Page 1


01 Ekim - 30 Kasım tarihleri aras›nda geçerli olup, belirtilen fiyatlar tavsiye niteli¤indedir. ‹ndirim oranlar› ürünlerde belirtildi¤i gibi olup, üretim ve stok imkanlar› ile s›n›rl›d›r. Do¤tafl bu katalogda olabilecek baskı ve tipografik hatalardan sorumlu de¤ildir Do¤tafl önceden belirtmeksizin ürünlerde ve fiyatlarda de¤ifliklik yapma hakkına sahiptir. 01 Eylül -30 Eylül tarihleri aras›nda kampanyaya kat›lan Do¤tafl bayilerinde Finansbank kredi kartları ile Finansbank POS’larından tek seferde yapılacak 100 TL ve üzeri 2-4 taksit Döfleme aksesuarlar›nda etiketin yar›s› uygulamas›; Köfle ve Oturma Odas› standart tak›m sat›fllar›yla beraber yap›lan al›flverifllerde, fial ve K›rlent aksesuarlar›nda etiket fiyat›n›n aralı¤ındaki ifllemlere +8 taksit, 5-12 taksit aralı¤ındaki ifllemlere ise 4 ay erteleme verilecektir. • +8 taksit kampanyası ile 4 ay erteleme kampanyasından aynı anda faydalanılamaz. %50 indirim uygulamas› geçerlidir. Genç odas› aksesuarlar›nda etiketin yar›s› uygulaması; Genç Odas› standart tak›m sat›fllar›yla beraber yap›lan al›flverifllerde ayd›nlatmalar, tekstil +8 taksit uygulandıktan sonra toplamda 10, 11 ve 12 taksite varan ifllemlere 4 ay erteleme yapılmaz. • +8 taksit üye iflyerinin uyguladı¤ı taksit adedi üzerine eklenir. ve hal› aksesuar›nda etiket fiyat›n›n %50 indirim uygulamas› geçerlidir. Fiyatı belirtmeyip resim görselinde bulunan modül ve aksesuarlar takım fiyatına dahil de¤ildir. • Finansbank banka kartları ve ParaPuan kullanılarak yapılan alıflverifller kampanyaya dahil de¤ildir. Bu kampanya T.C. Sanayi Bakanlı¤ı’nın 25.05.2004 tarihli 21.940 sayılı tebli¤ hükümlerine uygundur. Fiyatlara KDV dahildir.

© Do¤tafl Mobilya A.fi. ‹stanbul 2012 • Katalog tasar›m: A Graphic Design www.agrafik.net


tam k覺rk y覺ld覺r


Ekim Fiyat Listesi

Flat Yatak Odas›

yatakodaları %30 %20

Tüm Ürünlerde

%30

ConformanceSeri

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

BRUNETTA

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Sürgülü Dolap Bafll›kl› Karyola Bazal› Karyola fiifonyer fiifonyer Aynas› Komodin Sa¤ Komodin Sol Sürgülü Standart Tak›m*

1.452 964 1.682 410 132 181 181 3.321

1.017 675 1.177 287 92 127 127 2.299

97 64 112 27 9 12 12 221

1.162 771 1.345 328 106 145 145 2.657

* Sürgülü Dolap, Bafll›kl› Karyola, fiifoniyer, fiifoniyer Aynas› ve 2 Adet Komodin ‹çermektedir.

ConformanceSeri

‹ndirimli Fiyat›

FELICIA

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

6 Kap›l› Dolap Sürgülü Dolap fiifoniyer Komodin fiifoniyer Aynas› Bafll›kl› Karyola Karyola Bafll›¤› 6 Kap›l› Standart Tak›m* Sürgülü Standart Tak›m**

1.908 1.266 415 152 123 464 246 3.214 2.571

1.336 886 291 106 86 325 173 2.250 1.798

127 84 28 10 8 31 16 214 171

1.526 1.012 332 122 99 371 197 2.571 1.997

* 6 Kap›l› Dolap, Bafll›kl› Karyola, fiifoniyer, fiifoniyer Aynas› ve 2 Adet Komodin ‹çermektedir. ** Sürgülü Dolap, Bafll›kl› Karyola, fiifoniyer, fiifoniyer Aynas› ve 2 Adet Komodin ‹çermektedir.


Tüm Ürünlerde

%30

ConformanceSeri

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

FRESNO

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Sürgülü Dolap Makyaj Masas› Makyaj Aynas› Komodin Bafll›kl› Karyola Karyola Bafll›¤› Standart Tak›m*

1.921 639 147 199 751 367 3.856

1.319 437 101 137 515 252 2.647

126 42 10 13 49 24 252

1.507 501 115 156 589 288 2.998

* Sürgülü Dolap, Bafll›kl› Karyola, fiifoniyer, fiifoniyer Aynas› ve 2 Adet Komodin ‹çermektedir.

%30

ConformanceSeri

%30

ARTE

BEYAZ

Sürgülü Dolap Bafll›kl› Karyola Bazal› Karyola Karyola Bafll›¤› Komodin fiifoniyer fiifoniyer Aynas› Standart Tak›m*

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Sürgülü Dolap Makyaj Masas› Makyaj Aynas› Komodin Bafll›kl› Karyola Karyola Bafll›¤› Standart Tak›m*

1.921 639 147 199 751 367 3.856

1.319 437 101 137 515 252 2.647

126 42 10 13 49 24 252

1.507 501 115 156 589 288 2.998

* Sürgülü Dolap, Bafll›kl› Karyola, fiifoniyer, fiifoniyer Aynas› ve 2 Adet Komodin ‹çermektedir.

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

3.339 898 1.790 352 310 657 275 5.789

2.337 629 1.253 246 217 460 192 3.998

223 60 119 23 21 44 18 386

2.671 718 1.432 281 248 525 220 4.631

* Sürgülü Dolap, Bafll›kl› Karyola, fiifoniyer, fiifoniyer Aynas› ve 2 Adet Komodin ‹çermektedir.

%30

ModestLine Seri

%30

‹ndirimli Fiyat›

ANTRAS‹T MEfiE

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Sürgülü Dolap Bafll›kl› Karyola Bazal› Karyola Karyola Bafll›¤› Komodin fiifoniyer fiifoniyer Aynas› Standart Tak›m*

3.339 898 1.790 352 310 657 275 5.789

2.337 629 1.253 246 217 460 192 3.998

223 60 119 23 21 44 18 386

2.671 718 1.432 281 248 525 220 4.631

* Sürgülü Dolap, Bafll›kl› Karyola, fiifoniyer, fiifoniyer Aynas› ve 2 Adet Komodin ‹çermektedir.

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

ANT‹K MEfiE

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

6 Kap›l› Dolap Sürgülü Dolap Bafll›kl› Karyola Bazal› Karyola Çift Kiflilik Karyola Bafll›¤› Komodin Yüksek fiifoniyer Makyaj Masas› Makyaj Aynas› 6 Kap›l› Standart Tak›m* Sürgülü Standart Tak›m**

3.058 3.858 1.070 1.786 436 311 674 783 222 5.755 6.554

2.141 2.698 749 1.250 305 218 472 548 155 3.998 4.586

204 257 71 119 29 21 45 52 15 384 437

2.447 3.086 856 1.429 349 249 540 626 178 4.598 5.244

HERA

%20

Fiyat›

ARTE

Tüm Ürünlerde

ModestLine Seri

‹ndirimli Fiyat›

LINCOLN

Tüm Ürünlerde

ModestLine Seri

%20

* 6 Kap›l› Dolap, Bafll›kl› Karyola, Makyaj Masas›, Makyaj Aynas› ve 2 Adet Komodin ‹çermektedir. ** Sürgülü Dolap, Makyaj Masas›, Makyaj Aynas›, Bafll›kl› Karyola ve 2 Adet Komodin çermektedir.

%30

ModestLine Seri

%20

‹ndirimli Fiyat›

ELEGANCE

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

5 Kap›l› Dolap Sürgülü Dolap fiifoniyer Çekmeceli fiifoniyer Komodin fiifoniyer Aynas› Bafll›kl› Karyola Karyola Bafll›¤› 5 Kap›l› Standart Tak›m* Sürgülü Standart Tak›m**

2.986 3.428 726 902 281 216 802 433 5.292 5.733

2.090 2.399 508 632 197 151 561 303 3.698 3.997

199 229 48 60 19 14 53 29 353 382

2.389 2.742 581 722 225 172 642 346 4.234 4.587

* 5 Kap›l› Dolap, fiifoniyer, fiifoniyer Aynas›, Bafll›kl› Karyola Ve 2 Adet Komodin ‹çermektedir. ** Sürgülü Dolap, fiifoniyer, fiifoniyer Aynas›, Bafll›kl› Karyola Ve 2 Adet Komodin ‹çermektedir.


Ekim Fiyat Listesi Tüm Ürünlerde

%30

ModestLine Seri

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

PASIFICA

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Sürgülü Dolap 3 Kap›l› Dolap 2 Kap›l› Dolap Köfle Dolap fiifonyer Makyaj Aynas› Komodin Bazal› Bafll›kl› Karyola Bafll›kl› Karyola (160x200) Bafll›kl› Karyola (140x200) Karyola Bafll›¤› 4 (2+2) Kap›l› Standart Tak›m* 5 (3+2) Kap›l› Standart Tak›m** Sürgülü Standart Tak›m*** Bazal› Sürgülü Standart Tak›m****

2.599 2.060 1.208 1.469 622 126 242 1.369 716 697 377 4.345 5.197 4.547 5.200

1.819 1.442 846 1.028 435 88 169 958 501 488 264 3.042 3.638 3.183 3.640

173 137 81 98 41 8 16 91 48 46 25 290 346 303 347

2.079 1.648 967 1.175 497 100 194 1.095 573 557 301 3.476 4.157 3.637 4.160

* ** *** ****

%30

ModestLine Seri

%20

‹ndirimli Fiyat›

NOLINA

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

5 Kap›l› Dolap Sürgülü Dolap fiifoniyer fiifoniyer Aynas› Bafll›kl› Karyola Bazal› Karyola Karyola Bafll›¤› Komodin Standart Tak›m* Sürgülü Standart Tak›m*

2.498 2.943 608 180 678 1.116 362 235 4.435 4.880

1.749 2.060 425 126 475 781 253 165 3.098 3.398

167 196 41 12 45 74 24 16 296 325

1.999 2.355 486 144 543 893 290 188 3.548 3.898

* 5 Kap›l› Dolap, fiifoniyer, fiifoniyer Aynas›, Bafll›kl› Karyola ve 2 Adet Komodin ‹çermektedir. ** Sürgülü Dolap, fiifoniyer, fiifoniyer Aynas›, Bafll›kl› Karyola ve 2 Adet Komodin ‹çermektedir.

2 Kap›l› Dolap, 2 Kap›l› Dolap, 140'l›k Bafll›kl› Karyola, fiifonyer, Makyaj Aynas› ve 2 Ad. Komodin ‹çermektedir. 3 Kap›l› Dolap, 2 Kap›l› Dolap, 140'l›k Bafll›kl› Karyola, fiifonyer, Makyaj Aynas› ve 2 Ad.Komodin ‹çermektedir. Sürgülü Dolap, 160'l›k Bafll›kl› Karyola, fiifonyer, Makyaj Aynas› ve 2 Ad. Komodin ‹çermektedir. Sürgülü Dolap, 160'l›k Bafll›kl› Bazal› Karyola, fiifonyer, Makyaj Aynas› ve 2 Ad.Komodin ‹çermektedir.

Tüm Ürünlerde

%30

TrendCollection Seri

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

BIANCO

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

6 Kap›l› Dolap Sürgülü Dolap fiifoniyer fiifoniyer Aynas› Bafll›kl› Karyola Komodin SA⁄ Komodin SOL 6 Kap›l› Standart Tak›m* Sürgülü Standart Tak›m**

5.166 5.437 1.358 242 1.105 394 394 8.659 8.931

3.616 3.806 950 170 773 276 276 6.061 6.251

344 362 91 16 74 26 26 577 595

4.133 4.350 1.086 194 884 315 315 6.927 7.144

* 6 Kap›l› Dolap, fiifoniyer, fiifoniyer Aynas›, Bafll›kl› Karyola ve 2 adet Komodin ‹çermektedir. ** Sürgülü Dolap, fiifoniyer, fiifoniyer Aynas›, Bafll›kl› Karyola ve 2 adet Komodin ‹çermektedir.

%30

TrendCollection Seri

%20

‹ndirimli Fiyat›

CARMEN

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

5 Kap›l› Dolap Sürgülü Dolap fiifoniyer fiifonyer Ayna Komodin Deri Bafll›kl› Karyola 5 Kap›l› Standart Tak›m* Sürgülü Standart Tak›m**

5.046 6.266 1.503 258 301 1.138 8.547 9.766

3.532 4.386 1.052 181 210 797 5.983 6.837

336 416 100 17 20 76 570 650

4.037 4.996 1.202 207 240 910 6.838 7.796

* 5 Kap›l› Dolap, Bafll›kl› Karyola, fiifoniyer, fiifonyer Aynas› ve 2 adet Komodin ‹çermektedir. ** Sürgülü Dolap, Bafll›kl› Karyola, fiifoniyer, fiifonyer Aynas› ve 2 adet Komodin ‹çermektedir.


