Page 1

DEEL A

Klas: CO2G Docent: Bjorn de Water Vak: Project Toetscode: 2259XPRO4O Opdrachtgever: Speeddateavond.nl Marjolein van der Velden (2205232) Roos Creemers (2203532) Nicole Peeters (2203941) Kayleigh Jobse (2205235) Melanie Geerlings (2205059) Datum van inlevering: 10-06-2014


Inhoudsopgave Introductie Blz 2. Theoretische verkenning Blz 4. Methode Blz 9. Resultaten Blz 10. Conclusie Blz 15. Aanbeveling Blz 16. Literatuurlijst Blz 17. Bijlage

- Bijlage 1: Interviews Blz 18. - Bijlage 2: Conceptboek Blz 34. - Bijlage 3: Onderzoeksvoorstel Blz 35. - Bijlage 4: Samenwerkingsovereenkomst Blz 38.

1


Introductie Beschrijving opdrachtgever Speeddateavond.nl organiseert speeddate avonden in verschillende steden. De focus van deze avonden ligt vooral op steden in Brabant, zoals Tilburg en Eindhoven. Jeroen Baats is sinds april 2013 eigenaar van dit bedrijf. Jeroen is geen voorstander van het woord speeddate. Zijn visie is dat hij speeddaten eigenlijk ziet als een evenement om mensen te ontmoeten, zowel vriendschappelijk als voor een relatie. Dit is ook een beetje de achterliggende gedachte. De missie van Jeroen is om met het organiseren van speeddate avonden nog meer te kunnen onderscheiden in leeftijden. Hij zou graag de leeftijdscategorie van 45+ erbij willen hebben. Daarnaast zou hij zijn concept graag uit willen breiden naar meerdere steden buiten Brabant. Tijdens een speeddate avond doen er ongeveer 15 à 20 mannen en vrouwen mee. Er zijn verschillende leeftijdscategorieën waar mensen zich voor op kunnen geven. Dit zijn: van 18 tot 25 jaar, van 25 jaar tot 39 jaar en van 30 tot 45 jaar. De leeftijdscategorie van 25 tot 39 jaar is het populairste. De categorie 30 tot 45 jaar is de categorie voor hoger opgeleiden. Het doel van Jeroen is vooral om een uniek speeddateconcept neer te zetten en zich daarmee te onderscheiden van andere speeddateconcepten. Omdat hij nog geen jaar bezig is met dit bedrijf, wil hij eerst wat meer naambekendheid generen. Jeroen zegt dat ondanks dat mensen weinig betalen voor een speeddate avond, hij toch niet het aantal aanmeldingen heeft die hij wil hebben. Ook wil hij niet dat speeddateavond. nl gebonden is aan een locatie, maar dat het bedrijf zelf een uniek concept kan aanbieden. Op dit moment werkt Jeroen dus veel samen met cafés en omroepen. (Baats, 2014) Speeddaten haakt in op de trend ‘Happy Together’, wat zegt dat we in de toekomst steeds meer opzoek zijn naar plekken waar we tot elkaar kunnen komen en waar we in real life met elkaar kunnen praten en belevingen kunnen delen. Dit is ook wat er gebeurd bij speeddaten. Je ontmoet elkaar op een plek, waar je een beleving deelt.

Probleemschets Op verzoek van Jeroen Baats zijn we aan de slag gegaan met een probleem waar het bedrijf tegen aanloopt. In april 2013 heeft Jeroen het bedrijf speeddatavond.nl volledig overgenomen en hij merkt dat hij nu al een aantal verbeterpunten tegenkomt.

2


Het grootste probleem ligt bij het aantal aanmeldingen. Jeroen merkt dat bezoekers vaak voor de concurrent kiezen, ondanks dat hij een goedkopere prijs aanbiedt. De grootste concurrenten van speeddateavond. nl zijn Speeddate en Flitsdate. Jeroen vraagt zich af waar precies de keuze van de klant ligt. Hij zou daarom dus meer aanmeldingen willen hebben tijdens de georganiseerde speeddate avonden. Op dit moment worden deze avonden vaak afgelast en verplaatst, omdat het aantal aanmeldingen niet voldoende is om het door te laten gaan. Dit zorgt natuurlijk ook voor teleurstelling bij mensen die zich wel hebben aangemeld. Jeroen denkt dat het aantal aanmeldingen kan stijgen door een uniek concept te bedenken. De concurrent houdt het vrij simpel, ondanks de uitgebreide website. Hij wil door uniek te zijn meer bezoekers trekken tijdens een speeddatevond. Met een onderscheidend vermogen wil hij ervoor zorgen dat mensen sneller kiezen voor speeddateavond.nl In dit onderzoeksrapport is dus onderzocht wat precies de motivaties zijn voor mensen om voor een bepaald speeddateconcept te kiezen en wat hen motiveert om deze keuze te maken. Dus wat motiveert hen en waarom maken zij die keuzes die ze maken?

Doel van het onderzoek Er zullen twee verschillende doelen beschreven worden. Een onderzoeksdoel en een praktijkdoel. Het onderzoeksdoel definieert wat we willen bereiken met het onderzoek en praktijkdoel definieert wat we hopen te bereiken in de praktijk, wat er dus uiteindelijk met het onderzoek gedaan kan worden. Hieronder staan deze doelen nogmaals omschreven: Onderzoeksdoel: inzicht krijgen in wat de klanten motiveert om voor een speeddateconcept te kiezen. Praktijkdoel: door onderzoek gedaan te hebben in de motivaties van klanten om te kiezen voor een speeddateconcept, zal speeddateavond.nl zich meer kunnen onderscheiden daar waar nodig is. Hierdoor komen er meer aanmeldingen en kan het bedrijf groeien in naamsbekendheid.

Onderzoeksvragen Met behulp van deze informatie zijn de volgende hoofd- en deelvragen opgesteld: Hoofdvraag: Wat zijn de motivaties van potentiĂŤle klanten om te kiezen voor een specifiek speeddateconcept? Deelvragen: 1. Wat zijn motivaties en welke motivaties zijn er? 2. Wat is de definitie van speeddaten? 3. Wat voor speeddateconcepten zijn er in Nederland en Amerika er en waarin onderscheiden zij zich? 4. Welke motivaties spelen een rol voor potentiĂŤle klanten bij de keuze voor een speeddateconcept?

3


Onderzoeksmethode De methode die voor dit onderzoek is gebruikt is een kwalitatief onderzoek. De eerste drie deelvragen zullen beantwoord worden door middel van deskresearch. Door middel van het zoeken in de literatuur, waaronder in wetenschappelijke artikelen. Hierbij is gezocht in de databank van Fontys Hogeschool en via Google Scholar. Er is gezocht op Engelstalige artikelen, omdat die over het algemeen het betrouwbaarst zijn. De vierde en laatste deelvraag is beantwoord door middel van fieldresearch. Hierbij is er gebruik gemaakt van de means-end chain methode. Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van laddering. De motivaties van 20 respondenten (waarvan 10 mannen en 10 vrouwen) zijn achterhaald door middel van interviews. Door het doorvragen zijn we achter verschillende waarden gekomen, die van invloed zijn bij de keuze van de klant. Meer informatie hierover is te vinden bij de uitwerking van deelvraag 4.

Theoretische verkenning 1. Wat zijn motivaties en welke motivaties zijn er? Er zijn verschillende wetenschappers die het begrip motivatie hebben geprobeerd te verduidelijken. Er bestaat eigenlijk geen echte eenduidige definitie van het begrip motivatie. In de wetenschappelijke literatuur daarentegen kom je veel meer omschrijvingen van motivaties tegen (Hollander & Turowetz, 2014). Er zijn namelijk oneindige theorieën die het begrip motivatie proberen te verduidelijken. In het woordenboek ‘van Dale’ staan twee beschrijvingen van het begrip motivatie: ‘Geheel van factoren, ook aandriften en beweegredenen waardoor gedrag gestimuleerd en gericht wordt’. ‘Sterkte of intensiteit van de innerlijke gesteldheid die iemand tot het verrichten of het nalaten van bepaalde gedragingen brengt’. Uit research is gebleken dat er maar één echt onderzoek is gedaan waarin onder andere de motivaties van mensen wordt onderzocht om mee te doen aan een speeddate avond. Er zijn dus niet veel motivaties bekend die wetenschappelijk zijn onderzocht. Het enige onderzoek dat is gedaan, is naar de motieven van studenten in de leeftijd van 18-22 jaar om deel te nemen aan een speeddate. Op basis van drie speeddate evenementen zijn de volgende motivaties tot stand gekomen: het hebben van plezier, een nieuwe ervaring opdoen en meedoen in een opwelling of mee doen om te dollen. (Videva & van Dam, 2011).

4


Wanneer er wordt gekeken naar personen tussen de 30-40 jaar of naar personen tussen de 18-22 jaar zullen zij andere motieven geven waarom ze meedoen met speeddaten. Dit komt omdat ze in een andere levensfase zitten en de relevantie van de leeftijd. Wel kan er gezegd worden dat beide leeftijdscategorieën, iemand ontmoeten om mee af te spreken, een belangrijk motief vinden om deel te nemen aan een speeddate. Er zijn dus verschillende wetenschappers die het begrip motivatie hebben geprobeerd te definiëren, maar er is nog steeds geen echte eenduidige beschrijving van het begrip motivatie. Er zijn natuurlijk veel verschillende motivaties waarom iemand mee zou doen aan een speeddate, alleen is het nog niet echt uitgebreid wetenschappelijk onderzocht. Wel is uit één onderzoek gebleken dat de voornaamste reden waarom iemand mee zou doen aan een speeddate is, om iemand te ontmoeten om mee af te spreken. Dit geldt in dit geval voor de leeftijd 18 t/m 40.

2. Wat is de definitie van speeddaten? Speeddaten behoort tot de nieuwe vorm van daten. Steeds meer mensen maken gebruik van deze manier van snel een partner vinden. Maar wat houdt het precies in en hoe werkt een speeddate avond? Dat zijn vragen waar nu een antwoord op wordt gegeven.

Speeddating is een populaire manier om jou te helpen de juiste partner te vinden (Wubbo, 2008). Het is een evenement voor mannen en vrouwen om elkaar in grote aantallen te ontmoeten. Het doel is om de juiste partner te vinden in een korte tijd. Het evenement is overigens niet alleen bedoeld voor hetero’s, want er worden ook speciale evenementen georganiseerd voor homo’s en lesbiennes. Het werkt als volgt: op een speciale locatie, dit kan zijn in bijvoorbeeld een café, komen alle vrijgezellen samen. Vervolgens gaan alle dames aan een tafeltje zitten en rouleren de heren telkens van tafel. Per ronde hebben de vrijgezellen ongeveer 5 minuten de tijd om elkaar te leren kennen. Vervolgens schrijven de dames en de heren na elke date op of ze geïnteresseerd zijn of niet (Patterson & Hodgsen, 2006). Na de speeddate avond wordt door de organisatie gekeken welke matches er zijn en worden zij hiervan op de hoogte gebracht per mail. Vervolgens kunnen deze matches zelf contact met elkaar opnemen voor een eventuele tweede date. Meestal is speeddating bedoeld voor vrijgezellen die een zeer druk leven leiden en dus geen tijd hebben om op de traditionele manier een partner te zoeken. Zij willen graag in een korte tijd zonder al teveel moeite een leuke partner vinden. Speeddating wordt meestal georganiseerd en gehost door een organisatie. Deze organisatie heeft zich gespecialiseerd in deze vorm van daten. Een goede en gestructureerde organisatie is een pre om voor een succesvolle avond te zorgen. Als de organisatie niet in staat is om een succesvolle avond te verzorgen, dan heeft dat ook gevolgen voor de deelnemers aan het evenement. Zij krijgen een slechte ervaring met speeddaten en bovendien zitten zij met nare herinneringen en met minder zelfvertrouwen. Het lijkt nogal ongemakkelijk als er in een keer een vreemde tegenover je zit waar je ongeveer 5 minuten een gesprek mee moet voeren, maar volgens een artikel uit de U.S. News & World Report zijn speeddates vaak alles behalve ongemakkelijk (Kurlantszick, 2001). Omdat de vrijgezellen maar een paar minuten hebben om elkaar te leren kennen, worden alle standaard openingszinnen vermeden. Het Amerikaanse bedrijf SpeedDating zegt in het artikel dat meer dan 50% van de deelnemers iemand ontmoet met wie er een gemeenschappelijke interesse is in een tweede date. Daarnaast geloven veel psychologen dat face-to-face dienstverlening succesvoller is dan online matchmakers. Dit zou komen omdat internet lichaamstaal niet kan overbrengen wat essentieel is tijdens een date. Ook kwam U.S. News erachter dat bij een niet succesvolle date van 7 minuten de slechte match al snel vergeten werd. Dit zou komen omdat je zoveel verschillende mensen leert kennen en je daarom vooral de positieve matches onthoudt. Er zijn veel onderzoeken gedaan naar het gedrag van mannen en vrouwen tijdens een speeddate. Zo is er een onderzoek gedaan naar de sekseverschillen in partnerselectie (Fisman, Iyengar, Kamenica & Si-

