoa siitä, että hiustuotteiden käyttö liittyy arkirutiiniin, jonka pääasiallinen tarkoitus on ”saada ihminen näyttämään itseltään”. Kun hiukset ovat hyvin, arki maistuu paremmalta ja olo on itsevarmempi. Omaa suhdetta hiuksiin kuvattiin mm. näin: ”When my hair is looking good, it is easier to smile and feel good.” “When my hair smells good and clean, I feel good about myself.” “My hair is an important part of my looks. It means a lot to me to take good care of it.”

Tutkimme myös kauneus- ja kampaamotoimialan brändimainontaa ja hätkähdimme siitä, kuinka suuressa ristiriidassa toimialamme sanat ja teot ovat toisistaan. Näennäisesti vaikuttaa, että kaikki kauneustoimialan yritykset haluavat kannustaa ihmisiä tuntemaan itsensä kauniiksi ja riittäviksi sellaisena kuin ovat. ”Sinä riität.” ”Olet sen arvoinen.” ”Erilaisuus on kaunista.” Kauneusbrändien edustama kuvamaailma rakentaa kuitenkin hyvin toisen näköistä todellisuutta: alalla käytetään kapean kauneusihanteen muottiin mahtuvia malleja, jotka saavat meidät muut tavoittelemaan kauneudenhoitotuotteilla parempaa versiota itsestämme. Kauneustuotteita kaupataan hyväksytyksi tulemisen tunteen välineenä. Silti toimialamme kuvasto edustaa kauneus­ihannetta, joka on valtaosalle ihmisistä täysin tavoittamattomissa. Tietenkin, sillä kuvissa näkemämme ei ole todellisuutta. Mallit kuvissa poseeraavat kuin telineinä käyttämilleen kauneustuotteille antaen ymmärtää, että tämän tuotteen ostamalla sinäkin olet askeleen lähempänä kauneuttasi. Kuluttajien kanssa käymämme vuoropuhelu auttoi meitä ymmärtämään, kuinka ristiriidassa tuotteiden käyttäjien ajatukset hiuksista ja hiustuotteista ovat alan toimijoiden tuottaman mainonnan kanssa. Koimme vahvasti, että kosmetiikkabrändien ja kampaamopalveluiden tulisi laskeutua korkeista kauneusihanteista käyttäjiensä arjen tasolle ja tarjota niiden tilalle aitoihin arjen hiusongelmiin vastaavia ratkaisuja.

Four Reasons Vastuullisuusraportti 2021 > Terveyttä ja hyvinvointia > Kuluttajat ja yhteiskunta > Toimintakertomus 2020

MAINONTA VAIKUTTAMISEN KEINONA Jatkoimme Four Reasons -brändimainonnassa valitsemallamme tiellä monimuotoisuuden ja itsemyötätunnon puolestapuhujana. Edellisenä vuonna toteutimme monikanavaisen Puhu itsellesi kauniisti -kampanjan, joka sai lähes 10 tuhatta verkkosivuillamme vieraillutta ihmistä kirjoittamaan itselleen kannustavan mietelauseen. Kuluneena vuonna jatkoimme kampanjan sanoman levittämistä sosiaalisessa mediassa ja tuottamissamme blogisisällöissä. Kiinnitimme erityistä huomiota siihen, että toimimme sanojemme mittaisesti: käytimme mallivalinnoissamme persoonallisia, samaistuttavia kasvoja ja solmimme brändiyhteistöitä arvomme jakavien yhteistyökumppaneiden kanssa. Merkittävimmän uuden brändiyhteistyön aloitimme yhden Suomen menestyneimmän tähtiartistin, Saara Aallon, kanssa. Osoitimme tukemme järjestelmällisen syrjinnän kohteena oleville vähemmistöille osana Black Lives Matter -liikettä jakamalla rasisminvastaista tietoa somekanavissamme. Annoimme tukemme myös MIELI Suomen

Vuoden mittainen itsetutkiskelumme toi meidät pisteeseen, jossa ymmärrämme, että meillä on vielä

Mielenterveys Ry:n Mielinauha-keräykselle,

hirvittävästi opittavaa, ja valtava

jonka avulla kerättiin varoja pandemia-ajan

työsarka kynnettävänä saadaksem-

kriisiauttamiseen. Ohjasimme osan Four

me kauneustoimialalla todellista

Reasons Professional -tuotesarjan tuotoista

muutosta aikaan. Halumme oppia

keräykseen ja toimme kampanjalle näkyvyyttä

ja kehittyä on kuitenkin syttynyt

omissa medioissamme ja kampaamoasiak-

liekkeihin. Jatkamme kehittymistä

kuuksiemme kautta.

tuotteidemme käyttäjiä kuunnellen ja heidän tarpeisiinsa ja toiveisiinsa vastaten. 22


TOIMINTASUUNNITELMA 2021 Myönnämme, että olemme keskeneräisiä.

Vuosi 2021 onkin ymmärryksen kasvatta-

Tavoitteemme on valtava ja huomaamme

misen ja henkisen kasvamisen vuosi. Jär-

jatkuvasti tekevämme virheitä sitä tavoitelles-

jestämme koko henkilöstöllemme ihmisten

samme. Kauneuden muotti on vuosien saatos-

eriarvoisuuteen liittyvää koulutusta, jonka tar-

sa niin syvälle iskostettu aivoihimme, että sen

koituksena on lisätä ymmärrystä vähemmis-

murtaminen vaatii suunnatonta rohkeutta ja

töihin kohdistuvasta syrjinnästä sekä herätellä

taituruutta. Mekin olemme vain ihmisiä ja siksi

jokaisen omia arvoja ja asenteita. Syventävää

kompastelemme jatkuvasti tämän haasteen

koulutusta kauneuden muottia rikkovan Four

edessä.

Reasons -kuvakonseptin ja -tone of voicen

Jokainen kuva, jonka julkaisemme, ja

käyttöön järjestämme kaikille brändin mark-

jokainen mainossisältö, jota jakelemme,

kinoinnin ja sisällöntuotannon parissa sekä

muovaa osaltaan meitä ympäröivien ihmisten

suorassa asiakaskontaktissa työskenteleville.

todellisuutta. Miljoonia ihmisiä tavoittava-

Markkinointiviestinnässämme rikomme

na yrityskansalaisena meillä on suuri vastuu

kauneuden muottia näyttävimmin alkuvuoden

tuottamistamme ja jakamistamme tuotteista

Four Reasons Original -tuotesarjan lanseera-

ja markkinointisisällöistä. Siksi vuoden 2021

uksella. ”Stay Weird” -kampanja kehottaa va-

tärkeimmät toimenpiteemme kohdistuvat yri-

pautumaan ulkonäköpaineista ja nauttimaan

tyksemme sisäisten pelisääntöjen ja toiminta-

elämästä jokainen upeana outona itsenään.

periaatteiden kirkastamiseen ja iskostamiseen

Sama teema jatkuu päivittäin eri sisällöissä

koko henkilöstölle.

somekanavissamme, verkkosivuillamme ja

Haluamme kulkea eturintamassa moni-

vaikuttajakumppaniemme kanavissa. Myös

muotoisuuden puolesta. Ihmisten eriarvoisuus

uudistettuihin Four Reasons Original -sarjan

ja vähemmistöihin kohdistuva järjestelmäl-

tuotepakkauksiin on sisällytetty huumorilla

linen syrjintä ovat kuitenkin niin syvällä kult-

höystettyjä voimaannuttavia viestejä, jotka

tuurissamme ja tiedostamattomissa toimin-

kannustavat käyttäjäänsä uskomaan itseen-

tatavoissamme, että tarvitsemme paljon lisää

sä ja vapautumaan ulkonäköpaineista myös

koulutusta ymmärtääksemme ongelmaa pa-

arjen hiusrutiinien keskellä.

remmin ja pystyäksemme toimimaan oikein. Four Reasons Vastuullisuusraportti 2021 > Terveyttä ja hyvinvointia > Kuluttajat ja yhteiskunta > Toimintasuunnitelma 2021

23


ASIAKKAAT Kampaamoalan ammattilaisilla on tärkeä rooli asiakkaidensa hyvien hiuspäivien mahdollistajina. Kampaajan työ ei kuitenkaan rajoitu asiakkaan hiuksiin, vaan kampaamokäyntiin liittyvä sosiaalinen vuorovaikutus on vähintään yhtä merkityksellinen osa palvelukokemusta. Luottokampaajalle uskoudutaan henkilökohtaisista, vaikeistakin asioista kuin hyvälle ystävälle. Pitkäaikaiset, luottamukselliset asiakassuhteet tuovat valtavasti sisältöä ja merkityksellisyyttä parturi-kampaajan työhön. Fyysisen rasituksen lisäksi parturi-kampaajan työ on kuitenkin usein myös henkisesti kuormittavaa. Four Reasonsin periaatteena on aina ollut tarjota kampaamoalan ammattilaisille kokonaisvaltaista palvelua – ei pelkästään erinomaisia tuotteita, vaan myös palveluita, joilla tuemme kampaamoyrittäjien liiketoimintaa. Koemme vastuuksemme kampaamoalan ammattilaisten kumppanina huolehtia siitä, että parturi-kampaajat jaksavat työssään. Hyvinvointiin satsaaminen on erityisen tärkeää tässä maailman tilassa koronapandemian lisättyä merkittävästi kampaamoyrittäjien taloudellista ja henkistä painolastia.

