Page 1

NAŠE PŘÍBRAMSKO titul je součástí sítě

listopad I 2013

Josef Krček: Vztah k lidové písni a k hudbě se u mne projevil v dospívání

20

00

0

do tisk sc ů z hr da án rm ek a

inzerce

ibr

pr

se

na w.

ww z

o.c sk am

inzerce

inzerce

www.nazdabori.cz tel.: 774 679 117 NOVÁ VETERINÁRNÍ KLINIKA! NA VAŠI NÁVŠTĚVU SE SRDEČNĚ TĚŠÍ VETERINÁRNÍ LÉKAŘI: Vokrouhlík Pavel • Marie Poplšteinová • Sauerová Lenka • Matesová Zuzana AKCE NA LISTOPAD:

40% SLEVA NA BALÍČEK GERIATRICKÉHO VYŠETŘENÍ PRO SENIORY VÍCE O AKCÍCH NA LISTOPAD NA facebook.com/nazdabori

NOVĚ POHOTOVOST DENNĚ OD 8:00 - 24:00 Po-Pá: 8:00 -12:00 / 14:00 - 19:00 So: 9:00 - 12:00 Ne: 15:00 - 18:00


INFORMUJEME

Nejúčinnější léčbou rakoviny tlustého střeva je prevence

Česká republika má jeden z nejvyšších počtů nádorů tlustého střeva a konečníku na světě. Zdravotní pojišťovny plně hradí preventivní program, který umožňuje každému zdravému člověku vyšetření tlustého střeva a tím odhalení nádorů nebo jejich předstupňů v raném stádiu.

Pokud: - Je Vám více než 55 let - Se vyskytuje ve Vaší rodině nádorové onemocnění tlustého střeva nebo konečníku - Zemřel, nebo se léčí některý Váš příbuzný ve věku do 50 let s jakýmkoli nádorovým onemocněním - Vám byl zjištěn nádor prsu, vaječníku nebo endometria a neměli jste doposud provedenou kolonoskopii

Přijďte se nechat vyšetřit Oblastní nemocnice Příbram má k dispozici komplexní gastroenterologické centrum s preventivní a další odbornou péčí. Příbramská gastroenterologie patří mezi schválená, akreditovaná centra a zároveň mezi 15 největších center co do počtu prováděných screeningových kolonoskopií z celkových 267 pracovišť v celé České republice. K preventivnímu vyšetření v našem gastroenterologickém centru nepotřebujete doporučení od praktického lékaře. Vždy se Vám bude věnovat plně vyškolený odborný personál. -ONP-

Gastroenterologické centrum Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Historické okénko na pokračování Příbram v době předhusitské patřila k městům s kodifikovanou právní jistotou, disponovala městskými knihami a vlastní pečetí. Od konce 14. století vzrůstalo v celém království bohatství církve, které se stávalo stále silnějším lákadlem pro ziskuchtivé faráře, což vedlo k nespokojenosti s církevními zlořády. V očích prostého lidu měla

z mistrů na univerzitě byl stoupenec mistra Jana Husa a významný příbramský rodák Jan z Příbramě. Jan z Příbramě (zemřel 20. 12. 1448) byl Husovým žákem, významným teologem a spisovatelem. Je autorem několika traktátů (např.De ritibusmissae) a filozofických spisů (např.Život kněží Táborských či Apologie). Na straně husitů se Příbram účastnila i několika

„Přelom 14. a 15. století znamenal úpadek nejen pro město Příbram, ale i pro celé království.“ právě bohatá církev vinu i na morové epidemii, v jejímž důsledku zemřelo mnoho lidí. Přelom 14. a 15. století znamenal úpadek nejen pro město Příbram, ale i pro celé království. Na konci 14. století postihla město morová epidemie, v jejímž důsledku se snížila i hospodářská úroveň, a proto se v okolí města objevovaly skupinky lapků, které přepadávaly domy v okolí města. Lidé začali tedy hledat viníka vzniklé situace a toho nalezli v bohatém duchovenstvu a začali volat po reformě církve, která

válečných akcí, ovšem bez větších úspěchů. V důsledku své polohy se sama stala několikrát terčem útoků katolického pána Hanuše z Kolovrat, který napadl město čtyřikrát, přičemž jeho čtvrtý útok roku 1422 byl jako jediný neúspěšný, ovšem svou reputaci si napravil téhož roku nedaleko města, u obce Hluboš, když porazil přesilu pěších bojovníků v čele s hejtmanem města Alšíkem, který se spojil s Janem Zmrzlíkem. Město ale i nadále setrvalo na straně husitů, ač ztráty na lidských životech a majetku byly

AREÁL I. (Příbram I.), pavilon I – přízemí Kontaktní telefon: 318 641 628 Kontaktní e-mail: gastroenterologie@onp.cz inzerce

sauny ► parní lázeň ► whirlpool ► masáže ► bar a odpočinková zóna 2 hodinové vstupné 150,- Kč ►

WELLNESS CENTRUM PŘíBRAM

zvýhodněné vstupné pro seniory nad 60 let, ZTP, ZTPP, studenty ISIC a registrované sportovce

Prokopská 14 (Obchodní dům Dvořáček) 261 01 Příbram I. tel.: 731 731 335, 318 625 495 e-mail: wellnesspribram@seznam.cz www.wellnesscentrumpribram.cz

2

„Na konci 14. století postihla město morová epidemie, v jejímž důsledku se snížila i hospodářská úroveň, ...“ vyvrcholila husitskými válkami. Příbram se již na samém počátku husitské revoluce postavila na stranu podobojí. Podle některých historiků se Příbram jako jedno z prvních měst obrátila na pražskou univerzitu s dotazem, smí-li přijímat z kalicha, a dostalo se jí kladné odpovědi. Tuto skutečnost pravděpodobně ovlivnil fakt, že jedním

ohromné. Když v roce 1434 ustupovali táboři a sirotci od Prahy k Táboru, volili cestu přes Příbram, neboť zde mohli počítat s přátelskou pomocí. Příbramský kostel sv. Jakuba byl v rukou kališníků až do počátku 17. století, kdy byl Habsburky započat proces s rekatolizací českých zemí.. -P.Š.-


ÚVODNÍK Úvodník Michaela Grossová redaktorka Milé čtenářky, milí čtenáři, ocitli jsme se v nejbarevnějším období roku. I my přicházíme v tomto vydání s „různobarevnou“ nabídkou. Pokud máte soutěžního ducha a rádi luštíte sudoku, tak Vám připomínáme, že máte možnost vyhrát v naší dvouměsíční soutěži na straně 14 dvě celodenní vstupenky do největšího aquaparku v České republice - Aqua Palace Praha v celkové hodnotě 1 400 Kč. V říjnovém čísle jste si mohli poznamenat vyluštěná čísla sudoku, která nyní můžete s novými čísly zaslat nejpozději do 15. listopadu na naši adresu. Tento časopis je samozřejmě otevřen i Vašim příspěvkům. Pokud máte cokoli, s čím se chcete s ostatními podělit, tak neváhejte a napiště.

Výherci soutěží z říjnového vydání: Knihu 100 nejzdravějších jídel pro nastávající maminky získala: Marika Doležalová - Příbram 1. Knihu Tapas - předkrmy, chuťovky a drobná pohoštění získala: Dana Pavlíková - Lhota.