5


monson, 2006). Uit dit onderzoek bleek dat vrouwen tijdens een date veel voorkeur geven aan intelligentie en de afkomst van de partner. Mannen daarentegen vinden fysieke aantrekkelijkheid veel belangrijker. Dit is vooral het geval bij lange termijn relaties, want typisch is dat vrouwen wel naar aantrekkelijkheid kijken als het gaat om een korte relaties. Daarnaast kunnen mannen het vaak niet waarderen als een vrouw intelligenter of ambitieuzer is dan hij zelf. Sterker nog, een man vindt het vaak erg moeilijk om een vrouw te waarderen als zij ambitieuzer is dan hij. Vrouwen geven ook een voorkeur aan mannen die opgegroeid zijn in welgestelde wijken en worden selectiever naarmate de groep groter wordt tijdens een speeddate. Terwijl dit bij mannen juist averechts werkt. Speeddaten is dus een populaire manier om snel en zonder moeite een juiste partner te vinden. Het is vooral bestemd voor vrijgezellen die een druk bestaan leiden en dus weinig tijd hebben om veel mensen te leren kennen en deze evenementen worden voor zowel hetero’s als lesbiennes en homo’s georganiseerd. Het verschilt per organisatie hoe een speeddateavond eruit ziet, maar over het algemeen schrijf je per date op of je diegene leuk vind of niet en vervolgens zorgt de organisatie ervoor dat de matches met elkaar in contact kunnen komen. Zo’n speeddate lijkt spannend en ongemakkelijk, maar dat valt allemaal wel mee. Omdat je zo weinig tijd hebt om elkaar te leren kennen, worden alle slechte openingszinnen vermeden. Daarnaast heeft ongeveer 50% van de deelnemers interesse in een tweede date met zijn of haar match en is speeddating succesvoller dan online matchmakers. Tot slot zijn er verschillende onderzoeken gedaan naar de sekseverschillen in partnerselectie. Een van die onderzoeken wijst uit dat vrouwen vooral op zoek zijn naar een man met intelligentie, een goede sociale status en die opgegroeid zijn in een welgestelde wijk. Mannen daarentegen vallen vooral voor de aantrekkelijkheid van een vrouw en worden tijdens een speeddate minder selectief naarmate de groep groter wordt.

3. Wat voor speeddate concepten zijn er in Nederland en Amerika en waarin onderscheiden zij zich? Bij het kijken naar speeddate concepten is er gekeken naar de verschillen in Nederland en in Amerika, zo wordt er een internationaal component gebruikt. De verschillende speeddate concepten in Nederland: - SpeedDaten.nl - FlitsDate - UitDaten.com - SpeeddateAvond.nl - DatenOpHetWater.nl - DuoDating - FasterDate - Korting-Speeddaten - ILove2Date - SpeeddatingNederland.nl (datingwebsites.nl, 2014) Er zijn veel verschillende bedrijven in Nederland die het speeddateconcept aanbieden. Er zijn een aantal bedrijven die het doen zoals het is ontstaan, dus op de traditionele manier. Maar er zijn ook een aantal bedrijven die er een eigen twist aan geven. Zo ontstaat er een groot aanbod in speeddate concepten in Nederland. Zo heb je DatenOpHetWater.nl. Dit is een vernieuwend concept. Je ontmoet je date niet in een hotel, restaurant of kroeg, maar heerlijk op een boot door de Amsterdamse grachten. (Daten Op Het Water, 2014)

6


Hiernaast heb je ook DuoDating. Dit is speeddaten maar dan anders! DuoDating heeft speeddaten in een nieuw jasje gestoken. In plaats van de één op één gesprekken, wordt er plaatsgenomen aan een tafel met 4 personen. Aan de ene kant twee vrouwen en aan de andere kant twee mannen. Deze gesprekken duren acht minuten, dit is langer dan de meeste speeddate gesprek tijden. Daarnaast liggen er op iedere tafel kaarten met vragen en afbeeldingen. Dit biedt een goed alternatief wanneer een gesprek niet goed op gang komt. (DuoDating, 2014) Als laatste is er ook een speeddate concept genaamd UitDaten. Dit is een concept dat uit eten gaan en snel daten met elkaar combineert. Tijdens een 5-gangen diner waarbij na elke gang van tafel gewisseld wordt ontmoet je op een ontspannen manier meerdere singels. (Powazek, 2014) De verschillende speeddate concepten in Amerika: - Fast Cupid - Hurry Date - SpeedDate - SpeedDater - Slow Dating - When The Music Stops - Pre-Dating - Cheeky Flirt - Social Grid - X Factor Dates (No1 reviews.com, 2014) De oorsprong van speeddaten hebben we te danken aan de Rabbijn Yaacov Deyo. Het was oorspronkelijk bedacht om de Joodse singels te helpen bij het ontmoeten en trouwen. Het eerste speed-dating evenement zoals we ze nu kennen vond plaats op Pete’s Cafe in Beverly Hills in 1998. Niet lang daarna kwamen er een aantal commerciële diensten die begonnen met het aanbieden van speeddate evenementen in heel Amerika. In 2000 was het speeddaten niet meer weg te denken uit de cultuur van Amerika. Natuurlijk zijn er nog steeds speeddate bedrijven in Amerika actief. Deze houden zich allemaal over het algemeen vast aan het traditionele speeddaten. Hieronder een paar voorbeelden die toch net nog een ander straatje inslaan. Zo heb je Hurry Date, dit is een speeddate concept die mensen elkaar op een snelle, leuke manier en zonder druk laten ontmoeten. Zo zal je je tijd niet verspillen aan mensen waar je niet geïnteresseerd in bent aangezien er een grote voor selectie wordt gemaakt op bepaalde interesses etc. (HurryDate, 2014) Als laatste heb je het concept When The Music Stops. Zij doorlopen een reeks aan spannende gebeurtenissen rondom het Verenigde Staten. Denk hierbij aan: Dinner parties, Black Tie Events, Party Nights etc. Het speeddaten vind dus plaats op allerlei verschillende locaties in het Verenigde Staten. Hiermee onderscheiden zij zich weer van de rest. (When The Music Stops, 2014) De speeddate concepten zijn dus zoals je kunt zien veel uitgebreider in Nederland dan in Amerika. Er zijn in Nederland verschillende variaties gemaakt op de traditionele manier van speeddaten. Hiernaast houden ze in Amerika juist meer de traditionele variant aan. De Nederlandse speeddate concepten onderscheiden zichzelf van elkaar door juist af te wijken van de traditionele variant van speeddaten. Amerikaanse speeddate concepten onderscheiden zichzelf niet veel van elkaar als we gaan kijken hoe de desbetreffende avond eruit gaat zien. Zij onderscheiden zich meer door per speeddate concept een eigen doelgroep aan te spreken, ze geven hun websites een bepaalde uitstraling en verschillen in prijsklasse.

7


4. Welke motivaties spelen een rol voor potentiële klanten bij de keuze voor een speeddate concept? In vorige deelvragen is beschreven wat er onder motivaties van de potentiele klanten van een speeddate concept valt, wat de definitie van speeddaten is, en wat voor speeddate-concepten er op dit moment zijn. Voor deze deelvraag zijn er interviews afgenomen met de doelgroep. Hierin is er gebruik gemaakt van de means-end chain methode. Door deze methode zie je waarden, die belangrijk zijn voor de potentiele klanten met betrekking tot de verschillende speeddate-concepten. De respondenten hebben antwoord gegeven op twee verschillende vragen: 1. Wat vindt u belangrijk als u zou deelnemen aan een speeddate-concept? 2. Hoe selecteert u het bedrijf waar u wilt gaan deelnemen aan een speeddate-avond? Hierin is er doorgevraagd tot er een eindwaarde uitkwam die aansloot bij hen als persoon. Deze gegevens zijn schematisch weergegeven in een Summary Implication Matrix en vervolgens in een Hierachical Value Map. De verwerkte gegevens zijn door de twee verschillende vragen opgesplitst in de twee verschillende categorieën. De eerste vraag (‘wat vindt u belangrijk als u zou deelnemen aan een speeddate-concept?’) is gesteld, omdat dit aangeeft wat een klant belangrijk vindt wat er tijdens een speeddate-avond gebeurd. Er wordt gekeken naar wat voor hun belangrijk is dat er zeker aanwezig is tijdens een speciale avond als deze. Uit de eerste categorie (vraag 1), kun je concluderen dat voornamelijk sfeer en zekerheid een belangrijke rol spelen bij een deelname aan een speeddate-concept. De sfeer moet fijn zijn en de respondenten willen graag zekerheid van een leuke avond en willen zeker niet teleurgesteld worden. Ze hebben immers wel geld betaald. De waarde zekerheid staat ook in verband met selectie. De respondenten vinden het belangrijk dat vooraf goed geselecteerd is, omdat ze dan zekerder zijn van een leuke avond of eventueel een match. De tweede vraag (‘Hoe selecteert u het bedrijf waar u wilt gaan deelnemen aan een speeddate-avond?’) is gesteld om erachter te komen hoe er geselecteerd wordt, voordat de keuze voor een bedrijf gemaakt is. Wanneer een bedrijf dit weet, zou het beter kunnen inspelen op de wensen van de potentiele klant. De waarden die bij deze categorie het meest naar voren komen zijn ervaringen en betrouwbaarheid. De potentiele speeddate-kandidaten kiezen voor een speeddate-concept, wanneer het bedrijf waar zij voor kiezen een betrouwbaar-imago heeft en wanneer zij positieve recensies of ervaringen van anderen hebben gehoord of gelezen. Dit verband is ook duidelijk te zien: de respondenten geven aan dat wanneer zij positieve ervaringen horen van andere mensen, zij een beter en betrouwbaarder gevoel bij het bedrijf hebben, als wanneer dat dit niet het geval is. Ervaringen hebben dus een grote invloed op hun keuze. Ook bij deze categorie speelt zekerheid weer een rol. Door ervaringen en betrouwbaarheid, hebben ze een hoger gevoel van zekerheid op een geslaagde avond.

8


Fieldresearch methode De methode die gebruikt is, is de Means-end chain methode. Means-end chain (MEC) is gedefinieerd als een hiërarchie van doelen met de mogelijke identiteit van de acties, die nodig zijn om een doel te bereiken. Einddoelen in MEC kunnen worden onderverdeeld in drie niveaus: 1. Actie doelen (bezig zijn met de handeling zelf) 2. Uitkomst doelen (directe effecten van de acties) 3. Gevolgen (indirecte effecten als gevolg van een resultaat) Een actie-eenheid (AU) wordt gedefinieerd als een gestructureerde reeks van handelingen gericht op het bereiken van een doel. AU’s kan een deel of een geheel van een MEC zijn. Het hoogste doel in een MEC is misschien niet wat de consument in gedachten heeft bij het maken van een aankoop of consumptie beslissing. De gegevens die worden gepresenteerd suggereren dat laddervorming respondenten neemt buiten de beoogde doelen van hun eerste acties of keuze. Doelen die AU ‘s deel uitmaken van een MEC zijn de onderliggende redenen waarom we streven naar de doelen die we doen vertegenwoordigen . Dit is een handige manier om doelpunten van waarden te differentiëren. (Wiley,1997) We hebben voor deze methode gekozen, omdat het een goed beeld weergeeft wat de motivaties zijn van de potentiele doelgroep. Door middel van deze methode komen we achter waarden, die belangrijk zijn voor een persoon, waardoor daar met een concept op ingespeeld kan worden, zodat de doelgroep beter bereikt kan gaan worden.

9


Resultaten Er zijn 20 interviews afgenomen. Deze interviews zijn afgenomen met potentiele deelnemers aan een speeddate-avond/concept. Hierbij is de helft man en de helft vrouw, zodat de antwoorden niet zullen afwijken door het merendeel van een geslacht. Bij het interview zijn twee verschillende vragen gesteld. Deze zijn eerder in dit rapport benoemd. Bij deze vragen is er doorgevraagd tot er een eindwaarden uitkwam. Aan de respondenten is gevraagd of ze een zo eerlijk mogelijk antwoord willen geven en zij hebben aangegeven daar aan mee te werken. De antwoorden van de respondenten zijn met de projectgroep door middel van interpretatie opgedeeld in een Summary of Codes. Waarna de individuele ladders met nummers aangegeven kunnen worden. Vervolgens laat een Implication Matrix zien, hoe vaak welke waarden genoemd is, en hoe vaak een bepaald verband genoemd is. Tot slot zijn in de Value Map de belangrijkste verbanden schematisch weergegeven. De uitgeschreven interviews zijn te vinden in de bijlage.