TAVOITTEET JA MITTARIT Tavoitteena kampaamoalan hyvinvoivimmat asiakkaat Hyvinvoinnin osatekijät*: • terveys • taloudellinen hyvinvointi • koettu hyvinvointi

Mittari: vuosittainen kampaamoalan ammattilaisille suunnattu tutkimus, jossa mitataan hyvinvoinnin osatekijöitä a) taloudellista hyvinvointia b) terveyttä / työkykyä c) koettua hyvinvointia *Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Four Reasons Vastuullisuusraportti 2021 > Terveyttä ja hyvinvointia > Asiakkaat > Tavoitteet ja mittarit

24


TOIMINTAKERTOMUS 2020 Tavoitteemme kampaamoalan hyvinvoivimmat asiakkaat tarkoittaa käytännön toiminnassamme sitä, että teemme valintoja, jotka edesauttavat kampaamoalan ammattilaisten taloudellista, terveydellistä ja henkistä hyvinvointia. TERVEYS JA TYÖKYKY

kaikissa kampaamoissa tehtiin vähintään jotain muutoksia turva- ja hygieniajärjestelyihin. Tyypillisimmät toimenpiteet liittyivät käsihygienian ja siivouksen tehostamiseen. Tuimme osaltamme uusien hygieniakäytäntöjen omaksumista kampaamoissa lisäämällä valikoimaamme puhdistus- ja hygieniatuotteita, kuten kasvomaskeja, visiireitä ja käsidesinfiointiaineita, sekä opastamalla niiden käytössä. Mukautimme omaa liiketoimintaamme minimoidaksemme toimintamme aiheuttamat välittömät tartuntariskit. Pandemian puhkeamisen alkuvaiheessa minimoimme asiakaskontaktit ja tiedon lisääntyessä jatkoimme

Teemme jatkuvaa tuotekehitystä, jossa

normaalia asiakastyötä noudattaen asetettu-

kiinnitämme erityishuomiota kampaajien

ja turvallisuus- ja hygieniaohjeita. Peruutimme

ammattitautien ennaltaehkäisyyn. Pyrimme

isot yleisötapahtumat ja niiden tilalle lisä-

välttämään allergisoivia sekä iho- tai hen-

simme digitaalista koulutustarjontaa. Alalla

gitystieoireita aiheuttavia raaka-aineita ja

omaksuttiinkin vuoden aikana erinomaisesti

koostumuksia tuotteiden käyttötarkoitusten ja

uusi tapa kouluttautua etänä: koulutuksemme

ominaisuuksien rajoissa. Esimerkkejä kehi-

tavoittivat yhteensä yli 8 000 osallistujaa.

tystyömme tuloksista ovat mm. hajusteeton värisarjamme Four Reasons Optima, pölyämätön vaalennusaineemme Four Reasons Bleach sekä Allergia-, iho-, ja astmaliiton kanssa yhteistyössä kehitetty hajusteeton tuotesarjamme Four Reasons No Nothing. Näistä jälkimmäinen tuotiin markkinoille vuoden 2020 aikana. Pandemian puhjettua keväällä 2020 kampaamoissa nousi tarve kiinnittää erityistä huomiota kampaamotyön välittömien terveysriskien ennaltaehkäisyyn. Kampaamoalalla kesäkuussa tekemämme kyselyn mukaan lähes

TALOUDELLINEN HYVINVOINTI Kampaamoalalla kesäkuussa tekemämme kyselyn mukaan koronapandemian rajoitustoimet näkyivät kampaamoissa ajanvarauskalentereiden tyhjentymisenä. Kampaajista puolet kertoi asiakasvirran tyrehtyneen joko erittäin paljon tai kokonaan. Asiakasvirran täydellinen tyrehtyminen oli kuitenkin harvinaisempaa (12 %) niissä kampaamoissa, joiden pääasiallinen tukkuri oli Four Reasons (vrt. 20% muiden tukkureiden asiakkaat).

Four Reasons Vastuullisuusraportti 2021 > Terveyttä ja hyvinvointia > Asiakkaat > Toimintakertomus 2020

25


MIELINAUHA.FI

Näytä, että kuuntelet. Nyt tarvitaan lähimmäistä, joka kuuntelee. Four Reasons -kampaamot tukevat kotimaista kriisiauttamista.

uuden verkkokauppapalvelun, joka tarjoaa

tavat parturi-kampaajat pysähtymään. Lähes

noin joka kymmenes, selvisi koronakriisistä

Harva kampaamo, kesäkuuhun mennessä

kampaamoyrittäjille mahdollisuuden myydä

kaksi kolmesta vastaajasta näki lisääntyneen

ilman taloudellisia vahinkoja. Vähäisemmillä

edustamiamme hiustuotteita verkossa lisää-

vapaa-ajan myös positiivisena asiana.

taloudellisilla tappioilla selvinneiden osuus

mättä omaan varastoonsa sidottua pää-

oli selvästi suurempi (57 %) niiden kampaa-

omaa. Palvelun käyttö edellyttää kampaajilta

oman parturi-kampaamon tulevaisuudes-

teemme, podcastiimme ja verkkosivuillemme

moiden keskuudessa, jotka käyttävät Four

Four Reasons -asiakkuutta mutta ei aiheuta

ta. Kolmannes kantoi huolta oman henki-

sisältöä henkisen hyvinvoinnin tueksi yhteis-

Reasonsia pääasiallisena tukkurinaan (vrt.

heille lisäkuluja: me Four Reasonsilla vastaam-

sen hyvinvoinnin tai oman taloustilanteen

työssä eri asiantuntijatahojen, kuten MIELI

muiden tukkureiden asiakkaista 47 %). Tulosta

me verkkokaupan logistiikasta, maksuliiken-

heikentymisestä ja/tai tulevaisuusinvestointien

Suomen Mielenterveys Ry:n, kanssa. Tarjo-

voi selittää asiakkaillemme koronakriisin ai-

teestä, ylläpidosta ja kehittämisestä. Useita

lykkääntymisestä. Joka viides arvioi asiakas-

simme media-alustan myös alan sisäiseen

kana tarjoama maksuaikojen pidennys, mikä

satoja kampaamoalan ammattilaisia otti

määrän vähentyneen pitkäaikaisesti koronan

vuorovaikutukseen ja vertaistukeen. Fasilitoim-

oli selvästi harvinaisempi tukimuoto muiden

palvelun käyttöönsä ensimmäisenä toiminta-

seurauksena. Heikoimmin tulevaisuutensa

me alan keskustelua sosiaalisessa mediassa ja

tukkureiden asiakkailla.

vuonna ja parhaimmillaan kampaamoyrit-

kampaamoalalla näkivät he, joilla on alalta

asiakaslehtemme blogissa, jossa tarjosimme

täjät tienasivat palvelun avulla jo tuhansia

lyhyin kokemus.

puheenvuoroa alan yrittäjille. Vuoden aika-

Lisäksi helpotimme asiakkaidemme taloudellista ahdinkoa mm. pienentämällä toimi-

euroja ilman lisäkuluja.

tustemme rahtirajan 100 euroon sekä tarjoamalla kaikki e-koulutuksemme veloituksetta kampaajien käyttöön. Osana veloituksettomia e-koulutuksia tarjosimme kampaajille liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseen tähtäävää myynti- ja markkinointikoulutusta. Kampaamoyrittäjien myynnin ja digitalisaation tukemiseksi lanseerasimme keväällä

KOETTU HYVINVOINTI Taloudellisista tappioista huolimatta kyselymme mukaan lähes kaikki parturi-kampaajat löysivät kriisistä myös jotain hyvää – niin vapaa-ajan kuin töidenkin näkökulmasta. Korona pakotti pitkää päivää yrittäjinä puur-

Four Reasons Vastuullisuusraportti 2021 > Terveyttä ja hyvinvointia > Asiakkaat > Toimintakertomus 2020

Lähes joka toinen vastaaja koki huolta

Keskiarvoa myönteisempänä tulevaisuu-

demme avulla. Kevät oli monissa kampaamoissa kriisiaikaa, jota halusimme tukea myös henkisellä tasolla. Tuotimme kampaajille asiakasleh-

na ääneen pääsivät menestyksekkään Sirpa

tensa näkivät parturi-kampaajat, jotka olivat

Mansner -ketjun toimitusjohtaja Nina Olander,

käyttäneet koronakevään hiljentämän ajan

kampaamoalan kansainvälisissä kilpailuissa

kampaamon liiketoiminnan kehittämiseen

palkittu Harri Åkerberg ja joensuulainen me-

digitalisaatioon liittyvien palveluiden avulla.

nestynyt parturi-kampaaja Senni Koskivirta.