Kontakt na inzerci Michal Soudek manažer obchodu a inzerce

tel.: 608 100 979

inzerce@nasepribramsko.cz

Příchod císaře a jeho družiny - fotografie pořízená behěm karlštějnského vinobraní, které proběhlo o víkendu 28. - 29. září.

Cyklostezka na Hořejší Oboře

Vybudování cyklostezky v oblasti Hořejší Obora – Flusárna nabírá jasnější obrysy. Město Příbram nejprve uzavřelo smlouvu o partnerství s OHK Příbram, Centrem pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Obchodní akademií, VOŠ a T. J. Sokolem Příbram, aby následně začalo na tento projekt shánět finanční prostředky. Těch by se mu mohlo dostat z ROP střední Čechy, ve kterém je otevřená výzva pro získání dotace v oblasti dopravy – Udržitelné formy veřejné dopravy. Výše požadované dotace je cca 2,5 mil. korun, vlastní financování zhruba 5,5 mil. korun. Celkový rozpočet projektu tak dle projektové dokumentace vychází na 8 milionů korun. Součástí cyklostezky by bylo také veřejné osvětlení, sadová úprava či chodníky. Cyklotrasa by se měla stát zelenou páteří města podél příbramského potoka a měla by vést volným, nezastavěným územím, kde je nyní již vyšlapaná pěšina. „Vybudováním této cyklotrasy by mělo dojít ke zvýšení bezpečnosti chodců a celkovému zkvalitnění podmínek pro volnočasové aktivity, každodenní dojíždění obyvatel města do práce a za nákupy,“ říká o projektu starosta Pavel Pikrt. Plánovaný termín realizace je stanoven na duben až srpen příštího roku. -r-

Akce „Neptun“

Příbramským kriminalistům se podařilo začátkem října dopadnout dva pachatele, kteří se podíleli na krádežích a následném prodeji lodí a lodních motorů, které pocházely z řeky Sázavy a Vltavy – přehradní nádrž Slapy, Vrané nad Vltavou a Orlík. Sdělení obvinění z trestného činu podílnictví a krádeže si vyslechli v pondělí 33 a 35letý muž z Příbramska. Nyní oběma obviněným hrozí v případě odsouzení šest měsíců až pět let pobytu za mřížemi. Na této akci spolupracovali příbramští kriminalisté také s kriminalisty z Prahy – jih. Ti zadrželi také dva muže (25, 34 let). Starší z nich kradl a prodával věci mladšímu kumpánovi, zásoboval i výše uvedenou osobu z Příbramska. 34letý muž byl obviněn z krádeže, během letošního léta ukradl celkem šest člunů s motorem a jeden lodní motor. Druhý zadržený byl obviněn z podílnictví. -rinzerce

Měsíčník pro čtenáře z regionu Příbramska • Registrace: MK ČR E 20819 • Vydává Transitmedia, IČ: 70 70 24 71 • Adresa vydavatele a redakce: Nám. T.G.M. 154, 261 01 Příbram 1, tel.: +420 608 100 979, e-mail: redakce@nasepribramsko.cz • Distribuce: Česká pošta, s.p. • Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu

www.nasepribramsko.cz 3


ROZHOVOR

Josef Krček: Vztah k lidové písni a k hudbě se u mne projevil v dospívání Vokálně instrumentální soubor dobových nástrojů Chairé je Příbramákům velice dobře známý. S jeho uměleckým vedoucím panem Josefem Krčkem je pro listopadové vydání přípraven následující rozhovor.

Odkud čerpáte inspiraci pro váš repertoár? Jako národ máme svoji anonymní hudební paměť, kterou nám nikdo nevezme. Ta paměť je zapsaná v nepřeberném množství kancionálů a zpěvníků. Od mládí je sbírám a vždy žasnu nad tím, jaké bohatství obsahují. Naše kulturní minulost je propojená s evropskou kulturou, a proto není divu, že my hudebníci rádi interpretujeme skladby z různých končin Evropy. Jsme již po staletí členy evropské kultury, a proto mě vždy zlobí názor, že musíme konečně jít do Evropy. Vždyť tam již tisíc let jsme! Umění souvisí s vývojem křesťanství. Křesťanská kultura zanechala hluboké stopy v evropské hudbě a je na nás tyto stopy oživit. To je velká inspirace.

Se souborem Chairé hrajete hudbu období gotiky, renesance, baroka a klasicismu. Kde se ale zrodil váš vřelý vztah k lidové písni a hudbě vůbec? Vztah k lidové písni a k hudbě se u mne projevil v dospívání. Na jedné straně mám v sobě geny dědečka, který byl hudebníkem, a na druhé straně rodinné prostředí, kde se živě muzicírovalo. Moji bratři Vladimír a Jaroslav doma vyhrávali se svými kamarády lidové písně a já je vděčně poslouchal. Od dvanácti let jsem účinkoval v dětském folklórním souboru Jitřenka v Českých Budějovicích. Tam jsem získal vřelý vztah k lidové písni a postupně k hudbě jako takové. Později na konzervatoři v Plzni jsem si zamiloval historické hudební nástroje. Vždyť téma mojí diplomové práce bylo „Zaniklé hudební nástroje 16. století“. Toto téma mě provází poMETLIFE_188x63 celý život. 7.10.2013 13:21 Str‡nka 2

Když se vrátíme k počátkům, jak a kdy vlastně soubor vznikl a proč název Chairé?

„Jako národ máme svoji anonymní hudební paměť, kterou nám nikdo nevezme. Ta paměť je zapsaná v nepřeberném množství kancionálů a zpěvníků. “

Vokálně instrumentální soubor dobových nástrojů Chairé byl založen v lednu roku 1999 ve Waldorfské škole v Příbrami, kde jsem působil. Název si vypůjčil z řecké mytologie. Chairé byla dcerou Érota a Psyché a znamená radost. Dodnes se v Řecku lidé zdraví pozdravem „chairé“ – „buď zdráv“. Soubor si tento pozdrav překládá: „Udělám vše pro to, abych tě svou hudbou uzdravil,“ a touto ideou se řídí na každém koncertě. Za čtrnáct roků soubor odehrál stovky koncertů v

inzerce

Pro nově otevíranou pobočku v Příbrami hledáme kandidáty na obchodní i manažerské pozice

OBCHODNÍK / MANAŽER NABÍZÍME: ● ATRAKTIVNÍ BONUSY A BENEFITY*) ● PODPORU SPOLEČNOSTI – PŘÍSPĚVEK NA NOTEBOOK A OSOBNÍ AUTOMOBIL*) ● SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ HRAZENÝ SPOLEČNOSTÍ ● ZÁZEMÍ KANCELÁŘE – TELEFON, INTERNET

Životopisy zasílejte na e-mail: tomas.zacios@pp.metlife.cz *) Při splnění stanovených obchodních cílů společnosti

4

Tel.: 605 254 850

Kancelář obchodních zástupců – pojišťovacích zprostředkovatelů činných pro Metlife pojišťovnu, a. s.