Summary of codes Vraag 1: Wat vindt u belangrijk als u zou deelnemen aan een speeddate-concept?

10


Vraag 2: Hoe selecteert u het bedrijf waar u wilt gaan deelnemen aan een speeddate-avond?

Individual ladders

11


Summary Implication Matrix

12


Hierarchical Value Map De belangrijkste relaties, af te lezen in de Implication Matrix: Tabel vraag 1: Drie maal: 7-29 Twee maal: Relatie 7-11 Twee maal: 6-33 Ook zie je dat codes 9 en 11 vier maal genoemd zijn. Code 29 is vijf maal genoemd, en code 6 zelfs zesmaal. Tabel vraag 2: Vier maal: Relatie 2-14 Twee maal: Relatie 2-28 Twee maal: Relatie 2-30 Twee maal: Relatie 2-31 Twee maal: Relatie 5-34 De codes 2, 5, 14, 27 en 30 zijn erg belangrijk voor de potentiele klanten, die worden namelijk vaak genoemd. Van deze getallen wordt code 2 het aller vaakst genoemd.

Value Map Per vraag die er gesteld is bij de interviews is er een Value Map gemaakt. De bollen die in de Value Map zijn weergegeven verschillen in grootte. Dit geeft aan hoe vaak deze waarden genoemd is tijdens de verschillende afgenomen interviews. De lijnen die de bollen verbinden hebben te maken met de verbanden die de elementen met elkaar hebben. De dikke en dunnen lijnen laten het verschil zien in de verbanden. Ze geven als het ware de (belangrijke) ladders weer.

13


14


Conclusie De hoofdvraag die in dit onderzoek wordt beantwoord is: wat zijn de motivaties van potentiële klanten om te kiezen voor een specifiek speeddateconcept? Er zijn verschillende deelvragen besproken om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden. Zo is er gekeken naar wat de definitie is van motivaties en welke motivaties er zijn. Er zijn verschillende wetenschappers die het begrip motivatie hebben geprobeerd te definiëren, maar er is nog steeds geen echte eenduidige beschrijving van het begrip motivatie. Er zijn natuurlijk veel verschillende motivaties waarom iemand mee zou doen aan een speeddate, alleen is het nog niet echt uitgebreid wetenschappelijk onderzocht. Wel is uit één onderzoek gebleken dat de voornaamste reden waarom iemand mee zou doen aan een speeddate is, om iemand te ontmoeten om mee af te spreken. Dit geldt in dit geval voor de leeftijd 18 t/m 40. Vervolgens is er gekeken naar wat de definitie van speeddaten is. Speeddaten is een populaire manier om snel en zonder moeite een juiste partner te vinden. Het is vooral bestemd voor vrijgezellen die een druk bestaan leiden en dus weinig tijd hebben om veel mensen te leren kennen en deze evenementen worden voor zowel hetero’s als lesbiennes en homo’s georganiseerd. Zo’n speeddate lijkt spannend en ongemakkelijk, maar dat valt allemaal wel mee. Omdat je zo weinig tijd hebt om elkaar te leren kennen, worden alle slechte openingszinnen vermeden. Daarnaast heeft ongeveer 50% van de deelnemers interesse in een tweede date met zijn of haar match en is speeddating succesvoller dan online matchmakers. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de sekseverschillen in partnerselectie. Een van die onderzoeken wijst uit dat vrouwen vooral op zoek zijn naar een man met intelligentie, een goede sociale status en die opgegroeid zijn in een welgestelde wijk. Mannen daarentegen vallen vooral voor de aantrekkelijkheid van een vrouw en worden tijdens een speeddate minder selectief naarmate de groep groter wordt. Ook is er gekeken naar het verschil in speeddateconcepten in Amerika en in Nederland. De speeddateconcepten zijn in Nederland veel uitgebreider dan in Amerika. Er zijn in Nederland verschillende variaties gemaakt op de traditionele manier van speeddaten. Hiernaast houden ze in Amerika juist meer de traditionele variant aan. De Nederlandse speeddateconcepten onderscheiden zichzelf van elkaar door juist af te wijken van de traditionele variant van speeddaten. Amerikaanse speeddateconcepten onderscheiden zichzelf niet veel van elkaar als we gaan kijken hoe de desbetreffende avond eruit gaat zien. Zij onderscheiden zich meer door per speeddate concept een eigen doelgroep aan te spreken, ze geven hun websites een bepaalde uitstraling en verschillen in prijsklasse. Daarnaast is er een eigen onderzoek gedaan waarin twee vragen werden gesteld. Ten eerste werd gevraagd wat respondenten belangrijk vinden bij de keuze om deel te nemen aan een speeddateconcept. Hieruit is gebleken dat respondenten voornamelijk sfeer en zekerheid belangrijke waarden vinden wanneer zij gaan deelnemen aan een speeddate-concept. De sfeer moet fijn zijn en de respondenten willen graag zekerheid van een leuke avond en willen zeker niet teleurgesteld worden. Ze hebben immers wel geld betaald. De waarde zekerheid staat ook in verband met selectie. De respondenten vinden het belangrijk dat vooraf goed geselecteerd is, omdat ze dan zekerder zijn van een leuke avond of eventueel een match Ten tweede werd aan de respondenten gevraagd hoe zij een speeddateconcept selecteren en waarom dat belangrijk voor hen is. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de waarden ervaringen en betrouwbaarheid erg belangrijk zijn. De potentiele speeddate-kandidaten kiezen voor een speeddateconcept, wanneer het bedrijf waar zij voor kiezen een betrouwbaar imago heeft en wanneer zij positieve recensies of ervaringen

15


van anderen hebben gehoord of gelezen. Ervaringen hebben dus een grote invloed op hun keuze. Ook bij deze categorie speelt zekerheid weer een rol. Door ervaringen en betrouwbaarheid hebben ze een hoger gevoel van zekerheid op een geslaagde avond. Met deze informatie kan de hoofdvraag beantwoord worden. Wat zijn nou de motivaties voor potentiele klanten om te kiezen voor een specifiek speeddateconcept? Er kan geconcludeerd worden dat mensen over het algemeen willen speeddaten, omdat ze andere mensen willen ontmoeten om er vervolgens mee af te spreken. Er spelen verschillende waarden een rol bij de keuze voor een specifiek speeddateconcept. Sfeer en zekerheid zijn voor klanten erg belangrijk en zij willen zeker niet teleurgesteld worden tijdens een speedddateavond. Daarnaast speelt een bepaalde selectie vooraf ook een rol. Dit heeft weer te maken met de zekerheid die klanten zoeken. Ervaringen en betrouwbaarheid zijn ook waarden die een rol spelen bij de keuze voor een specifiek speeddateconcept. Klanten kiezen liever voor een speeddateconcept met een betrouwbaar imago en waar zij positieve recensies of ervaringen over hebben gehoord of gelezen.

Aanbeveling Na onderzoek gedaan te hebben naar de motivaties van potentiele speeddate kandidaten om voor een speeddate-bedrijf te kiezen, zal er een aanbeveling gedaan worden in de vorm van een concept. Door alle, uit onderzoek gevonden, waarden met elkaar te verbinden, ontstaat ‘The Circle of Love’. Dit concept brengt alle belangrijke elementen om te kiezen voor een speeddate bedrijf samen, zodat de keuze voor dit bedrijf sneller gemaakt zal worden. Door dit concept te implementeren, zullen potentiele klanten zich sneller verbonden voelen met het bedrijf, doordat ze inspelen op waarden die belangrijk zijn voor de klant als persoon. Hierbij is de visie: Het snel vinden van liefde, op een unieke manier. De opdrachtgever wilde graag uniek zijn in zijn speeddate concept en uit literatuur is gebleken dat men onder andere gaat speeddaten om snel de liefde te vinden. Vandaar deze visie. De visie zal tot uitwerking komen met het bovengenoemde concept. Door dit concept zal snel de liefde gevonden worden, op een unieke manier. Binnen dit concept zijn verschillende conceptdragers uitgewerkt. Deze zijn in beeld gebracht in het bijgevoegde conceptboek. Hierin zal ook meer informatie te vinden zijn over het concept.

16


Literatuurljst i J. Baats, eigenaar speeddateavond.nl, persoonlijke communicatie, 26 maart 2014 Hollander, M, Turowetz, J (2014). Discourse & Society. http://das.sagepub.com.lib.fontys.nl/content/24/6/701.full.pdf+html Videva, G. van Dam, B. (2011). De agency theorie versus Maslow’s motivatietheorie. Een verheldering van het begrip motivatie. Geraadpleegd op 26 maart 2014. http://dare.uva.nl/document/338988 Wubbo, (2008). Hoe werkt speeddating? http://mens-en-samenleving.infonu.nl/dating/29363-hoe-werkt-speeddating.html Kurlantszick, J, (2001). Hello, goodbye, hey maybe I love you? U.S. News & World Report, p43. http://up3xt5ae3w.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft. atitle=Hello%2C+goodbye%2C+hey+maybe+I+love+you%3F+Fast+dating+spawns+a+fast-growing+industry&rft.jtitle=U.S.+News+%26+World+Report&rft.au=Joshua+Kurlantzick&rft.date=2001-06-04&rft. pub=U.S.+News+and+World+Report&rft.issn=0041-5537&rft.volume=130&rft.issue=22&rft.spage=43&rft. externalDocID=73402193&paramdict=nl-nl Patterson, A. Hodgsen, J. (2006). A speeddating story: the lover’s guide to marketing excellence. Westburn publishers, Ltd. http://up3xt5ae3w.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/ fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=A+Speeddating+Story%3A+The+Lover%27s+Guide+to+Marketing+Excellence&rft.jtitle=Journal+of+Marketing+Management&rft.au=Patterson%2C+Anthony&rft. au=Hodgson%2C+Julia&rft.date=2006-06-01&rft.issn=0267-257X&rft.eissn=1472-1376&rft.volume=22&rft. issue=5-6&rft.spage=455&rft.epage=471&rft_id=info:doi/10.1362%2F026725706777978613&rft.externalDBID=n%2Fa&rft.externalDocID=10_1362_026725706777978613&paramdict=nl-nl Fisman, R. Iyengar, S. Kamenica, E. Simonson, I. (2006). Gender differences in mate selection: Evidence from a speeddating experiment. Quarterly Journal of Economics. http://www0.gsb.columbia.edu/mygsb/faculty/research/pubfiles/867/fisman%20iyengar.pdf Main end chain methode, John Wiley & Sons, 1997. Geraadpleegd op 21 maart 2014, http://up3xt5ae3w.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Means-end+chains+as+goal+hierarchies&rft.jtitle=Psychology+and+Marketing&rft.au=Gutman%2C+Jonathan&rft.date=1997-09-01&rft.issn=0742-6046&rft.eissn=1520-6793&rft.volume=14&rft. issue=6&rft.spage=545&rft.epage=560&rft_id=info:doi/10.1002%2F%28SICI%291520-6793%28199709 %2914%3A6%3C545%3A%3AAID-MAR2%3E3.0.CO%3B2-7&rft.externalDBID=n%2Fa&rft.externalDocID=10_1002__SICI_1520_6793_199709_14_6_545__AID_MAR2_3_0_CO_2_7&paramdict=nl-nl Dating websites.nl. Geraadpleegd op 19 mei 2014. http://www.datingwebsites.nl/reviews/speeddaten.nl/

17


Daten op het water. Geraadpleegd 19 mei 2014, http://www.datenophetwater.nl/ Duodating. Geraadpleegd 19 mei 2014, http://www.duodating.nl/ Powazek, D. Uit daten. Geraadpleegd 19 mei 2014, http://uitdaten.com/wordpress/ No1 reviews.com. geraadpleegd op 19 mei 2014, http://speed-dating-websites.no1reviews.com/ HurryDate. Geraadpleegd op 19 mei 2014, http://www.hurrydate.com/?img=13&kbid=3624 When the music stops. Ultimate matchmakers. Geraadpleegd op 19 mei 2014, http://www.whenthemusicstops.co.uk/

Bijlage 1: Interviews Interviews met 20 respondenten Naam respondent: Diantha Luijken Geslacht: vrouw Leeftijd 46 Woonplaats: Breda Opleiding/werk: Brabant Water 1. Wat vindt u belangrijk bij de keuze om deel te nemen aan een speeddateconcept? Het moet een gezellige locatie zijn, ook vind ik het belangrijk dat het niet te massaal is, zo blijft er een intieme sfeer hangen. Een borreltje, een hapje en gezellige mensen maken dat ook mogelijk. Waarom vindt u dat belangrijk? Zo wordt er een prettige en ontspannen sfeer gecreëerd zodat ik me op me gemak kan voelen. Dit is wel prettig, omdat je dit niet vaak doet en je toch zenuwachtig bent. Ik kan onzeker zijn maar als ik mij op mijn gemak voel kom ik daar sneller vanaf..Ik wil laten zien wie ik echt ben en door ze zenuwen kan ik me misschien anders laten zien dan ik echt ben. Waarom is dat belangrijk voor u? Ik hoop mijn toekomstige partner te vinden. Het vrijgezellen leven bevalt mij niet goed en ben opzoek naar iemand om mijn leven verder te delen. Ladder: Intiem – Onzekerheid – Liefde/Relatie 2. Hoe selecteert u het speeddateconcept? (bij bedrijf) Ik hoor graag andermans ervaring. Bijvoorbeeld wanneer er op internet wat recensies staan of via iemand die ik ken. Ik let ook wel op andere dingen maar informatie uit een betrouwbare hoek is voor mij het meest belangrijk. Waarom vindt u dat belangrijk? Bij een goede sfeer kan ik mezelf zijn en als iemand ervaring goed is ga ik sneller ook naar dat bedrijf toe. De sfeer kan een gezellige avond maken en dat is erg belangrijk voor mij.