Esimerkkeinä mainittiin tuotemyynnin aloittaminen verkkokaupan kautta tai digimarkkinoinnin lisääminen. Näitä toimia tuimme aktiivisesti verkkokauppa- ja koulutuspalvelui26


TOIMINTASUUNNITELMA 2021 Pystyäksemme parhaiten vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin ja toiveisiin, toteutamme kampaamoalan ammattilaisille suunnatun hyvinvointikyselyn, jota hyödynnämme toimintamme suunnittelussa. Jatkamme valitsemaamme linjaa kampaajien taloudellista etua ajavana yhteistyökumppanina tarjoamalla tuotteita ja palveluita fiksuun hintaan, kannattavasti kaikille osapuolille. Suunnittelemme jatkuvasti uusia kampaajien myyntiä edistäviä kampanjoita, ja edistämme tuotteidemme menekkiä kampaamoista tarjoamalla kampaamoiden käyttöön myyntiä edistävät veloituksettomat mainosmateriaalit. Kasvatamme jatkuvasti brändimme tunnettuutta ja tuotamme kampanjoillemme laajamittaista näkyvyyttä. Pidämme kiinni myös asiakkaidemme arvostamista nopeista toimituksista, jotka mahdollistavat asiakkaillemme varastoihin sidotun pääoman minimoimisen. Koko maan kattava myyntikonsulttiverkostomme tukee kampaajia auttaen tuotemyynnissä, esillepanoissa ja valikoiman hallinnassa. Pyrimme omalta osaltamme edistämään kampaajien työkykyä ja työssäjaksamista huolehtimalla, että kampaajilla olisi käytössään tarvittavat työvälineet ja osaaminen jatkaakseen ammatissaan eläkeikään saakka. Tämänhetkisessä tilanteessa toimintamme painopiste keskittyy pandemian leviämisen ehkäisemiseen kampaamoissa huolehtimalla oman henkilöstömme suojavälineiden käytöstä asiakaskontakteissa sekä tarjoamalla hygieniatuotteita kampaajien käyttöön. Koulutustiimimme opastaa kampaajia tuotteidemme käytössä sekä liikekoulutuksin että video- ja webinaarikoulutuksin, jotka tuovat tuotteiden käyttö- ja tekniikkakoulutukset kaikkien saataville. Jatkamme veloituksettomia e-koulutuksia ja tarjoamme kampaajille joka toinen viikko mahdollisuuden kehittää ammatillista osaamistaan täysin maksutta. Kuuntelemme asiakkaiden toiveita ja tarpeita ja kehitämme jatkuvasti koulutustarjontaamme palautteiden pohjalta. Koulutustemme tavoitteena on tukea asiakkaidemme kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Four Reasons Vastuullisuusraportti 2021 > Terveyttä ja hyvinvointia > Asiakkaat > Toimintasuunnitelma 2021

27


HENKILÖSTÖ Me Four Reasonsilla olemme enemmän kuin tavallinen työyhteisö. Olemme enemmänkin perhe ja kapinallisjoukko, johon mahtuu monenlaista kulkijaa. Meitä on äänekkäitä, hillittyjä, räiskyviä, nauravia, analyyttisiä, luovia, vähän outoja ja kovin kummallisia. Kun kymmenet oman alansa taitavimmat tekevät asioita yhdessä ja oikeasti rakastavat työtään, lopputulos on sen mukainen. Olemme ylpeitä henkilöstötutkimuksessa jo useana vuonna peräkkäin meille myönnetystä tunnustuksesta: olemme yksi Suomen Innostavimmista työpaikoista. Tutkimuksessa mitattava PeoplePower -indeksi kuvaa henkilöstön sitoutumista, johtamista ja suorituskykyä, jotka yhdessä kuvastavat henkilöstön omistautuneisuutta työhönsä ja työpaikkaansa. Tutkimuksessa saavuttamamme AAA-luokan tulokset lunastetaan joka päivä arjen työssä ja kohtaamisissa.

TAVOITTEET JA MITTARIT Tavoitteena Suomen Innostavin kauneusalan työpaikka

Mittari: vuosittaisella henkilöstötutkimuksella mitattava PeoplePower -indeksi, jossa mitataan henkilöstön sitoutuneisuutta, johtamista ja suorituskykyä

Four Reasons Vastuullisuusraportti 2021 > Terveyttä ja hyvinvointia > Henkilöstö > Tavoitteet ja mittarit

28


TOIMINTAKERTOMUS 2020 Henkilöstötutkimuksella mitattava

turvaamiseen. Epidemian puhjetessa pyrimme

­PeoplePower-indeksi mittaa henkilöstön sitou-

tekemään varotoimenpiteitä etupainottei-

tumista, johtamista ja suoristuskykyä koko or-

sesti mm. peruuttamalla keväällä alkaneen

ganisaatiossa sekä eri osastojen ja yksilöiden

koulutuskiertueemme ja muut koulutustapah-

tasolla. Viimeisin henkilöstötutkimus toteu-

tumamme. Siirryimme toimistolta etätyöhön

tettiin Transmeri-konsernin yhtiöissä vuonna

ja loimme yhteiset turvallisuus- ja hygienia-

2019. Tuolloin kyselyyn vastasi 63,6 % Mira-

käytännöt sekä toimisto- että kenttätyötä te-

culoksen henkilöstöstä ja ylsimme mittaukses-

keville. Tarjosimme kasvosuojamaskit ja käsien

sa parhaalle AAA-tasolle parantaen tulostam-

desinfiointiaineet veloituksetta henkilöstön

me edellisvuodesta. Onnistuimme mittauksen

jatkuvaan käyttöön. Konsernin työterveys-

kaikilla osa-alueilla vertailujoukkoa paremmin

huollon saatavuutta parannettiin entisestään

ja tulos toi meille Suomen Innostavimmat

etävastaanottopalveluilla.

työpaikat -kunniamaininnan. Vuonna 2020

Epävarmuutta ja turvattomuuden tun-

jatkoimme työyhteisömme kehittämistä hen-

netta kylvänyt pandemia-aika oli omiaan

kilöstötutkimuksen tuloksien pohjalta.

lisäämään työn henkistä kuormittavuutta. Teimme koko konsernin ja yrityksen tasolla

SUORITUSKYKY Suorituskyvyllä mitattuna menestyimme henkilöstötutkimuksessa poikkeuksellisen hyvin: saavutimme tilastollisesti merkitsevän eron vertailujoukkoon nähden lähes kaikilla osa-alueilla. Parhaat arviot saimme työjärjestelyistä ja osastojen toiminnan tehokkuudesta, jatkuvasta kehittymisestä ja uusien menettelytapojen omaksumisesta, kilpailukykyisestä palkkatasosta ja asianmukaisista työvälineistä. Henkilöstö koki myös päätöksenteon

toimia työssäjaksamisen tukemiseksi. Konsernin yhtiöiden työterveyshuoltoa laajennettiin työpsykologin palveluiden osalta, konsernin esimiehille järjestettiin vertaistukea etäjohtamiseen ja työntekijöille tarjottiin yhteistä etäjumppaa. Osastoilla järjestettiin yhteisiä etäkahvitteluhetkiä ja mietittiin uusia viestintä- ja vuorovaikutuskäytäntöjä oman osaston sisäiseen viestintään.

JOHTAMINEN

olevan varsin tehokasta ja byrokratian olevan

Yrityksemme johtamiskulttuuria arvostetaan

yrityksessä vähäistä. Kehityskohteena mit-

henkilöstömme keskuudessa henkilöstötut-

tauksessa nousi kuitenkin esiin epäselvyys siitä,

kimuksen mukaan korkealle. Muihin yrityk-

kuka mistäkin asiasta päättää.

siin verrattuna meillä koetaan vahvemmin,

Poikkeuksellisena koronavuonna keskityimme erityisesti henkilöstön terveyden

että strategia ja tulevaisuuden näkymät on viestitty hyvin ja muutokset on toteutettu

Four Reasons Vastuullisuusraportti 2021 > Terveyttä ja hyvinvointia > Henkilöstö > Toimintakertomus 2020

29


onnistuneesti. Henkilöstö kokee myös, että heitä kuullaan heitä koskevia päätöksiä tehtäessä ja työsuorituksista palkitaan oikeudenmukaisesti. Lähiesimiestyössä erityisesti palautteen anto työstä ja tunnustus hyvistä työsuorituksista sekä perehdyttäminen uusiin tehtäviin on hoidettu henkilöstön mielestä hyvin. Fyysisen etäisyyden kasvaessa koimme tärkeäksi kiinnittää huomiota henkilöstön osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksien ylläpitoon ja parantamiseen. Osastoilla otettiin käyttöön uusia etäpalaverikäytäntöjä. Lanseerasimme yrityksen sisäisesti myös aloitelaatikon, jonka avulla halusimme kannustaa henkilöstöä tuomaan edelleen aktiivisesti esiin kehitysideoitaan.