Tüm Ürünlerde

%30

TrendCollection Seri

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

KAHVE - BEYAZ

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

6 Kap›l› Dolap Aynal› fiifoniyer Yüksek fiifoniyer Bafll›kl› Karyola Karyola Bafll›¤› Komodin Sa¤ Komodin Sol Standart Tak›m*

4.467 1.149 1.013 1.181 630 461 461 7.719

3.127 804 709 826 441 323 323 5.398

298 77 68 79 42 31 31 515

3.574 919 811 945 504 369 369 6.175

BRIZA

*6 Kap›l› Dolap, Aynal› fiifoniyer, Bafll›kl› Karyola ve 2 Adet Komodin ‹çerir.

%30

TrendCollection Seri

%30

SCARLET

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

6 Kap›l› Dolap 3 kap›l› Sürgülü Dolap fiifoniyer fiifonyer Ayna Komodin Bafll›kl› Karyola 6 Kap›l› Standart Tak›m* 3 Kap›l› Sürgülü Tak›m**

3.022 4.962 785 358 451 1.369 6.435 8.375

2.115 3.473 550 251 315 958 4.498 5.862

EKRU / ANT‹K MEfiE

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

6 Kap›l› Dolap Aynal› fiifoniyer Yüksek fiifoniyer Bafll›kl› Karyola Karyola Bafll›¤› Komodin Sa¤ Komodin Sol Standart Tak›m*

4.467 1.149 1.013 1.181 630 461 461 7.719

3.127 804 709 826 441 323 323 5.398

298 77 68 79 42 31 31 515

3.574 919 811 945 504 369 369 6.175

*6 Kap›l› Dolap, Aynal› fiifoniyer, Bafll›kl› Karyola ve 2 Adet Komodin ‹çerir.

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

%30

ExclusiveDesign Seri

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

MYSTIC

201 331 52 24 30 91 429 558

2.417 3.969 628 286 361 1.095 5.148 6.698

Bafll›kl› Karyola fiifoniyer fiifoniyer Aynas› Komodin 6 Kap›l› Dolap Bank Standart Tak›m*

* 6 Kap›l› Dolap, fiifoniyer, fiifonyer Ayna, Bafll›kl› Karyola Ve 2 Adet Komodin ‹çermektedir. ** 3 Kap›l› Sürgülü Dolap, fiifoniyer, fiifonyer Ayna, Bafll›kl› Karyola Ve 2 Adet Komodin ‹çermektedir.

%30

%20

‹ndirimli Fiyat›

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

2.293 1.974 1.007 946 4.905 793 12.071

1.487 1.280 654 614 3.182 514 7.798

142 122 62 58 303 49 746

1.700 1.463 747 702 3.637 588 8.950

* Sürme 6 Kapakl› Dolap, Karyola, 4 Çekmeceli fiifoniyer, Makyaj Aynas› ve 2 Ad. Komodin ‹çermektedir.

Tüm Ürünlerde

ExclusiveDesign Seri

‹ndirimli Fiyat›

Fiyat›

BRIZA

Tüm Ürünlerde

TrendCollection Seri

%20

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

%30

ExclusiveDesign Seri

%20

‹ndirimli Fiyat›

FLAT

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

EXCLUSIVE

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Bafll›kl› Karyola + 2 Ad. Komodin 2 Kapakl› Sürgülü Dolap Boy Aynal› fiifoniyer fiifoniyer fiifoniyer Aynas› fiifoniyer + Ayna Standart Tak›m*

2.569 5.144 1.281 1.416 228 1.644 8.993

1.798 3.600 897 991 160 1.151 6.295

171 343 85 94 15 110 600

2.055 4.115 1.025 1.133 182 1.315 7.195

Sürme 6 Kapakl› Dolap fiifoniyer (4 Çekmeceli) fiifoniyer (6 Çekmeceli) fiifoniyer Ayna Komodin Led Bafll›kl› Karyola Standart Tak›m*

5.760 1.294 1.200 329 487 3.157 11.515

4.032 906 840 230 341 2.210 8.061

384 86 80 22 32 210 768

4.608 1.036 960 263 390 2.526 9.196

* 2 Kapakl› Sürgülü Dolap, Boy Aynal› fiifoniyer, Bafll›k Karyola ve 2 Adet Komodin ‹çermektedir.

* Sürme 6 Kapakl› Dolap, Karyola, 4 Çekmeceli fiifoniyer, Makyaj Aynas› ve 2 Ad. Komodin ‹çermektedir.


Ekim Fiyat Listesi Tüm Ürünlerde

%30

ExclusiveDesign Seri

DOLCE BELLEZA 3 Kapakl› Sürgülü Dolap Bafll›kl› Karyola Komodin fiifoniyer fiifoniyer Aynas› Standart Tak›m

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

NATURA STILL

6.383 3.132 927 2.439 185 13.992

4.468 2.192 649 1.707 129 9.794

426 209 62 163 12 933

5.106 2.505 742 1.951 148 11.193

Sürgülü Dolap Bafll›kl› Karyola Komodin fiifonyer Standart Tak›m

* Sürme 3 Kapakl› Dolap, Karyola, fiifoniyer, fiifoniyer Aynas› ve 2 Adet Komodin ‹çermektedir.

Tüm Ürünlerde

%30

ExclusiveDesign Seri

PASSIONE

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

Sürme Kapakl› Dolap Bafll›kl› Karyola Komodin fiifoniyer fiifoniyer Aynas› Standart Tak›m

7.789 1.802 508 1.644 597 12.849

5.452 1.261 356 1.151 418 8.994

%20

‹ndirimli Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

519 120 34 110 40 857

6.231 1.442 407 1.315 478 10.279

* Sürme 6 Kapakl› Dolap, Karyola, fiifoniyer, fiifoniyer Aynas› ve 2 Adet Komodin ‹çermektedir.

%30

ExclusiveDesign Seri

%20

‹ndirimli Fiyat›

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

4.873 2.543 798 2.510 11.522

3.411 1.780 558 1.757 8.066

325 170 53 167 768

3.899 2.035 638 2.008 9.218

* Sürgülü Dolap, Karyola, fiifoniyer ve 2 Adet Komodin ‹çermektedir.


Flat Yemek Odas›

yemekodaları %30 %20

Tüm Ürünlerde

%30

ConformanceSeri

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

ConformanceSeri

‹ndirimli Fiyat›

BRUNETTA

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

FELICIA

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Konsol Konsol Aynas› Genifl Vitrin Yemek Masas› Tv Stand› Angelo Sandalye Brunetta Sandalye Standart Tak›m*

774 232 703 1.003 758 152 205 3.321

542 162 492 702 531 107 143 2.298

52 15 47 67 50 10 14 221

619 185 562 802 598 122 164 2.657

Konsol Konsol Aynas› Yemek Masas› Tv Sehpas› Genifl Vitrin Felicia Sandalye Standart Tak›m*

624 189 489 404 770 150 2.673

437 132 342 283 539 105 1.871

42 13 33 27 51 10 178

499 151 391 323 616 120 2.138

* Genifl Vitrin, Konsol, Konsol Aynas›, Yemek Masas› ve 4 Adet Angelo Sandalye ‹çermektedir.

* Genifl Vitrin, Konsol, Konsol Aynas›, Yemek Masas› ve 4 Adet Felicia Sandalye ‹çermektedir.


Ekim Fiyat Listesi Tüm Ürünlerde

%30

ConformanceSeri

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

LINCOLN

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Konsol Konsol Aynas› Tv Sehpas› Tv Stand› Vitrin Yemek Masas› Angelo Sandalye Standart Tak›m

842 237 544 1.254 1.139 640 152 3.469

589 166 380 878 798 448 107 2.398

56 16 36 83 76 43 10 231

673 190 435 998 912 512 122 2.775

* Genifl Vitrin, Konsol, Konsol Aynas›, Yemek Masas› ve 4 Adet Angelo Sandalye ‹çermektedir.

%30

ConformanceSeri

%30

LINCOLN TV STANDI

Fiyat›

Tv Stand›

1.254

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Konsol Konsol Aynas› Tv Sehpas› Tv Stand› Vitrin Yemek Masas› Lena Beyaz Sandalye Standart Tak›m

848 239 544 1.254 1.148 645 168 3.551

594 167 380 878 804 452 117 2.486

57 16 36 83 77 43 11 237

678 191 435 998 918 516 134 2.841

* Vitrin, Konsol, Konsol Aynas›, Yemek Masas› ve 4 Adet Lena Sandalye ‹çermektedir.

Tüm Ürünlerde

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11)

878

83

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 998

%30

ConformanceSeri

FRESNO TV STANDI

Fiyat›

Tv Stand›

1.254

Tüm Ürünlerde

%30

ConformanceSeri

TRENDY CEV‹Z - TV STANDI Alt Modül Üst Modül

Fiyat› 841 359

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11)

589 251

%30

ARTE BEYAZ / ANTRAS‹T MEfiE

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

Genifl Vitrin Konsol Yemek Masas› Bank Violiza Sandalye Tv Stand› Standart Tak›m*

1.387 1.305 956 416 210 2.440 4.486

971 914 669 291 147 1.698 3.140

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 878

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 83

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 998

Tüm Ürünlerde

56 24

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 673 287

%30

ConformanceSeri

TRENDY BEYAZ / ANT‹K MEfiE -TV STANDI Alt Modül Üst Modül

Fiyat› 899 384

Tüm Ürünlerde

ModestLine Seri

‹ndirimli Fiyat›

FRESNO

Tüm Ürünlerde

ConformanceSeri

%20

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 629 269

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 60 26

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 719 307

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

92 87 64 28 14 163 299

1.109 1.044 765 332 168 1.952 3.589

* Genifl Vitrin, Konsol, Yemek Masas› ve 4 Adet Violiza Sandalye ‹çermektedir.

%30

ModestLine Seri

ARAGON

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

Konsol Konsol Aynas› Yemek Masas› Tv Stand› Vitrin Aragon Sandalye Standart Tak›m*

1.368 270 930 1.416 710 249 4.982

958 189 651 991 497 174 3.487

%20

‹ndirimli Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

91 18 62 94 47 17 332

1.095 216 744 1.133 568 199 3.986

* Sa¤ ve Sol Vitrin, Konsol, Konsol Aynas›, Yemek Masas› ve 4 Adet Aragon Antik Mefle Sandalye ‹çerir.


Tüm Ürünlerde

%30

ModestLine Seri

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

TV STANDI

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Tv Stand› Beyaz Tv Stand› Antrasit Mefle

2.440 2.440

1.698 1.698

163 163

1.952 1.952

ARTE

%30

ModestLine Seri

%30

PASIFICA Konsol Konsol Aynas› Yemek Masas› Tv Stand› Kapakl› Genifl Vitrin Caml› Genifl Vitrin Kitapl›k Pasifica Sandalye Pasifica Bank -DeriStandart Tak›m*

TV STANDI

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Tv Stand› Vitrin Tv Ünitesi (Sa¤ Ve Sol Vitrin+Tv Stand›)

1.416 710 2.836

991 497 1.985

94 47 189

1.133 568 2.268

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

ELEGANCE

1.094 283 608 1.024 1.141 1.226 573 215 447 4.072

766 198 425 716 798 858 401 151 313 2.850

73 19 41 68 76 82 38 14 30 271

875 227 486 819 912 981 458 172 358 3.258

Genifl Vitrin Tekli Vitrin Konsol Yemek Masas› Tv Sehpas› Tv Stand› Konsol Aynas› Sandalye (Mira-Ceviz) Standart Tak›m*

* Caml› Genifl Vitrin, Konsol, Konsol Aynas›, Yemek Masas› ve 4 Adet Pasifica Sandalye ‹çermektedir.

%30

ModestLine Seri

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

%30

PASIFICA TV STANDI

Fiyat›

Tv Stand› Kapakl› Genifl Vitrin Caml› Genifl Vitrin Kitapl›k

1.024 1.141 1.226 573

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 716 798 858 401

%20

‹ndirimli Fiyat›

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

1.530 1.028 1.146 1.193 741 1.551 280 219 5.768

1.071 720 802 835 518 1.085 196 154 3.996

102 69 76 79 49 103 19 15 383

1.220 822 913 950 589 1.241 224 176 4.598

* Konsol, Konsol Aynas›, Yemek Masas›, Genifl Vitrin, Tv Sehpas› ve 4 Ad. Mira Sandalye ‹çermektedir.

Tüm Ürünlerde

ModestLine Seri

‹ndirimli Fiyat›

Fiyat›

ARAGON

Tüm Ürünlerde

ModestLine Seri

%20

Tüm Ürünlerde

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 68 76 82 38

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 819 912 981 458

%30

ModestLine Seri

%20

‹ndirimli Fiyat›

TV STANDI

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Genifl Vitrin Tekli Vitrin Tv Stand›

1.530 1.028 1.551

1.071 720 1.085

102 69 103

1.224 822 1.241

ELEGANCE


Ekim Fiyat Listesi Tüm Ürünlerde

%30

ModestLine Seri

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

NOLINA

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Konsol Konsol Aynas› Yemek Masas› Tv Stand› Genifl Vitrin Sa¤ Raf Modül Sol Raf Modül Sandalye Zigon Sehpa Standart Tak›m

1.375 284 800 758 1.322 114 114 180 328 4.500

963 199 560 531 926 80 80 126 230 3.150

92 19 53 51 88 8 8 12 22 300

1.100 227 640 607 1.058 91 91 144 262 3.598

%30

ModestLine Seri

%20

‹ndirimli Fiyat›

TV STANDI

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Tv Ünitesi Üst Mod. E.Ceviz/Hg.P.Beyaz Tv Ünitesi Üst Mod. Antik Mefle/Hg.P.Beyaz Tv Ünitesi Alt Mod. E.Cvz/Hg.P.Beyaz Tv Ünitesi Alt Mod. Antik Mefle/Hg.P.Beyaz Cassina Masa

536 536 1.769 1.769 727

375 375 1.238 1.238 509

36 36 118 118 48

429 429 1.415 1.415 581

CASSINA

* Vitrin, Konsol, Konsol Aynas›, Yemek Masas› ve 4 Adet Nolina Sandalye ‹çermektedir.

