Page 1

välja antud juuni 2011 kehtib juuni 2013

Rockwoolist

Rockwool grupp on maailmas juhtival kohal olev kivivilla tootja. Kivivill on materjal, mis parandab miljonite inimeste elukva­ liteeti ja aitab vähendada keskkonnakaitseprob­ leeme, selliseid nagu kasvuhooneefekt, sudu ja happevihm. Rockwooli isolatsioon tagab meile külma ilma korral sooja ja meeldiva hoone mikrokliima. Aga kuumas kliimas aitab kivivill säilitada mugavalt jahedat ruumide temperatuuri.

Kasu keskkonnale

© OÜ Ehitusteave / ET / 2011. Info õigsuse eest vastutab Rockwool OÜ

Rockwooli isolatsioon on üks väheseid tööstus­ produkte, mis võib säästa 100 korda enam primaar­ energiat kui kasutati selle tootmiseks. Kivivill säästab piiratud energiavarusid ja vähendab õhusaastet ning CO2‑heiteid kütuse põletamisel.

Eluliselt oluline roll Üks olulisimaid Rockwooli kivivilla omadusi on selle vastupidavus enam kui 1000°C temperatuurile. Õigesti kasutades toimi­ vad Rockwooli kivivillast tooted nagu tulemüür, mis peatab tule leviku ja kindlustab mõne eluliselt olulise lisaminuti inimeste päästmiseks.

soojusisoleermaterjalid isoleermaterjalid heliisolatsioonimaterjalid tuuletõkkematerjalid tuletõkkematerjalid

ET–03 0206–1111


2

välja antud juuni 2011 kehtib juuni 2013

ET–03 0206–1111

ÜLDEHITUSLIK ISOLATSIOONIMATERJAL

MULTIROCK 35

TEHNILISED ANDMED

TOOTE KASUTAMINE

zz

Multirock 35 kivivillaplaate kasutatakse eritüübilistes vertikaal-, horisontaal- ja kaldkonstruktsioonides, mida ei mõjuta eks­ pluatatsioonikoormus. Näiteks mitmesugustes sõrestikseintes ja vaheseintes, kolmekihiliste tellisseinte konstruktsioonides, pööningutel ja sarikatevahelistes katusetarindites, seinte lisasoojustamisel, korrustevahelistes vahelagedes, keldri kohal asetsevatel lagedel jm.

Keskmine tihedus: 35 kg/m³ Soojusjuhtivustegur: λD= 0,035 W/m•K zzLühiajaline veeimavus: ≤ 1,0 kg/m² zzPikaajaline veeimavus: ≤ 3,0 kg/m² zzTuletundlikkuse klass: A1 zzHelineelduvustegur: α = 0,75, kui paksus 50–99 mm, w αw= 0,95, kui paksus 100–220 mm zzÕhu läbilaskvus: ≤ 100•10 -6 m³/(m•s•Pa) zz

MÕÕDUD (mm) Pikkus

Laius

Paksus

1000

565; 610

50; 66; 75; 100; 120; 150; 200

MEGAROCK

TEHNILISED ANDMED

TOOTE KASUTAMINE

zz

Megarock kivivillarulle kasutatakse korrustevahelistes ruumides, vaheseintes, välisseintes, pööningute, katuste, ja keldri kohal asuvate põrandate ning teiste horisontaal- ja vertikaalpindade soojustamiseks.

Keskmine tihedus: ~ 28 kg/m³ Soojusjuhtivustegur: λD=0,039 W/m•K zzLühiajaline veeimavus: ≤ 1,0 kg/m² zzPikaajaline veeimavus: ≤ 3,0 kg/m² zzTuletundlikkuse klass: A1 zzÕhu läbilaskvus: ≤ 130•10 -6 m³/(m•s•Pa) zz

MÕÕDUD (mm) Pikkus

Laius

Paksus

6000; 4000; 3500; 3000

1000

100; 150; 180; 200

GRANROCK

TEHNILISED ANDMED Keskmine tihedus: ~ 30 kg/m³ Soojusjuhtivustegur: λD=0,042 W/m•K zzLühiajaline veeimavus: ≤ 1,0 kg/m² zzTuletundlikkuse klass: A1 zz

TOOTE KASUTAMINE Granrocki puistekivivilla kasutatakse tuulutatavate pööningute ja mitte ekspluateeritavate laepealsete isoleerimiseks, paigalda­ takse otse ehitusplatsil.

zz

PAKENDI KAAL – 20 kg

Ventileeritavate konstruktsioonide soojusisolatsioon

VENTI MAX

TEHNILISED ANDMED

TOOTE KASUTAMINE

zz

Rockwool Venti Max plaate kasutatakse ühekihiliseks soojusiso­ latsiooniks ja tuuletõkkekihina ventileeritavate (õhuvahega) fassaadide konstruktsioonides erineva otstarbega ehitistel.

