Page 1

Lista nr

miejsce nr

21 3 M

ożliwość reprezentowania mieszkańców Bytomia w Radzie Miejskiej to dla mnie zaszczyt. Pozwoliła mi dostrzec wiele problemów naszego regionu, które codziennie staram się rozwiązywać. Społeczność kojarzy mnie jako Panią Zumbę, Kasię od tańca, organizatora biegów ulicznych i przeszkodowych, nauczycielkę wychowania fizycznego, osobę która aktywizuje sportem różne środowiska w Bytomiu. I jest to moja wizytówka, praca i pasja jednocześnie. Jestem osobą aktywną, nie potrafię stać w miejscu. Jeśli mogę komuś pomóc w robieniu czegoś ciekawego, to pomagam i dzięki temu otrzymałam tytuł Człowieka Roku. Wyróżnienie to zmotywowało mnie do dalszej pracy. Dzięki swojemu zaangażowaniu w kolejne eventy, akcje charytatywne i imprezy sportowo-rekreacyjne, otrzymałam kolejny tytuł Wolontariusza Roku.

Materiał sfinansowany ze srodków KWW BIS i Damiana Bartyli

Katarzyna

SZOŁTYSIK-KACZMAREK 7 filarów przyszłej kadencji

3

s.

Podsumowanie bieżącej kadencji

4

s.

W przyszłej kadencji planuję

6

s.

Rozwiązałam wiele problemów

7

s.


strona 2

21 PAŹDZIERNIKA ZAGŁOSUJ: LISTA 21, MIEJSCE NR 3

Szanowni Państwo. Cztery lata z wielką przyjemnością i zaangażowaniem reprezentowałam Wasze potrzeby w Radzie Miasta. Dzisiaj ponownie podjęłam decyzję o chęci pracy na rzecz mojej Społeczności. Jesteście Państwo największą motywacją. To właśnie Wasze ważne sprawy mobilizują mnie do podejmowania aktywnych działań. Cieszę się z dotychczasowych sukcesów i setek pozytywnie rozwiązanych problemów Mieszkańców, jednak wiele jeszcze zostało do zrobienia. Stan chodników, klatek schodowych, czy elewacji – to sprawy dla mnie równie ważne co wielkie projekty, takie jak np. remont ulicy Dworcowej. Musimy razem zadbać o nasze otoczenie - ulica za ulicą, podwórko za podwórkiem. Obiecuję, że nadal z wielkim zaangażowaniem będę pracować nad naszym wspólnym dobrem. Mamy identyczne cele i jesteśmy w stanie osiągnąć sukces na wielu płaszczyznach. Z przyjemnością pozostanę przedstawicielką Państwa potrzeb.

TO BYŁ PRACOWITY CZAS W SŁUŻBIE MIESZKAŃCOM SETKI INTERPELACJI I INTERWENCJI, ORGANIZACJA BIEGU ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH I BIEGU HARPAGANA, ŚCISŁA WSPÓŁPRACA Z LOKALNYMI STOWARZYSZENIAMI I FUNDACJAMI - KOŃCZĄCA SIĘ KADENCJA KATARZYNY SZOŁTYSIK-KACZMAREK NALEŻAŁA DO PRACOWITYCH, WIĘCEJ: STRONY 4-5.

U

ważam, że w Radzie Miasta brakuje ludzi młodych i aktywnych, mających w sobie wiele energii i świeżych pomysłów, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu będą w stanie wprowadzić pozytywne zmiany w funkcjonowaniu naszego miasta. Jestem osobą niezwykle aktywną i otwartą na nowe możliwości i kreatywne rozwiązania, odważnie i konsekwentnie dążę do wytyczonych celów, uważam, że moje propozycje i pomysły a także ciężka praca przyniosą pozytywne rezultaty. W przyszłej kadencji, wykorzystując do tego swoją wie-

dzę pedagogiczną i trenerską, chciałabym się przede wszystkim zająć problematyką oświaty oraz sportu, ponieważ uważam, że te dziedziny wymagają szczególnie wielu starań. Chciałabym aktywnie wspierać i rozwiązywać problemy socjalne i społeczne, jak również walczyć z wykluczeniem osób niepełnosprawnych oraz bezrobotnych, zaktywizować działania związane z pozyskaniem środków finansowych na rozwój naszego miasta. Kandyduję, do Rady Miasta, by działać w interesie obywateli. Chcę wprowadzenia realnych zmian.

