Page 1

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden “Dierengek Katinka” 1.) Algemeen 1.1 Dierengek Katinka behoudt zich het recht voor klanten of opdrachten te weigeren. 1.2 Dierengek Katinka behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en tarieven te allen tijde zonder opgaaf van reden te wijzigen. Deze kunt u in dat geval per direct terugvinden op de website. U kan bij wijziging van de tarieven en voorwaarden geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten. 1.3 Dierengek Katinka behoudt zich het recht voor het aanbod van oppasdiensten stop te kunnen zetten i.v.m. drukte, vakantie, ziekte, enzovoort. Dit geldt niet voor al gemaakte oppasafspraken. Indien opdrachtnemer in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden niet in staat is op te passen, wordt er altijd voor een goede vervanging gezorgd. 1.4 Sleutels kunt u tijdens het kennismakingsgesprek al aan de oppas geven, of deze voor de oppasperiode bij haar langsbrengen, ofwel in haar brievenbus deponeren. Uw sleutels en gegevens worden zorgvuldig bewaard. 1.5 U zorgt dat u goed bereikbaar bent tijdens uw vakantie, voor het geval er iets met uw huisdier gebeurt waarover een beslissing genomen moet worden (operatie ja/nee, wilt u naar huis komen bij onverhoopt overlijden ja/nee, of om u te informeren dat uw huisdier niet is terug gekeerd na het buiten lopen). Er kan natuurlijk ook altijd iets aan uw huis zijn wat wij graag meteen aan u melden (stormschade, inbraak, etc.). Op deze wijze bent u er altijd zeker van dat u snel door mij geïnformeerd kunt worden. 2.) Schade en aansprakelijkheid 2.1 Dierengek Katinka is tijdens uw afwezigheid niet aansprakelijk voor inbraak, diefstal of andere schade aan uw woning of aan andere bezittingen van u, met uitzondering van door Dierengek Katinka zelf direct aangebrachte schade. 2.2 Eigenaar van de dieren is volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor materiële en immateriële schade die de dieren van de eigenaar aanbrengen aan anderen of de eigendommen van anderen. Dierengek Katinka is dan ook in geen geval hiervoor aansprakelijk. 2.3 Dierengek Katinka is niet aansprakelijk voor ziekte en/of overlijden van uw huisdieren. 2.4 Dierengek Katinka is niet aansprakelijk bij mogelijk ontsnappen van uw huisdieren, of wanneer huisdieren die buiten mogen zijn tijdens uw afwezigheid niet terugkeren, ziek worden of overlijden. Dus lopen uw huisdieren buiten tijdens uw afwezigheid, dan is dit geheel voor uw eigen risico. 2.5 Dierengek Katinka is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw huissleutel en/of brievenbussleuteltje en de eventuele gevolgen daarvan. 2.6 Dierengek Katinka is niet aansprakelijk voor besmetting van uw huisdier met vlooien, wormen, mijten en/of teken. 