ROZHOVOR Čechách i v zahraničí. Hrál v Rakousku, Německu, Francii, Belgii, Itálii a Lucembursku. Např. v Bruselu reprezentoval ČR, Středočeský kraj a město Příbram na světové výstavě betlémů. V Drážďanech v Českém centru reprezentoval město Rožmitál a Příbram na výstavě Jakuba Jana Ryby a příbramských betlémů. Ve svém bohatém repertoáru soubor Chairé začal oživovat českou a evropskou anonymní, duchovní a lidovou píseň období gotiky, renesance, baroka a klasicismu. Zároveň nastudoval program českých a evropských koled, písně ročního koloběhu, písně třicetileté války, renesanční tance, zpěvy sladké Francie, duchovní současnou hudbu a Loutnu českou A.M. z Otradovic.

kultury a má v sobě určité spojení s hudbou sfér. To je na dlouhé povídání. V publiku jsou mladí i staří lidé. Často se nemění, spíše přibývají.

Se souborem vystupujete na mnoha místech, liší se nějak příbramské publikum? Neliší. Příbramské publikum je vyspělé a stejné jako v Praze nebo v jiném městě. Vždy přijdou lidé, kteří nás poslouchají místo aspirinu, jak mi napsala jedna stálá posluchačka.

Hrajete na množství hudebních nástrojů, který z nich máte nejraději?

Jak obtížné bylo nalézt členy souboru? Nebylo to obtížné. Jsem fatalista a věřím na to, že kdo se má s kým potkat, potká se.

Víte, po těch letech existence souboru pro koho převážně hrajete? Pozorujete, že by

„Vokálně instrumentální soubor dobových nástrojů Chairé byl založen v lednu roku 1999 ve Waldorfské škole v Příbrami“ se měnilo složení vašich posluchačů? Máme svoje publikum. To nepopírám. Lidé, kteří na nás chodí, milují tichou hudbu

hranou na historické nástroje. Já říkám, že tato hudba léčí, poněvadž má mnoho archetypů, které si nosí každý člověk ve své duši. Například nástroj zvaný lyra je archetypem evropské

Mám rád všechny. Já osobně hraji na dvanáct nástrojů a jako multiinstrumentalista je všechny miluji pro jejich nezastupitelnou barvu tónu. Ona totiž vrací čas.

Místní si vás spojují především se souborem Chairé, ale věnujete se i muzikoterapii. Jak jste se k tomuto oboru dostal a pro koho je muzikoterapie vhodná?

inzerce

Provozní doba: PO - PÁ 7:00 - 22:00 SO 8:00 - 18:00 NE 9:00 - 21:00

Příbram 8 Školní 148 www.oxygensport.cz

Cross trénink KAŽDÉ ÚTERÝ V 18:00 PÁTEK V 17:00 SOBOTA OD 10:00

Informace: +420 318 632 759 info@oxygensport.cz

30. LISTOPADU OD 19:00 SOKOLOVNA PŘÍBRAM WELCOME DRINK, MODERÁTOR LUCIE KŘÍŽKOVÁ O CHUTNÁVKA VÍN, SPORTOVNÍ EXHIBICE, KAPELA BOSÁCI, BRAZILSKÁ TANEČNÍ SHOW V Y H L ÁŠE N Í SP ORTOVC E DE SET I L ET Í

ACTIVE TRAINING Staň se součástí něčeho nového! Přijď si zacvičit a aktivně se podílet na lepší kondici svého těla. Poznej nový kolektiv a společně dosahujte těch nejlepších výsledků. Každé pondělí 18:00-19:00 a neděle 9:00-10:00.

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ

5


ROZHOVOR / INFORMUJEME Muzikoterapii se již po napsání knihy o tomto oboru prakticky nevěnuji. Zahořel jsem pro ni v devadesátých letech minulého století. Jezdil jsem na stáže do Německa, kde je tento obor již po mnoho let součástí léčení. Dokonce i pojišťovny na muzikoterapii pamatují. V Česku se tento obor oficiálně těžko uplatňuje. Je vhodný pro zdravé lidi, kteří hledají vědomě kompenzaci svého jednostranného života ve svém povolání. Když takový člověk prožívá hru, cvičení a naslouchání v oblasti hudby, může získat zkušenost, jak mu přibývají síly a schopnosti. Hodí se pro lidi, kteří se chtějí rozejít s chronickou nemocí nebo tendencemi onemocnění tělesné či duševní povahy. Potom mohou pravidelným terapeutickým cvičením posílit vnitřní síly a znovu dosáhnout zdravé rovnováhy. Je důležitá pro akutně nemocné v nemocnici, kteří jsou k ukončení nemoci velmi pasivní. Mají možnost aktivní muzikoterapií znovu uspořádat tělesné, duševní a duchovní síly. Je požehnáním pro děti, které jsou ve svém vývoji tělesně nebo duševně postižené. Radostí z hudby mohou najít nové vývojové kroky nejen k naslouchání, nýbrž také k vlastní hře. Je vítaná pro pacienty, kteří nehodou, nebo po operaci ztratili vědomí (poranění mozku apod.). Jim se může

hudba stát mostem k vlastnímu duševnímu životu, vnitřní potravou, novou životní vůlí a impulsem ke znovunalezení spojení se svým tělem. Je nutností v pedagogice, kde je stále více a více potřeba harmonizace různých postižení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, dysortografie, poruchy chování apod.).

V hudbě se obracíte k časům minulým, vyhovuje vám současný styl života? Žijeme v přítomnosti. Nemůžeme si myslet, že se kolo dějin zastaví. To jde jenom v pohádkách a v umění. Zvláště v hudbě. Hudba umí vracet čas, poněvadž sama se v čase prožívá. V hudebním prožitku najdeme i sílu pro současný styl života. Můžeme ho změnit každý ve svém vědomí. To je jediná možnost. Vnitřní svět se nedá optimalizovat. Je to svět každého z nás. Můžeme se ovšem probudit k vyššímu vědomí, které má moc uvolnit radost (Chairé) v druhých. To je to tajemství.

Kdy a kde vás mohou Příbramáci s Chairé opět vidět a slyšet? 26. listopadu v Zámečku Ernestinum od 18.00 hodin v pořadu „Ještě si písničku zazpívám“. -r-

V roce 2001 soubor Chairé natočil první CD s názvem Písně, které vracejí čas. Na jaře 2003 uvedl soubor CD renesančních písní a tanců Tančím, zpívám. O vánocích roku 2004 představil soubor třetí CD s názvem O vánocích zpívám. V roce 2006 natočil pod stejným názvem DVD a v roce 2007 soubor připravil k vydání CD Píseň je touha. V roce 2008 soubor Chairé společně se souborem Musica Bohemica vytvořil CD pro výstavu Národního muzea, Senátu ČR, Vojenského historického muzea Albrecht z Valdštejna a jeho doba. K 10. výročí činnosti připravil soubor k vydání zpěvník Písně, které vracejí čas a v roce 2009 soubor Chairé nahrál CD Zpěvy sladké Francie z překladu Hanuše Jelínka. V roce 2011 vydal soubor Chairé živou nahrávku duchovní hudby pod názvem Doteky duše.