SITOUTUMINEN Henkilöstön korkea sitoutuminen näkyy henkilöstötutkimuksessa erinomaisena työnantajakuvana. Mittauksen mukaan henkilöstö kokee, että yritys on kehittynyt oikeaan suuntaan. Henkilöstö on selvillä yrityksen arvoista ja päämääristä ja kokee ne tavoittelemisen arvoisiksi. Henkilöstö kokee, että työntekijöitä kohdellaan reilusti ja tasapuolisesti ja että heidän ammatillista kehittymistään tuetaan. Kehityskohteiksi tutkimuksessa nousi esiin osastojen sisäinen tiedonkulku ja työn stressaavuus. Vuonna 2020 jatkoimme kansainvälistymisstrategiamme työstämistä tiiviissä yhteistyössä eri osastojen kesken. Strategiasta ja kehityshankkeista viestittiin henkilöstölle työn edetessä. Panostimme myös yrityksen sisäisten prosessien kehittämiseen ja osastojen välisen tiedonkulun parantamiseen.

Four Reasons Vastuullisuusraportti 2021 > Terveyttä ja hyvinvointia > Henkilöstö > Toimintakertomus 2020

30


TOIMINTASUUNNITELMA 2021 Vuotta 2021 varjostaa koronapandemian aiheuttama maailmanlaajuinen epävarmuus sekä huoli terveydestä ja tulevaisuudesta. Four Reasonsille tämä on kuitenkin mittavien kehitysinvestointien ja tulevaisuuden rakentamisen vuosi. Emme jarruttele yhtään, vaan painamme pikemminkin kaasua. COVID-19 -pandemia luo vakavan terveysuhan koko yhteiskuntaan, minkä huomioimme jatkamalla viime vuonna omaksumiamme turvallisuus- ja hygieniakäytäntöjämme sekä laajennettuja työterveyshuollon palveluitamme. Huolehdimme henkilöstön työssäjaksamisesta kiinnittämällä erityishuomiota osastojen sisäiseen vuorovaikutukseen ja lähiesimiestyöhön. Johtamisen ja esimiestyön merkitys korostuu entisestään poikkeusoloissa. Haluamme panostaa erinomaiseen esimiestyöhön ja tarjoamme esimiestyötä tekeville mahdollisuuden suorittaa työn ohella Johtamisen erikoisammattitutkintoon tähtäävän koulutusohjelman. Jatkamme konsernin HR:n johdolla myös esimiehille tarjottavien vertaistukiryhmien järjestämistä. Esimiesten lisäksi koko henkilöstöllä on mahdollisuus kouluttautua työn ohella. Transmeri-konsernin Akatemia järjestää monipuolista koulutustarjontaa, johon henkilöstö voi itse vaikuttaa. Yhteisten koulutusten lisäksi tuemme yksilöllisiä koulutustarpeita, joita kartoitetaan mm. esimiesten kanssa käytävissä kehityskeskusteluissa. Vuoden 2021 aikana viemme määrätietoisesti eteenpäin yrityksen tulevaisuuteen tähtääviä kehityshankkeita. Näistä merkittävimpiä ovat uuden brändistrategiamme jalkauttaminen, prosessien digitalisoimiseen tähtäävät järjestelmäkehityshankkeet sekä jakelijayhteistyön parantaminen. Näiden kehityshankkeiden avulla pystymme tulevaisuudessakin tarjoamaan asiakkaillemme parasta palvelua ja luomme edellytyksiä liiketoiminnan kasvattamiseen Suomen rajojen ulkopuolelle.

Four Reasons Vastuullisuusraportti 2021 > Terveyttä ja hyvinvointia > Henkilöstö > Toimintasuunnitelma 2021

31


VA S T U U L L I S TA K U LU T TA M I S TA JA T U OTA N TO A 32


TUOTTEIDEN ELINKAARI Tuotevalikoimamme koostuu kampaamoalan ammattilaisten käyttöön suunnatuista teknisistä tuotteista ja kuluttajille myytävistä hiustuotteista. Four Reasons -tuote­ portfoliosta on helppo löytää sopivat tuotteet jokaiselle hiustyypille ja kaikkiin hiusten ja hiuspohjan tarpeisiin. Four Reasons -tuotteet on valmistettu vegaanisista raaka-aineista ja niiden pakkaukset ovat mahdollisimman ympäristöystävällisiä. Tuotteidemme laatu, turvallisuus ja vastuullisuus on meille tärkeää. Työskentelemme pitkäjänteisesti hankintaketjumme, raaka-aineidemme ja pakkauksiemme vastuullisuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi. Tavoitteenamme on mahdollistaa asiakkaalle kestävä valinta huomioiden ympäristönäkökohdat tuotteen koko elinkaaren ajan.

Four Reasons Vastuullisuusraportti 2021 > Vastuullista kuluttamista ja tuotantoa > Tuotteiden elinkaari

33


RAAKAAINEET TAVOITTEET JA MITTARIT

Tavoite: 100 % vegaaniset tuotekoostumukset.

Mittari: Vegaanisten Four Reasons -tuotteiden %-osuus koko Four Reasons-tuotevalikoimasta

Four Reasons Vastuullisuusraportti 2021 > Vastuullista kuluttamista ja tuotantoa > Tuotteiden elinkaari > Raaka-aineet

34


MITÄ VEGAANISUUS HIUSKOSMETIIKASSA TARKOITTAA? Vegaanisella kosmetiikalla tarkoitetaan tuotteita, jotka eivät sisällä eläinperäisiä ainesosia. Tyypillisiä hiuskosmetiikassa käytettäviä eläinperäisiä ainesosia ovat mm. silkki, keratiini, kollageeni, lanoliini, mehiläisvaha sekä eläinperäiset proteiinit ja uutteet. Näitä raaka-aineita käytetään niiden hoitavien, korjaavien ja kiiltoa antavien ominaisuuksiensa vuoksi sekä tuomaan tuotekoostumukseen halutunlaista rakennetta. Pitkään hiuskosmetiikassa käytetyille eläinperäisille raaka-aineille on olemassa kuitenkin myös vegaanisia eli kasviperäisiä tai synteettisesti valmistettuja vaihtoehtoja. Raaka-aineiden vegaanisuutta ei pidä sekoittaa eläinkokeettomuuteen. Vegaanisuus viittaa raaka-aineen alkuperään, kun taas jälkimmäinen raaka-aineen testaus- ja kehitysprosessiin. Tuotteidemme raaka-aineina käytetään tunnettujen eurooppalaisten toimittajien raaka-aineita, joita ei EU:n lainsäädännön mukaan ole vuodesta 2009 alkaen saanut testata eläinkokeilla. Emme testaa tai testauta mitään Four Reasons -tuotteita tai niiden raaka-aineita eläimillä. Hiuskosmetiikkatuotteessa käytetyt ainesosat on lueteltu EU:n kosmetiikkalainsäädännön mukaisesti tuotteen INCI-listassa. On hyvä huomioida, että ainesosan INCI-nimi ei välttämättä kerro, onko kyseessä eläinperäinen, vegaaninen, kasviperäinen vai synteettinen ainesosa, vaan kaikilla näillä voi olla sama INCI-nimi.

Four Reasons Vastuullisuusraportti 2021 > Vastuullista kuluttamista ja tuotantoa > Tuotteiden elinkaari > Raaka-aineet

35


TOIMINTAKERTOMUS 2020

TOIMENPITEET 2021

Vuonna 2018 asetimme tavoitteeksemme luopua eläinperäisten aines-

Vuoden 2021 aikana kehitämme markkinoille

osien käytöstä tuotteissamme vuoden 2020 loppuun mennessä. Tämä

korvaavat tuotteet KC Perm Keratin -per-

tarkoitti hydrolysoidun keratiinin, hydrolysoidun silkkiproteiinin ja lano-

manenttiaineillemme sekä tyhjennämme

liinin korvaamista vegaanisilla raaka-aineilla. Keratiini ja lanoliini ovat

varastomme ei-vegaanisia raaka-aineita

lampaanvillasta uutettuja raaka-aineita. Hydrolysoitu silkkiproteiini on

sisältävistä, jo lopetetuista tuotteista.

puolestaan peräisin silkkiperhosen toukan koteloista.

