2018 - Program i podsumowanie kadencji

Page 1

Lista nr

miejsce nr

21 3 M

ożliwość reprezentowania mieszkańców Bytomia w Radzie Miejskiej to dla mnie zaszczyt. Pozwoliła mi dostrzec wiele problemów naszego regionu, które codziennie staram się rozwiązywać. Społeczność kojarzy mnie jako Panią Zumbę, Kasię od tańca, organizatora biegów ulicznych i przeszkodowych, nauczycielkę wychowania fizycznego, osobę która aktywizuje sportem różne środowiska w Bytomiu. I jest to moja wizytówka, praca i pasja jednocześnie. Jestem osobą aktywną, nie potrafię stać w miejscu. Jeśli mogę komuś pomóc w robieniu czegoś ciekawego, to pomagam i dzięki temu otrzymałam tytuł Człowieka Roku. Wyróżnienie to zmotywowało mnie do dalszej pracy. Dzięki swojemu zaangażowaniu w kolejne eventy, akcje charytatywne i imprezy sportowo-rekreacyjne, otrzymałam kolejny tytuł Wolontariusza Roku.

Materiał sfinansowany ze srodków KWW BIS i Damiana Bartyli

Katarzyna

SZOŁTYSIK-KACZMAREK 7 filarów przyszłej kadencji

3

s.

Podsumowanie bieżącej kadencji

4

s.

W przyszłej kadencji planuję

6

s.

Rozwiązałam wiele problemów

7

s.


strona 2

21 PAŹDZIERNIKA ZAGŁOSUJ: LISTA 21, MIEJSCE NR 3

Szanowni Państwo. Cztery lata z wielką przyjemnością i zaangażowaniem reprezentowałam Wasze potrzeby w Radzie Miasta. Dzisiaj ponownie podjęłam decyzję o chęci pracy na rzecz mojej Społeczności. Jesteście Państwo największą motywacją. To właśnie Wasze ważne sprawy mobilizują mnie do podejmowania aktywnych działań. Cieszę się z dotychczasowych sukcesów i setek pozytywnie rozwiązanych problemów Mieszkańców, jednak wiele jeszcze zostało do zrobienia. Stan chodników, klatek schodowych, czy elewacji – to sprawy dla mnie równie ważne co wielkie projekty, takie jak np. remont ulicy Dworcowej. Musimy razem zadbać o nasze otoczenie - ulica za ulicą, podwórko za podwórkiem. Obiecuję, że nadal z wielkim zaangażowaniem będę pracować nad naszym wspólnym dobrem. Mamy identyczne cele i jesteśmy w stanie osiągnąć sukces na wielu płaszczyznach. Z przyjemnością pozostanę przedstawicielką Państwa potrzeb.

TO BYŁ PRACOWITY CZAS W SŁUŻBIE MIESZKAŃCOM SETKI INTERPELACJI I INTERWENCJI, ORGANIZACJA BIEGU ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH I BIEGU HARPAGANA, ŚCISŁA WSPÓŁPRACA Z LOKALNYMI STOWARZYSZENIAMI I FUNDACJAMI - KOŃCZĄCA SIĘ KADENCJA KATARZYNY SZOŁTYSIK-KACZMAREK NALEŻAŁA DO PRACOWITYCH, WIĘCEJ: STRONY 4-5.

U

ważam, że w Radzie Miasta brakuje ludzi młodych i aktywnych, mających w sobie wiele energii i świeżych pomysłów, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu będą w stanie wprowadzić pozytywne zmiany w funkcjonowaniu naszego miasta. Jestem osobą niezwykle aktywną i otwartą na nowe możliwości i kreatywne rozwiązania, odważnie i konsekwentnie dążę do wytyczonych celów, uważam, że moje propozycje i pomysły a także ciężka praca przyniosą pozytywne rezultaty. W przyszłej kadencji, wykorzystując do tego swoją wie-

dzę pedagogiczną i trenerską, chciałabym się przede wszystkim zająć problematyką oświaty oraz sportu, ponieważ uważam, że te dziedziny wymagają szczególnie wielu starań. Chciałabym aktywnie wspierać i rozwiązywać problemy socjalne i społeczne, jak również walczyć z wykluczeniem osób niepełnosprawnych oraz bezrobotnych, zaktywizować działania związane z pozyskaniem środków finansowych na rozwój naszego miasta. Kandyduję, do Rady Miasta, by działać w interesie obywateli. Chcę wprowadzenia realnych zmian.