Nehodovost na Příbramsku

Letos řešili policisté na Příbramsku celkem 817 dopravních nehod, při nichž zemřelo šest lidí. Nejtragičtější byl srpen, kdy umřeli tři lidé. 21. září nepřežil havárii 21 letý motocyklista, který boural v Rožmitále pod Třemšínem. V měsíci září se odehrálo 54 nehod, což je o 33 karambolů méně než loni. V uplynulém měsíci utrpěly dvě osoby těžké zranění a 19 lehké. Nejčastější příčinou dopravních kolizí byl nesprávný způsob jízdy. Přílišná rychlost byla důvodem 15 nehod a nedání přednosti v jízdě zavinilo šest havárií. U pěti karambolů byli řidiči pod vlivem alkoholu. Zvěř na vozovce způsobila 17 srážek. Na automobilech vznikla škoda ve výši 8,5 milionů korun. Na pokutách hlídky vybraly téměř 50 tisíc korun. -r-

Statistika dopravních nehod

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, ÚO Příbram

Dluhy za nájemné se v Příbrami vyšplhaly k deseti milionům

Nejen severní Čechy nebo Moravu, ale i některá středočeská města trápí dluhy za nájemné. Nejinak je tomu také v Příbrami, kde se dluh šplhá k částce deseti milionů korun. V současné době je evidováno asi 205 dlužníků, avšak převážně se jedná o bývalé nájemníky, kteří již byli z městských bytů vystěhováni právě z důvodu neplacení nájemného. Tyto dluhy se město snaží řešit soudní cestou a vymáhat je na základě rozhodnutí soudu. „ Placení nájemného pravidelně každý měsíc sledujeme a dbáme na to, abychom byli s dlužníky neustále v kontaktu. Jakmile nájemník neuhradí dva nájmy, je třeba alespoň telefonicky ho upozornit, že neuhradil nájem. Nejúčinnější je ale osobní jednání s nájemníkem,“ říká o situaci vedoucí Městské realitní kanceláře PhDr. Věra Černá. Mnohdy se nájemník dostane do problémů z důvodu, že má již nějakou exekuci, a stydí se to oznámit Realitní kanceláři a ve spolupráci s ní věc řešit. „V současné době evidujeme jen minimální počet dlužníků a dluhy tak v tuto chvíli nenarůstají. Město má v majetku téměř šest set bytů a v těchto bytech je jen 39 dlužníků. To jsou navíc ještě nájemníci, kteří mají například splátkový kalendář na úhradu vyúčtování, nebo minimální dluh,“ říká starosta Ing. Pavel Pikrt. -rinzerce

inzerce

člen skupiny ARRIVA Zajišťuje autobusovou dopravu pro školy, organizované skupiny, cestovní kanceláře a společnosti Tel. 318 521 020 e-mail: info@bosakbus.cz • www.bosakbus.cz

6


ROZHOVOR

Toadstool Bikeshot

Jakou nejbližší další akci plánujete v Příbrami uskutečnit?

5. října se v příbramském skateparku uskutečnila pod záštitou sdružení Toadstool Club sportovně-charitativní akce s názvem Toadstool Bikeshot pro Kubíka.

Zeptali jsme se kterého mimo jiné můžete vidět v „Česko Slovensko má talent“. organizátora akce Toadstool Bikeshot Byla z Vašeho pohledu akce Jaroslava Frýdla na několik úspěšná, kolik lidí se akce nakonec zúčastnilo? otázek:

Úspěšná rozhodně byla, jelikož nám v první řadě vyšlo počasí. Pro Kubíka jsme sehnali přes 10 000 Kč. Návštěvníci i závodníci byli spokojení, a to i přesto, že účast byla slabší (11 závodníků a přesně 89 platících návštěvníků), tak jsem přesvědčen, že se všichni bavili.

Dne 5. října proběhla akce s názvem Toadstool Bikeshot pro Kubíka v prostorách příbramského skateparku, za jakým účelem byla tato akce pořádána a co vše bylo k vidění? Toadstool Bikeshot by měl letos po pravdě za sebou již pátý ročník, ale vzhledem k tomu, že jsme akci dříve dvakrát zrušili kvůli počasí, byl to vlastně třetí ročník závodu na freestyle kolech na překážkách ve skateparku. Je to tedy tradiční závod stejně jako námi pořádaný skate závod. Při této příležitosti jsme se rozhodli výtěžek z akce věnovat Kubíkovi Skotnicovi a jeho mamince Katce, o kterém se poslední dobou hodně mluví, vzhledem k jeho vážnému zdravotnímu stavu. K vidění bylo mnoho parádních triků na kolech v podání jak závodníků, tak i profi jezdce Tomáše Řandy,

Se sdružením Toadstool Club pořádáte skateboardové závody Skateshot v Příbrami, letos proběhl již několikátý ročník, plánujete na příští rok nějaké změny či novinky týkající se této akce? Skateshot měl letos desáté výročí a příprava i uspořádání takovéto akce byla pro nás dost náročná. Pozvali jsme skupinu Wohnout, akce byla místo jednoho dne rozdělena do dvou a celkový program závodů byl pestřejší než na předchozích skateshotech. Těžko v tuto chvíli říct, zda bude příští skateshot v takovémto měřítku. Bohužel je to pro nás velmi finančně nákladné a nikdy nevíte, jaké bude počasí a návštěvnost, abyste si mohli dovolit více zariskovat. Proto si tento risk příště nejspíše odpustíme a uspořádáme opět závody dle našich možností, příspěvků od sponzorů a případné dotace od města.

Kdy vlastně vzniklo sdružení Toadstool Club a co je jeho cílem?

Toadstool Club vznikl v roce 2006 za účelem převzetí do správy areál skateparku a jeho následný provoz. Jelikož se zakládající členové klubu podíleli na plánování výstavby tohoto areálu s radnicí již od roku 1998, začali jsme se po prvním zprovoznění areálu aktivně podílet na jeho dostavbě a propagaci. Bohužel se o tento areál město špatně staralo, přesto se zde vybíralo nesmyslné vstupné a nám se to přestávalo líbit, když v jiných městech s provozem takových areálů neměli žádné problémy a hlavně byly tyto skateparky všude zdarma přístupné. Rozhodli jsme se tedy založit neziskovou organizaci a následně zažádat o správu tohoto areálu. Dnes je díky Toadstool Clubu skatepark plně funkční, přibylo nejméně jednou tolik překážek, než když jsme areál v roce 2006 přebírali, a hlavně je tento prostor zdarma přístupný a udržovaný.

Letos už asi žádnou. V plánu jsme měli uspořádat Graffiti Jam (závod ve sprejování na volné plochy), ale bylo nám nařízeno sundat desky, které jsme měli po Skateshotu připevněné z venkovní strany plotu skateparku, protože to údajně nedělá pěkný dojem. My jsme naopak chtěli, aby tyto sprejerské výtvory, které by tvořili opět „profíci“, mohlo vidět co nejvíce lidí. S tím, že by se tato stěna demontovala, ale až nějaký čas po akci. Vzhledem ke stížnostem některých starších občanů jsme tuto stěnu demontovali a upřímě nám to zkazilo chuť tento Graffity Jam uspořádat. Je to škoda, protože zde mohla být první legální stěna pro sprejery a třeba by to alespoň některé odradilo od ničení různých fasád.

