Page 1

TEHNILINE ISOLATSIOON W WIIR REED DM MA ATT 8800 Kivivillast võrkmatid

Toote kirjeldus: Wired Mat 80 võrkmatid on toodetud soojus- ja heliisolatsioonivõimega, tule levikut takistavast, niiskust ja vett tõrjuvast kivivillast. Matid on ühelt küljelt kaetud galvaniseeritud terastraatvõrguga (võrgu silma läbimõõt 25 mm). Wired Mat 80 matid võivad olla ilma katteta, kuid võivad olla kaetud ka alumiiniumfooliumiga, mati vahel on kivivill ja traatvõrk (Wired Mat 80 alu). Toote otstarve: Wired Mat 80 matte kasutatakse mahutite, katelde, ahjude, korstende, tehnoloogiliste torustike, soojusvõrkude isolatsiooniks eriti kõrgel temperatuuril, kuni +700°C. Matte kasutatakse aatomielektrijaamades, naftatöötlemis-, keemia- jm tööstusettevõtetes. TToooottee m mõõõõdduudd Pikkus, mm Laius, mm Paksus, mm Pakendis:

m² mattide arv.

5000

4000

40 5,00 1

50 4,00 1

3000 1000 60 3,00 1

2500

2000

80 2,50 1

100 2,00 1

TTeehhnniilliisseedd aannddm meedd Näitaja nimetus Keskmine tihedus Soojusjuhtivusteguri koefitsient: Tuletundlikkuse klass Maksimaalne kasutustemperatuur

10°C temperatuuril kivivilla poolel alumiiniumfooliumi poolel

Märgistus

Väärtus

Mõõtühik

Standard

ρ

~ 80

kg/m³

EVS EN 1602

λ10

0,038

W/(m·K)

EVS EN 12667

Euroklass

A1 + 700 + 250

-

EVS EN 13501-1

°C

-

T

Kogu informatsiooni Rockwooli toodete kohta leiate www.rockwoolestonia.com

Rockwooli kvaliteedikontrollisüsteem on sertifitseeritud ISO 9001 standardi kohaselt.

Rockwool OÜ Osmussaare 8, 13811 Tallinn Tel. +372 682 6711; GSM +372 56 947 311. E-post: estonia@rockwool.com Rockwool jätab endale õiguse millal iganes teha oma toodangus muudatusi. Seega võivad muutuda ka toodete tehnilised andmed.

Rockwool võrkmati tutvustus  

Rockwool võrkmattide tehniline informatsioon ja tutvustus. Küsi lisainfot Vennad-Dahl'ist. Tel.: 6054050; dahl@dahl.ee

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you