Jatkamme uusien vegaanisten hiuskosme-

Vuonna 2020 toimme markkinoille 100 % vegaaniseksi uudista-

tiikkainnovaatioiden kehittämistä ja tuot-

mamme Four Reasons No Nothing -tuotesarjan ja veimme tuoteuudis-

tamista kasvattaen 100 % vegaanista Four

tuksen päätökseen myös Four Reasons Original -tuotesarjassa. Muut

Reasons -hiustuotevalikoimaamme.

tuotesarjamme olivat jo joko ennestään vegaanisia tai niiden koostumukset oli uudistettu vegaanisiksi ennen vuoden alkua, joten vuoden loppuun mennessä koko Four Reasons -tuotevalikoimamme oli uudistettu vegaaniseksi. Vuoden 2020 lopussa omien tuotteidemme valikoimassa oli kuitenkin vielä joitakin ei-vegaanisia tuotteita, joiden valmistus on jo lopetettu. Nämä tuotteet poistuvat valikoimastamme, kun tuotteet ovat loppuneet varastostamme. Ei-vegaanisia tuotteita varastossamme: KC Professional Color Mask Treatment -tuotteet (sisältää hydrolysoitua keratiinia) KC Professional Four Reasons Take Away Color -tuotteissa oleva hoitoaine (sisältää hydrolysoitua keratiinia) KC Perm Keratin 0, 1 ja 2 (sisältää hydrolysoitua keratiinia) KC Bleach Cream (sisältää mehiläisvahaa)

”Vuoden loppuun mennessä koko Four Reasons -tuotevalikoi­ mamme oli uudistettu vegaaniseksi.”

Four Reasons Vastuullisuusraportti 2021 > Vastuullista kuluttamista ja tuotantoa > Tuotteiden elinkaari > Raaka-aineet

36


PAKKAUKSET TAVOITTEET JA MITTARIT

Tavoite 1: Pakkausjätteen määrän vähentäminen. Mittari: Pakkausjätteen määrä suhteessa liikevaihtoon

Tavoite 2: Kiertotalouden edistäminen Valitsemme Four Reasons -tuotteisiimme vain 100 % kierrätettäviä pakkausmateriaaleja

Tavoite 3: Neitseellisten materiaalien käytön vähentäminen Valitsemme Four Reasons -tuotteisiimme vain kierrätetyistä materiaaleista valmistettuja, biopohjaisia tai muita uusiutuviin luonnonvaroihin pohjautuvia pakkausmateriaaleja. Mittari: %-osuus Four Reasons -tuotteista, jotka on pakattu biopohjaiseen tai fossiilista neitseellistä muovia/ muuta neitseellistä materiaalia vähentävään pakkaukseen

Four Reasons Vastuullisuusraportti 2021 > Vastuullista kuluttamista ja tuotantoa > Tuotteiden elinkaari > Pakkaukset

37


SAAVUTUKSEMME 2020 Vuonna 2020 jatkoimme jo vuonna 2018 aloittamaamme brändiuudistustyötä, jonka myötä KC Professional -tuotteemme siirtyvät Four Reasons -brändin alle. Tärkeänä osana tätä projektia tavoitteemme on ollut löytää kaikille tuotepakkauksillemme mahdollisimman ympäristöystävällinen vaihtoehto vaarantamatta tuotteiden ominaisuuksia tai käyttökokemusta. Tarkastelemme pakkausvaihtoehtoja sekä pakkausmateriaalin ympäristöystävällisyyden että kierrätettävyyden näkökulmista, tavoitellen neitseellisten materiaalien käytön vähentämistä sekä 100 % kierrätettävyyttä. Vuoden 2020 loppuun mennessä koko tuotevalikoimamme pakkaukset oli käynyt läpi uudistusprosessin, 99 % pakkauksistamme oli tyhjinä kierrätettäviä ja 35 % kaikkien jälleenmyyntituotteidemme muovipakkauksista oli joko kierrätys- tai biomuovia. Tuotepakkauksista aiheutuvan muovijätteen lisäksi pyrimme minimoimaan myös muun toiminnastamme aiheutuvan jätteen määrän. Esimerkiksi myyntieräpakkauksissa aiemmin käyttämämme muovisen kutistekalvon vaihdoimme kierrätyspahvista valmistettuun laatikkoon. Myös tuotteiden lähetyksissä käytettävät pahvilaatikot ovat 75 % kierrätyspahvia, kuljetuslaatikoiden tiivistämiseen käytettävä makulatuuripaperi on 100 % kierrätetyistä materiaaleista valmistettua ja pakkausteippi kierrätettyä paperia. Lähetyksemme saattavatkin näyttää hieman rujoilta mutta tapanamme ei ole tuhlata ympäristöä tyyliseikkoihin – kauneutta on monenlaista, myös pakkauksissa!

Four Reasons Vastuullisuusraportti 2021 > Vastuullista kuluttamista ja tuotantoa > Tuotteiden elinkaari > Pakkaukset

38


MUOVIN KÄYTTÖ JÄLLEENMYYNTITUOTTEIDEN PAKKAUKSISSA Hiusten pesu- ja hoitotuotteet sekä osa

joidenkin muotoilu- ja viimeistelytuotteiden,

muotoilutuotteista pakataan tyypillisesti

kuten hiusvahojen ja muotoilusuihkeiden,

muovipakkauksiin. Muovilla on paljon ominai-

pakkauksissa. Vuonna 2018 aloittamamme

suuksia, jotka puoltavat sen käyttöä hiuskos-

pakkausuudistuksen jälkeen olemme siirtyneet

metiikkapakkauksissa. Se on kevyttä, kestävää,

käyttämään kierrätysmuovia, biopohjaista

joustavaa ja melko edullista – ominaisuuksia,

tai merestä kerättyä muovia kaikissa muovi-

jotka mm. helpottavat tuotteen kuljetusta ja

pakkauksissa, joissa tämä on ollut mahdollis-

parantavat käyttökokemusta. Muovin hajoa-

ta. Vuonna 2020 vähensimme neitseellisen

mattomuus luonnossa sekä öljyn käyttö sen

pakkausmuovin käyttöä tuottamalla noin 270

pääraaka-aineena tekevät siitä kuitenkin

tuhatta bio- tai kierrätysmuovista valmistet-

ympäristöongelman.

tua pakkausta.

Viimeisten vuosien aikana neitseelliselle,

Vuonna 2020 lanseerasimme uudistetun

öljypohjaiselle muoville on alkanut tulla pak-

Four Reasons No Nothing -tuotesarjan, jonka

kausmarkkinoille korvaavia, ympäristöystä-

kaikki muovipakkaukset valmistetaan sokeri-

vällisempiä muovivaihtoehtoja. Tällaisia ovat

ruokopohjaisesta biomuovista. Käytännössä

mm. joko osittain tai kokonaan kierrätetystä

biomuovipakkaukseen puettiin uudistuksen

muovista valmistetut pakkaukset sekä erilai-

yhteydessä kaikki sarjan shampoot, hoitoai-

sista biopohjaisista raaka-aineista valmistetut

neet, muotoilusuihke ja hiusvaha. Samanlaisen

muovipakkaukset. Muovin uusiokäyttö on yksi

uudistuksen kävivät läpi myös Four Reasons

ratkaisu maailman jäteongelmaan ja biopoh-

Original -tuotepakkaukset; sarjan muovipullo-

jaisten muovin raaka-aineiden avulla voidaan

jen, purkkien ja tuubien materiaaliksi valittiin

vähentää merkittävästi pakkausten hiilidiok-

myös sokeriruokopohjainen biomuovi. Samalla

sidipäästöjä.

tuotepakkauksiin lisättiin tuotteiden kierrättä-

Four Reasonsin tuotevalikoimassa muo-

mistä edesauttavaa viestintää.

via käytetään pesu- ja hoitotuotteiden sekä

Four Reasons Vastuullisuusraportti 2021 > Vastuullista kuluttamista ja tuotantoa > Tuotteiden elinkaari > Pakkaukset

39


MUOVIN KÄYTTÖ FOUR REASONS -TUOTEPAKKAUKSISSA VUODEN 2020 LOPUSSA

FOUR REASONS PROFESSIONAL • Pesu- ja hoitotuotteiden sekä Salt Mistin pullot valmistettu 100 % kierrätysmuovista, mutta tulemme siirtymään vähitellen biopohjaisiin sokeriruokopohjaisiin pakkauksiin • Vahojen purkit on valmistettu biopohjaisesta sokeriruokomuovista • Muotoilu- ja viimeistelytuotteiden muoviosat on valmistettu 100 % kierrätettävästä muovista • Pakkaukset ovat 100 % kierrätettäviä

FOUR REASONS NATURE • Kaikki pullot valmistettu kierrätysmuovista ja pakkaustarrat selluloosa­pohjaisesta muovista • Rebuild Treatment -purkki on valmistettu biopohjaisesta sokeriruokomuovista • Pesu- ja hoitotuotteiden korkit valmistettu merestä kerätystä muovista

FOUR REASONS NO NOTHING • Pesu- ja hoitotuotteiden sekä Styling Mistin pullot valmistettu biopohjaisesta sokeriruokomuovista • Vahapurkki on valmistettu biopohjaisesta sokeriruokomuovista • Muotoilu- ja viimeistelytuotteiden muoviosat on valmistettu 100 %