18


Waarom vindt u dat belangrijk? Ik vind het belangrijk dat ik een goede indruk achterlaat bij iemand. Dit kan ik alleen als ik mezelf ben. Hierdoor voel ik me zekerder en op me gemak. Ladder: Afhankelijk van meningen van andere – Sfeer - Zekerheid   Naam respondent: Nicole Roelands Geslacht: vrouw Leeftijd 21 Woonplaats: Breda Opleiding/werk: student 1. Wat vindt u belangrijk bij de keuze om deel te nemen aan een speeddateconcept? De tijd moet goed zijn, dus niet te lang en niet te kort, dit is prettig omdat je dan minder kans hebt op lange stiltes. Een moment na de speeddate avond spreekt mij ook aan om nog gezellig te borrelen met alle deelnemers. Waarom vindt u dat belangrijk? Zodat als je iemand leuk vindt die je hebt gesproken tijdens het speeddaten, je daarna nog even kan kletsen in een wat meer ongedwongen sfeer. Waarom vindt u dat belangrijk? Zo leer je elkaar op een andere manier kennen en waarschijnlijk is er dan ook wat minder spanning dan tijdens de speeddate zelf. Als er een gespannen sfeer hangt maak je denk ik minder snel goed contact met mensen die je nog niet kent en op die manier kan je ook zelf al nummers met elkaar uitwisselen. Ladder: Tijd - Ongedwongen sfeer - Spanning 2. Hoe selecteert u het speeddateconcept? (bij bedrijf) Ik selecteer op waar de speeddate gehouden wordt. Het liefst ga ik voor een speeddate avond dichterbij dan dat ik nog een uur moet gaan rijden. Ik wil geen langeafstand relatie dus dan heeft dat ook geen zin denk ik. Waarom vindt u dat belangrijk? Afspreken met elkaar gaat makkelijker als je bij elkaar in de buurt woont. Ik wil geen ingewikkelde toestanden. Iemand ontmoeten is vaak al heftig genoeg. Waarom vindt u dat belangrijk? Een man uit de buurt is handig als je vooruit gaat denken. Samenwonen zal er dan ook ooit van komen. Als je allebei uit Brabant komt of uit dezelfde stad ben je snel met elkaar verbonden. Ik zoek niet iemand om alleen mee af te spreken maar zoek iemand waar ik mij verbonden mee voel. Ladder: Locatie – Gemak – Verbondenheid   Naam respondent: Marleene van der Grient Geslacht: vrouw Leeftijd: 21 Woonplaats: Tilburg Opleiding/werk: student

19


1. Wat vindt u belangrijk bij de keuze om deel te nemen aan een speeddateconcept? Ik vind het belangrijk dat er een gezellig sfeer hangt, zodat niet iedereen daar gespannen zit. Waarom vindt u dat belangrijk? Als je bij een speeddate komt waar ik mij op mijn gemak voel dan kan ik open zijn. Door open te zijn leren mensen mij kennen zoals ik ben. Wel is het fijn als er een gezonde spanning hangt, dat zorgt juist weer voor gezelligheid. Waarom vindt u dat belangrijk? Omdat ik anders niet met een vertrouwd gevoel kan beginnen aan de speeddate. Ik vindt dit belangrijk omdat je wel zeker van je zelf moet zijn en een relatie begint met vertrouwen. Ladder: Sfeer – Openheid - Vertrouwen 2. Hoe selecteert u het speeddateconcept? (bij bedrijf) Ik kijk naar de uitstraling van de website en of het een beetje bekend is. Uitstraling zegt heel veel over het bedrijf. Ik kies toch eerder voor een overzichtelijke en hippe website dan een oubollige, achterstallige website. Waarom vindt u dat belangrijk? Als de eerste indruk niet goed is ga ik ook niet verder kijken op de website en ben ik sneller geneigd om een andere website te bezoeken. Waarom is dit belangrijk? Als de eerste indruk goed is, heb je meteen een vertrouwd gevoel erbij. Ladder: Uitstraling website – Bekendheid – Vertrouwen Naam respondent: Jeroen van der Bok Geslacht: man Leeftijd: 25 Woonplaats: Zevenbergen Opleiding/werk: student 1. Wat vindt u belangrijk bij de keuze om deel te nemen aan een speeddateconcept? Een informele sfeer vind ik (ongedwongen sfeer) belangrijk, je gaat er tenslotte heen om iemand te ontmoeten, wat misschien wel meer voor je wordt dan een vriendin of vriend. Waarom vindt u dat belangrijk? Door een ongedwongen sfeer kun je sneller ongemakkelijke momenten ontwijken. Niemand houdt van lange stiltes en ongemakkelijke vragen. Ik geloof erin dat een klik sneller ontstaat door een goede sfeer. Waarom vindt u dat belangrijk? Als je op zoekt naar een partner of iemand om mee af te spreken heb je een klik nodig. Ladder: Informele sfeer – Een klik - Liefde/Relatie 2. Hoe selecteert u het speeddateconcept? (bij bedrijf) Op locatie, het liefst dicht in de buurt. Ik zoek namelijk iemand die dichtbij woont. Afstand is toch iets wat het soms tegen houdt om met iemand te daten of om aan een speeddate mee te doen. Als het tegen valt en je moet nog lang terug reizen heb je misschien toch een slechter beeld van de speeddate en ben je misschien geneigd minder snel nog een keer te gaan speeddaten.

20


Waarom vindt u dat belangrijk? Is handig voor als je iemand ontmoet die je leuk vindt. Zo ga je sneller op een vervolg date. Ik denk dat als je bij elkaar uit de buurt of omgeving komt je ook sneller open tegen elkaar kunt zijn omdat je dingen hebt om te bespreken. Al gaat het maar over iets kleins, een nieuwbouwproject in de stad. Waarom vindt u dat belangrijk? Wanneer je een leuk gesprek hebt gehad voel je je toch meer verbonden met elkaar en sta je meer voor elkaar open. Ladder: Afstand – Openheid – Verbondenheid Naam respondent: Marianne Claessens Geslacht: vrouw Leeftijd: 57 Woonplaats: Venray Opleiding/werk: docent economie/rekenen, coördinator, menskunde. 1.Wat vind u belangrijk bij de keuze om deel te nemen aan een speeddateconcept? Ik denk dat ik vooral een bepaald niveau. Dus ik vind het belangrijk dat er een voorselectie is van een bepaald niveau. Mensen met banen of een goede opleiding behoren wel tot een prioriteit. Dan zou ik sneller deelnemen. Waarom is dat belangrijk voor u? Ik functioneer op een bepaald niveau en dan wil ik graag een goede gesprekspartner tegenover me hebben zitten van een gelijk niveau. Ik denk dat er daardoor een match ontstaat. Op die manier kun je meer met elkaar delen. Ik werk zelf hard en zoek iemand die dat ook doet. Ik zoek iemand die op dezelfde lijn zit. Waarom is dat belangrijk voor u? Als ik een match ben met iemand op het werkgebied wil ik daar sneller mee afspreken. Ik ben opzoek naar een relatie en denk dat ik uit een voorselectie daarin sneller iemand ga vinden die bij mij past. Ladder: Niveau – Verbondenheid – Liefde/relatie 2.Hoe selecteert u een speeddateconcept? Ik selecteer op de inhoud van een avond. De organisatie moet er vertrouwd uit zien en een avond kunnen bieden die bij mij past. Waarom is dat belangrijk voor u? Om de juiste personen hopelijk te kunnen ontmoeten. Ik vind het belangrijk dat ik de juiste personen ontmoet die net zo serieus zijn als ik. Dus geen mensen die het maar grappig vinden om er een keer aan mee te doen. Ik vind het ook belangrijk om te weten wat de vrijetijdsbesteding is van de mensen die komen om te kijken of er gemeenschappelijke interesses zijn. Waarom is dat belangrijk voor u? Omdat ik als vrijgezel met een drukke baan weinig tijd heb. Mijn tijd is erg kostbaar en die wil ik niet verspillen. Daarom wil ik graag in een korte tijd zoveel mogelijk mensen ontmoeten. Een bepaalde zekerheid is hierbij wel echt van belang. Ik wil er zeker van zijn dat ik ook echt een leuke partner ontmoet op een speeddateavond. Ladder: Kwaliteit – Serieus - Zekerheid

21


Naam respondent: Jelle de Vries Geslacht: man Leeftijd: 24 Woonplaats: Nijmegen Opleiding/werk: student rechtsgeleerdheid 1.Wat vind u belangrijk bij de keuze om deel te nemen aan een speeddateconcept? Ik vind een locatie belangrijk. Het moet wel een beetje centraal in een stad liggen en niet in een of andere achterstandswijk. Ik zou daarnaast liever in een stad dan een dorp willen zijn. Wel in het centrum van een stad in een relaxte sfeer en niet in een wijkcentrum. Ik denk dat daar meer mensen op afkomen. Als je het in een bepaalde wijk iets organiseert dan komen er vooral mensen uit omliggende wijken. Dus je moet maar geluk hebben om een goede wijk te hebben. Waarom is dat belangrijk voor u? Als ik mee doe aan een speeddateavond dan ben ik vooral opzoek naar een diversiteit aan mensen. Ik denk dat in het centrum veel meer diversiteit van mensen is dan wanneer je het in een bepaalde wijk laat plaatsvinden. Ik denk namelijk dat hoe meer diversiteit er is, hoe groter de kans van slagen is. Waarom is dat belangrijk voor u? Omdat je dan een betere keuze kunt maken. Je weet dan beter wat bij je past en wat niet bij je past. Dan zijn er verschillende soorten persoonlijkheden en kun je een betere keuze kunt maken. Daardoor is de kans groter dat je er een match ontstaat. Ladder: Locatie – Diversiteit – Zekerheid 2.Hoe selecteert u een speeddateconcept? Op professionaliteit, of het professioneel georganiseerd is en of ik de organisatie ken. Ik zou minder snel voor een onbekende organisatie gaan. Ik zou bijvoorbeeld eerst wat research doen of er veel matches uitkomen, hoeveel mensen erop afkomen en wat voor mensen erop af komen. Vooral professionaliteit is een pre. Waarom is dat belangrijk voor u? Het zegt iets over de organisatie. Het zegt iets over betrouwbaarheid en hoe serieus het is. Hoe serieus ze met je omgaan en of ze met respect met je mensen omgaan. Waarom is dat belangrijk voor u? Omdat mensen toch wel hun emotie laten zien en de gevoelige kant. Mensen stellen zich kwetsbaar op dus het is wel belangrijk dat er serieus met je omgegaan wordt. Ladder: Professionaliteit – Betrouwbaarheid - Openheid   Naam respondent: Jacqueline van der Putten Geslacht: vrouw Leeftijd: 35 Woonplaats: Ysselsteijn (LB) Opleiding/werk: interieurverzorgster 1.Wat vind u belangrijk bij de keuze om deel te nemen aan een speeddateconcept? Ik denk dat ik locatie het belangrijkste vind. Ik wil graag mensen dicht bij mij in de buurt willen leren kennen en ik wil niet lang moeten reizen voor een speeddateavond. Daarnaast wil ik graag mensen uit mijn directe omgeving ontmoeten en niet die aan de andere kant van het land wonen.

