Selected Work: 2021-2022

Page 1

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ selected work 2021-2022

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗhouse in Southern Crete ΝΟΤΙΑ ΚΡΗΤΗ Αρχιτεκτονική μελέτη για εξοχική κατοικία στη Νότια Κρήτη architectural study for a vacation house in Southern Crete H εξοχική κατοικία στη Νότια Κρήτη επιχειρεί να ενσωματώσει τα μαθήματα από την τοπική παραδοσιακή Κρητική αρχιτεκτονική με τις σύγχρονες κατασκευαστικές λύσεις όπως αυτή των μεγάλων ανοιγμάτων. Σε συνδυασμό με την μελέτη του προσανατολισμού, τόσο για την καλύτερη θέα όσο και για την βέλτιστη χρήση του ηλίου εντός της κατοικίας, τοποθετείται ο βασικός όγκος εντός του γηπέδου. This vacation house in Southern Crete attempts to sythesise a form with the lessons of Cretan vernacular architecture and the contemporary building solutions, such as the large openings and glazing windows. The basic volume of the building is placed within the plot by studying the orientation in order to have the best view and the optimum sunlight at the interior spaces of the house.

Η σύνθεση βασίζεται στη απουσία διαχωριστικών εσωτερικών τοίχων Οι απαραίτητοι για την ιδιωτικότατα τοίχοι, εκείνοι του λουτρού, συνθέτουν ένα “κύβο” εντός του παραλληλόγραμμης κάτοψης χωρίς να εφάπτονται σε κάποιον από τους τοίχους του περιγράμματος. The composition is based on the absence of separative interior walls. The necessary interior walls, those of the bathroom, are composed by a “cube” within the rectangular plan of the house. This “cube” is not in contact with the contour of the building.

4.00 7.00 8.707.00 7.75 17.5 2.20 8.00 6.85 4.50 4.85 3.15 15.20 8.05 12.20 15.60 5.80 4.55 1.2 4.00 15.15 6.00 7.10 + 0.00 + 1.12 0.00 + 1.12 + 1.40 ΓΕΝΙΚΟΟΝΟΜΑΣΧΕΔΙΟΥΣΧΕΔΙΟ(MASTERPLAN) 1:200εξωτερικούΟιβάσηοικοπέδου.διακοσμητικώνΣτοπαρόνσχέδιοφαίνεταιτοίχων,Στοτουπάρχονθέσεις (ΠΑΣΧΑΛΙΑ,ΘΑΜΝΟΙΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΗΣΣΦΑΚΑ,ΦΩΤΕΙΝΙΑ) ΣχεδιασμόςΕξωτερικούΧώρουΕξοχικήςΚατοικίαςστηνΡούσσαEκκλησιάΣητείας 4.00 7.00 8.707.00 7.75 17.5 2.20 8.00 6.85 4.50 4.85 3.15 15.20 8.05 12.20 15.60 5.80 4.55 1.2 4.00 15.15 6.00 7.10 + 0.00 + 1.12 0.00 + 1.12 + 1.40 B ΚΩΔΙΚΟΣ ΣχεδιασμόςΕξωτερικούΧώρουΕξοχικήςΚατοικίας ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Αρχιτεκτονική μελέτη Εξωτερικού Χώρου για Τουριστική Κατοικία στην Κρήτη landscape & exterior architectural study for a vacation house in Crete

ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ig: konstantinosperakis.com+30konstantinos.perakis@outlook.comkappa.pi_6974169215 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΕΛΑΤΗΤΗΝΙΑΚΟΣΒΟΡΕΙΑΧΡΗΣΤΟΣΟΨΗΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100 Βόρεια όψη του εξψτερικού χώρου της εξωχικής διαστασιολόγηση των κτισμάτων των διαχωριστικών εκείνων των διακοσμητικών τοιχων ανατρέξτε στο Σ.1.1 Για τα ύψη νατρέξτε στα σχέδια Σ.1.6 και Σ.1.7 στάθμευσης και πισίνας αντίστοιχα. Το ύψος του διαχωριστικού στο (ένα) μέτρο.ΚατοικίαςΕξοχικήςΧώρουΕξωτερικούΣχεδιασμός ΣητείαςΕκκλησιάΡούσσαστην ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ig: konstantinosperakis.com+30konstantinos.perakis@outlook.comkappa.pi_6974169215 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΕΛΑΤΗΤΗΝΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100 Νότια όψη του εξψτερικού χώρου της εξωχικής διαστασιολόγηση των κτισμάτων των διαχωριστικών εκείνων των διακοσμητικών τοιχων ανατρέξτε στο Σ.1.1 Για τα ύψη νατρέξτε στα σχέδια Σ.1.6 και Σ.1.7 στάθμευσης και πισίνας αντίστοιχα. Το ύψος του διαχωριστικού στο 1 (ένα) μέτρο.ΚατοικίαςΕξοχικήςΧώρουΕξωτερικούΣχεδιασμός ΣητείαςΕκκλησιάΡούσσαστην ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΠΕΛΑΤΗΤΗΝΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΧΡΗΣΤΟΣΟΨΗΣΧΕΔΙΟΥ1:100Βόρειαόψητουεξψτερικούχώρουτηςεξωχικήςκατοικίας. Για διαστασιολόγηση των κτισμάτων των διαχωριστικών τοίχων καθώς και εκείνων των διακοσμητικών τοιχων ανατρέξτε στο Σ.1.1 Γενικό Σχέδιο. Για τα ύψη ανατρέξτε στα σχέδια Σ.1.6 και Σ.1.7 Ισομετρικά χώρου στάθμευσης και πισίνας αντίστοιχα. Το ύψος του διαχωριστικού τοίχου είναι στο 1 (ένα) μέτρο.ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ ΚατοικίαςΕξοχικήςΧώρουΕξωτερικούΣχεδιασμός ΣητείαςΕκκλησιάΡούσσαστην

ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ig: konstantinosperakis.com+30konstantinos.perakis@outlook.comkappa.pi_6974169215 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΠΕΛΑΤΗΤΗΝΙΑΚΟΣΒΟΡΕΙΑΧΡΗΣΤΟΣΟΨΗΣ1.2ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100 Βόρεια όψη του εξψτερικού χώρου της εξωχικής κατοικίας. Για διαστασιολόγηση των κτισμάτων των διαχωριστικών τοίχων καθώς και εκείνων των διακοσμητικών τοιχων ανατρέξτε στο Σ.1.1 Γενικό Σχέδιο. Για τα ύψη νατρέξτε στα σχέδια Σ.1.6 και Σ.1.7 Ισομετρικά χώρου στάθμευσης και πισίνας αντίστοιχα. Το ύψος του διαχωριστικού τοίχου είναι στο 1 (ένα) μέτρο.ΚατοικίαςΕξοχικήςΧώρουΕξωτερικούΣχεδιασμόςΚατοικίαςΕξοχικήςΧώρουΕξωτερικούΣχεδιασμόςΣητείαςΕκκλησιάΡούσσαστην ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ 20210302_S1.4-1.5_ND&BA.opsi.pdf 1 05/03/2021 12:23

ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥΙΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟΚατοικίαςΕξοχικήςΧώρουΕξωτερικούΣχεδιασμός ΣητείαςΕκκλησιάΡούσσαστην ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ 1.20 1.75 1.15 1.45 2.90 1.00 1.50 1.10 1.20 20200307_S1.6_IsoPool_A2.pdf 1 07/03/2021 11:43 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 1.65 0.50 0.95 2.101.95 1.35

ΒΙΛΕΣ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ villas in Kythera island Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου ενός συγκροτήματος δύο πολυτελών κατοικιών στα Κύθηρα. design of the exterior spaces & landscape of two villas in the islanf Kytheraof

Σημείο αναφοράς του κοινόχρηστου χώρου είναι το αλώνι. Θα αναστηλωθεί και θα χρησιμοποιηθεί για να φιλοξενήσει μία χαρουπιά και έναν μεσογειακό Βραχόκηπο. reference point of the common used exterior spaces is the circular threshing floor. It will be rebuilt and used in order to host a carob tree and a mediteranean garden. Η σύνδεση των δύο κτιρίων γίνεται με δύο συμμετρικά προς το αλώνι γραμμικά στοιχεία. Οι λιθοδομές από ασβεστόλιθο της περιοχής τελειώνουν στις πλαϊνές εξωτερικές εισόδους των κτιρίων με καμάρες. the connection between the two buildings is achieved with two linear elements. Limestone walls which shape two arches as the side entrances to the villas’private exterior spaces Σημείο αναφοράς των ιδιωτικών χώρων είναι οι καμάρες. Ο παραλληλόγραμμος διάδρομος και τρεις θόλοι συνδυάζονται και ο αρνητικός χώρος που προκύπτει δημιουργεί το στεγασμένο χώρο. reference point of the private exterior spaces are the arches. The linnear corridor and three domes are combined, and heir negative space produces the shaded space.