Katarzyna

SZOŁTYSIK-KACZMAREK

miejsce nr

3


3 strona

21 PAŹDZIERNIKA ZAGŁOSUJ: LISTA 21, MIEJSCE NR 3

7 FILARÓW MOJEJ KADENCJI 2018-2022 1 2 3 4

ODNOWIENIE PODWÓREK

{

odnowienie śródmiejskich podwórek i placów, dzięki wykorzystaniu środków unijnych (m.in. placu przy ul. Fałata)

REMONT CHODNIKÓW I DRÓG

{

remont chodników i dróg, z których korzystamy każdego dnia (m.in. chodniki przy ul. Tarnogórskiej i ul. Reja)

REWITALIZACJA OŚRODKÓW

{

zrewitalizowanie istniejących ośrodków sportowych i szkolnych, takich jak basen miejski, lodowisko kryte, strzelnica oraz boiska przy Liceum Ogólnokształcących nr 1

DARMOWE PARKINGI DO 15M.

{

stworzenie darmowych miejsc do czasowego parkowania (do 15 min.) przy ul. Krakowskiej, Katowickiej i Piekarskiej

EVENTY BIEGOWE

{

kontynuacja organizowanych przeze mnie cyklicznych imprez sportowych, takich jak: Bieg Żołnierzy Niezłomnych i Bieg Harpagana

EVENTY SPORTOWE

{

organizacja kolejnych wydarzeń sportowych promujących zdrowy tryb życia wśród młodzieży, jak i Seniorów

BEZPIECZEŃSTWO

{

zwiększenie bezpieczeństwa Mieszkańców, poprzez modernizację miejskiego monitoringu

5 6 7

Lista wyborcza nr

21

Okręg nr 5: Centrum


strona 4

21 PAŹDZIERNIKA ZAGŁOSUJ: LISTA 21, MIEJSCE NR 3

MOJA AKTYWNOŚĆ PODC KULTURA I SPORT  Od kilku lat angażuję się w działalność kulturową, sportową i edukacyjną naszego miasta, skupiając się na pomocy dzieciom, młodzieży, osobom wykluczonym społecznie oraz seniorom  Wspieram kluby sportowe z różnych dyscyplin sportowych na terenie naszego miasta

 Zajmuję się upowszechnianiem masowych sportów z szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży  Dotacje na utrzymanie klubów sportowych  Akcja zima- otwarte sale gimnastyczne

ROZWÓJ MIASTA

Skwer Kobierskiego

 Wiele proponowanych przeze mnie rozwiązań znalazło uznanie Rady Miejskiej i Prezydenta jak m.in. konieczność inwestycji w obiekty szkolne i sportowe  Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego  Poprawa stanu dróg w mieście  Rewitalizacja skwerów i terenów zielonych ( Skwer Sendlerowej, Skwer Kobierskiego, Aleja Marka w Bytomiu)  Zainstalowanie na ul.Strzelców Bytomskich „ograniczników” uniemożliwiających parkowanie w niedozwolonych miejscach  Remont nawierzchni na ul. Reja

 Modernizacja alejek - Park Kachla  Inwestycje remontowe we wspólnotach mieszkaniowych  Rewitalizacja zabytkowego Parku im. Franciszka Kachla  Budowa placu zabaw na wolnym powietrzu ul. Gen. Sikorskiego  Termomodernizacja budynku IV LO  Przebudowa podwórka ul. Chrzanowskiego i Wyczółkowskiego  Remont dachu ul. Piłsudskiego, Piekarska  Modernizacja kanalizacji - I LO  Modernizacja placów zabaw ul. Olimpijska, Al. Marka