22


Waarom is dat belangrijk voor u? In het verleden heb ik al meegemaakt dat langeafstand relaties niet werken, daarom wil ik nu iemand ontmoeten die niet ver bij mij uit de buurt woont. Hierdoor kunnen we elkaar vaker zien en sneller afspreken. Ik ben op zoek naar een bepaalde zekerheid in een relatie en ik denk dat een langeafstandsrelatie dat belemmerd. Waarom is dat belangrijk voor u? Ik ben op dit moment op een leeftijd gekomen dat ik graag een vaste relatie wil en hopelijk ook nog een kinderwens kan vervullen. Door mijn scheiding heb ik behoefte heb aan een fijne relatie en ik denk dat dit kan bijdragen aan een gelukkig leven. Dat is iets wat ik graag weer wil. Ladder: Locatie – Zekerheid – Geluk 2.Hoe selecteert u een speeddateconcept? Mijn vriendinnen hebben vaker meegedaan aan een speeddateconcept en hebben mij er eens op gewezen dat het iets voor mij is. Uit nieuwsgierigheid ben ik wat research gaan doen op internet voor speeddateconcepten in de buurt. Waarom is dat belangrijk voor u? Ik vind het belangrijk om te weten hoe een avond eruit ziet. Ik zou graag willen weten wat voor een mensen er op afkomen, maar ook hoe de sfeer is op zo’n avond. Zijn er bijvoorbeeld hapjes of drankjes, wat is de leeftijdscategorie en hoe groot is de kans dat ik een match ontmoet. Waarom is dat belangrijk voor u? Vooraf heb je dan al wat meer kennis over wat de avond kan brengen en dit geeft meer zekerheid voor het slagen van zo’n avond. Zo’n avond is natuurlijk best wel spannend, want ik hoor zowel positieve als negatieve ervaringen. Ik wil de avond positief beleven en denk daardoor sneller een match te vinden. Ladder: Nieuwsgierigheid – Inhoud - Zekerheid   Naam respondent: Paul Wijnen Geslacht: man Leeftijd: 60 Woonplaats: Den Bosch Opleiding/werk: projectmanager 1.Wat vind u belangrijk bij de keuze om deel te nemen aan een speeddateconcept? Ik vind het aanbod erg belangrijk. Ik vind het belangrijk dat een speeddateavond bestaat uit een grote groep mensen. Ik denk namelijk dat hoe meer mensen er meedoen, hoe groter de kans is op een positieve match. Daarnaast vind ik het leuk dat er verschillende nationaliteiten zijn. Diversiteit in culturen is wel een pre. Waarom is dat belangrijk voor u? Omdat mensen uit andere culturen andere normen en waarden hebben en ik ben geïnteresseerd om andere culturen te leren kennen. Ik zou graag een relatie willen met iemand van een andere afkomst en zoek daarbij een connectie met de deelnemende vrouwen. Waarom is dat belangrijk voor u? Ik ben nu 60 jaar en ik ben wel een beetje uitgekeken op Nederlandse vrouwen. Ik vind dat het tijd wordt om mijn horizon te verbreden. Ik verwacht dat vrouwen uit andere culturen beter aansluiten bij mijn gevoelens rondom zorgzaamheid. Ladder: Diversiteit – Connectie – Verrijking

23


2.Hoe selecteert u een speeddateconcept? Ik denk dat ik vooral kijk naar de locatie. Het is belangrijk voor mij dat de speeddateavond verder weg is van mijn woonplaats, zodat ik geen risico loop op het zien van bekenden. Daarnaast maakt het me niet uit of ik in een stad zit of een dorp. Als er maar leuke mensen zijn. Waarom is dat belangrijk voor u? De locatie bepaald volgens mij de sfeer. Als de locatie niet goed is, dan is de kans van slagen al gering. Ik wil natuurlijk wel zekerheid hebben op een positieve match. Alle randvoorwaarden moeten aanwezig zijn. Waarom is dat belangrijk voor u? Ik heb een drukke baan en weinig tijd en ik wil snel resultaat zien. Ik heb geen tijd om me uitgebreid bezig te houden met zoeken naar een nieuwe liefde. Ik wil graag zo snel mogelijk een leuke relatie. Ladder: Locatie – Zekerheid – Liefde/relatie   Naam respondent: Sabine Verhoeven Geslacht: vrouw Leeftijd: 22 jaar Woonplaats: Tilburg Opleiding/werk: student Wat vindt u belangrijk bij de keuze om deel te nemen aan een speeddateconcept? Ik wil naar een plek waar ik mij op mijn gemak kan voelen, dit is voor mij vaak een bekende plek of in een bekende stad. Waarom vindt u dat belangrijk? Ik wil mij op mijn gemak voelen omdat ik mezelf kan zijn. Ik heb het gevoel dat andere mensen mij beter kunnen leren kennen als ik mezelf ben. Ik stel mezelf dan open en is het makkelijker voor andere om met mij te praten. Waarom is dat belangrijk voor u? Het voelt voor mij veilig om in een vertrouwde omgeving nieuwe mensen leer kennen. Ladder: Gemak – Openheid - Veiligheid Hoe selecteert u het speeddateconcept? Het maakt mij niet uit of ik het zelf moet zoeken, via een kennis komt of ik het toevallig tegen kom. Ik moet vertrouwen in het bedrijf hebben en in de avond. Waarom vindt u dat belangrijk? Ik wil graag weten waar ik naartoe ga, waar ik aan begin, wat voor mensen ik tegen kan komen en in welke leeftijdscategorie. Ik wil de controle hebben over wat ik precies ga doen. Waarom is dat belangrijk voor u? Ik wil graag een zorgeloze avond en dit kan ik het beste als de informatie die ik heb volledig is. Ladder: Vertrouwen – Controle – Zorgeloos  

24


Naam respondent: Luuk van der Velden Geslacht: man Leeftijd: 25 jaar Woonplaats: Tilburg Opleiding/werk: webdeveloper Wat vindt u belangrijk bij de keuze om deel te nemen aan een speeddateconcept? De locatie moet bij mij passen, een leuke hippe tent in het centrum van de stad waar ik woon bijvoorbeeld. Waarom vindt u dat belangrijk? Ik voel me meer op mijn gemak als de locatie goed is. Ik wil niet afgeleid zijn en ik heb meer vertrouwen in een tent waar ik vaker kom of bij mij als persoon past. Ik denk dat ik me dan meer focussen op het speeddaten zelf. Waarom is dat belangrijk voor u? Uiteindelijk kom ik voor de speeddate, ik wil er iets uit kunnen halen. Dat is de reden van mijn deelname, dan is het voor mij zinvol. Ladder: Locatie – Vertrouwen – Zinvol Hoe selecteert u het speeddateconcept? Op basis van ervaringen van anderen en dingen die mij aangeraden worden. Ik vertrouw op de mening en ervaringen van mijn vriendenkring, ik geloof dat die het beste met mij voor hebben. Mij een leuke speeddate aanraden. Waarom is dat belangrijk voor u? Het moet voor mij wel betrouwbaar zijn maar ik ga er vanuit dat het dan wel zo is. Als andere er goede ervaring mee hebben, geloof ik dat, dat bij mij ook zal gebeuren. Dan heb ik er meer vertrouwen in. Waarom is dat belangrijk voor u? Ik wil de zekerheid voor een leuke avond. Het zou jammer zijn als ik teleurgesteld wordt en wil voorkomen dat, dat gaat gebeuren. Ladder: Ervaring – Betrouwbaar - Zekerheid Naam respondent: Sam McKeown Geslacht: man Leeftijd: 32 jaar Woonplaats: Breda Opleiding/werk: projectcoördinator Wat vindt u belangrijk bij de keuze om deel te nemen aan een speeddateconcept? Dat er mensen naartoe komen die mij aanspreken, ik heb geen zin in hele andere types dan dat ik ben. Het is niet zo dat ik geen studenten wil terwijl ik al werk, een voorselectie op dezelfde interesses is voor mij wel erg belangrijk. Waarom vindt u dat belangrijk? Ik vind het belangrijk dat ik mensen leer kennen die ongeveer hetzelfde in het leven staan. Ik doe mee aan een speeddate omdat ik nieuwe mensen wil leren kennen en er misschien wel een date uit kan voorbestaan. Het gaat voor mij dus om de connectie die ik met de deelnemende mensen kan hebben.

25


Waarom is dat belangrijk voor u? Ik zoek iemand die mij kan aanvullen. Als er iemand gaat zitten met hele andere interesses wil ik daar minder energie in steken. Ik kom al vaak genoeg mensen tegen die heel anders in het leven staan. Ik wil meteen gezelligheid zodat het sneller tot resultaat kan leiden. Waarom is dat belangrijk voor u? Ik ben opzoek naar een relatie en ik wil bij zo’n avond graag succes hebben voor een vervolgafspraak. Ladder: Voorselectie – Connectie – Resultaatgericht – Zekerheid Hoe selecteert u het speeddateconcept? Ik zoek op locatie, de plek waar het gehouden wordt is voor mij heel belangrijk. In een leuke stad in een hippe tent denk ik dat er sneller voor mij een match tussen kan zitten. Waarom is dat belangrijk voor u? Als het concept en de locatie mij aanspreken heb ik er sneller een goed gevoel bij en dit zorgt ervoor dat ik mij meer op mijn gemak voel. Ik heb een keer een speeddate gehad in een oud café waar hele andere types kwamen, daar heb ik niks aan. Waarom is dat belangrijk voor u? Ik heb het gevoel dat als ik er met een goed gevoel zit ik meer van mezelf kan laten zien en de ware ‘ik’ laat zien. Dit zorgt denk ik voor een beter resultaat in het vinden van een match. Ladder: Locatie – Vertrouwen - Zorgeloos   Naam respondent: Marloes de Leeuw Geslacht: vrouw Leeftijd: 26 jaar Woonplaats: Goirle Opleiding/werk: Werkende student als verpleegkundige Wat vindt u belangrijk bij de keuze om deel te nemen aan een speeddateconcept? Dat er jonge hippe mensen komen met dezelfde interesses. Dat het leuk is aangekleed. Dat er een hapje en een drankje is. Dat de mensen die komen ook serieus zijn en hetzelfde in de speeddate staan. Waarom vindt u dat belangrijk? Omdat ik het belangrijk vind dat mensen serieus omgaan met de speeddate. Niet voor de grap maar ook serieus opzoek zijn naar iemand waar ze een connectie mee kunnen hebben. Ik wil zelf graag serieus genomen word op het moment dat ik op een speeddate ben en de verbinding/ connectie zoeken met mensen die daar komen. Ik ben opzoek naar een potentiele partner. Ik doe het niet voor de lol maar ik wil er iets uit kunnen halen. Waarom is dat belangrijk voor u? Ik wil er iets uit kunnen halen en zoek naar voldoening. Ladder: Sfeer – Serieus - Voldoening Hoe selecteert u het speeddateconcept? Ik wil in een prettige ambiance het speeddate meemaken en daar zoek ik dan ook op. De ervaringen van andere spelen daarbij een grote rol. Ik zoek ook online naar websites die het aanbieden. Waarom vindt u dat belangrijk? Omdat ik niet op een speeddate avond wil komen waar de sfeer niet goed is. En niet bij mijn doelgroep past. Het moet betrouwbaar overkomen.

26


Waarom is dat belangrijk voor u? Ik vind het belangrijk dat ik mezelf kan zijn tijdens de avond. Als iedereen dat voelt kan iedereen zich zelf zijn en ontstaan er eerlijke banden met elkaar. Ladder: Ervaringen/website – Betrouwbaar - Eerlijk   Naam respondent: Danielle de Held Geslacht: vrouw Leeftijd: 21 jaar Woonplaats: Etten-Leur Opleiding/werk: HBO-studie Verpleegkunde Wat vindt u belangrijk bij de keuze om deel te nemen aan een speeddateconcept? Mij lijkt het allerbelangrijkste wanneer je deel gaat nemen aan een speeddateconcept dat je daadwerkelijke serieus opzoek bent naar contact met andere mensen. Ongeacht of dit uitloopt op een relatie of niet. Waarom is dat belangrijk voor u? Ik heb het een en ander meegemaakt in het verleden, hierdoor wil ik dus zeker weten of mensen hier serieus aan deelnemen. Hierdoor kan ik mijzelf beter openstellen voor vreemden. Waarom is dat belangrijk voor u? Wanneer ik mij binnen zo’n speeddateconcept open durf te stellen voor vreemden en mij geheel bloot kan geven geeft mij dit een gevoel van vrijheid. Ik kan mezelf zijn en hoef niet bang te zijn dat ik weer in de maling wordt genomen. Wanneer ik mezelf kan zijn en me op mijn gemak voel ik mezelf een stuk zelfverzekerder. Ladder: Serieusheid – Openheid - Vrijheid Hoe selecteert u een speeddateconcept? Ik vind het erg leuk dat deze speeddateconcepten überhaupt bestaan, maar eerlijk gezegd weet ik er zelf maar weinig van af. Voor mij is het dus belangrijk om te weten wat voor speeddateconcepten er bestaan en wat ze precies in houden. Naar mijn weten heeft elk bedrijf (ook andere bedrijven) bepaalde dingen waar ze voor staan en wat ze uitstralen, dat soort dingen zijn belangrijk voor mij en daar zal ik ook een bedrijf op selecteren. Wanneer de kernwaarden van een speeddatebedrijf aansluiten bij mijn persoonlijkheid zal ik daar eerder voor gaan dan voor een speeddatebedrijf waarbij dit niet het geval is. Waarom is dat belangrijk voor u? Ik hou ervan om dicht bij mezelf te blijven. Om mee te doen aan zo’n speeddateconcept is voor mij al een hele grote stap, want het is natuurlijk de bedoeling dat je nieuwe mensen leert kennen en dit betekent dat je jezelf moet openstellen voor andere. Zoals ik al zei ik dit een grote stap voor mij en voel ik me meer om mijn gemak wanneer de kernbegrippen van een bedrijf bij mijn persoonlijkheid aansluiten. Ik voel me hierdoor veiliger en zo blijf ik dicht bij mijn eigenwaarde. Waarom is dat belangrijk voor u? Ik heb in het verleden al wat relaties achter de rug en deze zijn helaas niet allemaal even goed afgesloten of zelfs niet eens goed verlopen. De details hier verder buiten gelaten, maar je begrijpt dat ik daarom eerder ga voor een bedrijf waar ik me veilig bij voel en waar het vertrouwd voelt voor mij. Zoals ik al zei wil ik ook dicht bij mijn eigenwaarde blijven, hierdoor kan ik mezelf beter respecteren en zo kunnen andere mensen mij ook sneller respecteren. Ladder: Kernwaarden bedrijf – Veiligheid - Vertrouwen