ΒΙΛΑ ΣΤΗ ΔΡΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου και όψεων πολυτελούς κατοικίας στην Δροσιά Αττικής. villa in Attica’s northern subburbs exterior and facade design of a villa in Northern subburbs of Attica

ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ ΣΤΟ ΨΥΧΙΚΟ maisonettes in Psychico, Athens

The building’s narrative will be the philosophy of making. The form will dare to communicate the craftsman’s art of making.

H περιοχή του Κεραμεικού είναι ενδεικτική της Μοντέρνας ιστορίας της Ελλάδας. Όλη η βιομηχανική ιστορία της χώρας γράφτηκε σε αυτήν την περιοχή η οποία φιλοξενούσε μέχρι το 1930 την πλειοψηφία των βιομηχανιών - βιοτεχνιών. Η διαδικασία της χειροτεχνίας είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της Μοντέρνας/ σύγχρονης και της Αρχαίας Ελλάδας. Η ενέργεια της ενασχόλησης με τα χέρια για την δόμηση και την έκφραση φόρμας είναι μία ασχολία που συμβαίνει στην χώρα διαχρονικά. Αυτό θα είναι και το αφήγημα της φόρμας του ξενοδοχείου. Θα τολμήσει να επικοινωνήσει την διαδικασία της τέχνης του χειρωνάκτη τεχνίτη μέσω των αρχιτεκτονικών του στοιχείων.

Ceramic workers, carpenters, woodworkers were gathered in this region creating a space of creative verve. The noble act of “making” acts as the continuation of the sophisticated crafts of Greek Antiquity. The philosophy of engaging with hands in order to create artefacts in a process in which hands and mind collaborate harmonically to create aesthetically pleasing

The Kerameikos & Metaxourgeio district is representatives of Greece’s modern history. They hosted by 1930s a plethora of craftsmen and artisanship and small to medium industrial units.

BOUTIQUE HOTEL ΚΕΡΡΑΜΕΙΚΟΣΤΟΝ boutique hotten in Kerameikos, Athens Σχεδιασμός Όψεων, Εξωτερικού Χώρου & Εσωτερικού - storytelling facade, exterior & interior design - storytelling

outcomes.

Κυρίαρχο συνθετικό στοιχείο είναι η οπτοπλινθοδομή. Στην είσοδο οι πλίνθοι τοποθετούνται έτσι ώστε να σχηματίσουν γραμμές προοπτικής από το πεζοδρόμιο προς την πόρτα εισόδου. main element of the composition is the brickwork. At the entrance of the building the bricks are placed in such a way to form an intence perspective towards the entrance door.

Στον τυφλό τοίχο της εισόδου του κτιρίου οι πλίνθοι τοποθετούνται υπό γωνία στον οριζόντιο άξονα με σκοπό να “σπάσει” η επίπεδη επιφάνεια ύψους 5.50 μέτρων. on the facade’s wall the bricks are placed in rotation refering to the horizontal axis in order to “break” the flat surface of a 5.50 meter wall.

Στους ορόφους της πρόσοψης, έχουν σχεδιαστεί οπτοπλινθοδομές, με τους πλίνθους σε περιστροφή κατά τον κατακόρυφο άξονα, το κάθε ένα σε διαφορετικές μοίρες περιστροφής με ακολουθία αριθμητικής προόδου. On the upper floor facade, the brickworks that were designed used teh bricks in rotation to the vertical axis in rotation with degrees which numbers are following numeric progression.

Στο εσωτερικό του ξενοδοχείου θα συνεχίσει η επανάληψη του στοιχείου της οπτοπλινθοδομής. Στα δωμάτια του τρίτου ορόφου, η εσωτερική σκάλα θα είναι το κυρίαρχο συνθετικό στοιχείο. Ως τέτοιο, τα πρώτα σκαλοπάτια της εσωτερικής σκάλας θα είναι κτισμένα με πλίνθους. Στις υπόλοιπες επιφάνειες θα κυριαρχούν διαφορετικές υφές από διαφορετικά υλικά τα οποία θα αναδεικνύουν την τσεχική των τεχνιτών που θα το κτίσουν. In the boutique hotel’s interior spaces will continue the element of the brickwork. In the third floor’s appartments, the staircase will be the main element of the composition. As the main element the first few staris will be made of bricks, in a simillar brickwork as the building’s exterior. On the other surfaces a variety of textures will be dominant, in order to emphasise on the craftsmen’s art.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ interior design for houses in N. Heraclion

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.