MÕÕDUD (mm) Pikkus

Laius

Paksus

1000

600

30*; 80; 100; 120; 150; 180

K eskmine tihedus: - jäigem pealmine kiht ~ 90 kg/m³ - pehmem alumine kihti ~ 50 kg/m³ zzSoojusjuhtivustegur: λ =0,036 W/m•K D zzSurvetugevus 10% deformatsiooni korral: ≥ 0,5 kPa zzLühiajaline veeimavus: ≤ 1,0 kg/m² zzTuletundlikkuse klass: A1 zzÕhu läbilaskvus: ≤ 50•10 -6 m³/(m•s•Pa)

* 30 mm on 80 kg/m³, ühetiheduseline soojustusmaterjal

Soovi korral on võimalik Venti Maxi tellida ka kaetuna musta klaaskiudkangaga.

WENTIROCK

TEHNILISED ANDMED

TOOTE KASUTAMINE

zz

Wentirock kivivillaplaate kasutatakse tuuletõkke- ja soojusisolatsioonikihina vertikaal- ja kaldkonstruktsioonides (ventileeritavates seintes ja õhuvahega viilkatustes) enne põhisoojustuse pehmet kivivillakihti.

MÕÕDUD (mm) Pikkus

Laius

Paksus

1000

600

20; 30

Keskmine tihedus: ~ 110 kg/m³ Soojusjuhtivustegur: λD=0,037 W/m•K zzSurvetugevus 10% deformatsiooni korral: ≥ 10 kPa zzTõmbetugevus pinnaga ristuva koormuse korral: ≥ 7,5 kPa zzLühiajaline veeimavus: ≤ 1,0 kg/m² zzTuletundlikkuse klass: A1 zzÕhu läbilaskvus: ≤ 30•10 -6 m³/(m•s•Pa) zz

Soovi korral on võimalik Wentirocki tellida ka kaetuna musta klaaskiudkangaga.

PANELROCK

TEHNILISED ANDMED

TOOTE KASUTAMINE

zz

Rockwool Panelrock plaate kasutatakse kergete karkasskonst­ ruktsioonide, seinte täiendavaks soojustuseks ja kolmekihiliste kiviseinte soojusisolatsiooniks tuulutatavates (õhuvahega) madalates hoonetes ja tellistest vaheseinade heliisolatsiooniks.

MÕÕDUD (mm) Pikkus

Laius

Paksus

1000

600

50; 80; 100; 120; 150

Keskmine tihedus: ~ 65 kg/m³ Soojusjuhtivustegur: λD=0,036 W/m•K zzSurvetugevus 10% deformatsiooni korral: ≥ 0,5 kPa zzLühiajaline veeimavus: ≤ 1,0 kg/m² zzTuletundlikkuse klass: A1 zzÕhu läbilaskvus: ≤ 50•10 -6 m³/(m•s•Pa) zz

Soovi korral on võimalik Panelrocki tellida ka kaetuna musta klaaskiudkangaga.


3

välja antud juuni 2011

ET–03 0206–1111

kehtib juuni 2013

Krohvitavate fassaadide soojusisolatsioon

FRONTROCK MAX E

TEHNILISED ANDMED K eskmine tihedus: - jäigem pealmine kiht ~ 150 kg/m³ - pehmem alumine kihti ~ 80 kg/m³ zzSoojusjuhtivustegur: λ =0,036 W/m•K D zzSurvetugevus 10% deformatsiooni korral: ≥ 20 kPa zzTõmbetugevus pinnaga ristuva koormuse korral: ≥ 10 kPa zzPunktkoormus: ≥ 250 N zzLühiajaline veeimavus: ≤ 1,0 kg/m² zzPikaajaline veeimavus: ≤ 3,0 kg/m² zzTuletundlikkuse klass: A1 zzÕhu läbilaskvus: ≤ 60•10 -6 m³/(m•s•Pa) zz

TOOTE KASUTAMINE Kivivillaplaate Frontrock Max E kasutatakse välisfassaadide soojustusmaterjalina krohvisüsteemides.

MÕÕDUD (mm) Pikkus

Laius

Paksus

1000

600

80; 100; 120; 150; 160; 180; 200

FASROCK MAX

TEHNILISED ANDMED K eskmine tihedus: - jäigem pealmine kiht ~ 160 kg/m³ - pehmem alumine kiht ~ 90 kg/m³ zzSoojusjuhtivustegur: λD=0,039 W/m•K, kui paksus ≤ 100 mm λD=0,037 W/m•K, kui paksus > 100 mm zzSurvetugevus 10% deformatsiooni korral: ≥ 10 kPa zzTõmbetugevus pinnaga ristuva koormuse korral: ≥ 7,5 kPa zzLühiajaline veeimavus: ≤ 1,0 kg/m² zzTuletundlikkuse klass: A1 zzÕhu läbilaskvus: ≤ 60•10 -6 m³/(m•s•Pa) zz

TOOTE KASUTAMINE Kivivillaplaate Fasrock Max kasutatakse välisfassaadide soojustusmaterjalina krohvisüsteemides.