FOUR REASONS ORIGINAL • Pesu- ja hoitotuotteiden pullot

FOUR REASONS COLOR MASK • Pakkauksiin ei olla toistaiseksi

valmistettu biopohjaisesta sokeri-

löydetty korvaavaa vaihtoehtoa

ruokomuovista

neitseelliselle muoville vaaranta-

• Muotoilu- ja viimeistelytuotteiden muovipullot ja purkit valmistettu biopohjaisesta sokeriruokomuovista

matta tuotteen ominaisuuksia tai käyttökokemusta • Pakkaukset ovat 100 % kierrätettäviä

• Pakkaukset ovat 100 % kierrätettäviä

kierrätettävästä muovista • Pakkaukset ovat 100 % kierrätettäviä

• Pakkaukset ovat 100 % kierrätettäviä

Four Reasons Vastuullisuusraportti 2021 > Vastuullista kuluttamista ja tuotantoa > Tuotteiden elinkaari > Pakkaukset

40


MUOVIN KÄYTTÖ TEKNIIKKA­ TUOTTEIDEN PAKKAUKSISSA Tekniikkatuotteilla tarkoitetaan hiuskosmetiikassa kampaamoalan ammattilaisten käyttä-

Four Reasons -tekniikkatuotteiden pakkauksissa muovia käytetään värituubien korkeissa,

miä tuotteita, kuten hiusvärejä, hapetteita sekä hapetteissa sekä vaalennus- ja permanenttiaivaalennus- ja permanenttiaineita. Myynti-

neissa. Näiden tuotteiden pakkauksissa muovin

volyymiltaan suurin tuoteryhmä on hiusvärit,

käyttöä puoltaa monet seikat; pakkauksen

joiden pakkausmateriaalina käytetään tyypilli- tehtävä on suojata tuotetta ja näiden tuotsesti alumiinituubia. Hiusten värjäyksessä hius-

teiden osalta muovilla on ainakin toistaiseksi

värin sekaan lisättävä hapete eli vetyperoksidi

todettu olevan siihen parhaat ominaisuudet.

pakataan usein muoviin, joka sopiikin ominai-

Tavoitteemme on kuitenkin vähentää neitseel-

suuksiltaan erinomaisesti suojaamaan tuotetta lisen muovin käyttöä myös tekniikkatuotteisja säilyttämään sen ominaisuudet kuljetuksen

samme ja lisätä kierrätysmateriaalien käyttöä.

ja säilytyksen aikana. Muovi ja erilaiset muovin Vuoden 2020 aikana uudistimme vaalenja muiden pakkausmateriaalien yhdistelmät

nustuotteidemme pakkaukset muovinkäyttöä

ovat yleisimmin käytettyjä myös muiden tek-

vähentäviin ja kierrätettävyyttä parantaviin

niikkatuotteiden pakkauksissa.

pakkauksiin.

CASE: FOUR REASONS -VAALENNUSAINEIDEN PAKKAUSUUDISTUS Vuoden 2021 aikana lanseerattavien vaalennusaineidemme

pusseihin nähden huomattavasti

pakkausmateriaalit päivitettiin

enemmän pakkausjätettä.

vuonna 2020. Vaalennusaineis-

Parantaaksemme tuotteidem-

tamme Ultralift 9+ ja Multibleach

me ympäristöystävällisyyttä, pää-

oli pakattu uudelleensuljettavaan,

timme luopua kokonaan brändä-

alumiinista ja muovista valmis-

tyistä vaalennusainepakkauksista,

tettuun pussiin. Pussi oli vahva ra-

joiden ongelmana oli muovin

kenteeltaan ja sen pakkaaminen

kulutuksen lisäksi heikko kierrätet-

rahtilaatikoihin oli tehokasta, sillä

tävyys. Niiden sijaan otimme käyt-

tuote ei vienyt paljoa tilaa. Muo-

töön 100 % kierrätettävät, kevyet

vista ja alumiinista valmistettu

ja ilmatiiviit kuljetuspakkaukset,

pussi oli kuitenkin sekajätettä, eli sitä ei voitu lajitella metallin- eikä muovinkeräykseen.

Otimme käyttöön 100 % kierrätettävät, kevyet ja ilmatiiviit kuljetuspakkaukset.

KC Bleach -vaalennusainet-

Four Reasons Vastuullisuusraportti 2021 > Vastuullista kuluttamista ja tuotantoa > Tuotteiden elinkaari > Pakkaukset

ainepurkit puolestaan aiheuttivat

joista vaalennusjauheet tyhjennetään kampaamoissa kunkin vaalennusai-

neen omaan, uudelleenkäytettä-

tamme myytiin puolestaan kah-

vään purkkiin. Pakkausuudistus vä-

denlaisissa pakkauksissa: muovi-

hentää sekä muovin käyttöä että

pusseissa ja -purkeissa. Muovista

kuljetusten hiilidioksidipäästöjä

valmistettu pussi oli kevyt kuljettaa

pakkausten mahtuessa entistä

mutta rikkoutui helposti kuljetuk-

pienempään tilaan. Uudistuksen

sen aikana, jonka vuoksi se piti

myötä vähennämme merkittäväs-

varmuuden vuoksi pakata vielä

ti myös kampaamoista syntyvän

toiseen muovipussiin. Vaalennus-

sekajätteen määrää. 41


TOIMENPITEEMME 2021 Matkamme kohti vastuullisempia pakkauksia jatkuu. Ympäristöystävällisten pakkausten kartoittaminen on osa tuotekehitysprosessiamme olipa kyseessä uuden tuotteen tuominen markkinoille tai olemassa olevien tuotteiden pakkausuudistus. Vuoden 2021 aikana tuomme markkinoille biomuoviin pakatun Four Reasons Original -tuotesarjan, kierrätysmuoviin ja PEFC -sertifioituun kartonkiin pakatun Four Reasons Original Scalp -tuoteperheen sekä FSC-sertifioituun kartonkiin pakatun Four Reasons Original Takeaway Color -kotivärin. Jatkamme erityisesti tekniikkatuotteidemme pakkausmateriaalien kartoittamista ympäristönäkökulmista. Aloitamme Four Reasons Optima -värituubien alumiinin korvaamisen kierrätetyllä alumiinilla vuoden 2021 aikana.

Four Reasons Vastuullisuusraportti 2021 > Vastuullista kuluttamista ja tuotantoa > Tuotteiden elinkaari > Pakkaukset

42


TUOTANTO TAVOITTEET JA MITTARIT

Tavoite 1: Kaikilla Four Reasons -tuotteita valmistavilla tehtailla on ISO 22716 -sertifikaatti, joka varmistaa, että tuotteiden kaikki vaiheet tuotannon aikana ja sen jälkeen ovat hyvän valmistustavan standardien mukaisia. Tavoite 2: 100 % tavarantoimittajistamme on sitoutunut yhteistyökumppaneiden eettisiin toimintaohjeisiimme vuoteen 2025 mennessä. Tavoite 3: Pyrimme lisäämään tuotteidemme lähituotantoa ja valmistusta ISO 14001 -ympäristösertifioiduilla tehtailla.

Four Reasons Vastuullisuusraportti 2021 > Vastuullista kuluttamista ja tuotantoa > Tuotteiden elinkaari > Tuotanto

43


SAAVUTUKSEMME 2020 Tuotteidemme laatu ja hyvien valmistustapojen mukainen tuotanto on tuotekehityksemme lähtökohta. Valmistamme tuotteita vain tehtailla, joilla on ISO 22716 -sertifikaatti, ja jotka näin ollen pystyvät todentamaan hyvien valmistustapojen mukaisen toiminnan. Tämän lisäksi valtaosa Four Reasons -tuotteista valmistettiin vuonna 2020 tehtailla, joilla on ISO 9001 -laatusertifikaatti ja/tai ISO 14001 -ympäristösertifikaatti.

CASE-ESIMERKKI: TRANSMERI LOGISTICS VALMISTAA UUSIUTUVALLA ENERGIALLA Four Reasons -pesu- ja hoitotuotteet valmistetaan Suomessa Transmeri Logistics Oy:n tehtaalla, jossa siirryttiin vuoden 2020 aikana käyttämään 100 % sertifioitua tuulisähköä.

TOIMENPITEEMME 2021 Vuoden 2021 aikana kartoitamme tuotekohtaisesti lähituotannon mahdollisuuksia. Viestimme eettisen toimintaohjeistomme kaikille toimittajillemme ja varmistamme tuotantoketjumme sitoutumisen eettisiin toimintaperiaatteisiimme. Four Reasons Vastuullisuusraportti 2021 > Vastuullista kuluttamista ja tuotantoa > Tuotteiden elinkaari > Tuotanto

44


TUOTTEEN KÄYTTÖ TAVOITTEET JA MITTARIT

Omiin tarpeisiin sopiva ja loppuun saakka käytetty tuote on vastuullinen ostos. Tavoitteenamme on vähentää asiakkaidemme hutiostosten määrää auttamalla oikean tuotteen valinnassa.