Do čeho by bylo podle Vás, jako propagátora skateboardingu a extrémních sportů, třeba v Příbrami investovat? Jelikož jsem skeptický k investicím ze strany města, tak těžko říct. Když budu mluvit za skatepark, rozhodně by bylo přínosem alespoň zastřešení minirampy, která by se pak dala využívat i v zimním období. Ale co by v Příbrami určitě mělo vzniknout, byť se nejedná přímo o extrémní sport, je stezka pro kolečkové brusle, která by měla mít alespoň 10 km, aby to splňovalo účel. -r-

inzerce

NEBANKOVNÍ PŮJČKY BEZ POPLATKU A DRAHÝCH VOLÁNÍ! ZAMĚSTNANCI, OSVČ, DŮCHODCI, ŽENY NA MD , RENTIÉŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE

TEL.: 777 012 013 777 290 530 7


INZERCE Prezident navštívil Příbram

Řádková inzerce zdarma Prodám nový odšťavňovač ESF103 elektrický nepoužitý; pěknou celodřevěnou postýlku na kolečkách - větší výhoda. Ceny dohodou. Tel.: 604 566 487, Hluboš Prodám starodávný kredenc, malovaná skla, cena dohodou. Tel.: 728 048 301 Prodám zahrádku na Baníku - možno připojit elektriku. Tel.: 728 383 941 Prodám hlavu motoru 1600 Octavie W-Seat - Použitá. Tel.: 728 383 941 Prodám – pronajmu garáž. Levně. Tel.: 607 288 725

Vybudování cyklostezky V rámci třídenní návštěvy měst po Středočeském kraji navštívil v úterý 15. října prezident České republiky Miloš Zeman město Příbram. Nejprve absolvoval program v Oblastní nemocnici Příbram. Během oběda podebatoval prezident s řediteli nemocnic Středočeského kraje, řediteli příspěvkových organizací ve zdravotnické oblasti a jednotlivými zástupci záchranných složek města Příbram. Po skončení této části programu se prezident vypravil na setkání se starostou Příbrami Pavlem Pikrtem a dalšími představiteli města, mezi kterými byli místostarostové, radní, členové zastupitelstva, ředitelé příspěvkových organizací města a ředitelé základních škol. Prezidenta přivítali před příbramským Zámečkem – Ernestinem. Starosta města Pikrt obdaroval prezidenta republiky soškou Panny Marie, hornickou Švancarou a knihou od partnerského města Valle di Ledro. V rámci programu doprovodil starosta prezidenta na náměstí T. G. Masaryka, kde se před připravenou tribunou sešla více než pětistovka občanů. Kolem šestnácté hodiny prezident ukončil návštěvu odjezdem do Dobříše. -r-

Prodám černý sekretář z dvacátých let, se zrcadlem, vhodný na chalupu nebo k renovaci, cena 1800Kč. Tel.: 608 357 638 Prodám stavební parcelu 1000m2, 10km od Dobříše . Cena : 650 kč/ m2. Tel.: 722 227 545 Prodám dom. vodárnu, nerez nádoba 24 lt., typ ALKO, sací výška 9 m, max. výtl. výška 50 m, 230 V, r. v.1997, použ. v rekr. objektu. Cena 1000,- Kč. Odběr v Pičíně. Tel.: 603 454 514 Prodám elektrokolo Cityline, hliníkový rám, baterie Li-pol, nabíječka, dojezd po nabití cca 50 km, cena dohodou. Tel.: 603 275 596 Koupím levně akumulační kamna ve výborném stavu. Jsem od Roudnice nad Labem. Tel.: 603 818 330 Koupím nerosty, minerály nebo jiné hornické věci. Tel.: 776 200 917 Pronajmu byt 2+1 s lodžií v Příbrami na Rynečku, měsíční platby 7 300 Kč. Požaduji dvě zálohy předem. Informace na tel.: 606 507 399

Kam vyrazit

Zedník znalý řemesel hledá uplatnění. Umím koupelny, instalatérské práce, obklady, štuky, malby, laky apod. Jsem svědomitý. Tel.: 777 996 333

Kresby z vězení

Přenechám přístup do SCIO on-line kurzů k přípravě na přijímací zkoušky na osmileté gymnázium. Tel.: 607 956 224

Do 31. 12. 2013 - Památník Vojna Lešetice – ubytovací objekt G Výběr z děl vzniklých během vazby ve věznici Plzeň-Bory v letech 1979–1981, kde byl akad. sochař Otmar Oliva držen za „protistátní činnost“ v souvislosti s Chartou 77.

Vdovec 76 let, který nechce být na vše sám, hledá ženu, která ví ,co je samota. Pozdější přistěhování. Nutné Tel.: 604 954 904

Řádkovou inzerci objednávejte kupónem nebo elektronicky na www.nasepribramsko.cz

inzerce

KUPÓN

PRO PODÁNÍ SOUKROMÉ ŘÁDKOVÉ INZERCE

Do příštího vydání budou zařazeny kupóny došlé do 15.11.2013

Omezení řádkové inzerce: do jednoho vydání maximálně 2 inzeráty na osobu - (a stejný kontakt) TEXT INZERÁTU - VYPLŇTE ČITELNĚ HŮLKOVÝM PÍSMEM JEDNOTLIVÁ POLÍČKA, PIŠTE TEXT S MEZERY MEZI SLOVY

POUZE PRO SOUKROMÉ ÚČELY. PRO KOMERČNÍ INZERCI SLOUŽÍ PLOŠNÁ INZERCE!

Vyplňte kupón a odešlete na: Redakce Naše Příbramsko - Nám. T.G.M. 154, 261 01 Příbram 1

INZERÁTY LZE PODÁVAT TAKÉ ELEKTRONICKY NA WWW.NASEPRIBRAMSKO.CZ

8


BYDLENÍ

Několik tipů - jak si v zimě poradit s orosenými okny Větrat a zase větrat Není větrání jako větrání. Když otevřete přes den pouze ventilaci, nemusí to znamenat, že předejdete pocení oken. Odpoledne se vrátíte z práce celí udivení, že to proklaté okno je už zase celé orosené. Co s tím? Odpověď je jednoduchá. Naučte se větrat správně! Mikroventilace ani profesionální montáž

plastových oken - externí odkaz ještě nic neřeší. Radikálnější způsob větrání je mnohem účinnější. Až přijdete z práce, nechte otevřené okno dokořán zhruba 5 minut. Za tu dobu se v místnosti stačí vyměnit vzduch, ale nevychladnou stěny. Přirozená cirkulace vzduchu zamezí rosení a snížení teplotního rozdílu reguluje vlhkost v místnosti.

Zredukujte počet květin na parapetu Hlavními příčinami rosení oken mohou být žaluzie,

záclony nebo i květiny na parapetu. Kapky rosy vznikají v důsledku rozdílných teplot v místnosti. Jednoduše řečeno příliš mnoho květin na parapetu funguje vlastně jako překážka a vzduch nemá šanci dostat se až okenní tabuli. Květiny však nejsou jedinou příčinou. Následující rady vám pomohou redukovat vlhkost v okolí oken: - Přes noc nechte žaluzie vytažené, teplo sálající ztopení se tak dostane až k oknu. - Máte dlouhé závěsy či záclony? Platí pro ně to samé jako pro žaluzie - nechte je

roztažené. - Zredukujte počet květin na parapetu na minimum.

