Page 34

UDDANNELSE

Stine har fået styr på uddannelsen i ARK Instruktørerne i ARK – Amager Ro- og Kajakklub – vil gerne have mere uddannelse og får det nu, hvor Stine Søndergaard har påtaget sig ansvaret for at sætte uddannelsen i ARK i system. Tekst: Lars Bo | Foto: ARK og Ann Kerol

Når begyndere – populært kaldet kaniner – skal lære at ro kajak, så kræver det, at instruktøren og hjælpeinstruktører er sikre på egen teknik og færdigheder for at kunne udføre opgaven på en god og tryg måde. Sådan er det også i ARK på Islands Brygge på Amager, en klub med tæt på 400 medlemmer fordelt på både inrigger og kajak. På kajak bliver 30-35 voksne kaniner optaget på begynderhold ved sæsonstart, men klubben har ikke haft tradition for at uddanne instruktører før nu, hvor Stine Søndergaard har påtaget sig ansvaret for en systematiseret uddannelsesplan. Hun har instrueret børn i flere år og begyndte sidste år at instruere voksne. Da bestyrelsen spurgte, om hun ville stå for koordineringen af vokseninstruktionen, sagde hun straks ja. Efterspurgte mere uddannelse – Jeg fandt hurtigt ud af, at mine medinstruktører på voksenholdene efterspurgte mere uddannelse. De ville gerne føle sig sikre og trygge, når de står med 10-14 kaniner og to-fire hjælpeinstruktører, hvor en del af dem kun har roet en enkelt sæson og måske kun et par hundrede kilometer i alt. Derfor ville de gerne blive dygtigere til at undervise og formidle kajakteknik. En forudsætning for det er jo, at de har mulighed for at udvikle deres egne kajakfærdigheder – jo mere man selv kan og er sikker på sin egen teknik, jo bedre instruktør er man. Samtidig så jeg et stort behov for at få hævet klubbens tekniske niveau generelt blandt de helt almindelige

34

| 03-2017

hverdags roere. Endeligt havde vi sidste år svært ved at skaffe tilstrækkeligt mange erfarne instruktører, der ville på tage sig det store frivillige arbejde. Så jeg tænkte – Hvis instruktørerne har en god teknik og tænker over den, så giver de det automatisk videre til kaninerne, og hvis de får gratis efteruddannelse, så kan det sikkert også lokke flere ud af starthullerne, siger hun og fortsætter: – Jeg har selv efterspurgt teknik. Hver gang, jeg har haft mulighed for at ro sammen med nogen, der er dygtigere end mig, så spørger jeg. Men det er noget andet, når man har en prøve hængende forude. Så bliver de fleste mere strukturerede og målrettede. Seksårs-plan i ARK Med det udgangspunkt gik Stine Søndergaard i gang med at undersøge mulighederne for at systematisere uddannelsen i ARK og få lavet en uddannelsesplan. Gennem forbundets hjemmeside fandt hun ud af, at det var for dyrt for klubben at uddanne instruktørerne enkeltvis gennem forbundet, så da bestyrelsen inviterede hende med til et møde med forbundets uddannelseskonsulent, Casper Licht, slog hun til. – På mødet fortalte Casper, hvordan forbundets uddannelsesstruktur ser ud og fik vi snakket om, hvordan vi bedst og mest økonomisk for klubben kunne få løftet vores instruktører fra IPP 2 til IPP 3, og herefter til Instruktør 2 (I2). Casper forklarede, at hvis vi kunne stille med et

hold på otte, så kunne vi få en instruktør ud i klubben til en anden pris. Med vores efterslæb på uddannelse var jeg ikke i tvivl om, at vi sagtens finde et hold på otte. Det viste sig faktisk at være ret svært at vælge, hvem der skulle tilbydes uddannelse først, siger Stine Søndergaard. Bagefter satte hun sig ned, regnede på tallene og lavede en seksårs-plan for uddannelsen i ARK. – Jeg lavede en plan for, hvad det ville koste at få instruktører ud i klubben og holde I2kurser og IPP3- og I2-prøver. Et I2- kursus budgetterede jeg med 4.500 kr. og det samme for både IPP3- og I2-prøverne for otte deltagere. Derudover var det min vurdering, at vi har brug for at få viden om prøver ind udefra, så jeg lagde også lidt superinstruktørtid ind. Så lavede jeg en rullende seksårs-plan, skrev en indstilling til bestyrelsen og bad om 16.000 kr. hvert år de næste seks år. Det første år skal vi uddanne 16 IPP3-roere og herefter blot otte om året og otte I2 hvert andet år. Bestyrelsen sagde ja og bum, så havde ARK pludselig en uddannelsesplan. Så var det jo bare med at komme i gang med at få den implementeret, så snart vandet blev varmt nok, siger hun. – Blandt de 30 instruktører, der havde meldt sig til årets instruktion fandt vi ganske rigtig hurtigt 10, der har lagt meget frivilligt arbejde i at instruere de seneste år og så selvfølgelig vores super dygtige børne- og ungdomstræner. Casper Licht strikkede et rigtig godt I2-kursus sammen, som netop er afsluttet. Det betød at vores

Profile for Dansk Kano og Kajak Forbund

8801 kano & kajak 03 2017 web (2) (2)  

8801 kano & kajak 03 2017 web (2) (2)