MÕÕDUD (mm) Pikkus

Laius

Paksus

1000

600

80; 100; 120; 140; 150; 160; 180; 200

FASROCK

TEHNILISED ANDMED K eskmine tihedus: ~ 165 kg/m³, kui paksus ≤ 30 mm ~ 135 kg/m³, kui paksus > 30 mm zzSoojusjuhtivustegur: λD=0,041 W/m•K, kui paksus ≤ 30 mm λD=0,039 W/m•K, kui paksus > 30 mm zzSurvetugevus 10% deformatsiooni korral: ≥ 40 kPa zzTõmbetugevus pinnaga ristuva koormuse korral: ≥ 15 kPa zzLühiajaline veeimavus: ≤ 1,0 kg/m² zzPikaajaline veeimavus: ≤ 3,0 kg/m² zzTuletundlikkuse klass: A1 zzÕhu läbilaskvus: ≤ 60•10 -6 m³/(m•s•Pa) zz

TOOTE KASUTAMINE Kivivillaplaate Fasrock kasutatakse välisfassaadide soojustusma­ terjalina krohvisüsteemides.

MÕÕDUD (mm) Pikkus

Laius

Paksus

1000

600

20; 30; 50

FASROCK LL

TEHNILISED ANDMED

TOOTE KASUTAMINE

zz

Kivivillaplaate Fasrock LL kasutatakse välisfassaadide soojus­ tusmaterjalina krohvisüsteemides, krohvitavate välisseinte ja soklite soojustamisel krohvialuse pinnana.

MÕÕDUD (mm) Pikkus

Laius

Paksus

1200

200

50; 80; 100; 120; 140; 150; 160; 180; 200; 240

Keskmine tihedus: ~ 78 kg/m³ Soojusjuhtivustegur: λD=0,041 W/m•K zzTõmbetugevus pinnaga ristuva koormuse korral: ≥ 80 kPa zzLühiajaline veeimavus: ≤ 1,0 kg/m² zzPikaajaline veeimavus: ≤ 3,0 kg/m² zzTuletundlikkuse klass: A1 zzÕhu läbilaskvus: ≤ 60•10 -6 m³/(m•s•Pa) zz

PÕRANDATE SOOJUS - JA HELIISOLATSIOON

FLOOR-BATTS

TEHNILISED ANDMED

TOOTE KASUTAMINE

zz

Kivivillaplaate Floor-Batts käsutatakse soojusisolatsioonima­ terjalina erineva otstarbega hoonete pinnasel asetsevate või betoonpõrandate konstruktsioonides.

MÕÕDUD (mm) Pikkus

Laius

Paksus

1000

600

20; 30; 50; 100; 150

Keskmine tihedus: ~ 161 kg/m³ Soojusjuhtivustegur: λD=0,041 W/m•K zzSurvetugevus 10% deformatsiooni korral: ≥ 50 kPa zzPunktkoormus ≥ 400 N; kokkusurutavus:: ≤ 4,0 mm zzLühiajaline veeimavus: ≤ 1,0 kg/m² zzTuletundlikkuse klass: A1 zzÕhu läbilaskvus: ≤ 60•10 -6 m³/(m•s•Pa) zz

STEPROCK ND

TEHNILISED ANDMED

TOOTE KASUTAMINE

zz

Kivivillaplaate Steprock ND kasutatakse soojus- ja heliisolatsioo­ niks betoneeritavate põırandate konstruktsioonides.

MÕÕDUD (mm) Pikkus

Laius

Paksus

1000

600

20; 30; 40

Keskmine tihedus: ~ 120 kg/m³ Soojusjuhtivustegur: λD=0,037 W/m•K zzSurvetugevus 10% deformatsiooni korral: ≥ 20 kPa zzDünaamiline jäikus: 13–25 MN/m³ zzKokkusurutavus: ≤ 4,0 mm zzLühiajaline veeimavus: ≤ 1,0 kg/m² zzPikaajaline veeimavus: ≤ 3,0 kg/m² zzTuletundlikkuse klass: A1 zzÕhu läbilaskvus: ≤ 60•10 -6 m³/(m•s•Pa) zz


4

välja antud juuni 2011 kehtib juuni 2013

ET–03 0206–1111

Lamekatuste soojusisolatsioon

SPODROCK

TEHNILISED ANDMED

TOOTE KASUTAMINE

zz

Spodrock kivivillaplaate kasutatakse katuse mitmekihilise soojusisolatsiooni alumise kihina.