KULTURA

PROM

EDUK

ROZ

SPOŁE

Aleja Marka

Staw Południowy w Parku Miejskim

Przebudowa przepustu pod ul. Strzelców Bytomskich

Katarzyna

SZOŁTYSIK-KACZMAREK

miejsce nr

3


5 strona

21 PAŹDZIERNIKA ZAGŁOSUJ: LISTA 21, MIEJSCE NR 3

CZAS KADENCJI 2014-2018

PROMOCJA MIASTA PRZEZ WYDARZENIA SPORTOWE  Ogólna promocja miasta – organizacja różnego rodzaju imprez charytatywnych oraz eventów sportowych,  Systematycznie promuję zdrowy tryb życia poprzez aktywność fizyczną np. Bieg Harpagana, Bieg Żołnierzy Wyklętych (edukacja patriotyczna), Bieg Trzeźwości  Systematycznie organizuję i wspieram akcje charytatywne, gdzie cały dochód jest przekazany dla najbardziej potrzebujących dzieci  Organizuję turniej taneczny Bytomskie Rytmy dla młodzieży szkolne

A I SPORT

MOCJA

KACJA

ZWÓJ

ECZNE

EDUKACJA  Przede wszystkim skupiam się na aspektach związanych z edukacją i sportem w regionie,  Wspieram rozwój kadr pedagogicznych (szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej)  Wprowadzam i modyfikuję programy nauczania placówek oświatowych tj. program nauczania wychowania fizycznego  Udzielam wsparcia szkołom i przedszkolom w różnych formach  Modernizacja sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego  Budowa boiska i bieżni lekkoatletycznej - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3  Budowa boiska do gry w piłkę siatkową SP nr 51

SPOŁECZNE  Współpracuję z organizacjami pozarządowymi oraz społecznościami lokalnymi np. Rada Seniorów  Aktywnie współpracuje z Fundacjami : Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieci i Młodzieży, Zdążyć z Pomoca, Iskierka, Dom Nadziei  Aktywizacja Seniorów poprzez prowadzenie zajęć ruchowych

Lista wyborcza nr

21

Okręg nr 5: Centrum


strona 6

21 PAŹDZIERNIKA ZAGŁOSUJ: LISTA 21, MIEJSCE NR 3

MOJE PLANOWANE DZIAŁANIA W KADENCJI 2018-2022

DZIECI I MŁODZIEŻ  Poszukiwać fundusze na szkolnictwo, opiekę społeczną i zdrowotną  Promować wybitnych pedagogów i zdolną młodzież  Poprawić organizację kultury fizycznej  Stworzyć warunki do lepszego finansowania szkół, które zwiększają ilość sportowych zajęć pozalekcyjnych  Stworzyć prawdziwe place zabaw dla dzieci i miejsca wypoczynku dla mieszkańców miasta  Wprowadzić szeroką ofertę zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej

BEZPIECZEŃSTWO

1

2

3

DZIECI I MŁODZIEŻ

REMONTY I BUDOWY

BEZPIECZEŃSTWO

REMONTY I BUDOWY  Zrewitalizować istniejące ośrodki sportowe i szkolne takie jak basen miejski, lodowisko kryte, strzelnica  Zmodernizować szkoły i przedszkola  Przeznaczyć większe fundusze na remonty i renowację budynków mieszkalnych  Bieżące remonty dróg i chodników  Zwiększyć liczbę ścieżek rowerowych  Utworzyć nowe strefy rekreacji m.in. ścieżka zdrowia i siłownia na świeżym powietrzu

4 OGÓLNE

 Zwalczać zjawiska patologiczne szczególnie chuligaństwo w środowisku młodzieży szkolnej  Poprawić bezpieczeństwo mieszkańców poprzez wprowadzenie monitoringu w okolicach najbardziej narażonych na sytuacje niebezpieczne  Przeciwstawiać się przejawom zła, niekompetencji, biurokracji

OGÓLNE  Jestem zwolenniczką zwiększenia wpływu mieszkańców na losy Bytomia  Stworzenie miejsc pracy dla młodzieży  Skuteczna pomoc ludziom w potrzebie  Poprawa opieki nad bezdomnymi zwierzętami,  Promocja miasta jako przyjazne inwestorom tworzącym nowe miejsca pracy

 Poprawa wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego miasta  Wsparcie przedsiębiorczości, zatrzymując w mieście ludzi zdolnych i z pomysłami,  Promocja terenów atrakcyjnych przyrodniczo,  Zwrócenie uwagi na znacząco rolę Seniora w życiu społecznym i ich relacje z ludźmi młodymi