Tüm Ürünlerde

%30

TrendCollection Seri

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

KAHVE - BEYAZ

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Konsol Konsol Aynas› Genifl Vitrin Yemek Masas› Tv Alt Modül Tv Üst Modül Sandalye Orta Sehpa Yan Sehpa Standart Tak›m*

2.021 296 2.045 947 1.060 718 277 356 214 6.418

1.415 207 1.431 663 742 502 194 249 149 4.493

135 20 136 63 71 48 18 24 14 428

1.617 236 1.636 758 848 574 222 285 171 5.135

BRIZA

* Genifl Vitrin, Konsol, Konsol Aynas›, Yemek Masas› ve 4 Adet Briza Sandalye ‹çermektedir.

%30

TrendCollection Seri

%30

BRIZA KAHVE-BEYAZ TV STANDI

Fiyat›

Tv Alt Modül Tv Üst Modül

1.060 718

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 742 502

‹ndirimli Fiyat›

EKRU / ANT‹K MEfiE

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Konsol Konsol Aynas› Genifl Vitrin Yemek Masas› Tv Alt Modül Tv Üst Modül Sandalye Orta Sehpa Yan Sehpa Standart Tak›m**

2.021 296 2.045 947 1.060 718 277 356 214 6.418

1.415 207 1.431 663 742 502 194 249 149 4.493

135 20 136 63 71 48 18 24 14 428

1.617 236 1.636 758 848 574 222 285 171 5.135

BRIZA

* Genifl Vitrin, Konsol, Konsol Aynas›, Yemek Masas› ve 4 Adet Briza Sandalye ‹çermektedir.

Tüm Ürünlerde

TrendCollection Seri

%20

Tüm Ürünlerde

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 71 48

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 848 574

%30

TrendCollection Seri

BRIZA EKRU-A. MEfiE TV STANDI

Fiyat›

Tv Alt Modül Tv Üst Modül

1.060 718

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 742 502

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 71 48

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 848 574


Tüm Ürünlerde

%30

TrendCollection Seri

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

%30

TrendCollection Seri

%20

‹ndirimli Fiyat›

BIANCO

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

SCARLET

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Konsol Konsol Aynas› Genifl Vitrin Yemek Masas› Yemek Masas› (Metal Ayakl›) Tv Ünitesi Alt Modül Tv Ünitesi Üst Modül Plazma &LCD Altl›¤› (Cam) Bianco Plus Sandalye Bianco Sandalye Standart Tak›m**

1.427 349 2.112 2.185 1.327 1.336 931 354 492 465 7.074

999 244 1.478 1.529 929 935 651 248 345 325 4.951

95 23 141 146 88 89 62 24 33 31 472

1.142 279 1.689 1.748 1.062 1.069 744 283 394 372 5.659

Tv Stand› Üst Modül Tv Stand› Alt Modül Konsol Konsol Ayna Tv Sehpas› Sabit Yemek Masas› Aç›l›r Yemek Masas› Genifl Vitrin Scarlet Sandalye Standart Tak›m*

628 2.117 1.762 383 895 1.025 1.211 1.511 223 5.573

440 1.482 1.233 268 627 717 848 1.058 156 3.898

42 141 117 26 60 68 81 101 15 372

502 1.694 1.409 307 716 820 969 1.209 179 4.459

* Genifl Vitrin, Konsol, Konsol Aynas›, Yemek Masas› (Metal Ayakl›) ve 4 Adet Bianco Sandalye ‹çermektedir. * Genifl Vitrin, Konsol, Konsol Aynas›, Sabit Yemek Masas› ve 4 Adet Scarlet Sandalye ‹çermektedir.

Tüm Ürünlerde

%30

TrendCollection Seri

BIANCO TV STANDI

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

Tv Ünitesi Alt Modül Tv Ünitesi Üst Modül Binaco Tv Ünitesi (Alt ve Üst Modül)

1.336 931 2.267

935 651 1.587

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

89 62 151

1.069 744 1.814

%30

TrendCollection Seri

SCARLET TV STANDI

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

Tv Stand› Üst Modül Tv Stand› Alt Modül Tv Ünitesi (Alt ve Üst Modül)

628 2.117 2.745

440 1.482 1.921

Tüm Ürünlerde

%30

TrendCollection Seri

%20

‹ndirimli Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

42 141 183

502 1.694 2.196

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

CARMEN

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Tv Stand› Yer Modülü Tv Stand› Dolap Modülü Plazma &LCD Altl›¤› (Cam) Genifl Vitrin Konsol Konsol Aynas› Yemek Masas› Lükens Masa Tv Sehpas› Carmen Sandalye Carmen Lukens Sandalye Standart Tak›m*

2.306 851 354 1.978 2.408 258 1.146 2.864 1.454 261 417 6.834

1.614 595 248 1.384 1.686 181 802 2.005 1.018 183 292 4.784

154 57 24 132 161 17 76 191 97 17 28 456

1.845 681 283 1.582 1.926 207 917 2.292 1.163 209 333 5.467

* Genifl Vitrin, Konsol, Konsol Aynas›, Yemek Masas›, 4 Adet Carmen Sandalye ‹çermektedir.

%30

TrendCollection Seri

%20

‹ndirimli Fiyat›

TV STANDI

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Tv Stand› Yer Modülü Tv Stand› Dolap Modülü Plazma &LCD Altl›¤› (Cam)

2.306 851 354

1.614 595 248

154 57 24

1.845 681 283

CARMEN


Ekim Fiyat Listesi Tüm Ürünlerde

%30

ExclusiveDesign Seri

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

PASSIONE

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Genifl Vitrin Ahflap Yemek Masas› Cam Yemek Masas› Konsol Üst Modül Tv Modülü Tv Ünitesi Plazma &LCD Altl›¤› (Cam) Sandalye Standart Tak›m*

2.661 2.447 2.185 3.604 3.286 1.411 8.300 354 330 9.772

1.863 1.713 1.529 2.523 2.300 987 5.798 248 231 6.840

177 163 145 240 219 94 553 24 22 650

2.119 1.958 1.739 2.883 2.629 1.128 6.640 283 264 7.798

* Genifl Vitrin, Konsol, Cam Yemek Masas› ve 4 Adet Passione Sandalye ‹çermektedir.

%30

ExclusiveDesign Seri

%30

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Genifl Vitrin Konsol Konsol Aynas› Yemek Masas› Dresuar Dresuar Aynas› Tv Stand› Plazma &LCD Altl›¤› (Cam) Sandalye Standart Tak›m

2.335 2.795 1.090 1.994 1.165 425 3.984 354 384 9.750

1.634 1.956 763 1.396 815 297 2.789 248 269 6.825

156 186 73 133 78 28 266 24 26 650

1.868 2.236 872 1.595 932 340 3.187 283 307 7.798

* Genifl Vitrin, Konsol, Konsol Aynas›, Yemek Masas›, 4 Adet Mystic Sandalye Eçermektedir.

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

TV ÜN‹TES‹

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Tv Modülü Tv Ünitesi Plazma &LCD Altl›¤› (Cam)

1.411 8.300 354

987 5.798 248

94 553 24

1.128 6.640 283

PASSIONE

%30

ExclusiveDesign Seri

%30

NATURA STILL Konsol Genifl Vitrin Konsol Aynas› Yemek Masas› Sandalye Tv Ünitesi Orta sehpa Kare Dresuar Dresuar Aynas› Standart Tak›m

%20

‹ndirimli Fiyat›

TV ÜN‹TES‹

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Tv Stand› Plazma &LCD Altl›¤› (Cam)

3.984 354

2.789 248

266 24

3.187 283

MYSTIC

Tüm Ürünlerde

ExclusiveDesign Seri

‹ndirimli Fiyat›

MYSTIC

Tüm Ürünlerde

ExclusiveDesign Seri

%20

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

3.119 3.359 876 2.749 337 5.384 882 1.152 470 11.451

2.183 2.352 613 1.924 236 3.768 618 807 329 7.998

208 224 58 183 22 359 59 77 31 763

2.495 2.687 701 2.199 270 4.307 706 922 376 9.161

* Genifl Vitrin, Konsol, Konsol Aynas›, Yemek Masas› ve 4 Adet Sandalye ‹çermektedir.

%30

ExclusiveDesign Seri

DOLCE BELLEZA Konsol Dresuar Dresuar Aynas› Vitrin Yemek Masas› Sandalye Tv Ünitesi Alt Modül Tv Ünitesi Üst Modül Yan sehpa Orta sehpa Kare Orta sehpa Dikdörtgen Standart Tak›m

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

6.150 1.185 187 4.452 3.492 337 4.936 2.267 722 1.184 1.184 15.444

4.305 830 131 3.116 2.444 236 3.455 1.587 505 829 829 10.798

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 410 79 12 297 233 22 329 151 48 79 79 1.030

* Genifl Vitrin, Konsol, Yemek Masas› ve 4 Adet Dolce Belleza Sandalye ‹çermektedir.

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 4.920 948 149 3.562 2.793 270 3.949 1.813 577 947 947 12.355


Tüm Ürünlerde

%30

ExclusiveDesign Seri

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

TV ÜN‹TES‹

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Tv Ünitesi

5.384

3.768

359

4.307

NATURA STILL

%30

ExclusiveDesign Seri

%30

EXCLUSIVE Konsol Vitrin Tv Stand› Yemek Masas› Exclusive Sandalye Mira Spor Sandalye-Ceviz Standart Tak›m*

TV ÜN‹TES‹

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Tv Ünitesi Alt Modül Tv Ünitesi Üst Modül

4.936 2.267

3.455 1.587

329 151

3.949 1.813

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

2.471 2.132 3.480 1.258 317 219 10.657

1.729 1.492 2.436 881 222 154 7.460

165 142 232 84 21 15 710

1.976 1.705 2.784 1.007 254 176 8.526

%30

ExclusiveDesign Seri Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Konsol Konsol Aynas› Konsol+Ayna Vitrin Tv Ünitesi Yemek Masas› Sandalye Orta Sehpa Standart Tak›m*

2.270 250 2.520 2.256 3.595 971 395 1.172 7.327

1.589 175 1.764 1.579 2.517 680 277 820 5.129

151 17 168 150 240 65 26 78 488

1.816 200 2.016 1.805 2.876 777 316 937 5.862

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

TV ÜN‹TES‹

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Vitrin Tv Stand› Tv Ünitesi (Tv Stand›+Vitrin)

2.132 3.480 5.612

1.492 2.436 3.928

142 232 374

1.705 2.784 4.489

EXCLUSIVE

%30

ExclusiveDesign Seri

%30

‹ndirimli Fiyat›

TV ÜN‹TES‹

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Tv Ünitesi

3.595

2.517

240

2.876

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

TV ÜN‹TES‹

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Tv Ünitesi

4.239

2.967

283

3.391

REFLECTO

%20

Fiyat›

FLAT

Tüm Ürünlerde

ExclusiveDesign Seri

‹ndirimli Fiyat›

FLAT

Tüm Ürünlerde

%30

%20

* Genifl Vitrin, Konsol, Konsol Aynas›, Yemek Masas› ve 4 Adet Flat Sandalye ‹çermektedir.

* Genifl Vitrin, TV Stand›, Konsol, Yemek Masas› ve 6 Adet Mira Sandalye ‹çermektedir.

ExclusiveDesign Seri

‹ndirimli Fiyat›

Fiyat›

DOLCE BELLEZA

Tüm Ürünlerde

ExclusiveDesign Seri

%20

%30

ExclusiveDesign Seri

%20

‹ndirimli Fiyat›

TV ÜN‹TES‹

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Tv ÜnitesiAntrasit Mefle/Hg.P.Siyah/Mürdüm Tv Ünitesi Mefle/Hg.P.Siyah/Gold A. Tv Ünitesi Antik Mefle/Hg.P.Siyah/Mürdüm Tv Ünitesi Antik Mefle/Hg.P.Siyah/Gold A. Emotion Masa

3.339 3.339 3.339 3.339 727

2.337 2.337 2.337 2.337 509

223 223 223 223 48

2.671 2.671 2.671 2.671 581

EMOTION


Ekim Fiyat Listesi Tüm Ürünlerde

%30 SANDALYELER Mira Mira Deri (Spor Dikiflli) Lena Lena Derili Liza Violiza Sunset Angelo

Fiyat› 219 219 168 168 223 210 211 152

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 154 154 117 117 156 147 148 107

Tüm Ürünlerde

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 15 15 11 11 15 14 14 10

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 176 176 134 134 178 168 169 122

%30

Scarlet Carmen Carmen Lukens Dream Pasifica Exclus›ve Snow Passione Bianco Plus Bianco Mystic

%30 Fiyat› 223 261 417 429 215 317 207 330 492 465 384

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 156 183 292 300 151 222 145 231 345 325 269

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Veresa Dresuar Veresa Dresuar Ayna Dolce Belleza Dresuar Dolce Belleza Dresuar Aynas› Natura Dresuar Natura Dresuar Aynas› Mystic Dresuar Mystic Dresuar Aynas› Grande Dresuar Riva Dresuar Letto Dresuar

1.282 428 1.185 187 1.152 470 1.165 425 1.539 830 727

898 300 830 131 807 329 815 297 1.077 581 509

85 29 79 12 77 31 78 28 103 55 48

1.026 343 948 149 922 376 932 340 1.231 664 582

Tüm Ürünlerde

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 15 17 28 29 14 21 14 22 33 31 26