MÕÕDUD (mm) Pikkus

Laius

Paksus

2000

1200

50; 60; 70; 80; 90; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 180

Keskmine tihedus: ~ 120 kg/m³ Soojusjuhtivustegur: λD=0,039 W/m•K zzSurvetugevus 10% deformatsiooni korral: ≥ 30 kPa zzTõmbetugevus pinnaga ristuva koormuse korral: ≥ 7,5 kPa zzPunktkoormus ≥ 300 N zzLühiajaline veeimavus: ≤ 1,0 kg/m² zzPikaajaline veeimavus: ≤ 3,0 kg/m² zzTuletundlikkuse klass: A1 zzÕhu läbilaskvus: ≤ 60•10 -6 m³/(m•s•Pa) zz

MONROCK PRO

TEHNILISED ANDMED

TOOTE KASUTAMINE

zz

Kivivillaplaate Monrock Pro kasutatakse lamekatuste soojusiso­ latsioonimaterjalina. Plaate kasutatakse kas mitmekihilise katu­ sesoojustuse ūlemise kihina vōi ūhekihilises katusesoojustuses.

MÕÕDUD (mm) Pikkus

Laius

Paksus

2000

1200; 600

80; 100; 120; 140; 150; 160; 180; 200; 240

K eskmine tihedus: - jäigem pealmine kiht ~ 190 kg/m³ - pehmem alumine kihti ~ 110 kg/m³ zzSoojusjuhtivustegur: λ =0,037 W/m•K D zzSurvetugevus 10% deformatsiooni korral: ≥ 40 kPa zzTõmbetugevus pinnaga ristuva koormuse korral: ≥ 10 kPa zzPunktkoormus ≥ 500 N zzLühiajaline veeimavus: ≤ 1,0 kg/m² zzPikaajaline veeimavus: ≤ 3,0 kg/m² zzTuletundlikkuse klass: A1 zzÕhu läbilaskvus: ≤ 60•10 -6 m³/(m•s•Pa)

DACHROCK MAX

TEHNILISED ANDMED

TOOTE KASUTAMINE

zz

Kivivillaplaate Dachrock Max kasutatakse lamekatuste soojusisolatsioonimaterjalina. Plaate kasutatakse kas mitmekihilise katusesoojustuse ūlemise kihina vōi ūhekihilises katusesoojustuses.

MÕÕDUD (mm) Pikkus

Laius

Paksus

2000

1200

40

Keskmine tihedus: ~ 155 kg/m³ Soojusjuhtivustegur: λD=0,041 W/m•K zzSurvetugevus 10% deformatsiooni korral: ≥ 50 kPa zzTõmbetugevus pinnaga ristuva koormuse korral: ≥ 15 kPa zzPunktkoormus ≥ 400 N zzLühiajaline veeimavus: ≤ 1,0 kg/m² zzPikaajaline veeimavus: ≤ 3,0 kg/m² zzTuletundlikkuse klass: A1 zzÕhu läbilaskvus: ≤ 60•10 -6 m³/(m•s•Pa) zz

DACHROCK 185

TEHNILISED ANDMED

TOOTE KASUTAMINE

zz

Dachrock 185 kivivillaplaate kasutatakse lamekatuste soojusiso­ latsiooniks. Plaate kasutatakse kas katuste mitmekihilise soojus­ isolatsiooni ülemise kihina või ühekihilise soojusisolatsioonina.

MÕÕDUD (mm) Pikkus

Laius

Paksus

2000

1200

20

Keskmine tihedus: ~ 185 kg/m³ Soojusjuhtivustegur: λD=0,042 W/m•K zzSurvetugevus 10% deformatsiooni korral: ≥ 80 kPa zzTõmbetugevus pinnaga ristuva koormuse korral: ≥ 15 kPa zzPunktkoormus ≥ 700 N zzLühiajaline veeimavus: ≤ 1,0 kg/m² zzPikaajaline veeimavus: ≤ 3,0 kg/m² zzTuletundlikkuse klass: A1 zzÕhu läbilaskvus: ≤ 60•10 -6 m³/(m•s•Pa) zz

TF-BOARD

TEHNILISED ANDMED

TOOTE KASUTAMINE

zz

TF-Board kivivillaplaate kasutatakse lamekatuste soojusisolat­ siooniks. Plaate kasutatakse kas katuste mitmekihilise soojusiso­ latsiooni ülemise kihina või ühekihilise soojusisolatsioonina.