Four Reasons Vastuullisuusraportti 2021 > Vastuullista kuluttamista ja tuotantoa > Tuotteiden elinkaari > Tuotteen käyttö

45


SAAVUTUKSEMME 2020

TOIMENPITEEMME 2021

Vuoden aikana uudistimme tuotepakkauk-

Vuonna 2021 lanseeraamme uuden videokou-

siamme ja selkeytimme niissä neljän syyn

lutuskokonaisuuden Four Reasons Luxima

avulla, mitä hiusongelmia tuote ratkaisee ja

-värisarjaamme ja vaalennustuotteisiimme

millaisille hiuksille se sopii. Uudistimme myös

suomeksi ja englanniksi. Videokoulutukset

verkkosivustomme, jonka avulla viestimme

mahdollistavat tuotteiden oikeaoppisen käy-

kuluttajille tuotteiden eri ominaisuuksista ja

tön, mikä vähentää kampaamoissa tapahtuvia

käyttötarkoituksista.

värjäysvirheitä ja niistä johtuvaa ylimääräistä

Aloitimme kampaamoalan ammattilaisille suunnatut säännöllisesti tuotettavat

tuotteiden käyttöä. Jatkamme veloituksettomien e-koulutusten

veloituksettomat e-koulutukset, jotka tukevat

tarjoamista kampaamoalan ammattilaisille

tuotteidemme käyttöä kampaamon arjessa.

säännöllisesti joka toinen viikko sekä liikekoulu-

E-koulutuksia järjestettiin 35 erilaista ja ne ta-

tuksia ja muita tuotteidemme käyttöä tukevia

voittivat yhteensä 6 200 osallistujaa. Digitaa-

koulutustapahtumia. Koulutustarjonnan lisäksi

listen koulutusten lisäksi koulutimme vuoden

tuotamme lähes päivittäin tuotteidemme käyt-

aikana noin 500 kampaamoalan ammatti-

töä tukevaa materiaalia sosiaaliseen mediaan

laista tuotteidemme käyttöön heidän omissa

ja autamme kampaamotyön arjessa monika-

kampaamoliikkeissään. Tuotekoulutusten

navaisen asiakaspalvelumme avulla.

rinnalla tarjosimme myös erilaisia ammatti-

Pyrimme vähentämään myös kuluttajien

taitoa ylläpitäviä ja kehittäviä koulutuksia ja

hutiostosten määrää tuottamalla tuotteidem-

näytöksiä, joihin osallistui noin 1500 suoma-

me valintaa ja käyttöä helpottavaa sisältöä

laista kampaamoalan ammattilaista.

verkkosivuillemme, somekanaviimme ja tuot-

Päämarkkinamme Suomen lisäksi huoleh-

teiden myyntipisteisiin.

dimme vientimaidemme jakelijoiden myynti-, markkinointi- ja koulutusorganisaatioiden riittävästä tuotetuntemuksesta tuottamalla englanninkielistä tuotetietoa sekä järjestämällä koulutuksia ja tapaamisia.

Four Reasons Vastuullisuusraportti 2021 > Vastuullista kuluttamista ja tuotantoa > Tuotteiden elinkaari > Tuotteen käyttö

46


TUOTTEEN HÄVITYS TAVOITTEET JA MITTARIT

Tavoite 1: Minimoimme toiminnastamme aiheutuvan hävikin Mittari: Hävitettävien tuotteiden määrän vertailu vuositasolla

Tavoite 2: Edistämme kiertotaloutta laatimalla jokaiselle tuotteellemme kierrätysohjeet tuotepakkauksiimme ja/tai verkkosivuillemme Mittari: %-osuus tuotteista joiden tuotepakkauksissa kierrätysohjeet ja %-osuus tuotteista joihin on lisätty kierrätysohjeet verkkosivuille

Four Reasons Vastuullisuusraportti 2021 > Vastuullista kuluttamista ja tuotantoa > Tuotteiden elinkaari > Tuotteen hävitys

47


SAAVUTUKSEMME 2020 Vuoden 2020 aikana pääsimme loppusuoralle vuonna 2018 aloittamassamme pakka-

SHAMPOOT JA HOITOAINEET

• Kierrätetään muovijätteeseen kevyesti huuhtaistuna • Pumput kuuluvat sekajätteeseen

MUOTOILUTUOTTEET,

• Kierrätetään muovijätteeseen kevyesti huuhtaistuna

MUOVIPAKKAUS

• Tuotetta sisältävät hävitettävät pakkaukset kuuluvat sekajätteeseen

usuudistusprojektissa, jonka myötä entiset KC Professional -tuotesarjamme siirtyvät Four Reasons -brändin alle. Brändiuudistuksen lisäksi tuotteita on projektin edetessä sekä

MUOTOILUTUOTTEET, ALUMIINIPAKKAUS

lisesti tavoitellen hävikin minimointia.

pakkausuudistusta, jonka toteutuksen aikataulutuksessa huomioimme varastotilanteem-

• Täysin tyhjät aerosolipakkaukset voi laittaa metallinkeräykseen

minimoimiseen. Lisäämme kaikkiin vuoden

• Tuotetta sisältävät hävitettävät aerosolipullot kuuluvat vaaralliseen jätteeseen

kierrätysmerkinnät.

Tuotteidemme pakkausuudistuksen yhtey-

aikana uudistettaviin tuotepakkauksiimme Jatkamme pakkausten kierrättämistä edesauttavaa viestintää sekä lisäämme tuote-

HIUSVÄRIT

kintöjä tuotepakkauksiimme. Uusissa pakkauksissa ilmoitamme niiden pakkausmateriaalin

• Hiusvärituubit tulee tyhjentää täysin tuubipuristimella, jonka jälkeen ne voi laittaa pienmetallien keräykseen

kohtaiset kierrätysohjeet verkkosivuillemme yleisten kierrätysohjeiden rinnalle.

• Nestemäinen hiusväri on vaarallista jätettä, kuivunut hiusväri sekajätettä

ja pakkauksen kierrätettävyyden. Vuoden 2020 aikana laadimme yleiset hiustuotteiden kierrätysohjeet verkkosivuillem-

• Värituubien pahvikotelot voi laittaa kartonki­ keräykseen

me ja jaoimme niitä säännöllisesti sosiaalisen median kanavissamme.

Jatkamme brändiuudistukseemme liittyvää

me ja tähtäämme pakkaus- ja tuotehävikin

osittain lopetettu että uudistettu suunnitelmal-

dessä lisäsimme kierrätystä helpottavia mer-

TOIMENPITEEMME 2021

VAALENNUSAINEET

Kierrätetään muovijätteeseen kevyesti huuhtaistuna

PERMANENTTIAINEET

• Tuotetta sisältävät permanenttiaineet ovat vaarallista jätettä • Täysin tyhjän ja pestyn pakkauksen voi laittaa muovinkeräykseen

HAPETTEET

• Tuotetta sisältävät permanenttiaineet ovat vaarallista jätettä • Täysin tyhjän ja pestyn pakkauksen voi laittaa muovinkeräykseen

KULJETUSLAATIKOT JA PAKKAUSMATERIAALIT

• Pakkauspahvit ja -teipit sekä ruskean paperin voi laittaa kartonkikeräykseen • Pakkauslistat, kampanjamainokset ym. paperitavara kuuluu paperin keräykseen

Four Reasons Vastuullisuusraportti 2021 > Vastuullista kuluttamista ja tuotantoa > Tuotteiden elinkaari > Tuotteen hävitys

48


I L M A S TOT E KO JA 49


Ilmastonmuutos on koko ihmiskuntaa ja maapalloa koskettava uhka. Emme voi peruuttaa sitä mutta meidän tulisi käyttää kaikki keinot sen hillitsemiseksi. Kansainvälisen tiedeyhteisön tavoitteena on rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen kasvihuonekaasuja vähentämällä. Pariisin ilmastosopimuksen mukainen tavoite on hiilineutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2050 mennessä. Nykyiset toimet eivät kuitenkaan ole riittäviä, vaan onnistuminen edellyttää kaikkien yhteiskunnan toimijoiden panosta. Me Four Reasonsilla olemme mukana ilmastotalkoissa ja kuljemme tavoitteellisesti kohti hiilineutraalia liiketoimintaa.