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 179 209 333 343 172 254 166 264 394 372 307

%30

DEKORATiF AKSESUARLAR

Fiyat›

Aynalar - 3 adet Beyaz Aynalar - 3 adet Siyah Aynalar - 3 adet Ceviz Lambader (ceviz,fuflya,turquaz) Abajur (ceviz,fuflya,turquaz) Mag›c Boy Aynas› (ceviz,beyaz) Prato Ayna Verona Ayna WoodenTray StilhsTray Tween Ask›l›k

372 372 372 722 372 605 570 787 242 144 656

Tüm Ürünlerde

POLOSTYLE SANDALYELER Lily Mia Tua Sua Aria

%30 Fiyat› 421 580 580 580 665

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 295 395 395 395 466

‹ndirimli Fiyat›

Fiyat›

Tüm Ürünlerde

KONSEPT SANDALYELER

%20

DRESSUAR & AYNA

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 260 260 260 505 260 423 399 551 169 101 459

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 25 25 25 48 25 40 38 52 16 10 44

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 297 297 297 578 297 484 456 629 193 115 525

Tüm Ürünlerde

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 28 39 39 39 44

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 337 464 464 464 532

%30

KİTAPLIKLAR Fox Free Cool Neo Rio Cozmo

%20

‹ndirimli Fiyat›

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

1.885 2.012 1.781 3.411 1.870 2.054

1.320 1.408 1.247 2.388 1.309 1.437

126 134 119 227 125 137

1.508 1.610 1.425 2.729 1.496 1.643


Mars Masa&Sandalye

mutfakmasa&sandalye %30 %20

Tüm Ürünlerde

%30 CHOISE

Fiyat›

Dikdörtgen Masa S›rtl› Bank S›rts›z Bank Puf

751 881 673 102

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 526 617 471 71

Tüm Ürünlerde

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 50 59 45 7

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 601 705 538 81

‹ndirimli Fiyat›

HALLEY S›rtl› Bank S›rts›z Bank Puf Masa Lily Sandalye

Fiyat› 753 663 384 624 316

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 527 464 269 437 221

4 Yerine 12 Taksit (1+11) 50 44 26 42 21

Toplam 12 Taksit 603 530 307 500 253


Ekim Fiyat Listesi Tüm Ürünlerde

%30 COSMO Köfle L Bank - Beyaz Köfle L Bank - Wenge Köfle L Bank - L.Ceviz Masa Sabit (80x120) - L.Ceviz Masa Sabit (80x120) - Wenge Masa Sabit (80x120) - Beyaz Masa Aç›l›r (70x110) - L.Ceviz Masa Aç›l›r (70x110) - Wenge Masa Aç›l›r (70x110) - Beyaz Sandalye 1 Adet - Beyaz Sandalye 1 Adet - Wenge Sandalye 1 Adet - L.Ceviz Liza Sandalye

Fiyat› 770 770 770 384 384 384 560 560 560 161 161 161 223

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 539 539 539 269 269 269 392 392 392 113 113 113 156

Tüm Ürünlerde

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 51 51 51 26 26 26 37 37 37 11 11 11 15

%30

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 616 616 616 307 307 307 448 448 448 129 129 129 178

NOVA Köfle L Bank - Wenge Köfle L Bank - L.Ceviz Masa Sabit (80x120) - L.Ceviz Masa Sabit (80x120) - Wenge Masa Sabit (80x120) - Beyaz Masa Aç›l›r (70x110) - L.Ceviz Masa Aç›l›r (70x110) - Wenge Masa Aç›l›r (70x110) - Beyaz Sandalye 1 Adet - Wenge Sandalye 1 Adet - L.Ceviz

Fiyat› 770 770 384 384 384 560 560 560 161 161

Tüm Ürünlerde

%30

%20

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Köfle Ünitesi Yuvarlak Masa Sandalye Liza Sandalye

1.916 820 228 223

1.341 574 160 156

128 55 15 15

1.533 656 183 178

Tüm Ürünlerde

VENÜS Aç›l›r Masa Lily Sandalye

1.268 316

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 888 221

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 85 21

%30

‹ndirimli Fiyat›

Fiyat›

Fiyat›

539 539 269 269 269 392 392 392 113 113

4 Yerine 12 Taksit (1+11) 51 51 26 26 26 37 37 37 11 11

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 616 616 307 307 307 448 448 448 129 129

Tüm Ürünlerde

LUXE

%30

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

%20

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 1.015 253

MARS Bank Masa Sandalye

Fiyat› 384 784 163

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 269 549 114

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 26 52 11

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 307 627 130


Natura Still Salon Tak›m›

salontakımları %30 %20

Tüm Ürünlerde

%30

ModestLine Seri

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

ModestLine Seri

‹ndirimli Fiyat›

COMFORT

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

INNOVIA PLUS

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Tekli Exclusive Berjer Exclusive Berjer De Luxe ‹nnovia Berjer ‹kili Üçlü Yatakl› (3 Y.l›) Üçlü Yataks›z (3 Y.s›z) Comfort Tak›m (3Y.l›+2+1)

1.114 892 892 1.148 1.059 1.468 2.549 2.163 5.131

780 624 624 803 741 1.027 1.784 1.514 3.591

74 59 59 77 71 98 170 144 342

891 713 713 918 847 1.174 2.039 1.730 4.098

Tekli ‹kili ‹kili-Sehpal› ‹kili-Sehpal› SOL Üçlü Yataks›z (3 Y.s›z) Üçlü Yatakl› (3 Y.l›) Innovia Plus Tak›m (3.Ys›z+2+1)

985 1.509 1.543 1.543 1.940 2.404 4.434

689 1.057 1.080 1.080 1.358 1.683 3.104

66 101 103 103 129 160 296

788 1.207 1.234 1.234 1.552 1.923 3.547


Ekim Fiyat Listesi Tüm Ürünlerde

%30

ModestLine Seri

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

BARI

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Tekli ‹kili Üçlü Köfle Köfle Sol Tak›m (3+2+1+1)

724 1.055 1.483 2.315 2.315 3.985

507 739 1.038 1.598 1.598 2.790

48 70 99 154 154 266

579 844 1.187 1.852 1.852 3.188

%30

ModestLine Seri

%30

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Berjer Tekli Üçlü Snow Puf Tak›m (3+1+Puf) Tak›m (3+3+Berjer)

1.018 1.052 1.961 420 3.433 4.939

712 736 1.373 294 2.403 3.457

68 70 131 28 229 329

814 842 1.569 336 2.746 3.951

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

SILVERLINE

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Tekli ‹kili Üçlü Yatakl› Puf Tak›m (3+2+1+Puf)

896 1.300 1.784 300 4.280

627 910 1.249 210 2.996

60 87 119 20 285

717 1.040 1.427 240 3.424

%30

ModestLine Seri

PARİS

Stoklarla Sınırlıdır

Tekli ‹kili Üçlü Angelo Puf Paris (3+2+1+Puf)

%30

%20

‹ndirimli Fiyat›

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

903 1.235 1.703 395 4.236

632 864 1.192 276 2.965

60 82 114 26 282

723 988 1.362 316 3.388

Tüm Ürünlerde

ModestLine Seri

‹ndirimli Fiyat›

LEEDS

Tüm Ürünlerde

ModestLine Seri

%20

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

INNOVIA / INNOVIA PLUS

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Tekli Berjer ‹kili ‹kili-Sehpal› ‹kili-Sehpal› Sol Üçlü Yataks›z (3 Y.s›z) Üçlü Yatakl› (3 Y.l›) Puf Yuvarlak Puf Piramit Innovia Tak›m (3.Ys›z+2+1) ‹nnovia Tak›m (3 Y.l›+2+1 )

985 1.059 1.509 1.543 1.543 1.940 2.404 420 420 4.434 4.898

689 741 1.057 1.080 1.080 1.358 1.683 294 294 3.098 3.428

66 71 101 103 103 129 160 28 28 296 327

788 847 1.207 1.234 1.234 1.552 1.923 336 336 3.547 3.898

%30

TrendCollection Seri

CARINA CONSEPT Tekli ‹kili (Sand›kl›) Üçlü (Yatakl› Sand›kl›) Üçlü (Sand›kl›) Dinlenme (Sand›kl›) Dinlenme (Sand›kl›) SOL Piramit Puf Köfle (3 Yatakl›+ Dinlenme) Köfle (3 Yatakl›+ Dinlenme) Sol L Köfle (3 Yatakl› + 3 Sand›kl›) L Köfle (3 Yatakl›+3 Sand›kl›) Sol C Köfle (3 Yatakl›+3 Sand›kl›+Dinlenme) C Köfle (3 Yatakl›+3 Sand›kl›+Dinlenme) Sol Carina Tak›m (3 Sand›kl› +2 Sand›kl›+1)

%20

‹ndirimli Fiyat›

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

1.233 1.874 3.003 2.241 1.476 1.476 450 4.271 4.271 4.760 4.760 5.738 5.738 5.349

863 1.312 2.102 1.569 1.033 1.033 315 2.990 2.990 3.332 3.332 3.998 3.998 3.744

82 125 200 149 98 98 30 283 283 317 317 383 383 357

986 1.499 2.402 1.793 1.180 1.180 360 3.398 3.398 3.798 3.798 4.590 4.590 4.279


Tüm Ürünlerde

%30

TrendCollection Seri

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

%30

TrendCollection Seri

%20

‹ndirimli Fiyat›

AMBIANCE

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

ILLION

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Berjer ‹kili Üçlü Yatakl› Üçlü Yataks›z (3 Y.s›z) Puf Tak›m (3 Y.s›z+2+Berjer)

1.171 1.817 2.791 2.362 462 5.349

819 1.272 1.953 1.653 323 3.744

78 121 186 157 31 357

936 1.453 2.232 1.890 370 4.279

Berjer Tekli ‹kili Üçlü Puf Tak›m (3+2+1)

747 1.082 1.680 2.184 742 4.946

523 758 1.176 1.529 520 3.462

50 72 112 146 49 330

597 866 1.344 1.747 594 3.957

Tüm Ürünlerde

%30

TrendCollection Seri

DESTINA

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

Tekli ‹kili Üçlü Tak›m (3+2+1+1)

851 1.491 1.939 5.131

595 1.044 1.357 3.591

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

%30

TrendCollection Seri

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

PIETRA

57 99 129 342

680 1.193 1.551 4.098

Tekli ‹kili Üçlü Tak›m (3+2+1)

%30

CARLINO

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

Tekli ‹kili Üçlü Tak›m (3+2+1)

1.455 2.099 2.466 6.020

1.018 1.469 1.720 4.198

Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

1.479 2.295 2.985 6.759

1.035 1.607 2.089 4.731

99 153 199 450

1.183 1.836 2.388 5.398

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

97 140 164 400

1.164 1.679 1.963 4.798

%30

TrendCollection Seri

TOLEDO

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

Tekli ‹kili Üçlü Tak›m (3+2+1)

1.308 1.753 2.416 5.477

916 1.227 1.691 3.834

Tüm Ürünlerde

%30

TrendCollection Seri

FRAME

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

Tekli ‹kili Üçlü Puf Tak›m (3+2+1)

1.274 1.736 2.105 423 5.115

892 1.215 1.474 296 3.581

‹ndirimli Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

Tüm Ürünlerde

TrendCollection Seri

%20

%20

‹ndirimli Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

87 117 161 365

1.047 1.402 1.933 4.382

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

85 116 140 28 341

1.020 1.389 1.684 338 4.092

%30

TrendCollection Seri

FRAME PLUS

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

Tekli ‹kili Üçlü Tak›m (3+2+1)

1.274 1.736 2.105 5.115

892 1.215 1.474 3.581

%20

‹ndirimli Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

85 116 140 341

1.020 1.389 1.684 4.092


Ekim Fiyat Listesi Tüm Ürünlerde

%30

TrendCollection Seri

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

PEARL

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Tekli ‹kili Üçlü Dörtlü (Sa¤ ve Sol koltuk) Puf Pearl Tak›m (3+2+1) Pearl Tak›m (4+3+1+Puf)

1.326 1.710 2.436 3.311 608 5.472 7.681

928 1.197 1.705 2.318 426 3.830 5.377

88 114 162 221 41 365 512

1.061 1.368 1.949 2.649 487 4.378 6.145

%30

TrendCollection Seri

%30

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Tekli ‹nnovia Berjer Concept Berjer ‹kili Üçlü Yataks›z (3 Y.s›z) Üçlü Yatakl› (3 Y.l›) Elegance Tak›m (3 Y.s›z+2+1)

1.068 1.059 1.420 1.541 2.275 2.669 4.885

748 741 994 1.079 1.593 1.868 3.398

71 71 95 103 152 178 326

855 847 1.136 1.233 1.820 2.135 3.898

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

SNOW

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Tekli ‹kili Üçlü Puf Tak›m (3+2+1)

1.422 1.975 2.606 420 6.003

995 1.383 1.824 294 4.198

95 132 174 28 400

1.138 1.580 2.085 336 4.798

%30

TrendCollection Seri

%30

BIANCO

Fiyat›

Tekli ‹kili Üçlü Tak›m (3+2+1)

1.285 1.832 2.618 5.735

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Koltuk Snow Puf Koltuk Lambaderli Lambader Luna Berjer (Desen)

2.100 420 2.548 447 1.312

1.470 294 1.784 313 918

140 28 170 30 87

1.680 336 2.039 358 1.049

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

899 1.282 1.832 3.998

86 122 175 382

1.028 1.466 2.094 4.588

%30

‹ndirimli Fiyat›

Fiyat›

%30

TrendCollection Seri

CELEBRITY

‹ndirimli Fiyat›

Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

1.134 1.518 2.140 4.792

794 1.062 1.498 3.355

75 100 142 317

900 1.200 1.698 3.798

Stoklarla Sınırlıdır

Tekli ‹kili Üçlü Tak›m (3+2+1)