Katarzyna

SZOŁTYSIK-KACZMAREK

miejsce nr

3


3 strona

21 PAŹDZIERNIKA ZAGŁOSUJ: LISTA 21, MIEJSCE NR 3

7 FILARÓW MOJEJ KADENCJI 2018-2022 1 2 3 4

ODNOWIENIE PODWÓREK

{

odnowienie śródmiejskich podwórek i placów, dzięki wykorzystaniu środków unijnych (m.in. placu przy ul. Fałata)

REMONT CHODNIKÓW I DRÓG

{

remont chodników i dróg, z których korzystamy każdego dnia (m.in. chodniki przy ul. Tarnogórskiej i ul. Reja)

REWITALIZACJA OŚRODKÓW

{

zrewitalizowanie istniejących ośrodków sportowych i szkolnych, takich jak basen miejski, lodowisko kryte, strzelnica oraz boiska przy Liceum Ogólnokształcących nr 1

DARMOWE PARKINGI DO 15M.

{

stworzenie darmowych miejsc do czasowego parkowania (do 15 min.) przy ul. Krakowskiej, Katowickiej i Piekarskiej

EVENTY BIEGOWE

{

kontynuacja organizowanych przeze mnie cyklicznych imprez sportowych, takich jak: Bieg Żołnierzy Niezłomnych i Bieg Harpagana

EVENTY SPORTOWE

{

organizacja kolejnych wydarzeń sportowych promujących zdrowy tryb życia wśród młodzieży, jak i Seniorów

BEZPIECZEŃSTWO

{

zwiększenie bezpieczeństwa Mieszkańców, poprzez modernizację miejskiego monitoringu

5 6 7

Lista wyborcza nr

21

Okręg nr 5: Centrum


strona 4

21 PAŹDZIERNIKA ZAGŁOSUJ: LISTA 21, MIEJSCE NR 3

MOJA AKTYWNOŚĆ PODC KULTURA I SPORT  Od kilku lat angażuję się w działalność kulturową, sportową i edukacyjną naszego miasta, skupiając się na pomocy dzieciom, młodzieży, osobom wykluczonym społecznie oraz seniorom  Wspieram kluby sportowe z różnych dyscyplin sportowych na terenie naszego miasta

 Zajmuję się upowszechnianiem masowych sportów z szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży  Dotacje na utrzymanie klubów sportowych  Akcja zima- otwarte sale gimnastyczne

ROZWÓJ MIASTA

Skwer Kobierskiego

 Wiele proponowanych przeze mnie rozwiązań znalazło uznanie Rady Miejskiej i Prezydenta jak m.in. konieczność inwestycji w obiekty szkolne i sportowe  Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego  Poprawa stanu dróg w mieście  Rewitalizacja skwerów i terenów zielonych ( Skwer Sendlerowej, Skwer Kobierskiego, Aleja Marka w Bytomiu)  Zainstalowanie na ul.Strzelców Bytomskich „ograniczników” uniemożliwiających parkowanie w niedozwolonych miejscach  Remont nawierzchni na ul. Reja

 Modernizacja alejek - Park Kachla  Inwestycje remontowe we wspólnotach mieszkaniowych  Rewitalizacja zabytkowego Parku im. Franciszka Kachla  Budowa placu zabaw na wolnym powietrzu ul. Gen. Sikorskiego  Termomodernizacja budynku IV LO  Przebudowa podwórka ul. Chrzanowskiego i Wyczółkowskiego  Remont dachu ul. Piłsudskiego, Piekarska  Modernizacja kanalizacji - I LO  Modernizacja placów zabaw ul. Olimpijska, Al. Marka