Sledujte teplotu Teplota v místnosti také radikálně ovlivňuje míru rosení oken. Optimální teplota v interiéru by se měla pohybovat kolem 20 stupňů. Vlhkost by neměla překročit 50%. Vezměte na vědomí naše praktické rady a navykněte si na ně. Jednoduše tak předejdete riziku tvorby plísní na plastových oknech externí odkaz a budete mít v bytě příjemný čerstvý vzduch. -r-

inzerce

V klidu renovovat - vyhnout se nákupùm

Ze starého bude NOVÉ za 1 den!

dveøe - domovní dveøe - schody - stropní podhledy Familia NOVÁK & NOVÁK s.r.o.

602 11 77 30

Více podrobností a další produkty na: www.renovace-novak.cz www.portasnovak.cz portas.kt@seznam.cz

Individuální poradenství u Vás doma!

Jednièka na renovace v Evropì

KOUPELNY PILÁT Likvidace staré koupelny a WC Rozvody vody, odpadu a elektro Obklady a montáž sanitárního zařízení Veškeré r eference a fotogalerii najdete na:

W W W. K O U P E L N Y P I L A T . C Z

Kontaktujte nás: tel.: 602 151 595 email: pilat.b@seznam.cz NOVÁ KOUPELNA VE VAŠEM DOMĚ, BYTĚ NEBO NA CHATĚ

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z MASIVU I LAMINA okna dveře schody nábytek pergoly postele vestavěné skříně dětské pokoje kuchyně včetně grafického návrhu kancelářský nábytek Husova 632, příbram VI (areál dolu Anna) tel.: 737 810 457

Ing. František Kuba ZFK - kovovýroba Příbram tel.: 602 136 263 www.zfk.cz ● franta.kuba@zfk.cz VÝROBA A MONTÁŽ • zábrad lí, mříže ploty, vjezd ové brány, schodiště, přístřešky • atypická garážová vrata • kovářské ploty a brány • opravy zámků, dveřního kování a zavíračů (brana) • výrobky z nerezové oceli • ocelové konstrukce • sušáky na prádlo (i pro plastová okna) • ochraný síťový a hrotový systém proti ptactvu

POVRCHOVÁ ÚPRAVA • tryskání, barevné nátěry dle vzorníku, komaxit (prášková vypalovaná barva), galvanický a žárový zinek DALŠÍ NABÍDKA • služby hodinového manžela • drobné zednické práce • malířské práce • úklidové práce

9


INFORMUJEME / INZERCE

Nová recepce

www.peugeot-cerny.cz

NOVÝ PEUGEOT 308

ˇ ˇR ˇR ˇEno zamE EENO ZAME NA VAŠE smysly SMYSLY

Od 1. října se do areálu Policie ČR v Příbrami na Zdaboři vchází jiným vstupem, který je o pár metrů níž než původní branka. Důvodem je otevření zcela nová recepce, která přivítá veřejnost příjemným prostředím. Přístup je bezbariérový a nechybí ani dětský koutek. V recepci bude v běžné pracovní době vyškolený civilní zaměstnanec, který bude nápomocen občanům, kteří přijdou s žádostí o pomoc či radu. -r-

Náhrada za porouchaný stroj RAZANT Radní Příbrami schválili žádost ředitele Technických služeb Příbram Pavla Máchy, týkající se nákupu bazarové repasované techniky, která by měla nahradit porouchaný stroj Razant. Na tomto stroji došlo k závadě během letního období a při řešení opravy bylo zjištěno, že by náklady na opravu dosáhly výše dvě stě padesát tisíc korun. „Vzali jsme v potaz stáří stroje, inzerce

10

Kombinovaný provoz: spotřeba: 3,6–5,8 l/100 km, emise CO2: 95–134 g/km Kombinovaný provoz: spotřeba: 3,6–5,8 l/100 km, emise CO : 95–134 g/km 2

Jak jsme dokázali vytvořit ještě intenzivnější zážitek z jízdy? Zmenšili jsme volant, pro vyšší citlivost řízení. Jak jsme dokázali vytvořit ještě intenzivnější zážitek z neztráceli jízdy? Zmenšili jsme volant, pro vyšší citlivost řízení. Zvedli přístrojovou desku, abysteSnížili neztrácelihmotnost kontakt s vozovkou. Zvedli přístrojovou desku, abyste kontakt s vozovkou. Zlepšili aerodynamiku. i Zlepšili aerodynamiku. Snížilijsme hmotnost i spotřebu. Navrhliinteriér jsme prostornější interiér a ještě zvětšili zavazadlový prostor. S novýmS Peugeotem můžete nyní objevit spojení spotřebu. Navrhli prostornější a ještě zvětšili zavazadlový prostor. novým308Peugeotem 308 s vozovkou, které probudí všechny vaše smysly. můžete nyní objevit spojení s vozovkou, které probudí všechny vaše smysly.

NOVÝ PEUGEOT 308 308 nový PEUGEoT

Auto Černý spol. s r.o. Koncesionář Peugeot

XXXXXX, spol. s r. o., KONCESIONÁŘ PEUGEOT Evropská 328, 261 01 Příbram, Tel. +420 318 622 585, obchod@peugeot-cerny.cz xxxxxx 653, 393 09 Tábor, tel.: xxxxxxxxx – www.xxxxxx.cz

které je šestnáct let, a také počet najetých „motohodin“. Poté jsme došli k závěru, že by pro nás oprava byla zcela nerentabilní. Protože pro nás byl tento stroj, vzhledem k jeho celoročnímu využití, nenahraditelný, byli jsme nuceni poohlédnout se po relevantní náhradě. V poptávkovém řízení jsme mimo jiné dostali nabídku na AEBI KT 65, který byl nabídnut za cenu pět set devadesát pět tisíc korun bez DPH,“ vysvětlil Pavel Mácha. Stejný stroj je TS Příbram

využíván od roku 2006 a je s ním naprostá spokojenost. Nepojízdný Razant byl klíčový jako chodníkový sypač v rámci zimní údržby, na jeho využití se však mohly Technické služby spoléhat i v létě. AEBI KT 65 by tento stroj měl plně nahradit, navíc nástavby a další díly nepojízdného Razantu jsou plně kompatibilní s AEBI KT65. Stáří nově pořízené techniky je sedm let a je ve velmi dobrém technickém stavu. S ohledem na tyto dvě skutečnosti a také v porovnání

s kupními cenami za vůz nový se nabídka jeví jako velmi výhodná. K obměně vozového parku technických služeb se vyjádřil také starosta Pavel Pikrt, který novinářům na tiskové konferenci řekl: „Víme, že nákup staršího vybavení není tím ideálním řešením, ale budeme se určitě snažit o to, abychom již v příštím rozpočtu našli dostatek finančních prostředků na obměnu vozového parku, kterou Technické služby Příbram bezpochyby potřebují.“-r-