Naam respondent: Kirsten Mettes Geslacht: vrouw Leeftijd: 28 jaar Woonplaats: Etten-Leur Opleiding/werk: werkzaam als zorgcoördinator Extra aanvulling: Zoontje van 3 jaar. Wat vindt u belangrijk bij de keuze om deel te nemen aan een speeddateconcept? Ik moet moed verzamelen om mij weer vrij te geven op de markt. Het is namelijk lastig om weer helemaal opnieuw te beginnen na een relatie en huwelijk van bijna 8 jaar. Waarom is dat belangrijk voor u? Het is lastig om mezelf open te stellen omdat ik uit een heftige relatie kom. Als een speeddate concept voor mij vertrouwd voelt kan mezelf beter openstellen. Waarom is dat belangrijk voor u? Ik wil zelfverzekerd overkomen en dit kan alleen als ik het achterste van mijn tong laat zien. Ik ben best een zelfverzekerd persoon maar door mijn vorige relatie kan ik dit moeilijk bij andere mannen laten zien. Ik verstop me dan een beetje. Hier wil ik vanaf. Ladder: Moed – Openstellen – Zelfverzekerdheid Hoe selecteert u een speeddateconcept? “Als ik het punt hebt bereikt dat ik weer helemaal klaar ben om me weer te begeven op de markt zal ik eerst rondvragen binnen mijn vrienden-/vriendinnengroep of er ervaringen zijn met bepaalde speeddateconcepten. “ Waarom vindt u dat belangrijk? “Ik ben namelijk niet iemand die snel nieuwe dingen uitprobeert. Ik moet zelf vertrouwen hebben in het concept maar als mensen mij daar bij kunnen helpen heb ik dat heel graag. Ik ben totaal niet thuis in deze verschillende speeddateconcepten van tegenwoordig. Waarom vindt u dat belangrijk? Ik vind zelfverzekerdheid heel erg belangrijk in het leven, zowel in mijn werk als in mijn privé leven. Ik heb ervaren dat wanneer ik meer zelfverzekerd bent ik meer bereik in mijn leven. Ik vind het dus belangrijk om me goed voor te bereiden voor ik me volledig in zoiets gooi. Deze voorbereiding zorgt ervoor dat ik zelfverzekerder voor de dag kom. Ladder: Ervaringen – Vertrouwen – Zelfverzekerdheid   Naam respondent: Tonny Matthijssen Geslacht: man Leeftijd: 34 jaar Woonplaats: Sint Willebrord Opleiding/werk: beveiliger en eigenaar van Bdazzle luxe lingerie en clubwear. Extra aanvulling: Zoontje van 3 jaar Wat vindt u belangrijk bij de keuze om deel te nemen aan een speeddateconcept? Ik vind het heel belangrijk wanneer je de keuze maakt om deel te nemen aan een speeddateconcept dat je er genoeg tijd voor hebt en dat je er ook genoeg tijd en energie in wil stoppen. Waarom vindt u dat belangrijk? In principe doe je een investering voor de toekomst, ik wil er namelijk het liefst een relatie aan overhouden

28


nadat ik heb meegedaan aan een bepaald speeddateconcept. Ik wil alles doen met volledige overgave en ik moet wel eerlijk zijn tegenover mezelf. Waarom is dat belangrijk voor u? Het geeft mij voldoening en echt het idee dat ik er alles aan gedaan heb. Ik zal dan niet snel overblijven met de vraag..’ wat als’.. Ladder: Tijd/energie – Eerlijkheid - Voldoening Hoe selecteert u een speeddateconcept? Ik vind het belangrijk dat speeddateconcepten doen waar zij voor staan en dit ook uitstralen. Open en eerlijkheid van een speeddateconcept vind ik hierbij heel belangrijk. Waarom is dat belangrijk voor u? Wanneer bedrijven open eerlijk zijn over wat zij doen wek je betrouwbaarheid op bij consumenten. Ik zal daarom ook eerder voor zo’n bedrijf kiezen dan voor één die dit niet doet. Waarom is dat belangrijk voor u? Wanneer dus een speeddateconcept kiest voor een open en eerlijke communicatie zal er vertrouwen ontstaat. Ik vind vertrouwen heel erg belangrijk en dit zal al gauw overgaan in sympathie bij mij. Deze sympathie zal zorgen dat ik zal kiezen voor een bepaald speeddateconcept. Ladder: Open – Betrouwbaar – Vertrouwen Naam respondent: Thomas Laming Geslacht: man Leeftijd: 22 jaar Woonplaats: Etten-Leur Opleiding/werk: werkzaam als magazijnmedewerker Wat vindt u belangrijk bij de keuze om deel te nemen aan een speeddateconcept? Ik vind het belangrijk dat degene die op het speeddateconcept waar ik voor kies komen passen binnen mijn profiel. Hier bedoel ik mee dat ze in de buurt wonen, zich ongeveer in dezelfde leeftijdscategorie bevinden en zich interesseren voor dezelfde dingen. Een groot leeftijdsverschil is voor mij echt een no go. Waarom is dat belangrijk voor u? Ik vind dit belangrijk omdat ik denk dat deze vrouwen met deze profielen het beste bij mij passen. Ik wil graag contacten leggen met vrouwen die houden van dezelfde dingen. Ik zoek naar een connectie die ons kan verbinden aan elkaar. Waarom is dat belangrijk voor u? Voor mij is het belangrijk om aan het einde van de rit iemand aan dit speed daten over te houden. Ik hoop hier een relatie uit te halen en wie weet wordt dit wel mijn toekomstige vrouw! Ik wil de zekerheid hebben dat er leuke vrouwen meedoen die bij mij passen. Ladder: Profiel – Connectie – Zekerheid Hoe selecteert u een speeddateconcept? Ik vind het belangrijk dat de website van een speeddateconcept er aantrekkelijk uit ziet. Ook hoe er wordt gecommuniceerd door bepaalde speeddateconcepten en de reclame die zij gebruiken vind ik belangrijk. Daarnaast spelen de meningen en ervaringen van mijn vrienden een hele grote rol in mijn leven. Waarom vindt u dat belangrijk? Ik vind het zelf lastig om te bepalen welk speeddateconcept het beste bij mij zal passen en ben snel bang

29


om een verkeerde keuze te maken. Ik ben bang dat ik me uiteindelijk niet op mijn gemak voel bij dit speeddateconcept. Waarom is dat belangrijk voor u? Ik wil geen verkeerde keuze maken omdat ik mezelf dan schaam tegenover mijn vrienden. Ik heb als het ware een bepaalde status te behouden tegenover mijn vrienden en die wil ik door een verkeerde keuze. Mijn vrienden betekenen namelijk heel erg veel in mijn leven. Waarom is dat belangrijk voor u? Deze status die ik heb bij mijn vrienden geeft mij een bepaalde soort van zelfverzekerdheid en kracht. Je kunt het zelfs misschien ook wel ‘haantjes gedrag’ noemen. Ik wil graag de beste zijn en het beste overkomen. Wanneer ik zo zelfverzekerd ben kan ik nog meer mezelf zijn en komt mijn persoonlijkheid beter over op andere mensen. Ladder: Ervaringen/reclame – Goede keus – Status – Zelfverzekerdheid   Naam respondent: Lisa de Bruin Geslacht: vrouw Leeftijd: 20 jaar Woonplaats: Tilburg Opleiding/werk: studie toerisme en receptioniste 1. Wat vindt u belangrijk bij de keuze om deel te nemen aan een speeddateconcept? Een open sfeer en ontspannen sfeer vind ik belangrijk tijdens zo’n avond. Een goede organisatie en duidelijkheid is erg belangrijk voor mij. Dus dat de avonden goed georganiseerd zullen zijn, en het niet chaotisch zal zijn. Waarom is dat belangrijk voor u? Ik hou van structuur en als ik ergens voor betaal, wil ik ook graag dat ik iets van kwaliteit krijg. Je betaalt voor iets, waar je niet zeker van weet of er iets uit komt. Je ziet op sites vaak verschillende prijzen, en ik heb graag –als veel andere Nederlands- het liefst zo goedkoop mogelijk, en de beste kwaliteit. Naast een leuke avond hebben, zou ik ook graag de liefde willen vinden. Dat is waar je voor betaalt. Dus een avond van kwaliteit, dat verwacht ik wel. Waarom is dat belangrijk voor u? Ik wil graag dat er kwaliteit geleverd wordt, omdat ik dan meer zekerheid heb. Als een bedrijf kwalitatief goede avonden organiseert, zal de kans op het vinden van liefde ook groter zijn. Ladder: Sfeer – Kwaliteit – Zekerheid 2. Hoe selecteert u een speeddateconcept? Ik luister vaak naar of lees over andermans ervaringen met betrekking tot een speeddateavond en daarbij kijk ik ook naar de website. Of ik de ervaringen en mijn gevoel bij de website overeen vind komen. Waarom is dat belangrijk voor u? Ervaringen zeggen vaak meer over een avond, dan alleen een website. Een bedrijf belooft wel eens wat, wat ze uiteindelijk niet nakomen. Ik vind het dus belangrijk dat een bedrijf betrouwbaar is en dat ervaringen en de website overeenkomen. Ik vind dat belangrijk omdat: Waarom is dat belangrijk voor u? Betrouwbaarheid is voor mij belangrijk, omdat ik graag een eerlijk bedrijf tref. Ik denk dat een eerlijk bedrijf er ook voor zorgt dat het een relaxtere en zorgeloze avond wordt. Dit zal uiteindelijk eerder zorgen voor een leuke en succesvolle speeddateavond.