%20

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

Tüm Ürünlerde

TrendCollection Seri

%20

SOFA D’AMORE

Tüm Ürünlerde

TrendCollection Seri

‹ndirimli Fiyat›

ELEGANCE

Tüm Ürünlerde

TrendCollection Seri

%20

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

VISION

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Tekli ‹kili Üçlü Tak›m (3+2+1)

1.816 2.028 2.742 6.586

1.271 1.420 1.919 4.595

121 135 183 439

1.453 1.622 2.193 5.269

%30

TrendCollection Seri

LUCIDA Üçlü (Yatakl›)

Stoklarla Sınırlıdır

%20

‹ndirimli Fiyat›

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

1.622

1.135

108

1.298


Tüm Ürünlerde

%30

TrendCollection Seri

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

IDEA

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Berjer Concept Berjer ‹kili Üçlü Tak›m (3+2+Berjer) Tak›m (3+2+Con Berjer)

1.914 1.420 2.402 2.728 7.044 6.551

1.340 994 1.682 1.910 4.931 4.586

128 95 160 182 470 437

1.531 1.136 1.922 2.183 5.636 5.241

%30

TrendCollection Seri

%30

FIORE Luna Berjer (Desen) ikili Üçlü Puf Lambader Fiore Sehpa Tak›m (3+2+Luna Berjer)

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Tekli ‹kili Üçlü Köfle Köfle Sol Tak›m (3+2+1)

1.431 2.354 3.056 5.124 5.124 6.840

1.002 1.648 2.139 3.587 3.587 4.788

95 157 204 342 342 456

1.145 1.883 2.445 4.099 4.099 5.472

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

1.312 2.472 2.813 420 649 911 6.598

918 1.731 1.969 294 454 638 4.598

87 165 188 28 43 61 440

1.049 1.978 2.251 336 519 729 5.278

%30

TrendCollection Seri

CAROLINE Üçlü ‹kili Tekli Tak›m (3+2+1 )

%30

%20

‹ndirimli Fiyat›

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

2.585 2.012 1.154 5.751

1.798 1.400 798 3.996

172 134 77 383

2.064 1.603 923 4.590

Tüm Ürünlerde

TrendCollection Seri

‹ndirimli Fiyat›

EMOTION

Tüm Ürünlerde

TrendCollection Seri

%20

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

SCARLET

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Tekli ‹kili Üçlü Tak›m (3+2+1)

1.334 2.197 2.982 6.514

934 1.538 2.087 4.560

89 146 199 433

1.063 1.753 2.382 5.198

%30

TrendCollection Seri

%20

‹ndirimli Fiyat›

SONO

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Berjer ‹kili Üçlü Tak›m (3+2+Berjer)

1.156 1.563 2.207 4.926

809 1.094 1.545 3.448

77 103 145 325

918 1.235 1.745 3.898


Ekim Fiyat Listesi Tüm Ürünlerde

%30

ExclusiveDesign Seri

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

ENZIO

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Tekli ‹kili Üçlü Tak›m (3+2+1)

2.337 3.055 3.572 8.964

1.636 2.139 2.501 6.275

156 204 238 598

1.869 2.444 2.858 7.171

%30

ExclusiveDesign Seri

%30

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Tekli ‹kili Üçlü Tak›m (3+2+1)

1.936 2.656 3.124 7.716

1.355 1.859 2.187 5.398

129 177 208 514

1.549 2.125 2.499 6.173

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

DOLCE BELLEZA

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Tekli ‹kili Üçlü Josephine Tak›m (3+2+1)

1.314 2.627 3.503 1.758 7.445

920 1.839 2.452 1.231 5.198

88 175 234 117 496

1.051 2.102 2.802 1.407 5.956

%30

ExclusiveDesign Seri

%30

%20

‹ndirimli Fiyat›

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Tekli ‹kili Üçlü Puf (99x99) Tak›m (3+2+1)

853 2.354 2.799 524 6.006

597 1.648 1.959 366 4.197

57 157 187 35 400

682 1.883 2.239 419 4.798

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Tekli ‹kili Üçlü Orta Sehpa Tak›m (3+2+1)

1.647 2.516 3.215 1.327 7.378

1.153 1.761 2.251 929 5.165

110 168 214 88 492

1.318 2.013 2.572 1.061 5.898

%30

ExclusiveDesign Seri

%20

‹ndirimli Fiyat›

MYSTIC

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Tekli ‹kili Üçlü Orta Sehpa Yan Sehpa Tak›m (3+2+1)

1.726 2.539 2.871 1.179 614 7.136

1.208 1.777 2.010 826 430 4.995

115 169 191 79 41 475

1.380 2.026 2.290 944 491 5.696

Tüm Ürünlerde

%30

‹ndirimli Fiyat›

Tüm Ürünlerde

DREAM PLUS

ExclusiveDesign Seri

%20

PASSIONE

Tüm Ürünlerde

ExclusiveDesign Seri

‹ndirimli Fiyat›

ESSE

Tüm Ürünlerde

ExclusiveDesign Seri

%20

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

CLASH

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Köfle Breeze Berjer

6.945 1.466

4.862 997

463 98

5.556 1.173

%30

ExclusiveDesign Seri

%20

‹ndirimli Fiyat›

STYLE LINE

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Comfy Üçlü Eternity ‹kili (Bayi Stoklar›yla S›n›rl›) United Berjer

4.402 3.330 1.779

3.081 2.331 1.245

293 222 119

3.521 2.664 1.423


Tüm Ürünlerde

%30

ExclusiveDesign Seri

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

NATURA STILL

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Tekli ‹kili Üçlü Tak›m (3+2+1)

947 2.575 3.106 6.628

652 1.796 2.150 4.598

63 172 207 441

756 2.058 2.480 5.294

%30

ExclusiveDesign Seri

%30

EXCLUSIVE Berjer Berjer / Çıtalı Üçlü - E.Ceviz Üçlü - Wenge Köfle - E.Ceviz Köfle - E.Ceviz Sol Köfle - Wenge Köfle - Wenge Sol Tak›m (3+3+B+B)

‹ndirimli Fiyat›

NAOMI

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Köfle Tekli Fred Berjer

7.011 1.173 1.783

4.898 821 1.248

466 78 119

5.596 939 1.427

Tüm Ürünlerde

ExclusiveDesign Seri

%20

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

892 892 2.888 2.888 4.527 4.527 4.527 4.527 7.560

624 624 2.022 2.022 3.169 3.169 3.169 3.169 5.292

58 58 192 192 300 300 300 300 500

699 699 2.298 2.298 3.598 3.598 3.598 3.598 5.994

%30

ExclusiveDesign Seri

CINQUANTA CONSEPT Üçlü ‹kili Tekli Tak›m (3+2+1 ) Tv Ünitesi Kare Sehpa

%20

‹ndirimli Fiyat›

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

4.332 2.363 1.180 7.875 2.476 1.014

3.032 1.654 826 5.498 1.733 710

289 158 79 525 165 68

3.465 1.890 944 6.297 1.981 811


Ekim Fiyat Listesi

Spectrum Köfle Tak›m›

köfletakımları %30 %20

Tüm Ürünlerde

%30

ConformanceSeri

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

SWEET STALL

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Köfle Köfle Sol Puf

1.922 1.922 510

1.346 1.346 357

128 128 34

1.538 1.538 408

ConformanceSeri

‹ndirimli Fiyat›

MALDIV

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Köfle

1.721

1.198

115

1.377


Tüm Ürünlerde

%30

ModestLine Seri

ANGEL Angel Köfle Angel Köfle Sol Neo Puf

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

2.671 2.671 605

1.870 1.870 424

178 178 40

2.137 2.137 484

%30

ModestLine Seri

LUCCA Köfle Köfle Sol Berjer Puf

%30

INNOVIA / INNOVIA PLUS Tekli Berjer Snow Puf Köfle Köfle Sol Innovia Plus Köfle Koltuk Innovia Plus Sol Köfle Koltuk

Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

3.212 3.212 640 509

2.249 2.249 448 356

214 214 43 34

2.570 2.570 512 407

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

985 1.059 420 3.211 3.211 3.211 3.211

689 741 294 2.248 2.248 2.248 2.248

66 71 28 214 214 214 214

788 847 336 2.569 2.569 2.569 2.569

%30

ModestLine Seri

%30

LONDON

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

Köfle Sa¤ Köfle Sol

2.391 2.391

1.674 1.674

%30

‹ndirimli Fiyat›

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Köfle Sa¤ Köfle Sol Puf

2.315 2.315 612

1.598 1.598 429

154 154 41

1.852 1.852 490

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

158 158

1.898 1.898

%30

ModestLine Seri

MISTRAL Köfle Köfle Sol

%20

‹ndirimli Fiyat›

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

3.475 3.475

2.432 2.432

232 232

2.780 2.780

Tüm Ürünlerde

ModestLine Seri

%20

BARI

Tüm Ürünlerde

ModestLine Seri

‹ndirimli Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

Tüm Ürünlerde

ModestLine Seri

%20

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

SWING

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Köfle Köfle Sol

2.658 2.658

1.861 1.861

174 174

2.090 2.090

%30

ModestLine Seri

%20

‹ndirimli Fiyat›

SPECTRUM

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Köfle Sa¤ Köfle Sol

2.537 2.537

1.776 1.776

166 166

1.995 1.995


Ekim Fiyat Listesi Tüm Ürünlerde

%30

TrendCollection Seri

FIORE Köfle Köfle Sol Köfle Lambaderli Köfle Lambaderli Sol Puf Lambader

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

3.297 3.297 3.784 3.784 420 649

2.297 2.297 2.649 2.649 294 454

220 220 250 250 28 43

2.638 2.638 2.998 2.998 336 519

%30

TrendCollection Seri

SOFT Köfle Modülü Uzanma Modülü Tekli Modül Soft Köfle ( 3xTekli+Köfle+Uzanma)

%30

‹ndirimli Fiyat›

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

1.078 1.240 879 4.948

755 868 615 3.464

72 83 59 330

862 992 703 3.959

Tüm Ürünlerde

TrendCollection Seri

%20

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

%30

TrendCollection Seri

%20

‹ndirimli Fiyat›

MATRIX

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

PEARL

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Matrix Köfle Yatakl› Matrix Köfle Yatakl› Sol Matrix Köfle Yataks›z Matrix Köfle Yataks›z Sol Puf

4.814 4.814 4.504 4.504 797

3.370 3.370 3.153 3.153 558

321 321 300 300 53

3.851 3.851 3.595 3.595 637

Köfle Köfle Sol Relax Köfle Relax Sol Köfle Berjer

5.276 5.276 3.415 3.415 1.582

3.693 3.693 2.390 2.390 1.097

352 352 228 228 105

4.221 4.221 2.732 2.732 1.266

Tüm Ürünlerde

%30

ExclusiveDesign Seri

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

EXCLUSIVE

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Köfle E.Ceviz Köfle E.Ceviz Sol Köfle Wenge Köfle Wenge Sol

4.527 4.527 4.527 4.527

3.169 3.169 3.169 3.169

300 300 300 300

3.598 3.598 3.598 3.598

%30

ExclusiveDesign Seri

%20

‹ndirimli Fiyat›

ENZIO LUXE

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Relax Köfle V Köfle

4.680 7.207

3.276 4.998

312 480

3.744 5.766

Stoklarla S›n›rl›


Escade Oturma Odas›

oturmaodaları %30 %20

Tüm Ürünlerde

%30

ConformanceSeri

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

ESCADE

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Bas›c Berjer Üçlü (Yatakl›) Puf Tak›m (3+Basic Berjer+Puf)

888 1.799 300 2.987

622 1.259 210 2.091

59 120 20 199

711 1.439 240 2.390

ConformanceSeri

‹ndirimli Fiyat›

FANTASTIC

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Üçlü Tekli Puf Tak›m (3+1+puf)

1.485 1.100 300 2.885

1.020 768 210 1.998

98 73 20 192

1.180 878 240 2.298


Ekim Fiyat Listesi Tüm Ürünlerde

%30

ConformanceSeri

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

FELICIA

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Tekli ‹kili Üçlü Felicia Tak›m (3+2+1+1)

500 809 977 2.786

350 567 684 1.950

33 54 65 186

400 647 781 2.229

%30

ConformanceSeri

%30

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Tekli ‹kili Üçlü Tak›m (3+2+1+1)

448 634 761 2.290

313 444 533 1.598

30 42 51 150

358 507 609 1.798

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

MONZA

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Üçlü Tekli Tak›m (3+3+1)

1.500 957 3.957

1.050 670 2.770

100 64 264

1.200 766 3.166

%30

ConformanceSeri

FRIEND ‹kili Yatakl› Tekli Yatakl›

Fiyat› 797 529

%30

%20

‹ndirimli Fiyat›

PINO

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Bas›c Berjer Üçlü (Yatakl›) Puf Tak›m (3+Basic Berjer+Puf)

888 1.796 300 2.984

622 1.257 210 2.089

59 120 20 199

711 1.437 240 2.388

%30

558 370

%30

ConformanceSeri

4 Yerine 12 Taksit (1+11) 53 35

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 637 423

%20

‹ndirimli Fiyat›

SIENA

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Bas›c Berjer Üçlü (Yatakl›) Siena Puf Tak›m (3+Basic Berjer+Puf)