3.) Verzorging en diensten 3.1 Dierengek Katinka verzorgt uw huisdieren naar uw wensen zoals aangegeven en ondertekend in het oppascontract. Eventuele onverwachte hier niet in opgenomen verzoeken of opdrachten worden niet uitgevoerd (b.v stofzuigen, planten op het balkon of in de tuin water geven). 3.2 Inbegrepen bij de prijs van het oppassen zijn: kennisgesprek, eten geven van de huisdieren, water geven, schoonmaken kattenbak, aandacht en liefde geven, toedienen eventuele medicatie, opruimen “ongelukjes”, schoonvegen rondom kattenbak en veel gebruikte ligplaatsen, uw post sorteren, planten binnenshuis water geven, en na afloop van de oppasperiode een verslagje van de oppasperiode. Voor een eventueel bezoek aan dierenarts, plantjes op balkon water geven en/of hok schoonmaken worden extra kosten in rekening gebracht. Zie ook tarieven. 3.3 Dierengek Katinka maakt voor een oppasperiode gebruik van een oppascontract. 3.4 Dierengek Katinka verzorgt katten, konijnen, cavia's, vissen, vogels, hamsters, ratten, schildpadden, slakken, chinchilla's en honden. Eventuele andere huisdieren in overleg. 3.5 Dierengek Katinka zal bij ziekte of vermoeden van ziekte van uw huisdier de dierenarts bezoeken, hieruit voortvloeiende kosten zullen bij eigenaar in rekening worden gebracht. Ook rekent Dierengek Katinka een tarief voor het bezoek aan de dierenarts of spoedkliniek (zie tarieven). U wordt bij ziekte of vermoeden van ziekte op de hoogte gesteld zodat u kunt bepalen of Dierengek Katinka met uw huisdier naar de dierenarts zal gaan. In levensbedreigende situaties zal Dierengek Katinka echter eerst handelen alvorens contact met u op te nemen. 3.6 In geval van afwezigheid van uw eigen dierenarts zal Dierengek Katinka een bezoek brengen aan een andere dan uw eigen dierenarts. 3.7 In principe is er 1 persoon die bij Dierengek Katinka werkt en uw huisdieren verzorgt. Bij ziekte, enorme drukte of andere vorm van overmacht zal Dierengek Katinka zelf zorgen voor vervanging en zal daar waar mogelijk u daarvan op de hoogte stellen. 4.)Verplichtingen van de eigenaar (verder te noemen: u) 4.1 U dient te zorgen dat het huis toegankelijk is voor de oppas en dat toegangsdeur, sleutel en slot goed functioneren (geen extreem klemmende deuren etc.) 4.2 U dient te zorgen dat Dierengek Katinka in bezit komt van de huissleutel. Sleutels kunt u afgeven tijdens het kennismakingsgesprek of in mijn brievenbus doen. De sleutels moeten 24 uur voor de aanvang van de oppasperiode aanwezig zijn bij de oppas. Indien Dierengek Katinka de sleutels moet komen halen, dan wordt daar € 11 voor in rekening gebracht. Indien Dierengek Katinka de sleutels moet terugbrengen, dan wordt daar ook € 11 voor in rekening gebracht. U kunt ze ook af komen halen of ze gratis in bewaring geven. Sleutels worden voor de veiligheid niet voorzien van naam en adres maar van een nummer.