30


Ladder: Ervaringen – Betrouwbaarheid – Eerlijkheid Naam respondent: Sander Schot Geslacht: man Leeftijd: 24 Woonplaats: Tilburg Opleiding/werk: Psychologie student 1. Wat vindt u belangrijk bij de keuze om deel te nemen aan een speeddateconcept? Ik denk dat men serieus op moet zij naar een relatie, dus elke deelnemer. In plaats dat mensen voor de lol mee doen. Want dan kom je niet met hetzelfde doel. Ik denk wel dat iedereen met hetzelfde doel naar de avond heen moet gaan. Waarom is dat belangrijk voor u? Wanneer men met hetzelfde doel naar een avond toe komt, zal dit ook bijdragen aan de ultieme speeddate beleving. De sfeer die er hangt is dan erg belangrijk. graag een ultieme speeddate beleving, waar ik me geen zorgen hoef te maken of mensen misschien er voor de lol komen. Ik zou graag helemaal meegenomen willen worden in de romantische sferen, waardoor liefde ook gestimuleerd kan worden. Waarom is dat belangrijk voor u? Een ultieme beleving vind ik belangrijk, omdat ik denk dat een romantische omgeving ook bijdraagt aan de openheid en sympathie bij de mannen die tegenover mij komen. En ook voor mijzelf, wanneer de omgeving aangekleed is naar de bedoeling van de avond, zal ik ook meer geven van mijzelf. Waarom is dat belangrijk voor u? Een open en sympathieke sfeer draagt bij aan een leuke avond. Een avond met een ultieme beleving, openheid en sympathie zal mij voldoening geven. Ik heb dan niet voor niets geld uitgegeven. Ladder: Serieus – Ultieme beleving – Openheid – Voldoening. 2. Hoe selecteert u een speeddateconcept? Ik kies dan voor een bekende organisatie. Een organisatie met een bekende naam trekt me meer, dan een bedrijf waarvan ik de naam niet ken. Ook vind ik dat een professionele website hier iets aan bijdraagt. Waarom is dat belangrijk voor u? Ik denk dat een bekende organisatie garant staat voor kwaliteit. Een avond zal dan goed geregeld en georganiseerd zijn. Zij hebben al veel andere avonden georganiseerd en zullen al veel feedback hier op gehad hebben. Dit zorgt ervoor dat de avonden die nu georganiseerd worden, vlekkeloos zullen verlopen. Ik zal niet het gevoel hebben dat ik de enige ben die op komt dagen, of bedrogen wordt. Ik zou graag een avond willen bijwonen die goed gevuld is met mensen. Waardoor ik eerder vind, waar ik naar zoek. Waarom is dat belangrijk voor u? Ik vind kwaliteit en een goede organisatie belangrijk, omdat ik niet bedrogen wil worden en zekerheid wil hebben dat ik een leuke avond ga beleven. Ik zal niet het gevoel hebben dat ik de enige ben die op komt dagen. Ik zou graag een avond willen bijwonen die goed gevuld is met mensen. Waardoor ik eerder vind, waar ik naar zoek. Waarom is dat belangrijk voor u? Ik vind deze zekerheid belangrijk, omdat ik graag een zorgeloze avond wil hebben. Ik denk dat niemand bedrogen wil worden, en ik wil ook niet die indruk hebben. Een zorgeloze avond is voor mij erg belangrijk bij het vinden van liefde. Daarbij kan ik namelijk mee mijzelf zijn. Ladder: Bekendheid – Kwaliteit – Zekerheid - Zorgeloosheid

31


Naam respondent: Michiel Ceulenmans Geslacht: man Leeftijd: 24 Woonplaats: Tilburg Opleiding/werk: conservatorium student 1. Wat vindt u belangrijk bij de keuze om deel te nemen aan een speeddateconcept? Ik wil graag dat een avond gezellig is, dus ik moet zelf ook in staat zijn om gezellig te zijn. Een avond waar ik gezellig kan kletsen met verschillende mensen en die ook met een gezellige instelling naar deze avond zullen komen, en het ook door de organisatie met een ‘gezellige’ bedoeling, georganiseerd is. Dit klinkt misschien erg Brabants, maar naast liefde kunnen er namelijk ook wat mij betreft vriendschappen ontstaan. Waarom is dat belangrijk voor u? Wanneer ik naar zo’n avond toe zou gaan, is dat om plezier te hebben. Plezier staat bij mij voorop. Als ik weet dat een avond plezierig zal zijn, zal ik er ook met veel zin naartoe gaan en zou ik het niet erg vinden dat ik hier eventueel voor zou moeten betalen. Dus een goede instelling en respect voor elkaar vind ik belangrijk. Waarom is dat belangrijk voor u? Als iedereen op een speeddate avond plezier zal hebben. Mensen die vreugde voelen, zijn vaak ook opener tegenover elkaar en zullen meer vertellen, dan wanneer er een ongemakkelijke en onplezierige sfeer zal hangen. Waarom is dat belangrijk voor u? Wanneer men elkaar meer verteld op een speeddateavond, kun je ook inspiratie opdoen. Naar meningen en verhalen van andere mensen vind ik interessant, dit zorgt voor andere inzichten en daar sta ik erg voor open. Nieuwe inspiratie is altijd goed. Ladder: Gezelligheid – Plezier & Respect - Openheid - Inspiratie 2. Hoe selecteert u een speeddateconcept? Ik selecteer een speeddateconcept op passie. Ik zou graag willen zien bij een bedrijf, dat het met veel plezier en toewijding de avonden organiseert. Dus dit moet ook doorgetrokken zijn op de website, want dat is waar ik ze op beoordeel. Waarom is dat belangrijk voor u? Als een bedrijf met passie en toewijding werkt, zal je dit ook merken tijdens de avonden. Deze zullen met meer sfeer georganiseerd worden. Een goede sfeer tijdens een speeddateavond vind ik erg belangrijk. Waarom is dat belangrijk voor u? Wanneer avonden met meer sfeer georganiseerd worden, zal de echtheid van een bedrijf gevoeld worden. Je zult merken dat ze eerlijk en oprecht zijn en ook hopen dat de deelnemers uiteindelijk vinden waar ze naar opzoek zijn. Waarom is dat belangrijk voor u? Wanneer echtheid van een bedrijf gemerkt wordt, zal dit zorgen voor vertrouwen in een bedrijf. Wanneer het dan niet meteen tijdens een avond lukt om de liefde te vinden, zal je sneller bij hetzelfde bedrijf terugkomen. Goede ervaringen zorgen voor vertrouwen. Ladder: Passie – Sfeer - Echtheid – Vertrouwen  

32


Naam respondent: Cindy Hens Geslacht: vrouw Leeftijd: 35 Woonplaats: Tilburg Opleiding/werk: ziektewet 1. Wat vindt u belangrijk bij de keuze om deel te nemen aan een speeddateconcept? Ik zou graag willen dat er van te voren goed geselecteerd is. Ik wil graag mee doen aan een concept, waarbij ik wel met mensen ga praten waar ik eventueel een match mee zou zijn. Bijvoorbeeld met dezelfde interesses en in ieder geval mijn leeftijdscategorie. Wanneer het niet toegespitst is op sommige elementen (zoals leeftijd/interesse), zou ik niet deelnemen. Waarom is dat belangrijk voor u? Dit vind ik belangrijk, omdat ik anders voor mijn gevoel voor niks aan een speeddateavond ga deelnemen. Ik wil wel graag dat een zo’n avond zinvol is. Waarom is dat belangrijk voor u? Dat een avond zinvol is, vind ik belangrijk. Dit is omdat zekerheid wil hebben over de avond. Ik wil graag liefde vinden, en wanneer het niet zinvol is, kan ik net zo goed niet deelnemen. Ik wil wel graag een succesvolle avond, met leuke matches. Ladder: Selectie – Zinvol - Zekerheid 2. Hoe selecteert u een speeddateconcept? Ik lees graag recensies van anderen. Er moet wel wat over te vinden zijn. Hoe hebben anderen hun avond beleefd, vonden ze het leuk of viel het tegen? Dat je niet de liefde van je leven vindt, daar kan een speeddateconcept of bedrijf natuurlijk niets aan doen, maar een leuke avond, daar hebben zij zeker wel een grote bijdrage aan. Dus ik lees graag van te voren wat ervaringen en meningen zijn van anderen mensen over een bepaald speeddateconcept. Ik vind het dus belangrijk dat het een bekende organisatie is, waar al wat over bekend is. Je kunt er meer over lezen. Een bekende organisatie trekt mij meer, dan een totaal onbekend bedrijf waar ik niks over weet of niemand mij iets over weet te vertellen. Je weet dan niet of het wel goed geregeld wordt, en of het wel echt of betrouwbaar is. Daarnaast denk ik dat het grootste deel van de mensen voor de bekendste organisaties zullen kiezen, en dat ik daarom ook daar eerder vind waar ik naar op zoek ben. Waarom is dat belangrijk voor u? Ervaringen van anderen, helpen mij mijn keuze te maken. Ik vind ervaringen van andere mensen belangrijk, omdat ik daaruit kan opmaken of een bedrijf bijvoorbeeld betrouwbaar is. Dat zij niet alleen dingen op hun website vermelden, maar dat zij die dingen ook echt waar maken. Ik wil niet bijvoorbeeld daar voorschut in mijn eentje aankomen en niemand die verder op komt dagen. Dat is wel een soort angst. Daarom zou ik ook niet zo heel snel mee doen, alleen als ik zeker weet dat het betrouwbaar is. Ik vind het belangrijk dat de organisatie bekendheid heeft, omdat dit mij vertrouwen geeft in een organisatie. Dit geeft me het gevoel dat ze te vertrouwen zijn, dat ik niet voor niets geld uit ga geven, want natuurlijk kost zo’n avond ook wat. Het maakt me dan niet uit dat ik wat meer betaal, als ik gegarandeerd ben van een goede speeddateavond. Waarom is dat belangrijk voor u? Vertrouwen in een organisatie geeft mij meer zekerheid dat een avond leuk gaat zijn en goed georganiseerd wordt. Wanneer ik geld uit zou gaan geven aan een speeddateavond, dan zou ik het ook meteen goed aanpakken. Ik ga dat niet zomaar doen, niet voor de lol, maar echt met een doel. Ik vind het belangrijk dat een bedrijf betrouwbaar is en nakomt wat ze zeggen, omdat dit mij rust geeft. Zo

33


hoef ik me geen zorgen te maken voordat ik daarheen ga of alles wel goed gaat verlopen. Een ontspannen avond, die leuk en plezierig is, dat is waarvoor je er heen gaat. Als je stress hebt en gespannen bent, kom je ook niet leuk over op de personen tegenover je. Ladder: Ervaringen – Betrouwbaarheid – Zorgeloos Ladder: Bekendheid – Vertrouwen - Zekerheid

Bijlage 2: Conceptboek Het conceptboek van het concept ‘Circle of Love’ is apart bijgevoegd.

34


Bijlage 3: Onderzoeksvoorstel Inhoudsopgave 1. Probleemschets 2. Doel van het onderzoek 3. Onderzoeksaanvragen 4. Onderzoeksaanpak

1. Probleemschets Op verzoek van onze opdrachtgever ‘speeddateavond.nl’ gaan wij aan de slag met een probleem waar het bedrijf tegen aanloopt. In april 2013 heeft Jeroen Baats het bedrijf ‘speeddateavond.nl’ volledig overgenomen. Hij merkt dat hij hierbij nu al tegen een aantal punten/problemen aanloopt. Het grootste probleem ligt bij de aantal aanmeldingen. Jeroen Baats merkt dat bezoekers toch veel voor de concurrent kiezen, ondanks dat hij een goedkopere prijs aanbiedt. De grootste concurrenten zijn ‘speeddate’ en ‘flitsdate’. Zij werken precies hetzelfde als speeddateavond.nl, dus de vraag is waar de keuze van de klant dan ligt? Jeroen Baats zou graag meer aanmeldingen krijgen, zodat al zijn speeddate-avonden door kunnen gaan. Het gebeurt namelijk wel eens dat een avond niet vol zit, waardoor een avond afgezegd en verplaatst moet worden. Dit zorgt natuurlijk ook voor teleurstelling bij de klanten die wel aangemeld hebben. De eigenaar denkt meer aanmeldingen te bereiken door uniek te zijn. De concurrent houdt het vrij simpel, ondanks hun uitgebreide website. Hij denkt dat door uniek te zijn op de avond zelf, hij meer mensen zal trekken. Volgens Baats zal een onderscheidend vermogen ervoor zorgt dat mensen sneller kiezen voor speeddateavond.nl. Dit is de reden dat wij willen onderzoeken wat de mensen trekt om aan te melden voor een speeddate-avond. Wat motiveert hen, waarom maken zij de keuze die ze maken. Hierdoor zal Jeroen Baats inzicht krijgen in de gedachten van de klant. Wanneer hij weet wat een populatie mensen trekt om aan te melden voor een avond, zal hij hierop in kunnen spelen met een creatief concept.

35


2. Doel van het onderzoek Er zullen twee verschillende doelen beschreven worden. Een onderzoeksdoel en een praktijkdoel. Het onderzoeksdoel definieert wat we willen bereiken met het onderzoek en het praktijkdoel definieert wat we hopen te bereiken in de praktijk, wat er dus uiteindelijk met het onderzoek gedaan kan worden. Onderzoeksdoel: inzicht krijgen in wat de klanten motiveert om voor een speeddate-concept te kiezen. Praktijkdoel: door onderzoek gedaan te hebben in de motivaties van de klanten om te kiezen voor een speeddate-concept, zal speeddateavond.nl zich meer kunnen onderscheiden, daar waar nodig is. Waardoor er meer aanmeldingen zullen zijn en het bedrijf groter en bekender wordt.

3. Onderzoeksvragen Centrale vraag: Wat zijn de motivaties van potentiele klanten om te kiezen voor een specifiek speeddate-concept? Deelvraag 1: Wat zijn motivaties en welke motivaties zijn er? Deelvraag 2: Wat is de definitie van speeddaten? Deelvraag 3: Wat voor speeddate-concepten zijn er en waarin onderscheiden zij zich? Deelvraag 4: Welke motivaties spelen een rol voor potentiele klanten bij de keuze voor een speeddate-concept?

