Horses

Page 1


KO


NEJazdecký areál Čierna Voda OSOBNÁ KOLEKCIA


Lipka V sezónach 2010-2012 sa predstavila v parkúrových súťažiach aj v súťažiach všestrannosti. Dosiahla výkonnosť L v parkúre aj v military. V roku 2013 bola Lipka zaradená do chovu.

Móric Absolvoval výkonnostné skúšky v triede I. na jeseň roku 2010. Zúčastňoval sa drezúrnych pretekov do stupňa S. Tento impozantný, mohutný žrebec v súčasnosti pôsobí ako plemenník.

Eurograf Športovo sa presadil najmä vo všestrannej spôsobilosti, výkonnosť military CCI* a parkúr L. Niekoľko sezón pôsobil aj v Žrebčíne Motešice ako hlavný plemenník.

Lagúna Absolvovala výkonnostné skúšky v triede Elita na jeseň 2009. V roku 2010 odštartovala na viacerých pretekoch všestrannej spôsobilosti a získala niekoľko významných ocenení. Po sezóne 2012 bola Lagúna zaradená do chovu.


Harwy Výkonnostné skúšky absolvoval v roku 2011 v triede Elita a bol zaradený do športovej testácie. Za jeden z úspechov je potrebné považovať kvalifikáciu a účasť na Majstrovstvách sveta mladých koní vo francúzskom Mondial du Lion.

Nemo Zdedil nielen výborný exteriér a eleganciu, ale aj skokové nadanie. V roku 2012 absolvoval výkonnostné skúšky v triede Elita a následne bol zaradený do športovej testácie.

Frodo Tento korektný žrebec pôsobil v chovoch na Morave a Slovensku. Do plemennej knihy bol zaradený po absolvovaní výkonnostných skúšok v triede I. v roku 2007. Je šampiónom niekoľkých medzinárodných výstav. Potomkovia disponujú výbornou mechanikou pohybu a dobrou hornou líniou.

Anastasia Aj napriek svojmu nízkemu vzrastu úspešne obstála v súťažiach všestrannej spôsobilosti doma aj v zahraničí. Anastasia bola v roku 2012 zaradená do chovu a zatiaľ dala 3 žriebätá.


Pankrác Do plemenitby bol zaradený na základe výkonnostných skúšok zložených na jeseň 2013. V roku 2015 sme privítali jeho prvých potomkov.

Jánošík Jeho pekný exteriér, pôsobivé chody a učenlivosť ho predurčili na kariéru drezúrneho koňa. V športovej testácii bol v rokoch 2008-2012, kedy žal úspechy najmä v českých drezúrnych obdĺžnikoch. Momentálne sa naplno venuje novej roli plemenníka.

Diego Je nositeľom maďarskej línie a predstaviteľom ušlachtilého typu furiosa. Športovo sa presadil najmä vo všestrannej spôsobilosti. Niekoľko sezón pôsobil aj ako hlavný plemenník. Potomstvu odovzdával elegantný a korektný exteriér a jemu vlastnú učenlivosť, pracovitosť, pekné chody a skok.

Gomba Military kariéru začala v roku 2008. Zúčastnila sa mnohých významných medzinárodných podujatí. Medzi nimi aj majstrovstvá sveta mladých koní v military vo francúzskom Le Lion d’Angers.


Jerevan Do plemenitby bol zaradený zložením výkonnostných skúšok v triede Elita. Následne do športovej testácie, kde dosiahol výkonnosť Skok L. Z celkovo dvadsaťdva narodených potomkov boli do plemenitby v SR zaradení traja synovia a osem dcér.

Hamlet Absolvoval drezúrne súťaže do stupňa L. Bohužiaľ zranenie panvovej končatiny predčasne ukončilo jeho športovú kariéru. Obojstranne zaujímavý pôvod či už zo strany otca, no najmä matky dávajú predpoklad pre produkciu dobrých športových koní.

Vlnka V rokoch 2011 - 2013 si vyskúšala kariéru military koňa. V sezóne 2011 nazbierala pár pekných umiestnení na pretekoch v susednej Českej republike military ZL a L. V sezónach 2013 a 2014 pokračovala v športe a prezentovala sa najmä na parkúrových súťažiach. Zatiaľ dala 3 žriebätá.

Orgován Vyznačuje sa pekným exteriérom, výbornou mechanikou pohybu aj skoku a skvelým charakterom. V športe bol aktívny v sezóne 2014 a začiatkom roku 2015 sa predstavil v nižších military a parkúrových súťažiach.


Moskva V rokoch 2011 - 2014 sa presadila v súťažiach všestrannosti. Dosiahla úspechy v kategórii military CIC* v Motešiciach či ocenenie v military stupňa L. Po absolvovaní MSR vo všestrannej spôsobilosti sa umiestnila v súťaži seniorov.

Panama Prvýkrát odštartovala v súťažiach všestrannosti v roku 2015 a javí sa veľmi nádejne.

Istanbul Výkonnostné skúšky absolvoval v Motešiciach v roku 2006 v triede Elita. V chove má zaradené dve dcéry.

Pohoda V roku 2014 bola nakrátko zaradená do športu, absolvovala niekoľko parkúrových pretekov, kde potvrdila svoje skokové predpoklady. V súčasnosti pôsobí v chove a zatiaľ nám dala dve žriebätá.


Piaf Svoje kvality potvrdil v športe, kde dosiahol výkonnosť na úrovni skoku S. Toto nadanie posúval aj ďalej na potomstvo. Chov obohatil o celú radu zaujímavých, talentovaných koní, z ktorých niektoré sú už zaradené v plemenitbe.

Granada Výkonnostné skúšky v triede Elita zložila na jeseň roku 2010. V športe pôsobila v rokoch 2012 až 2014. Po ukončení športovej kariéry bola Granada zaradená do chovu. Je veľmi dobrou matkou, doposiaľ dala 6 žriebät.


JAZDECKÝ AREÁL ČIERNA VODA Osobná kolekcia KATARÍNA DUBCOVÁ www.katarinadubcova.tumblr.com bakalárska práca ARF, FMK, UTB 2016


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.