INZERCE

Petr Jančura: Sport je ideální formou zdravotní, sociální i kriminální prevence mládeže Sedmatřicetiletý Petr Jančura v letošních parlamentních volbách kandiduje na kandidátce volebního bloku Hlavu vzhůru, kde zastupuje Hnutí pro sport a zdraví. Na kandidátce ve Středočeském kraji ho najdete na 2. místě. Je podnikatelem, ale také celoživotním sportovcem a je proto zřejmé, že jeho hlavní prioritou, které se chce v případě své volby do Parlamentu věnovat, je podpora zdravého životního stylu a podpora sportu. Petr Jančura říká: „Sport je ideální formou zdravotní, sociální i kriminální prevence mládeže. Děti a mladí lidé všech sociálních skupin, kteří mají dostatek možností trávit volný čas na sportovištích všeho druhu jsou zdravější, čilejší a schopnější snášet zátěž růstu, osobnostního rozvoje,vzdělání a přípravy na povolání než ti, kteří tráví volný čas u počítačů, v hernách čí v partičkách všeho druhu, které jsou prvním krokem k drogovým závislostem a kriminalitě. Náprava těchto nešvarů v dospělosti je potom jednoznačně dražší než investice do rozvoje sportovních aktivit v mládí.“ Systematická a odborná práce s talentovanou mládeží

jsou aktivnější, výkonnější a produktivnější než ti, kteří svůj volný čas tráví u televize, v restauracích všeho druhu a nebo přejídáním. Zdravá populace lpí na zdravém životním stylu a tím vytváří lepší podmínky i pro ekonomický a hospodářský rozvoj země,“ říká z vlastní zkušenosti Petr Jančura.

Petr Jančura je celoživotní sportovec a tímto heslem se řídí i při své předvolební kampani

V rámci předvolební kampaně navštěvuje Petr Jančura sportovní celky a kluby ve Středočeském kraji. Na fotce s fotbalisty Březnice, kterým dovezl 10 fotbalových míčů navíc vytváří ideální podmínky pro výchovu budoucích reprezentantů naší země, kteří svými úspěchy na světových sportovních kolbištích prezentují dobré jméno České republiky více než kdokoli jiný

„Sportující dospělí jsou méně náchylní nemocem,

Chce také pomoci prosadit, aby stát lépe hospodařil a podporou rozvoje sportu ve všech generacích šetřil zbytečně vynakládané prostředky ve zdravotnictví a sociální oblasti, aby stát vytvořil dostatek příležitostí pro zdravý životní styl všech občanů České republiky, aby stát vytvořil dostatek možností pro odbornou a systémovou péči o sportovně talentovanou mládež a také náležité podmínky pro výchovu, přípravu a rozvoj sportovních reprezentantů naší země. Získá-li Vaše hlasy, budou to hlasy pro podporu českého sportu a pro podporu zdravého životního stylu každého z Vás.

5

inzerce

volte č.

a vytvářejí tak nové možnosti pro rozvoj mezinárodních obchodních vztahů, cestovního ruchu a podobně.

Poslanecký kandidát Petr Jančura se proto chce zasadit o to, aby sport v naší zemi získal takovou podporu, která odpovídá míře jeho společenské důležitosti, která odpovídá míře podpory sportu ve vyspělých zemích a která odpovídá i tradicím českého sportovního hnutí.

11


INZERCE

Podzim_Pribramsko_210x270_DEF2.indd 1

12

20.9.2013 13:41:11


ZÁBAVA Soutěž

Kino Příbram 01.11.2013 02.11.2013 02.11.2013 03.11.2013 06.11.2013 07.11.2013 08.11.2013 09.11.2013 10.11.2013 13.11.2013 14.11.2013 15.11.2013 16.11.2013 16.11.2013 17.11.2013 22.11.2013 23.11.2013 23.11.2013 24.11.2013 27.11.2013 27.11.2013 28.11.2013 29.11.2013 30.11.2013

Rivalové - životopisné drama / 20:00 Letadla - animovaný-rodinný / 16:00 Plán útěku - akční / 19:00 One Direction 3D: This Is Us - dokument / 16:00 Machete zabíjí - akční / 19:00 Lásky čas - drama / 19:00 Donšajni - komedie / 20:00 Donšajni - komedie / 19:00 Tom a Jerry - animovaný / 16:00 Enderova hra - sci-fi / 19:00 Snow film festival - pásmo krátkých filmů / 18:00 Zmizení - thriller / 20:00 Ptačí úlet - animovaný / 16:00 Zmizení - thriller / 19:00 Diana - životopisné drama / 16:00 U Konce světa - sci-fi komedie / 20:00 Hus i Ti Husiti - animovaný-rodinný / 16:00 Mafiánovi - komedie / 19:00 Kameňák 4 - komedie / 16:00 Lincoln - životopisný - historický / 16:30 Příběh kmotra - drama / 19:00 Jen 17 - drama / 19:00 Hunger Games 2 - druhý díl sci-fi ságy / 20:00 Konzultant - thriller / 19:00

Divadlo A.Dvořáka Příbram VELKÁ SCÉNA

03.11.2013 09.11.2013 11.11.2013 14.11.2013 17.11.2013 19.11.2013 21.11.2013 23.11.2013 25.11.2013 26.11.2013 28.11.2013 29.11.2013

Tři zlaté vlasy děda Vševěda / 15:00 Gazdina roba / 19:00 Kdo je tady ředitel? / 19:00 Pohleď a budeš udiven / 19:00 Pohádka o strašidelném nádraží / 15:00 Škola základ života / 16:00 Zdeněk Izer - „Turné čtyř můstků“ / 19:00 Cimbálová muzika Grajcar - koncert / 18:00 Anna K & Band - koncert / 19:00 Rande s duchem / 19:00 Dáma s kaméliemi / 17:00 Dům Bernardy Alby / 19:00

inzerce

ELEKTRO KAČEŘI s DJ Loutkou v Březnice Opět po roce rozezní KD Březnice taneční rytmy. 23. listopadu se slétnou do KD všichni Kačeři. Vystoupí zde několik známých DJs, kterým bude vévodit česká house legenda DJ LOUTKA. Ten je synonymem pro taneční hudbu v Čechách, kde stál u jejího zrodu. Loutku doplní velký příbramský oblíbenec DJ ŠLAPY, který vystoupí na Kačerech po skoro dvouleté pauze. Návštěvníci se mohou těšit na překvapení v podobě dalších 3 DJs, a to nejen pánů. Vizuální stránka návštěvníků nebude v žádném případě ochuzena, o zábavu všech přítomných očí se postará partička Trippl Krippl VJs,

ti předvedou své umění na několika projekčních plátnech v kombinaci se světelnou show.

To vše doplní oblíbená fotostěna, stolní fotbálky a soutěže. Podrobné informace naleznete na webových stránkách akce www.kacerifestival.cz nebo na www. facebook.com/KaceriFestival . Přijďte sami ochutnat notnou dávku zábavy 23. 11. do KD Březnice, Elektro Kačeři se na Vás těší.