MÕÕDUD (mm) Pikkus

Laius

Paksus

2000

1200

20

HARDROCK

Keskmine tihedus: ~ 175 kg/m³ Soojusjuhtivustegur: λD=0,039 W/m•K zzSurvetugevus 10% deformatsiooni korral: ≥ 80 kPa zzTõmbetugevus pinnaga ristuva koormuse korral: ≥ 15 kPa zzPunktkoormus ≥ 700 N zzLühiajaline veeimavus: ≤ 1,0 kg/m² zzTuletundlikkuse klass: A2-s1, d0 zzÕhu läbilaskvus: ≤ 60•10 -6 m³/(m•s•Pa) zz

TEHNILISED ANDMED K eskmine tihedus: - jäigem pealmine kiht ~ 180 kg/m³ - pehmem alumine kihti ~ 100 kg/m³ zzSoojusjuhtivustegur: λ =0,038 W/m•K D zzSurvetugevus 10% deformatsiooni korral: ≥ 40 kPa zzPunktkoormus ≥ 500 N zzTuletundlikkuse klass: A2-s1, d0 zz

TOOTE KASUTAMINE Hardrock plaate kasutatakse hingavate lamekatuste ühekihilise soojusisolatsioonina või pealiskihina mitmekihilistes konstrukt­ sioonides. Hardrock plaat on stabiilne alus katuse membraanile või muudele rullkatetega katustele.

MÕÕDUD (mm) Pikkus

Laius

Paksus

2000

1200

50


5

välja antud juuni 2011

ET–03 0206–1111

kehtib juuni 2013

KAMINA ISOLATSIOON

FIREROCK

TEHNILISED ANDMED

TOOTE KASUTAMINE

zz

Kasutatakse kaminasüdamike ja küttekollete soojusisolatsioo­ niks temperatuuril kuni + 600°C. Samuti kaitsevad plaadid läheduses asuvaid konstruktsioone kuumenemise eest.

MÕÕDUD (mm) Pikkus

Laius

Paksus

1000

600

25; 30; 40

Keskmine tihedus: ~ 80 kg/m³ Soojusjuhtivustegur: λ10=0,038 W/m•K zzMaksimaalne kasutustemperatuur: alumiiniumfooliumi poolel +600 °C zzTuletundlikkuse klass: A1 zz

Talvematid

WINTER MAT

TEHNILISED ANDMED

TOOTE KASUTAMINE

zz

Kasutustemperatuur: –40 °C … +75 °C

Rockwooli talvematte Winter Mat kasutatakse pinnase, ehitusmaterjalide ning ajutiselt lahti kaevatud vundamendi või aluste katmiseks, et kaitsta neid külma mõju eest; talvel laotud müüritise ja valatud betooni kaitsmiseks külmumise eest nende tahkumise ajal; ehitiste akna- ja ukseavade ajutiseks katmiseks või tihendamiseks talveperioodil.

MÕÕDUD (mm) Pikkus

Laius

Paksus

3000

1000

50

Tehniline isolatsioon

KLIMAFIX

TEHNILISED ANDMED

TOOTE KASUTAMINE

zz

Kasutatakse õhukanalite ja ventilatsioonitorustike kondensaadi­ vastaseks ning soojus- ja heliisolatsiooniks.

MÕÕDUD (mm) Pikkus

Laius

Paksus

10000; 8000; 6000; 5000

1000

20; 30; 40; 50

Keskmine tihedus: ~ 37 kg/m³ Soojusjuhtivustegur: λ10=0,042 W/m•K zzTuletundlikkuse klass: A2-s1, d0 zzMaksimaalne kasutustemperatuur: + 50 °C zz

ALU LAMELLA MAT

TEHNILISED ANDMED

TOOTE KASUTAMINE

zz

Kivivillamatte Lamella Mat kasutatakse torustike, mahutite, ventilatsioonikanalite, soojusvõrkude ja õhukanalite isolatsioo­ niks.

MÕÕDUD (mm) Pikkus

Laius

Paksus

10000; 8000; 6000; 5000; 3000; 2500

1000

20; 30; 40; 50; 80; 100

Keskmine tihedus: ~ 37 kg/m³ Soojusjuhtivustegur: λ10=0,042 W/m•K zzTuletundlikkuse klass: A1 zzMaksimaalne kasutustemperatuur: kivivilla poolel +250 °C alumiiniumfooliumi poolel +80 °C zz

INDUSTRIAL BATTS BLACK

TEHNILISED ANDMED

TOOTE KASUTAMINE

zz

Industrial Batts Black kivivillaplaate kasutatakse boilerite, pumpade, ventilatsioonikanalite jm tehniliste seadmete ning ruumide soojus- ja heliisolatsiooniks.

MÕÕDUD (mm) Pikkus

Laius

Paksus

1200

600

15; 20; 30; 50

Keskmine tihedus: ~ 80 kg/m³ kui paksus ≤ 20 mm ~ 50 kg/m³ kui paksus > 20 mm zzSoojusjuhtivustegur: λ =0,038 W/m•K 10 zzTuletundlikkuse klass: A1 zzMaksimaalne kasutustemperatuur: kivivilla poolel +250 °C

PIPO ALS Pipe Section

TEHNILISED ANDMED

TOOTE KASUTAMINE

zz

PIPO ALS Pipe Section torukoorikuid kasutatakse kõigi standartsete torude isoleerimiseks.

