Ons 10 Oktober 2016

Page 7

ons! Een acht voor geluk

Leven naa st alzheimer

Tekst: Will

We werden gevraagd mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek. Dit werd uitgevoerd door een universitair ziekenhuis. Met de vergrijzing van de bevolking rukt ook de ongenode gast Alzheimer steeds meer op. Steeds meer medici houden zich bezig met de materie en ook in de opleiding van huisartsen moet het een plaats gaan krijgen. Er moest een vragenlijst worden ingevuld. Hiervoor kwam een jonge arts aan huis. Ik had het summier aan mijn man uitgelegd.

Hij is gewoon unne hendige mens! Maar pas net van tevoren. De arts was geduldig en rustig. Hij liet niets merken toen mijn man al voor de zesde keer vertelde dat hij vroeger veel met verfstoffen gewerkt had. En dat hij daardoor misschien wel vergeetachtig was geworden. Dat zijn van die momenten dat het besef er dus op een bepaalde manier wel is. Het waren best wel moeilijke vragen. ‘Ben je de laatste week weleens somber geweest? Hoe gelukkig ben je de afgelopen week geweest en welk cijfer geef je jezelf daarvoor?’ Hij antwoordde daarop wel tevreden te zijn en gaf zijn geluksgevoel een acht! Keigoed toch? Hebben wij, zijn naasten en de mantelzorgers, daar een beetje aan bijgedragen? Ik mag het hopen. ‘Maar het is ook gewoon unne hendige mens,’ zeg ik tegen de vragensteller. Ja, hij snapte die Brabantse uitdrukking wel. Over een half jaar komt de onderzoeker weer terug om een vragenlijst in te vullen. Ik ben benieuwd of er op de cijferlijst dan ook een acht staat!

ons 7

Gezocht: 99 99-jarigen Hoe is het om bijna 100 jaar te leven? Wie zijn de mensen die de afgelopen eeuw gemaakt en beleefd hebben? En wat zouden zij de huidige generaties mee willen geven? Fotografe Anki Leene is op zoek naar antwoorden op deze vragen. In beeld en woord wil zij 99 levensgeschiedenissen vastleggen vanuit een persoonlijk perspectief. Met als doel: een tijdsbeeld van ongekende documentaire waarde. Om dit mogelijk te maken, is ze op zoek naar dames en heren die recent 99 jaar oud zijn geworden of dit jaar nog deze leeftijd hopen te bereiken. Hun verhalen verschijnen in een boek en worden opgenomen in een expositie. Bent of kent u iemand die zou willen meewerken? Stuur dan een e-mail naar: info@ankileenephotography.com of bel 06 512 934 95.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.