Formát: 19 x 24 cm, 224 stran

Chutná jídla pro alergiky na celý den. Více než 100 receptů, které umožní celé rodině pochutnat si na dobrém jídle, i když je někdo z jejích členů postižen potravinovou alergií. Čerstvě připravené

pokrmy využívají zeleninu z vlastní zahrady, ale i věci, jež koupíte v supermarketu. Čtyři kuchařky v jedné - jednotlivé pokrmy lze upravit na verzi bez lepku, bez mléka, bez vajec nebo bez ořechů, což znamená, že některé recepty obsahují i tři verze! S alergií nebo potravinovou intolerancí nemusíte žít jako asketa. Upečte si chléb s kůrčičkou, nadýchané koláče, jemné dorty, dokonce si dopřejte zmrzlinu, kterou jinak nesmíte. Pilaf z rýže basmati, borůvkové mufiny, halibut s bramborovou krustou, kachna s jablky a celerem, dušené kuře s olivami a cizrnou, pečené brambory s česnekem a mořskou solí, chilli con carne, jehněčí karí se špenátem a jogurtem, grilovaná kukuřice, musaka, marinovaný losos miso, pečené vepřové maso s fenyklem, zálivky a dipy...

vyhrajte knihu soutěžní otázka: VE KTERÉM ROCE BYL ZALOŽEN VOKÁLNĚ INSTRUMENTÁLNÍ SOUBOR DOBOVÝCH NÁSTROJŮ CHAIRÉ?

Odpověď zašlete nejpozději do 15. listopadu na adresu: Naše Příbramsko, nám. T.G.M. 154, 261 01 Příbram 1 nebo e-mailem: redakce@nasepribramsko.cz

Výherce získá knihu - Kuchařka pro alergiky S Vaší odpovědí uvádějte prosím i adresu, na kterou chcete zaslat případnou výhru

Návštěva veletrhu drahých kamenů Zástupci partnerských organizací z projektu Comenius Regio včele se starostou města Příbrami Ing. Pavlem Pikrtem byli ve dnech 3.-6. října 2013 pozváni do německého Idar – Obersteinu k návštěvě 29. ročníku výstavy šperků a drahých kamenů s názvem

INTER-GEM. Prodejní výstavu zahajoval starosta města IdarOberstein a zemská ministryně hospodářství. Vystavovatelé z celého světa na výstavě předvedli nové trendy ve šperkařství a množství šperků a drahých kamenů. -r-

inzerce

I Vy nám můžete věřit

Providentu důvěřuje téměř milion zákazníků v České republice

Peníze do 48 hodin Průhledné splácení Férové podmínky Peníze až k vám domů Možnost požádat o půjčku i o víkendu: telefonicky, osobně u obchodního zástupce nebo online

844 198 198 Zavolejte nám a dozvíte se více

13


SOUTĚŽ Luštěte a vyhrajte - dvouměsíční soutěž o 2 vstupenky do Aqua Palace Praha

Naše Příbramsko, nám. T.G.M. 154, 261 01 Příbram 1 nebo e-mailem: redakce@nasepribramsko.cz

Výherce získá 2 celodenní vstupenky do největšího aquaparku v České republice - Aqua Palace Praha v hodnotě 1 400 Kč

Sudoku

Vyplňte obě sudoku v modrých čtverečcích a odpovědi s čísly z obou, tj. z říjnového a tohoto vydání časopisu Naše Příbramsko, zašlete nejpozději do 15. listopadu na adresu:

Podzim_Pribramsko_210x270.indd 1

19.9.2013 9:46:40

Pošlete nám své fotografie Podařilo se Vám na Příbramsku vyfotografovat zajímavou událost nebo situaci, která se Vám líbila či naopak? Tak nám své fotografie zašlete. Snímek otištěný v příštím vydání časopisu Naše Příbramsko odměníme knihou Houbová kuchařka.

V říjnu nad Příbramí - snímek poskytl pan Jaroslav Peteřík.

Více na www.nasepribramsko.cz

Kam vyrazit

Významné osobnosti 1., 2. a 3. odboje Do 31. 12. 2013 - Památník Vojna Lešetice – ubytovací objekt G

Vystavené dokumenty a fotografie představují životní osudy hrdinů, aktivním způsobem se podílejících na boji proti totalitním zřízením. Next_Door_A5.indd 1

14

9/19/13 7:36 PM


S podporou a účastí cechů, společenstev, sdružení, komor, Konzervativní strany, Nového směru, členů SNK-ED a členů otevřených iniciativ.

NEJSME PARAZITI, JSME SOUKROMNÍCI Vážení občané Středočeského kraje, v poslední době se nás stále častěji ptáte, proč se soukromníci rozhodli vstoupit do vrcholové politiky. Odpovídáme, že se prostě nemůžeme spolehnout na ty, kteří náš stát vedli a vedou. Zájmy OSVČ, živnostníků, malých a  středních soukromníků jsou jim po celou dobu od roku 1989 až dodnes cizí, nezajímají je a  často poslanci i vlády svým rozhodnutím jeden milion podnikajících poškodili, mnohdy z neznalosti naprosto zbytečně. Proto jsme se rozhodli následovat naše živnostenské předky z 1. republiky, navázat na úspěchy Sdružení podnikatelů České republiky a Strany podnikatelů, živnostníků a rolníků ČR z let 1989 – 1996 a pokusit se získat v následujících volbách na všech úrovních možnost být prostřednictvím zvolených zástupců soukromníků u rozhodování o tom, kam a jak se bude naše vlast ubírat. Určitě si společně s námi uvědomujete, že se nejedná „jen“ o milión soukromníků a jejich rodiny, ale také o statisíce občanů, kteří jsou u soukromníků a firem zaměstnáni. Rozměr problémů je obrovský. A to je důvod, proč se budeme ucházet o Vaši přízeň v parlamentních, senátních, evropských i komunálních volbách. Před Vaším volebním rozhodnutím je také čestné napsat, kam v politickém spektru Strana soukromníků České republiky (SsČR) patří. Jsme stavovskou politickou stranou pravého středu, s mnoha konzervativními rysy. Předvolební a povolební politické spojence budeme hledat zásadně mezi politickými stranami a hnutími od středu doprava. Zdvořile Vás žádáme o volební podporu. Stejně jako naši dědové nezklameme. S veškerou úctou

Rudolf Baránek

Jan Staněk

1. místopředseda SsČR a č. 1 na naší kandidátce

místopředseda Krajské rady SsČR ve Středočeském kraji a č. 2 na naší kandidátce

Jak toho dosáhneme? Cestou voleb, jinak to nejde! Je nás 1 000 000,

volme konečně sami sebe! Prosaďme společně zástupce politických soukromníků do Parlamentu, do Senátu, do vlády a na radnice měst a obcí!

10 VOLTE

č.

www.soukromnici.cz • www.facebook.com/soukromnici


010725

www.stavebniny-rychle.cz

Nakupujte z pohodlí Vašeho domova

1. realizace venkovního zateplovacího systému 2. montáž sádrokartonu 3. kompletní výstavba rodinných domů

Technické poradenství

Kontakty: e-mail: sklad@tepelna-izolace.cz , Příbramská 506, 263 01 Dobříš Tel. prodejna: + 420 602 194 344, Realizace:+ 420 602 379 159

Předprodej vstupenek od 29. 10. v Trafice u Davida (Dobříš, Mírové nám.)

pátek 29. 11. 2013 od 2030/ Vstupné: 250,- Kč

KD Dobříš

AKUSTICKY

TATA/BOJS

NAŠE PŘÍBRAMSKO - 11/2013  
NAŠE PŘÍBRAMSKO - 11/2013  

NAŠE PŘÍBRAMSKO - 11/2013

Advertisement