Årsmagasin 2020

Page 16

KLUB, MILJØ OG SIKKERHED

Fotokonkurrence

Naturen er vores fællesskab Roerne sidder i første række, når de storslåede vandlandskaber åbner sig og en rig palette af naturoplevelser bliver tilgængelige for dem, som færdes på vandet. Af: Irene Lauridsen

En tur på vandet rummer et kæmpestort potentiale for at øge danskernes sundhed, både fysisk, mentalt og socialt. Man har dokumenteret forskellige og signifikante fordele for helbredet, og især skov- og vandområder har en stress-forebyggende indvirkning på krop og sind. Men vidste du, at adgang til gode naturoplevelser på vandet ikke er noget, vi har? Det er fast arbejde. Klimaændringer, nye lovregler og grundejere er blandt de barrierer, der jævnligt dukker op og forhindrer eller formindsker vores adgang til rovand. 16

Årsmagasin | 2020

Hvad arbejder vi for? DKF vil gerne sikre roernes adgang til egnet rovand og skabe bevidsthed om ansvarlig og hensynsfuld færden i naturen. Det vedrører spørgsmål som: hvor mange pesticidrester skal der være tilladt i mit rovand? Må man kystsikre på en måde der gør, at roerne ikke kan gå i land? Hvorfor må jeg ikke ro her? Hvem sørger for min ret til at færdes på vandet? Det gør du sammen med os, når vi deltager

i debatten om, hvordan vandområderne i Danmark skal forvaltes og udvikles. DKF har et netværk af roere, som mødes for at påvirke de lokale forhold, der har indflydelse på vores muligheder for at komme på vandet. Vi søger løbende roere, som kan være forbundets repræsentanter i Nationalparkernes råd, Friluftsrådets lokale afdelinger og forbundenes interne miljønetværk. Her kan du i fællesskab med andre naturmennesker være med til at sikre gode faciliteter og adgang til vandet.