888 1.796 310 2.994

622 1.257 217 2.096

59 120 21 200

711 1.437 248 2.396

Tüm Ürünlerde

ModestLine Seri

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

%20

Tüm Ürünlerde

Tüm Ürünlerde

ConformanceSeri

‹ndirimli Fiyat›

KUMSAL

Tüm Ürünlerde

ConformanceSeri

%20

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

%30

ModestLine Seri

%20

‹ndirimli Fiyat›

ARTE

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

PASIFICA

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Tekli ‹kili Üçlü L Köfle L Köfle Sol Relax Köfle Relax Köfle Sol Tak›m (3+2+1)

882 1.530 1.925 3.856 3.856 2.830 2.830 4.336

607 1.061 1.330 2.699 2.699 1.981 1.981 2.998

59 102 128 257 257 189 189 289

705 1.224 1.540 3.085 3.085 2.264 2.264 3.469

Tekli ‹kili Üçlü (Yatakl›) Puf Köfle Köfle Sol Tak›m (3+2+1+puf)

978 1.368 2.128 324 2.910 2.910 4.798

685 958 1.489 227 1.998 1.998 3.359

65 91 142 22 194 194 320

783 1.095 1.702 259 2.328 2.328 3.838


Tüm Ürünlerde

%30

ModestLine Seri

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

%30

ModestLine Seri

%20

‹ndirimli Fiyat›

ALORA

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

LIBERA

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Tekli ‹kili Üçlü Tak›m (3+2+1+1)

770 1.027 1.285 3.852

539 719 899 2.697

51 68 86 257

616 822 1.028 3.082

Tekli ‹kili Üçlü Tak›m (3+2+1+1)

886 1.162 1.410 4.345

605 805 983 2.998

59 77 94 290

709 930 1.128 3.476

Tüm Ürünlerde

%30

ModestLine Seri

PACO Tekli ‹kili Üçlü Tak›m (3+2+1+1)

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

688 1.007 1.334 3.715

481 705 934 2.598

46 67 89 248

550 805 1.067 2.972

%30

ModestLine Seri

FOX Tekli ‹kili Üçlü Tak›m (3+2+1+1)

%30

‹ndirimli Fiyat›

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

808 1.371 1.666 4.653

566 960 1.166 3.257

54 91 111 310

647 1.097 1.333 3.723

Tüm Ürünlerde

ModestLine Seri

%20

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

LUTRINA

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Berjer Tekli ‹kili Üçlü Tak›m (3+2+1+1)

1.018 984 1.408 1.710 5.085

713 689 985 1.197 3.559

68 66 94 114 339

814 787 1.126 1.368 4.068

%30

ModestLine Seri

%20

‹ndirimli Fiyat›

MASSA

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

‹kili Yatakl›

1.667

1.167

111

1.334


Ekim Fiyat Listesi Tüm Ürünlerde

me Döfle arlar› su akse

%30 KIRLENTLER

Dalgal› Dekoratif K›rlent 43x43 Köfle Tafll› Çiçek ‹fllemeli Dekoratif K›rlent 43x43 Gül Detayl› Dekoratif K›rlent 43x43 Kulak K›vr›ml› Pileli Dekoratif K›rlent 30x50 Taç Yaprakl› Dekoratif K›rlent 30x50 Çiçek Detayl› Pamuk Kanvas Dekoratif K›rlent 43x43 Tafll› Çiçek ‹fllemeli Dekoratif K›rlent 30x40 Pullu Nilüfer Çiçekli Dekoratif K›rlent 43x43 Voile Dekoratif K›rlent 30x30 Boncuk ve Tafl ‹fllemeli Kolye K›rlent 30x40 Siyah/Gümüfl Çiçekli Dekoratif K›rlent 30x50 Saten Dekoratif K›rlent 43x43

Fiyat› 100 89 100 108 93 80 89 89 93 97 97 84

70 62 70 76 65 56 62 62 65 68 68 59

4 Yerine 12 Taksit (1+11) 7 6 7 7 6 5 6 6 6 6 6 6

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 80 71 80 87 74 64 71 71 74 78 78 68

Tüm Ürünlerde

me Döfle arlar› su akse

%30 ŞALLAR

Sprinkle Dekoratif fial 130x180 Spade Dekoratif fial 130x180 Whipcord Dekoratif fial 130x180 Fleece Dekoratif fial 130x180 Stripy Dekoratif fial 130x180 Round Up Dekoratif fial 130x180 Ripple Dekoratif K›rlent 130x160

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

%20

Fiyat› 97 121 97 130 93 130 97

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 68 85 68 91 65 91 68

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 6 8 6 9 6 9 6

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 78 97 78 104 74 104 78

* Döfleme aksesuar›nda etiketin yar›s› uygulamas›; Köfle veya Oturma Odas› standart tak›m al›flverifli koflulu ile fial ve K›rlent aksesuarlar›nda etiket fiyat›ndan %50 indirim uygulamas› geçerlidir.


Tüm Ürünlerde

%30

KONSEPT SEHPALAR

Fiyat›

Exclusive Plus Sehpa Exclusive Kare Sehpa Exclusive Dirdörtgen Sehpa Exclusive Yan Sehpa Exclusive Zigon Sehpa Exclusive Dresuar Sehpa Elegance Orta Sehpa Elegance Zigon Sehpa Scarlet Desen Yan Snow Orta Sehpa Fiore Orta Sehpa Arte Zigon Sehpa Antik Mefle Arte Orta Sehpa Antik Mefle Arte Zigon Sehpa H.G.Beyaz Arte Orta Sehpa H.G.Beyaz Bianco Orta Sehpa Bianco Üçlü Zigon Bianco ‹kili Zigon Bianco Üçlü Ahflap Zigon Bianco Orta Sehpa Metal Dolce Belleza Yan sehpa Dolce Belleza Orta Sehpa Dikdörtgen Natura Orta sehpa Carina Yan Sehpa Carina Kare Sehpa Carina Dikdörtgen Sehpa Carina C Sehpa Carmen Orta Sehpa Carmen Lake Orta Sehpa Carmen Lake Zigon Sehpa Scarlet Yan Sehpa Scarlet Orta Sehpa Scarlet Desen Orta Scarlet Desen Yan Pasifica Orta Sehpa Aragon Antik Mefle Kare Sehpa Aragon Antik Mefle Dikdörtgen Aragon Zigon Sehpa Dream Plus (Stoklarla S›n›rl›) Dream Orta Sehpa (Stoklarla S›n›rl›) Dream Dresuar Sehpa(Stoklarla S›n›rl›) Dream Zigon Sehpa (Stoklarla S›n›rl›) Dream Yan Sehpa (Stoklarla S›n›rl›)

589 651 509 299 605 752 654 602 544 360 911 436 273 436 273 681 681 750 391 702 742 1.268 903 598 583 763 381 534 839 613 283 360 743 544 327 681 489 638 751 879 1.342 863 436

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 413 456 356 209 423 527 458 421 380 252 638 305 191 305 191 477 477 525 274 491 519 888 632 419 398 534 266 374 587 429 198 252 520 380 229 477 343 447 525 616 940 604 305

Tüm Ürünlerde

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 39 43 34 20 40 50 44 40 36 24 61 29 18 29 18 45 45 50 26 47 49 83 60 40 39 51 25 36 56 41 19 24 50 36 22 45 33 43 50 59 89 58 29

%30

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 472 521 407 239 484 598 523 482 435 288 729 349 219 349 219 545 545 598 313 561 593 998 722 479 466 598 298 427 671 490 227 288 594 435 261 545 392 498 598 698 1.074 691 349

SEHPALAR

Fiyat›

Line Camiila Como Emotion Orta Emotion Yan Armada Zigon Nora Orta Nora Yan Portofino Orta Portofino Zigon Fiore Zigon Dolce Desen Orta Beyaz Dolce Desen Orta Siyah Libera Orta Libera Zigon Cube Network Connetto Mixx BEYAZ Mixx CEV‹Z Calvin BEYAZ Calvin S‹YAH Calvin CEV‹Z Pratix Kol Sehpa (Ahflap Servis Pedi) Ceviz Pratix Kol Sehpa (Ahflap Servis Pedi) Beyaz Pratix Kol Sehpa (Ahflap Servis Pedi) Siyah

1.148 1.237 902 859 383 498 845 426 822 1.148 685 719 719 850 547 1.069 1.246 1.148 273 273 715 715 715 202 202 202

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 798 866 632 598 268 349 591 298 576 798 479 498 498 595 383 748 872 798 191 191 498 498 498 142 142 142

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 77 82 60 57 26 33 56 28 55 77 46 48 48 57 36 71 83 77 18 18 48 48 48 13 13 13

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 918 990 722 687 306 398 676 341 658 918 548 575 575 680 438 855 997 918 218 218 572 572 572 162 162 162


Ekim Fiyat Listesi Tüm Ürünlerde

CLASS STYLE BERJERLER Sono Charlotte For You Da Vinci ‹nnovia De Luxe Exclusive Berjer Exclusive / Ç›tal› Consept ‹dea Basic Berjer Cappi Leeds

%30

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

1.156 899 893 959 1.059 1.148 892 892 1.420 1.914 888 822 1.018

809 629 625 671 741 803 624 624 994 1.340 622 576 712

77 60 60 64 71 77 58 59 95 128 59 55 68

925 719 715 767 847 918 699 713 1.136 1.531 711 658 814

Tüm Ürünlerde

%30

MUSHROOM Fiyat› Tekli Sehpa Tak›m ( 2adet Tekli ve sehpa)

380 367 1.127

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 266 257 789

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 25 24 75

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 304 294 901

POLO STYLE BERJERLER PerMe PerTe PasHa (Stoklarla Sınırlı) Pearl Flo (Bizon deri) Flo (Desen kumafl) Luna (Bizon deri) Luna (Desen kumafl) Terra (Bizon deri) (Bayi Stoklar›yla S›n›rl›) Sierra Emotion S Latte Mezzo Daddy Daddy Free Cesto Dinlenme Arcadia Dinlenme Liza (Orjin) Berjer

%30

%20

‹ndirimli Fiyat›

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

872 946 1.457 1.582 1.086 1.145 1.276 1.312 1.452 1.332 929 931 798 1.458 1.857 1.869 2.001 599

610 662 1.020 1.108 760 801 893 918 1.017 933 650 651 558 1.021 1.300 1.308 1.398 419

58 63 97 105 72 76 85 87 97 89 62 62 53 97 124 125 133 40

697 756 1.166 1.266 869 916 1.021 1.049 1.162 1.066 743 744 638 1.166 1.485 1.495 1.598 479


Do¤tafl Yeni Nesil Odaları, sektörde ilk kez tam 7 y›l garanti kapsam›ndad›r.

Tüm Ürünlerde

KORSAN 2 Kap›l› Kitapl›kl› Dolap Ayak Ucu Modulu Karyola (Ayak Ucu Modülsüz - 90x190) Komodin fiifoniyer Dümen Ayna Çal›flma Masas› Karyola Korkuluk Standart Tak›m*

%30

yeninesilodaları %30 %20 Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

1.479 744 842 299 835 197 839 93 3.904

1.035 521 590 209 584 138 587 65 2.733

99 50 56 20 56 13 56 6 260

1.183 595 674 239 668 158 671 74 3.098

* 2 Kap›l› Kitapl›kl› Dolap, Çal›flma Masas›, Karyola ve Ayakucu Modülü içerir.

‹ndirimli Fiyat›

ARTE Sürgülü Dolap Bafll›kl› Karyola (120x200) Bazal› Karyola (120x200) Çal›flma Masas› Çal›flma Masas› Üst Modül Tv Stand› Komodin Standart Tak›m*

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

2.572 766 1.257 936 676 986 310 4.274

1.801 536 880 655 473 690 217 2.992

171 51 84 62 45 66 21 285

2.058 613 1.005 748 541 788 248 3.398

* Sürgülü Kap›l› Dolap, Bafll›kl› Karyola ve Çal›flma Masas› Modüllerini içerir.


Ekim Fiyat Listesi

Tüm Ürünlerde

%30

Tüm Ürünlerde

%20

%30

‹ndirimli Fiyat›

BLUE BIRD

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

2 Kap›l› Dolap 3 Kap›l› Dolap 90'l›k Baflucu Bafll›kl› Karyola (90x200) Komodin fiifoniyer Çal›flma Masas› Tekerlekli Kitapl›k Masa Üstü Kitapl›k Makyaj Aynas› Karyola Korkuluk Standart Tak›m*

926 1.449 236 610 203 512 449 483 308 238 93 1.985

648 1.015 165 427 142 359 314 338 215 167 65 1.389

62 97 16 41 14 34 30 32 21 16 6 132

741 1.160 189 488 163 410 359 386 246 191 74 1.588

* 2 Kap›l› Dolap, Bafll›kl› Karyola ve Çal›flma Masas› Modüllerini içerir.

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

3 Kap›l› Dolap Bazal› Bafll›kl› Karyola (Yatak 90x190) 90 l›k Baflucu fiifoniyer Çal›flma Masas› Kitapl›k Ranza (90x200) Bafll›kl› Karyola ( 90x200) Komodin Çal›flma Masas› Üst Modül Haraketli Alt Yatak Standart Tak›m*

1.331 1.255 285 635 624 471 1.530 683 229 243 399 3.210

932 879 199 444 437 330 1.071 478 160 170 280 2.247

89 84 19 42 42 31 102 46 15 16 27 214

1.065 1.004 228 508 499 377 1.224 547 183 194 319 2.568

* 3 Kap›l› Dolap, Bazal› Karyola ve Çal›flma Masas› içerir.