Keskmine tihedus: ~ 85 kg/m³ Soojusjuhtivustegur: λ10=0,037 W/m•K zzTuletundlikkuse klass: A2-s1, d0 zzMaksimaalne kasutustemperatuur: kivivilla poolel: +200 °C alumiiniumfooliumi poolel: +80 °C zz

MÕÕDUD (mm) Pikkus

Toru läbimõõt

Soojustuse paksus

1000

21; 27; 34; 42; 49; 60; 76; 89; 102; 108; 114; 133; 140; 159; 168; 194; 219

25; 30; 40; 50; 60; 80; 100


6

välja antud juuni 2011 kehtib juuni 2013

ET–03 0206–1111

Tööstuslik isolatsioon

TECHROCK 60, 80, 100

TEHNILISED ANDMED

Kiviivilla plaate Techrock kasutatakse vertikaal- ja horisontaalkonstruktsioonide soojustamiseks, maksimaalne töötemperatuur kuni 250 °C. Sõltuvalt töökoormuse suurusest tuleb kasutada erineva tihedusega Techrocki plaate.

MÕÕDUD (mm) Pikkus

Laius

Paksus

1000

600

50; 60; 80; 100

50; 100

TECHROCK 60 TECHROCK 80

K eskmine tihedus: Techrock 60: ~ 60 kg/m³ Techrock 80: ~ 80 kg/m³ Techrock 100: ~ 100 kg/m³ zzSoojusjuhtivustegur: λ =0,038 W/m•K 10 zzTuletundlikkuse klass: A1 zzMaksimaalne kasutustemperatuur: kivivilla poolel +250 °C zz

TOOTE KASUTAMINE

50; 100

TECHROCK 100

FIREBATTS

TEHNILISED ANDMED

TOOTE KASUTAMINE

zz

Firebatts kivivillaplaate kasutatakse katelde, ahjude, suitsuka­ nalite, mahutite, ventilatsioonikanalite ja muude kumerusteta (siledate) pindade tulekaitseks ja isoleerimiseks.

MÕÕDUD (mm)

Keskmine tihedus: ~ 102 kg/m³ Soojusjuhtivustegur:

zz

Temperatuur, °C λ, W/m•K

10

50

100

200

400

0,037

0,040

0,047

0,065

0,116

Lühiajaline veeimavus: ≤ 1,0 kg/m² Tuletundlikkuse klass: A1 zzMaksimaalne kasutustemperatuur: kivivilla poolel +750 °C alumiiniumfooliumi poolel +80 °C zz

Pikkus

Laius

Paksus

1000

600

50; 100

zz

Firebatts kivivillaplaate on võimalik tellida ka alumiiniumfoo­ liumkattega.

INDUSTRIAL WOOL

TEHNILISED ANDMED

TOOTE KASUTAMINE

zz

Industrial Wool kivivilla kasutatakse kahe objekti (torustiku, mahuti) vahel olevate avauste täitmiseks ja soojusisolatsioo­ niks.

Keskmine tihedus (koormuse juures 2 kN/m²): ~ 100 kg/m³ Soojusjuhtivustegur: λ20=0,038 W/m•K zzTuletundlikkuse klass: A1 zzMaksimaalne kasutustemperatuur: ≥ +700 °C zz

PAKENDI KAAL – 12 kg

PROROX WM 80

TEHNILISED ANDMED

TOOTE KASUTAMINE

zz

Isoleermatte ProRox WM kasutatakse mahutite, katelde, ahjude, suitsukanalite, tehnoloogiliste torustike ja soojusvõrkude isoleerimiseks eriti kõrgetel temperatuuridel. Matte kasutatakse aatomielektrijaamades, naftatöötlusettevõtetes, keemiatehas­ tes ja teistes tööstusettevõtetes.

MÕÕDUD (mm) Pikkus

Laius

Paksus

6000; 5500; 4000; 3500; 3000; 2500; 2000

500

30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 120

Keskmine tihedus: ~ 80 kg/m³ Soojusjuhtivustegur:

zz

Temperatuur, °C λ, W/m•K

50

100

200

400

500

600

0,039

0,045

0,062

0,112

0,146

0,192

Tuletundlikkuse klass: A1 Maksimaalne kasutustemperatuur: +640 °C

zz zz

PROROX WM 100

TEHNILISED ANDMED

TOOTE KASUTAMINE

zz

Isoleermatte ProRox WM kasutatakse mahutite, katelde, ahjude, suitsukanalite, tehnoloogiliste torustike ja soojusvõrkude isoleerimiseks eriti kõrgetel temperatuuridel. Matte kasutatakse aatomielektrijaamades, naftatöötlusettevõtetes, keemiatehas­ tes ja teistes tööstusettevõtetes.