Katarzyna

SZOŁTYSIK-KACZMAREK

miejsce nr

3


7 strona

21 PAŹDZIERNIKA ZAGŁOSUJ: LISTA 21, MIEJSCE NR 3

ROZWIĄZAŁAM WIELE PROBLEMÓW Co według Pani było największym sukcesem ostatniej kadencji? Katarzyna Szołtysik-Kaczmarek:- Mając nadzieję, że Mieszkańcy zauważyli efekty naszej pracy, myślę, że to Oni powinni odpowiedzieć na zadane pytanie. Nie potrafię rozmawiać o największych (bo to subiektywna ocena), ale o wszystkich, mniej bądź bardziej spektakularnych osiągnięciach. Między innymi, za pomocą interpelacji i interwencji, rozwiązałam setki problemów, z którymi zwracali się do mnie Mieszkańcy – nie tylko mojego okręgu wyborczego. W ocenie jednych mogły to być drobne sprawy, jednak dla zainteresowanych były bardzo istotne. Za duży sukces uznaję także fakt, zorganizowania nowych cyklicznych imprez promujących zdrowy tryb życia i rekreację, w szczególności Bieg Żołnierzy Niezłomnych i Bieg Harpagana. Co według Pani było największą porażką ostatniej kadencji. KSK:- Na pewno to, że w Radzie Miejskiej trwał głęboki podział i nie udało się zbudować ponad nim porozumienia w najważniejszych dla miasta sprawach. Niestety, głosowania przebiegały według następującego modelu: opozycja głosowała zawsze przeciw propozycjom prezydenta, radni popierający prezydenta, zawsze przeciw propozycjom opozycji. Obie strony zademonstrowały swoją niedojrzałość i powinny uderzyć się w pierś. Mam nadzieję, że

Lista wyborcza nr

21

Okręg nr 5: Centrum

uczeni doświaczeniem, w kolejnej kadencji nie popełnimy tego błędu i pomimo różnic będziemy wspólnie wspierać dobre dla Bytomia decyzje. Bytom za 20 lat będzie... KSK:- Życzę sobie i Mieszkańcom, aby za 20 lat Bytom był miastem, dla którego dzisiejszy kryzys będzie już wspomnieniem. Miastem, z którego będziemy dumni i każdy Mieszkaniec będzie mógł realnie planować własny sukces w swoim bezpiecznym, zadbanym, nowoczesnym, rozwijającym się mieście. Kandyduję ponieważ... KSK:- Uważam, że powinnam kontynuować wiele działań i projektów, które rozpoczęłam w obecnej kadencji. Mobilizują mnie ludzie, z którymi miałam możliwość współpracować i współdziałać. Motywują mnie także sytuacje, w których pomogłam i rozwiązałam istotne dla Mieszkańców sprawy.

Mobilizują mnie ludzie, z którymi miałam możliwość współpracować i współdziałać. Motywują mnie także sytuacje, w których pomogłam i rozwiązałam istotne dla Mieszkańców sprawy

Jeżeli zostanę radną to chciałabym... KSK:- Kontynuować rozpoczęte już przedsięwzięcia. Pracować na rzecz Mieszkańców Bytomia, nie zwracając uwagi na podziały organizacyjne i polityczne. Chciałabym wspierać działania sportowe i rekreacyjne dla szerokiego grona odbiorców. Potencjał mojej dzielnicy kryje się w … KSK:- Jej Mieszkańcach. Z Nimi i dzięki Ich zaangażowaniu można zrealizować dużo pozytywnych rzeczy. Samorząd powinien mieć świadomość, że najważniejsi są ludzie i ich aktywność. Największy problem mojej dzielnicy to... KSK:- Wciąż widoczne w wielu miejscach zaniedbania infrastruktury – stan chodników, klatek schodowych, podwórek, elewacji. Należy przeprowadzić rewitalizację – metodą drobnych, ale konsekwentnych kroków. Ulica za ulicą, podwórko za podwórkiem. To z punktu widzenia Mieszkańców ważniejsze niż wielkie „fajerwerki” inwestycyjne typu rewitalizacja Żabich Dołów albo polderów nad Bytomką. Bo na Żabich Dołach wielu bywa raz w roku, a na swoich klatkach schodowych i podwórkach są codziennie. Co mogę dać od siebie dzielnicy, miastu, mieszkańcom? KSK:- Innowacyjne projekty, zaangażowanie, pasję, pozytywną energię, upór i... cierpliwość.Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.