Indien Dierengek Katinka gebruik moet maken van een brievenbussleuteltje, dan wordt u geacht een reservesleuteltje mee te geven. Dierengek Katinka is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van dit sleuteltje. 4.3 U dient een contactpersoon en/of sleutelhouder aan te wijzen. 4.4 U dient te zorgen dat alle noodzakelijke middelen aanwezig zijn voor de verzorging van de huisdieren. Onder noodzakelijke middelen wordt verstaan: voldoende eten/drinken, voldoende kattenbakkorrels en schepje voor het poepvrij maken van de kattenbak, voldoende medicatie, vuilniszakken, indien nodig een blikopener en schaar. De gegevens van een contactpersoon, dierenarts en een sleutelhouder. 4.5 U dient Dierengek Katinka te voorzien van volledige informatie nodig voor een goede verzorging van uw huisdier. Eventuele logees, werklieden en andere sleutelhouders dienen op de hoogte te zijn van de oppasperiode en afspraken die u met Dierengek Katinka gemaakt heeft. 4.6 Voor aanvang van de oppasperiode dient u er zorg voor te dragen dat uw huisdieren en huis vrij zijn van ongedierte zoals vlooien, mijten en teken. 4.7 U dient Dierengek Katinka te berichten bij thuiskomst, via mail, telefoon of sms, zodat de oppas zeker weet dat verdere oppas niet nodig is. Na verloop van de oppasperiode houdt de oppas uw sleutel nog in bezit, voor het geval dat u vertraging oploopt. De oppas zal dan voor de huisdieren blijven zorgen totdat u terug bent. De extra kosten daarvoor worden achteraf bij u in rekening gebracht. 5.) Tarieven & betaling 5.1 Tarieven worden besproken tijdens het kennisgesprek en zijn tevens te vinden op de website. 5.2 Tarieven zijn inclusief 19% BTW. 5.3 Inbegrepen bij de prijs van het oppassen zijn: kennisgesprek, eten geven van de huisdieren, water geven, schoonmaken kattenbak, aandacht en liefde geven, toedienen van eventuele medicatie, opruimen “ongelukjes”, schoonvegen rondom kattenbak en veel gebruikte ligplaatsen, uw post sorteren, planten binnenshuis water geven, en na afloop van de oppasperiode een verslagje van de oppasperiode. 5.4. NIET inbegrepen zijn: buitenplanten water geven, balkonplanten water geven en/of tuin sproeien, kosten dierenarts bij eventueel bezoek, tarief van Dierengek Katinka bij een eventueel bezoek aan de dierenarts en/of spoedkliniek, stofzuigen, hokken schoonmaken, extra huisbezoeken of extra bezoeken aan een andere locatie, sleutels ophalen en/of terugbrengen. 5.5 U dient het totaalbedrag te voldoen voor de start van de oppasperiode, hetzij contant, hetzij op het gironummer t.n.v K.Kramer. 5.6 Een eventueel bijkomend bedrag voor b.v. extra oppasdagen en/of dierenartsbezoek dient door u te worden voldaan bij thuiskomst. 5.7 Door het ondertekenen van het oppascontract verplicht u zich tot betaling van het afgesproken bedrag, het getekende oppascontract dient als factuur. 5.8 Dierengek Katinka behoudt zich het recht voor de tarieven op enig moment te wijzigen. Deze kunt u in dat geval per direct terugvinden op de website. 5.9 Mocht het huisdier niet in het huis aanwezig zijn (doordat deze bijvoorbeeld voor uw vertrek buitengelaten is) en na roepen door de oppas niet verschijnt of mocht toegang tot het huis niet mogelijk zijn (door een sleutel die niet past bijvoorbeeld), dan wordt toch het volledige factuurbedrag in rekening gebracht. 6.)Wijze van betalen 6.1 a) U betaalt het totale bedrag cash aan Dierengek Katinka tijdens het kennismakingsgesprek of 6.1 b) U laat de betaling voor vertrek cash achter voor de oppas of 6.1 c) U maakt de betaling over op het door Dierengek Katinka aangegeven gironummer en zorgt dat deze staat bijgeschreven voordat de oppasperiode daadwerkelijk van start gaat. 6.2 a) U betaalt het eventuele bijkomende bedrag cash aan Dierengek Katinka bij het terugbrengen/terughalen van de sleutel of 6.2 b) U maakt het eventuele bijkomende bedrag over op het door Dierengek Katinka aangegeven gironummer en zorgt dat de betaling binnen 7 dagen staat bijgeschreven. 6.3 Bij niet tevoren voldoen van de overeengekomen prijs, heeft Dierengek Katinka het recht de overeenkomst terstond te ontbinden. 7.) Annuleren & tussentijds stopzetten 7.1 U kan en mag voor de aanvang van de oppasperiode gratis annuleren zonder opgaaf van reden. 7.2 Wanneer het oppascontract en de oppasperiode al zijn ingegaan mag eigenaar ook zonder opgaaf van reden annuleren of tussentijds stopzetten i.v.m. eerder thuiskomen, echter heeft u geen recht op restitutie. U zal alsnog het volledige bedrag aan Dierengek Katinka moeten betalen. 7.3 Wanneer derden (andere sleutelhouders) ongevraagd de zorg overnemen, zal Dierengek Katinka toch blijven komen en blijft de betalingsverplichting bestaan.

Uw handtekening hieronder impliceert dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Dierengek Katinka. Datum & handtekening _________________________________ Handtekening Dierengek Katinka _________________________

Algemene voorwaarden  

Algemene voorwaarden van Dierengek Katinka

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you