Four Reasons Vastuullisuusraportti 2021 > Ilmastotekoja

MITEN HIILINEUTRAALIUS MÄÄRITELLÄÄN? Hiilineutraaliudella tarkoitetaan sitä, että hii-

sellaan, jonka painopistealueina ovat yrityksen

lidioksidipäästöjä tuotetaan korkeintaan sen

toiminnan suorat päästöt, tavarakuljetusten

verran kuin niitä voidaan sitoa ilmakehästä

päästöt ja henkilöliikkumisen päästöt.

hiilivarastoihin ja -nieluihin. Tämä tarkoittaa,

Koko Transmeri-konsernin yhteinen

että hiilineutraali toiminta ei edistä ilmaston

ilmastotavoite on kiinteistöjen, kuljetusten

lämpenemistä. Hiilineutraaliuden saavut-

ja liikkumisen hiilineutraalius vuoteen 2035

tamiseksi ensisijaista on vähentää päästöjä

mennessä. Tavoite on rajattu näihin kolmeen

esimerkiksi käyttämällä uusiutuvia energia-

osa-alueeseen, koska fossiilisten polttoainei-

lähteitä tai parantamalla energiatehokkuutta.

den vähentäminen on tärkein keino ilmas-

Tuotettuja päästöjä voidaan myös kompensoi-

tonmuutoksen pysäyttämiseksi ja näiden

da sitomalla ilmakehästä päästöjä vastaava

osa-alueiden kautta pystymme siihen toi-

määrä hiiltä.

minnallemme parhaiten vaikuttamaan. Four

Ympäristövaikutusten laskemiseksi ke-

Reasons pyrkii saavuttamaan tavoitteen kon-

hitetyn GHG-Protocol:n (Greenhouse Gas

sernin vauhtia nopeammin, jo vuoden 2029

Protocol) mukaan päästöt jaotellaan kolmeen

loppuun mennessä. Pyrimme aina ensisijaisesti

laajuusalaan, joita kuvataan termeillä Scope

vähentämään liiketoiminnastamme syntyviä

1, Scope 2 ja Scope 3. Keskuskauppakamari

kasvihuonekaasupäästöjä, mutta tarvittaessa

ohjaa suomalaisia yrityksiä kasvihuonekaasu-

myös kompensoimme tai hyvitämme toimin-

päästöjen vähentämisessä Ilmastositoumuk-

nastamme aiheutuvat päästöt.

50


ILMASTOTAVOITTEEMME JA -TOIMENPITEEMME

SCOPE 2: MÄÄRITELMÄ Ostoenergian epäsuorilla päästöillä tarkoitetaan organisaation omaan käyttöön ostetun sähkön, höyryn, lämmityksen ja jäähdytyksen tuotannosta aiheutuneita päästöjä. Päästöt aiheutuvat polttoaineiden käytöstä energiantuotantolaitoksissa, minkä

SCOPE 1 JA 2: TAVOITTEENA HIILINEUTRAALIUS V. 2024 LOPPUUN MENNESSÄ Vuoden 2020 aikana aloitimme päästölaskennan Scope 1:n ja Scope 2:n osalta sekä selvitimme toiminnastamme aiheutuvien päästöjen pienentämisen mahdollisuuksia.

SCOPE 1: MÄÄRITELMÄ Suorat kasvihuonekaasupäästöt aiheutuvat päästölähteistä, jotka organisaatio omistaa tai joita se itse hallitsee. Esimerkkejä:

vuoksi ne ovat ”epäsuoria” suhteessa Scope 1:sen ”suoriin” päästöihin.

SCOPE 2: TOIMENPITEET

i)

Energiantuotanto kiinteistössä

Vuoden 2020 aikana laskennallinen sähkönkulutuksemme

ii)

Päästöt ajoneuvoista

kasvoi noin 5 % edellisvuoteen verrattuna, mutta todellisuudessa

iii) Tahalliset tai tahattomat vuodot

sähkönkulutuksessa ei tapahtunut merkittävää muutosta. Las-

iv) Oma tuotantoprosessi, jos siihen liittyy kasvihuone-

kennallinen ero johtuu mittaustavasta, jossa vuokravarastomme

kaasujen vapautumista

sähkönkulutus lasketaan %-osuutena sitä ympäröivän varastohallin kokonaissähkönkulutuksesta, joka kasvoi kuluneena vuonna.

SCOPE 1: TOIMENPITEET Four Reasons on myynti- ja markkinointiorganisaatio, jolla ei ole omistuksessaan kiinteistöjä eikä omaa tuotantoa. Siten merkittävimpänä toimenpiteenä Scope 1 -määritelmän mukaan pystymme vaikuttamaan toimintamme hiilidioksidipäästöihin omistamiemme ajoneuvojen päästöjä vähentämällä.

Toimistotilojemme sähkönkulutus puolestaan laski noin 13 % vuoden aikana etätyön lisääntymisen johdosta. Vuoden 2021 aikana kartoitamme toimitilojemme, eli toimistomme ja varastotilamme, ostetun ja käytetyn energiamuodon ja neuvottelemme vuokranantajiemme kanssa ympäristöystävällisistä energiaratkaisuista.

Miraculoksen hiilijalanjälki (tCO2e)

Vuoden 2020 aikana vähensimme polttoaineiden kulutusta noin

250,00

kymmenen prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Merkittävin

200,00

syy päästöjen vähenemiseen oli koronarajoitusten aiheuttama myyntiedustajien ja kouluttajien työajojen väheneminen, minkä

150,00

lisäksi kiinnitimme huomiota ajosuunnitelmien tehostamiseen.

100,00

Vuoden 2021 aikana siirrymme yrityksemme omistamissa autoissa biodieselin käyttöön ja aloitamme asteittaisen siirtymisen sähköautoihin.

50,00 0,00 2019 Suorat päästöt (Scope 1)

Four Reasons Vastuullisuusraportti 2021 > Ilmastotekoja > Ilmastotavoitteemme ja -toimepiteemme > Scope 1 ja 2

2020 Ostoenergia (Scope 2) 51


SCOPE 3: TAVOITTEENA HIILINEU TRAALIUS V. 2029 LOPPUUN MENNESSÄ

LASKENTA JA LÄHTÖTIEDOT

Ensimmäisessä vastuullisuusraportissamme olemme lähteneet liikkeelle

Miraculos Oy:n päästöt ilmoitettu yksikössä tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (tCO2e)

Scope 1 ja 2:n selvittämisestä, koska näistä päästölähteistä oli luotettavaa tietoa valmiiksi saatavilla. Vuoden 2022 aikana laajennamme päästölaskennan kattamaan myös Scope 3:n mukaiset tavoitteet valituilta osa-alueilta.

HIILIJALANJÄLKI

Päästölähde

2019

2020

Muutos

Suorat päästöt (Scope 1)

52,16

47,26

-9,4 %

173,83

182,16

4,8 %

Ostoenergian epäsuorat

SCOPE 3: MÄÄRITELMÄ Muihin epäsuoriin päästöihin kuuluvat kaikki muut arvoketjun päästöt, joita raportoivan organisaation tuotteiden tai palveluiden tuottaminen aiheuttaa välillisesti. Nämä jaetaan kahteen osaan: (1) ”Upstream” – päästöt syntyvät toiminnasta, joka mahdollistaa raportoivan organisaation tuotannon (2) ”Downstream” – päästöt syntyvät tuotteiden ja palveluiden tuotannon jälkeen

SCOPE 3: TOIMENPIT EET Transmeri-konsernin mukaisesti sitoudumme hiilineutraaliustavoitteeseen tavarakuljetusten ja henkilöliikenteen päästöjen osalta. Vuoden 2021 aikana etsimme ja valitsemme ympäristöystävällisiä kuljetusyrityksiä hoitamaan tavarakuljetuksiamme. Lisäksi rakennamme insentiivimallin myyntikonsulttiemme käyttämien autojen päästöjen madaltamiseksi.

päästöt* (Scope 2) Kuljetukset ja

LASKENTAPERIAATTEET:

jakelu (Scope 3) Liikematkustus (Scope 3)

Päästöjä ei ole vielä laskettu

Töihin matkustaminen (Scope 3) Yhteensä

225,99

1,5 %

Miraculoksen hiilijalanjälki (tCO2e) 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 2019 Suorat päästöt (Scope 1)

Four Reasons Vastuullisuusraportti 2021 > Ilmastotekoja > Ilmastotavoitteemme ja -toimepiteemme > Scope 3

229,41

2020 Ostoenergia (Scope 2)

Ilmastonmuutos: Transmeri-konserni seuraa Greenhouse Gas – protokollan laskentaperiaatteita. Päästölaskennan operatiivinen rajaus sisältää tällä hetkellä GHG-protokollan mukaiset scope 1 ja 2 - päästökategoriat, mutta ei vielä scope 3 –lukuja. Sovellamme päästölaskennassamme varovaisuus­periaatetta ja olemme käyttäneet ulkopuolisen konsulttitoimiston palveluita päästölaskennan toteuttamisessa. 52


Haluatko antaa palautetta? Janoatko lisää tietoa? Ota meihin yhteyttä: Vastuullisia tuotteita ja pakkauksia kehittää: Pia Nurmi Tuotespesialisti + 358 44 775 7522 pia.nurmi@fourreasons.fi Terveyttä ja hyvinvointia rakentaa: Johanna Strömsholm Markkinointi- ja viestintäjohtaja + 358 44 011 1584 johanna.stromsholm@fourreasons.fi Hiilineutraalia liiketoimintaa ja Suomen innostavinta kauneusalan työyhteisöä luotsaa: Jyrki Hakala Toimitusjohtaja + 358 40 534 6434 jyrki.hakala@fourreasons.fi

FOUR REASONS Salomonkatu 17 A, 10. krs | 00100 Helsinki Puh. 0201 410 410 | www.fourreasons.fi

Kuvitus: Venla Vaattovaara @muijavaara


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.