MÕÕDUD (mm) Pikkus 6000; 5000; 4000; 3000; 2500; 2000

Laius

Paksus

500

30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 120

WIRED MAT 80, 105

Keskmine tihedus: ~ 100 kg/m³ Soojusjuhtivustegur:

zz

Temperatuur, °C λ, W/m•K

50

100

200

400

500

600

0,039

0,045

0,059

0,102

0,131

0,167

Tuletundlikkuse klass: A1 Maksimaalne kasutustemperatuur: +660 °C

zz zz

TEHNILISED ANDMED K eskmine tihedus: WM 80: ~ 80 kg/m³ WM 105: ~ 105 kg/m³ zzSoojusjuhtivustegur: λ =0,038 W/m•K 10 zzTuletundlikkuse klass: A1 zzMaksimaalne kasutustemperatuur: +700 °C zz

TOOTE KASUTAMINE Wired Mat kivivillamatte kasutatakse mahutite, katelde, ahjude, ventilatsioonikanalite (õhukanalite) ja tehnoloogiliste torustike tulekaitseks ja isolatsiooniks eriti kõrgel temperatuuril.

MÕÕDUD (mm) Pikkus

Laius

Paksus

5000; 4000; 3000; 2500; 2000

1000

40; 50; 60; 80; 100


7

välja antud juuni 2011

ET–03 0206–1111

kehtib juuni 2013

Tööstuslik isolatsioon

ALU WIRED MAT 80, 105

TEHNILISED ANDMED

TOOTE KASUTAMINE

zz

ALU Wired Mat kivivillamatte kasutatakse mahutite, katelde, ahjude, ventilatsioonikanalite (õhukanalite) ja tehnoloogiliste torustike tulekaitseks ja isolatsiooniks eriti kõrgel temperatuuril.

MÕÕDUD (mm) Pikkus

Laius

Paksus

5000; 4000; 3000; 2500; 2000

1000

40; 50; 60; 80; 100

DURAFLEX

K eskmine tihedus: WM 80: ~ 80 kg/m³ WM 105: ~ 105 kg/m³ zzSoojusjuhtivustegur: λ =0,038 W/m•K 10 zzTuletundlikkuse klass: A1 zzMaksimaalne kasutustemperatuur: kivivilla poolel +700 °C alumiiniumfooliumi poolel +250 °C

TEHNILISED ANDMED Keskmine tihedus: ~ 60 kg/m³ Soojusjuhtivustegur:

zz

TOOTE KASUTAMINE Kivivillamatte Duraflex kasutatakse torustike, mahutite, ventilat­ sioonikanalite, soojusvõrkude ja õhukanalite isolatsioo­niks.

zz

Temperatuur, °C λ, W/m•K

MÕÕDUD (mm) Pikkus

Laius

Paksus

500

30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100

8000; 6000; 5000; 4500; 4000; 3500; 3000

50

100

200

300

400

0,043

0,053

0,077

0,110

0,155

Tuletundlikkuse klass: A1 Maksimaalne kasutustemperatuur: kivivilla poolel: +300 °C alumiiniumfooliumi poolel: +80 °C

zz zz

PIPO Pipe Section

TEHNILISED ANDMED

TOOTE KASUTAMINE

zz

PIPO Pipe Section torukoorikuid kasutatakse kõigi standartsete torude isoleerimiseks.

Keskmine tihedus: ~ 85 kg/m³ Soojusjuhtivustegur: λ10=0,037 W/m•K Tuletundlikkuse klass: A1 zzMaksimaalne kasutustemperatuur: +200 °C zz zz

MÕÕDUD (mm) Pikkus

Toru läbimõõt

Soojustuse paksus

1000

21; 27; 34; 42; 49; 60; 76; 89; 102; 108; 114; 133; 140; 159; 168; 194; 219

25; 30; 40; 50; 60; 80; 100

PIPE SECTION 850

TEHNILISED ANDMED

TOOTE KASUTAMINE

zz

Section torukoorikuid PIPE SECTION 850 kasutatakse torude soojus- ja heliisolatsiooniks.

Keskmine tihedus: 100–125 kg/m³ Soojusjuhtivustegur:

zz

Temperatuur, °C λ, W/m•K

50

100

150

200

250

300

0,038

0,044

0,051

0,061

0,073

0,087

Tuletundlikkuse klass: A1 Maksimaalne kasutustemperatuur: +620 °C

zz zz

MÕÕDUD (mm) Pikkus

Toru läbimõõt

Soojustuse paksus

1000

21; 27; 34; 42; 49; 60; 76; 89; 102; 108; 114; 133; 140; 159; 168; 194; 219; 245; 267; 273; 280; 305; 324; 356; 368; 406; 419; 456; 508; 558; 610

25; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120

Tuletõkkeisolatsioon

ALU WIRED MAT 85

TEHNILISED ANDMED Keskmine tihedus: ~ 85 kg/m³ Soojusjuhtivustegur: λ10=0,035 W/m•K zzTuletundlikkuse klass: A1 zzMaksimaalne kasutustemperatuur: kivivilla poolel +750 °C alumiiniumfooliumi poolel +250 °C zz

TOOTE KASUTAMINE Wired Mat 85 isolatsioonimatte kasutatakse ümar- või nelikantristlõikega õhukanalite tuletõkkena, tulekindlus kuni 120 minutit.