4. Onderzoeksaanpak Plan van aanpak Allereest zullen we gaan zoeken in de literatuur. Onze literaire deelvragen gaan we uitwerken volgens de richtlijnen. Daarnaast gaan we interviews afnemen met de potentiele doelgroep. De doelgroepen van speeddateavond.nl zijn verdeeld in verschillende leeftijdscategorieën. Deze leeftijdscategorieën zijn als volgt: 18 – 25, 25 – 39 en 30 – 45 voor hoger opgeleiden, 45+, single parents en een groep voor homo’s en lesbiennes. Wij pakken deze doelgroepen in ons onderzoek samen. Dit doen we, omdat het uiteindelijke concept aan moet sluiten op alle leeftijdscategorieën. Wanneer de interviews zijn afgenomen, gaan we deze gegevens verwerken. We gaan opzoek naar waarden die genoemd zijn en zullen dit schematisch weergeven. De praktijkdeelvraag zal ook uitwerkt worden, waarna we een conclusie kunnen gaan schrijven. Vervolgens zullen wij als projectgroep een aanbeveling formuleren en uitwerken in een uitvoerbaar concept. Dit zullen wij presenteren bij Jeroen Baats, de opdrachtgever. Methoden De methode die we gaan gebruiken is een kwalitatief onderzoek. We gaan de motivaties van de potentiele klanten achterhalen door middel van interviews af te nemen met de doelgroep.

36


We gebruiken hiervoor de main and chain methode. Hierbij wordt gebruik gemaakt van laddering. Bij deze methoden kom je achter verschillenden waarden die belangrijk zijn voor de doelgroep. Hier kun je op in spelen bij het creëren van een concept. Tijdsduur Via onze opleiding hebben we een deadline voor het onderzoeksrapport dat we gaan maken. De datum van inleveren is 10 juni. Voor die tijd zal heel het onderzoek afgerond zijn en gepresenteerd zijn in de vorm van een concept bij de Jeroen Baats, eigenaar van ‘speeddateavond.nl’. We hebben een planning gemaakt, waar we ons aan willen gaan houden. Lukt dit niet, kan de planning altijd bijgesteld worden. Dit zal in overleg zijn met onze opdrachtgever.

A: onderzoeksvoorstel goedgekeurd B: uitwerken literaire deelvragen C: afnemen interviews D: uitwerken praktische deelvraag E: schrijven aanbeveling en ontwikkelen concept F: presentatie voor de opdrachtgever G: deadline onderzoeksrapport inleveren Fontys Hogeschool Contact opdrachtgever en projectgroep Wij hebben als projectgroep afgesproken dat we tijdens het onderzoek in contact blijven met Jeroen Baats. We zullen hem up-to-date houden over de ontwikkelingen met betrekking tot het onderzoek dat wij verrichten. Als er vragen zijn van onze kant, kunnen we die altijd stellen via e-mail, maar ook vanuit de opdrachtgever zullen er eventuele vragen gesteld mogen worden. Beide kanten zijn het erover eens dat goed contact positief zal bijdragen aan het onderzoek. Budget Het budget van de opdrachtgever is gering. Hij heeft ons laten weten dat hij over het algemeen voor een no-budget oplossing zal gaan. Kleine kosten kunnen later nog overwegen worden.

37


Bijlage 4: Samenwerkingsovereenkomst Inhoudsopgave 1. Persoonlijke gegevens 2. Basis van samenwerking 3. Afspraken omtrent aan- en afwezigheid 4. Afspraken omtrent het in te leveren werk 5. Afspraken rondom verslaglegging 6. Afspraken over de onderlinge communicatie 7. Belbintest 8. Tips en Tops 9. Handtekeningen groepsleden

1. Persoonlijke gegevens Kayleigh Jobse Tel.: 0634342382 2205235@student.fontys.nl Roos Creemers Tel.:0630883717 2203532@student.fontys.nl Melanie Geerlings Tel.: 0622003790 2205059@student.fontys.nl Marjolein van der Velden Tel.: 0653751272 276918@student.fontys.nl Nicole Peeters Tel.: 0615956387 275423@student.fontys.nl

38


2. Basis van samenwerking Voor het verloop van een goede en voorspoedige samenwerking zijn er een aantal uitgangspunten die je als groep na moet streven om dit te kunnen bereiken. Deze uitgangspunten vormen de basis van de samenwerking en zolang deze nagestreefd worden zullen er weinig complicaties ontstaan. Het eerste uitgangspunt is respect naar elkaar toe. Het is erg belangrijk dat je elkaar als persoon in zijn waarde laat en iedereen op een gelijke manier behandeld wordt. Elkaar uit laten spreken tijdens vergaderingen is hier een voorbeeld van. Naast een respectvolle behandeling is ook een positieve sfeer in de projectgroep van groot belang. Wanneer iedereen op het zelfde niveau gemotiveerd is en blijft, zal dit erg bevorderend werken in het proces. Het is belangrijk dat alle groepsleden op het zelfde niveau zitten en het met elkaar eens zijn. Wanneer deze uitgangspunten gerespecteerd worden en daadwerkelijk nagestreefd, zal dat er voor zorgen dat ieder project lid zich prettig voelt in de groep en dit zal uiteindelijk leiden tot een goed eindresultaat.

3. Afspraken omtrent aan- en afwezigheid Wanneer er in een groep samengewerkt wordt is het van groot belang dat er duidelijke afspraken gemaakt worden omtrent de aan- en afwezigheid van een groepslid. Wat doe je als groep wanneer iemand afwezig is? Hier alle regels op een rijtje: - Zolang de samenwerking loopt dient ieder groepslid tijdens de lessen, vergaderingen en de gezamenlijk afgesproken bijeenkomsten aanwezig te zijn. Het kan voorkomen dat iemand eens verhinderd raakt of door andere redenen niet aanwezig kan zijn. Wanneer dit het geval is, geeft degene die afwezig is dit ruim van te voren aan, dit kan telefonisch, via Facebook of persoonlijk. - Wanneer een groepslid meer dan één keer met een ongeldige reden afwezig is, zonder dit vooraf gemeld te hebben aan de rest van de groep, krijgt deze hiervoor één officiële waarschuwing. Deze waarschuwing wordt tijdens de eerst volgende vergadering in het bijzijn van de begeleider, door de projectleider gegeven. Dit gaat in samenspraak met de rest van de groep. - De projectgroep komt minimaal één keer peer week samen om de gang van zaken te bekijken. Bij deze samenkomst dien je als groepslid aanwezig te zijn. Mocht je vooraf al weten dat je niet aanwezig kunt zijn geef je dit van te voren aan zodat er, indien mogelijk, een nieuwe bijeenkomst gepland kan worden. - Te laat komen kan iedereen overkomen. Mocht je verhinderd zijn door verkeer of OV geef je dit telefonisch door aan de groep. Je houdt de groep op de hoogte van je vertraging zodat deze kan beslissen om te wachten of alvast te starten. - Verslapen wordt gezien als een ongeldige reden van afwezigheid. Wanneer je jezelf verslapen hebt dien je dit eerlijk aan te geven aan de rest van de groep en daarna zo snel mogelijk op het afgesproken punt te verschijnen. Verslaap je jezelf 3 keer wordt er door de projectleider een officiële waarschuwing gegeven. - Er kunnen zich situaties voordoen waarin er sprake is van een langere tijd afwezigheid van een groepslid. Dit kan bijvoorbeeld zijn door ziekte, overlijden van dierbaren, persoonlijke situatie. Mocht dit het geval zijn geef je dit door aan de projectleider, deze overlegt met de begeleider (docent) wat hier mee gedaan wordt. Mocht er iets voorgevallen zijn waar je liever niet over spreekt, geef je dit door aan de begeleider of studiecoach. Deze zal dit later doorspelen aan de gehele groep. - Voor ieder groepslid gelden dezelfde regels omtrent aanwezigheid. Er kunnen zich uitzonderingen voordoen maar alleen wanneer deze door de gehele groep zijn goedgekeurd. - Bij twee officiële waarschuwingen wordt het groepslid in kwestie uit de groep verwijderd. Deze is niet langer onderdeel en zijn/of haar taken zullen over de andere groepsleden verdeeld moeten worden. - Wanneer de voorzitter niet aanwezig kan zijn bij een vergadering en dit van te voren weet, geeft hij dit door aan de vicevoorzitter. Deze zorgt er voor de vergadering voor te bereiden en te leiden. - De afwezige uren van elk groepslid worden door de urenregistrator bijgehouden. Hij geeft ook een melding aan de projectleider wanneer er een waarschuwing gegeven is of een grens is overschreden.

39


4. Afspraken omtrent het in te leveren werk In de loop van het project dienen een aantal tussenproducten ingeleverd te worden. Het werk van deze producten wordt gezamenlijk tijdens een bijeenkomst verdeeld zodat iedereen eens is met het werk dat hij/of zij individueel moet doen. Deze individuele taken worden door de notulist genoteerd zodat er geen verwarring kan ontstaan over wie wat moet doen. Na het verdelen van het werk wordt een uiterlijke datum vastgesteld dat het geleverd moet worden aan de eindredacteur. Deze datum is altijd een week voor de officiële inleverdatum zodat er nauwkeurig gekeken kan worden naar wat er nog verbeterd moet worden. Het is noodzakelijk deze afspraak zo helder mogelijk te houden. Daarvoor zijn een paar regels nodig: - Taken worden evenredig verdeeld en ieder groepslid moet tevreden zijn met de uit te voeren taken. - Wanneer er iets niet begrepen wordt door een groepslid dient deze dit ruimschoots voor de deadline aan te geven. De groep bekijkt dit probleem gezamenlijk en er wordt een oplossing gezocht. - De individuele taken dienen netjes, in formele taal aangeleverd te worden aan de eindredacteur. Er moeten zo min mogelijk spel en- interpunctiefouten in zitten en het moet aan de voorwaarden die gesteld zijn voldoen. - Vindt de eindredacteur dat een groepslid zijn taken niet voldoende volbracht heeft bespreekt hij deze met de rest van de groep. Het is de bedoeling dat het desbetreffende groepslid dit nog voor de deadline veranderd heeft. - Mocht je het in te leveren werk niet voor de deadline aangeleverd hebben bij de eindredacteur krijg je één officiële waarschuwing en dien je het werk alsnog binnen 24 uur af te hebben.

5. Afspraken rondom verslaglegging Alle verslaglegging gebeurt digitaal. Het is belangrijk dat ieder groepslid elk document in dezelfde stijl aanlevert bij de eindredacteur zodat het een geheel wordt bij het samenvoegen. - Het lettertype moet Arial zijn. Lettergrootte 11. Kleur zwart. - De gemaakte opdrachten worden op mijnprojectgroep.nl gezet. Dit is de gangbare site voor het in te leveren werk. Voor overige zaken wordt Facebook of Whatsapp gebruikt. - Alle opdrachten worden in Word (indien anders aangegeven) gemaakt.

40


6. Afspraken over de onderlinge communicatie Voor een goede, soepele samenwerking is goede communicatie nodig. Dit is van erg groot belang om misverstanden en ruzies te voorkomen. Goede communicatie leidt tot goed resultaat. Er zijn een paar uitgangspunten om de communicatie en onderlinge verhouding tussen groepsleden te verhogen: - De beste manier van communiceren is persoonlijk. Wanneer je de kans krijgt om op school afspraken te maken doe dit dan. Via de telefoon of internet wordt men vaak verkeerd begrepen waardoor er onnodige complicaties kunnen ontstaan. - Non-verbale communicatie is net zo belangrijk. Ieder projectlid dienst tijdens bijeenkomsten en vergaderingen een actieve en ge誰nteresseerde houding aan te nemen. Dit werkt positief op de andere groepsleden en bevorderd de samenwerking. - Tijdens vergaderingen is het belangrijk elkaar uit te laten spreken zodat ieder groepslid zich gewaardeerd voelt. - Behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden.

7. Belbintest Ieder groepslid heeft de test van Belbin gedaan. De uitslag van deze test geeft weer wat voor werker je bent in groepsverband. Aan de hand van deze test zijn de uiteindelijke rollen verdeeld.

8. Tips en Tops Ieder groepslid heeft de test van Belbin gedaan. De uitslag van deze test geeft weer wat voor werker je bent in groepsverband. Aan de hand van deze test zijn de uiteindelijke rollen verdeeld.

41


9. Handtekeningen groepsleden Handtekening Melanie Geerlings Datum: 10-06-2014

Handtekening Nicole Peeters Datum: 10-06-2014

Handtekening Marjolein van der Velden Datum: 10-06-2014

Handtekening Kayleigh Jobse Datum: 10-06-2014

Handtekening Roos Creemers Datum: 10-06-2014

42


Klas: CO2G Docent: Bjorn de Water Vak: Project Toetscode: 2259XPRO4O Opdrachtgever: Speeddateavond.nl Marjolein van der Velden (2205232) Roos Creemers (2203532) Nicole Peeters (2203941) Kayleigh Jobse (2205235) Melanie Geerlings (2205059) Datum van inlevering: 10-06-2014

Deel a project  
Advertisement