Tüm Ürünlerde

%20

%30

‹ndirimli Fiyat›

SECRET GARDEN

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

2 Kap›l› Dolap 3 Kap›l› Dolap 90'l›k Baflucu Bafll›kl› Karyola (90x200) Yavru Yatak Komodin fiifoniyer Çal›flma Masas› 120'lik Bafll›kl› Karyola fiifoniyer Üst Modül Kitapl›k Masa Üstü Ünite Pc Tafl›y›c› Ba¤lamal› 90’l›k Cibinlik Aksesuarl› Ba¤lamal› 120’lik Cibinlik Aksesuarl› Karyola Korkuluk Standart Tak›m*

1.266 2.084 410 1.048 391 443 1.035 967 1.145 413 836 423 83 488 573 93 3.280

886 1.459 287 734 273 310 724 677 801 289 585 296 58 341 401 65 2.296

84 139 27 70 26 30 69 64 76 28 56 28 6 33 38 6 219

1.013 1.667 328 838 312 355 828 773 916 331 669 338 66 390 459 74 2.598

* 2 Kap›l› Dolap, Çal›flma Masas›, Bafll›kl› Karyola içerir.

‹ndirimli Fiyat›

ROCK

Tüm Ürünlerde

%30

%20

%20

‹ndirimli Fiyat›

PASIFICA

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Tv Stand› 2 Kap›l› Dolap 3 Kap›l› Genç Dolap Çal›flma Masas› Masa Üstü Kitapl›k Kitapl›k Keson Komodin fiifonyer Makyaj Aynas› Bafll›kl› Karyola (140x200) Bazal› Karyola (120x200) Bazal› Karyola (140x200) Bafll›kl› Karyola (90x200) 90'l›k Bafll›k 90x190 April Baza 90'l›k April Baflucu 3 Kap›l› Bazal› Standart Tak›m*

1.127 1.208 1.676 411 380 556 306 242 622 126 697 1.366 1.493 637 290 502 221 3.453

789 846 1.173 288 266 389 214 169 435 88 488 956 1.045 446 203 351 155 2.398

75 81 112 27 25 37 20 16 41 8 46 91 100 42 19 33 15 230

901 967 1.341 329 304 445 245 194 497 100 557 1.093 1.194 510 232 402 177 2.763

* 3 Kap›l› Dolap, 120'lik Bafll›kl› Bazal› Karyola ve Çal›flma Masas› Modüllerini içerir.


Tüm Ürünlerde

%30

Tüm Ürünlerde

%20

%30

‹ndirimli Fiyat›

MISS

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

2 Kap›l› Dolap 4 Kap›l› Dolap Çal›flma Masas› Üst Ünitesi Bafll›kl› Karyola (90*200) Bafll›kl› Karyola (120*200) 90 l›k Baflucu Çal›flma Masas› Kitapl›k Komodin fiifoniyer fiifoniyer Aynas› Karyola Korkuluk Standart Tak›m*

1.231 1.671 416 745 931 324 754 766 393 798 189 93 2.730

862 1.169 291 522 652 226 528 536 275 558 132 65 1.898

82 111 28 50 62 22 50 51 26 53 13 6 182

985 1.337 333 596 745 259 603 613 314 638 151 74 2.184

* 2 Kap›l› Dolap, Bafll›kl› Karyola ve Çal›flma Masas› Modüllerini içerir.

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Bafll›kl› Karyola (90x190) 120x200 Karyola 3 Kap›l› Dolap fiifoniyer Çal›flma Masas› Çamafl›rl›k fiifoniyer Aynas› Kitapl›k Komodin Standart Tak›m*

893 1.088 1.586 828 1.249 772 168 912 330 3.727

625 762 1.110 580 874 540 118 639 231 2.596

60 73 106 55 83 51 11 61 22 248

714 870 1.269 662 999 617 135 730 264 2.982

* 3 Kap›l› Dolap, Bafll›kl› Karyola ve Çal›flma Masas› Modüllerini içerir.

Tüm Ürünlerde

%20

%30

‹ndirimli Fiyat›

SPIRIT / SPIRIT BLUE

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

3 Kap›l› Dolap Sürgülü Dolap Yeni Kitapl›k Mini Kitapl›k fiifonyer Makyaj Aynas› Komodin Çal›flma Masas› Çal›flma Masas› Üst Raf Modülü Çal›flma Masas› Üst Kitapl›k Mod. Hareketli Alt Yatak Bafll›kl› Karyola (90x200) Divan Karyola (90x200) Karyola Alt Çekmece Modülü Hareketli Komodin Karyola Bafll›¤› Tv Sehpas› Standart Tak›m*

1.366 2.343 960 560 624 205 256 637 127 127 354 569 1.128 447 225 250 622 2.572

956 1.640 672 392 437 143 179 446 89 89 248 398 789 313 158 175 435 1.798

91 156 64 37 42 14 17 42 8 8 24 38 75 30 15 17 41 171

1.093 1.875 768 448 499 164 205 510 102 102 283 455 902 358 180 200 497 2.058

* 3 Kap›l› Dolap, Çal›flma Masas›, Bafll›kl› Karyola içerir.

‹ndirimli Fiyat›

COOL

Tüm Ürünlerde

%30

%20

%20

‹ndirimli Fiyat›

SMART

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

3 Kap›l› Dolap 2 Kap›l› Dolap Çal›flma Masas› Masa Üstü Kitapl›k Kitapl›k Genifl fiifonyer Komodin Bafll›kl› Karyola (90x200) Bafll›kl› Karyola (120x200) 90 l›k Baflucu Yavru Yatak Yavru Yatak (Ranza) Ranza (90x200) Karyola Korkuluk Standart Tak›m*

1.281 784 384 208 868 630 251 476 634 185 372 375 1.635 93 1.644

897 549 269 145 607 441 176 333 444 129 260 262 1.144 65 1.151

85 52 26 14 58 42 17 32 42 12 25 25 109 6 110

1.025 628 307 166 694 504 201 380 507 148 297 300 1.308 74 1.298

* 2 Kap›l› Dolap, Çal›flma Masas›, 90x200 Bafll›kl› Karyola içerir.


Ekim Fiyat Listesi Tüm Ürünlerde

NEW TIMES Stoklarla Sınırlıdır

4 Kap›l› Dolap 3 Kap›l› Dolap Çal›flma Modülü Komidin Bafll›kl› Karyola (90x200) 90’l›k Baflucu 120x200 Karyola Standart Tak›m*

%30

Tüm Ürünlerde

%20

%30

‹ndirimli Fiyat›

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

1.600 1.194 1.598 221 953 412 1.332 3.744

1.120 835 1.119 154 667 289 933 2.621

107 80 107 15 64 27 89 250

1.280 955 1.278 176 762 330 1.066 2.995

* 3 Kap›l› Dolap, Çal›flma Modülü, Bafll›kl› Karyola içerir.

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Speedo Karyola (90x190 Yatak ) fiifonyer Çal›flma Masas› 3 Kap›l› Dolap Masa Üstü Kitapl›k Standart Tak›m*

1.671 783 1.024 1.868 315 4.563

1.170 548 717 1.308 220 3.194

111 52 68 125 21 304

1.337 627 819 1.494 252 3.651

* 3 Kap›l› Dolap, Speedo Karyola ve Çal›flma Masas› Modüllerini içerir.

Tüm Ürünlerde

%20

%30

‹ndirimli Fiyat›

MOTOKIDS

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

3 Kap›l› Dolap fiifonyer Çal›flma Masas› Masa Üstü Kitapl›k Motokids Karyola Karyola Korkuluk Motokids Yatak (90x160) Standart Tak›m*

1.444 660 623 221 1.510 93 187 3.577

1.011 462 436 155 1.057 65 131 2.497

96 44 42 15 101 6 12 238

1.155 528 498 177 1.208 74 149 2.861

* 3 Kap›l› Dolap, Çal›flma Masas›, Motokids Karyola içerir.

BIRDY 2 Kap›l› Dolap 130'lu Bebek Karyola 170'lik Bebek Karyola Kitapl›k fiifoniyer Tavan Lambas› Masa Lambas›

%20

‹ndirimli Fiyat›

EXCLUSIVE

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

Sürgülü Dolap Kitapl›k Keson TV Stand› Bafll›kl› Karyola Fonksiyonel Çal›flma Masas› Dream Genç Sandalye Standart Tak›m*

3.856 1.651 682 1.627 1.727 1.580 442 7.163

2.699 1.156 477 1.139 1.209 1.106 309 4.997

257 110 45 108 115 105 29 478

3.085 1.321 545 1.301 1.382 1.264 354 5.731

* Sürgülü Dolap, Bafll›kl› Karyola ve Fonksiyonel Çal›flma Masas› Modüllerini içerir.

babyconcept %30 %20

Tüm Ürünlerde

%30

‹ndirimli Fiyat›

SPEEDO

Tüm Ürünlerde

%30

%20

Tüm Ürünlerde

%20

‹ndirimli Fiyat›

‹ndirimli Fiyat›

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

COUNTRY

931 931 1.600 793 649 137 160

651 651 1.120 555 455 96 112

62 62 107 53 43 9 11

744 744 1.280 634 520 109 128

2 Kap›l› Dolap 130'luk Bebek Karyola 170'lik Bebek Karyola Kitapl›k fiifoniyer Masa Lambas› Tavan Lambas›

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

1.332 1.138 1.868 931 977 243 203

933 797 1.308 651 684 170 142

89 76 125 62 65 16 14

1.066 911 1.494 744 782 195 162


Tüm Ürünlerde

GENÇ SANDALYELER Motokids Spirit Spirit Blue Smart New Spirit Miss Pasifica Champion Formula Spider Korsan New Times Rock ‹nside Secret Garden Blue Bird Cool Speedo Arte

%30 Fiyat› 281 284 284 379 412 287 244 294 281 281 251 393 347 372 297 287 347 347 418

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 197 199 199 265 288 201 171 205 197 197 176 275 243 260 208 201 243 243 293

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 19 19 19 25 27 19 16 20 19 19 17 26 23 25 20 19 23 23 28

‹ndirimli Fiyat›

Tüm Ürünlerde

%30 PUFLAR Spider Puf Champion Puf Genç Formula Puf Spirit Puf Secret Garden Sand›kl› Puf Secret Garden Ottaman Puf BlueBird Sand›kl› Puf Miss Ahflap Puf

Fiyat› 253 227 227 219 287 300 300 342

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 177 159 159 153 201 210 210 239

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 17 15 15 15 19 20 20 23

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 202 182 182 175 230 240 240 273

%30 GENÇ

Toplam 12 Taksit 225 227 227 303 330 229 195 235 225 225 201 314 278 297 238 229 277 277 335

Tüm Ürünlerde

Genç rlar› sua akse

AYDINLATMALAR Arte Tavan Lambas› Arte Masa Lambas› Secret Garden Tavan Lambas› Secret Garden Masa Lambas› Miss Tavan Lambas› Miss Masa Lambas› BlueBird Tavan Lambas› BlueBird Masa Lambas› Spirit Tavan Lambas› - Fuflya Spirit Masa Lambas› - Fuflya Spirit Tavan Lambas› - Larcivert Spirit Masa Lambas› - Larcivert Rock Tavan Lambas› Cool Tavan Lambas› Smart Tavan Lambas› Korson Tavan Lambas› Korsan Masa Lambas› Speedo Tavan Lambas› Speedo Masa Lambas› Exclus›ve Tavan Lambas› Birdy Bebek Tavan Lambas› Birdy Bebek Masa Lambas› Country Bebek Masa Lambas› Country Bebek Tavan Lambas›

Fiyat› 151 151 251 149 136 164 136 164 136 164 136 164 132 132 132 215 235 200 151 218 137 160 243 203

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 105 105 176 104 95 115 95 115 95 115 95 115 93 93 93 151 164 140 106 152 96 112 170 142

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 10 10 17 10 9 11 9 11 9 11 9 11 9 9 9 14 16 13 10 15 9 11 16 14

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 121 121 201 119 109 131 109 131 109 131 109 131 106 106 106 172 188 160 121 174 109 128 195 162

Tüm Ürünlerde

Genç rlar› sua akse

TEKSTiL HALILAR Miss Smart Arte Blue Bird Cool Exclusive Korsan Pasifica Rock Secret Garden Speedo Spirit Fuflya Spirit Mavi

%30 Fiyat› 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221

* Genç Odas› aksesuar›nda etiketin yar›s› uygulamas›; Genç odas› standart tak›m al›flverifli koflulu ile Hal›,Tekstil ve Ayd›nlatma aksesuarlar›nda etiket fiyat›ndan %50 indirim uygulamas› geçerlidir.