MÕÕDUD (mm) Pikkus

Laius

Paksus

4000; 3000; 2500; 2000

1000

50; 60; 80; 100

CONLIT 150

zz

TEHNILISED ANDMED Keskmine tihedus: ~ 165 kg/m³ Soojusjuhtivustegur: λ10=0,038 W/m•K zzTuletundlikkuse klass: A1 zz

TOOTE KASUTAMINE

zz

Kivivillaplaate Conlit 150 kasutatakse erinevate konstruktsiooni­ de tulekaitseisolatsiooniks (teras- ja raudbetoonkonstruktsioo­ nid ning ristkülikukujulise läbilõikega ventilatsioonikanalid).

MÕÕDUD (mm) Pikkus

Laius

Paksus

2000

1200

20; 25; 30; 40; 50


8

välja antud juuni 2011 kehtib juuni 2013

VASTAVUSDOKUMENTATSIOON

Vastavustunnistus on välja antud AS Teede Tehnokeskuse poolt.

ET–03 0206–1111

EÜ vastavussertifikaat

1. 2 07-2011 Esmakordselt välja antud 04.04.2008, pikendatut 04.04.2011; kehtib kuni 04.04.2014 2. 208-2011 Esmakordselt välja antud 04.04.2008, pikendatut 25.04.2011; kehtib kuni 25.04.2014 3. 219-2011 välja antud 25.10.2010, laiendatud 25.04.2011 kehtib kuni 25.10.2013 4. 2 20-2011 välja antud 26.04.2011; kehtib kuni 26.04.2014

1. 1 390 – CPD – 0163/09/P Käesolev sertifikaat on esmakordselt välja antud 19.05.2009 2. 1 390 – CPD – 0162/09/P Käesolev sertifikaat on esmakordselt välja antud 19.05.2009 3. 1 390 – CPD – 0072/07/P Käesolev sertifikaat on esmakordselt välja antud 21.12.2007 4. 1 390 – CPD – 0025/05/P Käesolev sertifikaat on esmakordselt välja antud 01.09.2005 5. 1390 – CPD – 0256/10/P Käesolev sertifikaat on esmakordselt välja antud 15.3.2010 6. 1 390 – CPD – 0255/10/P Käesolev sertifikaat on esmakordselt välja antud 15.03.2010 7. 1 390 – CPD – 0211/09/P Käesolev sertifikaat on esmakordselt välja antud 26.10.2009 8. 1 390 – CPD – 0102/08/P Käesolev sertifikaat on esmakordselt välja antud 31.10.2008 9. 1 390 – CPD – 0275/10/P Käesolev sertifikaat on esmakordselt välja antud 29.07.2010 10. 1 390 – CPD – 0146/09/P Käesolev sertifikaat on esmakordselt välja antud 27.02.2009 11. 1 037-CPD-137 Käesolev sertifikaat on esmakordselt välja antud 18.03.2002

Kvaliteedisüsteemi sertifikaat 1. ISO 14001:2004 välja antud 15.10.2007, kehtib kuni 16.16.2012 2. ISO 9001:1994 välja antud 11.10.2001 3. ISO 9001:2008; ISO 14001:2004. Originaal kinnitus 28.04.2006, Käesolev sertifikaat 04.05.2009; kehtib kuni 04.05.2012

Vastavusdeklaratsioon Kõik Rockwooli tooted vastavad Euroopa Liidus kehtestatud nõuetele. Toodete vastavus­ dokumendid on leitavad meie kodulehelt www.rockwoolestonia.com

Garanteerib, et tooted on valmistatud vastavalt Euroopa mineraalvilla standardile.

Rockwooli kvaliteedikontrolli­ süsteem on sertifitseeritud ISO 9001 standardi kohaselt. Rockwool OÜ jatab endale õiguse teha vajalikke muudatusi.

Rockwool OÜ Osmussaare tee 8 B-309 13811 Tallinn

Tel: +3726069111 Faks: +3726826713

estonia@rockwool.com www.rockwoolestonia.com

Rockwool_ET_kaart_2011  
Rockwool_ET_kaart_2011  

Ülevaade Rockwool tootevalikust. Küsi tehniliste isolatsioonmaterjalide kohta lisainfot Vennad-Dahl'ist. Tel.: 6054050; dahl@dahl.ee

Advertisement