KULTURA

PROM

EDUK

ROZ

SPOŁE

Aleja Marka

Staw Południowy w Parku Miejskim

Przebudowa przepustu pod ul. Strzelców Bytomskich

Katarzyna

SZOŁTYSIK-KACZMAREK

miejsce nr

3


5 strona

21 PAŹDZIERNIKA ZAGŁOSUJ: LISTA 21, MIEJSCE NR 3

CZAS KADENCJI 2014-2018

PROMOCJA MIASTA PRZEZ WYDARZENIA SPORTOWE  Ogólna promocja miasta – organizacja różnego rodzaju imprez charytatywnych oraz eventów sportowych,  Systematycznie promuję zdrowy tryb życia poprzez aktywność fizyczną np. Bieg Harpagana, Bieg Żołnierzy Wyklętych (edukacja patriotyczna), Bieg Trzeźwości  Systematycznie organizuję i wspieram akcje charytatywne, gdzie cały dochód jest przekazany dla najbardziej potrzebujących dzieci  Organizuję turniej taneczny Bytomskie Rytmy dla młodzieży szkolne

A I SPORT

MOCJA

KACJA

ZWÓJ

ECZNE

EDUKACJA  Przede wszystkim skupiam się na aspektach związanych z edukacją i sportem w regionie,  Wspieram rozwój kadr pedagogicznych (szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej)  Wprowadzam i modyfikuję programy nauczania placówek oświatowych tj. program nauczania wychowania fizycznego  Udzielam wsparcia szkołom i przedszkolom w różnych formach  Modernizacja sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego  Budowa boiska i bieżni lekkoatletycznej - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3  Budowa boiska do gry w piłkę siatkową SP nr 51

SPOŁECZNE  Współpracuję z organizacjami pozarządowymi oraz społecznościami lokalnymi np. Rada Seniorów  Aktywnie współpracuje z Fundacjami : Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieci i Młodzieży, Zdążyć z Pomoca, Iskierka, Dom Nadziei  Aktywizacja Seniorów poprzez prowadzenie zajęć ruchowych

Lista wyborcza nr

21

Okręg nr 5: Centrum


strona 6

21 PAŹDZIERNIKA ZAGŁOSUJ: LISTA 21, MIEJSCE NR 3

MOJE PLANOWANE DZIAŁANIA W KADENCJI 2018-2022

DZIECI I MŁODZIEŻ  Poszukiwać fundusze na szkolnictwo, opiekę społeczną i zdrowotną  Promować wybitnych pedagogów i zdolną młodzież  Poprawić organizację kultury fizycznej  Stworzyć warunki do lepszego finansowania szkół, które zwiększają ilość sportowych zajęć pozalekcyjnych  Stworzyć prawdziwe place zabaw dla dzieci i miejsca wypoczynku dla mieszkańców miasta  Wprowadzić szeroką ofertę zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej

BEZPIECZEŃSTWO

1

2

3

DZIECI I MŁODZIEŻ

REMONTY I BUDOWY

BEZPIECZEŃSTWO

REMONTY I BUDOWY  Zrewitalizować istniejące ośrodki sportowe i szkolne takie jak basen miejski, lodowisko kryte, strzelnica  Zmodernizować szkoły i przedszkola  Przeznaczyć większe fundusze na remonty i renowację budynków mieszkalnych  Bieżące remonty dróg i chodników  Zwiększyć liczbę ścieżek rowerowych  Utworzyć nowe strefy rekreacji m.in. ścieżka zdrowia i siłownia na świeżym powietrzu

4 OGÓLNE

 Zwalczać zjawiska patologiczne szczególnie chuligaństwo w środowisku młodzieży szkolnej  Poprawić bezpieczeństwo mieszkańców poprzez wprowadzenie monitoringu w okolicach najbardziej narażonych na sytuacje niebezpieczne  Przeciwstawiać się przejawom zła, niekompetencji, biurokracji

OGÓLNE  Jestem zwolenniczką zwiększenia wpływu mieszkańców na losy Bytomia  Stworzenie miejsc pracy dla młodzieży  Skuteczna pomoc ludziom w potrzebie  Poprawa opieki nad bezdomnymi zwierzętami,  Promocja miasta jako przyjazne inwestorom tworzącym nowe miejsca pracy

 Poprawa wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego miasta  Wsparcie przedsiębiorczości, zatrzymując w mieście ludzi zdolnych i z pomysłami,  Promocja terenów atrakcyjnych przyrodniczo,  Zwrócenie uwagi na znacząco rolę Seniora w życiu społecznym i ich relacje z ludźmi młodymi