Ekim Fiyat Listesi Tüm Ürünlerde

Genç rlar› sua akse

TEKSTiL NEVRESiM TAKIMLARI Spirit Fuflya Spirit Blue BlueBird Miss Rock Spirit Pasifica (Cool) Genç Exclusive (Çift kiflilik) Secret Garden

%30 Fiyat› 254 254 360 307 307 254 254 296 293

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 178 178 252 215 215 178 178 207 205

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 17 17 24 20 20 17 17 20 20

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 203 203 288 245 245 203 203 237 235

Tüm Ürünlerde

Genç rlar› sua akse

TEKSTiL YATAK ÖRTÜSÜ TAKIMLARI Spirit Blue BlueBird Miss Rock Spirit FUfiYA Pasifica (Cool) Genç Exclus›ve (Çift kiflilik) Secret Garden

%30 Fiyat› 316 393 337 345 316 316 316 316

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 221 275 236 241 221 221 221 221

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 21 26 22 23 21 21 21 21

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 253 314 270 276 253 253 253 253

Genç rlar› sua akse

Tüm Ürünlerde

Genç rlar› sua akse

TEKSTiL TÜL - PERDE &CİBİNLİK TÜLÜ Bluebird Fon Perde (150x270) Bluebird Tül Perde (140x260) Miss Fon Perde (150x270) Miss Tül Perde (140x260) Secret Garden Fon Perde (150x270) Secret Garden Tül Perde (140x260) Miss Cibinlik Tülü (60x200) Secret Garden Cibinlik Tülü (75x200)

%30 Fiyat› 114 114 114 114 114 114 148 148

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 80 80 80 80 80 80 104 104

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 8 8 8 8 8 8 10 10

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 91 91 91 91 91 91 119 119

Tüm Ürünlerde

%30

BEBEK KARYOLASI TEKSTiL SETLERi Birdy Mavi Uyku Seti (Büyük) Birdy Mavi Uyku Seti (Küçük) Birdy Pembe Uyku Seti (Büyük) Birdy Pembe Uyku Seti (Küçük) Country Mavi Uyku Seti (Büyük) Country Mavi Uyku Seti (Küçük) Country Pembe Uyku Seti (Büyük Country Pembe Uyku Seti (Küçük)

Fiyat› 380 380 380 380 380 380 380 380

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 266 266 266 266 266 266 266 266

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 25 25 25 25 25 25 25 25

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 304 304 304 304 304 304 304 304

* Genç Odas› aksesuar›nda etiketin yar›s› uygulamas›; Genç odas› standart tak›m al›flverifli koflulu ile Hal›,Tekstil ve Ayd›nlatma aksesuarlar›nda etiket fiyat›ndan %50 indirim uygulamas› geçerlidir.


CoconutLATEX Yatak

yataklar Tüm Ürünlerde

COCONUT LATEX 160x200

%30

Tüm Ürünlerde

%20

%30

‹ndirimli Fiyat›

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

2.999

2.098

200

2.398

SCARLET Stoklarla Sınırlıdır

160x200

Fiyat› 1.139

Tüm Ürünlerde

DREAM 160x200

%30 Fiyat› 1.053

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 737

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 797

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 76

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 911

Tüm Ürünlerde

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 70

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 842

Climax BLACK STAR Stoklarla Sınırlıdır

160x200

%30 Fiyat› 1.198

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 839

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 80

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 958


Ekim Fiyat Listesi Tüm Ürünlerde

%30

EXCLUSIVE PLUS

Fiyat›

160x200

1.275

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 892

Tüm Ürünlerde

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 85

%30

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 1.020

PREMIUM

Fiyat›

150x200 160x200

1.214 1.247

Tüm Ürünlerde

%30

LOVELY

Fiyat›

150x200 160x200 180x200

963 1.148 1.220

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 674 803 854

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 64 77 81

%30

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 770 918 976

%20

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

90x200 150x200 160x200

940 1.621 1.706

658 1.134 1.194

63 108 114

752 1.297 1.365

90x200 160x200

707 1.193

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 495 835

%20

‹ndirimli Fiyat›

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

90x200 150x200 160x200 180x200

1.087 1.378 1.436 1.714

761 964 998 1.198

72 92 96 114

870 998 1.148 1.371

%30

%20

‹ndirimli Fiyat›

VISCO FLEX

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

90x200 150x200 160x200

1.479 1.927 1.923

1.035 1.349 1.346

99 128 128

1.183 1.542 1.538

Tüm Ürünlerde

Fiyat›

972 998

Tüm Ürünlerde

Fiyat›

VISCO SiHiR

81 83

Toplam 12 Taksit

NEW LUXUS

‹ndirimli Fiyat›

LATEX POCKET

%30

850 873

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

‹ndirimli Fiyat›

Tüm Ürünlerde

Tüm Ürünlerde

%30

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

%20

Tüm Ürünlerde

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 47 80

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 565 955

%30

%20

‹ndirimli Fiyat›

MILKY SPRING FORM

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

160x200

2.611

1.828

174

2.089


Tüm Ürünlerde

%30

%20

‹ndirimli Fiyat›

VISCO POCKET

Fiyat›

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

Toplam 12 Taksit

100x200 120x200 150x200 160x200 180x200

1.100 1.214 1.281 1.433 1.750

770 850 897 998 1.225

73 81 85 96 117

880 971 1.025 1.147 1.398

Tüm Ürünlerde

%30

ERGO LIFE

Fiyat›

90x190 90x200 100x200 140x190 150x200 160x200 180x200

481 485 534 764 850 916 1.110

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 336 340 374 535 595 641 777

Tüm Ürünlerde

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 32 32 36 51 57 61 74

%30

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 385 388 427 611 680 733 888

RAIN ORGANIC

Fiyat›

90x200 100x200 150x200 160x200 180x200

574 624 925 1.039 1.222

MED PEDIC 90x190 90x200 100x200 120x200 140x190 140x200 150x200 160x200

Fiyat› 355 380 379 420 509 535 584 663

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 248 266 265 294 357 374 409 464

402 437 647 727 855

4 Yerine 12 Taksit (1+11) 38 42 62 69 81

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 460 500 740 831 978

Tüm Ürünlerde

Tüm Ürünlerde

%30

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

%20

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 24 25 25 28 34 36 39 44

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 284 304 303 336 407 428 467 530

MED PEDIC SUPERFLEX 90x190 90x200 100x200 120x200 140x190 140x200 150x200 160x200 180x200

%30 Fiyat› 399 431 497 509 676 701 766 818 998

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 279 302 348 356 473 491 536 572 699

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 27 29 33 34 45 47 51 55 67

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 319 345 398 407 541 561 613 654 798


Ekim Fiyat Listesi

Tüm Ürünlerde

EKODO 80x190 90x190 140x200 150x200 160x200 180x200

%30 Fiyat› 178 213 346 381 421 450

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 124 149 242 267 295 315

Tüm Ürünlerde

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 12 14 23 25 28 30

%30

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 142 170 277 305 337 360

MİKADO 70x130 90x190 90x193 90x200 100x200 120x200 140x190 140x200 150x200 160x200 180x200

Fiyat› 218 306 328 310 318 369 422 443 476 529 550

Tüm Ürünlerde

BEBEK YATAKLARI Birdy 70x130 Birdy 70x170 Country 70x130 Country 70x170

%30 Fiyat› 367 496 496 631

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 257 347 347 442

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 152 214 230 217 222 258 295 310 333 370 385

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 15 20 22 21 21 25 28 30 32 35 37

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 174 245 262 248 254 295 338 354 381 423 440

Tüm Ürünlerde

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 24 33 33 42

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 294 397 397 498

YORGAN & YASTIK & ALEZ Mikraofiber Yorgan (155x215) Mikraofiber Yorgan (195x215) Mikraofiber Yast›k (50x70) Sihirli Yorgan (155x215) Su Geçirmez Alez (100x200) Su Geçirmez Alez (160x200) %100 Pamuk Alez (100x200) %100 Pamuk Alez (160x200)

%30 Fiyat› 100 113 38 92 57 85 62 82

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 70 79 26 65 40 59 43 58

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 7 8 3 6 4 6 4 5

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 80 90 30 74 45 68 49 66


Paradise / Baza&Bafll›k

bazabafllık Tüm Ürünlerde

APRIL BAZA 90x190 100x200 140x190 150x200 160x200 180x200

%30 Fiyat› 502 543 793 859 931 947

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 351 380 555 602 651 663

Tüm Ürünlerde

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 33 36 53 57 62 63

%30

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 402 435 634 688 744 758

APRIL BAŞLIK 90'LIK 100'LÜK 140'LIK 150'L‹K 160'LIK 180'L‹K

Fiyat› 221 227 286 315 328 360

Tüm Ürünlerde

%30

ARTEMİS BAZA

Fiyat›

90x190 150x200 160x200

770 1.062 1.115

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 539 744 780

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 155 159 200 220 229 252

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 15 15 19 21 22 24

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 177 181 229 252 262 288

Tüm Ürünlerde

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 51 71 74

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 616 850 892

ARTEMİS BAŞLIK 90'LIK 150'L‹K 160'LIK

%30 Fiyat› 277 371 395

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 194 260 277

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 18 25 26

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 222 297 316


Ekim Fiyat Listesi Tüm Ürünlerde

%30

EXCLUSIVE BAZA

Fiyat›

160x200 180x200

1.278 1.351

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 895 946

Tüm Ürünlerde

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 85 90

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 1.022 1.081

EXCLUSIVE BAŞLIK 160'LIK 180'L‹K

%30 Fiyat› 471 498

Tüm Ürünlerde

%30

FLORA BAZA

Fiyat›

90x190 150x200 160x200

830 1.111 1.146

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 581 778 798

%30 Fiyat›

90x190 150x200 160x200

717 962 1.024

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 502 673 717

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 55 74 76

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 664 889 917

FLORA BAŞLIK 90'LIK 150'L‹K 160'LIK

%30 Fiyat› 256 345 367

90x190 90x200 100x200 120x200 140x190 150x200 160x200

%30 Fiyat› 466 478 491 546 771 797 818

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 326 335 344 382 540 558 573

31 33

Toplam 12 Taksit 377 398

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 179 241 257

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 17 23 24

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 205 276 294

Tüm Ürünlerde

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 48 64 68

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 573 770 819

PERA BAŞLIK 90'LIK 150'L‹K 160'LIK

%30 Fiyat› 267 358 382

Tüm Ürünlerde

STEEL BAZA

330 348

4 Yerine 12 Taksit (1+11)

‹ndirimli Fiyat›

Tüm Ürünlerde

Tüm Ürünlerde

PERA BAZA

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

%20

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 187 251 267

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 18 24 25

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 213 287 305

Tüm Ürünlerde

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 31 32 33 36 51 53 55

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 373 382 393 437 617 637 655

STEEL BAŞLIK 90'LIK 100'LÜK 120'L‹K 140'LIK 150'L‹K 160'LIK

%30 Fiyat› 178 204 211 227 228 258

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 124 143 148 159 160 181

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 12 14 14 15 15 17

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 142 163 169 181 182 207


Tüm Ürünlerde

%30

PARADISE BAZA

Fiyat›

90x200 150x200 160x200 180x200

819 1.097 1.285 1.383

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 573 768 899 968

Tüm Ürünlerde

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 55 73 86 92

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 655 878 1.028 1.106

PARADISE BAfiLIK&PUF 90'LIK BAfiLIK 150'LIK BAfiLIK 160'LIK BAfiLIK 180'LIK BAfiLIK Puf

%30 Fiyat› 545 730 798 919 487

Tüm Ürünlerde

HERMES BAŞLIK 90'LIK 150'L‹K 160'LIK

%30 Fiyat› 277 371 395

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 194 260 277

Stoklarla Sınırlıdır

90x190 100x200 120x200 140x190 150x200 160x200

%30 Fiyat› 392 461 550 634 729 783

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 274 322 385 444 510 548

381 511 559 643 341

4 Yerine 12 Taksit (1+11) 36 49 53 61 32

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 436 584 639 735 389

Tüm Ürünlerde

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 18 25 26

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 222 297 316

Tüm Ürünlerde

DIAMOND BAZA

‹ndirimli NAK‹T Fiyat›

%20

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 26 31 37 42 49 52

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 314 369 440 507 583 627

ZEUS BAŞLIK 90'LIK 150'L‹K 160'LIK

%30 Fiyat› 267 357 380

‹ndirimli NAK‹T Fiyat› 187 250 266

%20 4 Yerine 12 Taksit (1+11) 18 24 25

‹ndirimli Fiyat› Toplam 12 Taksit 213 285 304


Hak ettiğiniz gibi dünya standartlarında bir yaşam için Do¤tafl’tan Uluslararas› Kalite Kriterleri’ne uygun olarak üretilmifl sa¤l›kl› ve güvenilir ürünler. Turquality Do¤tafl, Türkiye’de do¤an dünya markaları arasında olmaktan gurur duyuyor.

7 Y›l Garantili Yıl Garantili

Do¤tafl Yeni Nesil Odaları, sektörde ilk kez tam 7 yıl boyunca Do¤tafl’ın garantisi altında.

7 Y›l Garantili Yıl Garantili

Nürnberg

Do¤tafl’ın ürünlerine duydu¤u güvenin bir di¤er göstergesi de “ExclusiveDesign Panel Ürünleri”nde tüketicinin takdirini kazanan uzun garanti süreleri.

GS (Geprüfte Sicherheit) Kalite Belgesi Do¤tafl Yeni Nesil Odaları yalnızca yüksek güvenlik ve kalite standartlarına uygun ürünlere verilen GS Belgesi’ni taflıyor.

E-1 Kalite Standartlar› Do¤tafl Ürünlerinde E-1 Kriterleri’ne uyan, güvenli ve sa¤lıklı malzemeler kullanılıyor.

CE Medical Belgesi Avrupa’nın Sıhhi Malzeme Sınıfı Kriterleri’ne uyum gösteren Do¤tafl Yatakları sa¤lıklı uykuların garanti belgesini taflıyor.

‘24 Ay vade seçenekleri’

444

DGTS 3487

‹stanbul Ofis Fabrika: Biga / Çanakkale Tel: 0 212 - 438 23 36 - 39 Tel: 0 286 - 316 98 60 (5 Hat)

http://www.facebook.com/dogtas

www.dogtas.com.tr

http://twitter.com/dogtaskurumsal http://pinterest.com/dogtaskurumsal

Doğtaş kataloğu Ekim 2012  

Doğtaş kataloğu Ekim 2012

Doğtaş kataloğu Ekim 2012  

Doğtaş kataloğu Ekim 2012

Advertisement