Katarzyna

SZOŁTYSIK-KACZMAREK

miejsce nr

3


7 strona

21 PAŹDZIERNIKA ZAGŁOSUJ: LISTA 21, MIEJSCE NR 3

ROZWIĄZAŁAM WIELE PROBLEMÓW Co według Pani było największym sukcesem ostatniej kadencji? Katarzyna Szołtysik-Kaczmarek:- Mając nadzieję, że Mieszkańcy zauważyli efekty naszej pracy, myślę, że to Oni powinni odpowiedzieć na zadane pytanie. Nie potrafię rozmawiać o największych (bo to subiektywna ocena), ale o wszystkich, mniej bądź bardziej spektakularnych osiągnięciach. Między innymi, za pomocą interpelacji i interwencji, rozwiązałam setki problemów, z którymi zwracali się do mnie Mieszkańcy – nie tylko mojego okręgu wyborczego. W ocenie jednych mogły to być drobne sprawy, jednak dla zainteresowanych były bardzo istotne. Za duży sukces uznaję także fakt, zorganizowania nowych cyklicznych imprez promujących zdrowy tryb życia i rekreację, w szczególności Bieg Żołnierzy Niezłomnych i Bieg Harpagana. Co według Pani było największą porażką ostatniej kadencji. KSK:- Na pewno to, że w Radzie Miejskiej trwał głęboki podział i nie udało się zbudować ponad nim porozumienia w najważniejszych dla miasta sprawach. Niestety, głosowania przebiegały według następującego modelu: opozycja głosowała zawsze przeciw propozycjom prezydenta, radni popierający prezydenta, zawsze przeciw propozycjom opozycji. Obie strony zademonstrowały swoją niedojrzałość i powinny uderzyć się w pierś. Mam nadzieję, że

Lista wyborcza nr

21

Okręg nr 5: Centrum

uczeni doświaczeniem, w kolejnej kadencji nie popełnimy tego błędu i pomimo różnic będziemy wspólnie wspierać dobre dla Bytomia decyzje. Bytom za 20 lat będzie... KSK:- Życzę sobie i Mieszkańcom, aby za 20 lat Bytom był miastem, dla którego dzisiejszy kryzys będzie już wspomnieniem. Miastem, z którego będziemy dumni i każdy Mieszkaniec będzie mógł realnie planować własny sukces w swoim bezpiecznym, zadbanym, nowoczesnym, rozwijającym się mieście. Kandyduję ponieważ... KSK:- Uważam, że powinnam kontynuować wiele działań i projektów, które rozpoczęłam w obecnej kadencji. Mobilizują mnie ludzie, z którymi miałam możliwość współpracować i współdziałać. Motywują mnie także sytuacje, w których pomogłam i rozwiązałam istotne dla Mieszkańców sprawy.

Mobilizują mnie ludzie, z którymi miałam możliwość współpracować i współdziałać. Motywują mnie także sytuacje, w których pomogłam i rozwiązałam istotne dla Mieszkańców sprawy

Jeżeli zostanę radną to chciałabym... KSK:- Kontynuować rozpoczęte już przedsięwzięcia. Pracować na rzecz Mieszkańców Bytomia, nie zwracając uwagi na podziały organizacyjne i polityczne. Chciałabym wspierać działania sportowe i rekreacyjne dla szerokiego grona odbiorców. Potencjał mojej dzielnicy kryje się w … KSK:- Jej Mieszkańcach. Z Nimi i dzięki Ich zaangażowaniu można zrealizować dużo pozytywnych rzeczy. Samorząd powinien mieć świadomość, że najważniejsi są ludzie i ich aktywność. Największy problem mojej dzielnicy to... KSK:- Wciąż widoczne w wielu miejscach zaniedbania infrastruktury – stan chodników, klatek schodowych, podwórek, elewacji. Należy przeprowadzić rewitalizację – metodą drobnych, ale konsekwentnych kroków. Ulica za ulicą, podwórko za podwórkiem. To z punktu widzenia Mieszkańców ważniejsze niż wielkie „fajerwerki” inwestycyjne typu rewitalizacja Żabich Dołów albo polderów nad Bytomką. Bo na Żabich Dołach wielu bywa raz w roku, a na swoich klatkach schodowych i podwórkach są codziennie. Co mogę dać od siebie dzielnicy, miastu, mieszkańcom? KSK:- Innowacyjne projekty, zaangażowanie, pasję, pozytywną energię, upór i... cierpliwość.Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.